Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision"

Transkrypt

1 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14

2 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Climate Controls & Security oddziału firmy United Technologies Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwy i logo TruVision oraz Interlogix są znakami towarowymi firmy United Technologies. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. United Technologies Corporation 3211 Progress Drive, Lincolntown, NC 28092, USA Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Unii Europejskiej: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holandia Informacje kontaktowe są dostępne w witrynie internetowej lub

3 Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie 1 Rozdział 2 Dostęp do sieci 3 Sprawdzanie poziomu zabezpieczeń przeglądarki internetowej 3 Dostęp do kamery przez Internet 5 Przegląd okna przeglądarki internetowej kamery 6 Rozdział 3 Konfiguracja kamery 9 Przegląd menu konfiguracji 9 Konfiguracja lokalna 10 System time (Czas systemowy) 12 Ustawienia sieci 13 Parametry nagrywania 17 Obraz wideo 19 OSD 22 Tekst na obrazie 24 Maski prywatności 25 Alarmy wykrycia ruchu 26 Alarmy antysabotażowe 28 Alarmy wyjątków 29 Wejścia i wyjścia alarmowe 30 Parametry zrzutu obrazu 31 Ustawienia systemu NAS 32 Urządzenia pamięci masowej 33 Harmonogram nagrywania 34 Ustawienia portu RS Ustawienia portu RS Rozdział 4 Zarządzanie kamerami 39 Zarządzanie użytkownikami 39 Uwierzytelnianie RTSP 42 Konflikt adresów IP 43 Telnet 43 Przywracanie ustawień domyślnych 43 Import/eksport pliku konfiguracji 44 Uaktualnianie oprogramowania układowego 44 Ponowne uruchamianie kamery 46 Rozdział 5 Obsługa kamery 47 Logowanie i wylogowywanie 47 Tryb podglądu na żywo 47 Odtwarzanie nagranego wideo 48 Wyszukiwanie zdarzeń w dziennikach 51 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision i

4 Obsługa sterowania PTZ 53 Indeks 57 ii Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

5 Rozdział 1 Wprowadzenie Jest to instrukcja obsługi następujących modeli kamer IP TruVision: TVB-1101 (1,3 megapiksela, kamera IP typu Bullet, PAL) TVB-3101 (1,3 megapiksela, kamera IP typu Bullet, NTSC) TVB-1102 (3 megapiksele, kamera IP typu Bullet, PAL) TVB-3102 (3 megapiksele, kamera IP typu Bullet, NTSC) TVD-1103 (1,3 megapiksela, mała kamera kopułowa IP VF, PAL) TVD-3103 (1,3 megapiksela, mała kamera kopułowa IP VF, NTSC) TVD-1104 (3 megapiksele, mała kamera kopułowa IP VF, PAL) TVD-3104 (3 megapiksele, mała kamera kopułowa IP VF, NTSC) TVD-1101 (1,3 megapiksela, mała wewnętrzna kamera kopułowa IP, PAL) TVD-3101 (1,3 megapiksela, mała wewnętrzna kamera kopułowa IP, NTSC) TVD-1102 (3 megapiksele, mała wewnętrzna kamera kopułowa IP, PAL) TVD-3102 (3 megapiksele, mała wewnętrzna kamera kopułowa IP, NTSC) TVW-1101 (1,3 megapiksela, kamera kopułowa IP do montażu klinowego, PAL) TVW-3101 (1,3 megapiksele, kamera kopułowa IP do montażu klinowego, NTSC) TVW-1102 (3 megapiksele, kamera kopułowa IP do montażu klinowego, PAL) TVW-3102 (3 megapiksele, kamera kopułowa IP do montażu klinowego, NTSC) Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision 1

6 0BRozdział 1: Wprowadzenie 2 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

7 Rozdział 2 Dostęp do sieci Ta instrukcja wyjaśnia, w jaki sposób można skonfigurować podłączoną do sieci kamerę za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Kamery IP TruVision można konfigurować i sterować nimi z poziomu programu Microsoft Internet Explorer (IE) lub innej przeglądarki. Podane procedury dotyczą przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer (IE). Sprawdzanie poziomu zabezpieczeń przeglądarki internetowej W przypadku korzystania z interfejsu przeglądarki internetowej można zainstalować formanty ActiveX w celu utworzenia połączenia i oglądania obrazu wideo w programie Internet Explorer. Jednakże z powodu zwiększonego poziomu zabezpieczeń nie można pobierać danych, takich jak nagrania wideo i obrazy. Dlatego należy sprawdzić poziom zabezpieczeń na komputerze, aby można było sterować kamerami przez Internet i, w razie potrzeby, zmodyfikować ustawienia formantów ActiveX. Konfigurowanie formantów ActiveX w programie Internet Explorer Należy sprawdzić ustawienia formantów ActiveX przeglądarki internetowej. Aby zmienić poziom zabezpieczeń przeglądarki internetowej: 1. W programie Internet Explorer kliknij polecenie Internet Options (Opcje internetowe) w menu Tools (Narzędzia). 2. Na karcie Security (Zabezpieczenia) kliknij strefę, do której chcesz przypisać witrynę internetową, w obszarze Select a Web content zone to specify its security settings (Wybierz strefę do wyświetlenia lub zmień ustawienia zabezpieczeń). 3. Kliknij przycisk Custom Level (Poziom niestandardowy). Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision 3

8 1BRozdział 2: Dostęp do sieci 4. Zmień ustawienia opcji ActiveX controls and plug-ins (Formanty ActiveX i dodatki plug-in), które są podpisane lub oznaczone jako bezpieczne, na Enable (Włącz). Zmień ustawienia opcji ActiveX controls and plug-ins (Formanty ActiveX i dodatki plug-in), które nie są podpisane, na Prompt (Monituj) lub Disable (Wyłącz). Kliknij przycisk OK. - lub - W obszarze Reset Custom Settings (Resetowanie ustawień niestandardowych), w polu Reset To (Resetuj do) kliknij poziom zabezpieczeń dla całej strefy i wybierz pozycję Medium (Średni). Kliknij przycisk Reset (Resetuj). Następnie kliknij przycisk OK, aby przejść do karty Security (Zabezpieczenia) w oknie Internet Options (Opcje internetowe). 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby przejść do karty Security (Zabezpieczenia) w oknie Internet Options (Opcje internetowe). 4 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

9 1BRozdział 2: Dostęp do sieci Użytkownicy systemu Windows Vista i Windows 7 Program Internet Explorer w systemach Windows Vista i Windows 7 zawiera zwiększone środki bezpieczeństwa, pozwalające na uchronienie komputera przed instalacją złośliwego oprogramowania. Aby korzystać z pełnych funkcji interfejsu przeglądarki internetowej w systemach Windows Vista i Windows 7, należy wykonać następujące czynności: Uruchom na swojej stacji roboczej interfejs przeglądarki z uprawnieniami administratora Dodaj adres IP kamery do listy zaufanych witryn w przeglądarce Aby dodać adres IP kamery do listy zaufanych witryn w przeglądarce: 1. Uruchom program Internet Explorer. 2. Kliknij menu Tools (Narzędzia), a następnie polecenie Internet Options (Opcje internetowe). 3. Kliknij kartę Security (Zabezpieczenia), a następnie kliknij ikonę Trusted sites (Zaufane witryny). 4. Kliknij przycisk Sites (Witryny). 5. Usuń zaznaczenie pola wyboru Require server verification (https:) for all sites in this zone (Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie). 6. Podaj adres IP w polu Dodaj tę witrynę do strefy. 7. Kliknij przycisk Add (Dodaj), a następnie kliknij przycisk Close (Zamknij). 8. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Internet Options (Opcje internetowe). 9. Podłącz kamerę i korzystaj z pełnych funkcji przeglądarki. Dostęp do kamery przez Internet Dostęp do kamery i jej konfiguracji przez Internet można uzyskać z poziomu przeglądarki internetowej. Zalecane jest, aby po ukończeniu konfigurowania zmienić hasło administratora. Ustawienia kamery powinni zmieniać tylko autoryzowani użytkownicy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zarządzanie użytkownikami na stronie 39. Aby uzyskać dostęp do kamery online: 1. Wprowadź w przeglądarce internetowej adres IP kamery (domyślnie jest to ). Aby sprawdzić adres IP kamery, użyj narzędzia TruVision Device Finder dostępnego na dysku CD. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Login (Logowanie). Uwaga: Sprawdź, czy formanty ActiveX są włączone. Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision 5

10 1BRozdział 2: Dostęp do sieci 2. Wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. ID użytkownika: admin Hasło: Kliknij przycisk Login (Zaloguj). Zostanie wyświetlone okno przeglądarki internetowej w trybie podglądu na żywo. Przegląd okna przeglądarki internetowej kamery Okno przeglądarki internetowej kamery umożliwia wyświetlanie, nagrywanie i odtwarzanie obrazu wideo, a także zarządzanie kamerą z dowolnego komputera z dostępem do Internetu. Łatwe w obsłudze elementy sterujące przeglądarki zapewniają szybki dostęp do wszystkich funkcji kamery. Patrz Rysunek 1 na stronie 6. Jeżeli przez sieć podłączonych jest kilka kamer, należy dla każdej kamery otworzyć osobne okno. Rysunek 1: Interfejs przeglądarki internetowej 6 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

11 1BRozdział 2: Dostęp do sieci Tabela 1: Przegląd interfejsu przeglądarki internetowej Numer Nazwa 1. Live view (Podgląd na żywo) 2. Playback (Odtwarzanie) Opis Kliknij, aby wyświetlić obraz wideo na żywo. Kliknij, aby odtworzyć nagranie wideo. 3. Log (Rejestr) Kliknij, aby wyszukać zapisy zdarzeń w dzienniku. Dostępne są trzy główne typy: Alarm (Alarmy), Exception (Wyjątek) i Operation (Działania). 4. Konfiguracja Kliknij, aby wyświetlić okno konfiguracji w celu skonfigurowania kamery. 5. Current user (Bieżący użytkownik) Wyświetla zalogowanego w danym momencie użytkownika. 6. Logout (Wyloguj) Kliknij, aby wylogować się z systemu. Można to zrobić w dowolnym momencie. 7. PTZ controls (Menu sterowania PTZ) Czynności związane z kierunkiem, powiększeniem, ostrością, przysłoną, oświetleniem i sterowaniem wycieraczką. Uwaga: czynności związanych z kierunkiem, oświetleniem i sterowania wycieraczką można używać wtedy, gdy kamera obsługuje protokół RS-485 i zamontowano zewnętrzny moduł kadrowania/pochylania, oświetlenia lub wycieraczkę. 8. Przeglądarka Wyświetlanie wideo na żywo. Są tu wyświetlane godzina, data i nazwa kamery. 9. Uruchom/zatrzymaj podgląd na żywo Kliknij, aby uruchomić/zatrzymać podgląd na żywo. 10. Zrzut Kliknij, aby zrobić zrzut zapisu wideo. Zrzut zostanie zapisany w domyślnym folderze w formacie JPEG. 11. Rozpocznij/zatrzymaj nagrywanie 12. Powiększenie cyfrowe 13. Dwukierunkowy dźwięk Kliknij, aby nagrywać obraz wideo na żywo. Kliknij, aby włączyć cyfrowy zoom. Włączanie/wyłączanie mikrofonu. 14. Dźwięk Regulacja głośności. Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision 7

12 1BRozdział 2: Dostęp do sieci 8 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

13 Rozdział 3 Konfiguracja kamery Ten rozdział wyjaśnia, jak skonfigurować kamery za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Po zainstalowaniu sterowników kamery należy skonfigurować jej ustawienia sieciowe za pomocą przeglądarki internetowej. Aby konfigurować kamery przez Internet, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora. Okno przeglądarki internetowej kamery umożliwia zdalne skonfigurowanie kamery z poziomu komputera. Opcje przeglądarki internetowej mogą się różnić w zależności od modelu kamery. Kamera jest konfigurowana za pomocą menu wyświetlanych na ekranie (OSD). W panelu konfiguracyjnym dostępne są dwa główne foldery: Konfiguracja lokalna Konfiguracja Przegląd menu konfiguracji W panelu Configuration (Konfiguracja) można skonfigurować serwer, sieć, kamerę, alarmy, użytkowników, transakcje i inne parametry, na przykład aktualizacje oprogramowania układowego. Opis dostępnych folderów konfiguracji można znaleźć na Rysunek 2 i w Tabela 2. Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision 9

14 2BRozdział 3: konfiguracja kamer Rysunek 2: panel Konfiguracja (wybrana karta Informacje o urządzeniu) Tabela 2: Przegląd panelu Configuration (Konfiguracja) Numer Foldery konfiguracji Opis 1. System Umożliwia określenie podstawowych informacji, w tym numeru seryjnego i bieżącej wersji oprogramowania układowego, ustawień godziny, parametrów konserwacji i portu szeregowego. 2. Sieć Umożliwia określenie parametrów sieci wymaganych w celu uzyskania dostępu do kamery przez Internet. 3. Wideo i dźwięk Umożliwia określenie parametrów nagrywania. 4. Obraz Umożliwia określenie parametrów obrazu, ustawień OSD, tekstu nakładki i maski prywatności. 5. Zabezpieczenia Umożliwia określenie użytkowników uprawnionych do korzystania z kamery, ich haseł i uprawnień dostępu, uwierzytelniania RTSP, filtra adresów IP i dostępu do usługi telnet. 6. Zdarzenia Umożliwia określenie wykrywania ruchu, monitorowania antysabotażowego i konfiguracji zrzutów obrazu. 7. Pamięć masowa Umożliwia określenie harmonogramu nagrywania, zarządzania pamięcią i konfiguracji systemu NAS. Konfiguracja lokalna Za pomocą menu Lokalne można zarządzać typem protokołu, trybem wyświetlania na żywo i ścieżkami lokalnej pamięci masowej. W panelu Konfiguracja kliknij opcję Konfiguracja lokalna, aby wyświetlić okno Konfiguracja lokalna. Opis różnych parametrów menu można znaleźć na Rysunek 3 i w Tabela Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

15 2BRozdział 3: konfiguracja kamer Rysunek 3: Przykładowe okno konfiguracji (tu: konfiguracji lokalnej) Tabela 3: Przegląd okna Local configuration (Konfiguracja lokalna) Numer Parametry Opis Parametry podglądu na żywo 1. Protokół Umożliwia określenie używanego protokołu sieciowego. Dostępne są poniższe opcje: TCP, UDP, MULTICAST i HTTP. 2. Działanie podglądu na żywo Umożliwia określenie szybkości transmisji. Record File Settings (Ustawienia nagrywania plików) Dostępne są poniższe opcje: Least Delay (Najmniejsze opóźnienie), Balanced (Zrównoważone) lub Best Fluency (Najlepsza płynność). 3. Ustawienia nagrywania plików Umożliwia określenie maksymalnego rozmiaru pliku. Dostępne są poniższe opcje: 256 MB, 512 MB i 1 G. 4. Zapisz pliki nagrania w Umożliwia określenie katalogu przechowywania nagranych plików. 5. Zapisz pobrane pliki w Umożliwia określenie katalogu przechowywania pobranych plików. Picture and Clip Settings (Ustawienia obrazu i klipów) 6. Zapisz zrzuty obrazu w trybie podglądu na żywo w 7. Zapisz zrzuty obrazu w trybie odtwarzania w Umożliwia określenie katalogu do zapisywania zrzutów obrazu w trybie podglądu na żywo. Umożliwia określenie katalogu do zapisywania zrzutów obrazu w trybie odtwarzania. 8. Zapisz klipy w Umożliwia określenie katalogu do zapisywania klipów wideo w trybie odtwarzania. Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision 11

16 2BRozdział 3: konfiguracja kamer System time (Czas systemowy) NTP (Network Time Protocol) to protokół służący do synchronizowania zegarów urządzeń sieciowych, takich jak kamer i komputerów z adresem IP. Podłączenie urządzeń sieciowych do dedykowanego serwera czasu NTP zapewnia ich synchronizację. Aby ustawić czas i datę systemową, należy wykonać następujące czynności: 1. W folderze System kliknij kartę Time Settings (Ustawienia czasu), aby otworzyć jej okno. 2. Z menu rozwijanego Time Zone (Strefa czasowa) wybierz strefę czasową najbardziej zbliżoną do lokalizacji kamery. 3. W sekcji Time Sync zaznacz jedną z opcji ustawień godziny i daty: Synchronize with an NTP server (Synchronizacja z serwerem NTP): Zaznacz pole wyboru NTP (Serwer NTP) i wprowadź adres serwera NTP. Odstęp czas może mieć wartość od 1 do minut. - lub - Set manually (Ustaw ręcznie): włącz funkcję Manual Time Sync (Ręczna synchronizacja czasu), a następnie kliknij ikonę systemowy za pomocą podręcznego kalendarza., aby ustawić czas Uwaga: można też zaznaczyć pole wyboru Sync with computer time (Synchronizuj z czasem komputera), aby zsynchronizować czas kamery z czasem komputera. 4. Zaznacz pole wyboru Enable DST (Włącz czas letni), aby włączyć funkcję czasu letniego i ustawić okres obowiązywania czasu letniego. 5. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. 12 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

17 2BRozdział 3: konfiguracja kamer Ustawienia sieci Uzyskanie dostępu do kamery przez sieć wymaga zdefiniowania określonych ustawień sieci. Ustawienia sieci można zdefiniować w folderze Network (Sieci). Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rysunek 4 i Tabela 4 poniżej. Rysunek 4: okno Sieć (pokazana karta TCP/IP) Tabela 4: Network parameters (Parametry sieci) Nu mer Parametry Opis 1. TCP/IP Typ karty sieciowej: umożliwia określenie typu karty sieciowej. Ustawienie domyślne to Auto (Automatycznie). Inne dostępne opcje: 10M Half-dup, 10M Full-dup, 100M Half-dup i 100M Full-dup. DHCP: włącz tę opcję, aby automatycznie uzyskiwać adres IP i inne ustawienia sieciowe z tego serwera. Adres IPv4: umożliwia określenie adresu IPv4 kamery. Maska podsieci IPv4: umożliwia określenie maski podsieci IPv4. Brama domyślna IPv4: umożliwia określenie adresu IP bramy IPv4. Tryb IPv6: umożliwia wybranie ustawień trybu IPv6, takich jak Ręczne, DHCP i Anonsowanie routera. Adres IPv6: umożliwia określenie adresu IPv6 kamery. Długość prefiksu podsieci IPv6: umożliwia określenie długości prefiksu IPv6. Brama domyślna IPv6: umożliwia określenie adresu IP bramy IPv6. Adres MAC: ustawiony na 00:4d:c1:33:11:d4. MTU: umożliwia określenie prawidłowego zakresu wartości MTU. Wartość domyślna to Multicast Address (Adres transmisji wielokrotnej): umożliwia określenie adresu IP klasy D z zakresu od do Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision 13

18 2BRozdział 3: konfiguracja kamer Nu mer Parametry Opis Nie jest konieczne określanie tej opcji, jeśli funkcja transmisji wielokrotnej nie jest używana. Niektóre routery uniemożliwiają użycie tej funkcji w przypadku dużej ilości danych przesyłanych w sieci. DNS server (Serwer DNS): umożliwia określenie serwera DNS dla używanej sieci. 2. Port HTTP Port (Port HTTP): umożliwia określenie portu używanego przez przeglądarkę Internet Explorer (IE). Wartością domyślną jest 80. RTSP Port (Port RTSP): umożliwia określenie portu RTSP. Domyślny numer portu wynosi 554. HTTPS Port (Port HTTPS): umożliwia określenie portu HTTPS. Domyślny numer portu wynosi 443. Port SDK: umożliwia określenie portu SDK. Domyślny numer portu wynosi DDNS Umożliwia określenie adresu IP serwera, DynDNS i ezddns. 4. PPPoE (Protokół PPPoE) Ta opcja pozwala pobrać dynamiczny adres IP. 5. SNMP Włącz protokół SNMP, aby uzyskać dane dotyczące stanu kamery i jej parametrów X Po włączeniu tej opcji dane kamery są zabezpieczone i przy podłączaniu kamery do sieci konieczne jest uwierzytelnienie. 7. QoS (Jakość usług) Włącz tę opcję, aby rozwiązać problemy związane z opóźnieniami i obciążeniem, konfigurując priorytet wysyłania danych. 8. FTP Umożliwia określenie adresu FTP i folderu, do którego będą przesyłane zrzuty obrazu z kamery. 9. Umożliwia określenie adresu , na który wysyłane są wiadomości w przypadku wystąpienia alarmu. Aby zdefiniować parametry TCP/IP: 1. W folderze Network (Sieć) kliknij kartę TCP/IP (Protokół TCP/IP), aby otworzyć jej okno. 2. Skonfiguruj takie ustawienia karty sieciowej, jak NIC Type (Typ karty sieciowej), ustawienia IPv4, ustawienia IPv6, ustawienia MTU i Multicast Address (Adres transmisji wielokrotnej). 3. Jeżeli jest dostępny serwer DHCP, zaznacz opcję DHCP. 4. Jeśli ustawienia serwera DNS są wymagane w niektórych aplikacjach (np. do wysyłania wiadomości ), należy skonfigurować opcję Preferred DNS Server (Preferowany serwer DNS) lub Alternate DNS Server (Alternatywny serwer DNS). 5. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. 14 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

19 2BRozdział 3: konfiguracja kamer Aby zdefiniować parametry portu: 1. W folderze Network (Sieć) kliknij kartę Port (Port), aby otworzyć jej okno. 2. Ustaw port HTTP, port RTSP, port HTTPS oraz port SDK kamery. 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Aby zdefiniować parametry DDNS: 1. W folderze Network (Sieć) kliknij kartę DDNS, aby otworzyć jej okno. 2. Zaznacz pole Enable DDNS (Włącz DDNS), aby włączyć tę funkcję. 3. Wybierz ustawienie opcji DDNS Type (Typ DDNS). Dostępne są dwie opcje: DynDNS i IPServer. DynDNS: wprowadź nazwę użytkownika i hasło zarejestrowane w witrynie internetowej DynDNS. Nazwa domeny odpowiada domenie witryny internetowej DynDNS. ezddns: wprowadź nazwę hosta, zostanie automatycznie zarejestrowana w trybie online. IPServer: wprowadź adres serwera IP. 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Aby zdefiniować parametry PPPoE: 1. W folderze Network (Sieć) kliknij kartę PPPoE, aby otworzyć jej okno. 2. Zaznacz pole Enable PPPoE (Włącz PPPoE), aby włączyć tę funkcję. 3. Wprowadź dane w polach User Name (Nazwa użytkownika), Password (Hasło) i Confirm password (Potwierdź hasło) w celu uzyskania dostępu do protokołu PPPoE. 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Aby zdefiniować parametry SNMP: Uwaga: przed skonfigurowaniem protokołu SNMP należy najpierw pobrać oprogramowanie SNMP i umożliwić odbieranie informacji o kamerze za pośrednictwem portu SNMP. Ustawienie opcji Trap Adddress (Adres pułapki) umożliwia wysyłanie przez kamerę wiadomości o zdarzeniu alarmowym i wyjątku do centrum nadzoru. Wybrana wersja protokołu SNMP musi być taka sama, jak wersja obsługiwana przez oprogramowanie SNMP. 1. W folderze Network (Sieć) kliknij kartę SNMP, aby otworzyć jej okno. 2. Wybierz wersję protokołu SNMP: v1, v2c lub v3. 3. Skonfiguruj ustawienia SNMP. Konfiguracja oprogramowania SNMP musi być taka sama, jak skonfigurowane tu ustawienia SNMP. 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision 15

20 2BRozdział 3: konfiguracja kamer Aby zdefiniować parametry 802.1x: Uwaga: przełącznik lub router, do którego jest podłączona kamera, musi także obsługiwać standard IEEE 802.1X; musi też być skonfigurowany serwer. Wprowadź i zarejestruj nazwę użytkownika i hasło protokołu 802.1X na serwerze. 1. W folderze Network (Sieć) kliknij kartę 802.1X (Protokół 802.1X), aby otworzyć jej okno. 2. Zaznacz pole Enable IEEE 802.1X (Włącz protokół IEEE 802.1X) aby włączyć tę funkcję. 3. Skonfiguruj ustawienia protokołu 802.1X, w tym wersję EAPOL, nazwę użytkownika i hasło. Wersja EAPOL musi być taka sama, jak wersja na routerze czy przełączniku. 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Aby zdefiniować parametry QoS: 1. W folderze Network (Sieć) kliknij kartę QoS, aby otworzyć jej okno. 2. Skonfiguruj ustawienia QoS, w tym Video / Audio DSCP (DSCP wideo/dźwięku), Event / Alarm DSCP (DSCP zdarzenia/alarmu) i Management DSCP (DSCP zarządzania). Prawidłowy zakres wartości DSCP wynosi od 0 do 63. Im większa wartość DSCP, tym wyższy priorytet. 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Aby zdefiniować parametry FTP: 1. W folderze Network (Sieć) kliknij kartę FTP, aby otworzyć jej okno. 2. Skonfiguruj ustawienia protokołu FTP, w tym adres serwera, port, nazwę użytkownika, hasło, katalog i typ przesyłania. Directory (Katalog): W polu Directory Structure (Struktura katalogu) można wybrać katalog główny, katalog nadrzędny i katalog podrzędny. Po wybraniu katalogu nadrzędnego jako nazwy katalogu można użyć opcji Device Name (Nazwa urządzenia), Device Number (Numer urządzenia) lub Device IP (Adres IP urządzenia). Po wybraniu katalogu podrzędnego jako nazwy katalogu można użyć opcji Camera Name (Nazwa kamery) lub Camera No. (Numer kamery). Upload type (Typ przesyłania): aby włączyć przesyłanie zrzutów obrazu na serwer FTP. 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. 16 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

21 2BRozdział 3: konfiguracja kamer Aby zdefiniować parametry UPnP: 1. W folderze Network (Sieć) kliknij kartę UPnP, aby otworzyć jej okno. 2. Zaznacz pole wyboru, aby włączyć opcję UPnP. Nazwę urządzenia można edytować po wykryciu jej w trybie online. 3. Zaznacz opcję Port Mapping (Mapowanie portu) i wybierz tryb Auto (Automatyczny) lub Manual (Ręczny), aby zmienić numer portu. 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Aby skonfigurować parametry 1. W folderze Network (Sieć) kliknij kartę ( ), aby otworzyć jej okno. 2. Skonfiguruj następujące ustawienia: Sender (Nadawca): nazwa nadawcy wiadomości . Sender s Address (Adres nadawcy): adres nadawcy. SMTP Server (Serwer SMTP): adres IP serwera lub nazwa hosta. SMTP Port (Port SMTP): adres portu SMTP. Wartością domyślną jest 25. Enable SSL (Włącz SSL): zaznacz to pole wyboru, aby włączyć funkcję SSL, jeśli jest wymagana przez serwer SMTP. Attached image (Dołączony obraz): zaznacz pole wyboru Attached Image (Dołączony obraz), jeśli chcesz wysyłać wiadomości z dołączonymi obrazami alarmowymi. Interval (Odstęp czasu): jest to czas pomiędzy dwoma akcjami wysyłania dołączonych obrazów. Authentication (Uwierzytelnianie): jeśli serwer wymaga uwierzytelniania, zaznacz to pole wyboru w celu użycia uwierzytelniania do zalogowania się na tym serwerze. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Receiver (Odbiorca): nazwa użytkownika, który ma być powiadamiany. Receiver s Address (Adres odbiorcy): adres użytkownika, który ma być powiadamiany. 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Parametry nagrywania Parametry nagrywania wideo i dźwięku można dostosować, aby uzyskać zgodną z wymaganiami jakość obrazu i rozmiar pliku. Rysunek 5 i Tabela 5 poniżej przedstawiają opcje nagrywania wideo i dźwięku, które można skonfigurować dla kamery. Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision 17

22 2BRozdział 3: konfiguracja kamer Rysunek 5: Menu Ustawienia dźwięku/wideo (pokazana karta Wideo) Tabela 5: Parametry ustawień wideo Numer Parametr Opis 1. Typ strumienia Umożliwia określenie metody przesyłania strumienia dwukierunkowego. Dostępne są poniższe opcje: Strumień główny (Normalny) i Podstrumień. Uwaga: opcja Wideo i dźwięk jest dostępna tylko dla tych modeli kamery, które obsługują dźwięk. 2. Typ obrazu wideo Określa typ strumienia do nagrywania. Wybierz opcję Strumień wideo, aby nagrywać tylko strumień wideo. Wybierz opcję Wideo i dźwięk, aby nagrywać strumienie wideo i dźwięku. 3. Rozdzielczość Określa rozdzielczość nagrywania. Wyższa rozdzielczość obrazu zapewnia wyższą jakość obrazu, ale wymaga ustawienia wyższej przepływności. Dostępne ustawienia rozdzielczości zależą od typu kamery i tego, czy używany jest strumień główny, czy dodatkowy. Uwaga: rozdzielczości mogą się różnić w zależności od modelu kamery. 4. Typ szybkości transmisji bitów Umożliwia określenie, czy używana jest zmienna, czy stała szybkość transmisji. Ustawienie Variable (Zmienna) umożliwia uzyskanie jakości odpowiedniej do pobierania i transmisji strumieniowej obrazu wideo. Ustawienie domyślne to Constant (Stała). 5. Jakość obrazu Umożliwia określenie jakości obrazu. Tę opcję można ustawić po wybraniu zmiennej szybkości bitowej. Dostępne są poniższe opcje: Najniższa, Niższa, Średnia, Wyższa i Najwyższa. 6. Liczba klatek na sekundę Określa szybkość zapisu dla wybranej rozdzielczości. Szybkość zapisu to liczba klatek wideo wyświetlanych lub wysyłanych na sekundę. Uwaga: maksymalna liczba klatek jest zależna od modelu kamery i wybranej rozdzielczości. Należy zapoznać się z kartą danych technicznych kamery. 18 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

23 2BRozdział 3: konfiguracja kamer Numer Parametr 7. Maksymalna przepływność 8. Kodowanie wideo Opis Umożliwia określenie maksymalnej dozwolonej szybkości transmisji. Wysoka rozdzielczość ekranu wymaga ustawienia wysokiej szybkości transmisji. Dostępne są poniższe opcje: 32, 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 224, 256, 320, 384, 448, 512, 640, 768, 896, 1024, 1536, 1792, 2048, 3072, 4096, 8192, i Niestandardowa (należy wprowadzić wartość ręcznie). Uwaga: kamera SD i strumień podrzędny wszystkich modeli obsługują transmisję z szybkością do 8192 kb/s. Pozwala określić używany koder wideo. 9. Profil Inny profil wskazuje inne narzędzia i technologie użyte do kompresowania. Dostępne są poniższe opcje: Profil wysoki, Profil główny i Profil podstawowy. 10. Interwał I-frame Metoda kompresji wideo. Zdecydowanie zalecane się niezmienianie domyślnej wyświetlanej wartości 50. Wartość domyślna dla kamery IP TruVision zgodnej ze standardem otwartym to 25. Obraz wideo Może istnieć konieczność wyregulowania obrazu kamery w zależności od modelu kamery lub tła lokalizacji w celu uzyskania najlepszej jakości obrazu. Możliwe jest dostosowanie ustawień obrazu wideo, takich jak jasność, kontrast, nasycenie, barwa i ostrość. Patrz Rysunek 6 poniżej. W tym menu możliwe jest dostosowanie parametrów zachowania kamery, np. czas ekspozycji, tryb przysłony, standard wideo, tryb dzień/noc, obrót obrazu, WDR, cyfrowa redukcja szumów, balans bieli i tryb wewnątrz pomieszczeń/na zewnątrz. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rysunek 6 i Tabela 6 poniżej. Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision 19

24 2BRozdział 3: konfiguracja kamer Rysunek 6: Menu ustawień obrazu kamery Tabela 6: Parametry obrazu Numer Parametr 1. Jasność, Kontrast Nasycenie, Barwa, Ostrość Opis Pozwala zmodyfikować różne elementy jakości obrazu, dostosowując wartości każdego z parametrów. 2. Czas ekspozycji Ustawiony czas ekspozycji określa długość okresu czasu, przez jaki otwór migawki jest otwarty i umożliwia wpadanie światła przez obiektyw. Można wybrać wyższą wartość, jeśli obraz jest zbyt ciemny lub niższą wartość, aby wyświetlić szybko poruszający się obiekt. 3. Tryb przysłony Dostępne są dwa ustawienia: Automatycznie i Ręczne. Typ obiektywu określa użyte ustawienie. 4. Standard obrazu Kamera nie wykrywa automatycznie źródła zasilania. W zależności od regionu wybierz opcję 50 Hz (PAL) lub 60 Hz (NTSC). 20 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

25 2BRozdział 3: konfiguracja kamer Numer Parametr 5. Przełączanie trybu dziennego/nocnego Opis Pozwala wybrać pracę kamery w trybie dziennym lub nocnym. Tryb dzienny (kolorowy) może być używany na przykład, gdy kamera jest zamontowana wewnątrz budynku, gdzie poziom oświetlenia zawsze jest odpowiedni. Opcje: Day (Dzień): Kamera zawsze pracuje w trybie dziennym. Night (Noc): Kamera zawsze pracuje w trybie nocnym. Auto (Automatycznie): Kamera automatycznie wykrywa tryb, który powinien być używany. Ustawienie domyślne to Auto (Automatycznie). 6. Czułość Umożliwia dostosowanie czułości kamery do pracy w nocy i w dzień. Opcje: Niska, Normalna lub Wysoka. Opcja domyślna to Normal (Normalny). 7. (Czas przełączenia Pozwala dostosować czas opóźnienia przełączania między trybem dziennym i nocnym. 8. Odbicie lustrzane Za pomocą tej funkcji można zamienić oryginalny obraz w obraz lustrzany. Można jej użyć na przykład wtedy, gdy kamera musi zostać zamontowana do góry nogami. Obraz można odbić w górę/w dół, w lewo/w prawo lub wyśrodkować. Ustawienie domyślne to Blisko. Uwaga: Tekstu wyświetlanego na ekranie nie można odbić. 9. Szeroki zakres dynamiki Gdy funkcja WDR (wide dynamic range, szeroki zakres dynamiki) jest włączona, szczegóły obiektów są widoczne w cieniu lub na jasnej przestrzeni w kadrach o wysokim kontraście między obszarami jasnym i ciemnymi. Opcje: Wyłącz, Włącz i Automatycznie. Uwaga: opcja WDR jest wyłączona w modelach kamer nieobsługujących funkcji WDR. 10. Szeroki zakres dynamiki 1 Pozwala dostosować poziom zakresu WDR. Należy ustawić większą wartość, gdy podświetlenie jest zbyt mocne. 11. Balans bieli Parametr balansu bieli (WB) określa jak wygląda biały kolor. Na podstawie tych informacji kamera będzie prawidłowo wyświetlać wszystkie kolory nawet po zmianie temperatury koloru sceny, na przykład ze światła dziennego na oświetlenie fluorescencyjne. Wybierz jedną z opcji: Auto (Automatycznie): balans bieli jest wykrywany automatycznie. Auto white balance 1/AWB1 (Automatyczny balans bieli/awb1): pozwala dostosować wartość w wąskim zakresie od 2500 do 9500K. Do użytku w prostym otoczeniu. Auto white balance 2/AWB2 (Automatyczny balans bieli/awb2): pozwala dostosować wartość w szerokim zakresie od 2200 do 15000K. Do użytku w złożonym Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision 21

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS i systemu DSM... 8 Logowanie do DSM...

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20130130 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie serwera Synology

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 XR1601HV-IVS XR0801HV-IVS XR0401HV-IVS Graficzny Interfejs Użytkownika z Pełną Obsługą za Pomocą Myszki Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator - FDS401L

Cyfrowy rejestrator - FDS401L Cyfrowy rejestrator - FDS401L Instrukcja Serwisowa ul.gen.j.sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja firmware: 1.1.1 ostatnia edycja: Maj 2009 tłumaczenie Polska

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik. Sieciowa nagrywarka cyfrowa FNR-4004/500

Krótki przewodnik. Sieciowa nagrywarka cyfrowa FNR-4004/500 Krótki przewodnik Sieciowa nagrywarka cyfrowa FNR-4004/500 Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i obsługi www.videor.com www.eneo-security.com 1.

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

DRE-S0931, DRE-S1631

DRE-S0931, DRE-S1631 Instrukcja obsługi Cyfrowych rejestratorów 16 i 9 kanałowych serii: DRE-S0931, DRE-S1631 Dystrybutor: ul. Jutrzenki 94; 02-230 Warszawa; i Zgodność CE OSTRZEŻENIE DLA INSTALATORÓW: UPOWAŻNIENIE DO INSTALACJI

Bardziej szczegółowo