NACZYNIA TRANSPORTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NACZYNIA TRANSPORTOWE"

Transkrypt

1 KLATKI WYCIĄGOWE NACZYNIA TRANSPORTOWE KLATKI WYCIĄGOWE Przeznaczenie: Klatki wyciągowe służą do transportu urobku, ludzi i materiałów w szybach i szybikach kopalni węgla i rud. Według przeznaczenia i wykonania dzielą się one na: klatki awaryjnych urządzeń transportowych klatki szybikowe klatki wyciągowe dwu- do czterokondygnacyjne Klatki awaryjnych urządzeń transportowych: Dvukondygnacyjna klatka mogą być stabilne i mobilne. Najmniejsza, nieprowadzona klatka mobilna o przekroju kołowym jest transportowana jako element mobilnego awaryjnego urządzenia transportowego. Klatki stabilne są albo trwale zawieszone, albo w stan ruchowy są zawieszane przed ich użyciem. W profilu szybu są następnie pak prowadzone prowadnikami albo prowadnikiem i liną urządzenia wyciągowego. Klatki te mają następnie własną stabilną maszynę wyciągową albo są zakładane na maszynę mobilną. Klatki nieprowadzone posiadają kształt walcowy ze stożkowymi skosami. Klatki prowadzone najczęściej są o przekroju prostokątnym. Konstrukcyjnie zawierają one ramę nośną wyposażoną w podłogę, dach, zawias liny, prowadnica klatki, osłony boczne oraz drzwiczki wejściowe. Wymiarowo są dostosowane do profilu eksploatowanego szybu. Klatki szybikowe: to klatki do transportu ludzi i materiałów w ślepych szybach górniczych na poziomy kopalni niedostępne szybami głównymi. Są to najczęściej klatki jednokondygnacyjne do transportu jednostronnego działania z przeciwwagą, celowo konstruowane dla transportu urządzeniem maszynowym używanym na danym poziomie i dla jego potrzeb. Pod względem parametrów są eksploatowane z niższą nośnością (dla dwu wózków dołowych), niższą prędkości i prowadnicami ślizgowymi klatki po drewnianych prowadnikach. Zawieszenie jest jednolinowe lub czterolinowe. Konstrukcja jest klasyczna rama nośna, zawias liny, prowadnica klatki, podłoga, dach, osłony oczne i drzwiczki czołowe albo stałe, albo żaluzjowe. Podłoga jest wyposażona w szyny dla wózków dołowych, dach uzupełniony elementem nośnym kolejki podwieszanej, a jej górna powierzchnia w balustradę z daszkiem.

2 KLATKI WYCIĄGOWE Klatki wyciągowe: które są eksploatowane w szybach wlotowych lub wydechowych kopalni, przeważnie są skonstruowane jako dwukondygnacyjne do czterokondygnacyjnych, które mogą być w całości lub dzielone dla łatwiejszego zakładania do szybu wyciągowego. Dla transportu urobku lub materiałów na dół są najczęściej wykonane dla dwu wózków typu JDV w rzędzie na kondygnacji. Zawieszenie klatek jest przeważnie na jednej linie wyciągowej. Klatki są rozwiązane jako elementy spawane rama nośna z głowicą i podłogą, stałe lub wysuwane podłogi kolejnych kondygnacji, stałe boczne osłony z blachy. Do wyposażenia głowicy należą zawiasy liny, mechanizm chwytny oraz stałe prowadnice klatki po prowadniku. Na głowicy na stronach czołowych jest usytuowana prowadnica toczna, obramowanie bortnicą i balustradą z daszkiem. Kondygnacje są wyposażone w szyny oraz urządzenie blokujące dla wózków dołowych, względnie belkę dla kolejki linowej lub transportu ciężarów, uchwyty i drzwiczki dla transportu ludzi. Podłoga w przypadku maszyny wyciągowej z tarczą tarciową jest uzupełniona o zawiasy liny wyrównawczej. Na jej dolnej części na czołach są także zamontowane prowadnice toczne i stałe wodziki. Parametry techniczne: Klatki są wykonywane, jako części zamienne do istniejących, użytkowanych urządzeń wydobywczych albo, jako nowe z parametrami zgodnymi z wymaganiami użytkownika. Wymiarowo są dostosowane do danego profilu szybu, konstrukcyjnie natomiast do zadanych parametrów technicznych: przeznaczenia, nośności, zawieszenia liny pociągowej, ewentualnie wyrównawczej (lin) i wyposażenia. Bezpieczeństwo: Klatki z przeznaczeniem dla górnictwa muszą swoją konstrukcją, z punktu widzenia bezpieczeństwa, spełniać wymagania postanowień rozporządzeń ČBÚ nr 22/1989 Sb. i nr 415/2003 Sb. Dostawa: Klatki dostarcza się zależnie od konstrukcji w całości albo dzielone ze względu na transport i montaż, pomalowane farbą ochronną, powierzchnie funkcjonalne są zabezpieczone olejem konserwującym. Częścią dostawy jest dokumentacja przewodnia: rysunek złożeniowy, instrukcja obsługi, wykaz części zamiennych i oświadczenie producenta udokumentowane atestami i badaniami. Montaż: Montaż klatki muszą wykonywać wyłącznie doświadczeni i pouczeni pracownicy, wyznaczeni do tej pracy przez kierownictwo firmy. Montaż musi przebiegać pod dozorem technicznym, przed przekazaniem do eksploatacji trzeba wykonać jazdy próbne zgodnie z ustaleniami kierownictwa firmy. Gwarancja: Na wyrób jest udzielana gwarancja 18 miesięcy od dnia uruchomienia do eksploatacji, nie więcej jednak, niż 24miesiące od dostawy. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania powoduje utratę gwarancji na wyrób. Zalecana żywotność eksploatacyjna wynosi 10 lat.

3

4 Klatki szybikowe Czterokondygnacyjna Trzykondygnacyjna klatka dzielona klatka dzielona Dvukondygnacyjna klatka

5 SKIPY NACZYNIA TRANSPORTOWE SKIPY Przeznaczenie: Skipy są stałymi naczyniami o konstrukcji skrzynkowej do bezpośredniego transportu urobku. Parametry techniczne: Skipy są produkowane jako części zamienne istniejących eksploatowanych urządzeń wyciągowych lub jako nowe o zinnowowanych parametrach według wymagań użytkownika. Rozmiarowo są dostosowane do danego profilu szybu, pod względem konstrukcji następnie do zadanych parametrów technicznych: nośności użytkowej, zawieszenia lin wyciągowych i wyrównawczych, wyposażenia itp. Pojemność transportowa /m3/ 12 do 21 transportowany ciężar według ciężaru właściwego urobku prędkość wyciągowa 16 do 20 m/s prowadnice toczne prężynowe Opis: Skip o konstrukcji spawanej składa się z głowicy, naczynia i stopy. Głowicę tworzy sztywna rama z otworami dla zawiasów linowych, do której nawiązują podłużne cięgna nośne szkieletu. Czoła głowicy są wyposażone w stałe wodziki, nad nimi są stałe wsporniki do montażu sprężynowych prowadnic tocznych. Górna część, obramowana bortnicą, tworzy podłogę dla przeglądów i prac konserwacyjnych. Naczynie tworzy konstrukcja ramowa z nośnych cięgien podłużnych, okryta blachą, przeciw wybrzuszeniu usztywniona poprzeczkami. W części górnej od strony czołowej jest otwór zasypowy, w części dolnej ukośny ślizg oraz otwór wysypowy zamknięty zamknięciem gilotynowym lub segmentowym obrotowym. Ukośny ślizgi jego boki są wyłożone blachami trudnościeralnymi, nad zamknięciem jest umieszczony daszek odciążający. Na czołach pośrodku są środkowe wodziki. Pod ślizgiem na stopie jest utworzona zamknięta przestrzeń do transportu ludzi wyposażona w drzwiczki. Stopę tworzykompaktowa rama, na której są zakończone podłużne cięgna. Na czołach części dolnej są wsporniki dla prowadnic tocznych i wodzików stałych, w części środkowej natomiast belki do przytwierdzenia zawiasów dolnych lin wyrównawczych. Wyposażenie skipu tworzą: krzyżowe zawiasy lin wyciągowych z czopami, sprężynowe prowadnice kołowe ciężkiego typu, demontowalna balustrada z daszkiem, zawiasy dolnych lin wyrównawczych z czopami.

6 SKIPY Bezpieczeństwo: Skip z przeznaczeniem dla górnictwa pod względem swojej konstrukcji z punktu widzenia bezpieczeństwa musi spełniać odpowiednie postanowienia rozporządzeń Czeskiego Urzędu Górniczego nr 22/1989 Dz. U. oraz nr 415/2003 Dz. U. Dostawa: Skip jest dostarczany wyposażony w ochronną powłokę malarską, powierzchnie funkcyjne są chronione olejem konserwacyjnym. Wyposażenie skipu jak prowadnice toczne, balustrady i daszek, bramki dostarczane są oddzielnie. W skład dostawy wchodzi dokumentacja towarzysząca: rysunek zestawieniowy, instrukcja obsługi, lista części zamiennych oraz świadectwo producenta udokumentowane atestami i próbami. Montaż: Montaż skipu muszą wykonywać tylko doświadczeni i pouczeni pracownicy wyznaczeni do tych prac przez kierownictwo organizacji. Montaż musi się odbywać pod nadzorem technicznym, przed wprowadzeniem do eksploatacji trzeba wykonać jazdy próbne według wskazania kierownictwa organizacji. Gwarancja: Na wyrób jest udzielana gwarancja 18 miesięcy od dnia włączenia do eksploatacji, najwyżej jednak 24 miesiące od dostarczenia. W wyniku niedotrzymania wskazówek w instrukcji użytkowania gwarancja na wyrób wygasa. Zalecona żywotność eksploatacyjna wynosi 10 lat.

7 TRANSPORTDŁUGICH MATERIAŁÓW URZĄDZENIA TRANSPORTOWE DO PRZEWOŻENIA DŁUGICH MATERIAŁÓW Przeznaczenie: Urządzenie służące do transportu długich materiałów w kontenerach do kopalni. Kontenery mogą tez być umieszczone w klatce albo zawieszane pod klatką. Materiał przewozi się w wagonikach kłonicowych z powierzchni na miejsce przeznaczenia w kopalni bez przeładunku. Kontener na stałe zawieszony w klatce stosuje się w urządzeniach wydobywczych, które służą wyłącznie do transportu materiałów, ewentualnie w urządzeniach wydobywczych specjalizowanych, gdzie zamiast obciążenia wyrównawczego można zabudować specjalną klatkę z kontenerem. Klatka kontenerowa może również zawierać jeden górny poziom do transportu ludzi. Kontener zawieszany pod klatką jest stosowany tam, gdzie nie jest wymagany systematyczny transport materiałów o dużej objętości. Kontener pod klatkę zawiesza się tylko w przypadkach jego użytkowania. Rysunek kontenera w klatce z podstawowymi wymiarami Parametry techniczne: parametry wymiarowe są dane profilem oddziału wyciągowego szybu oraz długością kontenera dla wózka kłonicowego oraz materiału o długości 6 m. obciążenie 2 3 t

8 TRANSPORTDŁUGICH MATERIAŁÓW Opis: Urządzenie składa się z klatki kontenerowej, kontenera i urządzenia wywrotkowego. Klatka składa się z głowicy, kondygnacji transportowej, cięgien nośnych oraz stopy. Głowica jest spawaną belką skrzynkową zawierającą zawias liny wyciągowej, mechanizm chwytny, na czołach stałe wodziki i nad nimi prowadnice toczne. Kondygnacja transportowa ze stałą podłogą jest skonstruowana dla dwu wózków dołowych w rzędzie. Według wykonania kinematyki wywrotu kontenera klatka jest wyposażona albo w uchwyt czopu, albo w tor krzywkowy prowadzenia kontenera. Stopa jest o konstrukcji ramowej, kryta blachą podłogową i wyposażona w tor dla ewentualnego transportu wózków. Na czołach stałe wodziki i wsporniki dla prowadnic tocznych. Pośrodku są usytuowane uchwyty dla ewentualnej dolnej liny wyrównawczej. Sam kontener jest elementem spawanym o konstrukcji ramowej. Na dolnej części jest wyposażony w profile dla kół dolnego wózka kłonicowego oraz blokadę jego położenia. Na dolnej stronie jest stałe czoło z miękką wykładziną dla oparcia długich materiałów w transportowym położeniu pionowym. Wywracanie jest realizowane przy pomocy st5ałych cięgien lub lin zawieszonych na konstrukcji zrębu i poziomów. Kolejnym wariantem kontenera w klatce jest typ kontenera, który jest wyposażony w rolki prowadzące i do klatki wjeżdża w prowadzeniu krzywkowym. Klatka ta najczęściej zawiera własny napęd do wciągania kontenera. Kontener do transportu materiałów długich zawieszonych pod klatką: jest w istocie takiej samej konstrukcji jak typ poprzedni. Przed transportem materiałów zawiesza się go do specjalnego zawiasu zamontowanego pod klatką wyciągową. Urządzenie wywrotkowe kontenera na zrębie i poziomach tworzą zawiasy linowe. Działanie: Kontener trwale zawieszony w klatce po dojechaniu klatki kontenerowej na poziom dołowy dokonuje się odblokowania kontenera w klatce i jego zawieszenie na urządzenie wywrotkowe. Następnie w wyniku powolnego opuszczania kontener przechyla się z położenia pionowego w położenie poziome. Po zakończeniu manipulacji na krótszą stronę odchyli się mostki, odblokuje się wózek kłonicowy z ładunkiem i wyciągnie się go z kontenera. W procesie odwrotnej manipulacji kontener wprowadza się w stan pionowy i po zablokowaniu jego położenia w klatce można rozpocząć nowy cykl transportu. Kontener sterowany kołowrotem pneumatycznym w głowicy klatki po podłączeniu powietrza opuszcza się i podnosi przy pomocy rolkowego przełożenia linowego. Przednie koła prowadzące kontenera są prowadzone krzywą w klatce, tylne są jezdne po torze w klatce i zrębu albo poziomu. Kontener zawieszony pod klatką dla przypadków jego wykorzystania trzeba najpierw zawiesić do specjalnych zawiasów. Jego manipulacja jest taka sama jak w wyżej podanym pierwszym przypadku. Bezpieczeństwo: Urządzenie pod względem swojej konstrukcji z punktu widzenia bezpieczeństwa musi spełniać odpowiednie postanowienia rozporządzeń Czeskiego Urzędu Górniczego nr 22/1989 Dz. U. oraz nr 415/2003 Dz. U. Dostawa: Urządzenie jest dostarczane wyposażone w ochronną powłokę malarską, powierzchnie funkcyjne są chronione olejem konserwacyjnym. Wyposażenie klatki takie jak prowadnice toczne, balustrady, daszek itp. Dostarczane są oddzielnie. W skład dostawy wchodzi dokumentacja towarzysząca: rysunek zestawieniowy, instrukcja obsługi, lista części zamiennych oraz świadectwo producenta udokumentowane atestami i badaniami. Montaż: Montaż muszą wykonywać tylko doświadczeni i pouczeni pracownicy, wyznaczeni do tych prac przez kierownictwo organizacji. Montaż musi przebiegać pod nadzorem technicznym, przed wprowadzeniem do eksploatacji trzeba wykonać jazdy próbne oraz sprawdzenie działania według wskazania kierownictwa organizacji.

9 ZACISKI ZACISKI DO KOTWIENIA LIN O PRZEKROJU KOŁOWYM Przeznaczenie: Zaciski do kotwienia lin o przekroju kołowym używane są przy manipulacji z linami wyciągowymi i linami wyrównawczymi przy ich wymianach lub skracaniu, albo przy wymianach przywiązek linowych. Obrazek z rozmiarami zabudowy Parametry techniczne: KL 6/30 KL 20/60 KL 50/80 średnica kotwienia liny mm mm mm nominalna nośność 60 kn 200 kn 500 kn ciężar 56 kg 695 kg 935 kg Opis: Podstawowymi elementami funkcyjnymi są kliny zaciskowe z wymiennymi szczękami dla różnych średnic lin. Kliny poruszają się po rolkach oporowych ułożyskowanych na łożyskach tocznych. Osie rolek oporowych są sztywno przymocowane do ramy nośnej zacisku i podparte czołową płytą odchylaną. Jej odchylenie umożliwia założenie zacisku na linę. Do przesuwania klinów zaciskowych do lub z położenia roboczego służy zabierak, który podnosi się lub opuszcza przy pomocy ręcznych drążków za pośrednictwem dźwigni podnośnych. W górnym skrajnym położeniu, tzn. przy maks. rozwartych szczękach, kliny zaciskowe są zabezpieczone sprężynowym urządzeniem blokującym. Działanie: Zacisków używa się najczęściej na zrębie, gdzie zakłada się je na linę przez odchylenie przechylnej ściany bocznej dźwignią ręczną. Po powrotnym ustawieniu ściany bocznej kliny przechyli się ręczną dźwignią w położenie robocze, w którym przylgną do liny. Uścisk zaciskowy zostanie osiągnięty pod wpływem ciężaru własnego liny. Po zakończeniu prac z liną postępuje się w odwrotnej kolejności. Bezpieczeństwo: Zaciski z przeznaczeniem dla górnictwa pod względem swojej konstrukcji z punktu widzenia bezpieczeństwa muszą spełniać odpowiednie postanowienia rozporządzeń Czeskiego Urzędu Górniczego nr 22/1989 Dz. U. oraz nr 415/2003 Dz. U. Dostawa: Zaciski są dostarczane wyposażone w ochronną powłokę malarską, powierzchnie funkcyjne są chronione olejem konserwacyjnym.

10 ZAWIAS ZAWIAS DLA LINY WYRÓWNAWCZEJ O PRZEKROJU KOŁOWYM Przeznaczenie: Zawias używany jest do zamocowania okrągłej liny wyrównawczej do naczynia transportowego, względnie także przeciwwagi. Pozwala na robocze nadkręcenie liny oraz jej bieżące skracanie w przywiązce. Opis techniczny Zawias obrotowy umożliwia pokręcanie liną wyrównawczą o przekroju kołowym w trakcie cyklu roboczego. Składa się z krętlika z łożyskiem baryłkowym i przywiązki liny,którą dla nośności 4 t tworzy sercówka z zaciskami linowymi. Dla wyższej nośności przywiązkę liny tworzy zalewana końcówka na jednej stronie i przywiązka klinowa typu Asea na drugiej stronie. Wzajemne połączenie krętlika i przywiązki włącznie zamocowania do naczynia transportowego jest przy pomocy czopów. Technické parametry: Nośność zawiasu obrotowego do 4 t do 8 t do 16 t do 24 t Średnica liny wyrównawczej 25-37,5 mm mm mm mm Zawias z zalewaną końcówką Maks. szerokość D 360 mm D 254 mm D 297 mm D 297 mm Długość 1226 mm 1160 mm 1360 mm 1360 mm Maks. ciężar 109 kg 189 kg 325 kg 325 kg Zawias z przywiązką klinową typu A 120 kn A 160 kn Maks. średnica obrotowa 515 mm 515 mm Długość 1830 mm 2220 mm Ciężar 432 kg 514 kg Dostawa Zawias jest dostarczany kompletnie złożony, wyposażony w ochronną powłokę malarską, powierzchnie funkcyjne są chronione olejem konserwacyjnym. W skład dostawy wchodzi dokumentacja towarzysząca: rysunek zestawieniony, instrukcja obsługi, lista części zamiennych oraz świadectwo producenta udokumentowane atestami i próbami. Bezpieczeństwo Zawiasy z przeznaczeniem dla górnictwa pod względem swojej konstrukcji z punktu widzenia bezpieczeństwa musi spełniać odpowiednie postanowienia rozporządzeń Czeskiego Urzędu Górniczego nr 22/1989 Dz. U. oraz nr 415/2003 Dz. U. Montaż Montaż zawiasu muszą wykonywać tylko doświadczeni i pouczeni pracownicy wyznaczeni do tych prac przez kierownictwo organizacji. Montaż musi się odbywać pod nadzorem technicznym, przed wprowadzeniem do eksploatacji trzeba wykonać jazdy próbne według wskazania kierownictwa organizacji.

11 PRZYWIĄZKA KLINOWA PRZYWIĄZKA KLINOWA LIN WYCIĄGOWYCH typu AD Przeznaczenie: Przywiązka klinowa jest przeznaczona do zawieszenia naczynia transportowego wielolinowej maszyny wyciągowej, a po przeliczeniu nośności można ten podstawowy typ użyć także na maszynie jednolinowej. Stosowny jest jako zamiana za dożywające przywiązki typu Schönfeld lub Droste, dlatego jest produkowana i dostarczana w typoszeregu wymiarowym tych przywiązek. Obrazek zestawienia z wymiarami zabudowy i opisem podstawowych pozycji: kreska kontrolna 1 bok 2 listwa 1 czopowa 3 3 listwa 2 rowkowa Kreski kontrolne: 1 - nominalna średnica liny 4 4 listwa graniczny zacisk serca 5 tuleja przegubowa 3 - przylgnięcie serca na listwy 6 serce z zabezpieczeniem 7 czop listwy z zabezpieczeniem Uwaga: średnica liny d i otwór D dla czopu zawieśnego 8 zamocowanie końca liny dobiera się wg zadania zamawiającego, 9 czop zawieśny z zabezpieczeniem szerokość g można dostosować dla śrub wpuszczanych 10 zacisk kontrolny 11 klin wybijający 12 przyrząd montażowy

12 PRZYWIĄZKA KLINOWA Działanie: Lina jest zaciskana w klinie samozaciskowym między listwami a sercem. Po zaciągnięciu liny do ścisku położenie serca zabezpiecza się nakrętkami śrub i zamocuje się zacisk kontrolny. Parametry techniczne i wymiary przywiązek według numeru wymiarowego orientacyjnie są podane w załączonej tabelce. Opis: Nowe rozwiązanie techniczne wprowadzane do obiegu pod oznaczeniem typu AD spoczywa w kombinacji wykonania konstrukcyjnego wpustu nośnego i czopów koło boków wyrobu, przez co osiągana jest wyższa jakość wykonania maszynowego wyrobu bardziej dokładna produkcja i przez to bardziej symetryczne rozłożenie sił obciążeniowych na elementy nośne przywiązki. Poszczególne główne części są podane na obrazku: bok (1) jest podstawowym elementem nośnym, na który jest przenoszone obciążenie zaciskowe na jednej stronie przez listwę (2) i czopy, na drugiej stronie przez listwę (3) z rowkiem. Listwa (4) przenosi siłę nośną od czopu zawieśnego (9) przez tuleję przegubową (5) na bok (1) również przez wpust. Zabezpieczenie czopów (7) jest klinami, serce (6) jest zabezpieczone śrubą przez sprężynę talerzową i listwy (3) i (4) w boku są ściągnięte śrubami z zabezpieczeniem odginaną podkładką w drugim wykonaniu listwa (4) śrubami z łbem wpuszczanym. Lina z przywiązki jest wyprowadzona przez zamocowanie końca (8) z przepisanym zaciskiem kontrolnym (10). Z uścisku serce wybija się klinem (11). Wyrób jest oznaczony tabliczką i kreskami kontrolnymi.

13 PRZYWIĄZKA KLINOWA Dostawa: Wyrób jest dostarczany wyposażony w ochronne ocynkowanie powierzchni oraz powłokę malarską, powierzchnie funkcyjne są chronione olejem konserwacyjnym. Do wyrobu należą 2 kliny do wybijania serca, dla kompletu 4 przywiązek także przyrząd montażowy. W skład dostawy wchodzi dokumentacja towarzysząca: rysunek zestawieniowy, instrukcja obsługi, lista części zamiennych oraz świadectwo producenta udokumentowane atestami materiałów, protokołami z badań oraz obliczeniem statycznym. Na zamówienie zgodnie z żądaniem można dostarczyć także czopy zawieśne (9) z zabezpieczeniem. Bezpieczeństwo: Wyrób spełnia wymagania rozporządzeń nr 22/1989 Sb. ČBÚ a w szczególności nr 415/2003 Sb., 39 zawiesie: - bezpieczeństwo min. 7-krotność w stosunku do maks. statycznego obciążenia dla wielolinowych maszyn wyciągowych (przy zastosowaniu do jednolinowych maszyn wyciągowych z wymaganym bezpieczeństwem równym 10-krotności trzeba typowo przeliczyć za pomocą współczynnika 0,7 albo zamówić zawiesie na miarę ) - zabezpieczenie przed wyciągnięciem liny z zacisku zawiesia klinowego min. 1,2 -krotne - koniec liny nad ostatnim zaciskiem min. 150 mm - najmniejszy promień gięcia liny R na sercówce nie mniejszy, niż 4 krotność znamionowej średnicy liny - główne części zawiesia są oznaczone zgodnym numerem ewidencyjnym - nośne części zawiesia mają atest materiału - zawiesie jest wyposażone w specjalne zabezpieczenie powierzchni z wyjątkiem części funkcjonalnych - zawiesie jest uzupełnione klinem do wypychania serca - zawiesie jest wyposażone w kontrolne kreski: podstawowa kreska na sercu musi być pomiędzy kreskami 1 i 2 na bokach a tabliczką znamionową z danymi: producent, typ, nośność, data produkcji, Ø liny i zawieszenia sworznia, ewentualnie numer użytkownika - dla każdego wyrobu jest wykonywane badanie (skrócenie liny do badania zapewnia klient) - obciążeniem próbnym wyższym o 25%, niż dopuszczalne statyczne (nośność) - czas badania wynosi min. 20 minut - po badaniu jest wykonywany demontaż i kontrola elementów nośnych - protokół z badania tworzy część oświadczenia o jakości wyrobu. Na żądanie producent wykonuje badanie nieniszczące zgodnie z 64 (4) rozporządzenia nr 415/2003 Sb. Dostawa: Wyrób dostarcza się zabezpieczony powierzchniowo przez ocynkowanie i malowanie, powierzchnie funkcjonalne są chronione olejem konserwującym. Do wyrobu należą 2 kliny do wypychania serca, a do kompletu 4 zwiesi również przyrząd montażowy. Częścią dostawy jest dokumentacja przewodnia: rysunek złożeniowy, instrukcja obsługi, wykaz części zamiennych i oświadczenie producenta, udokumentowane atestami materiałów, protokołami z badań i obliczeniem statycznym. Na zamówienie można również dostarczyć sworznie do zawieszania. (9) z zabezpieczeniem.

14 PRZYWIĄZKA KLINOWA Montaż: Montaż muszą wykonywać wyłącznie doświadczeni i pouczeni pracownicy, wyznaczeni do tej pracy przez kierownictwo firmy. Koniec liny w zawiesiu musi być powierzchniowo odtłuszczony za pomocą benzyny technicznej, również dociskane powierzchnie liny i zawiesia muszą być czyste bez farby, rdzy i odtłuszczone. Po przewleczeniu końca liny przez zawiesie do pętli z liny wkłada się serce i zaciąga do styku z liną. Po wciągnięciu liny do zacisku zawiesie staje się nośne, położenie serca zabezpiecza się dokręcając nakrętki śrub. Wystający koniec liny bandażuje się, chwyta w kabłąk na górze zawiesia i odchyla tak, aby nie dotykał liny a na linę zakłada się zacisk kontrolny, umieszczony o 5 do 10 krotność znamionowej średnicy liny nad zawiesiem. Odległość między zawiesiem a zaciskiem musi być zmierzona i zapisana do Książki ruchu dla liny. Zawiesie do montażu musi być całkowicie skompletowane, trzeba wykonać kontrolę dociśnięcia klinów sworzni i śrub. Sworzeń do zawieszenia po montażu zabezpiecza się sworzniem zabezpieczającym. Gwarancja: Na wyrób jest udzielana gwarancja 18 miesięcy od dnia uruchomienia do eksploatacji, nie więcej jednak, niż 24miesiące od dostawy. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania powoduje utratę gwarancji na wyrób Zalecana żywotność eksploatacyjna wynosi 10 lat. Pozostałe dane: Wyrób po porozumieniu z producentem może być dostosowany do wymagań odbiorcy.

15 PRZYWIĄZKA KLINOWA Tabelka wielkości, wymiary informacyjne, numery rysunków Wielkość zawiesia Nośność kn * Ciężar kg Zakres średnic lin d * a a a b c e f g / h k R kanały 0,6d 0,6d Sworzeń D maks * Typ zawiesia: AD 0/25 AD 1/37 AD 2/55 AD 3/100 AD 4/150 AD 5/220 AD 6/300 AD 7/400 AD * AD * nietypowa dostawa zgodnie z wymaganiami klienta i grupowy numer katalogowy z rysunku przyporządkowany do typu ustala wyłącznie producent swoją wewnętrzną liczbą trzycyfrową zależnie od wykonania wyrobu. W zamówieniu podajemy: liczbę sztuk, nazwę zawiesia, typ, wielkość/nośność, numer rysunku, średnicę liny d, sworznia do zawieszenia D i szerokość g Przykładowe zamówienie: 4 szt. zawiesie klinowe AD 5/220 nr rys do liny o średnicy 40 mm, średnica sworznia zawiesia 100 mm, szerokość 152 mm

16 WYRÓWNYWACZ CIĄGU HYDRAULICZNY WYRÓWNYWACZ CIĄGU TYP:HV 4 CZTEROLINOWY HV 2 DWULINOWY Przeznaczenie: Hydrauliczny wyrównywacz ciągu służy do wyrównania ciągów w linach wielolinowych maszyn wyciągowych z tarczą tarciową, które powstają podczas pracy pod wpływem różnego przedłużenia lin, ich sztywności tolerancyjnej lub niejednakowej średnicy rowków linowych tarczy tarciowej. Do urządzenia wyciągowego dostarczany jest kompletny odpowiedni zestaw wyrównywacza według liczby lin ze wzajemnym połączeniem hydraulicznym siłowników, zaworami, ci9śnieniowmierzami i zasobnikiem hydraulicznego oleju. Zestaw wyrównywaczy hydraulicznych głowica naczynia transportującego głowica naczynia transportującego HV2 Legenda: 1 kompletny siłownik wyrównywacza, 2 bok górny, 3 bok dolny, 4 łożysko kulkowe, 5 roboczy siłownik hydrauliczny, 6 zawieszany czop górny, 7 zawieszany czop dolny, 8 połączenie hydrauliczne, 9 zasobnik oleju hydraulicznego, 10 wspornik nośny HV4

17 WYRÓWNYWACZ CIĄGU Parametry techniczne: Typ HV 2 HV 4 Liczba lin szt. 2 4 Nośność kn Średnica siłowników roboczych mm Ciśnienie robocze/próbne MPa 12 / / 32 Olej hydrauliczny HM 32 HM 32 Skok roboczy mm Min. Długość między czopami mm Maks. Długość między czopami mm Średnica czopów mm Szerokość między bokami mm (160) Zasobnik oleju hydraulicznego litry litry Rozstaw siłowników (wg rozstawu lin) mm Wymiary patrz szkic Podstawowy numer rysunkowy Działanie: Wyrównanie ciągów w linach spoczywa na zasadzie zgodnych ciśnień w siłownikach (danych przez obciążenie) przez ich wzajemne połączenie hydrauliczne przy możliwości odmiennego skoku poszczególnych siłowników, co odpowiada różnej długości przewiniętych lin. Wyrównanie ciągów jest umożliwione tylko do wyczerpania skoku, następnie musi być wykonane skrócenie liny w przywiązce. Opis: Komplet eksploatacyjny wyrównywaczy tworzy taka sama liczba siłowników (1) jak lin wyciągowych. Siłownik (1) składa się z dwu boków górnych (2) i dwu dolnych (3), które z jednej strony są wyposażone w głowicę z pętlą dla czopów zawieśnych (6, 7) i z drugiej strony wkręcanym łożyskiem kulkowym (4), a między nie jest włożony roboczy siłownik hydrauliczny (5). Poszczególne siłowniki (5) są wzajemnie hydraulicznie połączone (8), do czego służą węże, śrubunki, kostki rozdzielcze, komplet zaworów sterowniczych, ciśnieniomierz i zbiorniczek zasobnikowy (9) oleju hydraulicznego, który włącznie zaworów i kostek jest umieszczony na wsporniku nośnym (10). Bezpieczeństwo: Wyrób spełnia wymagania rozporządzeń Czeskiego Urzędu Górniczego nr 22/1989 Dz. U. oraz nr 415/2003 Dz. U., bezpieczeństwo mechanicznych elementów nośnych wyrównywacza jest min. 7- krotne w stosunku do typowego obciążenia statycznego. Dostawa: Zestaw wyrównywacza ciągu jest dostarczany zdemontowany na samodzielne kompletne części i połączenia. Konstrukcja stalowa jest wyposażona w powłokę ochronną. Do dostawy dołączony jest jeden komplet części zamiennych uszczelek siłownika roboczego. W skład dostawy wchodzi dokumentacja towarzysząca: rysunek zestawieniowy, instrukcji obsługi,lista części zamiennych oraz świadectwo producenta udokumentowane atestami materiałów, protokołami z badań oraz obliczeniem statycznym. Montaż, regulacja, konserwacja: Montaż podstawowy oraz sprawdzenie działania jest przeprowadzone w zakładzie produkcyjnym. Montaż ruchowy muszą wykonywać tylko doświadczeni i pouczeni pracownicy, wyznaczeni do tych prac przez kierownictwo organizacji, którzy postępują zgodnie z dokumentacją techniczną producenta. Transport, składowanie: Wyrób jest ekspediowany EXW siedziby producenta. Składowanie jest zalecone w krytym, suchym środowisku o temperaturze powyżej 5 C. Gwarancja: Na wyrób udzielana jest gwarancja 18 miesięcy od dnia włączenia do eksploatacji, najwyżej jednak 24 miesiące od dostarczenia. Niedotrzymanie poleceń instrukcji użytkowania powoduje wygaśnięcie gwarancji. Zalecona żywotność eksploatacyjna wyrobu wynosi 10 lat.

18

19 KOŁA PROWADZĄCE KOŁA PROWADZĄCE PODRESOROWANE TYPU KVO K Zastosowanie: Podresorowane koła prowadzące typu KVO K służą do przetaczania pojemników do transportu klatek, po prowadnicach drewnianych.

20 KOŁA PROWADZĄCE Funkcje: Dynamiczne wstrząsy występujące podczas jazdy, których przyczyną są nierówności pojawiające się w trakcie przeciągania pojemników po prowadnikach, eliminowane są za pomocą podresorowania zespołami sprężyn płytkowych. Zastosowanie sprężyn i wygaszenie drgań w sposób znaczący ogranicza skutki dynamicznych wstrząsów, na które narażona jest konstrukcja pojemnika transportowego i wyposażenie szybu. Podczas jazdy wymuszone jest zetknięcie kół prowadzących z prowadnikami. Ich podresorowanie składa się z pary sprężyn płytkowych, których właściwości mogą być modyfikowane zgodnie z potrzebami. Po zużyciu się gumowego obramowania koła prowadzącego należy dokonać ponownego nastawienia pozycji odpowiedzialnej za jego styk z prowadnikami poprzez przesunięcie czopu mimośrodowego koła i zabezpieczenie pary nakrętek. Parametry techniczne: Maks. całkowita waga eksploatacyjna prowadzonego pojemnika (obciążnik) 25 t Maks. szybkość transportu pojemnika (obciążnik) 16 m/s Wymiary prowadnika drewno 180 x 220 mm Wymiary kół prowadzących czołowe (podwójne) 300 x 156 mm boczne 320 x 100 mm Materiał, z którego wyprodukowano obręcze kół guma, chlorobutyl, Ruback Maks. uniesienie koła prowadzącego w płaszczyźnie horyzontalnej 15 mm Zalecane ustawienie koła prowadzącego względem prowadnika W dotyku do 2 mm Siła odpychająca na osi czołowej pary kół zespół sprężyn A 0-12 kn Siła odpychająca na osi koła bocznego - zespół sprężyn B 0-10 kn Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość ) 1082 x 439 x 575/806 mm Ochrona powierzchniowa lakier dwuskładnikowy lub żarowy ocynkowany Śruby montażowe 10 do 12 x M20 Waga 200 kg Opis: Zespół składa się z jednej czołowej pary kół i dwóch bocznych kół podresorowanych. Na klatce instalowane są 4 zespoły. Nośnym elementem montażowym jest płyta podstawowa z przyspawanymi budkami służącymi do ułożenia sprężyn płytkowych oraz otworami na śruby montażowe. Koła boczne umieszczone zostały na ułożonych pionowo sprężynach, natomiast czołowa para kół umieszczona została ukośnie. Budki na sprężyny płytkowe są przyspawane i zawierają czop służący do mocowania sprężyn płytkowych, podkładkę, śrubę regulującą, uchwyt bezpieczeństwa oraz same sprężyny płytkowe. Uzupełnieniem zestawu do montażu są klocki stożkowego ustawienia mimośrodkowego czopu kół, uchwyty prowadzące i uchwyty bezpieczeństwa z nastawnymi ogranicznikami ruchu oraz kompletne koła prowadzące z wymiennymi obręczami, ustawione na łożyskach tocznych i zabezpieczone parą nakrętek. Konserwacja: Podczas codziennych kontroli sprawdzać należy stan i zużycie wymiennej obręczy kół prowadzących oraz ich odpowiedni styk z prowadnikiem, by zamiast przetaczania nie dochodziło do ślizgania się koła po prowadniku. Obręcze należy wymienić, jeżeli w wyniku użytkowania ich średnica zmniejszy się do Ø 235 mm w przypadku koła czołowego, lub do Ø 260 mm w przypadku koła bocznego. Wymiany należy dokonywać w warsztacie, po uprzednim zdemontowaniu koła z zestawu i poluzowaniu śrub przytrzymujących. Należy zdjąć obręcze klinowe kół bocznych i wymienić je na nowe, natomiast w przypadku czołowej pary kół wymienić całe koła. Przed ponownym montażem należy skontrolować stan łożysk w kołach oraz ich luz. Niezbędne jest również ich wyczyszczenie, ewentualna regulacja i nasmarowanie nowym smarem. Urządzenie należy utrzymywać w czystości, regularnie sprawdzać luz w łożyskach kół, dokręcenie śrub i nakrętek. Należy też dokonywać kontroli wizualnej konstrukcji pod kątem deformacji lub pęknięć materiału. Pęknięte sprężyny powinny zostać wymienione na sprężyny tego samego typu po uprzednim zdemontowaniu śruby zabezpieczającej. Wszelkie zużyte części należy regularnie wymieniać. Gwarancja: Produkt posiada 12 miesięczną gwarancję ważną od momentu rozpoczęcia jego eksploatacji, powinno nastąpić maksymalnie w ciągu 18 miesięcy od momentu dostarczenia sprzętu. UWAGA: Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji obsługi powoduje utratę gwarancji. co

21 KOŁA PROWADZĄCE PROWADNICA TOCZNA SPRĘŻYNOWA KVO 320 SE wykonanie P2, P3, P4, P5 Przeznaczenie: Prowadnice toczne sprężynowe KVO 320 SE o wyżej podanych wykonaniach służą do tocznego prowadzenia klatek wyciągowych w szybie po prowadnikach drewnianych. Typ P3 jest wykonaniem podstawowym, P2 odciążonym, P4 z podwójnymi kołami czołowymi, a P5 typ wzmocniony. Wszystkie typy zastępują niesprężynowy typ KVN 32, posiadają zgodne wymiary przyłączeniowe i używają zgodnych kół prowadzących z obręczami gumowymi Ø 320 x 100 mm. Obrazek zestawu: KVO 320 P3 KVO 320 P4 Legenda: 1. płyta fundamentowa, 2. czop, 3. mimośrodowy czop stożkowy, 4. koło prowadzące, 5. blok sprężynowy, 6. ramię wahliwe Parametry techniczne Aks. całkowity ciężar ruchowy klatki 30 t Maks. prędkość transportowa klatki 16 m/s Wymiary prowadnika 180 x 220 mm Wymiary gumowych kół prowadzących z atestem niepalności i st. el. Ø320 x 100 mm Maks. skok koła prowadzącego w płaszczyźnie poziomej 15 mm Zalecone ustawienie koła prowadzącego do prowadnika na dotyk Początkowa i maks. siła oporu w osi koła (komplet sprężyn A) 4-17 kn Początkowa i maks. siła oporu w osi koła (komplet sprężyn B) 5-25 kn Wymiary szerokość x głębokość x wysokość (ok. mm) 936 x 515 x 440 Śruby montażowe 12 x M 20 Ciężar wykonania P2 / P3 / P4 / P5 (kg) 155 / 198 / 240 / 226

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych Zawieszenia nośne dla urządzeń wyciągowych jedno- i wielolinowych

Bardziej szczegółowo

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV M Soft Sp. z o. o. Siedziba firmy: ul. Grota Roweckiego 42 43-100 Tychy Tel./fax: (32) 449 14 32 E-mail: msoft@op.pl OPIS URZĄDZENIA I ZASADA JEGO DZIAŁANIA Linowe urządzenie

Bardziej szczegółowo

BRANO Podnośniki i wciągniki BRANO

BRANO Podnośniki i wciągniki BRANO BRANO Podnośniki i wciągniki BRANO Wciągniki łańcuchowe RZC Podnośniki Brano katalog 2 ` TYP UDŹWIG LICZBA ŁAŃCUCHÓW ŁAŃCUCH NACISK NA DŹWIGNIĘ (N) PRĘDKOŚĆ WCIĄGANIA (M/MIN)* ZAKRES TEMPERATUR PRACY (

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWR 2,5 i WW 2,5

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWR 2,5 i WW 2,5 Seria WWR - podnośnik hydrauliczny Seria WW podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Warianty prowadnic 5 D6 8 D6 8 D10. Konstrukcja podstawowa z profili typoszeregu 5 z prowadnicą 5 na wałku D6.

Warianty prowadnic 5 D6 8 D6 8 D10. Konstrukcja podstawowa z profili typoszeregu 5 z prowadnicą 5 na wałku D6. Warianty prowadnic 5 D6 Konstrukcja podstawowa z profili typoszeregu 5 z prowadnicą 5 na wałku D6. 8 D6 z prowadnicą 8 na wałku D6. 8 D10 z prowadnicą 8 na wałku D10. 428 8 D14 z prowadnicą 8 na wałku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: ZP/140/055/D/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje dostawę kompletnego systemu do mocowania sufitowego lamp fotograficznych. Montaż systemu

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173705 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 306596 (22) Data zgłoszenia: 28.12.1994 (51) IntCl6. B66B 13/30

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż części do wagonów towarowych.

Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż części do wagonów towarowych. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TOM-KOL ul. Słoneczna 17 Powiercie Kol. 62-600 Koło tel.: 601428961 fax: +48 63 26 15 809 e-mail: estrada1@op.pl Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż części do wagonów

Bardziej szczegółowo

Mocowania zabudowy. Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania.

Mocowania zabudowy. Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Mocowanie w przedniej części ramy pomocniczej Mocowanie w przedniej części ramy pomocniczej Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania.

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA SIEMAG TECBERG OBSŁUGUJE WŁASNY WYCIĄG SZYBOWY

INFORMACJA TECHNICZNA SIEMAG TECBERG OBSŁUGUJE WŁASNY WYCIĄG SZYBOWY INFORMACJA TECHNICZNA SIEMAG TECBERG OBSŁUGUJE WŁASNY WYCIĄG SZYBOWY (SEDRUN, SZWAJCARIA) WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA SIEMAG TECBERG OBSŁUGUJE WŁASNY WYCIĄG SZYBOWY Górniczy wyciąg szybowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 Gilotyny

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)63101 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Burzyński Jerzy, Nieznanice, PL B66B 9/02 (2006.01)

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)63101 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Burzyński Jerzy, Nieznanice, PL B66B 9/02 (2006.01) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112187 (22) Data zgłoszenia: 15.05.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)63101 (13)

Bardziej szczegółowo

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy Pomost podstawowy. Podłoga z kraty stalowej z dwiema konsolami. Poręcze po stronie wzdłużnej i czołowej. Pomost dodatkowy. Podłoga z kratki stalowej z dwiema konsolami. Poręcz po stronie wzdłużnej. Pomosty

Bardziej szczegółowo

Seria 6100. Prowadnice siłownika zaprojektowano w dwóch wersjach:

Seria 6100. Prowadnice siłownika zaprojektowano w dwóch wersjach: Seria 600 mocowanie górne przyłącza górne rowek pod czujnik mocowanie boczne alternatywne przyłącza boczne (zakorkowane) mocowanie dolne rowek kształtu T do mocowania dolnego rowek pod czujnik Siłowniki

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady w następującym asortymencie: Dla części

Bardziej szczegółowo

norm: PN-G-50000:2002, PN-G-50005:1997, PN-EN lub równoważnych.

norm: PN-G-50000:2002, PN-G-50005:1997, PN-EN lub równoważnych. Załącznik nr 2 do formularza do zlecenia aukcji elektronicznej dla postępowań do kwoty 500 tys. zł WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska ARKUSZ OBSERWACJI Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 723[04] Oznaczenie tematu: Oznaczenie zadania: - Kod egzaminatora Zmiana:. Numer sali (pomieszczenia) Data egzaminu Godz.

Bardziej szczegółowo

KRUSZARKI SZCZĘKOWE. duża niezawodność eksploatacyjna niskie koszty eksploatacji oraz konserwacji prosta obsługa i konserwacja

KRUSZARKI SZCZĘKOWE. duża niezawodność eksploatacyjna niskie koszty eksploatacji oraz konserwacji prosta obsługa i konserwacja KRUSZARKI SZCZĘKOWE duża niezawodność eksploatacyjna niskie koszty eksploatacji oraz konserwacji prosta obsługa i konserwacja Kruszarki szczękowe DCJ i DCD PSP Engineering dostarcza kruszarki szczękowe,

Bardziej szczegółowo

Płytki ślizgowe. Wyposażenie dodatkowe: Ślizg: w razie potrzeby zamówić oddzielnie Prowadnica Z: w razie potrzeby zamówić oddzielnie

Płytki ślizgowe. Wyposażenie dodatkowe: Ślizg: w razie potrzeby zamówić oddzielnie Prowadnica Z: w razie potrzeby zamówić oddzielnie Płytki ślizgowe Do bezpośredniego zamocowania na szynach profilowych MEFA lub elementach budowli Przejmowanie wydłużeń osiowych rurociągów Zalecane z obejmami MEFA (Omnia, Standard lub do dużych obciążeń)

Bardziej szczegółowo

LISTWY ROLKOWE. Pro l prowadnicy łańcucha. Listwa rolkowa z rolką dzieloną P=16,5 mm CECHY:

LISTWY ROLKOWE. Pro l prowadnicy łańcucha. Listwa rolkowa z rolką dzieloną P=16,5 mm CECHY: .1 LISTWY ROLKOWE Pro l prowadnicy łańcucha LISTWY ROLKOWE część nośna - 0,8 mm, maksymalna długość listwy - 400 mm, dostępne w kolorze czarnym ESD lub szarym, niezależnie od toru, każda rolka ma nośność

Bardziej szczegółowo

Koła i zestawy kołowe do dużych obciążeń z superelastycznymi oponami z pełnej gumy

Koła i zestawy kołowe do dużych obciążeń z superelastycznymi oponami z pełnej gumy Koła i zestawy kołowe do dużych obciążeń z superelastycznymi oponami z pełnej gumy 200 we innovate mobility Spis treści VLE L LS Seria Nośność Strona VLE 250-525 mm 450-1885 kg 202 203 L-VLE 250 mm 450

Bardziej szczegółowo

DESKLIFT DL8 DANE TECHNICZNE

DESKLIFT DL8 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE DESKLIFT DL8 Właściwości: Siła: do 8 N na nogę Prędkość: do 38 mm/s bez obciążenia Standardowy wymiar zabudowy: 64 mm Standardowa długość skoku: mm Kolor: wszystkie części czarne (RAL 9),

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SZALOWANIA WYKOPÓW O GŁĘBKOKOŚCI DO 3,5 [ m ] TYPU LEKKIEGO

SYSTEM SZALOWANIA WYKOPÓW O GŁĘBKOKOŚCI DO 3,5 [ m ] TYPU LEKKIEGO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE SYSTEM SZALOWANIA WYKOPÓW O GŁĘBKOKOŚCI DO 3,5 [ m ] TYPU LEKKIEGO KUBWIT ul. Osadnicza 5 65-950 Zielona Góra tel./fax: ( 068) 453-54-35 e-mail: biuro@kubwit.com.pl

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH JMY8-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. DANE TECHNICZNE... 3 III. OBSŁUGA... 3 IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 V. SCHEMAT... 4 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja ZABEZPIECZENIE, PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE Przed pakowaniem łożyska wieńcowe są zabezpieczane płynnym środkiem konserwującym zapewniającym ochronę przed

Bardziej szczegółowo

PL B1. FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH PIOMA SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Trybunalski, PL INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL

PL B1. FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH PIOMA SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Trybunalski, PL INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL PL 214191 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214191 (21) Numer zgłoszenia: 379094 (22) Data zgłoszenia: 03.03.2006 (13) B1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY

INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY (KOPALNIA NIKLU KOMSOMOLSKY, ROSJA) WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY MMC Norilsk Nickel największy producent niklu na świecie

Bardziej szczegółowo

Koła i zestawy kołowe z litej stali do bardzo dużych obciążeń

Koła i zestawy kołowe z litej stali do bardzo dużych obciążeń Koła i zestawy kołowe z litej stali do bardzo dużych obciążeń 328 we innovate mobility www.blickle.com Spis treści SVS LH LS Seria Strona SVS 65-300 mm 750-15000 kg 330 331 LH-SVS 65-125 mm 700-900 kg

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

PL B1. Manipulacyjne zawiesie dźwignicy do transportu wydrążonych elementów cylindrycznych, zwłaszcza kręgów blach

PL B1. Manipulacyjne zawiesie dźwignicy do transportu wydrążonych elementów cylindrycznych, zwłaszcza kręgów blach PL 221201 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221201 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 401569 (51) Int.Cl. B66C 1/48 (2006.01) B21C 47/24 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

K0709 Sprzęgła szybkozłączne

K0709 Sprzęgła szybkozłączne Przeguby 907 K0709 Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia promieniowego Gwint zewnętrzny X maks Gwint wewnętrzny Materiał, wersja: Część sprzęgająca i czop ze stali ulepszonej cieplnie i fosforanowanej

Bardziej szczegółowo

REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE

REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE 1951 PRODUCENT MASZYN, URZĄDZEŃ I MEI DA GASTRONOMII 2011 REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE 2011 ozamet Sp. z o. o. 113 GRUPA REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE y i półki naścienne wykonywane są z wysokogatunkowej atestowanej

Bardziej szczegółowo

SZAFY STEROWNICZE DELTA-SYSTEM OKŁADKA. www.sabaj.pl. Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 -

SZAFY STEROWNICZE DELTA-SYSTEM OKŁADKA. www.sabaj.pl. Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 - OKŁADKA www.sabaj.pl Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 - NIP: 679-26-67-118; Kraków, 19.04.2006 r SZAFY STEROWNICZE STOJĄCE Spis treści: Szafy stojące... 6 Elementy dodatkowego wyposażenia...

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT TECHNICZNY ŻALUZJE FASADOWE

SUPLEMENT TECHNICZNY ŻALUZJE FASADOWE sun protection systems SUPLEMENT TECHNICZNY ŻALUZJE FASADOWE Spis treści 1. SYSTEM C50... 3 1.1. Profil lameli i belki dolnej... 4 1.2. Zaślepka belki dolnej przy zastosowaniu prowadnic oraz przy zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL WZORU UŻYTKOWEGO

OPIS OCHRONNY PL WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej OPIS OCHRONNY PL 61835 WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112241 (22) Data zgłoszenia:04.06.2001 Yl Intel7: E01B

Bardziej szczegółowo

SPIS WYKAZÓW KATALOGOWYCH. Nr strony Rama dolna kompletna... Podajnik folii... Rama ruchoma... Rama obrotowa kompletna... Instalacja hydrauliczna...

SPIS WYKAZÓW KATALOGOWYCH. Nr strony Rama dolna kompletna... Podajnik folii... Rama ruchoma... Rama obrotowa kompletna... Instalacja hydrauliczna... SPIS WYKAZÓW KATALOGOWYCH. Nr strony Rama dolna kompletna.... Podajnik folii.... Rama ruchoma... 6. Rama obrotowa kompletna... 8 5. Instalacja hydrauliczna... 6. * Przystawka do stawiania bel w pozycji

Bardziej szczegółowo

Mobilne systemy kontenerowe

Mobilne systemy kontenerowe Ein Unternehmen der haacon Gruppe Zestaw rolkowy 267 do ciężkich ładunków dla kontenerów z narożnikami ISO 267/A Zestaw rolkowy do przewożenia kontenerów po utwardzonej ziemi Udźwig systemu składającego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym WYMAGANIA OGÓLNE

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym 30 szt. Parametry wymagane Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe. Mieszadła śmigłowe 400 MS MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG

Karty katalogowe. Mieszadła śmigłowe 400 MS MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG Sp. z o.o. Brzeg MIESZADŁA Karty katalogowe Mieszadła śmigłowe 400 MS edycja: 2011 r. ZASTOSOWANIE Mieszadła stosowane są przede wszystkim w gospodarce komunalnej - np. oczyszczalniach ścieków oraz przemyśle

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KONTENER SKŁADANY HT-BOX

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KONTENER SKŁADANY HT-BOX INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KONTENER SKŁADANY HT-BOX SPIS TREŚCI 1 PRZEZNACZENIE I OPIS... 3 2 PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA... 4 3 DANE TECHNICZNE... 5 4 DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU... 6 5 WYMAGANIA BUDOWLANE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Koła i zestawy kołowe z oponami pneumatycznymi

Koła i zestawy kołowe z oponami pneumatycznymi Koła i zestawy kołowe z oponami pneumatycznymi 190 we innovate mobility www.blickle.com Spis treści P L LS Seria Strona P 180-490 mm 50-525 kg 192/193 194 L-P 200-20 mm 75-250 kg LS-P 400-415 mm 350-525

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy używając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10).

Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy używając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). UWAGA Budowa roweru spinningowego wykorzystuje mechanizm tzw. ostrego koła bez wolnobiegu co oznacza, że obrót koła zamachowego wymusza obrót pedałów. Próba gwałtownego zatrzymania koła zamachowego poprzez

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

CHWYTACZ BEZPIECZEŃSTWA DYNATECH PROGRESSIVE PR-2500-UD (V.50)

CHWYTACZ BEZPIECZEŃSTWA DYNATECH PROGRESSIVE PR-2500-UD (V.50) INSTRUCTIONS: PR-2500-UD (V.50) DATA 19-11-2006 CHWYTACZ BEZPIECZEŃSTWA DYNATECH PROGRESSIVE PR-2500-UD (V.50) INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. INSTALACJA CHWYTACZA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

PL B1. SZCZĘŚNIAK ZBIGNIEW BUDOWA POJAZDÓW SPECJALNYCH, Jaworze Dolne, PL BUP 24/ WUP 09/11

PL B1. SZCZĘŚNIAK ZBIGNIEW BUDOWA POJAZDÓW SPECJALNYCH, Jaworze Dolne, PL BUP 24/ WUP 09/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209597 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 368142 (51) Int.Cl. B60P 1/44 (2006.01) A62C 27/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie rzędów otworów w systemie 32 mm

Wykonywanie rzędów otworów w systemie 32 mm Nr 04 Wykonywanie rzędów otworów w systemie 3 mm A Opis Przemysł wyznacza standardy: rzędy otworów wierci się średnicami 5 lub 3 mm w rozstawie 3 mm. Dla takiego odstępu między otworami zwanego również

Bardziej szczegółowo

Dostępne są dwie wersje prowadzenia: prowadnice w tulejach z brązu spiekanego oraz toczne z łożyskami kulkowymi.

Dostępne są dwie wersje prowadzenia: prowadnice w tulejach z brązu spiekanego oraz toczne z łożyskami kulkowymi. Siłowniki dwutłokowe serii QX > Siłowniki dwutłokowe serii QX Podwójnego działania, magnetyczne, z prowadzeniem Ø0x2, 6x2, 20x2, 25x2, 32x2 mm Duża siła Precyzyjny ruch Zintegrowane prowadzenie QXB: łożyska

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH ZAŁOŻENIA budowlane Musi być wystarczająco wytrzymałe podłoże dla występującego nacisku na powierzchnię. Równość podłoża musi odpowiadać minimalnym wymaganiom normy

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie i akcesoria

Wyposażenie i akcesoria 9.1 9.1 Wyposażenie i akcesoria Wyposażenie i akcesoria Wszystkie części składowe bram segmentowych NASSAU wykonane są z materiałów o najwyższej jakości, które spełniają wysokie wymagania dotyczące ich

Bardziej szczegółowo

DESKLIFT DL9 DANE TECHNICZNE

DESKLIFT DL9 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE DESKLIFT DL9 Właściwości: Siła: do 800 N na siłownik (600 N w wersjach XL) Prędkość: do 38 mm/s bez obciążenia Standardowy wymiar zabudowy: 560 mm Standardowa długość skoku: 650 mm Kolor:

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 B23D 15/04. (54)Nożyce, zwłaszcza hydrauliczne RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(13) B1 PL B1 B23D 15/04. (54)Nożyce, zwłaszcza hydrauliczne RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165304 (13) B1 (21) Num er zgłoszenia: 289293 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 26.02.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (51)Int.Cl.5: B23D 15/04

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: MAGAZYN NR 1 DWUSTRONNE REGAŁY JEZDNE NA ARCHIWALIA 1. Wymiary regałów: maks. wysokość 2260 mm Wymagana ilość metrów bieżących półki użytkowej: 80 m.b. 2. Wszystkie blachy stalowe użyte do wykonania regałów

Bardziej szczegółowo

Udźwig: 3200 kg Z sterowaniem w pełni automatycznym, półautomatycznym oraz ręcznym. ceny od 4890 brutto

Udźwig: 3200 kg Z sterowaniem w pełni automatycznym, półautomatycznym oraz ręcznym. ceny od 4890 brutto Dozer mini rama naprawcza 2 449,00 zł Długość: 300 cm Długość ramienia pionowego: 157 cm Długośc belki poziomej: 185 cm Min. długość siłownika: 48 cm Max. Długość siłownika: 62 cm W zestawie dwa łańcuchy

Bardziej szczegółowo

Zespół piasty LM/LC:

Zespół piasty LM/LC: Zespół piasty LM/LC: Lista części zespołu piast LM/LC: Pozycja Opis części Numer części 1 Śruba kołpaka piasty 99543001 2 Kołpak piasty 21224673 3 Kołpak piasty pod licznik 21224904 4 Uszczelka pod kołpak

Bardziej szczegółowo

Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja Profil ramy, U 9,5 R11 R11

Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja Profil ramy, U 9,5 R11 R11 Ramy podwozia firmy Scania Ramy podwozia firmy Scania Asortyment ram podwozia obejmuje następujące typy ram: Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja 770-3 770-1 770 +2 770-1 770 +1-5

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. NR EGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. NR EGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL PL 68070 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 121953 (22) Data zgłoszenia: 16.04.2013 (19) PL (11) 68070 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Fig.1 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177473 PL 177473 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA

Fig.1 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177473 PL 177473 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177473 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 312083 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 27.12.1995 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: B66B 19/02 (54)

Bardziej szczegółowo

Dźwigniki podposadzkowe do samochodów ciężarowych i autobusów o udźwigu 30 60 t

Dźwigniki podposadzkowe do samochodów ciężarowych i autobusów o udźwigu 30 60 t Dźwigniki podposadzkowe do samochodów ciężarowych i autobusów o udźwigu 30 60 t 2-kolumnowy T 2-15-1900 Idealny do autobusów i ciężarówek 3-kolumnowy T 3-15-1900 Do autobusów przegubowych i zestawów ciężarowych

Bardziej szczegółowo

PL 210777 B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL 21.01.2008 BUP 02/08 29.02.2012 WUP 02/12. ZBIGNIEW OSZCZAK, Lublin, PL

PL 210777 B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL 21.01.2008 BUP 02/08 29.02.2012 WUP 02/12. ZBIGNIEW OSZCZAK, Lublin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210777 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 380160 (51) Int.Cl. F16D 13/75 (2006.01) F16C 1/22 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. ZipTex.2

Instrukcja montażu. ZipTex.2 Instrukcja montażu ZipTex.2 ALUKON KG Münchberger Str. 31 D-95176 Konradsreuth Telefon +49 0 92 92 / 950-0 Faks. +49 0 92 92 / 950-293 Internet www.alukon.com e-mail info@alukon.com Zmiany techniczne zastrzeżone!

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PL (11) 67536

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PL (11) 67536 PL 67536 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) PL (11) 67536 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 121427 (22) Data zgłoszenia: 16.10.2012 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Urządzenia podnoszące

Urządzenia podnoszące Firma grupy System podnośnikowy 236 montowany z przodu lub tyłu do narożników ISO 236 System podnośnikowy z dolnym napędem zapadkowym Przeniesienie napędu na sąsiednią podporę za pomocą wału Całkowita

Bardziej szczegółowo

Zawiasy Soft Close (ze spowalniaczem) systemu Clip-on (szybkiego montażu)

Zawiasy Soft Close (ze spowalniaczem) systemu Clip-on (szybkiego montażu) AKCESORIA MEBLOWE AKCESORIA MEBLOWE Zawiasy Soft Close (ze spowalniaczem) systemu Clip-on (szybkiego montażu) Do frontów meblowych z płyt wiórowych, MDF, o szerokim profilu aluminiowym zawiasy ze standardowym

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ C39/7 C39T C39/6 C39/8 WÓZKI NARZĘDZIOWE. Skrzynia narzędziowa z czterema szufladami. Wózki narzędziowe z 7 szufladami

NOWOŚĆ C39/7 C39T C39/6 C39/8 WÓZKI NARZĘDZIOWE. Skrzynia narzędziowa z czterema szufladami. Wózki narzędziowe z 7 szufladami C39/7 7x 1200 WÓZKI NARZĘDZIOWE Wózki narzędziowe z 7 szufladami Główne cechy charakterystyczne: 7 szuflad (588x367 mm) 5 szuflad o wysokości 70 mm 1 szuflada o wysokości 140 mm 1 szuflada o wysokości

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH "BUMAR" Sp. z o.o. Fabryka Maszyn Budowlanych ODLEWY ALUMINIOWE

FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH BUMAR Sp. z o.o. Fabryka Maszyn Budowlanych ODLEWY ALUMINIOWE Fabryka Maszyn Budowlanych BUMAR Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6 73-200 CHOSZCZNO ODLEWY ALUMINIOWE 1.PIASKOWE DO 100 KG 2.KOKILOWE DO 30 KG 3.CISNIENIOWE DO 3 KG 1. Zapewniamy atesty i sprawdzenie odlewów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Elementy łączące - rowek 6

SPIS TREŚCI. Elementy łączące - rowek 6 SPIS TREŚCI Profile - Moduł 45 101832 Profil 18.5x32 1/1 101845 Profil 18.5x45 1/1 101803 Profil 18.5x45 trójrowkowy 1/1 101890 Profil 18.5x90 1/1 101180 Profil 18.5x180 1/1 103232 Profil 32x32 1/2 103232L

Bardziej szczegółowo

Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3

Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3 Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3 Montażownica A.Concert3 firmy Butler jest w pełni automatyczną montażownicą do opon samochodów osobowych.. A.Concert3 to pierwsza na rynku montazownica wyposażona

Bardziej szczegółowo

PL 212000 B1. WINDA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 26.11.2007 BUP 24/07. ANDRZEJ KATNER, Warszawa, PL

PL 212000 B1. WINDA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 26.11.2007 BUP 24/07. ANDRZEJ KATNER, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212000 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379699 (51) Int.Cl. B66B 11/08 (2006.01) B66B 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

TECHPRIM Piotr Kaczykowski ul. Letnia 11; 84-242 Luzino; fax: +48 58 7391294 tel. +48 608 638142 www.techprim.pl e-mail: techprim@techprim.

TECHPRIM Piotr Kaczykowski ul. Letnia 11; 84-242 Luzino; fax: +48 58 7391294 tel. +48 608 638142 www.techprim.pl e-mail: techprim@techprim. Listwy roleczkowe typu FIX str. 1 Listwy roleczkowe typu AUTOFIX str. 5 Szyny roleczkowe typu UNI str. 8 Szyny rolkowe typu COLLI str. 10 Szyny rolkowe do palet str. 11 Szyny rolkowe do palet o zwiększonej

Bardziej szczegółowo

PL 206694 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL 20.03.2006 BUP 06/06

PL 206694 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL 20.03.2006 BUP 06/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206694 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369987 (51) Int.Cl. E01C 9/04 (2006.01) E01B 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

[mm] 0,08 0,07. Skok 35 0,43 0, ,58 0, ,7 1, ,82 1, ,95 1, ,07 1,69

[mm] 0,08 0,07. Skok 35 0,43 0, ,58 0, ,7 1, ,82 1, ,95 1, ,07 1,69 Ø - mm dwustronnego działania łożysko kulkowe Amortyzacja: hydrauliczny, ustawiony trwale z 1 Temperatura otoczenia min./maks. +0 C / +65 C Medium Sprężone powietrze Maks. wielkość cząstek 50 µm Zawartość

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻYNA GAZOWA Z BLOKADĄ

SPRĘŻYNA GAZOWA Z BLOKADĄ Informacje ogólne ASORTYMENT STANDARDOWY Asortyment standardowy sprężyn gazowych z blokadą składa się 70 różnych elementów, które można łączyć z różnymi elementami sterującymi i końcówkami. Szczegóły asortymentu

Bardziej szczegółowo

PL 218003 B1. Platforma transportowa przechylna do przewozu kontenerowego dużych elementów płytowych, zwłaszcza w transporcie kolejowym

PL 218003 B1. Platforma transportowa przechylna do przewozu kontenerowego dużych elementów płytowych, zwłaszcza w transporcie kolejowym PL 218003 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218003 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391099 (51) Int.Cl. B65G 7/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K

JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K Jednostki prowadzące serii GDH-K i GDM-K zapewniają siłownikom pneumatycznym dokładność prowadzenia, przejęcie zewnętrznych obciążeń promieniowych oraz zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

1. Zasady konstruowania elementów maszyn

1. Zasady konstruowania elementów maszyn 3 Przedmowa... 10 O Autorów... 11 1. Zasady konstruowania elementów maszyn 1.1 Ogólne zasady projektowania.... 14 Pytania i polecenia... 15 1.2 Klasyfikacja i normalizacja elementów maszyn... 16 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn.: Zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej ZSE i O Nr 6 w Łomży"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn.: Zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej ZSE i O Nr 6 w Łomży zał. nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn.: Zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej ZSE i O Nr 6 w Łomży" 1. PRZYRZĄD

Bardziej szczegółowo

ALUTEC K&K, a.s. Hliníkový konstrukční systém

ALUTEC K&K, a.s. Hliníkový konstrukční systém ALUTEC K&K, a.s. Hliníkový konstrukční systém Nasze atuty: - fachowe doradztwo techniczne - krótki czas od projektu do realizacji - możliwość łatwej rozbudowy i modyfikacji konstrukcji - projektowanie

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167818 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 3 7 2 5 (22) Data zgłoszenia: 0 6.0 3.1 9 9 2 (51) Intcl6: B61K9/12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21 Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21 1 Do montażu próżniowych kolektorów słonecznych CPC21 na dachu płaskim lub o niewielkim

Bardziej szczegółowo

Lindab system bezpieczeństwa dachowego. Lindab Safety. System bezpieczeństwa dachowego

Lindab system bezpieczeństwa dachowego. Lindab Safety. System bezpieczeństwa dachowego Lindab Safety System bezpieczeństwa dachowego Elementy bezpieczeństwa dachowego Lindab Safety to kompletny system bezpieczeństwa dachowego przeznaczony do stosowania na wszystkich typowych stalowych pokryć

Bardziej szczegółowo

Technika transportu wewnętrznego

Technika transportu wewnętrznego Technika transportu wewnętrznego 993 K0767 Śruby z uchem transportowym ~ DIN 580 Materiał: Stal do nawęglania 1.0401 lub stal nierdzewna 1.4301. Wersja: Kucie matrycowe K0767.0 Śruby z uchem transportowym

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA SYSTEMU PODLASIE 1 TYP SŁUPOWO-LINIOWY

ZABEZPIECZENIA SYSTEMU PODLASIE 1 TYP SŁUPOWO-LINIOWY ZABEZPIECZENIA SYSTEMU PODLASIE 1 TYP SŁUPOWO-LINIOWY ZREMB POLAND Sp. z o.o. WWW.ZREMB -POL A ND. C O M ZABEZPIECZENIA SYSTEM U PODL ASIE 1 TY P SŁUPOWO-LINIOWY Zestaw PODLASIE 1 jest systemem ciężkim,

Bardziej szczegółowo

z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m

z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m 2/7.1/PL/6 Nawiewniki wirowe z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m TROX AUSTRIA GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

maszty wieże dla każdego nasze maszty Twoja wizja

maszty wieże dla każdego nasze maszty Twoja wizja maszty wieże dla każdego nasze maszty Twoja wizja Maszty Zastosowanie: telekomunikacja turbiny wiatrowe Wieże banery reklamowe oświetlenia kamery bramownice drogowe pomiarowe wieże obserwacyjne 6. Kotwa

Bardziej szczegółowo

Żaluzja C_50. C RAL tak tak 3.0 m 3.0 m tak 2.5 m 2.5 m tak. Widok rozstrzelony. blacha osłonowa. uchwyt szyny. kątownik linki.

Żaluzja C_50. C RAL tak tak 3.0 m 3.0 m tak 2.5 m 2.5 m tak. Widok rozstrzelony. blacha osłonowa. uchwyt szyny. kątownik linki. Żaluzja C_50 Widok rozstrzelony blacha osłonowa uchwyt szyny szyna kątownik linki belka dolna prowadnica linkowa 2 napinacz linki kształt lameli kolorystyka napęd elektryczny napęd ręczny maksymalna szerokość

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2\\ Numer zgłoszenia:

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2\\ Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHMLNY 19 OPIS OCHRONNY PL 58524 WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2\\ Numer zgłoszenia: 105005 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 10.07.1996

Bardziej szczegółowo