PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW Podłączyć wtyczkę głośników do odpowiednich złączy głośników umieszczonych z tyłu urządzenia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW Podłączyć wtyczkę głośników do odpowiednich złączy głośników umieszczonych z tyłu urządzenia."

Transkrypt

1 1. Przycisk zasilania 2. Przełącznik pasma 3. Przełącznik rodzaju funkcji (KASETY/RADIO/PŁYTY CD/ZEWNĘTRZNE) 4. Przycisk podbicia basów 5. Przycisk tryb odtwarzania płyt CD 6. Przycisk programowania odtwarzania płyty CD 7. Przycisk zatrzymywania płyty CD 8. Przycisk odtwarzania / wstrzymania płyty CD 9. Przycisk pomijania ścieżek / przeszukiwania płyty CD do przodu 10. Przycisk pomijania ścieżek / przeszukiwania płyty CD do tyłu 11. Pokrętło kontroli głośności 12. Pokrętło regulacyjne 13. Wskaźnik tarczowy 14. Wyświetlacz LCD płyt CD 15. Czujnik zdalnego sterowania 16. Wskaźnik LED zasilania / trybu gotowości 17. Wskaźnik LED Stereo FM 18. Wskaźnik funkcji radia 19. Wskaźnik funkcji kaset 20. Wskaźnik funkcji płyt CD 21. Przedział kasetowy 22. Gniazdko aux 23. Przycisk nagrywania kasety 24. Przycisk odtwarzania kasety 25. Przycisk przewijania kasety do tyłu 26. Przycisk przewijania kasety do przodu 27. Przycisk zatrzymania / wyjęcia kasety 28. Przycisk wstrzymania odtwarzania kasety 29. Gniazdo słuchawek stereofonicznych 30. Drzwiczki kontrolnych klawiszy kaset 31. Złącze głośników (L/P) 32. Przewód zasilania 33. Antena FM 34. Drzwiczki przedziału płyt cd 35. Lewy głośnik 36. Prawy głośnik 37. Przycisk folder w dół Przycisk folder w górę + Polski - 1

2 Zasilanie sieciowe Przed rozpoczęciem używania produktu należy upewnić się, że napięcie zasilania urządzenia odpowiada napięciu miejsca używania. 1. Podłącz przewód zasilania sieciowego do standardowego gniazdka elektrycznego. 2. Naciśnij przycisk zasilania, żeby uruchomić urządzenie. Zostanie zapalony wskaźnik LED zasilania / trybu gotowości, co będzie oznaczać, że prawidłowo podłączono urządzenie do źródła zasilania. PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW Podłączyć wtyczkę głośników do odpowiednich złączy głośników umieszczonych z tyłu urządzenia. SŁUCHANIE RADIA 1. Przesuń przełącznik RODZAJU FUNKCJI w pozycję RADIO zostanie zapalony wskaźnik funkcji radia. 2. Przesuń przełącznik PASMA na żądany zakres fal radiowych. 3. Ustawić POKRĘTŁEM REGULACYJNYM żądaną stację radiową. 4. Przekręcając POKRĘTŁO KONTROLI GŁOŚNOŚCI dostosuj poziom głośności. 5. Żeby wyłączyć radio, przesuń przełącznik zasilania w pozycję OFF (wyłączone). WSKAŹNIK STEREO FM Przy ustawieniu stacji radiowej FM nadającej w systemie stereo, zostanie podświetlony wskaźnik FM ST. Jeżeli tak się nie stanie, należy sprawdzić, czy przełącznik pasma ustawiono w pozycji FM ST. W obszarach o słabym sygnale, sygnał Stereo FM może nie być wystarczająco silny i powodować nadmierne zakłócenia w tle. W takim przypadku należy przesunąć przełącznik pasma w pozycję FM. ANTENA Dla jak najlepszego odbioru stacji FM należy zupełnie wysunąć antenę FM. W przypadku odbioru stacji FM wystarczy po prostu włączyć radiomagnetofon, ponieważ posiada on wbudowaną antenę odbierającą te stacje może się okazać konieczne przekręcenie całego urządzenia w celu uzyskania jak najlepszego odbioru. PODBICIE BASÓW W celu uzyskania zwiększenia basów przy wszystkich poziomach głośności, należy wcisnąć PRZYCISK PODBICIA BASÓW w pozycję ON (wł.), co spowoduje wzmocnienie tonów o niskiej częstotliwości. Żeby wyłączyć podbicie basów wystarczy ponownie wcisnąć ten przycisk. Polski - 2

3 GNIAZDO SŁUCHAWEK STEREO W celu słuchania muzyki w sposób nie przeszkadzający innym domownikom, należy podłączyć wtyczkę słuchawek STEREO do GNIAZDA SŁUCHAWEK STEREO i odpowiednio dostosować głośność POKRĘTŁEM KONTROLI GŁOŚNOŚCI. Należy sprawdzić, czy słuchawki posiadają stereofoniczną wtyczkę o średnicy 3,5 mm z impedancją 32 omów. Podłączenie słuchawek oznacza automatyczne odłączenie głośników. SŁUCHANIE KASET Odtwarzanie kaset Najpierw należy otworzyć drzwiczki kontrolnych klawiszy kaset (30) 1. Wcisnąć PRZYCISK ZATRZYMANIA / WYJĘCIA KASETY, żeby otworzyć drzwiczki przedziału kasetowego. 2. Włożyć kasetę do PRZEDZIAŁU KASETOWEGO i popchnąć drzwiczki, żeby je zamknąć. 3. Przesunąć przełącznik RODZAJU FUNKCJI w pozycję TAPE zostanie zapalony wskaźnik funkcji kaset. 4. Nacisnąć przycisk odtwarzania. 5. Przekręcając POKRĘTŁO KONTROLI GŁOŚNOŚCI dostosować poziom głośności. 6. Wcisnąć PRZYCISK ZATRZYMANIA / WYJĘCIA KASETY, żeby zatrzymać odtwarzanie kasety. 7. Żeby wyłączyć radio, przesuń przełącznik zasilania w pozycję OFF (wyłączone). Przewijanie do przodu i wstecz Kasetę można przewijać DO PRZODU lub WSTECZ, przez wciśnięcie odpowiednio PRZYCISKU PRZEWIJANIA KASETY DO PRZODU lub PRZYCISKU PRZEWIJANIA KASETY WSTECZ. Funkcja wstrzymania W trakcie odtwarzania lub nagrywania kasety, można tymczasowo zatrzymać dany proces przez wciśnięcie PRZYCISKU WSTRZYMANIA ODTWARZANIA / NAGRYWANIA. Aby kontynuować odtwarzanie lub nagrywanie, należy ponownie wcisnąć PRZYCISK WSTRZYMANIA ODTWARZANIA / NAGRYWANIA. System automatycznego zatrzymania Kiedy podczas nagrywania lub odtwarzania skończy się dana strona kasety, odtwarzanie lub nagrywanie kasety zostanie automatycznie zatrzymane. Uwaga: Przy przewijaniu do przodu lub do tyłu konieczne jest naciśnięcie przycisku zatrzymania kasety, kiedy taśma zostanie zupełnie przewinięta. Polski - 3

4 ostrzeżenie Żeby uniknąć uszkodzenia mechanizmu kasetowego lub samych kaset, należy zawsze wcisnąć przycisk ZATRZYMANIA / WYJĘCIA przed rozpoczęciem kolejnej operacji! Nagrywanie kaset z radia 1. Ustawić żądaną stację radiową w sposób opisany w części SŁUCHANIE RADIA. 2. Włożyć do PRZEDZIAŁU KASETOWEGO pustą kasetę. 3. Wcisnąć PRZYCISK WSTRZYMANIA. 4. Wcisnąć przycisk NAGRYWANIA. PRZYCISK ODTWARZANIA zostanie automatycznie wciśnięty, żeby rozpocząć nagrywanie. Dzięki wbudowanej funkcji automatycznej kontroli poziomu (ang. ALC Automatic Level Control), nagrywanie będzie optymalizowane pod kątem jak najlepszej jakości nagrywania. Zmiana poziomu głośności nie wpływa na nagrywanie. Zwolnij PRZYCISK WSTRZYMANIA, żeby rozpocząć nagrywanie. 5. Aby tymczasowo zatrzymać nagrywanie, należy wcisnąć PRZYCISK WSTRZYMANIA. Aby kontynuować nagrywanie, należy ponownie wcisnąć PRZYCISK WSTRZYMANIA ODTWARZANIA / NAGRYWANIA. 6. Wciśnięcie PRZYCISKU ZATRZYMANIA / WYJĘCIA zatrzyma nagrywanie. 7. Kiedy skończy się dana strona kasety, nagrywanie kasety zostanie automatycznie zatrzymane. SŁUCHANIE PŁYT CD ODTWARZANIE PŁYT KOMPAKTOWYCH (MOŻLIWOŚĆ ODTWARZANIA PŁYT CD R / RW) Wprowadzenie Uwaga: W razie wystąpienia pomijania ścieżek w trakcie odtwarzania płyt CD, należy obniżyć poziom głośności. W trakcie odtwarzania płyt CD nie wolno otwierać drzwiczek przedziału płyt CD. 1. Otworzyć DRZWICZKI PRZEDZIAŁU PŁYT CD przez pociągnięcie ich do góry. Włożyć płytę CD do PRZEDZIAŁU PŁYT CD, a następnie zamknąć drzwiczki. Ustawić przełącznik RODZAJU FUNKCJI w pozycję CD zostanie zapalony wskaźnik funkcji płyt CD oraz wyświetlacz LCD płyt CD. Uwaga: Sprawdź, czy prawidłowo zamknięto i zablokowano drzwiczki przedziału płyt CD. 2. Po zamknięciu DRZWICZEK PRZEDZIAŁU PŁYT CD z włożoną wewnątrz płytą CD, na WYŚWIETLACZU LED zostanie pokazana łączna liczba ścieżek płyty, po czym odtwarzacz przejdzie do trybu zatrzymania. (np. łącznie 17 ścieżek na płycie). Polski - 4

5 3. Jeżeli nie włożono płyty CD, na WYŚWIETLACZU LCD zostanie pokazany symbol, po czym odtwarzacz przejdzie do trybu zatrzymania. 4. Jeżeli nie zamknięto drzwiczek przedziału płyt CD, na wyświetlaczu pokaże się komunikat. Tryb odtwarzania/wstrzymania 1. Jeżeli w trakcie trybu zatrzymania zostanie wciśnięty PRZYCISK ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA, zostanie odtworzona pierwsza ścieżka. Na ekranie wyświetlacza LCD zostanie wyświetlony WSKAŹNIK ODTWARZANIA. Wyświetlacz LCD płyt CD będzie pokazywać numer aktualnie odtwarzanej ścieżki. 2. Aby wstrzymać odtwarzanie płyty CD, należy raz wcisnąć przycisk ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA PŁYTY CD. Na ekranie wyświetlacza LCD będzie stale migać WSKAŹNIK ODTWARZANIA. 3. Chociaż dźwięk przestanie być odtwarzany, płyta CD będzie dalej się kręcić w napędzie. Aby wznowić odtwarzanie płyty CD, należy jeszcze raz wcisnąć przycisk ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA PŁYTY CD. Muzyka zacznie być odtwarzana dokładnie od miejsca, gdzie została wstrzymana. 4. Żeby zatrzymać odtwarzanie płyt CD, należy wcisnąć raz PRZYCISK ZATRZYMYWANIA PŁYTY CD, niezależnie od faktu, czy płyta CD znajduje się w trybie odtwarzania, czy w trybie wstrzymania. WYŚWIETLACZ LCD pokaże ponownie łączną liczbę ścieżek na płycie. 5. Żeby wyłączyć radio, przesuń przełącznik zasilania w pozycję OFF (wyłączone). Tryb pomijania i przeszukiwania 1. Kiedy w trakcie trybu odtwarzania lub wstrzymania zostanie raz wciśnięty przycisk PRZYCISK POMIJANIA ŚCIEŻEK / PRZESZUKIWANIA PŁYTY CD lub PRZYCISK POMIJANIA ŚCIEŻEK / PRZESZUKIWANIA PŁYTY CD, urządzenie zacznie odtwarzać kolejną ścieżkę lub przejdzie do początku ścieżki bieżącej. 2. Kiedy przycisk PRZYCISK POMIJANIA ŚCIEŻEK / PRZESZUKIWANIA PŁYTY CD lub PRZYCISK POMIJANIA ŚCIEŻEK / PRZESZUKIWANIA PŁYTY CD zostanie wciśnięty i przytrzymany, odtwarzacz zacznie przewijać ścieżkę do przodu lub wstecz z zachowaniem prędkości umożliwiającej słuchanie muzyki. Tryb powtarzania 1. Powtarzaj 1: Po jednokrotnym wciśnięciu PRZYCISKU TRYBU, na wyświetlaczu LCD zostanie Polski - 5

6 zapalony i zacznie migać WSKAŹNIK POWTARZANIA ŚCIEŻEK PŁYTY CD. Będzie powtarzana dana, jedna ścieżka muzyczna. 2. Powtarzaj wszystko: Po dwukrotnym wciśnięciu PRZYCISKU TRYBU, na wyświetlaczu LCD zostanie zapalony i zacznie migać WSKAŹNIK POWTARZANIA WSZYSTKICH ŚCIEŻEK PŁYTY CD. Cała płyta CD będzie odtwarzana w sposób ciągły. 3. Żeby anulować funkcję powtarzania należy: Wciskać PRZYCISK TRYBU do momentu wyłączenia WSKAŹNIKA POWTARZANIA z WYŚWIETLACZA LCD. Tryb odtwarzania losowego Ta funkcja pozwala na odtwarzanie ścieżek płyty w losowej kolejności. 1. Przy zatrzymany odtwarzaniu płyty CD naciśnij trzykrotnie przycisk trybu, co spowoduje pokazanie na wyświetlaczu LCD wskaźnika. Naciśnij raz przycisk PLAY, aby rozpocząć odtwarzanie. 2. Żeby anulować funkcję odtwarzania losowego, ponownie naciśnij przycisk trybu, co spowoduje zniknięcie z wyświetlacza LCD wskaźnika. Tryb programowania 1. W trakcie trybu ZATRZYMANIA PŁYTY CD, należy raz wcisnąć PRZYCISK PROGRAMOWANIA ODTWARZANIA PŁYTY CD. WSKAŹNIK PROGRAMOWANIA zostanie zapalony oraz zostanie wyświetlony i zacznie stale migać numer programu do zapamiętania, rozpoczynając od pierwszego programu. Naciśnij PRZYCISK POMIJANIA ŚCIEŻEK / PRZESZUKIWANIA PŁYTY CD lub PRZYCISK POMIJANIA ŚCIEŻEK / PRZESZUKIWANIA PŁYTY CD, żeby ustawić żądaną ścieżkę muzyczną, której numer zostanie wyświetlony na WYŚWIETLACZU LCD płyt CD. Wciśnięcie PRZYCISKU PROGRAMOWANIA spowoduje zachowanie danej ścieżki w pamięci. 2. Powtórzyć powyższą procedurę do momentu zaprogramowania wszystkich żądanych ścieżek. W pamięci można zachować maksymalnie 20 ścieżek. Polski - 6

7 Uwagi: Przy każdym naciśnięciu PRZYCISKU POMIJANIA ŚCIEŻEK / PRZESZUKIWANIA PŁYTY CD lub PRZYCISKU POMIJANIA ŚCIEŻEK / PRZESZUKIWANIA PŁYTY CD, zostanie zawsze pokazana najpierw ostatnia zaprogramowana ścieżka. Po zakończeniu programowania, WYŚWIETLACZ LCD ponownie pokaże komunikat i zacznie stale migać. 3. Żeby rozpocząć odtwarzanie zaprogramowane, należy raz wcisnąć przycisk ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA PŁYTY CD. Spowoduje to zapalenie wskaźnika ODTWARZANIA PŁYTY CD. 4. Żeby sprawdzić po zakończonym programowaniu, jakie programy zachowano w pamięci, należy wcisnąć PRZYCISK PROGRAMOWANIA ODTWARZANIA PŁYTY CD przy zatrzymanym odtwarzaczu, a następnie raz nacisnąć przycisk pomijania / przeszukiwania do przodu na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony numer pierwszej zaprogramowanej ścieżki. Powtórzyć powyższą procedurę w celu odczytania całej pamięci. 5. Żeby anulować funkcję programu w pamięci należy: W trakcie trybu ZATRZYMANIA PŁYTY CD, raz wcisnąć PRZYCISK ZATRZYMANIA ODTWARZANIA PŁYTY CD. LUB Otworzyć Drzwiczki przedziału płyt CD, kiedy odtwarzacz został zatrzymany. Z ekranu wyświetlacza LCD zniknie wskaźnik programu. Polski - 7

8 ODTWARZANIE PŁYT Z PLIKAMI MP3 Wprowadzenie Uwaga: W razie wystąpienia pomijania ścieżek w trakcie odtwarzania płyt z plikami MP3, należy obniżyć poziom głośności. W trakcie odtwarzania płyt z plikami MP3 nie wolno otwierać drzwiczek przedziału płyt CD. 1. Otworzyć DRZWICZKI PRZEDZIAŁU PŁYT CD przez pociągnięcie ich do góry. Włożyć płytę z plikami MP3 do PRZEDZIAŁU PŁYT CD, a następnie zamknąć drzwiczki. Ustawić przełącznik RODZAJU FUNKCJI w pozycję CD zostanie zapalony wskaźnik funkcji płyt CD oraz wyświetlacz LCD płyt CD. Uwaga: Sprawdź, czy prawidłowo zamknięto i zablokowano drzwiczki przedziału płyt CD. 2. Po zamknięciu DRZWICZEK PRZEDZIAŁU PŁYT CD z włożoną wewnątrz płytą z plikami MP3, na WYŚWIETLACZU LED zostanie pokazana łączna liczba ścieżek płyty, po czym odtwarzacz przejdzie do trybu zatrzymania. 3. Jeżeli nie włożono płyty CD, na WYŚWIETLACZU LCD zostanie pokazany symbol, po czym odtwarzacz przejdzie do trybu zatrzymania. 4. Jeżeli nie zamknięto drzwiczek przedziału płyt CD, na wyświetlaczu pokaże się komunikat. Tryb odtwarzania/wstrzymania 1. Jeżeli w trakcie trybu zatrzymania zostanie wciśnięty PRZYCISK ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA, zostanie odtworzona pierwsza ścieżka. Zostanie zapalony WSKAŹNIK ODTWARZANIA. Na WYŚWIETLACZU LCD zostanie wyświetlony wskaźnik wskazujący na fakt odtwarzania płyty z plikami MP3. WYŚWIETLACZ LCD pokaże numer odtwarzanej ścieżki. 2. Żeby wybrać konkretne ścieżki muzyczne z obrębu płyty z plikami MP3. Pliki MP3 muszą być nagrane na płycie CD w folderach lub nie, zależnie od preferowanej metody nagrywania plików MP3. a. Jeżeli pliki MP3 nie zostały umieszczone w folderach, wszystkie numery ścieżek będą bezpośrednio wyświetlane na wyświetlaczu LCD. Numer albumu pokaże tylko po naciśnięciu przycisku folder w górę lub folder w dół. Polski - 8

9 b. Jeżeli pliki muzyczne są przechowywane w różnych folderach należy najpierw wybrać numer danego albumu przez naciśnięcie przycisku FOLDER W GÓRĘ lub FOLDER W DÓŁ, a następnie należy nacisnąć przycisk pomijania ścieżek płyty CD / przeszukiwania do przodu lub do tyłu w celu wybrania numeru danego pliku muzycznego w obrębie wcześniej wybranego albumu. Przykład: Żeby wybrać ścieżkę numer 3 z albumu nr 4. KROK 1: Naciskając przyciski FOLDER W GÓRĘ lub W DÓŁ wybrać album nr 4. KROK 2: Naciskając przyciski pomijania ścieżki płyty CD / przeszukiwania do przodu lub do tyłu wybrać plik numer 3 wewnątrz wcześniej wybranego albumu nr Aby wstrzymać odtwarzanie z plikami MP3, należy raz wcisnąć przycisk ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA PŁYTY CD. Na ekranie wyświetlacza LCD będzie stale migać WSKAŹNIK ODTWARZANIA. 4. Chociaż dźwięk przestanie być odtwarzany, płyta CD będzie dalej się kręcić w napędzie. Aby wznowić odtwarzanie płyty CD, należy jeszcze raz wcisnąć przycisk ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA PŁYTY CD. Muzyka zacznie być odtwarzana dokładnie od miejsca, gdzie została wstrzymana. 5. Żeby zatrzymać odtwarzanie płyty z plikami MP3, należy wcisnąć raz PRZYCISK ZATRZYMYWANIA PŁYTY CD, niezależnie od faktu, czy płyta z plikami MP3 znajduje się w trybie odtwarzania, czy w trybie wstrzymania. 6. Żeby wyłączyć radio, przesuń przełącznik zasilania w pozycję OFF (wyłączone). Tryb powtarzania 1. Powtarzaj 1: Po jednokrotnym wciśnięciu PRZYCISKU POWTARZANIA ŚCIEŻEK PŁYTY CD, zostanie zapalony i zacznie migać WSKAŹNIK POWTARZANIA ŚCIEŻEK. Będzie powtarzana dana, jedna ścieżka muzyczna. 2. Powtórz folder: Po dwukrotnym wciśnięciu PRZYCISKU TRYBU, zostanie wyświetlony wskaźnik i. Rozpocznie się ciągłe powtarzanie zawartości danego folderu. Polski - 9

10 3. Powtarzaj wszystko: Po trzykrotnym naciśnięciu PRZYCISKU POWTARZANIA ŚCIEŻEK PŁYTY CD, zostanie wyświetlony wskaźnik powtórz wszystko Cała płyta CD będzie odtwarzana w sposób ciągły. 4. Żeby anulować funkcję powtarzania należy: Wciskać PRZYCISK TRYBU do momentu wyłączenia WSKAŹNIKA POWTARZANIA z WYŚWIETLACZA LCD. Tryb odtwarzania losowego Ta funkcja pozwala na odtwarzanie ścieżek płyty w losowej kolejności. 1. Przy zatrzymany odtwarzaniu płyty CD naciśnij czterokrotnie przycisk trybu, co spowoduje pokazanie na wyświetlaczu LCD wskaźnika. Naciśnij raz przycisk odtwarzania / wstrzymania, aby rozpocząć odtwarzanie. 2. Żeby anulować funkcję odtwarzania losowego, ponownie naciśnij przycisk trybu, co spowoduje zniknięcie z wyświetlacza LCD wskaźnika. Pomijanie i przeszukiwanie 1. Kiedy w trakcie trybu odtwarzania lub wstrzymania zostanie raz wciśnięty przycisk PRZYCISK POMIJANIA ŚCIEŻEK / PRZESZUKIWANIA PŁYTY CD lub PRZYCISK POMIJANIA ŚCIEŻEK / PRZESZUKIWANIA PŁYTY CD, urządzenie zacznie odtwarzać kolejną ścieżkę lub przejdzie do początku ścieżki bieżącej. 2. Kiedy przycisk PRZYCISK POMIJANIA ŚCIEŻEK / PRZESZUKIWANIA PŁYTY CD lub PRZYCISK POMIJANIA ŚCIEŻEK / PRZESZUKIWANIA PŁYTY CD zostanie wciśnięty i przytrzymany, odtwarzacz zacznie przewijać ścieżkę do przodu lub wstecz z zachowaniem prędkości umożliwiającej słuchanie muzyki. Tryb programowania 1. W trakcie trybu ZATRZYMANIA PŁYTY CD, należy raz wcisnąć PRZYCISK PROGRAMOWANIA ODTWARZANIA PŁYTY CD. WSKAŹNIK PROGRAMOWANIA zostanie zapalony oraz zostanie wyświetlony i zacznie stale migać numer programu do zapamiętania, rozpoczynając od pierwszego programu. Naciśnij przycisk FOLDER W GÓRĘ lub W DÓŁ, a następnie naciśnij przycisk pomijania ścieżek płyty CD / przeszukiwania do przodu lub do tyłu, celem wybrania żądanej ścieżki. Na wyświetlaczu LCD zostanie pokazany numer programowanej ścieżki danego albumu. Wciśnięcie PRZYCISKU PROGRAMOWANIA spowoduje zachowanie danej ścieżki w pamięci. 2. Powtórzyć powyższą procedurę do momentu zaprogramowania wszystkich żądanych ścieżek. Polski - 10

11 Uwagi: Przy każdym naciśnięciu PRZYCISKU FOLDER W GÓRĘ lub FOLDER W DÓŁ, zostanie zawsze pokazana najpierw ostatnia zaprogramowana ścieżka. W pamięci można zachować maksymalnie 10 ścieżek. Po zakończeniu programowania, WYŚWIETLACZ LCD ponownie pokaże komunikat i zacznie stale migać. 3. Żeby rozpocząć odtwarzanie zaprogramowane, należy raz wcisnąć przycisk ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA PŁYTY CD. Spowoduje to zapalenie wskaźnika ODTWARZANIA PŁYTY CD, wskaźnika Przykład: Ścieżka nr 2 albumu nr 3. oraz numeru ścieżki danego albumu. 4. Żeby sprawdzić po zakończonym programowaniu, jakie programy zachowano w pamięci, należy wcisnąć PRZYCISK PROGRAMOWANIA ODTWARZANIA PŁYTY CD przy zatrzymanym odtwarzaczu. Na wyświetlaczu zostanie pokazany komunikat i zacznie on stale migać. Naciśnij przycisk FOLDER W GÓRĘ lub W DÓŁ w celu odczytania numer albumu, a następnie przycisk pomijania ścieżek płyty CD / przeszukiwania do przodu lub do tyłu, celem odczytania numeru danej ścieżki wybranego wcześniej albumu. Ponownie naciśnij przycisk programowania, co spowoduje wyświetlenie na wyświetlaczu LCD migającego komunikatu, Powtórzyć powyższą procedurę w celu odczytania całej pamięci. 5. Żeby anulować funkcję programu w pamięci należy: W trakcie trybu ZATRZYMANIA PŁYTY CD, raz wcisnąć PRZYCISK ZATRZYMANIA ODTWARZANIA PŁYTY CD. LUB Otworzyć Drzwiczki przedziału płyt CD, kiedy odtwarzacz został zatrzymany. Z ekranu wyświetlacza LCD zniknie wskaźnik programu. Nagrywanie kaset z odtwarzacza płyt CD 1. Ustawić przełącznik RODZAJU FUNKCJI w pozycję CD zostanie zapalony wskaźnik funkcji płyt CD oraz wyświetlacz LCD płyt CD. 2. Włożyć płytę CD do PRZEDZIAŁU PŁYT CD, stroną z etykietą skierowaną ku górze. 3. Do PRZEDZIAŁU KASET włożyć kasetę i wcisnąć PRZYCISK WSTRZYMANIA KASETY. Polski - 11

12 4. Jednocześnie wcisnąć PRZYCISK NAGRYWANIA i ODTWARZANIA KASET, żeby wprowadzić magnetofon w tryb oczekiwania nagrywania. Dzięki wbudowanej funkcji automatycznej kontroli poziomu (ang. ALC Automatic Level Control), nagrywanie będzie optymalizowane pod kątem jak najlepszej jakości nagrywania. 5. Włączyć odtwarzacz płyt CD odtwarzając żądaną ŚCIEŻKĘ w sposób opisany w części SŁUCHANIE PŁYT CD. Zwolnić PRZYCISK WSTRZYMANIA KASETY, żeby rozpocząć nagrywanie. 6. Aby tymczasowo zatrzymać nagrywanie, należy wcisnąć PRZYCISK WSTRZYMANIA. Aby kontynuować nagrywanie, należy ponownie wcisnąć PRZYCISK WSTRZYMANIA. 7. Wcisnąć PRZYCISK ZATRZYMANIA / WYJĘCIA KASETY, żeby zakończyć nagrywanie. Następnie zatrzymać odtwarzanie płyty CD przez wciśnięcie PRZYCISKU ZATRZYMANIA PŁYTY CD odtwarzacza płyt. Tryb urządzeń zewnętrznych (AUX) 1. Przesunąć przełącznik RODZAJU FUNKCJI w pozycję AUX. 2. Podłączyć gniazdo słuchawek urządzenia zewnętrznego (np. odtwarzacza plików MP3 lub MD) do gniazda AUX-IN (22) niniejszego produktu za pomocą liniowego przewodu audio (z 3,5 mm wtyczkami na obu końcach; nie dostarczany). 3. Właczyć urządzenie zewnętrzne. Muzyka z urządzenia zewnętrznego zacznie być odtwarzana przez głośniki niniejszego produktu. UŻYWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Zakładanie baterii Otworzyć DRZWICZKI PRZEDZIAŁU BATERII i włożyć 2 baterie UM-3 o rozmiarze AA upewniając się, że zachowana jest wskazana biegunowość ułożenia baterii. Wymiana baterii Po rozładowaniu baterii następuje znaczne ograniczenie skutecznej odległości pracy pilota zdalnego sterowania i konieczna jest wymiana baterii. Prawidłowe używanie pilota zdalnego sterowania Skierować pilota zdalnego sterowania na czujnik zdalnego sterowania zlokalizowany na głównym urządzeniu. Funkcje przycisków pilota są takie same jak odpowiadających im przycisków głównego urządzenia. W warunkach silnego oświetlenia otoczenia, skuteczność pilota zdalnego sterowania na podczerwień może ulec obniżeniu, co skutkuje nieprawidłowym działaniem. Polski - 12

13 Zalecana skuteczna odległość dla pracy za pomocą pilota zdalnego sterowania to 5 metrów. 39. Czujnik zdalnego sterowania 40. PRZYCISK ZASILANIA a) Kiedy główne urządzenie pracuje, naciśnij raz przycisk zasilania, co spowoduje przejście urządzenia w tryb gotowości oraz zmianę koloru wskaźnika LED zasilania / trybu gotowości z zielonego na czerwony. b) Ponownie naciśnij przycisk zasilania, a radiomagnetofon wznowi normalne odtwarzanie. UWAGA: Kiedy wskaźnik LED zasilania / trybu oczekiwania jest czerwony, urządzenie tylko pracuje w trybie gotowości. Naciśnij przycisk zasilania zlokalizowany na głównym urządzeniu, żeby zupełnie wyłączyć radiomagnetofon. 41. PLAY/PAUSE naciśnij aby odtwarzać lub włączyć/wyłączyć pauzę CD. 42. CD /mp3 "+10" wciśnij aby przejść 10 ścieżek(utworów) do przodu 43. STOP naciśnij aby zatrzymać odtwarzanie CD 44: MODE - tryb pracy naciśnij, żeby przełączać między trybami odtwarzania REPEAT (powtórz), INTRO (odtwarzanie początków utworów) oraz RANDOM (odtwarzanie utworów w losowej kolejności) 45. MUTE (wycisz) naciśnij aby wyciszyć Pomijanie / wyszukiwanie - / + Przyciski te pozwalają na przeskakiwanie / przeszukiwanie do przodu / do tyłu w trybie odtwarzania płyt CD GŁOŚNOŚĆ - / + Naciśnij, aby wyregulować głośność. 50. DRZWICZKI PRZEDZIAŁU BATERII Otworzyć DRZWICZKI PRZEDZIAŁU BATERII i włożyć 2 baterie UM-3 o rozmiarze AA upewniając się, że zachowana jest wskazana biegunowość ułożenia baterii. Uwaga: Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, żeby uniknąć ewentualnych uszkodzeń przez nie spowodowanych. Nie wolno łączyć starych i nowych baterii lub różnych rodzajów baterii. Polski - 13

14 KONSERWACJA CZYSZCZENIE GŁOWIC Głowice należy często czyścić, żeby usunąć kurz oraz pozostałości kaset. Zabrudzenie głowic obniży jakość dźwięku zarówno przy odtwarzaniu jak i przy nagrywaniu. Polski - 14

15 OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ WYBUCHU POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI. NIE ZDEJMOWAĆ POKRYW W ŚRODKU ZNAJDUJĄ SIĘ PRZYLUTOWANE LAMPY KONTROLNE. WEWNĄTRZ NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW, KTÓRE WYMAGAŁYBY OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. SERWIS NALEŻY POWIERZYĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI. To oznakowanie oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Dbając o pozbycie się produktu w należyty sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wyniknąć z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi ze zużytego sprzętu elektronicznego. WAGA PRODUKTU: 5 KG ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Polski - 15

Rozmieszczenie elementów sterowania

Rozmieszczenie elementów sterowania Rozmieszczenie elementów sterowania 1. PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY (CD/KASETA (WYŁ.)/RADIO) 2. PRZEŁĄCZNIK ZAKRESU FAL 3. ANTENA FM 4. POKRYWA ODTWARZACZA CD 5. POKRĘTŁO STROJENIA RADIA 6. PRZYCISK PODBICIA

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne

Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Easi-Listener lub otwarcia ich obudowy.

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ CD Z RADIEM FM I CZYTNIKIEM USB MODEL: TCU-206 INSTRUKCJA OBSŁUGI ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

PRZENOŚNY ODTWARZACZ CD Z RADIEM FM I CZYTNIKIEM USB MODEL: TCU-206 INSTRUKCJA OBSŁUGI ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S PRZENOŚNY ODTWARZACZ CD Z RADIEM FM I CZYTNIKIEM USB MODEL: TCU-206 INSTRUKCJA OBSŁUGI ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8 Radiobudzik Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 352349 Strona 1 z 8 Język polski Symbol pioruna ze strzałką w pisany w trójkąt ostrzega użytkowników przed obecnoscią nieizolowanego niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

PRZYGOTOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA WIDOK URZĄDZENIA 1. Przycisk UP / ASP 2. Przycisk EQ 3. Przycisk MODE / PROG 4. Przycisk SKIP / SEARCH DN 5. Przycisk STOP 6. Przycisk PLAY / PAUSE 7. Przycisk SKIP / SEARCH UP 8. Wyświetlacz LCD 9. Komora

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowa jednostka centralna WAC500 WAC500D Skrócona instrukcja obsługi Podłączanie Obsługa Zawartość opakowania Bezprzewodowa jednostka centralna WAC500 Pilot zdalnego sterowania Baterie R0 (AAA)

Bardziej szczegółowo

Adapter HIF 1899 TUMPK Nr produktu

Adapter HIF 1899 TUMPK Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Adapter HIF 1899 TUMPK Nr produktu 1010077 Strona 1 z 10 Produkt wyprodukowano i zmontowano zgodnie z zasadami kontroli jakości ROADSTAR. Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000342395 Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa Strona 1 z 5 Elementy sterujące 1. Przełącznik pasma AM/FM 2. Brzęczyk alarmowy 3.

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB

RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD26 USB AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza i życzymy

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wieża stereo MHX-550.LP

Wieża stereo MHX-550.LP Wieża stereo MHX-550.LP Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wielofunkcyjnej wieży stereo. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WARNING RT-4300 UWAGA W CELU UNIKNIĘCIA POŻARU LUB RYZYKA PORAŻENIA NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB W MIEJSCU WILGOTNYM SYMBOL JASNEJ BŁYSKAWICY ZAKOŃCZONEJ STRZAŁKĄ wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK Instrukcja obsługi

KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK Instrukcja obsługi KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK1010-1012 Instrukcja obsługi I. KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA: Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bardziej szczegółowo

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD CSU-36 OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym

Bardziej szczegółowo

Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth

Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth BTS-50 Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth PRZED URUCHOMIENIEM TEGO URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ. www.facebook.com/denverelectronics INSTRUKCJA OBSŁUGI Ostrzeżenia Ten produkt został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 model CD-24 red Euro. AUDIOX ul. Glinki 146, Bydgoszcz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 model CD-24 red Euro. AUDIOX ul. Glinki 146, Bydgoszcz INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 model CD-24 red Euro AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl - 1 - UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza

Bardziej szczegółowo

Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE

Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Bezpieczeństwo Znak błyskawicy w trójkącie, ma za zadanie ostrzec użytkownika o ryzyku porażenia prądem ze względu na nieizolowane elementy.

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Nr produktu: 326030 Strona 1 z 13 Elementy sterowania 1. Slot karty pamięci SD 2. Głośnik 3. Przycisk zasilania 4. Wyświetlacz LCD 5. Wskaźnik ładowania

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA BTL-300

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA BTL-300 WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA BTL-300 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OPIS PANELU 1.Wyświetlacz LED 2.WŁĄCZNIK/WEJŚCIE: Przycisk przełączania między

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP3/CD/RADIO Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM TUNEREM AM/FM I CZYTNIKIEM USB FLASH NAZWA MODELU : CSU77

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP3/CD/RADIO Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM TUNEREM AM/FM I CZYTNIKIEM USB FLASH NAZWA MODELU : CSU77 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym służy ostrzeżeniu użytkownika przed obecnością wewnątrz urządzenia niebezpiecznych, nieizolowanych elementów pod napięciem, które

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1404023 Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 1. Czujnik podczerwieni 2. Projektor 3. Przycisk włączenia/wyłączenia projekcji 4. Czas projekcji

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny

Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000641568 Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny Strona 1 z 7 Podstawowe elementy sterowania 1. Uchwyt do przenoszenia 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD36 USB AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl www.audiox.com.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z odtwarzacza ipod

Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Po podłączeniu ipoda można odtwarzać zapisane w nim pliki muzyczne i wideo. Przy użyciu tego urządzenia można wykonywać różne operacje, takie

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15

INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15 INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15 Radiomagnetofon Stereo z odtwarzaczem MP3/CD/CD-R/USB/SD Poznaj symbole bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE PRZED WODĄ I WILGOCIĄ Urządzenie nie może być wystawianie na ryzyko zamoczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą S. 1 Podpisy pod rysunki: Figure 1: ENGLISH POLSKI Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Widok

Bardziej szczegółowo

P390 CD Radio Nr produktu

P390 CD Radio Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI P390 CD Radio Nr produktu 000394199 Strona 1 z 13 Widok urządzenia 1 Uchwyt do noszenia 2 Kieszonka na płyty CD 3 Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm wtyczka mini jack 4 Wyświetlacz Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz MP3/CD/VCD

Przenośny odtwarzacz MP3/CD/VCD Proszę przeczytaj uważnie poniższa instrukcję obsługi zanim po raz pierwszy użyjesz tego urządzenia. Przenośny odtwarzacz MP3/CD/VCD Odtwarza MP3, CD- DA i Video CD (VCD 2. 0) Odtwarza także samo wytworzone

Bardziej szczegółowo

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 Nr produktu 326181 Strona 1 z 13 Rozmieszczenie przycisków 1. Przycisk sterowania: Ustawienie, ustawienie Skanowanie tunera/ alarm

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik New One CR120

Radiobudzik New One CR120 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik New One CR120 Nr produktu 393463 Strona 1 z 6 Rozmieszczenie i opis przycisków 1. Wyświetlacz LED 2. Tryb standby/stop Włączenie/wyłączenie radia 3. Alarm 2 / zmniejsz głośność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD36 USB AUDIOX ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki k/bydgoszczy www.eltra.pl www.audiox.com.pl Radioodtwarzacz posiada funkcję oszczędzania

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie

Bardziej szczegółowo

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

ROCK POP EQ CLAS RDM SAMOCHODOWY SYSTEM www.facebook.com/denverelectronics ODTWARZACZ SAMOCHODOWY MP3 Z RADIEM, USB/SD/MMC, PODRĘCZNIK CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD38 USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD38 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD38 USB AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl www.audiox.com.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza

Bardziej szczegółowo

CSD17 PRZENOŚNE URZĄDZENIE MP3/CD/RADIO

CSD17 PRZENOŚNE URZĄDZENIE MP3/CD/RADIO CSD17 PRZENOŚNE URZĄDZENIE MP3/CD/RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1427889 Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, 27372.S1, czarny Strona 1 z 6 1. Instrukcje bezpieczeństwa: 1. Wyczyść radio za pomocą suchej ściereczki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Radio FM Muse M-680 BTC, CD, CD-R, CD-RW, MP3, Pamięć programów: 30, Czarny

Radio FM Muse M-680 BTC, CD, CD-R, CD-RW, MP3, Pamięć programów: 30, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1400621 Radio FM Muse M-680 BTC, CD, CD-R, CD-RW, MP3, Pamięć programów: 30, Czarny Strona 1 z 14 Umieszczenie elementów sterujących Strona 2 z 14 Pilot zdalnego sterowania

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U 1. Informacje podstawowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio samochodowe 4001U pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 icdmix 2 Przewód zasilający Przewód RCA Instrukcja obsługi Gwarancja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Doładowywanie akumulatora

Doładowywanie akumulatora INSTRUKCJA OBSŁUGI Doładowywanie akumulatora Urządzenie ma wbudowaną litowo-jonową baterię wielokrotnego ładowania DC 3,7V, 330mAh. Należy ją ładować w następujący sposób: Włożyć małą wtyczkę dostarczonego

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: RS4B INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: RS4B INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: RS4B INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje podstawowe Radio samochodowe RS4B pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Magnetofon USB ION Audio Tape2PC

Magnetofon USB ION Audio Tape2PC Magnetofon USB ION Audio Tape2PC Krótka instrukcja obsługi Nr produktu: 345732 Strona 1 z 9 ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI Prosimy o sprawdzenie, czy wymienione elementy znajdują się w opakowaniu: Magnetofon Tape2PC

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający Przed rozpoczęciem pracy Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu urządzenia: Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INTEKpolska Sp. J. 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www: http://www.intekpolska.pl

Bardziej szczegółowo

GRAMOFON Z RADIEM FM/ / / / / / / / / / TYP: VPR-130 INSTRUKCJA OBSŁUGI WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S

GRAMOFON Z RADIEM FM/ / / / / / / / / / TYP: VPR-130 INSTRUKCJA OBSŁUGI WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S GRAMOFON Z RADIEM FM TYP: VPR-130 INSTRUKCJA OBSŁUGI WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS AS www.denver-electronics.com www.facebook.comdenverelectronics OSTROŻENIE RYZYKO PORAŻENIA

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright 1 1. WYŚWIETLACZ 2. WSKAŹNIK PM 3. WSKAŹNIK STANDBY 4. WSKAŹNIK ALARM 1 5. SNOOZE/SLEEP/DIMMER 6. MEMORY- 7. /TUNE+/ROK/MIESIĄC/DZIEŃ 9. RADIO ON-OFF /ALARM OFF 10.WSKAŹNIK ANTENY RCC 11.WSKAŹNIK

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Uwaga: Napięcie zasilające tego urządzenia wynosi 12 V / 24 V. Zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie zasilające mogłoby spowodować uszkodzenie lub awarię urządzenia. To urządzenie wraz z dyskiem USB lub

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

polski Podręcznik użytkownika BT-02N

polski Podręcznik użytkownika BT-02N Podręcznik użytkownika BT-02N 1 Spis treści 1. Przegląd....3 2. Uruchomienie..5 3. Sposób łączenia zestawu słuchawkowego Bluetooth...5 4. Użytkowanie zestawu słuchawkowego Bluetooth...10 5. Parametry techniczne...

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Ważne. Przewodu w kablu sieciowym są w następujących kolorach: Zielony/Żółty masa Niebieski Neutralny Brązowy Faza

Ważne. Przewodu w kablu sieciowym są w następujących kolorach: Zielony/Żółty masa Niebieski Neutralny Brązowy Faza INSTRUKCJA OBSŁUGI Ważne Przewodu w kablu sieciowym są w następujących kolorach: Zielony/Żółty masa Niebieski Neutralny Brązowy Faza Jeżeli kolory przewodów w kablu nie odpowiadają kolorom oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne CD 747 z odtwarzaczem CD

Radio kuchenne CD 747 z odtwarzaczem CD 11017498 Radio kuchenne CD 747 z odtwarzaczem CD INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne CD 747 z odtwarzaczem CD Drodzy Klienci! Nabywając nowe radio kuchenne, nabyliście produkt o wszechstronnym zastosowaniu.

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny

Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1196686 Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny Strona 1 z 8 Utylizacja a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01 Wygląd 3 2 1 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki POL 01 13 10 12 11 6 7 8 9 4.Port micro USB 5.Przełącznik zasilania akumulatorem 4 6.Przycisk Do góry 7.Włącznik 5 8.Przycisk OK 9.Przycisk

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB DOMINIKA 2 model 600U UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z

Bardziej szczegółowo

Gramofon, odtwarzacz CD/kaset Roadstar HIF1923TUMPK, retro, pilot, konwerter USB

Gramofon, odtwarzacz CD/kaset Roadstar HIF1923TUMPK, retro, pilot, konwerter USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 491774 Gramofon, odtwarzacz CD/kaset Roadstar HIF1923TUMPK, retro, pilot, konwerter USB Strona 1 z 12 Strona 2 z 12 Ostrzeżenia Wykrzyknik wewnątrz trójkąta jest sygnałem

Bardziej szczegółowo

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER WATER DANCING KARAOKE SPEAKER TWS-40KMT THIS IS NOT A TOY. www.facebook.com/denverelectronics DENVER TWS-40KMT Szybki przewodnik PRZYCISKI STEROWANIA English Translation CDG INDICATOR WSKAŹNIK CDG PLAY/PAUSE

Bardziej szczegółowo