4.3 całodzienne wyżywienie dla 22 uczestników wyjazdu oraz 1 osoby kadry, składające się z trzech posiłków: śniadanie, dwudaniowy obiad + deser (np.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4.3 całodzienne wyżywienie dla 22 uczestników wyjazdu oraz 1 osoby kadry, składające się z trzech posiłków: śniadanie, dwudaniowy obiad + deser (np."

Transkrypt

1

2 4.3 całodzienne wyżywienie dla 22 uczestników wyjazdu oraz 1 osoby kadry, składające się z trzech posiłków: śniadanie, dwudaniowy obiad + deser (np. świeże ciasto) i kolacja, z zastrzeżeniem, iż pobyt rozpoczyna się obiadokolacją i kończy obiadem. Dodatkowo Wykonawca w trakcie sobotnich i niedzielnych (15 i r.) przerw między zajęciami dla dorosłych (2 przerwy) Wykonawca zapewni na każdą z tych przerw: dla każdego uczestnika 2 3 kromki chleba z żółtym serem/wędliną, pastą rybną/jajkiem i ogórkiem/pomidorem a także świeże kruche ciastka, kawę rozpuszczalną, kawę parzoną, herbatę, cukier, śmietankę do kawy (w postaci płynnej), cytryny. W tym samym czasie Wykonawca zapewni również poczęstunek dla młodszej i starszej grupy dzieci w czasie ich sobotnich i niedzielnych zajęć (dwa poczęstunki dla każdej z grup dzieci). Dla każdej osoby Wykonawca zapewni: 1 drożdżówkę (z serem/budyniem/marmoladą), baton z uwzględnieniem, iż dla małych dzieci ma być to baton łatwy do spożycia, banana i herbatę owocową, cukier. Ponadto w trakcie kuligu/wycieczki, o którym/ej mowa w pkt 4.8 Wykonawca zapewni każdej osobie suchy prowiant, tj. w przypadku osób dorosłych 1 bułkę/kanapkę (z serem/wędliną, oraz pomidorem/ogórkiem), w przypadku dzieci 1 drożdżówkę (z serem/budyniem/marmoladą) oraz dla każdego uczestnika wyjazdu: słodki baton (z uwzględnieniem, iż dla małych dzieci ma być to baton łatwy do spożycia). W trakcie pobytu grupy w ośrodku Wykonawca zapewni uczestnikom możliwość skorzystania, w razie potrzeby wieczorem i w porze nocnej, z aneksu kuchennego, wyposażonego co najmniej w czajnik elektryczny. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie do podawanych posiłków naczynia i sztućce w ilości adekwatnej do liczby osób biorących udział w zajęciach (wyklucza się możliwość stosowania sztućców plastikowych). Żywienie powinno odbywać się zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz z zachowaniem zasad higieny. 4.4 Przejazd 22 uczestnikom wyjazdu i 1 osobie kadry na trasie Gorlice miejsce pobytu na wyjeździe Gorlice (dojazd + powrót), sprawnym autokarem/busem w wersji turystycznej, wyposażonym w apteczkę. Wykonawca pokryje także koszty ewentualnych opłat parkingowych na postojach. 4.5 Wykwalifikowaną kadrę, tj.: osobę z co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym (związanym z opieką nad grupą dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym) dającym rękojmię sprawowania należytej opieki nad grupą dzieci młodszych. Opiekun młodszej grupy dzieci: przygotuje i zorganizuje sobotnie i niedzielne (15 i r.) zajęcia ruchowo edukacyjne. Zajęcia te powinny obejmować zabawy typu układanie puzzli, rysowanie, taniec, itp. Mogą być również przeprowadzone na świeżym powietrzu, jeśli umożliwi to pogoda. Wszelkie materiały niezbędne do właściwego przeprowadzenia tych zajęć (typu kredki, kartki, gry planszowe, piłki, itp.), zapewnia Wykonawca podejmie się opieki podczas trwania kuligu, ewentualnie wycieczki krajoznawczej ( r.) osobę z co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym (związanym z opieką nad grupą dzieci w wieku szkolnym) dającym rękojmię sprawowania należytej opieki nad grupą dzieci starszych. Opiekun starszej grupy dzieci: przygotuje i zorganizuje sobotnie i niedzielne (15 i r.) zajęcia ruchowo edukacyjne. Zajęcia te powinny być adekwatne do wieku tej grupy dzieci i mogą być również przeprowadzone na świeżym powietrzu, jeśli umożliwi to pogoda. Wszelkie materiały niezbędne do właściwego przeprowadzenia w/w zajęć zapewnia Wykonawca będzie współpracować z pracownikiem Zamawiającego w prowadzeniu sobotnich zajęć dla grupy rodziców i starszych dzieci. 4.6 Ubezpieczenie NNW dla 22 uczestników wyjazdu i 1 osoby kadry na czas przejazdów i pobytu na wyjeździe na kwotę minimalną zł. na każdą osobę. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z Fakturą VAT / rachunkiem po zakończeniu wyjazdu, z zastrzeżeniem, iż najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyjazdu Wykonawca prześle do siedziby Zamawiającego faksem właściwy dokument.

3 4.7 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić apteczkę a w razie potrzeby zabezpieczyć i opłacić ewentualny transport chorego uczestnika wyjazdu do szpitala / placówki medycznej. 4.8 Zorganizowanie kuligu w zaprzęgach konnych dla 22 uczestników wyjazdu i 2 osób kadry (w tym jedna osoba kadry to opiekun zapewniony przez Wykonawcę dla grupy młodszych dzieci zgodnie z pkt ). W razie braku śniegu Wykonawca zorganizuje wycieczkę do Zamku w Niedzicy oraz Elektrowni Wodnej w Niedzicy wraz z transportem i pokryciem kosztów biletów wstępów i przewodnika. Kulig, ewentualnie wycieczka realizowana będzie zgodnie ze Szczegółowym Programem Pobytu. 4.9 Zorganizowanie 22 uczestnikom wyjazdu spotkania z Mikołajem / spotkania przy choince wraz z wręczeniem wszystkim dzieciom (14 osób) paczek świątecznych, przy czym wartość każdej z paczek oscylować będzie w kwocie zł i obejmować będzie drobne słodycze i owoce Opłacenie opłaty uzdrowiskowej/miejscowej za wszystkie osoby przebywające na wyjeździe, jeśli wymagać tego będzie lokalizacja ośrodka Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom wyjazdu. 5 Ponadto: 5.1 Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwą realizację przedmiotu zamówienia. 5.2 Wykonawca jest zobowiązany przekazać uczestnikom wyjazdu informację o współfinansowaniu przedmiotowego zamówienia przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przedstawić Zamawiającemu jedno pisemne oświadczenie w tej sprawie. 5.3 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem wyjazdu, realizowanego w oparciu o Szczegółowy Program Pobytu (stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ). 5.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo (w uzasadnionych przypadkach) do zmniejszenia liczby uczestników wyjazdu. O dokładnej liczbie uczestników Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą organizacji wyjazdu. Zmniejszenie liczby uczestników wyjazdu nie może być większe niż ogółem 4 osoby. Zamawiający płaci za faktyczną liczbę osób rozpoczynających pobyt na wyjeździe. 5.5 Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia przez Instytucję Wdrażającą lub inny uprawniony podmiot oraz udzielać stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, na każde jej żądanie, a także na żądanie Zamawiającego. 5.6 W celu zapewnienia właściwej promocji realizowanego przez Zamawiającego projektu Wykonawca umożliwi umieszczenie w obiekcie stosowanych informacji.

4 CZĘŚĆ 2 Wyjazd podsumowująco szkoleniowy dla Uczestników Projektu (RP) grupa II 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja jednego 3-dniowego (w tym 2 noclegi) wyjazdu podsumowująco szkoleniowego dla Uczestniku Projektu rodziców z dziećmi, wraz z transportem. Usługą objętych zostanie nie więcej niż 24 osoby 7 Uczestników Projektu oraz ich 16 dzieci w wieku 2-15 lat, zwanych dalej uczestnikami wyjazdu oraz 1 osoba z kadry Zamawiającego. Grupę dzieci młodszych stanowić będzie 5 osób, natomiast starszych 11 osób. 2. Pobyt uczestników wyjazdu nastąpi w terminie od do r. z zastrzeżeniem, że pobyt w ośrodku rozpoczyna się obiadokolacją w dniu r. i kończy się obiadem w dniu r. 3. Miejsce realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby usługa zrealizowana została w ośrodku położonym w miejscowościach zlokalizowanych na terenie Polski, w regionie fizycznogeograficznym Pienin. 4. Wykonawca będący organizatorem wyjazdu zapewni: 4.1 Pobyt na wyjeździe dla nie więcej niż 23 uczestników wyjazdu oraz dla 1 osoby z kadry Zamawiającego, 4.2 Zakwaterowanie w obiekcie, który spełnia następujące warunki: zakwaterowanie uczestników wyjazdu w dwu/trzy/cztero osobowych pokojach, z pełnym węzłem sanitarnym wc, umywalka, natrysk w każdym pokoju (z całodobowym dostępem do ciepłej i zimnej wody). Uczestnicy wyjazdu muszą być usytuowani w pokojach blisko siebie, w jednym budynku. Zamawiający wymaga, aby osoba kadry została zakwaterowana w samodzielnym pokoju. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia poszczególnych osób w pokojach zostaną ustalone z Wykonawcą na 2 dni przed rozpoczęciem wyjazdu, jednak Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić fakt, iż rodzice muszą być zakwaterowani w jednym pokoju ze swoimi dziećmi, zapewnia wyposażenie pokoi w jednoosobowe łóżka z pościelą (wyklucza się łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, krzesła i stoliki, szafki przy łóżkach, dysponuje: jedną salą szkoleniową (na terenie ośrodka) przystosowaną do przeprowadzenia warsztatów/zajęć dla uczestników wyjazdu, wyposażoną w odpowiednią liczbę stolików i miejsc siedzących a także w sprawny sprzęt dostępny w trakcie zajęć realizowanych w dniach r. tj. rzutnik, laptop/komputer stacjonarny oraz ekran ścienny (jeśli układ sali uniemożliwiać będzie wyświetlenie treści z rzutnika na ścianie), dwoma salami zajęciowymi wyposażonymi w odpowiednią liczbę stolików i miejsc siedzących. 4.3 całodzienne wyżywienie dla 23 uczestników wyjazdu oraz 1 osoby kadry, składające się z trzech posiłków: śniadanie, dwudaniowy obiad + deser (np. świeże ciasto,) i kolacja, z zastrzeżeniem, iż pobyt rozpoczyna się obiadokolacją i kończy obiadem. Dodatkowo Wykonawca w trakcie sobotnich i niedzielnych (15 i r.) przerw między zajęciami dla dorosłych (2 przerwy) Wykonawca zapewni na każdą z tych przerw: dla każdego uczestnika 2 3 kromki chleba z żółtym serem/wędliną, pastą rybną/jajkiem i ogórkiem/pomidorem a także świeże kruche ciastka, kawę rozpuszczalną, kawę parzoną, herbatę, cukier, śmietankę do kawy (w postaci płynnej), cytryny. W tym samym czasie Wykonawca zapewni również poczęstunek dla młodszej i starszej grupy dzieci w czasie ich sobotnich i niedzielnych zajęć (dwa poczęstunki dla każdej z grup dzieci). Dla każdej osoby Wykonawca zapewni: 1 drożdżówkę (z serem/budyniem/marmoladą), baton z uwzględnieniem, iż dla małych dzieci ma być to baton łatwy do spożycia), banana i herbatę owocową, cukier. Ponadto w trakcie kuligu/wycieczki, o którym/ej mowa w pkt 4.9 Wykonawca zapewni każdej osobie suchy prowiant, tj. w przypadku osób dorosłych 1 bułkę/kanapkę (z serem/wędliną, oraz pomidorem/ogórkiem), w przypadku dzieci 1 drożdżówkę (z serem/budyniem/marmoladą) oraz dla każdego uczestnika wyjazdu: słodki baton(z uwzględnieniem, iż dla małych dzieci ma być

5 to baton łatwy do spożycia). W trakcie pobytu grupy w ośrodku Wykonawca zapewni uczestnikom możliwość skorzystania, w razie potrzeby wieczorem i w porze nocnej, z aneksu kuchennego, wyposażonego co najmniej w czajnik elektryczny. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie do podawanych posiłków naczynia i sztućce w ilości adekwatnej do liczby osób biorących udział w zajęciach (wyklucza się możliwość stosowania sztućców plastikowych). Żywienie powinno odbywać się zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz z zachowaniem zasad higieny. 4.4 Przejazd 23 uczestnikom wyjazdu i 1 osobie kadry na trasie Gorlice miejsce pobytu na wyjeździe Gorlice (dojazd + powrót), sprawnym autokarem/busem w wersji turystycznej, wyposażonym w apteczkę. Wykonawca pokryje także koszty ewentualnych opłat parkingowych na postojach. 4.5 Wykwalifikowaną kadrę, tj.: osobę z co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym (związanym z opieką nad grupą dzieci w wieku przedszkolnym i/lub wczesnoszkolnym) dającym rękojmię sprawowania należytej opieki nad grupą dzieci młodszych. Opiekun tej grupy dzieci: przygotuje i zorganizuje sobotnie i niedzielne (15 i r.)zajęcia ruchowo edukacyjne. Zajęcia te powinny być adekwatne do wieku tej grupy dzieci i mogą być również przeprowadzone na świeżym powietrzu, jeśli umożliwi to pogoda. Wszelkie materiały niezbędne do właściwego przeprowadzenia w/w zajęć, zapewnia Wykonawca, podejmie się opieki podczas trwania kuligu ewentualnie wycieczki krajoznawczej, osobę z wykształceniem wyższym posiadającą wiedzę oraz doświadczenie w realizacji warsztatów z zakresu gospodarowania budżetem domowym, która zobowiązana będzie: przeprowadzić Warsztaty z gospodarowania budżetem w łącznym wymiarze 5 godzin dydaktycznych (2 spotkania realizowane w dniach 15 i r.), opracować program warsztatów, który winien obejmować takie moduły tematyczne jak: organizacja budżetu domowego, efektywne oszczędzanie, rachunek bankowy klienta indywidualnego. Program może zostać poszerzony o dodatkowe elementy związane z tematyką warsztatów, opracować i przeprowadzić ankietę na zakończenie realizacji w/w warsztatów oceniającą stopień opanowania materiału przez uczestników warsztatów, opracować na podstawie ankiet i własnych obserwacji krótki raport podsumowujący warsztaty. Dokumenty, o których mowa w pkt , i , muszą zostać ologowane wzór ologowania Zamawiającym przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem warsztatów. Wszystkie w/w dokumenty Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu wraz z Fakturą VAT / rachunkiem. 4.6 Materiały pomocnicze / edukacyjne w celu przeprowadzenia zajęć ruchowo edukacyjnych dla starszej grupy dzieci realizowanych przez osobę z kadry Zamawiającego w trackie trwania sobotnich i niedzielnych Warsztatów z gospodarowania budżetem dla rodziców (2 spotkania). Zakres materiałów pomocniczych/edukacyjnych będzie podlegać uzgodnieniu z pracownikiem Zamawiającego. 4.7 Ubezpieczenie NNW dla 23 uczestników wyjazdu i 1 osoby kadry na czas przejazdów i pobytu na wyjeździe na kwotę minimalną zł. na każdą osobę. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z Fakturą VAT / rachunkiem po zakończeniu wyjazdu, z zastrzeżeniem, iż najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyjazdu Wykonawca prześle do siedziby Zamawiającego faksem właściwy dokument. 4.8 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić apteczkę a w razie potrzeby zabezpieczyć i opłacić ewentualny transport chorego uczestnika wyjazdu do szpitala / placówki medycznej. 4.9 Zorganizowanie kuligu w zaprzęgach konnych dla 23 uczestników wyjazdu i 2 osób kadry (w tym jedna osoba kadry to opiekun zapewniony przez Wykonawcę dla grupy młodszych dzieci zgodnie z pkt ). W razie braku śniegu Wykonawca zorganizuje wycieczkę do Zamku w Niedzicy oraz

6 Elektrowni Wodnej w Niedzicy wraz z transportem i pokryciem kosztów biletów wstępów i przewodnika. Kulig, ewentualnie wycieczka realizowana będzie zgodnie ze Szczegółowym Programem Pobytu Zorganizowanie 23 uczestnikom wyjazdu spotkania z Mikołajem / spotkanie przy choince wraz z wręczeniem wszystkim dzieciom (16 osób) paczek świątecznych, przy czym wartość każdej z paczek oscylować będzie w kwocie zł i obejmować będzie drobne słodycze i owoce Opłacenie opłaty uzdrowiskowej/miejscowej za wszystkie osoby przebywające na wyjeździe, jeśli wymagać tego będzie lokalizacja ośrodka Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom wyjazdu. 5 Ponadto: 5.1 Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwą realizację przedmiotu zamówienia. 5.2 Wykonawca jest zobowiązany przekazać uczestnikom wyjazdu informację o współfinansowaniu przedmiotowego zamówienia przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przedstawić Zamawiającemu jedno pisemne oświadczenie w tej sprawie. 5.3 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem wyjazdu, realizowanego w oparciu o Szczegółowy Program Pobytu (stanowiący załącznik nr 1b do SIWZ). 5.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo (w uzasadnionych przypadkach) do zmniejszenia liczby uczestników wyjazdu. O dokładnej liczbie uczestników Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą organizacji wyjazdu. Zmniejszenie liczby uczestników wyjazdu nie może być większe niż ogółem 4 osoby. Zamawiający płaci za faktyczną liczbę osób rozpoczynających pobyt na wyjeździe. 5.5 Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia przez Instytucję Wdrażającą lub inny uprawniony podmiot oraz udzielać stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, na każde jej żądanie, a także na żądanie Zamawiającego. 5.6 W celu zapewnienia właściwej promocji realizowanego przez Zamawiającego projektu Wykonawca umożliwi umieszczenie w obiekcie stosowanych informacji.

7 CZĘŚĆ 3 Wyjazd podsumowująco szkoleniowy dla Uczestniczek Projektu (KDP) 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja jednego 3-dniowego (w tym 2 noclegi) wyjazdu podsumowująco szkoleniowego dla Uczestniku Projektu kobiet z dziećmi, wraz z transportem. Usługą objętych zostanie nie więcej niż 26 osób 10 Uczestniczek Projektu oraz ich 15 dzieci w wieku 2-15 lat, zwanych dalej uczestnikami wyjazdu, oraz 1 osoba z kadry Zamawiającego. Grupę dzieci młodszych stanowić będzie 6 osób, natomiast starszych 9 osób. 2. Pobyt uczestników wyjazdu nastąpi w terminie od do r. z zastrzeżeniem, że pobyt w ośrodku rozpoczyna się obiadokolacją w dniu r. i kończy się obiadem w dniu r. 3. Miejsce realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby usługa zrealizowana została w ośrodku położonym w miejscowościach zlokalizowanych na terenie Polski w odległości nie większej niż 60 i nie mniejszej niż 40 km od siedziby Zamawiającego (PCPR Gorlice, ul. Słoneczna 7). 4. Wykonawca będący organizatorem wyjazdu zapewni: 4.1 Pobyt na wyjeździe dla nie więcej niż 25 uczestników wyjazdu oraz dla 1 osoby z kadry Zamawiającego, 4.2 Zakwaterowanie w obiekcie, który spełnia następujące warunki: zakwaterowanie uczestników wyjazdu w dwu/trzy/cztero osobowych pokojach, z pełnym węzłem sanitarnym wc, umywalka, natrysk w każdym pokoju (z całodobowym dostępem do ciepłej i zimnej wody). Uczestnicy wyjazdu muszą być usytuowani w pokojach blisko siebie, w jednym budynku. Zamawiający wymaga, aby osoba kadry została zakwaterowana w samodzielnym pokoju. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia poszczególnych osób w pokojach zostaną ustalone z Wykonawcą na 2 dni przed rozpoczęciem wyjazdu, jednak Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić fakt, iż kobiety muszą być zakwaterowane w jednym pokoju ze swoimi dziećmi, zapewnia wyposażenie pokoi w jednoosobowe łóżka z pościelą (wyklucza się łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, krzesła i stoliki, szafki przy łóżkach, dysponuje: jedną salą szkoleniową (na terenie ośrodka) przystosowaną do przeprowadzenia warsztatów/zajęć dla uczestników wyjazdu, wyposażoną w odpowiednią liczbę stolików i miejsc siedzących a także w sprawny sprzęt dostępny w trakcie zajęć realizowanych w dniach r. tj. rzutnik, laptop/komputer stacjonarny oraz ekran ścienny (jeśli układ sali uniemożliwiać będzie wyświetlenie treści z rzutnika na ścianie) jedną salą zajęciową wyposażoną w odpowiednią liczbę stolików i miejsc siedzących. 4.3 całodzienne wyżywienie dla 25 uczestników wyjazdu oraz 1 osoby kadry, składające się z trzech posiłków: śniadanie, dwudaniowy obiad + deser (np. świeże ciasto,) i kolacja, z zastrzeżeniem, iż pobyt rozpoczyna się obiadokolacją i kończy obiadem. Dodatkowo Wykonawca w trakcie sobotnich i niedzielnych (15 i r.) zajęć dla dorosłych, dzieci starszych i młodszych (łącznie 4 poczęstunki) Wykonawca zapewni na każdy z tych poczęstunków: dla każdego dorosłego uczestnika: 2 3 kromki chleba z żółtym serem/wędliną, pastą rybną/jajkiem i ogórkiem/pomidorem a także świeże kruche ciastka, kawę rozpuszczalną, kawę parzoną, herbatę, cukier, śmietankę do kawy (w postaci płynnej), cytryny, dla każdego starszego i młodszego dziecka: 1 drożdżówkę (z serem/budyniem/marmoladą), baton z uwzględnieniem, iż dla małych dzieci ma być to baton łatwy do spożycia, banana i herbatę owocową, cukier. Ponadto w trakcie kuligu/wycieczki, o którym/ej mowa w pkt 4.8, Wykonawca zapewni każdej osobie suchy prowiant, tj. w przypadku osób dorosłych 1 bułkę/kanapkę (z serem/wędliną, oraz pomidorem/ogórkiem), w przypadku dzieci 1 drożdżówkę (z serem/budyniem/marmoladą) oraz dla każdego uczestnika wyjazdu: słodki baton

8 (z uwzględnieniem, iż dla małych dzieci ma być to baton łatwy do spożycia). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie do podawanych posiłków naczynia i sztućce w ilości adekwatnej do liczby osób biorących udział w zajęciach (wyklucza się możliwość stosowania sztućców plastikowych). Żywienie powinno odbywać się zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz z zachowaniem zasad higieny. 4.4 Przejazd 25 uczestnikom wyjazdu i 1 osobie kadry na trasie Gorlice miejsce pobytu na wyjeździe Gorlice (dojazd + powrót), sprawnym autokarem/busem w wersji turystycznej, wyposażonym w apteczkę. Wykonawca pokryje także koszty ewentualnych opłat parkingowych na postojach. 4.5 Wykwalifikowaną kadrę, tj.: osobę z co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym (związanym z opieką nad grupą dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym) dającym rękojmię sprawowania należytej opieki nad grupą dzieci młodszych. Opiekun młodszej grupy dzieci: przygotuje i zorganizuje sobotnie i niedzielne (15 i r.) zajęcia ruchowo edukacyjne dla dzieci młodszych. Zajęcia te powinny być adekwatne do wieku dzieci i mogą być również przeprowadzone na świeżym powietrzu, jeśli umożliwi to pogoda. Wszelkie materiały pomocnicze/edukacyjne (papier, kredki, gry planszowe, piłki) niezbędne do właściwego przeprowadzenia w/w zajęć, zapewnia Wykonawca, podejmie się opieki w trakcie trwania kuligu ewentualnie wycieczki krajoznawczej, 4.6 Ubezpieczenie NNW dla 25 uczestników wyjazdu i 1 osoby kadry na czas przejazdów i pobytu na wyjeździe na kwotę minimalną zł. na każdą osobę. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z Fakturą VAT / rachunkiem po zakończeniu wyjazdu, z zastrzeżeniem, iż najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyjazdu Wykonawca prześle do siedziby Zamawiającego faksem właściwy dokument. 4.7 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić apteczkę a w razie potrzeby zabezpieczyć i opłacić ewentualny transport chorego uczestnika wyjazdu do szpitala / placówki medycznej. 4.8 Zorganizowanie dla 25 uczestników wyjazdu i 2 osób kadry (w tym jedna osoba kadry to opiekun zapewniony przez Wykonawcę dla grupy młodszych dzieci zgodnie z pkt ) kuligu w zaprzęgach konnych. W razie braku śniegu Wykonawca zorganizuje wycieczkę do dwóch lokalnych atrakcji turystycznych wraz z transportem i pokryciem kosztów biletów wstępów i ewentualnego przewodnika. Kulig, ewentualnie wycieczka realizowana będzie zgodnie ze Szczegółowym Programem Pobytu. 4.9 Zorganizowanie 25 uczestnikom wyjazdu spotkania z Mikołajem / spotkania przy choince wraz z wręczeniem wszystkim dzieciom (15 osób) paczek świątecznych, przy czym wartość każdej z paczek oscylować będzie w kwocie zł i obejmować będzie drobne słodycze i owoce 4.10 Opłacenie opłaty uzdrowiskowej/miejscowej za wszystkie osoby przebywające na wyjeździe, jeśli wymagać tego będzie lokalizacja ośrodka Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom wyjazdu. 5. Ponadto: 5.1 Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwą realizację przedmiotu zamówienia. 5.2 Wykonawca jest zobowiązany przekazać uczestnikom wyjazdu informację o współfinansowaniu przedmiotowego zamówienia przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przedstawić Zamawiającemu jedno pisemne oświadczenie w tej sprawie. 5.3 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem wyjazdu, realizowanego w oparciu o Szczegółowy Program Pobytu (stanowiący załącznik nr 1c do SIWZ). 5.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo (w uzasadnionych przypadkach) do zmniejszenia liczby uczestników wyjazdu. O dokładnej liczbie uczestników Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą organizacji wyjazdu. Zmniejszenie liczby uczestników wyjazdu nie może być większe niż ogółem 5 osób. Zamawiający płaci za faktyczną liczbę uczestników rozpoczynających pobyt na wyjeździe. 5.5 Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie

9 prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia przez Instytucję Wdrażającą lub inny uprawniony podmiot oraz udzielać stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, na każde jej żądanie, a także na żądanie Zamawiającego. 5.6 W celu zapewnienia właściwej promocji realizowanego przez Zamawiającego projektu Wykonawca umożliwi umieszczenie w obiekcie stosowanych informacji.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr... (wzór)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr... (wzór) Projekt Czas na aktywność w Gminie Uście Gorlickie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr... (wzór)

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 57022-2011 z dnia 2011-03-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Staszów Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych oraz integracyjno-rehabilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wykonawca będący organizatorem wyjazdu zapewni:

Wykonawca będący organizatorem wyjazdu zapewni: 1 1.4. Wykonawca będący organizatorem wyjazdu zapewni: 1.4.1 realizację pobytu na wyjeździe dla nie więcej niż 42 dzieci i młodzieży, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 1. Część I - zorganizowaniu dwóch 3 dniowych wyjazdowych szkoleń pod nazwą Mediacje i negocjacje w

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Bochnia: Zorganizowanie dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i dla ich otoczenia wyjazdowego wyjazdowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach realizowanego projektu pn. Wzmacnianie

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Opis przedmiotu zamówienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Opis przedmiotu zamówienia 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie Czas na aktywność! 2.Informacje

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.81.2013 Przedmiotem zamówienia jest : zadanie 1 przedmiotu zamówienia: Zapewnienie bazy dydaktycznej, zakwaterowania, wyżywienia

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Opis przedmiotu zamówienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Opis przedmiotu zamówienia 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie Czas na aktywność! 2.Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL I. Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL dla 20 niepełnosprawnych uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim 1. Liczba uczestników 85 osób: 63 BO niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA.../POKL/2014. a. z siedzibą w. kod pocztowy: przy ul..., nr NIP, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

UMOWA.../POKL/2014. a. z siedzibą w. kod pocztowy: przy ul..., nr NIP, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: (WZÓR) Załącznik nr 2 UMOWA.../POKL/2014 zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Żarach przy ul. Artylerzystów 6, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia dwóch wycieczek integracyjnych ogółem dla 93 osób (50+43) oraz wyjazdowego seminarium z poradnictwem rodzinnym dla 18 osób

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 5. Warunki pobytu: Pokoje z węzłem sanitarnym z wyposażeniem standardowym.

Zapytanie ofertowe. 5. Warunki pobytu: Pokoje z węzłem sanitarnym z wyposażeniem standardowym. Zapytanie ofertowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Żary, dnia r. ZAPYTANIE O CENĘ. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Oznaczenie sprawy: PCR-UE

Żary, dnia r. ZAPYTANIE O CENĘ. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Oznaczenie sprawy: PCR-UE Oznaczenie sprawy: PCR-UE.272.3.2014 Żary, dnia 11.08.2014r. ZAPYTANIE O CENĘ W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy 1. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa organizacja szkoleń dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie warunków technicznych dla zorganizowania serii wyjazdowych szkoleń oraz seminariów. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; ul. Bełska 22, 38 700 Ustrzyki Dolne NIP REGON :

Zawarta w dniu w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; ul. Bełska 22, 38 700 Ustrzyki Dolne NIP REGON : U M O W A N R.. Zawarta w dniu w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; ul. Bełska 22, 38 700 Ustrzyki Dolne NIP: ; REGON: reprezentowanym przez: Magdalenę Wojtasik - Kierownik

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe na zorganizowanie działań o charakterze środowiskowym dla beneficjentów ostatecznych projektu Równe szanse.

Rozeznanie cenowe na zorganizowanie działań o charakterze środowiskowym dla beneficjentów ostatecznych projektu Równe szanse. Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pabianice, dnia 25.04.2014 r. Pomocy Rodzinie w Pabianicach ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrzeszów 10.04.2013 PCPR.UE.0320.8.2013 Szanowni Państwo! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w związku z realizacją projektu unijnego w ramach POKL, Priorytet VII, Podziałanie 7.1.2 zwraca

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 19.09.2011 Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Warszawa, dn. 14.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

1.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursów metodą e - learning. 1.8 Wykonawca zobowiązany jest ponadto:

1.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursów metodą e - learning. 1.8 Wykonawca zobowiązany jest ponadto: 1.6 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu, w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, programy wszystkich kursów. Programy będą podlegać pisemnej akceptacji

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. - w ostatnim dniu pobytu uczestników wykwaterowanie nastąpi po obiedzie, jednak nie wcześniej niż o godz.

ZAPYTANIE O CENĘ. - w ostatnim dniu pobytu uczestników wykwaterowanie nastąpi po obiedzie, jednak nie wcześniej niż o godz. Oznaczenie sprawy: PCR-UE.1702.1.2015 Żary, dnia 20.01.2015r. ZAPYTANIE O CENĘ W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn.

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 PROGRAM INSTYTUTU KSIĄŻKI Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. W ramach niniejszego Zapytania ofertowego Instytut Książki zwraca się z

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Miasto Otwock/Ośrodek Pomocy Społecznej Otwock, ul. Sosnowa 4 ZAPYTANIE OFETOWE NR 7/2012

Miasto Otwock/Ośrodek Pomocy Społecznej Otwock, ul. Sosnowa 4 ZAPYTANIE OFETOWE NR 7/2012 Miasto Otwock/Ośrodek Pomocy Społecznej 05-400 Otwock, ul. Sosnowa 4 ZAPYTANIE OFETOWE NR 7/2012 Otwock, dnia 19.11.2012 r. W związku z realizacją projektu Uwierz w siebie Ty tez potrafisz współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nie więcej niż 10 km (w linii drogowej- mierzona wg przeglądarki Google maps 3) Standard ośrodka:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nie więcej niż 10 km (w linii drogowej- mierzona wg przeglądarki Google maps 3) Standard ośrodka: ZP/UR/113/2014 Załącznik nr 1.1 do siwz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Opis wymagań wobec ośrodka 1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu ośrodka w terminie 07-14.09.2014

Bardziej szczegółowo

!!! SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

!!! SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ThisprojecthasreceivedfundingfromtheEuropeanUnion shorizon2020researchandinnovationprogrammeundergrantagreementn.664470 CEZAMAT/PU/4/2016 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 27.09.2011 Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia, informacje ogólne.

1. Przedmiot zamówienia, informacje ogólne. Mielec, 09.05.2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie Racjonalnej Terapii Zachowania dla

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. V. Minimalne warunki realizacji Zadania I przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. V. Minimalne warunki realizacji Zadania I przedmiotu zamówienia POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN. Zapytanie ofertowe

Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN. Zapytanie ofertowe Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN Zapytanie ofertowe Dotyczy: realizacji treningu umiejętności społecznych dla młodzieży - uczestników Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Respect ON działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych

Respect ON działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych załącznik nr 3 PROPOZYCJA UMOWY (zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych) Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, z siedzibą w Katowicach; adres:

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 - Harmonogram szkoleń i warsztatów oraz lista wymagań stawianych wykonawcom. Szkolenia i warsztaty dla uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola 38 osób bezrobotnych i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/78/2015 Załącznik nr 1.1 do siwz Przetarg nieograniczony na organizację 8 dniowego obozu szkoleniowo-integracyjnego z nauką jazdy konnej dla niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

Świecie nad Osą: Organizacja wizyty studyjnej Numer ogłoszenia: 128958-2013; data zamieszczenia: 03.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świecie nad Osą: Organizacja wizyty studyjnej Numer ogłoszenia: 128958-2013; data zamieszczenia: 03.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2013-04-03 11:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiecienadosa.lo.pl Świecie nad Osą: Organizacja wizyty studyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Krok do aktywności społeczno-zawodowej

Krok do aktywności społeczno-zawodowej Warszawa, dnia 13 maja 2014 roku Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa tel.: 22 628-07-12 mail: krokdoaktywnosci@cps.srodmiesicie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu Ośrodka w terminie 05 12 września 2015 r.

Opis przedmiotu zamówienia. 1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu Ośrodka w terminie 05 12 września 2015 r. ZP/UR/86/2015 Załącznik nr 1.1. do siwz Przetarg nieograniczony na organizację 8 dniowego obozu szkoleniowo integracyjnego w Łazach w Gninie Mielno nad Morzem Bałtyckim dla studentów z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa hotelarska z wyżywieniem i salą szkoleniową na potrzeby organizacji cyklu szkoleń, w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w Jednostkach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Rozdziału II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Rozdziału II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 ZAŁĄCZNIK NR 6 do Rozdziału II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 16-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego (14 dni turnus + 2 dni

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2013-05-24 14:02 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 201562-2013 z dnia 2013-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Otwock Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Wyjazdu konsultacyjno - integracyjnego

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,21.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-4a/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do Umowy Rozdział I. Dwudniowe spotkanie w Warszawie w dniach 26 i 27 listopada 2015 r. dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.37.2011 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Moduł I Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Katowice, 20.01.15r. Nasz znak: SCAL-Sz.0401.1.2015

Katowice, 20.01.15r. Nasz znak: SCAL-Sz.0401.1.2015 Katowice, 20.01.15r. Nasz znak: SCAL-Sz.0401.1.2015 Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia warsztatu umiejętności społecznych dla młodzieży uczestników Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji szkoleniowej Zamówienie obejmuje: 1. zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. Wymagania dotyczące obiektów:

Załącznik nr 1 do Umowy. Wymagania dotyczące obiektów: Wymagania dotyczące obiektów: Załącznik nr 1 do Umowy CZĘŚĆ I zamówienia: 1) Obiekt o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym powinien znajdować sie w odległości maksymalnie 120 km od siedziby Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2. HARMONOGRAM KONFERENCJI. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2. HARMONOGRAM KONFERENCJI. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji podsumowującej projekty epuap2 i SIPR w hotelu lub ośrodku

Bardziej szczegółowo

ZP/30/U/MOPS/12 Czeladź 29.11.2012

ZP/30/U/MOPS/12 Czeladź 29.11.2012 ZP/30/U/MOPS/12 Czeladź 29.11.2012 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: Organizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych, szkoleń z zakresu psychologicznodoradczego, specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl UMOWA Nr../13 Zał. Nr 3c do SIWZ dotycząca przeprowadzenia Warsztatów

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA. CZĘŚĆ 1 - Warsztaty dla rodziców i ich niepełnosprawnych dzieci

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA. CZĘŚĆ 1 - Warsztaty dla rodziców i ich niepełnosprawnych dzieci Zał. nr 1 do SIWZ CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi

Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi Łódź, dnia 27 grudnia 2011 r. Zapytanie ofertowe Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w trakcie wyjazdowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Komunikacja interpersonalna.

Zapytanie ofertowe. w trakcie wyjazdowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Komunikacja interpersonalna. Warszawa, dnia 31 stycznia 2014 roku Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa mail: otwarcinajutro@cps.srodmiesicie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tytuł zadania: Zorganizowanie szkoleo zamkniętych i udziału w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i obsługę logistyczną trzydniowego szkolenia wyjazdowego do Parku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych (Kod CPV: Główny przedmiot: 55100000-1 usługi hotelarskie, restauracyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 1. W ramach świadczonej usługi, Wykonawca ma obowiązek zapewnić:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 1. W ramach świadczonej usługi, Wykonawca ma obowiązek zapewnić: Załącznik nr 1 do umowy nr Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia A. 1. W ramach świadczonej usługi, Wykonawca ma obowiązek zapewnić: 1) świadczenie usługi hotelarskiej polegającej na zapewnieniu 1 noclegu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy Sącz: Usługi w zakresie: organizacja i przeprowadzenie kursów edukacyjnych dla uczestników projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wzór umowy. Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzór umowy Załącznik Nr 4 do SWIZ Umowa współfinansowana przez Unię Europejską UMOWA nr /2014 Zawarta dnia.. 2014r. w Łowiczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, Podrzeczna 30, NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny słownik zamówień: CPV: 80.50.00.00-9, 85.31.23.20-8.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny słownik zamówień: CPV: 80.50.00.00-9, 85.31.23.20-8. ZAPYTANIE OFERTOWE Wspólny słownik zamówień: CPV: 80.50.00.00-9, 85.31.23.20-8. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób I. Przedmiot zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Wsparcie i Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 30.04.2015r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dot.: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie/Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór usługodawcy na Zorganizowanie pobytu (noclegów i wyżywienia) uczestników obozów naukowych, w ramach

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy Sącz: Organizacja i przeprowadzenie konsultacji indywidualnych z psychologiem dla uczestników projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2016 Zamawiający: Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów, 58-500 Jelenia Góra, Osiedle Robotnicze 47a Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług: gastronomicznej, hotelowej (w tym zapewnienie miejsc parkingowych), wynajmu sali konferencyjnej wraz z obsługą, a także zapewnienie transportu zbiorowego na trasie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia I. Przedmiot zamówienia Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi obejmującej zapewnienie: noclegu, wyżywienia, sali szkoleniowej, sali komputerowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia - wykaz pokoi. Lp. Pokój Liczba osobowy osobowy osobowy 5

Załącznik nr 1 do zaproszenia - wykaz pokoi. Lp. Pokój Liczba osobowy osobowy osobowy 5 Załącznik nr 1 do zaproszenia - wykaz pokoi Lp. Pokój Liczba 1. 2 - osobowy 7 2. 3 osobowy 10 3. 4 - osobowy 5 Załącznik nr 2 do zaproszenia - Druk oferty.... (nazwa i adres oferenta). (miejscowość i data)

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 292898-2012; data zamieszczenia: 09.08.2012. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 288220-2012 data 06.08.2012 r.

Numer ogłoszenia: 292898-2012; data zamieszczenia: 09.08.2012. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 288220-2012 data 06.08.2012 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 288220-2012 z dnia 2012-08-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wąbrzeźno Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń: Nazwa szkolenia, ilość osób,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - część pierwsza

Opis przedmiotu zamówienia - część pierwsza Sygnatura: ZP-034/2015 Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - część pierwsza Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarskie i restauracyjne dotyczące podawania posiłków oraz udostępnienie wyposażonych

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa dotycząca organizacji usługi turystycznej zawarta w dniu.. w..,.., zwanymi w treści umowy ORGANIZATOREM a

WZÓR Umowa dotycząca organizacji usługi turystycznej zawarta w dniu.. w..,.., zwanymi w treści umowy ORGANIZATOREM a pomiędzy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA WZÓR Umowa dotycząca organizacji usługi turystycznej zawarta w dniu..

Bardziej szczegółowo

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, 03 czerwca 2015 r.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, 03 czerwca 2015 r. 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Warszawa, 03 czerwca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia: Organizacja sześciu 2-dniowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12.12.2013r.

Warszawa, 12.12.2013r. Warszawa, 12.12.2013r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/37/szkolenie usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych w projekcie Akademia uczniowska.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/91/Samorząd_03 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 8.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POKL/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POKL/2012 Celestynów, dn. 21/08/2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POKL/2012 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów Z A P R A S Z A do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 21.03.2011r. AT GROUP S.A. ul. Chopina 10 44-100 Gliwice

Gliwice, 21.03.2011r. AT GROUP S.A. ul. Chopina 10 44-100 Gliwice ul. Chopina 10 Gliwice, 21.03.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI ZAPEWNIENIA BAZY NOCLEGOWO-SZKOLENIOWEJ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (Usługa hotelowa, wyżywienie, wynajem sali szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR KRK/2014/06. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR KRK/2014/06. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowywane ze środków

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA /2015

Wzór umowy. Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA /2015 Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa współfinansowana przez Unię Europejską UMOWA /2015 Zawarta dnia.. w Łowiczu. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, Podrzeczna 30, NIP: 834-15-93-519,

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA Czaplinek, dnia 05.06.2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu systemowego Szansa na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób.

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób. OAK. KCB.2621/89/16 ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa hotelowa wraz z pełną obsługą restauracyjną

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy Sącz: Organizacja, obsługa logistyczno-techniczna i przeprowadzenie, w trybie grupowym, spotkania integracyjnego, dla uczestników projektu i ich bliskich pn. W stronę samodzielności i niezależności,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w... pomiędzy...reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w... pomiędzy...reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, Znak sprawy: PCPR.EFS.38/352/10/2010 Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu..... r. w...... pomiędzy.........reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym, a......z siedzibą w...

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UMOWY (zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych)

PROPOZYCJA UMOWY (zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych) PROPOZYCJA UMOWY (zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych) Uniwersytetem Śląskim, z siedzibą w Katowicach; adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski Katowice 16.12.2013 Dział Logistyki ul. Bankowa 12 40-007 Katowice tel. (32) 359 19 07 mail: joanna.kozbial@us.edu.

Uniwersytet Śląski Katowice 16.12.2013 Dział Logistyki ul. Bankowa 12 40-007 Katowice tel. (32) 359 19 07 mail: joanna.kozbial@us.edu. Uniwersytet Śląski Katowice 16.12.2013 Dział Logistyki ul. Bankowa 12 40-007 Katowice tel. (32) 359 19 07 mail: joanna.kozbial@us.edu.pl; Zaproszenie do składania ofert Niniejsze postepowanie jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na organizację usługi obejmującej. nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego. dn. 7-8.11.

Zapytanie ofertowe. na organizację usługi obejmującej. nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego. dn. 7-8.11. Wałbrzych 2011.10.14 Zapytanie ofertowe na organizację usługi obejmującej nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego dn. 7-8.11.2011 W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na przeprowadzenie kursu Spawacz metodą MIG MAG

ZAPYTANIE OFERTOWE. na przeprowadzenie kursu Spawacz metodą MIG MAG Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku 78 550 Czaplinek, ul. Pławieńska 3, tel. (94) 375 57 45, tel./fax. (94) 375 45 82 e mail: mgopsczaplinek@wp.pl ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo