Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL"

Transkrypt

1 Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

2 Spis treści 7 CRM Przeznaczenie modułu CRM Opis funkcji dostępnych w module Menu główne System Kampanie Kontakty Listy Pasek narzędzi Pasek narzędzi - przyciski związane z aktywnym oknem Konfiguracja Przegląd kampanii Edycja kampanii Edycja kampanii, zakładka: Ogólne Edycja kampanii, zakładka: Etapy Edycja kampanii, zakładka: Kampanie powiązane Powiązanie z kampanią Edycja kampanii, zakładka: Atrybuty Etap kampanii Etap kampanii, zakładka: Ogólne Etap kampanii, zakładka: Zadanie Etap kampanii, zakładka: Akcja Etap kampanii, zakładka: Etap kampanii, zakładka: Kampanie powiązane Etap kampanii, zakładka: Atrybuty Edycja stanu kontrahenta Edycja stanu kontrahenta, zakładka: Ogólne Edycja stanu kontrahenta, zakładka: Akcja Edycja stanu kontrahenta, zakładka: Kontrahent Edycja stanu kontrahenta, zakładka: Notatki Edycja stanu kontrahenta, zakładka: Cykle Edycja stanu kontrahenta, zakładka: Atrybuty Słownik etapów

3 7.9 Wzorzec etapu Wzorzec etapu, zakładka: Ogólne Wzorzec etapu, zakładka: Zadanie Wzorzec etapu, zakładka: E mail Wzorzec etapu, zakładka: Akcja Kampanie operatora Działania CRM Działania CRM, zakładka: Aktywne Działania CRM, zakładka: Zamknięte Lista konwersacji operatora Konwersacja Pozycja konwersacji z klientem Pozycja konwersacji z klientem, zakładka: Ogólne Pozycja konwersacji z klientem, zakładka Atrybuty Lista zadań Zadanie do wykonania Zadanie do wykonania, zakładka: Ogólne Zadanie do wykonania, zakładka: Atrybuty Historia kontaktów kontrahenta Scenariusze działań Jak dodać nową kampanię Jak utworzyć nowy etap kampanii Tworzenie etapu kampanii w procesie tworzenie nowej kampanii Tworzenie etapu kampanii do kampanii zarejestrowanej Jak dodać kontrahenta do pierwszego etapu kampanii Jak propagować kontrahenta do następnego etapu kampanii Jak przenieść kontrahenta do innego etapu kampanii Jak zarejestrować nowy kontakt Jak dodać nową pozycję konwersacji Jak podłączyć element konwersacji Jak wygenerować zadanie dla operatora

4 7 CRM 7.1 Przeznaczenie modułu CRM Moduł CRM (Customer Relationship Management) służy do automatyzacji procesów sprzedaży i kontaktów z kontrahentami. Przeznaczeniem modułu jest możliwość tworzenia i zarządzania kampaniami marketingowymi oraz ich kolejnymi etapami. Funkcjonalność ta wspierana jest narzędziami takimi jak: ewidencja kontaktów z klientami, przydzielanie zadań i przypominanie o konieczności ich realizacji, określanie szans powodzenia kampanii i inne. Część obiektów, jakie występują w tym module, wykorzystywanych jest również w innych modułach i została opisana w przeznaczonej dla nich dokumentacji, np. lista kontrahentów została opisana w dokumentacji modułu: Sprzedaż. W tej dokumentacji, szczegółowy opis obejmuje okna, które występują tylko w module: CRM. 7.2 Opis funkcji dostępnych w module Podstawę modułu: CRM, stanowi menu oraz pasek narzędzi (Rys. 7.1) Menu główne System Rys. 7.1 Menu i pasek narzędzi modułu: CRM. Aktywne sesje - wyświetla wszystkie sesje programu w podziale na aktywne, historyczne i przerwane. Konfiguracja - konfiguracja modułu: CRM. Dokonanie konfiguracji jest niezbędne przed rozpoczęciem pracy z modułem. Zmiana hasła - służy zmianie hasła dla aktywnego operatora. Zmiana daty - służy zmianie daty używanej w programie. Zmiana okresu - służy zmianie okresu obrachunkowego na dostępny z listy. Zmiana kontekstu operatora - umożliwia zmianę centrum dla aktywnego operatora. Uwaga: przy zmianie kontekstu, muszą być zamknięte wszystkie okna. Zakazy kontekstowe - służą zdefiniowaniu (określeniu) zakazów kontekstowych dla wybranych operatorów. Ustawienie drukarki - przygotowuje drukarkę do pracy z modułem. Koniec prac - powoduje zamknięcie programu. Kampanie Przegląd - otwiera okno: Przegląd kampanii (Błąd! Nie można odnaleźć źródła odsyłacza.), w którym wyświetlana jest lista kampanii. Słownik etapów - otwiera okno: Słownik etapów (7.8), w którym definiuje się wzorce etapów, wykorzystywane następnie w procesie tworzenia kampanii. Kampanie operatora - otwiera okno: Kampanie operatora (7.10), umożliwiające przegląd kampanii według operatora. 7.4

5 Działania CRM - otwiera okno: Działania CRM (7.11), umożliwiające przegląd aktualnie wykonywanych czynności w module CRM. Kontakty Listy Konwersacje - otwiera okno: Lista konwersacji (7.12), umożliwiające ewidencjonowanie kontaktów z klientami. Zadania - otwiera okno: Lista zadań (7.13), które wyświetla listę zadań dla operatora. Dokumenty Handlowe - otwiera okno: Lista dokumentów handlowych, magazynowych i transportowych, w którym wyświetlone są dokumenty zarejestrowane w systemie CDN XL. Rejestr VAT - otwiera okno: Rejestry VAT, w którym wyświetlone są zapisy w rejestrach VAT. Zapisy kasowe - otwiera okno: Zapisy kasowe/ bankowe. Noty memoriałowe - otwiera okno: Noty memoriałowe, w którym wyświetlone są noty zarejestrowane w systemie CDN XL Pasek narzędzi [Przegląd kontrahentów wg grupy] otwiera okno z listą kontrahentów. [Przegląd kampanii] otwiera okno: Przegląd kampanii (Błąd! Nie można odnaleźć źródła odsyłacza.). [Słownik etapów] - otwiera okno: Słownik etapów (7.8). [Kampanie operatora] - otwiera okno: Kampanie operatora (7.10). [Działania CRM] - otwiera okno: Działania CRM (7.11). [Lista konwersacji operatora] - otwiera okno: Lista konwersacji operatora (7.12). [Zadania do wykonania przez operatora] - otwiera okno: Lista zadań (7.13) Pasek narzędzi - przyciski związane z aktywnym oknem. [Drukuj] uruchamia zdefiniowany wydruk domyślny. Jeśli zdefiniowanych jest więcej wydruków, wyboru dokonuje się poprzez użycie przycisku, lub kliknięcie prawym przyciskiem myszki na przycisku [Drukuj]. Konfigurację wydruków uruchamia się poprzez naciśnięcie klawisza <Ctrl> i kliknięcie przycisku [Drukuj]. [Wydruk raportu] pozwala na wydrukowanie raportu. [Wykres] - uruchamia zdefiniowany wykres domyślny. Jeśli zdefiniowanych jest więcej wykresów, wyboru dokonuje się poprzez użycie przycisku, lub kliknięcie prawym przyciskiem myszki na przycisku [Wykres]. Konfigurację wydruków uruchamia się poprzez kliknięcie przycisku [Wykres] wraz z naciśnięciem klawisza <Ctrl>. [Szybki raport SQL] - uruchamia wykonanie zdefiniowanego, domyślnego raportu SQL. Jeśli zdefiniowanych jest więcej raportów, wyboru dokonuje się poprzez kliknięcie 7.5

6 prawym przyciskiem myszki na przycisku [Szybki raport SQL]. Konfigurację szybkich raportów SQL uruchamia się poprzez kliknięcie przycisku [Szybki raport SQL] wraz z naciśnięciem klawisza <Ctrl>. [Eksport do MS Excel] uruchamia eksport zawartości aktywnego okna do programu MS Excel. [Pomoc] uruchamia pomoc systemu CDN XL związaną z aktywnym w danym momencie oknem. [Poprzednia pozycja z listy] podczas edycji pozycji z listy zmienia pozycję bieżącą na poprzednią bez konieczności zamykania i ponownego otwierania okna edycji. [Następna pozycja z listy] - podczas edycji pozycji z listy zmienia pozycję bieżącą na następną bez konieczności zamykania i ponownego otwierania okna edycji. [Rozliczenie zaliczek pracownika] uruchamia okno Rozliczenie zaliczek pracownika. [Historia transakcji] uruchamia okno historii transakcji. [Karta rejestracyjna] podaje dane związane z kontrahentem. [Konwersacja z kontrahentem] pozwala kontrolować konwersacje z kontrahentem. Ikona pojawia się razem z ikoną: Historia kontrahenta. [Historia kontrahenta] - otwiera okno historii kontrahenta. 7.3 Konfiguracja Przed rozpoczęciem pracy z modułem: CRM, należy go skonfigurować. Aby skonfigurować moduł, należy: z menu: System, wybrać podmenu: Konfiguracja, co spowoduje otworzenie okna: Konfiguracja (Rys. 7.2), w oknie: Konfiguracja wybrać zakładkę CRM. Na zakładce znajdują się następujące pola: Rys. 7.2 Konfiguracja modułu: CRM. 7.6

7 Osoba odpowiedzialna. Pola w tej części służą wskazaniu osoby odpowiedzialnej. Wskazanie osoby odpowiedzialnej w tym polu, spowoduje jej wprowadzenie domyślne w pozycjach, gdy podanie takiej osoby będzie wymagane. z karty kontrahenta - zostanie przypisany operator powiązany z pracownikiem odpowiedzialnym ze strony kontrahenta. z karty akwizytora - zostanie przypisany operator powiązany z pracownikiem odpowiedzialnym ze strony akwizytora. wybrany operator - po naciśnięciu przycisku:, można wybrać konkretnego operatora. Będzie on domyślnie wprowadzany podczas przyłączania kontrahenta do etapu (jako osoba odpowiedzialna - operator prowadzący kontrahenta). W konkretnym przypadku można jednak dokonać zmiany operatora. Klasyfikacja kontaktu. Pola te służą zdefiniowaniu typów problemów, jakie mogą wystąpić podczas konwersacji z klientem (7.12.1). Typy kontaktów definiuje się poprzez wprowadzenie ich nazwy w wolne pola w tej części. Tak zdefiniowane, będą wyświetlone w oknie: Konwersacja (Rys. 7.29). Po dokonaniu konfiguracji, należy ją nagrać, przez naciśnięcie przycisku: [Zapisz zmiany]. 7.4 Przegląd kampanii Okno umożliwia zarządzanie kampaniami. Kampanie (zwane także lejkami sprzedaży) są sposobami usystematyzowania i automatyzacji procesów sprzedaży. Wchodzące w skład kampanii etapy, stanowią wzorzec postępowania wobec klienta. Stosowanie wzorca daje pewność, że wykonano wszystkie czynności dla osiągnięcia wyznaczonego w kampanii celu. W oknie dostępne są funkcje, pozwalające na definiowanie nowych kampanii, oraz przypisywanie do poszczególnych etapów kampanii - kontrahentów. Aby otworzyć okno, należy: wybrać z paska narzędzi ikonę: [Przegląd kampanii] lub z menu: Kampanie, wybrać podmenu: Przegląd. W oknie znajdują się dwa panele. W lewym wyświetlane są kampanie wraz z ich etapami, natomiast w prawym - kontrahenci dołączeni do tych etapów. Kampanie mogą być wyświetlone czcionką niebieską lub czarną. Czcionką niebieską wyświetlane są kampanie stałe, natomiast czarną - kampanie okresowe. 7.7

8 Rys. 7.3 Przegląd kampanii. W oknie znajdują się ponadto następujące pola i funkcje: Wyświetl kampanie. Pola w tej części służą określeniu kryteriów, według jakich będą wyświetlane kampanie. Okresowe - zaznaczenie spowoduje wyświetlenie tylko okresowych kampanii (przeprowadzanych na przykład na czas targów). Stałe - zaznaczenie spowoduje wyświetlenie tylko stałych kampanii (standardowych). Kampanie stałe są wyświetlane na liście w kolorze niebieskim. Nieaktywne - pole to można zaznaczyć niezależnie od tego, czy zaznaczono pole: Okresowe, czy Stałe. Nadzorowane - wyświetlone zostaną kampanie, dla których przynajmniej jeden etap ma zaznaczony parametr: Etap nadzorowany (na zakładce Ogólne). Kategoria - służy wskazaniu kategorii kampanii, które mają zostać wyświetlone. Listę kategorii kampanii konfiguruje się w module: Administrator. [Przesuń etap w górę] umożliwia przesunięcie etapu o jedną pozycję w górę. [Przesuń etap w dół] umożliwia przesunięcie etapu o jedną pozycję w dół. [Dodaj kampanię/etap] służy dodaniu nowej pozycji w lewym panelu. Jeżeli: zostanie zaznaczone pole:, wtedy, po naciśnięciu przycisku:, zostanie uruchomiony proces tworzenia nowej kampanii (7.14.1) zostanie zaznaczona, zarejestrowana już, kampania, wtedy po naciśnięciu przycisku:, zostanie uruchomiony proces tworzenia nowego etapu dla zaznaczonej kampanii (7.14.1). [Rozwija menu dostępnych opcji] - służy wybraniu jednej z opcji: Dodaj etap umożliwia zdefiniowanie i dodanie nowego etapu. Importuj etap umożliwia dodanie etapów z listy wcześniej zdefiniowanych etapów. Pokaż nieaktywnych. Spowoduje, że na liście kontrahentów w oknie, zostaną wyświetleni również kontrahenci nieaktywni. 7.8

9 [Zmień] umożliwia podgląd i dokonanie zmian zaznaczonej pozycji. [Usuń] usuwa zaznaczoną pozycję. [Wyślij list do zaznaczonych] umożliwia wysłanie wiadomości do kontrahentów zaznaczonych na liście. Treść i temat wiadomości wpisuje się w oknie: Etap kampanii, na zakładce: . Adres, na który zostanie wysłana wiadomość, pochodzi z karty kontrahenta. Jeżeli temat wiadomości nie został wskazany przez operatora, wiadomość zostanie zatytułowana automatycznie (na podstawie nazwy kampanii i etapu). [Dołącz kontrahentów do innej kampanii] po naciśnięciu zostanie otworzona lista kampanii, do których może zostać dołączony kontrahent znajdujący się na liście. Po wybraniu kampanii, dołączenie kontrahenta odbywa się na takich samych zasadach, jak dołączenie kontrahenta do kampanii po naciśnięciu przycisku: kontrahenta]. [Dołącz [Oznacz kodem fiaska i przenieś do następnego etapu] umożliwia przeniesienie zaznaczonego kontrahenta/kontrahentów do innego etapu. Więcej informacji znajduje się w rozdziale: Jak przenieść kontrahenta do innego etapu kampanii. [Cofnij kontrahenta do poprzedniego etapu] umożliwia cofnięcie kontrahenta do poprzedniego etapu. [Generuj zadania dla zaznaczonych] umożliwia wygenerowanie zadań dla operatora prowadzącego, ustawionego dla danego kontrahenta. [Propaguj do następnego etapu] - propaguje kontrahenta do następnego etapu kampanii. Po naciśnięciu przycisku: [Propaguj do zadanego etapu] rozwija listę etapów dostępnych dla kontrahenta, z których może nastąpić propagacja. [Zmień stan kontrahenta] - otwiera okno: Edycja stanu kontrahenta (7.7). [Dołącz kontrahenta] - służy dołączeniu kontrahenta do wskazanego w lewym panelu etapu. Po naciśnięciu przycisku: [Dołącz kontrahenta lub grupę], zostanie wyświetlona lista wyboru, z której można wybrać dołączenie do etapu kontrahenta lub grupy. [Odłącz kontrahenta] - służy odłączeniu kontrahenta od wskazanego etapu. Tryb multiselect, w jakim wyświetleni są kontrahenci, umożliwia usuwanie z etapu wielu kontrahentów jednocześnie. [Anuluj] - zamyka okno. 7.5 Edycja kampanii Aby otworzyć okno, należy: zaznaczyć pole:, w lewym panelu okna: Przegląd kampanii i nacisnąć przycisk: [Dodaj kampanię] (jeśli tworzona jest nowa kampania) lub zaznaczyć zarejestrowaną kampanię i nacisnąć przycisk: [Zmień] (jeśli otworzone ma zostać okno już zarejestrowanej kampanii). 7.9

10 W oknie znajdują się cztery zakładki. Na wszystkich dostępna jest funkcja: [Lista dokumentów związanych]. Po jej uruchomieniu, zostanie otworzone okno: Lista dokumentów związanych, na której wyświetlone będą dokumenty, jakie są powiązane z przeprowadzaną kampanią. Na liście możliwe jest generowanie nowych dokumentów oraz dokonywanie podglądu i modyfikacji już zarejestrowanych. Rys. 7.4 Edycja kampanii, zakładka: Ogólne Edycja kampanii, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące pola: Kampania - pole służy do wprowadzenia nazwy kampanii. Nazwa ta będzie wyświetlana w oknie: Przegląd kampanii. Wypełnienie tego pola jest niezbędne. Jedna konwersacja - wymusza jeden wątek konwersacji dla całej kampanii. Po zaznaczeniu, konwersacja z kontrahentem na każdym etapie kampanii wskazuje na ten sam wątek. Wszystkie kontakty ewidencjonowane z danym kontrahentem - w ramach jednego cyklu - będą zebrane do jednego wątku konwersacji. Jeżeli pole nie zostanie zaznaczone konwersacje rozbijane są na osobne wątki w kolejnych etapach kampanii (dla każdego etapu kampanii w osobny wątek konwersacji). Zakończona - ustawia status kampanii na: Zakończony. Dla wszystkich kontrahentów, z którymi nie zakończono negocjacji przed zamknięciem kampanii zostanie nadany kod fiaska. Data rozpoczęcia - służy wskazaniu daty rozpoczęcia kampanii. Wskazanie daty spowoduje, że kampania zostanie zarejestrowana jako: Okresowa i zostanie wyświetlona w oknie: Przegląd kampanii po zaznaczeniu pola: Okresowa. Data zakończenia - służy wskazaniu daty zakończenia kampanii. URL - w pole można wprowadzić adres strony internetowej lub lokalizacji dokumentu. Po naciśnięciu przycisku: [Wyświetl URL], uruchomione zostanie połączenie ze wskazanym adresem. Kategoria - służy wskazaniu kategorii kampanii. Listę kategorii kampanii konfiguruje się w module: Administrator. Opis - służy podaniu pełnego opisu kampanii Edycja kampanii, zakładka: Etapy Na zakładce wyświetlona jest lista etapów kampanii. Znajdują się tutaj następujące funkcje: [Przesuń etap w górę] umożliwia przesunięcie etapu o jedną pozycję w górę. 7.10

11 [Przesuń etap w dół] umożliwia przesunięcie etapu o jedną pozycję w dół. [Nowy etap] - uruchamia proces dodanie nowego etapu do kampanii (7.14.2) [Rozwija menu dostępnych opcji] - służy wybraniu jednej z opcji: Dodaj etap umożliwia zdefiniowanie i dodanie nowego etapu. Importuj etap umożliwia dodanie etapów z listy wcześniej zdefiniowanych etapów. Wzorce tych etapów definiuje się w oknie: Słownik etapów (7.8). [Edycja] - umożliwia podgląd i modyfikację zarejestrowanego i zaznaczonego etapu. [Usuń] - usuwa zaznaczony etap. Rys. 7.5 Edycja kampanii, zakładka: Etapy. Uwaga: Dla zarejestrowania kampanii, niezbędne jest zarejestrowanie na zakładce: Etapy przynajmniej dwóch etapów Edycja kampanii, zakładka: Kampanie powiązane Na zakładce wyświetlona jest lista kampanii, które są powiązane z bieżącą kampanią. Powiązanie z inną kampanią polega na tym, że kontrahenci przyłączeni do bieżącej kampanii zostaną przyłączeni do kampanii powiązanych. Powiązanie to może mieć charakter bezwarunkowy lub warunkowy jego określenie następuje w oknie: Powiązanie z kampanią (dokładny opis okna znajduje się w rozdziale: Powiązanie z kampanią). 7.11

12 W oknie znajdują się pola i funkcje: Rys. 7.6 Edycja kampanii, zakładka: Kampanie powiązane. Wyświetlaj nieaktywne po zaznaczeniu pola, na liście zostaną wyświetlone zarówno powiązania aktywne, jak i nieaktywne. [Nowy] naciśnięcie przycisku uruchamia proces wiązania kampanii zostanie otworzone okno: Lista kampanii do wyboru. W oknie następuje wybór kampanii, która ma zostać powiązana z bieżącą. Zawężenie listy wyświetlonych kampanii, które mogą zostać powiązane, umożliwia zaznaczenie opcji: Stałe, Okresowe, Nadzorowane, Kategoria. Po wybraniu kampanii powiązanej, które następuje przez jej zaznaczenie i naciśnięcie przycisku: [Wybierz], zostanie otworzone okno: Powiązanie z kampanią, w którym określa się m.in. charakter powiązania między kampaniami. Dokładny opis okna znajduje się w rozdziale: Powiązanie z kampanią. [Karta] po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone do edycji okno: Powiązanie z kampanią. Dokładny opis okna znajduje się w rozdziale: Powiązanie z kampanią. [Usuń] naciśnięcie przycisku powoduje usunięcie wskazanego powiązania. Powiązanie takie jest możliwe, jeżeli na jego podstawie nie nastapiło dodanie kontrahenta o kampanii powiązanej. Powiązanie z kampanią Powiązanie z kampanią powoduje, że kontrahenci przypisani do kampanii wyjściowej (tej, do której zostaną powiązane inne kampanie) zostaną przyłączeni do kampanii powiązanych. Warunki tego powiązania określa się w oknie: Powiązanie z kampanią. 7.12

13 W oknie znajdują się parametry: Rys. 7.7 Powiązanie z kampanią. Aktywne zaznaczenie pola wskazuje, że powiązani między kampaniami jest aktywne. Nazwa kampanii pole wypełniane automatycznie po wybraniu kampanii powiązanej w oknie: Lista kampanii do wyboru. Etap w polu wskazuje się etap kampanii powiązanej, do którego mają zostać przyłączeni kontrahenci z kampanii wyjściowej. Termin termin liczony od dnia: przyłączenia kontrahenta do kampanii wyjściowej (jeżeli warunek dołączenia kontrahenta określono jako: Bezwarunkowo) lub zakończenia etapu kampanii wyjściowej, do której zostali przyłączeni kontrahenci (jeżeli warunek dołączenia kontrahenta określono jako: Zakończenie). Wskazuje, po jakim czasie kontrahent przyłączony do wybranego etapu kampanii powiązanej (w wyniku powiązania) będzie w tym etapie aktywny. Warunek dołączenia kontrahenta określa sytuację, jaka spowoduje dołączenia kontrahenta do kampanii powiązanej: Bezwarunkowo kontrahenci zostaną dołączeni do wybranego etapu kampanii powiązanej wskutek przyłączenia ich do kampanii wyjściowej. Zakończenie kontrahenci zostaną dołączeni do wybranego etapu kampanii powiązanej wskutek zakończenia ich udziału w kampanii wyjściowej. Dołączenie kontrahenta do kampanii powiązanej odbędzie się w zależności od tego, czy udział kontrahenta zostanie zakończony sukcesem, czy też porażką. Zaznaczenie pola: Zakończenie, uaktywni opcje: Sukces i Porażka, których wybór wskaże sytuację, w jakiej kontrahenci zostaną dołączeni do kampanii powiązanej. Jeżeli dołączenie warunkowane jest zakończeniem udziału kontrahenta porażką, wówczas wskazanie konkretnego kodu fiaska spowoduje, że dołączony do kampanii powiązanej zostanie tylko taki kontrahent, którego udział w wyjściowej kampanii zostanie zakończony wskazanym na powiązaniu kodem fiaska. UWAGA: Dołączenie kontrahenta do kampanii powiązanej nie oznacza, że kontrahent ten będzie w tej kampanii aktywny. O momencie, w którym kontrahent staje się aktywny w wybranym etapie kampanii powiązanej, decyduje ustawienie parametru: Termin. Data utworzenia data utworzenia powiązania; pole wypełniane jest automatycznie. Data modyfikacji data modyfikacji powiązania. Po określeniu charakteru powiązania, należy je zatwierdzić naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. 7.13

14 7.5.4 Edycja kampanii, zakładka: Atrybuty Na zakładce istnieje możliwość zdefiniowania atrybutów dla kampanii. Atrybuty takie musza być uprzednio zdefiniowane dla danego obiektu (kampanii) w module: Administrator (okno: Atrybuty, zakładka Obiekty). Dodawanie atrybutów do kampanii odbywa się na ogólnych zasadach dodawania atrybutów. Na zakładce znajduje się opcja: Kopiuj atrybuty do nowego cyklu opcja funkcjonuje dla kampanii cyklicznych, a jej zaznaczenie powoduje, że do następnego cyklu zostaną przypisane atrybuty z bieżącego cyklu. Po wprowadzeniu danych na obydwu zakładkach, należy zarejestrować kampanię w systemie, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. 7.6 Etap kampanii Okno służy określeniu danych dotyczących etapu kampanii. Aby otworzyć okno, należy: w oknie: Przegląd kampanii, zaznaczyć kampanię i nacisnąć przycisk: [Dodaj etap] lub w oknie: Edycja kampanii, na zakładce: Etapy, nacisnąć przycisk: [Nowy etap]. W oknie znajdują się cztery zakładki. Na wszystkich dostępna jest funkcja: [Dokumenty związane z etapem]. Po jej uruchomieniu, zostanie otworzone okno: Lista dokumentów związanych, na której wyświetlone będą dokumenty, jakie są powiązane z danym etapem. Na liście możliwe jest generowanie nowych dokumentów oraz dokonywanie podglądu i modyfikacji już zarejestrowanych. Rys. 7.8 Etap kampanii, zakładka: Ogólne Etap kampanii, zakładka: Ogólne Na zakładce dostępne są następujące pola: Nazwa - służy wskazaniu nazwy etapu. Nazwa ta będzie wyświetlana na liście kampanii i etapów, w oknie: Przegląd kampanii. Szansa - jeżeli realizacja etapu nie jest pewna, można tu określić stopień prawdopodobieństwa jego realizacji. Wymagaj złożenia oferty/zamówienia - zaznaczenie pola spowoduje, że dla propagacji kontrahenta będzie wymagane powiązanie etapu z dokumentem. Wymagaj podania kwoty - zaznaczenie parametru spowoduje, że nie będzie możliwości propagacji kontrahenta do następnego etapu, dopóki nie zostanie wprowadzona kwota w pole: Kwota kontraktu, w oknie: Edycja stanu kontrahenta, na zakładce Ogólne. 7.14

15 Etap nadzorowany zaznaczenie spowoduje, że etap będzie widziany w module: Izam. Opis - służy wprowadzeniu opisu dla etapu. URL - w pole można wprowadzić adres strony internetowej lub lokalizacji dokumentu. Po naciśnięciu przycisku: [Wyświetl URL], uruchomione zostanie połączenie ze wskazanym adresem Etap kampanii, zakładka: Zadanie Zakładka służy określeniu zadania lub zadań do wykonania przez operatora prowadzącego kontrahenta w danym etapie. W oknie dostępne są pola: Treść - służy określeniu zadań. Przypomnienie - pola w tej części służą skonfigurowaniu przypomnienia o konieczności wykonania zadania. Przypomnienie to zostanie wyświetlone zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami, po uruchomieniu modułu: CRM. Datę, w jakiej zostanie wyświetlone przypomnienia, określa się poprzez: wskazanie konkretnej daty, w polu: Data lub wskazaniu daty przez określenie ilości dni od wygenerowania zadania. UWAGA: Nie ma możliwości ustawienia przypomnienia poza granicami dat, ustawionymi dla kampanii. Rys. 7.9 Etap kampanii, zakładka: Zadanie Etap kampanii, zakładka: Akcja Na zakładce określa się treść akcji i podmiot, który ma je wykonać. Wykonującym jest tu inny operator, niż operator prowadzący kontrahenta w kampanii. Na zakładce znajdują się pola: Termin. Służy określeniu terminu, w jakim ma zostać wykonane zlecenie. Datę określa się poprzez wskazanie ilość dni, jakie upłyną od wejścia do etapu. Niemożliwe jest ustalenie terminu, który przekraczałby datę, określoną dla zakończenia kampanii. Wymagaj wykonania akcji. Zaznaczenie tego pola spowoduje, że wykonanie akcji etapu jest niezbędne do propagacji kontrahenta do następnego etapu. Wykonujący. Naciśnięcie przycisku: operatora wykonującego akcję. [Wybór z listy], służy wskazaniu 7.15

16 Akcja. W polu wprowadza się treść akcji do wykonania. Opcja ta pozwala zlecić operatorowi (innemu niż operator, prowadzący kontrahenta w kampanii) wykonanie pewnych zadań. Rys Etap kampanii, zakładka: Akcja Etap kampanii, zakładka: Na zakładce można wprowadzić treść wiadomości , która może zostać wysłana do wszystkich aktywnych kontrahentów w danym etapie. Adres , na który zostanie wysłana wiadomość pochodzi z adresu, jaki został zapisany w karcie kontrahenta. Rys Etap kampanii, zakładka: . Wysyłanie wiadomośći jest możliwe również z poziomu okna: Przegląd kampanii. Na zakładce znajdują się pola i funkcje: Temat pole służące do wpisania tematu wiadomości e mail. Jeżeli temat nie zostanie określony przez operatora, wiadomość, przy wysłaniu, zostanie zatytułowana automatycznie (na podstawie nazwy kampanii i etapu). Treść pole służące wpisaniu treści wiadomości . [Wyślij list do wszystkich kontrahentów w etapie] po naciśnięciu przycisku, do wszystkich kontrahentów w etapie zostanie wysłana wiadomość o temacie i treści wpisanych na zakładce Etap kampanii, zakładka: Kampanie powiązane Zakładka jest taka sama, jak zakładka: Kampanie powiązane, w oknie: Edycja kampanii i została opisana w rozdziale: Edycja kampanii, zakładka: Kampanie powiązane. 7.16

17 Zdefiniowanie powiązania na etapie kampanii oznacza, że dołączenie kontrahentów do kampanii powiązanej odbędzie się wówczas, jeżeli określony na powiązaniu warunek zostanie spełniony w tym etapie kampanii wyjściowej, na której powiązanie zdefiniowano. W przypadku powiązania zdefiniowanego na kampanii dołączenie to odbędzie się wówczas, jeżeli zdefiniowany na powiązaniu warunek zostanie spełniony w dowolnym etapie tej kampanii. UWAGA: Jeżeli wybrana kampania została już powiązana na poziomie edycji kampanii, wtedy niemożliwe będzie jej powiązanie na poziomie Etapu kampanii i odwrotnie. Wynika to z tego, że w obrębie jednej kampanii możliwe jest tylko jedno powiązanie z wybraną kampanią. Rys Etap kampanii, zakładka: Kampanie powiązane Etap kampanii, zakładka: Atrybuty Zakładka umożliwia przypisanie atrybutów do etapu kampanii. Aby przypisanie takie było możliwe, atrybuty muszę zostać uprzednio zdefiniowane dla obiektu: Etap kampanii, w module: Administrator (okno: Atrybuty, zakładka Obiekty). Po wprowadzeniu danych na zakładkach, należy zarejestrować etap, naciskając przycisk: zmiany]. [Zapisz 7.7 Edycja stanu kontrahenta Okno służy wprowadzeniu lub modyfikacji danych kontrahenta, dołączonych do danej kampanii. Zostaje ono otworzone, gdy kontrahent został już przyłączony do danego etapu kampanii. Aby otworzyć okno, należy: w oknie: Przegląd kampanii, zaznaczyć (w prawym panelu) kontrahenta, dołączonego do danej kampanii, nacisnąć przycisk: [Zmień stan kontrahenta] lub dwukrotnie kliknąć na wybranym kontrahencie w oknie: Przegląd kampanii. 7.17

18 Rys Edycja stanu kontrahenta, zakładka: Ogólne. W oknie znajduje się sześć zakładek. Na każdej z nich znajdują się wspólne pola i funkcje: Kampania: Wskazuje kampanię, jakiej elementem jest etap. Etap. Wskazuje etap kampanii, do którego jest przyłączony operator. [Karta kontrahenta] - umożliwia podgląd karty kontrahenta. [Wątki konwersacji] otwiera okno: Lista konwersacji operatora. W oknie tym kontrahent jest wyszarzany i istnieje możliwość wyświetlenia wątków konwersacji związanych z poprzednimi cyklami kontrahenta w danej kampanii Edycja stanu kontrahenta, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola i funkcje: Kwota kontraktu. Służy podaniu przewidywanej kwoty kontraktu w danej kampanii. Jeżeli w oknie: Etap kampanii, (definiującym bieżący etap), na zakładce Ogólne zaznaczono parametr: Wymagaj podania kwoty, nie będzie możliwe propagowanie kontrahenta do następnego etapu bez wypełnienia tego pola. Szansa powodzenia. Służy wskazaniu prognozowanej szansy powodzenia kampanii. Szansa powiązana jest z szansą, jaka została określona w etapie, do którego kontrahent został przeniesiony lub propagowany. Jeżeli w nowym etapie, wartość w polu: Szansa, jest określona jako 0%, wtedy dla kontrahenta zostanie domyślnie przypisana wartość z poprzedniego etapu (z szansą określoną jako niezerowa). Termin etapu. Służy wskazaniu daty wykonania akcji. Domyślnie wprowadzany jest termin, jaki został zapisany w etapie kampanii. Koniec kampanii. Służy wskazaniu prognozowanej daty zakończenia kampanii z kontrahentem. Niemożliwe jest określenie daty późniejszej niż ta, która została określona dla zakończenia kampanii w jej definicji. 7.18

19 Zamówienie. Służy wskazaniu zamówienia, powiązanego z kampanią. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], rozwinięta zostanie lista funkcji, których dokonanie jest możliwe ze wskazanym dokumentem. Związany URL. W pole można wprowadzić adres strony internetowej lub lokalizacji dokumentu. Po naciśnięciu przycisku: [Wyświetl URL], uruchomione zostanie połączenie ze wskazanym adresem. Zakończenie. Zaznaczenie pola powoduje uaktywnienie pół w tej części zakładki. Pole to zaznacza się po zakończeniu kampanii. W zależności od tego, czy kampania zakończyła się sukcesem, czy porażką, zaznaczyć należy odpowiednie pole. W przypadku porażki, należy wskazać kod fiaska. Kody definiuje się w oknie: Kategorie (moduł: Administrator). Zakończył. Pole służy wskazaniu operatora lub osoby nadzorowanej, która zamknęła prospekt. Aktywność w etapie. Ta część informuje o datach wejścia/propagacji i wyjścia kontrahenta z etapu. Z kampanii powiązanej pole wypełniane jest automatycznie, jeżeli kontrahent znalazł się w etapie w wyniku zdefiniowanego powiązania z inną kampanią. W takim wypadku, w polu tym wskazana jest nazwa kampanii, na której powiązanie to zdefiniowano. Prowadzący etap. Ta część służy wskazaniu operatora, który wykonuje/ jest odpowiedzialny za dany etap. Domyślnie wprowadzony jest tu operator wybrany dla danego etapu. Może on jednak zostać zmieniony, po naciśnięciu przycisku: [Wybór z listy]. [Wątek konwersacji] - uruchamia proces usługi polegającej na konwersacji z kontrahentem (7.12.1). Akwizytor. Do wersji 3.2 programu CDN XL, pole: Akwizytor, znajdowało się w na zakładce Kontrahent. Pole służy wskazaniu akwizytora. Wskazanie następuje po naciśnięciu przycisku:, i wybraniu z otwartego okna: Lista akwizytorów, właściwego akwizytora. UWAGA: Na zakładce możliwy jest wybór akwizytora jedynie z listy akwizytorów. Jeżeli na karcie kontrahenta, wybrano akwizytora z listy pracowników, taki akwizytor na zakładkę nie zostanie wprowadzony. Osoba akwizytora. Pole wypełniane jest zgodnie z wyborem osoby z zakładki: Osoby, karty przypisanego akwizytora. Możliwe jest również wpisanie nowej osoby i dodanie jej do osób akwizytora Edycja stanu kontrahenta, zakładka: Akcja Na zakładce (Rys. 7.14) określa się akcję przewidzianą dla danego etapu. Na zakładce znajdują się pola: Wykonujący akcję. Wskazuje operatora wykonującego/ odpowiedzialnego za wykonanie akcji. Wskazanie odbywa się po naciśnięciu przycisku: i wybraniu operatora. [Wybór z listy] Jeżeli na zakładce: Akcja, jako wykonujący akcję został wskazany inny operator, niż zdefiniowany dla etapu kampanii, a wykonanie akcji jest wymagane, wtedy, po zaznaczeniu pola: Akcja wykonana, zostanie wyświetlone zapytanie jak na: Rys

20 Rys Edycja stanu kontrahenta, zakładka: Akcja. Naciśnięcie przycisku: Tak - spowoduje zmianę operatora, Rys Pytanie o zmianę operatora. Nie - spowoduje anulowanie zmiany operatora. Akcja wykonana. Wskazuje stan akcji. Pole to zaznacza się po jej wykonaniu. Treść akcji. Pole służy określeniu akcji, jaka ma zostać wykonana Edycja stanu kontrahenta, zakładka: Kontrahent Na zakładce znajdują się podstawowe dane dotyczące kontrahenta. Możliwe jest również wprowadzenie opisu dla kontrahenta. 7.20

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu gnb Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2015 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu...2 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu... 2 2. Zawężenie klienci Nieobecni... 5 3. Zawężenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ CRM Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ CRM 1.1 Kalendarz 1.2 Grupy docelowe 1.3 Grupy kontrahentów Copyright 2007 System Innovations

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Czynności Wychowawców

Czynności Wychowawców Czynności Wychowawców Przypisanie przedmiotów klasom W kartotece Przedmioty klas należy dokonać wyboru przedmiotów dla wybranej klasy. Przypisanie przedmiotów do klas polega na: - odpowiednim wyborze jednostki

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej www.awo.gda.pl awo@awo.gda.pl +48 603 219 530 Opis programu Program do wagi samochodowej służy do wyświetlania, opisu, archiwizacji i raportowania pomiarów masy z wagi samochodowej.

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ON!Track. Platforma internetowa 2.3 Wersja instrukcji 1.1

Instrukcja obsługi ON!Track. Platforma internetowa 2.3 Wersja instrukcji 1.1 Instrukcja obsługi ON!Track Platforma internetowa 2.3 Wersja instrukcji 1.1 Spis treści Pierwsze kroki... 3 Czym jest ON!Track?... 3 Jak wygląda procedura korzystania z aplikacji ON!Track?... 3 Jak dodać,

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat System Muflon Moduł: Sekretariat Wersja 1.0 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat 2009-02-09 1. Korespondencja wychodząca - rejestracja. Rejestracja korespondencji

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe?

Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? Finanse Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? W ramach obsługi zaliczek gotówkowych w aplikacji Finanse należy wykonać następujące czynności: 1. Przygotować i wydrukować dokument Wniosek o zaliczkę, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Trasówka by CTI. Instrukcja

Trasówka by CTI. Instrukcja Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.6 Wydanie: 2015-07. Definicje księgowe

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.6 Wydanie: 2015-07. Definicje księgowe Spis treści... 2 1. Dodawanie definicji księgowych... 2 2. Dodawanie Warunków do definicji księgowej... 6 3. Widok księgowy... 8 Strona 1 z 9 DEFINICJE KSIĘGOWE W module ASW41-Administrator dodano okno

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 3 Zamówienia... 3.6 3.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 3.7 3.1.1 Kolejność wykonywania czynności... 3.7 3.1.2 Dualizm zamówień zakupu i sprzedaży...

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

Szybki start z systemem DAPP Serwisant.

Szybki start z systemem DAPP Serwisant. Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji Symfonia Faktura 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011.1 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w kartotece

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1. Przegląd możliwości programu 1 1.1. Okno główne 1 1.2. Podstawowe funkcje 1 1.2.1. Wprowadzanie danych 1

Bardziej szczegółowo

Flex.CRM (contact relation management) System do zarządzania kontaktami

Flex.CRM (contact relation management) System do zarządzania kontaktami roku Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 Flex.CRM (contact relation management) System do zarządzania kontaktami Co to jest CRM? Flex.CRM jest zintegrowanym z systemem Flex Dms modułem umożliwiającym

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

ProfLab Wyniki Online

ProfLab Wyniki Online ProfLab Wyniki Online !!!UWAGA!!! Do prawidłowego działania strony niezbędne jest zainstalowanie programu Adobe Flash Player: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/ Do podglądu pobranych plików z wynikami

Bardziej szczegółowo

Kleos Mobile Android

Kleos Mobile Android Kleos Mobile Android Spis treści 1. Wersja mobilna... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 5 4. Pulpit... 6 4.1 Ostatnie sprawy... 7 4.1.1 Informacje o sprawie... 10 4.1.2 Strony w sprawie i pracownicy...

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA

SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA J.B.R. ROGOWIEC SP. J. ul. Zapora 23, 43-382 Bielsko-Biała SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA Dostosowano do wersji 2.11 Systemu DMS SPIS TREŚCI SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA WPROWADZENIE... 3 1.

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Symfonia Start Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket I. Wstęp 1. Czym jest blue pocket? blue pocket to mobilna aplikacja na telefony komórkowe - w szczególności smartfony, która umożliwia bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić dokument kasowy?

Jak wprowadzić dokument kasowy? Kasa Optivum Jak wprowadzić dokument kasowy? Aby możliwe było rejestrowanie operacji kasowych w programie Kasa Optivum, konieczne jest zdefiniowanie jednostek (Słowniki/ Jednostki), utworzenie kas dla

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: CRM

WellCommerce Poradnik: CRM WellCommerce Poradnik: CRM Spis treści W tej części poradnika poznasz możliwości zarządzania kontaktami z klientami w WellCommerce, automatycznych powiadomień oraz Newsletterów. Spis treści... 2 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo