Sieci Komputerowe Translacja adresów sieciowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci Komputerowe Translacja adresów sieciowych"

Transkrypt

1 1. Wstęp teoretyczny Sieci Komputerowe Translacja adresów sieciowych Network Address Translation (NAT) - technika translacji adresów sieciowych. Wraz ze wzrostem ilości komputerów w Internecie, pojawiła się groźba wyczerpania puli dostępnych adresów internetowych IPv4. Udostępnianie połączenia do Internetu z wykorzystaniem mechanizmu NAT. Aby temu zaradzid, lokalne sieci komputerowe, korzystające z tzw. adresów prywatnych (specjalna pula adresów tylko dla sieci lokalnych), mogą zostad podłączone do Internetu przez jeden komputer (lub router), posiadający mniej adresów internetowych niż komputerów w tej sieci. Router ten, gdy komputery z sieci lokalnej komunikują się ze światem, dynamicznie tłumaczy adresy prywatne na adresy zewnętrzne, umożliwiając użytkowanie Internetu przez większą liczbę komputerów niż posiadana liczba adresów zewnętrznych. NAT jest często stosowany w sieciach korporacyjnych oraz osiedlowych. Rys 5. Udostępnianie połączenia do Internetu z wykorzystaniem mechanizmu NAT W zależności od miejsca podjęcia decyzji wyróżnia się dwie podstawowe grupy mechanizmów NAT: akcja translacji podejmowana jest przed podjęciem decyzji routingu PREROUTING, grupa obemuje wszelkie mechanizmy przekierowania DNAT, akcja translacji podejmowana jest po podjęciu decyzji routingu POSTROUTING, grupa obejmuje wszelkie mechanizmy translacji SNAT, Masquerade. Obrazuje to poniższy rysunek: 1

2 Rys 6. Klasyfikacja mechanizmów NAT Source Network Address Translation (SNAT) jest techniką polegającą na zmianie adresu źródłowego pakietu IP na inny. Stosowana jest często w przypadku podłączenia sieci dysponującej adresami prywatnymi do sieci Internet. Wówczas router, przez którego podłączono sied, podmienia adres źródłowy prywatny na adres publiczny (najczęściej swój własny). Szczególnym przypadkiem SNAT jest maskarada (Masquerade) mająca miejsce, gdy router ma zmienny adres IP (np. otrzymuje go w przypadku połączenia modemowego wdzwanianego). Wówczas router zmienia adres źródłowy na taki, jak adres interfejsu, przez który pakiet opuszcza router. Rys 7. Funkcjonowanie mechanizmu SNAT Destination Network Address Translation (DNAT) jest techniką polegającą na zmianie adresu docelowego pakietu IP na jakiś inny. Stosowana jest często w przypadku, gdy serwer mający byd dostępny z Internetu ma tylko adres prywatny. W tym przypadku router dokonuje translacji adresu docelowego pakietów IP z Internetu na adres tego serwera. 2

3 Następstwem korzystania z mechanizmów NAT są: Rys 8. Funkcjonowanie mechanizmu DNAT większe bezpieczeostwo komputerów znajdujących się za NAT-em, problematyka uruchomienia zewnętrznie dostępnych serwisów na komputerach w sieci wewnętrznej - koniecznośd stosowania mechanizmów przekierowywania portów. Source NAT, Masquerade Zarządzanie regułami filtracji, translacji i modyfikacji pakietów w systemie Linux można zrealizowad za pomocą mechanizmu iptables. Praca programu opiera się na trzech podstawowych tablicach gromadzących odpowiednie reguły: filter - tablica filtracji i reguł firewalla, nat - tablica translacji (wykorzystywana w ramach omawianych zagadnieo) oraz mangle - tablica zawierająca reguły modyfikacji zawartości pakietów. Tworzenie reguł odbywa się w sposób bardzo prosty i zaczyna się od wyboru mechanizmu, jakim będziemy się posługiwali (PRE- oraz POSTROUTING) oraz tabeli, do której będziemy dodawali reguły (nat). Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie akcji, która ma byd podejmowana oraz adresów oraz ewentualnych filtrów, których ma dotyczyd. Składnia polecenia iptables przedstawia się następująco: iptables -L - polecenie listuje wszystkie zdefiniowane reguły, iptables -t [tablica]... - polecenie wykonuje odpowiednie akcje na konkretnej tablicy, przykładowo: iptables -t nat -L - listuje wszystkie reguły utworzone dla tabeli nat, iptables -i -o [nazwa interfejsu]... - polecenie dotyczy odpowiedniego interfejsu wychodzącego (-o) bądź wchodzącego (-i), nazwy interfejsów, zgodnie z konwencją Linuxową rozpoczynają się od deskryptora eth oraz numeru karty począwszy od 0, 3

4 iptables -t nat -A [nazwa łaocucha] - skojarzenie reguł z odpowiednim łaocuchem (PREROUTING bądź POSTROUTING), iptables -s -d [adres IP]... - zakres polecenia jest ograniczany do konkretnych adresów źródła (-s) bądź celu (-d), iptables -p [protokół]... - zakres polecenia ograniczony do konkretnego protokołu, iptables -p tcp udp -sport -dport [numer portu] - reguła dotycząca konkretnego portu źródłowego (- sport) bądź docelowego (-dport) w ramach protokołów tcp lub udp, iptables...-j MASQUERADE - skojarzenie z regułą akcji maskowania, iptables...-j SNAT -to [adres IP] - skojarzenie z regułą akcji SNAT na konkretny adres IP bądź zakres adresów IP, iptables -t [nazwa tablicy] -f - wyczyszczenie wszystkich reguł z konkretnej tablicy (w przypadku braku argumentu -t - wyczyszczenie wszystkich reguł, iptables -t [nazwa tablicy] -X [numer reguły] - usunięcie reguły o konkretnym numerze z podanej tablicy reguł, iptables-save > [nazwa pliku] - utworzenie kopii reguł w zewnętrznym pliku, iptables-restore < [nazwa pliku] - przywrócenie kopii reguł z zewnętrznego pliku. Przykłady: Lokalna sied komputerowa została podłączona do Internetu poprzez komputer spełniający rolę routera wyposażony w dwie karty sieciowe - eth0: /24 należące do sieci LAN oraz eth1 należące do sieci WAN o adresie przypisywanym dynamicznie przez providera. Udostępnienie połączenia internetowego dla sieci LAN: iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE Lokalna sied komputerowa została podłączona do Internetu poprzez komputer spełniający rolę routera wyposażony w dwie karty sieciowe - eth0: /24 należące do sieci LAN oraz eth1 należące do sieci WAN o adresie Udostępnienie połączenia internetowego dla sieci LAN: iptables -t nat -A POSTROUTING -s /24 -o eth1 -j SNAT --to

5 Lokalna sied komputerowa została podłączona do Internetu poprzez router wyposażony w cztery karty sieciowe - eth0: /24 należące do sieci LAN oraz eth1, eth2 oraz eth3 należące do sieci WAN o adresach odpowiednio , oraz Udostępnienie połączenia internetowego dla sieci LAN z wykorzystaniem NAT na wszystkich adresach zewnętrznych: iptables -t nat -A POSTROUTING -s /24 -o eth1 -j SNAT --to Dla lokalnej sieci komputerowej /24 udostępniono połączenie do Internetu poprzez kilka interfejsów o adresach odpowiednio oraz Konfiguracja udostępniania połączenia: iptables -t nat -A POSTROUTING -s /24 -o eth1 -j SNAT --to to Zadanie: Należy zorganizowad małą sied lokalną opartą o dwa komputery połączone okablowaniem z sali laboratoryjnej. Jeden z komputerów, pełniący rolę routera posiada również przyłącze również do sieci zewnętrznej. Należy udostępnid połączenie do Internetu (adres przyznany z serwera DHCP w KISie) za pomocą mechanizmu maskarady. Zadanie należy wykonad udostępniając połączenie na komputerze z systemem Linux (Zadanie należy wykonad posługując się podinterfejsami systemu Linux). 5

Pakiet Iptables. Filtrowanie pakietów i filtrowanie stanowe

Pakiet Iptables. Filtrowanie pakietów i filtrowanie stanowe Pakiet Iptables Mgr inż. Łukasz Jopek Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej ljopek@kis.p.lodz.pl Filtrowanie pakietów i filtrowanie stanowe Filtrowanie pakietów oraz filtrowania stanowe

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

Teletransmisja i sieci komputerowe 2

Teletransmisja i sieci komputerowe 2 ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Teletransmisja i sieci komputerowe 2 LABORATORIUM Tomasz Orczyk Bielsko-Biała 2012 Zajęcia 1 Konfiguracja wirtualnej maszyny z systemem Debian GNU Linux Lorem ipsum 1 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

iptables -F -t nat iptables -X -t nat iptables -F -t filter iptables -X -t filter echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

iptables -F -t nat iptables -X -t nat iptables -F -t filter iptables -X -t filter echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach Router programowy z firewallem oparty o iptables Celem ćwiczenia jest stworzenie kompletnego routera (bramki internetowej), opartej na iptables. Bramka umożliwiać

Bardziej szczegółowo

Firewall'e. Cele firewalli

Firewall'e. Cele firewalli Firewall'e Pojęcie firewall pochodzi z przemysłu, zapora chroniąca przed rozprzestrzenianiem się ognia. W przypadku sieci komputerowych zastosowanie jest analogiczne, firewall ma na celu możliwie najdokładniejsze

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS Zabezpieczenia w systemach Linux Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS 1 STRESZCZENIE Problemem tej pracy było pokazanie w jaki sposób można skonfigurować zaporę sieciową na systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Systemy programowych zapór sieciowych (iptables)

Systemy programowych zapór sieciowych (iptables) Systemy programowych zapór sieciowych (iptables) 1. Wprowadzenie Programowe zapory sieciowe (ang. firewall) wykorzystywane mogą być do przeróżnych celów w zależności od złożoności takiej zapory programowej.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP FILTROWANIE IP mechanizm decydujący, które typy datagramów IP mają być odebrane, które odrzucone. Odrzucenie oznacza usunięcie, zignorowanie datagramów, tak jakby nie zostały w ogóle odebrane. funkcja

Bardziej szczegółowo

DHCP + udostępnienie Internetu

DHCP + udostępnienie Internetu Str. 1 Ćwiczenie 5 DHCP + udostępnienie Internetu Cel ćwiczenia: sieci LAN. Zapoznanie się z instalacją i konfiguracją serwera DHCP. Udostępnienie Internetu Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Ściana ogniowa w systemie operacyjnym LINUX. Autor: Gładysz Krystian IVFDS

Ściana ogniowa w systemie operacyjnym LINUX. Autor: Gładysz Krystian IVFDS Ściana ogniowa w systemie operacyjnym LINUX Autor: Gładysz Krystian IVFDS 1 STRESZCZENIE Codziennie do sieci Internet podłącza się około kilku do kilkudziesięciu tysięcy nowych komputerów. Sieć Internet

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II

Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie SIECI KOMPUTEROWE. Autor Joanna Kryśkiewicz Kl. II LB. Koszalin 2006

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie SIECI KOMPUTEROWE. Autor Joanna Kryśkiewicz Kl. II LB. Koszalin 2006 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie SIECI KOMPUTEROWE Koszalin 2006 Autor Joanna Kryśkiewicz Kl. II LB PODZIAŁ SIECI KOMPUTEROWYCH a) zasięg: - lokalne (LAN - Local Area Network) - sieci

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Katedra: Podstaw informatyki i technologii informatycznych Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy informatyczne PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Kompendium

Sieci komputerowe. Kompendium IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-1 Gliwice tel. (32)23-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Linux. iptables, nmap, DMZ

Linux. iptables, nmap, DMZ Strona1 Linux iptables, nmap, DMZ Strona2 Spis treści. Spis treści.... 2 iptables wprowadzenie.... 3 Tabele iptables wraz z łaocuchami, oraz najczęściej definiowanymi akcjami.... 3 iptables droga pakietu...

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie warstwa zapewniająca interfejs pomiędzy aplikacjami używanymi do komunikacji, a siecią poprzez którą komunikaty są transmitowane,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonania Firewall skrypt iptables

Zadania do wykonania Firewall skrypt iptables Firewall skrypt iptables 1 Zadania do wykonania Firewall skrypt iptables Nr 1 Jesteś administratorem sieci osiedlowej z 20 klientami. W sieci wykorzystujemy komputer, który pełni rolę routera, serwera

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Sieci komputerowe w powszechnym użyciu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Sieci komputerowe w powszechnym użyciu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Sieci komputerowe w powszechnym użyciu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Sieci komputerowe w powszechnym użyciu Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Poniższe schematy przedstawiają dwa najpopularniejsze układy sieci w organizacjach (szkołach, firmach, itp.). Wyłączając specyficzne konfiguracje

Poniższe schematy przedstawiają dwa najpopularniejsze układy sieci w organizacjach (szkołach, firmach, itp.). Wyłączając specyficzne konfiguracje Bezpieczny Internet 1 Bezpieczny dostęp do internetu. Zapewnienie bezpiecznego dostępu do zasobów sieci w organizacji wymaga śledzenia działań użytkownika i blokowania dostępu do niepożądanych treści oraz

Bardziej szczegółowo

Sprzątanie pajęczyn detekcja nielegalnego wpółdzielenia łącza Mariusz Tomaszewski, Maciej Szmit, Marek Gusta

Sprzątanie pajęczyn detekcja nielegalnego wpółdzielenia łącza Mariusz Tomaszewski, Maciej Szmit, Marek Gusta Sprzątanie pajęczyn detekcja nielegalnego wpółdzielenia łącza Mariusz Tomaszewski, Maciej Szmit, Marek Gusta Artykuł opublikowany w numerze 2/2005 magazynu hakin9 Wszelkie prawa zastrzeżone. Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Asmax AR-901/1004-G-E-I

Asmax AR-901/1004-G-E-I Asmax AR-901/1004-G-E-I Przekierowanie portów, dostęp zdalny, serwery umieszczone za NAT, DMZ, VoIP Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium sieci komputerowych Firewall

Laboratorium sieci komputerowych Firewall Laboratorium sieci komputerowych Firewall Wprowadzenie Firewall jest w dzisiejszej dobie jednym z bardziej popularnych terminów w bran y sieci komputerowych. Popularno t mo na łatwo wytłumaczy. Bierze

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo