NACZYNIA TRANSPORTOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NACZYNIA TRANSPORTOWE"

Transkrypt

1 KLATKI WYCIĄGOWE NACZYNIA TRANSPORTOWE KLATKI WYCIĄGOWE Przeznaczenie: Klatki wyciągowe służą do transportu urobku, ludzi i materiałów w szybach i szybikach kopalni węgla i rud. Według przeznaczenia i wykonania dzielą się one na: klatki awaryjnych urządzeń transportowych klatki szybikowe klatki wyciągowe dwu- do czterokondygnacyjne Klatki awaryjnych urządzeń transportowych: Dvukondygnacyjna klatka mogą być stabilne i mobilne. Najmniejsza, nieprowadzona klatka mobilna o przekroju kołowym jest transportowana jako element mobilnego awaryjnego urządzenia transportowego. Klatki stabilne są albo trwale zawieszone, albo w stan ruchowy są zawieszane przed ich użyciem. W profilu szybu są następnie pak prowadzone prowadnikami albo prowadnikiem i liną urządzenia wyciągowego. Klatki te mają następnie własną stabilną maszynę wyciągową albo są zakładane na maszynę mobilną. Klatki nieprowadzone posiadają kształt walcowy ze stożkowymi skosami. Klatki prowadzone najczęściej są o przekroju prostokątnym. Konstrukcyjnie zawierają one ramę nośną wyposażoną w podłogę, dach, zawias liny, prowadnica klatki, osłony boczne oraz drzwiczki wejściowe. Wymiarowo są dostosowane do profilu eksploatowanego szybu. Klatki szybikowe: to klatki do transportu ludzi i materiałów w ślepych szybach górniczych na poziomy kopalni niedostępne szybami głównymi. Są to najczęściej klatki jednokondygnacyjne do transportu jednostronnego działania z przeciwwagą, celowo konstruowane dla transportu urządzeniem maszynowym używanym na danym poziomie i dla jego potrzeb. Pod względem parametrów są eksploatowane z niższą nośnością (dla dwu wózków dołowych), niższą prędkości i prowadnicami ślizgowymi klatki po drewnianych prowadnikach. Zawieszenie jest jednolinowe lub czterolinowe. Konstrukcja jest klasyczna rama nośna, zawias liny, prowadnica klatki, podłoga, dach, osłony oczne i drzwiczki czołowe albo stałe, albo żaluzjowe. Podłoga jest wyposażona w szyny dla wózków dołowych, dach uzupełniony elementem nośnym kolejki podwieszanej, a jej górna powierzchnia w balustradę z daszkiem.

2 KLATKI WYCIĄGOWE Klatki wyciągowe: które są eksploatowane w szybach wlotowych lub wydechowych kopalni, przeważnie są skonstruowane jako dwukondygnacyjne do czterokondygnacyjnych, które mogą być w całości lub dzielone dla łatwiejszego zakładania do szybu wyciągowego. Dla transportu urobku lub materiałów na dół są najczęściej wykonane dla dwu wózków typu JDV w rzędzie na kondygnacji. Zawieszenie klatek jest przeważnie na jednej linie wyciągowej. Klatki są rozwiązane jako elementy spawane rama nośna z głowicą i podłogą, stałe lub wysuwane podłogi kolejnych kondygnacji, stałe boczne osłony z blachy. Do wyposażenia głowicy należą zawiasy liny, mechanizm chwytny oraz stałe prowadnice klatki po prowadniku. Na głowicy na stronach czołowych jest usytuowana prowadnica toczna, obramowanie bortnicą i balustradą z daszkiem. Kondygnacje są wyposażone w szyny oraz urządzenie blokujące dla wózków dołowych, względnie belkę dla kolejki linowej lub transportu ciężarów, uchwyty i drzwiczki dla transportu ludzi. Podłoga w przypadku maszyny wyciągowej z tarczą tarciową jest uzupełniona o zawiasy liny wyrównawczej. Na jej dolnej części na czołach są także zamontowane prowadnice toczne i stałe wodziki. Parametry techniczne: Klatki są wykonywane, jako części zamienne do istniejących, użytkowanych urządzeń wydobywczych albo, jako nowe z parametrami zgodnymi z wymaganiami użytkownika. Wymiarowo są dostosowane do danego profilu szybu, konstrukcyjnie natomiast do zadanych parametrów technicznych: przeznaczenia, nośności, zawieszenia liny pociągowej, ewentualnie wyrównawczej (lin) i wyposażenia. Bezpieczeństwo: Klatki z przeznaczeniem dla górnictwa muszą swoją konstrukcją, z punktu widzenia bezpieczeństwa, spełniać wymagania postanowień rozporządzeń ČBÚ nr 22/1989 Sb. i nr 415/2003 Sb. Dostawa: Klatki dostarcza się zależnie od konstrukcji w całości albo dzielone ze względu na transport i montaż, pomalowane farbą ochronną, powierzchnie funkcjonalne są zabezpieczone olejem konserwującym. Częścią dostawy jest dokumentacja przewodnia: rysunek złożeniowy, instrukcja obsługi, wykaz części zamiennych i oświadczenie producenta udokumentowane atestami i badaniami. Montaż: Montaż klatki muszą wykonywać wyłącznie doświadczeni i pouczeni pracownicy, wyznaczeni do tej pracy przez kierownictwo firmy. Montaż musi przebiegać pod dozorem technicznym, przed przekazaniem do eksploatacji trzeba wykonać jazdy próbne zgodnie z ustaleniami kierownictwa firmy. Gwarancja: Na wyrób jest udzielana gwarancja 18 miesięcy od dnia uruchomienia do eksploatacji, nie więcej jednak, niż 24miesiące od dostawy. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania powoduje utratę gwarancji na wyrób. Zalecana żywotność eksploatacyjna wynosi 10 lat.

3

4 Klatki szybikowe Czterokondygnacyjna Trzykondygnacyjna klatka dzielona klatka dzielona Dvukondygnacyjna klatka

5 SKIPY NACZYNIA TRANSPORTOWE SKIPY Przeznaczenie: Skipy są stałymi naczyniami o konstrukcji skrzynkowej do bezpośredniego transportu urobku. Parametry techniczne: Skipy są produkowane jako części zamienne istniejących eksploatowanych urządzeń wyciągowych lub jako nowe o zinnowowanych parametrach według wymagań użytkownika. Rozmiarowo są dostosowane do danego profilu szybu, pod względem konstrukcji następnie do zadanych parametrów technicznych: nośności użytkowej, zawieszenia lin wyciągowych i wyrównawczych, wyposażenia itp. Pojemność transportowa /m3/ 12 do 21 transportowany ciężar według ciężaru właściwego urobku prędkość wyciągowa 16 do 20 m/s prowadnice toczne prężynowe Opis: Skip o konstrukcji spawanej składa się z głowicy, naczynia i stopy. Głowicę tworzy sztywna rama z otworami dla zawiasów linowych, do której nawiązują podłużne cięgna nośne szkieletu. Czoła głowicy są wyposażone w stałe wodziki, nad nimi są stałe wsporniki do montażu sprężynowych prowadnic tocznych. Górna część, obramowana bortnicą, tworzy podłogę dla przeglądów i prac konserwacyjnych. Naczynie tworzy konstrukcja ramowa z nośnych cięgien podłużnych, okryta blachą, przeciw wybrzuszeniu usztywniona poprzeczkami. W części górnej od strony czołowej jest otwór zasypowy, w części dolnej ukośny ślizg oraz otwór wysypowy zamknięty zamknięciem gilotynowym lub segmentowym obrotowym. Ukośny ślizgi jego boki są wyłożone blachami trudnościeralnymi, nad zamknięciem jest umieszczony daszek odciążający. Na czołach pośrodku są środkowe wodziki. Pod ślizgiem na stopie jest utworzona zamknięta przestrzeń do transportu ludzi wyposażona w drzwiczki. Stopę tworzykompaktowa rama, na której są zakończone podłużne cięgna. Na czołach części dolnej są wsporniki dla prowadnic tocznych i wodzików stałych, w części środkowej natomiast belki do przytwierdzenia zawiasów dolnych lin wyrównawczych. Wyposażenie skipu tworzą: krzyżowe zawiasy lin wyciągowych z czopami, sprężynowe prowadnice kołowe ciężkiego typu, demontowalna balustrada z daszkiem, zawiasy dolnych lin wyrównawczych z czopami.

6 SKIPY Bezpieczeństwo: Skip z przeznaczeniem dla górnictwa pod względem swojej konstrukcji z punktu widzenia bezpieczeństwa musi spełniać odpowiednie postanowienia rozporządzeń Czeskiego Urzędu Górniczego nr 22/1989 Dz. U. oraz nr 415/2003 Dz. U. Dostawa: Skip jest dostarczany wyposażony w ochronną powłokę malarską, powierzchnie funkcyjne są chronione olejem konserwacyjnym. Wyposażenie skipu jak prowadnice toczne, balustrady i daszek, bramki dostarczane są oddzielnie. W skład dostawy wchodzi dokumentacja towarzysząca: rysunek zestawieniowy, instrukcja obsługi, lista części zamiennych oraz świadectwo producenta udokumentowane atestami i próbami. Montaż: Montaż skipu muszą wykonywać tylko doświadczeni i pouczeni pracownicy wyznaczeni do tych prac przez kierownictwo organizacji. Montaż musi się odbywać pod nadzorem technicznym, przed wprowadzeniem do eksploatacji trzeba wykonać jazdy próbne według wskazania kierownictwa organizacji. Gwarancja: Na wyrób jest udzielana gwarancja 18 miesięcy od dnia włączenia do eksploatacji, najwyżej jednak 24 miesiące od dostarczenia. W wyniku niedotrzymania wskazówek w instrukcji użytkowania gwarancja na wyrób wygasa. Zalecona żywotność eksploatacyjna wynosi 10 lat.

7 TRANSPORTDŁUGICH MATERIAŁÓW URZĄDZENIA TRANSPORTOWE DO PRZEWOŻENIA DŁUGICH MATERIAŁÓW Przeznaczenie: Urządzenie służące do transportu długich materiałów w kontenerach do kopalni. Kontenery mogą tez być umieszczone w klatce albo zawieszane pod klatką. Materiał przewozi się w wagonikach kłonicowych z powierzchni na miejsce przeznaczenia w kopalni bez przeładunku. Kontener na stałe zawieszony w klatce stosuje się w urządzeniach wydobywczych, które służą wyłącznie do transportu materiałów, ewentualnie w urządzeniach wydobywczych specjalizowanych, gdzie zamiast obciążenia wyrównawczego można zabudować specjalną klatkę z kontenerem. Klatka kontenerowa może również zawierać jeden górny poziom do transportu ludzi. Kontener zawieszany pod klatką jest stosowany tam, gdzie nie jest wymagany systematyczny transport materiałów o dużej objętości. Kontener pod klatkę zawiesza się tylko w przypadkach jego użytkowania. Rysunek kontenera w klatce z podstawowymi wymiarami Parametry techniczne: parametry wymiarowe są dane profilem oddziału wyciągowego szybu oraz długością kontenera dla wózka kłonicowego oraz materiału o długości 6 m. obciążenie 2 3 t

8 TRANSPORTDŁUGICH MATERIAŁÓW Opis: Urządzenie składa się z klatki kontenerowej, kontenera i urządzenia wywrotkowego. Klatka składa się z głowicy, kondygnacji transportowej, cięgien nośnych oraz stopy. Głowica jest spawaną belką skrzynkową zawierającą zawias liny wyciągowej, mechanizm chwytny, na czołach stałe wodziki i nad nimi prowadnice toczne. Kondygnacja transportowa ze stałą podłogą jest skonstruowana dla dwu wózków dołowych w rzędzie. Według wykonania kinematyki wywrotu kontenera klatka jest wyposażona albo w uchwyt czopu, albo w tor krzywkowy prowadzenia kontenera. Stopa jest o konstrukcji ramowej, kryta blachą podłogową i wyposażona w tor dla ewentualnego transportu wózków. Na czołach stałe wodziki i wsporniki dla prowadnic tocznych. Pośrodku są usytuowane uchwyty dla ewentualnej dolnej liny wyrównawczej. Sam kontener jest elementem spawanym o konstrukcji ramowej. Na dolnej części jest wyposażony w profile dla kół dolnego wózka kłonicowego oraz blokadę jego położenia. Na dolnej stronie jest stałe czoło z miękką wykładziną dla oparcia długich materiałów w transportowym położeniu pionowym. Wywracanie jest realizowane przy pomocy st5ałych cięgien lub lin zawieszonych na konstrukcji zrębu i poziomów. Kolejnym wariantem kontenera w klatce jest typ kontenera, który jest wyposażony w rolki prowadzące i do klatki wjeżdża w prowadzeniu krzywkowym. Klatka ta najczęściej zawiera własny napęd do wciągania kontenera. Kontener do transportu materiałów długich zawieszonych pod klatką: jest w istocie takiej samej konstrukcji jak typ poprzedni. Przed transportem materiałów zawiesza się go do specjalnego zawiasu zamontowanego pod klatką wyciągową. Urządzenie wywrotkowe kontenera na zrębie i poziomach tworzą zawiasy linowe. Działanie: Kontener trwale zawieszony w klatce po dojechaniu klatki kontenerowej na poziom dołowy dokonuje się odblokowania kontenera w klatce i jego zawieszenie na urządzenie wywrotkowe. Następnie w wyniku powolnego opuszczania kontener przechyla się z położenia pionowego w położenie poziome. Po zakończeniu manipulacji na krótszą stronę odchyli się mostki, odblokuje się wózek kłonicowy z ładunkiem i wyciągnie się go z kontenera. W procesie odwrotnej manipulacji kontener wprowadza się w stan pionowy i po zablokowaniu jego położenia w klatce można rozpocząć nowy cykl transportu. Kontener sterowany kołowrotem pneumatycznym w głowicy klatki po podłączeniu powietrza opuszcza się i podnosi przy pomocy rolkowego przełożenia linowego. Przednie koła prowadzące kontenera są prowadzone krzywą w klatce, tylne są jezdne po torze w klatce i zrębu albo poziomu. Kontener zawieszony pod klatką dla przypadków jego wykorzystania trzeba najpierw zawiesić do specjalnych zawiasów. Jego manipulacja jest taka sama jak w wyżej podanym pierwszym przypadku. Bezpieczeństwo: Urządzenie pod względem swojej konstrukcji z punktu widzenia bezpieczeństwa musi spełniać odpowiednie postanowienia rozporządzeń Czeskiego Urzędu Górniczego nr 22/1989 Dz. U. oraz nr 415/2003 Dz. U. Dostawa: Urządzenie jest dostarczane wyposażone w ochronną powłokę malarską, powierzchnie funkcyjne są chronione olejem konserwacyjnym. Wyposażenie klatki takie jak prowadnice toczne, balustrady, daszek itp. Dostarczane są oddzielnie. W skład dostawy wchodzi dokumentacja towarzysząca: rysunek zestawieniowy, instrukcja obsługi, lista części zamiennych oraz świadectwo producenta udokumentowane atestami i badaniami. Montaż: Montaż muszą wykonywać tylko doświadczeni i pouczeni pracownicy, wyznaczeni do tych prac przez kierownictwo organizacji. Montaż musi przebiegać pod nadzorem technicznym, przed wprowadzeniem do eksploatacji trzeba wykonać jazdy próbne oraz sprawdzenie działania według wskazania kierownictwa organizacji.

9 ZACISKI ZACISKI DO KOTWIENIA LIN O PRZEKROJU KOŁOWYM Przeznaczenie: Zaciski do kotwienia lin o przekroju kołowym używane są przy manipulacji z linami wyciągowymi i linami wyrównawczymi przy ich wymianach lub skracaniu, albo przy wymianach przywiązek linowych. Obrazek z rozmiarami zabudowy Parametry techniczne: KL 6/30 KL 20/60 KL 50/80 średnica kotwienia liny mm mm mm nominalna nośność 60 kn 200 kn 500 kn ciężar 56 kg 695 kg 935 kg Opis: Podstawowymi elementami funkcyjnymi są kliny zaciskowe z wymiennymi szczękami dla różnych średnic lin. Kliny poruszają się po rolkach oporowych ułożyskowanych na łożyskach tocznych. Osie rolek oporowych są sztywno przymocowane do ramy nośnej zacisku i podparte czołową płytą odchylaną. Jej odchylenie umożliwia założenie zacisku na linę. Do przesuwania klinów zaciskowych do lub z położenia roboczego służy zabierak, który podnosi się lub opuszcza przy pomocy ręcznych drążków za pośrednictwem dźwigni podnośnych. W górnym skrajnym położeniu, tzn. przy maks. rozwartych szczękach, kliny zaciskowe są zabezpieczone sprężynowym urządzeniem blokującym. Działanie: Zacisków używa się najczęściej na zrębie, gdzie zakłada się je na linę przez odchylenie przechylnej ściany bocznej dźwignią ręczną. Po powrotnym ustawieniu ściany bocznej kliny przechyli się ręczną dźwignią w położenie robocze, w którym przylgną do liny. Uścisk zaciskowy zostanie osiągnięty pod wpływem ciężaru własnego liny. Po zakończeniu prac z liną postępuje się w odwrotnej kolejności. Bezpieczeństwo: Zaciski z przeznaczeniem dla górnictwa pod względem swojej konstrukcji z punktu widzenia bezpieczeństwa muszą spełniać odpowiednie postanowienia rozporządzeń Czeskiego Urzędu Górniczego nr 22/1989 Dz. U. oraz nr 415/2003 Dz. U. Dostawa: Zaciski są dostarczane wyposażone w ochronną powłokę malarską, powierzchnie funkcyjne są chronione olejem konserwacyjnym.

10 ZAWIAS ZAWIAS DLA LINY WYRÓWNAWCZEJ O PRZEKROJU KOŁOWYM Przeznaczenie: Zawias używany jest do zamocowania okrągłej liny wyrównawczej do naczynia transportowego, względnie także przeciwwagi. Pozwala na robocze nadkręcenie liny oraz jej bieżące skracanie w przywiązce. Opis techniczny Zawias obrotowy umożliwia pokręcanie liną wyrównawczą o przekroju kołowym w trakcie cyklu roboczego. Składa się z krętlika z łożyskiem baryłkowym i przywiązki liny,którą dla nośności 4 t tworzy sercówka z zaciskami linowymi. Dla wyższej nośności przywiązkę liny tworzy zalewana końcówka na jednej stronie i przywiązka klinowa typu Asea na drugiej stronie. Wzajemne połączenie krętlika i przywiązki włącznie zamocowania do naczynia transportowego jest przy pomocy czopów. Technické parametry: Nośność zawiasu obrotowego do 4 t do 8 t do 16 t do 24 t Średnica liny wyrównawczej 25-37,5 mm mm mm mm Zawias z zalewaną końcówką Maks. szerokość D 360 mm D 254 mm D 297 mm D 297 mm Długość 1226 mm 1160 mm 1360 mm 1360 mm Maks. ciężar 109 kg 189 kg 325 kg 325 kg Zawias z przywiązką klinową typu A 120 kn A 160 kn Maks. średnica obrotowa 515 mm 515 mm Długość 1830 mm 2220 mm Ciężar 432 kg 514 kg Dostawa Zawias jest dostarczany kompletnie złożony, wyposażony w ochronną powłokę malarską, powierzchnie funkcyjne są chronione olejem konserwacyjnym. W skład dostawy wchodzi dokumentacja towarzysząca: rysunek zestawieniony, instrukcja obsługi, lista części zamiennych oraz świadectwo producenta udokumentowane atestami i próbami. Bezpieczeństwo Zawiasy z przeznaczeniem dla górnictwa pod względem swojej konstrukcji z punktu widzenia bezpieczeństwa musi spełniać odpowiednie postanowienia rozporządzeń Czeskiego Urzędu Górniczego nr 22/1989 Dz. U. oraz nr 415/2003 Dz. U. Montaż Montaż zawiasu muszą wykonywać tylko doświadczeni i pouczeni pracownicy wyznaczeni do tych prac przez kierownictwo organizacji. Montaż musi się odbywać pod nadzorem technicznym, przed wprowadzeniem do eksploatacji trzeba wykonać jazdy próbne według wskazania kierownictwa organizacji.

11 PRZYWIĄZKA KLINOWA PRZYWIĄZKA KLINOWA LIN WYCIĄGOWYCH typu AD Przeznaczenie: Przywiązka klinowa jest przeznaczona do zawieszenia naczynia transportowego wielolinowej maszyny wyciągowej, a po przeliczeniu nośności można ten podstawowy typ użyć także na maszynie jednolinowej. Stosowny jest jako zamiana za dożywające przywiązki typu Schönfeld lub Droste, dlatego jest produkowana i dostarczana w typoszeregu wymiarowym tych przywiązek. Obrazek zestawienia z wymiarami zabudowy i opisem podstawowych pozycji: kreska kontrolna 1 bok 2 listwa 1 czopowa 3 3 listwa 2 rowkowa Kreski kontrolne: 1 - nominalna średnica liny 4 4 listwa graniczny zacisk serca 5 tuleja przegubowa 3 - przylgnięcie serca na listwy 6 serce z zabezpieczeniem 7 czop listwy z zabezpieczeniem Uwaga: średnica liny d i otwór D dla czopu zawieśnego 8 zamocowanie końca liny dobiera się wg zadania zamawiającego, 9 czop zawieśny z zabezpieczeniem szerokość g można dostosować dla śrub wpuszczanych 10 zacisk kontrolny 11 klin wybijający 12 przyrząd montażowy

12 PRZYWIĄZKA KLINOWA Działanie: Lina jest zaciskana w klinie samozaciskowym między listwami a sercem. Po zaciągnięciu liny do ścisku położenie serca zabezpiecza się nakrętkami śrub i zamocuje się zacisk kontrolny. Parametry techniczne i wymiary przywiązek według numeru wymiarowego orientacyjnie są podane w załączonej tabelce. Opis: Nowe rozwiązanie techniczne wprowadzane do obiegu pod oznaczeniem typu AD spoczywa w kombinacji wykonania konstrukcyjnego wpustu nośnego i czopów koło boków wyrobu, przez co osiągana jest wyższa jakość wykonania maszynowego wyrobu bardziej dokładna produkcja i przez to bardziej symetryczne rozłożenie sił obciążeniowych na elementy nośne przywiązki. Poszczególne główne części są podane na obrazku: bok (1) jest podstawowym elementem nośnym, na który jest przenoszone obciążenie zaciskowe na jednej stronie przez listwę (2) i czopy, na drugiej stronie przez listwę (3) z rowkiem. Listwa (4) przenosi siłę nośną od czopu zawieśnego (9) przez tuleję przegubową (5) na bok (1) również przez wpust. Zabezpieczenie czopów (7) jest klinami, serce (6) jest zabezpieczone śrubą przez sprężynę talerzową i listwy (3) i (4) w boku są ściągnięte śrubami z zabezpieczeniem odginaną podkładką w drugim wykonaniu listwa (4) śrubami z łbem wpuszczanym. Lina z przywiązki jest wyprowadzona przez zamocowanie końca (8) z przepisanym zaciskiem kontrolnym (10). Z uścisku serce wybija się klinem (11). Wyrób jest oznaczony tabliczką i kreskami kontrolnymi.

13 PRZYWIĄZKA KLINOWA Dostawa: Wyrób jest dostarczany wyposażony w ochronne ocynkowanie powierzchni oraz powłokę malarską, powierzchnie funkcyjne są chronione olejem konserwacyjnym. Do wyrobu należą 2 kliny do wybijania serca, dla kompletu 4 przywiązek także przyrząd montażowy. W skład dostawy wchodzi dokumentacja towarzysząca: rysunek zestawieniowy, instrukcja obsługi, lista części zamiennych oraz świadectwo producenta udokumentowane atestami materiałów, protokołami z badań oraz obliczeniem statycznym. Na zamówienie zgodnie z żądaniem można dostarczyć także czopy zawieśne (9) z zabezpieczeniem. Bezpieczeństwo: Wyrób spełnia wymagania rozporządzeń nr 22/1989 Sb. ČBÚ a w szczególności nr 415/2003 Sb., 39 zawiesie: - bezpieczeństwo min. 7-krotność w stosunku do maks. statycznego obciążenia dla wielolinowych maszyn wyciągowych (przy zastosowaniu do jednolinowych maszyn wyciągowych z wymaganym bezpieczeństwem równym 10-krotności trzeba typowo przeliczyć za pomocą współczynnika 0,7 albo zamówić zawiesie na miarę ) - zabezpieczenie przed wyciągnięciem liny z zacisku zawiesia klinowego min. 1,2 -krotne - koniec liny nad ostatnim zaciskiem min. 150 mm - najmniejszy promień gięcia liny R na sercówce nie mniejszy, niż 4 krotność znamionowej średnicy liny - główne części zawiesia są oznaczone zgodnym numerem ewidencyjnym - nośne części zawiesia mają atest materiału - zawiesie jest wyposażone w specjalne zabezpieczenie powierzchni z wyjątkiem części funkcjonalnych - zawiesie jest uzupełnione klinem do wypychania serca - zawiesie jest wyposażone w kontrolne kreski: podstawowa kreska na sercu musi być pomiędzy kreskami 1 i 2 na bokach a tabliczką znamionową z danymi: producent, typ, nośność, data produkcji, Ø liny i zawieszenia sworznia, ewentualnie numer użytkownika - dla każdego wyrobu jest wykonywane badanie (skrócenie liny do badania zapewnia klient) - obciążeniem próbnym wyższym o 25%, niż dopuszczalne statyczne (nośność) - czas badania wynosi min. 20 minut - po badaniu jest wykonywany demontaż i kontrola elementów nośnych - protokół z badania tworzy część oświadczenia o jakości wyrobu. Na żądanie producent wykonuje badanie nieniszczące zgodnie z 64 (4) rozporządzenia nr 415/2003 Sb. Dostawa: Wyrób dostarcza się zabezpieczony powierzchniowo przez ocynkowanie i malowanie, powierzchnie funkcjonalne są chronione olejem konserwującym. Do wyrobu należą 2 kliny do wypychania serca, a do kompletu 4 zwiesi również przyrząd montażowy. Częścią dostawy jest dokumentacja przewodnia: rysunek złożeniowy, instrukcja obsługi, wykaz części zamiennych i oświadczenie producenta, udokumentowane atestami materiałów, protokołami z badań i obliczeniem statycznym. Na zamówienie można również dostarczyć sworznie do zawieszania. (9) z zabezpieczeniem.

14 PRZYWIĄZKA KLINOWA Montaż: Montaż muszą wykonywać wyłącznie doświadczeni i pouczeni pracownicy, wyznaczeni do tej pracy przez kierownictwo firmy. Koniec liny w zawiesiu musi być powierzchniowo odtłuszczony za pomocą benzyny technicznej, również dociskane powierzchnie liny i zawiesia muszą być czyste bez farby, rdzy i odtłuszczone. Po przewleczeniu końca liny przez zawiesie do pętli z liny wkłada się serce i zaciąga do styku z liną. Po wciągnięciu liny do zacisku zawiesie staje się nośne, położenie serca zabezpiecza się dokręcając nakrętki śrub. Wystający koniec liny bandażuje się, chwyta w kabłąk na górze zawiesia i odchyla tak, aby nie dotykał liny a na linę zakłada się zacisk kontrolny, umieszczony o 5 do 10 krotność znamionowej średnicy liny nad zawiesiem. Odległość między zawiesiem a zaciskiem musi być zmierzona i zapisana do Książki ruchu dla liny. Zawiesie do montażu musi być całkowicie skompletowane, trzeba wykonać kontrolę dociśnięcia klinów sworzni i śrub. Sworzeń do zawieszenia po montażu zabezpiecza się sworzniem zabezpieczającym. Gwarancja: Na wyrób jest udzielana gwarancja 18 miesięcy od dnia uruchomienia do eksploatacji, nie więcej jednak, niż 24miesiące od dostawy. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania powoduje utratę gwarancji na wyrób Zalecana żywotność eksploatacyjna wynosi 10 lat. Pozostałe dane: Wyrób po porozumieniu z producentem może być dostosowany do wymagań odbiorcy.

15 PRZYWIĄZKA KLINOWA Tabelka wielkości, wymiary informacyjne, numery rysunków Wielkość zawiesia Nośność kn * Ciężar kg Zakres średnic lin d * a a a b c e f g / h k R kanały 0,6d 0,6d Sworzeń D maks * Typ zawiesia: AD 0/25 AD 1/37 AD 2/55 AD 3/100 AD 4/150 AD 5/220 AD 6/300 AD 7/400 AD * AD * nietypowa dostawa zgodnie z wymaganiami klienta i grupowy numer katalogowy z rysunku przyporządkowany do typu ustala wyłącznie producent swoją wewnętrzną liczbą trzycyfrową zależnie od wykonania wyrobu. W zamówieniu podajemy: liczbę sztuk, nazwę zawiesia, typ, wielkość/nośność, numer rysunku, średnicę liny d, sworznia do zawieszenia D i szerokość g Przykładowe zamówienie: 4 szt. zawiesie klinowe AD 5/220 nr rys do liny o średnicy 40 mm, średnica sworznia zawiesia 100 mm, szerokość 152 mm

16 WYRÓWNYWACZ CIĄGU HYDRAULICZNY WYRÓWNYWACZ CIĄGU TYP:HV 4 CZTEROLINOWY HV 2 DWULINOWY Przeznaczenie: Hydrauliczny wyrównywacz ciągu służy do wyrównania ciągów w linach wielolinowych maszyn wyciągowych z tarczą tarciową, które powstają podczas pracy pod wpływem różnego przedłużenia lin, ich sztywności tolerancyjnej lub niejednakowej średnicy rowków linowych tarczy tarciowej. Do urządzenia wyciągowego dostarczany jest kompletny odpowiedni zestaw wyrównywacza według liczby lin ze wzajemnym połączeniem hydraulicznym siłowników, zaworami, ci9śnieniowmierzami i zasobnikiem hydraulicznego oleju. Zestaw wyrównywaczy hydraulicznych głowica naczynia transportującego głowica naczynia transportującego HV2 Legenda: 1 kompletny siłownik wyrównywacza, 2 bok górny, 3 bok dolny, 4 łożysko kulkowe, 5 roboczy siłownik hydrauliczny, 6 zawieszany czop górny, 7 zawieszany czop dolny, 8 połączenie hydrauliczne, 9 zasobnik oleju hydraulicznego, 10 wspornik nośny HV4

17 WYRÓWNYWACZ CIĄGU Parametry techniczne: Typ HV 2 HV 4 Liczba lin szt. 2 4 Nośność kn Średnica siłowników roboczych mm Ciśnienie robocze/próbne MPa 12 / / 32 Olej hydrauliczny HM 32 HM 32 Skok roboczy mm Min. Długość między czopami mm Maks. Długość między czopami mm Średnica czopów mm Szerokość między bokami mm (160) Zasobnik oleju hydraulicznego litry litry Rozstaw siłowników (wg rozstawu lin) mm Wymiary patrz szkic Podstawowy numer rysunkowy Działanie: Wyrównanie ciągów w linach spoczywa na zasadzie zgodnych ciśnień w siłownikach (danych przez obciążenie) przez ich wzajemne połączenie hydrauliczne przy możliwości odmiennego skoku poszczególnych siłowników, co odpowiada różnej długości przewiniętych lin. Wyrównanie ciągów jest umożliwione tylko do wyczerpania skoku, następnie musi być wykonane skrócenie liny w przywiązce. Opis: Komplet eksploatacyjny wyrównywaczy tworzy taka sama liczba siłowników (1) jak lin wyciągowych. Siłownik (1) składa się z dwu boków górnych (2) i dwu dolnych (3), które z jednej strony są wyposażone w głowicę z pętlą dla czopów zawieśnych (6, 7) i z drugiej strony wkręcanym łożyskiem kulkowym (4), a między nie jest włożony roboczy siłownik hydrauliczny (5). Poszczególne siłowniki (5) są wzajemnie hydraulicznie połączone (8), do czego służą węże, śrubunki, kostki rozdzielcze, komplet zaworów sterowniczych, ciśnieniomierz i zbiorniczek zasobnikowy (9) oleju hydraulicznego, który włącznie zaworów i kostek jest umieszczony na wsporniku nośnym (10). Bezpieczeństwo: Wyrób spełnia wymagania rozporządzeń Czeskiego Urzędu Górniczego nr 22/1989 Dz. U. oraz nr 415/2003 Dz. U., bezpieczeństwo mechanicznych elementów nośnych wyrównywacza jest min. 7- krotne w stosunku do typowego obciążenia statycznego. Dostawa: Zestaw wyrównywacza ciągu jest dostarczany zdemontowany na samodzielne kompletne części i połączenia. Konstrukcja stalowa jest wyposażona w powłokę ochronną. Do dostawy dołączony jest jeden komplet części zamiennych uszczelek siłownika roboczego. W skład dostawy wchodzi dokumentacja towarzysząca: rysunek zestawieniowy, instrukcji obsługi,lista części zamiennych oraz świadectwo producenta udokumentowane atestami materiałów, protokołami z badań oraz obliczeniem statycznym. Montaż, regulacja, konserwacja: Montaż podstawowy oraz sprawdzenie działania jest przeprowadzone w zakładzie produkcyjnym. Montaż ruchowy muszą wykonywać tylko doświadczeni i pouczeni pracownicy, wyznaczeni do tych prac przez kierownictwo organizacji, którzy postępują zgodnie z dokumentacją techniczną producenta. Transport, składowanie: Wyrób jest ekspediowany EXW siedziby producenta. Składowanie jest zalecone w krytym, suchym środowisku o temperaturze powyżej 5 C. Gwarancja: Na wyrób udzielana jest gwarancja 18 miesięcy od dnia włączenia do eksploatacji, najwyżej jednak 24 miesiące od dostarczenia. Niedotrzymanie poleceń instrukcji użytkowania powoduje wygaśnięcie gwarancji. Zalecona żywotność eksploatacyjna wyrobu wynosi 10 lat.

18

19 KOŁA PROWADZĄCE KOŁA PROWADZĄCE PODRESOROWANE TYPU KVO K Zastosowanie: Podresorowane koła prowadzące typu KVO K służą do przetaczania pojemników do transportu klatek, po prowadnicach drewnianych.

20 KOŁA PROWADZĄCE Funkcje: Dynamiczne wstrząsy występujące podczas jazdy, których przyczyną są nierówności pojawiające się w trakcie przeciągania pojemników po prowadnikach, eliminowane są za pomocą podresorowania zespołami sprężyn płytkowych. Zastosowanie sprężyn i wygaszenie drgań w sposób znaczący ogranicza skutki dynamicznych wstrząsów, na które narażona jest konstrukcja pojemnika transportowego i wyposażenie szybu. Podczas jazdy wymuszone jest zetknięcie kół prowadzących z prowadnikami. Ich podresorowanie składa się z pary sprężyn płytkowych, których właściwości mogą być modyfikowane zgodnie z potrzebami. Po zużyciu się gumowego obramowania koła prowadzącego należy dokonać ponownego nastawienia pozycji odpowiedzialnej za jego styk z prowadnikami poprzez przesunięcie czopu mimośrodowego koła i zabezpieczenie pary nakrętek. Parametry techniczne: Maks. całkowita waga eksploatacyjna prowadzonego pojemnika (obciążnik) 25 t Maks. szybkość transportu pojemnika (obciążnik) 16 m/s Wymiary prowadnika drewno 180 x 220 mm Wymiary kół prowadzących czołowe (podwójne) 300 x 156 mm boczne 320 x 100 mm Materiał, z którego wyprodukowano obręcze kół guma, chlorobutyl, Ruback Maks. uniesienie koła prowadzącego w płaszczyźnie horyzontalnej 15 mm Zalecane ustawienie koła prowadzącego względem prowadnika W dotyku do 2 mm Siła odpychająca na osi czołowej pary kół zespół sprężyn A 0-12 kn Siła odpychająca na osi koła bocznego - zespół sprężyn B 0-10 kn Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość ) 1082 x 439 x 575/806 mm Ochrona powierzchniowa lakier dwuskładnikowy lub żarowy ocynkowany Śruby montażowe 10 do 12 x M20 Waga 200 kg Opis: Zespół składa się z jednej czołowej pary kół i dwóch bocznych kół podresorowanych. Na klatce instalowane są 4 zespoły. Nośnym elementem montażowym jest płyta podstawowa z przyspawanymi budkami służącymi do ułożenia sprężyn płytkowych oraz otworami na śruby montażowe. Koła boczne umieszczone zostały na ułożonych pionowo sprężynach, natomiast czołowa para kół umieszczona została ukośnie. Budki na sprężyny płytkowe są przyspawane i zawierają czop służący do mocowania sprężyn płytkowych, podkładkę, śrubę regulującą, uchwyt bezpieczeństwa oraz same sprężyny płytkowe. Uzupełnieniem zestawu do montażu są klocki stożkowego ustawienia mimośrodkowego czopu kół, uchwyty prowadzące i uchwyty bezpieczeństwa z nastawnymi ogranicznikami ruchu oraz kompletne koła prowadzące z wymiennymi obręczami, ustawione na łożyskach tocznych i zabezpieczone parą nakrętek. Konserwacja: Podczas codziennych kontroli sprawdzać należy stan i zużycie wymiennej obręczy kół prowadzących oraz ich odpowiedni styk z prowadnikiem, by zamiast przetaczania nie dochodziło do ślizgania się koła po prowadniku. Obręcze należy wymienić, jeżeli w wyniku użytkowania ich średnica zmniejszy się do Ø 235 mm w przypadku koła czołowego, lub do Ø 260 mm w przypadku koła bocznego. Wymiany należy dokonywać w warsztacie, po uprzednim zdemontowaniu koła z zestawu i poluzowaniu śrub przytrzymujących. Należy zdjąć obręcze klinowe kół bocznych i wymienić je na nowe, natomiast w przypadku czołowej pary kół wymienić całe koła. Przed ponownym montażem należy skontrolować stan łożysk w kołach oraz ich luz. Niezbędne jest również ich wyczyszczenie, ewentualna regulacja i nasmarowanie nowym smarem. Urządzenie należy utrzymywać w czystości, regularnie sprawdzać luz w łożyskach kół, dokręcenie śrub i nakrętek. Należy też dokonywać kontroli wizualnej konstrukcji pod kątem deformacji lub pęknięć materiału. Pęknięte sprężyny powinny zostać wymienione na sprężyny tego samego typu po uprzednim zdemontowaniu śruby zabezpieczającej. Wszelkie zużyte części należy regularnie wymieniać. Gwarancja: Produkt posiada 12 miesięczną gwarancję ważną od momentu rozpoczęcia jego eksploatacji, powinno nastąpić maksymalnie w ciągu 18 miesięcy od momentu dostarczenia sprzętu. UWAGA: Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji obsługi powoduje utratę gwarancji. co

21 KOŁA PROWADZĄCE PROWADNICA TOCZNA SPRĘŻYNOWA KVO 320 SE wykonanie P2, P3, P4, P5 Przeznaczenie: Prowadnice toczne sprężynowe KVO 320 SE o wyżej podanych wykonaniach służą do tocznego prowadzenia klatek wyciągowych w szybie po prowadnikach drewnianych. Typ P3 jest wykonaniem podstawowym, P2 odciążonym, P4 z podwójnymi kołami czołowymi, a P5 typ wzmocniony. Wszystkie typy zastępują niesprężynowy typ KVN 32, posiadają zgodne wymiary przyłączeniowe i używają zgodnych kół prowadzących z obręczami gumowymi Ø 320 x 100 mm. Obrazek zestawu: KVO 320 P3 KVO 320 P4 Legenda: 1. płyta fundamentowa, 2. czop, 3. mimośrodowy czop stożkowy, 4. koło prowadzące, 5. blok sprężynowy, 6. ramię wahliwe Parametry techniczne Aks. całkowity ciężar ruchowy klatki 30 t Maks. prędkość transportowa klatki 16 m/s Wymiary prowadnika 180 x 220 mm Wymiary gumowych kół prowadzących z atestem niepalności i st. el. Ø320 x 100 mm Maks. skok koła prowadzącego w płaszczyźnie poziomej 15 mm Zalecone ustawienie koła prowadzącego do prowadnika na dotyk Początkowa i maks. siła oporu w osi koła (komplet sprężyn A) 4-17 kn Początkowa i maks. siła oporu w osi koła (komplet sprężyn B) 5-25 kn Wymiary szerokość x głębokość x wysokość (ok. mm) 936 x 515 x 440 Śruby montażowe 12 x M 20 Ciężar wykonania P2 / P3 / P4 / P5 (kg) 155 / 198 / 240 / 226

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych Zawieszenia nośne dla urządzeń wyciągowych jedno- i wielolinowych

Bardziej szczegółowo

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV M Soft Sp. z o. o. Siedziba firmy: ul. Grota Roweckiego 42 43-100 Tychy Tel./fax: (32) 449 14 32 E-mail: msoft@op.pl OPIS URZĄDZENIA I ZASADA JEGO DZIAŁANIA Linowe urządzenie

Bardziej szczegółowo

BRANO Podnośniki i wciągniki BRANO

BRANO Podnośniki i wciągniki BRANO BRANO Podnośniki i wciągniki BRANO Wciągniki łańcuchowe RZC Podnośniki Brano katalog 2 ` TYP UDŹWIG LICZBA ŁAŃCUCHÓW ŁAŃCUCH NACISK NA DŹWIGNIĘ (N) PRĘDKOŚĆ WCIĄGANIA (M/MIN)* ZAKRES TEMPERATUR PRACY (

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWR 2,5 i WW 2,5

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWR 2,5 i WW 2,5 Seria WWR - podnośnik hydrauliczny Seria WW podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Warianty prowadnic 5 D6 8 D6 8 D10. Konstrukcja podstawowa z profili typoszeregu 5 z prowadnicą 5 na wałku D6.

Warianty prowadnic 5 D6 8 D6 8 D10. Konstrukcja podstawowa z profili typoszeregu 5 z prowadnicą 5 na wałku D6. Warianty prowadnic 5 D6 Konstrukcja podstawowa z profili typoszeregu 5 z prowadnicą 5 na wałku D6. 8 D6 z prowadnicą 8 na wałku D6. 8 D10 z prowadnicą 8 na wałku D10. 428 8 D14 z prowadnicą 8 na wałku

Bardziej szczegółowo

Opis urządzeń. Siłownik membranowy Siłownik membranowy. Zastosowanie

Opis urządzeń. Siłownik membranowy Siłownik membranowy. Zastosowanie Siłownik membranowy 423... Siłownik membranowy do hamulców krzywkowych do hamulców tarczowych Zastosowanie Cel Konserwacja Zalecenie montażowe Przyczepy z dyszlem i naczepy siodłowe z więcej niż jedną

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 02/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 02/ RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118347 (22) Data zgłoszenia: 13.07.2009 (19) PL (11) 65951 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Mocowania zabudowy. Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania.

Mocowania zabudowy. Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Mocowanie w przedniej części ramy pomocniczej Mocowanie w przedniej części ramy pomocniczej Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: ZP/140/055/D/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje dostawę kompletnego systemu do mocowania sufitowego lamp fotograficznych. Montaż systemu

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173705 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 306596 (22) Data zgłoszenia: 28.12.1994 (51) IntCl6. B66B 13/30

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż części do wagonów towarowych.

Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż części do wagonów towarowych. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TOM-KOL ul. Słoneczna 17 Powiercie Kol. 62-600 Koło tel.: 601428961 fax: +48 63 26 15 809 e-mail: estrada1@op.pl Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż części do wagonów

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 G09F 15/00 ( ) F16B 5/07 ( ) Dąbczyński Zdzisław, Karwodrza, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 G09F 15/00 ( ) F16B 5/07 ( ) Dąbczyński Zdzisław, Karwodrza, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117977 (22) Data zgłoszenia: 02.02.2009 (19) PL (11) 65000 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL PL 68295 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 122944 (22) Data zgłoszenia: 26.03.2014 (19) PL (11) 68295 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA SIEMAG TECBERG OBSŁUGUJE WŁASNY WYCIĄG SZYBOWY

INFORMACJA TECHNICZNA SIEMAG TECBERG OBSŁUGUJE WŁASNY WYCIĄG SZYBOWY INFORMACJA TECHNICZNA SIEMAG TECBERG OBSŁUGUJE WŁASNY WYCIĄG SZYBOWY (SEDRUN, SZWAJCARIA) WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA SIEMAG TECBERG OBSŁUGUJE WŁASNY WYCIĄG SZYBOWY Górniczy wyciąg szybowy

Bardziej szczegółowo

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 Gilotyny

Bardziej szczegółowo

PL B1 B61D 15/00 B65G67/ WUP 12/99 RZECZPOSPOLITA (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) POLSKA (13) B1

PL B1 B61D 15/00 B65G67/ WUP 12/99 RZECZPOSPOLITA (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) POLSKA (13) B1 RZECZPOSPOLITA (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177533 POLSKA (13) B1 B65G67/02 (21)Numer zgłoszenia: 310687 (51) IntCl6: B60F 1/04 B61D 15/00 (54) Zestaw do transportu bimodalnego (73) Uprawniony z patentu:

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)63101 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Burzyński Jerzy, Nieznanice, PL B66B 9/02 (2006.01)

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)63101 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Burzyński Jerzy, Nieznanice, PL B66B 9/02 (2006.01) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112187 (22) Data zgłoszenia: 15.05.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)63101 (13)

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250

Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250 Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250 Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 Stabilizator doczepny WS 250 Maksymalna szerokość robocza 2.150 mm 2.500 mm Głębokość robocza 0-500 mm

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Koła i zestawy kołowe do dużych obciążeń z nalanym bieżnikiem z poliuretanu Blickle Besthane Soft

Koła i zestawy kołowe do dużych obciążeń z nalanym bieżnikiem z poliuretanu Blickle Besthane Soft Koła i zestawy kołowe do dużych obciążeń z nalanym z poliuretanu 236 we innovate mobility www.blickle.com Spis treści ALBS LK LKR LU LH LS Seria Strona ALBS 80-300 mm 180-1150 kg 238 239 LK-ALBS 80-200

Bardziej szczegółowo

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy Pomost podstawowy. Podłoga z kraty stalowej z dwiema konsolami. Poręcze po stronie wzdłużnej i czołowej. Pomost dodatkowy. Podłoga z kratki stalowej z dwiema konsolami. Poręcz po stronie wzdłużnej. Pomosty

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186040 (21) Numer zgłoszenia: 326188 (22) Data zgłoszenia: 05.05.1998 (13) B1 (5 1) IntCl7 B61F 5/52 (54)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sprzęgło - Pojazdy osobowe Przyrząd do pomiaru bicia bocznego Trzpień centrujący

Instrukcja obsługi Sprzęgło - Pojazdy osobowe Przyrząd do pomiaru bicia bocznego Trzpień centrujący Nr art. 4200 080 560 Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Zakres dostawy... 2 3.... 2 3.1 Montaż przyrządu do pomiaru bicia bocznego... 3 3.2 Montowanie tarczy sprzęgła... 4 3.3 Montaż i ustawianie czujnika zegarowego...

Bardziej szczegółowo

Seria 6100. Prowadnice siłownika zaprojektowano w dwóch wersjach:

Seria 6100. Prowadnice siłownika zaprojektowano w dwóch wersjach: Seria 600 mocowanie górne przyłącza górne rowek pod czujnik mocowanie boczne alternatywne przyłącza boczne (zakorkowane) mocowanie dolne rowek kształtu T do mocowania dolnego rowek pod czujnik Siłowniki

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184161 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 322435 (5 1) IntCl7 B60N 2/12 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 03.10.1997 B60N 2/24 Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3 WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z Ogólną instrukcją obsługi: NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE Wiertarki, Wkrętaki,

Bardziej szczegółowo

Rolki i koła 1.1. Rolka poliamidowa na podłoża utwardzone i równe. Art. nr Nazwa Wymiar Uwagi

Rolki i koła 1.1. Rolka poliamidowa na podłoża utwardzone i równe. Art. nr Nazwa Wymiar Uwagi 2010/2012 Rolka poliamidowa na podłoża utwardzone i równe 400 011 01 336 41+2 81 160+8 D+8 d+2 400 001 Rolka poliamid 31-130-180mm 400 000 Rolka poliamid 31-130-210mm 400 020 Rolka poliamid 31-150-150mm

Bardziej szczegółowo

Napęd do bram przesuwnych S-MATIC AC /101 S-MATIC AC /101

Napęd do bram przesuwnych S-MATIC AC /101 S-MATIC AC /101 Napęd do bram przesuwnych S-MATIC AC500-41525/101 S-MATIC AC700-41725/101 MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90A tel. +48 42 616 21 00, fax +48 42 616 21 13 miwi@miwiurmet.pl, http://miwiurmet.pl

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

Ręczne napędy z wyposażeniem dla rozłączników i odłączników SN

Ręczne napędy z wyposażeniem dla rozłączników i odłączników SN Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o. ul. S. Kuropatwińskiej 16, PL 95-100 Zgierz tel.: +48 42 675 25 37 fax: +48 42 716 48 78 zoen@zoen.pl www.zoen.pl Ręczne napędy z wyposażeniem dla rozłączników i odłączników

Bardziej szczegółowo

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja PGRT. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja PGRT. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y BUP 11/13. ANTOS ADAM, Wilcza, PL WUP 06/14. ADAM ANTOS, Wilcza, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y BUP 11/13. ANTOS ADAM, Wilcza, PL WUP 06/14. ADAM ANTOS, Wilcza, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 67222 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120518 (22) Data zgłoszenia: 21.11.2011 (19) PL (11) 67222 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji ogranicznika prędkości STAR

Instrukcja montażu i konserwacji ogranicznika prędkości STAR Strona: 1/8 Instrukcja montażu i konserwacji ogranicznika prędkości STAR Strona: 2/8 Opis techniczny. Ogranicznik prędkości STAR został zaprojektowany z myślą o montowaniu go bezpośrednio na ramie kabinowej.

Bardziej szczegółowo

KRUSZARKI SZCZĘKOWE. duża niezawodność eksploatacyjna niskie koszty eksploatacji oraz konserwacji prosta obsługa i konserwacja

KRUSZARKI SZCZĘKOWE. duża niezawodność eksploatacyjna niskie koszty eksploatacji oraz konserwacji prosta obsługa i konserwacja KRUSZARKI SZCZĘKOWE duża niezawodność eksploatacyjna niskie koszty eksploatacji oraz konserwacji prosta obsługa i konserwacja Kruszarki szczękowe DCJ i DCD PSP Engineering dostarcza kruszarki szczękowe,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska ARKUSZ OBSERWACJI Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 723[04] Oznaczenie tematu: Oznaczenie zadania: - Kod egzaminatora Zmiana:. Numer sali (pomieszczenia) Data egzaminu Godz.

Bardziej szczegółowo

Opis urządzeń. Zawór korygujący z charakterystyką liniową Zastosowanie

Opis urządzeń. Zawór korygujący z charakterystyką liniową Zastosowanie Zawór korygujący z charakterystyką liniową 975 001 Zastosowanie Cel Konserwacja Zalecenie montażowe Dla przyczep wymagających dostosowania odmiennego stopnia zużycia okładzin hamulcowych na różnych osiach.

Bardziej szczegółowo

Płytki ślizgowe. Wyposażenie dodatkowe: Ślizg: w razie potrzeby zamówić oddzielnie Prowadnica Z: w razie potrzeby zamówić oddzielnie

Płytki ślizgowe. Wyposażenie dodatkowe: Ślizg: w razie potrzeby zamówić oddzielnie Prowadnica Z: w razie potrzeby zamówić oddzielnie Płytki ślizgowe Do bezpośredniego zamocowania na szynach profilowych MEFA lub elementach budowli Przejmowanie wydłużeń osiowych rurociągów Zalecane z obejmami MEFA (Omnia, Standard lub do dużych obciążeń)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady w następującym asortymencie: Dla części

Bardziej szczegółowo

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH JMY8-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. DANE TECHNICZNE... 3 III. OBSŁUGA... 3 IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 V. SCHEMAT... 4 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

norm: PN-G-50000:2002, PN-G-50005:1997, PN-EN lub równoważnych.

norm: PN-G-50000:2002, PN-G-50005:1997, PN-EN lub równoważnych. Załącznik nr 2 do formularza do zlecenia aukcji elektronicznej dla postępowań do kwoty 500 tys. zł WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SZALOWANIA WYKOPÓW O GŁĘBKOKOŚCI DO 3,5 [ m ] TYPU LEKKIEGO

SYSTEM SZALOWANIA WYKOPÓW O GŁĘBKOKOŚCI DO 3,5 [ m ] TYPU LEKKIEGO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE SYSTEM SZALOWANIA WYKOPÓW O GŁĘBKOKOŚCI DO 3,5 [ m ] TYPU LEKKIEGO KUBWIT ul. Osadnicza 5 65-950 Zielona Góra tel./fax: ( 068) 453-54-35 e-mail: biuro@kubwit.com.pl

Bardziej szczegółowo

Koła i zestawy kołowe do dużych obciążeń z superelastycznymi oponami z pełnej gumy

Koła i zestawy kołowe do dużych obciążeń z superelastycznymi oponami z pełnej gumy Koła i zestawy kołowe do dużych obciążeń z superelastycznymi oponami z pełnej gumy 200 we innovate mobility Spis treści VLE L LS Seria Nośność Strona VLE 250-525 mm 450-1885 kg 202 203 L-VLE 250 mm 450

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 160628 (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 279776 (51) IntC l5: F15B 15/10 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 22) Data zgłoszenia: 05.06.1989 (54)Siłownik

Bardziej szczegółowo

Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Opis. Zalecenia

Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Opis. Zalecenia Opis Opis Rama, rama pomocnicza i wzmocnienia współpracują z sobą, zapewniając wytrzymałość na wszelkie rodzaje naprężeń mogących powstać w czasie eksploatacji. Wymiary i konstrukcja ramy, mocowania oraz

Bardziej szczegółowo

LISTWY ROLKOWE. Pro l prowadnicy łańcucha. Listwa rolkowa z rolką dzieloną P=16,5 mm CECHY:

LISTWY ROLKOWE. Pro l prowadnicy łańcucha. Listwa rolkowa z rolką dzieloną P=16,5 mm CECHY: .1 LISTWY ROLKOWE Pro l prowadnicy łańcucha LISTWY ROLKOWE część nośna - 0,8 mm, maksymalna długość listwy - 400 mm, dostępne w kolorze czarnym ESD lub szarym, niezależnie od toru, każda rolka ma nośność

Bardziej szczegółowo

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja ZABEZPIECZENIE, PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE Przed pakowaniem łożyska wieńcowe są zabezpieczane płynnym środkiem konserwującym zapewniającym ochronę przed

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZEŃ. przykładowa wizualizacja

OPIS URZĄDZEŃ. przykładowa wizualizacja Załącznik nr 1 OPIS URZĄDZEŃ 1. HUŚTAWKA HAMAK Szerokość:0,7m-0,9m Długość: 3,1m-3,3m Wysokość: 1,4m-1,7m Urządzenie zabawowe huśtawka typu hamak. Urządzenie ma być zbudowane z dwóch stalowych, ocynkowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr Instrukcja obsługi Podnośnika hydraulicznego Art. nr 0715 93 80 Bezpieczna praca z urządzeniem jest możliwa tylko po dokładnym przeczytaniu oraz przestrzeganiu instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

System obudów TS 8 Dokumentacja techniczna Broszura o obciążeniach

System obudów TS 8 Dokumentacja techniczna Broszura o obciążeniach System obudów TS 8 Dokumentacja techniczna Broszura o obciążeniach Spis treści 1. Warianty transportu... 4 1.1. Transport dźwigiem... 4 1.2. Transport przy użyciu wózka widłowego... 6 1.3. 1.3 Transport

Bardziej szczegółowo

DESKLIFT DL8 DANE TECHNICZNE

DESKLIFT DL8 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE DESKLIFT DL8 Właściwości: Siła: do 8 N na nogę Prędkość: do 38 mm/s bez obciążenia Standardowy wymiar zabudowy: 64 mm Standardowa długość skoku: mm Kolor: wszystkie części czarne (RAL 9),

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPO SPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178922 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 314655 (22) Data zgłoszenia: 05.06.1996 (51) IntCl7: A01B 51/04 A01B

Bardziej szczegółowo

promocyjna 2300, ,- Platformy robocze

promocyjna 2300, ,- Platformy robocze promocyjna Platformy robocze ena promocyjna 2300,- Zastosowanie Wymiary Gł. x Szer. x Wys Nośność ena promocyjna do wózka widłowego 1200 x 800 x 1900 mm 300 kg 2.300,00 K-IV do dźwigu i wózka widłowego

Bardziej szczegółowo

Rama stalowa szerokości 8 cm, ocynkowana. Sklejka grubości 12 mm. Wysokość: 150 cm, 120 cm i 90 cm; szerokości elementów: 30, 45, 60 i 90 cm.

Rama stalowa szerokości 8 cm, ocynkowana. Sklejka grubości 12 mm. Wysokość: 150 cm, 120 cm i 90 cm; szerokości elementów: 30, 45, 60 i 90 cm. OPIS SYSTEMU str. Deskowanie małogabarytowe BudoUNI jest jednym z lżejszych deskowań ściennych dostępnych na rynku. Najcięższa płyta (90x150) waży niecałe 40 kg co pozwala na ustawianie kompletnego deskowania

Bardziej szczegółowo

POGOTOWIE SPECJALISTYCZNE PWR. (Przewoźny Wyciąg Ratowniczy) W CENTRALNEJ STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

POGOTOWIE SPECJALISTYCZNE PWR. (Przewoźny Wyciąg Ratowniczy) W CENTRALNEJ STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. POGOTOWIE SPECJALISTYCZNE PWR (Przewoźny Wyciąg Ratowniczy) W CENTRALNEJ STACJI RATOWNICTWA PRZEZNACZENIE SAMODZIELNEGO WYCIĄGU RATOWNICZEGO Samojezdny wyciąg ratowniczy przeznaczony jest do : - prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi EB PL. Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ dla skoku nominalnego do 30 mm

Instrukcja montażu i obsługi EB PL. Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ dla skoku nominalnego do 30 mm Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ 3273 dla skoku nominalnego do 30 mm Instrukcja montażu i obsługi EB 8312-2 PL Wydanie: listopad 2015 (10/13) Wskazówki i ich znaczenie NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

PL B1. FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH PIOMA SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Trybunalski, PL INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL

PL B1. FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH PIOMA SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Trybunalski, PL INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL PL 214191 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214191 (21) Numer zgłoszenia: 379094 (22) Data zgłoszenia: 03.03.2006 (13) B1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/B

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/B GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/B Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO ĆWICZEŃ

STANOWISKO DO ĆWICZEŃ STANOWISKO DO ĆWICZEŃ CC500 INSTRUKCJE MONTAŻU WIDOK W STANIE ROZŁOŻONYM LISTA CZĘŚCI NUMER OPIS ILOŚĆ 1 LEWA PODSTAWA 1 2 PRAWA PODSTAWA 1 3 LEWA PIONOWA PODSTAWA 1 4 PRAWA PIONOWA PODSTAWA 1 5 TYLNY

Bardziej szczegółowo

Opis urządzeń. DDSB Hamulec bębnowy. Zastosowanie na co najmniej jednej osi pojazdu.

Opis urządzeń. DDSB Hamulec bębnowy. Zastosowanie na co najmniej jednej osi pojazdu. Siłownik Tristop 925... DDSB Hamulec bębnowy DDSB Hamulec tarczowy Hamulec bębnowy Hamulec tarczowy Zastosowanie Cel Zastosowanie na co najmniej jednej osi pojazdu. Zespolone siłowniki membranowo-sprężynowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY

INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY (KOPALNIA NIKLU KOMSOMOLSKY, ROSJA) WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY MMC Norilsk Nickel największy producent niklu na świecie

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159619 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 276863 (51) IntCl5: B66D 3/06 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.12.1988 (54)Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Koła i zestawy kołowe z litej stali do bardzo dużych obciążeń

Koła i zestawy kołowe z litej stali do bardzo dużych obciążeń Koła i zestawy kołowe z litej stali do bardzo dużych obciążeń 328 we innovate mobility www.blickle.com Spis treści SVS LH LS Seria Strona SVS 65-300 mm 750-15000 kg 330 331 LH-SVS 65-125 mm 700-900 kg

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

PL B1. Manipulacyjne zawiesie dźwignicy do transportu wydrążonych elementów cylindrycznych, zwłaszcza kręgów blach

PL B1. Manipulacyjne zawiesie dźwignicy do transportu wydrążonych elementów cylindrycznych, zwłaszcza kręgów blach PL 221201 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221201 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 401569 (51) Int.Cl. B66C 1/48 (2006.01) B21C 47/24 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

F155 STOJAKI NA SZPULE O MAKS. NOŚNOŚCI 70 DO 180KN

F155 STOJAKI NA SZPULE O MAKS. NOŚNOŚCI 70 DO 180KN F155 STOJAKI NA SZPULE O MAKS. NOŚNOŚCI 70 DO 180KN Stojaki przeznaczone do szpul stalowych lub drewnianych, przeznaczone do podnoszenia i hamowania podczas napinania przewodów. Opcjonalnie oferuje również

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KONTENER SKŁADANY HT-BOX

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KONTENER SKŁADANY HT-BOX INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KONTENER SKŁADANY HT-BOX SPIS TREŚCI 1 PRZEZNACZENIE I OPIS... 3 2 PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA... 4 3 DANE TECHNICZNE... 5 4 DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU... 6 5 WYMAGANIA BUDOWLANE...

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL WZORU UŻYTKOWEGO

OPIS OCHRONNY PL WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej OPIS OCHRONNY PL 61835 WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112241 (22) Data zgłoszenia:04.06.2001 Yl Intel7: E01B

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

Mobilne systemy kontenerowe

Mobilne systemy kontenerowe Ein Unternehmen der haacon Gruppe Zestaw rolkowy 267 do ciężkich ładunków dla kontenerów z narożnikami ISO 267/A Zestaw rolkowy do przewożenia kontenerów po utwardzonej ziemi Udźwig systemu składającego

Bardziej szczegółowo

10 zwojów 20 zwojów Wał M 1 M 2 M 1 M 2 t b A B D i Nmm Nmm Nr kat. D i Nmm Nmm Nr kat.

10 zwojów 20 zwojów Wał M 1 M 2 M 1 M 2 t b A B D i Nmm Nmm Nr kat. D i Nmm Nmm Nr kat. SPRĘŻYNY NAPĘDOWE SF-DVF Stal nierdzewna B Wszystkie wymiary podano w mm t = Grubość materiału b = Szerokość taśmy M 1 = Moment przy wstępnym naprężaniu o 1,5 i 2,5 zwojów dla odpowiednio 10 i 20 zwojów

Bardziej szczegółowo

Prowadnice teleskopowe

Prowadnice teleskopowe Prowadnice teleskopowe 603 Wskazówka techniczna dla prowadnic teleskopowych Budowa: Prowadnice teleskopowe składają się z dwóch lub większej liczby zmontowanych ze sobą szyn prowadzących, które można wyciągać

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA OBUDOWA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ SPRZĘTU ZAINSTALOWANEGO W SERWEROWNIACH KOMPONENTY I ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE DANE TECHNICZNE

SZAFA SERWEROWA OBUDOWA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ SPRZĘTU ZAINSTALOWANEGO W SERWEROWNIACH KOMPONENTY I ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE DANE TECHNICZNE SZB SE 19" SZAFA SERWEROWA OBUDOWA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ SPRZĘTU ZAINSTALOWANEGO W SERWEROWNIACH Oferowana w 2 wykonaniach gabarytowych, w tym wykonań w stałej sprzedaży z magazynu ZPAS S.A. Rozbudowany

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe. Mieszadła śmigłowe 400 MS MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG

Karty katalogowe. Mieszadła śmigłowe 400 MS MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG Sp. z o.o. Brzeg MIESZADŁA Karty katalogowe Mieszadła śmigłowe 400 MS edycja: 2011 r. ZASTOSOWANIE Mieszadła stosowane są przede wszystkim w gospodarce komunalnej - np. oczyszczalniach ścieków oraz przemyśle

Bardziej szczegółowo

Przekładnie niepełnoobrotowe GS 50.3 GS z podstawą i dźwignią

Przekładnie niepełnoobrotowe GS 50.3 GS z podstawą i dźwignią Przekładnie niepełnoobrotowe GS 50.3 GS 250.3 z podstawą i dźwignią Stosować tylko w połączeniu z instrukcją obsługi! Niniejsza krótka instrukcja NIE zastępuje instrukcji obsługi! Jest ona przeznaczona

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 E05D 3/06 ( ) E05D 3/18 ( ) E05D 7/04 ( ) POL-SOFT Sp. z o.o., Złotów, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 E05D 3/06 ( ) E05D 3/18 ( ) E05D 7/04 ( ) POL-SOFT Sp. z o.o., Złotów, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117163 (22) Data zgłoszenia: 14.12.2007 (19) PL (11) 64281 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym WYMAGANIA OGÓLNE

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym 30 szt. Parametry wymagane Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr

Bardziej szczegółowo

K0709 Sprzęgła szybkozłączne

K0709 Sprzęgła szybkozłączne Przeguby 907 K0709 Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia promieniowego Gwint zewnętrzny X maks Gwint wewnętrzny Materiał, wersja: Część sprzęgająca i czop ze stali ulepszonej cieplnie i fosforanowanej

Bardziej szczegółowo

PVC-U PP PP / PVDF 2)

PVC-U PP PP / PVDF 2) AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego 53 * 52-48 Wrocław Tel./Fax: +48 7 364 43 7 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Materiał obudowy/dysku ) PVC-U PP PP / PVDF 2) Uszczelnienia

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT TECHNICZNY ŻALUZJE FASADOWE

SUPLEMENT TECHNICZNY ŻALUZJE FASADOWE sun protection systems SUPLEMENT TECHNICZNY ŻALUZJE FASADOWE Spis treści 1. SYSTEM C50... 3 1.1. Profil lameli i belki dolnej... 4 1.2. Zaślepka belki dolnej przy zastosowaniu prowadnic oraz przy zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

SPIS WYKAZÓW KATALOGOWYCH. Nr strony Rama dolna kompletna... Podajnik folii... Rama ruchoma... Rama obrotowa kompletna... Instalacja hydrauliczna...

SPIS WYKAZÓW KATALOGOWYCH. Nr strony Rama dolna kompletna... Podajnik folii... Rama ruchoma... Rama obrotowa kompletna... Instalacja hydrauliczna... SPIS WYKAZÓW KATALOGOWYCH. Nr strony Rama dolna kompletna.... Podajnik folii.... Rama ruchoma... 6. Rama obrotowa kompletna... 8 5. Instalacja hydrauliczna... 6. * Przystawka do stawiania bel w pozycji

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie rzędów otworów w systemie 32 mm

Wykonywanie rzędów otworów w systemie 32 mm Nr 04 Wykonywanie rzędów otworów w systemie 3 mm A Opis Przemysł wyznacza standardy: rzędy otworów wierci się średnicami 5 lub 3 mm w rozstawie 3 mm. Dla takiego odstępu między otworami zwanego również

Bardziej szczegółowo

Koła i zestawy kołowe z żeliwa

Koła i zestawy kołowe z żeliwa Koła i zestawy kołowe z żeliwa 318 we innovate mobility www.blickle.com Spis treści G L LK LU LH LT LO LS Seria Strona G 80-250 mm 250-1400 kg 320 321 L-G 80-200 mm 200-350 kg LK-G 80-200 mm 250-600 kg

Bardziej szczegółowo

SZAFY STEROWNICZE DELTA-SYSTEM OKŁADKA. www.sabaj.pl. Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 -

SZAFY STEROWNICZE DELTA-SYSTEM OKŁADKA. www.sabaj.pl. Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 - OKŁADKA www.sabaj.pl Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 - NIP: 679-26-67-118; Kraków, 19.04.2006 r SZAFY STEROWNICZE STOJĄCE Spis treści: Szafy stojące... 6 Elementy dodatkowego wyposażenia...

Bardziej szczegółowo

PL B1. BRZEŻAWSKI PATRYK, Bolestraszyce, PL BRZEŻAWSKI TADEUSZ, Bolestraszyce, PL BUP 24/12

PL B1. BRZEŻAWSKI PATRYK, Bolestraszyce, PL BRZEŻAWSKI TADEUSZ, Bolestraszyce, PL BUP 24/12 PL 218038 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218038 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 394843 (22) Data zgłoszenia: 12.05.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE

REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE 1951 PRODUCENT MASZYN, URZĄDZEŃ I MEI DA GASTRONOMII 2011 REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE 2011 ozamet Sp. z o. o. 113 GRUPA REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE y i półki naścienne wykonywane są z wysokogatunkowej atestowanej

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61248

OPIS OCHRONNY PL 61248 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej OPIS OCHRONNY PL 61248 WZORU UŻYTKOWEGO Y1 [2U Numer zgłoszenia: 110352 @ Data zgłoszenia: 03.12.1999 @ Intel7: A01B

Bardziej szczegółowo

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

Koła i zestawy kołowe z oponami pneumatycznymi

Koła i zestawy kołowe z oponami pneumatycznymi Koła i zestawy kołowe z oponami pneumatycznymi 190 we innovate mobility www.blickle.com Spis treści P L LS Seria Strona P 180-490 mm 50-525 kg 192/193 194 L-P 200-20 mm 75-250 kg LS-P 400-415 mm 350-525

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH ZAŁOŻENIA budowlane Musi być wystarczająco wytrzymałe podłoże dla występującego nacisku na powierzchnię. Równość podłoża musi odpowiadać minimalnym wymaganiom normy

Bardziej szczegółowo

Obudowy energetyczne SZAFY SZE2

Obudowy energetyczne SZAFY SZE2 121 - Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewnętrznych. - Konstrukcja szafy pozwala na proste łączenie szaf w zestawy szeregowe. - Produkowane w 19 wykonaniach gabarytowych,

Bardziej szczegółowo

Koła i zestawy kołowe z oponami z miękkiej gumy i oponami z dwuskładnikowej pełnej gumy

Koła i zestawy kołowe z oponami z miękkiej gumy i oponami z dwuskładnikowej pełnej gumy Koła i zestawy kołowe z oponami z miękkiej gumy i oponami z dwuskładnikowej pełnej gumy 152 we innovate mobility www.blickle.com Spis treści VW L LK Seria Strona VW 125-260 mm 15 155 L-VW 125-260 mm VWPP

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy używając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10).

Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy używając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). UWAGA Budowa roweru spinningowego wykorzystuje mechanizm tzw. ostrego koła bez wolnobiegu co oznacza, że obrót koła zamachowego wymusza obrót pedałów. Próba gwałtownego zatrzymania koła zamachowego poprzez

Bardziej szczegółowo

PL B1. SZCZĘŚNIAK ZBIGNIEW BUDOWA POJAZDÓW SPECJALNYCH, Jaworze Dolne, PL BUP 24/ WUP 09/11

PL B1. SZCZĘŚNIAK ZBIGNIEW BUDOWA POJAZDÓW SPECJALNYCH, Jaworze Dolne, PL BUP 24/ WUP 09/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209597 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 368142 (51) Int.Cl. B60P 1/44 (2006.01) A62C 27/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Dostępne są dwie wersje prowadzenia: prowadnice w tulejach z brązu spiekanego oraz toczne z łożyskami kulkowymi.

Dostępne są dwie wersje prowadzenia: prowadnice w tulejach z brązu spiekanego oraz toczne z łożyskami kulkowymi. Siłowniki dwutłokowe serii QX > Siłowniki dwutłokowe serii QX Podwójnego działania, magnetyczne, z prowadzeniem Ø0x2, 6x2, 20x2, 25x2, 32x2 mm Duża siła Precyzyjny ruch Zintegrowane prowadzenie QXB: łożyska

Bardziej szczegółowo

PL B1. POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA HOLDING, Bydgoszcz, PL BUP 23/07. RYSZARD MARIA SUWALSKI, Poznań, PL

PL B1. POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA HOLDING, Bydgoszcz, PL BUP 23/07. RYSZARD MARIA SUWALSKI, Poznań, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209040 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379665 (51) Int.Cl. B61F 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 11.05.2006

Bardziej szczegółowo