Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014."

Transkrypt

1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) , FAX: (18) NHK-071-3/15 Limanowa, dnia r. Wójt Gminy Limanowa Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok Na podstawie 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej dokonując oceny obszarowej jakości wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Limanowa przedkłada następującą informację: I. Wykaz producentów wody zbiorowego zaopatrzenia na terenie gminy: 1.Spółka Wodociągowa Nowe Rybie Kisielówka 68 wodociąg wiejski w Kisielówce. 2.Spółka Wodociągowa Męcina Kłodne 219 wodociąg wiejski Kłodne. 3.Spółka Wodno Ściekowa Męcina 260 wodociąg wiejski w Męcinie. 4.Spółka Wodno-Kanalizacyjna Limanowa 3 Młynne 230 wodociąg wiejski- Młynne. 5.Spółka Wodociągowa Limanowa Mordarka 397 wodociąg wiejski Mordarka. 6.Spółka Wodno Kanalizacyjna Limanowa Pasierbiec 2 wodociąg wiejski w Pasierbku. 7.Spółka Wodno Kanalizacyjna Męcina Pisarzowa 402 wodociąg wiejski w Pisarzowej. 8.Spółka Wodno Ściekowa Centrum Nowe Rybie Rupniów 170 wodociąg wiejski nr I Rupników. 9.Spółka Wodno Kanalizacyjna Nowe Rybie Rupniów 86 wodociąg wiejski nr II Rupników. 10.Spółka Wodno Kanalizacyjna Limanowa Siekierczyna 336 wodociąg wiejski Siekierczyna. 11.Spółka Wodociągowa Limanowa Stara Wieś 752 wodociąg wiejski Stara Wieś. 12.Spółka Wodociągowa Limanowa wodociąg wiejski Stara Wieś Morgi II. II. Wielkość produkcji wody dostarczanej przez poszczególne wodociągi: 1. Wodociąg wiejski - Kisielówka 32 m 3 /dobę 2. Wodociąg wiejski - Kłodne- 90 m 3 /dobę 3. Wodociąg wiejski - Męcina- 233 m 3 /dobę 4. Wodociąg wiejski - Młynne 32 m 3 /dobę 5. Wodociąg wiejski - Mordarka 98 m 3 /dobę 6. Wodociąg wiejski -Pasierbiec - 90 m 3 /dobę 7. Wodociąg wiejski - Pisarzowa 120 m 3 /dobę

2 8. Wodociąg wiejski nr I - Rupniów 42 m 3 /dobę 9. Wodociąg wiejski nr II - Rupniów 30 m 3 /dobę 10.Wodociąg wiejski - Siekierczyna 43 m 3 /dobę 11.Wodociąg wiejski - Stara Wieś - 80 m 3 /dobę 12.Wodociąg wiejski Stara Wieś-Morgi II -17 m 3 /dobę III. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę : 1. Wodociąg wiejski - Kisielówka 250 osób 2. Wodociąg wiejski - Kłodne- 800 osób 3. Wodociąg wiejski - Męcina osób 4. Wodociąg wiejski - Młynne 400 osób 5. Wodociąg wiejski - Mordarka 800 osób 6. Wodociąg wiejski - Pasierbiec 975 osób 7. Wodociąg wiejski - Pisarzowa 1500 osób 8. Wodociąg wiejski nr I - Rupniów 395 osób 9. Wodociąg wiejski nr II - Rupniów 250 osób 10.Wodociąg wiejski - Siekierczyna 850 osób 11.Wodociąg wiejski - Stara Wieś 650 osób 12.Wodociąg wiejski Stara Wieś Morgi II-170 osób IV. Zdrowotna jakość produkowanej wody: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, przeprowadził kontrolę ujęć wody i stacji uzdatniania nadzorowanych wodociągów. Stwierdza się, że ujęcia wody oraz urządzenia do uzdatniania i podawania wody utrzymane są prawidłowo. Ponadto pobrano próbki wody do badania z punktów kontrolnych tj. podawanie do sieci (zbiorniki wyrównawcze) oraz u odbiorców: 1. Wodociąg wiejski - Kisielówka Analiza nr LFW/357/NS/2014 z dnia r.-woda pobrana z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym P. Roman Halota. Analiza nr LFW/502/NS/2014 z dnia r.-woda z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym nr 86. Analiza nr LFW/3055/NS/2014 z dnia r.- woda podawana do sieci (zbiornik W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w zakresie fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, jon amonowy,chlor pozostały wolny, azotyny, azotany, żelazo ogólne, mangan, utlenialność, chlorki, fluorki, siarczany, cyjanki, indeks nadmanganianowy, bor, WWA, benzo(a)piren, arsen, rtęć, selen, kadm, ołów, nikiel, miedź, chrom, sód, THM, Trichloroetanu i Tetrachloroetanu, 1,2 dichloroetanu, pestycydów oraz bakteriologicznym: ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22ºc po 72h w 1 ml., liczba bakterii grupy: coli, Escherichia coli i Enterokoków (paciorkowce kałowe) w 100 ml wody. Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody w próbce nr LFW/357/NS/2014 pod względem mikrobiologicznym nie odpowiadała wymaganiom (bakterie grupy coli) natomiast pozostałe próbki w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom określonym w Rozporządzeniu

3 Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). wydał decyzję administracyjną o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych z rygorem natychmiastowej wykonalności - decyzja nr NHK-HI /14 z dnia r. 2. Wodociąg wiejski Kłodne Analiza nr LFW/1997/NS/2014 z dnia r. woda z sieci, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym P. Lachor Władysław. Analiza nr LFW/4315/NS/2014 z dnia r. woda podawana do sieci(zbiornik W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w zakresie fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, smak, jon amonowy,chlor pozostały wolny oraz bakteriologicznym: bakterie grupy coli i Escherichia coli w 100 ml wody. Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm. ). 3. Wodociąg wiejski Męcina Analiza nr LFW/1995/NS/2014 z dnia r. z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w Sklepie Spożywczo- Przemysłowy P. Bukowiec Marek. Analiza nr LFW/2100/NS/2014 z dnia r. woda z instalacji wodociągowej, punkt czerpalny w sklepie P. Bukowiec. Analiza nr LFW/3193/NS/2014 z dnia r. woda podawana do sieci (zbiornik Analiza nr 1444/Z/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci(zbiornik wyrównawczy, analiza wykonana przez Laboratorium Wody i Ścieków Sp. z o.o. MZGK i M Limanowa. Analiza nr LFW/4319/NS/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci (zbiornik W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w zakresie fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, utlenialność, twardość ogólna, żelazo ogólne, chlorki, fluorki, siarczany, chlor pozostały wolny, glin, bromiany, arsen, selen, kadm, ołów, nikiel, miedź, chrom, sód, antymon,σ THM, Σ Tri i Tetrachloroetanu, rtęć, bor, cyjanki, selen, 1,2-dichloroetan, ΣWWA, benzo(a)piren oraz bakteriologicznym: ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody po 72h w 22 o C, liczba bakterii grupy: coli, Escherichia coli i Enterokoków (paciorkowce kałowe) w 100 ml wody. Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody w próbce o nr: LFW/1995/NS/2014 z dnia r pod względem mikrobiologicznym nie odpowiadała wymaganiom (bakterie grupy coli) natomiast pozostałe próbki w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom określonym

4 w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). wydał decyzję administracyjną o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych z rygorem natychmiastowej wykonalności - decyzja nr NHK-HI /14 z dnia r. 4. Wodociąg wiejski Młynne Analiza nr LFW/498/NS/2014 z dnia r.- woda z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym P. Grabiarz Kazimierz. Analiza nr LFW/633/NS/2014 z dnia r.- zawór czerpalny w budynku mieszkalnym P. Grabiarz Kazimierz. Analiza nr LFW/2959/NS/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci (zbiornik Analiza nr LFW/3057/NS/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci (zbiornik W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w zakresie fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, utlenialność, twardość ogólna, żelazo ogólne, chlorki, fluorki, siarczany, chlor pozostały wolny, arsen, selen, kadm, ołów, nikiel, miedź, chrom, sód, antymon, Σ THM, Σ Tri i Tetrachloroetanu, rtęć, bor, cyjanki, selen, 1,2-dichloroetan, Σ WWA, benzo(a)piren oraz bakteriologicznym: ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody po 72h w 22 o C, liczba bakterii grupy: coli, Escherichia coli i Enterokoków (paciorkowce kałowe) w 100 ml wody. Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody w próbkach o nr analiz : LFW/498/NS/2014, LFW/2959/NS/2014 pod względem fizycznym /przekroczony parametr mętności/ nie odpowiadała wymaganiom, natomiast parametry pozostałych próbek w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). 5. Wodociąg wiejski Mordarka Analiza nr LFW/1996/NS/2014 z dnia r.- woda pobrana z sieci, punkt poboru w Szkole Podstawowej. Analiza nr LFW/3977/NS/2014 z dnia r.-z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w Szkole Podstawowej. Analiza nr LFW/4316/NS/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci (zbiornik wyrównawczy.) W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w następującym zakresie: fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, smak, jon amonowy oraz bakteriologicznym: liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli w 100ml wody.

5 Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm. ). 6. Wodociąg wiejski Pasierbiec. Analiza nr LFW/499/NS/2014 z dnia r. woda z sieci, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym nr 2. Analiza nr 214/Z/2014 z dnia r.-woda z instalacji wodociągowej, punkt czerpalny w budynku mieszkalnym nr 2 P.Wiktor Jan, analiza wykonana przez Laboratorium Wody i Ścieków Sp. z o.o. MZGK i M Limanowa. Analiza nr LW/2962/NS/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci (zbiornik W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w zakresie fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, utlenialność, twardość ogólna, żelazo ogólne, chlorki, fluorki, siarczany, chlor pozostały wolny, bromiany, arsen, selen, kadm, ołów, nikiel, miedź, chrom, sód, antymon, Σ THM, Σ Tri i Tetrachloroetanu, rtęć, bor, cyjanki, selen, 1,2-dichloroetan, Σpestycydów, ΣWWA, benzo(a)piren oraz bakteriologicznym: ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody po 72h w 22 o C, liczba bakterii grupy: coli i Escherichia coli w 100 ml wody. Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody w próbce nr LFW/499/NS/2014 pod względem mikrobiologicznym (bakterie grupy coli, Escherichia coli) oraz fizycznym (mętność) nie odpowiadała wymaganiom natomiast pozostałe próbki w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). wydał decyzję administracyjną nakazująca zakaz użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych z rygorem natychmiastowej wykonalności-decyzja nr NHK-HI /14 z dnia r. 7. Wodociąg wiejski Pisarzowa Analiza nr LFW/1994/NS/2014 z dnia r.- woda z sieci, budynek mieszkalny nr 153. Analiza nr 1512/Z/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci (zbiornik wyrównawczy),badanie zostało wykonane przez Laboratorium Wody i Ścieków Sp. z o.o. przy MZGK i M Limanowa. Analiza nr LW/3689/NS/2014 z dnia r.- woda z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym nr 153. Analiza nr LW/4317/NS/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci (zbiornik

6 W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w następującym zakresie fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, smak, żelazo ogólne, jon amonowy, azotany, azotyny, utlenialność, twardość ogólna, mangan, fluorki, siarczany, chlorki, Σ THM, Σ Tri i Tetrachloroetylenu, rtęć, bromiany, bor, bor, selen, kadm, ołów, chrom, miedź, nikiel, sód, arsen, cyjanki, antymon, Σ pestycydów; 1,2-dichloroetan, Σ WWA, benzo(a)piren oraz bakteriologicznym: ogólna liczba bakterii 1 ml wody po 72h w 22 o C, liczba bakterii grupy coli, i Escherichia coli w 100 ml wody. Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody odpowiadała wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm. ). stwierdza przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu wiejskiego w Pisarzowej. 8. Wodociąg wiejski nr I Rupniów. Analiza nr LFW/355/NS/2014 z dnia r.-z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym P. Dudziak Stanisław Rupniów 170. Analiza nr LMW/500/NS/2014 z dnia r.-woda z instalacji wodociągowej, punkt czerpalny w budynku mieszkalnym. Analiza nr 208/Z/2014 z dnia r.-woda z instalacji wodociągowej, pobór w budynku Zespołu Szkół im. St. Wyspiańskiego, badanie wykonało Laboratorium Wody i Ścieków Sp. z o.o. MZGK i M Limanowa. Analiza nr 266/Z/2014 z dnia r.-woda z instalacji wodociągowej badanie wykonane przez Laboratorium Wody i Ścieków Sp. z o.o. MZGK i M Limanowa. Analiza nr LFW/3052/NS/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci (zbiornik Analiza nr LFW/3195/NS/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci (zbiornik W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w następującym zakresie fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, smak, żelazo ogólne, jon amonowy, azotany, azotyny, utlenialność, twardość ogólna, mangan, fluorki, siarczany, chlorki, Σ THM, Σ Tri i Tetrachloroetylenu, rtęć, bromiany, bor, bor, selen, kadm, ołów, chrom, miedź, nikiel, sód, arsen, cyjanki, Σ pestycydów, 1,2-dichloroetan, Σ WWA, benzo(a)piren oraz bakteriologicznym: ogólna liczba bakterii 1 ml wody po 72h w 22 o C, liczba bakterii grupy coli, Escherichia coli i Enterokoków (paciorkowce kałowe) w 100 ml wody. Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody w próbkach o nr analiz: LFW/355/NS/2014 LFW/3052/NS/2014 pod względem mikrobiologicznym (Enterokoki) i fizyko-chemicznym (mętność, żelazo)nie odpowiadała wymaganiom natomiast pozostałe próbki w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). wydał decyzję administracyjną o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych

7 i higienicznych z rygorem natychmiastowej wykonalności-decyzja nr NHK-HI-431-8/14 z dnia r. 9. Wodociąg wiejski nr II Rupniów. Analiza nr LFW/356/NS/2014 z dnia r.-z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym P. Opach Edward. Analiza nr LFW/501/NS/2014 z dnia r.-woda z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym P.Opach Edward. Analiza nr LFW/3053/NS/2014 z dnia r.-woda pobrana z podawania do sieci (zbiornik Analiza nr LFW/3196/NS/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci (zbiornik W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w następującym zakresie fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, smak, żelazo ogólne, jon amonowy, azotany, azotyny, utlenialność, twardość ogólna, mangan, fluorki, siarczany, chlorki, Σ THM, Σ Tri i Tetrachloroetylenu, rtęć, bromiany, bor, bor, selen, kadm, ołów, chrom, miedź, nikiel, sód, arsen, cyjanki, Σ pestycydów; 1,2-dichloroetan, Σ WWA, benzo(a)piren oraz bakteriologicznym: ogólna liczba bakterii 1 ml wody po 72h w 22 o C, liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli w 100 ml wody. Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody w próbkach o nr analiz: LFW/356/NS/2014, LFW/3053/NS/2014 pod względem fizycznym (mętność) nie odpowiadała wymaganiom natomiast pozostałe próbki w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). 10. Wodociąg wiejski Siekierczyna Analiza nr LFW/199/NS/2014 z dnia r. woda z sieci, punkt czerpalny w Sklepie spożywczo-przemysłowym P. Hutek Helena. Analiza nr LFW/330/NS/2014 z dnia r.-woda pobrana z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny - Sklep spożywczoprzemysłowy. Analiza nr LW/2648/NS/2014 z dnia r.-woda do sieci (zbiornik W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w następującym zakresie fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, smak, żelazo ogólne, jon amonowy, azotany, azotyny, utlenialność, twardość ogólna, mangan, fluorki, siarczany, chlorki, Σ THM, Σ Tri i Tetrachloroetylenu, rtęć, bromiany, bor, bor, selen, kadm, ołów, chrom, miedź, nikiel, sód, arsen, cyjanki, antymon, Σ pestycydów; 1,2-dichloroetan, Σ WWA, benzo(a)piren oraz bakteriologicznym: ogólna liczba bakterii 1 ml wody po 72h w 22 o C, liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli w 100 ml wody. Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody w próbce o nr analizy LFW/199/NS/2014 pod względem fizycznym (przekroczona mętność) nie odpowiadała wymaganiom natomiast

8 parametry pozostałych próbek w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm. ). 11.Wodociąg wiejski Stara Wieś Wola Analiza nr LFW/200/NS/2014 z dnia r. woda z sieci, zawór czerpalny w Sklepie P. Kordeczko Czesław Analiza nr 119/Z/2014 z dnia r.-woda pobrana bezpośrednio ze zbiornika głównego, badanie zostało wykonane przez Laboratorium Wody i Ścieków Sp. z o.o. MZGK i M Limanowa Analiza nr 120/Z/2014 z dnia r.-woda z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w Zespole Szkół im. S. Konarskiego, badanie zostało wykonane przez Laboratorium Wody i Ścieków Sp. z o.o. MZGK i M Limanowa Analiza nr LFW/2649/NS/2014 z dnia r. woda z podawania do sieci (zbiornik wyrównawczy) W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w następującym zakresie: fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, smak, jon amonowy oraz bakteriologicznym: liczba bakterii grupy coli, Escherichia coli i Enterokoków kałowych w 100 ml wody. Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody w próbce o nr analizy: LFW/200/NS/2014 pod względem mikrobiologicznym (bakterie grupy coli) oraz fizycznym (mętność) nie odpowiadała wymaganiom natomiast pozostałe próbki w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). wydał decyzję administracyjną o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych z rygorem natychmiastowej wykonalności-decyzja nr NHK-HI-431-2/14 z dnia r. 12.Wodociąg wiejski-stara Wieś Morgi II Analiza nr LZT/W/106/N z dnia r.-woda z podawania do sieci (zbiornik wyrównawczy),badanie wykonane przez WSSE Kraków-Oddział Laboratoryjny w Tarnowie. Analiza nr LZT/W/105/N z dnia r.-woda z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym nr 1051 P.Woźniczka Bogumiła, badanie wykonane przez WSSE Kraków-Oddział Laboratoryjny w Tarnowie. Analiza nr LFW/2242/NS/2014 z dnia r.-woda pobrana z podawania do sieci (zbiornik

9 Analiza nr LFW/3295/NS/2014 z dnia r.- woda z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym nr 701 P. Mamak Jan. W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w następującym zakresie fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, smak, żelazo ogólne, jon amonowy, azotany, azotyny, utlenialność, twardość ogólna, żelazo ogólne mangan, fluorki, siarczany, chlorki, Σ THM, Σ Tri i Tetrachloroetylenu, Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) rtęć, bromiany, bor, selen, kadm, ołów, chrom, miedź, nikiel, sód, arsen, cyjanki, glin, antymon, Σ pestycydów; 1,2-dichloroetan, Σ WWA, benzo(a)piren oraz bakteriologicznym: ogólna liczba bakterii 1 ml wody po 72h w 22 o C, liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli w 100 ml wody. Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm. ). stwierdza przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu wiejskiego w Starej Wsi - Morgi II. V. Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody. 1.Wodociąg wiejski Kisielówka Analiza nr LFW/357/NS/2014 z dnia r.-woda pobrana z sieci, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym P. Roman Halota wykazała zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody: stwierdzono, że liczba bakterii grupy coli w 100ml wody wynosi 40j.t.k.przy dopuszczalnej wartości 0 j.t.k. Badanie wody z dnia r.nr analizy LFW/502/NS/2014 woda pobrana z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym j.w - nie wykazało już zanieczyszczeń. 2. Wodociąg wiejski Kłodne Nie stwierdzono zanieczyszczeń ani jakości wody. przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów 3. Wodociąg wiejski Męcina Analiza nr LFW/1995/NS/2014 z dnia r. woda pobrana z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w Sklepie Spożywczo- Przemysłowy P. Bukowiec Marek wykazała zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody: stwierdzono, że ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22ºc w 1ml wody wynosi 114j.t.k.,liczba bakterii grupy coli w 100ml wody 32 j.t.k przy dopuszczalnej wartości 0 j.t.k. i liczba Ercherichia coli w 100ml wody wynosi 10 j.t,k. przy dopuszczalnej wartości 0 j.t.k Badanie z dnia r.nr sprawozdania LMW/2100/NS/2014- woda pobrana z zaworu czerpalnego w sklepie P. Marka Bukowiec nie wykazało już zanieczyszczeń. 4. Wodociąg wiejski Młynne Analiza nr LFW/498/NS/2014 z dnia r. woda z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym nr 230 P. Grabiarz Kazimierza.- wykazała przekroczenie parametru mętności 5,8 NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU.

10 Analiza z dnia r. nr analizy LFW/633/NS/ woda pobrana z sieci, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym j.w. nie wykazała już przekroczeń. Analiza nr LFW/2959/NS/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci (zbiornik wyrównawczy) wykazała przekroczenie parametru mętności 4,1 NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU. Badanie z dnia r.nr sprawozdania LW/3057/NS/2014 nie wykazało przekroczeń. 5. Wodociąg wiejski Mordarka Nie stwierdzono zanieczyszczeń ani jakości wody. przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów 6. Wodociąg wiejski Pasierbiec Analiza nr LFW/499/NS/2014 z dnia r. woda z sieci, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym nr 2 wykazała zanieczyszczenie mikrobiologiczne i fizyczne wody. Stwierdzono: liczba bakterii grupy coli w 100ml wody wynosi 8 j.t.k. przy dopuszczalnej wartości 0 j.t.k. i liczba Ercherichia coli w 100ml wody wynosi też 8 j.t,k. przy dopuszczalnej wartości 0 j.t.k oraz przekroczenie parametru mętności 5,8 NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU. Powtórne badanie z dnia r.nr sprawozdania 214/Z/ woda pobrana z instalacji wodocigowej, punkt czerpalny w budynku mieszkalnym nr 2 P. Wiktor Jana nie wykazała przekroczeń. 7. Wodociąg wiejski Pisarzowa Nie stwierdzono zanieczyszczeń ani jakości wody. przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów 8. Wodociąg wiejski nr I Rupniów Analiza nr LFW/355/NS/2014 z dnia r.-woda pobrana z sieci, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym nr 170 P. Stanisłwa Dudziak - wykazała zanieczyszczenie mikrobiologiczne i chemiczne wody. Stwierdzono: liczba Enterokoków (paciorkowce kałowe) w 100ml wody wynosi 3 j.t.k. przy dopuszczalnej wartości 0 j.t.k. oraz przekroczenie parametru żelaza ogólnego 287µg/l przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l Badanie wody z dnia r.,nr analizy LMW/500/NS/2014- woda pobrana z sieci, punkt poboru w budynku mieszkalnym P. Władysława Franczak nie wykazało już zanieczyszczeń mikrobiologicznych.. Badanie wody z dnia r.,nr analizy LMW/500/NS/2014- woda pobrana z sieci nie wykazało przekroczeń dopuszczalnej wartości żelaza. Analiza nr LW/3052/NS/2014 z dnia r.-woda z podawania do sieci (zbiornik wyrównawczy) wykazała przekroczenie parametru mętności 1,7 NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU. Badanie wody z dnia r. nr analizy LW/3195/NS/2014- woda pobrana ze zbiornika wyrównawczego nie wykazało już przekroczeń. 9. Wodociąg wiejski nr II Rupniów Analiza nr LFW/356/NS/2014 z dnia r.-woda z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym P. Opach Edward wykazała przekroczenie parametru mętności 2,5 NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU.

11 Badanie wody z dnia r. nr analizy LFW/501/NS/2014- woda pobrana z sieci, punkt poboru w budynku mieszkalnym P. Opach Edwarda nie wykazało już przekroczeń dopuszczalnej wartości parametru mętności. Analiza nr LFW/3053/NS/2014 z dnia r.-woda pobrana z podawania do sieci (zbiornik wyrównawczy) wykazała przekroczenie parametru mętności 3,7 NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU. Badanie wody z dnia r.nr analizy LFW/3196/NS/2014- woda podawana do sieci (zbiornik wyrównawczy) nie wykazało już przekroczeń dopuszczalnej wartości parametru mętności wody. 10. Wodociąg wiejski Siekierczyna Analiza nr LFW/199/NS/2014 z dnia r. woda z sieci, punkt czerpalny w Sklepie spożywczo-przemysłowym P. Hutek Heleny wykazała przekroczenie parametru mętności 7,8 NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU. Badanie wody z dnia r.nr analizy LFW/330/NS/2014 woda z instalacji wodociągowej, punkt czerpalny w sklepie spożywczo-przemysłowym P. Hutek Heleny nie wykazało już przekroczeń. dopuszczalnej wartości parametru mętności. 11.Wodociąg wiejski Stara Wieś Wola Analiza nr LFW/200/NS/2014 z dnia r. woda pobrana z sieci, zawór czerpalny w Sklepie P. Kordeczko Czesława wykazała zanieczyszczenie mikrobiologiczne i fizyczne wody. Stwierdzono: liczba bakterii grupy coli w 100ml wody wynosi 6 j.t.k. przy dopuszczalnej wartości 0 j.t.k oraz przekroczenie parametru mętności 7,81 NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU. Badania wody z dnia r.o nr analiz:119/z/2014 i 120/Z/2014 nie wykazały już przekroczeń. Woda pobrana ze zbiornika wyrównawczego i z sieci. 12.Wodociąg wiejski - Stara Wieś-Morgi II Nie stwierdzono zanieczyszczeń ani jakości wody. przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów VI. Prowadzone postępowania administracyjne 1.Wodociąg wiejski Kisielówka - wydano decyzję administracyjną nr NHK-HI /14 dnia r. o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz decyzję płatniczą nr 119/HK/7/14 dnia r. 2.Wodociąg wiejski Kłodne - brak 3.Wodociąg wiejski - Męcina - wydano decyzję administracyjną nr NHK-HI /14 dnia r. o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz decyzję płatniczą nr 292/HK/14 /14 dnia r. 4.Wodociąg wiejski - Młynne wydano 2 decyzje płatnicze o nr: 142/HK/12/14 dnia r. i 404/HK/23/14 dnia r. 5.Wodociąg wiejski Mordarka brak

12 6. Wodociąg wiejski - Pasierbiec - wydano decyzję administracyjną nr NHK-HI /14 dnia r. o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz decyzję płatniczą nr 120/HK/8/14 dnia r. 7. Wodociąg wiejski Pisarzowa brak 8. Wodociąg wiejski Rupniów I - wydano decyzję administracyjną nr NHK-HI-431-8/14 dnia r. o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz 2 decyzje płatnicze o nr: 122/HK/10/14 dnia r. i 419/HK/23/14 dnia r. 9.Wodociąg wiejski Rupniów II - wydano decyzję płatniczą nr 420/HK/27/14 dnia r. 10.Wodociąg wiejski Siekierczyna wydano decyzję płatniczą nr 67/HK/2/14 dnia r. 11. Wodociąg wiejski Stara Wieś-Wola - wydano decyzję administracyjną nr NHK-HI-431-2/14 dnia r. o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych rygorem natychmiastowej wykonalności oraz decyzję płatniczą nr 41/HK/8/14 dnia r. 12. Wodociąg wiejski Stara Wieś Morgi II brak. VII. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne 1.Wodociąg wiejski Kisielówka po otrzymaniu decyzji administracyjnej o zakazie użytkowania wody z wodociągu natychmiast przestąpiono do gruntownego czyszczenia ujęć, zbiornika, po czym przeprowadzono dezynfekcję łącznie z całą siecią wodociągową. 2.Wodociąg wiejski Kłodne brak danych. 3.Wodociąg wiejski - Męcina- po otrzymaniu decyzji administracyjnej o zakazie użytkowania wody z wodociągu natychmiast przestąpiono do czyszczenia i dezynfekcji wszystkich ujęć wody, zbiorników wyrównawczych oraz całej sieci wodociągowej. 4.Wodociąg wiejski Młynne - po stwierdzonych przekroczeniach parametru mętności płukano całą sieć wodociągową po czym przeprowadzono dezynfekcję. 5.Wodociąg wiejski Mordarka po usunięciu awarii na sieci przeprowadzono gruntowne czyszczenie i dezynfekcję zbiornika i całej sieci wodociągowej. Ponadto wprowadzono dodatkowo uzdatnianie wody poprzez: zastosowanie układu filtracji typu dwa zespoły filtrujące M-24/K, filtr workowy MEGA, lampę UV oraz wymieniono rury metalowe na PCV na odcinku zasilającym zbiornik w wodę. 6.Wodociąg wiejski Pasierbiec po otrzymaniu decyzji administracyjnej o zakazie użytkowania wody z wodociągu natychmiast przestąpiono do czyszczenia ujęć, zbiornika, po czym przeprowadzono dezynfekcję łącznie z całą siecią wodociągową. 7.Wodociąg wiejski Pisarzowa po usunięciu awarii na sieci przeprowadzono gruntowne czyszczenie i dezynfekcję zbiornika i całej sieci wodociągowej.

13 8.Wodociąg wiejski nr I Rupniów po otrzymaniu decyzji administracyjnej o zakazie użytkowania wody z wodociągu przestąpiono do czyszczenia ujęć, zbiornika, po czym przeprowadzono dezynfekcję łącznie z całą siecią wodociągową, natomiast po stwierdzonym przekroczeniu parametru mętności przepłukano zbiornik oraz całą sieć wodociągową. 9.Wodociąg wiejski nr II Rupniów po otrzymaniu informacji o przekroczeniach parametru mętności wykonano płukanie zbiornika wyrównawczego oraz sieci wodociągowej po czym przeprowadzono dezynfekcję. 10.Wodociąg wiejski Siekierczyna po otrzymaniu informacji o przekroczeniu parametru mętności przeprowadzono płukanie i dezynfekcję zbiornika wyrównawczego oraz sieci wodociągowej. 11.Wodociąg wiejski Stara Wieś Wola - po otrzymaniu decyzji administracyjnej o zakazie użytkowania wody z wodociągu natychmiast przestąpiono do czyszczenia i dezynfekcji wszystkich ujęć wody, zbiorników wyrównawczych oraz sieci wodociągowej. 12.Wodociąg wiejski-stara Wieś Morgi II- brak danych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał powyższą ocenę celem powiadomienia właściwego wójta gminy. Otrzymuje: 1. Adresat 2. a/a wyk. HI tel wew. 301

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (0-18) 33-72-101, FAX: (0-18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-7/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-5/16 Limanowa, dnia Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-6/16 Limanowa, dnia. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 23.02.2015r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 10.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU Na terenie gminy Kuźnia Raciborska funkcjonują dwa wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/4/2016 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 26.02.2016r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku.

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. JAKOŚĆ WODY Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Starogard Gdański. Tabela nr 1. Urządzenia wodociągowe, z których jakość wody jest monitorowana.

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Starogard Gdański. Tabela nr 1. Urządzenia wodociągowe, z których jakość wody jest monitorowana. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 8.03.2016r. SE.I/4110/130/GF/16 Wójt Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Obszarowa

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014 Sopot, 19 stycznia 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r. dla gminy Morzeszczyn za 009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 006 r Nr, poz.85 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody dla miasta i gminy Skarszewy za 2015 rok. zaopatrywane

Obszarowa ocena jakości wody dla miasta i gminy Skarszewy za 2015 rok. zaopatrywane PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/4110/70/GF/16 Starogard Gdański, dnia 15.02.2016r. Burmistrz Miasta i Gminy Plac Hallera 18 83-250 Skarszewy Obszarowa ocena jakości

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015 Sopot, 19 stycznia 2016r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r dla gminy TCZEW za 2009 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r Nr 122, poz.851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY Sp. z o.o. z siedzibą w Mroczy ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza, tel./fax (52) 385 63 57 NIP: 558-10-02-054, REGON: 341223440 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2...,

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2..., Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa Nr (wzór ) zawarta w dniu w Węgrowie pomiędzy: Związkiem Midzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, 07-100 Węgrów, ul Gdańska 118, REGON: 710240111 NIP: 824-000-26-81

Bardziej szczegółowo

Włodawa, dnia 20 stycznia 2011 r. ONS HK. 721/6/11. Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na obszarze powiatu włodawskiego za 2010r.

Włodawa, dnia 20 stycznia 2011 r. ONS HK. 721/6/11. Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na obszarze powiatu włodawskiego za 2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66 skr. poczt. 63 tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20 e-mail: psse.wlodawa@pis.gov.pl, http://pssewlodawa.pis.gov.pl Włodawa,

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2012 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY Nr zamówienia MGZW.271.1.2012 Serock, dnia 5.01.2012 Zamawiający: Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku, ul. Nasielska 21, 05-140 Serock. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY Na podstawie art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH.

MONITORING PRZEGLĄDOWY. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH. MONITORING PRZEGLĄDOWY Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH. Miejsce poboru próbki: Przepompownia Ścieków Zakrzów Data poboru próbki:

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Czysta woda to zdrowa woda i jest najważniejszym elementem dla zdrowia i życia człowieka. Podobnie jak krew w organizmach ludzi spełnia bardzo ważne funkcje. Jakość wody ma

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę GMINA GARDEJA - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 2014 ROK NR 3/HK/201 Aktualna liczba mieszkańców gminy Gardeja wynosi 8 74 osoby. Wszystkie miejscowości na terenie gminy zaopatrywane

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne: amonowy jon, azotyny, azotany,

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH ul. Barbary 17, 40-053 Katowice ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Publikacja wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Opracowanie: Magdalena Kubiak Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu Warta, 2012 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i Miasta Warta

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY

MONITORING PRZEGLĄDOWY Załącznik nr 2 Tabela 1. Zakres badań wody, ścieków, osadów i odpadów Lp Przedmiot badań Cena wykonania analizy wraz z poborem i opracowaniem wyników w formie sprawozdania dla wszystkich prób MONITORING

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2013 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE ZA ROK 2013

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE ZA ROK 2013 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/1/14 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 12.02.2014r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zaopatrzenia w wodę powiatu nowomiejskiego

Charakterystyka zaopatrzenia w wodę powiatu nowomiejskiego Światowy dzień wody Dzień 22 marca został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku Światowym Dniem Wody. W bieżącym roku obchodzony jest pod hasłem Woda dla dużych miasta (Water

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Pelplin za 2012r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Pelplin za 2012r. dla miasta i gminy Pelplin za 202r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 20r. Nr 22, poz. 263)

Bardziej szczegółowo

Łącznie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i prowadzonego monitoringu jakości wody wyznaczono 40 kontrolnych punktów pobierania próbek wody.

Łącznie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i prowadzonego monitoringu jakości wody wyznaczono 40 kontrolnych punktów pobierania próbek wody. Wrocław, dnia 18 września 2015 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w I półroczu 2015 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 4144 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia fizykochemia sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr: 118/7/215/M/1 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 23 stycznia 2012 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 23 stycznia 2012 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 23 stycznia 2012 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2012 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015 LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 04.03.2015r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: INTERKIS - AQUA - Technologie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. Dz.U.07.61.417 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515

Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne: amonowy jon, azotyny, azotany,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 15 marca 2016 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 2012

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 2012 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 202 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Gmina Osieck, ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 marca 2017 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2010 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2010 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax (32) 616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ

Bardziej szczegółowo

Raport Jakość wody i ścieków w 2013 roku

Raport Jakość wody i ścieków w 2013 roku Raport Jakość wody i ścieków w 2013 roku Opracowanie: Magdalena Frajtak-Lepczyńska p.o.technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu Warta, 2014 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r.

OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r. OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r. Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515

Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne: amonowy jon, azotyny, azotany,

Bardziej szczegółowo

parametr wynik jedn. 1,2-Dichloroetan <0,90 µg/l 4,4'-DDT (Pestycyd) <0,020 µg/l Akryloamid <0,075 µg/l Aldehyd endryny (Pestycyd) <0,020 µg/l

parametr wynik jedn. 1,2-Dichloroetan <0,90 µg/l 4,4'-DDT (Pestycyd) <0,020 µg/l Akryloamid <0,075 µg/l Aldehyd endryny (Pestycyd) <0,020 µg/l Wodociąg Pietrzykowice: Cesarzowice, Gądów, Jaszkotle, Krzeptów, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Nowa Wieś Wrocławska, Pietrzykowice, Nowa część Smolca, Zabrodzie, Zybiszów; Data poboru: 2016-04-14 Azotyny

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4 tel. (25) 798-21-96, 798-21-97, fax. 798-71-78 http://www.psselukow.nbip.pl email: psselukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.internetdsl.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW

RAPORT JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW 2014 RAPORT JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW Opracowanie: Magdalena Frajtak-Lepczyńska Główny Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu WARTA, 2015 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i

Bardziej szczegółowo

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika MONITORING WODY Zakres badań w Oddziale Badania Wody, Gleby, Powietrza Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 marca 007 r. (Dz.U. nr 6, poz. 7)

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl Lipno, dnia 09.02.2015r. Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2009 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2009 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax(0-32)616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 14 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 1126

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Teren nadzorowany przez PPIS w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 11 września 2015 r. AB 1372 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA KATOWICE

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA KATOWICE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH ul. Barbary 17, 40-053 ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA KATOWICE Publikacja wyłącznie za zgodą Państwowego

Bardziej szczegółowo

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Przedmiot Zamówienia realizowany będzie w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Przedmiot Zamówienia realizowany będzie w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Parzęczew, 20 listopada 2015 roku ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30.000 EURO NA WYKONANIE BADAŃ WODY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Dz.U.07.61.417 2010-05-30 zm. Dz.U.2010.72.466 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE powiatu rawskiego za rok 2009

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE powiatu rawskiego za rok 2009 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE powiatu rawskiego za rok 2009 Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej PSSE w Rawie Mazowieckiej sprawuje nadzór nad jakością wody w 20 wociągach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności I. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH Pod nadzorem granicznej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 905 przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POGORSZENIA SIĘ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POGORSZENIA SIĘ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POGORSZENIA SIĘ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI grudzień 2014r 1 Spis treści: 1. CEL I ZAKRES PROCEDURY. 2. PODSTAWA PRAWNA. 3. OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ

Bardziej szczegółowo

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Cennik analiz i pobierania próbek Oznaczenie Obiekt Jednostka Metoda badawcza netto Analizy fizykochemiczne Temperatura Odczyn

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.19 listopada 2002 r.

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.19 listopada 2002 r. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.19 listopada 2002 r. WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA PRZEZNACZONA DO

Bardziej szczegółowo

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2011 roku.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2011 roku. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2 roku. Warunki i zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi określa ustawa z dnia 7 czerwca 2r. o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OLR.LHK Miejsce pobrania próbki: wodociąg Głogów Małopolski Zespół Szkół w Budach Głogowskich 846

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OLR.LHK Miejsce pobrania próbki: wodociąg Głogów Małopolski Zespół Szkół w Budach Głogowskich 846 WOJEWÓDZKA STACJA SAITARO EPIDEMIOLOGICZA W RZESZOWIE ODDZIAŁ LABORATORYJY W RZESZOWIE 35959 Rzeszów, Fax 178522292, PCA POLSKIE CETRUM AKREDYTACJI ul. Wierzbowa 16, email: lhk@wss8.rzeszow.pl www.wssb.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, Katowice

R A P O R T. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, Katowice Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice R A P O R T o jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do

Bardziej szczegółowo

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Czechowice Dziedzice ul.legionów PWiK

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Czechowice Dziedzice ul.legionów PWiK Strona nr 1/7 Zleceniodawca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Legionów 85 43-502 Czechowice-Dziedzice Podstawa realizacji Umowa z dnia: 2014-03-24 nr 1/3/2014, numer systemowy: 14005239

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ

ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ Podstawowe akty prawne w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Zakres badań realizowanych przez: Zakres badań wody LBORTORIUM CENTRLNE BDNIE WODY ul. Wodociągowa 8, 43-356

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 20.01.2016r. DNS- HK. 904.3.2016

Lublin, dnia 20.01.2016r. DNS- HK. 904.3.2016 LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 20.01.2016r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności.

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności. P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S A N O K U, U L. J E Z IE R S K IE G O 39 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z A 2010 R O K P

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) Dz.U.2007.61.417 2010-05-30 zm. Dz.U.2010.72.466 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Dz.U.2007.61.417 2010.05.30 zm. Dz.U.2010.72.466 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Zaopatrzenie ludności w wodę W 2010 roku Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olecku objęła nadzorem 17 urządzeń służących do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres: AB 811 Kod

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG na 2016 rok

CENNIK USŁUG na 2016 rok ZAKŁAD SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Pomiar ciśnienia na miejskiej sieci wodociągowej 134,16 8% 36.00.20.0 2. Opłata za czynności związane z przywróceniem dostawy wody 297,86 8% 36.00.20.0 3. Włączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2010 r.) Dz.U. Nr 466, poz. 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi 2) (Dz. U. z dnia 29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

44 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33-80-500, Fax. 032 231-95-23; 032 33-80-530 NIP 631 10 81 512 http://pssegliwice.pis.gov.pl psse.gliwice@pis.gov.pl Oddział Laboratoryjny 41 800 Zabrze, ul. 3 go

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Dz.U.2007.61.417 2010-05-30 zm. Dz.U.2010.72.466 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku.

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. JAKOŚĆ WODY Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Informacja o Stacji Uzdatniania Wody w Trzebiszewie.

Informacja o Stacji Uzdatniania Wody w Trzebiszewie. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 66-440 Skwierzyna ul. Chrobrego 5 tel. 095 772027 fax. 095 7754 REGON 080088780 NIP 596-66-34-48 BANK PKO S.A. I O/ Sk-na Nr 22240359400009746098 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody w 2009 r. Nr 76/W/10 Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie zaopatrzenia w wodę do spożycia

Ocena obszarowa jakości wody w 2009 r. Nr 76/W/10 Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie zaopatrzenia w wodę do spożycia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku ul. Gdańska 63 Lębork, dnia 20100217 SE.HK30/4710/84/10 Ocena obszarowa w 2009 r. Nr 76/W/10 Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie zaopatrzenia w wodę do

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A. go QU S.. QU S.. Polskie Centrum kredytacji Badanie Wody ul. Wodociągowa 8 43-356 Kobiernice tel. 33 81 38 532, fax 33 812 40 15 Strona 1 z 5 badanie wody badanie wody badanie wody badanie wody badanie

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie powiatu białostockiego ziemskiego w 2010 r.

Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie powiatu białostockiego ziemskiego w 2010 r. W powiecie białostockim ziemskim mieszkały 139643 osoby. W 2010 r. nadzorowano 65 wodociągów, w tym 59 publicznych i 6 lokalnych o charakterze publicznym. Ponadto część mieszkańców omawianego powiatu otrzymywała

Bardziej szczegółowo

Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54)

Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl N.HK 072-9/.../16 Lipno, dnia. Wójt Gminy Wielgie

Bardziej szczegółowo

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok.

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok. Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami służącymi do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo