OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia dwóch wycieczek integracyjnych ogółem dla 93 osób (50+43) oraz wyjazdowego seminarium z poradnictwem rodzinnym dla 18 osób (16 uczestników + 2 opiekunów) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie Projekt UMIEM WIĘCEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR.III.24-25/ ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ul. Podrzeczna 30, Łowicz NIP: REGON: tel./fax: www:pcpr.lowicz.pl. godziny pracy: poniedziałek piątek: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Łowicz, 16 lipca 2012r. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: CPV organizacja wycieczek Zorganizowanie i przeprowadzenie integracyjnej wycieczki weekendowej,,poznaj swój region do Łodzi ogółem dla 50 osób dorosłych (w tym niepełnosprawnych) w tym 3 opiekunów grupy. Wycieczka zorganizowana będzie dla beneficjentów uczestniczących w projekcie systemowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu pn UMIEM WIĘCEJ. Opis przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie integracyjnej wycieczki weekendowej,,poznaj swój region do Łodzi ogółem dla 50 osób dorosłych (w tym niepełnosprawnych) w tym 3 opiekunów grupy

2 wraz z transportem, wyżywieniem, zakwaterowaniem, biletami wstępu, opłatami parkingowymi finansowanej ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie ) CEL WYCIECZKI Celem uczestnictwa w weekendowej wycieczce integracyjnej jest poznanie swojego regionu, zabytków, obiektów godnych podziwu, wspólne spędzanie czasu przez osoby niepełnosprawne mające różne problemy zdrowotne, wspólne rozwiązywanie problemów, wspólne rozmowy i uczestnictwo w różnych imprezach towarzyszących, bliższe poznanie siebie, wspólna integracja. OŚRODEK Noclegi i wyżywienie (śniadanie i kolacja) powinny być zorganizowane na terenie tego samego ośrodka/pensjonatu/hotelu. ZAKWATEROWANIE: Obiekt musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (nie poruszającymi się na wózku). Zakwaterowanie uczestników w pokojach maksymalnie dwu/trzyosobowych (o podwyższonym standardzie), wyposażonych w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym. Każdy pokój musi być wyposażony w jednoosobowe łóżka z pościelą, szafy ubraniowe, krzesła, stolik. Woda mineralna dla każdego uczestnika. Ośrodek/hotel/pensjonat - pokoje oraz łazienki powinny być czyste i zadbane. Uczestnicy wycieczki winni być usytuowani w pokojach blisko siebie w jednym budynku. DOJAZD Zorganizowanie transportu zbiorowego dla uczestników projektu z Łowicza do miejsca realizacji usługi wraz z powrotem oraz transport w czasie całego pobytu. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z parkingiem i parkowaniem autokaru. Wykonawca odpowiedzialny jest za wynajem przewoźnika posiadającego wszelkie zezwolenia, licencje i ubezpieczenie. KADRA organizator ma zapewnić uczestnikom kadrę gwarantującą prawidłową organizację i przeprowadzenie wycieczki (pilota i przewodników). WYKONAWCA ZAPEWNI UCZESTNIKOM WYCIECZKI: a) warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa higieny pracy w trakcie pobytu. b) ubezpieczy wszystkich uczestników wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę min zł na 1 osobę w czasie całego pobytu oraz podczas przejazdu w obie strony. c) zapewni wyżywienie dla wszystkich uczestników wycieczki w tym: 3 posiłki dziennie, obiad dwu daniowy + sok lub kompot, z wyjątkiem pierwszego dnia, gdzie Wykonawca zapewni obiad i kolację, oraz ostatniego dnia, w którym wyżywienie obejmie dwa posiłki: śniadanie i obiad. d) zorganizuje i pokryje koszty biletów wstępu oraz pilota i przewodników. e) zwiedzanie atrakcji turystycznych Łodzi f) w razie potrzeby Wykonawca zapewni bezpłatną opiekę medyczną. g) Wykonawca podczas pobytu obowiązkowo zorganizuje: - wyjście do teatru h) Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją wycieczki.

3 i) Wykonawca dostosuje program wycieczki do osób niepełnosprawnych j) Wykonawca zapewni wyjazd z Łowicza o godzinie 08.00, a przewidywany powrót do Łowicza godzina Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku Nr 1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3.2 Przedmiotem zamówienia jest: CPV organizacja wycieczek Zorganizowanie i przeprowadzenie integracyjnej wycieczki weekendowej w Góry Świętokrzyskie (rodzice zastępczy + dzieci) ogółem dla 43 osób w tym 3 opiekunów grupy. Wycieczka zorganizowana będzie dla beneficjentów uczestniczących w projekcie systemowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu pn UMIEM WIĘCEJ. Opis przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie integracyjnej wycieczki weekendowej w Góry Świętokrzyskie ogółem dla 43 osób, w tym 3 opiekunów grupy wraz z transportem, wyżywieniem, zakwaterowaniem, biletami wstępu, opłatami parkingowymi, finansowanej ze środków EFS w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie ). CEL WYCIECZKI Celem uczestnictwa w weekendowej wycieczce integracyjnej jest poznanie regionu Gór Świętokrzyskich, zabytków, obiektów godnych podziwu, wspólne spędzanie czasu przez dzieci i rodziny zastępcze mające różne problemy psychologiczne, emocjonalne, zdrowotne, wspólne rozwiązywanie problemów, wspólne rozmowy i uczestnictwo w różnych imprezach towarzyszących, bliższe poznanie siebie, wspólna integracja. OŚRODEK Noclegi i wyżywienie (śniadanie i kolacja) powinny być zorganizowane na terenie tego samego ośrodka/pensjonatu/hotelu. ZAKWATEROWANIE: Zakwaterowanie uczestników w pokojach maksymalnie dwuosobowych (o podwyższonym standardzie), wyposażonych w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym. Każdy pokój musi być wyposażony w jednoosobowe łóżka z pościelą, szafy ubraniowe, krzesła, stolik. Woda mineralna dla każdego uczestnika. Ośrodek/hotel/pensjonat, pokoje oraz łazienki powinny być czyste i zadbane. Uczestnicy wycieczki winni być usytuowani w pokojach blisko siebie w jednym budynku.

4 DOJAZD Zorganizowanie transportu zbiorowego dla uczestników projektu z Łowicza do miejsca realizacji usługi wraz z powrotem oraz transport w czasie całego pobytu. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z parkingiem i parkowaniem autokaru. Wykonawca odpowiedzialny jest za wynajem przewoźnika posiadającego wszelkie zezwolenia, licencje i ubezpieczenie. KADRA organizator ma zapewnić uczestnikom kadrę gwarantującą prawidłową organizację i przeprowadzenie wycieczki (pilota i przewodników). WYKONAWCA ZAPEWNI UCZESTNIKOM WYCIECZKI: a) warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa higieny pracy w trakcie pobytu. b) ubezpieczy wszystkich uczestników wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę min zł na 1 osobę w czasie całego pobytu oraz podczas przejazdu w obie strony. c) zapewni wyżywienie dla wszystkich uczestników wycieczki, w tym: 3 posiłki dziennie, obiad dwu daniowy + sok lub kompot, z wyjątkiem pierwszego dnia, gdzie Wykonawca zapewni obiad i kolację, oraz ostatniego dnia, w którym wyżywienie obejmie dwa posiłki: śniadanie i obiad. d) zorganizuje i pokryje koszty biletów wstępu, pilota i przewodników,. e) zwiedzanie lokalnych atrakcji turystycznych, f) w razie potrzeby Wykonawca zapewni bezpłatną opiekę medyczną, g) Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją wycieczki. h) Wykonawca dostosuje program wycieczki do dzieci w wieku szkolnym i rodzin zastępczych i) Wykonawca zapewni wyjazd z Łowicza o godzinie 08.00, a przewidywany powrót do Łowicza godzina Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku Nr 1B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3.3 Przedmiotem zamówienia jest: CPV usługi w zakresie organizowania seminariów CPV usługi edukacji osób dorosłych i inne Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego seminarium z poradnictwem rodzinnym dla 16 osób + 2 opiekunów grupy na terenie województwa łódzkiego. Seminarium zorganizowane będzie dla beneficjentów uczestniczących w projekcie systemowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu pn UMIEM WIĘCEJ. Opis przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego seminarium z poradnictwem rodzinnym dla 16 osób + 2 opiekunów grupy na terenie województwa łódzkiego wraz z transportem, wyżywieniem, zakwaterowaniem, finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2).

5 CEL UDZIAŁU W SEMINARIUM Celem uczestnictwa w wyjazdowym seminarium jest: przeprowadzenie grupowego poradnictwa rodzinnego oraz indywidualne poradnictwo rodzinne, poznanie i integracja rodzin zastępczych, omówienie problemów dotyczących funkcjonowania rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. OŚRODEK Noclegi i wyżywienie powinny być zorganizowane na terenie tego samego ośrodka/pensjonatu/hotelu. ZAKWATEROWANIE: Zakwaterowanie uczestników w pokojach maksymalnie dwuosobowych (o podwyższonym standardzie), wyposażonych w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym. Każdy pokój musi być wyposażony w jednoosobowe łóżka z pościelą, szafy ubraniowe, krzesła, stolik. Wodę mineralną dla każdego uczestnika Ośrodek/hotel/pensjonat - pokoje oraz łazienki powinny być czyste i zadbane. Uczestnicy seminarium winni być usytuowani w pokojach blisko siebie w jednym budynku. Ośrodek/hotel/pensjonat powinien być wyposażony w basen lub usytuowany w atrakcyjnym terenie pozwalającym na ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego. DOJAZD Zorganizowanie transportu zbiorowego dla uczestników projektu z Łowicza do miejsca realizacji usługi wraz z powrotem oraz transport w czasie całego pobytu. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z parkingiem i parkowaniem autokaru. Wykonawca odpowiedzialny jest za wynajem przewoźnika posiadającego wszelkie zezwolenia, licencje i ubezpieczenie. KADRA Kadrę prowadzącą tj. specjalistę prowadzącego grupowe poradnictwo rodzinne zapewni i sfinansuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Łowiczu. WYKONAWCA ZAPEWNI UCZESTNIKOM SEMINARIUM: a) warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa higieny pracy w trakcie pobytu. b) ubezpieczy wszystkich uczestników wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę min zł na 1 osobę w czasie całego pobytu oraz podczas przejazdu w obie strony. c) zapewni wyżywienie dla wszystkich uczestników seminarium w tym: 3 posiłki dziennie, obiad dwu daniowy + sok lub kompot, plus deser, z wyjątkiem pierwszego dnia, gdzie Wykonawca zapewni obiad i kolację, oraz ostatniego dnia, w którym wyżywienie obejmie dwa posiłki: śniadanie i obiad. d) Wykonawca w ośrodku zapewni salę konferencyjną dla min. 18 osób z odpowiednim zapleczem technicznym tj. rzutnik, laptop, ekran ścienny w calu przeprowadzenia warsztatów z zakresu poradnictwa rodzinnego, materiały pisarskie dla uczestników seminarium (długopis, notatnik). Grupowe poradnictwo rodzinne prowadzone będzie w wymiarze 2 godz. e) Wykonawca zapewni susz konferencyjny w trakcie przerwy w zajęciach tj. ciasto, suche ciastka a także kawę, herbatę, zimne napoje. f) w razie potrzeby Wykonawca zapewni bezpłatną opiekę medyczną. g) Wykonawca podczas pobytu zorganizuje: - 1 wieczór integracyjny np. dyskoteka w połączeniu z ogniskiem lub grillem.

6 h) Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją seminarium i) Wykonawca zapewni wyjazd z Łowicza o godzinie 8.00, a przewidywany powrót do Łowicza godzina Liczba godzin z zakresu poradnictwa rodzinnego przypadająca na grupę: 2 godz. Warsztatów (trenera osobę do prowadzenia zajęć z zakresu poradnictwa rodzinnego zapewnia Zamawiający, jak również pokryje koszty jego wynagrodzenia). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku Nr 1C do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wymagane terminy wykonania zamówienia: 1) integracyjna wycieczka weekendowej,,poznaj swój region do Łodzi ogółem dla 50 osób dorosłych (w tym niepełnosprawnych), w tym 3 opiekunów grupy wraz z transportem, wyżywieniem, zakwaterowaniem, biletami wstępu, opłatami parkingowymi: sierpnia 2012r. 2) integracyjna wycieczka weekendowa w Góry Świętokrzyskie ( rodzice zastępczy + dzieci) ogółem dla 43 osób, w tym 3 opiekunów grupy wraz z transportem, wyżywieniem, zakwaterowaniem, biletami wstępu, opłatami parkingowymi: 1-16 września 2012r. 3) wyjazdowe seminarium z poradnictwem rodzinnym dla 16 osób + 2 opiekunów grupy na terenie województwa łódzkiego wraz z transportem, wyżywieniem, zakwaterowaniem: sierpnia 2012r. 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany terminów realizacji poszczególnych części zamówienia. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (na każdą część jedna oferta). 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Termin realizacji zamówienia: 18 sierpnia 2012r. 16 września 2012r. 8. Warunki udziału w postępowaniu: 1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 2) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców zgodnie z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 9. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń wg formuły: spełnia, nie spełnia. 10. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

7 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w formie pisemnej lub elektronicznej. SIWZ można odebrać bezpłatnie osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, pok. 3, otrzymać przesyłką pocztową bądź pobrać pocztą elektroniczną. 3. Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona SIWZ Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 13. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 14. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 15. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 16. Opis kryteriów oceny oferty i ich znaczenie Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Komisja Przetargowa dokona oceny ofert tylko tych Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów (ogólnie w skali 100 pkt) W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Przetargowa kierować się będzie następującymi kryteriami: 1) cena 60 pkt. ilość punktów przyznanych danej ofercie będzie wyliczana według następującego wzoru: najniższa oferowana cena brutto x 100% x 60 pkt. cena z oferty badanej Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wynosi 60 pkt. 2) atrakcyjność programu pobytu 25 pkt. ilość punktów przyznanych danej ofercie będzie wyliczana według następującego wzoru: Atrakcyjność programu pobytu = ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną/oferta z uzyskaną max ilością punktów x 100% x 25 pkt. 3) Doświadczenie w rozliczeniach związanych z finansowaniem wycieczek/seminarium ze środków EFS w ramach PO KL 15 pkt.

8 Doświadczenie w rozliczeniach związanych z finansowaniem turnusów ze środków EFS w ramach PO KL = ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną/oferta z uzyskaną max ilością punktów x 100% x 15 pkt. 2. Ustalone kryteria nie podlegają zmianie w trakcie prowadzonego postępowania. 3. Członkowie Komisji Przetargowej dokonają oceny kryteriów samodzielnie. 4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 6. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 7. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 8. Nie zamierza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 9. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających. 17. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1) Ofertę należy przesłać na adres siedziby Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna Łowicz lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 2) Termin składania ofert upływa r. o godz ) Za termin złożenia oferty uważa się termin dotarcia oferty do Zamawiającego. 4) Wykonawca złożonej oferty otrzyma potwierdzenie jej złożenia. 5) Złożona oferta zostanie opatrzona datą oraz godziną wpływu. 6) Oferty będą numerowane według kolejności wpływu do Zamawiającego. 7) Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania oferentowi. 8) Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, Łowicz w pok. Nr 3 9) Postępowanie składa się z części jawnej i niejawnej. 10) Podczas części jawnej Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny ofert, terminu wykonania zamówienia. Informacje, o których mowa w pkt. 10 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek. 18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Zgodnie z art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu

9 związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 19. INFORMACJE DODATKOWE Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Małgorzata Janicka stanowisko: pracownik socjalny, pok.3, tel Data powstania: wtorek, 16 lipca 2012r. Opublikowała:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia usługi integracyjny wyjazd na basen dla osób zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, realizowanych zgodnie z założeniami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia usługi dwie integracyjne wycieczki weekendowe do: Kotliny Kłodzkiej z jednodniowym zwiedzaniem Pragi oraz do Torunia i okolic

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nasz znak: PCPR.24-25/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym o łącznej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi: dwóch wycieczek krajoznawczo-edukacyjnych ogółem dla 100 osób - mieszkańców powiatu łowickiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia usługi zajęcia rehabilitacyjne, w tym karnet na basen dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zamówienie publiczne dotyczy przeszkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia usługi: weekendowego wyjazdu integracyjnoszkoleniowego dla rodzin zastępczych - mieszkańców powiatu łowickiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM KAPITAŁ LUDZKI UNIA EUi^OFEJSKA OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi: dwóch wycieczek krajoznawczo-edukacyjnych ogółem dła 54 osób

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia dwóch wyjazdowych całodobowych turnusów rehabilitacyjnych z programem aktywizacji zawodowej (doradztwem zawodowym) ogółem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wzór umowy. Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzór umowy Załącznik Nr 4 do SWIZ Umowa współfinansowana przez Unię Europejską UMOWA nr /2014 Zawarta dnia.. 2014r. w Łowiczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, Podrzeczna 30, NIP:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowego szkolenia dla wychowanków rodzin zastępczych ogółem 22 osoby, w tym 17 wychowankowie rodzin zastępczych, 1 osoba

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia usługi: wyjazdowy 10 dniowy kurs podstawowa obsługa komputera połączony z zabiegami rehabilitacyjnymi dla 20 osób (w tym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dotyczy zorganizowanie i przeprowadzenie usługi - dwóch wyjazdowych, całodobowych turnusów rehabilitacyjnych z programem aktywizacji zawodowej (warsztatami z doradztwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia usługi szkolenie w formie warsztatów,,zdrowy styl życia dla kobiet niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA /2015

Wzór umowy. Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA /2015 Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa współfinansowana przez Unię Europejską UMOWA /2015 Zawarta dnia.. w Łowiczu. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, Podrzeczna 30, NIP: 834-15-93-519,

Bardziej szczegółowo

Obydwie części zamówienia będą współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obydwie części zamówienia będą współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Inowrocław, 9 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Do zamówienia udzielanego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Nawojowska 118, Nowy Sącz,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Nawojowska 118, Nowy Sącz, 1 z 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=25... Nowy Sącz: PCFE.272.108.2011 Organizacja wycieczek szkolnych dla uczestników projektu pn. Aktywnie w przyszłość. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. V. Minimalne warunki realizacji Zadania I przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. V. Minimalne warunki realizacji Zadania I przedmiotu zamówienia POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Z EFS POKONAMY TRUDNOŚCI

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Z EFS POKONAMY TRUDNOŚCI Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klodawa.wlkp.pl Kłodawa: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE 3 - DNIOWEGO WYJAZDU INTEGRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Warszawa, dn. 14.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN. Zapytanie ofertowe

Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN. Zapytanie ofertowe Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN Zapytanie ofertowe Dotyczy: realizacji treningu umiejętności społecznych dla młodzieży - uczestników Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, Przykona, telefon/fax OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, Przykona, telefon/fax OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, 62-731 Przykona, telefon/fax. 632-791-721 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Usługa polegająca na organizacji wycieczek w ramach projektu Program rozwojowy Konopnicka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - korepetycje dla 36 dzieci

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - korepetycje dla 36 dzieci OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dotyczy usługi: zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - korepetycje dla 36 dzieci Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Umiem

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia obejmuje:

I. Przedmiot zamówienia obejmuje: Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego I. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania podsumowującego projekt UMIEM WIĘCEJ dla 130 osób (beneficjenci,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 1. Część I - zorganizowaniu dwóch 3 dniowych wyjazdowych szkoleń pod nazwą Mediacje i negocjacje w

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 57022-2011 z dnia 2011-03-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Staszów Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych oraz integracyjno-rehabilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

następujące w powiecie płockim na rok 2013 Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych Aktywna Strona 1 z 10

następujące w powiecie płockim na rok 2013 Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych Aktywna Strona 1 z 10 Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -usługi SEKCJA Ogłoszenie I: ZAMAWIAJĄCY dotyczy: zamówienia publicznego. I. mazowieckie, 1) Adres NAZWA strony I tel. ADRES: internetowej

Bardziej szczegółowo

Jastrzębie- Zdrój, dn r. Us RPO ZAPYTANIE OFERTOWE

Jastrzębie- Zdrój, dn r. Us RPO ZAPYTANIE OFERTOWE Us. 262.1.2.2016.RPO Jastrzębie- Zdrój, dn. 09.05.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu O krok do przodu realizowanego w ramach Priorytetu IX -Włączenie Społeczne dla działania 9.1.

Bardziej szczegółowo

MOPS.POKL.3356.2.2013. Zapytanie ofertowe

MOPS.POKL.3356.2.2013. Zapytanie ofertowe MOPS.POKL.3356.2.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu systemowego pt. Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia życiowej samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dot.: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie/Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe kursy dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego pn. "Przyjazne środowisko szansą na integrację

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe kursy dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego pn. Przyjazne środowisko szansą na integrację SF-3431-2/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe kursy dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego pn. "Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA /2015

Wzór umowy. Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA /2015 Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa współfinansowana przez Unię Europejską UMOWA /2015 Zawarta dnia.. w Łowiczu. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, Podrzeczna 30, NIP: 834-15-93-519,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Ostróda, dnia 21.02.2013 r. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzona w dniu 21.02.2013 r. przez Dyrektora Powiatowego Centrum

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zapytania ofertowego

Specyfikacja zapytania ofertowego Specyfikacja zapytania ofertowego Z dnia 30.01.2015 Do 13.02.2015, do godziny 16.00 CZĘŚĆ I I.Informacje o zamawiającym 1. Zamawiający: 2. Siedziba: ul. Chmielna 6 lok 6., 3. NIP: 525-19-16-874 4. REGON

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Ostróda, dnia 7.11.2012 r. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Oznaczenie sprawy: FZ.252.2.7.2012 I. Zamawiający Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Numer zs.zo.03.12.2010. (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Numer zs.zo.03.12.2010. (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Numer zapytania ofertowego zs.zo.03.12.2010 Wrocław, dn. 03 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Numer zs.zo.03.12.2010 (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: /EL/POKL5.4.2/01

Znak postępowania: /EL/POKL5.4.2/01 Znak postępowania: 140102/EL/POKL5.4.2/01 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na usługę hotelarsko-gastronomiczną

Bardziej szczegółowo

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL I. Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL dla 20 niepełnosprawnych uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług w zakresie kursu opiekun osób starszych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: Uwierz w swoje możliwości.

Świadczenie usług w zakresie kursu opiekun osób starszych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: Uwierz w swoje możliwości. Świadczenie usług w zakresie kursu opiekun osób starszych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: Uwierz w swoje możliwości. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Zwoleń: Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek dla osób niepełnosprawnych ich opiekunów i środowiska oraz dla kontynuujących naukę dzieci z rodzin zastępczych ich opiekunów i środowiska uczestników

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie podczas warsztatów komunikacji interpersonalnej (WKI) na terenie województwa wielkopolskiego w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób I. Przedmiot zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Wsparcie i Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Świecie nad Osą: Organizacja wizyty studyjnej Numer ogłoszenia: 128958-2013; data zamieszczenia: 03.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świecie nad Osą: Organizacja wizyty studyjnej Numer ogłoszenia: 128958-2013; data zamieszczenia: 03.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2013-04-03 11:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiecienadosa.lo.pl Świecie nad Osą: Organizacja wizyty studyjnej

Bardziej szczegółowo

ZP/30/U/MOPS/12 Czeladź 29.11.2012

ZP/30/U/MOPS/12 Czeladź 29.11.2012 ZP/30/U/MOPS/12 Czeladź 29.11.2012 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: Organizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych, szkoleń z zakresu psychologicznodoradczego, specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Pabianice: Zorganizowanie działań o charakterze środowiskowym dla osób niepełnosprawnych i usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych tj.: beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ) dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych o łącznej

Bardziej szczegółowo

Krok do aktywności społeczno-zawodowej

Krok do aktywności społeczno-zawodowej Warszawa, dnia 13 maja 2014 roku Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa tel.: 22 628-07-12 mail: krokdoaktywnosci@cps.srodmiesicie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 5. Warunki pobytu: Pokoje z węzłem sanitarnym z wyposażeniem standardowym.

Zapytanie ofertowe. 5. Warunki pobytu: Pokoje z węzłem sanitarnym z wyposażeniem standardowym. Zapytanie ofertowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: projektsp204@onet.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: projektsp204@onet.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: projektsp204@onet.pl Łódź: Usługi turystyczne - zorganizowanie 3 wycieczek edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Znak postępowania:140124/ik/pokl5.4.2/01 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, zwanego dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na usługę hotelarsko-gastronomiczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-pleszew.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-pleszew.info Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-pleszew.info Pleszew: Przeprowadzenie dwóch turnusów rehabilitacyjnych dla

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 3a do SIWZ UMOWA Nr../14 dotycząca przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 6/2014/TP, data: 04.08.2014 r.

Nr postępowania: 6/2014/TP, data: 04.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji wizyty studyjnej w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 6/2014/TP, data: 04.08.2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.81.2013 Przedmiotem zamówienia jest : zadanie 1 przedmiotu zamówienia: Zapewnienie bazy dydaktycznej, zakwaterowania, wyżywienia

Bardziej szczegółowo

Zapis treści ogłoszenia przed zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją treści SIWZ:

Zapis treści ogłoszenia przed zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją treści SIWZ: ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim 1. Liczba uczestników 85 osób: 63 BO niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi Łódź, ul. Nastrojowa 10 Tel./fax:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi Łódź, ul. Nastrojowa 10 Tel./fax: ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie podczas warsztatów integracyjnych w ramach prowadzonego projektu: Integracja sztuką wobec niepełnosprawności 4 Nr postępowania: 1/2017/PFRON/INT z dnia

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; ul. Bełska 22, 38 700 Ustrzyki Dolne NIP REGON :

Zawarta w dniu w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; ul. Bełska 22, 38 700 Ustrzyki Dolne NIP REGON : U M O W A N R.. Zawarta w dniu w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; ul. Bełska 22, 38 700 Ustrzyki Dolne NIP: ; REGON: reprezentowanym przez: Magdalenę Wojtasik - Kierownik

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dotyczy : WIM.BZ.0812.13.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień sektorowych przez Zamawiającego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 21.03.2011r. AT GROUP S.A. ul. Chopina 10 44-100 Gliwice

Gliwice, 21.03.2011r. AT GROUP S.A. ul. Chopina 10 44-100 Gliwice ul. Chopina 10 Gliwice, 21.03.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI ZAPEWNIENIA BAZY NOCLEGOWO-SZKOLENIOWEJ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (Usługa hotelowa, wyżywienie, wynajem sali szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrzeszów 10.04.2013 PCPR.UE.0320.8.2013 Szanowni Państwo! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w związku z realizacją projektu unijnego w ramach POKL, Priorytet VII, Podziałanie 7.1.2 zwraca

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego wraz z terapią psychospołeczną w ramach projektu Stać Mnie na Więcej w 2011 r

Przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego wraz z terapią psychospołeczną w ramach projektu Stać Mnie na Więcej w 2011 r Przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego wraz z terapią psychospołeczną w ramach projektu Stać Mnie na Więcej w 2011 r Numer ogłoszenia: 241312-2011; data zamieszczenia: 11.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat-leszczynski.pl; pcprleszno.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat-leszczynski.pl; pcprleszno. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat-leszczynski.pl; pcprleszno.pl Leszno: Organizacja wyjazdu warsztatowego umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bartosik Robert Józef Bartosik, 73-108 Morzyczyn, ul. Sosnowa 6D

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bartosik Robert Józef Bartosik, 73-108 Morzyczyn, ul. Sosnowa 6D ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Zachodniopomorski Aktywny Abstynent, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt "Otwarci na jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Otwarci na jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - dalej "ustawa" i Regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi 92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267 Tel./fax: 42 649-18-03

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi 92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267 Tel./fax: 42 649-18-03 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie podczas integracyjnych warsztatów arteterapeutycznych na terenie miasta Zakopane w ramach prowadzonego projektu: Integracja sztuką wobec niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,21.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-4a/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149, Łódź: Nazwa zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Warszawy dla 25 dzieci + 3 opiekunów ze świetlicy środowiskowej przy ul. Senatorskiej 4. Numer ogłoszenia: 253752-2014;

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wynajem sali podczas Warsztatów Komunikacji Interpersonalnej (WKI) na terenie województwa małopolskiego w ramach prowadzonego projektu: Czas na pracę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 12, ul. Naruszewicza 35, 93-161 Łódź,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 12, ul. Naruszewicza 35, 93-161 Łódź, Łódź: świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej w ramach projektu Laboratorium mody realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej progu 207 000,00 Euro na zamówienie pn. "Organizacja oraz przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Brzeg, 06.09.2013r. PR-4532-SP-46/2013. tel. (077) 444 13 90 do 92 http://pup.brzeg.sisco.info email: opbr@praca.gov.

SPECYFIKACJA. Brzeg, 06.09.2013r. PR-4532-SP-46/2013. tel. (077) 444 13 90 do 92 http://pup.brzeg.sisco.info email: opbr@praca.gov. Brzeg, 06.09.2013r. PR-4532-SP-46/2013 SPECYFIKACJA W związku z realizacją projektu pn. STAŁA PRACA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1., prosi o złożenie ofert cenowych na

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 3/2013/TP, data: r.

Nr postępowania: 3/2013/TP, data: r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji wizyt studyjnych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 3/2013/TP, data: 16.01.2013 r. 1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia dwóch wyjazdowych, całodobowych turnusów rehabilitacyjnych z programem aktywizacji zawodowej (doradztwem zawodowym) realizowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt "Otwarci na jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Otwarci na jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - dalej "ustawa" i Regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Rozdziału II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Rozdziału II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 ZAŁĄCZNIK NR 6 do Rozdziału II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 16-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego (14 dni turnus + 2 dni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto Katowice, dnia 20 sierpnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto na rezerwację oraz wynajem sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr... (wzór)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr... (wzór) Projekt Czas na aktywność w Gminie Uście Gorlickie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr... (wzór)

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267 Tel./fax:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267 Tel./fax: ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie podczas warsztatu Porozumienie bez przemocy w ramach prowadzonego projektu: Sprawić Moc Nr postępowania: 9/2016/PFRON/SM data: 15 listopad 2016 r. 1. NAZWA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL Warszawa, 08.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL I. Nazwa i adres zamawiającego: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

4.3 całodzienne wyżywienie dla 22 uczestników wyjazdu oraz 1 osoby kadry, składające się z trzech posiłków: śniadanie, dwudaniowy obiad + deser (np.

4.3 całodzienne wyżywienie dla 22 uczestników wyjazdu oraz 1 osoby kadry, składające się z trzech posiłków: śniadanie, dwudaniowy obiad + deser (np. 4.1.3.1 4.3 całodzienne wyżywienie dla 22 uczestników wyjazdu oraz 1 osoby kadry, składające się z trzech posiłków: śniadanie, dwudaniowy obiad + deser (np. świeże ciasto) i kolacja, z zastrzeżeniem, iż

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2013-03-21 18:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminalinia.com.pl/jednostki-organizacyjne-i-gdk,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania_2013

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe na zorganizowanie działań o charakterze środowiskowym dla beneficjentów ostatecznych projektu Równe szanse.

Rozeznanie cenowe na zorganizowanie działań o charakterze środowiskowym dla beneficjentów ostatecznych projektu Równe szanse. Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pabianice, dnia 25.04.2014 r. Pomocy Rodzinie w Pabianicach ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, 62-731 Przykona, telefon/fax. 632-791-721 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, 62-731 Przykona, telefon/fax. 632-791-721 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, 62-731 Przykona, telefon/fax. 632-791-721 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Usługa polegająca na sprawowaniu opieki nad dziećmi na wycieczkach w ramach projektu Program

Bardziej szczegółowo

ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO

ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu AKTYWNI ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO - projekt systemowy PCPR Głogów, współfinansowanego przez Unię Europejską Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz.U. Nr 230, poz.1694 z póz.zm.).

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz.U. Nr 230, poz.1694 z póz.zm.). AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12 a 59-400 Jawor Jawor, dnia 13 czerwca 2011 r. Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługi w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, dla uczestników projektu Lepsza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na przeprowadzenie kursu Spawacz metodą MIG MAG

ZAPYTANIE OFERTOWE. na przeprowadzenie kursu Spawacz metodą MIG MAG Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku 78 550 Czaplinek, ul. Pławieńska 3, tel. (94) 375 57 45, tel./fax. (94) 375 45 82 e mail: mgopsczaplinek@wp.pl ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi IZ.272.21.2015 Usługa hotelarska, w tym: zapewnienie sal, wyżywienia oraz zakwaterowania dla uczestników wyjazdowych warsztatów socjoterapeutycznych w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl UMOWA Nr../13 Zał. Nr 3 do SIWZ dotycząca przeprowadzenia Warsztatów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz warsztatów z zakresu auditu wewnętrznego SZJ i SZBI w ramach projektu pn.: Wyższa jakość i wzrost

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie usług hotelarskich i gastronomicznych w ramach projektu Faurecia Polish Academy WND-POKL.02.01.

Zapytanie ofertowe w sprawie usług hotelarskich i gastronomicznych w ramach projektu Faurecia Polish Academy WND-POKL.02.01. Zapytanie ofertowe w sprawie usług hotelarskich i gastronomicznych w ramach projektu Faurecia Polish Academy WND-POKL.02.01.01-00-093/08 Określenie przedmiotu zamówienia Zakup usług gastronomicznych i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Jastrzębia, 28 sierpnia 2012 r.

Zapytanie ofertowe. Jastrzębia, 28 sierpnia 2012 r. Zapytanie ofertowe Jastrzębia, 28 sierpnia 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie wyjazdu integracyjno w ramach projektu Inwestując w

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 24.04.2013 r. PCPR-V-POKL.Poz.271.5.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759 z późn. zm)

Bardziej szczegółowo

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku ul. Sokólska 2 15-865 Białystok Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 4 kwietnia 2019 r. Sygn.: Projekt Wszystko zaczyna się w przedszkolu WND-RPPD.03.01.01-20-0236/17

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU. Dotyczy realizacji projektu "Bądź aktywny - zmień swoje życie" współfinansowanego ze środków

ZAPYTANIE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU. Dotyczy realizacji projektu Bądź aktywny - zmień swoje życie współfinansowanego ze środków NAROOOWA STRATEGIA SP6JNOSCI.Projekt pn. "Bądź aktywny Cedry Wielkie, 12 październik 2010 r. ZAPYTANIE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU Dotyczy realizacji projektu "Bądź aktywny współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wieliczka.pl/zss. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa jednostka organizacyjna.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wieliczka.pl/zss. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa jednostka organizacyjna. Wieliczka: Zakup usług opieki nad uczniami upośledzonymi umysłowo podczas dwudniowej wycieczki do Kotliny Kłodzkiej Numer ogłoszenia: 158884-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo