Wieża stereo MHX-550.LP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wieża stereo MHX-550.LP"

Transkrypt

1 Wieża stereo MHX-550.LP Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wielofunkcyjnej wieży stereo. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego produktu. Pearl24 Sp. z o. o. Wieża stereo Strona 1

2 Zawartość zastawu: Wieża Pilot zdalnego sterowania (z baterią guzikową CR2025) Instrukcja obsługi. WAŻNE INFORMACJE NA POCZĄTEK Bezpieczeństwo Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje. Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń! Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości. Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie! Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach. Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone. Ważne wskazówki dotyczące utylizacji Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości. Wieża stereo Strona 2

3 Baterie guzikowe i ich utylizacja Baterii guzikowych nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. Jako konsumenci są Państwo zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii. Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu, w którym baterie są sprzedawane. Należy zwrócić uwagę na właściwą polaryzację baterii guzikowych. Ogniwa guzikowe stosowane niewłaściwie mogą doprowadzić do zniszczenia urządzenia istnieje ryzyko pożaru. Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia. Baterie, z których wlewa się ciesz są niebezpieczne. Należy ich dotykać tylko w odpowiednich rękawiczkach. Nie należy dawać baterii dzieciom. Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas. Deklaracja zgodności PEARL.GmbH oświadcza, że produkt PX-3551 jest zgodny z zasadniczymi wymogami dyrektywy RoHS 2011/65EU, dyrektywy EMV 2004/108/EG i dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EG. Wieża stereo Strona 3

4 SZCZEGÓŁY PRODUKTU Strona przednia 1. Osłona przed kurzem W celu ochrony talerza gramofonu 2. Przycisk wstecz Przełącznik utworu/wyboru 3. Przycisk stop Zatrzymaj odtwarzanie 4. Przycisk Play/Pause Rozpoczęcia odtwarzania/pauza 5. Przycisk MODE/CLOCK Przełącznik trybu/ustawianie czasu 6. Przycisk REC/DEL Nagrywanie/usuwanie 7. Przycisk SLEEP/TIMER Tryb uśpienia/ustawianie czasu alarmu 8. Przycisk FUNCTION Funkcje przełącznika 9. Komora CD 10. Przycisk wysuwania CD Przycisk do otwierania napędu CD 11. Port słuchawkowy 3,5 mm wejście 12. Port USB Aby podłączyć pamięć USB 13. Przycisk następny Przełącznik utworu/wyboru 14. Przycisk ALBUM/PRESET w dół Przełączanie folderów/albumów/wyboru 15. Dioda czuwania 16. Przycisk ALBUM/PRESET w górę Przełączanie folderów/albumów/wyboru 17. Wyświetlacz LCD 18. Przycisk Power/Regulacja głośności Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć; przekręć aby ustawić głośność 19. Odbiornik zdalnego sterowania 20. Wejście AUX-IN Do podłączenia zewnętrznych źródeł dźwięku 21. Gniazdo karty pamięci Aby włożyć kartę pamięci SD/MMC Wieża stereo Strona 4

5 Strona górna 22. Głośnik 23. Adapter 45-RPM Aby włożyć niektóre płyty 24. Dźwignia ramienia adaptera Podnosi/obniża ramię adaptera 25. Przełącznik auto-stop Zatrzymuje odtwarzanie płyt automatycznie 26. Szybkie wybieranie 33, 45 lub 78 RPM (obrotów na minutę) 27. Ramię adaptera 28. Odtwarzacz kasetowy Wieża stereo Strona 5

6 Strona tylna 29. Wyjście line-out Do podłączenia głośników zewnętrznych 30. Antena radiowa 31. Kabel zasilający Wieża stereo Strona 6

7 Zdalne sterowanie Przycisk czuwania Przycisk Preset / Album w dół (DN) Przełączanie między trybem gotowości i trybem pracy (patrz 1) Przełączanie folderów/albumów/wyboru Przycisk Preset / Album w górę (UN) Przełączanie folderów/albumów/wyboru Przycisk TIMER/SLEEP Tryb uśpienia/ustawianie czasu alarmu Przycisk MUTE (wyciszenie) Wyłącza odtwarzanie audio (patrz 2) Przycisk OP/CL, SNOOZE Przycisk REC/DEL Przycisk FM ST. Przycisk FUNCT Przycisk MODE/CLOCK Przycisk stop Przycisk Play/Pause Przycisk wstecz Przycisk następny Przycisk głośności Otwiera/zamyka napęd CD, uruchamia funkcję drzemki alarmu Nagrywanie/usuwanie Przełącza tryb radia między radio mono i stereo Przełączanie funkcji Przełącznik trybu/ustawianie czasu Zatrzymanie odtwarzania Rozpoczęcia odtwarzania/pauza Przełącznik utworu/wyboru Przełącznik utworu/wyboru Aby dostosować głośność 1. Jeśli urządzenie nie odbiera sygnału audio z odtwarzacza CD, gramofonu, magnetofonu, gniazda USB lub karty pamięci lub zewnętrznego źródła dźwięku przez więcej niż 10 minut, automatycznie przełącza się w tryb czuwania. 2. Jeśli wyciszenie odtwarzania dźwięku za pomocą przycisku MUTE trwa dłużej niż 10 minut, urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania. Wieża stereo Strona 7

8 URUCHOMIENIE Podłącz przewód zasilający wieży do gniazdka elektrycznego. Jeśli niebieskie podświetlenie świeci się oznacza to, że urządzenie znajduje się w trybie gotowości. Następnie naciśnij pokrętło głośności, aby włączyć urządzenie. Niebieskie podświetlenie jest jaśniejsze, gdy urządzenie jest włączone. Wkładanie nośników pamięci Włóż kartę pamięci SD (do 8 GB) do gniazda. Złote styki powinny być skierowane do wnętrza urządzenia. Wciśnij kartę do gniazda niezbyt mocno. Karta pamięci została włożona prawidłowo, jeśli nie wypada z urządzenia. Aby wyjąć kartę pamięci, naciśnij ją delikatnie, aż do zwolnienia zatrzasku, a następnie wysuń kartę. Wieża stereo Strona 8

9 USTAWIANIE CZASU I ALARMU Ustawianie czasu 1. Wyłącz urządzenie, aby przełączyć je w tryb gotowości. 2. Przytrzymaj przycisk Mode / Clock przez 3 sekundy, aby przejść do ustawień czasu. Na wyświetlaczu pojawi się 24h. Oznacza to, że czas jest wyświetlany w formacie 24- godzinnym. 3. Naciśnij przycisk do przodu lub wstecz, aby przełączyć między 24-godzinnym i 12- godzinnym formatem. 4. Naciśnij ponownie przycisk Mode / Clock, aby zmienić godziny. Naciśnij przycisk następny lub wstecz, aby ustawić właściwą godzinę. 5. Naciśnij przycisk Mode / Clock, aby zmienić minuty. Naciśnij przycisk lub, aby ustawić minuty. 6. Naciśnij przycisk Mode / Clock, aby wyjść z ustawienia czasu. Ustawianie alarmu 1. Wyłącz urządzenie, aby przełączyć w tryb gotowości. 2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk timera przez 3-5 sekund, aby wprowadzić ustawienia alarmu. 3. Ustawienia alarmowe są podzielone na cztery grupy: aktywacja alarmu (czas do aktywacji alarmu) wyłącznie alarmu (czas do wyłączenia alarmu) tryb alarmu (wybór źródła dźwięku) głośność alarmu. Włącznie alarmu 1. Na wyświetlaczu pojawi się ON na krótką chwilę, a następnie przechodzi do ustawienia godziny. Naciśnij przycisk lub, aby ustawić godzinę. 2. Naciśnij przycisk timera, aby zmienić minuty. Naciśnij przycisk lub aby ustawić minuty. 3. Naciśnij ponownie przycisk timera, aby przeskoczyć do wyłączanie alarmu. Wyłączanie alarmu 1. Na wyświetlaczu pojawi się OFF na krótką chwilę, a następnie przechodzi do ustawienia godziny. Naciśnij przycisk lub, aby ustawić godzinę. 2. Naciśnij przycisk timera, aby zmienić minuty. Naciśnij przycisk lub aby ustawić minuty. 3. Naciśnij ponownie przycisk timera, aby przeskoczyć do trybu alarmu. Wieża stereo Strona 9

10 Tryb alarmu Wybierz za pomocą przycisku lub, które źródło dźwięku (Tune, CD, USB, SD) zostanie wykorzystane do alarmu. Następnie naciśnij przycisk timera, aby przejść do regulacji głośności alarmu. Głośność alarmu 1. Na wyświetlaczu pojawi się na chwilę V, a następnie głośność. 2. Zmień poziom głośności za pomocą przycisku lub i zakończ proces, naciskając przycisk timera. Jeśli chcesz wyłączyć alarm, naciśnij przycisk timera w trybie gotowości. Można ustawić za pomocą przycisku drzemki na pilocie zdalnego sterowania przerwę 10 minutową. Funkcja uśpienia Urządzenie posiada funkcję uśpienia, która automatycznie wyłącza urządzenie po pewnym czasie. Włącz urządzenie i naciskaj przycisk SLEEP / TIMER, aby ustawić żądany czas. Wieża stereo Strona 10

11 RADIO Naciskaj przycisk Function, aż na wyświetlaczu pojawi się TUNE. Aby przełączać się między odbiorem mono i stereo, naciśnij przycisk "FM ST" na pilocie zdalnego sterowania Wybieranie stacji Naciśnij przycisk lub, aby ustawić żądaną częstotliwość. Naciśnij i przytrzymaj przycisk lub, aby przejść do następnej odbieranej stacji. Jeśli chcesz zapisać stację, wybierz ją, a następnie naciśnij przycisk Mode. Na wyświetlaczu pojawi się P-01. Oznacza to, że stacja jest przechowywana na pierwszym miejscu. Jeśli chcesz zapisać stację w innym miejscu, wybierz za pomocą przycisków "Album / Preset" w górę w dół inne miejsce. Naciśnij przycisk MODE, jeśli chcesz przypisać stację do wybranego miejsca. Automatyczne wyszukiwanie kanałów Urządzenie posiada również funkcję automatycznego zapisywania kanałów. Naciśnij przycisk Play / Pause. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie i zapisze każdą znalezioną stację. Nagrywanie Jeśli chcesz nagrać coś z radia, musisz podłączyć najpierw kartę SD lub pamięć USB. 1. Wybierz żądaną stację radiową i naciśnij przycisk REC / DEL. 2. Wybierz za pomocą przycisku lub nośnik pamięci i potwierdź wybór przez ponowne naciśnięcie przycisku REC / DEL. Jeśli masz tylko jeden nośnik danych, można pominąć ten krok. 3. Podczas nagrywania miga symbol USB lub SD. Naciśnij przycisk Stop, aby zatrzymać nagrywanie. Wieża stereo Strona 11

12 GRAMOFON Naciśnij przycisk Function, aż na wyświetlaczu pojawi się PHON. 1. Wybierz za pomocą przełącznika szybkości na gramofonie prędkość odtwarzania płyty gramofonowej. 2. Połóż płytę na talerzu obrotowym. Jeśli to konieczne, należy użyć adaptera 45-RPM. 3. Zwolnij blokadę i podnieś ramię za pomocą dźwigni. Zdejmij nasadkę z igły odtwarzającej. 4. Przesuń ramię na płytę i niech delikatnie opadnie za pomocą dźwigni na płytę. Płyta gramofonowa będzie teraz odtwarzana. 5. Aby zatrzymać odtwarzanie, unieś ramię za pomocą dźwigni ponownie i odstaw z powrotem na bok. Nagrywanie Jeśli chcesz nagrać płytę, musisz podłączyć najpierw kartę SD lub pamięć USB. 1. Rozpocznij odtwarzanie płyty i naciśnij przycisk REC. 2. Wybierz za pomocą przycisku lub nośnik pamięci i potwierdź wybór przez ponowne naciśnięcie przycisku REC / DEL. Jeśli masz tylko jeden nośnik danych, można pominąć ten krok. 3. Podczas nagrywania miga symbol USB lub SD. Naciśnij przycisk Stop, aby zatrzymać nagrywanie. Wieża stereo Strona 12

13 ODTWARZACZ KASETOWY Naciśnij przycisk Function, aż na wyświetlaczu pojawi się TAPE. Następnie włóż kastę do komory magnetofonu. Upewnij się, że kaseta jest włożona prawidłowo. Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie po włożeniu kasety. Naciśnij przycisk "TAPE FAST FORWARD / EJECT" do połowy, aby szybko przewijać kasetę do przodu. Naciśnij przycisk "TAPE FAST FORWARD / EJECT" do końca, aby wysunąć kasetę. Odtwarzanie Przewijanie do przodu Wysuwanie Nagrywanie Jeśli chcesz nagrać kasetę, musisz podłączyć najpierw kartę SD lub pamięć USB. 1. Rozpocznij odtwarzanie kasety i naciśnij przycisk REC. Wieża stereo Strona 13

14 2. Wybierz za pomocą przycisku lub nośnik pamięci i potwierdź wybór przez ponowne naciśnięcie przycisku REC / DEL. Jeśli masz tylko jeden nośnik danych, można pominąć ten krok. 3. Podczas nagrywania miga symbol USB lub SD. Naciśnij przycisk Stop, aby zatrzymać nagrywanie. ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO DŹWIĘKU 1. Podłącz źródło dźwięku za pomocą kabla (brak w zestawie) do wejścia AUX IN w wieży. 2. Naciśnij przycisk Function, aż na wyświetlaczu pojawi się AUX. 3. Muzyka z podłączonego źródła dźwięku będzie teraz odtwarzana przez wieżę. Można sterować odtwarzaniem za pomocą funkcji sterowania podłączonego urządzenia. Nagrywanie Aby nagrać sygnał audio, należy podłączyć najpierw kartę SD lub pamięć USB. 1. Rozpocznij odtwarzanie dźwięku i naciśnij przycisk REC. 2. Wybierz za pomocą przycisku lub nośnik pamięci i potwierdź wybór przez ponowne naciśnięcie przycisku REC / DEL. Jeśli masz tylko jeden nośnik danych, można pominąć ten krok. 3. Podczas nagrywania miga symbol USB lub SD. Naciśnij przycisk Stop, aby zatrzymać nagrywanie. Wieża stereo Strona 14

15 ODTWARZANIE PLIKÓW MP3 I WMA PRZEZ USB LUB KARTĘ SD Naciśnij przycisk funkcyjny, aż na wyświetlaczu pojawi się USB lub CARD (w zależności od nośnika, z którego chcesz odtwarzać). Wieża automatycznie analizuje nośnik, po kilku sekundach wyświetla liczbę znalezionych plików audio i rozpoczyna odtwarzanie. Naciśnij przycisk Play/Pause, aby wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij ponownie ten przycisk, aby wznowić odtwarzanie. Naciśnij przycisk Stop, aby zatrzymać odtwarzanie. Po zatrzymaniu odtwarzania, na wyświetlaczu pojawi się ponownie liczba plików audio. Możesz teraz przełączać się między plikami audio za pomocą przycisku i. Naciśnij przycisk Play/Pause, aby rozpocząć odtwarzanie wybranego pliku audio. Możesz również podczas odtwarzania za pomocą przycisku dalej lub wstecz przejść do następnego lub poprzedniego pliku audio. Przytrzymaj odpowiedni przycisk, aby szybko nawigować plikami audio. Jeśli istnieje wiele folderów z plikami audio w urządzeniu pamięci masowej, można użyć przycisków "Album / Preset" w górę w dół, aby przejść z folderu do folderu. Naciśnij podczas odtwarzania, przycisk MODE, aby bieżący plik audio był powtarzany. Naciśnij ponownie przycisk MODE, aby wszystkie pliki audio z nośnika pamięci były odtwarzane wielokrotnie. Wieża stereo Strona 15

16 Tworzenie listy odtwarzania Urządzenie może ułożyć do 60 plików audio na nośniku pamięci do listy odtwarzania. 1. Wybierz nośnik danych, którego chcesz użyć. 2. Następnie naciśnij przycisk Stop, a potem przycisk MODE. 3. Na wyświetlaczu pojawi się MEM i aktualny utwór. 4. Za pomocą przycisków dalej lub wstecz wybierz żądany plik audio. Naciśnij przycisk Mode, aby potwierdzić wybór. 5. Ponownie możesz wybrać za pomocą przycisków dalej lub wstecz plik audio i potwierdzić wybór przyciskiem Mode. Ta procedura może być powtarzana w sumie 60 razy. 6. Jeśli utworzona playlista jest zadowalająca, potwierdź odtwarzanie naciskając przycisk Play / Pause. Lista będzie odtwarzania. 7. Naciśnij przycisk Stop, dwa razy, aby usunąć listę odtwarzania. Kopiowanie plików Wieża oferuje możliwość kopiowania plików audio z jednego nośnika na inny. 1. Wybierz nośnik pamięci, z którego chcesz kopiować (USB lub CARD). 2. Wprowadź plik audio, który chcesz skopiować. 3. Naciśnij podczas odtwarzania przycisk REC. 4. Na wyświetlaczu pojawia się ONE. Wybierz za pomocą przycisku dalej lub wstecz, czy skopiować pojedynczy plik (ONE), katalog (DIR) lub wszystkie pliki (ALL). 5. Naciśnij przycisk REC, aby potwierdzić. Pliki zostaną skopiowane z wybranego nośnika danych na inny nośnik. 6. Podczas kopiowania miga symbol USB/SD. Po zakończeniu kopiowania, odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie, a na wyświetlaczu pojawia się END. Wieża przełącza się w tryb USB / SD. Usuwanie plików Urządzenie posiada funkcję usuwania plików z pamięci USB lub karty SD. 1. Wybierz nośnik pamięci, na którym chcesz usunąć plik. 2. Wybierz utwór, który chcesz usunąć i zaznacz go ponownie. 3. Przytrzymaj przycisk DEL / REC podczas odtwarzania. Wieża stereo Strona 16

17 4. Na wyświetlaczu pojawia się ONE. Wybierz za pomocą przycisku dalej lub wstecz, czy usunąć pojedynczy plik (ONE), katalog (DIR) lub wszystkie pliki (ALL). 5. Nacisnąć ponownie przycisk DEL, aby potwierdzić wybór. 6. Podczas kasowania na wyświetlaczu będzie widoczne DEL. Następnie wskaźnik DEL znika i utwór został usunięty. Wieża stereo Strona 17

18 ODTWARZACZ CD Naciśnij przycisk funkcyjny, aż na wyświetlaczu pojawi się CD. Naciśnij przycisk wysuwania (EJECT), aby otworzyć komorę CD i umieścić płytę w napędzie CD. Naciśnij przycisk wysuwania, aby zamknąć komorę. Naciśnij przycisk Play/Pause, aby wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij ponownie ten przycisk, aby wznowić odtwarzanie. Naciśnij przycisk Stop, aby zatrzymać odtwarzanie. Po zatrzymaniu odtwarzania, na wyświetlaczu pojawi się liczba utworów. Za pomocą przycisków dalej lub wstecz można przełączać się pomiędzy utworami na płycie CD. Przytrzymaj odpowiedni przycisk, aby szybko poruszać się pomiędzy utworami. Naciśnij przycisk Play/Pause, aby rozpocząć odtwarzanie wybranego utworu. Jeśli istnieje wiele folderów z plikami audio na płycie CD, można użyć przycisków "Album / Preset" w górę w dół, aby przejść z folderu do folderu. Naciśnij podczas odtwarzania, przycisk MODE, aby bieżący plik audio był powtarzany. Naciśnij ponownie przycisk MODE, aby wszystkie pliki audio z nośnika pamięci były odtwarzane wielokrotnie. Tworzenie listy odtwarzania Urządzenie może ułożyć listę odtwarzania do 60 plików audio lub 30 utworów z płyty CD. 1. Wybierz nośnik danych, którego chcesz użyć. 2. Następnie naciśnij przycisk Stop, a potem przycisk MODE. 3. Na wyświetlaczu pojawi się MEM i aktualny utwór. 4. Za pomocą przycisków dalej lub wstecz wybierz żądany plik audio. Naciśnij przycisk Mode, aby potwierdzić wybór. 5. Ponownie możesz wybrać za pomocą przycisków dalej lub wstecz plik audio i potwierdzić wybór przyciskiem Mode. Ta procedura może być powtarzana w sumie 60 razy. 6. Jeśli utworzona playlista jest zadowalająca, potwierdź odtwarzanie naciskając przycisk Play / Pause. Lista będzie odtwarzania. 7. Naciśnij przycisk Stop dwa razy, aby usunąć listę odtwarzania. Wieża stereo Strona 18

19 Kopiowanie plików audio z płyty CD do pamięci USB lub karty SD Wieża oferuje możliwość kopiowania plików audio z jednego nośnika na inny. 1. Wybierz tryb CD i wybierz utwór, który chcesz skopiować. 2. Naciśnij podczas odtwarzania przycisk REC. 3. Na wyświetlaczu pojawia się ONE. Wybierz za pomocą przycisku dalej lub wstecz, czy skopiować pojedynczy plik (ONE), katalog (DIR) lub wszystkie pliki (ALL). Naciśnij przycisk REC, aby potwierdzić. 4. Podczas kopiowania miga symbol USB/SD. Po zakończeniu kopiowania, odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie, a na wyświetlaczu pojawia się END. Wieża stereo Strona 19

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem

Lampa stołowa Mapa świata z wbudowanym budzikiem Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lampy stołowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Wilgotnościomierz do drewna

Wilgotnościomierz do drewna Wilgotnościomierz do drewna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wilgotnościomierza do drewna. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Świece woskowe LED (białe)

Świece woskowe LED (białe) Świece woskowe LED (białe) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup świec woskowych LED. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Aparat cyfrowy dla dzieci

Aparat cyfrowy dla dzieci Aparat cyfrowy dla dzieci Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup aparatu cyfrowego dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70")

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70) Podświetlenie do telewizora z USB (46-70") Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup podświetlenia do telewizora z USB, które jest odpowiednie dla telewizorów z płaskim ekranem i monitorów PC z portem USB.

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zawartość zestawu zegar ścienny zasilacz kabel AV pilot zdalnego sterowania z baterią elementy montażowe (kołek i śruba) instrukcja obsługa. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Bluetooth w futrzanych nausznikach. Prosimy o przeczytanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący Bluetooth z transmiterem FM

Zestaw głośnomówiący Bluetooth z transmiterem FM Zestaw głośnomówiący Bluetooth z transmiterem FM Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth z transmiterem FM. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Trójwymiarowy zegar Lunartec

Trójwymiarowy zegar Lunartec Trójwymiarowy zegar Lunartec Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup trójwymiarowego zegara Lunartec (NX5704). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Gogle narciarskie z wbudowaną kamerą

Gogle narciarskie z wbudowaną kamerą Gogle narciarskie z wbudowaną kamerą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gogli narciarskich z wbudowaną kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi bagażowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie,

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie, Stacja pogody 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stacji pogody 3D. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Elektryczny otwieracz do puszek

Elektryczny otwieracz do puszek Elektryczny otwieracz do puszek Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego otwieracza do puszek. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Kolorowa taśma LED 5m z pilotem - 16 kolorów, 4 efekty

Kolorowa taśma LED 5m z pilotem - 16 kolorów, 4 efekty Kolorowa taśma LED 5m z pilotem - 16 kolorów, 4 efekty Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wielokolorowej taśmy LED. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD

Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup zasilacza z wbudowaną kamerą HD. Poprzez zasilacz z odpowiednimi adapterami można ładować różne urządzenia elektroniczne.

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kinkietu solarnego LED z czujnikiem PIR. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup rejestratora z uchwytem na nawigację. Z tą kamerą nagrasz wszystko, co dzieje się na drodze.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego termometru na grilla. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Mini kamera samochodowa Full HD

Mini kamera samochodowa Full HD Mini kamera samochodowa Full HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery samochodowej Full HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego urządzenia do mycia okien, luster i kafelek. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg)

Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg) Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup praktycznej cyfrowej wagi bagażowej z wyświetlaczem LCD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup słuchawek w opasce z mikrofonem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg

Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi kuchennej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków)

Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków) Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup translatora 6 języków. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Zegarek z mini kamerką full HD w jednym. OctaCam VA-1080

Zegarek z mini kamerką full HD w jednym. OctaCam VA-1080 Zegarek z mini kamerką full HD w jednym OctaCam VA-1080 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegarka z mini kamerką Full HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Mini kamera VGA. Szanowny Kliencie,

Mini kamera VGA. Szanowny Kliencie, Mini kamera VGA Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego produktu.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery 3 w 1 z aktywacją głosową. Dzięki tej poręcznej kamerze możesz nakręcić dobre filmy w czasie treningu lub w domu. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa z kamerą Full HD

Stacja pogodowa z kamerą Full HD Stacja pogodowa z kamerą Full HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stacji pogodowej z kamerą Full HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żarówki LED z kamerą. Można ją stosować zarówno w lampie stołowej jak i lampie wiszącej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Ogrodowa lampa solarna LED (30 cm)

Ogrodowa lampa solarna LED (30 cm) Ogrodowa lampa solarna LED (30 cm) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ogrodowej lampy solarnej LED. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Przenośny skaner dokumentów 4w1

Przenośny skaner dokumentów 4w1 Przenośny skaner dokumentów 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup przenośnego skanera dokumentów. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy tłumacz językowy (10 języków)

Cyfrowy tłumacz językowy (10 języków) Cyfrowy tłumacz językowy (10 języków) Szanowny kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego, podróżnego tłumacza. To praktyczne urządzenie przetłumaczy i wypowie na głos każde zadane słowo. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z wbudowaną kamerą HD, za pomocą którego dyskretnie nakręcisz filmy w domu, biurze, czy innych budynkach. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego odkurzacza ręcznego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Świecące kamienie ze stacją solarną 3 szt.

Świecące kamienie ze stacją solarną 3 szt. Świecące kamienie ze stacją solarną 3 szt. Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup świecących kamieni ze stacją solarną. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Widelec ze wskaźnikiem temperatury do grilla

Widelec ze wskaźnikiem temperatury do grilla Widelec ze wskaźnikiem temperatury do grilla Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup widelca ze wskaźnikiem temperatury do grilla. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie,

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie, Licznik rowerowy Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup licznika rowerowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornego głośnika Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup końcówki do odkurzacza z funkcją sterylizacji UV. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Wodoodporna poduszka masująca

Wodoodporna poduszka masująca Wodoodporna poduszka masująca Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornej poduszki masującej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Solarne lampy ogrodowe LED zmieniające kolor [2 szt.]

Solarne lampy ogrodowe LED zmieniające kolor [2 szt.] Solarne lampy ogrodowe LED zmieniające kolor [2 szt.] Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup solarnych lamp ogrodowych LED. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth

Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lusterka wstecznego z funkcją Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Toster ze stali nierdzewnej 1300 W

Toster ze stali nierdzewnej 1300 W Toster ze stali nierdzewnej 1300 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup tostera ze stali nierdzewnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Mini odbiornik DVB-T adtv-400

Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini odbiornika DVB-T. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Elektryczny młynek do kawy

Elektryczny młynek do kawy Elektryczny młynek do kawy Szanowny Kliencie, dziękujemy za elektrycznego młynka do kawy. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Piec do pizzy Rosenstein&Sohne

Piec do pizzy Rosenstein&Sohne Piec do pizzy Rosenstein&Sohne Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup pieca do pizzy Rosenstein&Sohne. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie

Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup skanera w długopisie. Za pomocą jednego przycisku skaner czyta wizytówki i inne dokumenty. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Termoizolacyjny pojemnik na lunch

Termoizolacyjny pojemnik na lunch Termoizolacyjny pojemnik na lunch Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnego pojemnika na lunch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Żelazko parowe podróżne

Żelazko parowe podróżne Żelazko parowe podróżne Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup parowego żelazka podróżnego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60

Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60 Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lokalizatora GSM z mikrofonem i funkcją SMS. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilacz szpiegowski z kamerą Full HD OctaCam (NX4300)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilacz szpiegowski z kamerą Full HD OctaCam (NX4300) Zasilacz szpiegowski z kamerą Full HD OctaCam (NX4300) Zawartość zestawu: zasilacz z kamerą Full HD pilot zdalnego sterowania z baterią instrukcja obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI Dodatkowo potrzebna karta

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw

Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego siekacza / rozdrabniacza do warzyw. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Okulary przeciwsłoneczne z kamerą HDC-800

Okulary przeciwsłoneczne z kamerą HDC-800 Okulary przeciwsłoneczne z kamerą HDC-800 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup okularów z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Fontanna do oczka wodnego 2 w 1

Fontanna do oczka wodnego 2 w 1 Fontanna do oczka wodnego 2 w 1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup fontanny do oczka wodnego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą Full HD

Zegarek z kamerą Full HD Zegarek z kamerą Full HD oraz trybem nocnym na podczerwień Szanowny Klience, dziękujemy za zakup zegarka z kamerą. Produkt jest nie tylko modnym dodatkiem, ale również niezwykłym urządzeniem, które nagrywa

Bardziej szczegółowo

Zestaw do roztapiania czekolady

Zestaw do roztapiania czekolady Zestaw do roztapiania czekolady Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu do roztapiania czekolady. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Kamera endoskopowa z uchwytem na telefon WiFi HD 720p, 3m Somikon

Kamera endoskopowa z uchwytem na telefon WiFi HD 720p, 3m Somikon Kamera endoskopowa z uchwytem na telefon WiFi HD 720p, 3m Somikon Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kamery endoskopowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara z wbudowaną kamerą. Z tym zegarem masz dostępnych kilka urządzeń w jednym zawsze pod ręką: praktyczny zegar z alarmem,

Bardziej szczegółowo

Smoothie Maker. Szanowny Kliencie,

Smoothie Maker. Szanowny Kliencie, Smoothie Maker Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup smoothie makera. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego produktu.

Bardziej szczegółowo

Zestaw 4 gorących kamieni do masażu

Zestaw 4 gorących kamieni do masażu Zestaw 4 gorących kamieni do masażu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gorących kamieni do masażu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny uchwyt samochodowy do smartfonów z obsługą NFC

Uniwersalny uchwyt samochodowy do smartfonów z obsługą NFC Uniwersalny uchwyt samochodowy do smartfonów z obsługą NFC Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup uniwersalnego uchwytu samochodowego do smartfonów. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej

Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup obrotowej gofrownicy ze stali szlachetnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

Zestaw do fondue ze szklaną misą

Zestaw do fondue ze szklaną misą Zestaw do fondue ze szklaną misą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu do fondue ze szklaną misą. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy HD MDV-1920.HD z dwoma obiektywami

Rejestrator jazdy HD MDV-1920.HD z dwoma obiektywami Rejestrator jazdy HD MDV-1920.HD z dwoma obiektywami Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup rejestratora jazdy. Rejestrator posiada dwie kamery, które zapewniają doskonałe nagrania w jakości HD. Można

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych

Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego ogrzewacza szyb samochodowych. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Blender z nasadką ze stali nierdzewnej z akcesoriami

Blender z nasadką ze stali nierdzewnej z akcesoriami Blender z nasadką ze stali nierdzewnej z akcesoriami Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup blendera ze stali nierdzewnej z akcesoriami. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Podgrzewane wkładki do butów

Podgrzewane wkładki do butów Podgrzewane wkładki do butów Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup podgrzewanych wkładek do butów. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 Nr produktu 326181 Strona 1 z 13 Rozmieszczenie przycisków 1. Przycisk sterowania: Ustawienie, ustawienie Skanowanie tunera/ alarm

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy mop parowy 1500 W

Kompaktowy mop parowy 1500 W Kompaktowy mop parowy 1500 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kompaktowego mopa parowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz MP3 (DMP-160.mini)

Mini odtwarzacz MP3 (DMP-160.mini) Mini odtwarzacz MP3 (DMP-160.mini) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini odtwarzacza mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo