Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014."

Transkrypt

1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) , FAX: (18) NHK-071-3/15 Limanowa, dnia r. Wójt Gminy Limanowa Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok Na podstawie 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej dokonując oceny obszarowej jakości wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Limanowa przedkłada następującą informację: I. Wykaz producentów wody zbiorowego zaopatrzenia na terenie gminy: 1.Spółka Wodociągowa Nowe Rybie Kisielówka 68 wodociąg wiejski w Kisielówce. 2.Spółka Wodociągowa Męcina Kłodne 219 wodociąg wiejski Kłodne. 3.Spółka Wodno Ściekowa Męcina 260 wodociąg wiejski w Męcinie. 4.Spółka Wodno-Kanalizacyjna Limanowa 3 Młynne 230 wodociąg wiejski- Młynne. 5.Spółka Wodociągowa Limanowa Mordarka 397 wodociąg wiejski Mordarka. 6.Spółka Wodno Kanalizacyjna Limanowa Pasierbiec 2 wodociąg wiejski w Pasierbku. 7.Spółka Wodno Kanalizacyjna Męcina Pisarzowa 402 wodociąg wiejski w Pisarzowej. 8.Spółka Wodno Ściekowa Centrum Nowe Rybie Rupniów 170 wodociąg wiejski nr I Rupników. 9.Spółka Wodno Kanalizacyjna Nowe Rybie Rupniów 86 wodociąg wiejski nr II Rupników. 10.Spółka Wodno Kanalizacyjna Limanowa Siekierczyna 336 wodociąg wiejski Siekierczyna. 11.Spółka Wodociągowa Limanowa Stara Wieś 752 wodociąg wiejski Stara Wieś. 12.Spółka Wodociągowa Limanowa wodociąg wiejski Stara Wieś Morgi II. II. Wielkość produkcji wody dostarczanej przez poszczególne wodociągi: 1. Wodociąg wiejski - Kisielówka 32 m 3 /dobę 2. Wodociąg wiejski - Kłodne- 90 m 3 /dobę 3. Wodociąg wiejski - Męcina- 233 m 3 /dobę 4. Wodociąg wiejski - Młynne 32 m 3 /dobę 5. Wodociąg wiejski - Mordarka 98 m 3 /dobę 6. Wodociąg wiejski -Pasierbiec - 90 m 3 /dobę 7. Wodociąg wiejski - Pisarzowa 120 m 3 /dobę

2 8. Wodociąg wiejski nr I - Rupniów 42 m 3 /dobę 9. Wodociąg wiejski nr II - Rupniów 30 m 3 /dobę 10.Wodociąg wiejski - Siekierczyna 43 m 3 /dobę 11.Wodociąg wiejski - Stara Wieś - 80 m 3 /dobę 12.Wodociąg wiejski Stara Wieś-Morgi II -17 m 3 /dobę III. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę : 1. Wodociąg wiejski - Kisielówka 250 osób 2. Wodociąg wiejski - Kłodne- 800 osób 3. Wodociąg wiejski - Męcina osób 4. Wodociąg wiejski - Młynne 400 osób 5. Wodociąg wiejski - Mordarka 800 osób 6. Wodociąg wiejski - Pasierbiec 975 osób 7. Wodociąg wiejski - Pisarzowa 1500 osób 8. Wodociąg wiejski nr I - Rupniów 395 osób 9. Wodociąg wiejski nr II - Rupniów 250 osób 10.Wodociąg wiejski - Siekierczyna 850 osób 11.Wodociąg wiejski - Stara Wieś 650 osób 12.Wodociąg wiejski Stara Wieś Morgi II-170 osób IV. Zdrowotna jakość produkowanej wody: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, przeprowadził kontrolę ujęć wody i stacji uzdatniania nadzorowanych wodociągów. Stwierdza się, że ujęcia wody oraz urządzenia do uzdatniania i podawania wody utrzymane są prawidłowo. Ponadto pobrano próbki wody do badania z punktów kontrolnych tj. podawanie do sieci (zbiorniki wyrównawcze) oraz u odbiorców: 1. Wodociąg wiejski - Kisielówka Analiza nr LFW/357/NS/2014 z dnia r.-woda pobrana z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym P. Roman Halota. Analiza nr LFW/502/NS/2014 z dnia r.-woda z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym nr 86. Analiza nr LFW/3055/NS/2014 z dnia r.- woda podawana do sieci (zbiornik W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w zakresie fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, jon amonowy,chlor pozostały wolny, azotyny, azotany, żelazo ogólne, mangan, utlenialność, chlorki, fluorki, siarczany, cyjanki, indeks nadmanganianowy, bor, WWA, benzo(a)piren, arsen, rtęć, selen, kadm, ołów, nikiel, miedź, chrom, sód, THM, Trichloroetanu i Tetrachloroetanu, 1,2 dichloroetanu, pestycydów oraz bakteriologicznym: ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22ºc po 72h w 1 ml., liczba bakterii grupy: coli, Escherichia coli i Enterokoków (paciorkowce kałowe) w 100 ml wody. Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody w próbce nr LFW/357/NS/2014 pod względem mikrobiologicznym nie odpowiadała wymaganiom (bakterie grupy coli) natomiast pozostałe próbki w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom określonym w Rozporządzeniu

3 Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). wydał decyzję administracyjną o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych z rygorem natychmiastowej wykonalności - decyzja nr NHK-HI /14 z dnia r. 2. Wodociąg wiejski Kłodne Analiza nr LFW/1997/NS/2014 z dnia r. woda z sieci, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym P. Lachor Władysław. Analiza nr LFW/4315/NS/2014 z dnia r. woda podawana do sieci(zbiornik W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w zakresie fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, smak, jon amonowy,chlor pozostały wolny oraz bakteriologicznym: bakterie grupy coli i Escherichia coli w 100 ml wody. Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm. ). 3. Wodociąg wiejski Męcina Analiza nr LFW/1995/NS/2014 z dnia r. z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w Sklepie Spożywczo- Przemysłowy P. Bukowiec Marek. Analiza nr LFW/2100/NS/2014 z dnia r. woda z instalacji wodociągowej, punkt czerpalny w sklepie P. Bukowiec. Analiza nr LFW/3193/NS/2014 z dnia r. woda podawana do sieci (zbiornik Analiza nr 1444/Z/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci(zbiornik wyrównawczy, analiza wykonana przez Laboratorium Wody i Ścieków Sp. z o.o. MZGK i M Limanowa. Analiza nr LFW/4319/NS/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci (zbiornik W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w zakresie fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, utlenialność, twardość ogólna, żelazo ogólne, chlorki, fluorki, siarczany, chlor pozostały wolny, glin, bromiany, arsen, selen, kadm, ołów, nikiel, miedź, chrom, sód, antymon,σ THM, Σ Tri i Tetrachloroetanu, rtęć, bor, cyjanki, selen, 1,2-dichloroetan, ΣWWA, benzo(a)piren oraz bakteriologicznym: ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody po 72h w 22 o C, liczba bakterii grupy: coli, Escherichia coli i Enterokoków (paciorkowce kałowe) w 100 ml wody. Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody w próbce o nr: LFW/1995/NS/2014 z dnia r pod względem mikrobiologicznym nie odpowiadała wymaganiom (bakterie grupy coli) natomiast pozostałe próbki w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom określonym

4 w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). wydał decyzję administracyjną o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych z rygorem natychmiastowej wykonalności - decyzja nr NHK-HI /14 z dnia r. 4. Wodociąg wiejski Młynne Analiza nr LFW/498/NS/2014 z dnia r.- woda z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym P. Grabiarz Kazimierz. Analiza nr LFW/633/NS/2014 z dnia r.- zawór czerpalny w budynku mieszkalnym P. Grabiarz Kazimierz. Analiza nr LFW/2959/NS/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci (zbiornik Analiza nr LFW/3057/NS/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci (zbiornik W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w zakresie fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, utlenialność, twardość ogólna, żelazo ogólne, chlorki, fluorki, siarczany, chlor pozostały wolny, arsen, selen, kadm, ołów, nikiel, miedź, chrom, sód, antymon, Σ THM, Σ Tri i Tetrachloroetanu, rtęć, bor, cyjanki, selen, 1,2-dichloroetan, Σ WWA, benzo(a)piren oraz bakteriologicznym: ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody po 72h w 22 o C, liczba bakterii grupy: coli, Escherichia coli i Enterokoków (paciorkowce kałowe) w 100 ml wody. Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody w próbkach o nr analiz : LFW/498/NS/2014, LFW/2959/NS/2014 pod względem fizycznym /przekroczony parametr mętności/ nie odpowiadała wymaganiom, natomiast parametry pozostałych próbek w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). 5. Wodociąg wiejski Mordarka Analiza nr LFW/1996/NS/2014 z dnia r.- woda pobrana z sieci, punkt poboru w Szkole Podstawowej. Analiza nr LFW/3977/NS/2014 z dnia r.-z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w Szkole Podstawowej. Analiza nr LFW/4316/NS/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci (zbiornik wyrównawczy.) W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w następującym zakresie: fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, smak, jon amonowy oraz bakteriologicznym: liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli w 100ml wody.

5 Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm. ). 6. Wodociąg wiejski Pasierbiec. Analiza nr LFW/499/NS/2014 z dnia r. woda z sieci, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym nr 2. Analiza nr 214/Z/2014 z dnia r.-woda z instalacji wodociągowej, punkt czerpalny w budynku mieszkalnym nr 2 P.Wiktor Jan, analiza wykonana przez Laboratorium Wody i Ścieków Sp. z o.o. MZGK i M Limanowa. Analiza nr LW/2962/NS/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci (zbiornik W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w zakresie fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, utlenialność, twardość ogólna, żelazo ogólne, chlorki, fluorki, siarczany, chlor pozostały wolny, bromiany, arsen, selen, kadm, ołów, nikiel, miedź, chrom, sód, antymon, Σ THM, Σ Tri i Tetrachloroetanu, rtęć, bor, cyjanki, selen, 1,2-dichloroetan, Σpestycydów, ΣWWA, benzo(a)piren oraz bakteriologicznym: ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody po 72h w 22 o C, liczba bakterii grupy: coli i Escherichia coli w 100 ml wody. Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody w próbce nr LFW/499/NS/2014 pod względem mikrobiologicznym (bakterie grupy coli, Escherichia coli) oraz fizycznym (mętność) nie odpowiadała wymaganiom natomiast pozostałe próbki w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). wydał decyzję administracyjną nakazująca zakaz użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych z rygorem natychmiastowej wykonalności-decyzja nr NHK-HI /14 z dnia r. 7. Wodociąg wiejski Pisarzowa Analiza nr LFW/1994/NS/2014 z dnia r.- woda z sieci, budynek mieszkalny nr 153. Analiza nr 1512/Z/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci (zbiornik wyrównawczy),badanie zostało wykonane przez Laboratorium Wody i Ścieków Sp. z o.o. przy MZGK i M Limanowa. Analiza nr LW/3689/NS/2014 z dnia r.- woda z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym nr 153. Analiza nr LW/4317/NS/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci (zbiornik

6 W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w następującym zakresie fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, smak, żelazo ogólne, jon amonowy, azotany, azotyny, utlenialność, twardość ogólna, mangan, fluorki, siarczany, chlorki, Σ THM, Σ Tri i Tetrachloroetylenu, rtęć, bromiany, bor, bor, selen, kadm, ołów, chrom, miedź, nikiel, sód, arsen, cyjanki, antymon, Σ pestycydów; 1,2-dichloroetan, Σ WWA, benzo(a)piren oraz bakteriologicznym: ogólna liczba bakterii 1 ml wody po 72h w 22 o C, liczba bakterii grupy coli, i Escherichia coli w 100 ml wody. Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody odpowiadała wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm. ). stwierdza przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu wiejskiego w Pisarzowej. 8. Wodociąg wiejski nr I Rupniów. Analiza nr LFW/355/NS/2014 z dnia r.-z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym P. Dudziak Stanisław Rupniów 170. Analiza nr LMW/500/NS/2014 z dnia r.-woda z instalacji wodociągowej, punkt czerpalny w budynku mieszkalnym. Analiza nr 208/Z/2014 z dnia r.-woda z instalacji wodociągowej, pobór w budynku Zespołu Szkół im. St. Wyspiańskiego, badanie wykonało Laboratorium Wody i Ścieków Sp. z o.o. MZGK i M Limanowa. Analiza nr 266/Z/2014 z dnia r.-woda z instalacji wodociągowej badanie wykonane przez Laboratorium Wody i Ścieków Sp. z o.o. MZGK i M Limanowa. Analiza nr LFW/3052/NS/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci (zbiornik Analiza nr LFW/3195/NS/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci (zbiornik W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w następującym zakresie fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, smak, żelazo ogólne, jon amonowy, azotany, azotyny, utlenialność, twardość ogólna, mangan, fluorki, siarczany, chlorki, Σ THM, Σ Tri i Tetrachloroetylenu, rtęć, bromiany, bor, bor, selen, kadm, ołów, chrom, miedź, nikiel, sód, arsen, cyjanki, Σ pestycydów, 1,2-dichloroetan, Σ WWA, benzo(a)piren oraz bakteriologicznym: ogólna liczba bakterii 1 ml wody po 72h w 22 o C, liczba bakterii grupy coli, Escherichia coli i Enterokoków (paciorkowce kałowe) w 100 ml wody. Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody w próbkach o nr analiz: LFW/355/NS/2014 LFW/3052/NS/2014 pod względem mikrobiologicznym (Enterokoki) i fizyko-chemicznym (mętność, żelazo)nie odpowiadała wymaganiom natomiast pozostałe próbki w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). wydał decyzję administracyjną o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych

7 i higienicznych z rygorem natychmiastowej wykonalności-decyzja nr NHK-HI-431-8/14 z dnia r. 9. Wodociąg wiejski nr II Rupniów. Analiza nr LFW/356/NS/2014 z dnia r.-z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym P. Opach Edward. Analiza nr LFW/501/NS/2014 z dnia r.-woda z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym P.Opach Edward. Analiza nr LFW/3053/NS/2014 z dnia r.-woda pobrana z podawania do sieci (zbiornik Analiza nr LFW/3196/NS/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci (zbiornik W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w następującym zakresie fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, smak, żelazo ogólne, jon amonowy, azotany, azotyny, utlenialność, twardość ogólna, mangan, fluorki, siarczany, chlorki, Σ THM, Σ Tri i Tetrachloroetylenu, rtęć, bromiany, bor, bor, selen, kadm, ołów, chrom, miedź, nikiel, sód, arsen, cyjanki, Σ pestycydów; 1,2-dichloroetan, Σ WWA, benzo(a)piren oraz bakteriologicznym: ogólna liczba bakterii 1 ml wody po 72h w 22 o C, liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli w 100 ml wody. Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody w próbkach o nr analiz: LFW/356/NS/2014, LFW/3053/NS/2014 pod względem fizycznym (mętność) nie odpowiadała wymaganiom natomiast pozostałe próbki w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). 10. Wodociąg wiejski Siekierczyna Analiza nr LFW/199/NS/2014 z dnia r. woda z sieci, punkt czerpalny w Sklepie spożywczo-przemysłowym P. Hutek Helena. Analiza nr LFW/330/NS/2014 z dnia r.-woda pobrana z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny - Sklep spożywczoprzemysłowy. Analiza nr LW/2648/NS/2014 z dnia r.-woda do sieci (zbiornik W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w następującym zakresie fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, smak, żelazo ogólne, jon amonowy, azotany, azotyny, utlenialność, twardość ogólna, mangan, fluorki, siarczany, chlorki, Σ THM, Σ Tri i Tetrachloroetylenu, rtęć, bromiany, bor, bor, selen, kadm, ołów, chrom, miedź, nikiel, sód, arsen, cyjanki, antymon, Σ pestycydów; 1,2-dichloroetan, Σ WWA, benzo(a)piren oraz bakteriologicznym: ogólna liczba bakterii 1 ml wody po 72h w 22 o C, liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli w 100 ml wody. Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody w próbce o nr analizy LFW/199/NS/2014 pod względem fizycznym (przekroczona mętność) nie odpowiadała wymaganiom natomiast

8 parametry pozostałych próbek w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm. ). 11.Wodociąg wiejski Stara Wieś Wola Analiza nr LFW/200/NS/2014 z dnia r. woda z sieci, zawór czerpalny w Sklepie P. Kordeczko Czesław Analiza nr 119/Z/2014 z dnia r.-woda pobrana bezpośrednio ze zbiornika głównego, badanie zostało wykonane przez Laboratorium Wody i Ścieków Sp. z o.o. MZGK i M Limanowa Analiza nr 120/Z/2014 z dnia r.-woda z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w Zespole Szkół im. S. Konarskiego, badanie zostało wykonane przez Laboratorium Wody i Ścieków Sp. z o.o. MZGK i M Limanowa Analiza nr LFW/2649/NS/2014 z dnia r. woda z podawania do sieci (zbiornik wyrównawczy) W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w następującym zakresie: fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, smak, jon amonowy oraz bakteriologicznym: liczba bakterii grupy coli, Escherichia coli i Enterokoków kałowych w 100 ml wody. Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody w próbce o nr analizy: LFW/200/NS/2014 pod względem mikrobiologicznym (bakterie grupy coli) oraz fizycznym (mętność) nie odpowiadała wymaganiom natomiast pozostałe próbki w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). wydał decyzję administracyjną o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych z rygorem natychmiastowej wykonalności-decyzja nr NHK-HI-431-2/14 z dnia r. 12.Wodociąg wiejski-stara Wieś Morgi II Analiza nr LZT/W/106/N z dnia r.-woda z podawania do sieci (zbiornik wyrównawczy),badanie wykonane przez WSSE Kraków-Oddział Laboratoryjny w Tarnowie. Analiza nr LZT/W/105/N z dnia r.-woda z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym nr 1051 P.Woźniczka Bogumiła, badanie wykonane przez WSSE Kraków-Oddział Laboratoryjny w Tarnowie. Analiza nr LFW/2242/NS/2014 z dnia r.-woda pobrana z podawania do sieci (zbiornik

9 Analiza nr LFW/3295/NS/2014 z dnia r.- woda z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym nr 701 P. Mamak Jan. W pobranych próbkach wody wykonano badania laboratoryjne w następującym zakresie fizykochemicznym: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, smak, żelazo ogólne, jon amonowy, azotany, azotyny, utlenialność, twardość ogólna, żelazo ogólne mangan, fluorki, siarczany, chlorki, Σ THM, Σ Tri i Tetrachloroetylenu, Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) rtęć, bromiany, bor, selen, kadm, ołów, chrom, miedź, nikiel, sód, arsen, cyjanki, glin, antymon, Σ pestycydów; 1,2-dichloroetan, Σ WWA, benzo(a)piren oraz bakteriologicznym: ogólna liczba bakterii 1 ml wody po 72h w 22 o C, liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli w 100 ml wody. Uzyskane wyniki wykazały, że jakość wody w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm. ). stwierdza przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu wiejskiego w Starej Wsi - Morgi II. V. Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody. 1.Wodociąg wiejski Kisielówka Analiza nr LFW/357/NS/2014 z dnia r.-woda pobrana z sieci, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym P. Roman Halota wykazała zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody: stwierdzono, że liczba bakterii grupy coli w 100ml wody wynosi 40j.t.k.przy dopuszczalnej wartości 0 j.t.k. Badanie wody z dnia r.nr analizy LFW/502/NS/2014 woda pobrana z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym j.w - nie wykazało już zanieczyszczeń. 2. Wodociąg wiejski Kłodne Nie stwierdzono zanieczyszczeń ani jakości wody. przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów 3. Wodociąg wiejski Męcina Analiza nr LFW/1995/NS/2014 z dnia r. woda pobrana z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w Sklepie Spożywczo- Przemysłowy P. Bukowiec Marek wykazała zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody: stwierdzono, że ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22ºc w 1ml wody wynosi 114j.t.k.,liczba bakterii grupy coli w 100ml wody 32 j.t.k przy dopuszczalnej wartości 0 j.t.k. i liczba Ercherichia coli w 100ml wody wynosi 10 j.t,k. przy dopuszczalnej wartości 0 j.t.k Badanie z dnia r.nr sprawozdania LMW/2100/NS/2014- woda pobrana z zaworu czerpalnego w sklepie P. Marka Bukowiec nie wykazało już zanieczyszczeń. 4. Wodociąg wiejski Młynne Analiza nr LFW/498/NS/2014 z dnia r. woda z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym nr 230 P. Grabiarz Kazimierza.- wykazała przekroczenie parametru mętności 5,8 NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU.

10 Analiza z dnia r. nr analizy LFW/633/NS/ woda pobrana z sieci, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym j.w. nie wykazała już przekroczeń. Analiza nr LFW/2959/NS/2014 z dnia r.-woda podawana do sieci (zbiornik wyrównawczy) wykazała przekroczenie parametru mętności 4,1 NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU. Badanie z dnia r.nr sprawozdania LW/3057/NS/2014 nie wykazało przekroczeń. 5. Wodociąg wiejski Mordarka Nie stwierdzono zanieczyszczeń ani jakości wody. przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów 6. Wodociąg wiejski Pasierbiec Analiza nr LFW/499/NS/2014 z dnia r. woda z sieci, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym nr 2 wykazała zanieczyszczenie mikrobiologiczne i fizyczne wody. Stwierdzono: liczba bakterii grupy coli w 100ml wody wynosi 8 j.t.k. przy dopuszczalnej wartości 0 j.t.k. i liczba Ercherichia coli w 100ml wody wynosi też 8 j.t,k. przy dopuszczalnej wartości 0 j.t.k oraz przekroczenie parametru mętności 5,8 NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU. Powtórne badanie z dnia r.nr sprawozdania 214/Z/ woda pobrana z instalacji wodocigowej, punkt czerpalny w budynku mieszkalnym nr 2 P. Wiktor Jana nie wykazała przekroczeń. 7. Wodociąg wiejski Pisarzowa Nie stwierdzono zanieczyszczeń ani jakości wody. przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów 8. Wodociąg wiejski nr I Rupniów Analiza nr LFW/355/NS/2014 z dnia r.-woda pobrana z sieci, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym nr 170 P. Stanisłwa Dudziak - wykazała zanieczyszczenie mikrobiologiczne i chemiczne wody. Stwierdzono: liczba Enterokoków (paciorkowce kałowe) w 100ml wody wynosi 3 j.t.k. przy dopuszczalnej wartości 0 j.t.k. oraz przekroczenie parametru żelaza ogólnego 287µg/l przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l Badanie wody z dnia r.,nr analizy LMW/500/NS/2014- woda pobrana z sieci, punkt poboru w budynku mieszkalnym P. Władysława Franczak nie wykazało już zanieczyszczeń mikrobiologicznych.. Badanie wody z dnia r.,nr analizy LMW/500/NS/2014- woda pobrana z sieci nie wykazało przekroczeń dopuszczalnej wartości żelaza. Analiza nr LW/3052/NS/2014 z dnia r.-woda z podawania do sieci (zbiornik wyrównawczy) wykazała przekroczenie parametru mętności 1,7 NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU. Badanie wody z dnia r. nr analizy LW/3195/NS/2014- woda pobrana ze zbiornika wyrównawczego nie wykazało już przekroczeń. 9. Wodociąg wiejski nr II Rupniów Analiza nr LFW/356/NS/2014 z dnia r.-woda z instalacji wodociągowej, zawór czerpalny w budynku mieszkalnym P. Opach Edward wykazała przekroczenie parametru mętności 2,5 NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU.

11 Badanie wody z dnia r. nr analizy LFW/501/NS/2014- woda pobrana z sieci, punkt poboru w budynku mieszkalnym P. Opach Edwarda nie wykazało już przekroczeń dopuszczalnej wartości parametru mętności. Analiza nr LFW/3053/NS/2014 z dnia r.-woda pobrana z podawania do sieci (zbiornik wyrównawczy) wykazała przekroczenie parametru mętności 3,7 NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU. Badanie wody z dnia r.nr analizy LFW/3196/NS/2014- woda podawana do sieci (zbiornik wyrównawczy) nie wykazało już przekroczeń dopuszczalnej wartości parametru mętności wody. 10. Wodociąg wiejski Siekierczyna Analiza nr LFW/199/NS/2014 z dnia r. woda z sieci, punkt czerpalny w Sklepie spożywczo-przemysłowym P. Hutek Heleny wykazała przekroczenie parametru mętności 7,8 NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU. Badanie wody z dnia r.nr analizy LFW/330/NS/2014 woda z instalacji wodociągowej, punkt czerpalny w sklepie spożywczo-przemysłowym P. Hutek Heleny nie wykazało już przekroczeń. dopuszczalnej wartości parametru mętności. 11.Wodociąg wiejski Stara Wieś Wola Analiza nr LFW/200/NS/2014 z dnia r. woda pobrana z sieci, zawór czerpalny w Sklepie P. Kordeczko Czesława wykazała zanieczyszczenie mikrobiologiczne i fizyczne wody. Stwierdzono: liczba bakterii grupy coli w 100ml wody wynosi 6 j.t.k. przy dopuszczalnej wartości 0 j.t.k oraz przekroczenie parametru mętności 7,81 NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU. Badania wody z dnia r.o nr analiz:119/z/2014 i 120/Z/2014 nie wykazały już przekroczeń. Woda pobrana ze zbiornika wyrównawczego i z sieci. 12.Wodociąg wiejski - Stara Wieś-Morgi II Nie stwierdzono zanieczyszczeń ani jakości wody. przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów VI. Prowadzone postępowania administracyjne 1.Wodociąg wiejski Kisielówka - wydano decyzję administracyjną nr NHK-HI /14 dnia r. o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz decyzję płatniczą nr 119/HK/7/14 dnia r. 2.Wodociąg wiejski Kłodne - brak 3.Wodociąg wiejski - Męcina - wydano decyzję administracyjną nr NHK-HI /14 dnia r. o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz decyzję płatniczą nr 292/HK/14 /14 dnia r. 4.Wodociąg wiejski - Młynne wydano 2 decyzje płatnicze o nr: 142/HK/12/14 dnia r. i 404/HK/23/14 dnia r. 5.Wodociąg wiejski Mordarka brak

12 6. Wodociąg wiejski - Pasierbiec - wydano decyzję administracyjną nr NHK-HI /14 dnia r. o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz decyzję płatniczą nr 120/HK/8/14 dnia r. 7. Wodociąg wiejski Pisarzowa brak 8. Wodociąg wiejski Rupniów I - wydano decyzję administracyjną nr NHK-HI-431-8/14 dnia r. o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz 2 decyzje płatnicze o nr: 122/HK/10/14 dnia r. i 419/HK/23/14 dnia r. 9.Wodociąg wiejski Rupniów II - wydano decyzję płatniczą nr 420/HK/27/14 dnia r. 10.Wodociąg wiejski Siekierczyna wydano decyzję płatniczą nr 67/HK/2/14 dnia r. 11. Wodociąg wiejski Stara Wieś-Wola - wydano decyzję administracyjną nr NHK-HI-431-2/14 dnia r. o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych rygorem natychmiastowej wykonalności oraz decyzję płatniczą nr 41/HK/8/14 dnia r. 12. Wodociąg wiejski Stara Wieś Morgi II brak. VII. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne 1.Wodociąg wiejski Kisielówka po otrzymaniu decyzji administracyjnej o zakazie użytkowania wody z wodociągu natychmiast przestąpiono do gruntownego czyszczenia ujęć, zbiornika, po czym przeprowadzono dezynfekcję łącznie z całą siecią wodociągową. 2.Wodociąg wiejski Kłodne brak danych. 3.Wodociąg wiejski - Męcina- po otrzymaniu decyzji administracyjnej o zakazie użytkowania wody z wodociągu natychmiast przestąpiono do czyszczenia i dezynfekcji wszystkich ujęć wody, zbiorników wyrównawczych oraz całej sieci wodociągowej. 4.Wodociąg wiejski Młynne - po stwierdzonych przekroczeniach parametru mętności płukano całą sieć wodociągową po czym przeprowadzono dezynfekcję. 5.Wodociąg wiejski Mordarka po usunięciu awarii na sieci przeprowadzono gruntowne czyszczenie i dezynfekcję zbiornika i całej sieci wodociągowej. Ponadto wprowadzono dodatkowo uzdatnianie wody poprzez: zastosowanie układu filtracji typu dwa zespoły filtrujące M-24/K, filtr workowy MEGA, lampę UV oraz wymieniono rury metalowe na PCV na odcinku zasilającym zbiornik w wodę. 6.Wodociąg wiejski Pasierbiec po otrzymaniu decyzji administracyjnej o zakazie użytkowania wody z wodociągu natychmiast przestąpiono do czyszczenia ujęć, zbiornika, po czym przeprowadzono dezynfekcję łącznie z całą siecią wodociągową. 7.Wodociąg wiejski Pisarzowa po usunięciu awarii na sieci przeprowadzono gruntowne czyszczenie i dezynfekcję zbiornika i całej sieci wodociągowej.

13 8.Wodociąg wiejski nr I Rupniów po otrzymaniu decyzji administracyjnej o zakazie użytkowania wody z wodociągu przestąpiono do czyszczenia ujęć, zbiornika, po czym przeprowadzono dezynfekcję łącznie z całą siecią wodociągową, natomiast po stwierdzonym przekroczeniu parametru mętności przepłukano zbiornik oraz całą sieć wodociągową. 9.Wodociąg wiejski nr II Rupniów po otrzymaniu informacji o przekroczeniach parametru mętności wykonano płukanie zbiornika wyrównawczego oraz sieci wodociągowej po czym przeprowadzono dezynfekcję. 10.Wodociąg wiejski Siekierczyna po otrzymaniu informacji o przekroczeniu parametru mętności przeprowadzono płukanie i dezynfekcję zbiornika wyrównawczego oraz sieci wodociągowej. 11.Wodociąg wiejski Stara Wieś Wola - po otrzymaniu decyzji administracyjnej o zakazie użytkowania wody z wodociągu natychmiast przestąpiono do czyszczenia i dezynfekcji wszystkich ujęć wody, zbiorników wyrównawczych oraz sieci wodociągowej. 12.Wodociąg wiejski-stara Wieś Morgi II- brak danych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał powyższą ocenę celem powiadomienia właściwego wójta gminy. Otrzymuje: 1. Adresat 2. a/a wyk. HI tel wew. 301

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (0-18) 33-72-101, FAX: (0-18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-7/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-5/16 Limanowa, dnia Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-6/16 Limanowa, dnia. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Teren Miasta Bukowno zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 3 urządzeń

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 06.03.2017 r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2016, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią r.

Nakło nad Notecią r. Nakło nad Notecią 08.02.2011r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2010, dostarczanej przez wodociągi sieciowe funkcjonujące na terenie gminy Szubin.

Bardziej szczegółowo

NHK /18 Bochnia, dnia 03 stycznia 2017r.

NHK /18 Bochnia, dnia 03 stycznia 2017r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-01-01-1/18, dnia 03 stycznia 2017r. Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Miasta od 02 stycznia

Bardziej szczegółowo

Starogard Gdański, dnia r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/ 4110/51/GF/16

Starogard Gdański, dnia r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/ 4110/51/GF/16 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 10.02.2016r. SE.I/ 4110/51/GF/16 Wójt Gminy Lubichowo ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo Obszarowa ocena jakości wody

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 23.02.2015r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 10.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU Na terenie gminy Kuźnia Raciborska funkcjonują dwa wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia.

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2017 roku.

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2017 roku. JAKOŚĆ WODY Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 217 roku. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez

Bardziej szczegółowo

Informacja "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r.

Informacja Wodociągów Płockich Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Informacja "Wodociągów Płockich" i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Wodociąg Płock L.p. 1. Barwa, mg Pt/l poniżej 2 8 ± 2

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/4/2016 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 26.02.2016r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku.

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. JAKOŚĆ WODY Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Starogard Gdański. Tabela nr 1. Urządzenia wodociągowe, z których jakość wody jest monitorowana.

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Starogard Gdański. Tabela nr 1. Urządzenia wodociągowe, z których jakość wody jest monitorowana. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 8.03.2016r. SE.I/4110/130/GF/16 Wójt Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Obszarowa

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r. dla gminy Morzeszczyn za 009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 006 r Nr, poz.85 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014 Sopot, 19 stycznia 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Zblewo. miejscowości zaopatrywane

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Zblewo. miejscowości zaopatrywane PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/4110/13/GF/16 Starogard Gdański, dnia 27.01.2016r. Wójt Gminy Zblewo ul. Główna 40 83-210 Zblewo Obszarowa ocena jakości wody za 2015

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul. Batorego 8, 47400 Racibórz Sekretariat 0324594132 Oddział Ekonomiczny i Administracyjny Kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi. Starogard Gdański, dnia 29.03.2016r. Na podstawie sprawozdania nr 192z/2016/LBŚ z dnia 29.03.2016r z badania próbki wody pobranej w dniu 09.03.2016 r. z punktu monitoringowego jakości wody ustalonego dla

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody dla miasta i gminy Skarszewy za 2015 rok. zaopatrywane

Obszarowa ocena jakości wody dla miasta i gminy Skarszewy za 2015 rok. zaopatrywane PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/4110/70/GF/16 Starogard Gdański, dnia 15.02.2016r. Burmistrz Miasta i Gminy Plac Hallera 18 83-250 Skarszewy Obszarowa ocena jakości

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015 Sopot, 19 stycznia 2016r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 1. Zaopatrzenie zakładu w wodę z wodociągu publicznego a ujęcie własne. Woda z wodociągu publicznego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r dla gminy TCZEW za 2009 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r Nr 122, poz.851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osób

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osób GMINA KWIDZYN - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 213 ROK NR 2 /HK/ 214 Aktualna liczba mieszkańców miasta wynosi 37 249 osób. 17 249 osób zaopatrywanych jest w wodę pochodzącą

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-0, 5/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2011 ROKU

ONS/HK/4566-0, 5/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2011 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY Sp. z o.o. z siedzibą w Mroczy ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza, tel./fax (52) 385 63 57 NIP: 558-10-02-054, REGON: 341223440 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy: Dokładny adres:

Nazwa Wykonawcy: Dokładny adres: Załącznik nr 1 do SIWZ (Nazwa firmy) Formularz ofert Na badania fizykochemiczne wody uzdatnionej, surowej i ścieków, badania bakteriologiczne wody oraz badania osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskowników

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2014 rok. Teren Miasta Olkusz zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 1

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2...,

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2..., Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa Nr (wzór ) zawarta w dniu w Węgrowie pomiędzy: Związkiem Midzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, 07-100 Węgrów, ul Gdańska 118, REGON: 710240111 NIP: 824-000-26-81

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oferent: Nr NIP: REGON: zł

OFERTA. Oferent: Nr NIP: REGON: zł Nr oferty nadany przez Zamawiającego OFERTA Zamwiający: Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny Sp. z o.o. Unieście ul. Świerczewskiego 44 76 032 Mielno Data sporządzenia oferty: Oferent: Nr NP: REGON: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY Nr zamówienia MGZW.271.1.2012 Serock, dnia 5.01.2012 Zamawiający: Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku, ul. Nasielska 21, 05-140 Serock. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY Na podstawie art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Włodawa, dnia 20 stycznia 2011 r. ONS HK. 721/6/11. Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na obszarze powiatu włodawskiego za 2010r.

Włodawa, dnia 20 stycznia 2011 r. ONS HK. 721/6/11. Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na obszarze powiatu włodawskiego za 2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66 skr. poczt. 63 tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20 e-mail: psse.wlodawa@pis.gov.pl, http://pssewlodawa.pis.gov.pl Włodawa,

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2012 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH.

MONITORING PRZEGLĄDOWY. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH. MONITORING PRZEGLĄDOWY Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH. Miejsce poboru próbki: Przepompownia Ścieków Zakrzów Data poboru próbki:

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Czysta woda to zdrowa woda i jest najważniejszym elementem dla zdrowia i życia człowieka. Podobnie jak krew w organizmach ludzi spełnia bardzo ważne funkcje. Jakość wody ma

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki Wykonanie badań wraz z pobraniem próbek i opracowaniem wyników zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę GMINA GARDEJA - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 2014 ROK NR 3/HK/201 Aktualna liczba mieszkańców gminy Gardeja wynosi 8 74 osoby. Wszystkie miejscowości na terenie gminy zaopatrywane

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne: amonowy jon, azotyny, azotany,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok. Cały obszar Gminy Klucze zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 5 urządzeń

Bardziej szczegółowo

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Opracowanie: Magdalena Kubiak Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu Warta, 2012 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i Miasta Warta

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH ul. Barbary 17, 40-053 Katowice ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Publikacja wyłącznie

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY

MONITORING PRZEGLĄDOWY Załącznik nr 2 Tabela 1. Zakres badań wody, ścieków, osadów i odpadów Lp Przedmiot badań Cena wykonania analizy wraz z poborem i opracowaniem wyników w formie sprawozdania dla wszystkich prób MONITORING

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2013 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie. Oddział Laboratoryjny w Szczecinie nr certyfikatu AB 515

Badane cechy i metody badawcze. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie. Oddział Laboratoryjny w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE ZA ROK 2013

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE ZA ROK 2013 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/1/14 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 12.02.2014r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zaopatrzenia w wodę powiatu nowomiejskiego

Charakterystyka zaopatrzenia w wodę powiatu nowomiejskiego Światowy dzień wody Dzień 22 marca został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku Światowym Dniem Wody. W bieżącym roku obchodzony jest pod hasłem Woda dla dużych miasta (Water

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Pelplin za 2012r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Pelplin za 2012r. dla miasta i gminy Pelplin za 202r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 20r. Nr 22, poz. 263)

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OśZP Zapytanie ofertowe. Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński)

Znak sprawy: OśZP Zapytanie ofertowe. Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński) Sławno, 2014.01.20. Znak sprawy: OśZP 2151.3.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie w roku 2014 badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, gminnego składowiska odpadów komunalnych Gmina Sławno

Bardziej szczegółowo

Łącznie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i prowadzonego monitoringu jakości wody wyznaczono 40 kontrolnych punktów pobierania próbek wody.

Łącznie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i prowadzonego monitoringu jakości wody wyznaczono 40 kontrolnych punktów pobierania próbek wody. Wrocław, dnia 18 września 2015 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w I półroczu 2015 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 4144 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia fizykochemia sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr: 118/7/215/M/1 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Zakład Wodociągów i

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: INTERKIS - AQUA - Technologie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015 LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 04.03.2015r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 23 stycznia 2012 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 23 stycznia 2012 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 23 stycznia 2012 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2012 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok. Na terenie Miasta Bukowno działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. Dz.U.07.61.417 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515

Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne: amonowy jon, azotyny, azotany,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 15 marca 2016 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY WYKAZ ZATWIERDZONYCH NA 2017 ROK LABORATORIÓW ZEWNĘTRZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO.

AKTUALNY WYKAZ ZATWIERDZONYCH NA 2017 ROK LABORATORIÓW ZEWNĘTRZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO. LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 28.02.2017r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 31 marca 2017 r. Nazwa i adres: AB 1433 KATOWICKIE

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Gmina Osieck, ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 2012

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 2012 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 202 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 marca 2017 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2010 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2010 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax (32) 616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 203, poz. 1718) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.)

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) OFERT BDŃ I POMIRÓW WYKONYWNCH W ODDZILE LBORTORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI N 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) Sekcja Badań Higieny Środowiska i Sekcja naliz Instrumentalnych 1 L.p. Badane obiekty/grupy

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Raport Jakość wody i ścieków w 2013 roku

Raport Jakość wody i ścieków w 2013 roku Raport Jakość wody i ścieków w 2013 roku Opracowanie: Magdalena Frajtak-Lepczyńska p.o.technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu Warta, 2014 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOSZALINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOSZALINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 KOSZALIN, lipiec 2015r. KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOSZALINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515

Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne: amonowy jon, azotyny, azotany,

Bardziej szczegółowo

parametr wynik jedn. 1,2-Dichloroetan <0,90 µg/l 4,4'-DDT (Pestycyd) <0,020 µg/l Akryloamid <0,075 µg/l Aldehyd endryny (Pestycyd) <0,020 µg/l

parametr wynik jedn. 1,2-Dichloroetan <0,90 µg/l 4,4'-DDT (Pestycyd) <0,020 µg/l Akryloamid <0,075 µg/l Aldehyd endryny (Pestycyd) <0,020 µg/l Wodociąg Pietrzykowice: Cesarzowice, Gądów, Jaszkotle, Krzeptów, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Nowa Wieś Wrocławska, Pietrzykowice, Nowa część Smolca, Zabrodzie, Zybiszów; Data poboru: 2016-04-14 Azotyny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4 tel. (25) 798-21-96, 798-21-97, fax. 798-71-78 http://www.psselukow.nbip.pl email: psselukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.internetdsl.pl

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r.

OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r. OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r. Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika MONITORING WODY Zakres badań w Oddziale Badania Wody, Gleby, Powietrza Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 marca 007 r. (Dz.U. nr 6, poz. 7)

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA SKOCZÓW

MIASTO I GMINA SKOCZÓW MIASTO I GMINA SKOCZÓW Gmina Skoczów zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez trzy wodociągi publiczne: Wisła Czarne (ujęcie powierzchniowe), Pogórze oraz Skoczów Zawiśle (ujęcia podziemne). Ponadto

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

RAPORT JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW

RAPORT JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW 2014 RAPORT JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW Opracowanie: Magdalena Frajtak-Lepczyńska Główny Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu WARTA, 2015 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Teren nadzorowany przez PPIS w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl Lipno, dnia 09.02.2015r. Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia r. DNS- HK

Lublin, dnia r. DNS- HK LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 17.07.2015r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 14 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 1126

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2009 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2009 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax(0-32)616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA KATOWICE

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA KATOWICE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH ul. Barbary 17, 40-053 ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA KATOWICE Publikacja wyłącznie za zgodą Państwowego

Bardziej szczegółowo

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności I. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH Pod nadzorem granicznej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 905 przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 11 września 2015 r. AB 1372 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 16 stycznia 2017 r. Nazwa i adres AB 893 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo