Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Sprzedaż detaliczna. Wersja:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Sprzedaż detaliczna. Wersja: 2015.2"

Transkrypt

1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja:

2 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. 14.2

3 Spis treści 14 SPRZEDAŻ DETALICZNA OGÓLNY OPIS FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU OPERACJE DOSTĘPNE W MODULE Sprzedaż (operacje podstawowe) INTERFEJS MODUŁU KONFIGURACJA MODUŁU: SPRZEDAŻ DETALICZNA USTAWIENIA KONFIGURACYJNE NA CENTRUM STRUKTURY PRAW USTAWIENIA NA ZAKŁADCE: DETAL KONFIGURACJA FORM PŁATNOŚCI, ZAKŁADKA: FORMY PŁATNOŚCI Edycja formy płatności USTAWIENIA NA DEFINICJI DOKUMENTU DRUKOWANIE DOKUMENTU GENEROWANIE DOKUMENTÓW KAUCJI URUCHOMIENIE MODUŁU LOGOWANIE OPERATORA OKNO GŁÓWNE MODUŁU SPRZEDAŻ SPRAWDZANIE USTAWIEŃ KONFIGURACYJNYCH WYSTAWIENIE PARAGONU/FAKTURY (OKNO SPRZEDAŻY) WYSTAWIANIE PARAGONU, KTÓRY GENERUJE DOKUMENT KAUCJI OKNO: FORMY PŁATNOŚCI - ZAPŁATA Z TYTUŁU DOKUMENTU LISTA KONTRAHENTÓW DOKUMENTY LISTA DOKUMENTÓW PODGLĄD DOKUMENTU Z POZIOMU LISTY DOKUMENTÓW KOREKTA DOKUMENTU PA I RA KAUCJE LISTA DOKUMENTÓW KAUCJI EDYCJA DOKUMENTU KAUCJI Z POZIOMU LISTY DOKUMENTÓW KAUCJI KOREKTA DOKUMENTU KAUCJI KASA DOKUMENT KP DOKUMENT KW ZESTAWIENIA KONIEC DNIA SZUFLADA ZAMKNIĘCIE MODUŁU

4 14 Sprzedaż detaliczna 14.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu Moduł służy do rejestrowania podstawowych operacji sprzedaży oraz związanych z nimi operacji kasowych. Jego funkcjonalność skupia się na czynnościach wykonywanych na stanowisku sprzedaży przez operatora o niewielkich uprawnieniach. Moduł charakteryzuje się prostym interfejsem, z intuicyjną obsługą z klawiatury lub przez ekran dotykowy. Uwaga: Wykorzystanie funkcjonalności sprzedaży detalicznej wymaga posiadania osobnej licencji w kluczu sprzętowym (opcja licencji) Operacje dostępne w module, umożliwia wykonanie następujących operacji. Sprzedaż (operacje podstawowe) Kasa Wystawienie paragonu, faktury lub faktury jako spinacza paragonu z zarejestrowaniem zapłaty Przyjęcie wpłaty (KP), zarejestrowanie wypłaty (KW), bez rozliczenia Wyświetlenie/wydrukowanie zestawienia kwot dziennych dla operatora/stanowiska Zamknięcie raportu kasowego Operacje na wystawionych dokumentach Inne Podgląd wystawionych dokumentów Ponowne wydrukowanie dokumentu Wystawienie korekty ilościowej do paragonu Wystawienie faktury do paragonu (spinacza) Wystawienie faktury (spinacza korekt) do korekty paragonu Ponowna fiskalizacja paragonu Dodawanie kontrahentów Zmiana operatora Wydrukowanie fiskalnego raportu dobowego i okresowego Spięcie wszystkich dokumentów wystawionych na stanowisku do dokumentu RS Na każdej liście w module (np. na liście towarów) uwzględniany jest filtr obowiązkowy, który został założony na analogicznej liście w module: Sprzedaż Interfejs modułu Moduł charakteryzuje się prostym interfejsem, z intuicyjną obsługą z klawiatury lub przez ekran dotykowy. Obsługę z klawiatury umożliwiają skróty klawiaturowe. Skróty odpowiadają funkcjonalnie przyciskom dostępnym w interfejsie. Na każdym przycisku znajduje się opis skrótu klawiaturowego, którego użycie spowoduje takie samo działanie, jak naciśnięcie danego przycisku. Przechodzenie między poszczególnymi polami odbywa się za pomocą przycisku z klawiatury <tab>, natomiast potwierdzenie każdego okna następuje po użycia skrótu z klawiatury <ctrl+enter>. 14.4

5 14.4 Konfiguracja modułu: Sprzedaż detaliczna Określenie ustawień konfiguracyjnych modułu: Sprzedaż detaliczna, odbywa się w następujących miejscach w systemie: Centrum struktury firmy (z poziomu struktury praw), na zakładce: Detal ustawienia ogólne parametrów dotyczących modułu Centrum struktury firmy (z poziomu struktury praw), na zakładce: Formy płatności ustawienia dotyczące form płatności wykorzystywanych w module Definicja dokumentu dla modułu, szczególnie istotne są parametry zezwalające na prawo do operacji na dokumentach generowanych w tym module oraz parametr na definicji dokumentu paragonu Automatyczne generowanie dokumentów kaucji (więcej informacji w rozdziale: Ustawienia na definicji dokumentu). UWAGA: Należy pamiętać o tym, że na sposób generowania dokumentów, wyliczania cen itd. w module mają wpływ również inne ustawienia konfiguracyjne i na definicji dokumentów, definiowanego dla całego systemu Comarch ERP XL. Ich opis umieszczony został w innych częściach Dokumentacji Użytkownika Ustawienia konfiguracyjne na centrum struktury praw Ustawień konfiguracyjnych w oknie: Centrum struktury firmy (z poziomu struktury praw) ustala się dla tego centrum, w którym wykonywana będzie sprzedaż detaliczna (czyli, w którym wykorzystywany będzie moduł: Sprzedaż detaliczna). Ustawień tych dokonuje się na zakładce: Detal i na zakładce: Formy płatności. Okno: Centrum struktury firmy z poziomu struktury praw, uruchamia się w module: Administrator, z poziomu okna: Struktura firmy (zakładka: Struktura praw). Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator, natomiast w niniejszym dokumencie opisane wyłącznie parametry, bezpośrednio odnoszące się do modułu: Sprzedaż detaliczna Ustawienia na zakładce: Detal Na zakładce znajdują się następujące parametry dotyczące modułu: Domyślna grupa kontrahentów w tym polu wskazuje się grupę kontrahentów, do której będą wpisywani kontrahenci dodani z poziomu modułu: Sprzedaż detaliczna. Potwierdzanie ilości zaznaczenie parametru ma wpływ na sposób wprowadzania pozycji na listę sprzedawanych towarów. Jeżeli parametr jest zaznaczony, wtedy po wprowadzeniu kodu towaru w oknie wystawiania sprzedaży, kursor zostanie umieszczony w polu: Ilość. Przy odznaczonym parametrze, wprowadzenie towaru i zatwierdzenie powoduje, że towar zostanie od razu wprowadzony na listę. Wyświetlanie dokumentów z ostatnich: od ustawienia zależy, które dokumenty (z określonej liczby dni) będą wyświetlone na liście dokumentów i dokumentów kaucji. Rodzaj wystawianych faktur: - w zależności od zaznaczenia parametru: RA lub FS, w oknie sprzedaży detalicznej będzie możliwość wystawiania paragonów lub paragonów i faktur. 14.5

6 Rys Edycja struktury firmy, zakładka: Detal Zapłata ustawienie opcji decyduje o tym czy zapłata z tytułu wystawianego dokumentu będzie następowała: Przy sprzedaży po wygenerowaniu dokumentu (i naciśnięciu przycisku: lub ), W kasie dokument wystawiony w oknie sprzedaży zostanie umieszczony w buforze. Zapłata będzie następowała po otworzeniu dokumentu z poziomu listy dokumentów i naciśnięciu przycisku:, Do wyboru wybór sposobu zapłaty będzie zależał od Użytkownika, Proponuj typ ostatnio wystawianego dokumentu parametr ma znaczenie w sytuacji, gdy przewidziana została opcja: FS, dla parametru: Rodzaj wystawianych faktur i należy dokonać wyboru rodzaju wystawianego dokumentu przed wprowadzeniem na ten dokument pozycji. Jeżeli parametr zostanie zaznaczonym wtedy domyślnie, jako typ dokumentu, który ma zostać wygenerowany zostanie wybrany ostatnio wystawiony. Kontrahent docelowy po zaznaczeniu parametru, w module dostępne będą pola i funkcje dotyczące kontrahenta docelowego. Wczytywanie danych z kolektora po zaznaczeniu parametru, możliwe będzie wprowadzanie w module danych o towarze z kolektora. Wyświetlaj towary z zerowym stanem magazynowym zaznaczenie parametru spowoduje wyświetlenie na liście towarów do sprzedaży również tych towarów, które mają zerowy stan magazynowy. Generuj RS dla raportu dobowego jeżeli parametr jest zaznaczony, to po naciśnięciu przycisku: (w oknie: Zakończenie dnia) zostaną spięte wszystkie fiskalne dokumenty do dokumentu RS wystawione na danym stanowisku, które jeszcze nie zostały spięte do dokumentu RS. Zachowaj kontrahenta po wystawieniu dokumentu jeżeli parametr jest zaznaczony, to na nowym dokumencie domyślnie doda się kontrahent z ostatnio wystawianego dokumentu. Obsługa zestawów jeżeli parametr jest zaznaczony wówczas na wystawianym dokumencie, w przypadku wprowadzenia towaru, który posiada zdefiniowane towary na zakładce Komplety, zostaną dodane jako elementy dokumentu poszczególne składniki Kompletu. Elementy będą oznaczone kolorem niebieskim Konfiguracja form płatności, zakładka: Formy płatności W module: Sprzedaż detaliczna, możliwe do wykorzystania są formy płatności predefiniowane w systemie. Dla trzech z nich: 14.6

7 Gotówki Karty Czeku przy generowaniu płatności, automatycznie generowane są zapisy kasowe. Aby zapis kasowy mógł zostać wygenerowany należy dla tych form płatności ustawić rejestr kasowy, do którego przypisano operacje kasowe (przychód i rozchód). Konfiguracja form płatności dla detalu odbywa się na zakładce: Formy płatności. Rys Edycja struktury praw, zakładka: Formy płatności. Na zakładce wyświetlana jest lista form płatności (która została zakładce: Sprzedaż/Formy płatności). Aby dana forma płatności była dostępna w module: Sprzedaży detalicznej należy: zaznaczyć formę płatności, która ma zostać udostępniona; zdefiniowana w oknie: Konfiguracja, na nacisnąć przycisk: [Zmień]. Zostanie otworzone okno: Edycja formy płatności; w oknie: Edycja formy płatności, należy zaznaczyć pole: Dostępna w detalu. Jeżeli pole jest nieaktywne, należy najpierw odznaczyć pole: Domyślny z konfiguracji lub Z węzła nadrzędnego. Edycja formy płatności W oknie: Edycja formy płatności, określa się następujące dane, mające wpływ na używanie edytowanej formy płatności w centrum, dla którego jest ona definiowana. Edycji podlegają następując parametry: Rejestry kasowo/bankowe Automatyczne operacje rejestr będzie wybierany z listy rejestrów dostępnych dla centrum i będzie służyć do wykonywania automatycznych operacji kasowo/bankowych (rejestracji zapłaty rączką ) Rejestr dla płatności - będzie wybierany z pełnej listy rejestrów w systemie i będzie przypisywany do płatności o tej formie podczas jej tworzenia. Umożliwi to obsłużenie następującej sytuacji: operator nie ma prawa wykonywania operacji w danym rejestrze (rozliczenia dokumentu), ale tworząc dokument może ten rejestr przypisać do płatności. Płatnik domyślny płatnik dla wybranej formy płatności. Płatnik ten będzie podpowiadany na dokumencie, jeśli wybrano odpowiednią formę płatności, a kontrahent na dokumencie jest płatnikiem sam dla siebie (ustawienie na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, w polu: Płatnik). Więcej informacji o płatniku na dokumentach, znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż. Dostępna w detalu jak opisano wyżej, zaznaczenie parametru spowoduje, że forma płatności będzie mogła być wykorzystywana w module: Sprzedaż detaliczna. 14.7

8 Z węzła nadrzędnego zaznaczenie tego parametru spowoduje, że zostanie zastosowana forma płatności z węzła nadrzędnego (opisane powyżej pola okna: Edycja formy płatności staną się niedostępne). Rys Edycja formy płatności Ustawienia na definicji dokumentu Drukowanie dokumentu Dokument FS wystawiany w Sprzedaży detalicznej jest zawsze automatycznie drukowany po zatwierdzeniu. Drukowanie dokumentów PA i dokumentów WKA jest uzależnione od parametru: Drukuj przy zatwierdzaniu, który jest dostępny w definicji dokumentu na zakładce: {Ogólne} Generowanie dokumentów kaucji Paragony generowane z poziomu modułu: Sprzedaż detaliczna, mogą generować dokumenty kaucji. Dokument kaucji będzie wygenerowany, jeśli: na paragon wprowadzono towar, który ma przypisany schemat kaucji, na definicji dokumentu paragonu został zaznaczony parametr: Automatyczne generowanie dokumentów kaucji. Zaznaczenie odbywa się na zakładce: Parametry Uruchomienie modułu Uruchomienie modułu następuje po wybraniu skrótu: Sprzedaż detaliczna, z menu: Start>Wszystkie programy> Comarch ERP XL. Po uruchomieniu programu, zostanie otworzone okno logowania operatora. Jeśli na stanowisku, na którym ma zostać uruchomiony moduł, otworzony już jest panel startowy Comarch ERP XL (tzw. shell) wtedy, po uruchomieniu aplikacji z menu: Start, zostanie bezpośrednio otworzone okno główne modułu: Sprzedaż detaliczna Logowanie operatora Okno logowania operatora otwierane jest: przy uruchamianiu modułu oraz przy zmianie operatora z poziomu otwartego modułu, po naciśnięciu przycisku. Rys Okno logowania operatora. 14.8

9 W polu należy podać hasło odpowiednie dla logującego się operatora i nacisnąć przycisk:. Hasło dla operatora definiuje się na jego karcie - w oknie: Operator, na zakładce: Ogólne, po naciśnięciu przycisku: [Zmiana hasła]. Zostanie otworzone okno główne modułu Okno główne modułu Okno główne otwiera się po uruchomieniu modułu i zalogowaniu operatora. Znajduje się w nim podstawowe menu, z którego dokonuje się wyboru operacji możliwych do wykonania w module. Rys Okno główne modułu: Sprzedaż detaliczna. Przycisk, którego naciśnięcie spowoduje wykonanie akcji jest wyświetlony w oknie w ciemniejszym odcieniu. Niezależnie od tego, możliwe jest wykorzystanie klawiszy: 1, 2, 3, 4, 5, 6 dla uaktywnienia wybranej funkcji. Na menu w oknie głównym składają się następujące pozycje: - otwiera okno sprzedaży, czyli wystawiania paragonu. Podczas otwierania tego okna sprawdzana jest prawidłowość ustawień konfiguracyjnych. Więcej informacji o kontroli ustawień konfiguracyjnych znajduje się w rozdziale: w rozdziale: Wystawienie paragonu/faktury (okno sprzedaży). - otwiera listę paragonów, spinaczy paragonów, a także ich korekt. - otwiera listę dokumentów kaucji. - otwiera okno logowania operatora, umożliwiając zalogowanie się innego operatora na danym stanowisku (więcej informacji w rozdziale: 14.6 Logowanie operatora). - otwiera okno z opcjami dla kasy, umożliwiającymi wystawienie dokumentów KP, KW, zestawień, raportów dobowych. Więcej informacji w rozdziale: - kończy działanie aplikacji. 14.9

10 Sprzedaż Okno sprzedaży uruchamiane jest po wybraniu w oknie głównym funkcji:. Po naciśnięciu przycisku sprawdzana jest poprawność ustawień konfiguracyjnych. Jeśli wszystkie ustawienia są poprawne, wtedy zostanie otworzone okno sprzedaży wystawiania paragonu Sprawdzanie ustawień konfiguracyjnych W momencie otwierania okna wystawiania dokumentu (przycisk:, wybierany z menu głównego), sprawdzane są podstawowe ustawienia konfiguracyjne. W przypadku niepoprawności któregoś z nich zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat i okno nie zostanie otwarte. Dopiero poprawne skonfigurowanie wszystkich ustawień umożliwia wystawienie paragonu. Poniżej zostały wymienione komunikaty oraz przyczyny ich wyświetlania. Komunikat Forma płatności "Gotówka" nie jest dostępna w detalu. Brak domyślnego rejestru kasowego dla formy płatności "Gotówka"/ Czek / Karta. Do rejestru kasowego nie przypisano żadnej operacji rozchodu. Do rejestru kasowego nie przypisano żadnej operacji przychodu Włączono obsługę kaucji, ale operator nie ma prawa do wystawiania odpowiednich dokumentów. Operator nie ma praw do zatwierdzania paragonu. Przyczyna wyświetlania komunikatu (niepoprawne ustawienia konfiguracji) Forma płatności: Gotówka nie została udostępniona dla modułu: Sprzedaż detaliczna Dana forma płatności jest dostępna dla detalu, ale nie przypisano do niej rejestru kasowego Forma płatności Gotówka jest dostępna dla detalu, przypisano do niej rejestr kasowy, ale do rejestru nie przypisano operacji rozchodu Forma płatności Gotówka jest dostępna dla detalu, przypisano do niej rejestr kasowy, ale do rejestru nie przypisano operacji przychodu Włączone automatyczne generowanie kaucji dla paragonu, ale operator nie ma prawa do wystawiania i edycji oraz zatwierdzania dokumentu WKA Operator nie ma prawa do zatwierdzania paragonu 14.10

11 Wystawienie paragonu/faktury (okno sprzedaży) Rys Okno sprzedaży wystawienie paragonu/faktury. W oknie sprzedaży, wprowadza się elementy przyszłego dokumentu, czyli dane kontrahenta głównego (NABYWCY) i kontrahenta docelowego (ODBIORCY), nazwę i cenę towaru oraz wysokość rabatu (na poszczególne pozycje i dla całego dokumentu). Przed wprowadzeniem towaru, należy określić, czy wystawiany dokument będzie paragonem czy fakturą lub spinaczem do paragonu. Wyboru dokonuje się poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku: lub. Wybór przycisku: FAKTURA <F11> zadecyduje o generowaniu faktury lub spinacza paragonów w zależności od ustawień konfiguracyjnych, czyli zaznaczenia w oknie: Edycja struktury firmy, na zakładce: Detal, parametru: FS lub RA. Uwaga: Wybór rodzaju dokumentu powinien zostać dokonany przed wprowadzeniem na ten dokument towaru. Wybranie jednej z dostępnych opcji spowoduje wyszarzenie tej drugiej, która stanie się niedostępna. Jedynym sposobem, b y zmienić wybór dokumentu po wprowadzeniu towaru jest anulowanie dokumentu (przez użycie funkcji: ). W oknie znajdują się pola i funkcje: - przycisk będzie aktywny, jeśli w centrum struktury firmy, odznaczony będzie parametr: Kontrahent docelowy. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona lista kontrahentów, z której można wybrać kontrahenta, na którego wystawiany będzie dokument. - przycisk będzie aktywny, jeśli w centrum struktury firmy, zaznaczony będzie parametr: Kontrahent docelowy. Po naciśnięciu przycisku, na dokument wprowadza się kontrahenta głównego poprzez jego wybór z uruchamianej listy kontrahentów. Wybranie kontrahenta może nastąpić również po wybraniu 14.11

12 klawisza F3 z klawiatury, lub wprowadzeniu w pole: NIP, jego numeru NIP lub akronimu. Wybór kontrahenta pociąga za sobą wybór formy płatności zostanie ona wskazana na dokumencie taka, jaka została przypisana do kontrahenta na jego karcie (okno: Karta kontrahenta, zakładka: Handlowe, pole: Formy płatności dla sprzedaży). - przycisk będzie aktywny, jeśli w centrum struktury firmy, zaznaczony będzie parametr: Kontrahent docelowy. Po uruchomieniu funkcji, w polu: Odbiorca, zostaną wprowadzone dane kontrahenta docelowego. Domyślnie zostaną wprowadzone dane kontrahenta głównego, jednak możliwa jest ich zmiana: po naciśnięciu przycisku: Odbiorca i wybraniu odpowiedniego kontrahenta z listy lub wybraniu klawisza z klawiatury F4 lub wprowadzeniu w polu: NIP, numeru NIP lub akronimu kontrahenta. - po naciśnięciu przycisku zostaną wyświetlone dane dotyczące Akwizytora i Opiekuna przypisanego do kontrahenta wybranego na dokument. Możliwa jest zmiana tych podmiotów, po naciśnięciu odpowiednich przycisków i wybraniu ich z listy. Na wyświetlonych listach znajduje się lokator ograniczający, ułatwiający wyszukanie odpowiedniego pracownika. Aby powrócić do dokumentu, należy użyć przycisku:. Rys Dane akwizytora i opiekuna wyświetlone po naciśnięciu przycisku: F10/Nagłówek. - naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie listy towarów z której następuje wybranie towaru. Wybór towaru jest możliwy również poprzez: wprowadzenie kodu odpowiedniego towaru lub jego kodu EAN wprowadzenie nazwy towaru w polu wskazanym na poniższym rysunku i naciśnięciu przycisku <Enter>. Rys Dodawanie towaru. Po wybraniu towaru, przycisk:, zmieni się na przycisk: (o ile w oknie: Edycja struktury firmy, na zakładce: Ogólne, zaznaczony został parametr: Potwierdzenie ilości; więcej w rozdziale: Ustawienia na zakładce: Detal). Do momentu akceptacji (naciśnięcie przycisku: Akceptuj lub klawisza <Enter>), możliwa jest modyfikacja ilości, ceny i rabatu dla towaru. Po ich określeniu, należy zaakceptować wybór towaru. W ten sposób towar zostanie wprowadzony na listę pozycji dokumentu. Na dokumencie będzie wyświetlany zarówno kod jak i nazwa towaru. Przy zaznaczonym w centrum struktury firmy parametrze: Potwierdzenie ilości, po wprowadzeniu w polu: Dodaj, kodu towaru, zostanie wyświetlona informacja o ilości dostępnych zasobów, odświeżana podczas zmiany ilości towaru, która ma zostać wprowadzona na dokument (informacja wyświetlana jest w polu, w którym wskazuje się ilość towaru na dokumencie). Po dodaniu towaru 14.12

13 i nieokreśleniu ceny sprzedaży (jeśli cena sprzedaży = 0) zostanie wyświetlony komunikat o konieczności jej określenia. Jeśli ilość towaru wprowadzonego na dokument przekracza ilość dostępną na magazynie, zostanie wyświetlony komunikat o niewystarczających zasobach towaru oraz informacją o ilości dodanego oraz brakującego towaru. - naciśnięcie przycisku spowoduje wprowadzenie na listę towaru poprzez wczytanie danych z kolektora (o ile w oknie: Edycja struktury firmy, na zakładce: Ogólne, zaznaczony został parametr: Wczytywanie danych z kolektora; więcej w rozdziale: Ustawienia na zakładce: Detal). Podczas wczytywania danych dodawanego towaru z kolektora obsługiwane są kody wagowe (zgodnie z systemem kodowania towarów o zmiennej ilości). Jeżeli podczas wczytywania pozycji nie zostanie znaleziony EAN w bazie towarowej, zostanie to zasygnalizowane dźwiękiem z głośnika komputerowego. liście. - uruchomienie funkcji umożliwia modyfikacje ceny, ilości i rabatu dla pozycji zaznaczonej na - uruchomienie funkcji powoduje usunięcie zaznaczonej na liście pozycji z dokumentu. - uruchomienie funkcji spowoduje wyświetlenie historii towaru, a konkretnie ostatnich 10 transakcji, w których wykorzystywany był towar. Jeżeli na dokument został już wprowadzony kontrahent, wyświetlona będzie historia towaru w kontekście tego kontrahenta. - uruchomienie funkcji otwiera okno: Znajdź pozycje, umożliwiające wyszukiwanie pozycji na paragonie. Funkcja jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy na liście znajduje się wiele pozycji. - uruchomienie funkcji umożliwia określenie rabatu globalnego dla dokumentu (po jego zaakceptowaniu, zostanie on naliczony na wszystkich pozycjach). Przy edycji pozycji dokumentu pole: Rabat zmienia się na pole: Marża, wyświetlane dla operatora, który ma zaznaczony na swojej karcie parametr: Widzi ceny zakupu. Marża wyliczana jest w oparciu o koszt zakupu: najstarszego zasobu wybranego towaru (przy ustawieniu pobierania zasobów według FIFO) najmłodszego (LIFO) z najstarszą datą ważności (według daty ważności). - efekt naciśnięcia przycisku ma znaczenie w zależności od stopnia zaawansowania generowania dokumentu: naciśnięcie przycisku przed wprowadzeniem na dokument pozycji towarowych zadecyduje o wybraniu rodzaju dokumentu faktury (spinacza do paragonów). Wybór rodzaju dokumentu musi zostać dokonany przed pierwszym wprowadzeniem towaru na dokument. uruchomienie funkcji po wprowadzeniu na dokument pozycji towarowych otworzy okno: Formy płatności, w którym następuje zapłata z tytułu wystawianego dokumentu. Więcej informacji na temat tego okna znajduje się w rozdziale: Wystawianie paragonu, który generuje dokument kaucji. Po zatwierdzeniu zapłaty zostanie wydrukowany paragon fiskalny na drukarce fiskalnej. Systemowy dokument (na zwykłej drukarce) zostanie wydrukowany tylko wtedy, gdy zaznaczony został parametr: Drukuj przy zatwierdzaniu w Definicji dokumentu: PA. Uwaga: Niemożliwe będzie potwierdzenie faktury, jeśli kontrahent nie ma wskazanego numeru NIP, chyba że nie jest płatnikiem VAT. - efekt naciśnięcia przycisku ma znaczenie w zależności od stopnia zaawansowania generowania dokumentu: 14.13

14 naciśnięcie przycisku przed wprowadzeniem na dokument pozycji towarowych zadecyduje o wybraniu rodzaju dokumentu paragonu. Wybór rodzaju dokumentu musi zostać dokonany przed pierwszym wprowadzeniem towaru na dokument uruchomienie funkcji po wprowadzeniu na dokument pozycji towarowych, podobnie jak po naciśnięciu przycisku:, otworzy okno: Formy płatności, w którym następuje zapłata z tytułu wystawianego dokumentu. Po zatwierdzeniu zapłaty zostanie jednak wydrukowany paragon na drukarce fiskalnej. Systemowy dokument (na zwykłej drukarce) zostanie wydrukowany tylko wtedy, gdy zaznaczony został parametr: Drukuj przy zatwierdzaniu w Definicji dokumentu: PA. Ilość ilość towaru podawana jest zawsze w jednostkach podstawowych, przy zachowaniu przelicznika z jednostkami pomocniczymi. W module wymuszona jest sprzedaż w opakowaniach całkowitych. W przypadku podania ilości towaru, która przekracza dostępne zasoby, zostanie wyświetlony komunikat informujący o maksymalnej ilości towaru jaka dostępny jest do sprzedaży oraz o ilości, jaka zostanie wprowadzona na dokument. Cena cena podawana jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie podawana jest zawsze w walucie systemowej (PLN). VAT liczony jest zawsze od brutto. Jeżeli operator ma zaznaczony na swojej karcie parametr: Widzi ceny zakupu, wtedy w polu: Marża, wyświetlona jest marża wyliczona dla towaru wprowadzanego na listę/edytowanego na liście. Marża wyliczana jest w oparciu o koszt zakupu: najstarszego zasobu wybranego towaru (przy ustawieniu pobierania zasobów według FIFO) najmłodszego (LIFO) z najstarszą datą ważności (według daty ważności). - naciśnięcie przycisku powoduje wyjście z okna sprzedaży i powrót do menu głównego. Po wprowadzeniu kontrahenta lub towaru na listę pozycji paragonu, przycisk: Wyjście, zostanie zamieniony na przycisk:. - naciśnięcie przycisku spowoduje anulowanie dokumentu, czyli usunięcie wprowadzonych pozycji (kontrahenta i towarów) Wystawianie paragonu, który generuje dokument kaucji Jeżeli na paragon wprowadzony został towar, który ma przypisany schemat kaucji (na karcie towaru, na zakładce: Opakowanie) i na definicji dokumentu paragonu, zaznaczony został parametr: Automatycznie generuj dokument kaucji, wtedy po wprowadzeniu danych na paragon i naciśnięciu przycisku: zostanie otworzone okno: Dokument kaucji. lub 14.14

15 Rys Dokument kaucji generowany z paragonu. Okno Dokumentu kaucji jest bardzo podobne do okna wyświetlanego w trakcie wystawiania innych dokumentów. Dodatkowo w oknie znajdują się pola i funkcje: Kaucje pole zostanie wyświetlone, jeśli na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, został zaznaczony parametr: Kaucje płatność. W polu wyświetlana jest wartość kaucji. Towary - pole zostanie wyświetlone, jeśli na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, został zaznaczony parametr: Kaucje płatność, W polu wyświetlana jest wartość innych niż kaucje towarów na paragonie, generowanym razem z dokumentem kaucji. Razem łączna wartość pozycji paragonu (razem z kaucjami). - uruchomienie funkcji umożliwi edycję zaznaczonej na liście pozycji dokumentu kaucji. Jeżeli kontrahent nie ma zaznaczonego parametru: Kaucje płatność (karta kontrahenta, zakładka: Handlowe), wtedy możliwa jest edycja jedynie ilości pozycji. Dla kontrahenta, który ma zaznaczony wymieniony parametr, możliwa jest edycja ilości i ceny pozycji Okno: Formy płatności - zapłata z tytułu dokumentu W oknie następuje zapłata z tytułu wystawionego dokumentu. W przypadku rejestrowania zapłaty do dokumentu, który ma częściowo rozliczoną płatność (np. wystawionego z poziomu Comarch ERP XL), dodawane jest rozliczenie do istniejących płatności. Zapłata obejmuje należność za towary oraz za kaucje, o ile paragon wygenerował dokument kaucji. W oknie znajdują się pola i funkcje: Razem brutto w polu znajduje się pełna kwota zapłaty wynikająca z wartości towarów i, o ile takie zostały wygenerowane - kaucji. Gotówka, Przelew, Kredyt, Czek, Karta formy płatności możliwe do wykorzystania w module: Sprzedaż detaliczna. Więcej informacji o formach płatności, dostępnych w module: Sprzedaż detaliczna, znajduje się w rozdziale: Konfiguracja form płatności. W polach obok form płatności wprowadzane są wartości wpłat dokonanych za pomocą każdej z nich

16 Należy pamiętać o tym, że na wybór formy płatności ma wpływ wybór kontrahenta dla dokumentu zostanie wskazana taka forma płatności, jaka został przypisana do kontrahenta na jego karcie (okno: Karta kontrahenta, zakładka: Handlowe, pole: Formy płatności dla sprzedaży). Przy wystawianiu paragonu, dostępna może być również forma płatności: Kredyt, o ile paragon ma wybranego kontrahenta. Płatność dokonana za pomocą tej formy traktowana jest jak w przypadku FS jako nierozliczona. Uwaga: Jeżeli wystawiony jest paragon, wtedy forma płatności: Przelew (o ile została zdefiniowana dla modułu: Sprzedaż detaliczna) jest nieaktywna. Klient wpłaca kwota wpłacona przez klienta. Jeśli kwota jest wyższa, niż wartość podana w polu: Razem brutto, wtedy, po opuszczeniu tego pola (przyciskiem z klawiatury <Enter> lub <Tab>) zostanie automatycznie przeliczona różnica, wyświetlona w oknie: Reszta. Termin płatności pole to zostanie wyświetlone wówczas, gdy przelew zdefiniowano jako jedną z form płatności możliwych do wykorzystania w module: Sprzedaż detaliczna i jest ona aktywna. W polu określony jest termin przewidziany dla tej płatności. Domyślnie podpowiada się data systemowa, jednak można ją modyfikować. - służy potwierdzeniu otrzymania zapłaty i uruchamia drukowanie: paragonu na drukarce fiskalnej (jeśli wcześniej w oknie: Paragon, naciśnięty został przycisk: ) paragonu na drukarce fiskalnej oraz spinacza do paragonu dokumentu RA na zwykłej drukarce (jeśli wcześniej w oknie: Paragon, został naciśnięty przycisk: ). - naciśnięcie przycisku powoduje powrót do poprzedniego okna (albo okna wystawienia paragonu, albo dokumentu kaucji o ile paragon generuje dokument kaucji). Rys Zapłata z tytułu dokumentu - okno: Formy płatności

17 W przypadku rejestracji zapłaty do dokumentu który ma częściowo rozliczoną płatność, płatności nie są rozbijane, natomiast dodawane jest rozliczenie do istniejących płatności Lista kontrahentów Lista kontrahentów otwierana jest po naciśnięciu w oknie sprzedaży wystawiania paragonu, przycisku:. Na liście, w kolumnie: Akronim, znajduje się lokator ograniczający, ułatwiający wyszukanie odpowiedniego kontrahenta. Na liście, informacje o kontrahentach wyświetlane są w kolumnach: Akronim NIP Nazwa Miasto Ulica Wyszukanie kontrahenta możliwe jest według: NIP Akronimu Adresie Z poziomu listy możliwe jest również uruchomienie funkcji: - umożliwia zarejestrowanie kontrahenta, otwierając okno: Nowy klient. Rys Okno rejestrowania nowego kontrahenta

18 - umożliwia edycję danych kontrahenta wyświetlonych w oknie: Klient. W oknie tym wyświetlone i dostępne do edycji są te same pola, jak w oknie: Nowy klient. W oknie należy wprowadzić dane identyfikacyjne kontrahenta. Wypełnienie pól: Akronim, Nazwa i Miasto jest wymagalne dla zapisania nowego klienta. W polu: Osoba, można zarejestrować konkretną osobę ze strony kontrahenta. Z reguły będzie to osoba odbierająca fakturę. Należy jednak zwrócić uwagę, że dla osoby wprowadzonej w tym polu, zostanie założona osobna kartoteka (dostępna z poziomu modułu: Sprzedaż>Karta kontrahenta, zakładka: Osoby). Dla osoby tej zostanie domyślnie zaznaczony parametr: Osoba upoważniona do odbioru FA VAT. Jednocześnie, osoba ta uzyska status osoby domyślnej. Po wprowadzeniu kodu pocztowego, pola: Miasto zostanie wypełnione automatycznie (na podstawie listy zdefiniowanej w oknie: Lista kodów pocztowych w module: Sprzedaż). Po wprowadzeniu odpowiednich danych, należy je zatwierdzić, naciskając przycisk:. Po powrocie do listy kontrahentów kursor będzie się znajdował na nowo dodanym Dokumenty Lista dokumentów Okno: Lista dokumentów, uruchamiane jest po naciśnięciu w oknie głównym przycisku:. Zakres wyświetlanych w kontekście danego operatora dokumentów uzależniony jest od ustawienia na karcie tego operatora parametru: Podgląd dokumentów (okno: Karta operatora, zakładka: Parametry/Systemowe). Rys Lista dokumentów w module: Sprzedaż detaliczna. W oknie wyświetlone są dokumenty PA, RA, PAK, RAK, FS, FSK, wystawione zarówno z poziomu modułu: Sprzedaż detaliczna jak i z poziomu głównego modułu handlowego: Sprzedaż. Dokumenty wyświetlane są 14.18

19 według daty określonej w Centrum struktury firmy, na zakładce: Ogólne, w polu: Wyświetlanie dokumentów z ostatnich dni. W oknie znajdują się pola i funkcje: - uruchomienie funkcji ustawia kursor w polu: Dokument, w którym możliwe jest podanie filtra wyszukującego dokumenty o wskazanym symbolu. Możliwe jest także wyszukanie dokumentu według: numeru dokumentu, po wpisaniu numeru w polu: Dokument EAN-u dokumentu, po wpisaniu lub sczytaniu EANu dokumentu czytnikiem kodów kreskowych w polu: Dokument akronimie/numerze NIP kontrahenta, adresie kontrahenta. - uruchomienie funkcji powoduje wyświetlenie do podglądu zaznaczonego na liście dokumentu. Edytowany dokument można zafiskalizować i drukować. Możliwe jest również wystawienie do niego korekty. Więcej informacji o dokumencie edytowanym z poziomu listy dokumentów znajduje się w rozdziale: Podgląd dokumentu z poziomu listy dokumentów. - uruchomienie funkcji spowoduje powrót do menu głównego Podgląd dokumentu z poziomu listy dokumentów Podgląd dokumentu z listy dokumentów odbywa się po zaznaczeniu wybranego dokumentu i naciśnięciu przycisku: lub użyciu przycisków z klawiatury <ctrl+enter>. Rys Podgląd dokumentu z poziomu listy dokumentów. W oknie wyświetlona jest lista towarów, będących przedmiotem transakcji. W przypadku RA/RAK, do którego spięty jest tylko jeden PA/PAK, na liście towarów wyświetlane są towary ze spiętego PA/PAK. W przypadku, gdy 14.19

20 do RA/RAK spięty jest więcej, niż jeden PA/PAK, wówczas zamiast listy elementów wyświetla się lista związanych paragonów. W oknie możliwe jest uruchomienie funkcji: - uruchomienie funkcji spowoduje wydrukowanie dokumentu. - uruchomienie funkcji spowoduje zafiskalizowanie dokumentu (paragonu), który nie został do tej pory zafiskalizowany. Funkcja ma znaczenie również w sytuacji, gdy zatwierdzenie paragonu zakończyło się niepowodzeniem (np. zabrakło papieru w drukarce fiskalnej). W takim przypadku, po usunięciu usterki uniemożliwiającej zatwierdzenie paragonu, można wybrać niezatwierdzony dokument na liście dokumentów i uruchomić funkcję: Fiskalizuj. Dokument zostanie zatwierdzony i zafiskalizowany. za dokument. - funkcja aktywna, jeśli otworzony dokument znajduje się w buforze. Funkcja uruchamia zapłatę - funkcja aktywna, jeśli otworzony dokument znajduje się w buforze. Funkcja umożliwia edycję dokumentu. Jeśli zostanie na nim zmieniona wartość lub ilość, dokument taki będzie można tylko zatwierdzić nie ma możliwości anulowania zmian. - jeżeli do paragonu nie ma wystawionych dokumentów RA, wtedy uruchomienie funkcji spowoduje wygenerowanie takiego dokumentu. Możliwe jest również wygenerowanie spinacza korekt paragonów do korekty paragonu (jeżeli edytowany jest dokument PAK). - uruchomienie funkcji spowoduje wygenerowanie korekty do edytowanego dokumentu. Więcej informacji o korekcie generowanej do dokumentu PA i RA znajduje się w rozdziale: Korekta dokumentu PA i RA. - uruchomienie funkcji spowoduje powrót do listy dokumentów Korekta dokumentu PA i RA Korektę dokumentu PA i RA wystawia się z poziomu dokumentu źródłowego, otwieranego z listy dokumentów. Możliwe jest wygenerowanie tylko korekty ilościowej. Jeżeli korygowany jest dokument RA, wtedy generowane są dokumenty PAK, które spinane są do spinacza korekt paragonów (RAK). W takiej sytuacji wydrukowany zostanie zarówno dokument PAK i RAK. Okno: Korekty dokumentu PA i RA wygląda podobnie jak okno źródłowego dokumentu (rozdział: Wystawienie paragonu/faktury (okno sprzedaży)), jednak nie ma na nim możliwości wyboru przycisków: i. Lista pozycji wyświetlana jest na dokumencie w trybie multiselect, co umożliwia usunięcie jednej pozycji z wielu lub wielu jednocześnie. Po wprowadzeniu modyfikacji, należy zatwierdzić dokument korekty, poprzez uruchomienie funkcji:. Zostanie wyświetlone okno: Formy płatności, w którym następuje potwierdzenie zwrotu dla klienta. Potwierdzenie to następuje przez uruchomienie w oknie: Formy płatności, przycisku:. Dokument RAK lub PAK (w zależności od tego, czy generowany jest dokument RA czy PA) zostanie wydrukowany i umieszczony na liście dokumentów

21 Rys Korekta dokumentu RA Kaucje Lista dokumentów kaucji Okno: Lista dokumentów kaucji, uruchamiane jest po naciśnięciu w oknie głównym przycisku:. W oknie znajdują się dokumenty kaucji (WKA i WKK) wygenerowane w systemie Comarch ERP XL wyświetlanych według daty określonej w Centrum struktury firmy, na zakładce: Ogólne, w polu: Wyświetlanie dokumentów z ostatnich dni. W oknie znajdują się pola i funkcje: - uruchomienie funkcji ustawia kursor w polu: Dokument, w którym możliwe jest podanie filtra wyszukującego dokumenty o wskazanym symbolu. Możliwe jest także wyszukanie dokumentu według: numeru dokumentu, po wpisaniu numeru w polu: Dokument EAN-u dokumentu, po wpisaniu lub sczytaniu EANu dokumentu czytnikiem kodów kreskowych w polu: Dokument akronimie/numerze NIP kontrahenta, adresie kontrahenta. - uruchomienie funkcji powoduje wyświetlenie do podglądu zaznaczonego na liście dokumentu. Edytowany dokument można zafiskalizować i drukować. Możliwe jest również wystawienie do niego korekty. Więcej informacji o dokumencie edytowanym z poziomu listy dokumentów znajduje się w rozdziale: Edycja dokumentu kaucji z poziomu listy dokumentów kaucji. - uruchomienie funkcji spowoduje powrót do menu głównego

22 Edycja dokumentu kaucji z poziomu listy dokumentów kaucji Podgląd dokumentu kaucji z listy dokumentów kaucji odbywa się po zaznaczeniu wybranego dokumentu i naciśnięciu przycisku: lub użyciu przycisków z klawiatury <ctrl+enter>. W oknie znajdują się pola i funkcje: Numer dokumentu numer edytowanego dokumentu kaucji. Data wystawienia data wystawienia dokumentu. Operator wystawiający operator, który wygenerował dokument kaucji. NIP, Nazwa, Akronim, Adres dane kontrahenta. Razem wartość dokumentu kaucji. Rys Podgląd dokumentu kaucji z poziomu listy dokumentów kaucji. - uruchomienie funkcji spowoduje wydrukowanie dokumentu. edytowanego. - uruchomienie funkcji spowoduje wygenerowanie dokumentu korekty do dokumentu - uruchomienie funkcji spowoduje powrót do okna z listą dokumentów kaucji Korekta dokumentu kaucji Korektę dokumentu kaucji generuje się z poziomu dokumentu korygowanego po naciśnięciu przycisku: lub wybraniu klawisza z klawiatury <F12>. Możliwe jest wygenerowanie korekty ilościowej. Korekta ta następuje przez zaznaczenie pozycji dokumentu, która ma zostać skorygowana, naciśnięciu przycisku: i wprowadzeniu odpowiedniej ilości

23 Funkcja:, umożliwia szybkie wyszukanie pozycji, która ma zostać skorygowana. Jej uruchomienie otwiera okno: Znajdź pozycje, w którym należy wprowadzić kod towaru i nacisnąć przycisk: pozycja zostanie zaznaczona na liście.. Szukana Rys Okno znajdź pozycje. Po wprowadzeniu odpowiednich danych, należy zatwierdzić korektę uruchamiając funkcję:. Zostanie wyświetlone okno: Formy płatności, w którym następuje potwierdzenie zwrotu dla klienta (naciśnięcie przycisku: korekty. ). Po zatwierdzeniu zwrotu, zostanie wydrukowany i wyświetlony na liście dokument Po naciśnięciu przycisku:, możliwe jest rozliczenie dokumentu WKK Kasa Naciśnięcie w menu głównym przycisku:, spowoduje wyświetlenie menu: Kasa. Wszystkie operacje wykonywane z poziomu tego menu wykonywane są na rejestrze kasowym przypisanym do formy płatności - gotówka. Rys Menu: Kasa

24 Dokument KP Uruchomienie w menu: Kasa, funkcji: spowoduje wyświetlenie okna: Wpłata gotówki. W oknie tym można wygenerować dokument KP, rejestrujący wpłatę do kasy. W oknie znajdują się pola i funkcje (wszystkie należy wypełnić, aby możliwe było wygenerowanie dokumentu KP): Klient w polu należy wskazać kontrahenta, od którego następuje wpłata. Kwota kwota wpłaty. Opis opis kwoty. - uruchomienie funkcji powoduje zatwierdzenie dokumentu i jego wydrukowanie. - uruchomienie funkcji powoduje powrót do menu: Kasa. Rys Okno generowania dokumentu KP Dokument KW Dokument KW, rejestruje wypłatę z kasy. Generowanie dokumentu odbywa się w oknie: Wypłata gotówki, uruchamiany za pomocą funkcji:, w menu: Kasa. W oknie znajdują się te same funkcje, jak w oknie: Wpłata gotówki, jednak w oknie: Wypłata gotówki, wybiera się kontrahenta dla którego następuje wypłata gotówki. Zatwierdzenie i wydrukowanie dokumentu następuje po uruchomieniu funkcji: Zestawienia Okno: Zestawienie kwot, wyświetlane jest po uruchomieniu z menu: Kasa, funkcji:. W oknie możliwe jest wyświetlenie raportu dla operatora aktualnie zalogowanego lub też dla wszystkich operatorów zalogowanych na danych stanowisku. W raporcie przedstawiona jest suma płatności na dokumentach wystawionych przez zalogowanego operatora (lub z danego stanowiska), w rozbiciu na formy płatności. W kolumnach: Kasa (dla form płatności które generują zapisy kasowe) przedstawione są sumy wynikające z zapisów kasowych wygenerowanych przez zalogowanego operatora (lub ze stanowiska). Zestawienie generowane jest na dzień obecny. Wyświetlony raport może zostać wydrukowany. Osobną funkcją 14.24

25 jest raport okresowy. Jest to raport drukowany na drukarce fiskalnej. Uruchomienie funkcji następuje za pomocą przycisków: Raport dla: dzień. - funkcja wyświetla zestawienie dla operatora zalogowanego na danym stanowisku za bieżący - funkcja wyświetla zestawienie dla danego stanowiska (czyli dla wszystkich operatorów zalogowanych na danym stanowisku) za bieżący dzień. - funkcja uruchamia wydruk dla wyświetlonego zestawienia (dla operatora lub stanowiska według wcześniejszego wyboru jednej z opcji). - uruchamia wydruk na drukarce fiskalnej Koniec dnia W oknie: Zakończenie dnia, wyświetlane jest zestawienie dla formy płatności gotówka, na koniec dnia. Okno zostanie wyświetlone po wybraniu z menu: Kasa, funkcji:. W oknie znajdują się pola i funkcje: Rys Zakończenie dnia. Stan początkowy stan początkowy raportu na dzień otwarcia raportu (czyli wystawienia pierwszego dokumentu). W polu wyświetlana jest kwota równa stanowi końcowemu poprzedniego raportu. Przychody przychody dla danego raportu od momentu jego otwarcia. Rozchody rozchody z danego raportu od momentu jego otwarcia. Stan końcowy stan końcowy raportu, uwzględniający stan początkowy, przychody i rozchody. Kwota KW kwota wypłaty z kasy, na jaką zostanie wygenerowany dokument KW (po zatwierdzeniu zamknięcia dnia).jeśli kwota wypłaty będzie niższa niż stan końcowy, to reszta będzie stanowić stan początkowy nowego raportu

26 - uruchomienie funkcji powoduje zatwierdzenie zamknięcia dnia. W jego wyniku zamknięte zostaną raporty kasowe (otwierane przez wystawienie pierwszego dokumentu w danym dniu). W wyniku zatwierdzenia, zostanie wygenerowany i wydrukowany dokument KW. - uruchomienie funkcji powoduje: wydruk raportu dobowego na drukarce fiskalnej, spięcie wszystkich dokumentów do dokumentu RS wystawionych na danym stanowisku, które jeszcze nie zostały spięte operacja zostanie wykonana jeżeli w definicji Struktury firmy na zakładce: Detal jest zaznaczony parametr: Generuj RS dla raportu dobowego. - uruchomienie funkcji powoduje powrót do menu: Kasa Szuflada Wybranie z menu: Kasa, funkcji:, spowoduje otworzenie szuflady kasy Zamknięcie modułu Aby zamknąć moduł, należy powrócić do menu głównego i wybrać funkcję:

27 Spis ilustracji Rys Edycja struktury firmy, zakładka: Detal Rys Edycja struktury praw, zakładka: Formy płatności Rys Edycja formy płatności Rys Okno logowania operatora Rys Okno główne modułu: Sprzedaż detaliczna Rys Okno sprzedaży wystawienie paragonu/faktury Rys Dane akwizytora i opiekuna wyświetlone po naciśnięciu przycisku: F10/Nagłówek Rys Dodawanie towaru Rys Dokument kaucji generowany z paragonu Rys Zapłata z tytułu dokumentu - okno: Formy płatności Rys Okno rejestrowania nowego kontrahenta Rys Lista dokumentów w module: Sprzedaż detaliczna Rys Podgląd dokumentu z poziomu listy dokumentów Rys Korekta dokumentu RA Rys Podgląd dokumentu kaucji z poziomu listy dokumentów kaucji Rys Okno znajdź pozycje Rys Menu: Kasa Rys Okno generowania dokumentu KP Rys Zakończenie dnia

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Moduł: SprzedaŜ detaliczna Wersja programu: 4.5 Spis treści 13 SprzedaŜ detaliczna... 13.4 13.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 13.4 13.2 Operacje dostępne

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja:

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja: Biuletyn techniczny Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego Wersja: 2014.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Lista zgłoszeń zrealizowanych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji

Lista zgłoszeń zrealizowanych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji zrealizowanych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji Wstęp... 3 Hot Fix 1... 3 Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix.1... 4 Zgłoszenie TFSID 242420... 4 Zgłoszenie TFSID 245676... 4 Zgłoszenie TFSID 272269...

Bardziej szczegółowo

Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5.

Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5. Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5. Nazwy fiskalne towarów... 2 Sprzedaż detaliczna kody pocztowe zapisywanie, analiza sprzedaży... 3 Zapisywanie kodów pocztowych... 3 Analiza sprzedaży wg kodów pocztowych...

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 CDN Detal 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82 Ulotka wersja 3.82 1 FPP Nowości 1.1.1 Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0. Moduł Detal. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17.0. Moduł Detal. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Moduł Detal 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Symfonia Start Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA

SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA J.B.R. ROGOWIEC SP. J. ul. Zapora 23, 43-382 Bielsko-Biała SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA Dostosowano do wersji 2.11 Systemu DMS SPIS TREŚCI SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA WPROWADZENIE... 3 1.

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Sp. z o.o. ul. J. Lea 210 B, 30-133 Kraków tel. (12) 638 66 55 fax (12) 636 97 36 www.aktyn.pl SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Każdemu z użytkowników można przydzielić szczegółowe uprawnienia: r dostępu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności dostępne w Comarch Mobile Mobilny Sprzedawca System operacyjny Android. Wersja 1.5

Funkcjonalności dostępne w Comarch Mobile Mobilny Sprzedawca System operacyjny Android. Wersja 1.5 Funkcjonalności dostępne w Comarch Mobile Mobilny Sprzedawca System operacyjny Android Wersja 1.5 Copyright 2011 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Program Rozliczenie Handlowców SE dla Subiekta GT.

Program Rozliczenie Handlowców SE dla Subiekta GT. Program Rozliczenie Handlowców SE dla Subiekta GT. Do czego służy program? Program Rozliczenie Handlowców SE to narzędzie, dzięki któremu będziecie mogli Państwo w łatwy sposób naliczyć prowizje handlowcom

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa złe długi

Metoda kasowa złe długi Jacek Bator Sp. J. ul. J. Lindego 2, 30 148 Kraków, tel.: 012 638 66 55, fax: 012 636 97 36 www.aktyn.pl Luty 2013 Metoda kasowa złe długi 1. Ustawienia dotyczące nowych pojęć i funkcjonalności. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy

Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących mówi, że "otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Trasówka by CTI. Instrukcja

Trasówka by CTI. Instrukcja Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Fiskalizacja w KS-PPS

Fiskalizacja w KS-PPS Fiskalizacja w KS-PPS Moduł fiskalny (Kasa) przeznaczony jest do fiskalizacji usług wykonywanych komercyjnie. Bezwzględny termin uruchomienia pracy modułu fiskalnego, ustalony jest na 1 maja 2011 roku,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji Symfonia Faktura 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011.1 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w kartotece

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe Sprzedaż SPA Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe 1 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.01 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1 Symfonia Handel Obsługa zmian w VAT Wersja 2011.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP Spis treści: Wstęp... 3 Logowanie... 3 Ustawienia... 5 Drukarka fiskalna... 6 Stawki VAT... 6 Drukarka komputerowa... 7 Dane do faktury VAT... 7 Jednostki miary...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

Kontrola wydań by CTI. Instrukcja

Kontrola wydań by CTI. Instrukcja Kontrola wydań by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Logowanie do programu... 4 3. Konfiguracja... 4 3.1. Główna konfiguracja programu... 5 3.1.1. Częściowa kontrola dokumentu... 6 3.1.2. Współpraca

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze korekty faktur by CTI. Instrukcja

Zbiorcze korekty faktur by CTI. Instrukcja Zbiorcze korekty faktur by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 4. Obsługa programu... 5 4.1. Podpowiadanie ilości do skorygowania z dokumentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Comarch e-sklep

Pierwsze kroki. Comarch e-sklep Wersja Spis treści 1 Podstawowa konfiguracja... 3 Zmiana hasła... 3 Uzupełnienie danych sklepu... 3 Konfiguracja e-mail... 4 Definiowanie form wysyłki i dostawy... 5 Definiowanie płatności... 6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD dla Subiekt GT

Kurier DPD dla Subiekt GT Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2013.4

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2013.4 Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji 2013.4 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO FIS POS BISTRO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS BISTRO jest to system gastronomiczny, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w punktach gastronomicznych i restauracjach.

Bardziej szczegółowo

enova365 Korekty i zwroty

enova365 Korekty i zwroty enova365 Korekty i zwroty Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Korygowanie faktur, zwrot towaru Korekta faktury sprzedaży Korekta sprzedaży fiskalizowanej

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Menu główne... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie magazynowe...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu ESKUP

Instrukcja programu ESKUP Instrukcja programu ESKUP Spis treści Wstęp 4 1 Opis oknien programu 5 1.1 Okno główne programu..................................... 5 1.2 Okno Raport........................................... 5 1.3

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w kartotece

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo