Systemy baz danych 2 laboratorium Projekt zaliczeniowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy baz danych 2 laboratorium Projekt zaliczeniowy"

Transkrypt

1 Dany jest następujący logiczny schemat bazy danych Systemy baz danych 2 laboratorium Projekt zaliczeniowy FAKTURY POZYCJE PK f_id_faktury PK p_id_pozycji f_data_wystawienia f_data_płatnosci f_czy_zaplacona FK1 p_lp p_f_id_faktury p_nazwa p_ilosc p_cena_jednostkowa p_stawka_vat Każda faktura jest identyfikowana przez unikalny identyfikator (f_id_faktury). Na fakturze umieszczone są data wystawienia (f_data_wystawienia) oraz data płatności (f_data_platnosci), przy czym data płatności musi być późniejsza niż data wystawienia faktury. Z każdą fakturą związana jest flaga oznaczająca, czy dana faktura została już zapłacona (f_czy_zaplacona, pole przyjmuje wartości T i N ). Faktura składa się z pozycji, każda pozycja posiada sztuczny identyfikator (p_id_pozycji) oraz atrybut p_f_id_faktury będący kluczem obcym wskazującym na fakturę, której dotyczy dana pozycja faktury. Każda pozycja faktury posiada liczbę porządkową (p_lp), poszczególne pozycje w ramach faktury są numerowane począwszy od liczby 1. Pozycja faktury posiada ponadto swoją nazwę (p_nazwa), ilość zakupionego towaru (p_ilosc), oraz cenę jednostkową (p_cena_jednostkowa) za towar (cena netto za sztukę, kilogram, litr, itp.) Towary opisywane przez pozycje faktur mogą podlegać trzem różnym stawkom podatku VAT (p_stawka_vat, pole przyjmuje wartości: 0%, 7%, 15% i 22%). Wykorzystaj skrypt faktury.sql do utworzenia powyższych tabel i załadowania przykładowych danych. Następnie, przygotuj odpowiedzi do zadań. W tabelce poniżej przedstawiono zasady oceniania projektu. Ocena Poprawnie wykonane zadania dostateczny 1, 2, 3, 4 dostateczny plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 dobry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dobry plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bardzo dobry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wszystkie odpowiedzi należy umieścić w pliku tekstowym o nazwie xxx.sql (gdzie xxx to numer indeksu). Poprawne rozwiązania przedstawiono przy każdym zadaniu. Plik z rozwiązaniami należy przesłać na adres Termin przesyłania rozwiązań upływa w piątek, 30 stycznia 2015, o godzinie 23:59. Wszystkie rozwiązania zostaną przeanalizowane przez oprogramowanie do wykrywania podobieństw w kodzie źródłowym. W przypadku plagiatu obie prace otrzymują automatycznie ocenę niedostateczną i nie ma znaczenia kwestia oryginalnego autorstwa rozwiązania. Poza wysłaniem projektu drogą mailową należy go jeszcze obronić. Obrona może się odbyć w trakcie zajęć lub w wyznaczonym przez prowadzącego na ostatnich zajęciach terminie.

2 1. Napisz polecenie języka SQL które stworzy perspektywę v_faktury prezentującą, dla każdej faktury, identyfikator faktury, oraz liczbę pozycji faktury i sumaryczne kwoty faktury netto i brutto (dla każdej pozycji należy pomnożyć ilość zakupionego towaru przez cenę jednostkową, dla kolumny brutto należy dodatkowo uwzględnić podatek VAT). Nie zapomnij o zaokrągleniu wyniku do dwóch miejsc dziesiętnych. SELECT * FROM v_faktury; F_ID_FAKTURY LICZBA_POZYCJI SUMA_NETTO SUMA_BRUTTO Napisz anonimowy blok PLSQL zawierający kursor sparametryzowany. Parametrem kursora jest nazwa produktu. Kursor przebiega przez wszystkie faktury zawierające podany produkt i sprawdza, czy dana faktura została już zapłacona. Jeśli nie została zapłacona, to program drukuje identyfikator faktury i liczbę dni spóźnienia z płatnością. Jeśli faktura została zapłacona, to program drukuje identyfikator faktury i datę płatności. W bloku PLSQL otwórz kursor, przekaż nazwę produktu przez zmienną środowiskową i wyświetl zawartość kursora za pomocą procedury DBMS_OUTPUT.PUT_LINE() SET SERVEROUTPUT ON VARIABLE produkt VARCHAR2(100) :produkt := 'majonez dekoracyjny'; PLSQL procedure successfully completed. DECLARE...ciało anonimowego bloku PLSQL Faktura 30 została zapłacona w dniu 07-MAJ-07 PLSQL procedure successfully completed. :produkt := 'jajka delikatesowe 10szt.'; PLSQL procedure successfully completed. DECLARE...ciało anonimowego bloku PLSQL Faktura 40 jest niezapłacona od 179 dni PLSQL procedure successfully completed.

3 3 Dodaj do powyższego bloku PLSQL procedurę obsługi błędu polegającego na podaniu nazwy nieistniejącego produktu. SET SERVEROUTPUT ON VARIABLE produkt VARCHAR2(100) :produkt := 'kaszanka delikatesowa'; PLSQL procedure successfully completed. DECLARE...ciało anonimowego bloku PLSQL Produkt kaszanka delikatesowa nie występuje na żadnej fakturze PLSQL procedure successfully completed. 4 Napisz samodzielną funkcję KWOTA_FAKTURY(f_id_faktury NUMBER) która przyjmuje, jako parametr, identyfikator faktury, i zwraca sumaryczną kwotę na fakturze (iloczyn ilości i ceny jednostkowej netto wszystkich pozycji powiększonych o kwoty należnego podatku). Pamiętaj, aby poprawnie zaokrąglić wynik. SELECT f_id_faktury, KWOTA_FAKTURY(f_id_faktury) AS kwota_faktury FROM faktury; F_ID_FAKTURY KWOTA_FAKTURY

4 5 Dodaj do tabeli FAKTURY atrybut f_kara_za_zwloke. Następnie, napisz procedurę o nazwie UAKTUALNIJ_FAKTURY(), która dla wszystkich niezapłaconych faktur przeliczy i uaktualni wartość atrybutu f_kara_za_zwloke. Przyjmij, że za każdy dzień spóźnienia w płatności faktury naliczana jest kara w wysokości 0.1% (jeden promil, jedna dziesiąta procenta) kwoty netto faktury. Pamiętaj, że kara za zwłokę naliczana jest z dokładnością do groszy (a nie np. setnych części grosza). Wylicz stan kar na dzień 1 stycznia 2008 roku MAR MAR-07 N JUL JUL-07 N uaktualnij_faktury; PLSQL procedure successfully completed MAR MAR-07 N JUL JUL-07 N Dodaj do procedury UAKTUALNIJ_FAKTURY() obsługę błędu polegającego na tym, że faktura nie posiada żadnych pozycji faktury. W takim przypadku wartością atrybutu f_kara_za_zwloke jest wartość 0. Dodaj nową niezapłaconą fakturę bez pozycji faktury i sprawdź działanie procedury. INSERT INTO faktury (f_id_faktury, f_czy_zaplacona) VALUES (60, 'N'); uaktualnij_faktury; PLSQL procedure successfully completed JAN-08 N MAR MAR-07 N JUL JUL-07 N 6.45

5 7 Stwórz wyzwalacz (lub trzy oddzielne wyzwalacze) który będzie odnotowywał każdą modyfikację tabeli FAKTURA. Zbuduj tablę HISTORIA(id TIMESTAMP, operacja VARCHAR(30)) i umieszczaj tam znacznik czasowy (SYSTIMESTAMP) każdej operacji INSERT, UPDATE, DELETE kierowanej do tabeli FAKTURA oraz nazwę wykonanej operacji. Sprawdź działanie wyzwalacza. INSERT INTO faktury(f_id_faktury, f_data_wystawienia, f_czy_zaplacona) VALUES (70, SYSDATE, 'N'); UPDATE faktury SET f_data_platnosci = f_data_wystawienia + 14 WHERE f_id_faktury = 70; 1 row updated. DELETE FROM faktury WHERE f_id_faktury = 70; 1 row deleted. SQL> SELECT * FROM historia; ID OPERACJA JAN AM wstawienie faktury 15-JAN AM modyfikacja faktury 15-JAN AM usunięcie faktury 8 Utwórz sekwencję faktury_seq. Napisz wyzwalacz umożliwiający dodawanie nowej faktury bez podania wartości klucza podstawowego (wartość klucza powinna być wczytana z sekwencji przez wyzwalacz, ale tylko w przypadku, gdy użytkownik nie podał wartości klucza podstawowego!). INSERT INTO faktury(f_data_wystawienia, f_data_platnosci) VALUES (SYSDATE, SYSDATE + 14); INSERT INTO faktury(f_id_faktury, f_data_wystawienia, f_data_platnosci) VALUES (70, SYSDATE, SYSDATE + 14); JAN-08 N JAN JAN JAN JAN MAR MAR-07 N JUL JUL-07 N rows selected.

6 9 Dodaj do tabeli FAKTURY atrybut f_liczba_pozycji. Zainicjalizuj wartości tego atrybutu we wszystkich krotkach relacji FAKTURY. Stwórz wyzwalacz, który będzie pielęgnował wartość atrybutu f_liczba_pozycji. Po każdej modyfikacji tabeli POZYCJE (dodanie lub usunięcie pozycji) odpowiednio zmodyfikuj atrybut. Uwaga: nie wolno przenosić pozycji faktury między fakturami, wyzwalacz musi zapobiec takiej operacji! SELECT * FROM faktury WHERE f_id_faktury = 80; F_LICZBA_POZYCJI JAN JAN-08 0 INSERT INTO pozycje (p_id_pozycji,p_f_id_faktury,p_lp,p_nazwa) VALUES (123,80,1,'sałatka śledziowa'); SELECT * FROM faktury WHERE f_id_faktury = 80; F_LICZBA_POZYCJI JAN JAN-08 1 UPDATE pozycje SET p_f_id_faktury = 40 WHERE p_id_pozycji = 123; UPDATE pozycje SET p_f_id_faktury = 40 WHERE p_id_pozycji = 123 * ERROR at line 1: ORA-20001: Nie wolno przenieść pozycji do innej faktury ORA-06512: at "MIKOLAJ.TRIG_LICZBA_POZYCJI", line 7 ORA-04088: error during execution of trigger 'MIKOLAJ.TRIG_LICZBA_POZYCJI' DELETE FROM pozycje WHERE p_id_pozycji = 123; 1 row deleted. SQL> SELECT * FROM faktury WHERE f_id_faktury = 80; F_LICZBA_POZYCJI JAN JAN-08 0

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Niniejsze ćwiczenie zaprezentuje składowane w bazie danych programy PL/SQL: procedury, funkcje, pakiety oraz

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW Położenie podprogramów Jak wiemy, podprogramy i pakiety jako bloki nazwane, mogą być składowane w słowniku danych. Podprogram najpierw tworzy się za pomocą polecenia

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi Faktura 2013 + MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

MaxFaktura2. Oprogramowanie komputerowe do generowania, rejestrowania i rozliczania faktur sprzedaży i zakupu. Dokumenty wielowalutowe i wielojęzykowe

MaxFaktura2. Oprogramowanie komputerowe do generowania, rejestrowania i rozliczania faktur sprzedaży i zakupu. Dokumenty wielowalutowe i wielojęzykowe INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MaxFaktura2 Oprogramowanie komputerowe do generowania, rejestrowania i rozliczania faktur sprzedaży i zakupu. Dokumenty wielowalutowe i wielojęzykowe Producentem i autorem programu

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 BSX PRINTER DLA PROGRAMISTÓW... 4 DLACZEGO WARTO UŻYĆ BSX PRINTER W SWOIM PROJEKCIE?... 4 NA CO POZWALA

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Ofertowanie 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

SEZAM. Komputronik S.A.

SEZAM. Komputronik S.A. SEZAM SEZAM Wprowadzenie stworzone przez Drogi użytkowniku, dziękujemy Ci za wybór naszej aplikacji. Mamy nadzieję, że całkowicie spełni ona Twoje oczekiwania. Niniejsza publikacja ma pomóc Ci w użytkowaniu

Bardziej szczegółowo