Metodyka ujawniania i zwalczania asność intelektualn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metodyka ujawniania i zwalczania asność intelektualn"

Transkrypt

1 Metodyka ujawniania i zwalczania przestępstw pstw godzących we własnow asność intelektualn telektualną w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Cedzyna 21 września 2007 podinsp. Dariusz Poniatowski Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

2 Przestępcze zachowania w przedmiocie własności przemysłowej: oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym w celu wprowadzenia do obrotu; wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem.

3 Największe zagroŝenia w zakresie własności przemysłowej: przemyt podrobionych produktów markowych firm, produkcja wyrobów niemarkowych, a następnie oznakowanie ich cechami znanych firm, wprowadzanie do obrotu handlowego produktów podrobionych (równieŝ za pośrednictwem Internetu).

4 odzieŝ; kosmetyki; KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Przedmiot ochrony: chemia gospodarcza; zabawki; Ŝywność; lekarstwa; części samochodowe; sprzęt elektroniczny, sprzęt elektrotechniczny i komputerowy.

5 Tryb ścigania sprawców przestępstw przeciwko własności przemysłowej Ścigane na wniosek Ścigane z urzędu Art. 303 Art. 304 Art. 305 ust. 1, 2 (Upwp); (Upwp); (Upwp). Art. 291 w zw. z 293 (kk); Art. 292 w zw. z 293 (kk); Art. 305 ust. 3 (Upwp). kk Upwp kodeks karny, Ustawa prawo własności przemysłowej.

6 Statystyka działań Policji w I półroczu 2007 roku w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości intelektualnej: Przerwano działalność przestępczą 1612 miejsc (kopiarni, punktów sprzedaŝy wypoŝyczalni, hurtowni i producentów) oraz 149 osób dokonujących przestępstw za pośrednictwem Internetu. Zabezpieczono szt. płyt CD i DVD. Pokrzywdzeni wstępnie oszacowali straty na kwotę 68 mln zł. Wszczęto 3297 postępowań przygotowawczych (3210 w I połowie 2006 roku), zakończono 4460 (4401) w stosunku do 2703 (2441) podejrzanych w tym 135 (122) nieletnich. Zabezpieczono mienie o wartości ok. 400 tys. zł (850 tys. zł). W/w ilości wszczętych pp stwierdzono (17519) przestępstw.

7 Naruszenia praw własności przemysłowej: przerwano działalność przestępczą 378 miejsc (sprzedawców, hurtowni i producentów); zabezpieczono podrobione towary o wartości 8 mln zł; wszczęto 1134 postępowań przygotowawczych: w tym 728 z art Ustawy o prawie własności przemysłowej i 406 z art. 306 kodeksu karnego.

8 Poprawa skuteczności zwalczania piractwa w Polsce uzaleŝniona jest od następujących czynników: pełnego wykorzystania przez organy ścigania instrumentów prawnych w zakresie moŝliwości ścigania i karania sprawców, monitorowania sieci komputerowej Internet na okoliczność występowania ofert sprzedaŝy podróbek, systematycznego pogłębiania rozpoznania grup przestępczych, organizujących przemyt, produkcję, dystrybucję i handel podrabianymi wyrobami i produktami, doskonalenia metod w zakresie współpracy ze SłuŜbą Celna MF, StraŜą Graniczną, właścicielami praw własności przemysłowej oraz ich pełnomocnikami. kontynuacji i doskonalenia taktyki działania w zakresie pozbawiania sprawców korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa. intensyfikacji działań w obszarach przygranicznych.

9 Nowelizacja Ustawy prawo własności intelektualnej. USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 136 poz. 958 z dnia 31 lipca 2007 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 66) w art. 305 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Art Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa uŝywać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. (Kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym lub oznaczone takim znakiem towary wprowadza do obrotu, podlega )

10 Internet jako infrastruktura telekomunikacyjna umoŝliwiająca popełnianie przestępstw przeciwko własności przemysłowej. Najpopularniejsze usługi Internetowe wykorzystywane do rozpowszechniania oferty handlowej: portale aukcyjne; sklepy internetowe; słupy ogłoszeniowe; poczta elektroniczna spam.

11 Allegro KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ebay

12 Sklep internetowy KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Słup ogłoszeniowy

13 Spam

14 Strony www; KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Komunikacja w Internecie: Poczta elektroniczna ; Komunikatory internetowe (Skype, Gadu-Gadu, ICQ, Tlen); Telefonia komórkowa; Grupy dyskusyjne newsgroups, Fora dyskusyjne; Słupy ogłoszeniowe; IRC; Chaty; SMS za pośrednictwem Internetu; Telefonia internetowa.

15 Identyfikacja uŝytkowników w Internecie: Adres IP komputera, data i czas połączenia, synchronizacja komputerów (zegarów). Received: from w20.webd.pl (w20.webd.pl [ ]) by mx22.poczta.interia.pl (Postfix) with ESMTP for Mon, 13 Aug :15: (CEST) Logi: , 13 Aug :15:15, (CEST)

16 Ustalenie providera (ISP):

17 Zawiadomienie o przestępstwie NajwaŜniejsze elementy (wersja elektroniczna i wydruki): witryny internetowej (strona główna i podstrony),źródła strony, numerów komunikatorów internetowych (archiwa rozmów), numery telefonów, pełnej korespondencji owej (właściwości listów), informacji pochodzących z analizy forów dyskusyjnych, ogłoszeń #IRC, chatów, numery kont bankowych (przelewy), logi od providerów internetowych, dane personalne od operatora telekomunikacyjnego lub providera internetowego.

18 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KRYMINALNE WYDZIAŁ dw. z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ KOMENDY WOJEWÓDZKIE / STOŁECZNA POLICJI WYDZIAŁ dw. z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SEKCJE / ZESPOŁY dw. z PRZESTĘPCZOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, KOMPUTEROWĄ I KARTOWĄ KOMENDY MIEJSKIE / REJONOWE/ POWIATOWE POLICJI SEKCJA dw. z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ OGNIWO dw. z PRZESTĘPCZOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, KOMPUTEROWĄ I KARTOWĄ

19 DZIĘKUJĘ PYTANIA ZA UWAGĘ.?

WALKA Z "PIRACTWEM" W 2005 R.

WALKA Z PIRACTWEM W 2005 R. Strona znajduje się w archiwum. WALKA Z "PIRACTWEM" W 2005 R. W 2005 r. w wyniku policyjnych działań "antypirackich" zabezpieczono podrobione wyroby o wartości prawie 105 mln zł oraz urządzenia do ich

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Wstęp... 4 II. Zagadnienia ogólne... 6 1. Obowiązujący stan prawny... 6 1.1. Akty prawa polskiego... 6 1.2. Umowy międzynarodowe...

SPIS TREŚCI I. Wstęp... 4 II. Zagadnienia ogólne... 6 1. Obowiązujący stan prawny... 6 1.1. Akty prawa polskiego... 6 1.2. Umowy międzynarodowe... Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych RAPORT dotyczący przestrzegania PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH W POLSCE za rok 2007 Warszawa, 2008 r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia przestępczością komputerową

Zagrożenia przestępczością komputerową Zagrożenia przestępczością komputerową Gospodarczą KWP w Lublinie 1 Przestępczość komputerowa Definicje: zbiór przestępstw, których wspólną cechą jest występowanie w nich komputerów i informacji komputerowych

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

- brak koordynacji działań między poszczególnymi organami administracji państwowej i nieskuteczna wymiana informacji między nimi,

- brak koordynacji działań między poszczególnymi organami administracji państwowej i nieskuteczna wymiana informacji między nimi, Miiniisterstwo Spraw Wewnętrznych ii Admiiniistracjjii Zagrożenie przestępczością gospodarczą w Polsce w 2001 r. Sprawozdanie WARSZAWA 2002 WSTĘP W ostatnich latach przestępczość gospodarcza ewoluuje w

Bardziej szczegółowo

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI W OBIEGU ELEKTRONICZNYMI ŚRODKAMI PŁATNICZYMI

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI W OBIEGU ELEKTRONICZNYMI ŚRODKAMI PŁATNICZYMI Projekt finansowany w ramach Programu Leonardo da Vinci PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140103 Projekt wymiany doświadczeń pomiędzy: Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Inspektoratem Głównym Policji Rumuńskiej

Bardziej szczegółowo

Internet jako źródło zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego

Internet jako źródło zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego DAWID WACHAŁOWICZ Internet jako źródło zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego Pod koniec lat pięćdziesiątych Departament Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej powołał do życia agencję AR-

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej Projekt z dnia 22 czerwca 2015 r. Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015 2020 Warszawa, 2015 rok 1 Spis treści 1. Założenia i systematyka Programu 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Przestępczość z wykorzystaniem internetowych platform handlowych. Modus operandi sprawców i aktywne zwalczanie fraudów.

Przestępczość z wykorzystaniem internetowych platform handlowych. Modus operandi sprawców i aktywne zwalczanie fraudów. Przestępczość z wykorzystaniem internetowych platform handlowych. Modus operandi sprawców i aktywne zwalczanie fraudów. Jakub Pepłoński Kierownik ds. kontaktów z organami ścigania QXL Poland Grupa Allegro

Bardziej szczegółowo

TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich

TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich Warszawa, 9 grudnia 2013 r. 1. Odpowiedzialnośd karna za naruszenie praw autorskich - wprowadzenie 1. Prawo autorskie jest wyspecjalizowaną gałęzią

Bardziej szczegółowo

CYBERKRYMINALNI. Z mł. insp. Radosławem CHINALSKIM, Zastępcą Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, rozmawia Piotr Maciejczak

CYBERKRYMINALNI. Z mł. insp. Radosławem CHINALSKIM, Zastępcą Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, rozmawia Piotr Maciejczak CYBERKRYMINALNI Z mł. insp. Radosławem CHINALSKIM, Zastępcą Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, rozmawia Piotr Maciejczak Panie Dyrektorze, Biuro Kryminalne KGP skupia w swoich strukturach

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej Projekt z dnia 3 kwietnia 2015 r. Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015 2020 Warszawa, 2015 rok 1 Spis treści 1. Założenia i systematyka Programu 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012 Jak Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik złożyć zawiadomienie o przestępstwie Warszawa 2012 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH KOMENDA GŁÓWNA POLICJI JAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE?

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie kradzie y sygnału telewizyjnego

Przeciwdziałanie kradzie y sygnału telewizyjnego Przeciwdziałanie kradzie y sygnału telewizyjnego Metodologia post powania Materiały informacyjne i instrukta owe W a r s z a w a 2 0 1 2 Przeciwdziałanie kradzie y sygnału telewizyjnego Metodologia post

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli egzekwowania obowiązków podatkowych i celnych od podmiotów prowadzących handel internetowy

Informacja o wynikach kontroli egzekwowania obowiązków podatkowych i celnych od podmiotów prowadzących handel internetowy N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W KIELCACH Nr ewid. 18/2009/P/09/139/LKI LKI-410-07-00/2009 Informacja o wynikach kontroli egzekwowania obowiązków podatkowych i celnych od podmiotów

Bardziej szczegółowo

MARCIN JACHIMOWICZ PRAWNOKARNE INSTYTUCJE I REGULACJE SŁUŻĄCE PRZECIWDZIAŁANIU I ZWALCZANIU ZJAWISKA PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY. 1. Zagadnienia wstępne

MARCIN JACHIMOWICZ PRAWNOKARNE INSTYTUCJE I REGULACJE SŁUŻĄCE PRZECIWDZIAŁANIU I ZWALCZANIU ZJAWISKA PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY. 1. Zagadnienia wstępne Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie MARCIN JACHIMOWICZ PRAWNOKARNE INSTYTUCJE I REGULACJE SŁUŻĄCE PRZECIWDZIAŁANIU I ZWALCZANIU ZJAWISKA PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY 1. Zagadnienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2015-2017 Warszawa, 2014 r. [1] Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Dziecko w Sieci. Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie. www.fdn.pl www.dzieckowsieci.pl

Dziecko w Sieci. Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie. www.fdn.pl www.dzieckowsieci.pl Dziecko w Sieci Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie p r o f i l a k t y k a, p r e w e n c j a, n o w a le g i s l a c j a www.fdn.pl www.dzieckowsieci.pl Wstęp 2 Nowelizacja kodeksu

Bardziej szczegółowo

3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU SKODA PR PORTAL I. Wstęp. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego oraz zasady ochrony prywatności danych osobowych użytkowników

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. 2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

I. Definicje. 2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e 1) do art. 1 pkt 1 lit. a

U z a s a d n i e n i e 1) do art. 1 pkt 1 lit. a U z a s a d n i e n i e 1) do art. 1 pkt 1 lit. a W toku licznych prowadzonych lub nadzorowanych przez jednostki organizacyjne prokuratury, na terenie całego kraju, postępowań karnych w sprawach dotyczących

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

Raport antypiracki 2011

Raport antypiracki 2011 Raport antypiracki 2011 Okres: 1.01.2011-31.12.2011 Spis treści 1. Wstęp 2. Skala piractwa w Polsce na tle innych krajów 3. Piractwo intelektualne internautów a. Obszary tematyczne związane z piractwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Botnety a prawo karne. Dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej

Botnety a prawo karne. Dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Botnety a prawo karne Dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Malware Malware jest głównym źródłem zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników Internetu, w szczególności

Bardziej szczegółowo

RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Rozdział VIII RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 8.1. Dostawy i spożycie napojów alkoholowych Tabela 8.1. Import napojów alkoholowych w 2001 roku Piwo poz. PCN 2203 Wino poz. PCN 2204, 2205, 2206 Wyroby spirytusowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Piotr Dziekoński. Streszczenie

Piotr Dziekoński. Streszczenie Piotr Dziekoński Problem kwalifikacji prawnej VoIP-phreakingu Streszczenie Rozwój społeczeństwa informatycznego związany jest nierozłącznie z pojawianiem się nowych form cyberprzestępczości. Jedną z nich,

Bardziej szczegółowo

4Tel Partner Sp. z o.o.

4Tel Partner Sp. z o.o. 4Tel Partner Sp. z o.o. Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ochrona informacji. Dominika Piniewicz Andrzej

Bardziej szczegółowo