Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP"

Transkrypt

1 FILTROWANIE IP mechanizm decydujący, które typy datagramów IP mają być odebrane, które odrzucone. Odrzucenie oznacza usunięcie, zignorowanie datagramów, tak jakby nie zostały w ogóle odebrane. funkcja warstwy sieciowej. Kryteria wybierania datagramów: - typ protokołu, np. TCP, UDP, ICMP, - numer gniazda (dla TCP i UDP), - typ datagramu, np. SYN / ACK, dane, ICMP Echo Request, - adres źródłowy datagramu, - adres docelowy datagramu. Reguły filtrowania IP składają się z kombinacji powyższych kryteriów. Firewall pod Linuksem Wersja jądra Narzędzie do 2.0 ipfwadm (IP Firewall Administration) 2.2.x ipchains (IP Chains) i kolejne iptables netfilter (uniwersalne) 1

2 Etapy przetwarzania datagramu IP pozostałe części jądra 2 gniazda sieciowe protokoły TCP / UDP 4 inne protokoły oprogramowanie routujące IP? 3? 1 5 sterownik Ethernet sterownik PPP inny sterownik? decyzje dotyczące rutingu Odbieranie: - pobranie datagramu (1), - analiza adresu przeznaczenia datagramu, - przetwarzanie datagramu przez lokalną maszynę (2), - poszukiwanie trasy w tablicy routingu, przekazanie datagramu do odpowiedniego interfejsu (3). Wysyłanie: - przesłanie z lokalnych procesów do oprogramowania routującego, przekazanie do odpowiednich interfejsów (4), - analiza adresu przeznaczenia, ustalenie trasy dla datagramu, - wysłanie datagramu (5). Analiza przepływów: 2

3 1 3 5 maszyna routująca między hostem w sieci Ethernet a hostem osiągalnym przez łącze PPP. 1 2 i 4 5 dane przychodzące i wychodzące z/do programu działającego na danym hoście lokalnym przepływ danych przez połączenie pętli zwrotnej. REGUŁY pod netfilter wejściowa INPUT dotyczy przepływu 2 na powyższym diagramie, przekazywania FORWARD dotyczy przepływu 3, wyjściowa OUTPUT dotyczy przepływu 4, Polityka domyślna pierwsza reguła, która określa co zrobić z datagramami, które nie będą obsługiwane w żaden specjalny sposób. Reguły firewalla są dopasowywane kolejno. Polecenie iptables służy do konfigurowania firewalla oraz translacji adresów sieciowych (protokół Network Address Translation). Składnia iptables: iptables polecenie określenie_reguły rozszerzenia Polecenia: -A łańcuch dodanie jednej lub kilku reguł na koniec danego łańcucha -I łańcuch num_reguły wstawienie jednej lub kilku reguł na początku danego łańcucha -D łańcuch usunięcie jednej lub kilku reguł z danego łańcucha zawierającego takie reguły -D łańcuch num_reguły usunięcie reguły znajdującej się na pozycji num_reguły w danym łańcuchu -R łańcuch num_reguły 3

4 zastąpienie reguły na pozycji num_reguły w danym łańcuchu regułą o podanej charakterystyce -C łańcuch sprawdzenie danym łańcuchem datagramu opisywanego przez regułę. Zwraca komunikat opisujący, w jaki sposób łańcuch przetworzył datagram przydatne w testowaniu konfiguracji firewalla. -L [łańcuch] wylistowanie reguł z zdanego łańcucha lub ze wszystkich łańcuchów -F [łańcuch] usunięcie reguł z danego łańcucha lub ze wszystkich łańcuchów -Z [łańcuch] wyzerowanie liczników bajtów i datagramów w danym łańcuchu lub we wszystkich łańcuchach -N łańcuch utworzenie nowego łańcucha o danej nazwie nie mogą istnieć łańcuchy o tej samej nazwie -X [łańcuch] usunięcie danego łańcucha zdefiniowanego przez użytkownika lub wszystkich takich łańcuchów -P łańcuch polityka ustawienie domyślnej polityki dla danego łańcucha. Dopuszczalne polityki to: ACCEPT pozwala na przepuszczenie datagramu, DROP datagram jest odrzucany, QUEUE datagram jest przekazywany do przestrzeni użytkownika w celu dalszego przetwarzania, 4

5 RETURN kod firewalla IP wraca do łańcucha, który go wywołał i kontynuuje działanie od następnej reguły. Parametry definicji reguł: -p [!] protokół określa protokół datagramu, który ma pasować do tej reguły, np. tcp, udp, icmp (nazwy lub numery zgodnie z plikiem /etc/protocols);! oznacza negację reguły, tzn. datagram będzie pasował do wszystkich protokołów poza wymienionymi -s [!] adres [/maska] adres źródłowy datagramu (w postaci nazwy hosta, adresu sieci lub adresu IP); maska może być podana tradycyjnie, np lub współcześnie, np. 24 maska sieci bity d [!] adres [/maska] adres docelowy datagramu (opis jak wyżej) -j cel jakie działania mają być podjęte, gdy reguła zostanie dopasowana. Dopuszczalny cel to ACCEPT, DROP, QUEUE, RETURN 5

6 -i [!] nazwa_interfejsu określa interfejs przyjmujący datagram (! negacja); nazwa interfejsu zakończona znakiem + oznacza każdy interfejs, którego nazwa rozpoczyna się od podanego ciągu. -o [!] nazwa_interfejsu określa interfejs, pod który datagram będzie przesłany [!]-f mówi, że dana reguła dotyczy tylko drugiego i dalszych fragmentów datagramu, nie dotyczy fragmentu pierwszego. Opcje: -v wyświetla bogate wyniki (więcej informacji) -n wyświetla adresy IP i numery portów jako liczby i inne. Rozszerzenia: Iptables jest narzędziem rozszerzalnym poprzez opcjonalne moduły bibliotek dzielonych. Aby z nich skorzystać ich nazwy muszą być poprzedzone argumentem m nazwa. Przykład rozszerzenia dla TCP: -sport [!] [port[:port]] określa port, z którego musi pochodzić datagram, aby pasował do reguły; np. 20:25 oznacza porty od numeru 20 do25 włącznie. 6

7 MASKOWANIE IP translacja adresów sieciowych (Network Address Translation NAT): proces modyfikacji adresów sieciowych zawartych w nagłówkach datagramu, który zachodzi w czasie przesyłania, maskowanie IP (ang. IP masquerading), jedna z odmian translacji adresów, pozwala hostom z adresem sieci prywatnej przedstawić sie w Internecie pod jednym publicznym adresem IP / i n t e r n e t eth eth0 router z maskowaniem L A N

8 przykład reguł filtrowania IP z pliku /etc/init.d/firewall #!/bin/bash # WYBRANE reguły firewalla # - różne dla każdej karty sieciowej # karta eth1 - Internet # karta eth0 - sieć wewnętrzna # Zmienne środowiskowe SCIEZKA=/sbin MOJ_IP= # Reguły startowe firewalla start () { echo "FIREWALL START... " # reset ustawień # INPUT $SCIEZKA/iptables -F INPUT $SCIEZKA/iptables -P INPUT ACCEPT # FORWARD $SCIEZKA/iptables -F FORWARD $SCIEZKA/iptables -P FORWARD ACCEPT # OUTPUT $SCIEZKA/iptables -F OUTPUT $SCIEZKA/iptables -P OUTPUT ACCEPT # Domyślna zasada postępowania (polityka) firewalla: odrzuć wszystko $SCIEZKA/iptables -P INPUT DROP # Akceptuj tylko wywołania z pętli zwrotnej # (loopback; lo; ), resztę odrzucaj $SCIEZKA/iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT # Odrzucaj połączenia na kartę eth1 (Internet) # z adresów nierutowalnych i adresu # wewnętrznego(lo) $SCIEZKA/iptables -A INPUT -i eth1 -s /8 -j DROP # clasa A $SCIEZKA/iptables -A INPUT -i eth1 -s /12 -j DROP # clasa B 8

9 $SCIEZKA/iptables -A INPUT -i eth1 -s /16 -j DROP # clasa C $SCIEZKA/iptables -A INPUT -i eth1 -s /4 -j DROP # multicast $SCIEZKA/iptables -A INPUT -i eth1 -s /5 -j DROP # reserved # Na eth0 nie może pojawić się żaden adres spoza puli /24 (oznaczający sieć lokalną) $SCIEZKA/iptables -A INPUT -i eth0 -s /12 -j DROP # clasa B $SCIEZKA/iptables -A INPUT -i eth0 -s /16 -j DROP # clasa C $SCIEZKA/iptables -A INPUT -i eth0 -s /4 -j DROP # multicast $SCIEZKA/iptables -A INPUT -i eth0 -s /5 -j DROP # reserved # Zezwalaj na wejście do wybranych serwisów dla # sieci wewnętrznej (eth0) # Strony www $SCIEZKA/iptables -A INPUT -i eth0 -s /0 -p tcp -- dport http -m state --state NEW -j ACCEPT # Strony www + ssl $SCIEZKA/iptables -A INPUT -i eth0 -s /0 -p tcp -- dport https -m state --state NEW -j ACCEPT # SSH $SCIEZKA/iptables -A INPUT -i eth0 -s /24 -p tcp -- dport ssh -m state --state NEW -j ACCEPT # FTP $SCIEZKA/iptables -A INPUT -i eth0 -s /0 -p tcp -- dport ftp -m state --state NEW -j ACCEPT $SCIEZKA/iptables -A INPUT -i eth0 -s /0 -p tcp -- dport ftp-data -m state --state NEW -j ACCEPT # Proxy 9

10 $SCIEZKA/iptables -A INPUT -i eth0 -s /0 -p tcp -- dport m state --state NEW -j ACCEPT $SCIEZKA/iptables -A INPUT -i eth0 -s /0 -p udp -- dport m state --state NEW -j ACCEPT # Poczta $SCIEZKA/iptables -A INPUT -i eth0 -s 0/0 -p tcp --dport 25 -m state --state NEW -j ACCEPT $SCIEZKA/iptables -A INPUT -i eth0 -s 0/0 -p tcp --dport m state --state NEW -j ACCEPT (...) przykład reguł maskowania IP z pliku /etc/init.d/masquarada #!/bin/sh # WYBRANE reguły firewalla MASKOWANIE ADRESÓW SCIEZKA=/sbin start () { echo "MASKOWANIE ADRESÓW START..." (...) # Włącz maskowanie adresów # SMTP $SCIEZKA/iptables -t nat -s /16 -A POSTROUTING -o eth1 -p tcp --dport 25 -j MASQUERADE # POP3 $SCIEZKA/iptables -t nat -s /16 -A POSTROUTING -o eth1 -p tcp --dport 110 -j MASQUERADE 10

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS Zabezpieczenia w systemach Linux Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS 1 STRESZCZENIE Problemem tej pracy było pokazanie w jaki sposób można skonfigurować zaporę sieciową na systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Teletransmisja i sieci komputerowe 2

Teletransmisja i sieci komputerowe 2 ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Teletransmisja i sieci komputerowe 2 LABORATORIUM Tomasz Orczyk Bielsko-Biała 2012 Zajęcia 1 Konfiguracja wirtualnej maszyny z systemem Debian GNU Linux Lorem ipsum 1 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

Poniższe schematy przedstawiają dwa najpopularniejsze układy sieci w organizacjach (szkołach, firmach, itp.). Wyłączając specyficzne konfiguracje

Poniższe schematy przedstawiają dwa najpopularniejsze układy sieci w organizacjach (szkołach, firmach, itp.). Wyłączając specyficzne konfiguracje Bezpieczny Internet 1 Bezpieczny dostęp do internetu. Zapewnienie bezpiecznego dostępu do zasobów sieci w organizacji wymaga śledzenia działań użytkownika i blokowania dostępu do niepożądanych treści oraz

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II

Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany routing IP w Linuxie

Zaawansowany routing IP w Linuxie Zaawansowany routing IP w Linuxie Paweł Krawczyk kravietz@echelon.pl 30 czerwca 2002 Spis treści 1 Wstęp 2 1.1 O czym jest ten artykuł?......................... 2 1.2 Nowości w jądrze.............................

Bardziej szczegółowo

Trasowanie i Filtrowanie w Linuxie. Autor: Pawel Ossowski IVFDS

Trasowanie i Filtrowanie w Linuxie. Autor: Pawel Ossowski IVFDS Trasowanie i Filtrowanie w Linuxie Autor: Pawel Ossowski IVFDS 1 STRESZCZENIE Niniejsze opracowanie stanowi zebranie podstawowych informacji, opisujacych mechanizm: trasowania i filtrowania w Linux. W

Bardziej szczegółowo

Router Asmax Er-903v

Router Asmax Er-903v Router Asmax Er-903v Instrukcja konfiguracji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia sieci TCP/IP

Zabezpieczenia sieci TCP/IP Zabezpieczenia sieci TCP/IP Marek Kozłowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Warszawa, 2014/2015 Plan wykładu 1 Zabezpieczenia systemu Unix w sieci TCP/IP 2 Wybrane aspekty

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

DHCP + udostępnienie Internetu

DHCP + udostępnienie Internetu Str. 1 Ćwiczenie 5 DHCP + udostępnienie Internetu Cel ćwiczenia: sieci LAN. Zapoznanie się z instalacją i konfiguracją serwera DHCP. Udostępnienie Internetu Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Zadania Windows 1. Jaki jest adres IP Twojej karty sieciowej? 2. Co robi polecenie IPCONFIG uruchomione bez żadnych parametrów? 3. W jaki sposób można zwolnić automatycznie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska. Zapory sieciowe uwzględniające filtrowanie warstwy aplikacji i jakości usług

Praca dyplomowa inżynierska. Zapory sieciowe uwzględniające filtrowanie warstwy aplikacji i jakości usług Politechnika Warszawska Rok akademicki: 2003/2004 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Wieczorowe Studia Zawodowe - Informatyka Praca dyplomowa inżynierska Zapory sieciowe

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Firewall i serwer proxy

Firewall i serwer proxy Firewall i serwer proxy 1. Zrozumieć firewall Firewall jest strukturą przeznaczoną do zatrzymywania ognia przed rozprzestrzenianiem. Budowany z cegieł firewall całkowicie oddziela pomieszczenia budynku.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo

Powtórka z linuxa. Polecenia pomocy: man polecenie apropos słowo podczas czytania manuala /szukajslowa n następne N poprzednie

Powtórka z linuxa. Polecenia pomocy: man polecenie apropos słowo podczas czytania manuala /szukajslowa n następne N poprzednie Powtórka z linuxa Polecenia pomocy: man polecenie apropos słowo podczas czytania manuala /szukajslowa n następne N poprzednie Polecenia pracy z drzewem katalogów: cd katalog pwd cp plik_zr plik_docelowy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie maszyny wirtualnej

Tworzenie maszyny wirtualnej Tworzenie maszyny wirtualnej 1. Aby utworzyć nową maszynę wirtualną, z menu Maszyna wybieramy opcję Nowa. Zostanie uruchomiony kreator tworzenia maszyny wirtualnej. 2. Wpisujemy nazwę maszyny oraz wybieramy

Bardziej szczegółowo

INTRUX Firewall & QoS v 8.0

INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI 1 Spis treści 1. Wstęp...4 2. Szybki start, czyli 8 kroków dla niecierpliwych...4 3. Instalacja systemu z obrazu dysku...5 3.1 Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika CommView Network Monitor and Analyzer for MS Windows Podręcznik użytkownika Copyright 1999-2003 TamoSoft, Inc. Tłumaczenie na język polski Krzysztof Satoła www.studioinfo.pl Wstęp O programie CommView

Bardziej szczegółowo