Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki dla obszaru tematycznego ICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki dla obszaru tematycznego ICT"

Transkrypt

1

2 Opracowane przez: mgr Martę Rószkiewicz mgr inŝ. Andrzeja J Galika Wydanie uzupełnione Warszawa, luty 2011 r. Strona 2 z 92

3 Treść: 1. Przedmiot raportu Źródło danych Informacje ogólne Współpraca Międzynarodowa Czas oczekiwania na kontrakt Finansowanie Projektów Instrumenty finansowania - rodzaje projektów Otrzymane dofinansowanie Polskie uczestnictwo w podziale tematycznym Ocena wniosków z polskim uczestnictwem Polskie uczestnictwa w podziale geograficznym Profil polskich uczestników Typ organizacji Udział przemysłu w projektach ICT Szczegółowa Analiza uczestników poszczególnych priorytetów tematycznych Pervasive and Trustworthy network and service infrastructures (SP ) Cognitive systems, interaction, robotics (SP ) Components, systems, engineering (SP ) Digital libraries and content (SP ) Towards sustainable and personalised healthcare (SP ) ICT for mobility, environmental sustainability and energy efficiency (SP ) ICT for Independent Living, Inclusion and Governance (SP ) Future and emerging technologies (SP ) Horizontal support actions (SP ) Contribution of the ICT Theme to Public-Private Partnerships for R&D in the European Economic Recovery Plan (SP ) Załącznik 1. Akronimy i tytuły realizowanych projektów według priorytetów tematycznych ICT Załącznik 2. Koordynatorzy projektów według priorytetów tematycznych ICT Rysunki: Rysunek 1 Zespoły uczestniczące w zgłoszonych wnioskach oraz dofinansowanych projektach obszaru tematycznego ICT w układzie UE15 /UE Rysunek 2 Zgłoszone wnioski oraz dofinansowane projekty obszaru tematycznego ICT wg krajów w układzie UE15/UE Rysunek 3 Średnia liczba zespołów uczestniczących z danego kraju przypadająca na projekt ICT... 9 Rysunek 4 Koordynacje projektów ICT... 9 Rysunek 5 Liczba zespołów z danego kraju przypadająca na projekt koordynowany przez ten sam kraj Rysunek 6 Zależność pomiędzy rozdysponowanym dofinansowaniem w projektach ICT a procentem beneficjentów, którzy to dofinansowanie otrzymali Rysunek 7 Wykres pudełkowy przedstawiający Czas Oczekiwania na Kontrakt (COK) Rysunek 8 Złożone wnioski oraz dofinansowane projekty z polskim uczestnictwem według instrumentu finansowania Rysunek 9 Złożone wnioski projektowe z co najmniej jednym polskim zespołem wg instrumentu finansowania Rysunek 10 Dofinansowane projekty z co najmniej jednym polskim zespołem wg instrumentu finansowania Rysunek 11 Dofinansowanie (w ) otrzymane przez polskie zespoły w konkursach obszaru tematycznego ICT oraz w konkursach łączonych z ICT Rysunek 12 Średnie dofinansowanie (w ) przypadające na jeden polski zespół wg konkursów obszaru tematycznego ICT oraz konkursów łączonych z ICT Rysunek 13 Otrzymane przez polskie zespoły dofinansowanie w projektach ICT według obszarów tematycznych Rysunek 14 Średnie dofinansowanie otrzymane przez polskie zespoły w projektach obszaru ICT Rysunek 15 Złożone wnioski projektowe na poszczególnych etapach oceny według konkursów, w których zostały zgłoszone Rysunek 16 Projekty z polskim koordynatorem, zgłoszone w konkursach ICT w trzech ocenianych kategoriach Rysunek 17 Udział polskich zespołów w projektach ICT wg podziału na województwa Rysunek 18 Liczba połączeń przedstawiająca intensywność współpracy polskich zespołów skupionych w dużych ośrodkach miejskich24 Rysunek 19 Ośrodki naukowe skupione w dużych miastach Polski skupiające uczestników projektów 7.PR z wyszczególnieniem szczegółowych obszarów tematycznych ICT Rysunek 20 Polskie zespoły w złożonych wnioskach w podziale na typ organizacji oraz funkcję pełnioną w projekcie Rysunek 21 Polskie zespoły uczestniczące w dofinansowanych projektach w podziale na typ organizacji oraz funkcję pełnioną w projekcie Rysunek 22 Polskie zespoły uczestniczące w 7. Programie Ramowym w podziale według statusu MŚP Rysunek 23 Liczba uczestnictw danej organizacji w projektach ICT o tematyce priorytetu Pervasive and Trustworthy network and service infrastructures Strona 3 z 92

4 Rysunek 24 Liczba połączeń przedstawiająca intensywność współpracy liderów priorytetu tematycznego Pervasive and Trustworthy network and service infrastructures Rysunek 25 Liczba uczestnictw danej organizacji w projektach ICT o tematyce priorytetu Cognitive systems, interaction, robotics Rysunek 26 Liczba połączeń przedstawiająca intensywność współpracy liderów priorytetu tematycznego Cognitive systems, interaction, robotics Rysunek 27 Liczba uczestnictw danej organizacji w projektach ICT o tematyce priorytetu Components, systems, engineering Rysunek 28 Liczba połączeń przedstawiająca intensywność współpracy liderów priorytetu tematycznego Components, systems, engineering Rysunek 29 Liczba uczestnictw danej organizacji w projektach ICT o tematyce priorytetu Digital libraries and content Rysunek 30 Liczba połączeń przedstawiająca intensywność współpracy liderów priorytetu tematycznego Digital libraries and content 35 Rysunek 31 Liczba uczestnictw danej organizacji w projektach ICT o tematyce priorytetu Towards sustainable and personalised healthcare Rysunek 32 Liczba połączeń przedstawiająca intensywność współpracy liderów priorytetu tematycznego Towards sustainable and personalised healthcare Rysunek 33 Liczba uczestnictw danej organizacji w projektach ICT o tematyce priorytetu ICT for mobility, environmental sustainability and energy efficiency Rysunek 34 Liczba połączeń przedstawiająca intensywność współpracy liderów priorytetu tematycznego ICT for mobility, environmental sustainability and energy efficiency Rysunek 35 Liczba uczestnictw danej organizacji w projektach ICT o tematyce priorytetu ICT for Independent Living, Inclusion and Governance Rysunek 36 Liczba połączeń przedstawiająca intensywność współpracy liderów priorytetu tematycznego ICT for Independent Living, Inclusion and Governance Rysunek 37 Liczba uczestnictw danej organizacji w projektach ICT o tematyce priorytetu Future and emerging technologies Rysunek 38 Liczba połączeń przedstawiająca intensywność współpracy liderów priorytetu tematycznego Future and emerging technologies Rysunek 39 Liczba uczestnictw danej organizacji w projektach ICT o tematyce priorytetu Horizontal support actions Rysunek 40 Liczba połączeń przedstawiająca intensywność współpracy liderów priorytetu tematycznego Horizontal support actions 45 Rysunek 41 Liczba uczestnictw danej organizacji w projektach ICT o tematyce priorytetu Contribution of the ICT Theme to Public- Private Partnerships for R&D in the European Economic Recovery Plan Rysunek 42 Liczba połączeń przedstawiająca intensywność współpracy liderów priorytetu tematycznego Contribution of the ICT Theme to Public-Private Partnerships for R&D in the European Economic Recovery Plan Tabele: Tabela 1 Informacje o złożonych wnioskach i dofinansowanych projektach w rozbiciu na lata... 7 Tabela 2 Informacje o złożonych wnioskach i dofinansowanych projektach z udziałem zespołów z Polski... 7 Tabela 3 Liczba zespołów z danego kraju przypadająca na projekt koordynowany przez ten sam kraj Tabela 4 Zależność pomiędzy rozdysponowanym dofinansowaniem w projektach ICT a procentem beneficjentów, którzy to dofinansowanie otrzymali Tabela 5 Liczba połączeń symbolizujących współpracę zespołów z dwóch krajów w projektach ICT oraz projektach konkursów łączonych z ICT Tabela 6 Informacje o polskich uczestnikach i projektach, w których uczestniczyli w podziale na szczegółowe obszary tematyczne 18 Tabela 7 Najczęściej stosowane komentarze przy ocenie wniosków ICT koordynowanych przez polskie zespoły, dla projektów, które w poszczególnych kategoriach nie uzyskały wartości progowej 3 punktów Tabela 8 Polskie zespoły uczestniczące w 7. PR w podziale na województwa i rolę w projekcie Tabela 9 Uczestnicy dofinansowanych projektów ICT 7. Programu Ramowego w podziale na szczegółowe obszary tematyczne Tabela 10 Dane dotyczące współpracy liderów priorytetu tematycznego Pervasive and Trustworthy network and service infrastructures Tabela 11 Polscy uczestnicy priorytetu tematycznego Pervasive and Trustworthy network and service infrastructures Tabela 12 Dane dotyczące współpracy liderów priorytetu tematycznego Cognitive systems, interaction, robotics Tabela 13 Polscy uczestnicy priorytetu tematycznego Cognitive systems, interaction, robotics Tabela 14 Dane dotyczące współpracy liderów priorytetu tematycznego Components, systems, engineering Tabela 15 Polscy uczestnicy priorytetu tematycznego Components, systems, engineering Tabela 16 Dane dotyczące współpracy liderów priorytetu tematycznego Digital libraries and kontent Tabela 17 Polscy uczestnicy priorytetu tematycznego Digital libraries and content Tabela 18 Dane dotyczące współpracy liderów priorytetu tematycznego Towards sustainable and personalised Healthcare Tabela 19 Polscy uczestnicy priorytetu tematycznego Towards sustainable and personalised healthcare Tabela 20 Dane dotyczące współpracy liderów priorytetu tematycznego ICT for mobility, environmental sustainability and energy efficiency Tabela 21 Polscy uczestnicy priorytetu tematycznego ICT for mobility, environmental sustainability and energy efficiency Tabela 22 Dane dotyczące współpracy liderów priorytetu tematycznego ICT for Independent Living, Inclusion and Governance Tabela 23 Polscy uczestnicy priorytetu tematycznego ICT for Independent Living, Inclusion and Governance Tabela 24 Dane dotyczące współpracy liderów priorytetu tematycznego Future and emerging Technologies Tabela 25 Polscy uczestnicy priorytetu tematycznego Future and emerging technologies Tabela 26 Dane dotyczące współpracy liderów priorytetu tematycznego Horizontal support actions Tabela 27 Polscy uczestnicy priorytetu tematycznego Horizontal support actions Strona 4 z 92

5 Tabela 28 Dane dotyczące współpracy liderów priorytetu tematycznego Contribution of the ICT Theme to Public-Private Partnerships for R&D in the European Economic Recovery Plan Tabela 29 Polscy uczestnicy priorytetu tematycznego Contribution of the ICT Theme to Public-Private Partnerships for R&D in the European Economic Recovery Plan Tabela 30 Szczegółowe obszary tematyczne priorytetu ICT, w ramach których polskie zespoły otrzymały dofinansowanie Tabela 31 Akronimy i tytuły realizowanych projektów priorytetu tematycznego Pervasive and Trustworthy network and service infrastructures Tabela 32 Akronimy i tytuły realizowanych projektów priorytetu tematycznego Cognitive systems, interaction, robotics Tabela 33 Akronimy i tytuły realizowanych projektów priorytetu tematycznego Components, systems, engineering Tabela 34 Akronimy i tytuły realizowanych projektów priorytetu tematycznego Digital libraries and content Tabela 35 Akronimy i tytuły realizowanych projektów priorytetu tematycznego Towards sustainable and personalised healthcare 65 Tabela 36 Akronimy i tytuły realizowanych projektów priorytetu tematycznego ICT for mobility, environmental sustainability and energy efficiency Tabela 37 Akronimy i tytuły realizowanych projektów priorytetu tematycznego ICT for Independent Living, Inclusion and Governance Tabela 38 Akronimy i tytuły realizowanych projektów priorytetu tematycznego Future and emerging Technologies Tabela 39 Akronimy i tytuły realizowanych projektów priorytetu tematycznego Horizontal support actions Tabela 40 Akronimy i tytuły realizowanych projektów priorytetu tematycznego Contribution of the ICT Theme to Public-Private Partnerships for R&D in the European Economic Recovery Plan Tabela 41 Koordynatorzy projektów priorytetu tematycznego Pervasive and Trustworthy network and service infrastructures Tabela 42 Koordynatorzy projektów priorytetu tematycznego Cognitive systems, interaction, robotics Tabela 43 Koordynatorzy projektów priorytetu tematycznego Components, systems, engineering Tabela 44 Koordynatorzy projektów priorytetu tematycznego Digital libraries and content Tabela 45 Koordynatorzy projektów priorytetu tematycznego Towards sustainable and personalised healthcare Tabela 46 Koordynatorzy projektów priorytetu tematycznego ICT for mobility, environmental sustainability and energy efficiency. 85 Tabela 47 Koordynatorzy projektów priorytetu tematycznego ICT for Independent Living, Inclusion and Governance Tabela 48 Koordynatorzy projektów priorytetu tematycznego Future and emerging Technologies Tabela 49 Koordynatorzy projektów priorytetu tematycznego Horizontal support actions Tabela 50 Koordynatorzy projektów priorytetu tematycznego Contribution of the ICT Theme to Public-Private Partnerships for R&D in the European Economic Recovery Plan Strona 5 z 92

6 1. PRZEDMIOT RAPORTU Przedstawione w poniższym raporcie informacje dotyczą wniosków (propozycji projektów oraz zgłaszających je zespołów) z obszaru tematycznego ICT (Information & Communication Technology) złożonych w odpowiedzi na 11 ogłoszonych przez KE konkursów 7 Programu Ramowego (7.PR). Intencją autorów tego wydania raportu jest próba przedstawienia polskiego potencjału w priorytecie ICT w zakresie badań i rozwoju przez pryzmat udziału w 7.PR. W celu pokazania wciąż istniejących różnic uczestnictwa i wykorzystania funduszy unijnych z 7.PR większość analiz i raportów przedstawiona została w rozbiciu na kraje starej Unii (EU15) i nowe kraje UE (EU12). Niektóre z zestawień odnoszą się również do krajów stowarzyszonych AC (Associated Countries) lub krajów trzecich, jeśli ich instytucje ICT wchodziły w skład konsorcjów zawiązanych na potrzeby składanych wniosków projektowych. Wydanie 2.0 raportu zostało uzupełnione o spis koordynatorów projektów w ujęciu obszarów tematycznych priorytetu ICT. 2. ŹRÓDŁO DANYCH Opracowanie oparto na danych o wynikach konkursów zapisanych w bazie ecorda FP7 proposals and participants, wydanie r. oraz spisu projektów zakwalifikowanych do dofinansowania zapisanych w bazie ecorda FP7 grant agreements and participants wydanie r. W celu wzbogacenia raportu dane z ecordy uzupełniono o zbiorcze informacje o polskich zespołach koordynujących wnioski projektowe na podstawie Evaluation Summary Reports pochodzących z bazy CIRCA. Wykorzystane raport zawierają szczegóły dotyczące oceny tych wniosków. Uwzględniają również konkurs FP7-ICT Ze względu na mnogość źródeł danych, w raporcie zawarto informację dotyczącą każdej analizy przeprowadzonej na podstawie innej bazy danych niż ecorda. Ponieważ wyżej wymienione bazy danych nie zawierają pełnej informacji o wnioskach i projektach całego roku 2010 nie zostałm on ujęty w statystykach wukładzie rocznym. Natomiast informacje z zamkniętych w 2010 r konkursach uwzględnione zostały w analizach i statystykach szczegółowych. Strona 6 z 92

7 3. INFORMACJE OGÓLNE Tabela 1 zawiera dane o projektach ICT w podziale na lata zgodnie z datą zamknięcia konkursów. Podane liczby uwzględniają konkursy jedno etapowe oraz II etap konkursów dwuetapowych. W analizie nie uwzględniono wniosków, które otrzymały negatywną formalną ocenę KE (ineligible proposals). Współczynniki sukcesu liczone są jako stosunek liczby dofinansowanych zespołów uczestniczących (projektów) do liczby zgłoszonych zespołów (wniosków). Tabela 1 Informacje o złożonych wnioskach i dofinansowanych projektach w rozbiciu na lata Miernik Razem 7.PR 1 Zespoły składające wnioski o dofinansowanie Złożone wnioski Liczba wnioskowanych koordynacji przez kraje EU Liczba wnioskowanych koordynacji przez kraje EU Liczba wnioskowanych koordynacji przez pozostałe kraje Postulowane dofinansowanie Zespoły uczestniczące w dofinansowanych projektach Dofinansowane projekty Realizowane koordynacje przez EU Realizowane koordynacje przez EU Pozostałe realizowane koordynacje Otrzymane dofinansowanie Współczynnik sukcesu dla uczestniczących zespołów 18% 10% 18% 17% Współczynnik sukcesu dla złożonych wniosków 16% 9% 18% 16% Współczynnik sukcesu dla koordynacji EU15 17% 9% 18% 16% Współczynnik sukcesu dla koordynacji EU12 2% 4% 13% 6% Współczynnik sukcesu dla pozostałych koordynacji 9% 7% 15% 11% Współczynnik sukcesu dla dofinansowania 16% 10% 17% 16% Tabela 2 zawiera dane o uczestnictwie polskich zespołów w konkurach ICT w podziale na lata zgodnie z datą zamknięcia konkursów. Tabela 2 Informacje o złożonych wnioskach i dofinansowanych projektach z udziałem zespołów z Polski Miernik Razem 7.PR 1 Polskie zespoły w złożonych wnioskach Złożone wnioski z polskim uczestnictwem Zgłoszone wnioski koordynowane przez polskie zespoły Postulowane dofinansowanie zgłoszone przez polskie zespoły Polskie zespoły uczestniczące w dofinansowanych projektach Dofinansowane projekty z polskim uczestnictwem W kolumnie podsumowującej uwzględniono informacje o konkursach ciągłych ICT (FET), otwartych przez cały okres trwania 7.PR, natomiast dane te nie są uwzględnione w wykazach rocznych. Strona 7 z 92

8 Dofinansowane projekty koordynowane przez polskie zespoły Dofinansowanie uzyskane przez polskie zespoły Współczynnik sukcesu dla uczestnictwa polskich zespołów 13% 6% 14% 13% Współczynnik sukcesu dla projektów z polskim uczestnictwem 15% 7% 15% 14% Współczynnik sukcesu dla dofinansowania polskich zespołów 10% 6% 10% 10% Współczynnik sukcesu dla polskich koordynatorów 6% 8% 9% 7% Rysunki 1 i 2 zawierają dane o uczestnictwie krajów Unii Europejskiej w projektach 7. Programu Ramowego. Dane przedstawione zostały w układzie EU15/EU12. Liderami zarówno wśród uczestników jak i pod względem liczby projektów w których dany kraj uczestniczył są Niemcy. W następnej kolejności Włochy i Wielka Brytania uzyskały najlepsze wyniki udziału w konkursach 7. PR. Wśród krajów UE12 najlepiej sytuuje się Polska, ze zgłoszonymi 1046 zespołami w 816 wnioskach, z czego dofinansowano 136 zespołów uczestniczących w 116 projektach. Rysunek 1 Zespoły uczestniczące w zgłoszonych wnioskach oraz dofinansowanych projektach obszaru tematycznego ICT w układzie UE15 /UE Rysunek 2 Zgłoszone wnioski oraz dofinansowane projekty obszaru tematycznego ICT wg krajów w układzie UE15/UE DE IT UK FR ES EL NL BE AT SE FI PT IE DK LU PL HU RO CZ SI BG CY SK LT EE LV MT Rysunek 3 zawiera informacje o średniej liczbie uczestników z danego kraju przypadającej na realizowany projekt z udziałem organizacji z tego kraju. Dane przedstawione zostały w układzie EU15/EU12, prezentując średnią dla obu tych grup. Prezentowane dane świadczą o częstszej współpracy zespołów z krajów EU15 w ramach wspólnych projektów DE IT UK FR ES EL NL BE AT SE FI PT IE DK LU PL HU RO CZ SI BG CY SK LT EE LV MT Strona 8 z 92

9 Rysunek 3 Średnia liczba zespołów uczestniczących z danego kraju przypadająca na projekt ICT 2,5 2 1,5 1,17 1 0,5 0 DE IT FR UK ES FI EL NL AT SE PT BE DK LU IE CZ BG SK EE SI PL HU CY LV RO LT MT Średnia dla UE15 Średnia dla UE12 Rysunek 4 przedstawia liczbę dofinansowanych koordynacji dla krajów uczestniczących w projektach ICT. Najwięcej projektów ICT koordynują zespoły niemieckie (210 projektów). Następni w kolejności są Włosi (145 projektów) i Francuzi (118 projektów). Pięć polskich koordynacji to wynik dobry w zestawieniu z wynikami krajów UE12 i wschodnich krajów stowarzyszonych, jednak na tle europejskiej czołówki wynik Polski nie jest znaczący. Rysunek 4 Koordynacje projektów ICT Spośród projektów koordynowanych przez kraje UE i kraje stowarzyszone wybrano te, w których uczestniczą zespoły z tego samego kraju, co koordynator. Obliczono liczbę zespołów przypadających na jeden projekt dla każdego kraju koordynującego projekty ICT. Wartość współczynnika równa jeden mówi o tym, iż w projektach koordynowanych przez ten kraj udział brały jedynie zespoły koordynujące. Średnia liczba przypadających zespołów na projekt koordynowany przez dany kraj jest wyższa dla krajów UE15. Wynik ten jest jednak zaburzony poprzez bardzo małą lub zerową liczbę projektów koordynowanych przez kraje UE12, w których udział brał zespoły z tych krajów. Szczegółowe dane zawiera Tabela 3. Strona 9 z 92

10 Tabela 3 Liczba zespołów z danego kraju przypadająca na projekt koordynowany przez ten sam kraj Liczba koordynacji projektów, w których uczestniczyły inne zespoły z tego samego kraju Liczba zespołów uczestniczących w projektach koordynowanych przez ten sam kraj Średnia liczba zespołów z tego samego kraju na koordynację DE ,1 FR ,7 IT ,6 NL ,3 UK ,2 FI ,2 ES ,1 SE ,9 BE ,8 EL ,8 PT ,7 AT ,6 LU 5 8 1,6 IE ,4 DK ,4 EE 3 5 1,7 PL 5 8 1,6 CZ 1 1 1,0 CY 1 1 1,0 HU 1 1 1,0 LV 2 2 1,0 MT 1 1 1,0 RO 1 1 1,0 SK 1 1 1,0 BG LT SI RS 1 3 3,0 CH ,9 IL ,7 NO ,5 TR 5 6 1,2 IS 1 1 1,0 MK 1 1 1,0 Rysunek 5 Liczba zespołów z danego kraju przypadająca na projekt koordynowany przez ten sam kraj ,1 3,0 3,5 3, ,7 2,6 2,3 2,2 2,22,1 1,9 1,8 1,81,71,61,6 1,7 1,6 1,4 1, ,9 1,7 1,5 1, ,5 2,0 1,5 1, ,5 0 DE IT UK ES BE PT LU DK PL CY LV RO BG SI CH NO IS 0,0 Strona 10 z 92

11 3.1. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Rysunek 6 przedstawia zależność pomiędzy rozdysponowanym dofinansowaniem w konkursach ICT a procentem organizacji, które to dofinansowanie otrzymały. Podobnie jak w innych priorytetach, w projektach obszaru ICT pojawiają sie liderzy, którzy wielokrotnie uczestnicząc w 7.PR otrzymują znaczną część dostępnego dofinansowania. Najczęściej (190 razy) w dofinansowanych projektach uczestniczył niemiecki Frauenhofer Gesellshaft oraz francuski COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (103 razy). Liderem wśród polskich zespołów zarówno jeśli chodzi o otrzymane dofinansowanie, jak też frekwencję uczestnictwa jest Politechnika Warszawska. Rysunek 6 Zależność pomiędzy rozdysponowanym dofinansowaniem w projektach ICT a procentem beneficjentów, którzy to dofinansowanie otrzymali 70% 65,91% Procent rozdysponowanego w dofinansowania przydzielony dokażdejz grup decylowych 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12,68% 6,79% 4,58% 3,19% 2,54% 1,83% 1,33% 0,80% 0,35% Organizacje dofinansowane w ramach projektów ICT 7.PR uszeregowane malejąco względem wysokości otrzymanych grantów, w podziale na grupy decylowe Specyficzna struktura zależności pomiędzy rozdysponowanymi środkami finansowanymi a beneficjentami świadczy o elitarnym charakterze współpracy międzynarodowej. Aktywne organizacje współpracujące miedzy sobą w licznych projektach uzyskują większość dostępnego dofinansowania. Są to w większości zespoły z krajów EU15. Rysunek 6 wskazuje na to, iż pierwszy decyl firm (uszeregowanych malejąco względem wysokości otrzymanych środków) otrzymał 65,91% rozdysponowanego przez KE dofinansowania. Dane w Tabeli 4 dotyczą organizacji uczestniczących w projektach ICT, dla których w bazie ecorda udostępniono dane o otrzymanym dofinansowaniu. Zaledwie 4,3% procent organizacji uczestniczących w projektach otrzymało aż 50% rozdysponowanego dofinansowania. Strona 11 z 92

12 Tabela 4 Zależność pomiędzy rozdysponowanym dofinansowaniem w projektach ICT a procentem beneficjentów, którzy to dofinansowanie otrzymali Procent rozdysponowanego dofinansowania w konkursach ICT Liczba organizacji, które otrzymały to dofinansowanie 10% 7 0,2% 20% 23 0,7% 30% 47 1,4% 40% 83 2,5% 50% 142 4,3% 60% 237 7,1% 70% ,1% 80% ,1% 90% ,1% Procent wszystkich dofinansowanych organizacji Tabela 5 pokazuje liczbę połączeń symbolizujących współpracę w projektach ICT polskich zespołów z zespołami z innych krajów. Jedno połączenie definiowane jest jako wspólne wystąpienie zespołów z dwóch krajów we wspólnym projekcie. Na przekątnej Tabeli 5 zawarto liczby symbolizujące ile połączeń wewnątrz projektów charakteryzowało zespoły z tego samego kraju (liczonych jako liczba kombinacji 2-elementowych w zbiorach wieloelementowych). Najbardziej aktywnymi są zespoły z Niemiec; najczęściej współpracowały one z innymi krajami EU i krajami stowarzyszonymi. W następnej kolejności plasują się zespoły z Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Liderami we współpracy z Polską w dziedzinie ICT są Niemcy (277 połączeń), Włochy (204 połączeń) oraz Francja (168 połączeń). Strona 12 z 92

13 Tabela 5 Liczba połączeń symbolizujących współpracę zespołów z dwóch krajów w projektach ICT oraz projektach konkursów łączonych z ICT AT BE DE DK EL ES FI FR IE IT LU NL PT SE UK BG CZ CY EE HU LT LV MT PL RO SI SK Kraje CIS Kraje stowarzyszone UE12 UE15 AT BE DE DK EL ES FI FR IE IT LU NL PT SE UK BG CY CZ EE HU LT LV MT PL RO SI SK EU AL BA CH HR IL IS LI ME MK NO RS TR AM AZ BY KZ MD RU UA GE Australia Ameryka Poł. i Łac Afryka USA i Kanada Azja Razem Strona 13 z 92

14 3.2. CZAS OCZEKIWANIA NA KONTRAKT Jednym z czynników zniechęcających do udziału w konkursach 7.PR jest długi czas jaki upływa od daty zakończenia konkursu do daty podpisania kontraktu (umowy o dofinansowaniu projektu). KE stara się aby ocena wniosków została zakończona w okresie 1-2 miesięcy po zamknięciu konkursu. Istotnym jest więc uświadomienie sobie, jaki czas potrzebny jest na przeprowadzenie negocjacji, dopięcie szczegółów projektu a w końcu podpisanie umowy o dofinansowaniu pro Grant Agreement (GA). Na Rysunku 7 przedstawiliśmy wykres pudełkowy obrazujący ś Czas Oczekiwania na Kontrakt (COK) w zależności od tematyki projektu. Największym zróżnicowaniem badanej zmiennej charakteryzuje się obszar tematyczny 7.A.SP (Future and emerging Technologies). Charakteryzuje się on również największym rozstępem międzykwartylowym, czyli różnicą pomiędzy trzecim a pierwszym kwartylem. Wynik ten mówi, iż najtrudniej prognozować czas oczekiwania na kontrakty z tego obszaru tematycznego. COK w tym priorytecie waha się od 181 do 955 dni. Pozostałe obszary tematyczne charakteryzują mniej zróżnicowane wartości COK, ze średnią wartością COK wynosząca około 250 dni. Rysunek 7 Wykres pudełkowy przedstawiający Czas Oczekiwania na Kontrakt (COK) Strona 14 z 92

15 4. FINANSOWANIE PROJEKTÓW 4.1. INSTRUMENTY FINANSOWANIA - RODZAJE PROJEKTÓW W zależności od instrumentu finansowania, w ramach którego realizowany jest projekt Komisja Europejska określa maksymalne stawki dofinansowania oraz zasady kalkulacji kosztów projektu. Na Rysunku 8 przedstawiono strukturę projektów z polskim uczestnictwem z podziałem na instrument finansowania. Rysunek 8 Złożone wnioski oraz dofinansowane projekty z polskim uczestnictwem według instrumentu finansowania Złożone w 7.PR wnioski z polskim uczestnictwem o tematyce ICT wedłu typu projektu (instrumentu fiansnowania) Projekty ICT z Polskim uczestnictwem, które otrzymały dofianansowanie w 7.PR według typu projektu (instrumentu dofiansnowania) CP CSA 17 8 NOE 91 CP CSA NOE Większość projektów ICT, w których uczestniczyły polskie zespoły to projekty realizowane w ramach współpracy (collaborative projects) - aż 91% projektów złożonych (739 projektów) oraz 78% projektów dofinansowanych (91 projektów) stanowią projekty zgłoszone do tego systemu finansowania. Projekty CP to projekty realizowane przez wielu partnerów, skupiające się na zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu kompetencji. Projekty te dotyczyć mogą działań na małą lub średnią skalę (STREP), wyróżnia się również projekty integrujące na dużą skalę (IP). W złożonych wnioskach z polskim uczestnictwem przeważały projekty CP-STREP (71% wszystkich projektów), natomiast projekty CP-IP stanowiły jedynie 20% projektów CP. Rozkład projektów w zależności od instrumentów finansowania w szczegółowych priorytetach tematycznych przedstawiony został dla wniosków na Rysunku 9 natomiast dla dofinansowanych projektów na Rysunku 10. Kolejną grupą projektów (7% złożonych wniosków i 15% dofinansowanych projektów) są projekty należące do działań koordynacyjnych i wspierających (Coordination and support action). Działania ania koordynacyjne (3% wszystkich projektów) skupiają się na promocji i wspieraniu sieci współpracy oraz na koordynowaniu działalności badawczej i innowacyjnej. Działania wspierające (stanowiące 4% wszystkich złożonych wniosków), mają pobudzać jednostki uczestniczące w programie ramowym do współpracy w ramach silnych międzyregionalnych klastrów badawczych UE. W ramach projektów CSA występują projekty ERA-PLUS, które mają charakter polityczny i polegają na wspieraniu i koordynacji politykii badawczo-rozwojowej. Wśród złożonych w 7.PR wniosków z polskim uczestnictwem wystąpił jeden projekt o tym charakterze. Strona 15 z 92

16 Ostatnią grupą klasyfikacji polskich projektów ICT są sieci doskonałości (Networks of excellence), czyli projekty których celem jest tworzenie trwałej i postępującej integracji działań naukowych w ramach sieci przy jednoczesnym rozwoju wiedzy w kluczowych dla rozwoju UE dziedzinach. W 7. Programie Ramowym po 219 konkursach zgłoszono 22 projekty finansowane w ramach NOE (co stanowiło 3% złożonych projektów), spośród których dofinansowano 8 projektów (7% wszystkich projektów, które uzyskały granty). Rysunek 9 Złożone wnioski projektowe z co najmniej jednym polskim zespołem wg instrumentu finansowania 7.A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP CP-FS-INFSO CP-IP CSA-CA CSA-ERA-PLUS CSA-SA NOE 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rysunek 10 Dofinansowane projekty z co najmniej jednym polskim zespołem wg instrumentu finansowania 7.A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP CP CSA NOE 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4.2. OTRZYMANE DOFINANSOWANIE Rysunki 11 i 12 zawierają dane dotyczące otrzymanego dofinansowania w umowach grantowych. Dane przedstawione zostały w podziale na konkursy ICT oaz konkursy łączone z obszarem ICT. Trzy, spośród wymienionych konkursów, zakwalifikowane zostały do innych priorytetów tematycznych: Strona 16 z 92

17 Konkursy o identyfikatorach FP NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB oraz FP NMP-ICT-FoF przyporządkowane zostały do obszaru tematycznego: Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne; Konkurs o identyfikatorze FP7-ICT-SEC zakwalifikowano jako konkurs priorytetu tematycznego Bezpieczeństwo. Rysunek 11 przedstawia wysokość dofinansowania uzyskanego przez polskie zespoły, aplikujące o grant w poszczególnych konkursach. Polskie zespoły uzyskały łącznie największe dofinansowanie w konkursach FP7-ICT (prawie 8,7 mln ) oraz FP7-ICT (ponad 7,4 mln ). Rysunek 11 Dofinansowanie (w ) otrzymane przez polskie zespoły w konkursach obszaru tematycznego ICT oraz w konkursach łączonych z ICT Rysunek 12 zawiera dane dotyczące średniego dofinansowania otrzymanego przez polskie zespoły w konkursach ICT oraz konkursach łączonych z innymi priorytetami. Średnie dofinansowanie na uczestnika wahało się od 66 tyś euro do 355 tyś euro. Najwyższe średnie dofinansowanie charakteryzowało konkurs FP7-ICT-2009-C. Rysunek 12 Średnie dofinansowanie (w ) przypadające na jeden polski zespół wg konkursów obszaru tematycznego ICT oraz konkursów łączonych z ICT Strona 17 z 92

18 4.3. POLSKIE UCZESTNICTWO W PODZIALE TEMATYCZNYM W Tabeli 6 przedstawiony został udział polskich zespołów w 7.PR, uwzględniając podział tematyczny obszaru ICT. Wartym zauważenia jest fakt, że spośród 71 wniosków, w których opolskie zespoły ubiegały się o koordynację, jedynie 5 uzyskało dofinansowanie. Wiąże się to z jakością merytorycznego przygotowania składanych wniosków projektowych. Wstępna analiza tego problemu przedstawiona została w Rozdziale 5 niniejszego opracowania. Tabela 6 Informacje o polskich uczestnikach i projektach, w których uczestniczyli w podziale na szczegółowe obszary tematyczne Obszar tematyczny Dofinansowane projekty Razem projekty uczestnicy koordynacje uczestnictwa Złożone wnioski Razem wnioski uczestnicy koordynacje uczestnictwa Pervasive and Trustworthy network and service 7.A.SP infrastructures A.SP Cognitive systems, interaction, robotics A.SP Components, systems, engineering A.SP Digital libraries and content A.SP Towards sustainable and personalised healthcare ICT for mobility, environmental sustainability and energy 7.A.SP efficiency A.SP ICT for Independent Living, Inclusion and Governance A.SP Future and emerging technologies A.SP Horizontal support actions Contribution of the ICT Theme to Public-Private Partnerships 7.A.SP for R&D in the European Economic Recovery Plan Razem Rysunki 13 i 14 zawierają dane dotyczące dofinansowania polskich zespołów uwzględniając podział na szczegółowe obszary tematyczne projektów. Na podstawie Rysunku 13, wnioskować można, że największą ilością uzyskanych środków finansowych charakteryzuje się obszar 7.A.SP (Pervasive and Trustworthy network and service infrastructures). Polskie zespoły otrzymały również duże wsparcie finansowe Komisji Europejskiej odnoszące się do projektów z obszarów 7.A.SP (Components, systems, engineering) oraz 7.A.SP (Future and emerging Technologies).) Strona 18 z 92

19 Rysunek 13 Otrzymane przez polskie zespoły dofinansowanie w projektach ICT według obszarów tematycznych Rysunek 14 przedstawia średnie dofinansowanie przypadające na jeden zespół uczestniczący w projektach wyróżnionych priorytetów. Średnie wartości grantów są zbliżone dla większości priorytetów. Wartość najwyższą uzyskał priorytet 7.A.SP (Cognitive systems, interaction, robotics), natomiast średnio najmniej uzyskały polskie zespoły w projektach priorytetu 7.A.SP (Horizontal support actions). Rysunek 14 Średnie dofinansowanie otrzymane przez polskie zespoły w projektach obszaru ICT Strona 19 z 92

20 5. OCENA WNIOSKÓW Z POLSKIM UCZESTNICTWEM Ocena wniosków przez specjalistów Komisji Europejskiej przebiega w kilku etapach. Złożone wnioski oceniane są najpierw pod względem znaczenia dla realizacji celów danego programu, uzyskując wstępną ocenę eksperta (eligible/ineligible). Kolejnym krokiem jest punktowa ocena wniosków. Aby wniosek nie został odrzucony, suma punktów z trzech kategorii oceny (kategorie wyszczególnione na Rysunku 16) musi być większa od ustalonego progu kwalifikacyjnego. Dla ICT wartość ta wynosi 10, 5 punktów, jednak uzyskanie takiego wyniku nie jest gwarancją otrzymania dofinansowania. Na podstawie uzyskanej oceny punktowej, tworzony jest ranking, według którego wniosek może znaleźć się na liście głównej (mainlist) lub na liście rezerwowej. Rysunek 15 przedstawia statystyki dotyczące polskich wniosków złożonych w konkursach ICT oraz konkursach łączonych z ICT, na poszczególnych etapach oceny w ramach konkursów ICT. Najwięcej wniosków złożonych zostało w konkursie FP7-ICT , natomiast konkurs łączony FP NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB charakteryzował się 100% sukcesem (z 2 złożonych wniosków oba znalazły się na liście głównej). Rysunek 15 Złożone wnioski projektowe na poszczególnych etapach oceny według konkursów, w których zostały zgłoszone FP7-ICT-SEC FP7-ICT-2009-C FP7-ICT FP7-ICT FP7-ICT-2007-C FP7-ICT FP7-ICT FP7-ICT FP NMP-ENV-ENERGY- Wszystkie zgłoszone projekty Projekty, które przeszły wstepną ocenę (eligible) Projekty, które otrzymały ocenę powyżej progu kwalifikacyjnego Projekty, które znalazły się na liście głównej (mainlist) Na podstawie danych z bazy CIRCA (dane uwzględniają również szósty konkurs FP7-ICT , dla którego dane nie zostały jeszcze opublikowane przez KE w bazie ecorda) na Rysunku 16 przedstawiono statystyki oceny wniosków zgłoszonych w konkursach ICT. Za minimalną akceptowalną wartość punktową w każdej z kategorii uznaje się 3 punkty, przy czym łączna wartość punktów musi przekroczyć wartość progu kwalifikacyjnego, wynoszącą dla ICT 10,5 punktów. Polskie wnioski najlepszy wynik uzyskały w drugiej kategorii oceny: 47 (65%) złożonych wniosków otrzymało ocenę większą lub równą 3. Najmniej satysfakcjonujący wynik charakteryzuje kategorię pierwszą: doskonałość naukowa lub technologiczna, jedynie 30 (42%) wniosków uzyskało ocenę większą lub równą 3. Strona 20 z 92

WIELKOPOLSKA I LUBUSKIE W 7. PR Regiony z dużym potencjałem badawczym

WIELKOPOLSKA I LUBUSKIE W 7. PR Regiony z dużym potencjałem badawczym Polska i nasz region w 7.PR WIELKOPOLSKA I LUBUSKIE W 7. PR Regiony z dużym potencjałem badawczym 3. miejsce w kraju, z liczbą 236 zespołów uczestniczących w projektach z 7. Programu Ramowego UE. Sukces

Bardziej szczegółowo

Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie

Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie Szkolenie, Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Transport

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Transport Dzień informacyjny konkursów 2015 w wyzwaniu Smart, green and integrated transport w programie Horyzont 2020 Transport drogowy Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Transport Prelegent: Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Aeronautyka

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Aeronautyka Dzień informacyjny konkursów 2015 w wyzwaniu Smart, green and integrated transport w programie Horyzont 2020 Transport lotniczy Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Aeronautyka Prelegent: Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Struktura wniosku projektowego w Programie

Struktura wniosku projektowego w Programie Dzień Informacyjny dla 5 konkursu (CIP-ICT PSP-2011-5) Warszawa, 10.02.2011 Struktura wniosku projektowego w Programie CIP-ICT ICT PSP Kryteria i proces oceny wniosków Andrzej J. Galik Aleksandra Ihnatowicz

Bardziej szczegółowo

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r.

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. ETIUDA 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. Konkurs ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich został ogłoszony po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 roku. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Udział zespołów polskich w Programie Ramowym Horyzont 2020

Udział zespołów polskich w Programie Ramowym Horyzont 2020 Prezydium KRASP Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków, 3 marca 2016 r. Udział zespołów polskich w Programie Ramowym Horyzont 2020 Współpraca Uczelnie-KPK Zygmunt Krasiński Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Horyzont 2020. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Horyzont 2020 Warszawa, 16 Grudnia 2013 r. " European Union, 2013 Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Informacje o programie Prelegenci: Joanna Niedziałek Krajowy

Bardziej szczegółowo

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2014 r. 14 czerwca 2013 r. Narodowe Centrum Nauki po raz piąty ogłosiło konkurs HARMONIA na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator Kontekst Badania wskazują, iż przedsiębiorstwa posiadające zróżnicowany skład najwyższych

Bardziej szczegółowo

Struktura wniosku projektowego

Struktura wniosku projektowego Dzień Informacyjny dla 6 konkursu ICT Warszawa, 24.11.2009 Struktura wniosku projektowego Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej. Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności. Andrzej J. Galik

Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej. Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności. Andrzej J. Galik Dzień Informacyjny dla 6 konkursu ICT (FP7-ICT-2009-6) Warszawa, 24 listopada 2009 Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności Andrzej

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa. w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik Wrocław, 4 listopada 2014

Zasady uczestnictwa. w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik Wrocław, 4 listopada 2014 Zasady uczestnictwa w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik Wrocław, 4 listopada 2014 Horyzont 2020 - finansowanie badań i innowacji innowacyjność konkurencyjność Struktura Programu 35000 30000 25000 Horyzont

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd?

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej VIII Konferencja Krakowska 15-16 czerwca 2015 roku Ranking

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw małych, średnich i dużych

Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw małych, średnich i dużych Warszawa, 15 marca 2016 Dzień Informacyjny Horyzont 2020 dla Przedsiębiorstw Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw małych, średnich i dużych Katarzyna Walczyk-Matuszyk Zastępca Dyrektora Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI

KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2013 r. 15 czerwca 2012 roku Narodowe Centrum Nauki po raz trzeci ogłosiło konkurs MAESTRO przeznaczony dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze

Bardziej szczegółowo

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw. http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.pdf Skrajne ubóstwo Skrajne ubóstwo dochody poniżej 443 zł

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z uczestnictwa w Programach Ramowych UE

Doświadczenia z uczestnictwa w Programach Ramowych UE www.comarch.pl Doświadczenia z uczestnictwa w Programach Ramowych UE Grzegorz Kołodziej Kierownik Biuro Funduszy Europejskich Warszawa 19 lutego 2008 r COMARCH S.A. profil firmy Jedna z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Program dla Europy Środkowej 2007-2013

Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Warszawa, 15 stycznia 2014 r. Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Teresa Marcinów Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Obszar programu UE Polska, Republika Czeska,

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE

Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE Gdynia, 29.03.2007 Dlaczego? MŚP stanowią 99% firm działających na terenie Europy wytwarzają 67% PKB w Europie generują 55% miejsc pracy w sektorze prywatnym i

Bardziej szczegółowo

Partnerzy w konsorcjum? Anna Łukaszkiewicz- Kierat Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska

Partnerzy w konsorcjum? Anna Łukaszkiewicz- Kierat Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Jak znaleźć partnera? Serwis Partners Określenie potrzeb do realizacji projektu Pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? Rodzaj projektu? Koordynacja czy partnerstwo? Partnerzy w konsorcjum? Anna Łukaszkiewicz-

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania t e c h n o l o g i i informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła Podstawa prawna: Uchwała Nr 40/2012 Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Założenia oraz struktura programu ramowego UE HORYZONT 2020

Założenia oraz struktura programu ramowego UE HORYZONT 2020 2014-2020 perspektywa finansowa UE dla przedsiębiorczości i innowacji szansa na rozwój i możliwości finansowania Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 27 marca 2014 Założenia oraz struktura programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17-18 czerwca 2013

Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Szkolenie dla Koordynatorów Wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Plan prezentacji Wstępne

Bardziej szczegółowo

Q2 2015 RYNEK NAZW DOMENY.PL SZCZEGÓŁOWY RAPORT NASK ZA DRUGI KWARTAŁ 2015 ROKU

Q2 2015 RYNEK NAZW DOMENY.PL SZCZEGÓŁOWY RAPORT NASK ZA DRUGI KWARTAŁ 2015 ROKU RYNEK NAZW DOMENY.PL Q2 2015 SZCZEGÓŁOWY RAPORT NASK ZA DRUGI KWARTAŁ 2015 ROKU Tekst i redakcja: Izabela Domagała, Katarzyna Sobczyk, Anna Gniadek, Paweł T. Goławski Informacje przygotowane i opracowane

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, powiedział: Chociaż obserwujemy pewne

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem EURYDICE Nowości Wydawnicze Sieci Eurydice Nr 21 lipiec 2011 Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno- -komunikacyjnych w szkołach w Europie Wydanie 2011 Technologie

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz Zespół ICT KPK

Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz Zespół ICT KPK Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz Zespół KPK Siećnarodowych punktów kontaktowych wfp7i H2020 Wsparcie wnioskodawców projektów Od pomysłu do skutecznego złożenia wniosku Kim jesteśmy? Międzynarodowa sieć

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network. Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r.

Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network. Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r. Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r. Największa na świecie sieć non profit wspierająca MŚP w internacjonalizacji 60 krajów: Europa, Azja, Ameryka Płd.

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB 14-15 maja 2015,

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Konkurs Partnerstwa strategiczne to jest konkurs! Nie każdy wnioskodawca otrzyma dofinansowanie. Wygrywają

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa tel: +48 22 24 42 858 fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbir.gov.pl Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego?

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Irena E.Kotowska Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Ekonomia w Muzeum Warszawa, 2.04.2012 Przemiany struktur wieku ludności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Ekspert Horizon2020: doświadczenie z oceny wniosków

Ekspert Horizon2020: doświadczenie z oceny wniosków Ekspert Horizon2020: doświadczenie z oceny wniosków dr inż. Wojciech Wiza Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Doświadczenie Ocena wniosków 7 PR i H2020 Ocena wniosków

Bardziej szczegółowo

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego KAROLINA ŁUKASZCZYK Europejska Sieć Migracyjna quasi agencja unijna (KE + krajowe punkty kontaktowe), dostarcza aktualnych,

Bardziej szczegółowo

2) JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health finansowanie badań w obszarze przetwórstwa żywności

2) JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health finansowanie badań w obszarze przetwórstwa żywności Konkursy NCBR 1) Konkurs EUREKA dla konsorcjów międzynarodowych- finansowanie badań rozwojowych o dowolnej tematyce z zakresu nauk ścisłych. Data zamknięcia naboru wniosków: 30 maja 2015r. Projekty muszą

Bardziej szczegółowo

JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ

JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ UNIA EUROPEJSKA I POLSKA WE WSPIERANIU NISKOEMISYJNEJ GOSPODARKI: PLANY DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) WARSZAWA, 28 MAJA 2014 R. JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ W MIASTACH I GMINACH NOWE NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Od badań do wdrożeń. Wsparcie dla projektów ekoinnowacyjnych w Europejskich Programach Ramowych

Od badań do wdrożeń. Wsparcie dla projektów ekoinnowacyjnych w Europejskich Programach Ramowych Katowice, 23.03.2012 Od badań do wdrożeń. Wsparcie dla projektów ekoinnowacyjnych w Europejskich Programach Ramowych Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB)

XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB) XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB) Pozyskiwanie i realizacja projektów HORYZONT 2020 we współpracy z przemysłem Proces oceny projektów Małgorzata Świderska

Bardziej szczegółowo

SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO

SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Zwalczanie opóźnień w płatnościach handlowych 26 czerwca 2013 roku PREZENTACJA Title of the

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie wniosku (planowanie projektu)

Przygotowywanie wniosku (planowanie projektu) 7. Program Ramowy: (planowanie projektu) dr Jacek Firlej Uruchamianie projektu w 7PR algorytm postępowania Pomysł na projekt czy odpowiedni dla 7PR? Trudności w realizowaniu pomysłu w ramach 7PR: - ograniczona

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować poprawny wniosek do 7PR praktyczne porady i wskazówki

Jak przygotować poprawny wniosek do 7PR praktyczne porady i wskazówki Seminarium 7PR na rzecz badań i rozwoju technologicznego Warszawa, 30 czerwca 2008 r. Jak przygotować poprawny wniosek do 7PR praktyczne porady i wskazówki Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Dzień informacyjny. Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw. Warszawa, 15 marca 2016. Michał Duda

Dzień informacyjny. Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw. Warszawa, 15 marca 2016. Michał Duda Warszawa, 15 marca 2016 Dzień informacyjny Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw Michał Duda Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN www.kpk.gov.pl W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

KONKURS ETIUDA 2 STATYSTYKI

KONKURS ETIUDA 2 STATYSTYKI KONKURS ETIUDA 2 ATYYKI Rozstrzygnięcie: czerwiec 2014 r. dyscyplin (,, ). W związku z tym, analiza wartości obu tych wskaźników została przeprowadzona na dwóch poziomach: ogółem dla całego konkursu oraz

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Wymiana Pracowników IRSES. Program Ludzie w 7.PR. Zasady i cele akcji

Międzynarodowa Wymiana Pracowników IRSES. Program Ludzie w 7.PR. Zasady i cele akcji Międzynarodowa Wymiana Pracowników IRSES Program Ludzie w 7.PR Zasady i cele akcji Ludzie Stypendia Marie Curie Szkolenie początkujących naukowców Sieci Marie Curie Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzyregionalna w ramach inicjatywy INTERREG III C na przykładzie wybranych projektów. Przemysław Kniaziuk. JTS INTERRREG IIIC East

Współpraca międzyregionalna w ramach inicjatywy INTERREG III C na przykładzie wybranych projektów. Przemysław Kniaziuk. JTS INTERRREG IIIC East Współpraca międzyregionalna w ramach inicjatywy INTERREG III C na przykładzie wybranych projektów Przemysław Kniaziuk JTS INTERRREG IIIC East Łączymy regiony Europejskie regiony połączone są widoczną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn.: Kompetencja UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ w kontekście Europejskiego Roku Aktywności

Bardziej szczegółowo

KONKURS SONATA BIS 3 STATYSTYKI

KONKURS SONATA BIS 3 STATYSTYKI KONKURS SONATA BIS 3 ATYYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2014 r. SONATA BIS 3 jest to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Justyna Kulawik European Commission Enterprise and Industry Trochę historii sieć Euro Info Centres (EIC) Sieć Euro Info Centres powstała w

Bardziej szczegółowo

WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI

WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI Warszawa, 9. marca 2010 r. Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o., właściciel serwisu inwestycyjno-przetargowego

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu e-akademia Przyszłości. Postanowienia ogólne

Regulamin rekrutacji uczestników projektu e-akademia Przyszłości. Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji uczestników projektu e-akademia Przyszłości Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa szczegółowe kryteria i tryb przeprowadzania naboru szkół, nauczycieli i uczniów do projektu e-akademia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE

Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE Dzień Informacyjny ICT Warszawa, 19 grudnia 2007 Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE Krzysztof Trojanowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie.

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie. REGULAMIN PROWADZENIA NABORU I UDZIAŁU MSP W PROJEKCIE PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych 1 Regulamin. 1. Regulamin określa sposób i zasady

Bardziej szczegółowo

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020 Agenda Perspektywa 2014-2020 Krajowe programy operacyjne Procedury ubiegania się o dotacje Nowa perspektywa 2014-2020 23 maja 2014

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 1 STATYSTYKI

KONKURS OPUS 1 STATYSTYKI Wskaźnik sukcesu, obliczany zarówno na podstawie stosunku liczby KONKURS OPUS 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: październik 2011 r. OPUS to konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu Katarzyna Maciejewska Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu DEFINICJE ŚWIADOMOŚCI Świadomość: zdolność człowieka do zdawania sobie sprawy ze swego istnienia i z tego co jest przedmiotem jego

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

II POSIEDZENIE ZESPOŁU

II POSIEDZENIE ZESPOŁU Posiedzenie zespołu ds. opracowania projektu krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania II POSIEDZENIE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 2. lipca 2009 r. Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. opracowała raport, w którym przeanalizowano i podsumowano

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

Rola partnerów przemysłowych w projekcie TALOS

Rola partnerów przemysłowych w projekcie TALOS Rola partnerów przemysłowych w projekcie TALOS mgr Aleksandra Bukała Zastępca Kierownika Ośrodka Systemów Bezpieczeństwa Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Informacje ogólne 7. Program Ramowy Badań

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP 2012-13_General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY RAPORT NASK ZA TRZECI KWARTAŁ 2013 ROKU

SZCZEGÓŁOWY RAPORT NASK ZA TRZECI KWARTAŁ 2013 ROKU SZCZEGÓŁOWY RAPORT NASK ZA TRZECI KWARTAŁ ROKU RYNEK NAZW DOMENY.PL Tekst i redakcja: Alina Wiśniewska-Skura Izabela Domagała Paweł T. Goławski Informacje przygotowane i opracowane na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 30.04.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki spójności monitorowane w ramach zrównoważonego rozwoju na przykładzie Szwajcarii

Wskaźniki spójności monitorowane w ramach zrównoważonego rozwoju na przykładzie Szwajcarii Wskaźniki spójności monitorowane w ramach zrównoważonego rozwoju na przykładzie Szwajcarii Plan Mariola Zalewska Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Wstęp- Tworzenie ram spójności dla krajów UE

Bardziej szczegółowo

RISE (Research and Innovation Staff Exchange) jak wspierać mobilność między światem nauki i przemysłem oraz krajami trzecimi

RISE (Research and Innovation Staff Exchange) jak wspierać mobilność między światem nauki i przemysłem oraz krajami trzecimi Politechnika Śląska 28 luty 2014 RISE (Research and Innovation Staff Exchange) jak wspierać mobilność między światem nauki i przemysłem oraz krajami trzecimi Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu

Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu Plan Rozwój innowacyjności 7. Program Ramowy UE struktura i projekty Platformy Technologiczne Zasady Uczestnictwa Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Q1 2013. Rynek Nazw Domeny.PL. Szczegółowy Raport Nask Za Pierwszy Kwartał 2013 Roku

Q1 2013. Rynek Nazw Domeny.PL. Szczegółowy Raport Nask Za Pierwszy Kwartał 2013 Roku Szczegółowy Raport Nask Za Pierwszy Kwartał 2013 Roku Rynek Nazw Domeny.PL Q1 2013 Tekst i redakcja: Alina Wiśniewska-Skura Izabela Domagała Paweł T. Goławski Informacje przygotowane i opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Szkolenie Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo