NACZYNIA TRANSPORTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NACZYNIA TRANSPORTOWE"

Transkrypt

1 KLATKI WYCIĄGOWE NACZYNIA TRANSPORTOWE KLATKI WYCIĄGOWE Przeznaczenie: Klatki wyciągowe służą do transportu urobku, ludzi i materiałów w szybach i szybikach kopalni węgla i rud. Według przeznaczenia i wykonania dzielą się one na: klatki awaryjnych urządzeń transportowych klatki szybikowe klatki wyciągowe dwu- do czterokondygnacyjne Klatki awaryjnych urządzeń transportowych: Dvukondygnacyjna klatka mogą być stabilne i mobilne. Najmniejsza, nieprowadzona klatka mobilna o przekroju kołowym jest transportowana jako element mobilnego awaryjnego urządzenia transportowego. Klatki stabilne są albo trwale zawieszone, albo w stan ruchowy są zawieszane przed ich użyciem. W profilu szybu są następnie pak prowadzone prowadnikami albo prowadnikiem i liną urządzenia wyciągowego. Klatki te mają następnie własną stabilną maszynę wyciągową albo są zakładane na maszynę mobilną. Klatki nieprowadzone posiadają kształt walcowy ze stożkowymi skosami. Klatki prowadzone najczęściej są o przekroju prostokątnym. Konstrukcyjnie zawierają one ramę nośną wyposażoną w podłogę, dach, zawias liny, prowadnica klatki, osłony boczne oraz drzwiczki wejściowe. Wymiarowo są dostosowane do profilu eksploatowanego szybu. Klatki szybikowe: to klatki do transportu ludzi i materiałów w ślepych szybach górniczych na poziomy kopalni niedostępne szybami głównymi. Są to najczęściej klatki jednokondygnacyjne do transportu jednostronnego działania z przeciwwagą, celowo konstruowane dla transportu urządzeniem maszynowym używanym na danym poziomie i dla jego potrzeb. Pod względem parametrów są eksploatowane z niższą nośnością (dla dwu wózków dołowych), niższą prędkości i prowadnicami ślizgowymi klatki po drewnianych prowadnikach. Zawieszenie jest jednolinowe lub czterolinowe. Konstrukcja jest klasyczna rama nośna, zawias liny, prowadnica klatki, podłoga, dach, osłony oczne i drzwiczki czołowe albo stałe, albo żaluzjowe. Podłoga jest wyposażona w szyny dla wózków dołowych, dach uzupełniony elementem nośnym kolejki podwieszanej, a jej górna powierzchnia w balustradę z daszkiem.

2 KLATKI WYCIĄGOWE Klatki wyciągowe: które są eksploatowane w szybach wlotowych lub wydechowych kopalni, przeważnie są skonstruowane jako dwukondygnacyjne do czterokondygnacyjnych, które mogą być w całości lub dzielone dla łatwiejszego zakładania do szybu wyciągowego. Dla transportu urobku lub materiałów na dół są najczęściej wykonane dla dwu wózków typu JDV w rzędzie na kondygnacji. Zawieszenie klatek jest przeważnie na jednej linie wyciągowej. Klatki są rozwiązane jako elementy spawane rama nośna z głowicą i podłogą, stałe lub wysuwane podłogi kolejnych kondygnacji, stałe boczne osłony z blachy. Do wyposażenia głowicy należą zawiasy liny, mechanizm chwytny oraz stałe prowadnice klatki po prowadniku. Na głowicy na stronach czołowych jest usytuowana prowadnica toczna, obramowanie bortnicą i balustradą z daszkiem. Kondygnacje są wyposażone w szyny oraz urządzenie blokujące dla wózków dołowych, względnie belkę dla kolejki linowej lub transportu ciężarów, uchwyty i drzwiczki dla transportu ludzi. Podłoga w przypadku maszyny wyciągowej z tarczą tarciową jest uzupełniona o zawiasy liny wyrównawczej. Na jej dolnej części na czołach są także zamontowane prowadnice toczne i stałe wodziki. Parametry techniczne: Klatki są wykonywane, jako części zamienne do istniejących, użytkowanych urządzeń wydobywczych albo, jako nowe z parametrami zgodnymi z wymaganiami użytkownika. Wymiarowo są dostosowane do danego profilu szybu, konstrukcyjnie natomiast do zadanych parametrów technicznych: przeznaczenia, nośności, zawieszenia liny pociągowej, ewentualnie wyrównawczej (lin) i wyposażenia. Bezpieczeństwo: Klatki z przeznaczeniem dla górnictwa muszą swoją konstrukcją, z punktu widzenia bezpieczeństwa, spełniać wymagania postanowień rozporządzeń ČBÚ nr 22/1989 Sb. i nr 415/2003 Sb. Dostawa: Klatki dostarcza się zależnie od konstrukcji w całości albo dzielone ze względu na transport i montaż, pomalowane farbą ochronną, powierzchnie funkcjonalne są zabezpieczone olejem konserwującym. Częścią dostawy jest dokumentacja przewodnia: rysunek złożeniowy, instrukcja obsługi, wykaz części zamiennych i oświadczenie producenta udokumentowane atestami i badaniami. Montaż: Montaż klatki muszą wykonywać wyłącznie doświadczeni i pouczeni pracownicy, wyznaczeni do tej pracy przez kierownictwo firmy. Montaż musi przebiegać pod dozorem technicznym, przed przekazaniem do eksploatacji trzeba wykonać jazdy próbne zgodnie z ustaleniami kierownictwa firmy. Gwarancja: Na wyrób jest udzielana gwarancja 18 miesięcy od dnia uruchomienia do eksploatacji, nie więcej jednak, niż 24miesiące od dostawy. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania powoduje utratę gwarancji na wyrób. Zalecana żywotność eksploatacyjna wynosi 10 lat.

3

4 Klatki szybikowe Czterokondygnacyjna Trzykondygnacyjna klatka dzielona klatka dzielona Dvukondygnacyjna klatka

5 SKIPY NACZYNIA TRANSPORTOWE SKIPY Przeznaczenie: Skipy są stałymi naczyniami o konstrukcji skrzynkowej do bezpośredniego transportu urobku. Parametry techniczne: Skipy są produkowane jako części zamienne istniejących eksploatowanych urządzeń wyciągowych lub jako nowe o zinnowowanych parametrach według wymagań użytkownika. Rozmiarowo są dostosowane do danego profilu szybu, pod względem konstrukcji następnie do zadanych parametrów technicznych: nośności użytkowej, zawieszenia lin wyciągowych i wyrównawczych, wyposażenia itp. Pojemność transportowa /m3/ 12 do 21 transportowany ciężar według ciężaru właściwego urobku prędkość wyciągowa 16 do 20 m/s prowadnice toczne prężynowe Opis: Skip o konstrukcji spawanej składa się z głowicy, naczynia i stopy. Głowicę tworzy sztywna rama z otworami dla zawiasów linowych, do której nawiązują podłużne cięgna nośne szkieletu. Czoła głowicy są wyposażone w stałe wodziki, nad nimi są stałe wsporniki do montażu sprężynowych prowadnic tocznych. Górna część, obramowana bortnicą, tworzy podłogę dla przeglądów i prac konserwacyjnych. Naczynie tworzy konstrukcja ramowa z nośnych cięgien podłużnych, okryta blachą, przeciw wybrzuszeniu usztywniona poprzeczkami. W części górnej od strony czołowej jest otwór zasypowy, w części dolnej ukośny ślizg oraz otwór wysypowy zamknięty zamknięciem gilotynowym lub segmentowym obrotowym. Ukośny ślizgi jego boki są wyłożone blachami trudnościeralnymi, nad zamknięciem jest umieszczony daszek odciążający. Na czołach pośrodku są środkowe wodziki. Pod ślizgiem na stopie jest utworzona zamknięta przestrzeń do transportu ludzi wyposażona w drzwiczki. Stopę tworzykompaktowa rama, na której są zakończone podłużne cięgna. Na czołach części dolnej są wsporniki dla prowadnic tocznych i wodzików stałych, w części środkowej natomiast belki do przytwierdzenia zawiasów dolnych lin wyrównawczych. Wyposażenie skipu tworzą: krzyżowe zawiasy lin wyciągowych z czopami, sprężynowe prowadnice kołowe ciężkiego typu, demontowalna balustrada z daszkiem, zawiasy dolnych lin wyrównawczych z czopami.

6 SKIPY Bezpieczeństwo: Skip z przeznaczeniem dla górnictwa pod względem swojej konstrukcji z punktu widzenia bezpieczeństwa musi spełniać odpowiednie postanowienia rozporządzeń Czeskiego Urzędu Górniczego nr 22/1989 Dz. U. oraz nr 415/2003 Dz. U. Dostawa: Skip jest dostarczany wyposażony w ochronną powłokę malarską, powierzchnie funkcyjne są chronione olejem konserwacyjnym. Wyposażenie skipu jak prowadnice toczne, balustrady i daszek, bramki dostarczane są oddzielnie. W skład dostawy wchodzi dokumentacja towarzysząca: rysunek zestawieniowy, instrukcja obsługi, lista części zamiennych oraz świadectwo producenta udokumentowane atestami i próbami. Montaż: Montaż skipu muszą wykonywać tylko doświadczeni i pouczeni pracownicy wyznaczeni do tych prac przez kierownictwo organizacji. Montaż musi się odbywać pod nadzorem technicznym, przed wprowadzeniem do eksploatacji trzeba wykonać jazdy próbne według wskazania kierownictwa organizacji. Gwarancja: Na wyrób jest udzielana gwarancja 18 miesięcy od dnia włączenia do eksploatacji, najwyżej jednak 24 miesiące od dostarczenia. W wyniku niedotrzymania wskazówek w instrukcji użytkowania gwarancja na wyrób wygasa. Zalecona żywotność eksploatacyjna wynosi 10 lat.

7 TRANSPORTDŁUGICH MATERIAŁÓW URZĄDZENIA TRANSPORTOWE DO PRZEWOŻENIA DŁUGICH MATERIAŁÓW Przeznaczenie: Urządzenie służące do transportu długich materiałów w kontenerach do kopalni. Kontenery mogą tez być umieszczone w klatce albo zawieszane pod klatką. Materiał przewozi się w wagonikach kłonicowych z powierzchni na miejsce przeznaczenia w kopalni bez przeładunku. Kontener na stałe zawieszony w klatce stosuje się w urządzeniach wydobywczych, które służą wyłącznie do transportu materiałów, ewentualnie w urządzeniach wydobywczych specjalizowanych, gdzie zamiast obciążenia wyrównawczego można zabudować specjalną klatkę z kontenerem. Klatka kontenerowa może również zawierać jeden górny poziom do transportu ludzi. Kontener zawieszany pod klatką jest stosowany tam, gdzie nie jest wymagany systematyczny transport materiałów o dużej objętości. Kontener pod klatkę zawiesza się tylko w przypadkach jego użytkowania. Rysunek kontenera w klatce z podstawowymi wymiarami Parametry techniczne: parametry wymiarowe są dane profilem oddziału wyciągowego szybu oraz długością kontenera dla wózka kłonicowego oraz materiału o długości 6 m. obciążenie 2 3 t

8 TRANSPORTDŁUGICH MATERIAŁÓW Opis: Urządzenie składa się z klatki kontenerowej, kontenera i urządzenia wywrotkowego. Klatka składa się z głowicy, kondygnacji transportowej, cięgien nośnych oraz stopy. Głowica jest spawaną belką skrzynkową zawierającą zawias liny wyciągowej, mechanizm chwytny, na czołach stałe wodziki i nad nimi prowadnice toczne. Kondygnacja transportowa ze stałą podłogą jest skonstruowana dla dwu wózków dołowych w rzędzie. Według wykonania kinematyki wywrotu kontenera klatka jest wyposażona albo w uchwyt czopu, albo w tor krzywkowy prowadzenia kontenera. Stopa jest o konstrukcji ramowej, kryta blachą podłogową i wyposażona w tor dla ewentualnego transportu wózków. Na czołach stałe wodziki i wsporniki dla prowadnic tocznych. Pośrodku są usytuowane uchwyty dla ewentualnej dolnej liny wyrównawczej. Sam kontener jest elementem spawanym o konstrukcji ramowej. Na dolnej części jest wyposażony w profile dla kół dolnego wózka kłonicowego oraz blokadę jego położenia. Na dolnej stronie jest stałe czoło z miękką wykładziną dla oparcia długich materiałów w transportowym położeniu pionowym. Wywracanie jest realizowane przy pomocy st5ałych cięgien lub lin zawieszonych na konstrukcji zrębu i poziomów. Kolejnym wariantem kontenera w klatce jest typ kontenera, który jest wyposażony w rolki prowadzące i do klatki wjeżdża w prowadzeniu krzywkowym. Klatka ta najczęściej zawiera własny napęd do wciągania kontenera. Kontener do transportu materiałów długich zawieszonych pod klatką: jest w istocie takiej samej konstrukcji jak typ poprzedni. Przed transportem materiałów zawiesza się go do specjalnego zawiasu zamontowanego pod klatką wyciągową. Urządzenie wywrotkowe kontenera na zrębie i poziomach tworzą zawiasy linowe. Działanie: Kontener trwale zawieszony w klatce po dojechaniu klatki kontenerowej na poziom dołowy dokonuje się odblokowania kontenera w klatce i jego zawieszenie na urządzenie wywrotkowe. Następnie w wyniku powolnego opuszczania kontener przechyla się z położenia pionowego w położenie poziome. Po zakończeniu manipulacji na krótszą stronę odchyli się mostki, odblokuje się wózek kłonicowy z ładunkiem i wyciągnie się go z kontenera. W procesie odwrotnej manipulacji kontener wprowadza się w stan pionowy i po zablokowaniu jego położenia w klatce można rozpocząć nowy cykl transportu. Kontener sterowany kołowrotem pneumatycznym w głowicy klatki po podłączeniu powietrza opuszcza się i podnosi przy pomocy rolkowego przełożenia linowego. Przednie koła prowadzące kontenera są prowadzone krzywą w klatce, tylne są jezdne po torze w klatce i zrębu albo poziomu. Kontener zawieszony pod klatką dla przypadków jego wykorzystania trzeba najpierw zawiesić do specjalnych zawiasów. Jego manipulacja jest taka sama jak w wyżej podanym pierwszym przypadku. Bezpieczeństwo: Urządzenie pod względem swojej konstrukcji z punktu widzenia bezpieczeństwa musi spełniać odpowiednie postanowienia rozporządzeń Czeskiego Urzędu Górniczego nr 22/1989 Dz. U. oraz nr 415/2003 Dz. U. Dostawa: Urządzenie jest dostarczane wyposażone w ochronną powłokę malarską, powierzchnie funkcyjne są chronione olejem konserwacyjnym. Wyposażenie klatki takie jak prowadnice toczne, balustrady, daszek itp. Dostarczane są oddzielnie. W skład dostawy wchodzi dokumentacja towarzysząca: rysunek zestawieniowy, instrukcja obsługi, lista części zamiennych oraz świadectwo producenta udokumentowane atestami i badaniami. Montaż: Montaż muszą wykonywać tylko doświadczeni i pouczeni pracownicy, wyznaczeni do tych prac przez kierownictwo organizacji. Montaż musi przebiegać pod nadzorem technicznym, przed wprowadzeniem do eksploatacji trzeba wykonać jazdy próbne oraz sprawdzenie działania według wskazania kierownictwa organizacji.

9 ZACISKI ZACISKI DO KOTWIENIA LIN O PRZEKROJU KOŁOWYM Przeznaczenie: Zaciski do kotwienia lin o przekroju kołowym używane są przy manipulacji z linami wyciągowymi i linami wyrównawczymi przy ich wymianach lub skracaniu, albo przy wymianach przywiązek linowych. Obrazek z rozmiarami zabudowy Parametry techniczne: KL 6/30 KL 20/60 KL 50/80 średnica kotwienia liny mm mm mm nominalna nośność 60 kn 200 kn 500 kn ciężar 56 kg 695 kg 935 kg Opis: Podstawowymi elementami funkcyjnymi są kliny zaciskowe z wymiennymi szczękami dla różnych średnic lin. Kliny poruszają się po rolkach oporowych ułożyskowanych na łożyskach tocznych. Osie rolek oporowych są sztywno przymocowane do ramy nośnej zacisku i podparte czołową płytą odchylaną. Jej odchylenie umożliwia założenie zacisku na linę. Do przesuwania klinów zaciskowych do lub z położenia roboczego służy zabierak, który podnosi się lub opuszcza przy pomocy ręcznych drążków za pośrednictwem dźwigni podnośnych. W górnym skrajnym położeniu, tzn. przy maks. rozwartych szczękach, kliny zaciskowe są zabezpieczone sprężynowym urządzeniem blokującym. Działanie: Zacisków używa się najczęściej na zrębie, gdzie zakłada się je na linę przez odchylenie przechylnej ściany bocznej dźwignią ręczną. Po powrotnym ustawieniu ściany bocznej kliny przechyli się ręczną dźwignią w położenie robocze, w którym przylgną do liny. Uścisk zaciskowy zostanie osiągnięty pod wpływem ciężaru własnego liny. Po zakończeniu prac z liną postępuje się w odwrotnej kolejności. Bezpieczeństwo: Zaciski z przeznaczeniem dla górnictwa pod względem swojej konstrukcji z punktu widzenia bezpieczeństwa muszą spełniać odpowiednie postanowienia rozporządzeń Czeskiego Urzędu Górniczego nr 22/1989 Dz. U. oraz nr 415/2003 Dz. U. Dostawa: Zaciski są dostarczane wyposażone w ochronną powłokę malarską, powierzchnie funkcyjne są chronione olejem konserwacyjnym.

10 ZAWIAS ZAWIAS DLA LINY WYRÓWNAWCZEJ O PRZEKROJU KOŁOWYM Przeznaczenie: Zawias używany jest do zamocowania okrągłej liny wyrównawczej do naczynia transportowego, względnie także przeciwwagi. Pozwala na robocze nadkręcenie liny oraz jej bieżące skracanie w przywiązce. Opis techniczny Zawias obrotowy umożliwia pokręcanie liną wyrównawczą o przekroju kołowym w trakcie cyklu roboczego. Składa się z krętlika z łożyskiem baryłkowym i przywiązki liny,którą dla nośności 4 t tworzy sercówka z zaciskami linowymi. Dla wyższej nośności przywiązkę liny tworzy zalewana końcówka na jednej stronie i przywiązka klinowa typu Asea na drugiej stronie. Wzajemne połączenie krętlika i przywiązki włącznie zamocowania do naczynia transportowego jest przy pomocy czopów. Technické parametry: Nośność zawiasu obrotowego do 4 t do 8 t do 16 t do 24 t Średnica liny wyrównawczej 25-37,5 mm mm mm mm Zawias z zalewaną końcówką Maks. szerokość D 360 mm D 254 mm D 297 mm D 297 mm Długość 1226 mm 1160 mm 1360 mm 1360 mm Maks. ciężar 109 kg 189 kg 325 kg 325 kg Zawias z przywiązką klinową typu A 120 kn A 160 kn Maks. średnica obrotowa 515 mm 515 mm Długość 1830 mm 2220 mm Ciężar 432 kg 514 kg Dostawa Zawias jest dostarczany kompletnie złożony, wyposażony w ochronną powłokę malarską, powierzchnie funkcyjne są chronione olejem konserwacyjnym. W skład dostawy wchodzi dokumentacja towarzysząca: rysunek zestawieniony, instrukcja obsługi, lista części zamiennych oraz świadectwo producenta udokumentowane atestami i próbami. Bezpieczeństwo Zawiasy z przeznaczeniem dla górnictwa pod względem swojej konstrukcji z punktu widzenia bezpieczeństwa musi spełniać odpowiednie postanowienia rozporządzeń Czeskiego Urzędu Górniczego nr 22/1989 Dz. U. oraz nr 415/2003 Dz. U. Montaż Montaż zawiasu muszą wykonywać tylko doświadczeni i pouczeni pracownicy wyznaczeni do tych prac przez kierownictwo organizacji. Montaż musi się odbywać pod nadzorem technicznym, przed wprowadzeniem do eksploatacji trzeba wykonać jazdy próbne według wskazania kierownictwa organizacji.

11 PRZYWIĄZKA KLINOWA PRZYWIĄZKA KLINOWA LIN WYCIĄGOWYCH typu AD Przeznaczenie: Przywiązka klinowa jest przeznaczona do zawieszenia naczynia transportowego wielolinowej maszyny wyciągowej, a po przeliczeniu nośności można ten podstawowy typ użyć także na maszynie jednolinowej. Stosowny jest jako zamiana za dożywające przywiązki typu Schönfeld lub Droste, dlatego jest produkowana i dostarczana w typoszeregu wymiarowym tych przywiązek. Obrazek zestawienia z wymiarami zabudowy i opisem podstawowych pozycji: kreska kontrolna 1 bok 2 listwa 1 czopowa 3 3 listwa 2 rowkowa Kreski kontrolne: 1 - nominalna średnica liny 4 4 listwa graniczny zacisk serca 5 tuleja przegubowa 3 - przylgnięcie serca na listwy 6 serce z zabezpieczeniem 7 czop listwy z zabezpieczeniem Uwaga: średnica liny d i otwór D dla czopu zawieśnego 8 zamocowanie końca liny dobiera się wg zadania zamawiającego, 9 czop zawieśny z zabezpieczeniem szerokość g można dostosować dla śrub wpuszczanych 10 zacisk kontrolny 11 klin wybijający 12 przyrząd montażowy

12 PRZYWIĄZKA KLINOWA Działanie: Lina jest zaciskana w klinie samozaciskowym między listwami a sercem. Po zaciągnięciu liny do ścisku położenie serca zabezpiecza się nakrętkami śrub i zamocuje się zacisk kontrolny. Parametry techniczne i wymiary przywiązek według numeru wymiarowego orientacyjnie są podane w załączonej tabelce. Opis: Nowe rozwiązanie techniczne wprowadzane do obiegu pod oznaczeniem typu AD spoczywa w kombinacji wykonania konstrukcyjnego wpustu nośnego i czopów koło boków wyrobu, przez co osiągana jest wyższa jakość wykonania maszynowego wyrobu bardziej dokładna produkcja i przez to bardziej symetryczne rozłożenie sił obciążeniowych na elementy nośne przywiązki. Poszczególne główne części są podane na obrazku: bok (1) jest podstawowym elementem nośnym, na który jest przenoszone obciążenie zaciskowe na jednej stronie przez listwę (2) i czopy, na drugiej stronie przez listwę (3) z rowkiem. Listwa (4) przenosi siłę nośną od czopu zawieśnego (9) przez tuleję przegubową (5) na bok (1) również przez wpust. Zabezpieczenie czopów (7) jest klinami, serce (6) jest zabezpieczone śrubą przez sprężynę talerzową i listwy (3) i (4) w boku są ściągnięte śrubami z zabezpieczeniem odginaną podkładką w drugim wykonaniu listwa (4) śrubami z łbem wpuszczanym. Lina z przywiązki jest wyprowadzona przez zamocowanie końca (8) z przepisanym zaciskiem kontrolnym (10). Z uścisku serce wybija się klinem (11). Wyrób jest oznaczony tabliczką i kreskami kontrolnymi.

13 PRZYWIĄZKA KLINOWA Dostawa: Wyrób jest dostarczany wyposażony w ochronne ocynkowanie powierzchni oraz powłokę malarską, powierzchnie funkcyjne są chronione olejem konserwacyjnym. Do wyrobu należą 2 kliny do wybijania serca, dla kompletu 4 przywiązek także przyrząd montażowy. W skład dostawy wchodzi dokumentacja towarzysząca: rysunek zestawieniowy, instrukcja obsługi, lista części zamiennych oraz świadectwo producenta udokumentowane atestami materiałów, protokołami z badań oraz obliczeniem statycznym. Na zamówienie zgodnie z żądaniem można dostarczyć także czopy zawieśne (9) z zabezpieczeniem. Bezpieczeństwo: Wyrób spełnia wymagania rozporządzeń nr 22/1989 Sb. ČBÚ a w szczególności nr 415/2003 Sb., 39 zawiesie: - bezpieczeństwo min. 7-krotność w stosunku do maks. statycznego obciążenia dla wielolinowych maszyn wyciągowych (przy zastosowaniu do jednolinowych maszyn wyciągowych z wymaganym bezpieczeństwem równym 10-krotności trzeba typowo przeliczyć za pomocą współczynnika 0,7 albo zamówić zawiesie na miarę ) - zabezpieczenie przed wyciągnięciem liny z zacisku zawiesia klinowego min. 1,2 -krotne - koniec liny nad ostatnim zaciskiem min. 150 mm - najmniejszy promień gięcia liny R na sercówce nie mniejszy, niż 4 krotność znamionowej średnicy liny - główne części zawiesia są oznaczone zgodnym numerem ewidencyjnym - nośne części zawiesia mają atest materiału - zawiesie jest wyposażone w specjalne zabezpieczenie powierzchni z wyjątkiem części funkcjonalnych - zawiesie jest uzupełnione klinem do wypychania serca - zawiesie jest wyposażone w kontrolne kreski: podstawowa kreska na sercu musi być pomiędzy kreskami 1 i 2 na bokach a tabliczką znamionową z danymi: producent, typ, nośność, data produkcji, Ø liny i zawieszenia sworznia, ewentualnie numer użytkownika - dla każdego wyrobu jest wykonywane badanie (skrócenie liny do badania zapewnia klient) - obciążeniem próbnym wyższym o 25%, niż dopuszczalne statyczne (nośność) - czas badania wynosi min. 20 minut - po badaniu jest wykonywany demontaż i kontrola elementów nośnych - protokół z badania tworzy część oświadczenia o jakości wyrobu. Na żądanie producent wykonuje badanie nieniszczące zgodnie z 64 (4) rozporządzenia nr 415/2003 Sb. Dostawa: Wyrób dostarcza się zabezpieczony powierzchniowo przez ocynkowanie i malowanie, powierzchnie funkcjonalne są chronione olejem konserwującym. Do wyrobu należą 2 kliny do wypychania serca, a do kompletu 4 zwiesi również przyrząd montażowy. Częścią dostawy jest dokumentacja przewodnia: rysunek złożeniowy, instrukcja obsługi, wykaz części zamiennych i oświadczenie producenta, udokumentowane atestami materiałów, protokołami z badań i obliczeniem statycznym. Na zamówienie można również dostarczyć sworznie do zawieszania. (9) z zabezpieczeniem.

14 PRZYWIĄZKA KLINOWA Montaż: Montaż muszą wykonywać wyłącznie doświadczeni i pouczeni pracownicy, wyznaczeni do tej pracy przez kierownictwo firmy. Koniec liny w zawiesiu musi być powierzchniowo odtłuszczony za pomocą benzyny technicznej, również dociskane powierzchnie liny i zawiesia muszą być czyste bez farby, rdzy i odtłuszczone. Po przewleczeniu końca liny przez zawiesie do pętli z liny wkłada się serce i zaciąga do styku z liną. Po wciągnięciu liny do zacisku zawiesie staje się nośne, położenie serca zabezpiecza się dokręcając nakrętki śrub. Wystający koniec liny bandażuje się, chwyta w kabłąk na górze zawiesia i odchyla tak, aby nie dotykał liny a na linę zakłada się zacisk kontrolny, umieszczony o 5 do 10 krotność znamionowej średnicy liny nad zawiesiem. Odległość między zawiesiem a zaciskiem musi być zmierzona i zapisana do Książki ruchu dla liny. Zawiesie do montażu musi być całkowicie skompletowane, trzeba wykonać kontrolę dociśnięcia klinów sworzni i śrub. Sworzeń do zawieszenia po montażu zabezpiecza się sworzniem zabezpieczającym. Gwarancja: Na wyrób jest udzielana gwarancja 18 miesięcy od dnia uruchomienia do eksploatacji, nie więcej jednak, niż 24miesiące od dostawy. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania powoduje utratę gwarancji na wyrób Zalecana żywotność eksploatacyjna wynosi 10 lat. Pozostałe dane: Wyrób po porozumieniu z producentem może być dostosowany do wymagań odbiorcy.

15 PRZYWIĄZKA KLINOWA Tabelka wielkości, wymiary informacyjne, numery rysunków Wielkość zawiesia Nośność kn * Ciężar kg Zakres średnic lin d * a a a b c e f g / h k R kanały 0,6d 0,6d Sworzeń D maks * Typ zawiesia: AD 0/25 AD 1/37 AD 2/55 AD 3/100 AD 4/150 AD 5/220 AD 6/300 AD 7/400 AD * AD * nietypowa dostawa zgodnie z wymaganiami klienta i grupowy numer katalogowy z rysunku przyporządkowany do typu ustala wyłącznie producent swoją wewnętrzną liczbą trzycyfrową zależnie od wykonania wyrobu. W zamówieniu podajemy: liczbę sztuk, nazwę zawiesia, typ, wielkość/nośność, numer rysunku, średnicę liny d, sworznia do zawieszenia D i szerokość g Przykładowe zamówienie: 4 szt. zawiesie klinowe AD 5/220 nr rys do liny o średnicy 40 mm, średnica sworznia zawiesia 100 mm, szerokość 152 mm

16 WYRÓWNYWACZ CIĄGU HYDRAULICZNY WYRÓWNYWACZ CIĄGU TYP:HV 4 CZTEROLINOWY HV 2 DWULINOWY Przeznaczenie: Hydrauliczny wyrównywacz ciągu służy do wyrównania ciągów w linach wielolinowych maszyn wyciągowych z tarczą tarciową, które powstają podczas pracy pod wpływem różnego przedłużenia lin, ich sztywności tolerancyjnej lub niejednakowej średnicy rowków linowych tarczy tarciowej. Do urządzenia wyciągowego dostarczany jest kompletny odpowiedni zestaw wyrównywacza według liczby lin ze wzajemnym połączeniem hydraulicznym siłowników, zaworami, ci9śnieniowmierzami i zasobnikiem hydraulicznego oleju. Zestaw wyrównywaczy hydraulicznych głowica naczynia transportującego głowica naczynia transportującego HV2 Legenda: 1 kompletny siłownik wyrównywacza, 2 bok górny, 3 bok dolny, 4 łożysko kulkowe, 5 roboczy siłownik hydrauliczny, 6 zawieszany czop górny, 7 zawieszany czop dolny, 8 połączenie hydrauliczne, 9 zasobnik oleju hydraulicznego, 10 wspornik nośny HV4

17 WYRÓWNYWACZ CIĄGU Parametry techniczne: Typ HV 2 HV 4 Liczba lin szt. 2 4 Nośność kn Średnica siłowników roboczych mm Ciśnienie robocze/próbne MPa 12 / / 32 Olej hydrauliczny HM 32 HM 32 Skok roboczy mm Min. Długość między czopami mm Maks. Długość między czopami mm Średnica czopów mm Szerokość między bokami mm (160) Zasobnik oleju hydraulicznego litry litry Rozstaw siłowników (wg rozstawu lin) mm Wymiary patrz szkic Podstawowy numer rysunkowy Działanie: Wyrównanie ciągów w linach spoczywa na zasadzie zgodnych ciśnień w siłownikach (danych przez obciążenie) przez ich wzajemne połączenie hydrauliczne przy możliwości odmiennego skoku poszczególnych siłowników, co odpowiada różnej długości przewiniętych lin. Wyrównanie ciągów jest umożliwione tylko do wyczerpania skoku, następnie musi być wykonane skrócenie liny w przywiązce. Opis: Komplet eksploatacyjny wyrównywaczy tworzy taka sama liczba siłowników (1) jak lin wyciągowych. Siłownik (1) składa się z dwu boków górnych (2) i dwu dolnych (3), które z jednej strony są wyposażone w głowicę z pętlą dla czopów zawieśnych (6, 7) i z drugiej strony wkręcanym łożyskiem kulkowym (4), a między nie jest włożony roboczy siłownik hydrauliczny (5). Poszczególne siłowniki (5) są wzajemnie hydraulicznie połączone (8), do czego służą węże, śrubunki, kostki rozdzielcze, komplet zaworów sterowniczych, ciśnieniomierz i zbiorniczek zasobnikowy (9) oleju hydraulicznego, który włącznie zaworów i kostek jest umieszczony na wsporniku nośnym (10). Bezpieczeństwo: Wyrób spełnia wymagania rozporządzeń Czeskiego Urzędu Górniczego nr 22/1989 Dz. U. oraz nr 415/2003 Dz. U., bezpieczeństwo mechanicznych elementów nośnych wyrównywacza jest min. 7- krotne w stosunku do typowego obciążenia statycznego. Dostawa: Zestaw wyrównywacza ciągu jest dostarczany zdemontowany na samodzielne kompletne części i połączenia. Konstrukcja stalowa jest wyposażona w powłokę ochronną. Do dostawy dołączony jest jeden komplet części zamiennych uszczelek siłownika roboczego. W skład dostawy wchodzi dokumentacja towarzysząca: rysunek zestawieniowy, instrukcji obsługi,lista części zamiennych oraz świadectwo producenta udokumentowane atestami materiałów, protokołami z badań oraz obliczeniem statycznym. Montaż, regulacja, konserwacja: Montaż podstawowy oraz sprawdzenie działania jest przeprowadzone w zakładzie produkcyjnym. Montaż ruchowy muszą wykonywać tylko doświadczeni i pouczeni pracownicy, wyznaczeni do tych prac przez kierownictwo organizacji, którzy postępują zgodnie z dokumentacją techniczną producenta. Transport, składowanie: Wyrób jest ekspediowany EXW siedziby producenta. Składowanie jest zalecone w krytym, suchym środowisku o temperaturze powyżej 5 C. Gwarancja: Na wyrób udzielana jest gwarancja 18 miesięcy od dnia włączenia do eksploatacji, najwyżej jednak 24 miesiące od dostarczenia. Niedotrzymanie poleceń instrukcji użytkowania powoduje wygaśnięcie gwarancji. Zalecona żywotność eksploatacyjna wyrobu wynosi 10 lat.

18

19 KOŁA PROWADZĄCE KOŁA PROWADZĄCE PODRESOROWANE TYPU KVO K Zastosowanie: Podresorowane koła prowadzące typu KVO K służą do przetaczania pojemników do transportu klatek, po prowadnicach drewnianych.

20 KOŁA PROWADZĄCE Funkcje: Dynamiczne wstrząsy występujące podczas jazdy, których przyczyną są nierówności pojawiające się w trakcie przeciągania pojemników po prowadnikach, eliminowane są za pomocą podresorowania zespołami sprężyn płytkowych. Zastosowanie sprężyn i wygaszenie drgań w sposób znaczący ogranicza skutki dynamicznych wstrząsów, na które narażona jest konstrukcja pojemnika transportowego i wyposażenie szybu. Podczas jazdy wymuszone jest zetknięcie kół prowadzących z prowadnikami. Ich podresorowanie składa się z pary sprężyn płytkowych, których właściwości mogą być modyfikowane zgodnie z potrzebami. Po zużyciu się gumowego obramowania koła prowadzącego należy dokonać ponownego nastawienia pozycji odpowiedzialnej za jego styk z prowadnikami poprzez przesunięcie czopu mimośrodowego koła i zabezpieczenie pary nakrętek. Parametry techniczne: Maks. całkowita waga eksploatacyjna prowadzonego pojemnika (obciążnik) 25 t Maks. szybkość transportu pojemnika (obciążnik) 16 m/s Wymiary prowadnika drewno 180 x 220 mm Wymiary kół prowadzących czołowe (podwójne) 300 x 156 mm boczne 320 x 100 mm Materiał, z którego wyprodukowano obręcze kół guma, chlorobutyl, Ruback Maks. uniesienie koła prowadzącego w płaszczyźnie horyzontalnej 15 mm Zalecane ustawienie koła prowadzącego względem prowadnika W dotyku do 2 mm Siła odpychająca na osi czołowej pary kół zespół sprężyn A 0-12 kn Siła odpychająca na osi koła bocznego - zespół sprężyn B 0-10 kn Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość ) 1082 x 439 x 575/806 mm Ochrona powierzchniowa lakier dwuskładnikowy lub żarowy ocynkowany Śruby montażowe 10 do 12 x M20 Waga 200 kg Opis: Zespół składa się z jednej czołowej pary kół i dwóch bocznych kół podresorowanych. Na klatce instalowane są 4 zespoły. Nośnym elementem montażowym jest płyta podstawowa z przyspawanymi budkami służącymi do ułożenia sprężyn płytkowych oraz otworami na śruby montażowe. Koła boczne umieszczone zostały na ułożonych pionowo sprężynach, natomiast czołowa para kół umieszczona została ukośnie. Budki na sprężyny płytkowe są przyspawane i zawierają czop służący do mocowania sprężyn płytkowych, podkładkę, śrubę regulującą, uchwyt bezpieczeństwa oraz same sprężyny płytkowe. Uzupełnieniem zestawu do montażu są klocki stożkowego ustawienia mimośrodkowego czopu kół, uchwyty prowadzące i uchwyty bezpieczeństwa z nastawnymi ogranicznikami ruchu oraz kompletne koła prowadzące z wymiennymi obręczami, ustawione na łożyskach tocznych i zabezpieczone parą nakrętek. Konserwacja: Podczas codziennych kontroli sprawdzać należy stan i zużycie wymiennej obręczy kół prowadzących oraz ich odpowiedni styk z prowadnikiem, by zamiast przetaczania nie dochodziło do ślizgania się koła po prowadniku. Obręcze należy wymienić, jeżeli w wyniku użytkowania ich średnica zmniejszy się do Ø 235 mm w przypadku koła czołowego, lub do Ø 260 mm w przypadku koła bocznego. Wymiany należy dokonywać w warsztacie, po uprzednim zdemontowaniu koła z zestawu i poluzowaniu śrub przytrzymujących. Należy zdjąć obręcze klinowe kół bocznych i wymienić je na nowe, natomiast w przypadku czołowej pary kół wymienić całe koła. Przed ponownym montażem należy skontrolować stan łożysk w kołach oraz ich luz. Niezbędne jest również ich wyczyszczenie, ewentualna regulacja i nasmarowanie nowym smarem. Urządzenie należy utrzymywać w czystości, regularnie sprawdzać luz w łożyskach kół, dokręcenie śrub i nakrętek. Należy też dokonywać kontroli wizualnej konstrukcji pod kątem deformacji lub pęknięć materiału. Pęknięte sprężyny powinny zostać wymienione na sprężyny tego samego typu po uprzednim zdemontowaniu śruby zabezpieczającej. Wszelkie zużyte części należy regularnie wymieniać. Gwarancja: Produkt posiada 12 miesięczną gwarancję ważną od momentu rozpoczęcia jego eksploatacji, powinno nastąpić maksymalnie w ciągu 18 miesięcy od momentu dostarczenia sprzętu. UWAGA: Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji obsługi powoduje utratę gwarancji. co

21 KOŁA PROWADZĄCE PROWADNICA TOCZNA SPRĘŻYNOWA KVO 320 SE wykonanie P2, P3, P4, P5 Przeznaczenie: Prowadnice toczne sprężynowe KVO 320 SE o wyżej podanych wykonaniach służą do tocznego prowadzenia klatek wyciągowych w szybie po prowadnikach drewnianych. Typ P3 jest wykonaniem podstawowym, P2 odciążonym, P4 z podwójnymi kołami czołowymi, a P5 typ wzmocniony. Wszystkie typy zastępują niesprężynowy typ KVN 32, posiadają zgodne wymiary przyłączeniowe i używają zgodnych kół prowadzących z obręczami gumowymi Ø 320 x 100 mm. Obrazek zestawu: KVO 320 P3 KVO 320 P4 Legenda: 1. płyta fundamentowa, 2. czop, 3. mimośrodowy czop stożkowy, 4. koło prowadzące, 5. blok sprężynowy, 6. ramię wahliwe Parametry techniczne Aks. całkowity ciężar ruchowy klatki 30 t Maks. prędkość transportowa klatki 16 m/s Wymiary prowadnika 180 x 220 mm Wymiary gumowych kół prowadzących z atestem niepalności i st. el. Ø320 x 100 mm Maks. skok koła prowadzącego w płaszczyźnie poziomej 15 mm Zalecone ustawienie koła prowadzącego do prowadnika na dotyk Początkowa i maks. siła oporu w osi koła (komplet sprężyn A) 4-17 kn Początkowa i maks. siła oporu w osi koła (komplet sprężyn B) 5-25 kn Wymiary szerokość x głębokość x wysokość (ok. mm) 936 x 515 x 440 Śruby montażowe 12 x M 20 Ciężar wykonania P2 / P3 / P4 / P5 (kg) 155 / 198 / 240 / 226

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych Zawieszenia nośne dla urządzeń wyciągowych jedno- i wielolinowych

Bardziej szczegółowo

BRANO Podnośniki i wciągniki BRANO

BRANO Podnośniki i wciągniki BRANO BRANO Podnośniki i wciągniki BRANO Wciągniki łańcuchowe RZC Podnośniki Brano katalog 2 ` TYP UDŹWIG LICZBA ŁAŃCUCHÓW ŁAŃCUCH NACISK NA DŹWIGNIĘ (N) PRĘDKOŚĆ WCIĄGANIA (M/MIN)* ZAKRES TEMPERATUR PRACY (

Bardziej szczegółowo

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV M Soft Sp. z o. o. Siedziba firmy: ul. Grota Roweckiego 42 43-100 Tychy Tel./fax: (32) 449 14 32 E-mail: msoft@op.pl OPIS URZĄDZENIA I ZASADA JEGO DZIAŁANIA Linowe urządzenie

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWR 2,5 i WW 2,5

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWR 2,5 i WW 2,5 Seria WWR - podnośnik hydrauliczny Seria WW podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Warianty prowadnic 5 D6 8 D6 8 D10. Konstrukcja podstawowa z profili typoszeregu 5 z prowadnicą 5 na wałku D6.

Warianty prowadnic 5 D6 8 D6 8 D10. Konstrukcja podstawowa z profili typoszeregu 5 z prowadnicą 5 na wałku D6. Warianty prowadnic 5 D6 Konstrukcja podstawowa z profili typoszeregu 5 z prowadnicą 5 na wałku D6. 8 D6 z prowadnicą 8 na wałku D6. 8 D10 z prowadnicą 8 na wałku D10. 428 8 D14 z prowadnicą 8 na wałku

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż części do wagonów towarowych.

Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż części do wagonów towarowych. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TOM-KOL ul. Słoneczna 17 Powiercie Kol. 62-600 Koło tel.: 601428961 fax: +48 63 26 15 809 e-mail: estrada1@op.pl Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż części do wagonów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA SIEMAG TECBERG OBSŁUGUJE WŁASNY WYCIĄG SZYBOWY

INFORMACJA TECHNICZNA SIEMAG TECBERG OBSŁUGUJE WŁASNY WYCIĄG SZYBOWY INFORMACJA TECHNICZNA SIEMAG TECBERG OBSŁUGUJE WŁASNY WYCIĄG SZYBOWY (SEDRUN, SZWAJCARIA) WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA SIEMAG TECBERG OBSŁUGUJE WŁASNY WYCIĄG SZYBOWY Górniczy wyciąg szybowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy Pomost podstawowy. Podłoga z kraty stalowej z dwiema konsolami. Poręcze po stronie wzdłużnej i czołowej. Pomost dodatkowy. Podłoga z kratki stalowej z dwiema konsolami. Poręcz po stronie wzdłużnej. Pomosty

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)63101 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Burzyński Jerzy, Nieznanice, PL B66B 9/02 (2006.01)

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)63101 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Burzyński Jerzy, Nieznanice, PL B66B 9/02 (2006.01) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112187 (22) Data zgłoszenia: 15.05.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)63101 (13)

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

Seria 6100. Prowadnice siłownika zaprojektowano w dwóch wersjach:

Seria 6100. Prowadnice siłownika zaprojektowano w dwóch wersjach: Seria 600 mocowanie górne przyłącza górne rowek pod czujnik mocowanie boczne alternatywne przyłącza boczne (zakorkowane) mocowanie dolne rowek kształtu T do mocowania dolnego rowek pod czujnik Siłowniki

Bardziej szczegółowo

KRUSZARKI SZCZĘKOWE. duża niezawodność eksploatacyjna niskie koszty eksploatacji oraz konserwacji prosta obsługa i konserwacja

KRUSZARKI SZCZĘKOWE. duża niezawodność eksploatacyjna niskie koszty eksploatacji oraz konserwacji prosta obsługa i konserwacja KRUSZARKI SZCZĘKOWE duża niezawodność eksploatacyjna niskie koszty eksploatacji oraz konserwacji prosta obsługa i konserwacja Kruszarki szczękowe DCJ i DCD PSP Engineering dostarcza kruszarki szczękowe,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady w następującym asortymencie: Dla części

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska ARKUSZ OBSERWACJI Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 723[04] Oznaczenie tematu: Oznaczenie zadania: - Kod egzaminatora Zmiana:. Numer sali (pomieszczenia) Data egzaminu Godz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH JMY8-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. DANE TECHNICZNE... 3 III. OBSŁUGA... 3 IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 V. SCHEMAT... 4 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja ZABEZPIECZENIE, PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE Przed pakowaniem łożyska wieńcowe są zabezpieczane płynnym środkiem konserwującym zapewniającym ochronę przed

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SZALOWANIA WYKOPÓW O GŁĘBKOKOŚCI DO 3,5 [ m ] TYPU LEKKIEGO

SYSTEM SZALOWANIA WYKOPÓW O GŁĘBKOKOŚCI DO 3,5 [ m ] TYPU LEKKIEGO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE SYSTEM SZALOWANIA WYKOPÓW O GŁĘBKOKOŚCI DO 3,5 [ m ] TYPU LEKKIEGO KUBWIT ul. Osadnicza 5 65-950 Zielona Góra tel./fax: ( 068) 453-54-35 e-mail: biuro@kubwit.com.pl

Bardziej szczegółowo

Koła i zestawy kołowe z litej stali do bardzo dużych obciążeń

Koła i zestawy kołowe z litej stali do bardzo dużych obciążeń Koła i zestawy kołowe z litej stali do bardzo dużych obciążeń 328 we innovate mobility www.blickle.com Spis treści SVS LH LS Seria Strona SVS 65-300 mm 750-15000 kg 330 331 LH-SVS 65-125 mm 700-900 kg

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY

INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY (KOPALNIA NIKLU KOMSOMOLSKY, ROSJA) WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY MMC Norilsk Nickel największy producent niklu na świecie

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

CHWYTACZ BEZPIECZEŃSTWA DYNATECH PROGRESSIVE PR-2500-UD (V.50)

CHWYTACZ BEZPIECZEŃSTWA DYNATECH PROGRESSIVE PR-2500-UD (V.50) INSTRUCTIONS: PR-2500-UD (V.50) DATA 19-11-2006 CHWYTACZ BEZPIECZEŃSTWA DYNATECH PROGRESSIVE PR-2500-UD (V.50) INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. INSTALACJA CHWYTACZA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE

REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE 1951 PRODUCENT MASZYN, URZĄDZEŃ I MEI DA GASTRONOMII 2011 REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE 2011 ozamet Sp. z o. o. 113 GRUPA REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE y i półki naścienne wykonywane są z wysokogatunkowej atestowanej

Bardziej szczegółowo

Mobilne systemy kontenerowe

Mobilne systemy kontenerowe Ein Unternehmen der haacon Gruppe Zestaw rolkowy 267 do ciężkich ładunków dla kontenerów z narożnikami ISO 267/A Zestaw rolkowy do przewożenia kontenerów po utwardzonej ziemi Udźwig systemu składającego

Bardziej szczegółowo

SZAFY STEROWNICZE DELTA-SYSTEM OKŁADKA. www.sabaj.pl. Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 -

SZAFY STEROWNICZE DELTA-SYSTEM OKŁADKA. www.sabaj.pl. Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 - OKŁADKA www.sabaj.pl Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 - NIP: 679-26-67-118; Kraków, 19.04.2006 r SZAFY STEROWNICZE STOJĄCE Spis treści: Szafy stojące... 6 Elementy dodatkowego wyposażenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH ZAŁOŻENIA budowlane Musi być wystarczająco wytrzymałe podłoże dla występującego nacisku na powierzchnię. Równość podłoża musi odpowiadać minimalnym wymaganiom normy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym WYMAGANIA OGÓLNE

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym 30 szt. Parametry wymagane Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: MAGAZYN NR 1 DWUSTRONNE REGAŁY JEZDNE NA ARCHIWALIA 1. Wymiary regałów: maks. wysokość 2260 mm Wymagana ilość metrów bieżących półki użytkowej: 80 m.b. 2. Wszystkie blachy stalowe użyte do wykonania regałów

Bardziej szczegółowo

Urządzenia podnoszące

Urządzenia podnoszące Firma grupy System podnośnikowy 236 montowany z przodu lub tyłu do narożników ISO 236 System podnośnikowy z dolnym napędem zapadkowym Przeniesienie napędu na sąsiednią podporę za pomocą wału Całkowita

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn.: Zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej ZSE i O Nr 6 w Łomży"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn.: Zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej ZSE i O Nr 6 w Łomży zał. nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn.: Zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej ZSE i O Nr 6 w Łomży" 1. PRZYRZĄD

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie i akcesoria

Wyposażenie i akcesoria 9.1 9.1 Wyposażenie i akcesoria Wyposażenie i akcesoria Wszystkie części składowe bram segmentowych NASSAU wykonane są z materiałów o najwyższej jakości, które spełniają wysokie wymagania dotyczące ich

Bardziej szczegółowo

DESKLIFT DL9 DANE TECHNICZNE

DESKLIFT DL9 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE DESKLIFT DL9 Właściwości: Siła: do 800 N na siłownik (600 N w wersjach XL) Prędkość: do 38 mm/s bez obciążenia Standardowy wymiar zabudowy: 560 mm Standardowa długość skoku: 650 mm Kolor:

Bardziej szczegółowo

Zespół piasty LM/LC:

Zespół piasty LM/LC: Zespół piasty LM/LC: Lista części zespołu piast LM/LC: Pozycja Opis części Numer części 1 Śruba kołpaka piasty 99543001 2 Kołpak piasty 21224673 3 Kołpak piasty pod licznik 21224904 4 Uszczelka pod kołpak

Bardziej szczegółowo

Fig.1 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177473 PL 177473 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA

Fig.1 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177473 PL 177473 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177473 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 312083 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 27.12.1995 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: B66B 19/02 (54)

Bardziej szczegółowo

Dźwigniki podposadzkowe do samochodów ciężarowych i autobusów o udźwigu 30 60 t

Dźwigniki podposadzkowe do samochodów ciężarowych i autobusów o udźwigu 30 60 t Dźwigniki podposadzkowe do samochodów ciężarowych i autobusów o udźwigu 30 60 t 2-kolumnowy T 2-15-1900 Idealny do autobusów i ciężarówek 3-kolumnowy T 3-15-1900 Do autobusów przegubowych i zestawów ciężarowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Zawiasy Soft Close (ze spowalniaczem) systemu Clip-on (szybkiego montażu)

Zawiasy Soft Close (ze spowalniaczem) systemu Clip-on (szybkiego montażu) AKCESORIA MEBLOWE AKCESORIA MEBLOWE Zawiasy Soft Close (ze spowalniaczem) systemu Clip-on (szybkiego montażu) Do frontów meblowych z płyt wiórowych, MDF, o szerokim profilu aluminiowym zawiasy ze standardowym

Bardziej szczegółowo

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH "BUMAR" Sp. z o.o. Fabryka Maszyn Budowlanych ODLEWY ALUMINIOWE

FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH BUMAR Sp. z o.o. Fabryka Maszyn Budowlanych ODLEWY ALUMINIOWE Fabryka Maszyn Budowlanych BUMAR Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6 73-200 CHOSZCZNO ODLEWY ALUMINIOWE 1.PIASKOWE DO 100 KG 2.KOKILOWE DO 30 KG 3.CISNIENIOWE DO 3 KG 1. Zapewniamy atesty i sprawdzenie odlewów

Bardziej szczegółowo

Udźwig: 3200 kg Z sterowaniem w pełni automatycznym, półautomatycznym oraz ręcznym. ceny od 4890 brutto

Udźwig: 3200 kg Z sterowaniem w pełni automatycznym, półautomatycznym oraz ręcznym. ceny od 4890 brutto Dozer mini rama naprawcza 2 449,00 zł Długość: 300 cm Długość ramienia pionowego: 157 cm Długośc belki poziomej: 185 cm Min. długość siłownika: 48 cm Max. Długość siłownika: 62 cm W zestawie dwa łańcuchy

Bardziej szczegółowo

Cięcie stalowych kanałów kablowych

Cięcie stalowych kanałów kablowych Nr 502 Cięcie stalowych kanałów kablowych A Opis W niniejszym przykładzie zastosowania opisano sposób dokładnego przycinania stalowego kanału kablowego o wymiarach 130 x 68 mm za pomocą ręcznej pilarki

Bardziej szczegółowo

PL 206694 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL 20.03.2006 BUP 06/06

PL 206694 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL 20.03.2006 BUP 06/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206694 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369987 (51) Int.Cl. E01C 9/04 (2006.01) E01B 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL 210777 B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL 21.01.2008 BUP 02/08 29.02.2012 WUP 02/12. ZBIGNIEW OSZCZAK, Lublin, PL

PL 210777 B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL 21.01.2008 BUP 02/08 29.02.2012 WUP 02/12. ZBIGNIEW OSZCZAK, Lublin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210777 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 380160 (51) Int.Cl. F16D 13/75 (2006.01) F16C 1/22 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

TECHPRIM Piotr Kaczykowski ul. Letnia 11; 84-242 Luzino; fax: +48 58 7391294 tel. +48 608 638142 www.techprim.pl e-mail: techprim@techprim.

TECHPRIM Piotr Kaczykowski ul. Letnia 11; 84-242 Luzino; fax: +48 58 7391294 tel. +48 608 638142 www.techprim.pl e-mail: techprim@techprim. Listwy roleczkowe typu FIX str. 1 Listwy roleczkowe typu AUTOFIX str. 5 Szyny roleczkowe typu UNI str. 8 Szyny rolkowe typu COLLI str. 10 Szyny rolkowe do palet str. 11 Szyny rolkowe do palet o zwiększonej

Bardziej szczegółowo

PL 218003 B1. Platforma transportowa przechylna do przewozu kontenerowego dużych elementów płytowych, zwłaszcza w transporcie kolejowym

PL 218003 B1. Platforma transportowa przechylna do przewozu kontenerowego dużych elementów płytowych, zwłaszcza w transporcie kolejowym PL 218003 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218003 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391099 (51) Int.Cl. B65G 7/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL

Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL PL - Instrukcja montażu 2 Rama ozdobna P Rama ozdobna SS PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21 Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21 1 Do montażu próżniowych kolektorów słonecznych CPC21 na dachu płaskim lub o niewielkim

Bardziej szczegółowo

ALUTEC K&K, a.s. Hliníkový konstrukční systém

ALUTEC K&K, a.s. Hliníkový konstrukční systém ALUTEC K&K, a.s. Hliníkový konstrukční systém Nasze atuty: - fachowe doradztwo techniczne - krótki czas od projektu do realizacji - możliwość łatwej rozbudowy i modyfikacji konstrukcji - projektowanie

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA B

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA B INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA B MS3 M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3

Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3 Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3 Montażownica A.Concert3 firmy Butler jest w pełni automatyczną montażownicą do opon samochodów osobowych.. A.Concert3 to pierwsza na rynku montazownica wyposażona

Bardziej szczegółowo

Lindab system bezpieczeństwa dachowego. Lindab Safety. System bezpieczeństwa dachowego

Lindab system bezpieczeństwa dachowego. Lindab Safety. System bezpieczeństwa dachowego Lindab Safety System bezpieczeństwa dachowego Elementy bezpieczeństwa dachowego Lindab Safety to kompletny system bezpieczeństwa dachowego przeznaczony do stosowania na wszystkich typowych stalowych pokryć

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA SYSTEMU PODLASIE 1 TYP SŁUPOWO-LINIOWY

ZABEZPIECZENIA SYSTEMU PODLASIE 1 TYP SŁUPOWO-LINIOWY ZABEZPIECZENIA SYSTEMU PODLASIE 1 TYP SŁUPOWO-LINIOWY ZREMB POLAND Sp. z o.o. WWW.ZREMB -POL A ND. C O M ZABEZPIECZENIA SYSTEM U PODL ASIE 1 TY P SŁUPOWO-LINIOWY Zestaw PODLASIE 1 jest systemem ciężkim,

Bardziej szczegółowo

PL 197824 B1. Octanorm-Vertriebs-GmbH für Bauelemente,Filderstadt,DE 27.11.1998,DE,29821058.4 05.06.2000 BUP 12/00. Hans Bruder,Aichtal-Aich,DE

PL 197824 B1. Octanorm-Vertriebs-GmbH für Bauelemente,Filderstadt,DE 27.11.1998,DE,29821058.4 05.06.2000 BUP 12/00. Hans Bruder,Aichtal-Aich,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197824 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 336780 (51) Int.Cl. F16B 45/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 26.11.1999

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Elementy łączące - rowek 6

SPIS TREŚCI. Elementy łączące - rowek 6 SPIS TREŚCI Profile - Moduł 45 101832 Profil 18.5x32 1/1 101845 Profil 18.5x45 1/1 101803 Profil 18.5x45 trójrowkowy 1/1 101890 Profil 18.5x90 1/1 101180 Profil 18.5x180 1/1 103232 Profil 32x32 1/2 103232L

Bardziej szczegółowo

Instrukcja demontażu i wymiany napędu kompresora klimatyzacji samochodowej typu DENSO 7SBU16C

Instrukcja demontażu i wymiany napędu kompresora klimatyzacji samochodowej typu DENSO 7SBU16C Instrukcja demontażu i wymiany napędu kompresora klimatyzacji samochodowej typu DENSO 7SBU16C Strona 1 Sprzęgło kompletne kompresora 7SBU16C montowanego najczęściej w samochodach marki MERCEDES. Pierwszym

Bardziej szczegółowo

z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m

z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m 2/7.1/PL/6 Nawiewniki wirowe z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m TROX AUSTRIA GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

nr Numer ewidencyjny TDT: 3DK-28 1. Rok budowy/rok przebudowy: 1988/2005 2. Nazwa wytwórcy: LEITNER 3. Lokalizacja UTL: Stok Narciarski w Przemyślu

nr Numer ewidencyjny TDT: 3DK-28 1. Rok budowy/rok przebudowy: 1988/2005 2. Nazwa wytwórcy: LEITNER 3. Lokalizacja UTL: Stok Narciarski w Przemyślu nr Numer ewidencyjny TDT: 3DK-28 1. Rok budowy/rok przebudowy: 1988/2005 2. Nazwa wytwórcy: LEITNER 3. Lokalizacja UTL: Stok Narciarski w Przemyślu DOKUMENTY ZWIĄZANE 1. PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne

Bardziej szczegółowo

PL 212000 B1. WINDA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 26.11.2007 BUP 24/07. ANDRZEJ KATNER, Warszawa, PL

PL 212000 B1. WINDA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 26.11.2007 BUP 24/07. ANDRZEJ KATNER, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212000 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379699 (51) Int.Cl. B66B 11/08 (2006.01) B66B 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K

JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K Jednostki prowadzące serii GDH-K i GDM-K zapewniają siłownikom pneumatycznym dokładność prowadzenia, przejęcie zewnętrznych obciążeń promieniowych oraz zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewniki z filtrem RA DA RA DS RA - DFA Ogólnie Nawiewniki z filtrem są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych. W zależności od przeznaczenia i krotności wymian

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

Aluminiowa suwnica bramowa, możliwość przejazdu pod obciążeniem, z podwójnym dźwigarem, obciążenie graniczne 1000 kg i 1500 kg

Aluminiowa suwnica bramowa, możliwość przejazdu pod obciążeniem, z podwójnym dźwigarem, obciążenie graniczne 1000 kg i 1500 kg Długość użyteczna z podwójnym dźwigarem, obciążenie graniczne 1000 kg i 1500 kg Długość dźwigara (łącznie) Długość dźwigara (szerokość w świetle) Obszar przestawiania Podpora dźwigara Łączna wysokość Szerokość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH Kolektory próżniowe sprzedawane przez naszą firmę dostarczane są z systemami mocowania dostosowanymi do umieszczenia w miejscu określonym przez zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Celem jest jakość Strona 4 5 Twój partner w AL-KO Strona 6 7 Gdzie znajdziesz AL-KO Strona 8 9

Spis treści. Celem jest jakość Strona 4 5 Twój partner w AL-KO Strona 6 7 Gdzie znajdziesz AL-KO Strona 8 9 Spis treści Celem jest jakość Strona 4 5 Twój partner w AL-KO Strona 6 7 Gdzie znajdziesz AL-KO Strona 8 9 Zalety podwozi T Strona 10-11 Zalety podwozi V Strona 12-13 System lekkich podwozi do lawet samochodowych

Bardziej szczegółowo

1. Zasady konstruowania elementów maszyn

1. Zasady konstruowania elementów maszyn 3 Przedmowa... 10 O Autorów... 11 1. Zasady konstruowania elementów maszyn 1.1 Ogólne zasady projektowania.... 14 Pytania i polecenia... 15 1.2 Klasyfikacja i normalizacja elementów maszyn... 16 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe. Mieszadła śmigłowe 220 MS 210 MS MEPROZET MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET

Karty katalogowe. Mieszadła śmigłowe 220 MS 210 MS MEPROZET MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET Sp. z o.o. Brzeg MIESZADŁA Karty katalogowe Mieszadła śmigłowe MS 1 MS edycja: 1 r. Mieszadła (1) MS ZASTOSOWANIE Mieszadła stosowane są przede wszystkim w gospodarce komunalnej - np. oczyszczalniach ścieków

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie fabryk okien z PCV i aluminium

Wyposażenie fabryk okien z PCV i aluminium rok założenia: 1989 ZAKŁAD PRODUKCJI METALOWEJ ul. Martyniaka 14 10-763 Olsztyn tel./faks: (0-89) 524-43-88, 513-68-18 biuro@zpm.net.pl www.zpm.net.pl Wyposażenie fabryk okien z PCV i aluminium Oferta

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

AUTOMOTIVE LEWAREK HYDRAULICZNY LEWAREK HYDRAULICZNY TELESKOPOWY

AUTOMOTIVE LEWAREK HYDRAULICZNY LEWAREK HYDRAULICZNY TELESKOPOWY asortyment wysokiej jakości do wyposażenia warsztatów i stacji serwisowych, do użytku profesjonalnego, spełnia wymogi norm EU: 98/37/EC, 006//EC, 73/3/EEC, 93/68/EEC LEWAREK HYDRAULICZNY Wysoki zasięg

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167818 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 3 7 2 5 (22) Data zgłoszenia: 0 6.0 3.1 9 9 2 (51) Intcl6: B61K9/12

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Grupy użytkowników Zadania Operator Obsługa, kontrola wzrokowa Personel wykwalifikowany INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montaż, demontaż, naprawa,

Bardziej szczegółowo

Technika transportu wewnętrznego

Technika transportu wewnętrznego Technika transportu wewnętrznego 993 K0767 Śruby z uchem transportowym ~ DIN 580 Materiał: Stal do nawęglania 1.0401 lub stal nierdzewna 1.4301. Wersja: Kucie matrycowe K0767.0 Śruby z uchem transportowym

Bardziej szczegółowo

Brony wirnikowe nieskładane

Brony wirnikowe nieskładane Brony wirnikowe nieskładane Brony wirnikowe Corvus PKE 011 Duże łożyska wałków noży umieszczone są w podstawie obudowy i w jej pokrywie. Duży odstęp łożysk gwarantuje wysoką stabilność zespołu. Corvus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI ELEKTRYCZNE WCIĄGNIKI LINOWE AS, ASF DLA ELEKTRYCZNYCH WCIĄGNIKÓW LINOWYCH AS7, ASF7 Z SILNIKAMI Z WIRNIKAMI CYLINDRYCZNYMI Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KATALOG CZĘŚCI. Sposób zamawiania części. Kosiarka bębnowa tylna Z 154

Instrukcja obsługi KATALOG CZĘŚCI. Sposób zamawiania części. Kosiarka bębnowa tylna Z 154 KATALOG CZĘŚCI Sposób zamawiania części UWAGA: W zamówieniu wysyłanym do producenta lub do punktu sprzedaŝy naleŝy kaŝdorazowo podać: dokładny adres zamawiającego, dokładny adres wysyłkowy (miejsce odbioru

Bardziej szczegółowo

Elementy sprężyste zawieszeń

Elementy sprężyste zawieszeń Elementy sprężyste zawieszeń W pojazdach samochodowych stosuje się następujące elementy sprężyste: 1. metalowe elementy sprężyste a. resory piórowe b. sprężyny śrubowe c. drążki skrętne 2. gumowe (zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

rusztowania ramowe EURO+

rusztowania ramowe EURO+ rusztowania ramowe 1. Rama stalowa Wykonana z rury o średnicy Ø48,3 ze ścianką 2,7mm. Górny u-profil ramy pozwala na założenie dwóch pomostów stalowych o szerokości 0,32m lub jednego aluminiowo-sklejkowego

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montaŝu Mobilne Systemy Ochrony Przeciwpowodziowej DPS 2000

Instrukcja montaŝu Mobilne Systemy Ochrony Przeciwpowodziowej DPS 2000 Instrukcja montaŝu Mobilne Systemy Ochrony Przeciwpowodziowej SPIS TREŚCI INSTRUKCJA MONTAśU Tabela 1. Zestawienie standardowych elementów wchodzących w skład zapory przeciwpowodziowej...2 MontaŜ systemu...5

Bardziej szczegółowo

13) OPIS OCHRONNY PL 61790

13) OPIS OCHRONNY PL 61790 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA 13) OPIS OCHRONNY PL 61790 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 [2\j Numer zgłoszenia: 112455 @ Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 17.08.2001

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19"

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19 Obudowa zapewniająca ochronę sprzętu zainstalowanego w serwerowniach Oferowana w 8 wykonaniach gabarytowych, w tym 6 wykonań w stałej sprzedaży z magazynu ZPAS S.A. (patrz str. 9). Rozbudowany system konfiguracji:

Bardziej szczegółowo

ZAGINARKA RĘCZNA WS DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

ZAGINARKA RĘCZNA WS DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA ZAGINARKA RĘCZNA WS DOKUMENTACJA TECHNICZNO Nr SERYJNY: DATA PRODUKCJI. Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Zastosowanie i funkcje 3 2. Modele i podstawowe dane techniczne 4 3. Konstrukcja i regulacja 5 4.

Bardziej szczegółowo

Szafa SZB SE o szerokości 600 mm z drzwiami przednimi szklanymi

Szafa SZB SE o szerokości 600 mm z drzwiami przednimi szklanymi Szafa serwerowa SZB SE 19" OBUDOWA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ SPRZĘTU ZAINSTALOWANEGO W SERWEROWNIACH Oferowana w 14 wykonaniach gabarytowych. Rozbudowany system konfiguracji: - różne wykonania drzwi, osłon

Bardziej szczegółowo

NACIĄGANIA LINII NAPOWIETRZNEJ

NACIĄGANIA LINII NAPOWIETRZNEJ 7 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE BLOCZKI DO TRANSPORTOWE NACIĄGANIA LINII NAPOWIETRZNEJ Pojedynczy krążek bloczka montażowego do F144 napinania linii napowietrznych. Aluminiowy krążek zamontowany na uszczelnionych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ SPECJALNYCH - WARUNKI TECHNICZNE

PROGRAM BADAŃ SPECJALNYCH - WARUNKI TECHNICZNE nr Numer ewidencyjny TDT: 3DK-3. Rok budowy/rok przebudowy: 98/2005 2. Nazwa wytwórcy: DOPPELMAYR 3. Lokalizacja UTL: Stok narciarski w Przemyślu DOKUMENTY ZWIĄZANE. PN-EN ISO/IEC Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki pt. autorzy: Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. Spis treści. Wstęp 9

Spis treści do książki pt. autorzy: Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. Spis treści. Wstęp 9 Spis treści do książki pt. "URZĄDZENIA DŹWIGNICOWE Suwnice Praktyczny poradnik do szkoleń" autorzy: Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski Spis treści Spis treści Wstęp 9 1. Podstawowe wiadomości o dozorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Wspornik HSTA-2 do statywów Slide Kamera serii HST przeznaczony jest do stabilnego mocowania urządzeń Slide Kamera pod różnym kątem, w poziomie jak i w pionie za pomocą jednego statywu.

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń. Normy/zalecenia dot. drabin pionowych

Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń. Normy/zalecenia dot. drabin pionowych Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń Drabiny pionowe Drabiny pionowe są idealnym rozwiązaniem w zakresie pokonywania wysokości, zapewniającym bezpieczny i stały dostęp do budynków i budowli

Bardziej szczegółowo