Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe"

Transkrypt

1 Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie warstwa zapewniająca interfejs pomiędzy aplikacjami używanymi do komunikacji, a siecią poprzez którą komunikaty są transmitowane, protokoły warstwy aplikacji są używane do wymiany danych pomiędzy programami uruchomionymi na hoście źródłowym i hoście docelowym, istnieje wiele protokołów warstwy aplikacji, przy czym ciągle pojawiają się nowe a stare są rozwijane i modyfikowane. większość protokołów warstwy aplikacji modelu TCP/IP zostało stworzonych przed pojawieniem się komputerów osobistych, graficznych interfejsów użytkownika czy obiektów multimedialnych protokoły te realizują niewiele funkcji określonych w warstwach prezentacji i sesji modelu OSI. 2 Wprowadzenie protokoły TCP/IP są z reguły zdefiniowane w dokumentach RFC (ang. Request For Comments), dokumenty RFC opisują standardy techniczne zestawu protokołów TCP/IP, publikacją tych dokumentów zajmuje się organizacja IETF (ang. Internet Engineering Task Force). 3 1

2 Wprowadzenie 4 Protokoły 5 Nagłówki TCP i UDP 6 2

3 Adresacja portów 7 Adresacja portów 8 Aplikacje, usługi, polecenia syst. 9 3

4 Numery portów 10 Numery portów 11 Protokoły warstwy aplikacji 12 4

5 Model klient-serwer 13 Model klient-serwer 14 Model peer-to-peer 15 5

6 Protokoły TCP DNS(ang. DomainNameSystem) -port 53 TCP/UDP HTTP(ang. HypertextTransfer Protocol) -port 80 TCP SMTP(ang. Simple Mail Transfer Protocol) -port 25 TCP POP(ang. Post Office Protocol) -port 110 UDP Telnet-port 23 TCP DHCP(ang. DynamicHost ConfigurationProtocol) -port 67 UDP FTP(ang. File Transfer Protocol) -porty: 20 i 21 TCP 16 DNS DNS wykorzystuje zbiór rozproszonych serwerów, które tłumaczą nazwy na związane z nimi numeryczne adresy, protokół DNS definiuje zautomatyzowaną usługę, która dopasowuje nazwy do wymaganych numerycznych adresów sieciowych, opisuje format zapytań i odpowiedzi oraz formaty danych, protokół DNS w procesie komunikacji używa pojedynczej struktury informacji zwanej komunikatem, format ten używany jest do wszelkiego typu zapytań klienta i odpowiedzi serwera, informacji o błędach czy komunikatów RR (ang. Resource Record) przesyłanych pomiędzy serwerami, DNS resolverwspiera rozwiązywanie nazw dla innych aplikacji sieciowych oraz usług, które tego potrzebują. 17 DNS serwer DNS zapewnia odwzorowywanie nazw poprzez demona, który często określany jest mianem named. serwer DNS opisuje domeny za pomocą tzw. rekordów zasobowych (ang. resource record, RR), rekordy te zawierają nazwę, adres oraz typ rekordu. kiedy klient wykonuje zapytanie, proces serwera "named", w celu samodzielnego rozwiązania nazwy, najpierw przegląda własne rekordy, jeżeli operacja ta zakończy się niepowodzeniem, kontaktuje się z innymi serwerami. 18 6

7 Typy rekordów DNS A-adres urządzenia końcowego, NS -autorytatywny serwer nazw, CNAME-umowne nazwy serwerów wraz z ich pełnymi nazwami domenowymi (ang. canonical name lub Fully QualifiedDomainName); używane w sytuacji, gdy wiele usług ma ten sam adres sieciowy, ale każda usługa ma swój własny wpis w DNS, MX-rekord wymiany poczty; mapuje nazwę domenową do listy serwerów odbierających pocztę. 19 DNS żądanie może być przesyłane dalej do kilku serwerów, co wydłuża czas i zużywa przepustowość, z chwilą gdy dopasowanie zostanie odnalezione, informacja zostaje zwrócona do serwera pytającego na początku, serwer tymczasowo przechowuje adres numeryczny, który został dopasowany do nazwy, w pamięci podręcznej (ang. cache). 20 DNS 21 7

8 HTTP 22 HTTP 23 Poczta elektroniczna 24 8

9 Poczta elektroniczna 25 Poczta elektroniczna 26 Poczta elektroniczna (POP3) telnet localhost 110 Trying Connected to localhost. Escape character is '^]'. +OK USER st02 +OK PASS st02 +OK STAT +OK LIST +OK

10 Poczta elektroniczna (POP3) RETR 2 +OK Return-Path: Delivered-To: Received: (qmail invoked by uid 1024); 26 Sep :59: Received: from localhost by localhost with SMTP; 26 Sep :59: Date: Wed, 26 Sep :59: (CEST) From: To: Subject: witaj Message-ID: MIME-Version: 1.0 Content-Type: TEXT/PLAIN; charset=us-ascii; format=flowed Status: O X-Status: X-Keywords: X-UID: 2 czesc. DELE 1 +OK QUIT +OK Connection closed by foreign host. 28 Poczta elektroniczna (SMTP) telnet localhost 25 Trying Connected to localhost. Escape character is '^]'. 220 malena.info.ukw.edu.pl ESMTP MAIL 250 ok RCPT 250 ok DATA 354 go ahead Witaj. 250 ok qp QUIT 221 malena.info.ukw.edu.pl Connection closed by foreign host. 29 FTP 30 10

11 FTP tryb pasywny tryb aktywny 31 DHCP 32 /etc/dhcpd.conf ddns-update-style ad-hoc subnet netmask { # The range of IP addresses the server # will issue to DHCP enabled PC clients # booting up on the network range ; # Set the amount of time in seconds that # a client may keep the IP address default-lease-time 86400; max-lease-time 86400; # Set the default gateway to be used by # the PC clients option routers ; # Don't forward DHCP requests from this # NIC interface to any other NIC # interfaces option ip-forwarding off; # Set the broadcast address and subnet mask # to be used by the DHCP clients 33 option broadcast-address ; option subnet-mask ; 11

12 /etc/dhcpd.conf # Set the DNS server to be used by the # DHCP clients option domain-name-servers ; # Set the NTP server to be used by the # DHCP clients option nntp-server ; # If you specify a WINS server for your Windows clients, # you need to include the following option in the dhcpd.conf file: option netbios-name-servers ; # You can also assign specific IP addresses based on the clients' # ethernet MAC address as follows (Host's name is "laser-printer": } host laser-printer { hardware ethernet 08:00:2b:4c:59:23; fixed-address ; } 34 SMB protokół SMB wykorzystuje do działania dwa protokoły niższych rzędów -protokół warstwy sesji NetBIOS(który sam wykorzystuje jako warstwę transportu TCP/IP albo DECnetalbo IPX/SPX) lub protokół nierutowalnynetbeuibędący protokołem warstw sieci, transportu i sesji, systemy Windows potrafią korzystać z SMB, a co za tym idzie z NetBIOS, zarówno poprzez TCP/IP (obecnie najpopularniejsza metoda), jak i poprzez IPX/SPX/NetBEUI(stosowany tylko w małych sieciach), Samba instalowana na systemach Unix korzysta tylko z SMB poprzez TCP/IP. 35 SMB identyfikacja komputerów w sieciach SMB odbywa się za pomocą ich nazw NetBIOS(nazwą jest ciąg znaków, nie dłuższy niż 15 znaków) lub za pomocą mechanizmów protokołów "podległych" SMB, np. poprzez adres IP czy nazw DNS, gdy SMB wykorzystuje protokół TCP do transportu danych, Pierwotna wersja protokołu umożliwiała: otwieranie i zamykanie plików, otwieranie i zamykanie drukarek, odczyt i zapis z/do plików, tworzenie i kasowanie plików/katalogów, przeszukiwanie katalogów, ustawianie i odczytywanie atrybutów plików, blokowanie i udostępnianie wybranych fragmentów plików

13 SMB/CIFS CIFS (ang. CommonInternet File System) to nowa wersja protokołu SMB opracowywana przez Microsoft i kilka innych firm, szkic protokołu został przesłany do IETF, jednak z powodu wielu niedoskonałości nie został zatwierdzony, CIFS został zaimplementowany m.in. w Windows 2000/XP/2003 oraz Samba 3.0, wykorzystywane porty sieciowe: 137/UDP, 138/UDP, 139/TCP oraz opcjonalnie 445/TCP. 37 WINS WINS (ang. Windows Internet NameService) jest usługą stworzoną przez firmę Microsoft, umożliwiającą tłumaczenie nazw komputerów na adresy internetowe, użytkownik korzystający z usługi WINS może odwoływać się do komputerów w sposób bardziej intuicyjny pisząc po prostu jego nazwę np.: SEKRETARIAT -nazwa ta zostaje następnie zamieniona na adres IP tego komputera, WINS zawiera bazę danych, która odwzorowuje adresy IP na nazwy NetBIOS danego komputera i odwrotnie, 38 NetBIOS NetBIOS(ang. Network Basic Input/OutputSystem) oryginalnie zaprojektowany przez firmę IBM, zapewnia podstawowy interfejs łączenia aplikacji z innymi komputerami oraz współdzielenie danych, NetBIOSdziała w warstwie sesji modelu OSI, NetBIOStransmitowany w TCP/IP (NBT NetBIOSoverTCP/IP) używa portów: 137 -NetBIOSName 138 -NetBIOSDatagram 139 -NetBIOSSession 39 13

14 NetBIOS NetBIOSspełnia następujące założenia: wszystkie stacje w danej sieci traktowane są jednakowo, aplikacje nie zajmują się szczegółami transportu, usługi nie zależą od tego, jak sieć została zrealizowana sprzętowo, obsługiwane są "przyjazne" nazwy -nie ma potrzeby posługiwania się adresami. Komunikacja w NetBIOSwykorzystuje dwie metody: bezpołączeniowa -w formie datagramówbez potwierdzenia ich dotarcia na miejsce -najczęściej wykorzystywana w trybie rozgłaszania (broadcast), połączeniowa -w formie sesji -transmisja odbywa się niezawodnie (z potwierdzeniami). 40 NetBEUI NetBEUIprzesyła datagramyprotokołu NetBIOSdrugiej warstwy między hostami na podstawie adresów MAC, NetBEUIjest ścisłą implementacją protokołu drugiej warstwy, zaprojektowaną do przesyłania datagramównetbiosw sieci jednolitej nie dysponuje informacjami trzeciej warstwy, NetBEUInie może być trasowany (adresowanie MAC). 41 WINS usługa WINS może działać sama lub we współpracy z serwerem DNS, przeznaczona jest dla małych sieci, składających się z kilkunastu komputerów, działa w architekturze klient-serwer, serwer WINS, który obsługuje zapytania i rejestruje nazwy oraz klienta (NetBiosi TCP/IP), które tworzy zapytania związane z rozpoznawaniem nazw, nazwy NetBIOSbyły wykorzystywane we wcześniejszych wersjach systemów operacyjnych Microsoft Windows do identyfikowania i lokalizowania komputerów i innych współużytkowanych lub zgrupowanych zasobów wymaganych do celów rejestracji lub rozpoznawania nazw w sieci

15 WINS usługa WINS zmniejsza liczbę lokalnych emisji IP mających na celu rozpoznanie nazw NetBIOS oraz ułatwia użytkownikom odnajdowanie komputerów w sieciach zdalnych, baza danych WINS jest aktualizowana automatycznie przy każdej dynamicznej zmianie konfiguracji adresów. NetBEUI NBT 43 Domeny i grupy robocze Grupa robocza: zbiór komputerów zarejestrowanych w tej samej grupie SMB Domena: grupa robocza + serwer uwierzytelniający (kontroler domeny) 44 SAMBA składowe pakietu nmbd demon świadczący usługi Windows Internet Name Service (WINS) i wspomagający przeglądanie zasobów sieci. nmbd demon umożliwiający współdzielenie plików i drukarek w sieci SMB i zapewniający uwierzytelnianie klientów SMB. smbclient program klienta dzięki którym można podłączyć się do zasobów serwera SMB. smbpasswd zarządzanie użytkownikami sieci SMB. nmblookup przeszukiwanie nazw NetBIOSowych w sieci SMB

16 SAMBA /etc/samba/smb.conf parametry: [global] [homes] [printers] 46 ; parametry globalne ustawień serwera ; parametry zasobów użytkowników ; parametry ustawień podsystemu drukowania [udzial_testowy] ; definicja dowolnego udziału zmienne: %m -NetBIOSowa nazwa klienta %u -nazwa użytkownika %S -nazwa bieżącego udziału %v -wersja Samby %T -bieżąca data i czas SAMBA parametry sekcji [global] workgroup = GRUPA_ROBOCZA netbiosname= SERWER_SAMBA serverstring = %h server(samba %v) security= user interfaces= /24 os level= 69 domainmaster= no localmaster = yes preferredmaster = yes logon script= %U.bat include= /usr/local/samba/lib/smb.conf.%l hostsallow= log file = /var/log/samba.log.%m 47 SAMBA parametry sekcji [homes] path = /export/samba/dane comment = Dysk z danymi volume = Stacja-Sieciowa browseable = yes writeable = no ; read only = yes guest ok = yes ; public = yes valid users szef invalid users = gosc root preexec = mount /dev/cdrom root postexec = umount /dev/cdrom 48 16

17 SAMBA parametry sekcji [printers] printing = bsd path = /tmp printable = yes guest ok = yes print command = /usr/bin/ps2pdf %s 49 Usługa WWW - Apache dwukrotnie większy udział w rynku niż IIS Microsoft, oprogramowanie open sourceo otwartym kodzie źródłowym, prawo dowolnego modyfikowania kodu źródłowego, technologia umożliwiająca pisanie własnych modułów, utrzymanie małych stron oraz dużych serwisów WWW, utrzymanie stron statycznych (HTML) lub integracja z aplikacjami internetowymi (PHP, ASP, JSP, CGI/Perl), licencja freeware pobieranie źródeł serwera oraz wersji skompilowanych, 50 Usługa WWW - Apache Apachewykonywany jest zwykle jako proces drugoplanowy, każdy egzemplarz procesu serwera zajmuje się obsługą witryny WWW utożsamianą z wybranym katalogiem, katalogi serwera: conf pliki konfiguracyjne (httpd.conf), htdocs dokumenty w języku HTML (web space), logs pliki dzienników błędów i dostępu do serwera, cgi-bin skrypty CGI (poza katalogiem htdocs). w stanie spoczynkowym Apacheprowadzi nasłuch na adresie IP i porcie określonych w konfiguracji serwera, po pojawieniu się żądania HTTP, serwer odbiera je, analizuje nagłówek i podejmuje stosowne działania

18 Usługa WWW - Apache serwery wirtualne logowanie pliki własnej konfiguracji.htaccess własne strony błędów strony użytkowników negocjacja zawartości uwierzytelnianie 52 Usługa WWW httpd.conf ServerRoot "/server/apache/apache2" # Określa połoŝenie plików serwera w drzewie katalogów PidFile logs/httpd.pid # Określa połoŝenie pliku zawierającego id procesu serwera Timeout 300 # Określa w sekundach: # czas oczekiwania na odebranie Ŝądania GET # maksymalny czas pomiędzy odebraniem kolejnych pakietów # Ŝądania PUT lub POST KeepAlive On # Określa, czy naleŝy podtrzymać połączenie pomiędzy # Ŝądaniami od klienta. MaxKeepAliveRequests 500 # Określa, ile Ŝądań będzie obsłuŝonych podczas jednego # połączenia z klientem. 53 Usługa WWW httpd.conf Listen 80 Listen 800 Include conf/modules.conf # W pliku modules.conf umieszczone zostały dyrektywy # dołączające dynamicznie moduły serwera. AddType application/x-httpd-php.php # Dyrektywa AddType przypisuje podane rozszerzenie # (tu:.php) do konkretnego typu mime # (tu: Application/x-httpd-php) Action application/x-httpd-php "/php/php.exe" # Dyrektywa Action określa program który zostanie # uruchomiony w przypadku, gdy Ŝądanie będzie dotyczyło # dokumentu CGI 54 18

19 Usługa WWW httpd.conf User webuser Group webgroup DirectoryIndex index.html index.php index.htm # Dyrektywa ta określa, jaki dokument zostanie przesłany # do klienta, w przypadku, gdy Ŝądanie będzie dotyczyło # katalogu. Podana ścieŝka jest względna wobec Ŝądanego # katalogu AccessFileName.htaccess # Dyrektywa ta określa nazwę pliku konfiguracyjnego # odczytywanego przy kaŝdym Ŝądaniu. Pozwala to na # dynamiczną zmianę konfiguracji serwera przez kaŝdego # uŝytkownika. Zmiana zawartości lokalnego pliku # konfiguracyjnego nie wymaga ponownego uruchomienia # serwera. DefaultType text/plain # Dyrektywa określa, jaki typ mime zostanie przesłany do # klienta, w przypadku, gdy dla danego dokumentu nie # moŝna określić typu (np. plik nie ma rozszerzenia). 55 Usługa WWW httpd.conf <Files ~ "^\.ht"> Order allow,deny Deny from all </Files> # Pliki, których nazwy odpowiadają wyraŝeniu # regularnemu (czyli zaczynają się od.ht) nie będą # udostępniane klientom. ErrorDocument 401 /error/401.php ErrorDocument 403 /error/403.php ErrorDocument 404 /error/404.php ErrorDocument 500 /error/500.php # Dyrektywa pozwala na określenie dokumentów, które # zostaną wysłane do klienta w przypadku wystąpienia # błędu. 56 Usługa WWW httpd.conf NameVirtualHost <VirtualHost > ServerName localhost DocumentRoot /var/www/html ServerAdmin </VirtualHost> <VirtualHost > ServerName ala.example.com DocumentRoot /var/www/ala ServerAdmin </VirtualHost> 57 19

20 Usługa WWW httpd.conf GENEROWANIE PLIKU.htaccess # htpasswd -c.htpasswd user htaccess: AuthName "Tajne pliki" AuthType Basic AuthUserFile /var/www/html/.htpasswd Require valid-user Zmienić w httpd.conf: AllowOverride z None na AuthConfig Zabronienie dostępu: Order deny,allow Deny from all 58 NAT NAT (skr. od ang. Network Address Translation, tłumaczenie adresów sieciowych; czasem Native Address Translation, tłumaczenie adresów rodzimych), znane również jako maskarada sieci lub maskarada IP (od ang. network/ip masquerading), technika przesyłania ruchu sieciowego poprzez router, polegająca na zmianie źródłowych lub docelowych adresów IP, zwykle również numerów portów TCP/UDP pakietów IP podczas ich przepływu, zmieniane są także sumy kontrolne (IP oraz TCP/UDP), aby potwierdzić wprowadzone zmiany, większość systemów korzystających z NAT ma na celu umożliwienie dostępu wielu hostom w sieci prywatnej do Internetu przy wykorzystaniu pojedynczego publicznego adresu IP. 59 NAT wady: nie można na własnym komputerze uruchomić serwera dostępnego w Internecie bez zmian wymagających interwencji administratora, utrudnione korzystanie z sieci P2P i bezpośrednie wysyłanie plików. zalety: większa anonimowość, gdyż serwery, z którymi nastąpiło połączenie nie mogą zidentyfikować konkretnego hosta po samym adresie IP, możliwość dostępu do Internetu dla większej ilości komputerów niż ilość dostępnych publicznych adresów IP. w przypadku systemu operacyjnego Linux funkcje NAT definiowane są za pomocą programów iptableslub ipchains, a w przypadku FreeBSD ipfw(ip firewall), ipf(ip filter) lub pf (OpenBSD Packet Filter)

21 SNAT SNAT (ang. Source Network Address Translation) zmiana adresu źródłowego pakietu IP na inny, stosowana często w przypadku podłączenia sieci dysponującej adresami prywatnymi do sieci Internet router, przez który podłączono sieć, podmienia adres źródłowy prywatny na adres publiczny (najczęściej swój własny), szczególnym przypadkiem SNAT jest maskarada, czyli sytuacja, gdy router ma zmienny adres IP (np. otrzymuje go w przypadku połączenia modemowego dodzwanianego) router zmienia adres źródłowy na taki, jak adres interfejsu, przez który pakiet opuszcza router. 61 DNAT DNAT (ang. Destination Network Address Translation) to technika polegająca na zmianie adresu docelowego pakietu IP na inny, stosowana często w przypadku, gdy serwer, który ma być dostępny z Internetu ma tylko adres prywatny, router dokonuje translacji adresu docelowego pakietów IP z Internetu na adres tego serwera. 62 NAT NAT translacja tylko prywatnego adresu IP hosta, NAPT, PAT translacja prywatnego adresu IP i numeru portu

22 NAT -Linux Czy właściwie zainstalowane karty sieciowe: ls/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth* wc l Konfiguracja interfejsu eth0: cat/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 DEVICE=eth0 BOOTPROTO=none BROADCAST=xx.xx.xx.255 # OptionalEntry HWADDR=00:50:BA:88:72:D4 # OptionalEntry IPADDR=xx.xx.xx.xx NETMASK= # Provided by the ISP NETWORK=xx.xx.xx.0 # Optional ONBOOT=yes TYPE=Ethernet USERCTL=no IPV6INIT=no PEERDNS=yes GATEWAY=xx.xx.xx.1 # Provided by the ISP 64 NAT -Linux Konfiguracja interfejsu eth1: cat/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 /etc/hosts: natlocalhost.localdomain localhost Brama: /etc/sysconfig/network: 65 NETWORKING=yes HOSTNAME=nat GATEWAY=xx.xx.xx.1 Konfiguracja DNS /etc/resolv.conf: nameserver # Primary DNS Server provided by ISP nameserver # Secondary DNS Server provided by ISP iptables, czyszczenie: iptables flush, iptables --tablenat--flush NAT -Linux Włączenie przekazywania pakietów IP w jądrze: echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward MASQUERADE dla zmiennego adresu IP i SNAT dla stałego: iptables -t nat -A POSTROUTING -s d /0 -j MASQUERADE iptables -t nat -A POSTROUTING -s d /0 -j SNAT --to-source stały_adres_ip Dla całej sieci: iptables -t nat -A POSTROUTING -s /24 -d /0 -j MASQUERADE Usługa widoczna na zewnątrz: iptables -t nat -I PREROUTING 1 --protocol tcp --destination-port j DNAT --to-destination :

Sieci komputerowe Warstwa aplikacji

Sieci komputerowe Warstwa aplikacji Sieci komputerowe Warstwa aplikacji 2012-05-24 Sieci komputerowe Warstwa aplikacji dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie warstwa zapewniająca interfejs pomiędzy aplikacjami używanymi do komunikacji,

Bardziej szczegółowo

SIECIOWE. mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej. amencwal@kis.p.lodz.pl http://www.kis.p.lodz.pl/~amencwal/

SIECIOWE. mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej. amencwal@kis.p.lodz.pl http://www.kis.p.lodz.pl/~amencwal/ SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej amencwal@kis.p.lodz.pl http://www.kis.p.lodz.pl/~amencwal/ SAMBA co to takiego? SaMBa zbiór uniksowych aplikacji rozumiejących

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Usługa DNS i SMB

Wykład 5 Usługa DNS i SMB Wykład 5 Usługa DNS i SMB hierarchiczna i rekurencyjna architektura DNS rekordy DNS SMB możliwości protokołu rodzaje wezłów SMB, proces elekcji parametry konfiguracyjne pakietu Samba DNS co to takiego?

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w Wolnej Encyklopedii Wikipedii informacje na temat NAT (ang. Network Address Translation).

Zadanie1: Odszukaj w Wolnej Encyklopedii Wikipedii informacje na temat NAT (ang. Network Address Translation). T: Udostępnianie połączenia sieciowego w systemie Windows (NAT). Zadanie1: Odszukaj w Wolnej Encyklopedii Wikipedii informacje na temat NAT (ang. Network Address Translation). NAT (skr. od ang. Network

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa aplikacji mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse.

Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse. 2015 Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse. PIOTR KANIA Spis treści Wstęp.... 2 Instalacja serwera DHCP w OpenSuse.... 2 Porty komunikacyjne.... 2 Uruchomienie, restart, zatrzymanie serwera DHCP... 2 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

DHCP + udostępnienie Internetu

DHCP + udostępnienie Internetu Str. 1 Ćwiczenie 5 DHCP + udostępnienie Internetu Cel ćwiczenia: sieci LAN. Zapoznanie się z instalacją i konfiguracją serwera DHCP. Udostępnienie Internetu Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Translacja adresów sieciowych

Sieci Komputerowe Translacja adresów sieciowych 1. Wstęp teoretyczny Sieci Komputerowe Translacja adresów sieciowych Network Address Translation (NAT) - technika translacji adresów sieciowych. Wraz ze wzrostem ilości komputerów w Internecie, pojawiła

Bardziej szczegółowo

Serwer SMB. Udostępnienie zasobów systemowych w sieci. Jakub Stasiński, Jędrzej Chruściel, Michał Wojciechowski

Serwer SMB. Udostępnienie zasobów systemowych w sieci. Jakub Stasiński, Jędrzej Chruściel, Michał Wojciechowski Serwer SMB Udostępnienie zasobów systemowych w sieci Jakub Stasiński, Jędrzej Chruściel, Michał Wojciechowski Protokół SMB umożliwia udostępnianie plików udostępnianie drukarek Protokół SMB Samba - implementacja

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 15 DHCP Rola usługi DHCP Proces generowania dzierżawy Proces odnawienia dzierżawy Konfiguracja Agent przekazywania DHCP - 1 - Rola

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem Samba.

Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem Samba. Str. 1 Ćwiczenie 8 Samba serwer plików Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem Samba. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien: - poruszać się po systemie Linux, w

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2 aplikacji transportowa Internetu Stos TCP/IP dostępu do sieci Warstwa aplikacji cz.2 Sieci komputerowe Wykład 6 FTP Protokół transmisji danych w sieciach TCP/IP (ang. File Transfer Protocol) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA

Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA 2015 Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA Spis treści. Spis treści. 1 Wprowadzenie. 2 Instalacja / deinstalacja serwera Samby w OpenSuse. 2 Usługi Samby / porty nasłuchu. 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwera Apache

Konfiguracja serwera Apache Konfiguracja serwera Apache autor Jarosław Mężyk e-mail j.mezyk@netcoffee.pl www http://www.netcoffee.pl wersja dokumentu 1.0 Licencja Creative Commons Pewne prawa zastrzeżone Attribution-NonCommercial-ShareAlike

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 14 Samba Wprowadzenie Konfiguracja Zarządzanie użytkownikami Podłączanie zasobu - 1 - Wprowadzenie Samba służy do obsługi wymiany

Bardziej szczegółowo

Protokół SMB umożliwia udostępnianie plików udostępnianie drukarek

Protokół SMB umożliwia udostępnianie plików udostępnianie drukarek Podstawy teoretycznie Server Message Block to protokół służący udostępnianiu zasobów komputerowych, m.in. drukarek czy plików. Jest on protokołem typu klient-serwer, a więc opiera się na systemie zapytań

Bardziej szczegółowo

Apache serwer WWW (część 2) Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Apache serwer WWW (część 2) Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski komputerowa Apache serwer WWW (część 2) Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski komputerowa () Apache serwer WWW (część 2) 1 / 17 W poprzednim odcinku poznaliśmy: Prawa i opcje katalogów

Bardziej szczegółowo

Linux -- u mnie działa!

Linux -- u mnie działa! Linux -- u mnie działa! Domowy serwer II Karol 'KarolGT' Antosik karolgt@karolgt.one.pl Stanisław 'Grung' Kulczycki grung@kce.one.pl Apache Apache najpopularniejszy serwer http ~62% z całości rynku budowa

Bardziej szczegółowo

W poprzednim odcinku poznaliśmy: W poprzednim odcinku, cd.: W dzisiejszym odcinku. Apache serwer WWW (część 2)

W poprzednim odcinku poznaliśmy: W poprzednim odcinku, cd.: W dzisiejszym odcinku. Apache serwer WWW (część 2) W poprzednim odcinku poznaliśmy: komputerowa Apache serwer WWW (część 2) Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Prawa i opcje katalogów Aliasy katalogów i przekierowania Pliki dziennika

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 System operacyjny 7 Sieć komputerowa 8 Teoria sieci 9 Elementy sieci 35 Rozdział 2. Sieć Linux 73 Instalowanie karty sieciowej 73 Konfiguracja interfejsu

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2 1. Instalacja serwera WWW Aby zainstalować serwer WWW w systemie Linux, należy wykorzystać menedżer pakietów apt-get. Polecenia które należy wpisać w terminalu użytkownika root 1 : apt-get install build-essential

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP FILTROWANIE IP mechanizm decydujący, które typy datagramów IP mają być odebrane, które odrzucone. Odrzucenie oznacza usunięcie, zignorowanie datagramów, tak jakby nie zostały w ogóle odebrane. funkcja

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

I.Wojnicki, Tech.Inter.

I.Wojnicki, Tech.Inter. Igor Wojnicki (AGH, KA) Serwer WWW, e-mail 18 czerwca 2012 1 / 29 Serwer WWW, e-mail Igor Wojnicki Katedra Automatyki Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 18 czerwca 2012 Igor Wojnicki (AGH, KA) Serwer

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Opracowany na podstawie http://dug.net.pl/tekst/31/udostepnienie_polaczenia_internetowego_%28masq%29/

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Opracowany na podstawie http://dug.net.pl/tekst/31/udostepnienie_polaczenia_internetowego_%28masq%29/ Opracowany na podstawie http://dug.net.pl/tekst/31/udostepnienie_polaczenia_internetowego_%28masq%29/ Typy przykład udostępnienia sieci Gdzie na schemacie oznaczono: eth0 interfejs wyjścia na świat eth1

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin

Tomasz Greszata - Koszalin T: Konfiguracja usługi HTTP (Hypertext Transfer Protocol) w systemie Linux. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi http oraz oprogramowania Apache. https://hostovita.pl/blog/konfiguracja-apache-virtualhost-w-ubuntu-16-04/

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne

Sieciowe systemy operacyjne Sieciowe systemy operacyjne Zarządzanie serwerami sieciowymi, cz. 1 Hubert Kołodziejski i Rafał Wojciechowski Zadania serwera w sieci lokalnej Zapewnienie połączenia z innymi sieciami(małe sieci) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat zapory sieciowej (firewall) oraz oprogramowania iptables.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat zapory sieciowej (firewall) oraz oprogramowania iptables. T: Konfiguracja zapory sieciowej (firewall) w systemie Linux. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat zapory sieciowej (firewall) oraz oprogramowania iptables. Zapora sieciowa

Bardziej szczegółowo

Samba serwer plików i drukarek. Rafał Szcześniak The Samba Team. Prosze pytać w każdej chwili

Samba serwer plików i drukarek. Rafał Szcześniak <mimir@samba.org> The Samba Team. Prosze pytać w każdej chwili serwer plików i drukarek Rafał Szcześniak The Team Prosze pytać w każdej chwili Co to jest? Jest to wolna implementacja serwera protokołu SMB/CIFS pozwalająca systemom Unix współpracować

Bardziej szczegółowo

Router programowy z firewallem oparty o iptables

Router programowy z firewallem oparty o iptables Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Router programowy z firewallem oparty o iptables Celem ćwiczenia jest stworzenie kompletnego routera (bramki internetowej), opartej na iptables. Bramka umożliwiać ma

Bardziej szczegółowo

Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych

Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych Robert Jaroszuk Where you see a feature, I see a flaw... Zimowisko TLUG Harcerski Ośrodek Morski w Pucku, styczeń 2008 Spis Treści 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Wybrane usługi sieciowe DFS, SMB, Serwer terminali. Monitorowanie i zarządzanie serwerami sieciowymi Wykład

Wybrane usługi sieciowe DFS, SMB, Serwer terminali. Monitorowanie i zarządzanie serwerami sieciowymi Wykład Wybrane usługi sieciowe DFS, SMB, Serwer terminali Monitorowanie i zarządzanie serwerami sieciowymi Wykład DFS Rozproszony System Plików (DFS, Distributed File System ) - system umożliwiający stworzenie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Analiza prostych protokołów sieciowych Górniak Jakub Kosiński Maciej 4 maja 2010 1 Wstęp Zadanie polegało na przechwyceniu i analizie komunikacji zachodzącej przy użyciu

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. T: Konfiguracja usługi DHCP w systemie Linux. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) protokół komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki 2017 Globalna sieć Internet Koncepcja sieci globalnej Usługi w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Konfiguracja środowiska sieciowego systemów unixowych na przykładzie GNU/Linux. Usługa DNS i SMB

Wykład 1 Konfiguracja środowiska sieciowego systemów unixowych na przykładzie GNU/Linux. Usługa DNS i SMB Wykład 1 Konfiguracja środowiska sieciowego systemów unixowych na przykładzie GNU/Linux. Usługa DNS i SMB obsługa poleceń netstat, ifconfig, route, etc. hierarchiczna i rekurencyjna architektura DNS rekordy

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Firewall bez adresu IP

Firewall bez adresu IP Firewall bez adresu IP Jak to zrobić Janusz Janiszewski Janusz.Janiszewski@nask.pl Agenda Wstęp Jak to działa? FreeBSD Kiedy stosować? Wady i zalety Inne rozwiązania Pytania? Typy firewalli Filtry pakietów

Bardziej szczegółowo

Apache. Apache serwer WWW

Apache. Apache serwer WWW Apache komputerowa Apache serwer WWW Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Dostępny pod różne platformy Ponad 50% udział w rynku serwerów WWW (Netcraft Web Server Survey 2007) Darmowy,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Sieci komputerowe Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2012 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. VI Jesień 2012 1 / 24 Historia 1 Komputery mainframe P. Daniluk (Wydział Fizyki)

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - administracja

Sieci komputerowe - administracja Sieci komputerowe - administracja warstwa sieciowa Andrzej Stroiński andrzej.stroinski@cs.put.edu.pl http://www.cs.put.poznan.pl/astroinski/ warstwa sieciowa 2 zapewnia adresowanie w sieci ustala trasę

Bardziej szczegółowo

Serwery WWW. Konfiguracja. Zadania serwera. NCSA httpd 1.5

Serwery WWW. Konfiguracja. Zadania serwera. NCSA httpd 1.5 4% NCSA httpd 1.5 Serwery WWW http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/ CERN W3C httpd 3.1 http://www.w3.org/pub/www/daemon/ Apache HTTP Server 1.0 http://www.apache.org/ Netscape Commerce/Communications Server http://home.mcom.com/comprod/server_central/edu_drive.html

Bardziej szczegółowo

Serwer i klient DHCP w systemie Linux

Serwer i klient DHCP w systemie Linux Administrowanie Systemami Komputerowymi Serwer i klient DHCP w systemie Linux Laboratorium nr 3 Instrukcja Tomasz Boiński Wstęp W sieci opartej na protokole TCP/IP każdy komputer ma co najmniej jeden adres

Bardziej szczegółowo

(źródło: pl.wikipedia.pl) (źródło:

(źródło: pl.wikipedia.pl) (źródło: Adres IP (Internet Protocol address) - unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych. Adresy IP są wykorzystywane w Internecie oraz sieciach lokalnych. Adres IP zapisywany jest w postaci

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Inżynieria Ciepła, I rok. Wykład 14 Protokoły sieciowe

Podstawy Informatyki. Inżynieria Ciepła, I rok. Wykład 14 Protokoły sieciowe Podstawy Informatyki Inżynieria Ciepła, I rok Wykład 14 Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe Protokół to zbiór sygnałów używanych przez grupę komputerów podczas wymiany danych (wysyłania, odbierania i

Bardziej szczegółowo

Translacja adresów - NAT (Network Address Translation)

Translacja adresów - NAT (Network Address Translation) Translacja adresów - NAT (Network Address Translation) Aby łączyć się z Internetem, każdy komputer potrzebuje unikatowego adresu IP. Jednakże liczba hostów przyłączonych do Internetu wciąż rośnie, co oznacza,

Bardziej szczegółowo

Lab5 - Badanie protokołów pocztowych

Lab5 - Badanie protokołów pocztowych BORSKI MICHAŁ, NR INDEKSU: 269963 Lab5 - Badanie protokołów pocztowych Zadania do wykonania 1. Wyszukać w zasobach sieci dokumenty [RFC 5321], [RFC 1939], [RFC 3501] oraz [RFC 5322]. Zapoznać się z ich

Bardziej szczegółowo

ARP Address Resolution Protocol (RFC 826)

ARP Address Resolution Protocol (RFC 826) 1 ARP Address Resolution Protocol (RFC 826) aby wysyłać dane tak po sieci lokalnej, jak i pomiędzy różnymi sieciami lokalnymi konieczny jest komplet czterech adresów: adres IP nadawcy i odbiorcy oraz adres

Bardziej szczegółowo

ODWZOROWYWANIE NAZW NA ADRESY:

ODWZOROWYWANIE NAZW NA ADRESY: W PROTOKOLE INTERNET ZDEFINIOWANO: nazwy określające czego szukamy, adresy wskazujące, gdzie to jest, trasy (ang. route) jak to osiągnąć. Każdy interfejs sieciowy w sieci TCP/IP jest identyfikowany przez

Bardziej szczegółowo

Apache serwer WWW. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Apache serwer WWW. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski komputerowa Apache serwer WWW Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski komputerowa () Apache serwer WWW 1 / 18 Apache Dostępny pod różne platformy Ponad 50% udział w rynku serwerów

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 3. DNS v.2

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 3. DNS v.2 Windows Serwer 2008 R2 Moduł 3. DNS v.2 ROZPOZNAWANIE NAZW W SYSTEMIE WINDOWS SERVER 2008 2 Rozpoznawanie nazw Sieci oparte na systemie Windows Server 2008 zawierają przynajmniej trzy systemy rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie zasobów Gentoo Linux systemom Microsoft Windows 7 za wykorzystaniem ku temu serwera plików i drukarek SAMBA.

Udostępnianie zasobów Gentoo Linux systemom Microsoft Windows 7 za wykorzystaniem ku temu serwera plików i drukarek SAMBA. Udostępnianie zasobów Gentoo Linux systemom Microsoft Windows 7 za wykorzystaniem ku temu serwera plików i drukarek SAMBA. Z racji, iż w mym gospodarstwie domowym są 2 komputery, w celu wzajemnej wymiany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail N, Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail 1 Domain Name Service Usługa Domain Name Service (DNS) Protokół UDP (port 53), klient-serwer Sformalizowana w postaci protokołu DNS Odpowiada

Bardziej szczegółowo

Serwer plików i drukarek Samba

Serwer plików i drukarek Samba Instytut Teleinformatyki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Laboratorium Administrowania Systemami Komputerowymi Serwer plików i drukarek Samba ćwiczenie numer: 14 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności:

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności: Role serwera W systemach operacyjnych z rodziny Windows Server 2003 jest dostępnych kilka ról serwerów Aby skonfigurować rolę serwera, należy zainstalować ją za pomocą Kreatora konfigurowania serwera,

Bardziej szczegółowo

Teoria sieci komputerowych

Teoria sieci komputerowych Teoria sieci komputerowych Wybrane protokoły sieciowe FTP, SMTP, NetBIOS Rafał Wojciechowski FTP FTP(ang. File Transfer Protocol)- protokół typu klient-serwer umożliwiający przesyłanie plików pomiędzy

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2014/2015 Michał Cieśla pok. D-2-47, email: michal.ciesla@uj.edu.pl konsultacje: środy 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład 6. 1. Filtrowanie pakietów 2. Translacja adresów 3. authentication-proxy

PBS. Wykład 6. 1. Filtrowanie pakietów 2. Translacja adresów 3. authentication-proxy PBS Wykład 6 1. Filtrowanie pakietów 2. Translacja adresów 3. authentication-proxy mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski

Bardziej szczegółowo

Sieci równorzędne, oraz klient - serwer

Sieci równorzędne, oraz klient - serwer Sieci równorzędne, oraz klient - serwer podział sieci ze względu na udostępnianie zasobów: równorzędne, peer-to-peer, P2P, klient/serwer, żądanie, odpowiedź, protokół sieciowy, TCP/IP, IPX/SPX, admin sieciowy,

Bardziej szczegółowo

iptables -F -t nat iptables -X -t nat iptables -F -t filter iptables -X -t filter echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

iptables -F -t nat iptables -X -t nat iptables -F -t filter iptables -X -t filter echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach Router programowy z firewallem oparty o iptables Celem ćwiczenia jest stworzenie kompletnego routera (bramki internetowej), opartej na iptables. Bramka umożliwiać

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW

Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne

Sieciowe systemy operacyjne Sieciowe systemy operacyjne Zarządzanie serwerami sieciowymi, cz. 3 Hubert Kołodziejski i Rafał Wojciechowski Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS DFS Distributed

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Procedura instalacji i konfiguracji Linux Red Hat jako platformy dla systemu zabezpieczeń Check Point VPN-1/FireWall-1 Przygotował: Mariusz Pyrzyk Instalacja systemu

Bardziej szczegółowo

1. Model klient-serwer

1. Model klient-serwer 1. 1.1. Model komunikacji w sieci łącze komunikacyjne klient serwer Tradycyjny podziała zadań: Klient strona żądająca dostępu do danej usługi lub zasobu Serwer strona, która świadczy usługę lub udostępnia

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 3 c.d. Warstwa transportu, protokoły UDP, ICMP

Sieci komputerowe. Zajęcia 3 c.d. Warstwa transportu, protokoły UDP, ICMP Sieci komputerowe Zajęcia 3 c.d. Warstwa transportu, protokoły UDP, ICMP Zadania warstwy transportu Zapewnienie niezawodności Dostarczanie danych do odpowiedniej aplikacji w warstwie aplikacji (multipleksacja)

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008. Michał Cieśla

Sieci komputerowe. Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008. Michał Cieśla Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl konsultacje: wtorki 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami informatycznymi. Zarządzanie serwerem httpd: Apache

Zarządzanie systemami informatycznymi. Zarządzanie serwerem httpd: Apache Zarządzanie systemami informatycznymi Zarządzanie serwerem httpd: Apache Serwer httpd Apache - zalety Apache - otwarty serwer HTTP dostępny dla wielu systemów operacyjnych (m.in. UNIX, GNU/Linux, BSD,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP

Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP Polecenie ipconfig pozwala sprawdzić adresy przypisane do poszczególnych interfejsów. Pomaga w wykrywaniu błędów w konfiguracji protokołu IP Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. T: Konfiguracja usługi DHCP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) protokół komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Zarządzanie systemami informatycznymi Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Historia sieci ARPANET sieć stworzona w latach 1960-1970 przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA) sponsorowaną

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Demony: smbd umoŝliwia współdzielenie plików i drukarek +uwierzytelnianie

Demony: smbd umoŝliwia współdzielenie plików i drukarek +uwierzytelnianie Serwer Samba Samba 1. Co to jest? Pakiet narzędzi umoŝliwiający współdzielenie zasobów (drukarki, pliki) w sieciach hetorogenicznych 2. Do czego moŝe jeszcze się przydać? - WINS - Podstawowy kontroler

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

FTP co to takiego? FTP File Transfer Protocol (Protokół Przesyłania Plików) RFC 114,959

FTP co to takiego? FTP File Transfer Protocol (Protokół Przesyłania Plików) RFC 114,959 FTP co to takiego? FTP File Transfer Protocol (Protokół Przesyłania Plików) RFC 114,959 Protokół niezawodnego przesyłania plików za pomocą prostych komend tekstowych. Jeden z najstarszych protokołów stosowanych

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Testy penetracyjne Przykłady programów

Testy penetracyjne Przykłady programów Bezpieczeństwo systemów informatycznych Testy penetracyjne Przykłady programów Zbigniew Suski 1 Rekonesans - przykłady Zbigniew Suski 2 Rekonesans - przykłady Zbigniew Suski 3 Rekonesans - przykłady Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Strona1. Suse LINUX. Konfiguracja sieci

Strona1. Suse LINUX. Konfiguracja sieci Strona1 Suse LINUX Konfiguracja sieci Strona2 Spis treści Konfiguracja sieci - uwagi wstępne.... 3 Prezentacja interfejsów sieciowych w systemie Linux.... 3 Konfiguracja IP w programie Yast... 3 Pliki

Bardziej szczegółowo

156.17.4.13. Adres IP

156.17.4.13. Adres IP Adres IP 156.17.4.13. Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Bezpieczeństwo systemów informatycznych Bezpieczeństwo systemów informatycznych Rule Set Based Access Control ĆWICZENIE RSBAC 1 Wprowadzenie RSBAC to zestaw łat na jądro systemu Linux rozszerzających bezpieczeństwo systemu. Wspiera on mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem WWW - Apache.

Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem WWW - Apache. Str. 1 Ćwiczenie 9 Apache - Serwer stron www Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem WWW - Apache. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien: - poruszać się po systemie

Bardziej szczegółowo