Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne"

Transkrypt

1 Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Easi-Listener lub otwarcia ich obudowy. Wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją podlegać będą opłacie za wymianę. Wsparcie techniczne Informacje na temat najnowszych produktów znaleźć można na stronie Wsparcie techniczne można uzyskać pod adresem TTS Group Ltd. Park Lane Business park Kirkby-in-Ashfield Nottinghamshire, NG17 9GU, Wielka Brytania Bezpłatna infolinia: Bezpłatny numer faksu: TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią PLC Easi-Listener OSTRZEŻENIE: Nie usuwaj tego produktu wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Przekaż go do punktu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektronicznych. TTS Kod produktu: EL00381 OSTRZEŻENIE! Produkt ten nie powinien być udostępniany dzieciom w wieku do 36 miesięcy ze względu na obecność małych części, łatwych do połknięcia. Wyprodukowano w Chinach, dla TTS Group Ltd. Nxxxxx N448

2 Easi-Listener Odtwarzacz płyt CD/plików MP3 z 6 wbudowanymi gniazdami słuchawkowymi INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

3 Spis treści Ważna informacja...3 Cechy urządzenia Easi-Listener...4 Obsługa płyt CD...6 Odtwarzanie płyty CD...6 Play/Pause Mode (Tryb odtwarzania/pauzy)...7 Pomiń i szukaj...7 Tryb powtarzania...8 Tryb odtwarzania losowego...8 Tryb programu...8 Odtwarzanie płyt z plikami MP Play/Pause Mode (Tryb odtwarzania/pauzy) Tryb powtarzania Tryb odtwarzania losowego Pomiń i szukaj Tryb programu dla plików MP3 w folderach Obsługa USB Gwarancja Support... 15

4 Easi-Listener Urządzenie Easi-Listener jest przenośnym odtwarzaczem płyt CD/plików MP3 z sześcioma wbudowanymi gniazdami słuchawkowymi, idealnym do słuchania w grupie. Ważna informacja Zapoznaj się uważnie z treścią niniejszej instrukcji, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń spowodowanych błędem użytkowania i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. n Nie używaj urządzenia w środowisku o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze, zapylonym lub wilgotnym. n Podczas użytkowania urządzenia nie należy umieszczać go w zamkniętych regałach lub szafach bez odpowiedniej wentylacji, odstęp od sąsiadujących ścianek musi wynosić co najmniej 5 cm. n Podczas korzystania z urządzenia nie należy zasłaniać jego otworów wentylacyjnych. n Nigdy nie umieszczaj urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła lub otwartego ognia. n Chroń urządzenie przed kontaktem z wodą lub innymi płynami. n Jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, odłącz przewód zasilający. n Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy napięcie znamionowe Twojego urządzenia (230 V) odpowiada napięciu w lokalnej sieci energetycznej. Upewnij się, że używany jest prawidłowy przewód zasilający. n Tabliczka znamionowa umieszczona jest w dolnej części urządzenia. n Informacje dotyczące prawidłowego usuwania baterii podane są na str. 16. Baterie (nie są dołączone do kompletu) n Przed założeniem baterii odłącz przewód zasilający. n Używaj baterii tylko zalecanego rozmiaru i typu (8 x typ C). n Upewnij się, że zachowana jest wskazana biegunowość założonych baterii (+/-), zgodnie ze wskazaniem w komorze baterii. n Nie łącz różnych typów baterii (np. alkalicznych i cynkowo-węglowych) ani starych baterii z nowymi. n Jeśli planujesz dłuższe niekorzystanie z urządzenia, wyjmij z niego baterie, aby nie dopuścić do wycieku elektrolitu wewnątrz urządzenia. n Nie dopuszczaj do nadmiernego przegrzewania się baterii. n Gdy pogorszy się jakość odtwarzania, wymień baterie na nowe..

5 Cechy urządzenia Easi-Listener POKRĘTŁO KONTROLI GŁOŚNOŚCI 2. DRZWICZKI NAPĘDU CD 3. WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY 4. WSKAŹNIK FM STEREO 5. PRZYCISK CD SKIP/SEARCH BACKWARD (POMINIĘCIE PŁYTY/WYSZUKIWANIE WSTECZ) 6. PRZYCISK CD SKIP/SEARCH FORWARD (POMINIĘCIE PŁYTY/WYSZUKIWANIE NAPRZÓD) 7. PRZYCISK CD/USB 8. PRZYCISK FOLDER 9. PRZYCISK CD PLAY PAUSE (ODTWARZANIE PŁYTY CD/PAUZA) 10. PRZYCISK CD STOP (ZATRZYMANIE CD) 11. PRZYCISK PROGRAMOWANIA PŁYTY CD 12. PRZYCISK TRYBU 13. POKRĘTŁO STROJENIA 14. ANTENA FM 15. PRZEŁĄCZNIK ZAKRESU 16. PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI (RADIO/OFF/CD/ AUX) 17. GNIAZDO SŁUCHAWEK STEREOFONICZNYCH 18. GNIAZDO AUX IN 19. GNIAZDO ZASILANIA AC 20. DRZWICZKI KOMORY BATERII 21. PORT USB

6 Zasilanie prądem zmiennym n W przypadku nieprawidłowego działania spowodowanego wyładowaniami elektrostatycznymi, zresetuj urządzenie, odłączając i dołączając ponownie przewód zasilający. n Gdy urządzenie nie jest wykorzystywane, wyjmij przewód zasilający z gniazdka sieciowego. Tryb pomocniczy (AUX) Tryb (AUX) zapewnia wejście umożliwiające podłączenie do odtwarzacza wtyczki typu jack 3,5 mm, na przykład w celu podłączenia zewnętrznego odtwarzacza MP3. 1. Przesuń przełącznik FUNCTION do pozycji AUX. 2. Połącz gniazdko słuchawkowe jednostki pomocniczej (np odtwarzacza MP3 lub odtwarzacza MD) z gniazdem AUX-IN znajdującym się na tylnej ściance niniejszego urządzenia za pośrednictwem przewodu audio (z wtykami 3,5 mm po obu stronach, niedołączonego w zestawie). 3. Odtwarzaj utwory z dołączonego urządzenia. Muzykę z dołączonego urządzenia można odsłuchiwać przez głośniki. Obsługa radia Przesuń przełącznik FUNCTION (FUNKCJA) do pozycji RADIO. Przesuń przełącznik BAND (PASMO) do pozycji odpowiadającej żądanemu zakresowi częstotliwości (FM lub FM ST.). Ustaw pokrętło TUNING (STROJENIE) na pozycji żądanej stacji radiowej. Wyreguluj poziom dźwięku za pomocą pokrętła VOLUME CONTROL (REGULACJA GŁOŚNOŚCI). Aby wyłączyć radio, przesuń przełącznik FUNCTION (FUNKCJA) do pozycji OFF. Uwaga: Częstotliwość stacji nadawczej wskazana jest na pokrętle TUNING (STOJENIE). Wskaźnik FM stereo Easi-Listener Z chwilą dostrojenia się do nadajnika FM stereo zaświeci się wskaźnik FM STEREO. W przypadku odbioru słabego sygnału FM stereo może być słyszalny nadmierny szum tła. W tym przypadku należy przesunąć przełącznik BAND (PASMO) do pozycji FM. Antena W celu zapewnienia najlepszego odbioru, całkowicie rozłóż antenę.

7 Gniazda słuchawkowe stereo Urządzenie Easi-Listener zawiera sześć gniazd słuchawkowych, dzięki czemu idealnie nadaje się do wykorzystania w grupie. Wystarczy włożyć wtyczkę słuchawek (niedołączonych do zestawu) do gniazdka STEREO HEADPHONE (SŁUCHAWKI STEREO) i odpowiednio wyregulować głośność pokrętłem VOLUME CONTROL (REGULACJA GŁOŚNOŚCI). Podczas używania słuchawek głośniki są automatycznie odłączone. Ostrzeżenie: Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować utratę/ uszkodzenie słuchu. Obsługa płyt CD Odtwarzanie płyt CD (płyt kompatybilnych z CD-R/RW) Uwaga:W przypadku pominięcia utworu podczas odtwarzania płyty CD spróbuj zmniejszyć głośność. Podczas odtwarzania płyty CD nie otwieraj drzwiczek napędu CD. Utwory ogółem 1. Umieść płytę CD w kieszeni napędu i zamknij drzwiczki. Ustaw przełącznik FUNCTION (FUNKCJA) w pozycji CD. Uwaga: Upewnij się, że drzwiczki napędu CD są prawidłowo zamknięte i zablokowane. 2. Po zamknięciu drzwiczek napędu CD z umieszczoną wewnątrz płytą, na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się całkowita liczba utworów zapisanych na płycie (np. 17). 3. Jeśli w kieszeni napędu CD nie ma płyty, wówczas na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym wyświetli się wskaźnik i nastąpi przejście do trybu zatrzymania. 4. W przypadku nieprawidłowego zamknięcia drzwiczek napędu CD na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się nr

8 1. W przypadku naciśnięcia w trybie zatrzymania CD przycisku PLAY/PAUSE (ODTWARZANIE/ PAUZA) zostanie odtworzony pierwszy utwór. N wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się wskaźnik odtwarzania i odpowiedni numer utworu. 2. Aby tymczasowo zatrzymać odtwarzanie płyty CD, naciśnij jeden raz przycisk CD PLAY PAUSE (ODTWARZANIE PŁYTY CD/PAUZA). Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym zacznie migotać wskaźnik odtwarzania 3. Mimo przerwania odtwarzania płyta CD będzie nadal się obracać. Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie przycisk CD PLAY/PAUSE; odtwarzanie utworu rozpocznie się dokładnie od miejsca, w którym zostało ono przerwane. Easi-Listener Play/Pause Mode (Tryb odtwarzania/pauzy) 4. Aby zatrzymać płytę CD, naciśnij jeden raz przycisk CD STOP, bez względu na to, czy płyta CD będzie w trybie odtwarzania, czy w trybie pauzy. Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym ponownie zostanie pokazana całkowita liczba utworów na płycie. 5. Aby wyłączyć urządzenie Easi-Listener, przesuń przełącznik FUNCTION (FUNKCJA) do pozycji OFF. Pomiń i szukaj Wskaźnik odtwarzania Pierwszy utwór 01 Pierwszy utwór Jednokrotne naciśnięcie przycisku CD SKIP/SEARCH FORWARD (POMINIĘCIE CD/WYSZUKIWANIE NAPRZÓD) spowoduje przejście do kolejnego utworu. Po naciśnięciu przycisku BACKWARD (WSTECZ) nastąpi powrót do początku utworu. 2. W trybie odtwarzania w przypadku wciśnięcia i przytrzymania przycisku CD SKIP/ SEARCH FORWARD lub BACKWARD rozpocznie się poszukiwanie utworu przy słyszalnym odtwarzaniu przewijanych szybko naprzód lub wstecz utworów.

9 Repeat/Mode (Powtórz/tryb) 1. Powtórz KROK 1: Po jednorazowym naciśnięciu przycisku MODE (TRYB) na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik powtórzenia REP.. Będzie wówczas powtarzane odtwarzanie tego jednego utworu. 2. Repeat All (Powtarzaj wszystkie): Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku MODE (TRYB) na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik powtarzania wszystkich utworów REP i cała płyta będzie odtwarzana w sposób ciągły. 3. Aby skasować funkcję powtarzania: wielokrotnie naciskaj przycisk MODE (TRYB), aż na wyświetlaczu zgaśnie wskaźnik powtarzania. Tryb odtwarzania losowego Funkcja ta umożliwia odtwarzanie utworów z płyty w porządku losowym. 1. W trybie zatrzymania CD trzykrotnie naciśnij przycisk MODE (TRYB); na wyświetlaczu LCD pojawi się wskaźnik Losowo. Naciśnij jeden raz przycisk PLAY (ODTWARZANIE), aby rozpocząć odtwarzanie. 2. Aby wyłączyć funkcję odtwarzania losowego, naciśnij ponownie przycisk MODE; wyświetli się Losowo na wyświetlaczu zgaśnie wskaźnik. Należy powtórzyć utwór nr 8 Wskaźnik powtarzania wszystkich utworów po 1

10 Tryb programu Tryb ten pozwala tworzyć listy utworów z płyty CD, zawierających maksymalnie 20 pozycji. Pozwala to na odtwarzanie tych utworów w różnej kolejności. 1. W trybie zatrzymania CD naciśnij jeden raz przycisk PROGRAM. Zaświeci się i będzie migotać wskaźnik PROGRAM oraz liczba programów przeznaczonych do zapisania, począwszy od pierwszego programu. Aby wybrać żądany utwór, naciśnij przycisk CD SKIP/SEARCH FORWARD lub BACKWARD ; na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się odpowiedni numer utworu. Aby zapisać ten utwór w pamięci, naciśnij przycisk PROGRAM. Easi-Listener Powtarzaj powyższą procedurę do momentu zaprogramowania wszystkich żądanych utworów. W pamięci można zapisać ogółem 20 utworów. Po zakończeniu programowania na ekranie LCD zostanie wyświetlony migoczący tekst PROGRAM Uwaga:Każdorazowe wciśnięcie przycisku CD SKIP/SEARCH FORWARD lub BACKWARD (POMINIĘCIE CD/WYSZUKIWANIE NAPRZÓD lub WSTECZ) spowoduje wyświetlenie najpierw ostatnio zaprogramowanego numeru utworu. 3. Naciśnij jeden raz przycisk CD PLAY/PAUSE (ODTWARZANIE PŁYTY CD/PAUZA), aby rozpocząć odtwarzanie utworu, jednocześnie zaświeci się wskaźnik odtwarzania płyty CD. 4. Aby sprawdzić program zapisany po zakończeniu programowania, naciśnij jeden raz przycisk PROGRAM w trybie zatrzymania płyty CD, po czym naciśnij jeden raz przycisk CD SKIP/SEARCH FORWARD ; na ekranie ciekłokrystalicznym zostanie wyświetlony numer pierwszego zaprogramowanego utworu. Powtórz powyższą procedurę w celu odczytania całej zaprogramowanej pamięci. 5. Aby anulować zaprogramowaną pamięć w trybie zatrzymania płyty CD, naciśnij jeden raz przycisk CD STOP lub otwórz drzwiczki napędu CD w trybie zatrzymania CD. Wskaźnik PROGRAM zniknie z wyświetlacza ciekłokrystalicznego.

11 Odtwarzanie płyt z plikami MP3 Płyty z plikami MP3 umożliwiają zapis wielu plików w folderach (lub albumach ). Odtwarzacz płyt CD może czytać te foldery jako oddzielne albumy, działając podobnie jak zmieniacz płyt CD. Urządzenie Easi-Listener odczytuje tylko pliki MP3. Wszystkie pliki na płycie CD MP3 muszą być zapisane w formacie MP3. 1. Otwórz drzwiczki napędu CD. Umieść płytę MP3 w kieszeni napędu CD i zamknij drzwiczki. Ustaw przełącznik FUNCTION (FUNKCJA) w pozycji CD. Uwaga: Upewnij się, że drzwiczki napędu CD są prawidłowo zamknięte i zablokowane. 2. Po zamknięciu drzwiczek napędu CD z umieszczoną wewnątrz płytą MP3, na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pokazana zostanie całkowita liczba utworów i odtwarzacz przejdzie do trybu zatrzymania. 3. Jeśli wewnątrz odtwarzacza CD nie ma płyty, na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się symbol... i urządzenie przejdzie do trybu zatrzymania. 4. W przypadku nieprawidłowego zamknięcia drzwiczek napędu CD na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się... Uwaga: W przypadku pomijania utworów podczas odtwarzania płyty z plikami w formacie MP3 spróbuj zmniejszyć głośność. Podczas odtwarzania płyty z plikami MP3 nie otwieraj drzwiczek napędu CD. Play/ Pause Mode (Tryb odtwarzania/pauzy) 1. Po wciśnięciu przycisku PLAY/PAUSE w trybie zatrzymania CD, zostanie odtworzony pierwszy utwór i zaświeci się wskaźnik odtwarzania MP3. Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się wskaźnik oraz konkretny numer utworu. 2. Utwory muzyczne w formacie MP3 można zapisywać na płycie CD z wykorzystaniem folderu, lub bez niego, zależnie od metody wypalania pliku MP3. Liczba utworów ogółem

12 Easi-Listener a. W przypadku odtwarzania płyty MP bez umieszczania plików w folderze, na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym będą wyświetlane bezpośrednio wszystkie numery utworów. Po naciśnięciu przycisku FOLDER, pokazane zostaną tylko numer albumu i numer utworu. b. Jeśli utwory zapisane są w różnych folderach, musisz wybrać najpierw konkretny numer albumu, naciskając przycisk FOLDER, następnie wybierz album, naciskając przycisk CD SKIP/SEARCH FORWARD lub BACKWARD. Aby wybrać w albumie żądany numer utworu, na przykład w albumie nr 4 utwór nr 3, naciśnij przycisk CD SKIP/SEARCH FORWARD lub BACKWARD: KROK - 1: Aby wybrać album nr 4, naciśnij przycisk FOLDER. 68 utworów KROK 2: Aby wybrać utwór nr 3 w tym albumie (o numerze 4), naciśnij przycisk CD SKIP/SEARCH FORWARD lub BACKWARD Aby tymczasowo zatrzymać odtwarzanie płyty MP3, naciśnij jeden raz przycisk CD PLAY/PAUSE; na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym migotać będzie wskaźnik odtwarzania. 4. Mimo przerwania odtwarzania płyta nadal będzie się obracać. Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie przycisk CD PLAY/PAUSE. Odtwarzanie utworu rozpocznie się dokładnie od miejsca, w którym zostało ono przerwane. 5. Aby zatrzymać płytę MP3, naciśnij jeden raz przycisk CD STOP, bez względu na to, czy płyta MP3 będzie w trybie odtwarzania, czy w trybie pauzy. 6. Aby wyłączyć urządzenie, przesuń przełącznik FUNCTION (FUNKCJA) do pozycji OFF.

13 Tryb powtarzania 1. Powtórz KROK 1: Po jednorazowym naciśnięciu przycisku MODE (TRYB) zaświeci się wskaźnik powtórzenia REPZaświeci się i będzie powtarzane odtwarzanie jednego wybranego utworu. 2. Powtarzanie folderu: W przypadku dwukrotnego naciśnięcia przycisku MODE (TRYB) wskaźnik REPzaświeci się i Album i wielokrotnie będzie odtwarzany konkretny folder. 3. Repeat All (Powtarzaj wszystkie): Po trzykrotnym naciśnięciu przycisku REPEAT (POWTARZAJ) zostanie wyświetlony wskaźnik powtórzenia wszystkich utworów REP i cała płyta będzie odtwarzana w sposób ciągły. 4. Aby skasować funkcję powtarzania: wielokrotnie naciskaj przycisk MODE (TRYB), aż na wyświetlaczu zgaśnie wskaźnik powtarzania. Tryb odtwarzania losowego Funkcja ta umożliwia odtwarzanie utworów z płyty w porządku losowym. Wskaźnik RANDOM informuje, że wszystkie pliki MP3 odtwarzane będą losowo Gdy urządzenie znajduje się w trybie CD Stop (zatrzymania CD), naciśnij czterokrotnie przycisk MODE (TRYB), na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się wskaźnik Losowo. Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij jeden raz przycisk PLAY/PAUSE (ODTWARZANIE/PAUZA). 2. Aby wyłączyć funkcję odtwarzania losowego, naciśnij ponownie przycisk MODE, wówczas wskaźnik Losowo na wyświetlaczu zgaśnie wskaźnik.

14 Pomiń i szukaj Patrz: sekcja Skip and Search (Pomiń i wyszukuj) na stronie 7. Easi-Listener Tryb Program dla plików MP3 w folderach 1. W trybie zatrzymania CD naciśnij jeden raz przycisk PROGRAM. Wskaźnik Program pokazujący programy przeznaczone do zapisania wyświetla najpierw pierwszy program, i migocze w sposób ciągły. Naciśnij przycisk FOLDER, następnie, w celu po 1 wybrania żądanego utworu, naciśnij przycisk CD SKIP/SEARCH FORWARD lub BACKWARD. Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się numer utworu z konkretnego albumu przeznaczonego do zaprogramowania. Aby zapisać ten utwór w pamięci, naciśnij przycisk PROGRAM. 2. Powtórz powyższą procedurę, aż zostaną zaprogramowane wszystkie żądane utwory. W pamięci można zapisać ogółem 20 utworów. Po zakończeniu programowania na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się migoczący tekst PROGRAM Każdorazowe naciśnięcie przycisku FOLDER spowoduje wyświetlenie najpierw numeru ostatnio zaprogramowanego albumu. 3. Aby rozpocząć zaprogramowane odtwarzanie, naciśnij jeden raz przycisk CD PLAY/PAUSE, zaświeci się wskaźnik odtwarzania płyty CD, PROGRAM i numer utworu konkretnego albumu. Przykład: Album nr 3, utwór nr 2. Naciśnij przycisk 002 FOLDER UP, 003 aby odczytać numer albumu. Utwór nr 2 Album nr 3

15 4. Aby sprawdzić zapisany program, w trybie zatrzymania CD naciśnij jeden raz przycisk PROGRAM; na wyświetlaczu ciekłokrystaliczny pojawi się migoczący symbol. Aby odczytać numer albumu, naciśnij przycisk FOLDER, po czym naciśnij przycisk SKIP/SEARCH FORWARD lub BACKWARD w celu odczytania konkretnego numeru utworu z wybranego albumu. Naciśnij ponownie przycisk PROGRAM, na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się migoczący symbol. Powtórz powyższą procedurę, aby sprawdzić, czy wszystkie programy są zapisywane. 5. Aby skasować zaprogramowaną pamięć w trybie zatrzymania płyty CD, naciśnij jeden raz przycisk CD STOP lub otwórz drzwiczki napędu CD w trybie zatrzymania CD. Wskaźnik PROGRAM zniknie z wyświetlacza ciekłokrystalicznego. Obsługa USB Gniazdo USB pozwala na dołączenie dowolnego urządzenia pamięci masowej zawierającej pliki MP3, ćktóre można dołączać i wykorzystywać tak samo jak w przypadku płyty CD MP3. 1. Przesuń przełącznik FUNCTION (FUNKCJA) do pozycji CD. 2. Naciśnij przycisk CD/USB. Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się wskaźnik USB. Gdy do portu USB nie jest podłączony żaden odtwarzacz MP3 ani dysk flash, wówczas na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się. 3. Włóż wtyczkę USB urządzenia zewnętrznego (na przykład przenośnego odtwarzacza MP3 lub pamięci flash) do portu USB. Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się całkowita liczba utworów. no 108 Tylko muzyka 4. Naciśnij przycisk CD PLAY /PAUSE, aby odtworzyć plik MP3. 5. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi sterowników USB, patrz: Odtwarzanie płyt MP3 na stronie Aby wyjść z trybu odtwarzania USB, ponownie naciśnij przycisk CD/USB. Urządzenie Easi-Listener powróci do trybu CD.

16 Easi-Listener Ostrzeżenie URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1. URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1. OSTRZEŻENIE NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE W PRZYPADKU OTWARCIA POKRYWY I POMINIĘCIA BLOKAD. UNIKAĆ NARAŻENIA SIĘ NA PROMIENIOWANIE LASEROWE. Niniejszy produkt zawiera urządzenie laserowe małej mocy. ABY UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA POŻAREM LUB NIE DOPUŚCIĆ DO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI. NIE ZDEJMUJ OBUDOWY. WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI NADAJĄCYCH SIĘ DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE WENTYLACJI OSTRZEŻENIE NORMALNA WENTYLACJA URZĄDZENIA RYZYKO PORAŻENIA NIE WOLNO OGRANICZAĆ WENTYLACJI. PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ. Ostrzeżenie NIE DOPUSZCZAJ DO KONTAKTU URZĄDZENIA Z PŁYNAMI. Nie usuwaj tego urządzenia wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Przekaż go do punktu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektronicznych. Nxxxxx N448 Wyprodukowano w Chinach, dla TTS Group Ltd.

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne. Stopery wielokrotnego ładowania

Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne. Stopery wielokrotnego ładowania Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważnośćw przypadku korzystania ze Rechargeable

Bardziej szczegółowo

Flexi-Scope Rób zdjęcia i kręć filmy przy powiększeniu do 200 razy.

Flexi-Scope Rób zdjęcia i kręć filmy przy powiększeniu do 200 razy. Flexi-Scope Rób zdjęcia i kręć filmy przy powiększeniu do 200 razy. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Prosimy zachować te instrukcje do wykorzystania w przyszłości. n Należy

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie elementów sterowania

Rozmieszczenie elementów sterowania Rozmieszczenie elementów sterowania 1. PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY (CD/KASETA (WYŁ.)/RADIO) 2. PRZEŁĄCZNIK ZAKRESU FAL 3. ANTENA FM 4. POKRYWA ODTWARZACZA CD 5. POKRĘTŁO STROJENIA RADIA 6. PRZYCISK PODBICIA

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Sound Around. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne

Sound Around. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Sound Around lub otwarcia ich obudowy.

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Attention Tracker lub otwarcia ich obudowy.

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Interactive Wall Chart lub otwarcia ich

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW Podłączyć wtyczkę głośników do odpowiednich złączy głośników umieszczonych z tyłu urządzenia.

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW Podłączyć wtyczkę głośników do odpowiednich złączy głośników umieszczonych z tyłu urządzenia. 1. Przycisk zasilania 2. Przełącznik pasma 3. Przełącznik rodzaju funkcji (KASETY/RADIO/PŁYTY CD/ZEWNĘTRZNE) 4. Przycisk podbicia basów 5. Przycisk tryb odtwarzania płyt CD 6. Przycisk programowania odtwarzania

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

PRZYGOTOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA WIDOK URZĄDZENIA 1. Przycisk UP / ASP 2. Przycisk EQ 3. Przycisk MODE / PROG 4. Przycisk SKIP / SEARCH DN 5. Przycisk STOP 6. Przycisk PLAY / PAUSE 7. Przycisk SKIP / SEARCH UP 8. Wyświetlacz LCD 9. Komora

Bardziej szczegółowo

Wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją podlegać będą opłacie za wymianę.

Wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją podlegać będą opłacie za wymianę. Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność easi-speak docking station lub otwarcia

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Produkt ten jest objęty roczną gwarancją na problemy stwierdzone w trakcie normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania ze słuchawek Easi- Headset niezgodnie

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny

Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000641568 Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny Strona 1 z 7 Podstawowe elementy sterowania 1. Uchwyt do przenoszenia 2.

Bardziej szczegółowo

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD CSU-36 OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WARNING RT-4300 UWAGA W CELU UNIKNIĘCIA POŻARU LUB RYZYKA PORAŻENIA NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB W MIEJSCU WILGOTNYM SYMBOL JASNEJ BŁYSKAWICY ZAKOŃCZONEJ STRZAŁKĄ wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Easi-Speak Zapisuj na żywo głosy, dźwięki lub muzykę.

Easi-Speak Zapisuj na żywo głosy, dźwięki lub muzykę. Easi-Speak Zapisuj na żywo głosy, dźwięki lub muzykę. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważne informacje n Instrukcję tę należy zachować do ewentualnego późniejszego wykorzystania, gdyż zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Tuff Scope 2. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne

Tuff Scope 2. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Tuff Scope 2 lub otwarcia ich obudowy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD36 USB AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl www.audiox.com.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

CSD17 PRZENOŚNE URZĄDZENIE MP3/CD/RADIO

CSD17 PRZENOŚNE URZĄDZENIE MP3/CD/RADIO CSD17 PRZENOŚNE URZĄDZENIE MP3/CD/RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB

RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD26 USB AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza i życzymy

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Adapter HIF 1899 TUMPK Nr produktu

Adapter HIF 1899 TUMPK Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Adapter HIF 1899 TUMPK Nr produktu 1010077 Strona 1 z 10 Produkt wyprodukowano i zmontowano zgodnie z zasadami kontroli jakości ROADSTAR. Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed

Bardziej szczegółowo

P390 CD Radio Nr produktu

P390 CD Radio Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI P390 CD Radio Nr produktu 000394199 Strona 1 z 13 Widok urządzenia 1 Uchwyt do noszenia 2 Kieszonka na płyty CD 3 Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm wtyczka mini jack 4 Wyświetlacz Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Power Pods. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne

Power Pods. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Power Pods lub otwarcia ich obudowy. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD38 USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD38 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD38 USB AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl www.audiox.com.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Nr produktu: 326030 Strona 1 z 13 Elementy sterowania 1. Slot karty pamięci SD 2. Głośnik 3. Przycisk zasilania 4. Wyświetlacz LCD 5. Wskaźnik ładowania

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik New One CR120

Radiobudzik New One CR120 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik New One CR120 Nr produktu 393463 Strona 1 z 6 Rozmieszczenie i opis przycisków 1. Wyświetlacz LED 2. Tryb standby/stop Włączenie/wyłączenie radia 3. Alarm 2 / zmniejsz głośność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 model CD-24 red Euro. AUDIOX ul. Glinki 146, Bydgoszcz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 model CD-24 red Euro. AUDIOX ul. Glinki 146, Bydgoszcz INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 model CD-24 red Euro AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl - 1 - UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD36 USB AUDIOX ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki k/bydgoszczy www.eltra.pl www.audiox.com.pl Radioodtwarzacz posiada funkcję oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Produkt ten jest objęty roczną gwarancją na problemy stwierdzone w trakcie normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z urządzenia Easi- Speak niezgodnie

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ CD Z RADIEM FM I CZYTNIKIEM USB MODEL: TCU-206 INSTRUKCJA OBSŁUGI ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

PRZENOŚNY ODTWARZACZ CD Z RADIEM FM I CZYTNIKIEM USB MODEL: TCU-206 INSTRUKCJA OBSŁUGI ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S PRZENOŚNY ODTWARZACZ CD Z RADIEM FM I CZYTNIKIEM USB MODEL: TCU-206 INSTRUKCJA OBSŁUGI ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8 Radiobudzik Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 352349 Strona 1 z 8 Język polski Symbol pioruna ze strzałką w pisany w trójkąt ostrzega użytkowników przed obecnoscią nieizolowanego niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK Instrukcja obsługi

KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK Instrukcja obsługi KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK1010-1012 Instrukcja obsługi I. KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA: Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB/SD/SDHC

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB/SD/SDHC INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB/SD/SDHC model CD98USB LILA AUDIOX ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki k/bydgoszczy www.eltra.pl www.audiox.com.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE

Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Bezpieczeństwo Znak błyskawicy w trójkącie, ma za zadanie ostrzec użytkownika o ryzyku porażenia prądem ze względu na nieizolowane elementy.

Bardziej szczegółowo

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 Nr produktu 326181 Strona 1 z 13 Rozmieszczenie przycisków 1. Przycisk sterowania: Ustawienie, ustawienie Skanowanie tunera/ alarm

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

Talk-Tracker Nagrania dzieci w ich środowisku

Talk-Tracker Nagrania dzieci w ich środowisku Talk-Tracker Nagrania dzieci w ich środowisku INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Prosimy zachować te instrukcje do wykorzystania w przyszłości. n Urządzenie Talk-Tracker zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Aparat Easi-View należy trzymać z dala od wody i innych płynów. W przypadku wystąpienia wyładowania elektrostatycznego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne

Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Talk Tracker lub otwarcia ich obudowy.

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający Przed rozpoczęciem pracy Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu urządzenia: Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały Nr produktu 1196684 Ochrona środowiska Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego gdy jego przydatność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000352227 Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Przeczytaj i wykonaj następujące czynności opisane w instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15

INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15 INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15 Radiomagnetofon Stereo z odtwarzaczem MP3/CD/CD-R/USB/SD Poznaj symbole bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE PRZED WODĄ I WILGOCIĄ Urządzenie nie może być wystawianie na ryzyko zamoczenia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowa jednostka centralna WAC500 WAC500D Skrócona instrukcja obsługi Podłączanie Obsługa Zawartość opakowania Bezprzewodowa jednostka centralna WAC500 Pilot zdalnego sterowania Baterie R0 (AAA)

Bardziej szczegółowo

Bee-Bot Wielokrotnego ładowania, przyjazny dzieciom, programowalny robot podłogowy.

Bee-Bot Wielokrotnego ładowania, przyjazny dzieciom, programowalny robot podłogowy. Bee-Bot Wielokrotnego ładowania, przyjazny dzieciom, programowalny robot podłogowy. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Bee-Bot to wyróżniany nagrodami, programowalny robot podłogowy cechujący

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi robota Bee-Bot Wersja 06

Instrukcja obsługi robota Bee-Bot Wersja 06 Ważne informacje dotyczące baterii Baterie powinny być wkładane wyłącznie przez osoby dorosłe. Należy używać wyłącznie baterii zalecanego typu lub ich odpowiedników. Nie wolno mieszać różnych rodzajów

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000342395 Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa Strona 1 z 5 Elementy sterujące 1. Przełącznik pasma AM/FM 2. Brzęczyk alarmowy 3.

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB DOMINIKA 2 model 600U UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny

Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1196686 Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny Strona 1 z 8 Utylizacja a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

Radio FM przenośne Muse M-050 R

Radio FM przenośne Muse M-050 R INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM przenośne Muse M-050 R Produkt nr: 393841 Strona 1 z 7 LOKALIZACJA I OPIS KONTROLERÓW Strona 2 z 7 1. Wskaźnik 2. Regulator pasma 3. Wyboru pasma FM / MW 4. Gniazdo AUX IN 5.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1404023 Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 1. Czujnik podczerwieni 2. Projektor 3. Przycisk włączenia/wyłączenia projekcji 4. Czas projekcji

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STEROWANIA

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STEROWANIA Dziękujemy Państwu za dokonanie zakupu tego markowego produktu. Prosimy o staranne zapoznanie się z jego instrukcją obsługi, aby zapewnić jego właściwe używanie. WAŻNE Przeczytaj te zalecenia. Zwróć uwagę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP3/CD/RADIO Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM TUNEREM AM/FM I CZYTNIKIEM USB FLASH NAZWA MODELU : CSU77

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP3/CD/RADIO Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM TUNEREM AM/FM I CZYTNIKIEM USB FLASH NAZWA MODELU : CSU77 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym służy ostrzeżeniu użytkownika przed obecnością wewnątrz urządzenia niebezpiecznych, nieizolowanych elementów pod napięciem, które

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA INDEX OPIS PRODUKTU.2 ŚRODKI OSTROśNOŚCI.2 TRYB WYCISZENIA. 2 OPIS PANELU PRZEDNIEGO.3 OPIS PANELU TYLNEGO 3 ODTWARZACZ CD...4-5 -OBSŁUGA ODTWARZACZA CD.. 4 -OBSŁUGA

Bardziej szczegółowo

Radio FM Muse M-680 BTC, CD, CD-R, CD-RW, MP3, Pamięć programów: 30, Czarny

Radio FM Muse M-680 BTC, CD, CD-R, CD-RW, MP3, Pamięć programów: 30, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1400621 Radio FM Muse M-680 BTC, CD, CD-R, CD-RW, MP3, Pamięć programów: 30, Czarny Strona 1 z 14 Umieszczenie elementów sterujących Strona 2 z 14 Pilot zdalnego sterowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 01 2. KONSERWACJA.02 3. SPECYFIKACJA...02 4. NAZWY I FUNKCJONOWANIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA...03

ZAWARTOŚĆ 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 01 2. KONSERWACJA.02 3. SPECYFIKACJA...02 4. NAZWY I FUNKCJONOWANIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA...03 Instrukcja obsługi MODELL: ISCD-36 USB ZAWARTOŚĆ 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 01 2. KONSERWACJA.02 3. SPECYFIKACJA.....02 4. NAZWY I FUNKCJONOWANIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA......03 4.1ELEMENTY NA PRZODZIE URZĄDZENIA...03

Bardziej szczegółowo

PenFriend DL Ogólny opis

PenFriend DL Ogólny opis PenFriend DL76 1. Ogólny opis Poznaj łatwy sposób oznakowania przedmiotów w całym domu za pomocą własnego głosu. Poręczne urządzenie identyfikuje etykiety, którymi możesz oznaczyć przedmioty, takie jak:

Bardziej szczegółowo

Rechargeable. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne

Rechargeable. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Bee-Bot lub otwarcia ich obudowy. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO Odtwarzacz audio CMP-30 Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIA AUDIO Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC http://www.audac.be

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU MONOFONICZNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU MONOFONICZNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU MONOFONICZNEGO AGATA 2 model MC 958 AUDIOX, ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radiomagnetofonu i Ŝyczymy wielu

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Speed Tracker lub otwarcia ich obudowy.

Bardziej szczegółowo

Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost

Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000346386 Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost Strona 1 z 6 Ten bezprzewodowy system głośników stereo wykorzystuje najnowszą technologię

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/support Masz pytanie? Skontaktuj się z firmą Philips SBA3005P Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1427889 Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, 27372.S1, czarny Strona 1 z 6 1. Instrukcje bezpieczeństwa: 1. Wyczyść radio za pomocą suchej ściereczki

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat najnowszych produktów znaleźć można na stronie

Informacje na temat najnowszych produktów znaleźć można na stronie Gwarancja i wsparcie Produkt ten jest objęty roczną gwarancją na problemy stwierdzone w trakcie normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z telefonów Mini Mobile Phones niezgodnie

Bardziej szczegółowo

Portable radio. Register your product and get support at. Instrukcja obsługi AE2730

Portable radio.  Register your product and get support at. Instrukcja obsługi AE2730 Portable radio AE2730 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Instrukcja obsługi 1 3 2 1 5 4 6 7 0 8 9 2 Polski Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z odtwarzacza ipod

Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Po podłączeniu ipoda można odtwarzać zapisane w nim pliki muzyczne i wideo. Przy użyciu tego urządzenia można wykonywać różne operacje, takie

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: RS4B INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: RS4B INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: RS4B INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje podstawowe Radio samochodowe RS4B pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się i

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth Skrócona instrukcja Skrócona instrukcja 1. Upewnij się, że wszystkie wymienione w tabelce obok pozycje znajdują się w zestawie. 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM

Bardziej szczegółowo