Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert"

Transkrypt

1 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert P/N A-PL REV 1.0 ISS 18DEC14

2 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Informacje kontaktowe 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & Industrial Systems oddziału firmy United Technologies Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. Interlogix 2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA , USA Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Unii Europejskiej: UTC Building & Industrial Systems B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands N4131 Informacje kontaktowe zawiera witryna internetowa lub

3 Spis treści Wprowadzenie 3 Dostęp do sieci 4 Sprawdzanie poziomu zabezpieczeń przeglądarki internetowej 4 Dostęp do kamery przez internet 5 Przegląd okna przeglądarki internetowej kamery 6 Konfiguracja kamery 8 Przegląd menu konfiguracji 8 Konfiguracja lokalna 9 Czas systemowy 10 Ustawienia sieci 12 Parametry nagrywania 18 Obraz wideo 20 Komunikaty wyświetlane na ekranie OSD (On Screen Display) 24 Tekst na obrazie 25 Maski prywatności 26 Nakładanie grafiki 27 Alarmy wykrycia ruchu 28 Alarmy ochrony przeciwsabotażowej 33 Alarmy wyjątków 35 Wejścia i wyjścia alarmowe 36 Wykrywanie twarzy 38 Wykrywanie wyjątków dźwięku 39 Detekcja przekroczenia 41 Wykrywanie wtargnięcia 43 Wykrywanie utraty ostrości 45 Wykrywanie zmiany scenerii 46 Parametry zrzutu obrazu 48 Ustawienia systemu NAS 50 Urządzenia pamięci masowej 51 Harmonogram nagrywania 52 Ustawienia portu RS Ustawienia RS Zarządzanie kamerami 56 Zarządzanie użytkownikami 56 Uwierzytelnianie RTSP 58 Konflikt adresów IP 59 Definiowanie usług zabezpieczeń 60 Przywracanie ustawień domyślnych 61 Import/eksport pliku konfiguracji 61 Uaktualnianie oprogramowania układowego 61 Ponowne uruchamianie kamery 63 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert 1

4 Obsługa kamery 64 Logowanie i wylogowanie 64 Tryb podglądu na żywo 64 Odtwarzanie nagranego wideo 64 Przeszukiwanie rejestrów zdarzeń 67 Obsługa sterowania PTZ 69 2 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

5 Wprowadzenie Jest to instrukcja obsługi następujących modeli ukrytych kamer IP TruVision: TVA-1101 (1,3 MP, kamera IP bankomatowa/ukryta, pojedynczy obiektyw otworkowy, WDR, PAL) TVA-3101 (1,3 MP, kamera IP bankomatowa/ukryta, pojedynczy obiektyw otworkowy, WDR, NTSC) TVL-0101 (Obiektyw TruVision Covert, 1,3 MP, otworkowy, 3,7 mm przy F2.3, kabel 2 m) TVL-0102 (Obiektyw TruVision Covert, 1,3 MP, kształt L, 3,7 mm przy F2.3, kabel 2 m) TVL-0103 (Obiektyw TruVision Covert, 1,3 MP, cylindryczny, 4 mm przy F2.3, kabel 2 m) TVL-0104 (Obiektyw TruVision Covert, 1,3 MP, otworkowy, 3,7 mm przy F2.3, kabel 8 m) TVL-0105 (Obiektyw TruVision Covert, 1,3 MP, kształt L, 3,7 mm przy F2.3, kabel 8 m) TVL-0106 (Obiektyw TruVision Covert, 1,3 MP, cylindryczny, 4 mm przy F2.3, kabel 8 m) Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert 3

6 Dostęp do sieci W tym podręczniku opisano, w jaki sposób można skonfigurować podłączoną do sieci kamerę za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Kamery IP TruVision można konfigurować i sterować nimi z poziomu programu Microsoft Internet Explorer (IE) lub innej przeglądarki. Podane procedury dotyczą przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer (IE). Sprawdzanie poziomu zabezpieczeń przeglądarki internetowej W przypadku korzystania z interfejsu przeglądarki internetowej można zainstalować formanty ActiveX w celu utworzenia połączenia i oglądania obrazu wideo w programie Internet Explorer. Nie można jednak pobierać danych, takich jak filmy i obrazu z powodu zwiększonego poziomu bezpieczeństwa. Dlatego należy sprawdzić poziom zabezpieczeń na komputerze PC, aby można było sterować kamerami przez Internet i, w razie potrzeby, zmodyfikować ustawienia formantów ActiveX. Konfigurowanie formantów ActiveX w programie Internet Explorer Należy sprawdzić ustawienia formantów ActiveX przeglądarki internetowej. Aby zmienić poziom zabezpieczeń przeglądarki internetowej: 1. W programie Internet Explorer kliknij polecenie Opcje internetowew menu Narzędzia. 2. Na karcie Zabezpieczenia kliknij strefę, do której chcesz przypisać witrynę internetową, w obszarze Wybierz strefę do wyświetlenia lub zmień ustawienia zabezpieczeń. 3. Kliknij przycisk Poziom niestandardowy. 4. Zmień ustawienia opcji Formanty ActiveX i dodatki plug-in, które są podpisane lub oznaczone jako bezpieczne, na Włącz. Zmień ustawienia opcji Formanty ActiveX i dodatki plug-in, które nie są podpisane, na Monituj lub Wyłącz. Kliknij przycisk OK. - lub - W obszarze Resetowanie ustawień niestandardowych w polu Resetuj do kliknij poziom zabezpieczeń dla całej strefy i wybierz pozycję Średni. Kliknij przycisk Resetuj. Następnie kliknij przycisk OK, aby przejść do karty Zabezpieczenia w oknie Opcje internetowe. 5. Kliknij przycisk Zastosuj, aby przejść do karty Zabezpieczenia w oknie Opcje internetowe. 4 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

7 Użytkownicy systemów Windows 7 i Windows 8 Program Internet Explorer w systemach Windows 7 i Windows 8 oferuje zwiększone środki bezpieczeństwa, pozwalające na uchronienie komputera PC przed instalacją złośliwego oprogramowania. Aby korzystać z pełnych funkcji interfejsu przeglądarki internetowej w systemach Windows 7 i Windows 8, należy wykonać następujące czynności: Uruchom na swojej stacji roboczej interfejs przeglądarki z uprawnieniami administratora Dodaj adres IP kamery do listy zaufanych witryn w przeglądarce Aby dodać adres IP kamery do listy zaufanych witryn w przeglądarce: 1. Uruchom program Internet Explorer. 2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie polecenie Opcje internetowe. 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia i wybierz ikonę Zaufane witryny. 4. Kliknij przycisk Witryny. 5. Usuń zaznaczenie pola wyboru Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie. 6. W polu Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy wprowadź adres IP. 7. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zamknij. 8. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Opcje internetowe. 9. Podłącz kamerę i korzystaj z pełnych funkcji przeglądarki. Dostęp do kamery przez internet Dostęp do kamery i jej konfiguracji przez Internet można uzyskać z poziomu przeglądarki internetowej. Zalecane jest, aby po ukończeniu konfigurowania zmienić hasło administratora. Możliwość modyfikacji ustawień kamery powinni mieć wyłącznie autoryzowani użytkownicy. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Zarządzanie użytkownikami na stronie 56. Aby uzyskać dostęp do kamery online: 1. Wprowadź w przeglądarce internetowej adres IP kamery (domyślnie jest to ). Aby sprawdzić adres IP kamery, użyj narzędzia TruVision Device Finder, składnika oprogramowania TruVision Device Manager dostępnego na dysku CD. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Login (Logowanie). Uwaga: Sprawdź, czy formanty ActiveX są włączone. 2. Wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Nazwa użytkownika: admin Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert 5

8 Hasło: Kliknij przycisk Login (Zaloguj). Zostanie wyświetlone okno przeglądarki internetowej w trybie podglądu na żywo. Przegląd okna przeglądarki internetowej kamery Okno przeglądarki internetowej kamery umożliwia wyświetlanie, nagrywanie i odtwarzanie obrazu wideo, a także zarządzanie kamerą z dowolnego komputera PC z dostępem do Internetu. Łatwe w obsłudze elementy sterujące przeglądarki zapewniają szybki dostęp do wszystkich funkcji kamery. Patrz Rysunek 1 na stronie 6. Jeżeli przez sieć podłączonych jest kilka kamer, należy dla każdej kamery otworzyć osobne okno. Rysunek 1: Interfejs przeglądarki internetowej Tabela 1: Przegląd interfejsu przeglądarki internetowej Nazwa Opis 1. Podgląd na żywo Kliknij, aby wyświetlić obraz wideo na żywo. 2. Odtwarzanie Kliknij, aby odtworzyć nagranie wideo. 3. Rejestr Kliknij, aby wyszukać rejestry zdarzeń w dzienniku. Dostępne są trzy główne typy: Alarmy, Wyjątek i Działania. 4. Konfiguracja Kliknij, aby wyświetlić okno konfiguracji w celu skonfigurowania kamery. 6 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

9 Nazwa Opis 5. Przeglądarka Wyświetlanie obrazu wideo na żywo. Są tu wyświetlane godzina, data i nazwa kamery. 6. Bieżący użytkownik Wyświetla zalogowanego w danym momencie użytkownika. 7. Wyloguj Kliknij, aby wylogować się z systemu. Można to zrobić w dowolnym momencie. 8. Sterowanie wyświetlaniem 9. Uruchom/zatrzymaj podgląd na żywo Klikaj poszczególne karty, aby skonfigurować układ i typ strumieniowania podglądu na żywo. Możesz również kliknąć menu rozwijane i wybrać dodatek plug-in. Użytkownicy przeglądarki IE (Internet Explorer) mogą wybierać składniki sieci web oraz składniki QuickTime. Użytkownicy innych przeglądarki mogą wybierać składniki sieci web, składniki QuickTime, VLC i MJPEG tylko wtedy, gdy są one obsługiwane przez przeglądarkę. Kliknij, aby uruchomić/zatrzymać podgląd na żywo. 10. Audio Regulacja głośności. 11. Dwukierunkowy dźwięk Włączanie/wyłączanie mikrofonu. 12. Przechwyć Kliknij, aby przechwycić zrzut obrazu wideo. Zrzut obrazu zostanie zapisany w domyślnym folderze w formacie JPEG lub BMP. 13. Rozpocznij/zatrzymaj nagrywanie Kliknij, aby nagrywać obraz wideo na żywo. 14. Zoom cyfrowy Kliknij, aby włączyć zoom cyfrowy. 15. Menu sterowania PTZ Czynności związane z kierunkiem, powiększeniem, ostrością, przesłoną, oświetleniem i sterowaniem wycieraczką. Uwaga: Czynności związanych z kierunkiem, oświetleniem i sterowaniem wycieraczką można używać wtedy, gdy kamera obsługuje protokół RS-485 i zamontowano zewnętrzny moduł kadrowania/pochylania, oświetlenia lub wycieraczkę. Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert 7

10 Konfiguracja kamery W tym rozdziale wyjaśniono, jak skonfigurować kamery za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Po zainstalowaniu sterowników kamery należy skonfigurować jej ustawienia sieciowe za pomocą przeglądarki internetowej. Aby konfigurować kamery przez Internet, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora. Okno przeglądarki internetowej kamery umożliwia zdalne skonfigurowanie kamery z poziomu komputera PC. Opcje przeglądarki internetowej mogą się różnić w zależności od modelu kamery. W panelu konfiguracyjnym są dostępne dwa menu główne: Konfiguracja lokalna Konfiguracja Przegląd menu konfiguracji W panelu Konfiguracja można skonfigurować serwer, sieć, kamerę, alarmy, użytkowników, transakcje i inne parametry, na przykład aktualizacje oprogramowania układowego. Opis dostępnych menu konfiguracji można znaleźć na Rysunek 2 i w Tabela 2. Rysunek 2: Panel Konfiguracja (wybrana karta Informacje o urządzeniu) Tabela 2: Przegląd panelu Konfiguracja Menu Konfiguracja Opis 1. System Umożliwia określenie podstawowych informacji o urządzeniu, w tym numeru seryjnego i bieżącej wersji oprogramowania układowego, ustawień godziny, parametrów konserwacji i portu szeregowego. Więcej 8 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

11 Menu Konfiguracja Opis informacji znajduje się w rozdziale Czas systemowy na stronie Sieć Definiuje parametry sieciowe wymagane w celu uzyskania dostępu do kamery przez internet. Więcej informacji na temat konfiguracji znajduje się w sekcji Ustawienia sieci na stronie Wideo i dźwięk Umożliwia określenie parametrów nagrywania. 4. Obraz Umożliwia określenie parametrów obrazu, ustawień OSD, tekstu nakładki i maski prywatności. Więcej informacji na temat konfiguracji znajduje się w sekcji Obraz wideo na stronie Zabezpieczenia Umożliwia określenie użytkowników uprawnionych do korzystania z kamery, ich haseł i uprawnień dostępu, uwierzytelniania RTSP, filtra adresów IP i dostępu do usługi telnet. 6. Zdarz. Umożliwia określenie konfiguracji wykrywania ruchu, ochrony przeciwsabotażowej, wejść/wyjść alarmowych oraz zrzutów obrazu. 7. Pamięć masowa Umożliwia określenie harmonogramu nagrywania, zarządzania pamięcią i konfiguracji dysku NAS. Konfiguracja lokalna Za pomocą menu Lokalne można zarządzać typem protokołu, trybem podglądu na żywo i ścieżkami lokalnej pamięci masowej. W panelu Konfiguracja kliknij opcję Konfiguracja lokalna, aby wyświetlić okno Konfiguracja lokalna. Opis różnych parametrów menu można znaleźć na Rysunek 3 i w Tabela 3. Rysunek 3: Przykład okna Konfiguracja lokalna Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert 9

12 Tabela 3: Przegląd okna Konfiguracja lokalna Parametry Opis Parametry podglądu na żywo 1. Protokół Umożliwia określenie używanego protokołu sieciowego. Dostępne są poniższe opcje: TCP, UDP, MULTICAST i HTTP. 2. Działanie podglądu na żywo Umożliwia określenie szybkości transmisji. Dostępne są poniższe opcje: Krótsze opóźnienie lub Auto. 3. Reguły Dotyczy reguł lokalnej przeglądarki. Określ, czy po wyzwoleniu wykrywania ruchu, wykrywania twarzy i wykrywania wtargnięcia mają być wyświetlane kolorowe oznaczenia. Gdy na przykład opcje reguł są włączone i zostanie wykryta twarz, zostanie ona oznaczona na podglądzie na żywo zieloną ramką. 4. Format obrazu Wybierz format obrazu, w jakim mają być zapisywane zrzuty obrazów: JPEG lub BMP. Ustawienia nagrywania plików 5. Rozmiar nagrywanego pliku Umożliwia określenie maksymalnego rozmiaru pliku. Dostępne są poniższe opcje: 256 MB, 512 MB i 1 G. 6. Zapisz pliki nagrania w Umożliwia określenie katalogu przechowywania nagranych plików. 7. Zapisz pobrane pliki w Umożliwia określenie katalogu przechowywania pobranych plików. Ustawienia obrazu i klipów 8. Zapisz zrzuty obrazu w trybie podglądu na żywo w 9. Zapisz zrzuty obrazu w trybie odtwarzania w Umożliwia określenie katalogu do zapisywania zrzutów obrazu w trybie podglądu na żywo. Umożliwia określenie katalogu do zapisywania zrzutów obrazu w trybie odtwarzania. 10. Zapisz klipy w Umożliwia określenie katalogu do zapisywania klipów wideo w trybie odtwarzania. Czas systemowy NTP (Network Time Protocol) to protokół służący do synchronizowania zegarów urządzeń sieciowych, takich jak kamery IP i komputery. Podłączenie urządzeń sieciowych do dedykowanego serwera czasu NTP zapewnia ich synchronizację. 10 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

13 Aby ustawić czas i datę systemową, należy wykonać następujące czynności: 1. Na pasku narzędzi menu kliknij opcje Configuration (Konfiguracja) > System(System) > Time Settings (Ustawienia czasu). 2. Z menu rozwijanego Time Zone (Strefa czasowa) wybierz strefę czasową najbardziej zbliżoną do lokalizacji kamery. 3. W sekcji Time Sync (Synchronizacja czasu) zaznacz jedną z opcji ustawień godziny i daty: Synchronizacja z serwerem NTP: Zaznacz pole wyboru NTP (Serwer NTP) i wprowadź adres serwera NTP. Odstęp czasu może mieć wartość od 1 do minut. - lub - Ustaw ręcznie: Włącz funkcję Manual Time Sync (Ręczna synchronizacja czasu), a następnie kliknij ikonę, aby ustawić czas systemowy za pomocą podręcznego kalendarza. Uwaga: Można też zaznaczyć pole wyboru Sync with computer time (Synchronizuj z czasem komputera), aby zsynchronizować czas kamery z czasem komputera. 4. Zaznacz pole wyboru Enable DST (Włącz czas letni), aby włączyć funkcję czasu letniego i ustawić okres obowiązywania czasu letniego. 5. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert 11

14 Ustawienia sieci Uzyskanie dostępu do kamery przez sieć wymaga zdefiniowania pewnych ustawień sieci. Ustawienia sieci można zdefiniować w menu Sieć. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rysunek 4 i Tabela 4 poniżej. Rysunek 4: Okno Sieć (pokazana karta TCP/IP) Tabela 4: Parametry sieci Karty menu Opis 1. TCP/IP Typ karty sieciowej: Określ typ karty sieciowej. Opcja domyślna to Auto. Są również dostępne inne opcje: 10M Half-dup, 10M Full-dup, 100M Halfdup i 100M Full-dup. DHCP: Włącz tę opcję, aby automatycznie uzyskiwać adres IP i inne ustawienia sieciowe z tego serwera. Adres IPv4: Wprowadź adres IPv4 kamery. Maska podsieci IPv4: Wprowadź maskę podsieci IPv4. Brama domyślna IPv4: Wprowadź adres IP bramy IPv4. Tryb IPv6: Włącz tryb IPv6: Ręcznie, DHCP lub Ogłaszanie trasy. Adres IPv6: Wprowadź adres IPv6 kamery. Długość prefiksu podsieci IPv6: Wprowadź długość prefiksu IPv6. Brama domyślna IPv6: Wprowadź adres IP bramy IPv6. Adres MAC: Wprowadź adresy MAC urządzeń. MTU: Wprowadź prawidłowy zakres wartości MTU. Wartość domyślna to Adres transmisji wielokrotnej: Wprowadź adres IP klasy D z zakresu od do Nie jest konieczne określanie tej opcji, jeśli funkcja transmisji wielokrotnej multicast nie jest używana. Niektóre routery nie zezwalają na używanie funkcji rozgłaszania multicast w przypadku burz broadcastowych. 12 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

15 Karty menu Opis Serwer DNS: Wprowadź preferowany i alternatywny serwer DNS dla używanej sieci. Ustawienie domyślne to Informacje dotyczące konfiguracji znajdują się na stronie Port Port HTTP: Port HTTP jest używany do zdalnego dostępu przy użyciu przeglądarki internetowej. Wprowadź port używany przez przeglądarkę Internet Explorer (IE). Wartość domyślna to 80. Port RTSP: RTSP (Real Time Streaming Protocol) to protokół sterowania siecią stosowany w systemach rozrywkowych i komunikacyjnych w ramach sterowania serwerami strumieniowego przesyłania multimediów. Wprowadź wartość portu RTSP. Domyślny numer portu to 554. Port HTTPS: Zabezpieczony protokół transferu hipertekstu (HTTPS, Hyper Text Transfer Protocol Secure) umożliwia bezpieczne przesyłanie filmów wideo podczas używania przeglądarki. Wprowadź numer portu HTTPS. Domyślny numer portu to 443. Port serwera: Używany do zdalnego dostępu za pomocą oprogramowania klienta. Wprowadź numer portu serwera. Domyślny numer portu to Informacje dotyczące konfiguracji znajdują się na stronie DDNS DNNS to usługa, która mapuje nazwy domen internetowych na adresy IP. Wspiera system dynamicznych adresów IP, na przykład ten stosowany przez serwer DHCP. Określ adresy IP serwerów DynDNS i ezddns. DynDNS (Dynamic DNS): Ręczne utworzenie własnej nazwy hosta. Najpierw należy utworzyć konto użytkownika w witrynie DynDDNS.org. ezddns: Uaktywnij funkcję automatycznego wykrywania DDNS, aby ustawić dynamiczny adres IP. Serwer przydzieli dostępną nazwę hosta do rejestratora. IPServer: Wprowadź adres serwera IP. Informacje dotyczące konfiguracji znajdują się na stronie PPPoE Ta opcja pozwala pobrać adres IP. Informacje dotyczące konfiguracji znajdują się na stronie SNMP SNMP to standardowy protokół zarządzania urządzeniami w sieci. Włącz protokół SNMP, aby uzyskać dane dotyczące stanu kamery i jej parametrów. Informacje dotyczące konfiguracji znajdują się na stronie X Po włączeniu tej opcji dane kamery są zabezpieczone i przy podłączaniu kamery do sieci konieczne jest uwierzytelnienie. Informacje dotyczące konfiguracji znajdują się na stronie QoS Opcja QoS (Quality of Service jakość usług) służy do rozwiązywania problemów związanych z opóźnieniami i obciążeniem sieci, gdyż umożliwia konfigurowanie priorytetu wysyłania danych. Włącz tę opcję, aby rozwiązać problemy związane z opóźnieniami i obciążeniem sieci, konfigurując priorytet wysyłania danych. Informacje dotyczące konfiguracji znajdują się na stronie FTP Wprowadź adres FTP i folder, do którego będą przesyłane zrzuty obrazu z kamery. Informacje dotyczące konfiguracji znajdują się na stronie 16. Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert 13

16 Karty menu Opis 9. UPnP Uniwersalny protokół Plug and Play (UPnP, Universal Plug and Play) umożliwia urządzeniom bezproblemowe nawiązywanie połączeń oraz upraszcza wdrażanie sieci w środowiskach domowych i korporacyjnych. Gdy ta funkcja jest włączona, nie jest konieczne konfigurowanie mapowania poszczególnych portów, a kamera jest podłączona do sieci rozległej WAN poprzez router. Włącz tę opcje i skonfiguruj wykrytą przyjazną nazwę. Informacje dotyczące konfiguracji znajdują się na stronie Wprowadź adres , na który mają być wysyłane wiadomości w przypadku wystąpienia alarmu. Informacje dotyczące konfiguracji znajdują się na stronie NAT Protokół translacji adresu sieciowego (NAT, Network Address Translation) jest używany z połączeniami sieciowymi. Wybierz tryb mapowania portów: automatyczny lub ręczny. Informacje dotyczące konfiguracji znajdują się na stronie 18. Aby zdefiniować parametry TCP/IP: 1. Na pasku narzędzi menu kliknij opcje Configuration (Konfiguracja) > Network (Sieć) > TCP/IP. 2. Skonfiguruj takie ustawienia karty sieciowej, jak NIC Type (Typ karty sieciowej), ustawienia IPv4, ustawienia IPv6, ustawienia MTU i Multicast Address (Adres transmisji wielokrotnej). 3. Jeżeli jest dostępny serwer DHCP, zaznacz opcję DHCP. 4. Jeśli ustawienia serwera DNS są wymagane w niektórych aplikacjach (np. do wysyłania wiadomości ), należy skonfigurować opcję Preferred DNS Server (Preferowany serwer DNS) lub Alternate DNS Server (Alternatywny serwer DNS). 5. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Aby zdefiniować parametry portu: 1. Na pasku narzędzi menu kliknij opcje Configuration (Konfiguracja) > Network (Sieć) > karta Port. 2. Ustaw port HTTP, port RTSP oraz port HTTPS kamery. Port HTTP: Domyślny numer portu to 80. Można go zmienić na dowolny inny numer, który nie jest zajęty. Port RTSP: Domyślny numer portu to 554. Można go zmienić na dowolny inny numer z zakresu od 1 do Port HTTPS: Domyślny numer portu to 443. Można go zmienić na dowolny inny numer, który nie jest zajęty. Port serwera: Domyślny numer portu serwera to Można go zmienić na dowolny inny numer z zakresu od 2000 do Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. 14 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

17 Aby zdefiniować parametry DDNS: 1. Na pasku narzędzi menu kliknij opcje Configuration (Konfiguracja) > Network (Sieć). 2. Zaznacz pole Enable DDNS (Włącz DDNS), aby włączyć tę funkcję. 3. Wybierz ustawienie opcji DDNS Type (Typ DDNS). Dostępne są dwie opcje: DynDNS i IPServer. DynDNS: Wprowadź nazwę użytkownika i hasło zarejestrowane w witrynie internetowej DynDNS. Nazwa domeny odpowiada domenie witryny internetowej DynDNS. Adres serwera to members.dyndns.org. Numer portu to 443. ezddns: Wprowadź nazwę hosta. Zostanie ona automatycznie zarejestrowana w trybie online. IPServer: Wprowadź adres serwera IP. 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Aby zdefiniować parametry PPPoE: 1. Na pasku narzędzi menu kliknij opcje Configuration (Konfiguracja) > Network (Sieć) > PPPoE. 2. Zaznacz pole Enable PPPoE (Włącz PPPoE), aby włączyć tę funkcję. 3. Wprowadź dane w polach User Name (Nazwa użytkownika), Password (Hasło) i Confirm password (Potwierdź hasło) w celu uzyskania dostępu do protokołu PPPoE. 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Aby zdefiniować parametry SNMP: 1. Na pasku narzędzi menu kliknij opcje Configuration (Konfiguracja) > Network (Sieć) > SNMP. 2. Wybierz wersję protokołu SNMP: v1, v2c lub v3. 3. Skonfiguruj ustawienia SNMP. Konfiguracja oprogramowania SNMP musi być taka sama, jak skonfigurowane tu ustawienia SNMP. 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Uwaga: Przed skonfigurowaniem protokołu SNMP należy najpierw pobrać oprogramowanie SNMP i umożliwić odbieranie informacji o kamerze za pośrednictwem portu SNMP. Ustawienie opcji Trap Adddress (Adres pułapki) umożliwia wysyłanie przez kamerę wiadomości o zdarzeniu alarmowym i wyjątku do centrum nadzoru. Wybrana wersja protokołu SNMP musi być taka sama jak wersja obsługiwana przez oprogramowanie SNMP. Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert 15

18 Aby zdefiniować parametry 802.1x: 1. Na pasku narzędzi menu kliknij opcje Configuration (Konfiguracja) > Network (Sieć) > 802.1X. 2. Zaznacz pole Enable IEEE 802.1X (Włącz protokół IEEE 802.1X), aby włączyć tę funkcję. 3. Skonfiguruj ustawienia protokołu 802.1X, w tym wersję EAPOL, nazwę użytkownika i hasło. Wersja EAPOL musi być taka sama, jak wersja na routerze czy przełączniku. 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Uwaga: Przełącznik lub router, do którego jest podłączona kamera, musi także obsługiwać standard IEEE 802.1X. Musi też być skonfigurowany serwer. Wprowadź i zarejestruj nazwę użytkownika i hasło protokołu 802.1X na serwerze. Aby zdefiniować parametry QoS: 1. Na pasku narzędzi menu kliknij opcje Configuration (Konfiguracja) > Network (Sieć) > QoS. 2. Skonfiguruj ustawienia QoS, w tym Video / Audio DSCP (DSCP wideo/dźwięku), Event / Alarm DSCP (DSCP zdarzenia/alarmu) i Management DSCP (DSCP zarządzania). Prawidłowy zakres wartości DSCP wynosi od 0 do 63. Im większa wartość DSCP, tym wyższy priorytet. 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Aby zdefiniować parametry serwera FTP: 1. Na pasku narzędzi menu kliknij opcje Configuration (Konfiguracja) > Network (Sieć) > FTP. 2. Skonfiguruj ustawienia protokołu FTP, w tym adres serwera, port, nazwę użytkownika, hasło, katalog i typ przesyłania. Dostęp anonimowy: Zaznacz pole wyboru, aby włączyć dostęp anonimowy do serwera FTP. Katalog: W polu Struktura katalogu można wybrać katalog administratora, katalog główny i podkatalog. Po wybraniu katalogu głównego jako nazwy katalogu można użyć opcji Nazwa urządzenia, Numer urządzenia lub Adres IP urządzenia. Po wybraniu podkatalogu jako nazwy katalogu można użyć opcji Nazwa kamery lub Numer kamery. Typ przesyłania: Umożliwia włączenie przesyłania zrzutów obrazu na serwer FTP. 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. 16 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

19 Aby zdefiniować parametry UPnP: 1. Na pasku narzędzi menu kliknij opcje Configuration (Konfiguracja) > Network (Sieć) > UPnP. 2. Zaznacz pole wyboru, aby włączyć opcję UPnP. Nazwę urządzenia można edytować po wykryciu jej w trybie online. 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Aby skonfigurować parametry poczty 1. Na pasku narzędzi menu kliknij opcje Configuration (Konfiguracja) > Network (Sieć) > ( ). 2. Skonfiguruj następujące ustawienia: Nadawca: Nazwa nadawcy wiadomości . Adres nadawcy: Adres nadawcy. Serwer SMTP: Adres IP serwera lub nazwa hosta. Port SMTP: Adres portu SMTP. Numer domyślny to 25. Włącz SSL: Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć funkcję SSL, jeśli jest wymagana przez serwer SMTP. Dołączony zrzut obrazu: Zaznacz pole wyboru Attached Image (Dołączony zrzut obrazu), jeśli chcesz wysyłać wiadomości z dołączonymi obrazami alarmowymi. Odstęp czasu: Jest to czas między dwoma akcjami wysyłania dołączonych obrazów. Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert 17

20 Uwierzytelnianie: Jeśli serwer wymaga uwierzytelniania, zaznacz to pole wyboru w celu użycia uwierzytelniania do zalogowania się na tym serwerze. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Nazwa użytkownika: Nazwa użytkownika logującego się do serwera, na który są przesyłane obrazy. Hasło: Wprowadź hasło. Potwierdź: Potwierdź hasło. Odbiorca1: Nazwa użytkownika, który ma być powiadamiany. Adres odbiorcy1: Adres użytkownika, który ma być powiadamiany. Odbiorca2: Nazwa drugiego użytkownika, który ma być powiadamiany. Adres odbiorcy2: Adres użytkownika, który ma być powiadamiany. Odbiorca3: Nazwa drugiego użytkownika, który ma być powiadamiany. Adres odbiorcy3: Adres użytkownika, który ma być powiadamiany. 3. Kliknij przycisk Test, aby skonfigurować parametry poczty Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Aby skonfigurować parametry funkcji NAT: 1. Na pasku narzędzi menu kliknij opcje Configuration (Konfiguracja) > Network (Sieć) > NAT. 2. Zaznacz pole wyboru, aby włączyć funkcję NAT. 3. Wybierz opcję Port Mapping Mode (Tryb mapowania portów): Auto (Automatycznie) lub Manual (Ręcznie). Po wybraniu trybu Manual (Ręcznie) można ustawić port zewnętrzny. 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Parametry nagrywania Parametry nagrywania wideo i audio można dostosować, aby uzyskać zgodną z wymaganiami jakość obrazu i rozmiar pliku. Na Rysunek 5 i Tabela 5 poniżej przedstawiono opcje nagrywania wideo i audio, które można skonfigurować dla kamery. 18 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

21 Rysunek 5: Menu Ustawienia dźwięku/wideo (pokazana karta Wideo) Tabela 5: Parametry ustawień wideo Karta Opisy parametrów 1. Wideo Typ strumienia: Umożliwia określenie metody przesyłania strumieniowego. Dostępne są poniższe opcje: Strumień główny (Normalny), Strumień podrzędny i Trzeci strumień. Typ obrazu wideo: Określa typ rejestrowanych danych strumieniowych. Wybierz opcję Strumień wideo, aby nagrywać tylko strumień wideo. Wybierz opcję Wideo i dźwięk, aby nagrywać strumienie wideo i audio. Uwaga: Opcja Wideo i dźwięk jest dostępna tylko w tych modelach kamer, które obsługują dźwięk. Rozdzielczość: Określa rozdzielczość nagrywania. Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym lepsza jakość obrazu, ale wyższa wymagana szybkości transmisji. Dostępne ustawienia rozdzielczości zależą od typu kamery i tego, czy używany jest strumień główny, czy podrzędny. Uwaga: Rozdzielczości mogą się różnić i zależą od modelu kamery. Typ szybkości transmisji bitów: Umożliwia określenie, czy używana jest zmienna, czy stała szybkość transmisji. Zmienna szybkość skutkuje wyższą jakością i nadaje się do pobierania i strumieniowania danych wideo. Ustawienie domyślne to Stała. Jakość wideo: Określa jakość obrazu. Tę opcję można ustawić po wybraniu zmiennej szybkości transmisji. Dostępne są poniższe opcje: Najniższa, Niższa, Średnia, Wyższa i Najwyższa. Liczba klatek na sekundę: Określa liczbę klatek na sekundę dla wybranej rozdzielczości. Liczba klatek na sekundę to liczba ramek wideo wyświetlanych lub wysyłanych w ciągu sekundy. Uwaga: Maksymalna liczba klatek zależy od modelu kamery i wybranej rozdzielczości. Należy zapoznać się z kartą danych technicznych kamery. Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert 19

22 Karta Opisy parametrów Maks. szybkość transmisji: Określa maksymalną dozwoloną szybkości transmisji. Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym wyższą szybkości transmisji należy wybrać. Kodowanie wideo: Pozwala określić używany koder wideo. Profil: Inny profil wskazuje inne narzędzia i technologie użyte do kompresowania. Dostępne są poniższe opcje: Profil wysoki, Profil główny i Profil podstawowy. Odstęp miedzy klatk. I: Stosowana metoda kompresji wideo. Zdecydowanie zalecane się niezmienianie domyślnej wyświetlanej wartości Audio Kodowanie dźwięku: Dostępne opcje to G.722.1, G.711ulaw, G.711alaw, MP2L2 i G.726. Wejście audio: Opcje dostępne odpowiednio dla mikrofonu zewnętrznego oraz wbudowanego mikrofonu to Linein oraz MicIn. Głośność wejściowa: Określa głośność z zakresu od 0 do 100. Filtr szumu otoczenia: Można ustawić jako WŁ. lub WYŁ. Po włączeniu tej funkcji wykryty szum będzie filtrowany. 3. OAN Umożliwia przypisanie dodatkowych zasobów kodowania do obszaru analizowanego w celu zwiększenia jakości OAN (obszar analizowany) w miejscach, gdzie dane tła są mniej ostre. Aby skonfigurować ustawienia OAN: 1. Na pasku narzędzi menu kliknij opcje Configuration (Konfiguracja) > Video/Audio (Wideo i audio) > ROI (OAN). 2. Wybierz odpowiedni kanał z listy rozwijanej. 3. Narysuj obszar analizowany na obrazie. Można narysować maksymalnie cztery obszary. 4. Wybierz typ strumienia, aby skonfigurować kodowanie OAN. 5. Włącz opcję Fixed Region (Stały obszar), aby ręcznie skonfigurować obszar. Nr obszaru: Wybierz obszar. Poziom OAN: Wybierz poziom poprawy jakości obrazu. Nazwa obszaru: Ustaw nazwę obszaru. 6. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Obraz wideo W celu uzyskania najlepszej jakości obrazu może być konieczne dostosowanie obrazu kamery do modelu kamery lub do tła lokalizacji. Można zmieniać takie ustawienia obrazu wideo, jak jasność, kontrast, nasycenie, odcień i ostrość. Patrz Rysunek 6 poniżej. 20 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS i systemu DSM... 8 Logowanie do DSM...

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20130130 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie serwera Synology

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo