NACZYNIA TRANSPORTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NACZYNIA TRANSPORTOWE"

Transkrypt

1 KLATKI WYCIĄGOWE NACZYNIA TRANSPORTOWE KLATKI WYCIĄGOWE Przeznaczenie: Klatki wyciągowe służą do transportu urobku, ludzi i materiałów w szybach i szybikach kopalni węgla i rud. Według przeznaczenia i wykonania dzielą się one na: klatki awaryjnych urządzeń transportowych klatki szybikowe klatki wyciągowe dwu- do czterokondygnacyjne Klatki awaryjnych urządzeń transportowych: Dvukondygnacyjna klatka mogą być stabilne i mobilne. Najmniejsza, nieprowadzona klatka mobilna o przekroju kołowym jest transportowana jako element mobilnego awaryjnego urządzenia transportowego. Klatki stabilne są albo trwale zawieszone, albo w stan ruchowy są zawieszane przed ich użyciem. W profilu szybu są następnie pak prowadzone prowadnikami albo prowadnikiem i liną urządzenia wyciągowego. Klatki te mają następnie własną stabilną maszynę wyciągową albo są zakładane na maszynę mobilną. Klatki nieprowadzone posiadają kształt walcowy ze stożkowymi skosami. Klatki prowadzone najczęściej są o przekroju prostokątnym. Konstrukcyjnie zawierają one ramę nośną wyposażoną w podłogę, dach, zawias liny, prowadnica klatki, osłony boczne oraz drzwiczki wejściowe. Wymiarowo są dostosowane do profilu eksploatowanego szybu. Klatki szybikowe: to klatki do transportu ludzi i materiałów w ślepych szybach górniczych na poziomy kopalni niedostępne szybami głównymi. Są to najczęściej klatki jednokondygnacyjne do transportu jednostronnego działania z przeciwwagą, celowo konstruowane dla transportu urządzeniem maszynowym używanym na danym poziomie i dla jego potrzeb. Pod względem parametrów są eksploatowane z niższą nośnością (dla dwu wózków dołowych), niższą prędkości i prowadnicami ślizgowymi klatki po drewnianych prowadnikach. Zawieszenie jest jednolinowe lub czterolinowe. Konstrukcja jest klasyczna rama nośna, zawias liny, prowadnica klatki, podłoga, dach, osłony oczne i drzwiczki czołowe albo stałe, albo żaluzjowe. Podłoga jest wyposażona w szyny dla wózków dołowych, dach uzupełniony elementem nośnym kolejki podwieszanej, a jej górna powierzchnia w balustradę z daszkiem.

2 KLATKI WYCIĄGOWE Klatki wyciągowe: które są eksploatowane w szybach wlotowych lub wydechowych kopalni, przeważnie są skonstruowane jako dwukondygnacyjne do czterokondygnacyjnych, które mogą być w całości lub dzielone dla łatwiejszego zakładania do szybu wyciągowego. Dla transportu urobku lub materiałów na dół są najczęściej wykonane dla dwu wózków typu JDV w rzędzie na kondygnacji. Zawieszenie klatek jest przeważnie na jednej linie wyciągowej. Klatki są rozwiązane jako elementy spawane rama nośna z głowicą i podłogą, stałe lub wysuwane podłogi kolejnych kondygnacji, stałe boczne osłony z blachy. Do wyposażenia głowicy należą zawiasy liny, mechanizm chwytny oraz stałe prowadnice klatki po prowadniku. Na głowicy na stronach czołowych jest usytuowana prowadnica toczna, obramowanie bortnicą i balustradą z daszkiem. Kondygnacje są wyposażone w szyny oraz urządzenie blokujące dla wózków dołowych, względnie belkę dla kolejki linowej lub transportu ciężarów, uchwyty i drzwiczki dla transportu ludzi. Podłoga w przypadku maszyny wyciągowej z tarczą tarciową jest uzupełniona o zawiasy liny wyrównawczej. Na jej dolnej części na czołach są także zamontowane prowadnice toczne i stałe wodziki. Parametry techniczne: Klatki są wykonywane, jako części zamienne do istniejących, użytkowanych urządzeń wydobywczych albo, jako nowe z parametrami zgodnymi z wymaganiami użytkownika. Wymiarowo są dostosowane do danego profilu szybu, konstrukcyjnie natomiast do zadanych parametrów technicznych: przeznaczenia, nośności, zawieszenia liny pociągowej, ewentualnie wyrównawczej (lin) i wyposażenia. Bezpieczeństwo: Klatki z przeznaczeniem dla górnictwa muszą swoją konstrukcją, z punktu widzenia bezpieczeństwa, spełniać wymagania postanowień rozporządzeń ČBÚ nr 22/1989 Sb. i nr 415/2003 Sb. Dostawa: Klatki dostarcza się zależnie od konstrukcji w całości albo dzielone ze względu na transport i montaż, pomalowane farbą ochronną, powierzchnie funkcjonalne są zabezpieczone olejem konserwującym. Częścią dostawy jest dokumentacja przewodnia: rysunek złożeniowy, instrukcja obsługi, wykaz części zamiennych i oświadczenie producenta udokumentowane atestami i badaniami. Montaż: Montaż klatki muszą wykonywać wyłącznie doświadczeni i pouczeni pracownicy, wyznaczeni do tej pracy przez kierownictwo firmy. Montaż musi przebiegać pod dozorem technicznym, przed przekazaniem do eksploatacji trzeba wykonać jazdy próbne zgodnie z ustaleniami kierownictwa firmy. Gwarancja: Na wyrób jest udzielana gwarancja 18 miesięcy od dnia uruchomienia do eksploatacji, nie więcej jednak, niż 24miesiące od dostawy. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania powoduje utratę gwarancji na wyrób. Zalecana żywotność eksploatacyjna wynosi 10 lat.

3

4 Klatki szybikowe Czterokondygnacyjna Trzykondygnacyjna klatka dzielona klatka dzielona Dvukondygnacyjna klatka

5 SKIPY NACZYNIA TRANSPORTOWE SKIPY Przeznaczenie: Skipy są stałymi naczyniami o konstrukcji skrzynkowej do bezpośredniego transportu urobku. Parametry techniczne: Skipy są produkowane jako części zamienne istniejących eksploatowanych urządzeń wyciągowych lub jako nowe o zinnowowanych parametrach według wymagań użytkownika. Rozmiarowo są dostosowane do danego profilu szybu, pod względem konstrukcji następnie do zadanych parametrów technicznych: nośności użytkowej, zawieszenia lin wyciągowych i wyrównawczych, wyposażenia itp. Pojemność transportowa /m3/ 12 do 21 transportowany ciężar według ciężaru właściwego urobku prędkość wyciągowa 16 do 20 m/s prowadnice toczne prężynowe Opis: Skip o konstrukcji spawanej składa się z głowicy, naczynia i stopy. Głowicę tworzy sztywna rama z otworami dla zawiasów linowych, do której nawiązują podłużne cięgna nośne szkieletu. Czoła głowicy są wyposażone w stałe wodziki, nad nimi są stałe wsporniki do montażu sprężynowych prowadnic tocznych. Górna część, obramowana bortnicą, tworzy podłogę dla przeglądów i prac konserwacyjnych. Naczynie tworzy konstrukcja ramowa z nośnych cięgien podłużnych, okryta blachą, przeciw wybrzuszeniu usztywniona poprzeczkami. W części górnej od strony czołowej jest otwór zasypowy, w części dolnej ukośny ślizg oraz otwór wysypowy zamknięty zamknięciem gilotynowym lub segmentowym obrotowym. Ukośny ślizgi jego boki są wyłożone blachami trudnościeralnymi, nad zamknięciem jest umieszczony daszek odciążający. Na czołach pośrodku są środkowe wodziki. Pod ślizgiem na stopie jest utworzona zamknięta przestrzeń do transportu ludzi wyposażona w drzwiczki. Stopę tworzykompaktowa rama, na której są zakończone podłużne cięgna. Na czołach części dolnej są wsporniki dla prowadnic tocznych i wodzików stałych, w części środkowej natomiast belki do przytwierdzenia zawiasów dolnych lin wyrównawczych. Wyposażenie skipu tworzą: krzyżowe zawiasy lin wyciągowych z czopami, sprężynowe prowadnice kołowe ciężkiego typu, demontowalna balustrada z daszkiem, zawiasy dolnych lin wyrównawczych z czopami.

6 SKIPY Bezpieczeństwo: Skip z przeznaczeniem dla górnictwa pod względem swojej konstrukcji z punktu widzenia bezpieczeństwa musi spełniać odpowiednie postanowienia rozporządzeń Czeskiego Urzędu Górniczego nr 22/1989 Dz. U. oraz nr 415/2003 Dz. U. Dostawa: Skip jest dostarczany wyposażony w ochronną powłokę malarską, powierzchnie funkcyjne są chronione olejem konserwacyjnym. Wyposażenie skipu jak prowadnice toczne, balustrady i daszek, bramki dostarczane są oddzielnie. W skład dostawy wchodzi dokumentacja towarzysząca: rysunek zestawieniowy, instrukcja obsługi, lista części zamiennych oraz świadectwo producenta udokumentowane atestami i próbami. Montaż: Montaż skipu muszą wykonywać tylko doświadczeni i pouczeni pracownicy wyznaczeni do tych prac przez kierownictwo organizacji. Montaż musi się odbywać pod nadzorem technicznym, przed wprowadzeniem do eksploatacji trzeba wykonać jazdy próbne według wskazania kierownictwa organizacji. Gwarancja: Na wyrób jest udzielana gwarancja 18 miesięcy od dnia włączenia do eksploatacji, najwyżej jednak 24 miesiące od dostarczenia. W wyniku niedotrzymania wskazówek w instrukcji użytkowania gwarancja na wyrób wygasa. Zalecona żywotność eksploatacyjna wynosi 10 lat.

7 TRANSPORTDŁUGICH MATERIAŁÓW URZĄDZENIA TRANSPORTOWE DO PRZEWOŻENIA DŁUGICH MATERIAŁÓW Przeznaczenie: Urządzenie służące do transportu długich materiałów w kontenerach do kopalni. Kontenery mogą tez być umieszczone w klatce albo zawieszane pod klatką. Materiał przewozi się w wagonikach kłonicowych z powierzchni na miejsce przeznaczenia w kopalni bez przeładunku. Kontener na stałe zawieszony w klatce stosuje się w urządzeniach wydobywczych, które służą wyłącznie do transportu materiałów, ewentualnie w urządzeniach wydobywczych specjalizowanych, gdzie zamiast obciążenia wyrównawczego można zabudować specjalną klatkę z kontenerem. Klatka kontenerowa może również zawierać jeden górny poziom do transportu ludzi. Kontener zawieszany pod klatką jest stosowany tam, gdzie nie jest wymagany systematyczny transport materiałów o dużej objętości. Kontener pod klatkę zawiesza się tylko w przypadkach jego użytkowania. Rysunek kontenera w klatce z podstawowymi wymiarami Parametry techniczne: parametry wymiarowe są dane profilem oddziału wyciągowego szybu oraz długością kontenera dla wózka kłonicowego oraz materiału o długości 6 m. obciążenie 2 3 t

8 TRANSPORTDŁUGICH MATERIAŁÓW Opis: Urządzenie składa się z klatki kontenerowej, kontenera i urządzenia wywrotkowego. Klatka składa się z głowicy, kondygnacji transportowej, cięgien nośnych oraz stopy. Głowica jest spawaną belką skrzynkową zawierającą zawias liny wyciągowej, mechanizm chwytny, na czołach stałe wodziki i nad nimi prowadnice toczne. Kondygnacja transportowa ze stałą podłogą jest skonstruowana dla dwu wózków dołowych w rzędzie. Według wykonania kinematyki wywrotu kontenera klatka jest wyposażona albo w uchwyt czopu, albo w tor krzywkowy prowadzenia kontenera. Stopa jest o konstrukcji ramowej, kryta blachą podłogową i wyposażona w tor dla ewentualnego transportu wózków. Na czołach stałe wodziki i wsporniki dla prowadnic tocznych. Pośrodku są usytuowane uchwyty dla ewentualnej dolnej liny wyrównawczej. Sam kontener jest elementem spawanym o konstrukcji ramowej. Na dolnej części jest wyposażony w profile dla kół dolnego wózka kłonicowego oraz blokadę jego położenia. Na dolnej stronie jest stałe czoło z miękką wykładziną dla oparcia długich materiałów w transportowym położeniu pionowym. Wywracanie jest realizowane przy pomocy st5ałych cięgien lub lin zawieszonych na konstrukcji zrębu i poziomów. Kolejnym wariantem kontenera w klatce jest typ kontenera, który jest wyposażony w rolki prowadzące i do klatki wjeżdża w prowadzeniu krzywkowym. Klatka ta najczęściej zawiera własny napęd do wciągania kontenera. Kontener do transportu materiałów długich zawieszonych pod klatką: jest w istocie takiej samej konstrukcji jak typ poprzedni. Przed transportem materiałów zawiesza się go do specjalnego zawiasu zamontowanego pod klatką wyciągową. Urządzenie wywrotkowe kontenera na zrębie i poziomach tworzą zawiasy linowe. Działanie: Kontener trwale zawieszony w klatce po dojechaniu klatki kontenerowej na poziom dołowy dokonuje się odblokowania kontenera w klatce i jego zawieszenie na urządzenie wywrotkowe. Następnie w wyniku powolnego opuszczania kontener przechyla się z położenia pionowego w położenie poziome. Po zakończeniu manipulacji na krótszą stronę odchyli się mostki, odblokuje się wózek kłonicowy z ładunkiem i wyciągnie się go z kontenera. W procesie odwrotnej manipulacji kontener wprowadza się w stan pionowy i po zablokowaniu jego położenia w klatce można rozpocząć nowy cykl transportu. Kontener sterowany kołowrotem pneumatycznym w głowicy klatki po podłączeniu powietrza opuszcza się i podnosi przy pomocy rolkowego przełożenia linowego. Przednie koła prowadzące kontenera są prowadzone krzywą w klatce, tylne są jezdne po torze w klatce i zrębu albo poziomu. Kontener zawieszony pod klatką dla przypadków jego wykorzystania trzeba najpierw zawiesić do specjalnych zawiasów. Jego manipulacja jest taka sama jak w wyżej podanym pierwszym przypadku. Bezpieczeństwo: Urządzenie pod względem swojej konstrukcji z punktu widzenia bezpieczeństwa musi spełniać odpowiednie postanowienia rozporządzeń Czeskiego Urzędu Górniczego nr 22/1989 Dz. U. oraz nr 415/2003 Dz. U. Dostawa: Urządzenie jest dostarczane wyposażone w ochronną powłokę malarską, powierzchnie funkcyjne są chronione olejem konserwacyjnym. Wyposażenie klatki takie jak prowadnice toczne, balustrady, daszek itp. Dostarczane są oddzielnie. W skład dostawy wchodzi dokumentacja towarzysząca: rysunek zestawieniowy, instrukcja obsługi, lista części zamiennych oraz świadectwo producenta udokumentowane atestami i badaniami. Montaż: Montaż muszą wykonywać tylko doświadczeni i pouczeni pracownicy, wyznaczeni do tych prac przez kierownictwo organizacji. Montaż musi przebiegać pod nadzorem technicznym, przed wprowadzeniem do eksploatacji trzeba wykonać jazdy próbne oraz sprawdzenie działania według wskazania kierownictwa organizacji.

9 ZACISKI ZACISKI DO KOTWIENIA LIN O PRZEKROJU KOŁOWYM Przeznaczenie: Zaciski do kotwienia lin o przekroju kołowym używane są przy manipulacji z linami wyciągowymi i linami wyrównawczymi przy ich wymianach lub skracaniu, albo przy wymianach przywiązek linowych. Obrazek z rozmiarami zabudowy Parametry techniczne: KL 6/30 KL 20/60 KL 50/80 średnica kotwienia liny mm mm mm nominalna nośność 60 kn 200 kn 500 kn ciężar 56 kg 695 kg 935 kg Opis: Podstawowymi elementami funkcyjnymi są kliny zaciskowe z wymiennymi szczękami dla różnych średnic lin. Kliny poruszają się po rolkach oporowych ułożyskowanych na łożyskach tocznych. Osie rolek oporowych są sztywno przymocowane do ramy nośnej zacisku i podparte czołową płytą odchylaną. Jej odchylenie umożliwia założenie zacisku na linę. Do przesuwania klinów zaciskowych do lub z położenia roboczego służy zabierak, który podnosi się lub opuszcza przy pomocy ręcznych drążków za pośrednictwem dźwigni podnośnych. W górnym skrajnym położeniu, tzn. przy maks. rozwartych szczękach, kliny zaciskowe są zabezpieczone sprężynowym urządzeniem blokującym. Działanie: Zacisków używa się najczęściej na zrębie, gdzie zakłada się je na linę przez odchylenie przechylnej ściany bocznej dźwignią ręczną. Po powrotnym ustawieniu ściany bocznej kliny przechyli się ręczną dźwignią w położenie robocze, w którym przylgną do liny. Uścisk zaciskowy zostanie osiągnięty pod wpływem ciężaru własnego liny. Po zakończeniu prac z liną postępuje się w odwrotnej kolejności. Bezpieczeństwo: Zaciski z przeznaczeniem dla górnictwa pod względem swojej konstrukcji z punktu widzenia bezpieczeństwa muszą spełniać odpowiednie postanowienia rozporządzeń Czeskiego Urzędu Górniczego nr 22/1989 Dz. U. oraz nr 415/2003 Dz. U. Dostawa: Zaciski są dostarczane wyposażone w ochronną powłokę malarską, powierzchnie funkcyjne są chronione olejem konserwacyjnym.

10 ZAWIAS ZAWIAS DLA LINY WYRÓWNAWCZEJ O PRZEKROJU KOŁOWYM Przeznaczenie: Zawias używany jest do zamocowania okrągłej liny wyrównawczej do naczynia transportowego, względnie także przeciwwagi. Pozwala na robocze nadkręcenie liny oraz jej bieżące skracanie w przywiązce. Opis techniczny Zawias obrotowy umożliwia pokręcanie liną wyrównawczą o przekroju kołowym w trakcie cyklu roboczego. Składa się z krętlika z łożyskiem baryłkowym i przywiązki liny,którą dla nośności 4 t tworzy sercówka z zaciskami linowymi. Dla wyższej nośności przywiązkę liny tworzy zalewana końcówka na jednej stronie i przywiązka klinowa typu Asea na drugiej stronie. Wzajemne połączenie krętlika i przywiązki włącznie zamocowania do naczynia transportowego jest przy pomocy czopów. Technické parametry: Nośność zawiasu obrotowego do 4 t do 8 t do 16 t do 24 t Średnica liny wyrównawczej 25-37,5 mm mm mm mm Zawias z zalewaną końcówką Maks. szerokość D 360 mm D 254 mm D 297 mm D 297 mm Długość 1226 mm 1160 mm 1360 mm 1360 mm Maks. ciężar 109 kg 189 kg 325 kg 325 kg Zawias z przywiązką klinową typu A 120 kn A 160 kn Maks. średnica obrotowa 515 mm 515 mm Długość 1830 mm 2220 mm Ciężar 432 kg 514 kg Dostawa Zawias jest dostarczany kompletnie złożony, wyposażony w ochronną powłokę malarską, powierzchnie funkcyjne są chronione olejem konserwacyjnym. W skład dostawy wchodzi dokumentacja towarzysząca: rysunek zestawieniony, instrukcja obsługi, lista części zamiennych oraz świadectwo producenta udokumentowane atestami i próbami. Bezpieczeństwo Zawiasy z przeznaczeniem dla górnictwa pod względem swojej konstrukcji z punktu widzenia bezpieczeństwa musi spełniać odpowiednie postanowienia rozporządzeń Czeskiego Urzędu Górniczego nr 22/1989 Dz. U. oraz nr 415/2003 Dz. U. Montaż Montaż zawiasu muszą wykonywać tylko doświadczeni i pouczeni pracownicy wyznaczeni do tych prac przez kierownictwo organizacji. Montaż musi się odbywać pod nadzorem technicznym, przed wprowadzeniem do eksploatacji trzeba wykonać jazdy próbne według wskazania kierownictwa organizacji.

11 PRZYWIĄZKA KLINOWA PRZYWIĄZKA KLINOWA LIN WYCIĄGOWYCH typu AD Przeznaczenie: Przywiązka klinowa jest przeznaczona do zawieszenia naczynia transportowego wielolinowej maszyny wyciągowej, a po przeliczeniu nośności można ten podstawowy typ użyć także na maszynie jednolinowej. Stosowny jest jako zamiana za dożywające przywiązki typu Schönfeld lub Droste, dlatego jest produkowana i dostarczana w typoszeregu wymiarowym tych przywiązek. Obrazek zestawienia z wymiarami zabudowy i opisem podstawowych pozycji: kreska kontrolna 1 bok 2 listwa 1 czopowa 3 3 listwa 2 rowkowa Kreski kontrolne: 1 - nominalna średnica liny 4 4 listwa graniczny zacisk serca 5 tuleja przegubowa 3 - przylgnięcie serca na listwy 6 serce z zabezpieczeniem 7 czop listwy z zabezpieczeniem Uwaga: średnica liny d i otwór D dla czopu zawieśnego 8 zamocowanie końca liny dobiera się wg zadania zamawiającego, 9 czop zawieśny z zabezpieczeniem szerokość g można dostosować dla śrub wpuszczanych 10 zacisk kontrolny 11 klin wybijający 12 przyrząd montażowy

12 PRZYWIĄZKA KLINOWA Działanie: Lina jest zaciskana w klinie samozaciskowym między listwami a sercem. Po zaciągnięciu liny do ścisku położenie serca zabezpiecza się nakrętkami śrub i zamocuje się zacisk kontrolny. Parametry techniczne i wymiary przywiązek według numeru wymiarowego orientacyjnie są podane w załączonej tabelce. Opis: Nowe rozwiązanie techniczne wprowadzane do obiegu pod oznaczeniem typu AD spoczywa w kombinacji wykonania konstrukcyjnego wpustu nośnego i czopów koło boków wyrobu, przez co osiągana jest wyższa jakość wykonania maszynowego wyrobu bardziej dokładna produkcja i przez to bardziej symetryczne rozłożenie sił obciążeniowych na elementy nośne przywiązki. Poszczególne główne części są podane na obrazku: bok (1) jest podstawowym elementem nośnym, na który jest przenoszone obciążenie zaciskowe na jednej stronie przez listwę (2) i czopy, na drugiej stronie przez listwę (3) z rowkiem. Listwa (4) przenosi siłę nośną od czopu zawieśnego (9) przez tuleję przegubową (5) na bok (1) również przez wpust. Zabezpieczenie czopów (7) jest klinami, serce (6) jest zabezpieczone śrubą przez sprężynę talerzową i listwy (3) i (4) w boku są ściągnięte śrubami z zabezpieczeniem odginaną podkładką w drugim wykonaniu listwa (4) śrubami z łbem wpuszczanym. Lina z przywiązki jest wyprowadzona przez zamocowanie końca (8) z przepisanym zaciskiem kontrolnym (10). Z uścisku serce wybija się klinem (11). Wyrób jest oznaczony tabliczką i kreskami kontrolnymi.

13 PRZYWIĄZKA KLINOWA Dostawa: Wyrób jest dostarczany wyposażony w ochronne ocynkowanie powierzchni oraz powłokę malarską, powierzchnie funkcyjne są chronione olejem konserwacyjnym. Do wyrobu należą 2 kliny do wybijania serca, dla kompletu 4 przywiązek także przyrząd montażowy. W skład dostawy wchodzi dokumentacja towarzysząca: rysunek zestawieniowy, instrukcja obsługi, lista części zamiennych oraz świadectwo producenta udokumentowane atestami materiałów, protokołami z badań oraz obliczeniem statycznym. Na zamówienie zgodnie z żądaniem można dostarczyć także czopy zawieśne (9) z zabezpieczeniem. Bezpieczeństwo: Wyrób spełnia wymagania rozporządzeń nr 22/1989 Sb. ČBÚ a w szczególności nr 415/2003 Sb., 39 zawiesie: - bezpieczeństwo min. 7-krotność w stosunku do maks. statycznego obciążenia dla wielolinowych maszyn wyciągowych (przy zastosowaniu do jednolinowych maszyn wyciągowych z wymaganym bezpieczeństwem równym 10-krotności trzeba typowo przeliczyć za pomocą współczynnika 0,7 albo zamówić zawiesie na miarę ) - zabezpieczenie przed wyciągnięciem liny z zacisku zawiesia klinowego min. 1,2 -krotne - koniec liny nad ostatnim zaciskiem min. 150 mm - najmniejszy promień gięcia liny R na sercówce nie mniejszy, niż 4 krotność znamionowej średnicy liny - główne części zawiesia są oznaczone zgodnym numerem ewidencyjnym - nośne części zawiesia mają atest materiału - zawiesie jest wyposażone w specjalne zabezpieczenie powierzchni z wyjątkiem części funkcjonalnych - zawiesie jest uzupełnione klinem do wypychania serca - zawiesie jest wyposażone w kontrolne kreski: podstawowa kreska na sercu musi być pomiędzy kreskami 1 i 2 na bokach a tabliczką znamionową z danymi: producent, typ, nośność, data produkcji, Ø liny i zawieszenia sworznia, ewentualnie numer użytkownika - dla każdego wyrobu jest wykonywane badanie (skrócenie liny do badania zapewnia klient) - obciążeniem próbnym wyższym o 25%, niż dopuszczalne statyczne (nośność) - czas badania wynosi min. 20 minut - po badaniu jest wykonywany demontaż i kontrola elementów nośnych - protokół z badania tworzy część oświadczenia o jakości wyrobu. Na żądanie producent wykonuje badanie nieniszczące zgodnie z 64 (4) rozporządzenia nr 415/2003 Sb. Dostawa: Wyrób dostarcza się zabezpieczony powierzchniowo przez ocynkowanie i malowanie, powierzchnie funkcjonalne są chronione olejem konserwującym. Do wyrobu należą 2 kliny do wypychania serca, a do kompletu 4 zwiesi również przyrząd montażowy. Częścią dostawy jest dokumentacja przewodnia: rysunek złożeniowy, instrukcja obsługi, wykaz części zamiennych i oświadczenie producenta, udokumentowane atestami materiałów, protokołami z badań i obliczeniem statycznym. Na zamówienie można również dostarczyć sworznie do zawieszania. (9) z zabezpieczeniem.

14 PRZYWIĄZKA KLINOWA Montaż: Montaż muszą wykonywać wyłącznie doświadczeni i pouczeni pracownicy, wyznaczeni do tej pracy przez kierownictwo firmy. Koniec liny w zawiesiu musi być powierzchniowo odtłuszczony za pomocą benzyny technicznej, również dociskane powierzchnie liny i zawiesia muszą być czyste bez farby, rdzy i odtłuszczone. Po przewleczeniu końca liny przez zawiesie do pętli z liny wkłada się serce i zaciąga do styku z liną. Po wciągnięciu liny do zacisku zawiesie staje się nośne, położenie serca zabezpiecza się dokręcając nakrętki śrub. Wystający koniec liny bandażuje się, chwyta w kabłąk na górze zawiesia i odchyla tak, aby nie dotykał liny a na linę zakłada się zacisk kontrolny, umieszczony o 5 do 10 krotność znamionowej średnicy liny nad zawiesiem. Odległość między zawiesiem a zaciskiem musi być zmierzona i zapisana do Książki ruchu dla liny. Zawiesie do montażu musi być całkowicie skompletowane, trzeba wykonać kontrolę dociśnięcia klinów sworzni i śrub. Sworzeń do zawieszenia po montażu zabezpiecza się sworzniem zabezpieczającym. Gwarancja: Na wyrób jest udzielana gwarancja 18 miesięcy od dnia uruchomienia do eksploatacji, nie więcej jednak, niż 24miesiące od dostawy. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania powoduje utratę gwarancji na wyrób Zalecana żywotność eksploatacyjna wynosi 10 lat. Pozostałe dane: Wyrób po porozumieniu z producentem może być dostosowany do wymagań odbiorcy.

15 PRZYWIĄZKA KLINOWA Tabelka wielkości, wymiary informacyjne, numery rysunków Wielkość zawiesia Nośność kn * Ciężar kg Zakres średnic lin d * a a a b c e f g / h k R kanały 0,6d 0,6d Sworzeń D maks * Typ zawiesia: AD 0/25 AD 1/37 AD 2/55 AD 3/100 AD 4/150 AD 5/220 AD 6/300 AD 7/400 AD * AD * nietypowa dostawa zgodnie z wymaganiami klienta i grupowy numer katalogowy z rysunku przyporządkowany do typu ustala wyłącznie producent swoją wewnętrzną liczbą trzycyfrową zależnie od wykonania wyrobu. W zamówieniu podajemy: liczbę sztuk, nazwę zawiesia, typ, wielkość/nośność, numer rysunku, średnicę liny d, sworznia do zawieszenia D i szerokość g Przykładowe zamówienie: 4 szt. zawiesie klinowe AD 5/220 nr rys do liny o średnicy 40 mm, średnica sworznia zawiesia 100 mm, szerokość 152 mm

16 WYRÓWNYWACZ CIĄGU HYDRAULICZNY WYRÓWNYWACZ CIĄGU TYP:HV 4 CZTEROLINOWY HV 2 DWULINOWY Przeznaczenie: Hydrauliczny wyrównywacz ciągu służy do wyrównania ciągów w linach wielolinowych maszyn wyciągowych z tarczą tarciową, które powstają podczas pracy pod wpływem różnego przedłużenia lin, ich sztywności tolerancyjnej lub niejednakowej średnicy rowków linowych tarczy tarciowej. Do urządzenia wyciągowego dostarczany jest kompletny odpowiedni zestaw wyrównywacza według liczby lin ze wzajemnym połączeniem hydraulicznym siłowników, zaworami, ci9śnieniowmierzami i zasobnikiem hydraulicznego oleju. Zestaw wyrównywaczy hydraulicznych głowica naczynia transportującego głowica naczynia transportującego HV2 Legenda: 1 kompletny siłownik wyrównywacza, 2 bok górny, 3 bok dolny, 4 łożysko kulkowe, 5 roboczy siłownik hydrauliczny, 6 zawieszany czop górny, 7 zawieszany czop dolny, 8 połączenie hydrauliczne, 9 zasobnik oleju hydraulicznego, 10 wspornik nośny HV4

17 WYRÓWNYWACZ CIĄGU Parametry techniczne: Typ HV 2 HV 4 Liczba lin szt. 2 4 Nośność kn Średnica siłowników roboczych mm Ciśnienie robocze/próbne MPa 12 / / 32 Olej hydrauliczny HM 32 HM 32 Skok roboczy mm Min. Długość między czopami mm Maks. Długość między czopami mm Średnica czopów mm Szerokość między bokami mm (160) Zasobnik oleju hydraulicznego litry litry Rozstaw siłowników (wg rozstawu lin) mm Wymiary patrz szkic Podstawowy numer rysunkowy Działanie: Wyrównanie ciągów w linach spoczywa na zasadzie zgodnych ciśnień w siłownikach (danych przez obciążenie) przez ich wzajemne połączenie hydrauliczne przy możliwości odmiennego skoku poszczególnych siłowników, co odpowiada różnej długości przewiniętych lin. Wyrównanie ciągów jest umożliwione tylko do wyczerpania skoku, następnie musi być wykonane skrócenie liny w przywiązce. Opis: Komplet eksploatacyjny wyrównywaczy tworzy taka sama liczba siłowników (1) jak lin wyciągowych. Siłownik (1) składa się z dwu boków górnych (2) i dwu dolnych (3), które z jednej strony są wyposażone w głowicę z pętlą dla czopów zawieśnych (6, 7) i z drugiej strony wkręcanym łożyskiem kulkowym (4), a między nie jest włożony roboczy siłownik hydrauliczny (5). Poszczególne siłowniki (5) są wzajemnie hydraulicznie połączone (8), do czego służą węże, śrubunki, kostki rozdzielcze, komplet zaworów sterowniczych, ciśnieniomierz i zbiorniczek zasobnikowy (9) oleju hydraulicznego, który włącznie zaworów i kostek jest umieszczony na wsporniku nośnym (10). Bezpieczeństwo: Wyrób spełnia wymagania rozporządzeń Czeskiego Urzędu Górniczego nr 22/1989 Dz. U. oraz nr 415/2003 Dz. U., bezpieczeństwo mechanicznych elementów nośnych wyrównywacza jest min. 7- krotne w stosunku do typowego obciążenia statycznego. Dostawa: Zestaw wyrównywacza ciągu jest dostarczany zdemontowany na samodzielne kompletne części i połączenia. Konstrukcja stalowa jest wyposażona w powłokę ochronną. Do dostawy dołączony jest jeden komplet części zamiennych uszczelek siłownika roboczego. W skład dostawy wchodzi dokumentacja towarzysząca: rysunek zestawieniowy, instrukcji obsługi,lista części zamiennych oraz świadectwo producenta udokumentowane atestami materiałów, protokołami z badań oraz obliczeniem statycznym. Montaż, regulacja, konserwacja: Montaż podstawowy oraz sprawdzenie działania jest przeprowadzone w zakładzie produkcyjnym. Montaż ruchowy muszą wykonywać tylko doświadczeni i pouczeni pracownicy, wyznaczeni do tych prac przez kierownictwo organizacji, którzy postępują zgodnie z dokumentacją techniczną producenta. Transport, składowanie: Wyrób jest ekspediowany EXW siedziby producenta. Składowanie jest zalecone w krytym, suchym środowisku o temperaturze powyżej 5 C. Gwarancja: Na wyrób udzielana jest gwarancja 18 miesięcy od dnia włączenia do eksploatacji, najwyżej jednak 24 miesiące od dostarczenia. Niedotrzymanie poleceń instrukcji użytkowania powoduje wygaśnięcie gwarancji. Zalecona żywotność eksploatacyjna wyrobu wynosi 10 lat.

18

19 KOŁA PROWADZĄCE KOŁA PROWADZĄCE PODRESOROWANE TYPU KVO K Zastosowanie: Podresorowane koła prowadzące typu KVO K służą do przetaczania pojemników do transportu klatek, po prowadnicach drewnianych.

20 KOŁA PROWADZĄCE Funkcje: Dynamiczne wstrząsy występujące podczas jazdy, których przyczyną są nierówności pojawiające się w trakcie przeciągania pojemników po prowadnikach, eliminowane są za pomocą podresorowania zespołami sprężyn płytkowych. Zastosowanie sprężyn i wygaszenie drgań w sposób znaczący ogranicza skutki dynamicznych wstrząsów, na które narażona jest konstrukcja pojemnika transportowego i wyposażenie szybu. Podczas jazdy wymuszone jest zetknięcie kół prowadzących z prowadnikami. Ich podresorowanie składa się z pary sprężyn płytkowych, których właściwości mogą być modyfikowane zgodnie z potrzebami. Po zużyciu się gumowego obramowania koła prowadzącego należy dokonać ponownego nastawienia pozycji odpowiedzialnej za jego styk z prowadnikami poprzez przesunięcie czopu mimośrodowego koła i zabezpieczenie pary nakrętek. Parametry techniczne: Maks. całkowita waga eksploatacyjna prowadzonego pojemnika (obciążnik) 25 t Maks. szybkość transportu pojemnika (obciążnik) 16 m/s Wymiary prowadnika drewno 180 x 220 mm Wymiary kół prowadzących czołowe (podwójne) 300 x 156 mm boczne 320 x 100 mm Materiał, z którego wyprodukowano obręcze kół guma, chlorobutyl, Ruback Maks. uniesienie koła prowadzącego w płaszczyźnie horyzontalnej 15 mm Zalecane ustawienie koła prowadzącego względem prowadnika W dotyku do 2 mm Siła odpychająca na osi czołowej pary kół zespół sprężyn A 0-12 kn Siła odpychająca na osi koła bocznego - zespół sprężyn B 0-10 kn Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość ) 1082 x 439 x 575/806 mm Ochrona powierzchniowa lakier dwuskładnikowy lub żarowy ocynkowany Śruby montażowe 10 do 12 x M20 Waga 200 kg Opis: Zespół składa się z jednej czołowej pary kół i dwóch bocznych kół podresorowanych. Na klatce instalowane są 4 zespoły. Nośnym elementem montażowym jest płyta podstawowa z przyspawanymi budkami służącymi do ułożenia sprężyn płytkowych oraz otworami na śruby montażowe. Koła boczne umieszczone zostały na ułożonych pionowo sprężynach, natomiast czołowa para kół umieszczona została ukośnie. Budki na sprężyny płytkowe są przyspawane i zawierają czop służący do mocowania sprężyn płytkowych, podkładkę, śrubę regulującą, uchwyt bezpieczeństwa oraz same sprężyny płytkowe. Uzupełnieniem zestawu do montażu są klocki stożkowego ustawienia mimośrodkowego czopu kół, uchwyty prowadzące i uchwyty bezpieczeństwa z nastawnymi ogranicznikami ruchu oraz kompletne koła prowadzące z wymiennymi obręczami, ustawione na łożyskach tocznych i zabezpieczone parą nakrętek. Konserwacja: Podczas codziennych kontroli sprawdzać należy stan i zużycie wymiennej obręczy kół prowadzących oraz ich odpowiedni styk z prowadnikiem, by zamiast przetaczania nie dochodziło do ślizgania się koła po prowadniku. Obręcze należy wymienić, jeżeli w wyniku użytkowania ich średnica zmniejszy się do Ø 235 mm w przypadku koła czołowego, lub do Ø 260 mm w przypadku koła bocznego. Wymiany należy dokonywać w warsztacie, po uprzednim zdemontowaniu koła z zestawu i poluzowaniu śrub przytrzymujących. Należy zdjąć obręcze klinowe kół bocznych i wymienić je na nowe, natomiast w przypadku czołowej pary kół wymienić całe koła. Przed ponownym montażem należy skontrolować stan łożysk w kołach oraz ich luz. Niezbędne jest również ich wyczyszczenie, ewentualna regulacja i nasmarowanie nowym smarem. Urządzenie należy utrzymywać w czystości, regularnie sprawdzać luz w łożyskach kół, dokręcenie śrub i nakrętek. Należy też dokonywać kontroli wizualnej konstrukcji pod kątem deformacji lub pęknięć materiału. Pęknięte sprężyny powinny zostać wymienione na sprężyny tego samego typu po uprzednim zdemontowaniu śruby zabezpieczającej. Wszelkie zużyte części należy regularnie wymieniać. Gwarancja: Produkt posiada 12 miesięczną gwarancję ważną od momentu rozpoczęcia jego eksploatacji, powinno nastąpić maksymalnie w ciągu 18 miesięcy od momentu dostarczenia sprzętu. UWAGA: Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji obsługi powoduje utratę gwarancji. co

21 KOŁA PROWADZĄCE PROWADNICA TOCZNA SPRĘŻYNOWA KVO 320 SE wykonanie P2, P3, P4, P5 Przeznaczenie: Prowadnice toczne sprężynowe KVO 320 SE o wyżej podanych wykonaniach służą do tocznego prowadzenia klatek wyciągowych w szybie po prowadnikach drewnianych. Typ P3 jest wykonaniem podstawowym, P2 odciążonym, P4 z podwójnymi kołami czołowymi, a P5 typ wzmocniony. Wszystkie typy zastępują niesprężynowy typ KVN 32, posiadają zgodne wymiary przyłączeniowe i używają zgodnych kół prowadzących z obręczami gumowymi Ø 320 x 100 mm. Obrazek zestawu: KVO 320 P3 KVO 320 P4 Legenda: 1. płyta fundamentowa, 2. czop, 3. mimośrodowy czop stożkowy, 4. koło prowadzące, 5. blok sprężynowy, 6. ramię wahliwe Parametry techniczne Aks. całkowity ciężar ruchowy klatki 30 t Maks. prędkość transportowa klatki 16 m/s Wymiary prowadnika 180 x 220 mm Wymiary gumowych kół prowadzących z atestem niepalności i st. el. Ø320 x 100 mm Maks. skok koła prowadzącego w płaszczyźnie poziomej 15 mm Zalecone ustawienie koła prowadzącego do prowadnika na dotyk Początkowa i maks. siła oporu w osi koła (komplet sprężyn A) 4-17 kn Początkowa i maks. siła oporu w osi koła (komplet sprężyn B) 5-25 kn Wymiary szerokość x głębokość x wysokość (ok. mm) 936 x 515 x 440 Śruby montażowe 12 x M 20 Ciężar wykonania P2 / P3 / P4 / P5 (kg) 155 / 198 / 240 / 226

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services G1000 DRIVESYSTEMS STAŁA PRĘDKOŚĆ

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services G1000 DRIVESYSTEMS STAŁA PRĘDKOŚĆ Intelligent Drivesystems, Worldwide Services PL G1000 STAŁA PRĘDKOŚĆ DRIVESYSTEMS Reduktory walcowe... C 1...... D 1... E 1 www.nord.com I ... F 1.......G 1 Wykaz części zamiennych... H 1 II www.nord.com

Bardziej szczegółowo

Deskowanie stropowe Dokadek 30

Deskowanie stropowe Dokadek 30 999803316-03/2015 pl Specjaliści Techniki Deskowań. Deskowanie stropowe Dokadek 30 Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 98033-285-01 Wstęp Informacja dla użytkownika Deskowanie stropowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Projekt parapodium dynamicznego

Projekt parapodium dynamicznego Tytuł artykułu: Projekt parapodium dynamicznego Autor: Niedoskonali Białystok 2015 2 Spis treści Wizualizacja modelu parapodium dynamicznego w programie SolidWorks 2013.... 4 WSTĘP... 5 Rozdział 1. Przybliżenie

Bardziej szczegółowo

N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A

N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A ISSN 1644-2555 INDEKS 334928 2009 WYDANIE SPECJALNE bezpłatny dodatek do kwartalnika WARSTWY DACHY i ŚCIANY 2/2009 N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A n i e z b ę d n i k d e k a r z a & c

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Instrukcja obsługi p 50045358 12.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 28.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa

Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa Wymagania techniczne i ekologiczne dla stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz podstawowe metody

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

Katalog główny 2014 / 2015. Innowacyjne narzędzia Uniwersalny osprzęt

Katalog główny 2014 / 2015. Innowacyjne narzędzia Uniwersalny osprzęt Katalog główny 2014 / 2015 Innowacyjne narzędzia Uniwersalny osprzęt 3 09 K-Einleitung PL_2012 T 31.10.2012 13:54 Uhr Seite 1 wolfcraft - innowacyjne narzędzia dla ambitnych majsterkowiczów i wymagających

Bardziej szczegółowo

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Novoferm Docking Solutions Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Nowe pomysły i sprawdzona

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.191.1596 2004-05-01 zm. Dz.U.03.178.1745 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 30.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 257/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają

Bardziej szczegółowo

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG Instrukcja obsługi Sartorius WM Modelle Ważenie w ruchu Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG 98648-018-89 98648-018-89 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo