Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL"

Transkrypt

1 Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

2 Spis treści 4 Import Ogólny opis funkcjonalności modułu Menu główne i pasek narzędzi Menu główne System Listy Zestawienia Księgowość Rezerwacje Pasek narzędzi Konfiguracja Konfiguracja, zakładka: Eksport/Import/Słowniki Konfiguracja, zakładka: Eksport/Import/Parametry Lista dokumentów importowych Zakładka: Faktury imp Zakładka: Faktury wewn Zakładka: SAD Zakładka: Znajdź Zakładka: Znajdź/Ogólne Zakładka: Znajdź/Atrybuty Dokumenty uwagi ogólne Dokumenty Numeracja Płatnik na dokumentach Płatnik przypisany do formy płatności a płatnik przypisany do kontrahenta Zatwierdzanie Informacja o poprzednich transakcjach Wykorzystanie dokumentów w procesach Procesy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych Procesy w transakcjach innych zagranicznych (poza UE) Faktura zakupu importowa (FAI) Faktura zakupu importowa, zakładka: Ogólne Okno: Element transakcji

3 Zakładka: Ogólne Zakładka: Dostawy Zakładka: Poprzednia Zakładka: Atrybuty Faktura zakupu importowa, zakładka: Kontrahent Faktura zakupu importowa, zakładka: Płatności Faktura zakupu importowa, zakładka: Nagłówek Faktura zakupu importowa, zakładka: Atrybuty Faktura wewnętrzna po stronie sprzedaży (FWS) FWS, zakładka: Ogólne Okno: Element transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Kwoty Zakładka: Atrybuty FWS, zakładka: Kontrahent FWS, zakładka: Urząd FWS, zakładka: Kwoty/Zbiorczo FWS, zakładka: Kwoty/Szczegóły FWS, zakładka: Nagłówek FWS, zakładka: VAT FWS, zakładka: Atrybuty Faktura wewnętrzna po stronie zakupu (FWZ) FWZ, zakładka: Ogólne FWZ, zakładka: Kontrahent FWZ, zakładka: Urząd FWZ, zakładka: Kwoty FWZ, zakładka: Płatności FWZ, zakładka: Nagłówek FWZ, zakładka: VAT FWZ, zakładka: Atrybuty SAD Składu Celnego (SSC) SAD Składu Celnego, zakładka: Ogólne Okno: Element transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Kwoty Zakładka: Dostawy SAD Składu Celnego, zakładka: Kwoty SAD Składu Celnego, zakładka: Nagłówek SAD Składu Celnego, zakładka: Atrybuty

4 4.10 SAD (SAD) SAD, zakładka Ogólne Okno: Element transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Kwoty Zakładka: Dostawy Zakładka: Atrybuty SAD, zakładka: Urząd SAD, zakładka: Zgłaszający SAD, zakładka: Płatnik SAD, zakładka: Kwoty/Zbiorczo SAD, zakładka: Kwoty/Szczegóły SAD, zakładka: Płatności SAD, zakładka: Nagłówek SAD, zakładka: Inne SAD, zakładka: VAT SAD, zakładka: Atrybuty Przyjęcie zewnętrzne importowe (PZI) Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Ogólne Okno: Element transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Dostawy Zakładka: Atrybuty Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Kontrahent Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Nagłówek Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Atrybuty Korekta przyjęcia importowego (PKI) Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Ogólne Okno: Korekta wartości dokumentu Okno: Element transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Dostawy Zakładka: Atrybuty Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Kontrahent Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Nagłówek Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Atrybuty Listy pomocnicze Kody CN Okno: Kod CN

5 Kategorie celne Okno: Kategoria Słownik kwot SAD Okno: Definiowalna kwota SAD

6 4 Import 4.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu, służy do rejestrowania zakupu i przyjęcia towaru pochodzącego z importu. Pozwala na pełne odzwierciedlenie procesu zakupu, z uwzględnieniem odprawy celnej, umożliwia wyliczenie opłat celnych oraz wartości przyjmowanego towaru z ich uwzględnieniem. Rejestruje zobowiązania w walucie wobec dostawców zagranicznych i w złotych wobec Urzędu Celnego. Umożliwia obsługę składów celnych., jest ściśle zintegrowany z modułami: Sprzedaż i Zamówienia, i korzysta z ich funkcji, dlatego pomocne może być odwołanie się do dokumentacji również tych modułów. 4.2 Menu główne i pasek narzędzi Menu główne Rys. 4.1 Menu główne i pasek narzędzi modułu: Import. Menu główne modułu: Import, zawiera wiele opcji standardowych oraz dostępnych w innych modułach. System Listy Aktywne sesje - lista aktywnych sesji operujących na bieżącej bazie danych. Konfiguracja - okno konfiguracji podstawowych parametrów systemu. Zmiana hasła - zmiana hasła bieżącego operatora. Zmiana daty - zmiana bieżącej daty, podpowiadanej jako data transakcji. Zmiana okresu - wybór okresu obrachunkowego. Zmiana kontekstu operatora - wybór centrum struktury praw spośród tych, do których należy bieżący operator. Zakazy kontekstowe - okno definiowania zakazów dostępu do pewnych funkcji (okien) dla operatorów. Zawiera ono listę funkcji odpowiadających aktualnie otwartym oknom. Dla każdej z tych funkcji można stworzyć listę operatorów, którzy nie będą mieli do niej dostępu. Ustanowione w ten sposób zakazy znajdą się na liście zakazów dla operatora, definiowanej z poziomu centrum struktury praw. Ustawienie drukarki - wybór domyślnej drukarki i ustawienia jej parametrów. Koniec pracy - zamknięcie modułu Import. Kontrahenci - lista zawierająca dostawców, odbiorców, akwizytorów i spedytorów. Urzędy - lista urzędów. Z tej listy wybierany jest Urząd Celny, wobec którego powstaje zobowiązanie tworzone dokumentem SAD. Towary - lista towarów. Nazwa Towary jest umowna, lista zawiera również usługi, koszty, kaucje i produkty. Banki - lista banków. Waluty - waluty dostępne w systemie oraz ich kursy. 4.6

7 Kody CN - lista kodów CN, wykorzystywanych w imporcie i w Intrastacie dla klasyfikacji towarów. Kategorie celne - lista odpowiadająca Taryfie Celnej. Źródło danych dla składników celnych towaru. Słownik kwot SAD - lista definiowalnych rodzajów kwot, które mogą być przypisane do dokumentu SAD i uwzględniane w wyliczeniach opłat celnych i zobowiązania wobec Urzędu Celnego. Zestawienia Intrastat - otwiera okno: Lista Intrastat, w którym wyświetlone są deklaracje Intrastat. Z poziomu okna można generować nowe deklaracje. Dokładny opis okna oraz generowania deklaracji Intrastat, znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż. Księgowość Płatności - lista nierozliczonych płatności. Zapisy kasowe/bankowe - okno z bieżącym raportem kasowym i innymi listami zapisów kasowo/bankowych. Rejestry VAT - lista zapisów w rejestrach VAT. Rejestry kasowe/bankowe - lista rejestrów. Rezerwacje Zamówienia - lista zapytań, ofert i zamówień sprzedaży/zakupu. Pełna funkcjonalność tej listy (modyfikowanie danych) jest dostępna dla użytkownika posiadającego licencję na moduł: Zamówienia Pasek narzędzi Pasek narzędzi składa się z dwóch sekcji. Sekcja lewa, to przyciski zawsze widoczne, z których większość uruchamia te same funkcje, co opcje menu głównego. Zapewniają one szybki dostęp do podstawowych funkcji systemu. Druga sekcja, prawa, to przyciski widoczne i aktywne tylko wtedy, gdy otwarte jest odpowiednie okno. Uruchamiają one funkcje związane z danymi wyświetlanymi w aktywnym oknie. Przyciski lewej sekcji: [Lista kontrahentów] - otwiera okno: Kontrahenci. [Lista towarów] - otwiera okno: Towary. [Lista banków] - otwiera okno: Banki. [Lista kursów walut] - otwiera okno: Waluty. [Lista płatności] - otwiera okno: Lista nierozliczonych płatności. [Zapisy kasowe/bankowe] - otwiera okno: Zapisy kasowe/bankowe. [Lista rejestrów VAT] - otwiera okno: Rejestr VAT. [Lista dokumentów handlowych i magazynowych] - otwiera okno: Lista dokumentów handlowych i magazynowych. 4.7

8 [Lista dokumentów importowych] - otwiera okno: Lista dokumentów importowych. [Lista zamówień] - otwiera okno: Lista zapytań ofertowych, ofert i zamówień. Podstawowe funkcje modułu: Import, dostępne są na liście dokumentów importowych, otwieranej przyciskiem:. Przyciski prawej sekcji, aktywne dla niektórych okien: [Drukuj] - uruchamia domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wydruku, jeśli z danym oknem związanych jest wiele różnych wydruków. [Wykres] - wyświetla domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wykresu, jeśli z danym oknem związanych jest wiele różnych wydruków. [Wykonaj] - wykonuje szybki raport związany z aktywnym oknem. [Eksport do MS Excel] - przycisk jest dostępny (widoczny), jeśli w aktywnym oknie wyświetlona jest lista (tabela), która może być wyeksportowana do pliku w formacie MS Excel. Eksportowane są wszystkie pozycje listy, z uwzględnieniem filtrowania. Nie jest przy tym uwzględniane zaznaczenie pozycji. [Historia kontrahenta] - wyświetla okno z historią transakcji, zamówień, rozliczeń z kontrahentem (funkcja modułu: Sprzedaż). Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie kontrahent jest określony. [Historia towaru] - wyświetla okno z historią transakcji i zamówień na wybrany towar (funkcja modułu Sprzedaż). Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie towar jest określony (np. podświetlony na liście pozycji dokumentu). [Konwersacja z klientem] - otwiera okno zapisu konwersacji z klientem (funkcja modułu CRM). Działa przy otwartej i aktywnej liście kontrahentów, jeśli użytkownik ma licencję na moduł CRM). [Pomoc] - otwiera okno pomocy systemowej. Jest ono podzielone na dwa panele. W lewym wyświetlony jest spis treści (w formie drzewa), w prawym opis tematu. 4.3 Konfiguracja Przed rozpoczęciem pracy z modułem: Import, należy go skonfigurować, tzn. określić podstawowe parametry niezbędne do rejestrowania zakupów z importu. Znaczenie poszczególnych parametrów zostanie omówione łącznie ze sposobem ich określania w systemie. Aby rozpocząć konfigurowanie modułu należy wybrać z menu: System, podmenu: Konfiguracja. Zostanie otworzone okno: Konfiguracja. W oknie należy wybrać zakładkę: Eksport/Import. 4.8

9 Rys. 4.2 Konfiguracja, zakładka: Eksport/Import/Parametry. Na zakładce znajdują się dwie zakładki pionowe Konfiguracja, zakładka: Eksport/Import/Słowniki Na zakładce wyświetlona jest lista słowników. Słowniki są listami parametrów, z których można wybierać podczas wprowadzania danych. W czasie pracy z modułem: Import, występują jako listy dostępnych, możliwych do wprowadzenia wartości. Uprawniony użytkownik może dodawać, edytować i usuwać pozycje słowników. Moduły: Import i Sprzedaż, wykorzystują te same słowniki. Zostały one omówione szczegółowo w dokumentacji modułu Sprzedaż. Konfiguracja, zakładka: Eksport/Import/Parametry Na zakładce znajdują się pola: W wartości towaru w magazynie pomiń - domyślne ustawienie parametrów dokumentu SAD. Zaznaczenie dowolnej z niżej wymienionych kwot spowoduje, że nie będzie ona uwzględniana przy wyliczeniu wartości księgowej towaru przy przyjmowaniu go do magazynu. Wszystkie poniższe rodzaje kwot występują w dokumencie SAD: Koszt transportu krajowego, Koszt transportu zagranicznego, Cło, Akcyza. Aktualizacja cen dokumentem FAI - zaznaczenie spowoduje, że przy zatwierdzaniu faktury importowej będą aktualizowane: Zakupu przy zatwierdzeniu dokumentu FAI, cena zakupu z tego dokumentu zostanie zapisana jako historyczna ostatnia cena zakupu oraz zaktualizowana zostanie cena zakupu od dostawców, określonych w oknie: Karta towaru, na zakładce: Kontrahenci (dla towaru będącego przedmiotem transakcji). Sprzedaży cena sprzedaży wprowadzana domyślnie na element transakcji sprzedaży będzie pobierana według ceny zakupu z dokumentu FAI (po uwzględnieniu marży i rabatów). Warunkiem dokonania aktualizacji cen zakupu i sprzedaży będzie zaznaczenie wybranego parametru oraz zaznaczenie na cenie, która ma być aktualizowana (okno: Cena, uruchamiane z poziomu karty towaru, zakładka: Ogólne, po naciśnięciu przycisku: Aktualizuj przy nowej dostawie. [Zmień]), parametru: 4.9

10 Cena z dokładnością do groszy na dokumentach FAI - zaznaczenie spowoduje, że cena zakupu na fakturze importowej będzie zaokrąglana do 2 miejsc po przecinku, ściślej, takie będzie domyślne ustawienie analogicznej opcji elementu transakcji. Wartość towaru w magazynie obliczana po kursie - domyślne ustawienie parametru dokumentu SAD. Do wyliczenia wartości towaru przyjmowanego do magazynu może być zastosowany kurs z dokumentu SAD lub ze źródłowej faktury importowej (jeśli SAD został z niej wygenerowany). Rozbijanie kwot w oparciu o - domyślne ustawienie parametru dokumentu SAD, kryterium, według którego dzielone będą kwoty rozbijane na pozycje dokumentu. Podział będzie proporcjonalny do wybranej wielkości. Kurs SAD/Intrastat służy wskazaniu domyślnego kursu waluty dla SAD/Intrastat. Intrastat - w tej części znajdują się opcje dotyczące generowania deklaracji Intrastat. Szczegółowość powyżej progu specyficznego - zaznaczenie tej opcji spowoduje generowanie deklaracji Intrastat o wyższym poziomie szczegółowości, właściwym dla deklaracji, które należy składać po przekroczeniu progu specyficznego. Zaznaczenie opcji nie wyklucza generowania innej deklaracji Intrastat, jednak przy dodawaniu nowej deklaracji, należy zaznaczyć jej typ (w oknie: Intrastat, na zakładce Ogólne). Więcej - dokumentacja modułu: Sprzedaż. Grupuj pozycje o wartości do - opcja pozwalająca określić maksymalną wartość, do jakiej będą grupowane pozycje Intrastatu. Generuj listę towarów tworzących pozycję opcja nieaktywna w wersji Lista dokumentów importowych Okno podzielone jest na 3 zakładki. Zawierają one odpowiednio: Faktury Importowe, faktury wewnętrzne, SAD-y, SAD-y Składu Celnego. Dokumenty Przyjęcia Importowego i ich korekty znajdują się na liście dokumentów handlowych (moduł: Sprzedaż). Na zakładkach znajdują się funkcje i przyciski wspólne: Idź do: wpisanie numeru dokumentu i naciśnięcie przycisku: [Szukaj] spowoduje odszukanie wybranego dokumentu i podświetlenie go na liście. Jeśli szukany dokument nie spełnia warunku: Lista za, to filtr ten zostanie automatycznie przestawiony na taki, w którego zakresie dokument się mieści. Lista za: wybranie i zaznaczenie miesiąca i roku spowoduje wyświetlenie tylko tych dokumentów, których data wpływu zawiera się w wybranym okresie. [Lista związanych] - wyświetla listę dokumentów związanych, w postaci drzewa o strukturze odpowiadającej sekwencji dokumentów. Strzałka na przycisku wskazuje na kierunek wyświetlanych powiązań. Kierunek w górę oznacza, że będą wyświetlane dokumenty źródłowe dla wybranego, np. zamówienie dla faktury. Kierunek w dół oznacza, że będą wyświetlane dokumenty wynikowe, np. wydania magazynowe dla faktury. Na liście związanych dokumentów kierunek można zmieniać przyciskiem: [Kierunek wiązania]. [Karta] umożliwia podgląd/edycję zaznaczonego dokumentu Zakładka: Faktury imp. Na zakładce wyświetlona jest lista faktur importowych. 4.10

11 Rys. 4.3 Lista dokumentów importowych, zakładka Faktury. Na zakładce znajdują się funkcje i przyciski: Waluta: wybranie waluty spowoduje wyświetlenie tylko dokumentów w tej walucie. Można wybrać opcję < * >, czyli wszystkie waluty. [Generuj SAD składu celnego] naciśnięcie spowoduje utworzenie SAD-u składu celnego na wszystkie towary z zaznaczonych faktur. Tworzenie dokumentu z wielu faktur jest możliwe, jeśli są one jednolite, co do waluty. Po naciśnięciu przycisku: rozwinięta lista możliwych do wygenerowania dokumentów: Sad składu celnego, Sad, FWS, PZI., zostanie UWAGA: Nie jest możliwe utworzenie SAD-u składu celnego na część towarów z faktury importowej. [Włącz/wyłącz sumowanie] po zaznaczeniu przycisku, w kolumnie: Wartość, zostanie wyświetlona łączna wartość wyświetlonych na liście dokumentów, o ile są one wystawione w jednakowej walucie. (Aby wyświetlić na liście dokumenty z jednakową walutą, można posłużyć się filtrem: Waluta). [Księguj] księguje wskazany dokument. [Nowy] dodaje dokument do listy. Większość opcji, uruchamianych przyciskami, jest również dostępna z menu otwieranego prawym klawiszem myszy. 4.11

12 Rys. 4.4 Lista dokumentów importowych, menu kontekstowe. Menu zawiera ponadto opcje edycji (zaznaczania i odwracania zaznaczania dokumentów na liście) oraz opcję anulowania dokumentu. Dokument można anulować, jeśli nie jest on związany z kolejnymi w logicznym cyklu. Fakturę importową można anulować, jeśli nie wygenerowano z niej żadnego dokumentu (SSC, SAD, FWS, PZI). Anulowany dokument jest dalej widoczny na liście, jest oznaczony kolorem jasnopopielatym. Jego numer może być wykorzystany w kolejnym dokumencie Zakładka: Faktury wewn. Na liście znajduje się lista faktur wewnętrznych sprzedaży i zakupu (na odpowiednich zakładkach). Rys. 4.5 Lista faktur wewnętrznych. Na zakładce znajduje się przycisk: [Generuj fakturę wewnętrzną zakupu], który umożliwia generowanie dokumentu FWZ lub PZI z FWS Zakładka: SAD Na zakładce SAD jest wyświetlona lista dokumentów: SAD składu celnego i SAD (na odpowiednich zakładkach). Na zakładkach znajdują się przyciski: 4.12

13 [Generuj SAD] - przycisk dostępny na zakładce SAD składu celnego. Naciśnięcie spowoduje utworzenie SAD-u wyprowadzającego towar ze składu celnego. Znajdą się na nim pozycje, które są na źródłowym (podświetlonym) SSC, pod warunkiem, że ich zasoby są jeszcze dostępne. Jeśli zasoby istnieją, ale są mniejsze od pierwotnych, to ilości na tworzonym dokumencie zostaną odpowiednio zmniejszone. Nie można utworzyć dokumentu SAD z więcej niż jednego dokumentu SSC. Zaznaczenie na liście w tym przypadku nie ma skutku. Rys. 4.6 Lista dokumentów importowych, zakładka SAD. [Generuj dokument PZI] - przycisk dostępny na zakładce SAD. Naciśniecie spowoduje utworzenie dokumentu PZI na pozycje ze źródłowego (podświetlonego) SAD-u. Jeśli był on utworzony z wielu faktur importowych z różnymi kontrahentami, to dla każdego kontrahenta zostanie utworzony osobny dokument PZI Zakładka: Znajdź Zakładka: Znajdź/Ogólne Na tej zakładce można podać wiele parametrów filtrowania listy. Obowiązkowo należy wybrać rodzaj dokumentu. Dostępne przyciski: [Znajdź dokumenty] - należy nacisnąć po ustawieniu parametrów filtrowania, aby wyświetlić listę dokumentów spełniających zadane warunki. 4.13

14 Rys. 4.7 Lista dokumentów importowych, zakładka Znajdź/Ogólne Zakładka: Znajdź/Atrybuty Zakładka służy wskazaniu kryteriów wyszukiwania w postaci atrybutów wykorzystywanych w module. Uwzględniane będą również te atrybuty, które przypięte są do obiektów modułu: Import, w ramach grupy atrybutów. Po wskazaniu atrybutów, należy wybrać zakładkę Ogólne i rozpocząć proces wyszukiwania. Na zakładce znajdują się funkcje: [Zmień] - służy zmianie wartości dla danego atrybutu. [Przywróć] - przywraca wartość atrybutu. UWAGA: Na zakładce: Atrybuty znajduje się lokator, który ułatwia wybranie atrybutów, stanowiących kryterium wyszukiwania. Rys. 4.8 Lista dokumentów importowych, zakładka Znajdź/Atrybuty. 4.5 Dokumenty uwagi ogólne Dokumenty Do rejestracji zakupów importowych służą następujące dokumenty: 4.14

15 Faktura Zakupu Importowa (FAI), SAD Składu Celnego (SSC), SAD (SAD), Faktura wewnętrzna (sprzedaży/zakupu), Przyjęcie zewnętrzne importowe (PZI), Korekta przyjęcia importowego (PKI). Faktura Importowa (FAI). Jest pierwszym dokumentem w sekwencji rejestrowania zakupu z importu. Może być utworzona ręcznie lub wygenerowana z zamówienia importowego. Tworzy zobowiązanie wobec dostawcy. Nie generuje dokumentów magazynowych, nie ma związku z przyjęciem towaru do magazynu, choć zawiera listę towarów. Nie jest umieszczana w rejestrze VAT. SAD Składu Celnego. Jest drugim dokumentem w sekwencji rejestrowania zakupu z importu. Można go utworzyć jedynie poprzez wygenerowanie z zatwierdzonej faktury importowej (FAI). Nie tworzy płatności, nie jest umieszczany w rejestrze VAT. Odpowiada zgłoszeniu celnemu wprowadzającemu towar do składu celnego. Nie generuje dokumentów magazynowych, ale tworzy zasoby w składzie celnym. Dokument SAD. Odzwierciedla zgłoszenie celne do odprawy ostatecznej. Powstają w nim wyliczenia opłat celnych, a z nich płatności (zobowiązania wobec Urzędu Celnego). Dokument jest umieszczany w rejestrze VAT. Może być utworzony poprzez wygenerowanie z faktur importowych, z SAD-u Składu Celnego lub ręcznie. W pierwszym przypadku zawiera dokładnie te pozycje, które są na źródłowych fakturach. SAD utworzony ręcznie lub z SSC służy do wyprowadzania towarów ze składu celnego. Zawiera pozycje, które mają zasoby w składzie celnym. UWAGA: Od w transakcjach wewnątrzwspólnotowych SAD został zastąpiony przez fakturę wewnętrzną. Faktura wewnętrzna. Od , przy rejestrowaniu zakupu z Unii, faktura wewnętrzna zastąpiła SAD w scenariuszach: FAI SAD PZI oraz FAI PZI SAD. VAT naliczony z tytułu zakupu z UE będzie ujęty w rejestrze po stronie sprzedaży i będzie mógł być ujęty po stronie zakupu. W dotychczasowej procedurze VAT naliczony SAD-em był umieszczany jedynie po stronie zakupu, gdyż był on płatny od razu przy odprawie i nie był już ujmowany w deklaracji VAT 7 po stronie sprzedaży (jako należny). Aby to zrealizować, zostały wprowadzone 2 rodzaje nowej faktury wewnętrznej: sprzedaży i zakupu. Faktura wewnętrzna sprzedaży jest generowana z FAI. Po jej zatwierdzeniu można z niej wygenerować fakturę wewnętrzną zakupu, a z niej PZI. Faktury zostały umieszczone odpowiednio w rejestrze VAT - dla sprzedaży, drugi dla zakupu. Tak więc proces przyjęcia towaru z zakupu wewnątrzwspólnotowego jest możliwy według jednego ze schematów: FAI-FWS-FWZ-PZI, FAI- PZI-FWS-FWZ. Przyjęcie zewnętrzne importowe. Dokumentuje przyjęcie towaru od dostawcy do magazynu, przy określonych warunkach zakupu. Nie generuje płatności, nie jest dokumentem umieszczanym w rejestrze VAT. Może być utworzone wyłącznie poprzez wygenerowanie z SAD-u lub FAI. Jest źródłem dokumentów magazynowych. Pozycji dokumentu nie można dodawać ani usuwać. Można je jedynie edytować w ograniczonym zakresie. Dokument PKI. Służy do korygowania ilości lub wartości towaru wprowadzonego do magazynu dokumentem PZI. Może być utworzony wyłącznie ze źródłowego PZI. Nie generuje płatności, nie jest umieszczany w rejestrze VAT. Jest źródłem dokumentów magazynowych. Pozycji dokumentu nie można dodawać. Można edytować ich ilość albo wartość. Korekta ilościowa jest możliwa tylko wtedy, gdy istnieją jeszcze odpowiednie zasoby. Korekta wartościowa jest możliwa zawsze. Jeśli zasoby istnieją, to zostanie zmieniona ich wartość. W przeciwnym przypadku zostanie utworzony dokument Korekta Kosztu (KK). 4.15

16 W procesie rejestracji zakupu importowego może być ponadto wykorzystane zamówienie zakupu (dokument modułu: Zamówienia). Może ono być źródłem danych do utworzenia faktury importowej Numeracja Numer dokumentu składa się on 3 segmentów; numeru kolejnego, roku i serii. Kolejność segmentów oraz ich format jest ustalany w konfiguracji jako wspólny dla wszystkich modułów. Schemat ten można zmieniać tylko do momentu wystawienia pierwszego dokumentu. Przy tworzeniu nowego dokumentu system nadaje mu numer zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji. Dwa segmenty są dostępne do edycji: numer kolejny i seria. Jeśli numer zostanie zmieniony na istniejący, to przy zapisywaniu dokumentu zmiana zostanie zignorowana. Zmiana numeru na większy od nadanego przez system nie spowoduje powstania luki w numeracji. Seria dokumentu również może być zmieniona, jednak tylko poprzez wybór z serii dozwolonych dla dokumentu. Jeśli dokument posiada definicję, to dozwolone serie są określone w definicji tego dokumentu w centrum struktury praw, do którego należy operator. Dla dokumentów bez definicji dozwolone są serie dostępne dla centrum struktury praw. Przy tworzeniu nowego dokumentu system nadaje mu serię zgodną z serią domyślną w definicji dokumentu, jeśli definicja istnieje i seria domyślna jest określona. W przeciwnym przypadku nadana zostanie seria określona jako domyślna dla centrum struktury praw, do którego należy operator. Płatnik na dokumentach Może się zdarzyć, że płatnikiem z tytułu wykonywanej transakcji jest nie kontrahent, lecz jego płatnik, będący odrębnym podmiotem (kontrahentem). W systemie przewidziano taką możliwość, wprowadzając funkcjonalność płatnika na dokumencie. Płatnik może być ustalony: jako stały płatnik dla kontrahenta, wskazany na jego karcie, na zakładce: Handlowe (więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż). W zależności od ustawienia na karcie kontrahenta parametru: Forma i termin płatności oraz limit kredytowy z karty, na dokumenty wystawiane dla kontrahenta będą wprowadzane forma, termin płatności oraz limit kredytowy kontrahenta lub jego płatnika. Jednak na każdym dokumencie płatnik ten może zostać zmieniony, jak również edycji podlega zawsze forma i termin płatności. jako płatnik wybrany na konkretnym dokumencie, dla konkretnej transakcji na zakładce: Kontrahent/Płatnik. Wybór następuje po naciśnięciu przycisku: [Wybierz płatnika]. Po wybraniu płatnika, na konkretny dokument zostaną wprowadzone forma płatności i termin płatności, określone w karcie kontrahenta, będącego wybranym płatnikiem. Dane płatnika są wyświetlane na zakładce: Kontrahent/Płatnik, na każdym dokumencie, który może generować płatność. Płatnik przypisany do formy płatności a płatnik przypisany do kontrahenta Dla każdej formy płatności, zarejestrowanej w systemie istnieje możliwość przypisania do niej płatnika. Płatnik ten będzie wprowadzany na dokument, jeśli kontrahent, na którego jest on wystawiany: na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, ma wskazaną formę płatności, dla której przypisany jest płatnik (pole: Forma); jako płatnik, na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, jest ustawiony kontrahent sam dla siebie (pole: Płatnik). Jeżeli jednak kontrahent ma przypisanego płatnika innego niż on sam, wtedy płatnik przypisany do formy płatności jest pomijany, a na dokument wprowadzane są dane płatnika przypisanego do kontrahenta. 4.16

17 4.5.4 Zatwierdzanie Dokument może być dowolnie edytowany (w zakresie dla niego dostępnym), dopóki nie zostanie zatwierdzony. Niezatwierdzone dokumenty, określane jako w buforze, oznaczone są na liście kolorem zielonym. W prawym górnym rogu mają zaznaczoną opcję: Do bufora (Rys. 4.9). Jest to widoczne na każdej zakładce dokumentu. Rys. 4.9 Zatwierdzanie dokumentu. Odznaczenie tej opcji i zapisanie dokumentu spowoduje jego zatwierdzenie. Po tej operacji nie można go będzie dalej edytować. Po zatwierdzeniu dokument można księgować oraz edytować jego opis analityczny. Zatwierdzenie dokumentu zwykle wiąże się z wykonaniem dodatkowej operacji, np. aktualizacją cen zakupu od dostawcy UWAGA: Zatwierdzanie dokumentu przez operatora jest możliwe tylko wtedy, gdy na definicji dokumentu, który ma zostać zatwierdzony została zaznaczona opcja: Prawo do zatwierdzania dokumentów. Opcję tą zaznacza się w module: Administrator, w oknie: Definicja dokumentu, na zakładce Ogólne. Informacja o poprzednich transakcjach Na pozycjach dokumentów występują zakładki wyświetlające informacje o poprzednich transakcjach. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie zdefiniowanego już szablonu pozycji na bieżącym dokumencie. Aby informacje takie były wyświetlane, na definicjach dokumentów, dla których mają one zostać wyświetlone, należy zaznaczyć parametr: Podgląd poprzednich transakcji (okno: Definicja dokumentu, zakładka Parametry). Wykorzystanie dokumentów w procesach Dokumenty importowe można wykorzystać w procesach, które uzależnione są od tego, czy dokonywana transakcja ma charakter wewnątrzwspólnotowy, czy inny zagraniczny (poza UE) Procesy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych W transakcjach wewnątrzwspólnotowych mogą być dokonywane następujące procesy: FAI FWS PZI. Jest to proces rejestrowania zakupu z importu i przyjęcia towaru do magazynu w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. FAI tworzy zobowiązanie wobec dostawcy i wprowadza listę towarów, FWS wylicza opłaty celne, tym samym koszt nabycia towaru z ich uwzględnieniem, nalicza VAT, natomiast PZI wprowadza towar do magazynu. Możliwe jest generowanie jednej FWS z kilku FAI. W takim przypadku muszą być jednak spełnione następujące warunki: ten sam kontrahent na wszystkich FAI, z których zostanie wygenerowana FWS, ta sama waluta transakcji na wszystkich FAI, z których zostanie wygenerowana FWS, ten sam rodzaj transakcji na wszystkich FAI, z których zostanie wygenerowana FWS (wewnątrzwspólnotowa). FAI FWS FWZ PZI. Jest to proces podobny do powyższego, jednak w tym procesie znajduje się jeszcze dokument FWZ. Służy on do odliczenia podatku VAT, naliczonego przez FWS. 4.17

18 FAI PZI FWS. Towar zostanie przyjęty do magazynu, zanim dostępny będzie dokument FWS. FWS zostanie utworzony na podstawie PZI, przy czym jego zatwierdzenie powoduje zmianę wartość wszystkich zasobów, utworzonych przez źródłowy PZI według kosztów naliczonych przez FWS, czyli uwzględniających opłaty celne. Zmienione zostają również koszty własne (zakupu) przepisane do wszystkich transakcji na tych zasobach. UWAGA: Niezależnie od tego, czy PZI generowane jest z FWS czy z FAI, przy rozbijaniu kosztu transportu na elementy nie są uwzględniane elementy typu Koszt i Usługa. PZI generowane przy każdej ze ścieżek jest generowane na tych samych zasadach Procesy w transakcjach innych zagranicznych (poza UE) W transakcjach innych zagranicznych (poza UE) mogą być dokonywane następujące procesy: FAI SAD PZI. Jest to typowy proces zarejestrowania zakupu z importu i przyjęcia towaru do magazynu w transakcjach innych niż wewnątrzwspólnotowych. FAI tworzy zobowiązanie wobec dostawcy i wprowadza listę towarów, SAD wylicza opłaty celne, tym samym koszt nabycia towaru z ich uwzględnieniem, nalicza VAT, tworzy zobowiązanie wobec Urzędu Celnego. PZI wprowadza towar do magazynu. FAI PZI SAD. Proces jak wyżej, przy czym towar jest przyjęty do magazynu zanim dostępny jest dokument SAD. Tym samym koszt jego nabycia nie uwzględnia opłat celnych. Dokument SAD jest utworzony później, na podstawie PZI, przy czym jego zatwierdzenie powoduje zmianę wartości wszystkich zasobów utworzonych przez źródłowy PZI według kosztów naliczonych przez SAD, czyli uwzględniających opłaty celne. Zmienione zostają również koszty własne (zakupu) przepisane do wszystkich transakcji na tych zasobach. FAI SSC (SAD PZI). FAI tworzy zobowiązanie wobec dostawcy i wprowadza listę towarów, SSC wprowadza towary do składu celnego. Towary ze składu celnego mogą być sprzedane na eksport (przy pomocy Faktury Eksportowej, dokumentu modułu: Sprzedaż) lub wprowadzone na Polski Obszar Celny dokumentem SAD i przyjęte do magazynu dokumentem PZI. SAD wyprowadzający towary ze składu celnego może być utworzony ręcznie i zawierać dowolną listę towarów z zasobów składu, może też być wygenerowany z SSC, co jest tym samym procesem, przy czym lista towarów jest utworzona automatycznie na podstawie SSC. Towar z SSC zostaje dodany do tworzonego SAD-u, jeśli ma zasoby w składzie celnym. FAI FWS FWZ - jest to proces rejestrowania transakcji zagranicznych (poza UE), jeżeli przedmiotem takiej transakcji są usługi lub towar a vista. W takim procesie wygenerowanie FWS z FAI następuje ręcznie. 4.6 Faktura zakupu importowa (FAI) Faktura importowa jest pierwszym dokumentem w sekwencji rejestrowania zakupu z importu. Może być utworzona ręcznie lub wygenerowana z zamówienia importowego. Tworzy zobowiązanie wobec dostawcy. Nie generuje dokumentów magazynowych, nie ma związku z przyjęciem towaru do magazynu, choć zawiera listę towarów. Nie jest umieszczana w rejestrze VAT. Zatwierdzenie dokumentu aktualizuje ostatnie ceny zakupu oraz ceny zakupu od dostawców, jeśli w konfiguracji wybrano opcję: Aktualizacja cen zakupu dokumentem FAI Faktura zakupu importowa, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola i funkcje: Kontrahent - dostawca towaru. Może być wybrany z listy kontrahentów rozwijanej przyciskiem:. Rozwijane przyciskiem:, menu umożliwia wybranie opcji: Jednorazowy. Dane dostawcy będą wtedy wprowadzone ręcznie, bez wyboru z listy kontrahentów. 4.18

19 Kraj wysyłki kraj wysyłki przedmiotu transakcji. Transakcja możliwy jest wybór transakcji: Wewnątrzwspólnotowej, Innej zagranicznej (poza UE). Waluta - waluta wszystkich pozycji faktury, wybierana z listy walut. Wartość - suma wartości pozycji dokumentu w cenach zakupu w walucie. Zapłacono; do zapłaty - kwota dokonanej już zapłaty; kwota pozostająca do zapłaty. Dostawa - sposób dostawy towaru, wybierany z listy zdefiniowanej jako słownik w konfiguracji. Lista może być rozbudowywana poprzez wpisanie niezarejestrowanego do tej pory sposobu dostawy. Wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Rodzaj transportu kod rodzaj transportu wybierany ze zdefiniowanej listy. W polu obok znajduje się opis kodu. Płatność - forma płatności wybierana z zamkniętej listy zdefiniowanej w konfiguracji. Termin - termin płatności, może być określony w dniach lub przez podanie daty. Wprowadzanie daty ułatwia kalendarz uruchamiany przyciskiem: [Termin płatności]. Forma i termin płatności decydują o tworzonej automatycznie płatności dla dokumentu. Są pobierane z karty kontrahenta (mogą jednak ulec modyfikacji). Forma płatności wybór następuje ze zdefiniowanej w konfiguracji listy form płatności (zakładka Sprzedaż/Formy płatności). Możliwe jest dodanie formy płatności niezarejestrowanej do tej pory w systemie. Rys Faktura importowa, zakładka: Ogólne. Kurs - rodzaj kursu i jego wartość, stosowane do przeliczenia cen w walucie na złote. Przeliczenie ma zastosowanie do księgowania zobowiązania wobec kontrahenta. Można wybrać rodzaj kursu, z listy zdefiniowanej w słowniku nazw kursów, do dokumentu zostanie wtedy przepisany aktualny kurs wybranego rodzaju lub wpisać go ręcznie, a następnie nacisnąć przycisk: [Przelicz]. UWAGA: Edycja kursu jest możliwa również po zatwierdzeniu dokumentu, do momentu jego zaksięgowania. 4.19

20 [Zapłata gotówką] uruchamia proces zapłaty transakcji. Po naciśnięciu przycisku:, rozwinięta zostanie lista form zapłaty. [Dodaj] dodaje nową pozycję transakcji, otwierając okno: Element transakcji. Po naciśnięciu przycisku:, możliwy jest wybór dodania pozycji lub list pozycji. [Zmień] otwiera do podglądu i edycji (do momentu wyjęcia z bufora) okno: Element transakcji Okno: Element transakcji Pozycja dokumentu (element transakcji) odpowiada pozycji faktury sprzedaży od dostawcy. Może ona być dodatkowo podzielona na dostawy. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy towar objęty jedną pozycją dokumentu jest zróżnicowany, np. posiada różne cechy. Zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące pola: Rodzaj pozycji Zwykły element - towar lub usługa, przedmiot zakupu od dostawcy, Koszt transportu krajowego - od granicy do miejsca dostawy, Koszt transportu zagranicznego - od dostawcy do granicy. Koszty transportu zróżnicowane na krajowe i zagraniczne mogą być pozycjami faktury zakupu. Wyróżnienie tych pozycji ma znaczenie, gdyż koszty te są uwzględniane w obliczaniu wartości celnej towaru przy tworzeniu dokumentu SAD. Jako koszt transportu można dodać wyłącznie Usługę. Rys Faktura importowa, Element transakcji, zakładka: Ogólne. Cena z dokładnością do groszy - zaznaczenie spowoduje, że cena będzie zaokrąglana do 2 miejsc po przecinku, zarówno przy jej ręcznym wprowadzaniu, jak i wyliczaniu. Cena, która ma niezerowe dziesiąte lub setne części grosza, jest wyróżniona żółtym kolorem tła. Towar - kod towaru. Towar może być wybrany poprzez wpisanie jego kodu, Kodu u dostawcy, jeśli określono go w karcie towaru lub przez wybór z listy otwieranej przyciskiem:. Lista jest również otwierana, jeśli wpisano nieistniejący kod. Pod kodem towaru wyświetlana jest jego nazwa. Jest ona dostępna do edycji, jeśli w karcie tego towaru wybrano opcję: Edycja nazwy. Kraj kraj pochodzenia towaru. Dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, podanie kraju pochodzenia jest wymagane. Nazwa kraju pobierana jest z karty towaru (zakładka Ogólne, parametr: Kraj). Jeżeli na karcie towaru nie zdefiniowano kraju pochodzenia, będzie on 4.20

21 domyślnie pobierany z zakładki Ogólne bieżącego dokumentu FAI. Kod kraju będzie wtedy wyświetlony na żółtym tle. Jednostka, Ilość, Cena - w pierwszym wierszu można edytować ilość i cenę zakupu netto w jednostce podstawowej towaru, w drugim wierszu w wybranej jednostce pomocniczej, wybranej z listy jednostek określonych w karcie towaru. Zakup można rejestrować w jednostkach pomocniczych, jednak ewidencja ilościowa towaru jest prowadzona wyłącznie w jednostce podstawowej i w takiej zostanie on przyjęty do magazynu według przeliczenia widocznego w pierwszym wierszu. Przy dodawaniu pozycji cena zakupu jest przepisywana z karty towaru, jeśli jest określona dla wybranego dostawcy (karta towaru, zakładka Kontrahenci). Jeśli nie jest, wartością domyślną będzie ostatnia cena zakupu. Wartość - jest dostępna do edycji. Zmiana wartości powoduje przeliczenie ceny. Zakładka: Dostawy Towar objęty jedną pozycją faktury może być dodatkowo podzielony na Dostawy. Podział na dostawy umożliwia zróżnicowanie towaru objętego jedną pozycją dokumentu ze względu na cechę, datę ważności, kod EAN. Rys Faktura importowa, Element transakcji, zakładka: Dostawy. UWAGA: Dokument FZI nie ma związku z operacjami magazynowymi, w szczególności z przyjęciem towaru. Nie można z niego wygenerować dokumentów magazynowych. Jest on jednak pierwszym dokumentem w sekwencji rejestrowania zakupu z importu i już na tym etapie można edytować parametry przyszłych dostaw, które zostaną utworzone dla towarów objętych fakturą. Przy dodawaniu nowej pozycji dokumentu tworzona jest jedna związana z nią dostawa, na pełną ilość towaru. Tak utworzoną dostawę można rozbić na wiele innych, a następnie je edytować. Cecha jest dostępna do edycji wprost na liście, pozostałe parametry dostawy w jej oknie. Na zakładce Dostawy dostępne są następujące przyciski: [Dodaj element] - naciśnięcie spowoduje dodanie elementu do podświetlonej dostawy, z ilością uzupełniającą do całkowitej ilości pozycji. Jest to możliwe (przycisk jest aktywny), jeśli suma ilości w elementach dostaw w jest mniejsza od całkowitej ilości, wyświetlanej w górnej części okna. [Zmień] - otwiera okno edycji dostawy. Oprócz cechy i ilości, które są dostępne do edycji na liście dostaw, można w nim podać położenie w magazynie, datę ważności i kod EAN. [Usuń] - naciśnięcie powoduje usunięcie podświetlonej dostawy. Nie można usunąć dostawy, jeśli jest ona jedyną. 4.21

22 UWAGA: Edycja dostaw, a w szczególności ilości towaru w dostawach, nie powoduje automatycznej aktualizacji całkowitej ilości towaru dla pozycji dokumentu (elementu transakcji. Ilości te są synchronizowane podczas zapisywania pozycji, po naciśnięciu przycisku: [Zapisz]. Jeśli jest to wykonywane przy aktywnej zakładce: Ogólne, to dostawy zostaną dopasowane do ilości całkowitej, jeśli przy aktywnej zakładce: Dostawy, to ilość ogólna zostanie zamieniona na sumę ilości w dostawach. Parametry dostawy: Rys Faktura importowa, Element transakcji, zakładka: Dostawa. Dokument wskazuje numer dokumentu źródłowego. Ilość ilość towaru dla danej dostawy. Data ważności - ma zastosowanie do produktów o ograniczonej trwałości. Jeśli odpowiednio ustawiono parametr: Sposób rozliczenia magazynu w karcie towaru, to data ważności decyduje o kolejności pobierania zasobów przy rozchodzie towaru. Domyślnie datą ważności jest Data wystawienia dokumentu. Współczynnik finansowy - Wymiar controllingowy, służący określeniu kosztów finansowych (kredytowania zakupów i kredytowania sprzedaży) dla konkretnej sprzedaży. Cecha - jeżeli w karcie towaru określono klasę cechy, to cechę można wybrać z listy cech tej klasy. Jeśli lista cech tej klasy nie jest zamknięta, to można ją rozbudowywać poprzez wpisanie cechy, której nie ma na liście. Nazwa klasy jest wyświetlana w nagłówku odpowiedniej kolumny na liście dostaw. Jeśli do towaru nie przypisano klasy cechy, to jako cechę można wpisać dowolny ciąg znaków. EAN - kod numeryczny wykorzystywany w identyfikacji towarów przy pomocy kodów kreskowych (tylko cyfry, nie więcej niż 20). Wartość domyślna jest przepisywana z karty towaru. Położenie - położenie w magazynie (adres), wartość domyślna jest przepisywana z karty towaru. Ma strukturę zgodną z wzorcem zdefiniowanym w konfiguracji. Opis pole służące wprowadzeniu opisu dostawy. Zakładka: Poprzednia Na zakładce (Rys. 4.14), wyświetlone są podstawowe dane poprzedniej transakcji, czyli ostatniego zakupu towaru u kontrahenta. Przy pomocy przycisków: i, można wyświetlać kolejne transakcje. Cenę i ilość lub wyłącznie ilość można zastosować, czyli przepisać, do bieżącej transakcji, czyli pozycji dokumentu. 4.22

23 Zakładka: Atrybuty Rys Faktura importowa, Element transakcji, zakładka: Poprzednia. Na zakładce można przypisać atrybuty dla dostawy. Aby było to możliwe, należy uprzednio przypisać atrybuty do obiektu: Pozycje dla FAI, w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Obiekty. Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Faktura zakupu importowa, zakładka: Kontrahent Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych dostawcy, przepisane z karty kontrahenta. Dostawcę można wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem:. Adres można wybrać z listy adresów kontrahenta, otwieranej przyciskiem:. Domyślnie przepisywany jest adres aktualny. Dodatkowo wyświetlane są nazwa banku kontrahenta i numer konta. Możliwe jest także wskazanie kontrahenta docelowego i płatnika. Więcej informacji o płatniku na dokumencie znajduje się w rozdziale: Płatnik na dokumentach. Rys Faktura importowa, zakładka Kontrahent Faktura zakupu importowa, zakładka: Płatności Zakładka zawiera listę płatności i wpłat dotyczących dokumentu. Po utworzeniu dokumentu, lista zawiera jedną pozycję, czyli zobowiązanie na pełną kwotę brutto. Forma płatności i termin są zgodne z ustawieniami w karcie kontrahenta (dla zakupu). Termin płatności jest liczony od daty wystawienia, wpływu lub zakupu (zakładka: Nagłówek), zgodnie z ustawieniem w definicji dokumentu. Proponowana przez system płatność może jednak być rozłożona na wiele różnych płatności (np. rat). Każda modyfikacja listy płatności spowoduje, że zostanie automatycznie dodana płatność uzupełniająca do pełnej kwoty. Jest ona wyróżniona na liście kolorem czerwonym. Taki charakter ma 4.23

24 również pierwotna płatność. Kwotę płatności można dodatkowo modyfikować poprzez rabat procentowy lub kwotowy. Rejestrowanie i rozliczanie płatności dokumentów opisano szczegółowo w dokumentacji modułu: Księgowość. Rys Faktura importowa, zakładka: Płatności Faktura zakupu importowa, zakładka: Nagłówek Na zakładce znajdują się pola: Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji. Faktura - numer faktury obcej, czyli faktury sprzedaży od dostawcy (do 30 znaków). Zamówienie - numer zamówienia zakupu (do 30 znaków). Jeśli faktura zakupu została utworzona z zamówienia zakupu, to numer zamówienia źródłowego zostanie wyświetlony, a obok niego dostępny będzie przycisk: [Podgląd zamówienia]. Związany pole wskaże dokument związany z bieżącym dokumentem FAI. Daty: Wystawienia wystawienia dokumentu, zakupu - według faktury zakupu od dostawcy, wpływu - data wpłynięcia dokumentu obcego, czyli faktury sprzedaży od dostawcy. Obok dat umieszczone są odpowiednie przyciski, otwierające kalendarz, ułatwiający wprowadzanie danych. 4.24

25 Rys Faktura importowa, zakładka: Nagłówek. Wystawił, Modyfikował, Zatwierdził, Rozliczył wskazuje operatora, który wykonał określone czynności. Incoterms - dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów. Domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak może ona ulec modyfikacji. Rodzaj transakcji - kod rodzaju transakcji. Domyślnie wprowadzona jest wartość: 11, jednak może ona ulec modyfikacji. Po naciśnięciu przycisku:, rozwinięta zostanie lista dostępnych kodów. W polu bok znajduje się opis kodu. URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z fakturą importową. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie. Opis - dodatkowy opis dokumentu. Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróżniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta Faktura zakupu importowa, zakładka: Atrybuty Na zakładce można przypisać atrybuty dla dostawy. Aby było to możliwe, należy uprzednio przypisać atrybuty do obiektu: FAI, w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Obiekty. Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach. 4.7 Faktura wewnętrzna po stronie sprzedaży (FWS) Faktura wewnętrzna po stronie sprzedaży ma zastosowanie: w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, w transakcjach innych zagranicznych (poza UE) jeśli przedmiotem takich transakcji są usługi lub towar a vista. Dokument FWS służy naliczeniu podatku VAT, z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowej lub innej zagranicznej (jeśli przedmiotem transakcji są usługi). Faktura może powstać poprzez: wygenerowanie z FAI (faktury importowej), wygenerowanie ręczne stosowane w przypadkach, gdy nie została wystawiona dla transakcji FAI oraz dla innej transakcji zagranicznej (poza UE), w przypadku usług i towarów a vista. 4.25

26 4.7.1 FWS, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola i funkcje (w przypadku generowania FWS z FAI, wartości pól są przeniesione z dokumentu źródłowego): Kontrahent wskazuje kontrahenta transakcji. Przy FWS generowanej ręcznie, nie będzie pobierany żaden domyślny kontrahent. Kraj wysyłki kod i nazwa kraju, z którego nastąpiła wysyłka towaru. Transakcja możliwy jest wybór transakcji: Wewnątrzwspólnotowej, Innej zagranicznej (poza UE) tylko dla transakcji innych zagranicznych (poza UE), których przedmiotem są usługi lub towar a vista. Rys FWS, zakładka: Ogólne. Transport kod rodzaju transportu transakcji. Termin termin płatności, może być określony w dniach lub przez podanie daty. Wprowadzanie daty ułatwia kalendarz uruchamiany przyciskiem: [Termin płatności]. Płatność forma płatności. Forma i termin płatności decydują o tworzonej automatycznie płatności dla dokumentu. Waluta - waluta pozycji dokumentu. Jest przepisywana z faktury importowej, jeśli dokument został z niej wygenerowany. Jeśli został utworzony ręcznie, to jest ona dostępna, dopóki na dokumencie nie ma żadnych pozycji. Kurs - rodzaj kursu i jego wartość, stosowane do obliczenia wartości celnej i opłat celnych. Można wybrać rodzaj kursu, z listy zdefiniowanej w słowniku nazw kursów, do dokumentu zostanie wtedy przepisany aktualny kurs wybranego rodzaju lub wpisać go ręcznie, a następnie nacisnąć przycisk [Przelicz]. Domyślna wartość jest przepisywana z pierwszej faktury importowej, jeśli FWS jest z niej generowany lub z tabeli kursów, jeśli jest utworzony ręcznie. [Zmień] umożliwia podgląd i edycję niektórych pozycji elementu transakcji. Jeżeli FWS została wygenerowana ręcznie, na zakładce znajdą się również przyciski: [Dodaj] służy dodaniu pozycji do dokumentu. Po naciśnięciu przycisku: wybór dodania: elementu,, możliwy jest 4.26

27 listy elementów. [Usuń] usuwa zaznaczoną pozycję z dokumentu Okno: Element transakcji W oknie znajdują się dane dotyczące przedmiotu transakcji. W zależności od tego czy FWS została wygenerowana z FAI czy ręcznie, do edycji udostępnione są określone pola. w przypadku FWS generowanej ręcznie dostępne do edycji są wszystkie pola, w przypadku FWS wygenerowanej z FAI dostępne są pola na zakładkach: Kwoty i Atrybuty, natomiast na zakładce Ogólne dostępne są tylko pola dotyczące objętości i wagi elementu transakcji oraz kraj. Zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Towar przedmiot transakcji. Kraj kraj pochodzenia towaru. W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowej podanie kraju pochodzenia jest wymagalne. Wynika to z faktu, że pozycja ta zostanie wykazana w deklaracji Intrastat. W przypadku FWS generowanej ręcznie, zmiana kraju pochodzenia towaru skutkuje zmianą kraju na zakładce Kwoty/Szczegóły (w kolumnie: Kraj). Rys FWS, Element transakcji, zakładka: Ogólne. Jednostka jednostka miary przedmiotu transakcji. Ilość ilość przedmiotu transakcji. Objętość objętość przedmiotu transakcji. Waga waga netto i brutto przedmiotu transakcji, wraz z jednostką wagi. Zakładka: Kwoty Na zakładce znajdują się kwoty określające wartość pozycji z uwzględnieniem dodatkowych kosztów. 4.27

28 Rys FWS, Element transakcji, zakładka: Kwoty. Jeżeli FWS została wygenerowana z FAI, wtedy wartości na zakładce Kwoty, zostaną przepisane z dokumentu źródłowego (możliwa jest ich modyfikacja). W przypadku FWS generowanej ręcznie, należy wprowadzić te wartości bezpośrednio na tej zakładce. Zakładka: Atrybuty Na zakładce możliwe jest przypisanie atrybutu do elementu transakcji. Możliwe jest przypisanie tylko takich atrybutów, jakie zostały uprzednio przypisane do obiektu: Pozycje dla FWS, w oknie: Definicja atrybutów, zakładka Obiekty (moduł: Administrator). Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach. UWAGA: Atrybuty przypisane do elementu transakcji FWS, zostaną przepisane do elementu transakcji FWZ, która zostanie wygenerowana z FWS. Po wprowadzeniu danych w oknie: Element transakcji, należy zapisać dane naciskając przycisk: [Zapisz zmiany] FWS, zakładka: Kontrahent Na zakładce wyświetlone są dane kontrahenta głównego oraz docelowego. Do momentu zatwierdzenia dokumentu możliwa jest ich zmiana. FWS, zakładka: Urząd Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych urzędu celnego. Urząd można wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem:. Rys FWS, zakładka: Urząd. 4.28

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Moduł: Import Wersja:

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Moduł: Import Wersja: Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu COMARCH CDN XL. Moduł: Import. Wersja 9.5

Dokumentacja UŜytkownika Systemu COMARCH CDN XL. Moduł: Import. Wersja 9.5 Dokumentacja UŜytkownika Systemu COMARCH CDN XL Spis treści 8 Import... 8.6 8.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 8.6 8.2 Menu główne i pasek narzędzi... 8.6 8.2.1 Menu główne...8.6 System...8.6 Listy...8.7

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja:

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja: Biuletyn techniczny Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego Wersja: 2014.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 3 Zamówienia... 3.6 3.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 3.7 3.1.1 Kolejność wykonywania czynności... 3.7 3.1.2 Dualizm zamówień zakupu i sprzedaży...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K.

Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K. Zmiany w programie VinCent v.1.24 1. Moduł F-K. Wprowadzanie dodatkowych terminów płatności (skont) na kartotece kontrahenta. Do wersji 1.23 możliwe było wprowadzenie jednego standardowego terminu płatności

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.4 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.4 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.4 7.2.1 Menu główne... 7.4 System... 7.4 Kampanie... 7.4 Kontakty...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Ewidencja Banderol

1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Ewidencja Banderol Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Sprzedaż detaliczna. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Sprzedaż detaliczna. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2015.2 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

enova365 Korekty i zwroty

enova365 Korekty i zwroty enova365 Korekty i zwroty Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Korygowanie faktur, zwrot towaru Korekta faktury sprzedaży Korekta sprzedaży fiskalizowanej

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Konfiguracja rejestry kasowe... 5 4. Przygotowanie pliku do importu... 6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa złe długi

Metoda kasowa złe długi Jacek Bator Sp. J. ul. J. Lindego 2, 30 148 Kraków, tel.: 012 638 66 55, fax: 012 636 97 36 www.aktyn.pl Luty 2013 Metoda kasowa złe długi 1. Ustawienia dotyczące nowych pojęć i funkcjonalności. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Integrator Allegro X DEFT

Instrukcja użytkownika Integrator Allegro X DEFT Instrukcja użytkownika Integrator Allegro Spis treści 1. Instalacja integratora... 3 2. Konfiguracja integratora... 3 2.1 Wygenerowanie licencji... 3 2.2 Generowanie cech... 4 2.3 Konfiguracja kont...

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.90 ustawy PTiU (o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004 r.) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu...2 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu... 2 2. Zawężenie klienci Nieobecni... 5 3. Zawężenie

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Trasówka by CTI. Instrukcja

Trasówka by CTI. Instrukcja Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki

Biuletyn techniczny. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki Biuletyn techniczny Automatyczne rozliczenia i rozrachunki Data ostatniej aktualizacji: 15.07.2015 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 OD CZEGO ZACZĄĆ?... 4 2.1 DEFINIOWANIE SCHEMATÓW KSIĘGOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Obsługa akcyzy na węgiel Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 PARAMETRY KONFIGURACJA... 3 2 PARAMETRY KARTA TOWARU... 4 3 NALICZANIE AKCYZY... 4 3.1 UWZGLĘDNIENIE AKCYZY W CENIE SPRZEDAŻY...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo