Przegląd. Mini odtwarzacz cd :59

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd. Mini odtwarzacz cd :59"

Transkrypt

1 :59 Przegląd Mini odtwarzacz cd 1. Przycisk STANDBY: włączanie/wyłączanie urządzenia, tryb gotowości 2. Wskaźnik stanu gotowości 3. Przycisk / TUNING: Szukanie częstotliwości w dół, szukanie automatyczne, SKIP: przeskakiwanie do poprzedniego tytułu, SEARCH: przewijanie do tyłu Przycisk TUNING: Szukanie częstotliwości w górę, szukanie automatyczne, SKIP: przeskakiwanie do poprzedniego tytułu, SEARCH: przewijanie do przodu 4. Przycisk STOP : zatrzymuje odtwarzanie 5. Przycisk PLAY/PAUSE : rozpoczyna / przerywa odtwarzanie 6. VOLUME: regulacja głośności 7. Przycisk OPEN/CLOSE: otwiera wnękę na płyty CD 8. Przycisk FUNCTION: wybór między trybami CD, USB, CARD, AUX lub TUNER 9. Przycisk TUNER/BAND: wybór pasma FM lub fal średnich 10. Przycisk TIMER: Wybór trybu timera 11. Przycisk MEM: wybór trybu pamięci 12. Przycisk REPEAT: Wybór trybu powtarzania 13. Przycisk EQ./X-BASS: Korekcja dźwięku (FLAT, CLASSIC, ROCK, POP lub JAZZ) 14. WYŚWIETLACZ LCD 15. REMOTE SENSOR: czujnik pilota 16. Wnęka na płyty CD 17. GNIAZDKA WSPÓŁOSIOWE: wejście na głośniki lewy/prawy 18. GNIAZDKA WSPÓŁOSIOWE: wejście AUX 19. KABEL SIECIOWY 20. Wejście ant. AM: gniazdko anteny zewnętrznej 21. Gniazdko anteny: wejście dla anteny 75 Ohm 22. PHONES: gniazdko słuchawek 23. Port USB: wejście dla nośnika pamięci PenDrive 24. Otwór CARD: wejście na karty SD/MMC 25. Gniazdko do podłączenia zewnętrznego głośnika basowego (nie jest dołączony do urządzenia)

2 Pilot 1. Przycisk: włączanie/wyłączanie urządzenia, tryb gotowości 2. Przycisk EQ./X-BASS: Korekcja dźwięku (FLAT, CLASSIC, ROCK, POP lub JAZZ) 3. Przyciski VOLUME : głośność +/- 4. Przycisk TUNER/BAND: wybór pasma FM lub fal średnich 5. Przycisk FUNCTION: wybór trybu CD, USB, CARD, AUX lub TUNER 6. Przycisk REPEAT: Wybór trybu powtarzania 7. Przycisk / TUNING: szukanie częstotliwości w górę, szukanie automatyczne, SKIP: przeskakiwanie do następnego tytułu, SEARCH: przewijanie do przodu 8. Przycisk STOP : zatrzymuje odtwarzanie 9. Przycisk ALBUM/PRESET (+): wybieranie zapamiętanych stacji 10. Przycisk FIND/ST. MONO: tryb wyszukiwania, przełącznik Stereo/Mono 11. Przycisk ALBUM/PRESET (-): wybieranie zapamiętanych stacji 12. Przycisk / TUNING: szukanie częstotliwości w dół, szukanie automatyczne, SKIP: przeskakiwanie do poprzedniego tytułu, SEARCH: przewijanie do tyłu 13. Przycisk PLAY/PAUSE : rozpoczyna / przerywa odtwarzanie 14. Przycisk PROG/MEM: wybór programowania pamięci 15. Przycisk RANDOM: wybór odtwarzania w przypadkowej kolejności 16. Przycisk TIMER: wybór trybu timera 17. Przycisk SLEEP: wybór trybu sleep (czasowego wyłączania urządzenia) 18. Przycisk MUTE: wyłączanie dźwięku 4 Polski

3 :59 Spis treści Przegląd...3 Mini odtwarzacz cd...3 Pilot...4 Zasady bezpieczeństwa...7 Trzymaj urządzenia elektryczne z dala od dzieci...7 Prawidłowe ustawianie urządzenia...7 Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie...8 Odtwarzacz płyt CD...8 Bezpieczne korzystanie z baterii...8 Czyszczenie urządzenia...8 Instalacja urządzenia...9 Rozpakowywanie urządzenia...9 Sprawdź zawartość opakowania...9 Ustawianie urządzenia Urządzenie do ustawienia na stole/blacie Ustawianie głośników Podłączanie głośników Podłączanie AUX IN (Line in) Podłączanie głośnika basowego Umieszczanie baterii w pilocie Podłączanie anten Podłączanie słuchawek Funkcje podstawowe...13 Włączanie/wyłączanie urządzenia STAN GOTOWOŚCI Ustawianie zegara Ustawienia dźwięku VOLUME głośność EQ (equalizer korekcja dźwięku) Mute Tryb radiowy Ustawianie stacji Stereo/Mono Zapamiętywanie i wywoływanie stacji Wybieranie stacji Spis treści 5

4 Korzystanie z urządzenia w trybie CD/MP3/CARD/USB...17 Wskazówki dotyczące wnęki płyt CD Odtwarzalne nośniki danych O MP Tryb Card/ USB Funkcja CARD / USB Odtwarzanie płyt CD Wkładanie i wyjmowanie płyty PLAY, PAUSE, STOP, przeskakiwanie tytułów Rodzaje odtwarzania REPEAT, RANDOM Wyszukiwanie przy pomocy FIND (MP3) Programowanie kolejności odtwarzania Programowane włączanie i wyłączanie ( Timer ) ( SLEEP )...22 Wybór źródła muzyki Ustawianie timera Wyłączanie timera Ustawianie funkcji sleep Utylizacja...24 Opakowanie Urządzenie Baterie Dane techniczne...25 Zasilanie Złącza urządzenia Odtwarzacz CD, odtwarzane typy płyt Odtwarzane typy płyt: Polski

5 :59 Zasady bezpieczeństwa Przed uruchomieniem urządzenia uważnie przeczytaj zasady bezpieczeństwa. Stosuj się do ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi. Zawsze przechowuj instrukcję obsługi w pobliżu urządzenia. Sprzedając urządzenie lub przekazując je dalej koniecznie dołącz tę instrukcję. Trzymaj urządzenia elektryczne z dala od dzieci To urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (włącznie z dziećmi) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych i umysłowych lub osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy chyba, że działają one pod nadzorem sprawnej, odpowiedzialnej za nie osoby lub otrzymały od tej osoby wskazówki odnośnie używania urządzenia. Dzieci należy nadzorować, aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem. Połknięcie baterii lub akumulatorka może być niebezpieczne dla życia. Przechowuj urządzenie i baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej. Trzymaj folie opakowaniowe z dala od dzieci. Stwarzają one niebezpieczeństwo uduszenia. Prawidłowe ustawianie urządzenia Ustaw urządzenie na stabilnym, równym podłożu. Urządzenie nie nadaje się do używania w pomieszczeniach, w których panuje duża wilgotność powietrza (np. łazienka). Uważaj, aby; na urządzenie nie działały żadne bezpośrednie źródła ciepła (np. ogrzewanie), na urządzenie nie padało bezpośrednie światło słoneczne; urządzenie nie miało kontaktu z wilgocią ani wodą; na urządzeniu nie stawiaj żadnych wypełnionych płynami naczyń (np. wazonów itp.); urządzenia nie stawiaj w bezpośrednim sąsiedztwie pól elektromagnetycznych (np. telewizora lub głośników); w pobliżu urządzenia nie stały żadne otwarte źródła ognia (np. palące się świece). Ostrzeżenie! Zachowuj minimalne odległości i nigdy nie blokuj szczelin wentylacyjnych. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy z każdej strony urządzenia zachować odstęp 20 cm.. Otwory w urządzeniu nie mogą być zakryte ani zatkane. Zapewnij łatwy dostęp do źródła zasilania. Zasady bezpieczeństwa 7

6 Podłącz urządzenie do łatwo dostępnego gniazdka (230 V ~ 50 Hz), znajdującego się w pobliżu miejsca ustawienia. Gniazdko sieciowe musi się znajdować w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby urządzenie trzeba było szybko odłączyć od sieci. Aby uniknąć potknięcia się, nie używaj przedłużaczy. Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie W razie uszkodzenia urządzenia należy natychmiast odłączyć je od gniazdka sieciowego. Nigdy nie podejmuj samodzielnych prób otwierania i/lub naprawiania urządzenia.. Grozi to porażeniem elektrycznym! Aby uniknąć zagrożeń, zwróć się w razie usterki urządzenia do naszego Centrum Serwisowego lub do specjalistycznego warsztatu. Odtwarzacz płyt CD Odtwarzacz płyt CD jest produktem laserowym klasy 1. Urządzenie jest wyposażone w system bezpieczeństwa, który zapobiega wydzielaniu niebezpiecznych promieni laserowych podczas zwykłego użytkowania urządzenia. Aby uniknąć uszkodzeń wzroku, nigdy nie manipuluj ani nie uszkadzaj systemu zabezpieczającego urządzenia. Bezpieczne korzystanie z baterii W razie potrzeby, przed włożeniem baterii do urządzenia, oczyść zestyki baterii i urządzenia. Od razu wyjmuj wyczerpane baterie z urządzenia! Zwiększone niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu! Nigdy nie narażaj baterii na zbyt wysoką temperaturę, na przykład bezpośrednie promieniowanie słoneczne, ogień itd.! Zawsze wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie. Używaj wyłącznie baterii tego samego typu, nie umieszczaj w urządzeniu baterii różnych typów lub nowych baterii i zużytych jednocześnie. W przypadku dłuższej przerwy w korzystaniu z urządzenia należy wyjąć baterie. Czyszczenie urządzenia Zanim rozpoczniesz czyszczenie urządzenia, odłącz wtyczkę od gniazdka sieciowego. Do czyszczenia używaj suchej, miękkiej ściereczki. Unikaj stosowania chemicznych rozpuszczalników i preparatów czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię i elementy opisowe urządzenia. 8 Polski

7 :59 Instalacja urządzenia Rozpakowywanie urządzenia Usuń wszelki materiał opakowaniowy. Po otworzeniu wnęki na płyty CD usuń umieszczone w niej zabezpieczenie transportowe. UWAGA! Nie pozwalaj małym dzieciom na zabawę folią. Niebezpieczeństwo uduszenia! Sprawdź zawartość opakowania Podczas rozpakowywania sprawdź, czy opakowanie zawiera następujące części: 1 odtwarzacz CD i 2 podstawki 2 głośniki i 2 podstawki 1 pilot 1 antena zewnętrzna 1 kabel antenowy Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna Instalacja urządzenia 9

8 Ustawianie urządzenia Urządzenie do ustawienia na stole/blacie Urządzenie można ustawiać zarówno poziomo jak i pionowo. Wyświetlacz można ustawić pod 2 różnymi kątami (0 i 60 stopni). Pozycja pozioma. Na tylnej stronie urządzenia znajdują się gumowe nóżki tak, że można ustawić je poziomo na równej powierzchni. Pozycja pionowa Na tylnej stronie urządzenia znajdują się 2 otwory w kształcie dziurki od klucza. Wsuń w jeden z otworów zawartą w opakowaniu podstawkę. Następnie przesuń podstawkę do góry do momentu jej zablokowania. Powtórz operację dla drugiej podstawki. Urządzenie można teraz ustawić w pozycji pionowej. Ustawianie głośników Wsuń podstawki w otwory głośników. Następnie przesuń do góry do momentu zablokowania. Gumowe poduszeczki podstawki urządzenia chronią powierzchnię mebli przed uszkodzeniami. 10 Polski

9 :59 Podłączanie głośników Podłącz głośniki przy pomocy wtyczki współosiowej do oznaczonych odpowiednim kolorem wyjść SPEAKER OUT znajdujących się z prawej strony urządzenia. Kolorem czerwonym oznaczone jest prawe wyjście na głośnik, kolorem białym oznaczone jest lewe wyjście na głośnik. Podłączanie AUX IN (Line in) Wejścia AUX IN możesz używać do podłączenia zewnętrznego sygnału audio (nacisnąć przycisk FUNCTION do momentu pojawienia się w wyświetlaczu symbolu AUX). Przełącz urządzenie w tryb gotowości. Wyłącz urządzenie zewnętrzne. Wsuń wtyczkę kabla współosiowego (nie jest dołączony do urządzenia) w wejście AUX znajdujące się po prawej stronie urządzenia (zwróć uwagę na prawidłową polaryzację prawego i lewego kanału). Drugi koniec kabla współosiowego podłącz do urządzenia zewnętrznego. Włącz urządzenie zewnętrzne. Włącz urządzenie naciskając przycisk STANDBY. Naciśnij na urządzeniu lub w pilocie przycisk FUNCTION do momentu, gdy w wyświetlaczu pojawi się AUX. Odtwarzany jest teraz sygnał audio z urządzenia zewnętrznego. Podłączanie głośnika basowego Możesz korzystać z gniazdka do podłączenia głośnika basowego (nie jest dołączony do urządzenia). Przełącz urządzenie w stan gotowości. Podłącz teraz wolny koniec współosiowego kabla (nie jest dołączony do urządzenia) do gniazdka SUBWOOFER po prawej stronie urządzenia. Następnie podłącz drugi koniec współosiowego kabla do głośnika basowego. W razie potrzeby dla bezpieczeństwa przeczytaj jeszcze raz instrukcję obsługi głośnika basowego. Włącz urządzenie naciskając przycisk STANDBY. Instalacja urządzenia 11

10 Umieszczanie baterii w pilocie Włóż do pilota baterie typu Mignon 1,5 V LR 6, rozmiar AA (nie są dołączone do pilota). Otwórz pokrywę wnęki baterii, naciskając zatrzask w kierunku wskazywanym przez strzałkę. Włóż baterie w taki sposób, by bieguny ujemne baterii przylegały do sprężynek. Nasuń pokrywę na wnękę baterii. Podłączanie anten Do odbioru fal UKF służy podłączona z tyłu urządzenia antena zewnętrzna, którą należy odpowiednio ustawić. Do odbioru fal średnich służy wbudowana na stałe zależna od kierunku antena ferytowa. Dlatego też w celu uzyskania optymalnej jakości odbioru konieczne może być zmiana pozycji urządzenia. Podłączanie słuchawek Z przodu urządzenia znajduje się gniazdko słuchawek (PHONES). Podłącz słuchawki wtyczką kątową 3,5 mm. Głośniki wyłączą się wtedy automatycznie. UWAGA! Duża głośność ustawiona w słuchawkach dousznych lub nausznych może prowadzić do uszkodzenia narządów słuchu i /lub utraty słuchu. Przed uruchomieniem odtwarzania ustawiaj głośność na najniższą wartość. Rozpocznij odtwarzanie, a następnie podnieś poziom głośności do przyjemnej dla Ciebie wartości. Korzystanie z urządzenia ze słuchawkami przy podwyższonej głośności przez dłuższy czas może prowadzić do uszkodzenia słuchu. 12 Polski

11 :59 Funkcje podstawowe Włączanie/wyłączanie urządzenia STAN GOTOWOŚCI Urządzenie znajduje się w stanie gotowości (standby). Wyświatlacz jest przyciemniony. Miga wskaźnik godziny, jeżeli godzina nie została jeszcze ustawiona. Aby włączyć urządzenie naciśnij w pilocie lub urządzeniu przycisk STANDBY. Urządzenie jest teraz włączone, a w wyświetlaczu pojawia się komunikat HELLO, przy pierwszym użyciu również częstotliwość radiowa. W przypadku uruchomiania urządzenia po raz kolejny w wyświetlaczu pokazywany jest ostatnio używany tryb (CD, USB, CARD, AUX lub TUNER). Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk STANDBY w urządzeniu lub pilocie. W wyświetlaczu urządzenia pokazuje się komunikat GOOD BYE. Urządzenie znajduje się teraz w trybie oczekiwania, a w wyświetlaczu pokazuje się aktualna godzina. Ustawianie zegara W stanie gotowości naciśnij w urządzeniu przycisk MEM. Zaczyna migać wskaźnik godziny. W przeciągu 6 sekund wprowadź wartość godziny. Naciskaj przycisk SEARCH lub tyle razy lub tak długo, aby pokazała się odpowiednia godzina. Ponownie naciśnij przycisk MEM, aż zacznie migać wskaźnik minut. W przeciągu 6 sekund wprowadź wartość minut. Naciskaj przycisk SEARCH lub tyle razy lub tak długo, aby pokazała się odpowiednia wartość minut. Ponownie naciśnij przycisk MEM. Zegar jest teraz ustawiony, a cyfry nie migają. W przypadku odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego, zegar działa jeszcze przez kilka minut. Następnie należy ponownie ustawić zegar. Funkcje podstawowe 13

12 Ustawienia dźwięku VOLUME głośność Naciskaj przycisk VOLUME lub (w pilocie), aby zwiększyć bądź zmniejszyć poziom głośności. W urządzeniu użyj pokrętła głośności. W wyświetlaczu pojawi się poziom głośności (maksymalnie 31). EQ (equalizer korekcja dźwięku) Naciskaj przycisk EQ (na pilocie lub w urządzeniu), aby uzyskać żądaną barwę dźwięku: Do wyboru są następujące barwy dźwięku: FLAT (ustawienie standardowe), CLASSIC, ROCK, POP oraz JAZZ. Naciśnij przycisk EQ, aby ustawić efekt dźwiękowy X-BASS. Mute Aby całkowicie wyłączyć dźwięk, naciśnij przycisk MUTE (tylko na pilocie). W wyświetlaczu miga napis MUTE. Głośność włączana jest ponownie poprzez naciśnięcie przycisku MUTE lub jednego z przycisków głośności. 14 Polski

13 :59 Tryb radiowy Wybierz funkcję radia (TUNER) naciskając przycisk FUNCTION w urządzeniu lub pilocie (w razie potrzeby uprzednio włączyć urządzenie przyciskiem STANDBY). Następnie naciskaj przycisk TUNER /BAND na urządzeniu, aby wybrać pomiędzy pasmem częstotliwości FM (UKF) i AM (fale średnie). W tym celu naciśnij na pilocie przycisk BAND. Ustawianie stacji Naciskaj wielokrotnie TUNING lub (na pilocie lub w urządzeniu), aby ręcznie ustawić żądaną częstotliwość. Naciśnięcie przycisku TUNING lub nieco dłużej rozpoczyna automatyczne wyszukiwanie. Wyszukiwanie kończy się po znalezieniu pierwszej silniej odbieranej stacji. Jeśli w paśmie UKF zostanie wyszukana stacja stereo, na wyświetlaczu pojawi się znak ((ST)). Stereo/Mono Odbiór stereo poszczególnych stacji w paśmie UKF pokazywany jest w wyświetlaczu. W przypadku słabego zasięgu stereo (szumy zakłócające) zaleca się przełączenie urządzenia na tryb mono. Naciskaj na pilocie przycisk ST/MONO, aby przełączać między trybem odbioru stereo i mono. Funkcje podstawowe 15

14 Zapamiętywanie i wywoływanie stacji Możesz zapamiętać maksymalnie 30 stacji w paśmie UKF i 15 stacji w paśmie fal średnich. Ustaw stację, którą chcesz zapamiętać. Naciśnij w pilocie przycisk PROG/MEM lub w urządzeniu przycisk MEM. W wyświetlaczu zaczną migać kanały. Podczas gdy w wyświetlaczu miga pole miejsca w pamięci, wybierz przy pomocy przycisku PRESET + lub w pilocie miejsce w pamięci dla danej stacji. Ponownie naciśnij w pilocie przycisk PROG/MEM lub przycisk MEM w urządzeniu, aby zapisać daną stację; wybrane miejsce w pamięci (np. 03) pojawi się w wyświetlaczu na stałe. Aby zapamiętać kolejne stacje, powtórz te kroki. Możesz dowolnie zmieniać pomiędzy pasmem UKF a falami średnimi. Wybieranie stacji Przy pomocy przycisku PRESET + lub PRESET w pilocie wybierasz jedną z zapisanych stacji. 16 Polski

15 :59 Korzystanie z urządzenia w trybie CD/MP3/CARD/USB Wskazówki dotyczące wnęki płyt CD Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wnęki płyt CD, może to spowodować zniszczenie elementów mechanicznych wnęki. Aby zapobiec zanieczyszczeniom przez pył, nie zostawiaj pokrywy wnęki płyt CD otwartej przez dłuższy czas. Nigdy nie dotykaj soczewki we wnęce płyt CD. Jeżeli płyta CD jest silnie zabrudzona lub znajdują się na niej wyraźne odciski palców, odtwarzanie może się zacząć z opóźnieniem lub nie od początku płyty. Zabrudzenia na soczewce odczytowej mogą powodować przerwy w odtwarzaniu i inne zakłócenia. Jeżeli chcesz usunąć kurz z płyty CD, użyj dostępnego w sklepach pędzelka do zdmuchiwania kurzu (np. asortyment fotograficzny). Odtwarzalne nośniki danych Na tym urządzeniu możesz odtwarzać płyty audio CD (również CD-R i CD-RW) oraz płyty MP3. Ponadto możesz odtwarzać pliki MP3znajdujące się na nośniku pamięci USB PenDrive (wersja USB 1.1 i 2.0). Prosimy zwrócić uwagę, że nie jest możliwe zapewnienie stuprocentowej kompatybilności ze wszystkimi nośnikami pamięci PenDrive. Funkcje odtwarzania są dla tych nośników identyczne i dlatego zostaną opisane wspólnie. O MP3 Płyty z utworami zapisanymi w formacie MP3 to najczęściej samodzielnie wykonane płyty, które, podobnie jak używane w komputerze dyski CD-ROM, mogą mieć strukturę folderów, podfolderów i plików (poszczególnych utworów). Płyty MP3 zawierają zwykle znacznie więcej utworów, niż płyta audio CD, przez co zmniejsza się prędkość odczytu i nawigacji. Podczas tworzenia płyt MP3 przyporządkowywane są znaczniki ID3 (opcjonalnie w zależności od programu do tworzenia płyt MP3). Znaczniki ID3 mogą zawierać informacje takie jak nazwa wykonawcy, tytuł utworu oraz inne. Znaczniki ID3 mogą być odczytywane przy pomocy funkcji MP3 urządzenia i wyświetlane na wyświetlaczu. Korzystanie z urządzenia w trybie CD/MP3/CARD/USB 17

16 Tryb Card/ USB Funkcja CARD / USB Naciśnij przycisk FUNCTION i wybierz funkcję CARD lub USB. Włóż nośnik pamięci PenDrive lub kartę SD/MMC w odpowiedni otwór na tyle urządzenia. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE w urządzeniu lub pilocie, aby rozpocząć odtwarzanie. Możesz również wyświetlić tytuły utworów znajdujących się na nośniku pamięci PenDrive lub karcie SD/MMC. Postępuj zgodnie ze wskazówkami Wyszukiwanie przy pomocy FIND (tylko MP3) na stronie 5. Odtwarzanie płyt CD Płyty audio CD Na tym urządzeniu możesz odtwarzać płyty audio CD (również CD-R, CD-RW i MP3). Wkładanie i wyjmowanie płyty Naciśnij przycisk FUNCTION w urządzeniu lub pilocie i wybierz tryb CD, pokaże się w wyświetlaczu. Otwórz wnękę na płyty CD, naciskając w urządzeniu przycisk OPEN/CLOSE. Pokrywa wnęki na płytę CD otwiera się do góry. Włóż płytę CD etykietą do góry. Zamknij wnękę na płytę CD ponownie naciskając przycisk OPEN/CLOSE lub naciskając przycisk PLAY w pilocie. Płyta zaczyna obracać się, a w wyświetlaczu pojawia się komunikat CD READ. Następnie płyta zatrzymuje się; znajduje się ona teraz w trybie zatrzymania (wyświetlana jest całkowita ilość utworów i całkowity czas odtwarzania). Jeżeli w urządzeniu nie ma płyty lub gdy włożona płyta jest nieczytelna, na wyświetlaczu pojawia się napis NO DISK. Nie otwieraj wnęki na płyty CD podczas odtwarzania płyty lub, gdy płyta jeszcze się obraca. Naciśnij przedtem przycisk STOP. Aby wyjąć płytę, przytrzymaj ją z boku i jednocześnie ostrożnie wciśnij uchwyt pośrodku płyty. 18 Polski

17 :59 PLAY, PAUSE, STOP, przeskakiwanie tytułów Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE w urządzeniu lub pilocie, aby rozpocząć odtwarzanie. Aby przerwać odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk PLAY/PAUSE. Podczas pauzy na wyświetlaczu miga upływający czas odtwarzania. Naciśnij ponownie PLAY/PAUSE, aby wznowić odtwarzanie od danego miejsca. Aby zakończyć odtwarzanie, naciśnij przycisk STOP. Urządzenie znajduje się teraz w trybie zatrzymania (patrz rysunek). Aby przejść do początku tytułu, naciśnij przycisk lub w urządzeniu lub pilocie. Przytrzymując przycisk lub dłużej, rozpoczynasz szybkie przeszukiwanie. Rodzaje odtwarzania REPEAT, RANDOM REPEAT funkcje powtarzania(dla płyt CD) Podczas odtwarzania lub w trybie zatrzymania (stop) naciśnij przycisk REPEAT w pilocie lub urządzeniu. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat REPEAT1. Powtarzany będzie aktualny tytuł. Ponownie naciśnij przycisk REPEAT w urządzeniu lub pilocie. Na wyświetlaczu pojawi się teraz komunikat REPEAT ALL. Powtarzane będą wszystkie utwory. Aby zakończyć funkcję REPEAT należy nacisnąć przycisk REPEAT, do momentu zniknięcia komunikatu z wyświetlacza. REPEAT funkcje powtarzania(dla płyt MP3/WMA) Podczas odtwarzania lub w trybie zatrzymania (stop) naciśnij przycisk REPEAT w pilocie lub urządzeniu. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat REPEAT1. Powtarzany będzie aktualny tytuł. Ponownie naciśnij przycisk REPEAT w urządzeniu lub pilocie. W wyświetlaczu pojawi się teraz komunikat REPEAT ALBUM. Powtarzany jest cały album. Ponownie naciśnij przycisk REPEAT w urządzeniu lub pilocie. Na wyświetlaczu pojawi się teraz komunikat REPEAT ALL. Powtarzane będą wszystkie utwory. Aby zakończyć funkcję REPEAT, należy nacisnąć przycisk REPEAT do momentu zniknięcia komunikatu z wyświetlacza. Korzystanie z urządzenia w trybie CD/MP3/CARD/USB 19

18 RANDOM odtwarzanie w przypadkowej kolejności W przypadku funkcji RANDOM wszystkie utwory są odtwarzane w przypadkowej kolejności. Podczas odtwarzania lub w trybie zatrzymania (stop) naciśnij przycisk RANDOM w pilocie. Rozpoczyna się odtwarzanie w przypadkowej kolejności. Aby powrócić do zwykłego trybu odtwarzania ponownie naciśnij przycisk RANDOM. Wyszukiwanie przy pomocy FIND (MP3) Wyszukiwanie nazw plików Naciśnij w pilocie przycisk FIND. W wyświetlaczu pokaże się litera A. Jeżeli nazwa tytułu rozpoczyna się na literę A ukaże się ona w wyświetlaczu. Poprzez naciśnięcie przycisku lub w urządzeniu lub pilocie możesz kontynuować wyszukiwanie od A-Z lub 0-9. Jeżeli nazwa tytułu rozpoczyna się na literę A, ukaże się ona w wyświetlaczu, w przeciwnym razie pojawi się 000. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE w urządzeniu, aby rozpocząć odtwarzanie wybranego tytułu. Wyszukiwanie nazw albumów Naciśnij w pilocie dwa razy przycisk FIND. Poprzez naciśnięcie przycisku lub w urządzeniu lub pilocie możesz kontynuować wyszukiwanie od A-Z lub 0-9. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE w urządzeniu, aby rozpocząć odtwarzanie wybranego tytułu. Programowanie kolejności odtwarzania Możesz zaprogramować kolejność odtwarzania maksymalnie 64 utworów. Urządzenie musi się znajdować w trybie zatrzymania (stop). Naciśnij na pilocie przycisk PROG/MEM. W wyświetlaczu pojawia się komunikat PROG. Przyciskiem SEARCH lub wybierz tytuł. Tytuł zostanie zapisany poprzez ponowne naciśnięcie przycisku PROG/MEM. W wyświetlaczu pojawi się P:0 2. Powtarzaj powyższe czynności, aby zapamiętać kolejne utwory. Aby odtworzyć listę zapamiętanych utworów, naciśnij przycisk PLAY. Opisane wyżej funkcje REPEAT można stosować dla zaprogramowanej listy. 20 Polski

19 :59 Edycja programowanej listy Zakończ odtwarzanie naciskając przycisk STOP. Naciśnij ponownie przycisk PROG/MEM, w wyświetlaczu pojawi się komunikat MEMORY. Możesz teraz dowolnie modyfikować listę Usuwanie programowanej listy Lista programowana zostaje usunięta w przypadku otwarcia wnęki na płytę CD odłączenia urządzenia od źródła zasilania dwukrotnym naciśnięciu klawisza STOP. Korzystanie z urządzenia w trybie CD/MP3/CARD/USB 21

20 Programowane włączanie i wyłączanie ( Timer ) ( SLEEP ) Możesz tak ustawić urządzenie, aby samodzielnie włączyło/wyłączyło się po upływie określonego czasu (funkcja timera). Wybór źródła muzyki Aby po upływie określonego czasu włączyło się radio lub odtwarzacz CD, należy uprzednio odpowiednio przygotować źródła. Radio: Wybierz funkcję radio, ustaw wybraną stację radiową oraz głośność, a następnie przełącz urządzenie w stan gotowości. CD: Włóż wybraną płytę CD, wybierz funkcję CD i przełącz urządzenie w stan gotowości. Ustawianie timera W ten sposób ustawiasz godzinę włączenia i wyłączenia urządzenia: Przełącz urządzenie w stan gotowości. Naciśnij w urządzeniu lub pilocie przycisk TIMER, aby ustawić czas włączenia urządzenia. Pokazuje się symbol ON, a cyfra godziny miga. W przeciągu 6 sekund naciśnij lub (SKIP), aby ustawić godzinę. Ponownie naciśnij przycisk TIMER. W wyświetlaczu miga wskaźnik minut. Przy pomocy lub ustaw minuty. Ponownie naciśnij przycisk TIMER, aby ustawić czas wyłączenia urządzenia. Pojawia się symbol OFF, miga cyfra godziny. Naciśnij SEARCH lub, aby ustawić godzinę. Ponownie naciśnij przycisk TIMER. W wyświetlaczu miga wskaźnik minut. Przy pomocy SEARCH lub ustaw minuty. Ponownie naciśnij przycisk TIMER. W wyświetlaczu miga teraz komunikat TUNER. Ponownie naciśnij przycisk TIMER, aby zatwierdzić tryb TUNER. Teraz w wyświetlaczu miga wskaźnik VOLUME. Wybierz żądany poziom głośności przy pomocy VOLUME lub i zatwierdź przy pomocy przycisku TIMER. Timer jest ustawiony. W wyświetlaczu pojawią się ponownie wszystkie ustawione wartości, a następnie aktualna godzina oraz symbol zegara dla zaprogramowanego timera. 22 Polski

21 :59 Wyłączanie timera Naciśnij przycisk TIMER w urządzeniu lub pilocie. Symbol zegara znika, a timer wyłącza się. Ustawianie funkcji sleep Uruchamianie funkcji SLEEP: Naciśnij przycisk SLEEP. W wyświetlaczu pojawi się napis SLEEP. Naciskaj przycisk SLEEP tak długo, aż ustawiony zostanie żądany czas (maks. 90 min., min. 10 min.). Wybrany czas zostaje ustawiony, a funkcja SLEEP jest teraz aktywna. Wyłączanie funkcji SLEEP: Naciskaj przycisk SLEEP tak długo, aż z wyświetlacza zniknie komunikat SLEEP. Programowane włączanie i wyłączanie ( Timer ) ( SLEEP ) 23

22 Utylizacja Opakowanie Urządzenie Urządzenie jest zapakowane w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniami transportowymi. Opakowania składają się z surowców wtórnych i nadają się do ponownej utylizacji lub recyklingu. Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie wyrzucaj go ze zwykłymi śmieciami domowymi! Urządzenie należy oddać do miejscowego punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W miejscowym punkcie administracyjnym można uzyskać informacje o miejscach zbiórki zużytych urządzeń. Baterie Zużytych baterii nie wolno wyrzucać ze śmieciami domowymi! Baterie należy oddawać w punkcie zbiorczym zużytych baterii. 24 Polski

23 :59 Dane techniczne Zasilanie Napięcie: Pobór mocy: Moc wyjściowa: Radio Zakres UKF: Zakres fal średnich: Złącza urządzenia Słuchawki: AUX: GŁOŚNIK BASOWY L/R: USB/Card 230 V ~50 Hz 28 W 2 x 4,5 W RMS 87,5 108 MHz khz wtyczka kątowa 3,5-mm, stereo wspłółosiowe wejscie audio wspłółosiowe wyjście audio Odtwarzacz CD, odtwarzane typy płyt Moc lasera: laser klasy 1 Odtwarzane typy płyt: audio CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD Gdy odtwarzasz płyty audio CD, używaj wyłącznie płyt CD oznakowanych w sposób przedstawiony obok: Ważna informacja: Istnieje obecnie wiele częściowo nienormowanych metod nagrywania i kopiowania płyt CD oraz wiele różnych rodzajów pustych, przeznaczonych do zapisywania dysków CD-R oraz CD-RW. W związku z tym może niekiedy dochodzić do błędów lub spowolnienia odczytu. Nie stanowi to wady urządzenia. Może zdarzyć się, że w wyniku nieprzewidzianej kombinacji przycisków, błędnej wymiany danych lub wyładowania elektrostatycznego (Electro Static Discharge) urządzenie przestanie funkcjonować. Odłącz kabel sieciowy od źródła zasilania, a następnie ponownie podłącz urządzenie. Zmiany techniczne zastrzeżone! Dane techniczne 25

24 26 Polski

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny

Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000641568 Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny Strona 1 z 7 Podstawowe elementy sterowania 1. Uchwyt do przenoszenia 2.

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały Nr produktu 1196684 Ochrona środowiska Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego gdy jego przydatność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Uwaga: Napięcie zasilające tego urządzenia wynosi 12 V / 24 V. Zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie zasilające mogłoby spowodować uszkodzenie lub awarię urządzenia. To urządzenie wraz z dyskiem USB lub

Bardziej szczegółowo

Przegląd Funkcje ogólne...4 Funkcje radia...5 Funkcje odtwarzania płyt CD/MP3...5 Funkcje magnetofonu kasetowego...5

Przegląd Funkcje ogólne...4 Funkcje radia...5 Funkcje odtwarzania płyt CD/MP3...5 Funkcje magnetofonu kasetowego...5 Radioodtwarzacz stereofoniczny z odtwarzaczem MP3/CD MEDION LIFE E66107 (MD 82817) Instrukcja Obs³ugi Spis treści Przegląd......................................... 4 Funkcje ogólne..................................................4

Bardziej szczegółowo

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD CSU-36 OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8 Radiobudzik Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 352349 Strona 1 z 8 Język polski Symbol pioruna ze strzałką w pisany w trójkąt ostrzega użytkowników przed obecnoscią nieizolowanego niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 Nr produktu 326181 Strona 1 z 13 Rozmieszczenie przycisków 1. Przycisk sterowania: Ustawienie, ustawienie Skanowanie tunera/ alarm

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WARNING RT-4300 UWAGA W CELU UNIKNIĘCIA POŻARU LUB RYZYKA PORAŻENIA NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB W MIEJSCU WILGOTNYM SYMBOL JASNEJ BŁYSKAWICY ZAKOŃCZONEJ STRZAŁKĄ wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW Podłączyć wtyczkę głośników do odpowiednich złączy głośników umieszczonych z tyłu urządzenia.

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW Podłączyć wtyczkę głośników do odpowiednich złączy głośników umieszczonych z tyłu urządzenia. 1. Przycisk zasilania 2. Przełącznik pasma 3. Przełącznik rodzaju funkcji (KASETY/RADIO/PŁYTY CD/ZEWNĘTRZNE) 4. Przycisk podbicia basów 5. Przycisk tryb odtwarzania płyt CD 6. Przycisk programowania odtwarzania

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zasady bezpieczeństwa!... 4 Zawartość opakowania... 6 Opis urządzenia... 7 Uruchamianie i użytkowanie... 8

Spis treści Zasady bezpieczeństwa!... 4 Zawartość opakowania... 6 Opis urządzenia... 7 Uruchamianie i użytkowanie... 8 Spis treści Zasady bezpieczeństwa!...4 Użytkowanie...4 Informacje ogólne...4 Prawidłowe ustawianie urządzenia...5 Dostęp do sieci elektrycznej...5 Naprawa urządzenia...5 Bezpieczne postępowanie z bateriami...6

Bardziej szczegółowo

Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem

Lampa stołowa Mapa świata z wbudowanym budzikiem Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lampy stołowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik New One CR120

Radiobudzik New One CR120 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik New One CR120 Nr produktu 393463 Strona 1 z 6 Rozmieszczenie i opis przycisków 1. Wyświetlacz LED 2. Tryb standby/stop Włączenie/wyłączenie radia 3. Alarm 2 / zmniejsz głośność

Bardziej szczegółowo

Przełączanie źródła sygnału audio

Przełączanie źródła sygnału audio Przełączanie źródła sygnału audio Przełączanie źródła sygnału audio Kończenie pracy w trybie audio Naciśnij przycisk. Naciśnij przycisk. Wybierz tryb audio, którego chcesz użyć. Dotknij przycisku Audio

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zawartość zestawu zegar ścienny zasilacz kabel AV pilot zdalnego sterowania z baterią elementy montażowe (kołek i śruba) instrukcja obsługa. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie elementów sterowania

Rozmieszczenie elementów sterowania Rozmieszczenie elementów sterowania 1. PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY (CD/KASETA (WYŁ.)/RADIO) 2. PRZEŁĄCZNIK ZAKRESU FAL 3. ANTENA FM 4. POKRYWA ODTWARZACZA CD 5. POKRĘTŁO STROJENIA RADIA 6. PRZYCISK PODBICIA

Bardziej szczegółowo

Kamera sportowa Conrad AT18. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Elementy obsługi. 1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona)

Kamera sportowa Conrad AT18. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Elementy obsługi.  1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona) Kamera sportowa Conrad AT18 Instrukcja obsługi Nr produktu: 861800 Elementy obsługi 1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona) 2. Przycisk zwalniania migawki 3. Przycisk ON/OFF w celu włączenia/ wyłączenia

Bardziej szczegółowo

P390 CD Radio Nr produktu

P390 CD Radio Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI P390 CD Radio Nr produktu 000394199 Strona 1 z 13 Widok urządzenia 1 Uchwyt do noszenia 2 Kieszonka na płyty CD 3 Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm wtyczka mini jack 4 Wyświetlacz Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Doskonała jakość dźwięku. Przyciski i wyświetlacz. Odstęp kanałów: Plug & drive: łatwe podłączenie do gniazda zapalniczki

Dane techniczne Doskonała jakość dźwięku. Przyciski i wyświetlacz. Odstęp kanałów: Plug & drive: łatwe podłączenie do gniazda zapalniczki Funkcje: Czyta i odtwarza pliki w formacie MP3/WMA z karty SD/MMC i dysku przez port USB Wyświetlacz LCD przedstawia informacje o pliku audio i częstotliwości Funkcja LINE-IN (Wejście liniowe) umożliwia

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

ROCK POP EQ CLAS RDM SAMOCHODOWY SYSTEM www.facebook.com/denverelectronics ODTWARZACZ SAMOCHODOWY MP3 Z RADIEM, USB/SD/MMC, PODRĘCZNIK CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO Odtwarzacz audio CMP-30 Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIA AUDIO Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC http://www.audac.be

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny

Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1196686 Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny Strona 1 z 8 Utylizacja a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U 1. Informacje podstawowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio samochodowe 4001U pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający Przed rozpoczęciem pracy Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu urządzenia: Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Radio DAB. Nr produktu

Radio DAB. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB Nr produktu 000619437 Strona 1 z 12 Polski Widok urządzenia Widok od przodu Wyświetlacz WŁ./WYŁ. Głośność/ Potwierdzenie wprowadzenia W górę/w dół Głośnik Tył Antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000342395 Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa Strona 1 z 5 Elementy sterujące 1. Przełącznik pasma AM/FM 2. Brzęczyk alarmowy 3.

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB DOMINIKA 2 model 600U UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z

Bardziej szczegółowo

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q CLOCK RADIO Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q BG CS EL HR HU LT PL PT SL TIME ALARM UP SNOOZE DOWN SLEEP RADIO ON - TUNING + AL 1 1+2 2 - DIMMER + + VOLUME - 3 БЪЛГАРСКИ 05-13 ČESKY 14-22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23-32 HRVATSKI

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP3/CD/RADIO Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM TUNEREM AM/FM I CZYTNIKIEM USB FLASH NAZWA MODELU : CSU77

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP3/CD/RADIO Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM TUNEREM AM/FM I CZYTNIKIEM USB FLASH NAZWA MODELU : CSU77 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym służy ostrzeżeniu użytkownika przed obecnością wewnątrz urządzenia niebezpiecznych, nieizolowanych elementów pod napięciem, które

Bardziej szczegółowo

Aparat cyfrowy dla dzieci

Aparat cyfrowy dla dzieci Aparat cyfrowy dla dzieci Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup aparatu cyfrowego dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

Ważne. Przewodu w kablu sieciowym są w następujących kolorach: Zielony/Żółty masa Niebieski Neutralny Brązowy Faza

Ważne. Przewodu w kablu sieciowym są w następujących kolorach: Zielony/Żółty masa Niebieski Neutralny Brązowy Faza INSTRUKCJA OBSŁUGI Ważne Przewodu w kablu sieciowym są w następujących kolorach: Zielony/Żółty masa Niebieski Neutralny Brązowy Faza Jeżeli kolory przewodów w kablu nie odpowiadają kolorom oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Nr produktu: 326030 Strona 1 z 13 Elementy sterowania 1. Slot karty pamięci SD 2. Głośnik 3. Przycisk zasilania 4. Wyświetlacz LCD 5. Wskaźnik ładowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 14,85 * 21 cm :35

Spis treści. 14,85 * 21 cm :35 Spis treści Spis treści... 1 Przegląd urządzenia... 3 Wyświetlacz... 7 Wskazówki bezpieczeństwa... 8 Niniejsza instrukcja... 8 Użycie zgodne z przeznaczeniem... 8 Dzieci nie mogą mieć dostępu do urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi

DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi www.blaupunkt.com DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...3 Wskazówki montażowe...3

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA...2 PRZYGOTOWANIE...5

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA...2 PRZYGOTOWANIE...5 SPIS TREŚCI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA...2 PRZYGOTOWANIE...5 Rozpakowanie... 5 Zasilanie... 5 Ładowanie akumulatorków w odtwarzaczu płyt CD... 6 Korzystanie z urządzenia w samochodzie... 7 Odtwarzanie za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK Instrukcja obsługi

KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK Instrukcja obsługi KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK1010-1012 Instrukcja obsługi I. KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA: Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000352227 Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Przeczytaj i wykonaj następujące czynności opisane w instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania

Bardziej szczegółowo

DAB+150. Spis treści

DAB+150. Spis treści Spis treści O INSTRUKCJI OBSŁUGI... 2 2. Podłączenia i obsługa urządzeń USB i kart pamięci SD... 4 3. DAB: Obsługa cyfrowego radia DAB... 4 4. FM: Obsługa radia UKF... 5 5. ALARM/SNOOZE: Ustawienia zegara,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowa jednostka centralna WAC500 WAC500D Skrócona instrukcja obsługi Podłączanie Obsługa Zawartość opakowania Bezprzewodowa jednostka centralna WAC500 Pilot zdalnego sterowania Baterie R0 (AAA)

Bardziej szczegółowo

Wieża stereo MHX-550.LP

Wieża stereo MHX-550.LP Wieża stereo MHX-550.LP Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wielofunkcyjnej wieży stereo. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA INDEX OPIS PRODUKTU.2 ŚRODKI OSTROśNOŚCI.2 TRYB WYCISZENIA. 2 OPIS PANELU PRZEDNIEGO.3 OPIS PANELU TYLNEGO 3 ODTWARZACZ CD...4-5 -OBSŁUGA ODTWARZACZA CD.. 4 -OBSŁUGA

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PANEL KONTROLNY 2. BATERIE 3. OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE 3.1 USTAWIENIE ZEGARA 3.2 PROGRAMOWANIE KARMIENIA 3.3 KARMIENIE RĘCZNE 3.4 PODGLĄD USTAWIEŃ 4. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672765 Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, 0 - +50 C -Budzik Kwarcowy TFA 60.2011, Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm Strona 1 z 7 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 7

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1404023 Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 1. Czujnik podczerwieni 2. Projektor 3. Przycisk włączenia/wyłączenia projekcji 4. Czas projekcji

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright 1 1. WYŚWIETLACZ 2. WSKAŹNIK PM 3. WSKAŹNIK STANDBY 4. WSKAŹNIK ALARM 1 5. SNOOZE/SLEEP/DIMMER 6. MEMORY- 7. /TUNE+/ROK/MIESIĄC/DZIEŃ 9. RADIO ON-OFF /ALARM OFF 10.WSKAŹNIK ANTENY RCC 11.WSKAŹNIK

Bardziej szczegółowo

Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne

Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Easi-Listener lub otwarcia ich obudowy.

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1427889 Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, 27372.S1, czarny Strona 1 z 6 1. Instrukcje bezpieczeństwa: 1. Wyczyść radio za pomocą suchej ściereczki

Bardziej szczegółowo

Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost

Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000346386 Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost Strona 1 z 6 Ten bezprzewodowy system głośników stereo wykorzystuje najnowszą technologię

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Timer i stoper TFA, , czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm

Elektroniczny Timer i stoper TFA, , czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1525034 Elektroniczny Timer i stoper TFA, 38.2021.01, czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm Strona 1 z 5 Dziękujemy za wybór produktu marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Należy

Bardziej szczegółowo