Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne"

Transkrypt

1 Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Easi-Listener lub otwarcia ich obudowy. Wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją podlegać będą opłacie za wymianę. Wsparcie techniczne Informacje na temat najnowszych produktów znaleźć można na stronie Wsparcie techniczne można uzyskać pod adresem TTS Group Ltd. Park Lane Business park Kirkby-in-Ashfield Nottinghamshire, NG17 9GU, Wielka Brytania Bezpłatna infolinia: Bezpłatny numer faksu: TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią PLC Easi-Listener OSTRZEŻENIE: Nie usuwaj tego produktu wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Przekaż go do punktu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektronicznych. TTS Kod produktu: EL00381 OSTRZEŻENIE! Produkt ten nie powinien być udostępniany dzieciom w wieku do 36 miesięcy ze względu na obecność małych części, łatwych do połknięcia. Wyprodukowano w Chinach, dla TTS Group Ltd. Nxxxxx N448

2 Easi-Listener Odtwarzacz płyt CD/plików MP3 z 6 wbudowanymi gniazdami słuchawkowymi INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

3 Spis treści Ważna informacja...3 Cechy urządzenia Easi-Listener...4 Obsługa płyt CD...6 Odtwarzanie płyty CD...6 Play/Pause Mode (Tryb odtwarzania/pauzy)...7 Pomiń i szukaj...7 Tryb powtarzania...8 Tryb odtwarzania losowego...8 Tryb programu...8 Odtwarzanie płyt z plikami MP Play/Pause Mode (Tryb odtwarzania/pauzy) Tryb powtarzania Tryb odtwarzania losowego Pomiń i szukaj Tryb programu dla plików MP3 w folderach Obsługa USB Gwarancja Support... 15

4 Easi-Listener Urządzenie Easi-Listener jest przenośnym odtwarzaczem płyt CD/plików MP3 z sześcioma wbudowanymi gniazdami słuchawkowymi, idealnym do słuchania w grupie. Ważna informacja Zapoznaj się uważnie z treścią niniejszej instrukcji, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń spowodowanych błędem użytkowania i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. n Nie używaj urządzenia w środowisku o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze, zapylonym lub wilgotnym. n Podczas użytkowania urządzenia nie należy umieszczać go w zamkniętych regałach lub szafach bez odpowiedniej wentylacji, odstęp od sąsiadujących ścianek musi wynosić co najmniej 5 cm. n Podczas korzystania z urządzenia nie należy zasłaniać jego otworów wentylacyjnych. n Nigdy nie umieszczaj urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła lub otwartego ognia. n Chroń urządzenie przed kontaktem z wodą lub innymi płynami. n Jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, odłącz przewód zasilający. n Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy napięcie znamionowe Twojego urządzenia (230 V) odpowiada napięciu w lokalnej sieci energetycznej. Upewnij się, że używany jest prawidłowy przewód zasilający. n Tabliczka znamionowa umieszczona jest w dolnej części urządzenia. n Informacje dotyczące prawidłowego usuwania baterii podane są na str. 16. Baterie (nie są dołączone do kompletu) n Przed założeniem baterii odłącz przewód zasilający. n Używaj baterii tylko zalecanego rozmiaru i typu (8 x typ C). n Upewnij się, że zachowana jest wskazana biegunowość założonych baterii (+/-), zgodnie ze wskazaniem w komorze baterii. n Nie łącz różnych typów baterii (np. alkalicznych i cynkowo-węglowych) ani starych baterii z nowymi. n Jeśli planujesz dłuższe niekorzystanie z urządzenia, wyjmij z niego baterie, aby nie dopuścić do wycieku elektrolitu wewnątrz urządzenia. n Nie dopuszczaj do nadmiernego przegrzewania się baterii. n Gdy pogorszy się jakość odtwarzania, wymień baterie na nowe..

5 Cechy urządzenia Easi-Listener POKRĘTŁO KONTROLI GŁOŚNOŚCI 2. DRZWICZKI NAPĘDU CD 3. WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY 4. WSKAŹNIK FM STEREO 5. PRZYCISK CD SKIP/SEARCH BACKWARD (POMINIĘCIE PŁYTY/WYSZUKIWANIE WSTECZ) 6. PRZYCISK CD SKIP/SEARCH FORWARD (POMINIĘCIE PŁYTY/WYSZUKIWANIE NAPRZÓD) 7. PRZYCISK CD/USB 8. PRZYCISK FOLDER 9. PRZYCISK CD PLAY PAUSE (ODTWARZANIE PŁYTY CD/PAUZA) 10. PRZYCISK CD STOP (ZATRZYMANIE CD) 11. PRZYCISK PROGRAMOWANIA PŁYTY CD 12. PRZYCISK TRYBU 13. POKRĘTŁO STROJENIA 14. ANTENA FM 15. PRZEŁĄCZNIK ZAKRESU 16. PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI (RADIO/OFF/CD/ AUX) 17. GNIAZDO SŁUCHAWEK STEREOFONICZNYCH 18. GNIAZDO AUX IN 19. GNIAZDO ZASILANIA AC 20. DRZWICZKI KOMORY BATERII 21. PORT USB

6 Zasilanie prądem zmiennym n W przypadku nieprawidłowego działania spowodowanego wyładowaniami elektrostatycznymi, zresetuj urządzenie, odłączając i dołączając ponownie przewód zasilający. n Gdy urządzenie nie jest wykorzystywane, wyjmij przewód zasilający z gniazdka sieciowego. Tryb pomocniczy (AUX) Tryb (AUX) zapewnia wejście umożliwiające podłączenie do odtwarzacza wtyczki typu jack 3,5 mm, na przykład w celu podłączenia zewnętrznego odtwarzacza MP3. 1. Przesuń przełącznik FUNCTION do pozycji AUX. 2. Połącz gniazdko słuchawkowe jednostki pomocniczej (np odtwarzacza MP3 lub odtwarzacza MD) z gniazdem AUX-IN znajdującym się na tylnej ściance niniejszego urządzenia za pośrednictwem przewodu audio (z wtykami 3,5 mm po obu stronach, niedołączonego w zestawie). 3. Odtwarzaj utwory z dołączonego urządzenia. Muzykę z dołączonego urządzenia można odsłuchiwać przez głośniki. Obsługa radia Przesuń przełącznik FUNCTION (FUNKCJA) do pozycji RADIO. Przesuń przełącznik BAND (PASMO) do pozycji odpowiadającej żądanemu zakresowi częstotliwości (FM lub FM ST.). Ustaw pokrętło TUNING (STROJENIE) na pozycji żądanej stacji radiowej. Wyreguluj poziom dźwięku za pomocą pokrętła VOLUME CONTROL (REGULACJA GŁOŚNOŚCI). Aby wyłączyć radio, przesuń przełącznik FUNCTION (FUNKCJA) do pozycji OFF. Uwaga: Częstotliwość stacji nadawczej wskazana jest na pokrętle TUNING (STOJENIE). Wskaźnik FM stereo Easi-Listener Z chwilą dostrojenia się do nadajnika FM stereo zaświeci się wskaźnik FM STEREO. W przypadku odbioru słabego sygnału FM stereo może być słyszalny nadmierny szum tła. W tym przypadku należy przesunąć przełącznik BAND (PASMO) do pozycji FM. Antena W celu zapewnienia najlepszego odbioru, całkowicie rozłóż antenę.

7 Gniazda słuchawkowe stereo Urządzenie Easi-Listener zawiera sześć gniazd słuchawkowych, dzięki czemu idealnie nadaje się do wykorzystania w grupie. Wystarczy włożyć wtyczkę słuchawek (niedołączonych do zestawu) do gniazdka STEREO HEADPHONE (SŁUCHAWKI STEREO) i odpowiednio wyregulować głośność pokrętłem VOLUME CONTROL (REGULACJA GŁOŚNOŚCI). Podczas używania słuchawek głośniki są automatycznie odłączone. Ostrzeżenie: Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować utratę/ uszkodzenie słuchu. Obsługa płyt CD Odtwarzanie płyt CD (płyt kompatybilnych z CD-R/RW) Uwaga:W przypadku pominięcia utworu podczas odtwarzania płyty CD spróbuj zmniejszyć głośność. Podczas odtwarzania płyty CD nie otwieraj drzwiczek napędu CD. Utwory ogółem 1. Umieść płytę CD w kieszeni napędu i zamknij drzwiczki. Ustaw przełącznik FUNCTION (FUNKCJA) w pozycji CD. Uwaga: Upewnij się, że drzwiczki napędu CD są prawidłowo zamknięte i zablokowane. 2. Po zamknięciu drzwiczek napędu CD z umieszczoną wewnątrz płytą, na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się całkowita liczba utworów zapisanych na płycie (np. 17). 3. Jeśli w kieszeni napędu CD nie ma płyty, wówczas na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym wyświetli się wskaźnik i nastąpi przejście do trybu zatrzymania. 4. W przypadku nieprawidłowego zamknięcia drzwiczek napędu CD na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się nr

8 1. W przypadku naciśnięcia w trybie zatrzymania CD przycisku PLAY/PAUSE (ODTWARZANIE/ PAUZA) zostanie odtworzony pierwszy utwór. N wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się wskaźnik odtwarzania i odpowiedni numer utworu. 2. Aby tymczasowo zatrzymać odtwarzanie płyty CD, naciśnij jeden raz przycisk CD PLAY PAUSE (ODTWARZANIE PŁYTY CD/PAUZA). Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym zacznie migotać wskaźnik odtwarzania 3. Mimo przerwania odtwarzania płyta CD będzie nadal się obracać. Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie przycisk CD PLAY/PAUSE; odtwarzanie utworu rozpocznie się dokładnie od miejsca, w którym zostało ono przerwane. Easi-Listener Play/Pause Mode (Tryb odtwarzania/pauzy) 4. Aby zatrzymać płytę CD, naciśnij jeden raz przycisk CD STOP, bez względu na to, czy płyta CD będzie w trybie odtwarzania, czy w trybie pauzy. Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym ponownie zostanie pokazana całkowita liczba utworów na płycie. 5. Aby wyłączyć urządzenie Easi-Listener, przesuń przełącznik FUNCTION (FUNKCJA) do pozycji OFF. Pomiń i szukaj Wskaźnik odtwarzania Pierwszy utwór 01 Pierwszy utwór Jednokrotne naciśnięcie przycisku CD SKIP/SEARCH FORWARD (POMINIĘCIE CD/WYSZUKIWANIE NAPRZÓD) spowoduje przejście do kolejnego utworu. Po naciśnięciu przycisku BACKWARD (WSTECZ) nastąpi powrót do początku utworu. 2. W trybie odtwarzania w przypadku wciśnięcia i przytrzymania przycisku CD SKIP/ SEARCH FORWARD lub BACKWARD rozpocznie się poszukiwanie utworu przy słyszalnym odtwarzaniu przewijanych szybko naprzód lub wstecz utworów.

9 Repeat/Mode (Powtórz/tryb) 1. Powtórz KROK 1: Po jednorazowym naciśnięciu przycisku MODE (TRYB) na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik powtórzenia REP.. Będzie wówczas powtarzane odtwarzanie tego jednego utworu. 2. Repeat All (Powtarzaj wszystkie): Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku MODE (TRYB) na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik powtarzania wszystkich utworów REP i cała płyta będzie odtwarzana w sposób ciągły. 3. Aby skasować funkcję powtarzania: wielokrotnie naciskaj przycisk MODE (TRYB), aż na wyświetlaczu zgaśnie wskaźnik powtarzania. Tryb odtwarzania losowego Funkcja ta umożliwia odtwarzanie utworów z płyty w porządku losowym. 1. W trybie zatrzymania CD trzykrotnie naciśnij przycisk MODE (TRYB); na wyświetlaczu LCD pojawi się wskaźnik Losowo. Naciśnij jeden raz przycisk PLAY (ODTWARZANIE), aby rozpocząć odtwarzanie. 2. Aby wyłączyć funkcję odtwarzania losowego, naciśnij ponownie przycisk MODE; wyświetli się Losowo na wyświetlaczu zgaśnie wskaźnik. Należy powtórzyć utwór nr 8 Wskaźnik powtarzania wszystkich utworów po 1

10 Tryb programu Tryb ten pozwala tworzyć listy utworów z płyty CD, zawierających maksymalnie 20 pozycji. Pozwala to na odtwarzanie tych utworów w różnej kolejności. 1. W trybie zatrzymania CD naciśnij jeden raz przycisk PROGRAM. Zaświeci się i będzie migotać wskaźnik PROGRAM oraz liczba programów przeznaczonych do zapisania, począwszy od pierwszego programu. Aby wybrać żądany utwór, naciśnij przycisk CD SKIP/SEARCH FORWARD lub BACKWARD ; na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się odpowiedni numer utworu. Aby zapisać ten utwór w pamięci, naciśnij przycisk PROGRAM. Easi-Listener Powtarzaj powyższą procedurę do momentu zaprogramowania wszystkich żądanych utworów. W pamięci można zapisać ogółem 20 utworów. Po zakończeniu programowania na ekranie LCD zostanie wyświetlony migoczący tekst PROGRAM Uwaga:Każdorazowe wciśnięcie przycisku CD SKIP/SEARCH FORWARD lub BACKWARD (POMINIĘCIE CD/WYSZUKIWANIE NAPRZÓD lub WSTECZ) spowoduje wyświetlenie najpierw ostatnio zaprogramowanego numeru utworu. 3. Naciśnij jeden raz przycisk CD PLAY/PAUSE (ODTWARZANIE PŁYTY CD/PAUZA), aby rozpocząć odtwarzanie utworu, jednocześnie zaświeci się wskaźnik odtwarzania płyty CD. 4. Aby sprawdzić program zapisany po zakończeniu programowania, naciśnij jeden raz przycisk PROGRAM w trybie zatrzymania płyty CD, po czym naciśnij jeden raz przycisk CD SKIP/SEARCH FORWARD ; na ekranie ciekłokrystalicznym zostanie wyświetlony numer pierwszego zaprogramowanego utworu. Powtórz powyższą procedurę w celu odczytania całej zaprogramowanej pamięci. 5. Aby anulować zaprogramowaną pamięć w trybie zatrzymania płyty CD, naciśnij jeden raz przycisk CD STOP lub otwórz drzwiczki napędu CD w trybie zatrzymania CD. Wskaźnik PROGRAM zniknie z wyświetlacza ciekłokrystalicznego.

11 Odtwarzanie płyt z plikami MP3 Płyty z plikami MP3 umożliwiają zapis wielu plików w folderach (lub albumach ). Odtwarzacz płyt CD może czytać te foldery jako oddzielne albumy, działając podobnie jak zmieniacz płyt CD. Urządzenie Easi-Listener odczytuje tylko pliki MP3. Wszystkie pliki na płycie CD MP3 muszą być zapisane w formacie MP3. 1. Otwórz drzwiczki napędu CD. Umieść płytę MP3 w kieszeni napędu CD i zamknij drzwiczki. Ustaw przełącznik FUNCTION (FUNKCJA) w pozycji CD. Uwaga: Upewnij się, że drzwiczki napędu CD są prawidłowo zamknięte i zablokowane. 2. Po zamknięciu drzwiczek napędu CD z umieszczoną wewnątrz płytą MP3, na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pokazana zostanie całkowita liczba utworów i odtwarzacz przejdzie do trybu zatrzymania. 3. Jeśli wewnątrz odtwarzacza CD nie ma płyty, na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się symbol... i urządzenie przejdzie do trybu zatrzymania. 4. W przypadku nieprawidłowego zamknięcia drzwiczek napędu CD na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się... Uwaga: W przypadku pomijania utworów podczas odtwarzania płyty z plikami w formacie MP3 spróbuj zmniejszyć głośność. Podczas odtwarzania płyty z plikami MP3 nie otwieraj drzwiczek napędu CD. Play/ Pause Mode (Tryb odtwarzania/pauzy) 1. Po wciśnięciu przycisku PLAY/PAUSE w trybie zatrzymania CD, zostanie odtworzony pierwszy utwór i zaświeci się wskaźnik odtwarzania MP3. Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się wskaźnik oraz konkretny numer utworu. 2. Utwory muzyczne w formacie MP3 można zapisywać na płycie CD z wykorzystaniem folderu, lub bez niego, zależnie od metody wypalania pliku MP3. Liczba utworów ogółem

12 Easi-Listener a. W przypadku odtwarzania płyty MP bez umieszczania plików w folderze, na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym będą wyświetlane bezpośrednio wszystkie numery utworów. Po naciśnięciu przycisku FOLDER, pokazane zostaną tylko numer albumu i numer utworu. b. Jeśli utwory zapisane są w różnych folderach, musisz wybrać najpierw konkretny numer albumu, naciskając przycisk FOLDER, następnie wybierz album, naciskając przycisk CD SKIP/SEARCH FORWARD lub BACKWARD. Aby wybrać w albumie żądany numer utworu, na przykład w albumie nr 4 utwór nr 3, naciśnij przycisk CD SKIP/SEARCH FORWARD lub BACKWARD: KROK - 1: Aby wybrać album nr 4, naciśnij przycisk FOLDER. 68 utworów KROK 2: Aby wybrać utwór nr 3 w tym albumie (o numerze 4), naciśnij przycisk CD SKIP/SEARCH FORWARD lub BACKWARD Aby tymczasowo zatrzymać odtwarzanie płyty MP3, naciśnij jeden raz przycisk CD PLAY/PAUSE; na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym migotać będzie wskaźnik odtwarzania. 4. Mimo przerwania odtwarzania płyta nadal będzie się obracać. Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie przycisk CD PLAY/PAUSE. Odtwarzanie utworu rozpocznie się dokładnie od miejsca, w którym zostało ono przerwane. 5. Aby zatrzymać płytę MP3, naciśnij jeden raz przycisk CD STOP, bez względu na to, czy płyta MP3 będzie w trybie odtwarzania, czy w trybie pauzy. 6. Aby wyłączyć urządzenie, przesuń przełącznik FUNCTION (FUNKCJA) do pozycji OFF.

13 Tryb powtarzania 1. Powtórz KROK 1: Po jednorazowym naciśnięciu przycisku MODE (TRYB) zaświeci się wskaźnik powtórzenia REPZaświeci się i będzie powtarzane odtwarzanie jednego wybranego utworu. 2. Powtarzanie folderu: W przypadku dwukrotnego naciśnięcia przycisku MODE (TRYB) wskaźnik REPzaświeci się i Album i wielokrotnie będzie odtwarzany konkretny folder. 3. Repeat All (Powtarzaj wszystkie): Po trzykrotnym naciśnięciu przycisku REPEAT (POWTARZAJ) zostanie wyświetlony wskaźnik powtórzenia wszystkich utworów REP i cała płyta będzie odtwarzana w sposób ciągły. 4. Aby skasować funkcję powtarzania: wielokrotnie naciskaj przycisk MODE (TRYB), aż na wyświetlaczu zgaśnie wskaźnik powtarzania. Tryb odtwarzania losowego Funkcja ta umożliwia odtwarzanie utworów z płyty w porządku losowym. Wskaźnik RANDOM informuje, że wszystkie pliki MP3 odtwarzane będą losowo Gdy urządzenie znajduje się w trybie CD Stop (zatrzymania CD), naciśnij czterokrotnie przycisk MODE (TRYB), na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się wskaźnik Losowo. Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij jeden raz przycisk PLAY/PAUSE (ODTWARZANIE/PAUZA). 2. Aby wyłączyć funkcję odtwarzania losowego, naciśnij ponownie przycisk MODE, wówczas wskaźnik Losowo na wyświetlaczu zgaśnie wskaźnik.

14 Pomiń i szukaj Patrz: sekcja Skip and Search (Pomiń i wyszukuj) na stronie 7. Easi-Listener Tryb Program dla plików MP3 w folderach 1. W trybie zatrzymania CD naciśnij jeden raz przycisk PROGRAM. Wskaźnik Program pokazujący programy przeznaczone do zapisania wyświetla najpierw pierwszy program, i migocze w sposób ciągły. Naciśnij przycisk FOLDER, następnie, w celu po 1 wybrania żądanego utworu, naciśnij przycisk CD SKIP/SEARCH FORWARD lub BACKWARD. Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się numer utworu z konkretnego albumu przeznaczonego do zaprogramowania. Aby zapisać ten utwór w pamięci, naciśnij przycisk PROGRAM. 2. Powtórz powyższą procedurę, aż zostaną zaprogramowane wszystkie żądane utwory. W pamięci można zapisać ogółem 20 utworów. Po zakończeniu programowania na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się migoczący tekst PROGRAM Każdorazowe naciśnięcie przycisku FOLDER spowoduje wyświetlenie najpierw numeru ostatnio zaprogramowanego albumu. 3. Aby rozpocząć zaprogramowane odtwarzanie, naciśnij jeden raz przycisk CD PLAY/PAUSE, zaświeci się wskaźnik odtwarzania płyty CD, PROGRAM i numer utworu konkretnego albumu. Przykład: Album nr 3, utwór nr 2. Naciśnij przycisk 002 FOLDER UP, 003 aby odczytać numer albumu. Utwór nr 2 Album nr 3

15 4. Aby sprawdzić zapisany program, w trybie zatrzymania CD naciśnij jeden raz przycisk PROGRAM; na wyświetlaczu ciekłokrystaliczny pojawi się migoczący symbol. Aby odczytać numer albumu, naciśnij przycisk FOLDER, po czym naciśnij przycisk SKIP/SEARCH FORWARD lub BACKWARD w celu odczytania konkretnego numeru utworu z wybranego albumu. Naciśnij ponownie przycisk PROGRAM, na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się migoczący symbol. Powtórz powyższą procedurę, aby sprawdzić, czy wszystkie programy są zapisywane. 5. Aby skasować zaprogramowaną pamięć w trybie zatrzymania płyty CD, naciśnij jeden raz przycisk CD STOP lub otwórz drzwiczki napędu CD w trybie zatrzymania CD. Wskaźnik PROGRAM zniknie z wyświetlacza ciekłokrystalicznego. Obsługa USB Gniazdo USB pozwala na dołączenie dowolnego urządzenia pamięci masowej zawierającej pliki MP3, ćktóre można dołączać i wykorzystywać tak samo jak w przypadku płyty CD MP3. 1. Przesuń przełącznik FUNCTION (FUNKCJA) do pozycji CD. 2. Naciśnij przycisk CD/USB. Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się wskaźnik USB. Gdy do portu USB nie jest podłączony żaden odtwarzacz MP3 ani dysk flash, wówczas na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się. 3. Włóż wtyczkę USB urządzenia zewnętrznego (na przykład przenośnego odtwarzacza MP3 lub pamięci flash) do portu USB. Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się całkowita liczba utworów. no 108 Tylko muzyka 4. Naciśnij przycisk CD PLAY /PAUSE, aby odtworzyć plik MP3. 5. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi sterowników USB, patrz: Odtwarzanie płyt MP3 na stronie Aby wyjść z trybu odtwarzania USB, ponownie naciśnij przycisk CD/USB. Urządzenie Easi-Listener powróci do trybu CD.

16 Easi-Listener Ostrzeżenie URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1. URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1. OSTRZEŻENIE NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE W PRZYPADKU OTWARCIA POKRYWY I POMINIĘCIA BLOKAD. UNIKAĆ NARAŻENIA SIĘ NA PROMIENIOWANIE LASEROWE. Niniejszy produkt zawiera urządzenie laserowe małej mocy. ABY UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA POŻAREM LUB NIE DOPUŚCIĆ DO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI. NIE ZDEJMUJ OBUDOWY. WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI NADAJĄCYCH SIĘ DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE WENTYLACJI OSTRZEŻENIE NORMALNA WENTYLACJA URZĄDZENIA RYZYKO PORAŻENIA NIE WOLNO OGRANICZAĆ WENTYLACJI. PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ. Ostrzeżenie NIE DOPUSZCZAJ DO KONTAKTU URZĄDZENIA Z PŁYNAMI. Nie usuwaj tego urządzenia wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Przekaż go do punktu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektronicznych. Nxxxxx N448 Wyprodukowano w Chinach, dla TTS Group Ltd.

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne. Stopery wielokrotnego ładowania

Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne. Stopery wielokrotnego ładowania Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważnośćw przypadku korzystania ze Rechargeable

Bardziej szczegółowo

Flexi-Scope Rób zdjęcia i kręć filmy przy powiększeniu do 200 razy.

Flexi-Scope Rób zdjęcia i kręć filmy przy powiększeniu do 200 razy. Flexi-Scope Rób zdjęcia i kręć filmy przy powiększeniu do 200 razy. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Prosimy zachować te instrukcje do wykorzystania w przyszłości. n Należy

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie elementów sterowania

Rozmieszczenie elementów sterowania Rozmieszczenie elementów sterowania 1. PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY (CD/KASETA (WYŁ.)/RADIO) 2. PRZEŁĄCZNIK ZAKRESU FAL 3. ANTENA FM 4. POKRYWA ODTWARZACZA CD 5. POKRĘTŁO STROJENIA RADIA 6. PRZYCISK PODBICIA

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Attention Tracker lub otwarcia ich obudowy.

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Produkt ten jest objęty roczną gwarancją na problemy stwierdzone w trakcie normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania ze słuchawek Easi- Headset niezgodnie

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD CSU-36 OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WARNING RT-4300 UWAGA W CELU UNIKNIĘCIA POŻARU LUB RYZYKA PORAŻENIA NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB W MIEJSCU WILGOTNYM SYMBOL JASNEJ BŁYSKAWICY ZAKOŃCZONEJ STRZAŁKĄ wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Easi-Speak Zapisuj na żywo głosy, dźwięki lub muzykę.

Easi-Speak Zapisuj na żywo głosy, dźwięki lub muzykę. Easi-Speak Zapisuj na żywo głosy, dźwięki lub muzykę. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważne informacje n Instrukcję tę należy zachować do ewentualnego późniejszego wykorzystania, gdyż zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD36 USB AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl www.audiox.com.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB

RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD26 USB AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza i życzymy

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE

Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Bezpieczeństwo Znak błyskawicy w trójkącie, ma za zadanie ostrzec użytkownika o ryzyku porażenia prądem ze względu na nieizolowane elementy.

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający Przed rozpoczęciem pracy Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu urządzenia: Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne

Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Talk Tracker lub otwarcia ich obudowy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15

INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15 INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15 Radiomagnetofon Stereo z odtwarzaczem MP3/CD/CD-R/USB/SD Poznaj symbole bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE PRZED WODĄ I WILGOCIĄ Urządzenie nie może być wystawianie na ryzyko zamoczenia

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bee-Bot Wielokrotnego ładowania, przyjazny dzieciom, programowalny robot podłogowy.

Bee-Bot Wielokrotnego ładowania, przyjazny dzieciom, programowalny robot podłogowy. Bee-Bot Wielokrotnego ładowania, przyjazny dzieciom, programowalny robot podłogowy. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Bee-Bot to wyróżniany nagrodami, programowalny robot podłogowy cechujący

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 01 2. KONSERWACJA.02 3. SPECYFIKACJA...02 4. NAZWY I FUNKCJONOWANIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA...03

ZAWARTOŚĆ 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 01 2. KONSERWACJA.02 3. SPECYFIKACJA...02 4. NAZWY I FUNKCJONOWANIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA...03 Instrukcja obsługi MODELL: ISCD-36 USB ZAWARTOŚĆ 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 01 2. KONSERWACJA.02 3. SPECYFIKACJA.....02 4. NAZWY I FUNKCJONOWANIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA......03 4.1ELEMENTY NA PRZODZIE URZĄDZENIA...03

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth Skrócona instrukcja Skrócona instrukcja 1. Upewnij się, że wszystkie wymienione w tabelce obok pozycje znajdują się w zestawie. 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU MONOFONICZNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU MONOFONICZNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU MONOFONICZNEGO AGATA 2 model MC 958 AUDIOX, ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radiomagnetofonu i Ŝyczymy wielu

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat najnowszych produktów znaleźć można na stronie

Informacje na temat najnowszych produktów znaleźć można na stronie Gwarancja i wsparcie Produkt ten jest objęty roczną gwarancją na problemy stwierdzone w trakcie normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z telefonów Mini Mobile Phones niezgodnie

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz USB/MP3/CD/Radio INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: CP434

Przenośny odtwarzacz USB/MP3/CD/Radio INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: CP434 Przenośny odtwarzacz USB/MP3/CD/Radio INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: CP434 Prosimy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji, przed użyciem urządzenia. 1. OSTRZEŻENIE. Sprawdź informacje na zewnętrznej dolnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CS-U50

INSTRUKCJA OBSŁUGI CS-U50 INSTRUKCJA OBSŁUGI CS-U50 OSTRZEśENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POśARU I PORAśENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym słuŝy ostrzeŝeniu

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

Rechargeable. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne

Rechargeable. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Bee-Bot lub otwarcia ich obudowy. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Doskonała jakość dźwięku. Przyciski i wyświetlacz. Odstęp kanałów: Plug & drive: łatwe podłączenie do gniazda zapalniczki

Dane techniczne Doskonała jakość dźwięku. Przyciski i wyświetlacz. Odstęp kanałów: Plug & drive: łatwe podłączenie do gniazda zapalniczki Funkcje: Czyta i odtwarza pliki w formacie MP3/WMA z karty SD/MMC i dysku przez port USB Wyświetlacz LCD przedstawia informacje o pliku audio i częstotliwości Funkcja LINE-IN (Wejście liniowe) umożliwia

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI CECHY URZĄDZENIA 1. CECHY URZĄDZENIA Ekran LCD z przekątna 7" (TFT) Rozdzielczość ekranu 800x480 pikseli Pamięć RAM: 256MB Wbudowana pamięć flash 2GB

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U 1. Informacje podstawowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio samochodowe 4001U pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

RADIOTELEFONU FR - 100

RADIOTELEFONU FR - 100 Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU FR - 100 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl DANE TECHNICZNE Częstotliwość pracy BAND A BAND

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Wieża stereo MHX-550.LP

Wieża stereo MHX-550.LP Wieża stereo MHX-550.LP Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wielofunkcyjnej wieży stereo. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Ford SYNC z AppLink UZUPEŁNIENIE

Ford SYNC z AppLink UZUPEŁNIENIE UZUPEŁNIENIE Zanim zaczniesz korzystać z systemu Ford SYNC z AppLink Parowanie smartfonu z samochodem Aby móc skorzystać z systemu, należy w pierwszej kolejności sparować telefon z pojazdem. Czynności,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU STEREOFONICZNEGO Z CD MP3

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 model CD 86/MP3 AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl USUWANIE ZUśYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Kiedy do produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Baza. Słuchawki. Słuchawki:

Dane techniczne. Baza. Słuchawki. Słuchawki: SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE STEREO Instrukcja obsługi Dziękujemy Państwu za zakup tego produktu. Porosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Bardziej szczegółowo

UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM GRAMOFON RETRO CD/USB/SD Z FUNKCJĄ RIPOWANIA NA USB LUB KARTĘ SD RADIO FM STEREO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL CL139 UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM UWAGA: ABY ZAPOBIEC RYZYKU PORAŻENIA PRĄDEM NIE ZDEJMUJ OBUDOWY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Discman CD/MP3 New One D 1000, wyśw. LCD, słuchawki

Discman CD/MP3 New One D 1000, wyśw. LCD, słuchawki Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: Discman CD/MP3 New One D 1000, wyśw. LCD, słuchawki Nr produktu 519237 Środki ostrożności Strona 1 z 10 1. Ten produkt nie ma osobnego zasilania Wł/Wył. Po włożeniu

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO Produkt po zużyciu nie może zostać wyrzucony wraz z innymi odpadami domowymi, lecz musi zostać oddany do punktu zbiórki zużytych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania sterownika elektronicznych dzwonów

Instrukcja programowania sterownika elektronicznych dzwonów Instrukcja programowania sterownika elektronicznych dzwonów Spis treści: 1.Opis wyprowadzeń sterownika... 3 2.Wgrywanie plików muzycznych do pamięci sterownika... 4 3.Programowanie listy odtwarzania...

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 icdmix 2 Przewód zasilający Przewód RCA Instrukcja obsługi Gwarancja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora Pl_JB Zen Xtra.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2003 3:38 PM Krótkie wprowadzenie Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) 1. Przycisk zasilania 2. Przycisk przejścia wstecz 3. Przycisk głośności

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Akcesoria. Wprowadzenie. Informacje specjalne. Informacje ogólne PL-1. W zestawie dostarczane są następujące akcesoria:

POLSKI. Akcesoria. Wprowadzenie. Informacje specjalne. Informacje ogólne PL-1. W zestawie dostarczane są następujące akcesoria: Wprowadzenie Akcesoria Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego urządzenia, należy się uważnie zapoznać z niniejszą instrukcją, która wyjaśni wszelkie szczegóły

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA Radio z zegarem, Bluetooth TYP: DENVER CRB-818 Znak błyskawicy w trójkącie oznacza niebezpiecznie wysokie napięcie wewnątrz produktu. OSTRZEŻENIE: Dla minimalizacji ryzyka porażenia

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five AM / FM URZ0243 CB SUNKER Elite Five ELITE FIVE Zakres obsługiwany przez radio 24,265 30,105Mhz / PL 190(W) x 120(D) x 31(H) mm / 1W FM 10% Miejsce instalacji AM: 0.5 uv dla 10dB Strojenie anteny FM: 0.5

Bardziej szczegółowo

Radio Bresser Optik Outdoor, dynamo i zasilanie solarne

Radio Bresser Optik Outdoor, dynamo i zasilanie solarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000860603 Radio Bresser Optik Outdoor, dynamo i zasilanie solarne Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Ogólne ostrzeżenia Uwaga Urządzenie zawiera elementy elektryczne które działają

Bardziej szczegółowo

ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA

ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA Przed użyciem ładowarki BC450, przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Zachowaj ją w bezpiecznym miejscu, gdyż może być przydatna w przyszłości UWAGA: należy postępować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu 6045 2200

Instrukcja systemu 6045 2200 Instrukcja systemu 6045 2200 Odbiornik radiowy dla napędów G-RAIL serii 6000 współpracujący ze sterowaniami NICE Elektryczne systemy karniszowe (G-RAIL) serii 6000, mogą być sterowane za pomocą radiowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INTEKpolska Sp. J. 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www: http://www.intekpolska.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Sound Oasis. S-5000 Sound Therapy System

Instrukcja Obsługi. Sound Oasis. S-5000 Sound Therapy System Instrukcja Obsługi Sound Oasis S-5000 Sound Therapy System Dziękujemy za wybranie Sound Oasis! Sound Oasis jest światowym liderem w zakresie produkcji systemów służących do terapii dźwiękowej. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

05 AUDIO / WIDEO RADIO WYBÓR STACJI RADIOWEJ RDS. Naciskać przycisk SOURCE i wybrać RADIO. Nacisnąć przycisk MENU.

05 AUDIO / WIDEO RADIO WYBÓR STACJI RADIOWEJ RDS. Naciskać przycisk SOURCE i wybrać RADIO. Nacisnąć przycisk MENU. PTY PTY 0 AUDI / WIDE RADI WYBÓR CJI RADIWEJ Środowisko naturalne (wzniesienia, budynki, tunele, parkingi, podziemia) może uniemożliwić odbiór, również w trybie RD. Jest to normalne zjawisko w przypadku

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKANER NASŁUCHOWY UNIDEN USC230

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKANER NASŁUCHOWY UNIDEN USC230 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKANER NASŁUCHOWY UNIDEN USC230 UWAGA : Uniden nie reklamuje tego urządzenia jako odporne na wodę, dlatego celem uniknięcia ryzyka związanego z jakimś elektronicznym zwarciem należy

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI. Twoja muzyka + nasza pasja

PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI. Twoja muzyka + nasza pasja PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI Twoja muzyka + nasza pasja Spis treści Połączenia...3 Zasady obsługi urządzenia...4 Kolory migających wskaźników diodowych...4 Kolory wskaźników

Bardziej szczegółowo

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi Podłączenia Baza Kliknięcie Używaj wyłącznie dołączonego przewodu

Bardziej szczegółowo