INSTRUKCJA OBSŁUGI MP3/CD/RADIO Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM TUNEREM AM/FM I CZYTNIKIEM USB FLASH NAZWA MODELU : CSU77

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI MP3/CD/RADIO Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM TUNEREM AM/FM I CZYTNIKIEM USB FLASH NAZWA MODELU : CSU77"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym służy ostrzeżeniu użytkownika przed obecnością wewnątrz urządzenia niebezpiecznych, nieizolowanych elementów pod napięciem, które może być wystarczająco wysokie by powodować ryzyko porażenia człowieka. Uwaga: Aby zminimalizować ryzyko porażenia elektrycznego, nie zdejmować obudowy (ani tylnej pokrywy) urządzenia. W jego środku nie znajdują się żadne części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Wszystkie czynności serwisowe należy zlecić wykwalifikowanym pracownikom. SYMBOL WYKRZYKNIKA w trójkącie równobocznym, służy zwróceniu uwagi użytkownika na fakt, że instrukcja obsługi zawiera bardzo istotne dla bezpieczeństwa informacje dotyczące obsługi, utrzymania i serwisowania urządzenia. OSTRZEŻENIE: ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA RYZYKO ZALANIA LUB OBRYZGANIA PŁYNAMI. MP3/CD/RADIO Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM TUNEREM AM/FM I CZYTNIKIEM USB FLASH NAZWA MODELU : CSU77 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI - NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA RYZYKO ZALANIA LUB OBRYZGANIA PŁYNAMI - UZIEMIENIE LUB POLARYZACJA. NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, BY SZERSZY BOLEC WTYCZKI PRZEWODU ZASILAJĄCEGO PASOWAŁ DO OTWORU W GNIEŹDZIE SIECIOWYM. - NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE: NIE PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO NA SOCZEWKĘ ODTWARZACZA CD W CZASIE PRACY.

2 ZASILANIE ZASILANIE BATERYJNE - OTWORZYĆ KLAPKĘ KOMORY BATERII I WŁOŻYĆ 6 BATERII TYPU LR14. NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA ICH PRAWIDŁOWE UŁOŻENIE. BŁĘDNA POLARYZACJA SPOWODUJE, ŻE URZĄDZENIE NIE BĘDZIE PRACOWAŁO PRAWIDŁOWO - WAŻNE - W PRZYPADKU UŻYWANIA WYŁĄCZNIE ZASILANIA SIECIOWEGO LUB NIE UŻYWANIA URZĄDZENIA DŁUŻEJ NIŻ PRZEZ 4 TYGODNIE NALEŻY WYJĄĆ BATERIE BY UCHRONIĆ SPRZĘT OD ZNISZCZENIA W WYNIKU EWENTUALNEGO WYCIEKU BATERII 1. GŁÓWNY GŁOŚNIK (LEWY) 19. GNIAZDO USB 2. PRZYCISK CD 20. ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI 3. PRZYCISK ODTWARZANIA 21. PRZYCISK WŁĄCZANIA ON/OFF (POWER) 4. PRZYCISK STOP CD 22. PRZYCISK USB 5. GŁOŚNIK GÓRNY (LEWY) 23. PRZYCISK PROG/MEM (PROGRAM. STACJI) 6. PRZEWÓD SIECIOWY I WTYCZKA 24. PRZYCISK +10 RADIO MEM 7. ANTENA TELESKOPOWA 25. PRZYCISK EQ 8. UCHWYT 26. ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI 9. KLAPKA KOMORY BATERII 27. PRZYCISK WZMOCNIENIA BASÓW 10. SŁUCHAWKI(GNIAZDO SŁUCHAWKOWE) 28. PRZYCISK -10 RADIO MEM 11. KLAPKA KIESZENI CD 29. FOLDER 12. UCHWYT KLAPKI CD PRZYCISK FM-MONO/STEREO 13. GŁOŚNIK GÓRNY (PRAWY) 30. PRZYCISK WYBORU PASMA (RADIO/BAND) 14. CD PRZYCISK PLAY (ODTWARZANIE) 31. PRZYCISK STANU UŚPIENIA (SLEEP) 15. CD PRZYCISK NEXT/UP (NASTĘPNY) 16. CD PRZYCISK BACK/DOWN (POPRZEDNI) 17. WYŚWIETLACZ CYFROWY LCD 18. GŁÓWNY GŁOŚNIK (PRAWY) ZASILANIE SIECIOWE (WBUDOWANY TRANSFORMATOR I ZASILACZ) - SPRAWDZIĆ CZY NAPIĘCIE URZĄDZENIA ODPOWIADA LOKALNEMU NAPIĘCIU SIECIOWEMU - WŁOŻYĆ KOŃCÓWKĘ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO DO GNIAZDA Z TYŁU URZĄDZENIA - PRZEWÓD JEST SCHOWANY W KOMORZE BATERII - WŁOŻYĆ WTYCZKĘ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO DO GNIAZDA SIECIOWEGO - NACISNĄĆ PRZYCISK WŁĄCZANIA BY WŁĄCZYĆ URZĄDZENIE WAŻNE: W PRZYPADKU WŁĄCZENIA URZĄDZENIA CAŁY WYŚWIETLACZ LCD BĘDZIE PODŚWIETLONY NA NIEBIESKO. ZNACZY TO ŻE WŁĄCZNIK ZNAJDUJE SIĘ W POZYCJI ON AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE /STAN UŚPIENIA - URZĄDZENIE JEST WYPOSAŻONE W FUNKCJĘ TIMERA, KTÓRY MOŻE JE AUTOMATYCZNIE WYŁĄCZYĆ. - W KAŻDYM MOMENCIE PODCZAS DZIAŁANIA URZĄDZENIA (ODTWARZACZ CD LUB RADIO) MOŻNA NACISKAĆ PRZYCISK SLEEP BY WYBRAĆ CZAS, PO KTÓRYM NASTĄPI JEGO AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE. CZAS UŚPIENIA PO KOLEJNYCH NACIŚNIĘCIACH PRZYCISKU SLEEP 90 MIN->80 MIN ->70 MIN->60 MIN->50 MIN->40 MIN->30 MIN->20 MIN->10 MIN- >FUNKCJA WYŁĄCZONA

3 ELEKTRONICZNA REGULACJA GŁOŚNOŚCI - URZĄDZENIE POSIADA ELEKTRONICZNĄ REGULACJĘ GŁOŚNOŚCI STEROWANĄ ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW - ABY ZWIĘKSZYĆ LUB ZMNIEJSZYĆ GŁOŚNOŚĆ NACISKAĆ ODPOWIEDNIO NA PRZYCISK ZWIĘKSZANIA (VOL +) LUB ZMNIEJSZANIA (VOL -) GŁOŚNOŚCI. - ZWOLNIĆ PRZYCISK, GDY GŁOŚNOŚĆ OSIĄGNIE WYMAGANY POZIOM - NIEKIEDY, ZWŁASZCZA PODCZAS SŁUCHANIA RADIA MOŻNA USŁYSZEĆ W CZASIE REGULACJI GŁOŚNOŚCI POWTARZAJĄCY SIĘ DŹWIĘK KLIKANIA. TO NORMALNY OBJAW, A DŹWIĘK USTĄPI PO ZAKOŃCZENIU REGULACJI GŁOŚNOŚCI. - POZIOM GŁOŚNOŚCI JEST POKAZYWANY NA WYŚWIETLACZU LCD W 32 STOPNIOWEJ SKALI (0 = NAJCISZEJ, 32 = NAJGŁOŚNIEJ). KOREKCJA DŹWIĘKU - POWTARZAĆ NACISKANIE PRZYCISKU EQ BY WYBRAĆ EFEKT DŹWIĘKOWY ODPOWIADAJĄCY TYPOWI SŁUCHANEJ MUZYKI: FLAT / CLASSIC / JAZZ / ROCK / POP (*FLAT OZNACZA WYŁĄCZENIE KOREKCJI DŹWIĘKU) FUNKCJA WZMOCNIENIA BASÓW - WBUDOWANA FUNKCJA PODBICIA BASÓW, KTÓRA ZAPEWNIA WYJĄTKOWE WZBOGACENIE BRZMIENIA NISKICH DŹWIĘKÓW I PRZY NIEKTÓRYCH TYPACH UTWORÓW MOŻE DAĆ LEPSZY EFEKT NIŻ UŻYCIE KOREKCJI DŹWIĘKU. - WCISNĄĆ PRZYCISK BASS BY WŁĄCZYĆ FUNKCJE WZMOCNIENIA BASÓW. - FUNKCJA KOREKCJI DŹWIĘKU ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE WYŁĄCZONA PO AKTYWACJI FUNKCJI WZMOCNIENIA BASÓW. - ABY WYŁĄCZYĆ FUNKCJĘ, PONOWNIE WCISNĄĆ PRZYCISK BASS. OBSŁUGA RADIA - WCISKAĆ PRZYCISK RADIO/BAND BY WYBRAĆ TRYB RADIA ORAZ PASMO (FM LUB MW/ AM). - ABY POPRAWIĆ ODBIÓR STACJI W PAŚMIE MW (AM) PORUSZYĆ LUB PRZESUNĄĆ URZĄDZENIE. - ABY POPRAWIĆ ODBIÓR STACJI W PAŚMIE FM, WYSUNĄĆ I USTAWIĆ ANTENĘ TELESKOPOWĄ. - SKORZYSTAĆ Z PRZYCISKU FM MONO/STEREO, BY DOKONAĆ WYBORU SPOSOBU EMISJI DŹWIĘKU. W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH, GDY ODBIÓR SYGNAŁU STEREO JEST SŁABY, ZALECAMY SKORZYSTANIE Z FUNKCJI MONO BY POPRAWIĆ JAKOŚĆ DŹWIĘKU. RĘCZNE WYSZUKIWANIE CZĘSTOTLIWOŚCI (TRYB PRZEGLĄDANIA) - NACISKAĆ (I OD RAZU ZWALNIAĆ) PRZYCISK NEXT/UP LUB BACK/DOWN BY ROZPOCZĄĆ PRZESZUKIWANIE (REGULACJĘ RĘCZNĄ) CZĘSTOTLIWOŚCI W GÓRĘ (UP) LUB W DÓŁ (DOWN) SKALI PO JEDNYM STOPNIU PRZY KAŻDYM NACIŚNIĘCIU. - WYŚWIETLACZ CYFROWY BĘDZIE POKAZYWAŁ DOKŁADNĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZY KAŻDEJ ZMIANIE POZYCJI SKALI. - PO ZNALEZIENIU POŻĄDANEJ CZĘSTOTLIWOŚCI LUB STACJI MOŻNA ZAPISAĆ JĄ W JEDNEJ Z POZYCJI PAMIĘCI (MEMORY). (ZOB. ROZDZIAŁ PAMIĘĆ STACJI RADIOWYCH). AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE CZĘSTOTLIWOŚCI (TRYB WYSZUKIWANIA) - NACISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ (PRZEZ 2 SEKUNDY) PRZYCISK NEXT/UP LUB BACK/DOWN BY PRZEJŚĆ DO TRYBU WYSZUKIWANIA AUTOMATYCZNEGO CZĘSTOTLIWOŚCI PIERWSZEJ DOSTĘPNEJ STACJI (W GÓRĘ LUB W DÓŁ SKALI). - WYŚWIETLACZ CYFROWY LCD POKAŻE CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNALEZIONEJ STACJI - PO ZNALEZIENIU POŻĄDANEJ CZĘSTOTLIWOŚCI LUB STACJI MOŻNA ZAPISAĆ JĄ W JEDNEJ Z POZYCJI PAMIĘCI (MEMORY). (ZOB. ROZDZIAŁ PAMIĘĆ STACJI RADIOWYCH). PAMIĘĆ STACJI RADIOWYCH (ZAPROGRAMOWANIE STACJI W PAMIĘCI) - AKTUALNIE ODTWARZANĄ STACJĘ MOŻNA W KAŻDEJ CHWILI ZAPISAĆ NA JEDNEJ Z POZYCJI PAMIĘCI URZĄDZENIA. - JEDNOKROTNIE NACISNĄĆ PRZYCISK PROG/MEM. - NACISKAĆ PRZYCISK RADIO MEM+ LUB RADIO MEM- BY WYBRAĆ POZYCJĘ W PAMIĘCI. (MOŻNA USTAWIĆ 30 POZYCJI W PAŚMIE FM I 20 W PAŚMIE MW/AM). - JEDNOKROTNIE NACISNĄĆ PRZYCISK PROG/MEM BY ZAPISAĆ STACJĘ NA WYBRANEJ POZYCJI PAMIĘCI. - BY WYBRAĆ JAKĄKOLWIEK ZAPISANĄ STACJĘ, WYSTARCZY NACISKAĆ PRZYCISKI RADIO MEM + LUB RADIO MEM, A URZĄDZENIE PRZEŁĄCZY SIĘ NA POŻĄDANĄ STACJĘ. - BY USUNĄĆ POZYCJĘ Z PAMIĘCI WYSTARCZY ZAPAMIĘTAĆ NA JEJ POZYCJI INNĄ STACJĘ. WKŁADANIE I WYJMOWANIE PŁYT - PRZY OTWIERANIU KLAPKI PŁYT CD NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PŁYTA W ŚRODKU NIE ZNAJDUJE SIĘ W RUCHU. ZAWSZE PRZED OTWORZENIEM KLAPKI NALEŻY UŻYĆ PRZYCISKU STOP, BY ZATRZYMAĆ PŁYTĘ. - UMIEŚCIĆ PŁYTĘ CD W KIESZENI ODTWARZACZA ZADRUKOWANĄ STRONĄ DO GÓRY. NACISNĄĆ LEKKO ŚRODKOWĄ CZĘŚĆ PŁYTY AŻ ZABLOKUJE SIĘ ONA NA TRZPIENIU. - PO UMIESZCZENIU PŁYTY NA TRZPIENIU DELIKATNIE OPUŚCIĆ KLAPKĘ KIESZENI ODTWARZACZA AŻ CAŁKOWICIE SIĘ ZAMKNIE. - URZĄDZENIE JEST GOTOWE DO ODTWARZANIA. - W CELU WYJĘCIA PŁYTY, NALEŻY WYKONAĆ POWYŻSZĄ PROCEDURĘ, PRZY CZYM SAMO ZDEJMOWANIE PŁYTY Z TRZPIENIA PŁYTY ODBYWA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE JEDEN PALEC NALEŻY POŁOŻYĆ NA TRZPIENIU A DRUGI NA KRAWĘDZI PŁYTY I DELIKATNIE POCIĄGNĄĆ W GÓRĘ. - WAŻNE: ZAWSZE TRZYMAĆ PŁYTĘ ZA JEJ KRAWĘDZIE. UNIKAĆ POZOSTAWIANIA NA PŁYCIE ODCISKÓW PALCÓW, ROZMAZYWANIA PLAM I BRUDZENIA JEJ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB. JEŚLI PŁYTA SIĘ ZABRUDZI UŻYWAĆ SPECJALNYCH ŚCIERECZEK LUB INNYCH ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO CZYSZCZENIA PŁYT CD.

4 OBSŁUGA ZWYKŁYCH PŁYT CD - NACISNĄĆ PRZYCISK CD. W CIĄGU KILKU SEKUND NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ KOMUNIKAT READ" A NASTĘPNIE "NO DISC"(BRAK PŁYTY). (JEŚLI W ODTWARZACZU ZNAJDUJE SIĘ JUŻ PŁYTA ROZPOCZNIE SIĘ ODTWARZANIE PIERWSZEGO UTWORU). - WŁOŻYĆ PŁYTĘ CD W SPOSÓB OPISANY WCZEŚNIEJ. - PŁYTA ZACZNIE SIĘ OBRACAĆ A URZĄDZENIE ZACZNIE ODTWARZAĆ PIERWSZY UTWÓR. NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ AKTUALNY NUMER ODTWARZANEGO UTWORU I CZAS JEGO TRWANIA W MINUTACH I SEKUNDACH. - W KAŻDEJ CHWILI PODCZAS ODTWARZANIA MOŻNA NACISNĄĆ PRZYCISK PLAY W CELU ZATRZYMANIA ODTWARZANIA. POWTÓRNE NACIŚNIĘCIE PLAY WZNOWI ODTWARZANIE OD TEGO SAMEGO MIEJSCA UTWORU. - W KAŻDEJ CHWILI PODCZAS ODTWARZANIA MOŻNA NACISNĄĆ PRZYCISK STOP BY PRZERWAĆ ODTWARZANIE. PO WCIŚNIĘCIU PLAY, PŁYTA BĘDZIE ODTWARZANA OD POCZĄTKU. - W KAŻDEJ CHWILI PODCZAS ODTWARZANIA MOŻNA KRÓTKO NACISNĄĆ PRZYCISKI NEXT LUB BACK BY PRZEJŚĆ ODPOWIEDNIO O JEDEN UTWÓR DO PRZODU LUB DO TYŁU. - W KAŻDEJ CHWILI PODCZAS ODTWARZANIA MOŻNA NACISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ PRZYCISKI NEXT LUB BACK BY URUCHOMIĆ SZYBKIE PRZEWIJANIE ODTWARZANEGO AKTUALNIE UTWORU ODPOWIEDNIO W PRZÓD LUB W TYŁ. ODTWARZANIE PŁYT MP3-CD - WŁOŻYĆ MP3 CD DO KIESZENI ODTWARZACZA I ZAMKNĄĆ KLAPKĘ. - NACISNĄĆ PRZYCISK CD. - URZĄDZENIE ZACZNIE ODCZYTYWAĆ ZAWARTOŚĆ PŁYTY Z PLIKAMI W FORMACIE MP3, POTRWA TO KILKA SEKUND.(UWAGA: W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PŁYT MOŻE TO ZAJĄĆ NAWET DO 60 SEKUND, W ZALEŻNOŚCI OD ŁĄCZNEJ LICZBY UTWORÓW/PLIKÓW ZAPISANYCH NA PŁYCIE). - PO ROZPOZNANIU PRZEZ URZĄDZENIE ŻE JEST TO PŁYTA Z PLIKAMI MP3 A NIE ZWYKŁA PŁYTA CD-AUDIO, NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ KOMUNIKAT MP3. - ROZPOCZNIE SIĘ ODTWARZANIA PIERWSZEGO UTWORU A NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ JEGO NUMER ( 001 JEŚLI BĘDZIE TO PIERWSZY UTWÓR W KOLEJNOŚCI) A TAKŻE CZAS JEGO TRWANIA W MINUTACH I SEKUNDACH. - W KAŻDEJ CHWILI PODCZAS ODTWARZANIA MOŻNA NACISNĄĆ PRZYCISK PLAY W CELU ZATRZYMANIA ODTWARZANIA. POWTÓRNE NACIŚNIĘCIE PLAY WZNOWI ODTWARZANIE OD TEGO SAMEGO MIEJSCA UTWORU. - W KAŻDEJ CHWILI PODCZAS ODTWARZANIA MOŻNA KRÓTKO NACISNĄĆ PRZYCISKI NEXT LUB BACK BY PRZEJŚĆ ODPOWIEDNIO O JEDEN UTWÓR DO PRZODU LUB DO TYŁU. - W KAŻDEJ CHWILI PODCZAS ODTWARZANIA MOŻNA NACISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ PRZYCISKI NEXT LUB BACK BY URUCHOMIĆ SZYBKIE PRZEWIJANIE ODTWARZANEGO AKTUALNIE UTWORU ODPOWIEDNIO W PRZÓD LUB W TYŁ. - NA PŁYTACH MP3-CD MOŻE BYĆ ZAPISANA DUŻA LICZBA UTWORÓW, DLATEGO URZĄDZENIE UMOŻLIWIA PRZESKAKIWANIE DO PRZODU LUB DO TYŁU O 10 UTWORÓW. WYSTARCZY NACISNĄĆ ODPOWIEDNIO PRZYCISK + 10 LUB - 10 W CZASIE ODTWARZANIA. FOLDERY (KATALOGI) NA PŁYTACH MP3-CD - PLIKI MP3 (UTWORY) MOŻNA PODCZAS ZAPISYWANIA NA PŁYCIE UMIEŚCIĆ W RÓŻNYCH FOLDERACH (KATALOGACH). MOŻNA NA PRZYKŁAD PODZIELIĆ JE WEDŁUG AUTORÓW, RODZAJU MUZYKI LUB TYPU PIOSENEK. MOŻNA TWORZYĆ FOLDERY I WPROWADZIĆ DOWOLNĄ ORGANIZACJĘ PLIKÓW TAK BY MOŻNA BYŁO ŁATWO I WYGODNIE WYSZUKIWAĆ ORAZ ODTWARZAĆ WYBRANE UTWORY. - WYBIERAJĄC KONKRETNY FOLDER NA PŁYCIE Z PLIKAMI MP-3, NALEŻY WCISKAĆ PRZYCISK FOLDER BY PRZECHODZIĆ DO KOLEJNEGO KATALOGU. - ZA KAŻDYM PRZYCIŚNIĘCIEM PRZYCISKU FOLDER WYBIERANY JEST NASTĘPNY KATALOG A URZĄDZENIE ROZPOCZYNA ODTWARZANIE PIERWSZEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W NIM UTWORU, ZAŚ NA WYŚWIETLACZU LCD POJAWI SIĘ NUMER UTWORU. - KIEDY ODTWARZACZ ZNAJDUJE SIĘ W TRYBIE STOP (NIE ODTWARZA ŻADNEGO UTWORU W DANEJ CHWILI), PO NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU FOLDER, NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ NUMER PIERWSZEJ PIOSENKI W KOLEJNYM KATALOGU ALE NIE ROZPOCZNIE SIĘ ODTWARZANIE. ABY ODTWORZYĆ UTWÓR W TAKIEJ SYTUACJI NALEŻY WCISNĄĆ PLAY (UWAGA: ODTWARZANIE MOŻE ROZPOCZĄĆ SIĘ Z NIEWIELKIM OPÓŹNIENIEM). TRYB WYŚWIETLANIA TEKSTU (id3-tag) - URZĄDZENIE MOŻE WYŚWIETLAĆ INFORMACJE TEKSTOWE(TAGI id3) NA TEMAT PLIKÓW MP3. - W CZASIE ODTWARZANIA UTWORU MP3 CO 5 SEKUND WYŚWIETLACZ AUTOMATYCZNIE PRZEŁĄCZA SIĘ W TRYB WYŚWIETLANIA TEKSTU I POKAZUJE INFORMACJE ZAWARTĄ W id3. - PO WYŚWIETLENIU INFORMACJI, URZĄDZENIE PRZEŁĄCZA SIĘ W NORMALNY TRYB WYŚWIETLANIA (NUMER I CZAS TRWANIA UTWORU) NA KOLEJNE 5 SEKUND. - POWYŻSZA SEKWENCJA WYŚWIETLANIA POWTARZA SIĘ PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA UTWORU W SPOSÓB POKAZANY PONIŻEJ: 5 SEKUND. NUMER UTWORU INFORMACJA id3-tag + CZAS ODTWARZANIA (POWTARZA SIĘ) PROGRAMOWANIE ODTWARZACZA - ODTWARZACZ MOŻNA ZAPROGRAMOWAĆ BY ODTWARZAŁ W USTALONEJ KOLEJNOŚCI DO 60 UTWORÓW. - PRZED ROZPOCZĘCIEM PROGRAMOWANIA ZAWSZE NACISNĄĆ PRZYCISK STOP. - JEDNOKROTNIE NACISNĄĆ PRZYCISK PROG/MEM, NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ KOMUNIKAT "MEMORY", KTÓRY WSKAZUJE ŻE URZĄDZENIE ZNALAZŁO SIĘ W TRYBIE PROGRAMOWANIA. - NACISKAĆ PRZYCISKI NEXT LUB BACK BY WYBRAĆ NUMER UTWORU KTÓRY MA ZOSTAĆ ZAPISANY W PAMIĘCI PROGRAMOWANIA. - NACISNĄĆ PRZYCISK PROG/MEM ABY ZATWIERDZIĆ WYBÓR. - POWTARZAĆ POPRZEDNIE DWA PUNKTY ZA KAŻDYM RAZEM WYBIERAJĄC UTWÓR, KTÓRY MA ZOSTAĆ ZAPISANY NA KOLEJNYM MIEJSCU W PAMIĘCI PROGRAMOWANIA. - PO ZAPISANIU WYBRANYCH W POWYŻSZY SPOSÓB MAKSYMALNIE 60 UTWORÓW (MOŻE BYĆ ICH MNIEJ), NACISNĄĆ PRZYCISK PLAY, NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ KOMUNIKAT PROG WSKAZUJĄCY, ŻE UTWORY ZOSTAŁY ZAPISANE W PAMIĘCI URZĄDZENIA. - URZĄDZENIE ZACZNIE ODTWARZAĆ UTWORY W KOLEJNOŚCI ZAPISANEJ W PAMIĘCI PROGRAMOWANIA. - ABY WYCZYŚCIĆ I SKASOWAĆ CAŁĄ ZAPISANĄ LISTĘ NALEŻY DWUKROTNIE NACISNĄĆ PRZYCISK STOP (2 RAZY JEDEN PO DRUGIM). DZIAŁANIE TO WYCZYŚCI PAMIĘĆ PROGRAMOWANIA KOLEJNOŚCI ODTWARZANIA.

5 - URZĄDZENIE JEST WYPOSAŻONE W GNIAZDO USB, DZIĘKI KTÓREMU MOŻNA ODTWARZAĆ PLIKI MP3 ZAPISANE NA NOŚNIKACH TYPU PENDRIVE (KOMPATYBILNYCH Z USB 1.1 ORAZ 2.0). - ABY SKORZYSTAĆ Z TEJ FUNKCJI NALEŻY PRZYCISNĄĆ PRZYCISK USB AŻ DO MOMENTU POJAWIENIA SIĘ KOMUNIKATU "USB" NA WYŚWIETLACZU, A NASTĘPNIE PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE USB DO GNIAZDA USB W ODTWARZACZU. - WYŚWIETLACZ POKAŻE SYMBOL USB I SPRAWDZI CZY W PODŁĄCZONYM URZĄDZENIU ZNAJDUJĄ SIĘ UTWORY MP3. - PO ZNALEZIENIU PLIKÓW MP3 ODTWARZACZ ZACZNIE ODTWARZAĆ PIERWSZY UTWÓR, ZAŚ NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ (NA 5 SEKUND) NUMER UTWORU PO KTÓRYM NASTĄPI WYŚWIETLENIE INFORMACJI TEKSTOWEJ Z TAGU id3, TAK SAMO JAK W PRZYPADKU ODTWARZANIA UTWORÓW MP3 Z PŁYTY. - OBSŁUGA ODTWARZACZA (ODTWARZANIE, PRZERWA, NASTĘPNY LUB POPRZEDNI UTWÓR, STOP) ODBYWA SIĘ W TAKI SAM SPOSÓB JAK W PRZYPADKU PŁYTY MP3. INFORMACJA MIMO ŻE URZĄDZENIE TO JEST W PEŁNI KOMPATYBILNE ZE STANDARDAMI USB 1.1 I 2.0, NIEWIELKI ODSETEK (OK. 5%) NOŚNIKÓW USB MOŻE NIE DAĆ SIĘ ODCZYTAĆ ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE ICH PRODUKCJA NIE UWZGLĘDNIA PEŁNEJ ZGODNOŚCI Z OFICJALNYMI STANDARDAMI USB 1.1 / 2.0. WAŻNE ZAWSZE WYBIERAĆ TRYB USB"(NACISKAJĄC PRZYCISK USB) PRZED PODŁĄCZENIEM NOŚNIKA DO URZĄDZENIA. ZASILANIE: AC 110V/230V ~, 50/60Hz DC 9V (6 BATERII C-CELL/ UM-2/ LR14) (BATERIE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZESTAWIE) POBÓR MOCY: 15W CZĘSTOTLIWOŚĆ : AM khz FM MHz URZĄDZENIE NIE MOŻE BYĆ NARAŻANE NA OBRYZGANIE LUB ZALANIE PŁYNAMI, NIE STAWIAĆ NA NIM ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW NAPEŁNIONYCH PŁYNAMI (WAZONY, KUBKI ETC.). TABLICZKA ZNAMIONOWA ZNAJDUJE SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI OBUDOWY URZĄDZENIA. WTYCZKA PRZEWODU ZASILANIA SŁUŻY TAKŻE JAKO WYŁĄCZNIK URZĄDZENIA, NALEŻY WIĘC PODŁĄCZAĆ JĄ TAK BY MOŻNA BYŁO JĄ Z ŁATWOŚCIĄ OBSŁUGIWAĆ. GROMADZENIE SIĘ ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH MOŻE NEGATYWNIE WPŁYWAĆ NA FUNKCJONOWANIE URZĄDZENIA. NALEŻY WÓWCZAS ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE OD PRĄDU I PO CHWILI WŁĄCZYĆ PONOWNIE.

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie elementów sterowania

Rozmieszczenie elementów sterowania Rozmieszczenie elementów sterowania 1. PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY (CD/KASETA (WYŁ.)/RADIO) 2. PRZEŁĄCZNIK ZAKRESU FAL 3. ANTENA FM 4. POKRYWA ODTWARZACZA CD 5. POKRĘTŁO STROJENIA RADIA 6. PRZYCISK PODBICIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15

INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15 INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15 Radiomagnetofon Stereo z odtwarzaczem MP3/CD/CD-R/USB/SD Poznaj symbole bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE PRZED WODĄ I WILGOCIĄ Urządzenie nie może być wystawianie na ryzyko zamoczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WARNING RT-4300 UWAGA W CELU UNIKNIĘCIA POŻARU LUB RYZYKA PORAŻENIA NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB W MIEJSCU WILGOTNYM SYMBOL JASNEJ BŁYSKAWICY ZAKOŃCZONEJ STRZAŁKĄ wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD CSU-36 OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie

Bardziej szczegółowo

Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne

Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Easi-Listener lub otwarcia ich obudowy.

Bardziej szczegółowo

RADIOTELEFONU FR - 100

RADIOTELEFONU FR - 100 Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU FR - 100 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl DANE TECHNICZNE Częstotliwość pracy BAND A BAND

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Doskonała jakość dźwięku. Przyciski i wyświetlacz. Odstęp kanałów: Plug & drive: łatwe podłączenie do gniazda zapalniczki

Dane techniczne Doskonała jakość dźwięku. Przyciski i wyświetlacz. Odstęp kanałów: Plug & drive: łatwe podłączenie do gniazda zapalniczki Funkcje: Czyta i odtwarza pliki w formacie MP3/WMA z karty SD/MMC i dysku przez port USB Wyświetlacz LCD przedstawia informacje o pliku audio i częstotliwości Funkcja LINE-IN (Wejście liniowe) umożliwia

Bardziej szczegółowo

Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE

Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Bezpieczeństwo Znak błyskawicy w trójkącie, ma za zadanie ostrzec użytkownika o ryzyku porażenia prądem ze względu na nieizolowane elementy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA Radio z zegarem, Bluetooth TYP: DENVER CRB-818 Znak błyskawicy w trójkącie oznacza niebezpiecznie wysokie napięcie wewnątrz produktu. OSTRZEŻENIE: Dla minimalizacji ryzyka porażenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CS-U50

INSTRUKCJA OBSŁUGI CS-U50 INSTRUKCJA OBSŁUGI CS-U50 OSTRZEśENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POśARU I PORAśENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym słuŝy ostrzeŝeniu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe radio AM/FM na baterie słoneczne i dynamo

Cyfrowe radio AM/FM na baterie słoneczne i dynamo Instrukcja obsługi - SR30 Cyfrowe radio AM/FM na baterie słoneczne i dynamo Zasady działania: Urządzenie zawiera wysokiej jakości odbiornik radiowy z czułym dwuzakresowym radiem AM/FM, cyfrowym wyświetlaczem,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Radio ścienne PEHA by Honeywell

Radio ścienne PEHA by Honeywell INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio ścienne PEHA by Honeywell Nr produktu 551354 Strona 1 z 21 1.1 Zastosowanie Radio ścienne Audio Point może być używane na przykład w pokojach domowych (łazienka, kuchnia, sypialnia)

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U 1. Informacje podstawowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio samochodowe 4001U pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się

Bardziej szczegółowo

RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB

RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD26 USB AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza i życzymy

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania sterownika elektronicznych dzwonów

Instrukcja programowania sterownika elektronicznych dzwonów Instrukcja programowania sterownika elektronicznych dzwonów Spis treści: 1.Opis wyprowadzeń sterownika... 3 2.Wgrywanie plików muzycznych do pamięci sterownika... 4 3.Programowanie listy odtwarzania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD36 USB AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl www.audiox.com.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Wieża stereo MHX-550.LP

Wieża stereo MHX-550.LP Wieża stereo MHX-550.LP Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wielofunkcyjnej wieży stereo. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth Skrócona instrukcja Skrócona instrukcja 1. Upewnij się, że wszystkie wymienione w tabelce obok pozycje znajdują się w zestawie. 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Sound Oasis. S-5000 Sound Therapy System

Instrukcja Obsługi. Sound Oasis. S-5000 Sound Therapy System Instrukcja Obsługi Sound Oasis S-5000 Sound Therapy System Dziękujemy za wybranie Sound Oasis! Sound Oasis jest światowym liderem w zakresie produkcji systemów służących do terapii dźwiękowej. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI CECHY URZĄDZENIA 1. CECHY URZĄDZENIA Ekran LCD z przekątna 7" (TFT) Rozdzielczość ekranu 800x480 pikseli Pamięć RAM: 256MB Wbudowana pamięć flash 2GB

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INTEKpolska Sp. J. 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www: http://www.intekpolska.pl

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający Przed rozpoczęciem pracy Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu urządzenia: Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q CLOCK RADIO Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q BG CS EL HR HU LT PL PT SL TIME ALARM UP SNOOZE DOWN SLEEP RADIO ON - TUNING + AL 1 1+2 2 - DIMMER + + VOLUME - 3 БЪЛГАРСКИ 05-13 ČESKY 14-22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23-32 HRVATSKI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 icdmix 2 Przewód zasilający Przewód RCA Instrukcja obsługi Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five AM / FM URZ0243 CB SUNKER Elite Five ELITE FIVE Zakres obsługiwany przez radio 24,265 30,105Mhz / PL 190(W) x 120(D) x 31(H) mm / 1W FM 10% Miejsce instalacji AM: 0.5 uv dla 10dB Strojenie anteny FM: 0.5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

NR410 Podręcznik UŜytkownika

NR410 Podręcznik UŜytkownika NR410 Podręcznik UŜytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z poniŝszymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniŝszych zasad, zwiększa ryzyko wypadku i moŝe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO Produkt po zużyciu nie może zostać wyrzucony wraz z innymi odpadami domowymi, lecz musi zostać oddany do punktu zbiórki zużytych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Spis treści Wstęp...3 Cechy charakterystyczne...3 Uwagi...4 1.1. Wywoływanie menu...4 1.2. Przeglądanie...4 1.3. Wybieranie trybu pracy...4 1.4. Regulacja głośności...4

Bardziej szczegółowo

PUBLIC ADDRESS SYSTEM

PUBLIC ADDRESS SYSTEM PUBLIC ADDRESS SYSTEM T-2 221 TUNER AM/FM + ODTWARZACZ CD/USB/SD CD PLAYER AM/FM DTS TUNER AUTO/ AM/FM ST/MON MEM MANUAL UP DOWN POWER USB EJECT PLAY STOP PLAY MODE PREV NEXT USB/CD MUTE IR STATUS 1 2

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Czytnik książek elektronicznych

Czytnik książek elektronicznych Czytnik książek elektronicznych Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 1. Prezentacja produktu..3 1.1 Wskazówki bezpieczeństwa..3 1.2 Główne funkcje 3 1.3 Akcesoria..4 1.4 Wymagania sprzętowe komputera 4

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

JABRA EVOLVE 80. Podręcznik użytkownika. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Podręcznik użytkownika. jabra.com/evolve80 Podręcznik użytkownika jabra.com/evolve80 2014 GN A/S / GN Netcom US, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 1. Budowa( opis) 1: Dziura na smycz 2: Włączanie 3: Tryby(Mode) 4: Klips 5: Karta Micro SD 6: Obręcz 7: Mini USB 8: Kamera 9: Operacje STOP/NAGRYWAJ 10: Wskaźnik stanu

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Generator Pary i Panel kontrolny

Generator Pary i Panel kontrolny Generator Pary i Panel kontrolny ZASILANIE ELEKTRYCZNE Urządzenia elektryczne zastosowane w tym produkcie posiadają zabezpieczenie przed zalaniem i uziemienie. Osoba montująca kabinę powinna prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

USB-STICK ODTWARZACZ MP3 z wyświetlaczem LCD I radiem FM. Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

USB-STICK ODTWARZACZ MP3 z wyświetlaczem LCD I radiem FM. Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. FUB333 USB-STICK ODTWARZACZ MP3 z wyświetlaczem LCD I radiem FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

Radio Bresser Optik Outdoor, dynamo i zasilanie solarne

Radio Bresser Optik Outdoor, dynamo i zasilanie solarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000860603 Radio Bresser Optik Outdoor, dynamo i zasilanie solarne Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Ogólne ostrzeżenia Uwaga Urządzenie zawiera elementy elektryczne które działają

Bardziej szczegółowo

Feel. Feel USER MANUAL. INSTRUKCJA OBS UGI Uwagi:

Feel. Feel USER MANUAL. INSTRUKCJA OBS UGI Uwagi: INSTRUKCJA OBS UGI Uwagi: USER MANUAL Dziêkujemy za zakup odtwarzacza ibox FEEL. Mamy nadziejê, e zaspokoi wasze oczekiwania. Prosimy o zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi oraz fukncjami odtwarzacza przed

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

OPEL Combo Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego

OPEL Combo Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego OPEL Combo Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 27 Odtwarzacz CD... 35 Wejście AUX... 39 Gniazdo USB... 41 Rozpoznawanie mowy... 47 Telefon...

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Instrukcja obsługi 33042 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Obudowa głośnika zapewnia ochronę przed wodą rozpryskiwaną pod różnymi kątami. Zanurzenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara z wbudowaną kamerą. Z tym zegarem masz dostępnych kilka urządzeń w jednym zawsze pod ręką: praktyczny zegar z alarmem,

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Zawartość pudełka: Rejestracja: Zasady ogólne:

Zawartość pudełka: Rejestracja: Zasady ogólne: INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość pudełka: NDX400 Przewód zasilający Przewód audio RCA (cinch) Instrukcja obsługi Umowa gwarancyjna Rejestracja: Proszę zarejestrować sprzęt na stronie http://www.numark.com

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka.

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. UWAGI!!! Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. Sprawdzić stabilność i poprawność zamocowania wagi 2. Nie wystawiać

Bardziej szczegółowo

MSA-1 Mikroprocesorowy sterownik do przełącznika antenowego

MSA-1 Mikroprocesorowy sterownik do przełącznika antenowego MSA-1 Mikroprocesorowy sterownik do przełącznika antenowego Instrukcja obsługi Autor projektu: Grzegorz Wołoszun SP8NTH Wstęp Sterownik MSA-1 powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku krótkofalarskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd :18 Strona 1 DAB+ / FM

DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd :18 Strona 1 DAB+ / FM DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd 2014-07-01 13:18 Strona 1 Instrukcja obsługi DigitRadio GO DAB+ / FM DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd 2014-07-01 13:18 Strona 2 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 2

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CDR 500 ( tłumaczenie z j. angielskiego: sgt@adres.pl) Wprowadzenie

INSTRUKCJA OBSŁUGI CDR 500 ( tłumaczenie z j. angielskiego: sgt@adres.pl) Wprowadzenie INSTRUKCJA OBSŁUGI CDR 500 ( tłumaczenie z j. angielskiego: sgt@adres.pl) Wprowadzenie Radio CDR 500 umożliwia odbiór ultrakrótkich, średnich i długich fal radiowych. Jest wyposażone w dekoder wiadomości

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz radio CD z Bluetooth SR4348BT

Odtwarzacz radio CD z Bluetooth SR4348BT Odtwarzacz radio CD z Bluetooth SR4348BT Spis treści Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa..strona 3 Szczególne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa strona 5 Przegląd elementów strona 5 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo