Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer ogłoszenia: 292898-2012; data zamieszczenia: 09.08.2012. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 288220-2012 data 06.08.2012 r."

Transkrypt

1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wąbrzeźno Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń: Nazwa szkolenia, ilość osób, ilość godzin teoretycznych i praktycznych: 1.Warsztaty psychologiczne dla osób poszukujących pracy- Ilość osób 20 - Ilość godzin... Termin składania ofert: Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, Ul. Wolności 32, Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel , fax SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń: Nazwa szkolenia, ilość osób, ilość godzin teoretycznych i praktycznych: 1.Warsztaty psychologiczne dla osób poszukujących pracy- Ilość osób 20 - Ilość godzin teoretycznych 20 i praktycznych 0 2.Doradztwo zawodowe Ilość osób 22 Ilość godzin - teoretycznych 20- praktycznych 0 3.Bukieciarstwo i florystyka- Ilość osób 6 - Ilość godzin -teoretycznych 40 - praktycznych 80 4.Kasy fiskalne - Ilość osób 4 -Ilość godzin teoretycznych 15- praktycznych 10 5.Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej -Ilość osób 7 - Ilość godzi teoretycznych 30 - praktycznych 20 6.Obsługa wózków widłowych - Ilość osób 3 - Ilość godzin teoretycznych 30 - praktycznych 40 7.Trening kompetencji społecznych - Ilość osób 8 -Ilość godzin teoretycznych 20 - praktycznych 0 8.Warsztaty psychologiczne dla matek samotnie wychowujących dzieci- Ilość osób 8- Ilość godzin teoretycznych 20- praktycznych 0 9.Szkoła rodzica- Ilość osób -8 Ilość godzin teoretycznych 20- praktycznych 0 10.Warsztaty psychologiczne dla osób uzależnionych- Ilość osób 7- Ilość godzin teoretycznych 20 - praktycznych 0 11.Poradnictwa w zakresie dbania o własny wizerunek- Ilość osób 7- Ilość godzin teoretycznych 20 - praktycznych 0 12Warsztaty gospodarowania budżetem domowym- Ilość osób 10 -Ilość godzin teoretycznych 20 - praktycznych 0 Ponadto w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do realizacji tzw. działań o charakterze środowiskowym, to znaczy: 1. Wyjazd integracyjny Golub- Dobrzyń - Toruń dla 16 osób, atrakcje: - zwiedzanie zamku w Golubiu- Dobrzyniu - pobyt w aguaparku Olender w Wielkiej Nieszawie - zwiedzanie Torunia z przewodnikiem - seans filmowy w kinie Cinema 2. Wyjazd integracyjny Brodnica- Lidzbark Welski dla 40 osób, atrakcje: - zwiedzanie Brodnicy (zwiedzanie wieży zamkowej oraz miasta z przewodnikiem ) - program integracyjny w Lidzbarku Welskim (elementy programu integracyjnego: zorbing, strzelnica, gry zespołowe ) 3. Wyjazd integracyjny do Osady Karbówko dla 14 osób, atrakcje: -

2 zwidzenia okolicy Osady Karbówko na bryczkach konnych - Chata solna lub mini SPA - program integracyjny (elementy programu integracyjnego: konkursy sprawnościowe, strzelnica-wiatrówki i łuki, turniej piłkarzyków stołowych). Szkolenie ma na celu uzyskanie przez jego uczestników praktycznej umiejętności z zakresu danego szkolenia, a w przypadku warsztatów psychologicznych i doradztwa zawodowego wzrost motywacji, podniesienie samooceny, zwiększenie komunikatywności. Szkolenie musi odbywać się w dni robocze od poniedziałku od piątku w godzinach między 8.00 a Za godzinę szkolenia przyjmuje się 45minu zajęć dydaktycznych. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach realizacji zamówienia zapewnić opiekę dla dzieci w czasie, gdy opiekunowie lub rodzice dzieci uczestniczyć będą w ww. szkoleniach. Pod pojęciem zorganizowania opieki rozumie się opiekę osoby dorosłej na każde 7 dzieci, która w czasie trwania szkolenia przeprowadzi z dziećmi gry i zabawy ruchowe. W tym celu wykonawca zapewni lokal spełniający warunki sanitarne, bhp i ppoż., oddalony od miejsca szkolenia nie więcej niż 0,5 km. Wykonawca podczas sprawowania opieki nad dziećmi zapewni im drugie śniadanie lub podwieczorek w zależności od pory dnia. Nazwa szkolenia, w którym uczestniczy rodzic lub opiekun dziecka, wiek dzieci, ilość dzieci, którym należy zapewnić opiekę: 1.Warsztaty psychologiczne dla osób poszukujących pracy: Wiek dzieci-rok- 1 dziecko Wiek dzieci- 2 lata- 3 dzieci Wiek dzieci-4 lata- 1 dziecko 2.Doradztwo zawodowe: Wiek dzieci-rok- 1 dziecko Wiek dzieci- 2 lata- 3 dzieci Wiek dzieci- 4 lata- 1 dziecko 3.Bukieciarstwo i florystyka: Wiek dzieci-rok- 1 dziecko Wiek dzieci-4 lata- 1 dziecko 4.Kasy fiskalne 0 5.Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej: Wiek dzieci- 2 lata- 3 dzieci 6.Obsługa wózków widłowych 0 7.Trening kompetencji społecznych: Wiek dzieci- rok- 2 dzieci Wiek dzieci- 2 lata- 2 dzieci Wiek dzieci- 3 lata- 2 dzieci Wiek dzieci- 4 lata- 1 dziecko 8.Warsztaty psychologiczne dla matek samotnie wychowujących dzieci: Wiek dzieci- rok- 2 dzieci Wiek dzieci- 2 lata- 2 dzieci Wiek dzieci- 3 lata- 2 dzieci Wiek dzieci- 4 lata- 1 dziecko 9.Szkoła rodzica: Wiek dziecirok- 2 dzieci Wiek dzieci- 2 lata- 2 dzieci Wiek dzieci- 3 lata- 2 dzieci Wiek dzieci- 4 lata- 1 dziecko 10.Warsztaty psychologiczne dla osób uzależnionych 0 11.Poradnictwa w zakresie dbania o własny wizerunek 0 12Warsztaty gospodarowania budżetem domowym: Wiek dzieci-rok- 5 dzieci Wiek dzieci- 2 lata- 5 dzieci Wiek dzieci- 3 lata- 3 dzieci Wiek dzieci- 4 lata- 1 dziecko Wykonawca w ramach realizacji usług szkoleniowych zobowiązany będzie do: 1.Zapewnienia miejsca szkolenia na terenie Wąbrzeźna, wyposażonego w minimum krzesła i stoły lub ławki w ilości odpowiadającej uczestnikom szkolenia, tablice lub flipchart, sprzęt niezbędny do realizacji programu szkolenia. Lokal, w którym odbywać się będą szkolenia musi spełniać warunki sanitarne, tj. WC, umywalka wraz dostępem do ciepłej wody, papieru toaletowego, mydła do rąk, ręczników papierowych lub suszarki do rąk. Sala powinna spełniać wymogi BHP oraz ochrony PPOŻ, musi być minimum ogrzewana, oświetlona i wentylowana. Zamawiający nie dopuszcza, aby miejscem szkoleń były szkoły lub przedszkola na terenie miasta Wąbrzeźna. Pomieszczenie, w którym odbywać się będą szkolenia Wykonawca musi oznakować zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki. 2. Obowiązkiem wykonawcy będzie ubezpieczenie NW uczestników szkolenie oraz zapewnienie ubrań roboczych i wymaganego przepisami sprzętu dla osób biorących udział w szkoleniu, które obejmuje zajęcia praktyczne. 3. Wykonawca zorganizuje i sfinansuje badania lekarskie dla uczestników szkoleń praktycznych, stosowanie do charakteru szkolenia. 4. Wykonawca zapewni catering dla uczestników szkolenia, jeżeli w danym dniu zajęcia będą trwały dłużej niż 6 godzin. Pod pojęciem cateringu zamawiający rozumie obiad dwudaniowy podany w lokalu dostosowanym do żywienia zbiorowego, położonym na terenie miasta Wąbrzeźno. 5. W każdym dniu szkolenia wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia catering w miejscu szkolenia, przez co rozumie się gorące napoje typu kawa, herbata, ciasto -1 kawałek dla uczestnika. Niezależnie od zapisów pkt Wykonawca zapewni nieodpłatnie uczestnikom szkolenia materiały

3 szkoleniowe, które będą stanowić własność uczestników szkolenia. Materiały te muszą być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia. Muszą to być minimum notatniki, literatura przedmiotu zgodna z programem szkolenia, długopisy. Dodatkowymi materiałami mogą być skrypty, płyty CD lub materiały ksero - czytelne i dobrej jakości. Materiały szkoleniowe muszą być oznakowane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki... W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń: Nazwa szkolenia, ilość osób, ilość godzin teoretycznych i praktycznych: 1.Warsztaty psychologiczne dla osób poszukujących pracy- Ilość osób 20 - Ilość godzin teoretycznych 20 i praktycznych 0 2.Doradztwo zawodowe Ilość osób 22 Ilość godzin - teoretycznych 20- praktycznych 0 3.Bukieciarstwo i florystyka- Ilość osób 6 - Ilość godzin -teoretycznych 40 - praktycznych 80 4.Kasy fiskalne - Ilość osób 4 -Ilość godzin teoretycznych 15- praktycznych 10 5.Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej -Ilość osób 7 - Ilość godzi teoretycznych 30 - praktycznych 20 6.Obsługa wózków widłowych - Ilość osób 3 - Ilość godzin teoretycznych 48 - praktycznych 19 7.Trening kompetencji społecznych - Ilość osób 8 -Ilość godzin teoretycznych 20 - praktycznych 0 8.Warsztaty psychologiczne dla matek samotnie wychowujących dzieci- Ilość osób 8- Ilość godzin teoretycznych 20- praktycznych 0 9.Szkoła rodzica- Ilość osób -8 Ilość godzin teoretycznych 20- praktycznych 0 10.Warsztaty psychologiczne dla osób uzależnionych- Ilość osób 7- Ilość godzin teoretycznych 20 - praktycznych 0 11.Poradnictwa w zakresie dbania o własny wizerunek- Ilość osób 7- Ilość godzin teoretycznych 20 - praktycznych 0 12Warsztaty gospodarowania budżetem domowym- Ilość osób 10 -Ilość godzin teoretycznych 20 - praktycznych 0 Ponadto w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do realizacji tzw. działań o charakterze środowiskowym, to znaczy: 1. Wyjazd integracyjny Golub- Dobrzyń - Toruń dla 16 osób, atrakcje: - zwiedzanie zamku w Golubiu- Dobrzyniu - pobyt w aguaparku Olender w Wielkiej Nieszawie - zwiedzanie Torunia z przewodnikiem - seans filmowy w kinie Cinema 2. Wyjazd integracyjny Brodnica- Lidzbark Welski dla 40 osób, atrakcje: - zwiedzanie Brodnicy (zwiedzanie wieży zamkowej oraz miasta z przewodnikiem ) - program integracyjny w Lidzbarku Welskim (elementy programu integracyjnego: zorbing, strzelnica, gry zespołowe ) 3. Wyjazd integracyjny do Osady Karbówko dla 14 osób, atrakcje: - zwidzenia okolicy Osady Karbówko na bryczkach konnych - Chata solna lub mini SPA - program integracyjny (elementy programu integracyjnego: konkursy sprawnościowe, strzelnica-wiatrówki i łuki, turniej piłkarzyków stołowych). Szkolenie ma na celu uzyskanie przez jego uczestników praktycznej umiejętności z zakresu danego szkolenia, a w przypadku warsztatów psychologicznych i doradztwa zawodowego wzrost motywacji, podniesienie samooceny, zwiększenie komunikatywności. Szkolenie musi odbywać się w dni robocze od poniedziałku od piątku w godzinach między 8.00 a Za godzinę szkolenia przyjmuje się 45minu zajęć dydaktycznych. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach realizacji zamówienia zapewnić opiekę dla dzieci w czasie, gdy opiekunowie lub rodzice dzieci uczestniczyć będą w ww. szkoleniach. Pod pojęciem zorganizowania opieki rozumie się opiekę osoby dorosłej na każde 7 dzieci, która w czasie trwania szkolenia przeprowadzi z dziećmi gry i zabawy ruchowe. W tym celu wykonawca zapewni lokal spełniający warunki sanitarne, bhp i ppoż., oddalony od miejsca szkolenia nie więcej niż 0,5 km. Wykonawca podczas sprawowania opieki nad dziećmi zapewni im drugie śniadanie lub podwieczorek w zależności od pory dnia. Nazwa szkolenia, w którym uczestniczy rodzic lub opiekun dziecka, wiek dzieci, ilość dzieci, którym należy zapewnić opiekę: 1.Warsztaty psychologiczne dla osób poszukujących pracy: Wiek dzieci-rok- 1 dziecko Wiek dzieci- 2 lata- 3 dzieci Wiek dzieci-4 lata- 1 dziecko 2.Doradztwo zawodowe: Wiek dzieci-rok- 1 dziecko Wiek dzieci- 2 lata- 3 dzieci Wiek dzieci- 4 lata- 1 dziecko 3.Bukieciarstwo i florystyka: Wiek dzieci-rok- 1 dziecko Wiek dzieci-4 lata- 1 dziecko 4.Kasy fiskalne 0 5.Sprzedawca z obsługą kasy

4 fiskalnej: Wiek dzieci- 2 lata- 3 dzieci 6.Obsługa wózków widłowych 0 7.Trening kompetencji społecznych: Wiek dzieci- rok- 2 dzieci Wiek dzieci- 2 lata- 2 dzieci Wiek dzieci- 3 lata- 2 dzieci Wiek dzieci- 4 lata- 1 dziecko 8.Warsztaty psychologiczne dla matek samotnie wychowujących dzieci: Wiek dzieci- rok- 2 dzieci Wiek dzieci- 2 lata- 2 dzieci Wiek dzieci- 3 lata- 2 dzieci Wiek dzieci- 4 lata- 1 dziecko 9.Szkoła rodzica: Wiek dziecirok- 2 dzieci Wiek dzieci- 2 lata- 2 dzieci Wiek dzieci- 3 lata- 2 dzieci Wiek dzieci- 4 lata- 1 dziecko 10.Warsztaty psychologiczne dla osób uzależnionych 0 11.Poradnictwa w zakresie dbania o własny wizerunek 0 12Warsztaty gospodarowania budżetem domowym: Wiek dzieci-rok- 5 dzieci Wiek dzieci- 2 lata- 5 dzieci Wiek dzieci- 3 lata- 3 dzieci Wiek dzieci- 4 lata- 1 dziecko Wykonawca w ramach realizacji usług szkoleniowych zobowiązany będzie do: 1.Zapewnienia miejsca szkolenia na terenie Wąbrzeźna, wyposażonego w minimum krzesła i stoły lub ławki w ilości odpowiadającej uczestnikom szkolenia, tablice lub flipchart, sprzęt niezbędny do realizacji programu szkolenia. Lokal, w którym odbywać się będą szkolenia musi spełniać warunki sanitarne, tj. WC, umywalka wraz dostępem do ciepłej wody, papieru toaletowego, mydła do rąk, ręczników papierowych lub suszarki do rąk. Sala powinna spełniać wymogi BHP oraz ochrony PPOŻ, musi być minimum ogrzewana, oświetlona i wentylowana. Zamawiający nie dopuszcza, aby miejscem szkoleń były szkoły lub przedszkola na terenie miasta Wąbrzeźna. Pomieszczenie, w którym odbywać się będą szkolenia Wykonawca musi oznakować zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki. 2. Obowiązkiem wykonawcy będzie ubezpieczenie NW uczestników szkolenie oraz zapewnienie ubrań roboczych i wymaganego przepisami sprzętu dla osób biorących udział w szkoleniu, które obejmuje zajęcia praktyczne. 3. Wykonawca zorganizuje i sfinansuje badania lekarskie dla uczestników szkoleń praktycznych, stosowanie do charakteru szkolenia. 4. Wykonawca zapewni catering dla uczestników szkolenia, jeżeli w danym dniu zajęcia będą trwały dłużej niż 6 godzin. Pod pojęciem cateringu zamawiający rozumie obiad dwudaniowy podany w lokalu dostosowanym do żywienia zbiorowego, położonym na terenie miasta Wąbrzeźno. 5. W każdym dniu szkolenia wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia catering w miejscu szkolenia, przez co rozumie się gorące napoje typu kawa, herbata, ciasto -1 kawałek dla uczestnika. Niezależnie od zapisów pkt Wykonawca zapewni nieodpłatnie uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe, które będą stanowić własność uczestników szkolenia. Materiały te muszą być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia. Muszą to być minimum notatniki, literatura przedmiotu zgodna z programem szkolenia, długopisy. Dodatkowymi materiałami mogą być skrypty, płyty CD lub materiały ksero - czytelne i dobrej jakości. Materiały szkoleniowe muszą być oznakowane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki.. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4). W ogłoszeniu jest: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą zapewnić wykonywanie usług szkoleniowych przez osoby posiadające minimum: a) w przypadku zajęć teoretycznych minimum wykształcenie średnie związane z zakresem prowadzonych szkoleń, kurs lub przygotowanie pedagogiczne. b) w przypadku zajęć praktycznych minimum wykształcenie zawodowe związane z przedmiotem prowadzonych zajęć lub minimum 3 letni staż pracy w zawodzie związanym z przedmiotem prowadzonych szkoleń praktycznych, tj. dla: - bukieciarstwa i florystyki- kwiaciarka; florystka; - Obsługa wózków widłowych - operator wózków widłowych; -sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej/obsługa kas fiskalnych - sprzedawca; Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty..

5 W ogłoszeniu powinno być: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą zapewnić wykonywanie usług szkoleniowych przez osoby posiadające minimum: a) w przypadku zajęć teoretycznych minimum wykształcenie średnie związane z zakresem prowadzonych szkoleń, kurs lub przygotowanie pedagogiczne. b) w przypadku zajęć praktycznych minimum wykształcenie zawodowe związane z przedmiotem prowadzonych zajęć lub minimum 3 letni staż pracy w zawodzie związanym z przedmiotem prowadzonych szkoleń praktycznych, tj. dla: - bukieciarstwa i florystyki- kwiaciarka; florystka; - Obsługa wózków widłowych - operator wózków widłowych; -sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej/obsługa kas fiskalnych - sprzedawca; c) w przypadku osób do zadań, których należeć będzie opieka nad dziećmi wymagane jest, aby osoba, ta posiadała wykształcenie minimum średnie oraz minimum 2 letni staż pracy z dziećmi w placówkach oświatowych, np. nauczyciel, pomoc przedszkolna. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: godzina 15:30, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wolności 32, Wąbrzeźno, pokój nr 3.. W ogłoszeniu powinno być: godzina 15:30, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wolności 32, Wąbrzeźno, pokój nr 3.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Cedry Wielkie: Organizacja kursów: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2013 z dnia 12.07.2013r. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Radości. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zaproszenie. Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań, 05 maja 2014 r. Zaproszenie Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert w konkursie na stanowisko edukatora w

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty Sztabin, dn. 13.04.2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty W związku z realizacją projektu Twój czas Twoje miejsce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi?

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Informacje szczegółowe 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Działalnością klubów zajmują się utworzone przez mieszkańców (nawet początkowo dla potrzeb konkursu)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 9 2015-01-22 16:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na kompleksowej realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie. 1.Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Ukcie Ukta 70 12-220 Ruciane-Nida 2.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo