SESJA I: 7 październik Godz. Przedmiot Prowadzący Wyk/Ćw/ Ilość Sala. dr inż. J. Studencka. dr inż. B. Maludziński. dr inż. J.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SESJA I: 7 październik Godz. Przedmiot Prowadzący Wyk/Ćw/ Ilość Sala. dr inż. J. Studencka. dr inż. B. Maludziński. dr inż. J."

Transkrypt

1 SESJA I: 7 paździerik Godz. Przedmiot Prowadzący Wyk/Ćw/ Semi 9:00-9:45 Otwarcie Studium Podyplomowego dr iż. J. Studecka W 1 H-32 10:00-10:45 1. Aktualy sta prawy. 10:45-11: Prawo eergetycze, 11:45-12:30 Rozporządzeie z dia 5 lipca 2013r zmieiające rozporządzeie w sprawie waruków techiczych jakim powiy odpowiadać budyki i ich usytuowaie, Ustawa o charakterystyce eergetyczej budyków, Rozporządzeie z dia 3 czerwca 2014r w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku. 13:45-14:30 1. Aktualy sta prawy 14:30-15: Rozporządzeie z dia 15 styczia 2007r w sprawie szczegółowych waruków fukcjoowaia systemów ciepłowiczych. 15:30-16:15 2. Systematyka i budowa 16:15-17:00 podstawowych elemetów 17:15-18:00 systemu ciepłowiczego 2.2. Układy techologicze elektrociepłowi oraz układy parowo-gazowe do kogeeracji ciepła i eergii elektryczej, bilase eergetycze i sprawości, dr iż. B. dr iż. J. Studecka dr iż. B. W 4 H-32 W 2 H-32 W 3 H-32

2 SESJA II: 21 paździerik w. /Semi. 9:00-9:45 Systematyka i budowa podstawowych elemetów systemu ciepłowiczego 2.1. Źródła ciepła (elektrociepłowie kowecjoale, bloki eergetycze, źródła małej skali do geeracji rozproszoej), dr hab. iż. Maria Hopkowicz W 2 H :45-11:30 Systematyka i budowa 11:30-12: Współpraca sieci ciepłowiczej z ietypowymi źródłami, 12:25-13:10 Systematyka i budowa 13:10-13: Węzły cieple i wewętrze istalacje odbiorcze obiektów; rodzaje, podział i charakterystyka, dr hab. iż. Maria Hopkowicz dr iż. B. W 2 H- 14 W 2 H :40-15:25 Systematyka i budowa... 15:25-16: Rodzaje istalacji wewętrzych 16:15-17:00 korzystających z ciepła, ich oddziaływaie a waruki pracy sieci ciepłowiczej. dr iż. B. W 3 H- 14

3 SESJA III: 4 listopad w /Sem 9:00-9:45 Plaowaie sieci ciepłowiczych 4.1. Bilas potrzeb cieplych obiektów przyłączaych w ramach aglomeracji miejskiej, dr hab. iż. Maria Hopkowicz 10:45-11:30 Plaowaie sieci ciepłowiczych 11:30-12: Ekoomicze zasady budowy bilasu a etapie studium TEZ :45 Wymagaia dotyczące 13:45-14:30 szczegółowych waruków 14:35-15:20 fukcjoowaia systemów 15:20-16:05 ciepłowiczych 16:10-16:55 dr hab. iż. Maria Hopkowicz mgr iż. Mirosław Wróblewski W 5 H-14 SESJA IV: 18 listopad W/Sem 9:00-9:45 Plaowaie sieci ciepłowiczych 4.3. Zaczeie przewidywaia przyszłych zmia zapotrzebowaia 10:30-11:15 a moc dla realizacji zadań systemu ciepłowiczego 4.4. Ocea przepustowości sieci ciepłowiczych i jej zastosowaie w plaowaiu rozbudowy i moderizacji sieci 11:30-12:15 Plaowaie sieci ciepłowiczych 4.8. Pompy ciepła 13:45-14:30 Wymagaia dotyczące szczegółowych waruków fukcjoowaia systemów ciepłowiczych 14:30-15:15 15:20-16:05 16:05-16:50 16:55-17:40 dr hab. iż. Maria Hopkowicz dr iż. Kazimierz Wojtas mgr iż. Mirosław Wróblewski W 5 H-14

4 SESJA V: 2 grudia w icz./semi. 8: Plaowaie sieci 9:15-10:00 ciepłowiczych 4.5. Możliwości realizacji regulacji dostosowującej wielkość dostarczaej mocy cieplej do zapotrzebowaia 10:00-10:45 Plaowaie sieci 10:45-11:30 ciepłowiczych 4.6. Kokurecyje sposoby zaopatrywaia budyków w ciepło, dr hab. iż. Maria Hopkowicz dr iż. Kazimierz Wojtas 12: 30-13:15 Plaowaie sieci 13:15-14:00 ciepłowiczych 4.7. Uzgodieia środowiskowe przy plaowaiu i budowie sieci 14:00-14:45 Wybrae zagadieia wymiay 15:00-15:45 ciepła i mechaiki płyów w 15:45-16:35 systemów ciepłowiczych 5.1. Obliczeia strat ciśieia w sieciach dr iż. Jacek Sacharczuk dr iż. Jacek Sacharczuk SESJA VI: 16 grudia Godz. Przedmiot Prowadzący Wykł/Ćw/ Sem 9:00-9:45 Wybrae zagadieia wymiay ciepła i mechaiki płyów w 10:30-11:15 systemów ciepłowiczych 5.1. Obliczeia strat ciśieia w sieciach 5.3. Zagadieia współpracy układu pompowego z rurociągiem, połączeia pomp szeregowe i rówoległe, pukt współpracy 11:30-12:15 Wybrae zagadieia wymiay ciepła i mechaiki płyów w systemów ciepłowiczych 5.1. Obliczeia strat ciśieia w sieciach 5.3. Zagadieia współpracy układu pompowego z rurociągiem, połączeia pomp szeregowe i rówoległe, pukt współpracy 13:45-14:30 Wybrae zagadieia wymiay 14:30-15:15 ciepła i mechaiki płyów w dr iż. Jacek Sacharczuk dr iż. Jacek Sacharczuk mgr iż. Krzysztof Pytel C 2 H-14 W/ C 4 H-14

5 15:15-16:00 systemów ciepłowiczych 16:10-16: Rozkład ciśieia, wykres ciśień piezometryczych, waruki stawiae ciśieiom w sieci, przepompowie a trasie sieci, podparcia w sieciach ciepłowiczych, SESJA VII: 13 styczia wicz./se mi. 9:00-9:45 Wybrae zagadieia wymiay ciepła i mechaiki płyów w 10:30-11:15 systemach ciepłowiczych 5.4. Straty ciepła sieci cieplych, wpływ doboru izolacji cieplej 11:30-12:15 Węzły cieple wymagaia techologicze i budowlae przy odbiorze 8.2. Wymagaia dotyczące wyposażeia istalacyjego (wetylacja, oświetleie, istalacja wodociągowa i kaalizacyja ), dr iż. Leszek Kulesza dr iż. Bogusław C 3 H- 111 W 2 H :45-14:30 Podstawy regulacji i sterowaie 14:30-15:15 w węzłach cieplych 15:25-16:10 Odbiory i przeglądy 16:10-16:55 eksploatacyje sieci cieplych 17:00-17:45 dr iż. Kazimierz Wojtas mgr iż. Adrzej Wiązek W 2 H- 111 W 3

6 SESJA VIII: 27 styczia wicz./se mi. 9:00-9:45 Wybrae zagadieia wymiay ciepła i mechaiki płyów w 10:30-11:15 systemach ciepłowiczych 5.5. Podstawy obliczeń i doboru wymieików ciepła oraz wyposażeia węzłów cieplych, dr iż. Bogusław 1W 2C 3 H-14 11:30-12:15 Węzły cieple wymagaia techologicze i budowlae 13:00-13:45 przy odbiorze 8.3. Pozostałe wymagaia budowlae stawiae pomieszczeiom węzła cieplego przy odbiorze, 14:30-15:15 Węzły cieple wymagaia 15:15-16:00 techologicze i budowlae przy odbiorze 8.1. Wymagaia stawiae układom techologiczym węzłów cieplych (odcięcia, urządzeia pomiarowe, armatura zabezpieczająca), dr iż. Bogusław mgr iż. Krzysztof Pytel II semestr

7 SESJA IX: 10 luty wicz./se mi. 9:00-9:45 Kompesacja wydłużeń cieplych sieci i zagadieia orgaizacji budowy sieci 7.1. Kompesacja wydłużeń cieplych w sieciach kaałowych, apowietrzych i preizolowaych, mgr iż. 10:45-11:30 Kompesacja wydłużeń cieplych sieci i zagadieia orgaizacji 11:30-12:15 budowy sieci 7.2. Metody układaia preizolowaych sieci podziemych, wyzaczaie aciągu wstępego kompesatorów, 7.3. Zagadieia orgaizacji budowy sieci ciepłowiczych: etapowaie, podgrzew wstępy, próby ciśieia częściowe, zabezpieczaie kompesatorów przy próbach ciśieia, 13:45-14:30 Podstawy regulacji i sterowaie w 14:30-15:15 węzłach cieplych 15:15-16: Zakres wyposażeia regulacyjego węzłów cieplych, 9.2. Regulacja wielkości mocy cieplej dostarczaej do istalacji ogrzewaia, rodzaje i rozwiązaia tzw. regulacji pogodowej, 9.3. Węzły c.o +c.w. systemy regulacyje i opomiarowaie, 16:15-17:00 Odbiory i przeglądy eksploatacyje 17:00-17:45 sieci cieplych mgr iż. dr hab. iż. Maria Hopkowicz mgr iż. Adrzej Wiązek W 2

8 SESJA X: 24 lutego wi/sem 9:00-9:45 Optymalizacja procesów techologiczych związaych z eksploatacją systemów ciepłowiczych Współpraca dwu lub więcej źródeł a zmiey obszar zaopatrywaia, w przypadku zaczego zróżicowaia zapotrzebowaia a moc w okresie zimowym i letim 10:45-11:30 Podstawy regulacji i sterowaie w węzłach cieplych 11:30-12: Podstawy i metody dostrajaia regulatorów do cech obiektu dr iż. Jacek Sacharczuk mgr iż. 13:00-13:45 Podstawy regulacji i sterowaie w węzłach cieplych 13:45-14: Rozpozawaie staów awaryjych 14:30-15:15 i usterek węzła, 9.6. Przewidywaie wielkości przyszłego 15:25-16:10 zapotrzebowaia a moc cieplą 16:10-16:55 (horyzot 6-12 ), mgr iż. W 5 H-14 SESJA XI: 10 marca

9 w /SeM 9:00-9:45 Optymalizacja procesów dr iż. Leszek techologiczych związaych z eksploatacją systemów ciepłowiczych Kulesza 10:45-11:30 Podstawy regulacji i sterowaie w węzłach cieplych 11:30-12:15 13:45-14:30 Podstawy regulacji i sterowaie w węzłach cieplych 14:30-15:15 15:15-16:00 16:10-16:55 16:55-17:40 mgr iż. Adrzej Wiązek mgr iż. Adrzej Wiązek P 3 H-14 P 5 H-14 SESJA XII: 24 marzec w/sem 9:00-9:45 Optymalizacja procesów techologiczych związaych z 10:30-11:15 eksploatacją systemów ciepłowiczych mgr iż. L 3 11:30-12:15 Optymalizacja procesów techologiczych związaych z eksploatacją systemów ciepłowiczych mgr iż. L 2 SESJA XIII: 7 kwietia

10 wi/sem 9:00-9:45 Metody aalizy i poprawy efektywości zarządzaia eergią w 10:30-11:15 przedsiębiorstwie ciepłowiczym Aalizy służące poprawie zarządzaia eergią, aalizy efektywości ekoomiczej 11:30-12:15 Metody aalizy i poprawy 13:00-13:45 efektywości zarządzaia eergią w przedsiębiorstwie ciepłowiczym Metody zarządzaia eergią w dystrybucyjej firmie ciepłowiczej, wykorzystaie białych certyfikatów, 14:30-15:15 Możliwości zwiększeia zakresu 15:15-16:00 16:10-16:55 wykorzystaia ciepła Absorpcyje i adsorpcyje źródła chłodu, apędzae ciepłem systemowym, dr iż. Tomasz Stypka dr iż. Tomasz Stypka dr iż. K. Wojtas W/C 3 H-14 W/C 3 H-14

11 SESJA XIV: 21 kwietia W/Sem 9:00-9:45 Możliwości zwiększeia zakresu wykorzystaia ciepła 10:30-11: Efektywość eergetycza i celowość wykorzystaia ciepła systemowego do produkcji chłodu, dr iż. K. Wojtas 11:30-12:15 Możliwości zwiększeia zakresu wykorzystaia ciepła Dobór parametrów w przypadku całoroczego dostarczaia ciepła odbiorcom komualym, 13:45-14:30 Elemety specjalego adzoru 14:30-15:15 węzłów cieplych i zarządzaia eergią w budykach Zdale systemy adzoru węzłów cieplych 15:15-16:00 Elemety specjalego adzoru 16:10-16:55 węzłów cieplych i zarządzaia eergią w budykach Systemy zarządzaia eergią w budykach (BEMS), dr iż. Bogusław dr iż. Bogusław dr iż. Bogusław SESJA XV: 12 maj w/sem 9:00-9:45 Elemety specjalego adzoru węzłów cieplych i zarządzaia eergią w budykach Zbieraie i wykorzystaie daych o pracy istalacji odbiorczych w budykach, profile eergetycze odbiorców, smart meterig, 10:45-11:30 Zastosowaie arzędzi komputerowych w moitorigu eksploatacyjego sieci cieplych 11:30-12:15 13:45-14:30 Zastosowaie arzędzi 14:30-15:15 15:15-16:00 komputerowych w moitorigu eksploatacyjego sieci cieplych dr iż. K. Wojtas mgr iż. Robert Wiśiewski mgr iż. Robert Wiśiewski

12 SESJA XIV: 26 maj wi /Sem 9:00-9:45 Optymalizacja procesów 10:30-11:15 techologiczych związaych z eksploatacją systemów ciepłowiczych Redukcja strat ciepła i ubytków ośika, Ograiczeie wysokości kosztów pompowaia ośika, Dobór optymalej regulacji jakościowo-ilościowej w oparciu o przewidywae waruki meteorologicze i zmieość zapotrzebowaia a moc cieplą do c.w.u. oraz techologii, mgr iż. 11:30-12:15 Optymalizacja procesów 13:00-13:45 techologiczych związaych z eksploatacją systemów ciepłowiczych Redukcja strat ciepła i ubytków ośika, Ograiczeie wysokości kosztów pompowaia ośika, Dobór optymalej regulacji jakościowo-ilościowej w oparciu o przewidywae waruki meteorologicze i zmieość 14:30-15:15 Metody aalizy i poprawy 15:15-16:00 16:05-16:50 16:50-17:35 efektywości zarządzaia eergią w przedsiębiorstwie ciepłowiczym Audyt eergetyczy przedsiębiorstwa ciepłowiczego, mgr iż. dr iż. Bogusław W 4 H-14

13 SESJA XVII: 9 czerwca w/sem 9:00-9:45 Zastosowaie arzędzi komputerowych w moitorigu eksploatacyjego sieci cieplych 11:30-12:15 Zastosowaie arzędzi komputerowych w moitorigu eksploatacyjego sieci cieplych mgr iż. Robert Wiśiewski mgr iż. Robert Wiśiewski L 2 L 2 SESJA XVIII: 23 czerwca w/sem godz i 9:00-9:45 Semiarium dyplomowe PROMOTORZY PRAC S 3 H-14 10:30-11:15 11:30-12:15 Semiarium dyplomowe PROMOTORZY PRAC S 3 H-14 13:30-14:15 Semiarium dyplomowe PROMOTORZY PRAC S 3 H-14 14:15-15:00 SESJA XIX: 30 czerwca w/sem godz i 9:00-9:45 Semiarium dyplomowe PROMOTORZY PRAC S 3 H-14 10:30-11:15 11:30-12:15 Semiarium dyplomowe PROMOTORZY PRAC S 3 H-14 13:30-14:15 Semiarium dyplomowe PROMOTORZY PRAC S 3 H-14 14:15-15:00.

14 SESJA XX: 7 lipiec w/sem godz i 9:00-9:45 Semiarium dyplomowe PROMOTORZY PRAC S 3 H-14 10:30-11:15 11:30-12:15 Semiarium dyplomowe PROMOTORZY PRAC S 3 H-14 13:30-14:15 Semiarium dyplomowe PROMOTORZY PRAC S 3 H-14 14:15-15:00 SESJA XXI: 15 wrześia w/sem godz i 9:00-9:45 Semiarium dyplomowe PROMOTORZY PRAC S 3 H-14 10:30-11:15 11:30-12:15 Semiarium dyplomowe PROMOTORZY PRAC S 3 H-14 13:30-14:15 Semiarium dyplomowe PROMOTORZY PRAC S 3 H-14 14:15-15:00

Projekt z dnia 8.07.2013 r.

Projekt z dnia 8.07.2013 r. Projekt z dia 8.07.2013 r. Rozporządzeie Miistra Trasportu, Budowictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF THE USE OF BIOMASS BOILERS FOR HEATING PURPOSES IN THE RESIDENTIAL BUILDING

TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF THE USE OF BIOMASS BOILERS FOR HEATING PURPOSES IN THE RESIDENTIAL BUILDING Tomasz SZUL Krakow Uiversity of Agriculture, Faculty of Powerig ad Automatio of Agricultural Processes ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, Polad, e-mail: Tomasz.Szul@ur.krakow.pl TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3. Bilans cieplny urządzenia energetycznego. Wyznaczenie sprawności cieplnej urządzenia kotłowego zasilanego gazem ziemnym

Ćwiczenie nr 3. Bilans cieplny urządzenia energetycznego. Wyznaczenie sprawności cieplnej urządzenia kotłowego zasilanego gazem ziemnym Termodyamika ćwiczeia laboratoryje Ćwiczeie r 3 Temat: Bilas cieply urządzeia eergetyczego. Wyzaczeie sprawości cieplej urządzeia kotłowego zasilaego gazem ziemym Miejsce ćwiczeń: Laboratorium Techologii

Bardziej szczegółowo

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym V Konferencja Naukowo-Techniczna Bielsko-Biała 18-19. 03.2013r. Tomasz Słupik Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Michał Księżakowski Project Manager (Kraków, 17.02.2012)

Michał Księżakowski Project Manager (Kraków, 17.02.2012) Ekoomicze aspekty budowy biogazowi i dystrybucji biogazu Michał Księżakowski Project Maager (Kraków, 17.02.2012) Czyiki warukujące budowę biogazowi Uwarukowaia Ekoomicze Prawe Techologicze Aspekty Prawe

Bardziej szczegółowo

1. Referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej

1. Referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej Załączik r 2 REFERENCYJNE WARTOŚCI SPRAWNOŚCI DLA WYTWARZANIA ROZDZIELONEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA UŻYTKOWEGO. Referecyje wartości sprawości dla wytwarzaia rozdzieloego eergii elektryczej.. Referecyje

Bardziej szczegółowo

11:39. Dźwięk, fala akustyczna, hałas. Zagadnienia akustyczne w projektowaniu. Dźwięk i hałas, zakres częstotliwości

11:39. Dźwięk, fala akustyczna, hałas. Zagadnienia akustyczne w projektowaniu. Dźwięk i hałas, zakres częstotliwości Zagadieia akustycze w projektowaiu Jacek NURZYŃSKI Kraków 20 Dźwięk, fala akustycza, hałas Dźwięk; rozprzestrzeiające się falowo drgaie akustycze Drgaie akustycze; ruch cząsteczek ośrodka spręŝystego względem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Anna Rumijowska bud. C-7 pok

Mgr inż. Anna Rumijowska bud. C-7 pok Mgr iż. Aa Rumijowska bud. C-7 pok. 603 e-mail: aa.rumijowska@pwr.edu.pl Rocze zapotrzebowaie budyku a eergię użytkową H, d H, d, s H, d, H, ht, H, g, s H, g, strefy ogrzewae liczba miesięcy Straty eergii

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści:

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści: TARYFA DLA CIEPŁA Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. Część II. Zakres prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z o.o. działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej

Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej 1 Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Kompleksowa analiza systemu ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytania z dnia SPIS TREŚCI

Załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytania z dnia SPIS TREŚCI SPS TREŚC Załączik r 2 do odpowiedzi a pytaia z dia 24012014 1. Oświadczeie 2. Opiia ZUDP 3. Załącziki 4. Część techicza 4.1. Podstawa opracowaia 4.2. Zakres opracowaia 4.3. Opis projektowaych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Siemens. The future moving in.

Siemens. The future moving in. Ogrzewaczy wody marki Siemes zae są a rykach całego świata. Ich powstawaiu towarzyszą ambite cele: stale poszukujemy iowacyjych, przyszłościowych rozwiązań techologiczych, służących poprawie jakości życia.

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm SYSTEM KAN-therm Nowoczese istalacje wode i grzewcze WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm HP DESIGNJET T790 może być Twój! Szczegóły a www.kokurs-ka.pl ISO 9001 Projektuj istalacje w Systemie KAN-therm i walcz

Bardziej szczegółowo

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli 3 4 luty 2011 GIERŁOŻ prof.nzw.dr hab.inż. Krzysztof Wojdyga 1 PROJEKT Innowacyjne rozwiązania w celu ograniczenia emisji CO 2 do atmosfery przez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie.

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. TARYFA DLA CIEPŁA Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. Część II. Zakres prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z o.o. działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W TARYFIE

CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W TARYFIE ESV Wisłosan Sp. z o.o. CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W TARYFIE Informacje ogólne: Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania i została opracowana przy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. w SZCZECINKU TARYFA DLA CIEPŁA SZCZECINEK 2011 ROK

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. w SZCZECINKU TARYFA DLA CIEPŁA SZCZECINEK 2011 ROK MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. w SZCZECINKU TARYFA DLA CIEPŁA SZCZECINEK 2011 ROK I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Miejską Energetykę

Bardziej szczegółowo

1. Uruchomienie/ uchwała

1. Uruchomienie/ uchwała 1. Uruchomienie/ uchwała Studia podyplomowe z zakresu Pompy ciepła i magazynowanie energii ciepła zostały utworzone na Wydziale Inżynierii Mechanicznej mocą uchwały nr 7/377 Senatu Uniwersytetu Technologiczno

Bardziej szczegółowo

EWA ZABOROWSKA. Zasady projektowania WODNYCH WEZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH

EWA ZABOROWSKA. Zasady projektowania WODNYCH WEZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH EWA ZABOROWSKA Zasady projektowania WODNYCH WEZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH GDANSK 2012 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Romuald Szymkiewicz REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH Janusz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Wpływ nowych źródełw Warszawskim Systemie Energetycznym na systemową efektywność energetyczną. Rola i zakres samorządu w optymalizacji systemu

Wpływ nowych źródełw Warszawskim Systemie Energetycznym na systemową efektywność energetyczną. Rola i zakres samorządu w optymalizacji systemu Wpływ nowych źródełw Warszawskim Systemie Energetycznym na systemową efektywność energetyczną. Rola i zakres samorządu w optymalizacji systemu Janusz Lewandowski Warszawa, 6 listopada 2012 Idealny system

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej dla obiektu Szpitala * Lp. dm 3 /j. o. x dobę m 3 /j.o. x miesiąc

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Seminarium organizowane jest w ramach projektu Opolska Strefa Zeroemisyjna model synergii przedsiębiorstw (POKL.08.02.01-16-032/11) Projekt

Seminarium organizowane jest w ramach projektu Opolska Strefa Zeroemisyjna model synergii przedsiębiorstw (POKL.08.02.01-16-032/11) Projekt Seminarium organizowane jest w ramach projektu Opolska Strefa Zeroemisyjna model synergii przedsiębiorstw (POKL.08.02.01-16-032/11) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii

Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Sprawozdaie z laboratorium proekologiczych źródeł eergii Temat: Wyzaczaie współczyika efektywości i sprawości pompy ciepła. Michał Stobiecki, Michał Ryms Grupa 5;

Bardziej szczegółowo

Wodociągowo Ciepłownicza Spółka z o.o. COWIK w Bartoszycach ul. Limanowskiego Bartoszyce. Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI

Wodociągowo Ciepłownicza Spółka z o.o. COWIK w Bartoszycach ul. Limanowskiego Bartoszyce. Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI Wodociągowo Ciepłownicza Spółka z o.o. COWIK w Bartoszycach ul. Limanowskiego 1 11-200 Bartoszyce Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 22 grudnia 2015 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA. dla CIEPŁA

Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA. dla CIEPŁA Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA dla CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKA WISŁOSAN SPÓŁKA Z O.O. W NOWEJ DĘBIE Obowiązuje od dnia: 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

ENERGOCHŁONNOŚĆ SKUMULOWANA UPRAWY MISKANTUSA

ENERGOCHŁONNOŚĆ SKUMULOWANA UPRAWY MISKANTUSA Problemy Iżyierii Roliczej r 2/2010 Marek Hryiewicz, Aa Grzybek Istytut Techologiczo-Przyrodiczy w Faletach Oddział w Warszawie ENERGOCHŁONNOŚĆ SKUMULOWANA UPRAWY MISKANTUSA Streszczeie W pracy przeaalizowao

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa?

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? 14-15.03. 2013 Czeladź Mirosław Semczuk Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. miroslaw.semczuk@arp.com.pl Podstawowy warunek:

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych 1 Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Plan prezentacji 1. Aspekty kompleksowego podejścia do rozwoju systemu

Bardziej szczegółowo

ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.),

ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.), Załącznik do Decyzji nr OWR-4210-34/2013/1249/XI-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 października 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo / Aleksander Szkarowski, Leszek Łatowski. wyd. 2 zm. 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści. Przedmowa 11

Ciepłownictwo / Aleksander Szkarowski, Leszek Łatowski. wyd. 2 zm. 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści. Przedmowa 11 Ciepłownictwo / Aleksander Szkarowski, Leszek Łatowski. wyd. 2 zm. 1 dodr. (PWN). Warszawa, 2017 Spis treści Przedmowa 11 Część I. Zasady projektowania sieci cieplnych 15 1. Uwagi ogólne i podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo District Heating Systems and Heating Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: VI Obieralny, moduł 5.5

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie wykorzystania ciepła systemowego do produkcji chłodu. Warszawa,

Innowacyjne technologie wykorzystania ciepła systemowego do produkcji chłodu. Warszawa, Innowacyjne technologie wykorzystania ciepła systemowego do produkcji chłodu. 1 Zapotrzebowanie na ciepło z MSC 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Ciepło C.W.U + C.O. [kwh]

Bardziej szczegółowo

h -1 Szczelność powietrzna budynków 29/10/2015 Szczelność Szczelność Wymagania WT Zagadnienia Współczesnej Fizyki Budowli

h -1 Szczelność powietrzna budynków 29/10/2015 Szczelność Szczelność Wymagania WT Zagadnienia Współczesnej Fizyki Budowli Szczelość powietrza budyków Z czego wyika rozpraszaie eergii z budyku? oziębiaie elemetów kostrukcji budyku (opór a przeikaie ciepła) Agata Wygocka-Domagałło wygocka@zut.edu.pl www.wygocka.zut.edu.pl Zachodiopomorski

Bardziej szczegółowo

Technologia gazowej mikrokogeneracji MCHP 6-20 kwe

Technologia gazowej mikrokogeneracji MCHP 6-20 kwe dr inż. Tomasz Wałek GHP Poland Sp. z o.o. Technologia gazowej mikrokogeneracji MCHP 6-20 kwe ENERGYREGION - Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach.

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza systemów zaopatrzenia w energię dla CO i CWU.

Analiza porównawcza systemów zaopatrzenia w energię dla CO i CWU. 1 Analiza porównawcza systemów zaopatrzenia w energię dla CO i CWU. 1. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny 1 System

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o Przemyśl, ul. Płowiecka 8 TARYFA DLA CIEPŁA.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o Przemyśl, ul. Płowiecka 8 TARYFA DLA CIEPŁA. . Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8 TARYFA DLA CIEPŁA 2009 rok 1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE. 1. ustawa ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Taryfa dla ciepła Zatwierdzona Uchwałą Zarządu ZMPG S.A. Nr 400/2013 z dnia 25.09.2013r. i obowiązuje od dnia 01.10.2013r. październik

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Myślibórz, SEC Myślibórz Sp. z o.o. w Myśliborzu

TARYFA DLA CIEPŁA. Myślibórz, SEC Myślibórz Sp. z o.o. w Myśliborzu TARYFA DLA CIEPŁA Myślibórz, 2015 SEC Myślibórz Sp. z o.o. w Myśliborzu I. Informacje ogólne 1.1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Myślibórz Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Piotrków Trybunalski ul. Rolnicza 75 TARYFA DLA CIEPŁA

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Piotrków Trybunalski ul. Rolnicza 75 TARYFA DLA CIEPŁA Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rolnicza 75 TARYFA DLA CIEPŁA Piotrków Trybunalski 2013 CZĘŚĆ I OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE Informacje

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Tomaszów Mazowiecki 2006r. CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa

Bardziej szczegółowo

1.1. Czynniki grzejne stosowane w systemach ciepłowniczych Klasyfikacja sieci cieplnych... 19

1.1. Czynniki grzejne stosowane w systemach ciepłowniczych Klasyfikacja sieci cieplnych... 19 Spis treści Przedmowa... 11 Część I. Zasady projektowania sieci cieplnych... 15 1. Uwagi ogólne i podstawowe pojęcia... 17 1.1. Czynniki grzejne stosowane w systemach ciepłowniczych............... 18 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r. Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl Gliwice, 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KSZTAŁTU SEGMENTU UBIORU TERMOOCHRONNEGO PRZY NIEUSTALONYM PRZEWODZENIU CIEPŁA

ANALIZA KSZTAŁTU SEGMENTU UBIORU TERMOOCHRONNEGO PRZY NIEUSTALONYM PRZEWODZENIU CIEPŁA MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISNN 1896-771X 32, s. 255-26, Gliwice 26 ANALIZA KSZTAŁTU SEGMENTU UBIORU TERMOOCHRONNEGO PRZY NIEUSTALONYM PRZEWODZENIU CIEPŁA RYSZARD KORYCKI DARIUSZ WITCZAK Katedra Mechaiki

Bardziej szczegółowo

Model do analizy. Autorzy: Szymon Pająk, Daniel Roch ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej. Modelowanie sieci ciepłowniczych

Model do analizy. Autorzy: Szymon Pająk, Daniel Roch ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej. Modelowanie sieci ciepłowniczych Model do analizy Autorzy: Szymon Pająk, Daniel Roch ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej ( Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 6/2013) Aby wykorzystywać potencjał już istniejących scentralizowanych

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Przykład MPEC S.A. w Tarnowie.

Przykład MPEC S.A. w Tarnowie. Najlepsze polskie praktyki w zarządzaniu energią inteligentne sieci grzewcze. Przykład MPEC S.A. w Tarnowie. Leszek Cichy Inteligentne systemy energetyczne i magazynowanie energii na przykładzie budynków

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ ENWOS Sp. z o.o. w CHEŁMKU TARYFA DLA CIEPŁA. Chełmek r.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ ENWOS Sp. z o.o. w CHEŁMKU TARYFA DLA CIEPŁA. Chełmek r. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ ENWOS Sp. z o.o. w CHEŁMKU TARYFA DLA CIEPŁA Chełmek - 2010 r. 2 SPIS TREŚCI Str Część I. Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechika Pozańska Temat: Laboratorium z termodyamiki Aaliza składu spali powstałych przy spalaiu paliw gazowych oraz pomiar ich prędkości przepływu za pomocą Dopplerowskiego Aemometru Laserowego (LDA)

Bardziej szczegółowo

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck ul. Zamkowa 6

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck ul. Zamkowa 6 PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o. 84 100 Puck ul. Zamkowa 6 Taryfa dla ciepła 2012 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2017 r. SEC Barlinek Sp. z o.o.

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2017 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA Barlinek, 2017 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. 1. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Barlinek Spółka z o.o. w Barlinku, działającą na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Czerwiec, 2005 r.

TARYFA DLA CIEPŁA Czerwiec, 2005 r. M.Z.E.C. Sp. z o.o. w Kole TARYFA DLA CIEPŁA Czerwiec, 2005 r. CZĘŚĆ I OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW 1. ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne(dz.u. z 2003 r. nr 153, poz.1504 i Nr 203,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2012 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania nowych przyłączy.

Zarządzenie nr 2/2012 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania nowych przyłączy. Zarządzenie nr 2/2012 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania nowych przyłączy. 1 Wprowadza się zasady określony w regulaminie przyłączania do sieci ciepłowniczych i przyłączy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZEŚĆ ELEKTRYCZNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICZNY 5.

SPIS TREŚCI CZEŚĆ ELEKTRYCZNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICZNY 5. SPIS TREŚCI CEŚĆ ELEKTRYCNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PREDMIOT OPRACOWANIA 3. AKRES OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICNY 4.1 asilaie budyku 4.2 Wewętrza liia zasilająca WL 4.3 Rozdzielica główa RG 4.4 Istalacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Modernizacja i remont kuchni Żłobka Miejskiego nr 1 w Będzinie przy ul. Turniejowej 5

PROJEKT BUDOWLANY Modernizacja i remont kuchni Żłobka Miejskiego nr 1 w Będzinie przy ul. Turniejowej 5 PROJEKT BUDOWLANY Moderizacja i remot kuchi Żłobka Miejskiego r 1 w Będziie przy ul. Turiejowej 5 BRANŻA: TYTUŁPROJEKTU: ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: ADRES INWESTYCJI: Urząd Miejski w Będziie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: instalacje budowlane PROGRAM:2103/T-4/MEN/1997.06.09 KLASA:3tba,3tbb technikum 4 letniego WYMAGANIA EDUKACYJNE DZIAŁ WODOCIĄGOWE POZIOM WYMAGAŃ NA OCENĘ: B WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI (UCZEŃ POWINIEN:)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Ostrołęce

BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Ostrołęce DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA SCENARIUSZ ODNIESIENIA (baseline) oraz OSZACOWANIE EMISJI I REDUKCJI, OGRANICZENIA LUB UNIKNIĘCIA EMISJI BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Ostrołęce ul. Celna

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych B.8 i B.9

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych B.8 i B.9 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (712616) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych B.8 i B.9 B.8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Certyfikacja energetyczna Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Metodyka W ramach tworzenia bazy danych emisji dwutlenku węgla, pozyskiwanie danych przebiega dwutorowo. Część danych pozyskiwana jest od operatorów systemów

Bardziej szczegółowo

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE 1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE 1.1. Użyte w niniejszej taryfie określenia i skróty oznaczają: 1.2. ustawa - ustawę z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Słubice, 2015 r. SEC Słubice Sp. z o.o. w Słubicach

TARYFA DLA CIEPŁA. Słubice, 2015 r. SEC Słubice Sp. z o.o. w Słubicach TARYFA DLA CIEPŁA Słubice, 2015 r. w Słubicach I. Informacje ogólne 1.1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Słubice Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach działający

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA Poprawę efektywności energetycznej budynków szpitala osiągnięto przez: Ocieplenie budynków Wymianę okien i drzwi zewnętrznych Modernizację instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Tomaszów Mazowiecki 2007r. CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH A ICH WARTOŚCIOWANIE

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH A ICH WARTOŚCIOWANIE Krzysztof Gradkowski, dr iż. DORADCA MAJĄTKOWY r 24, paździerik 2006 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH A ICH WARTOŚCIOWANIE Dyrektywa UE 2002/91/WE w sprawie charakterystyki eergetyczej

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle organizowanych przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej Załącznik 1 Opis studiów

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO Wytycze do audytu wykoao w ramach projektu Doskoaleie poziomu edukacji w samorządach terytorialych w zakresie zrówoważoego gospodarowaia eergią i ochroy klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzieloemu przez Isladię,

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A C I E P Ł A

T A R Y F A D L A C I E P Ł A T A R Y F A D L A C I E P Ł A Nr 4 S P I S T R E Ś C I 1. Część I Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. 2. Część II Zakres działalności gospodarczej dotyczącej zaopatrzenia w ciepło. 3. Część

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI www.iis.uz.zgora.pl www.facebook.com/instytut.inzynierii.srodowiska.uz/ INNOWACYJNE KSZTAŁCENIE ENERGETYKA KOMUNALNA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA dr inż.

Bardziej szczegółowo

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ STOSOWANYCH W TARYFIE

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ STOSOWANYCH W TARYFIE Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Oława Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA 1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ STOSOWANYCH W TARYFIE ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

1 PAKIET PROMOCYJNY WPF Basic

1 PAKIET PROMOCYJNY WPF Basic 1 PAKIET PROMOCYJNY WPF Basic Pompa ciepła serii WPF Basic, przystosowana do pracy w systemach solanka/woda, charakteryzuje się kompaktowym wykonaniem, do ustawienia wewnątrz budynku. W wyposażeniu standardowym

Bardziej szczegółowo

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck ul. Zamkowa 6

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck ul. Zamkowa 6 PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o. 84 100 Puck ul. Zamkowa 6 Taryfa dla ciepła 2011 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 24 października 2008 r. nr OGD (16)/ 2008/430/I/KK

TARYFA DLA CIEPŁA. NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 24 października 2008 r. nr OGD (16)/ 2008/430/I/KK MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. 14-300 Morąg ul. Przemysłowa 20 REGON: 510459057; NIP 741-145-44-699 KRS 0000071210 Bank Millennium 80 1160 2202 0000 0000 8752 8187 TARYFA DLA

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Od Redakcji 11 Recenzja 12 1. Wykaz oznaczeń 13 2. Obliczenia cieplne i wilgotnościowe przegród budynków 16 2.1. Obliczenia współczynników przenikania ciepła 16 2.1.1. Podstawowe definicje

Bardziej szczegółowo

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA. Pabianice 2012 r.

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA. Pabianice 2012 r. Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha 8 95-200 Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA Pabianice 2012 r. 1 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejsza taryfa stanowi zbiór cen

Bardziej szczegółowo

Net metering i Internet Rzeczy na wschodzącym rynku energii elektrycznej

Net metering i Internet Rzeczy na wschodzącym rynku energii elektrycznej Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Wydział Elektryczny Instytut Elektrotechniki i Informatyki Konwersatorium Inteligentna Energetyka Net metering i Internet Rzeczy na wschodzącym rynku

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura energetyczna obszarów wiejskich Zagadnienia wstępne

Infrastruktura energetyczna obszarów wiejskich Zagadnienia wstępne 0. Zagadnienia wstępne 1 Tomasz Bakoń Infrastruktura energetyczna W skład infrastruktury energetycznej wchodzą urządzenia i instytucje energetyki, obejmującej trzy podsystemy energetyczne: elektroenergetyczny,

Bardziej szczegółowo

GEOTERMIA-CZARNKÓW SPÓŁKA Z O.O.

GEOTERMIA-CZARNKÓW SPÓŁKA Z O.O. GEOTERMIA-CZARNKÓW SPÓŁKA Z O.O. 64-700 Czarnków (wchodzi w życie od 03.11.2011) TARYFA DLA CIEPŁA NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE Z dnia 12 października 2011 r. OPO-4210-43(11)/2011/1317/X/AgS

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) Szczegółowe warunki funkcjonowania systemów ciepłowniczych. Dz.U.2007.16.92 z dnia 2007.02.01 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 lutego 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 15 stycznia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI ul. Ks. J. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia tel. (14) 611 15 01 do 02, fax (14) 611 15 03 TARYFA DLA CIEPŁA Bochnia 2010 1 OBJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla kkz A.25. I zjazd 1, 2 października

Plan zajęć dla kkz A.25. I zjazd 1, 2 października 1 Plan zajęć dla kkz A.25 I zjazd 1, 2 października 8.30 9.15 9.15 10.00 10.00 10.45 10.45-11.30 11.45 12.30 12.30 13.15 13.30 14.15 14.15 15.00 Podstawy projektowania Podstawy projektowania Podstawy projektowania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik urządzeń sanitarnych; symbol: 311209 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych I. S t o s o w a n i e k o l e k t o r ó w w b u d o w n i c t w i e 1. r o d z a j e s y s

Bardziej szczegółowo

RYSZARD BARTNIK ANALIZA TERMODYNAMICZNA I EKONOMICZNA MODERNIZACJI ENERGETYKI CIEPLNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII GAZOWYCH

RYSZARD BARTNIK ANALIZA TERMODYNAMICZNA I EKONOMICZNA MODERNIZACJI ENERGETYKI CIEPLNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII GAZOWYCH POLITECHNIKA ŁÓDZKA ZESZYTY NAUKOWE Nr943 ROZPRAWY NAUKOWE, Z. 335 SUB Gottingen 7 217 776 736 2005 A 2640 RYSZARD BARTNIK ANALIZA TERMODYNAMICZNA I EKONOMICZNA MODERNIZACJI ENERGETYKI CIEPLNEJ Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ul. Przemysłowa Ustrzyki Dolne TARYFA DLA CIEPŁA. Ustrzyki Dolne wrzesień 2004 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ul. Przemysłowa Ustrzyki Dolne TARYFA DLA CIEPŁA. Ustrzyki Dolne wrzesień 2004 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ul. Przemysłowa 16 38-700 Ustrzyki Dolne TARYFA DLA CIEPŁA Ustrzyki Dolne wrzesień 2004 r. 2 SPIS TREŚCI: Część I - Objaśnienia pojęć użytych w taryfie Część II - Zakres

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZAŁĄCZNIK B GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH Biuro Studiów Sieci Drogowej SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN WYTYCZNE STOSOWANIA - ZAŁĄCZNIK B ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ED.042.6.2014 Częstochowa, 17.06.2014 r. Zapytanie ofertowe (wartość do 30 000 ) W związku z realizacją projektu pn. Akademia młodego zawodowca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Pozań, e mail: cetrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaiu przetargowym,

Bardziej szczegółowo