Transformując rynek płatności Polska w awangardzie europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transformując rynek płatności Polska w awangardzie europejskiej"

Transkrypt

1 Transformując rynek płatności Polska w awangardzie europejskiej Jakub Górka Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski III Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych organizatorzy: FROB i WZ UW Warszawa, 18 marca 2015 r.

2 Agenda Zmiany na rynku płatności w Polsce i kontekst paneuropejski, Wnioski z wcześniejszych badań, Badania Komisji Europejskiej, Korzyści i koszty z obniżki opłat interchange oraz wyniki badania akceptantów kart płatniczych w Polsce (2014/2015). 2

3 Polski rynek płatności Polska liderem w płatnościach zbliżeniowych Niski poziom oszustw kartowych Wysokie użycie smartfonów, także do płatności Rozwinięta bankowość elektroniczna i mobilna Wiele użytecznych rozwiązań w płatnościach mobilnych i elektronicznych 3

4 Austria Belgia Bułgaria Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Lichtenstein Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Szwecja W. Brytania Węgry Włochy Intra-EOG Wielostronne opłaty interchange (MIFs, Multilateral Interchange Fees) 1, ,6 1,4 1, 1,0 0,8 0,6 0,4 0, 0,0-0, MasterCard debetowa MasterCard kredytowa Visa debetowa Visa kredytowa Źródło: Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji). 4

5 Poziom opłat interchange w Polsce ~1,6% ~1,3% ,5% ,3% 0,2% 5

6 2016 6

7 Obecnie na finalnym etapie procedury legislacyjnej Rozporządzenie IF Reg (zwane także MIF Reg) regulacyjna redukcja opłaty interchange 0,2% karty debetowe; 0,3% karty kredytowe 7

8 Badanie kosztów akceptacji gotówki i kart płatniczych w Polsce 2012 Wnioski Występuje dysproporcja między kosztami gotówki i kart płatniczych po stronie przedsiębiorców w Polsce. Koszty akceptacji kart płatniczych są znacznie wyższe niż gotówki. Aplikacja testu obojętności akceptanta dowodzi, że stawki opłaty interchange w Polsce powinny być niskie (do ok. 0,2%), a nawet zerowe (w zależności od kwoty transakcji). Elastyczność cenowa przedsiębiorców na wysokość opłaty akceptanta wskazuje, że wprawdzie każda obniżka opłaty interchange przyspieszyłaby rozwój sieci akceptacji, ale dopiero niskie poziomy opłaty interchange mogłyby faktycznie spowodować wysoce dynamiczny rozwój sieci akceptacji kart płatniczych w Polsce. 8

9 B m C m MIF m0b = 0 gdzie: B korzyść, C koszt, m (indeks górny) oznacza akceptanta MIF m0b poziom MIF, który sprawia, że akceptant staje się ekonomicznie obojętny na płatność kartą (tzw. zero-level benefit) TC n = F n + αn n + βv n Test turysty gdzie: TC n koszt całkowity instrumentu płatniczego n (e.g. gotówka/karta) F n koszt stały instrumentu płatniczego n, α koszt zmienny na jedną transakcję instrumentem płatniczym n, N n liczba transakcji instrumentem płatniczym n, β koszt zmienny na jedną jednostkę obrotu instrumentem płatniczym n, V n wartość transakcji instrumentem płatniczym n MIT MIF = VC gotówka VC karta = MC gotówka MC karta MIT MIF dwuskładnikowa = α gotówka α karta + (β gotówka β karta )x gdzie: α gotówka i α karta średni koszt zmienny na jedną dodatkową transakcję gotówką/kartą, β gotówka i β karta średni koszt zmienny na jedną dodatkową jednostkę obrotu gotówką/kartą, 9 x wartość transakcji

10 Badania Komisji Europejskiej Badania paneuropejskie Cel badania DG COMP: określić maksymalny poziom MIF (Multilateral Interchange Fee) zgodny z MIT (Merchant Indifference Test, test obojętności akceptanta, czyli test turysty). DG Competition: dwa badania, by zebrać dane o kosztach oraz liczbie i wartości płatności, dwa przetargi: COMP/2012/003 Survey of merchants' costs of processing cash and card payments (July 2012) COMP/2012/004 Broad merchant payment acceptance survey (September 2012) Prezentacja: András Janecskó, Dział Systemów Płatności, Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, Komisja Europejska 10

11 Korzyści i koszty obniżki opłat interchange w Polsce niższe koszty akceptacji potencjalnie szybszy wzrost sieci akceptacji kart płatniczych (nowi akceptanci), szersza sieć akceptacji silniejszy efekt sieci wyższa użyteczność kart płatniczych dla sprzedawców i konsumentów wyższa liczba i wartość płatności kartą niższe opłaty interchange mechanizm transmisyjny: agent akceptant konsument niższe wpływy z IF dla wydawców kart potencjalnie wyższe opłaty posiadacza karty, niższe opłaty interchange potencjalna wyższa konkurencyjność rynku, możliwość wprowadzania na rynek nowych instrumentów płatniczych z niższymi opłatami wewnętrznymi lub w nowych modelach biznesowych, łatwiejsze przekonanie banków i instytucji płatniczych do wydawania nowych, tanich instrumentów płatniczych, intensyfikacja konkurencji na rynku acquiringu 11

12 Sieć akceptacji 8,0 Liczba akceptantów Liczba punktów handlowo-usług. Liczba terminali płatniczych 2014/ Historyczny rekord roczny Historyczny rekord roczny Historyczny rekord roczny Źródło: dane NBP 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2, Q1/Q4 Q2/Q1 Q3/Q2 Q4/Q3 Q1/Q4 Q2/Q1 Q3/Q2 Q4/Q3 Q1/Q4 Q2/Q1 Q3/Q2 Q4/Q3 Q1/Q4 Q2/Q1 Q3/Q2 Q4/Q3 Q1/Q4 Q2/Q1 Q3/Q2 Q4/Q3 Q1/Q4 Q2/Q1 Q3/Q2 Q4/Q3 Liczba akceptantów Liczba punktów handlowo-usługowych Liczba terminali płatniczych 12

13 Liczba i wartość płatności kartą 20,0 Liczba płatności kartą w terminalach płatniczych Wartość transakcji kartą w terminalach płatniczych 2014/ ,1 mln +20,3 mld zł Historyczny rekord roczny Historyczny rekord roczny Źródło: dane NBP 15,0 10,0 5,0 0,0-5, Q1/Q4 Q2/Q1 Q3/Q2 Q4/Q3 Q1/Q4 Q2/Q1 Q3/Q2 Q4/Q3 Q1/Q4 Q2/Q1 Q3/Q2 Q4/Q3 Q1/Q4 Q2/Q1 Q3/Q2 Q4/Q3 Q1/Q4 Q2/Q1 Q3/Q2 Q4/Q3 Q1/Q4 Q2/Q1 Q3/Q2 Q4/Q3-10,0-15,0 Liczba płatności kartą Wartość płatności kartą 13

14 Wpływy banków z tytułu IF 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 w mld zł 1,36 1,56 1,78 1,59 1,22 Presja na wzrost prowizji w bankach: niższe stopy procentowe niższe wpływy z IF, niższe wpływy z bancassurance, 0,8 wyższe wpłaty na BFG. 0,6 0,4 0,2 0, Wyższe opłaty Bank Transfer Day rosnąca konkurencyjność rynku 2013/ /2013 max: 194 mln zł max: 364 mln zł rozwiązania PSD2, IF Reg, PAD 14

15 Badanie akceptantów kart płatniczych w Polsce 2014/15 Inicjator badania Partner badania Wykonawca badania druga edycja badania Cele badania identyfikacja zmian, jakie zachodzą w obszarze akceptacji kart płatniczych w Polsce, określenie stopnia przełożenia na rynek akceptacji kart płatniczych obniżek opłat interchange w systemach Visa i MasterCard wprowadzonych w 2014 roku, określenie poziomu kosztów płatności kartowych ponoszonych przez polskich przedsiębiorców, oszacowanie potencjału tkwiącego w płatnościach mobilnych, poznanie nastawienia polskich akceptantów kart do innowacyjnych form płatności. 15

16 Dobór próby ogólnopolska, reprezentatywna, zróżnicowana geograficznie i branżowo próba 1000 przedsiębiorstw handlowo-usługowych akceptujących karty płatnicze w segmencie C2B dla próby całkowitej błąd szacowania +/- 3% przy poziomie istotności 95% Sekcja PKD wg GUS Liczba wywiadów G: Handel hurtowy i detaliczny n=424 H: Transport i gospodarka magazynowa n=75 I: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi n=154 M: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna n=73 Q: Opieka zdrowotna i pomoc społeczna n=105 R+S: Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją + Pozostała działalność usługowa n=169 Wielkość firmy Liczba pracowników Liczba wywiadów mikro: do 9 pracowników n=497 małe: pracowników n=305 średnie: pracowników n=175 Razem n=1000 duże: 250 pracowników lub więcej n=23 Respondenci: osoby uprawnione do podejmowania decyzji dotyczących akceptowanych form płatności oraz posiadające wiedzę na temat danych finansowych w firmie. 16

17 Metodyka badania Technika zbierania danych: CAPI: wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo Zakres terytorialny: obszar całej Polski Narzędzie badawcze: Kwestionariusz: opracowany przez WZ UW Czas trwania wywiadu: do 15 min SCHEMAT REALIZACJI PROJEKTU: Etap 1 REKRUTACJA DO BADANIA: pozwalająca na identyfikację firm akceptujących płatności kartowe Etap 2 BADANIE WLAŚCIWE: realizowane z udziałem firm akceptujących karty płatnicze Termin realizacji badania: listopad styczeń

18 Poziom akceptacji kart płatniczych 10 8 firmy nie akceptujące kart płatniczych firmy akceptujące karty płatnicze % 8 81% 86% 93% 95% 24% 19% 14% 7% 5% I: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi G: Handel hurtowy i detaliczny Q: Opieka zdrowotna i pomoc społeczna OGÓŁ FIRM R,S: Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją i pozostała dział. usług. H: Transport i gospodarka magazynowa M: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 18

19 Zmiana % firmy akceptujące karty płatnicze firmy nieakceptujące kart płatniczych 6% 7% 5% 5% 22% 24% 18% 17% 19% 14% 16% 13% 14% 4 78% 76% 82% 8 83% 81% 86% 84% 87% 86% 94% 93% 95% 95% 3 53% I: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi G: Handel hurtowy i detaliczny Q: Opieka zdrowotna i pomoc społeczna OGÓŁ FIRM R: Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją S: Pozostała działalność usługowa H: Transport i gospodarka magazynowa M: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 19

20 Wyniki badania akceptantów kart płatniczych 20

21 Okres akceptowania kart płatniczych % 42% 53% 63% 23% 23% 18% 21% 21% 22% 19% 13% 13% 1 5% Ogoł firm od 1 do 9 pracowników od 10 do 49 pracowników 50 pracowników lub więcej N=1000 n=497 n=305 n=198 11% dłużej niż 3 lata (od 2011 r. lub wcześniej) 2 lata 3 lata (od 2012 r.) 10 miesięcy 2 lata (od 2013 r.) krócej niż 10 miesięcy (od 2014 r.) Różnica istotna statystycznie w porównaniu do ogółu 21

22 Częstotliwość zmian agenta rozliczeniowego od momentu rozpoczęcia akceptacji kart płatniczych % 9% 5% 6% 4% 8% 14% 17% 17% 76% 74% 87% 74% 9% 13% 82% 79% 78% OGÓŁ FIRM G - Handel H - Transport I - Zakwater. M - dział. prof, Q - zdrowie i R+S - pozostałe / g.magazyn. i gastronomia naukowa i tech. pomoc społ. usł. + kultura N=1000 n=424 n=75 n=154 n=73 n=105 n=169 2 razy lub więcej 1 raz ani razu Różnica istotna statystycznie w porównaniu do ogółu 22

23 Odczuwanie zmiany wysokości opłat związanych z akceptacją kart płatniczych Visa i MasterCard po 1 lipca 2014 r % 66% 62% 57% 34% 34% 38% 43% Ogoł firm od 1 do 9 pracowników od 10 do 49 pracowników 50 pracowników lub więcej N=1000 n=497 n=305 n=198 nie tak Różnica istotna statystycznie w porównaniu do ogółu 23

24 Odczuwanie zmiany wysokości opłat związanych z akceptacją kart płatniczych Visa i MasterCard po 1 lipca 2014 r % 62% 34% 38% OGÓŁ FIRM G - Handel H - Transport / g.magazyn. 76% 71% 64% 24% 29% 36% I - Zakwater. i gastronomia M - dział. prof, naukowa i tech. 75% 72% 25% 28% Q - zdrowie i pomoc społ. R+S - pozostałe usł. + kultura N=1000 n=424 n=75 n=154 n=73 n=105 n=169 nie tak Różnica istotna statystycznie w porównaniu do ogółu 24

25 Źródło odczuwanej różnicy w wysokości stawek (obniżki) po 1 lipca 2014 r. Baza: Firmy, które odczuły różnicę w wysokości stawek po 1 lipca % 65% 63% 71% 24% 24% 24% 19% 11% 11% 1 13% Ogoł firm od 1 do 9 pracowników od 10 do 49 pracowników 50 pracowników lub więcej N=359 n=164 n=114 n=81 ze zmiany warunków umowy zaproponowanej przez obsługującego Państwa firmę agenta rozliczeniowego ze zmiany warunków umowy zaproponowanej agentowi rozliczeniowemu przez Państwa firmę zawarcia umowy o przyjmowanie płatności kartą płatniczą z nowym agentem rozliczeniowym 25

26 Znajomość ustawy ograniczającej poziom opłaty interchange do 0,5% wartości transakcji, która to ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2014 r % 37% 49% 63% Ogoł firm od 1 do 9 pracowników od 10 do 49 pracowników 50 pracowników lub więcej N=1000 n=497 n=305 n=198 nie tak Różnica istotna statystycznie w porównaniu do ogółu % 41% OGÓŁ FIRM G - Handel H - Transport / g.magazyn. I - Zakwater. i gastronomia 32% 68% M - dział. prof, naukowa i tech. 42% 58% Q - zdrowie i pomoc społ. 58% 42% R+S - pozostałe usł. + kultura N=1000 n=424 n=75 n=154 n=73 n=105 n=169 nie tak 26

27 Znajomość ustawy ograniczającej poziom opłaty interchange do 0,5% wartości transakcji (od 1 lipca 2014 r.) według informacji o wcześniejszej zmianie agenta rozliczeniowego % 55% Nie % 45% Tak 1 co najmniej raz n=226 ani razu n=774 Ile razy w ciągu tego okresu zmienili Państwo agenta rozliczeniowego? 27

28 Obawa o wzrost opłat mających zrekompensować ograniczenie wysokości stawki interchange % 5% 3% 3% 27% 27% 28% 24% 32% 32% 33% 39% 29% 29% 29% 3 8% 8% 7% 4% Ogoł firm od 1 do 9 pracowników od 10 do 49 pracowników 50 pracowników lub więcej N=1000 n=497 n=305 n=198 zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzieć raczej nie zdecydowanie nie Różnica istotna statystycznie w porównaniu do ogółu 28

29 Formuła opłaty transakcyjnej z tytułu akceptacji kart Visa i MasterCard % 72% 72% 71% 9% 9% 7% 14% 14% 14% 14% 14% 2% 2% 3% 3% 2% 5% Ogoł firm od 1 do 9 N=1000 pracowników od 10 do 49 pracowników 50 pracowników lub więcej n=497 n=305 n=198 Blend - stała stawka procentowa Blend - stała stawka procentowa + kwota Visa i MasterCard osobno - stawka procentowa Visa i MasterCard osobno - stawka procentowa + kwota Interchange Fee + / Interchange Fee ++ Różnica istotna statystycznie w porównaniu do ogółu 29

30 Średnia wysokość stawki jednolitej oraz stawek procentowych z tytułu akceptacji kart Visa i MasterCard Baza: Firmy deklarujące rozliczenia w formule stałej stawki procentowej (blend) i deklarujące zróżnicowane stawki dla kart Visa i MasterCard (respondenci z umowami akceptanta, bez odmów odpowiedzi) Średnia wysokość opłaty transakcyjnej Ogół firm 0-9 pracowników Wielkość zatrudnienia pracowników 50+ pracowników stawka jednolita przed 1 lipca 2014 po 1 lipca ,71% (n=507) 0,92% (n=209) 1,71% (n=262) 0,93% (n=97) 1,65% (n=150) 0,87% (n=63) 1,68% (n=95) 0,86% (n=49) za przyjmowanie płatności kartą Visa przed 1 lipca 2014 po 1 lipca ,52% (n=85) 0,9 (n=27) 1,52% (n=47) 0,89% (n=13) 1,55% (n=26) 1,49% (n=12) -* -* za przyjmowanie płatności kartą MasterCard przed 1 lipca 2014 po 1 lipca ,59% (n=95) 0,97% (n=32) 1,59% (n=54) 0,98% (n=14) 1,53% (n=27) 1,57% (n=14) -* -* * za niska liczba przypadków (poniżej 10). 30

31 Opłata miesięczna netto za dzierżawę terminala płatniczego Baza: Akceptanci deklarujący dzierżawę terminala i stawkę opłaty. Poniżej 30 PLN 4% 4% 8% 4% PLN 54% 54% 54% 55% PLN 28% 29% 23% 25% PLN 11% 11% 12% 12% Powyżej 100 PLN 3% 3% 3% 4% OGÓŁ FIRM N=642 od 1 do 9 pracowników n=328 od 10 do 49 pracowników n= pracowników n=116 Średnia 56 PLN 56 PLN 55 PLN 56 PLN 31

32 Najważniejsze czynniki istotne dla firmy w związku z akceptacją kart płatniczych pierwsze wskazanie drugie wskazanie trzecie wskazanie bezpieczeństwo płatności 22% 64% 22% 64% 23% 64% 22% 7 szybkość transakcji 18% 61% 18% 61% 17% 63% 18% 55% koszt akceptacji 54% 21% 54% 16% 51% 18% 52% presja klientów chcących płacić kartą data księgowania środków na rachunku bankowym oferowanie akceptacji kart przez konkurencyjne sklepy usługi dodane (doładowania, cashback, płatności za rachunki, program lojalnościowy albo rabatowy) 22% 9% 6% 3% 12% 26% 34% OGÓŁ FIRM N= % 22% 9% 6% 3% 13% 26% 34% od 1 do 9 pracowników n=497 24% 9% 7% 3% 9% 27% 38% od 10 do 49 pracowników n=305 48% 9% 7% 1% 26% 15% 34% 28% 47% 50+ pracowników n=198 32

33 Zainteresowanie przyjmowaniem płatności mobilnej dokonywanej przez klienta przy użyciu aplikacji zainstalowanej na jego telefonie komórkowym % 13% % 27% 33% 23% 23% 24% 24% 13% 13% 9% 5% 27% 21% 4 Ogoł firm od 1 do 9 pracowników od 10 do 49 pracowników 50 pracowników lub więcej N=1000 n=497 n=305 n=198 27% 17% zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzieć raczej nie zdecydowanie nie Różnica istotna statystycznie w porównaniu do ogółu 33

34 Skłonność do rozpoczęcia akceptacji płatności mobilnych w zamian za usługi dodane Baza: Niezainteresowani płatnościami mobilnymi % 1% 3% 13% 13% 17% 17% 35% 35% 42% 43% 33% 33% 27% 29% 18% 19% 11% 1 Ogoł firm od 1 do 9 pracowników od 10 do 49 pracowników 50 pracowników lub więcej N=570 n=297 n=173 n=100 zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzieć raczej nie zdecydowanie nie Różnica istotna statystycznie w porównaniu do ogółu 34

35 Oczekiwanie usług dodanych przy rozpoczęciu akceptacji płatności mobilnych Baza: Zainteresowani płatnościami mobilnymi % 14% 18% 49% 45% 12% 45% 54% 21% 24% 18% 19% 8% 21% 12% 13% 18% 15% 7% 8% 8% 3% 4% 8% 6% 4% OGÓŁ FIRM G - Handel H - Transport I - Zakwater. M - dział. prof, Q - zdrowie i R+S - pozostałe / g.magazyn. i gastronomia naukowa i tech. pomoc społ. usł. + kultura N=430 n=188 n=33 n=71 n=29 n=35 n=74 24% 63% 15% 17% 62% zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzieć raczej nie zdecydowanie nie Różnica istotna statystycznie w porównaniu do ogółu 35

36 Zainteresowanie usługami dodanymi Baza: Zainteresowani płatnościami mobilnymi, oczekujący usług dodanych program lojalnościowy 86% 86% 86% 88% program zniżkoworabatowy 84% 84% 94% 93% kupony promocyjne 78% 77% 79% 87% komunikacja market. z klientem 58% 57% 68% 68% geolokalizacja 51% 52% 44% 44% raporty nt. zachowań konsumentów 44% 43% 58% 56% OGÓŁ FIRM N=291 od 1 do 9 pracowników n=130 od 10 do 49 pracowników n= pracowników n=68 Różnica istotna statystycznie w porównaniu do ogółu 36

37 Preferencje w zakresie urządzenia do przyjmowania płatności mobilnych Baza: Zainteresowani płatnościami mobilnymi lub przekonani usługami dodanymi % 72% 75% 76% 12% 12% 13% 12% 16% 16% 11% 12% Ogoł firm od 1 do 9 pracowników od 10 do 49 pracowników 50 pracowników lub więcej N=520 n=240 n=165 n=115 dotychczas wykorzystywanym urządzeniu (instalacja oprogramowania umożliwiającego akceptację płatności na terminalu płatn nowym urządzeniu (instalacja oprogramowania na oddzielnym telefonie lub tablecie). trudno powiedzieć 37

38 Skłonność do przekazywania informacji o zakupach klientów operatorowi systemu płatności mobilnych Baza: Zainteresowani płatnościami mobilnymi lub przekonani usługami dodanymi % 2% 4% 5% 19% 19% 24% 21% 31% 31% 31% 32% 32% 33% 3 28% 16% 16% 11% 14% Ogoł firm od 1 do 9 pracowników od 10 do 49 pracowników 50 pracowników lub więcej N=520 n=240 n=165 n=115 zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzieć raczej nie zdecydowanie nie 38

39 Zainteresowanie przyjmowaniem płatności przy użyciu mposu % 4% 3% 4% 2% 5% 3% 26% 26% 33% 31% 26% 27% 36% 33% 18% 23% 39% 24% 32% 29% 11% 32% 11% 13% % 3% 12% OGÓŁ FIRM G - Handel H - Transport I - Zakwater. M - dział. prof, Q - zdrowie i R+S - pozostałe / g.magazyn. i gastronomia naukowa i tech. pomoc społ. usł. + kultura N=1000 n=424 n=75 n=154 n=73 n=105 n=169 44% 31% 22% 31% 32% zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzieć raczej nie zdecydowanie nie 39

40 Czy słyszeli Państwo o Bitcoinie % 75% 75% 69% 25% 25% 25% 31% Ogoł firm od 1 do 9 pracowników od 10 do 49 pracowników 50 pracowników lub więcej N=1000 n=497 n=305 n=198 nie tak 40

41 Zainteresowanie przyjmowaniem płatności w Bitcoinie Baza: Znający walutę Bitcoin % 8% 5% 4% 6% 6% 1 15% 15% 21% 22% 36% 36% 28% 3 36% 36% 36% 24% Ogoł firm od 1 do 9 pracowników od 10 do 49 pracowników 50 pracowników lub więcej N=257 n=119 n=78 n=60 zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzieć raczej nie zdecydowanie nie Różnica istotna statystycznie w porównaniu do ogółu 41

42 Dziękuję za uwagę dr Jakub Górka Strona WZ UW: Strona prywatna: ;

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce 2014 Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce Zrealizowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przez instytut badawczy Ipsos Ipsos Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce 2013 Oferta [Nazwa badania] Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce Przygotowana dla: Nazwa klienta Data x, 2011 Zrealizowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przez instytut

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce

Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce Koło Naukowe Audytu i Bankowości "BANK" UNIWERSYTET WARSZAWKI 23.05.2013 FROB: SZEROKI ZAKRES DZIAŁAŃ FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Raport NBP - Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce

Raport NBP - Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce Wojciech Krawczyk Raport NBP - Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce Warszawa / 15 października 2015 2 Agenda 1. Przesłanki przeprowadzenia analizy obniżki opłat interchange przez NBP 2.

Bardziej szczegółowo

Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce oczami akceptanta

Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce oczami akceptanta Ekonomiczna strona biznesu kartowego Sesja XVIII w cyklu Polskie Karty i Systemy 20 czerwca 2012 roku Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce oczami akceptanta KRS: 397249, REGON: 145822971 NIP: 522-299-00-98

Bardziej szczegółowo

PLASTIK DO PRZYCIĘCIA

PLASTIK DO PRZYCIĘCIA Wojna z gotówką Wojna z gotówką (89) PLASTIK DO PRZYCIĘCIA Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt ustawy, który stanowi, że od 1 stycznia 2014 r. ma obowiązywać stawka opłaty kartowej interchange

Bardziej szczegółowo

Idiosynkratyczna rzeczywistość less cash, no cash, more cash

Idiosynkratyczna rzeczywistość less cash, no cash, more cash Idiosynkratyczna rzeczywistość less cash, no cash, more cash Jakub Górka Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Konferencja No Cash Day Warszawa, 5 kwietnia 2016 r. Rzeczywistość Less Cash Rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych VI Ogólnopolska Konferencja Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Białka Tatrzańska, 2 4 czerwca 2014 r. Wydatki w gospodarce turystycznej

Bardziej szczegółowo

Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r.

Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r. Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych w Polsce Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r. 1. Systemy i opłaty Systemy VISA i MasterCard Systemy kart

Bardziej szczegółowo

STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA OMNIBUSOWEGO FIRMY VERIFONE Polski rynek płatności elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Rynek płatności detalicznych w Polsce

Rynek płatności detalicznych w Polsce Rynek płatności detalicznych w Polsce Zasięg akceptacji Wolumeny transakcji Szanse dla innowacji Grudzień 2013 Autor: Michał Polasik 1 Opis raportu Forma raportu: Prezentacja w formacie PDF. Raport w kompleksowy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i integracja rynku płatności

Innowacyjność i integracja rynku płatności Motto wykładów: money 4 fun Innowacyjność i integracja rynku płatności Wykład 5 Problem europejskiego rynku płatności Fragmentacja rynków krajowych, Niewystandaryzowane instrumenty płatnicze. Efekt: Brak

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Wykluczenie płatnicze w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

Wykluczenie płatnicze w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Warszawa, 13 grudnia 2010 r. Narodowy Bank Polski Wykluczenie płatnicze w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej Tomasz Koźliński Departament

Bardziej szczegółowo

Obraz całego systemu płatniczego:

Obraz całego systemu płatniczego: Agenci rozliczeniowi działający w Polsce i obsługujący płatności kartami płatniczymi z niepokojem obserwują systematycznie pojawiające się żądania ustawowego uregulowania cen za usługi świadczone przez

Bardziej szczegółowo

Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu

Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu Małgorzata O Shaughnessy Dyrektor Generalna Visa Europe Polska, Czechy, Słowacja Paweł Mikutowicz Senior Relationship Manager Visa Europe w Polsce Forum Liderów

Bardziej szczegółowo

Dowody potwierdzające, iż wprowadzana regulacja w zakresie maksymalnych opłat interchange przyczynia się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych

Dowody potwierdzające, iż wprowadzana regulacja w zakresie maksymalnych opłat interchange przyczynia się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych Warszawa, dnia 09.06.2013 r. Dowody potwierdzające, iż wprowadzana regulacja w zakresie maksymalnych opłat interchange przyczynia się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych Doświadczenia międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE Rynek płatności w Polsce Rynek płatności w Polsce 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Akceptanci POS Placówki z POS Terminale POS 530,9 tysięcy POS 1000 800 600 400

Bardziej szczegółowo

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Magdalena Rabong / Departament Systemu Płatniczego Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Warszawa / 12 marca 2015 r. Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim 2 Spis treści 1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Case 7: Interchange fees in payment card systems: price remedies in a two- sided market

Case 7: Interchange fees in payment card systems: price remedies in a two- sided market Case 7: Interchange fees in payment card systems: price remedies in a two- sided market Opłaty interchange w systemie płatności kartą: rozwiązania cenowe na rynku dwustronnym 1 Agenda 1. Podstawowe informacje,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami

Bardziej szczegółowo

Art. 32a 1. Art. 32a 2

Art. 32a 1. Art. 32a 2 Po art. 32a dodaje się art. 32a 1 w następującym brzmieniu: Art. 32a 1 1. Wszelkie opłaty pobierane przez agenta rozliczeniowego od akceptanta, bądź też za jego pośrednictwem, w związku z akceptacją transakcji

Bardziej szczegółowo

Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych?

Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych? Szczecin, 21 maja 2012 r. Wstęp bezpłatny! Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych? Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi

Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi Norbert Jeziolowicz Związek Banków Polskich Gdańsk, 4.9.28 Liczba banków i placówek bankowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

... Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji

... Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji ING Banku Śląskiego S.A. do umowy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych i instrumentów płatniczych Obowiązuje od 04 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Mimo zdecydowanego wzrostu infrastruktury płatniczej w Polsce w ostatnich latach wyzwaniem jest sektor mikroprzedsiębiorstw główne wyzwania to poziom kosztów stałych

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Komplementarność czy substytucyjność usługi cash back wobec bankomatów w kontekście silnych redukcji opłaty interchange?

Komplementarność czy substytucyjność usługi cash back wobec bankomatów w kontekście silnych redukcji opłaty interchange? Komplementarność czy substytucyjność usługi cash back wobec bankomatów w kontekście silnych redukcji opłaty interchange? Polskie Karty i Systemy 12 marca 2015 r. Warszawa ZAGADNIENIA PODEJŚCIE UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce

Sierpień 2015 r. Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce Sierpień 2015 r. Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce Sierpień 2015 r. Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 Opracował: Departament

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r.

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. W grudniu 2011 roku potencjał ludności w województwie szacowany był na 4,6 mln

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Od 2014 roku PW bierze udział w projekcie Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner

Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner III Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych Warszawa, dnia 18-19

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016 Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością 27 czerwca 2016 DOFINANSOWANIE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Dokumenty: Warunki

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego. Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017

Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego. Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017 Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017 2000 2001 2002 2003 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska Warszawa, CIE 13.10.2010 r. 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Jakub Górka Badanie akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców

Jakub Górka Badanie akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców Jakub Górka Badanie akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców RAPORT BADAWCZY WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2012 KOREKTA Departament Systemu Płatniczego NBP O AUTORZE Jakub Górka dr nauk

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna)

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

Jak zmienił się kartowy (i nie tylko) Business Case wraz ze spadkiem stawek IF? Polskie Karty i Systemy 15 marca 2015 r. Warszawa

Jak zmienił się kartowy (i nie tylko) Business Case wraz ze spadkiem stawek IF? Polskie Karty i Systemy 15 marca 2015 r. Warszawa Jak zmienił się kartowy (i nie tylko) Business Case wraz ze spadkiem stawek IF? Polskie Karty i Systemy 15 marca 2015 r. Warszawa ZAGADNIENIA KRAJOBRAZ PRZED I PO BITWIE KARTOWE MODELE BIZNESOWE: BANKÓW,

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2012 r.

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2012 r. Grudzień 2013 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2012 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2017 r. COM(2017) 242 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeglądu praktycznego stosowania jednolitego

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania akceptacji kart płatniczych w handlu i usługach detalicznych w Polsce

Uwarunkowania akceptacji kart płatniczych w handlu i usługach detalicznych w Polsce Uwarunkowania akceptacji kart płatniczych w handlu i usługach detalicznych w Polsce Dr hab. Michał Polasik* Dr hab. Jerzy Marzec, prof. UEK** *Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu **Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2012 rok. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota

Warszawa, dnia 26 lipca 2012 rok. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Warszawa, dnia 26 lipca 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2011 rok

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2011 rok Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2011 rok Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Jeżeli nie teraz, to kiedy?

Jeżeli nie teraz, to kiedy? www.pwc.com Mikro firmy na rynku bankowym Jeżeli nie teraz, to kiedy? Śniadanie prasowe Warszawa, 16 października 2013 Banki cyklicznie ogłaszają ekspansję w segmencie mikro firm, czy jednak zauważają

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL SP. Z O.O. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnyc h

Bardziej szczegółowo

Statystyka usług biznesowych stan bieżący i zamierzenia

Statystyka usług biznesowych stan bieżący i zamierzenia Główny Urząd Statystyczny Statystyka usług biznesowych stan bieżący i zamierzenia Agnieszka Matulska-Bachura Statystyka - Wiedza Rozwój Łódź, 17-18 października 2013 r. Plan prezentacji: Wprowadzenie Badania

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r.

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r. Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli Warszawa, 21 lutego 2011 r. Udział ubezpieczeń w gospodarce Składka przypisana brutto z ubezpieczeń majątkowych oraz

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ Espol Sp. z o.o. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 30.10.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnych

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Niesłabnący popyt na zboŝa wysokiej jakości przyczynił się do utrzymania wzrostowej tendencji cen zbóŝ podstawowych na rynku krajowym w końcu stycznia

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile

Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fi zycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2015 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r.

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zmiany w strukturze dochodów polskiego sektora bankowego po wejściu do strefy euro. Sylwester Kozak Departament Systemu Finansowego

Zmiany w strukturze dochodów polskiego sektora bankowego po wejściu do strefy euro. Sylwester Kozak Departament Systemu Finansowego Zmiany w strukturze dochodów polskiego sektora bankowego po wejściu do strefy euro Sylwester Kozak Departament Systemu Finansowego 1 Cel badania Rozpoznanie kierunków i skali zmian w strukturze kosztów

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń.

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń. NAZWA ABONAMENTU OSZCZĘDNY KORZYSTNY KOMFORTOWY BEZ LIMITU 15 zł 25 zł 5 110,58 zł Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe 1 usługa (TEL) 0 50 100 Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL POLICE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POLICACH obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba

Bardziej szczegółowo