DHCP + udostępnienie Internetu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DHCP + udostępnienie Internetu"

Transkrypt

1 Str. 1 Ćwiczenie 5 DHCP + udostępnienie Internetu Cel ćwiczenia: sieci LAN. Zapoznanie się z instalacją i konfiguracją serwera DHCP. Udostępnienie Internetu Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien umieć: - poruszać się po systemie Linux, w trybie tekstowym, - zainstalować kartę sieciową w systemie Linux, - skonfigurować połączenie sieciowe. Po wykonaniu ćwiczenia uczeń będzie umiał: - zainstalować serwer DHCP, - skonfigurować serwer DHCP, - udostępnić Internet sieci LAN. Uwagi o realizacji ćwiczenia: Ćwiczenie podzielone jest na rozdziały. Rozdział zbudowany jest z opisu teoretycznego omawiającego wybrane zagadnienie i zadania do wykonania. Zadania umieszczone są w ramkach.

2 Str DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol 5.1.a Wstęp Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) jest protokołem umożliwiającym automatyczną konfigurację IP komputerów. Odpowiednio skonfigurowana usługa na serwerze może znacznie uprościć zarządzanie stacjami roboczymi, pracującymi w sieci TCP/IP. Klienci DHCP mogą otrzymać adres IP z maską, a także wiele innych opcjonalnych parametrów protokołu TCP/IP, jak: adres bramy, adres serwera DNS czy WINS. Stacja robocza, z załączoną funkcją automatycznego uzyskania adresu IP, prosi serwer DHCP o parametry IP. Serwer, po otrzymaniu żądania, dzierżawi na określony czas adres IP z puli. W sieciach, w których pracują stacjonarne komputery, dzierżawę ustala się na kilka, kilkanaście dni. Zapobiega to blokowaniu adresów, w przypadku wymiany karty sieciowej. Po wygaśnięciu dzierżawy, adres wraca do puli. Proces dzierżawy składa się z czterech kroków: DHCPDISCOVER na początku procesu dzierżawy klient inicjuje ograniczoną wersję protokołu TCP/IP i emituje komunikat z żądaniem lokalizacji serwera DHCP i adresu IP. Ponieważ klient nie ma własnego adresu IP i nie zna także adresu serwera, dlatego w komunikacie DHCPDISCOVER jako adres źródłowy wykorzystany jest , a jako docelowy DHCPDISCOVER zawiera także adres sprzętowy (MAC) klienta i nazwę komputera, dzięki czemu serwer DHCP może określić, który klient wysłał żądanie. DHCPOFFER wszystkie serwery DHCP, które odebrały żądanie, emitują komunikat DHCPOFFER zawierający: sprzętowy adres klienta, oferowany adres IP, maskę podsieci, długość trwania dzierżawy, adres serwera oferującego. Serwery DHCP wysyłają komunikat emisji (broadcast), ponieważ klient nie posiada jeszcze adresu IP. DHCPREQUEST po odebraniu DHCPOFFER, klient wybiera pierwszą ofertę i emituje komunikat DHCPREQUEST do wszystkich serwerów DHCP, informujący o zaakceptowaniu oferty. Komunikat ten zawiera adres IP serwera, którego oferta została zaakceptowana, pozostałe serwery odwołują ofertę i przenoszą oferowany adres z powrotem do puli. DHCPACK serwer DHCP, który nadał zaakceptowaną ofertę, wysyła potwierdzenie komunikatem DHCPACK. Zawiera on prawidłową dzierżawę adresu IP i inne informacje konfiguracyjne. Stacja robocza, konfigurowana przez DHCP, w połowie czasu dzierżawy, wysyła komunikat DHCPPREQUEST do serwera, który wydzierżawił adres, z prośbą o odnowienie dzierżawy wykorzystywanego adresu. Jeżeli adres jest dostępny, serwer wysyła DHCPACK z nowym terminem dzierżawy i uaktualnionymi parametrami konfiguracyjnymi. Jeżeli klient stara się wydzierżawić swój poprzedni adres IP, a jest on zajęty lub komputer został przeniesiony do innej podsieci, wówczas serwer wysyła komunikat DHCPNACK. Jeżeli serwer jest niedostępny przy odnowieniu dzierżawy, wówczas po upływie 87,5 procent czasu dzierżawy, klient emituje DHCPPREQUEST do dowolnego dostępnego serwera DHCP. Serwery DHCP mogą przedłużyć dzierżawę, wysyłając DHCPACK lub zmusić klienta do ponownego inicjowania dzierżawy komunikatem DHCPNACK. Po upływie czasu dzierżawy, klient musi natychmiast zaprzestać korzystania z adresu IP i ponowić proces dzierżawy.

3 Str. 3 Treść rozdziału 4.1.b 4.1.d pochodzi z opracowania PLD Linux Distribution Podręcznik użytkownika, administratora i twórcy (Rozdział 9. Usługi dostępne w PLD - DHCPD), rozpowszechnianego na zasadzie licencji GNU Free Documentation License. 5.1.b Instalacja Aby uruchomić serwer DHCP musimy oczywiście zainstalować go. Instalacja w CentOS jest prosta:. yum install dhcp 5.1.c Konfiguracja Wszystkie zmiany będą odbywać się w pliku /etc/dhcp/dhcpd.conf. Poniżej przykładowy plik konfiguracyjny: $domena - to domena, na której pracuje serwer DHCPD (np. "ckp.pl") option domain-name "$domena"; $dns - adres ip serwera dns, z jakiego mają korzystać komputery w sieci (np ) option domain-name-servers $dns; Wyłączenie aktualizacji dynamicznych. ddns-update-style none; Parametry czasowe odświeżania informacji po stronie klientów w sieci (w sekundach) default-lease-time ; max-lease-time ; $subnet - adres ip podsieci, $mask - maska sieci subnet $subnet netmask $mask { $ip1 $ip2 - zakres adresów ip możliwych do przydzielenia przez serwer. (np ) przy 20 komputerach w sieci rezerwujemy sobie na serwer. range $ipl $ip2; $mask - adres maski podsieci, np option subnet-mask $mask; $broadcast - adres rozgłoszeniowy sieci, np option broadcast-address $broadcast; $gateway - adres bramy w podsieci (czyli zwykle serwera, na którym jest uruchomione DHCPD) option routers $gateway; Teraz przechodzimy do konfiguracji komputerów w sieci. $name - dowolna nazwa domeny komputera w sieci host $name { $mac - adres sprzętowy karty sieciowej, do której przypisujemy ip. Występuje w postaci sześciu liczb, po dwie cyfry w systemie szesnastkowym, oddzielonych dwukropkami, np. 00:06:29:F5:22:81. Adres ten możemy znaleźć dzięki programowi ifconfig

4 Str. 4 w systemach Uniksowych i winipcfg lub ipconfig w Windowsie. Można także na serwerze użyć komendy arp do wyświetlenia wszystkich dostępnych w sieci kart sieciowych i ich adresów sprzętowych. hardware ethernet $mac; $ip - adres ip, który przypisujemy z puli opisanej w parametrze range (np ) fixed-address $IP; I to już prawie koniec, teraz zostaje nam sprawdzenie pliku /etc/sysconfig/dhcpd. Znajdujemy w nim linijki: DHCPD_INTERFACES="eth1" W cudzysłów wpisujemy nazwy interfejsów, na których będzie nasłuchiwał dhcpd, np. eth1. Dodatkowo należy zadbać o to, aby nazwa komputera była rozpoznawalną nazwą DNS. 5.1.d Uruchomienie Serwer uruchamiamy standardowo: service dhcpd start Zadanie 5.1 Instalacja i konfiguracja DHCP 1. W maszynie wirtualnej ustaw 2 karty sieciowe: Karta 1: Mostkowana karta sieciowa Karta 2: Sieć wewnętrzna 2. Do interfejsu eth0 przypisz adres xx maska , gdzie xx to numer twojego komputera. 3. Do interfejsu eth1 przypisz adres xx.1 maska , gdzie xx to numer twojego komputera. 4. Ustaw bramę i DNS na adres Wykonaj pinga na wp.pl. 6. Ustaw nazwę komputera na komp-xx, gdzie xx to numer twojego komputera. 7. Dopisz swoją nazwę komputera do /etc/hosts, z adresem xx, gdzie xx to numer twojego komputera. 8. Wykonaj restart serwera. 9. Zainstaluj serwer DHCP (yum install dhcp). 10. Skonfiguruj serwer DHCP dla twojej podsieci lokalnej xx.0/24, z zakresem od xx.2 do xx Uruchom usługę dhcpd. 12. Uruchom drugą maszynę wirtualną (stacja robocza), ustaw 1 kartę sieciową: Karta 1: Sieć wewnętrzna 13. Na stacji roboczej dla karty sieciowej ustaw korzystanie z DHCP. 14. Wykonaj restart sieci na stacji roboczej i sprawdź, jaki adres otrzymała karta sieciowa. Sprawdź ustawienia bramy i serwerów nazw. 15. Ustaw rezerwację, dla karty sieciowej twojej stacji roboczej, na adres xx.15. Ogranicz maksymalnie dostępną pulę adresów. 16. Wykonaj restart sieci na stacji roboczej i sprawdź, jak adres otrzymał interfejs sieciowy.

5 Str NAT udostępnienie Internetu sieci LAN 5.2.a Translacja adresów sieciowych Translacja adresów sieciowych (NAT Network Address Translation) jest routerem IP, który posiada zdolność translacji adresów IP i numerów portów TCP/UDP w czasie ich przekazywania. NAT wykorzystywany jest w sytuacji, gdy sieć podłączona jest do Internetu i korzysta jedynie z jednego adresu IP. Dzięki NAT komputery sieci lokalnej korzystające z adresów prywatnych, są w stanie komunikować się z Internetem. Gdy użytkownik sieci LAN pobiera dane z Internetu, system wysyła pakiet IP, który w nagłówku posiada: adres przeznaczenia adres IP zasobu w Internecie, adres źródła prywatny adres IP (zmieniany przez NAT), port przeznaczenia port TCP lub UDP zasobu w Internecie, port źródła port TCP lub UDP aplikacji źródłowej (zmieniany przez NAT). Router NAT przesyła pakiet IP, dokonując odpowiedniej translacji: adres źródła zamienia na adres publiczny, przypisany przez ISP, port źródła przemapowuje na inny port TCP lub UDP, wolny na serwerze NAT. Po odebraniu odpowiedzi, dokonuje odwrotnej translacji: adres przeznaczenia zamienia na prywatny adres IP (na postawie portu), port przeznaczenia na port TCP lub UDP aplikacji źródłowej. Jeżeli użytkownicy LAN komunikują się z Internetem, NAT korzysta z mapowania dynamicznego. Istnieje także możliwość zdefiniowania mapowania statycznego, dzięki czemu usługi działające w sieci prywatnej mogą być dostępne z Internetu, np. port 80 serwera NAT można przemapować na port 80 komputera w sieci prywatnej, z działającą usługą WWW. Domyślnie NAT zamienia adresy IP i numery portów TCP/UDP w nagłówkach pakietów. Dla większości protokołów taka translacja jest przeźroczysta. Występują jednak protokoły aplikacyjne, które dodatkowo przenoszą adresy i numery portów w nagłówkach. Np. protokół FTP przenosi adres IP w nagłówku polecenia port. Jeżeli NAT nie zamieni poprawnie tego adresu, mogą pojawić się problemy z połączeniem. W takim przypadku wymagany jest edytor NAT. Jest on dodatkowo instalowanym składnikiem, który potrafi dokonać odpowiednich translacji.

6 Str. 6 Zadanie 5.2 NAT 1. Zezwól na przekazywanie pakietów, w /etc/sysctl.conf (net.ipv4.ip_forward = 1) oraz skasuj łańcuch FORWARD (iptables F FORWARD). 2. Wykonaj restart sieci. 3. Załaduj moduły śledzenia połączeń: ip_conntrack i ip_conntrack_ftp. 4. Załaduj moduły dla NAT: iptable_nat i ip_nat_ftp. 5. Skasuj tabelę NAT (iptables -t nat F). 6. Ustaw działanie NAT dla podsieci twojej sieci lokalnej (iptables -t nat -A POSTROUTING -s xx.0/24 -d 0/0 -j SNAT --to twój_ip). 7. Sprawdź ze stacji roboczej, czy twój serwer pełni rolę bramy do Internetu. 8. Zapisz ustawienia iptables (service iptables save). 9. W pliku startowym (/etc/rc.d/rc.local) dopisz polecenia tak, aby wymagane moduły uruchamiały się przy starcie systemu. 10. Zrestartuj serwer. 11. Sprawdź z dodatkowego komputera, czy twój serwer pełni rolę bramy do Internetu. 12. Zmodyfikuj ustawienia iptables tak, aby NAT nie przepuszczał całego ruchu do Internetu, jedynie poniższe protokoły: udp domain tcp http tcp https tcp ftp tcp ftp-data tcp pop3 tcp pop3s tcp smtp icmp. 13. Zapisz ustawienia iptables i zrestartuj serwer, sprawdź ze stacji roboczej czy dobrze skonfigurowałeś serwer (np. telnet na ckp.pl port 25).

7 Opracowanie: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Str Wrocław

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 15 DHCP Rola usługi DHCP Proces generowania dzierżawy Proces odnawienia dzierżawy Konfiguracja Agent przekazywania DHCP - 1 - Rola

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server.

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Str. 1 Ćwiczenie 8 SBS, ISA Server (Firewall) Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl http://users.uj.edu.pl/~ciesla/ 1 2 Plan wykładu 1.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T28. Budowa Sieci w modelu Infrastructure 1. Budowa Sieci w modelu Infrastructure Celem poniższego ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Poniższe schematy przedstawiają dwa najpopularniejsze układy sieci w organizacjach (szkołach, firmach, itp.). Wyłączając specyficzne konfiguracje

Poniższe schematy przedstawiają dwa najpopularniejsze układy sieci w organizacjach (szkołach, firmach, itp.). Wyłączając specyficzne konfiguracje Bezpieczny Internet 1 Bezpieczny dostęp do internetu. Zapewnienie bezpiecznego dostępu do zasobów sieci w organizacji wymaga śledzenia działań użytkownika i blokowania dostępu do niepożądanych treści oraz

Bardziej szczegółowo

Exchange 2000 poczta elektroniczna

Exchange 2000 poczta elektroniczna Str. 1 Ćwiczenie 10 Exchange 2000 poczta elektroniczna Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem i zarządzaniem serwerem poczty elektronicznej Exchange Server 2000. Przed przystąpieniem do ćwiczenia,

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS Zabezpieczenia w systemach Linux Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS 1 STRESZCZENIE Problemem tej pracy było pokazanie w jaki sposób można skonfigurować zaporę sieciową na systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne

Sieciowe systemy operacyjne Sieciowe systemy operacyjne Zarządzanie serwerami sieciowymi, cz. 1 Hubert Kołodziejski i Rafał Wojciechowski Zadania serwera w sieci lokalnej Zapewnienie połączenia z innymi sieciami(małe sieci) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Zadania Windows 1. Jaki jest adres IP Twojej karty sieciowej? 2. Co robi polecenie IPCONFIG uruchomione bez żadnych parametrów? 3. W jaki sposób można zwolnić automatycznie

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

Router Asmax Er-903v

Router Asmax Er-903v Router Asmax Er-903v Instrukcja konfiguracji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie warstwa zapewniająca interfejs pomiędzy aplikacjami używanymi do komunikacji, a siecią poprzez którą komunikaty są transmitowane,

Bardziej szczegółowo