/proc/sys/net/ipv4/ip_forward">

iptables -F -t nat iptables -X -t nat iptables -F -t filter iptables -X -t filter echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "iptables -F -t nat iptables -X -t nat iptables -F -t filter iptables -X -t filter echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward"
/proc/sys/net/ipv4/ip_forward.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkrypt

1 Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach Router programowy z firewallem oparty o iptables Celem ćwiczenia jest stworzenie kompletnego routera (bramki internetowej), opartej na iptables. Bramka umożliwiać ma nie tylko dostęp do sieci komputerom będącym w sieci wewnętrznej, ale także zapewniać ma podstawową ochronę tej sieci przed atakami intruzów (firewall). 1. Skonfiguruj sieć według poniższego rysunku: Klienci sieci wewnętrznej mogą być zarówno komputery, będące pod kontrolą systemów Windows, jak i Linux, natomiast bramkę stanowi komputer pracujący pod kontrola systemu Linux. Pamiętaj także o dodaniu adresu bramki oraz serwerów DNS do konfiguracji klientów. Sprawdź, czy tak skonfigurowana sieć działa (za pomocą polecenia ping.) 1.1 Skonfiguruj bramkę, aby miała dostęp do Internetu. 2. Na komputerze bramce stwórz plik o nazwie firewall i nadaj mu prawa wykonywania. 2.1 W pliku firewall umieszczony będzie skrypt odpowiedzialny zarówno za routing jak i za filtrowanie pakietów. Pierwszym krokiem jest wyczyszczenie tablic iptables. Można to zrobić za pomocą następujących poleceń:

2 iptables -F -t nat iptables -X -t nat iptables -F -t filter iptables -X -t filter Teraz można przystąpić do budowy firewalla, wcześniej jednak należy włączyć przekazywanie pakietów, aby umożliwić routing. echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward Firwall doskonały nie przepuszcza żadnych pakietów, co można osiągnąć stosując polecenia: iptables -P INPUT DROP iptables -P OUTPUT DROP iptables -P FORWARD DROP Powyższe polecenia sprawiają, że wszystkie pakiety zostają porzucone. Zapisz skrypt i sprawdź, czy rzeczywiście nie ma dostępu ani z zewnątrz sieci ani do wewnątrz. Zobacz jak wygląda teraz konfiguracja firewalla za pomocą polecanie iptables - L 2.2 Udostępnianie wybranych usług na komputerze-bramce: Ponieważ firewall w tym momencie nie przepuszcza żadnych pakietów, jest więc nieużyteczny. W tym kroku odblokowane zostaną wybrane usługi tylko te, z których będziemy chcieli korzystać, reszta nadal będzie blokowana. Akceptujemy pakiety IMCP z lokalnej maszyny: iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT Uruchom ponowie skrypt i sprawdź, czy możliwa jest komunikacja za pomocą protokołu IMCP z komputerami wewnątrz i na zewnątrz sieci. Użyj ponownie polecenia iptables L Co się zmieniło? Czy możliwe jest uzyskane połączenie z dowolną maszyna z sieci zewnętrznej: a) z komputera z sieci wewnętrznej? b) z komputera-bramki? Akceptujemy pakiety WWW iptables -A INPUT -p tcp --sport 80 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

3 Akceptujemy pakiety ssh iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp --sport 22 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 22 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT Akceptujemy pakiety poczty wychodzącej (smtp) iptables -A INPUT -p tcp --sport 25 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT Akceptujemy pakiety poczty przychodzącej (pop3) iptables -A INPUT -p tcp --sport 110 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT Akceptujemy pakiety DNS iptables -A INPUT -p udp --sport 53 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT W ten sposób odblokowaliśmy usługi takie jak WWW, DNS, pocztę elektroniczną (protokoły SMTP i POP3) na komputerze-bramce. Analogicznie można udostępnić inne usługi. iptables -A INPUT -p tcp --dport j ACCEPT -m state --state NEW iptables -A FORWARD -p all -i Adres_WAN -o Adres_LAN -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT Na koniec wpuszczamy tylko nawiązane i spokrewnione połączenia (dla wszystkich protokołów) 2.3 Forwardowanie pakietów. Forwardowanie pakietów do komputerów znajdujących się wewnątrz sieci powoduje, ze cały ruch sieciowy, który związany jest z komputerami w Siecie wewnętrznej niejako tylko przechodzi przez bramkę. Z drugiej strony nadal mamy możliwość filtrowania tego ruchu. dla karty z ip iptables -t filter -A FORWARD -s / d 0/0 -j ACCEPT iptables -t filter -A FORWARD -s 0/0 -d / j ACCEPT iptables -t filter -A INPUT -j ACCEPT ustawienie nat i maskarady. W tym przypadku dla eth0 (interfejs WAN) iptables -t nat -A POSTROUTING o eth0 -j MASQUERADE Uruchom skrypt i sprawdź, czy komputery z sieci wewnętrznej mają dostęp do sieci zewnętrznej. Można to zrobić za pomocą protokołu IMCP jak również za pomocą przeglądarki lynx (linux) czy IE (windows). 2.4 Przekierowanie portów

4 Przekierowanie portów (ang. port forwarding, port redirection) przekierowanie pakietów z sieci zewnętrznej (np. Internetu), przychodzących na określony port serwera, do innego komputera w sieci lokalnej. Forwardowane mogą być protokoły TCP, UDP i inne. W zależności od implementacji i używanego narzędzia przekierowanie pakietów następuje domyślnie na te same porty do maszyny wewnątrz sieci lokalnej, bądź są one zmieniane na inne. Umożliwia komputerom spoza sieci wewnętrznej (LAN) połączyć się z komputerem stojącym za bramą (np. w strefie zdemilitaryzowanej - DMZ). Przekierowanie portów stosowane jest w razie konieczności łączenia się z zewnątrz z komputerami w sieci wewnętrznej (np. gdy użytkownik chce stworzyć serwer na swoim komputerze, podłączonym do sieci poprzez mechanizm maskarady). Jest to standardowa opcja dostępna w większości routerów. iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -i eth0 -d 0/0 --dport port -j DNAT --to Adres_wewnetrzny iptables -t nat -I PREROUTING -p udp -i eth0 -d 0/0 --dport port -j DNAT --to Adres_wewnetrzny Powyższy przykład ilustruje przykład przekierowania portu port do komputera znajdującego się w sieci wewnętrznej, o adresie Adres_wewnętrzny. Korzystając z tego przykładu przekierujemy następujące porty : a) Dla komputera o adresie przekieruj port 433 (TCP) (port wykorzystywany przez Skype do transferu plików.) b) Dla komputera o adresie przekieruj porty 4662 (TCP) i 4672 (UDP) (porty wykorzystywane przez Emule ) 2.5 Ochrona przed skanowaniem portów oraz wybranymi atakami sieciowymi. a) Ochrona przed atakiem typu Ping of death Ping of death sposób ataku za pomocą wysłania zapytania ping (ICMP Echo Request) w pakiecie IP o rozmiarze większym niż bajtów. Atak : ping -l <adres ip> Powyższe polecenia wykonać można z poziomu systemu windows 98/NT, oraz niektórych dystrybucji systemu linux, obecnie, w wielu systemach operacyjnych nie można wykonać takiego polecenia za pomocą wbudowanej implementacji polecenia ping. Do bajtów dodany zostanie nagłówek IP (20 bajtów) i zapytanie ICMP Echo Request (8 bajtów). Może to spowodować awarię atakowanego systemu lub zawieszenie działającej na nim aplikacji. Ochrona : iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT

5 b) Ochrona przed atakiem Syn-flood Atak ten polega na tym, iż komputer (często jest to serwer) odpowiada na pakiety SYN atakującego ale nie otrzymuje pakietów ACK. Powoduje to, że zwykły użytkownik nie otrzymuje odpowiedzi na swoje żądanie. Atak : Atak polega na wysyłaniu dużej ilości pakietów z ustawioną w nagłówku flagą synchronizacji (SYN) i najczęściej ze sfałszowanym adresem IP nadawcy (IP spoofing). Ochrona : iptables -A FORWARD -p tcp --syn -m limit --limit 1/s -j ACCEPT Powyższa reguła powoduje, że na pakiety z ustawiona flagą SYN nałożony zostanie limit czasowy, co spowoduje, ze atakowany serwer (tutaj zakładamy, że znajduje się on w sieci wewnętrznej) nie zostanie zablokowany przez fałszywe pakiety SYN, ponieważ tylko ich część będzie docierała do celu, co nie powinno spowodować zablokowania systemu. c) Ochrona przed atakiem IDENT i SOCK SCANNING Atak polega na nawiązywaniu pełnego połączenia TCP i próbie ustalenia, poprzez protokół ident, właściciela procesu na danym porcie. Jeśli właścicielem jest root, można próbować ataku na ten właśnie port. Ochrona : iptables -A INPUT -p tcp --dport 113 -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable iptables -A INPUT -p tcp --dport j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable Reguła powoduje, że odrzucamy przychodzące zapytania o IDENT i SOCKS z odpowiedzią port nieosiągalny. 2.4 Używając programu nmap sprawdzić otwarte porty w dostępnych w pracowni komputerach. Należy wykorzystać przede wszystkim skanowania TCP connect, TCP SYN, TCP ACK, TCP FIN, TCP XMAS, TCP NULL oraz bardziej rozbudowanych profili skanowania dostępnych w programie nmap Skanowanie portów komputera działającego pod kontrolą systemu Windows należy wykonać z komputera z zainstalowanym systemem Linux używając konsoli Skanowanie portów komputera działającego pod kontrolą systemu Linux należy wykonać z komputera z zainstalowanym systemem Windows używając interfejsu graficznego. 3. Konfiguracja Firewalla systemowego w systemie Windows XP System Windows XP posiada wbudowany firewall, podstawowa konfiguracja firewalla może wyglądać następująco :

6 Zapora systemu Windows (Windows Firewall) posiada trzy tryby pracy: Włącz (zalecane) - jest to domyślny tryb i zalecany podczas normalnej pracy, gdzie jest uwzględniona lista wyjątków. Włącz wraz z opcją "nie zezwalaj na wyjątki" - tryb przeznaczony w czasie różnych zagrożeń np. praca naszego komputera w obcej sieci. Nie jest tu uwzględniania lista wyjątków. Wyłącz (nie zalecane) - całkowicie wyłączenie zapory. Możemy tutaj zauważyć że domyślnie jest włączony wyjątek "Udostępnianie plików i drukarek. Domyślnie jest też włączony wyjątek "Pomoc zdalna", który się odnosi do danej aplikacji. 1. Uruchamiamy firewalla na połączeniu lokalnym. 2. Wybieramy zakładkę wyjątki. Tutaj dodać można tzn wyjątki, czyli porty wraz z protokołem (TCP/UDP), które chcemy, aby pozostały otwarte. M ożna uczynić to na dwa sposoby : - przypisywać konkretna aplikację wtedy firewall automatycznie zezwoli na transmisję na dowolnym porcie, którego zaradza aplikacja, jest to wygodne, gdy aplikacja pracuje na wielu portach lub wybiera je losowo (np. niektóre gry komputerowe.) wybieramy wtedy opcje dodaj program, można także ustalić źródło, z którego pochodzić mogą pakiety : sieć LAN czy adres IP. - Otworzyć konkretny port - wybieramy wtedy opcję dodaj port. Do prawidłowego działania w otoczeniu sieciowym system musi mieć otwarte poniższe porty: port: 137, protokół: UDP, opis: NETBIOS Name Service (137 UDP) port: 138, protokół: UDP, opis: NETBIOS Datagram Service (138 UDP) port: 139, protokół: TCP, opis: NETBIOS session service (139 TCP) opcjonalnie (nie wymagane w wielu sieciach): port: 445, protokół: TCP, opis: Distributed File System (445 TCP) odpowiedzialny za DFS - Rozproszony system plików. Zatem skonfiguruj firewall tak,aby prawidłowo działał w otoczeniu sieciowym. Następnie można przejść do zakładki "Protokół ICMP" i włączyć "Zezwalaj na przychodzące żądania echa", dzięki czemu Windows odpowie na ping. Zakładka "Rejestrowanie zabezpieczeń", w której można włączyć opcje rejestrowania do pliku o odrzuconych i udanych połączeniach znajduje się powyżej zakładki "Protokół ICMP". Pozwala ona na zdefiniowanie pliku, w którym zapisywane maja zostać zdarzeń, jego wielkości maksymalnej oraz możemy zdecydować, czy zapisywane mają być połączenie odrzucone i/lub zakończone sukcesem.

7 Zakładka Rejestrowanie zabezpieczeń. Zaznacz opcje Rejestruj porzucone pakiety, zablokuj dostęp do wybranej usługi (lub po prostu danego portu), a następnie z innego komputera spokój nawiązać połączenie na tym porcie (np. za pomocą polecenia telnet), a następnie obedrzyj zawartość dziennika. To samo zrób dla opcji Rejestruj udane połączenia. 3. Korzystając z zakładki wyjątki otwórz port 25 (protokół TCP, dla komputera z POZA sieci, adres może być fikcyjny), a następnie prób za pomocą polecenie telnet spróbuj nawiązać połączenie na tym porcie. Następnie sprawdź zawartość pliku z rejestrem połączeń. 4. Odblokuj następujące porty: - port 53, protokół UDP, usługa DNS - port 443, protokół TCP, usługa HTTPS - port 103, protokół TCP, POP3 - port 25, protokół TCP, SMTP - port 22, protokół TCP, usługa SSH - port 67, protokół UDP, usługa DHCP

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

Teletransmisja i sieci komputerowe 2

Teletransmisja i sieci komputerowe 2 ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Teletransmisja i sieci komputerowe 2 LABORATORIUM Tomasz Orczyk Bielsko-Biała 2012 Zajęcia 1 Konfiguracja wirtualnej maszyny z systemem Debian GNU Linux Lorem ipsum 1 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Poniższe schematy przedstawiają dwa najpopularniejsze układy sieci w organizacjach (szkołach, firmach, itp.). Wyłączając specyficzne konfiguracje

Poniższe schematy przedstawiają dwa najpopularniejsze układy sieci w organizacjach (szkołach, firmach, itp.). Wyłączając specyficzne konfiguracje Bezpieczny Internet 1 Bezpieczny dostęp do internetu. Zapewnienie bezpiecznego dostępu do zasobów sieci w organizacji wymaga śledzenia działań użytkownika i blokowania dostępu do niepożądanych treści oraz

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS Zabezpieczenia w systemach Linux Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS 1 STRESZCZENIE Problemem tej pracy było pokazanie w jaki sposób można skonfigurować zaporę sieciową na systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Router Asmax Er-903v

Router Asmax Er-903v Router Asmax Er-903v Instrukcja konfiguracji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205 Instrukcja obsługi Rozdział 1 Wstęp 1.1 Właściwości podstawowe MT4205 jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, ale posiadającym ogromne możliwości i wiele

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-09-12 UWAGA! Wszystkie informacje i

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II

Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Specyfi kacja protokołu TCP/IP nie przewiduje. OS fingerprinting jak nie dać się rozpoznać. Arsenał szpiega

Specyfi kacja protokołu TCP/IP nie przewiduje. OS fingerprinting jak nie dać się rozpoznać. Arsenał szpiega OS fingerprinting jak nie dać się rozpoznać Michał Wojciechowski Każdy system operacyjny charakteryzuje się pewnymi cechami, które umożliwiają jego zdalne rozpoznanie. Zobaczmy, czy administrator może

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T28. Budowa Sieci w modelu Infrastructure 1. Budowa Sieci w modelu Infrastructure Celem poniższego ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TD-W8951ND Bezprzewodowy router/modem ADSL2+ Standard N, 150Mb/s Rev: 1.0.0 1910010744 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA IPG-200/IPG-110 Bramka / Router VoIP V1.0_20120227 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 ODBIORCY 5 1.2 TABELA AKRONIMÓW 5 1.3 WPROWADZENIE 5 1.4 PANEL PRZEDNI DIODY

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

INTRUX Firewall & QoS v 8.0

INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI 1 Spis treści 1. Wstęp...4 2. Szybki start, czyli 8 kroków dla niecierpliwych...4 3. Instalacja systemu z obrazu dysku...5 3.1 Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe laboratorium

Sieci komputerowe laboratorium Sieci komputerowe laboratorium Temat ćwiczenia: Konfiguracja zapory ogniowej. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi metodami ataków na system komputerowy, z metodami wykrywania

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo