Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej. Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności. Andrzej J. Galik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej. Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności. Andrzej J. Galik"

Transkrypt

1 Dzień Informacyjny dla 6 konkursu ICT (FP7-ICT ) Warszawa, 24 listopada 2009 Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności Andrzej J. Galik przyszłości Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 7 Program Ramowy dla Badań,, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji (FP7).

3 ICT Themes Obszary tematyczne Challenge 1: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures Challenge 2: Cognitive Systems, Interaction, Robotics Challenge 3: Components, systems, engineering Challenge 4: Digital Libraries and Content Challenge 5: Towards sustainable and personalised healthcare Challenge 6: ICT for Mobility, Environmental Sustainability and Energy Efficiency Challenge 7: ICT for Independent Living and Inclusion Future and Emerging Technologies Horizontal Actions

4 Historia prac badawczych: Intelligent Transport Systems Intelligent Transport Infrastructure Cooperative Systems IST 7 th FP Safety Systems Moving to Cooperative Systems IST 6 th FP Services and Safety Systems IST 5 th FP Moving to Field trials TAP 4 th FP DRIVE 2 Deepening of the topics Basic inputs to Standardisation (GDT, ATT Alert ) DRIVE 1 Improving traffic systems efficiency: Traffic management: data information - guidance Prometheus (EUREKA)... A vision for the future: basic functions defined, but technology not available

5 Call 1 Call 4 Call 1 Call 2 Call 4 Call 6 Challenge 6 ICT for Mobility, Environmental Intelligent Vehicles & Mobility Services Moving to Cooperative Systems Workprogramme to be prepared Intelligent Vehicles & Mobility Services Cooperative Systems Safety & Energy Efficiency in Mobility Mobility of the Future 14 projects 80 M grant 22 projects 92 M grant 14 projects 57 M grant 12 projects 48 M grant 13 (?) projects 53M grant Indicative grant: 37M (to be confirmed)

6 Historia konkursów w w 7PR: Call 1 - ICT for Intelligent Vehicles & Mobility Services Intelligent Vehicle Systems Mobility Services for People Mobility Services for Goods Call 2 - ICT for Cooperative Systems Cooperative Systems Field Operational Tests Call 4 - ICT for Safety and Energy Efficiency in Mobility ICT for Intelligent Vehicle Systems ICT for Clean and Efficient Mobility Coordination and Support Actions Call 5 - ICT for Fully Electric Vehicle (opened in 2009) 56,6 M 48 M 53 M 20 M

7 Cele i budŝet et: BudŜet et: 37 mln Field Operational Tests for Integrated Safety Systems and Co-operative operative Systems Ocena poprawy efektywności, bezpieczeństwa i komfortu Analiza stopnia akceptacji przez użytkowników skuteczności i efektów dot. bezpieczeństwa i efektywności działania ICT-based Systems & Services for Smart Urban Mobility & New Mobility Concepts Ocena wpływu na środowisko i bezpieczeństwo poruszania się przy jednoczesnym stymulowaniu wzrostu gospodarczego IP, STREP, CSA STREP Coordination and Support Actions Łącznie ze współpracą międzynarodową CSA

8 Field Operational Test for Integrated Safety Systems and Cooperative Systems Skupiają się na: Ocenie poprawy efektywności, bezpieczeństwa i komfortu Zbierają dane umoŝliwiające analizy stopnia akceptacji przez uŝytkowników skuteczności i efektów dot. bezpieczeństwa na drodze i efektywności działania obydwu systemów: autonomicznego instalowanego w pojeździe jak i systemów współpracujących Tematy badań zawierają: Programy testów na duŝą skalę dla systemów zbliŝonych do rozwiązań rynkowych zanim nastąpi ich pełne wdroŝenie w skali Europy Ocenę wydajności współpracujących systemów związanych z bezpieczeństwem FOT s jest znaczącym narzędziem do przetestowania wielu systemów ICT w środowisku rzeczywistym i dlatego teŝ daje moŝliwość oceny ich całościowego wpływu na zachowania kierowców i na system transportu (SRA, ICT for Mobility) IP, STREP i CSA

9 FOT - ocena rozwiąza zań ICT w środowisku rzeczywistym: Faza 1 Przygotowawcza. Opracowanie ram dot. metodyki przeprowadzenia testów FOT Faza 2: Testy FOT dla Autonomous Vehicle ICT Systems Faza 3: Testy FOT dla Cooperative ICT Systems

10 ICT-based systems and services for Smart Urban Mobility & New Mobility Concepts Skupiają się na: Ocenie pływu p na środowisko i bezpieczeństwie poruszania się przy jednoczesnym stymulowaniu wzrostu gospodarczego Tematy badań zawierają: Nowe, innowacyjne narzędzia, usługi ugi i metody dot. narzędzi i serwisów w ICT wspomagających zarządzanie potrzebami w zakresie zoptymalizowanej logistyki w środowiskach miejskich Zastosowanie ICT zastępuj pujących potrzebę fizycznego przemieszczania się (podróŝe e wirtualne, tele-obecno obecność) nowe, multi-modal modalne koncepcje poruszania się w ośrodkach o miejskich Research needs to be pursued in several complementary areas in a coordinated manner in order to develop further concepts for urban mobility (SRA, ICT for Mobility) STREP

11 Coordination and Support Actions In the framework of the Intelligent Car initiative: research agendas dissemination of results (user awareness campaigns) assessments of socio-economic impact training CSA

12 International Cooperation Aktywana wymiana informacji poprzez: CSA Tworzenie bilateralnych grup zadaniowych Regularne organizowanie warsztatów: dla wspólnej oceny i wykorzystania wyników np. metodologii, wstępnych załoŝeń technicznych i propozycji standardów oraz W celu udostępniania kart wyników testów FOT konieczna jest międzynarodowa współpraca w celu umoŝliwienia Europie (przemysłowi i autorytetom publicznym) szybkiego wykorzystanie rezultatów badań i dostosowania ich do wymagań regionalnych (SRA, ICT for Mobility)

13 Oczekiwane rezultaty: Challenge 6 ICT for Mobility, Environmental Poprawione bezpieczeństwo, efektywność i konkurencyjność systemów transportu, Zoptymalizowana mobilność ludzi i dóbr w środowisku miejskim pomiędzy róŝnymi typami transportu, Poprawa jakości Ŝycia w środowiskach miejskich, Nowa koncepcja mobilności wychodząca naprzeciw zwiększonym wymaganiom, wspomagająca wzrost ekonomiczny, a będąca niezaleŝna środowiskowo i zdolna do przystosowania się do przyszłych zmian, Wider uptake of intelligent vehicle systems and co-operative systems through proof-of-concept to all stakeholders in Field Operational Tests, Zwiększenie doskonałości europejskich badań poprzez promowanie bliŝszej współpracy z wiodącymi międzynarodowymi partnerami.

14 Więcej informacji moŝna uzyskać: Drogą ową: lub na stronach esafety: _en. htm oraz na stronach esafety CORDISu: ome.html

15 Dziękuj kuję za uwagę Andrzej J. Galik Osoby do kontaktu: Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. świrki i Wigury Warszawa tel: fax:

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Olsztyn, 14.03.2012 7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BADAŃ POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ. Wersja: SB/03/2007

STRATEGIA BADAŃ POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ. Wersja: SB/03/2007 STRATEGIA BADAŃ POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ Wersja: SB/03/2007 Warszawa, 22 stycznia 2008 STRESZCZENIE Potencjał komercyjny innowacyjnych produktów i usług wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT

Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT opracowanie: Anna Henclik Kraków, wrzesień 2014 1 1 Opis branży W ostatnich latach obserwuje się postępujący

Bardziej szczegółowo

SIÓDMY PROGRAM RAMOWY (7PR)

SIÓDMY PROGRAM RAMOWY (7PR) Badania europejskie w działaniu SIÓDMY PROGRAM RAMOWY (7PR) Wysuwanie badań europejskich na pierwszy plan Ustanawianie nowego standardu badań europejskich Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI ****

CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI **** STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 39, T. 2 Henryk Krawczyk *, Krystyna Dziubich **, Beata Krawczyk-Bryłka *** Politechnika Gdańska CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Programu URBACT II. Katowice, 19 stycznia 2012 r.

Informacja nt. Programu URBACT II. Katowice, 19 stycznia 2012 r. Informacja nt. Programu URBACT II Katowice, 19 stycznia 2012 r. 1 URBACT II Europejski Program Współpracy Terytorialnej 2007-2013 (współfinansowany przez EFRR i państwa członkowskie - budŝet 69 mln ) 2

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY SEMINARIUM AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

ORGANIZATORZY SEMINARIUM AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PATRONAT HONOROWY NAD SEMINARIUM ZOSTAŁ OBJETY PRZEZ: ORGANIZATORZY SEMINARIUM SEMINARIUM OGRANICZANIE EMISJI TOKSYCZNYCH ZWIĄZKÓW SPALANIA PALIW ZE STATKÓW W PORTACH I REJONIE MORZA BAŁTYCKIEGO Termin

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 14.10.2005 COM(2005) 484 końcowy ZIELONA KSIĘGA Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

HMR Doradztwo Strategiczne s.c.

HMR Doradztwo Strategiczne s.c. HMR Doradztwo Strategiczne s.c. Raport z realizacji badania pt. Weryfikacja trendów rozwojowych zachodzących w ramach kluczowych technologii przyszłości w Małopolsce wyznaczonych metodą foresightu w 2010

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze realizowane w Instytucie Łączności

Projekty badawcze realizowane w Instytucie Łączności Projekty badawcze realizowane w Instytucie Łączności Stan w dniu 1.01.2013 I. Projekty FP7 1. Okres realizacji MediA Ecosystem Deployment through Ubiquitous Content-Aware Network Environments - ALICANTE

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE Dariusz Żmija Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE Wprowadzenie Szybki rozwój gospodarczy w drugiej połowie XX wieku wpłynął nie tylko na wzrost

Bardziej szczegółowo

Nauka w Polsce w obliczu nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 i nowego programu ramowego tej perspektywy Horizon 2020

Nauka w Polsce w obliczu nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 i nowego programu ramowego tej perspektywy Horizon 2020 NAUKA 2/2012 43-52 JERZY DUSZYŃSKI, MARCIN SZUMOWSKI Nauka w Polsce w obliczu nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 i nowego programu ramowego tej perspektywy Horizon 2020 Niski poziom nakładów na

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII W POLITYCE TRANSPORTOWEJ UE

TRANSFER TECHNOLOGII W POLITYCE TRANSPORTOWEJ UE PRACE GEOGRAFICZNE, zeszyt 124 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2010, 163 173 Urszula Grzyb TRANSFER TECHNOLOGII W POLITYCE TRANSPORTOWEJ UE Zarys treści: Transfer technologii transportowych

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo