Drakkar - polsko-norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drakkar - polsko-norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen."

Transkrypt

1 Drakkar - polsko-norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen.

2 Zwiększenie swobody przepływu osób i towarów spowodowało wzrost zagrożenia przestępczością zorganizowaną napływającą z innych państw. Działania realizowane na terenach przygranicznych, nie zawsze są wystarczająco skuteczne, co powoduje przeniesienie ośrodków przestępczych na tereny centralnej Polski, która jest krajem tranzytowym i docelowym, zarówno w handlu ludźmi jak i przemycie towarów. Otwarcie granic wzmaga nielegalny handel wyrobami akcyzowymi. Zyski osiągane z przemytu są często wykorzystywane do finansowania działalności przestępczej w innych sektorach gospodarki. W związku z powyższym działania w projekcie poświęcone będą stosowanym środkom kompensacyjnym, służącym zapewnieniu bezpieczeństwa w strefie Schengen i przedstawione będą na trzech seminariach szkoleniowych w Małopolsce, na Mazowszu i w Wielkopolsce.

3 Seminarium Mazowsze - poświęcone będzie tematyce zapobiegania i zwalczania coraz częściej pojawiającego się zjawiska przemytu wyrobów podrabianych i akcyzowych na teren Unii Europejskiej. Odbędzie się w dniach roku, dla 200 funkcjonariuszy Policji z terenu województwa mazowieckiego, małopolskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

4 Przemyt wyrobów podrabianych i akcyzowych na teren Unii Europejskiej.

5 Obserwowany w ostatnich latach wzrost handlu towarami podrabianymi, wykazuje bezpośredni związek z sytuacją na rynku międzynarodowym. Postępujący kryzys gospodarczy w jednych krajach, spowolnienie gospodarki, a nawet recesja w innych, prowadzą do wielu negatywnych zjawisk gospodarczych i społecznych.

6 Bezpośrednią reakcją na kryzys jest wprowadzenie systemu oszczędności. O ile rządowe programy oszczędnościowe opracowywane dla całej gospodarki mogą przynieść pozytywne efekty, o tyle skutki oszczędności gospodarstw domowych mogą okazać się niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzkiego. Coraz więcej konsumentów, próbując obejść system i kupić taniej, sięga po towary niskiej jakości i niewiadomego pochodzenia. Zazwyczaj są to towary podrabiane.

7 Dla wielu obywateli, którzy za wszelką cenę chcą naśladować styl życia typowy dla przedstawicieli państw wysoko rozwiniętych, posiadanie towarów oznaczonych znakami towarowymi znanych, światowych marek jest miarą luksusu i bogactwa.

8 Odczuwalne przez konsumentów skutki kryzysu gospodarczego, takie jak: wzrost bezrobocia, spadek płac, wzrost kosztów utrzymania gospodarstw domowych, inflacja, przyczyniają się do poszukiwania oszczędności w każdym możliwym obszarze. Za takie oszczędności można zapłacić wysoką cenę, zwłaszcza jeżeli chodzi o podrobione lekarstwa, papierosy lub alkohol, które stanowią najliczniejszą grupę towarów podrabianych w skali całego świata.

9 Proceder podrabiania znanych marek stał się w ostatnich latach problemem globalnym. Handel towarami naruszającymi prawa własności przemysłowej przynosi zyski porównywalne do handlu bronią i narkotykami. Do przewożenia nielegalnych produktów na obszar Unii Europejskiej wykorzystuje się najróżniejsze środki transportu. Największy (400 metrowy) kontenerowiec świata Maersk Mc- Kinney Moller służący do przewożenia towarów między innymi do UE.

10 Na rynku Unii Europejskiej towary podrabiane stanowią coraz większy procent wszystkich sprzedawanych towarów.

11 Głównym dostawcą produktów naruszających prawa własności intelektualnej są Chiny. 85% wszystkich nielegalnych towarów, w tym głównie odzież, obuwie, leki i zabawki, zatrzymanych na granicach Unii Europejskiej pochodzi z Chin. Według szacunków Komisji Europejskiej 3 do 5 mln. ludzi pracujących w Chinach, zatrudnionych jest przy produkcji towarów podrobionych i pirackich.

12 Podrabiane artykuły spożywcze sprowadzane są głównie z Turcji, z Tajlandii napoje bezalkoholowe, z Hongkongu karty pamięci i telefony komórkowe, z Egiptu - gry i zabawki, z Indii podrabiane lekarstwa. Należy jednak zauważyć, że podane przez Komisję Europejską dane dotyczą wyłącznie partii towarów zatrzymanych przez służby graniczne, a nie całości rynku towarów podrabianych.

13 W sprawozdaniach Komisji Europejskiej zwraca się szczególną uwagę na fakt, że wśród zatrzymanych towarów podrabianych rośnie udział towarów zamawianych przez Internet i przesyłanych na obszar Unii Europejskiej pocztą. Wiele podrabianych produktów jest dostępnych w sklepach i na aukcjach internetowych, a konsumenci kuszeni ich niską ceną, decydują się na ich zakup. Dodatkowo jakość podrabianych ubrań jest bardzo dobra i często nie budzi żadnych wątpliwości.

14 Fabryki, które produkują oryginalne towary, coraz częściej jednocześnie produkują ich podróbki. Dokonując zakupu towarów luksusowych w markowych, autoryzowanych salonach, nie można mieć pewności, że są to towary oryginalne. Partie towarów podrabianych często na etapie wysyłki z fabryki pakowane są przez producentów wraz z towarem oryginalnym. Importerzy zajmujący się dystrybucją luksusowych towarów na obszarze Unii Europejskiej często, mimo zaostrzonej kontroli, nie są w stanie wyeliminować sztuk podrabianych.

15 Zgodnie z danymi Departamentu Służby Celnej Ministerstwa Finansów polska Służba Celna zatrzymuje towar naruszający prawa własności intelektualnej głównie w postaci odzieży, zegarków, biżuterii i galanterii, zabawek, sprzętu sportowego, gier oraz obuwia. Według statystyk Polska wskazywana jest jako czwarty na świecie rynek handlu towarami podrabianymi.

16 Towary podrabiane najczęściej sprzedawane są na bazarach oraz na aukcjach internetowych, na których sprzedaż jest zazwyczaj prowadzona przez anonimowych sprzedających. Zasadniczym powodem podejmowania przez konsumentów decyzji o zakupie towarów podrabianych jest ich niska cena i powszechna dostępność.

17 Pogarszająca się sytuacja finansowa konsumentów w czasie kryzysu wpływa na wzrost popytu na towary tańsze. Wiele osób zastępuje towary luksusowe towarami podrabianymi, tańszymi, lecz wyprodukowanymi z surowców niewiadomego pochodzenia i wątpliwej jakości. Odzież, biżuteria, kosmetyki i farmaceutyki to surowce najbardziej chodliwe. Używki, takie jak alkohol, czy papierosy, nie są produktami pierwszej potrzeby, jednak w czasie pogarszającej się koniunktury na rynku odnotowywany jest wzrost popytu na te towary.

18 O ile podrabiane dobra luksusowe, takie jak galanteria skórzana, odzież czy kosmetyki można zaliczyć do grupy towarów kupowanych przez konsumentów świadomie, o tyle farmaceutyki często kupowane są bez wiedzy o tym, że są towarami podrabianymi. Ich liczba na rynku rośnie w bardzo szybkim tempie. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że Polacy rocznie na podrabiane leki wydają aż 100 mln. złotych. Szacuje się, że co setny preparat na polskim rynku może być sfałszowany. Na całym świecie liczba zgonów spowodowanych przez podrobione lekarstwa wynosi od kilkudziesięciu do nawet 200 tys. osób rocznie.

19 Do najczęściej podrabianych leków należą preparaty na potencję, środki na odchudzanie, leki na choroby żołądka i dwunastnicę, preparaty aborcyjne, sterydy anaboliczne, a nawet, co najbardziej szokujące leki specjalistyczne, stosowane w leczeniu nowotworów. Podrobione leki najczęściej są kupowane przez Internet, a decyzje o ich zakupie podejmowane są na podstawie opisów zamieszczonych na stronach, na których nie ma nawet podstawowych informacji o producencie leku oraz o jego składzie.

20 Nielegalny rynek towarów podrabianych jest pełen alkoholu. W wyniku pracy Polskiej Służby Celnej oraz Policji bardzo często dochodzi do likwidacji nielegalnych rozlewni alkoholu oraz wykrywania nieprawidłowości związanych z jego produkcją. Fałszerze wyrobów alkoholowych wykorzystują wszelkie sposoby w celu doskonalenia procesów produkcyjnych i coraz trudniej jest rozpoznać podrobioną wódkę, whisky, brandy lub inny typ alkoholu.

21 Lekarze coraz częściej przestrzegają przed kupowaniem alkoholu z nielegalnych źródeł. Alkohol ten przeważnie produkowany jest na bazie metanolu, czyli alkoholu metylowego, który dla człowieka jest substancją trującą. Fałszerze często sięgają po spirytus techniczny i różnego typu rozpuszczalniki, które są równie niebezpieczne dla życia i zdrowia człowieka.

22 Na rynku pojawia się coraz więcej podrabianych wyrobów tytoniowych. Nielegalnie sprzedawane papierosy charakteryzują się niską jakością, nie spełniają wymaganych norm urzędowych i przemysłowych, co sprawia, że jest w nich znacznie więcej substancji smolistych i nikotyny, niż dopuszczają jakiekolwiek standardy. Stwierdzone w nich stężenie tlenku węgla, ołowiu, kadmu i arszeniku niezaprzeczalnie potwierdza, iż stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. Dodatkowym niebezpieczeństwem dla osób sięgających po podróbki jest brak świadomości, że transport i magazynowanie podrabianych wyrobów tytoniowych odbywa się bez zachowania wymaganych standardów i procedur bezpieczeństwa. Odbywa się poprzez przemyt.

23 Zjawisko szarej strefy w branży tytoniowej, a w szczególności przemyt papierosów i innych wyrobów tytoniowych, należy do największych problemów państw członkowskich Unii Europejskiej.

24 Głównym źródłem przemytu nielegalnych towarów akcyzowych na teren Unii Europejskiej są Chiny, jednak największe problemy w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nielegalnego obrotu towarami akcyzowymi występują na wschodniej granicy UE. Większość tych towarów pochodzi z Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz Mołdawii. Polska znajduje się w strategicznej pozycji, gdyż wiodą przez nią główne szlaki przemytu.

25 Problem szarej strefy w branży tytoniowej cechuje się większym natężeniem niż w przypadku branży spirytusowej i paliwowej. Wynika to z łatwości wprowadzania do nielegalnego obrotu wyrobów tytoniowych (zarówno gotowych jak i półproduktów), co ma związek z charakterystyką fizyczną wyrobu (małe wymiary, niska masa a jednocześnie relatywnie wysoka wartość rynkowa).

26 Istotną cechą branży tytoniowej jest również wysoki udział obciążeń podatkowych w cenie detalicznej sięgający 85%, znacznie przekraczający wartości stosowane w odniesieniu do paliw płynnych (ok. 50%) oraz wyrobów spirytusowych (ok. 70%). Tak duże obciążenia podatkowe, a także różnice w tych obciążeniach i wynikające z nich ceny dla ostatecznego konsumenta pomiędzy Polską a jej wschodnimi sąsiadami, są głównym czynnikiem rozwoju nielegalnego rynku.

27 Straty budżetu Unii Europejskiej i budżetów państw członkowskich tylko z tytułu przemytu papierosów szacuje się na 10 mld. euro rocznie. W Polsce problem rozrostu szarej strefy wyrobów tytoniowych ma również bezpośrednie konsekwencje dla finansów publicznych, ponieważ sektor tytoniowy zapewnił w ubiegłym roku ponad 20 mld zł wpływów budżetowych, co stanowiło 9% łącznych wpływów budżetowych.

28 Ułatwieniem dla rozwoju czarnego rynku może być przede wszystkim ujednolicenie opakowań wszystkich wyrobów tytoniowych, zakaz używania znaków handlowych, a także charakterystycznych kolorów i czcionek, albo nadmierne zwiększanie powierzchni ostrzeżeń o skutkach palenia. Tego typu rozwiązania w oczywisty sposób ułatwią podrabianie i utrudnią odróżnianie wyrobów legalnych od nielegalnych.

29 Należy również podkreślić, że większość działań Komisji Europejskiej nakierowanych na zwalczanie nielegalnego handlu opiera się na ochronie własności intelektualnej. Regulacje wprowadzające ujednolicone opakowania osłabiłyby (a nawet wyeliminowałyby) znaczenie znaku towarowego, a tym samym znacznie utrudniłyby ściganie przestępstw dotyczących nielegalnych wyrobów tytoniowych.

30 Istotną konsekwencją funkcjonowania szarej strefy jest wzrost przestępczości zorganizowanej. Nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi na terenie Polski zajmują się przede wszystkim zorganizowane grupy przestępcze, jako że przemyt na większą skalę wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych i ludzkich. Zyski osiągane z przemytu papierosów i innych wyrobów akcyzowych, są też często wykorzystywane do finansowania działalności przestępczej w innych sektorach gospodarki.

31 Biorąc pod uwagę znaczne podwyżki akcyzy i wymuszane nimi podwyżki cen legalnych wyrobów tytoniowych w Polsce, należy się spodziewać, że coraz większa część przemycanych papierosów będzie zostawać w naszym kraju. Wynika to z faktu zmniejszania się różnicy pomiędzy cenami wyrobów tytoniowych w Polsce i innymi krajami UE (np. Niemcami) oraz rosnącą atrakcyjnością rynku polskiego dla osób i grup zajmujących się przemytem. Analiza geograficzna nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi w Polsce, wskazuje na duży potencjał wzrostu tego problemu.

32 Zmniejszanie się znaczenia Polski jako kraju tranzytowego dla przemycanych papierosów, a zwiększanie znaczenia jako kraj docelowy, może doprowadzić do wzrostu podaży przemycanych wyrobów na terenie naszego kraju do poziomu, jaki obecnie obserwujemy już w województwach wschodnich.

33 Przykładem nielegalnego procederu jest działanie zorganizowanych grup przestępczych przemycających papierosy do Polski zza wschodnich granic Unii Europejskiej. Wykorzystując fakt prowadzenia działalności gospodarczych w postaci firm transportowych zajmują się przemytem kontrabandy w ramach przewozu legalnych towarów przy użyciu samochodów ciężarowych typu TIR. W jednym zestawie samochodowym - ciągniku siodłowym i naczepie, jednorazowo może być przemycone ok pakietów papierosów, zależnie od rodzaju wyrobów tytoniowych.

34 Papierosy ukrywane są w specjalnie przygotowanych skrytkach umiejscowione są one w elementach konstrukcyjnych samochodów TIR.

35

36

37 Przemyt odbywa się także przy użyciu samochodów osobowych, w specjalnie przygotowanych skrytkach. W tak skonstruowanych schowkach jednorazowo można przewieźć ok pakietów papierosów.

38 Papierosy przemycane są także przez kurierów podróżujących pociągami np. Eurostar, którzy przewożą kontrabandę w specjalnie przystosowanych do tego walizkach i torbach, wykorzystując podrobione bilety FIP.

39 Przemycane na teren Unii Europejskiej towary akcyzowe powodują uszczuplenia na szkodę Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy oraz podatku VAT i cła. W 2014 służby celne Unii Europejskiej skonfiskowały ponad 180 mln. produktów, co do których istniało podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej. Wśród artykułów zatrzymanych przez funkcjonariuszy celnych najwięcej było papierosów, leków, materiałów opakowaniowych. Artykuły codziennego użytku oraz produkty potencjalnie zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu konsumentów stanowiły 30% wszystkich zatrzymanych towarów.

40

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi.

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi. Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2015 31 maja to waŝna data w kalendarzu promocji zdrowia - dzień, który słuŝy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami

Bardziej szczegółowo

Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015

Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015 Białystok, 26 stycznia 2016 r. Izba Celna w Białymstoku Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015 Pobór należności oraz sprawna obsługa klientów to priorytety działalności podlaskich celników. Podatki

Bardziej szczegółowo

Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok

Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok W 2016 roku wpływy z tytułu podatku akcyzowego wynosiły ponad 2 miliardy 500 milionów złotych, wpływy z podatku VAT wynosiły 412 milionów złotych, a wpływy z

Bardziej szczegółowo

Raport ZPP i FR Szara strefa to nieuczciwa konkurencja

Raport ZPP i FR Szara strefa to nieuczciwa konkurencja Raport ZPP i FR Szara strefa to nieuczciwa konkurencja 1. Szara strefa Ludzie działają w szarej strefie nie dlatego, że są źli tylko dlatego, że nie stać ich na działanie legalne Szara strefa to wybór

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 2 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej to poważny problem w Algierii. Straty ponoszone przez tutejszą gospodarkę w związku z wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZONO PODRÓBKI O WARTOŚCI 52 MILIONÓW ZŁOTYCH

ZABEZPIECZONO PODRÓBKI O WARTOŚCI 52 MILIONÓW ZŁOTYCH POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/149284,zabezpieczono-podrobki-o-wartosci-52-milionow-zlotych.html Wygenerowano: Poniedziałek, 9 października 2017, 14:13 ZABEZPIECZONO PODRÓBKI

Bardziej szczegółowo

Handel towarami podrobionymi i pirackimi:

Handel towarami podrobionymi i pirackimi: Handel towarami podrobionymi i pirackimi: kwiecień 2016 r. STRESZCZENIE W opracowaniu przedstawiono aktualną analizę skutków globalnego zjawiska handlu towarami podrabianymi i pirackimi, powszechnie nazywanymi

Bardziej szczegółowo

Drakkar - polsko-norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen. Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

Drakkar - polsko-norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen. Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Program Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Warszawie

Izba Celna w Warszawie Izba Celna w Warszawie Urzędy Celne - 7 Warszawa Oddziały Celne 22 Oddziały Graniczne - 4 Struktura terytorialna Izby Celnej w Warszawie UC w Ciechanowie UC II w Warszawie UC w Pruszkowie UC I w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ. Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach

ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ. Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach Służba Celna, w tym Izba Celna w Katowicach, wraz z podległymi urzędami celnymi realizuje szereg zadań o charakterze : KONTROLNYM,

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA Tendencje przestępczości narkotykowej w Polsce nie odbiegają od tendencji występujących w innych państwach europejskich. Wynika to z braku barier granicznych, łatwości przemieszczania

Bardziej szczegółowo

program ochrony marki Levi Strauss

program ochrony marki Levi Strauss program ochrony marki Levi Strauss 1 1. Dżinsy które zbudowały Amerykę. agenda 2. Globalny program ochrony marki Levi s 3.Metody działania w zakresie ochrony marki 4. Efekty działań w Polsce 2 Levi Strauss

Bardziej szczegółowo

- dr Andrzej Drzewiecki XXXII SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

- dr Andrzej Drzewiecki XXXII SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Możliwości działania organów celnych państw Unii Europejskiej wobec towarów, które mogą naruszać skuteczne w Unii prawa własności intelektualnej - dr Andrzej Drzewiecki XXXII SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Śląski Oddział Straży Granicznej

Śląski Oddział Straży Granicznej Śląski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.slaski.strazgraniczna.pl/sm/komenda/nasza-sluzba/6807,nasza-sluzba.html Wygenerowano: Niedziela, 29 października 2017, 21:32 Autor: 31.08.2016 Jeszcze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z 2017 R. DOTYCZĄCE SYTUACJI W ZAKRESIE PODRABIANIA PRODUKTÓW I PIRACTWA W UNII EUROPEJSKIEJ STRESZCZENIE

SPRAWOZDANIE Z 2017 R. DOTYCZĄCE SYTUACJI W ZAKRESIE PODRABIANIA PRODUKTÓW I PIRACTWA W UNII EUROPEJSKIEJ STRESZCZENIE SPRAWOZDANIE Z 2017 R. DOTYCZĄCE SYTUACJI W ZAKRESIE PODRABIANIA PRODUKTÓW I PIRACTWA W UNII EUROPEJSKIEJ STRESZCZENIE Wspólne sprawozdanie EUIPO / EUROPOLu czerwiec 2017 r. SPRAWOZDANIE Z 2017 R. DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Potrzebne są głębsze zmiany, niż proponuje fiskus

Potrzebne są głębsze zmiany, niż proponuje fiskus Potrzebne są głębsze zmiany, niż proponuje fiskus 8 pytań do Szymona Parulskiego, doradcy podatkowego, partnera w Parulski & Wspólnicy 1. Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia do projektu nowelizacji

Bardziej szczegółowo

SKARB PAŃSTWA MÓGŁ STRACIĆ NAWET 6 MILIONÓW ZŁOTYCH

SKARB PAŃSTWA MÓGŁ STRACIĆ NAWET 6 MILIONÓW ZŁOTYCH KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/41702,skarb-panstwa-mogl-stracic-nawet-6-milionow-zlotych.html Wygenerowano: Wtorek, 26 września 2017, 11:47

Bardziej szczegółowo

POLSKO HISZPAŃSKA WSPÓŁPRACA PRZY UDZIALE EUROPOLU ZAOWOCOWAŁA ROZBICIEM GRUPY PRZESTĘPCZEJ PRZEMYTNIKÓW HASZYSZU I TYTONIU

POLSKO HISZPAŃSKA WSPÓŁPRACA PRZY UDZIALE EUROPOLU ZAOWOCOWAŁA ROZBICIEM GRUPY PRZESTĘPCZEJ PRZEMYTNIKÓW HASZYSZU I TYTONIU CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI Źródło: http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/140944,polsko-hiszpanska-wspolpraca-przy-udziale-europolu-zaowocowala-rozbiciem-gr upy-p.html Wygenerowano: Niedziela, 21

Bardziej szczegółowo

Czy wysokość akcyzy na papierosy w Polsce jest odpowiednia?

Czy wysokość akcyzy na papierosy w Polsce jest odpowiednia? Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Wojciech Brzeziński Czy wysokość akcyzy na papierosy w Polsce jest odpowiednia? Praca zaliczeniowa z Mikroekonomii III pod kierunkiem dr Olgi Kiuiły Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 8. Uwagi końcowe...

Spis treści. 8. Uwagi końcowe... Wykaz skrótów... XIII Wykaz aktów prawnych i dokumentów... XVII Wykaz literatury... XXIII Wykaz orzecznictwa... XXXIX Wykaz tabel i rysunków... XLI Wprowadzenie... XLV Rozdział I. Znak towarowy: geneza,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. Ł ó d ź, d n i a 3 0. 0 8. 2012r I N F O R M A C J A z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi realizując program Prezesa

Bardziej szczegółowo

Jakie szkody powodują? Czym są podrabiane środki ochrony roślin? Pewne jest jedynie to, że:

Jakie szkody powodują? Czym są podrabiane środki ochrony roślin? Pewne jest jedynie to, że: Czym są podrabiane środki ochrony roślin? Czy zastosowałbyś nieznane substancje chemiczne na swoim polu? Jakie jest ryzyko dla Twojego zdrowia, portfela, upraw, środowiska? Jak uchronić się przed podróbkami?

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w 2011r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w 2011r. I N F O R M A C J A Ł ó d ź, d n i a 16. 0 1. 2 0 1 2 r z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w 2011r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w ramach

Bardziej szczegółowo

raport w sektorze wyrobów akcyzowych Warszawa lipiec 2011 Pracodawcy RP Szara strefa w sektorze wyrobów akcyzowych

raport w sektorze wyrobów akcyzowych Warszawa lipiec 2011 Pracodawcy RP Szara strefa w sektorze wyrobów akcyzowych Szara strefa w sektorze wyrobów akcyzowych raport Szara strefa w sektorze wyrobów akcyzowych Warszawa lipiec 2011 Pracodawcy RP Pracodawcy RP RAPORT Szara strefa w sektorze wyrobów akcyzowych dr Paweł

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ Warszawa, 15 października 2014 r. Działania organów celnych w obszarze IPR 1 STYCZNIA 2014 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE W SPRZEDAŻY OKAZJONALNEJ

WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE W SPRZEDAŻY OKAZJONALNEJ WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE Przysiek 2012 Podstawowe przepisy regulujące zagadnienia produkcji, opodatkowania akcyzą, obrotu i zasad sprzedaży napojów alkoholowych 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Krajowa Administracja Skarbowa Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1947, z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Nielegalne i podrobione ś rodki ochrony roś lin

Nielegalne i podrobione ś rodki ochrony roś lin Nielegalne i podrobione ś rodki ochrony roś lin Informacja dla senatorów w związku ze wspólnym posiedzeniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska w dniu 21 lipca 2015 r. Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2017 roku

Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2017 roku Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2017 roku Rok 2017 jest korzystny dla sektora paliw płynnych w Polsce. Bardzo dobre wyniki sprzedaży osiągają legalnie działające przedsiębiorstwa naftowe, a dynamika

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

Akcyza na papierosy. Wyższa stawka niższe wpływy.

Akcyza na papierosy. Wyższa stawka niższe wpływy. Akcyza na papierosy. Wyższa stawka niższe wpływy. Stawka podatku a wpływy budżetowe Podatki to główne źródło dochodów skarbu państwa to truizm, który jednak wskazuje wagę jaką należy przykładać do stanowienia

Bardziej szczegółowo

Podrobione jest kradzione. Czy Polacy są oryginalni? : Brief

Podrobione jest kradzione. Czy Polacy są oryginalni? : Brief Podrobione jest kradzione. Czy Polacy są oryginalni? : Brief Brief.pl / Aktualności Superbrands, międzynarodowa organizacja działająca na rzecz brandingu, wspólnie z Agencją Communication Unlimited, zainicjowały

Bardziej szczegółowo

Naruszenia praw w³asnoœci intelektualnej w kontekœcie kryzysu gospodarczego

Naruszenia praw w³asnoœci intelektualnej w kontekœcie kryzysu gospodarczego Wyzwania gospodarki globalnej Prace i Materia³y Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdañskiego 2012, nr 31/2 Challenges of the global economy Working Papers Institute of International Business

Bardziej szczegółowo

Polskie firmy odzieżowe są potrzebne na rynku w Niemczech!

Polskie firmy odzieżowe są potrzebne na rynku w Niemczech! Coraz więcej polskich sieci odzieżowych otwiera swoje sklepy w Niemczech, gdyż znajduje tam rzesze nabywców, a to ma przełożenie na wymierne zyski finansowe. Niemcy wydają spore ilości pieniędzy na ubrania.

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Polityka podatkowa wobec branży tytoniowej

Polityka podatkowa wobec branży tytoniowej Polityka podatkowa wobec branży tytoniowej Prezentacja raportu Fundacji Republikańskiej wrzesień 2012 Kontekst Akcyza i VAT Rynek Zmiany Kontekst podatki w branży tytoniowej a stan finansów państwa System

Bardziej szczegółowo

Raport o skali zatrzymań celnych. towarów w związku z naruszeniami praw. własności intelektualnej w Polsce. i Unii Europejskiej

Raport o skali zatrzymań celnych. towarów w związku z naruszeniami praw. własności intelektualnej w Polsce. i Unii Europejskiej Raport o skali zatrzymań celnych towarów w związku z naruszeniami praw własności intelektualnej w Polsce i Unii Europejskiej Janina Ligner-Żeromska Adwokat, Partner Aleksandra Auleytner Radca Prawny, Partner

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Metodyka ujawniania i zwalczania asność intelektualn

Metodyka ujawniania i zwalczania asność intelektualn Metodyka ujawniania i zwalczania przestępstw pstw godzących we własnow asność intelektualn telektualną w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Cedzyna 21 września 2007 podinsp. Dariusz Poniatowski

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/informacje-praktyczne/przepisy-celne/8164,przepisy-celne.html Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:23 Przepisy

Bardziej szczegółowo

NOWE TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE SŁUŻBY CELNEJ

NOWE TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE SŁUŻBY CELNEJ NOWE TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE SŁUŻBY CELNEJ Przemyśl - 7 kwietnia 2011 Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej Służba Celna w liczbach - 2010 16 izb celnych, 46 urzędów w celnych, 161 oddziałów w

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI UDERZENIE W PRZESTĘPCZOŚĆ TYTONIOWĄ - ZLIKWIDOWANE FABRYKI I MAGAZYNY

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI UDERZENIE W PRZESTĘPCZOŚĆ TYTONIOWĄ - ZLIKWIDOWANE FABRYKI I MAGAZYNY CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI Źródło: http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/125552,uderzenie-w-przestepczosc-tytoniowa-zlikwidowane-fabryki-i-magazyny.html Wygenerowano: Piątek, 30 grudnia 2016, 21:19

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie szarej strefie Uwagi dotyczące branży spirytusowej

Przeciwdziałanie szarej strefie Uwagi dotyczące branży spirytusowej Przeciwdziałanie szarej strefie 2014-2020 Uwagi dotyczące branży spirytusowej Alkohol etylowy przeciwdziałanie szarej strefie 2014-2020 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 4,56 Dochody budżetowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2011 BS/136/2011 OPINIE O PRZEMYCIE, PODRÓBKACH I PRACY CELNIKÓW

Warszawa, październik 2011 BS/136/2011 OPINIE O PRZEMYCIE, PODRÓBKACH I PRACY CELNIKÓW Warszawa, październik 2011 BS/136/2011 OPINIE O PRZEMYCIE, PODRÓBKACH I PRACY CELNIKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

SZARA STREFA WYROBÓW TYTONIOWYCH W LATACH 2011-2014. NOWE TRENDY I ZAGROŻENIA RAPORT PRACODAWCÓW RP

SZARA STREFA WYROBÓW TYTONIOWYCH W LATACH 2011-2014. NOWE TRENDY I ZAGROŻENIA RAPORT PRACODAWCÓW RP SZARA STREFA WYROBÓW TYTONIOWYCH W LATACH 2011-2014. NOWE TRENDY I ZAGROŻENIA RAPORT PRACODAWCÓW RP Szara strefa powoduje nie tylko ogromne straty dla polskiej gospodarki, lecz także stanowi nieuczciwą

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Wzorem lat ubiegłych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE PIĘĆ CZYNNIKÓW NAPĘDZAJĄCYCH CO ZAWIERA NINIEJSZY RAPORT?

STRESZCZENIE PIĘĆ CZYNNIKÓW NAPĘDZAJĄCYCH CO ZAWIERA NINIEJSZY RAPORT? STRESZCZENIE Niniejszy raport jest częścią projektu pt. Zestawienie faktów dotyczących nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi. Koncentruje się on na Polsce, gdzie nielegalny tytoniowymi jest istotną

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

KOLEJNE ZATRZYMANIA CZŁONKÓW GRUPY DOKONUJĄCEJ PRZESTĘPSTW W OBROCIE PALIWAMI

KOLEJNE ZATRZYMANIA CZŁONKÓW GRUPY DOKONUJĄCEJ PRZESTĘPSTW W OBROCIE PALIWAMI KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/44245,kolejne-zatrzymania-czlonkow-grupy-dokonujacej-przestepst w-w-obrocie-paliwami.html Wygenerowano: Piątek,

Bardziej szczegółowo

Polityka akcyzowa w odniesieniu do wyrobów tytoniowych w Polsce w latach i jej skutki ekonomiczne. Andrzej Jagiełło

Polityka akcyzowa w odniesieniu do wyrobów tytoniowych w Polsce w latach i jej skutki ekonomiczne. Andrzej Jagiełło Polityka akcyzowa w odniesieniu do wyrobów tytoniowych w Polsce w latach 2000-2010 i jej skutki ekonomiczne Andrzej Jagiełło Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. PODATKI POŚREDNIE W POLITYCE GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

Służba Celna RP. XIV Konferencja Palenie tytoniu a zdrowie Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r.

Służba Celna RP. XIV Konferencja Palenie tytoniu a zdrowie Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r. Służba Celna RP XIV Konferencja Palenie tytoniu a zdrowie Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r. Różnice cen jako główny czynnik napędzający przemyt > 7 > 2 < 1 > 7 > 2 > 4 > 5 > 3 > 2 > 3 > 3 Główne kierunki napływu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia września 2015 r. 2013 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW

Warszawa, dnia września 2015 r. 2013 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW Warszawa, dnia września 2015 r. 2013 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PA1.054.12.2015.FIE Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W związku z Interpelacją nr

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 19 placówkach, co stanowiło 37% placówek objętych kontrolą.

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 19 placówkach, co stanowiło 37% placówek objętych kontrolą. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Struktura i stawki akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych *

Struktura i stawki akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych * C 117 E/226 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.5.2010 Struktura i stawki akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych * P6_TA(2009)0160 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie obowiązku wskazywania pochodzenia produktu ( made in )

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie obowiązku wskazywania pochodzenia produktu ( made in ) Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie obowiązku wskazywania pochodzenia produktu ( made in ) I. Wprowadzenie 13 lutego 2013r. Komisja Europejska przedstawiła Pakiet dotyczący bezpieczeństwa produktów

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Warszawa, 2012.03.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w

Bardziej szczegółowo

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Pranie pieniędzy w obrocie paliwami. Wprowadzanie do obrotu gospodarczego nielegalnego paliwa z pominięciem opłat podatku akcyzowego, podatku VAT oraz opłat paliwowych Wydział do walki z Przestępczością

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie szarej strefie na rynku tytoniu w Polsce w latach

Przeciwdziałanie szarej strefie na rynku tytoniu w Polsce w latach Przeciwdziałanie szarej strefie na rynku tytoniu w Polsce w latach 2014-2020 Wyroby tytoniowe dochody budżetowe 20,00 Dochody z tytułu akcyzy od wyrobów tytoniowych (w mld zł) 18,00 17,44 18,26 18,58 18,21

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi

I n f o r m a c j a z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi I n f o r m a c j a z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w I półroczu 2008 r. kontrole prawidłowości obrotu

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych

Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych Dr Krzysztof Jończyk Kongres Innowacji Polskich, Kraków, 10.03.2015 1 r. Rolnictwo ekologiczne Rozp. Rady (WE) 834/2007

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2016 / PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią

Rok szkolny 2016 / PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży przestępczością i demoralizacją

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 11 CZĘŚĆ I. PODATKI POŚREDNIE W POLITYCE GOSPODARCZEJ PAŃSTWA. PODATKI AKCYZOWE... 15

Wstęp... 11 CZĘŚĆ I. PODATKI POŚREDNIE W POLITYCE GOSPODARCZEJ PAŃSTWA. PODATKI AKCYZOWE... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 11 CZĘŚĆ I. PODATKI POŚREDNIE W POLITYCE GOSPODARCZEJ PAŃSTWA. PODATKI AKCYZOWE.... 15 Rozdział 1. Podatki pośrednie w systemie

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Ceny PODSUMOWANIE AKCJI. Konferencja prasowa Warszawa, 6 lipca 2004 r.

Unia Europejska Ceny PODSUMOWANIE AKCJI. Konferencja prasowa Warszawa, 6 lipca 2004 r. Unia Europejska Ceny PODSUMOWANIE AKCJI Konferencja prasowa Warszawa, 6 lipca 2004 r. Od końca marca do końca czerwca trwała akcja Narodowego Banku Polskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

29.08.2011. Tylko w zeszłym roku budżet państwa stracił ok. 6 mld zł na kontrabandzie paliwa, papierosów i alkoholu.

29.08.2011. Tylko w zeszłym roku budżet państwa stracił ok. 6 mld zł na kontrabandzie paliwa, papierosów i alkoholu. 29.08.2011 Przemyt alkoholu i wyrobów tytoniowych jest wart miliardy. Tylko w zeszłym roku budżet państwa stracił ok. 6 mld zł na kontrabandzie paliwa, papierosów i alkoholu. Przemyt wart miliardy Tylko

Bardziej szczegółowo

Konsumpcja paliw ciekłych w I kwartale 2013 roku

Konsumpcja paliw ciekłych w I kwartale 2013 roku Konsumpcja paliw ciekłych w I kwartale 2013 roku Niestety I kwartał 2013 roku nie odwrócił trendu spadkowego w popycie na paliwa ciekłe. Spowolnienie gospodarcze, rosnąca szara strefa głównie w rynku oleju

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Iwona Szczepaniak Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Konferencja nt. Rozwój obszarów wiejskich stan obecny i perspektywy IUNG-PIB, UP w Lublinie, Lublin,

Bardziej szczegółowo

Struktura i zadania Służby S. Celnej w kontekście przestrzegania przepisów w z zakresu ochrony środowiska, ze. podkarpackiego.

Struktura i zadania Służby S. Celnej w kontekście przestrzegania przepisów w z zakresu ochrony środowiska, ze. podkarpackiego. Struktura i zadania Służby S Celnej w kontekście przestrzegania przepisów w z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego. Małgorzata Czesak - Izba Celna w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi.

I N F O R M A C J A z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. 1 I N F O R M A C J A z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w 2008 roku kontrole prawidłowości obrotu

Bardziej szczegółowo

BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY

BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY Polska SPORZĄDZONY PRZEZ IPSOS BELGIUM dla KOMISJI EUROPEJSKIEJ Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/najczesciej-zadawane-py/1799,najczesciej-zadawane-pyt ania.html Wygenerowano: Niedziela, 5 marca 2017, 19:10

Bardziej szczegółowo

Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2016 roku

Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2016 roku Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2016 roku Po 3 kwartałach 2016 roku wyniki rynkowe sektora paliwowego w Polsce były jeszcze lepsze, niż po I półroczu br. Przyczyniła się do tego znaczna poprawa

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA - CENY

UNIA EUROPEJSKA - CENY N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Komunikacji Społ ecznej UNIA EUROPEJSKA - CENY PODSUMOWANIE AKCJI materiały z konferencji prasowej 6 lipca 2004 r. Od końca marca do końca czerwca trwała

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL L 341/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2013 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1352/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r.

Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r. Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r. 19.12.2012 r. KPMG w Polsce 0 Spis treści Wstęp 2 Kluczowe wnioski 4 Boże Narodzenie 2012 sposoby obchodzenia 5 Boże Narodzenie 2012 wydatki 6 Boże

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU W województwie świętokrzyskim handel w dalszym ciągu pozostaje tą działalnością gospodarczą, w którą najczęściej angażują się mieszkańcy. W

Bardziej szczegółowo

Dane PMI Interpretacja badań

Dane PMI Interpretacja badań Dane PMI Interpretacja badań Związki między wybranymi ekonomicznymi wskaźnikami z badań PMI Poufne Prawa autorskie 2017 IHS Markit Ltd Cykl wzrostu spadku koniunktury Przedstawiamy typowy, choć bardzo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2018 r. Poz. 137

Warszawa, dnia 17 stycznia 2018 r. Poz. 137 Warszawa, dnia 17 stycznia 2018 r. Poz. 137 USTAWA z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43,

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 2 Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe. Rodzaje podatków: 1 podatki powszechne (państwowe) 2 podatki

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst raportu:

Pełen tekst raportu: 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotowała: Agnieszka Górniak Pełen tekst raportu: WWW.MOG.MALOPOLSKA.PL Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2016/2075(INI) Komisji Kontroli Budżetowej

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2016/2075(INI) Komisji Kontroli Budżetowej Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Kontroli Budżetowej 2016/2075(INI) 10.11.2016 OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej dla Komisji Handlu Międzynarodowego w sprawie oceny zewnętrznych aspektów wyników

Bardziej szczegółowo

Alkohol a prawo i podatki. Podatek akcyzowy

Alkohol a prawo i podatki. Podatek akcyzowy Alkohol a prawo i podatki Podatek akcyzowy Alkohol etylowy dochody budżetowe 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 4,56 Dochody z podatku akcyzowego od alkoholu etylowego (w mld zł) 4,43 4,61 1.01.2005

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy Projekt z dnia 29.01.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy Na podstawie art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA CELNA NA STRAŻY OCHRONY ŚRODOWISKA Przemyt odpadów

SŁUŻBA CELNA NA STRAŻY OCHRONY ŚRODOWISKA Przemyt odpadów SŁUŻBA CELNA NA STRAŻY OCHRONY ŚRODOWISKA Przemyt odpadów Andrzej Puka Koordynator do spraw ochrony środowiska Kraków,15.03.2013 r. Odpady niebezpieczne po drodze z ADR Izba Celna w Krakowie Transgraniczny

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem.

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem. ROLA OPAKOWAŃ Dla niektórych wyrobów opakowanie stanowi tylko czasowy element logistyczny ułatwiający przemieszczanie. W odniesieniu do artykułów spożywczych opakowanie jest ściśle związane z produktem

Bardziej szczegółowo

Szara strefa, regulacje a przestępstwa karno-skarbowe

Szara strefa, regulacje a przestępstwa karno-skarbowe Wykład: Szara strefa, regulacje a przestępstwa karno-skarbowe Andrew Mellon o podatkach Historia opodatkowania pokazuje, iż podatki nadmierne nie są płacone. Wysokie stawki w sposób nieunikniony wywierają

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU. Drakkar- polsko-norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU. Drakkar- polsko-norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU Drakkar- polsko-norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen Seminarium Doskonalenie współpracy oraz systemu przepływu danych w Systemie Informacji Schengen w zakresie

Bardziej szczegółowo

System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19

System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19 System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19 2 System podatkowy oraz zasady opodatkowania na Białorusi reguluje kodeks podatkowy Republiki Białoruś. System podatkowy oraz zasady opodatkowania na Białorusi

Bardziej szczegółowo

Rynek opakowań spożywczych w Rosji :57:24

Rynek opakowań spożywczych w Rosji :57:24 Rynek opakowań spożywczych w Rosji 2016-06-14 12:57:24 2 Wg szacunków firmy Euromonitor International rynek opakowań dla przetworzonych produktów spożywczych w Europie Wschodniej osiągnął 158,6 mld sztuk

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Najciekawsze próby przemytu w 2014 r.

Najciekawsze próby przemytu w 2014 r. Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Sobota, 19 grudnia 2015, 07:20 Strona znajduje się w archiwum. Poniedziałek, 12 stycznia 2015 Najciekawsze próby przemytu w 2014 r. Pomysłowość przemytników nie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Przestępczość transgraniczna w strefie Schengen

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Przestępczość transgraniczna w strefie Schengen i migracji grup przestępczych poprzez stworzenie platformy edukacyjnej z wykorzystaniem u i nauki zdalnej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Przestępczość transgraniczna w strefie Schengen Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Bardziej szczegółowo