Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku"

Transkrypt

1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku

2 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach ul. Budowlanych 131 Obszar i ilość obiektów nadzorowany przez PSSE w Tychach - dane z druków statystycznych Dane Tychy Bieruńsko- Lędziński Powiat Mikołowski Pszczyński Razem Powiaty stan na: 12/2014 Obszar 81,81 km 2 158,15 km 2 233,14 km 2 471,12 km 2 944,22 km 2 Liczba obiektów nadzorowanych Liczba podobiektów nadzorowanych Liczba ludności Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pszczyńskiego w 2014r. luty 2015 r. Strona 2 z 44

3 Spis treści: 1. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE PSZCZYŃSKIM 1.1. Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych Nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych Ocena podmiotów leczniczych 8 2. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW 10 UŻYTKU 2.1. Ogólna ocena stanu sanitarnego obiektów żywieniowych i żywnościowych Nadzór nad importem/eksportem Jakość zdrowotna środków spożywczych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków 3. OCENA STANU SANITARNEGO URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW UŻYTKU 15 PUBLICZNEGO 3.1. Obiekty użyteczności publicznej Jakość wody przeznaczonej do spożycia i wykorzystywanej do kąpieli i rekreacji ODDZIAŁ LABORATORYJNY OCENA WARUNKÓW ZDROWOTNYCH ŚRODOWISKA PRACY ORAZ PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH I ICH MIESZANIN 6. ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY OCENA PLACÓWEK NAUCZANIA I WYCHOWANIA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO ZDROWOTNA Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pszczyńskiego w 2014r. luty 2015 r. Strona 3 z 44

4 Szanowni Państwo Przekazuję Państwu ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu Pszczyńskiego w 2014 r. Realizując zapisy ustawy, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego działają na rzecz poprawy stanu zdrowia, a co za tym idzie jakości życia mieszkańców. Na ocenę stanu sanitarnego powiatu w zakresie warunków życia, pracy, nauczania i wychowania, a także wypoczynku i rekreacji składają się wyniki przeprowadzonych przez nas kontroli sanitarnych często poparte wynikami badań laboratoryjnych. Monitorujemy między innymi jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jakość oferowanej mieszkańcom powiatu żywności. W raporcie znajdziecie Państwo oceny i analizy dotyczące poszczególnych obszarów życia publicznego, w tym sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych, warunków zdrowotnych żywienia i żywności oraz wody, zagrożeń związanych z wprowadzaniem do obrotu niebezpiecznych substancji chemicznych czy środków zastępczych, jak również kwestie bezpieczeństwa sanitarnego obiektów sektora działalności leczniczej, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, zakładów branży spożywczej, a także obiektów i miejsc użyteczności publicznej. Opracowanie zawiera ponadto informacje o interwencjach mieszkańców powiatu, którzy zwrócili się do nas o pomoc w rozwiązaniu swoich problemów. Pragnę zwrócić również Państwa uwagę na opisane w niniejszym opracowaniu działania w zakresie promocji zdrowia i kształtowania postaw prozdrowotnych mieszkańców powiatu podejmowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w koalicji z władzami samorządowymi i lokalnymi partnerami. Zachęcając do lektury mam nadzieję, że znajdziecie w nim Państwo zagadnienia interesujące Was z punktu widzenia mieszkańca powiatu. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pszczyńskiego w 2014r. luty 2015 r. Strona 4 z 44

5 1. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE PSZCZYŃSKIM 1.1 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych Sekcja Epidemiologii realizowała zadania zgodnie z głównymi kierunkami działań ujętymi w planie pracy na 2014 r. W 2014 r. z powiatu pszczyńskiego zgłoszono do PPIS w Tychach 1013 chorób zakaźnych, co stanowiło 27,14% ogólnej liczby zgłoszonych chorób zakaźnych z powiatów objętych nadzorem. W porównaniu do 2013 r. liczba zgłoszonych chorób zakaźnych z powiatu pszczyńskiego zmniejszyła się o 23,84%. W każdym przypadku wymagającym wdrożenia działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej lub obowiązku monitorowania jej przebiegu, przeprowadzano wywiady epidemiologiczne w środowisku domowym, w miejscu pobytu lub hospitalizacji pacjenta oraz obejmowano nadzorem epidemiologicznych osoby z bliskiego kontaktu z chorym. Ponadto zarejestrowano 11 nowych nosicieli antygenu HCV i 6 nosicieli HBs. W porównaniu do roku 2013 zarejestrowano więcej nosicieli antygenu HCV (o 2 nosicieli) i nosicieli antygenu HBs (o 3 nosicieli). Z badań bakteriologicznych pobranych prób od osób chorych, ozdrowieńców po przebytej chorobie, osób ze styczności z chorym oraz z badań do książeczek zdrowia zarejestrowano 6 nowych nosicieli pałeczek z grupy Salmonella. Analiza chorób zakaźnych W porównaniu z 2013 r. w powiecie pszczyńskim zaobserwowano: wzrost zachorowań m.in. na inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez Escherichia coli, inne bakteryjne zakażenia jelitowe określone w tym również u dzieci do lat 2, lambliozę, wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy, inne określone i nieokreślone, w tym u dzieci do lat 2, styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień, bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu, wirusowe zapalenie wątroby typu B i typu C, spadek zachorowań dotyczył: zatruć pokarmowych wywołanych pałeczkami Salmonella, chorób wieku dziecięcego tj. różyczka, świnka, ospa wietrzna i płonica, Pojedyncze zachorowania dotyczyły:, listeriozy, kiły, ostrego porażenia wiotkiego u dzieci do lat 14, inwazyjnej choroby wywołanej przez Streptococcus pneumoniae, nowo wykryte zakażenie HIV, Nie odnotowano chorób stanowiących zagrożenie epidemiologiczne dla zdrowia mieszkańców powiatu pszczyńskiego. Analizą objęto zachorowania na boreliozę oraz gruźlicę. Borelioza W powiecie pszczyńskim w 2014 r. zarejestrowano 23 zachorowania na boreliozę, tj. o 19 zachorowań mniej niż w roku poprzednim, z czego 91,30% potwierdzono badaniami laboratoryjnymi, natomiast 8,70% rozpoznano na podstawie objawów klinicznych (tabela nr 1). Na terenie objętym nadzorem przez PPIS w Tychach analizowanym okresie liczba nowych zachorowań utrzymuje się na podobnym poziomie (tabela nr 2). W 2014 r. z powodu zachorowania na boreliozę hospitalizowanych było 5,67 % zarejestrowanych chorych (tabela 3). Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pszczyńskiego w 2014r. luty 2015 r. Strona 5 z 44

6 Tabela nr 1 Rok Klasyfikacja i zapadalność na boreliozę w powiecie pszczyńskim w latach prawdopodobny potwierdzony Ogółem liczba zachorowań w roku Zapadalność na 100 tys. Hospitalizacja liczba % / 14,29% 36/85,71% 42/ 100% 36,56 1 2, / 8,70% 21 /91,30% 23/100% 21,11 2 8,70 Tabela nr 2 Liczba zachorowań na boreliozę w latach Teren objęty nadzorem przez PSSE w Tychach Miasto Tychy Rok liczba zapadalność liczba zapadalność , , , ,58 Tabela nr 3 Rok Klasyfikacja i zapadalność na boreliozę na terenie nadzorowanym przez PPIS w Tychach w latach prawdopodobny potwierdzony Ogółem liczba zachorowań w roku Zapadalność na 100 tys. Hospitalizacja liczba % /15,23% 128 /84,77% ,51 5 3, /17,02% 117 /82,98% ,96 8 5,67 Gruźlica Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór epidemiologiczny nad gruźlicą z uwzględnieniem kontynuowania leczenia ambulatoryjnego po zakończonej hospitalizacji. W powiecie pszczyńskim w 2014 r. zarejestrowano 17 nowych zachorowań, wskaźnik zapadalności wynosił 15,61 na 100 tysięcy mieszkańców. W 2013 r. zachorowania na gruźlicę najczęściej występowały u osób w wieku od 48-63, a w roku 2014 w grupie lat (wykres nr 1). Gruźlica układu oddechowego stanowiła 94%, natomiast gruźlica pozapłucna dotyczyła 6% zarejestrowanych chorych. Badaniami bakteriologicznymi potwierdzono 43% zachorowań w 2014 r. oraz 55% w 2013 r. Charakterystyczne objawy chorobowe dla gruźlicy wystąpiły u 77% pacjentów. W związku z prowadzonymi dochodzeniami epidemiologicznymi w latach nadzorem epidemiologicznym objęto 84 osoby z bezpośredniego kontaktu z osobami chorymi. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pszczyńskiego w 2014r. luty 2015 r. Strona 6 z 44

7 Wykres nr 1 Tabela nr 4 Lp. Liczba zachorowań i wskaźnik zapadalności na gruźlicę w latach powiat 2013 rok 2014 rok liczba wskaźnik liczba wskaźnik zachorowań zapadalności zachorowań zapadalności 1 mikołowski 17 17, ,71 2 pszczyński 19 17, ,61 3 bieruńskolędziński 4 6, ,24 4 miasto Tychy 9 6, ,32 Ogółem 49+2 bezdomnych =51 13, ,01 Tabela nr 5 Liczba zachorowań na gruźlicę, rodzaj gruźlicy oraz ilość osób z kontaktu objętych nadzorem epidemiologicznym w latach rok 2014 rok Gruźlica układu oddechowego Gruźlica pozapłucna 2 3 Liczba zachorowań/ liczba osób z kontaktu 51/113 51/84 Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pszczyńskiego w 2014r. luty 2015 r. Strona 7 z 44

8 Tabela nr 6 Liczba / % zachorowań na gruźlicę potwierdzona bakteriologicznie Zachorowania w których wystąpiły objawy chorobowe charakterystyczne dla gruźlicy Rozpoznanie gruźlicy 2013 rok 2014 rok Ogółem lata /55% (+23 brak informacji lub wynik ujemny lub badanie w toku) 21/43% (+30 brak informacji lub wynik ujemny lub badanie w toku) (+ 16 brak charakterystycznych objawów chorobowych) 49 (47%) 86 (84%) 1.2. Nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych. Na terenie powiatu pszczyńskiego funkcjonuje 39 Punktów Szczepień, które realizują obowiązkowy program szczepień ochronnych. Grupa osób do 20 roku życia w powiecie pszczyńskim objęta Programem Obowiązkowych Szczepień Ochronnych liczy osób. W ramach nadzoru bieżącego przeprowadzono 12 kontroli w Punktach Szczepień, w toku których nie stwierdzono nieprawidłowości. W 2014 r. zarejestrowano 11 niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), w tym 10 zaklasyfikowano jako łagodne, 1- poważny. NOP-y wystąpiły po następujących preparatach szczepionkowych: MMR (2), Infanrix+IPV+Hib (2) oraz po jednym niepożądanym odczynie poszczepiennym po preparatach: Infanrix IPV, DTP, DTP+Act-Hib+IPV, Infanrix+DTPa, Imovax Polio, BCG, Influvac. Prowadzono nadzór nad poprawnością i terminowością sprawozdawczości z realizacji szczepień ochronnych. Na bieżąco informowano podmioty lecznicze w których realizowany jest program szczepień ochronnych o wstrzymywaniu i dopuszczaniu w obrocie preparatów szczepionkowych. Udzielano informacji pisemnej i ustnej osobom z kontaktu z HBs (+) i nosicielom HCV o obowiązku wykonywania szczepień p/wzw typu B. Osobom prywatnym i instytucjom udzielano poradnictwa w zakresie szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych. Podczas przeprowadzonych kontroli oraz indywidualnego poradnictwa zwracano szczególną uwagę na: - realizację obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych, - stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w ramach szczepień obowiązkowych i zalecanych, - racjonalne gospodarowanie preparatami szczepionkowymi oraz maksymalne wykorzystanie preparatów wielodawkowych, - dokumentowanie wykonanych szczepień ochronnych oraz opracowanie dokumentacji związanej z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, - aktualizację przepisów prawnych związanych z realizacją szczepień ochronnych. Szczepienia ochronne realizowane w ramach Programu Szczepień Ochronnych, poprzez czynne uodpornienie populacji, mają korzystny wpływ na poprawę sytuacji epidemiologicznej nadzorowanego terenu, w szczególności przyczyniają się do spadku liczby zachorowań na choroby zakaźne oraz spadku liczby występujących powikłań po przebytej chorobie Ocena podmiotów leczniczych. Sekcja epidemiologii, wg stanu na dzień r. obejmuje nadzorem łącznie 1000 podmiotów leczniczych, przy czym w powiecie pszczyńskim znajduje się 288, co stanowi 28,8% ogólnej liczby nadzorowanych podmiotów leczniczych. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pszczyńskiego w 2014r. luty 2015 r. Strona 8 z 44

9 W grupie nadzorowanych podmiotów leczniczych są: nie będące przedsiębiorstwami (4), podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami (129) oraz praktyki lekarskie (155). Stacjonarne i całodobowe świadczenia medyczne w powiecie pszczyńskim realizowane były między innymi przez 2 szpitale, 2 zakłady opiekuńczo-lecznicze, 1 zakład rehabilitacji leczniczej. Wykres nr 2 Tabela nr 7 Lp. Rodzaj podmiotów leczniczych w ilość powiecie pszczyńskim 2014 r. 1 podmioty lecznicze, które nie są 4 przedsiębiorcami 2 podmioty lecznicze, będące 129 przedsiębiorcami 3 praktyki lekarskie ogółem 288 W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przeprowadzono 36 kontrole. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano 6 decyzji merytorycznych nakazujące usunięcie nieprawidłowości oraz jedną decyzję prolongującą termin realizacji nakazu wydanego przez PPIS w Tychach. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: - niewłaściwego gospodarowania odpadami medycznymi w zakresie postępowania zgodnego z opracowaną procedurą, - niezapewnienia miejsca do dezynfekcji, mycia i przechowywania wewnątrzzakładowych środków transportu wewnętrznego, - braku nadzoru nad procedurą dotyczącą zgłaszania podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej. Prowadzony nadzór nad stanem sterylizacji wykazał, że w powiecie pszczyńskim zainstalowane są 64 urządzenia do sterylizacji. Badania skuteczności sterylizacji wykonywane są przez osoby odpowiedzialne za sterylizację w podmiotach leczniczych. W czasie przeprowadzania kontroli sanitarnych sprawdzeniu podlega dokumentowanie procesów sterylizacji. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pszczyńskiego w 2014r. luty 2015 r. Strona 9 z 44

10 Kierownicy laboratoriów z całego terenu podległego nadzorowi PPIS w Tychach, zgłaszali biologiczne czynniki chorobotwórcze, które na bieżąco rejestrowano i analizowano. W każdym uzasadnionym przypadku wdrażano działania przeciwepidemiczne. W 2014 r. zgłoszono 215 biologicznych czynników chorobotwórczych tj. o 63,72% więcej w porównaniu do roku 2013 (137 w 2013 r.). W analizowanym okresie największy procent dodatnich biologicznych czynników chorobotwórczych stanowiły czynniki potwierdzające zakaźenie tj. Borrelia burgdorferi (22,79%), bakterie Gram- ujemne z rodzaju Salmonelli z grupy B, D, C i inne (17,67%), wirusy HBV (10,70%) i HCV (10,23%), prątek gruźlicy- Mycobacterium tuberculosis (9,30%). W wyniku prowadzonego bieżącego nadzoru w podmiotach leczniczych stwierdzono: - wystarczające zaopatrzenie w wyroby medyczne jednorazowego i wielokrotnego użytku, - prawidłowo dokumentowane procesy sterylizacji, - asortyment i ilość środków dezynfekcyjnych dostosowany do rodzaju zagrożeń biologicznych. Zgodnie z powyższym można stwierdzić, że świadczenia zdrowotne udzielane były na właściwym poziomie higieniczno- sanitarnym. W celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa realizowano następujące ponadplanowe zamierzenia: - edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji HCV, HBV, HIV w ramach programu Zapobieganie zakażeniom HCV, - akcja informacyjna skierowana do społeczeństwa pod nazwą Zaszczep w sobie chęć szczepienia oraz Uwaga kleszcz, - udział we wiosennej akcji odkomarzania realizowanej przez samorządy lokalne, - przygotowanie się do działań w związku z zagrożeniem spowodowanym epidemią gorączki krwotocznej Ebola w krajach Afryki Zachodniej. Wnioski: 1. Ciągłe monitorowanie zgłoszeń podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz wdrażanie działań przeciwepidemicznych skutecznie przyczynia się do poprawy sytuacji epidemiologicznej miasta Tychy. 2. Realizacja szczepień ochronnych ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa. 3. Nie odnotowano chorób wysoce zakaźnych stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludności. 2. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU Bezpieczeństwo i zdrowie konsumenta jest jednym z ważniejszych celów polityki Państwa w zakresie zdrowia publicznego. Zapewnienie bezpiecznej żywności wymaga szeregu działań podejmowanych w sposób skoordynowany i zintegrowany. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności opiera się na systemie kontroli wewnętrznej realizowanej przez przedsiębiorcę (operatora żywności) oraz systemie kontroli zewnętrznej sprawowanej przez ograny urzędowej kontroli żywności. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pszczyńskiego w 2014r. luty 2015 r. Strona 10 z 44

11 Celem urzędowej kontroli żywności jest nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: - warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego, - nadzoru nad jakością zdrowotną żywności, - warunków produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi. Charakterystyka nadzorowanych obiektów W 2014 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach nadzorowała 3799 zakłady usytuowane na terenie 4 powiatów. Znaczna liczba zakładów zlokalizowana jest na terenach wiejskich i na peryferiach miast. Najliczniejszą grupę stanowią zakłady obrotu żywnością, następnie zakłady żywienia zbiorowego otwartego, zamkniętego oraz obiekty produkcji żywności. Na terenie powiatu pszczyńskiego funkcjonują zakłady usytuowane w starym budownictwie, co wiąże się z ograniczonymi możliwościami ich modernizacji. Jednocześnie działają obiekty nowoczesne o wysokim standardzie, spełniające wymagania sanitarno-techniczne Ogólna ocena stanu sanitarnego obiektów żywieniowych i żywnościowych W 2014 r. w ewidencji znajdowało się 1020 zakładów. We wszystkich zakładach objętych nadzorem przeprowadzono 707 kontroli sanitarnych. Wydano 21 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień. Winnych uchybień ukarano 24 mandatami na łączną kwotę zł. (wykres nr 1). Wykres nr 1 Działania kontrolne i represyjne w latach Liczba zakładów Liczba kontroli Decyzje administracyjne Liczba mandatów Zakłady Produkcji Żywności W 2014 r. w ewidencji znajdowały się 83 zakłady, w których przeprowadzono 57 kontroli. Wydano 8 decyzji administracyjnych, nałożono 1 mandat karny na kwotę 300 zł. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pszczyńskiego w 2014r. luty 2015 r. Strona 11 z 44

12 Do uchybień najczęściej występujących należą: ubytki w posadzce w pomieszczeniu produkcyjnym, brudne ściany i sufity w pomieszczeniach zakładów, zniszczona stolarka drzwiowa i meblowa, pomieszczenia produkcyjne, magazynowe i socjalne nieuporządkowane, bałagan, brudny sprzęt produkcyjno - pomocniczy. Obiekty Obrotu Żywnością W 2014 r. w ewidencji znajdowało się 558 zakładów, w których przeprowadzono 390 kontroli. Wydano 5 decyzji administracyjnych, nałożono 17 mandatów karnych na kwotę zł. Do uchybień najczęściej występujących należą: brak dopływu bieżącej ciepłej i zimnej wody w punktach wodnych, brudne ściany i sufity w pomieszczeniach zakładów, zniszczona stolarka drzwiowa, uszkodzona, z ubytkami podłoga w pomieszczeniach, eksponowanie środków spożywczych bez opakowania na ladzie sprzedaży, mimo czynnych urządzeń chłodniczych nietrwałe środki spożywcze eksponowane poza urządzeniem chłodniczym, wprowadzanie do obrotu środków spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości/terminu przydatności do spożycia, brak segregacji środków spożywczych w urządzeniach chłodniczych, brudne, niedomyte urządzenia chłodnicze. Zakłady Żywienia Zbiorowego: żywienie otwarte, mała gastronomia, żywienie zamknięte W 2014 r. w ewidencji znajdowało się 366 zakładów, w których przeprowadzono 258 kontroli. Wydano 8 decyzji administracyjnych, nałożono 6 mandatów karnych na kwotę zł. Do uchybień najczęściej występujących należą: brak segregacji żywności w urządzeniach chłodniczych i zamrażarkach, brudny, niedomyty drobny sprzęt produkcyjny, brak czystości i porządku w pomieszczeniach zakładów, brudne ściany i sufity w pomieszczeniach zakładu, niesprawna technicznie maszyna do termicznej dezynfekcji naczyń stołowych, nieprawidłowa wentylacja w pomieszczeniach produkcyjnych, zniszczona stolarka drzwiowa i meblowa. Ponadto nadzorem objęto 1 wytwórnię i 9 miejsc obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz 3 zakłady obrotu kosmetykami. Przeprowadzono 2 kontrole, w toku których nie stwierdzono uchybień sanitarno-porządkowych Nadzór nad importem/eksportem W związku z prowadzeniem nadzoru nad jakością zdrowotną żywności i przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wykonano 190 kontroli, w tym 42 kontrole środków transportu, skontrolowano 175 partii środków spożywczych, 15 partii materiałów i wyrobów do Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pszczyńskiego w 2014r. luty 2015 r. Strona 12 z 44

13 kontaktu z żywnością, wydano 160 świadectw jakości zdrowotnej. Jakość ocenianych towarów nie budziła zastrzeżeń Jakość zdrowotna środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków. W trakcie bieżącego nadzoru sanitarnego na terenie powiatu pszczyńskiego pobrano do badań laboratoryjnych 114 próbek żywności oraz wykonano 15 wymazów sanitarnych w związku ze zgłoszeniem 4 przypadków ognisk choroby przenoszonej droga pokarmową. Pobranych próbek nie kwestionowano.. Wykres nr 2 Próbki pobrane/kwestionowane w latach Wnioski i interwencje W 2014 r. rozpatrzono ogółem 4 wnioski, z których 1 był uzasadniony, a 3 były bezpodstawne, nałożono 1 mandat na kwotę 300 zł. Otrzymano 5 informacji anonimowych z których 5 było bezzasadnych (tabela nr 1). Najczęściej wnioski dotyczyły: niewłaściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych: niehigieniczna sprzedaż nieopakowanych środków spożywczych, oferowanie do sprzedaży środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia, zamrażanie świeżego drobiu, w chlebie mysie odchody, wymazana data na opakowaniu środków spożywczych. niewłaściwe warunki higieniczno-sanitarne: zatrudnianie pracowników bez aktualnych orzeczeń lekarskich, brak porządku i czystości, brudne kosze dla klientów, brak czepków - włosy na mięsie i wędlinach. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pszczyńskiego w 2014r. luty 2015 r. Strona 13 z 44

14 Tabela nr 1 Wnioski o interwencję Rok Liczba zgłoszonych wniosków Liczba mandatów karnych/kwota /300 W 2014 r. prowadzono szereg akcji i działań dodatkowych m.in.: 1. Ocena placówek wypoczynku dzieci i młodzieży W 2014 r. prowadzono nadzór nad przebiegiem wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Wniosek: Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i młodzieży w czasie zimowego i letniego wypoczynku, akcja będzie kontynuowana w 2015 r. 2. Nadzór nad jakością organoleptyczną olejów jadalnych W trakcie przeprowadzonych działań kontrolnych w zakładach obrotu żywnością nie stwierdzono nieprawidłowości. Oleje jadalne przechowywane były prawidłowo, zgodnie z zaleceniem producenta na etykiecie. Oferowane do sprzedaży oleje były prawidłowo oznakowane. 3. Kontynuacja akcji Mklik Próchniczek W ramach akcji przeprowadzono kontrole sanitarne połączone z poborem próbek do badań laboratoryjnych w kierunku obecności szkodników i ich pozostałości. Pobrano do badań próbki mąki, zmiotków oraz wytrzepków z koszyków w kierunku zanieczyszczeń biologicznych. Niektóre z pobranych prób były kwestionowane z uwagi na obecność żywych szkodników oraz ich larw. Wydano decyzje administracyjne z terminem natychmiastowej wykonalności nakazujące przeprowadzenie dezynsekcji pomieszczeń zakładu i sprzętu. Kontrole sprawdzające połączone z poborem próbek nie wykazały obecności szkodników. Wniosek: Podjęte działania wskazują na konieczność dalszego planowania i pobierania do badań laboratoryjnych próbek zmiotków i wytrzepków w kierunku zanieczyszczeń biologicznych. 4. Nadzór nad zakładami żywienia zbiorowego, szczególnie tymi w których prowadzone jest żywienie w systemie cateringowym W związku z akcją przeprowadzono kontrole w zakładach prowadzących usługi cateringowe oraz w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego korzystających z usług cateringowych. W trakcie działań kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakłady prowadzące usługi cateringowe posiadają wdrożone zasady systemu HACCP, stwierdzono prawidłowe warunki sanitarno-techniczne i porządkowe. Posiłki dostarczane są prawidłowymi, przystosowanymi środkami transportu. Prowadzona jest dokumentacja w zakresie ostatecznej oceny posiłków opuszczających zakład. W zakładach korzystających z usług cateringowych prowadzona jest ocena posiłków po ich dostarczeniu. Część zakładów otrzymujących posiłki porcjuje je we własnym zakresie, pozostała część dostarczana jest poporcjowana. 5. Nadzór nad wytwarzaniem bezpiecznych produktów produkcji pierwotnej Przeprowadzono kontrole podmiotów prowadzących produkcję pierwotną na etapie zbioru i przechowywania, w trakcie których nie stwierdzono nieprawidłowości. Warunki sanitarnoporządkowe były prawidłowe. W ramach działań prewencyjnych i oświatowych na stronie Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pszczyńskiego w 2014r. luty 2015 r. Strona 14 z 44

15 internetowej PSSE Tychy umieszczono informację dla plantatorów i punktów skupu owoców i warzyw. 6. Higieniczna sprzedaż pieczywa W trakcie działań kontrolnych dokonano oceny stoisk z pieczywem. Stwierdzono w 3 zakładach nieprawidłowości związane z niehigieniczną sprzedażą pieczywa, za które nałożono 2 mandaty na kwotę 300 zł oraz wydano 1 decyzję administracyjną. 7. Działania kontrolne związane ze stosowaniem dodatków do żywności Przeprowadzono kontrole w zakładach produkujących pieczywo oraz wyroby ciastkarskie. Między innymi zakresem kontroli było sprawdzenie czy stosowanie dodatków do żywności odbywa się zgodnie z przepisami prawa mającymi względem nich zastosowanie, nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie. 8. Ocena oznakowania środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla dzieci do lat 3 i przedmiotów do karmienia niemowląt oraz działań reklamowych prowadzonych przez ich producentów i dystrybutorów. Kontrolą objęto apteki, punkty apteczne, sklepy zielarskie, hipermarkety, sklepy ogólnospożywcze oraz inne miejsca obrotu. W trakcie działań kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości. 9. Nadzór nad jakością tłuszczów stosowanych do smażenia W związku z nadzorem nad jakością tłuszczów stosowanych do smażenia przeprowadzono kontrole, w trakcie których przeprowadzano badania przesiewowe tłuszczów stosowanych do smażenia za pomocą specjalistycznego sprzętu, wyniki badań wykazały akceptowalną jakość tłuszczów. Wnioski: Oceniając sytuację lokalną stanu sanitarno-technicznego nadzorowanych zakładów zauważono: na przestrzeni lat obserwuje się uruchamianie zakładów o bardzo wysokim standardzie, inwestowanie w nowe wyposażenie i modernizowanie istniejących linii technologicznych, znaczne podnoszenie zewnętrznej estetyki zakładów. Analiza i wnioski w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Rozpatrując wnioski i anonimowe informacje od ludności stwierdzono ich 11% zasadność, w większości dotyczyły one niewłaściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych oraz niewłaściwych warunków higieniczno sanitarnych. Oceniając sytuację lokalną w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności nie stwierdzono próbek kwestionowanych. 3. OCENA STANU SANITARNEGO URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW UŻYTKU PUBLICZNEGO Nadzorem Higieny Komunalnej i Środowiska objętych jest 1654 obiekty, z czego w powiecie pszczyńskim znajdują się łącznie 517 obiektów tym 130 placówek służby zdrowia. W celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych przeprowadzono na nadzorowanym terenie łącznie 576 kontroli sanitarnych, w tym 185 kontrole na terenie powiatu pszczyńskiego. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pszczyńskiego w 2014r. luty 2015 r. Strona 15 z 44

16 3.1. Obiekty użyteczności publicznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach Ustępy publiczne w ewidencji 2 obiekty, skontrolowane 2. W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego sprawdzano spełnienie wymagań technicznych i sanitarnych. Niewłaściwy stan sanitarno-techniczny stwierdzono w ustępie publicznym zlokalizowanym w parku pszczyńskim ul. Basztowa. Na usterki techniczne wydano decyzję administracyjną, która dotyczyła: odnowienia ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach obiektu, odnowienia stolarki drzwiowej kabin WC w części damskiej i męskiej, doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego instalacji wentylacyjnej. Kontrola sprawdzająca wykonana potwierdziła wykonanie uchybień ujętych w decyzji. Stan sanitarno-porządkowy i techniczny oceniono jako dobry. Bieżący stan sanitarno porządkowy w pozostałych skontrolowanych obiektach nie budzi zastrzeżeń. Przy umywalkach zapewnione są środki higieniczne tj. mydło, ręczniki jednorazowego użycia lub suszarki do rąk oraz pojemniki na odpady. Obiekty są podłączone do miejskiej sieci wodociągowej. Baseny kąpielowe w ewidencji 10 obiektów, skontrolowano 6 obiektów. Na terenie powiatu funkcjonują 3 baseny szkolne, 3 baseny ogólnodostępne z obiektami sportowymi, 1 basen sezonowy oraz 3 baseny wchodzące w skład kompleksu sanatoryjnoszpitalnego w Goczałkowicach - Zdroju. Celem kontroli było sprawdzenie stanu technicznego i sanitarnego obiektów basenowych, jak również jakości zdrowotnej wody używanej do kąpieli. W dalszym ciągu toczy się postępowanie administracyjne dotyczące basenu zlokalizowanego w Publicznym Gimnazjum Nr 5 w Studzionce ul. Jordana 3. Zarządzenia decyzji dotyczą usterek sanitarno-technicznych (brak umywalki oraz wentylacji naturalnej i mechanicznej w pomieszczeniu do przechowywania i użytkowania środków chemicznych, niewłaściwy stan sanitarno-techniczny ścian i sufitów w pomieszczeniach szatni, natryskach i ustępach). W basenie kąpielowym Szpitala Uzdrowiskowego dla Dzieci STOKROTKA WORR w Goczałkowicach-Zdroju ul. Uzdrowiskowa 54 w porównaniu do roku ubiegłego poprawie uległ basen kąpielowy. Zostały odnowione ściany i sufity w pomieszczeniach hali basenowej, natryskach, szatni i ustępach, doprowadzono do właściwego stanu sanitarnego posadzki w hali basenowej. Poprawa stanu sanitarno technicznego nastąpiła na podstawie wydanej przez PPIS w Tychach decyzji administracyjnej. Obiekt oceniono pozytywnie. Basen sezonowy Clara w Pszczynie Porębie zapewnia mieszkańcom powiatu możliwość wypoczynku i rekreacji. Dla korzystających dostępne jest boisko do piłki siatkowej, plac zabaw dla dzieci z piaskownicą oraz rozległe tereny zielone do plażowania i wypoczynku. W obiekcie jest możliwość wypożyczenia sprzętu do nauki pływania. Zaplecze sanitarne obiektu oraz niecka basenowa przed każdym sezonem są odnawiane. Przeprowadzone kontrole tego obiektu nie wykazały uchybień w zakresie utrzymania czystości i porządku. W przeciągu roku pobierano próbki wody z częstotliwością raz w miesiącu. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych wody stwierdzono przydatność wody do kąpieli. W każdym z obiektów przynajmniej raz w roku doszło do przekroczenia wskaźnika bakteriologicznego (gronkowce koagulazo dodatnie i Escherichia Coli, ogólna liczba bakterii w 36 0 C). Po stwierdzeniu przekroczeń zalecano administratorom obiektów o wstrzymanie eksploatacji niecki basenu lub wanny jacuzzi w zależności od wystąpienia przekroczenia oraz podjęcie działań mających na celu usunięcie zanieczyszczeń mikrobiologicznych wody i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Domy pomocy społecznej w ewidencji 6 obiektów, skontrolowano 2 Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pszczyńskiego w 2014r. luty 2015 r. Strona 16 z 44

17 Do obiektów tych należą: 2 Domy Pomocy Społecznej w Pszczynie, 1 w Miedznej - Grzawie, 1 w Rudołtowicach, 1 w Pielgrzymowicach nowo uruchomiony Dom Seniora w Kobiórze, który nie był ujęty w harmonogramie kontroli. Celem kontroli było sprawdzenie warunków sanitarnych w jakich przebywają pensjonariusze, a w szczególności stanu sanitarno-technicznego pokoi mieszkalnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, sal terapii zajęciowych i rehabilitacyjnych, zaopatrzenia obiektów w wodę oraz w środki myjące i dezynfekcyjne. W obiektach tych nie stwierdzono nieprawidłowości. Hotele, pokoje gościnne, kwatery prywatne, agroturystyka - w ewidencji 18 obiektów, przeprowadzono 14 kontroli. Na terenie powiatu funkcjonuje: 11 hoteli, 1 Dom Turysty, 3 pokoje gościnne, 1 kwatera prywatna, 2 agroturystyki, nowo uruchomiony obiekt świadczący usługi hotelarskie Kuban w Goczałkowicach ul. Spokojna 72, gdzie na I piętrze funkcjonuje 10 pokoi z łazienkami. Obiekt posiada 20 miejsc noclegowych. 1) Hotele - celem kontroli było sprawdzenie poziomu świadczonych usług, zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r., w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U.z 2006r. Nr 22, poz. 169). Na uwagę zasługuje Centrum Handlowo-Usługowe Hotel u Michalika w Pszczynie ul. Dworcowa 11, gdzie przeprowadzano modernizacje pomieszczeń hotelu tj. zainstalowano windę, wyremontowano pokoje wraz z łazienkami oraz dodatkowymi pięcioma pokojami, salę do ćwiczeń fitness połączono z pokojem do zabaw dla dzieci. Hotel posiada 44 miejsca noclegowe. Wszystkie hotele utrzymywane są na dobrym poziomie sanitarno - technicznym, z roku na rok poprawia się standard świadczonych usług. Właściciele hoteli starają się systematycznie polepszać wizerunek swoich obiektów przeprowadzając remonty pomieszczeń. Pokoje hotelowe wyposażane są w nowe sprzęty meblowe. W obiektach remonty przeprowadzane są sukcesywnie. Polegają one na odnawianiu ścian i sufitów, wymianie glazury ściennej i podłogowej w łazienkach oraz wymianie wykładzin podłogowych. Właściciele i zarządcy zwracają szczególną uwagę na otoczenie obiektów, które są zadbane z urządzonymi terenami zielonymi i alejkami. 2) Domy wycieczkowe w ewidencji 1 obiekt, przeprowadzono 1 kontrole. Dom Wycieczkowy firmy MARCO w Pszczynie ul. Cieszyńska 2 zlokalizowany w budynku wolnostojącym, posiada 49 miejsc noclegowych. Część pokoi posiada własne łazienki. Dla pozostałych gości dostępne są łazienki z korytarzy komunikacyjnych. Stan sanitarnohigieniczny nie budził zastrzeżeń. 3) Pokoje noclegowe w bieżącym roku nie były objęte w harmonogramie kontroli. 4) Agroturystyka - na terenie powiatu znajdują się 2 obiekty skontrolowane w 2014 r. Obiekty agroturystyczne są na właściwym poziomie sanitarnym. Właściciele zapewniają turystom odpowiednie warunki wypoczynku, posiadają pokoje z węzłami sanitarnymi, place zabaw dla dzieci oraz miejsca do rekreacji na świeżym powietrzu. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pszczyńskiego w 2014r. luty 2015 r. Strona 17 z 44

18 Na uwagę zasługuje gospodarstwo agroturystyczne Cyprianówka II w Warszowicach ul. Stawowa 48. W obiekcie znajduje się 13 pokoi jedno i dwuosobowych z łazienkami. Na parterze funkcjonuje część gastronomiczna oraz dwie sale przyjęć okolicznościowych. Obiekt zlokalizowany jest na terenach rolniczych przy dwóch stawach rybnych. W otoczeniu budynku urządzony jest plac zabaw oraz miejsce do grillowania. Rozległe tereny zielone bardzo zadbane i estetyczne. Cisza i spokój gwarantują doskonały kontakt z przyrodą w gospodarstwie agroturystycznym. Parkingi przy trasach turystycznych w ewidencji 2 parkingi, przeprowadzono 4 kontrole. Celem kontroli było sprawdzenie warunków sanitarnych na parkingach, na których podróżujący odpoczywają, spożywają posiłki i korzystają z toalet. Poprzez poprawiającą się jakość usług świadczonych w obiektach zlokalizowanych przy trasach turystycznych, systematycznie poprawia się wizerunek terenów rekreacyjnych. Teren wokół obiektów jest utwardzony, wyposażony w odpowiednią ilość pojemników na odpady. Toalety utrzymane są na dobrym poziomie sanitarnym, wyposażone w środki myjąco - dezynfekcyjne. Zakłady fryzjerskie, fryzjersko kosmetyczne, kosmetyczne i odnowy biologicznej w ewidencji 186 obiektów, w których przeprowadzonych zostało 67 kontroli: 39 zakładów fryzjerskich, 9 fryzjersko - kosmetycznych, 16 gabinetów kosmetycznych, 3 odnowy biologicznej Przy obsłudze klienta używano czystej bielizny, czystych i dezynfekowanych narzędzi i przyborów fryzjerskich. Coraz częściej stosowano bieliznę jednorazowego użytku (pelerynki, ręczniki). Pojemniki na roztwory środka dezynfekcyjnego były opisane prawidłowo. W gabinetach kosmetycznych przy zabiegach używa się sprzętu jednorazowego użycia oraz sterylnych gazików. Zakłady posiadają umowy na odbiór odpadów niebezpiecznych z firmami specjalistycznymi. Podczas kontroli sprawdzano zaopatrzenie zakładu w bieżącą ciepłą i zimną wodę, odprowadzanie nieczystości płynnych, prawidłową gospodarkę odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi, a także posiadanie odpowiedniego zapasu czystej bielizny do obsługi klientów. Zakłady tatuażu w ewidencji 2, skontrolowano 1. Gabinet tatuażu HOUSE OF TATTOOS w Pszczynie Plac Targowy 12, kontrola została przeprowadzona w zakresie oceny bieżącego stanu sanitarnego. W trakcie wykonywania usług w zakresie tatuażu personel używa wyłącznie narzędzi i sprzętu jednorazowego użycia oraz materiałów sterylnych. Zakład posiada umowę na odbiór odpadów medycznych ze specjalistyczną firmą. Odpady medyczne do czasu odbioru magazynowane są w lodówce. Opracowane są instrukcje postępowania z odpadami oraz procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. Tereny rekreacyjne w tej grupie znajdują się 2 ośrodki rekreacyjne tj. Gwaruś z miejscem zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli w Suszcu oraz Łąka w Pszczynie Łące, bez bazy noclegowej. Celem kontroli było sprawdzenie stanu sanitarnego obiektów. W sezonie letnim w ośrodkach umieszczone były tablice informacyjne z regulaminem korzystania z akwenów oraz wyraźnie oznakowane strefy korzystania z ośrodka i plaży. Nad bezpieczeństwem odpoczywających i kąpiących się przez cały sezon czuwali zatrudnieni ratownicy WOPR. Ośrodek Rekreacyjny Gwaruś - w sezonie letnim 2014 rok był nieczynny. Ośrodek Sportów Wodnych w Pszczynie Łąka jest obiektem na terenie, którego wyznaczone jest miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli. Wszystkie budynki są podłączone do miejskiej sieci wodno kanalizacyjnej. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pszczyńskiego w 2014r. luty 2015 r. Strona 18 z 44

19 Dzieci i młodzież mają możliwość na terenie ośrodka uzyskać uprawnienia ratownika oraz organizowane są regaty żeglarskie. Uruchomiono nowy punkt gastronomiczny z możliwością zjedzenia ciepłych i zimnych posiłków oraz wypicia napojów. Na terenie ośrodka znajdują się: zaplecze sanitarne dla osób korzystających z ośrodka (natryski, toalety, przebieralnie, szatnie dla osób kąpiących się oraz 3 umywalnie zewnętrzne), hangar, w którym istnieje możliwość wypożyczania sprzętu pływającego (kajaki, rowerki wodne, łódki, deski z żaglem), ponadto funkcjonują trzy boiska do gry w piłkę, pole namiotowe i campingowe z możliwością podłączenia urządzeń do instalacji elektrycznej oraz korzystania z ustępów i natrysków. Teren ośrodka jest w całości ogrodzony, zadbany. Dworce, stacje kolejowe w ewidencji 2 dworce kolejowe w Pszczynie i Kobiórze, wszystkie zostały skontrolowane. Dworzec PKP w Pszczynie W maju 2014 r. zakończono przebudowę pomieszczeń na poziomie parteru. Wydzielone zostały następujące pomieszczenia; hol, poczekalnia, trzy boksy kasowe, pomieszczenia komercyjne i usługowe, monitoringu oraz dwa pomieszczenia gospodarcze. W budynku dworca uruchomiono ustępy dla pracowników i dla podróżnych. Dla podróżnych wydzielona jest część damska i męska oraz ustęp przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W toaletach przy umywalkach zapewniony jest dopływ ciepłej wody oraz środki higieny. Toalety posiadają stałą obsługę. Prowadzona jest prawidłowa gospodarki odpadami komunalnymi. Dworzec PKP w Kobiórze - w budynku dworca dostępna jest poczekalnia dla podróżnych oraz toaleta typu TOI TOI dla pracowników. Utrzymaniem czystości poczekalni oraz usuwaniem odpadów komunalnych zajmuje się osoba wyznaczona przez Urząd Gminy Kobiór. PKP Polskie Linie Kolejowe przeprowadziły remont pomostu oraz przejście nad torami. Teren wokół utrzymany czysto. Apteki w ewidencji 31, skontrolowano 8 obiektów. Kontrole odbyły się na wniosek Strony w związku ze zmianą właściciela obiektu oraz w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego. Cmentarze nie ujęto w bieżącym roku w harmonogramie kontroli. Obiekty sportowe w ewidencji 12 obiektów, skontrowano 2 obiekty. Celem kontroli było sprawdzenie stanu sanitarno - technicznego obiektów, a w szczególności zaopatrzenia w bieżącą ciepłą i zimną wodę, gospodarkę nieczystościami płynnymi i odpadami komunalnymi. Pod względem higieniczno sanitarnym skontrolowane obiekty nie budzą zastrzeżeń. Kulturalno - widowiskowe w ewidencji 8 obiektów, przeprowadzono 2 kontrole. Prowadzona jest działalność całoroczna kulturalno-oświatowa dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Odbywają się zajęcia świetlicowe, liczne konkursy plastyczne, wieczorki muzycznopoetyckie i literackie, a także festyny, koncerty bożonarodzeniowe i jasełka. Ponadto gry w szachy i na gitarze, tańce hip-hop, zumba i taniec nowoczesny, śpiew w Laboratorium Muzycznym, fotografowanie i tworzenie konstruktywnej krytyki filmowej w Klubie fotograficzno-filmowym. Na terenie ośrodków kulturalnych wyjmowane są sale na wystawy, galerie, imprezy okolicznościowe. W obiektach zapewnione są pomieszczenia sanitarnohigieniczne, kawiarenki z zapleczem kuchennym. Zakłady karne i areszty śledcze na nadzorowanym terenie znajduje się Zakład Poprawczy Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie- Łąka. Obiekt całodobowy, przystosowany maksymalnie dla 80 podopiecznych przebywających w 8 grupach pod opieką wychowawców. Jest to placówka resocjalizacyjna. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pszczyńskiego w 2014r. luty 2015 r. Strona 19 z 44

20 Do Zakładu przyjmowani są nieletni w przedziale wieku lat, którzy popełnili czyny karalne, a których niekorzystne zmiany zachowania nie dają podstaw do umieszczenia ich w placówkach resocjalizacyjnych otwartych. Najważniejszym zadaniem placówki są oddziaływania resocjalizacyjne, które w końcowym efekcie powinny przygotować wychowanka, wyposażając go w niezbędną wiedzę, kwalifikacje zawodowe, umiejętności społeczne i system wartości moralnych, do bezkonfliktowego funkcjonowania w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu. W 2014 r. przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną. W budynku na parterze znajdują się: izby przejściowe, izolatki, stołówka, sala gimnastyczna, sala audiowizualna, na pierwszym piętrze gabinet lekarski, stomatologiczny; na poszczególnych piętrach sale wychowanków podzielone na grupy, węzły sanitarne dostępne z korytarza. Ponadto dostępne pracownie modelarskie, fotograficzne, muzyczne, teatralne i komputerowe. Wokół budynku znajdują się boiska sportowe. Pomieszczenia sprzątane są przez wychowanków pod dozorem opiekunów poszczególnych grup. Stan sanitarno-porządkowy na właściwym poziomie. Zakład posiada własną pralnię odzieży oraz bielizny. Pralnie w ewidencji 3, skontrolowano 1 obiekt. Poprawie uległa Pralnia w Woli ul. Kopalniana 10, prowadzona przez podmiot gospodarczy pod nazwą Firma Usługowa EKO-JAGR sp. z o.o. w Woli. Doprowadzono do właściwego stanu sanitarnego ściany i sufity wszystkich pomieszczeń pralni, odnowiono stolarkę drzwiową w pomieszczeniu pralni właściwej mokrej. Zapewniono łatwo zmywalne posadzki w szwalni przynależnej do pralni. Targowiska w ewidencji 1 obiekt, który nie ujęto w harmonogramie kontroli Stacje przeładunku odpadów w ewidencji 2 obiekty w 2014 roku nie skontrolowano. Zakłady usług pogrzebowych w ewidencji 6 obiektów skontrolowano 2. W trakcie tych kontroli skontrolowano 4 środki transportu do przewozu zwłok. Zakłady usług pogrzebowych prowadzą mycie samochodów pogrzebowych z zewnątrz na myjniach, a dezynfekcję wykonują po każdym przewozie zwłok we własnym zakresie. Posiadają odpowiedni asortyment środków dezynfekcyjnych. Na odbiór odpadów niebezpiecznych zawarte są umowy z firmami specjalistycznymi. W zakładach dostępne są toalety, których stan sanitarny nie budzi zastrzeżeń. W 2014 r. wpłynęły 2 interwencje: Gabinet Kosmetyczny w Goczałkowicach, w ramach interwencji przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego obiektu oraz dezynfekcji narzędzi i przyborów kosmetycznych. W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłową obróbkę narzędzi używaną przy zabiegach pedicure, brak etykiety na pojemniku z roztworem środka dezynfekcyjnego oraz brak do wglądu umowy na utylizację odpadów medycznych. Nałożono 1 mandat karny na kwotę 100 zł. oraz wydano zalecenia pokontrolne. Kontrola sprawdzająca potwierdziła wykonanie zaleceń. "DENTAL SPA" w Pszczynie ul. Bednorza w związku z interwencją, dotyczącą działalności leczniczej prowadzonej przez podmiot przeprowadzono kontrolę w trakcie której stwierdzono, iż usługi stomatologiczne udzielane są w dwóch gabinetach stomatologicznych, ponadto wydzielono jeden gabinet, w którym udziela się usługi z zakresu medycyny estetycznej. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pszczyńskiego w 2014r. luty 2015 r. Strona 20 z 44

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH ul. Barbary 17, 40-053 Katowice ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Publikacja wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 10.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (0-18) 33-72-101, FAX: (0-18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-7/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO w 2014 roku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach ul. Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) 33-72-101, FAX: (18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-3/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-5/16 Limanowa, dnia Burmistrz

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/4/2016 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 26.02.2016r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014 Sopot, 19 stycznia 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Zaopatrzenie ludności w wodę W 2010 roku Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olecku objęła nadzorem 17 urządzeń służących do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Teren nadzorowany przez PPIS w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU MIKOŁOWSKIEGO w 2014 roku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU MIKOŁOWSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU MIKOŁOWSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach ul. Budowlanych 131

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO WYBRANYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W 2011 ROKU

OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO WYBRANYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W 2011 ROKU OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO WYBRANYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W 2011 ROKU 1. OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO OBIEKTÓW WCZASOWO- TURYSTYCZNYCH 1.1. Baza

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2012 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl Sanepid - obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO w 2013 roku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO w 2013 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO w 2013 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach ul. Budowlanych

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015 Sopot, 19 stycznia 2016r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Czysta woda to zdrowa woda i jest najważniejszym elementem dla zdrowia i życia człowieka. Podobnie jak krew w organizmach ludzi spełnia bardzo ważne funkcje. Jakość wody ma

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r. dla gminy Morzeszczyn za 009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 006 r Nr, poz.85 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA KATOWICE

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA KATOWICE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH ul. Barbary 17, 40-053 ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA KATOWICE Publikacja wyłącznie za zgodą Państwowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU MIKOŁOWSKIEGO w 2010 roku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU MIKOŁOWSKIEGO w 2010 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU MIKOŁOWSKIEGO w 2010 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach ul. Budowlanych 131

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU TYSKIEGO GRODZKIEGO w 2010 roku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU TYSKIEGO GRODZKIEGO w 2010 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU TYSKIEGO GRODZKIEGO w 2010 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach ul. Budowlanych

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Włodawa, dnia 20 stycznia 2011 r. ONS HK. 721/6/11. Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na obszarze powiatu włodawskiego za 2010r.

Włodawa, dnia 20 stycznia 2011 r. ONS HK. 721/6/11. Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na obszarze powiatu włodawskiego za 2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66 skr. poczt. 63 tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20 e-mail: psse.wlodawa@pis.gov.pl, http://pssewlodawa.pis.gov.pl Włodawa,

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia...

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2010 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2010 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax (32) 616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego w 2006 r. nadzorem objęto 14 693 obiektów, w tym 13 642 obiekty żywnościowo-żywieniowe, 16 wytwórni

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2...,

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2..., Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa Nr (wzór ) zawarta w dniu w Węgrowie pomiędzy: Związkiem Midzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, 07-100 Węgrów, ul Gdańska 118, REGON: 710240111 NIP: 824-000-26-81

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE powiatu rawskiego za rok 2009

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE powiatu rawskiego za rok 2009 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE powiatu rawskiego za rok 2009 Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej PSSE w Rawie Mazowieckiej sprawuje nadzór nad jakością wody w 20 wociągach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2015

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2015 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2015 1. System zaopatrzenia mieszkańcówa. w wodę przeznaczoną do spożycia Teren nadzorowany przez Państwowego

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Starogard Gdański. Tabela nr 1. Urządzenia wodociągowe, z których jakość wody jest monitorowana.

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Starogard Gdański. Tabela nr 1. Urządzenia wodociągowe, z których jakość wody jest monitorowana. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 8.03.2016r. SE.I/4110/130/GF/16 Wójt Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Obszarowa

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax 32 616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl NS/HK/4562/53/13 Jaworzno, dnia

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2009 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2009 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax(0-32)616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI W POWIECIE SŁUPECKIM ZA 2013R.

STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI W POWIECIE SŁUPECKIM ZA 2013R. STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI W POWIECIE SŁUPECKIM ZA 203R. W roku 203 organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności.

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności. P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S A N O K U, U L. J E Z IE R S K IE G O 39 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z A 2010 R O K P

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R D L A O R G A N I Z A T O R Ó W W Y P O C Z Y N K U D Z I E C I I M Ł O D Z I E Ż Y

I N F O R M A T O R D L A O R G A N I Z A T O R Ó W W Y P O C Z Y N K U D Z I E C I I M Ł O D Z I E Ż Y POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W OLEŚNICY, UL. 3 MAJA 20, 56-400 OLEŚNICA TEL.: (71)314-20-34; FAX: (71)314-20-35 E-MAIL: PSSE.OLESNICA@PIS.GOV.PL; BIP: PSSE.OLESNICA.IBIP.WROC.PL CAŁODOBOWY

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r dla gminy TCZEW za 2009 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r Nr 122, poz.851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r.

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. W 2012r. sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadziła 488 kontroli bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.

Bardziej szczegółowo

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół opracowanie: Maria Wruk Gorzów Wlkp., 04 stycznia 2007r. 2 Podstawy prawne UE: 1) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU TYSKIEGO GRODZKIEGO w 2013 roku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU TYSKIEGO GRODZKIEGO w 2013 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU TYSKIEGO GRODZKIEGO w 2013 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach ul. Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010 V. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWYCH W powiecie żagańskim, w ewidencji sekcji higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2011 znajdowało się

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA STRUMIEŃ

MIASTO I GMINA STRUMIEŃ MIASTO I GMINA STRUMIEŃ Gmina zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez jeden wodociąg publiczny (ujecie powierzchniowe). W gminie z wody wodociągowej w 2012r. korzystało w obszarze miejskim około 90%

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2013 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 72 6333 Poz. 466 466 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

Pajęczno, dnia r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40

Pajęczno, dnia r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Pajęczno, dnia 04.02.2016 r. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Pajęczańskiego za rok 2015 w zakresie Higieny Komunalnej Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Powiat pajęczański został

Bardziej szczegółowo

73% 23% 2. Stan sanitarny pływalni

73% 23% 2. Stan sanitarny pływalni PŁYWALNIE 1. Wstęp Zagadnienia związane z funkcjonowaniem i nadzorem nad pływalniami w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody regulują następujące akty prawne: ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej

Bardziej szczegółowo

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl Lipno, dnia 09.02.2015r. Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU TYSKIEGO GRODZKIEGO w 2015 roku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU TYSKIEGO GRODZKIEGO w 2015 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU TYSKIEGO GRODZKIEGO w 2015 roku Obszar i ilość obiektów nadzorowany przez PSSE w Tychach - dane z druków

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2013 ROK

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2013 ROK ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2013 ROK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, działając na podstawie: art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012

AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012 AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012 AGROTURYSTYKA Agroturystyka forma rekreacji odbywająca się na obszarach wiejskich, ci le związana z czynnym gospodarstwem rolnym, przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok GMINA ZEBRZYDOWICE Gmina Zebrzydowice zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez wodociągi publiczne, których woda w określonych rejonach miesza się. Są to następujące wodociągi: Zebrzydowice (woda mieszana

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne: amonowy jon, azotyny, azotany,

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY Sp. z o.o. z siedzibą w Mroczy ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza, tel./fax (52) 385 63 57 NIP: 558-10-02-054, REGON: 341223440 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI luty r. Kierownik Oddziału Higieny Komunaln mgr Marek Łukasiewicz Ustawa z dnia marca r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z r. Nr, poz. z późn.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu.

Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu. Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu. W zakładach fryzjerskich i kosmetycznych istnieje niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Wody 22 marzec 2011r.

Światowy Dzień Wody 22 marzec 2011r. Światowy Dzień Wody 22 marzec 2011r. Urządzenia wodociągowe w województwie mazowieckim zaopatrywane są z ujęć wód podziemnych, tylko cztery ujęcia wód powierzchniowych są wykorzystywane do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2012

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2012 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2012 Bytom 2013 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

10000-100000 m 3 /dobę 18 urządzeń zaopatrujących 2449292 osób, > 100000 m 3 /dobę 1 urządzenie zaopatrujące 290000 osób.

10000-100000 m 3 /dobę 18 urządzeń zaopatrujących 2449292 osób, > 100000 m 3 /dobę 1 urządzenie zaopatrujące 290000 osób. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Warunki i zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Łącznie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i prowadzonego monitoringu jakości wody wyznaczono 40 kontrolnych punktów pobierania próbek wody.

Łącznie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i prowadzonego monitoringu jakości wody wyznaczono 40 kontrolnych punktów pobierania próbek wody. Wrocław, dnia 18 września 2015 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w I półroczu 2015 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Znak: NS/HK- 4560-Gl-11/10 Gliwice, dnia 20.07.2010r. OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE MIASTA GLIWICE NR 02/Gl/10

Znak: NS/HK- 4560-Gl-11/10 Gliwice, dnia 20.07.2010r. OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE MIASTA GLIWICE NR 02/Gl/10 44 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33-80-500, Fax. 032 231-95-23; 032 33-80-530 NIP 631 10 81 512 http://www.psse.gliwice.pl ppis@psse.gliwice.pl Oddział Laboratoryjny 41 800 Zabrze, ul. 3 go Maja

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy 1 ZAKRES KONTROLI ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY: 2 PODSTAWOWE DOKUMENTY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY WODOCIĄGOWEJ W I PÓŁROCZU 2015 r.

OCENA JAKOŚCI WODY WODOCIĄGOWEJ W I PÓŁROCZU 2015 r. OCENA JAKOŚCI WODY WODOCIĄGOWEJ W I PÓŁROCZU 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, działając na podstawie: art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY

MONITORING PRZEGLĄDOWY Załącznik nr 2 Tabela 1. Zakres badań wody, ścieków, osadów i odpadów Lp Przedmiot badań Cena wykonania analizy wraz z poborem i opracowaniem wyników w formie sprawozdania dla wszystkich prób MONITORING

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim !!!! 1. Palenie papierosów zakaz! 2. Higiena rąk 3. Higiena odzieży 4. Higiena opakowań Podstawy prawne Ustawa o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi: Jakie przepisy regulują wymagania dla opieki nad dziećmi do lat 3? Wyjściowym przepisem prawnym do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej jest: Ustawa z dn. 2 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok MIASTO I GMINA SKOCZÓW Gmina Skoczów zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez trzy wodociągi publiczne: Wisła Czarne (ujęcie powierzchniowe), Pogórze oraz Skoczów Zawiśle (ujęcia podziemne). W rejonie

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego

Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego Ocena obszarowa jakości w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim sprawuje nadzór nad jakością i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę GMINA GARDEJA - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 2014 ROK NR 3/HK/201 Aktualna liczba mieszkańców gminy Gardeja wynosi 8 74 osoby. Wszystkie miejscowości na terenie gminy zaopatrywane

Bardziej szczegółowo