Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki dla obszaru tematycznego ICT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki dla obszaru tematycznego ICT"

Transkrypt

1

2 Opracowane przez: mgr Martę Rószkiewicz mgr inŝ. Andrzeja J Galika Wydanie uzupełnione Warszawa, luty 2011 r. Strona 2 z 92

3 Treść: 1. Przedmiot raportu Źródło danych Informacje ogólne Współpraca Międzynarodowa Czas oczekiwania na kontrakt Finansowanie Projektów Instrumenty finansowania - rodzaje projektów Otrzymane dofinansowanie Polskie uczestnictwo w podziale tematycznym Ocena wniosków z polskim uczestnictwem Polskie uczestnictwa w podziale geograficznym Profil polskich uczestników Typ organizacji Udział przemysłu w projektach ICT Szczegółowa Analiza uczestników poszczególnych priorytetów tematycznych Pervasive and Trustworthy network and service infrastructures (SP ) Cognitive systems, interaction, robotics (SP ) Components, systems, engineering (SP ) Digital libraries and content (SP ) Towards sustainable and personalised healthcare (SP ) ICT for mobility, environmental sustainability and energy efficiency (SP ) ICT for Independent Living, Inclusion and Governance (SP ) Future and emerging technologies (SP ) Horizontal support actions (SP ) Contribution of the ICT Theme to Public-Private Partnerships for R&D in the European Economic Recovery Plan (SP ) Załącznik 1. Akronimy i tytuły realizowanych projektów według priorytetów tematycznych ICT Załącznik 2. Koordynatorzy projektów według priorytetów tematycznych ICT Rysunki: Rysunek 1 Zespoły uczestniczące w zgłoszonych wnioskach oraz dofinansowanych projektach obszaru tematycznego ICT w układzie UE15 /UE Rysunek 2 Zgłoszone wnioski oraz dofinansowane projekty obszaru tematycznego ICT wg krajów w układzie UE15/UE Rysunek 3 Średnia liczba zespołów uczestniczących z danego kraju przypadająca na projekt ICT... 9 Rysunek 4 Koordynacje projektów ICT... 9 Rysunek 5 Liczba zespołów z danego kraju przypadająca na projekt koordynowany przez ten sam kraj Rysunek 6 Zależność pomiędzy rozdysponowanym dofinansowaniem w projektach ICT a procentem beneficjentów, którzy to dofinansowanie otrzymali Rysunek 7 Wykres pudełkowy przedstawiający Czas Oczekiwania na Kontrakt (COK) Rysunek 8 Złożone wnioski oraz dofinansowane projekty z polskim uczestnictwem według instrumentu finansowania Rysunek 9 Złożone wnioski projektowe z co najmniej jednym polskim zespołem wg instrumentu finansowania Rysunek 10 Dofinansowane projekty z co najmniej jednym polskim zespołem wg instrumentu finansowania Rysunek 11 Dofinansowanie (w ) otrzymane przez polskie zespoły w konkursach obszaru tematycznego ICT oraz w konkursach łączonych z ICT Rysunek 12 Średnie dofinansowanie (w ) przypadające na jeden polski zespół wg konkursów obszaru tematycznego ICT oraz konkursów łączonych z ICT Rysunek 13 Otrzymane przez polskie zespoły dofinansowanie w projektach ICT według obszarów tematycznych Rysunek 14 Średnie dofinansowanie otrzymane przez polskie zespoły w projektach obszaru ICT Rysunek 15 Złożone wnioski projektowe na poszczególnych etapach oceny według konkursów, w których zostały zgłoszone Rysunek 16 Projekty z polskim koordynatorem, zgłoszone w konkursach ICT w trzech ocenianych kategoriach Rysunek 17 Udział polskich zespołów w projektach ICT wg podziału na województwa Rysunek 18 Liczba połączeń przedstawiająca intensywność współpracy polskich zespołów skupionych w dużych ośrodkach miejskich24 Rysunek 19 Ośrodki naukowe skupione w dużych miastach Polski skupiające uczestników projektów 7.PR z wyszczególnieniem szczegółowych obszarów tematycznych ICT Rysunek 20 Polskie zespoły w złożonych wnioskach w podziale na typ organizacji oraz funkcję pełnioną w projekcie Rysunek 21 Polskie zespoły uczestniczące w dofinansowanych projektach w podziale na typ organizacji oraz funkcję pełnioną w projekcie Rysunek 22 Polskie zespoły uczestniczące w 7. Programie Ramowym w podziale według statusu MŚP Rysunek 23 Liczba uczestnictw danej organizacji w projektach ICT o tematyce priorytetu Pervasive and Trustworthy network and service infrastructures Strona 3 z 92

4 Rysunek 24 Liczba połączeń przedstawiająca intensywność współpracy liderów priorytetu tematycznego Pervasive and Trustworthy network and service infrastructures Rysunek 25 Liczba uczestnictw danej organizacji w projektach ICT o tematyce priorytetu Cognitive systems, interaction, robotics Rysunek 26 Liczba połączeń przedstawiająca intensywność współpracy liderów priorytetu tematycznego Cognitive systems, interaction, robotics Rysunek 27 Liczba uczestnictw danej organizacji w projektach ICT o tematyce priorytetu Components, systems, engineering Rysunek 28 Liczba połączeń przedstawiająca intensywność współpracy liderów priorytetu tematycznego Components, systems, engineering Rysunek 29 Liczba uczestnictw danej organizacji w projektach ICT o tematyce priorytetu Digital libraries and content Rysunek 30 Liczba połączeń przedstawiająca intensywność współpracy liderów priorytetu tematycznego Digital libraries and content 35 Rysunek 31 Liczba uczestnictw danej organizacji w projektach ICT o tematyce priorytetu Towards sustainable and personalised healthcare Rysunek 32 Liczba połączeń przedstawiająca intensywność współpracy liderów priorytetu tematycznego Towards sustainable and personalised healthcare Rysunek 33 Liczba uczestnictw danej organizacji w projektach ICT o tematyce priorytetu ICT for mobility, environmental sustainability and energy efficiency Rysunek 34 Liczba połączeń przedstawiająca intensywność współpracy liderów priorytetu tematycznego ICT for mobility, environmental sustainability and energy efficiency Rysunek 35 Liczba uczestnictw danej organizacji w projektach ICT o tematyce priorytetu ICT for Independent Living, Inclusion and Governance Rysunek 36 Liczba połączeń przedstawiająca intensywność współpracy liderów priorytetu tematycznego ICT for Independent Living, Inclusion and Governance Rysunek 37 Liczba uczestnictw danej organizacji w projektach ICT o tematyce priorytetu Future and emerging technologies Rysunek 38 Liczba połączeń przedstawiająca intensywność współpracy liderów priorytetu tematycznego Future and emerging technologies Rysunek 39 Liczba uczestnictw danej organizacji w projektach ICT o tematyce priorytetu Horizontal support actions Rysunek 40 Liczba połączeń przedstawiająca intensywność współpracy liderów priorytetu tematycznego Horizontal support actions 45 Rysunek 41 Liczba uczestnictw danej organizacji w projektach ICT o tematyce priorytetu Contribution of the ICT Theme to Public- Private Partnerships for R&D in the European Economic Recovery Plan Rysunek 42 Liczba połączeń przedstawiająca intensywność współpracy liderów priorytetu tematycznego Contribution of the ICT Theme to Public-Private Partnerships for R&D in the European Economic Recovery Plan Tabele: Tabela 1 Informacje o złożonych wnioskach i dofinansowanych projektach w rozbiciu na lata... 7 Tabela 2 Informacje o złożonych wnioskach i dofinansowanych projektach z udziałem zespołów z Polski... 7 Tabela 3 Liczba zespołów z danego kraju przypadająca na projekt koordynowany przez ten sam kraj Tabela 4 Zależność pomiędzy rozdysponowanym dofinansowaniem w projektach ICT a procentem beneficjentów, którzy to dofinansowanie otrzymali Tabela 5 Liczba połączeń symbolizujących współpracę zespołów z dwóch krajów w projektach ICT oraz projektach konkursów łączonych z ICT Tabela 6 Informacje o polskich uczestnikach i projektach, w których uczestniczyli w podziale na szczegółowe obszary tematyczne 18 Tabela 7 Najczęściej stosowane komentarze przy ocenie wniosków ICT koordynowanych przez polskie zespoły, dla projektów, które w poszczególnych kategoriach nie uzyskały wartości progowej 3 punktów Tabela 8 Polskie zespoły uczestniczące w 7. PR w podziale na województwa i rolę w projekcie Tabela 9 Uczestnicy dofinansowanych projektów ICT 7. Programu Ramowego w podziale na szczegółowe obszary tematyczne Tabela 10 Dane dotyczące współpracy liderów priorytetu tematycznego Pervasive and Trustworthy network and service infrastructures Tabela 11 Polscy uczestnicy priorytetu tematycznego Pervasive and Trustworthy network and service infrastructures Tabela 12 Dane dotyczące współpracy liderów priorytetu tematycznego Cognitive systems, interaction, robotics Tabela 13 Polscy uczestnicy priorytetu tematycznego Cognitive systems, interaction, robotics Tabela 14 Dane dotyczące współpracy liderów priorytetu tematycznego Components, systems, engineering Tabela 15 Polscy uczestnicy priorytetu tematycznego Components, systems, engineering Tabela 16 Dane dotyczące współpracy liderów priorytetu tematycznego Digital libraries and kontent Tabela 17 Polscy uczestnicy priorytetu tematycznego Digital libraries and content Tabela 18 Dane dotyczące współpracy liderów priorytetu tematycznego Towards sustainable and personalised Healthcare Tabela 19 Polscy uczestnicy priorytetu tematycznego Towards sustainable and personalised healthcare Tabela 20 Dane dotyczące współpracy liderów priorytetu tematycznego ICT for mobility, environmental sustainability and energy efficiency Tabela 21 Polscy uczestnicy priorytetu tematycznego ICT for mobility, environmental sustainability and energy efficiency Tabela 22 Dane dotyczące współpracy liderów priorytetu tematycznego ICT for Independent Living, Inclusion and Governance Tabela 23 Polscy uczestnicy priorytetu tematycznego ICT for Independent Living, Inclusion and Governance Tabela 24 Dane dotyczące współpracy liderów priorytetu tematycznego Future and emerging Technologies Tabela 25 Polscy uczestnicy priorytetu tematycznego Future and emerging technologies Tabela 26 Dane dotyczące współpracy liderów priorytetu tematycznego Horizontal support actions Tabela 27 Polscy uczestnicy priorytetu tematycznego Horizontal support actions Strona 4 z 92

5 Tabela 28 Dane dotyczące współpracy liderów priorytetu tematycznego Contribution of the ICT Theme to Public-Private Partnerships for R&D in the European Economic Recovery Plan Tabela 29 Polscy uczestnicy priorytetu tematycznego Contribution of the ICT Theme to Public-Private Partnerships for R&D in the European Economic Recovery Plan Tabela 30 Szczegółowe obszary tematyczne priorytetu ICT, w ramach których polskie zespoły otrzymały dofinansowanie Tabela 31 Akronimy i tytuły realizowanych projektów priorytetu tematycznego Pervasive and Trustworthy network and service infrastructures Tabela 32 Akronimy i tytuły realizowanych projektów priorytetu tematycznego Cognitive systems, interaction, robotics Tabela 33 Akronimy i tytuły realizowanych projektów priorytetu tematycznego Components, systems, engineering Tabela 34 Akronimy i tytuły realizowanych projektów priorytetu tematycznego Digital libraries and content Tabela 35 Akronimy i tytuły realizowanych projektów priorytetu tematycznego Towards sustainable and personalised healthcare 65 Tabela 36 Akronimy i tytuły realizowanych projektów priorytetu tematycznego ICT for mobility, environmental sustainability and energy efficiency Tabela 37 Akronimy i tytuły realizowanych projektów priorytetu tematycznego ICT for Independent Living, Inclusion and Governance Tabela 38 Akronimy i tytuły realizowanych projektów priorytetu tematycznego Future and emerging Technologies Tabela 39 Akronimy i tytuły realizowanych projektów priorytetu tematycznego Horizontal support actions Tabela 40 Akronimy i tytuły realizowanych projektów priorytetu tematycznego Contribution of the ICT Theme to Public-Private Partnerships for R&D in the European Economic Recovery Plan Tabela 41 Koordynatorzy projektów priorytetu tematycznego Pervasive and Trustworthy network and service infrastructures Tabela 42 Koordynatorzy projektów priorytetu tematycznego Cognitive systems, interaction, robotics Tabela 43 Koordynatorzy projektów priorytetu tematycznego Components, systems, engineering Tabela 44 Koordynatorzy projektów priorytetu tematycznego Digital libraries and content Tabela 45 Koordynatorzy projektów priorytetu tematycznego Towards sustainable and personalised healthcare Tabela 46 Koordynatorzy projektów priorytetu tematycznego ICT for mobility, environmental sustainability and energy efficiency. 85 Tabela 47 Koordynatorzy projektów priorytetu tematycznego ICT for Independent Living, Inclusion and Governance Tabela 48 Koordynatorzy projektów priorytetu tematycznego Future and emerging Technologies Tabela 49 Koordynatorzy projektów priorytetu tematycznego Horizontal support actions Tabela 50 Koordynatorzy projektów priorytetu tematycznego Contribution of the ICT Theme to Public-Private Partnerships for R&D in the European Economic Recovery Plan Strona 5 z 92

6 1. PRZEDMIOT RAPORTU Przedstawione w poniższym raporcie informacje dotyczą wniosków (propozycji projektów oraz zgłaszających je zespołów) z obszaru tematycznego ICT (Information & Communication Technology) złożonych w odpowiedzi na 11 ogłoszonych przez KE konkursów 7 Programu Ramowego (7.PR). Intencją autorów tego wydania raportu jest próba przedstawienia polskiego potencjału w priorytecie ICT w zakresie badań i rozwoju przez pryzmat udziału w 7.PR. W celu pokazania wciąż istniejących różnic uczestnictwa i wykorzystania funduszy unijnych z 7.PR większość analiz i raportów przedstawiona została w rozbiciu na kraje starej Unii (EU15) i nowe kraje UE (EU12). Niektóre z zestawień odnoszą się również do krajów stowarzyszonych AC (Associated Countries) lub krajów trzecich, jeśli ich instytucje ICT wchodziły w skład konsorcjów zawiązanych na potrzeby składanych wniosków projektowych. Wydanie 2.0 raportu zostało uzupełnione o spis koordynatorów projektów w ujęciu obszarów tematycznych priorytetu ICT. 2. ŹRÓDŁO DANYCH Opracowanie oparto na danych o wynikach konkursów zapisanych w bazie ecorda FP7 proposals and participants, wydanie r. oraz spisu projektów zakwalifikowanych do dofinansowania zapisanych w bazie ecorda FP7 grant agreements and participants wydanie r. W celu wzbogacenia raportu dane z ecordy uzupełniono o zbiorcze informacje o polskich zespołach koordynujących wnioski projektowe na podstawie Evaluation Summary Reports pochodzących z bazy CIRCA. Wykorzystane raport zawierają szczegóły dotyczące oceny tych wniosków. Uwzględniają również konkurs FP7-ICT Ze względu na mnogość źródeł danych, w raporcie zawarto informację dotyczącą każdej analizy przeprowadzonej na podstawie innej bazy danych niż ecorda. Ponieważ wyżej wymienione bazy danych nie zawierają pełnej informacji o wnioskach i projektach całego roku 2010 nie zostałm on ujęty w statystykach wukładzie rocznym. Natomiast informacje z zamkniętych w 2010 r konkursach uwzględnione zostały w analizach i statystykach szczegółowych. Strona 6 z 92

7 3. INFORMACJE OGÓLNE Tabela 1 zawiera dane o projektach ICT w podziale na lata zgodnie z datą zamknięcia konkursów. Podane liczby uwzględniają konkursy jedno etapowe oraz II etap konkursów dwuetapowych. W analizie nie uwzględniono wniosków, które otrzymały negatywną formalną ocenę KE (ineligible proposals). Współczynniki sukcesu liczone są jako stosunek liczby dofinansowanych zespołów uczestniczących (projektów) do liczby zgłoszonych zespołów (wniosków). Tabela 1 Informacje o złożonych wnioskach i dofinansowanych projektach w rozbiciu na lata Miernik Razem 7.PR 1 Zespoły składające wnioski o dofinansowanie Złożone wnioski Liczba wnioskowanych koordynacji przez kraje EU Liczba wnioskowanych koordynacji przez kraje EU Liczba wnioskowanych koordynacji przez pozostałe kraje Postulowane dofinansowanie Zespoły uczestniczące w dofinansowanych projektach Dofinansowane projekty Realizowane koordynacje przez EU Realizowane koordynacje przez EU Pozostałe realizowane koordynacje Otrzymane dofinansowanie Współczynnik sukcesu dla uczestniczących zespołów 18% 10% 18% 17% Współczynnik sukcesu dla złożonych wniosków 16% 9% 18% 16% Współczynnik sukcesu dla koordynacji EU15 17% 9% 18% 16% Współczynnik sukcesu dla koordynacji EU12 2% 4% 13% 6% Współczynnik sukcesu dla pozostałych koordynacji 9% 7% 15% 11% Współczynnik sukcesu dla dofinansowania 16% 10% 17% 16% Tabela 2 zawiera dane o uczestnictwie polskich zespołów w konkurach ICT w podziale na lata zgodnie z datą zamknięcia konkursów. Tabela 2 Informacje o złożonych wnioskach i dofinansowanych projektach z udziałem zespołów z Polski Miernik Razem 7.PR 1 Polskie zespoły w złożonych wnioskach Złożone wnioski z polskim uczestnictwem Zgłoszone wnioski koordynowane przez polskie zespoły Postulowane dofinansowanie zgłoszone przez polskie zespoły Polskie zespoły uczestniczące w dofinansowanych projektach Dofinansowane projekty z polskim uczestnictwem W kolumnie podsumowującej uwzględniono informacje o konkursach ciągłych ICT (FET), otwartych przez cały okres trwania 7.PR, natomiast dane te nie są uwzględnione w wykazach rocznych. Strona 7 z 92

8 Dofinansowane projekty koordynowane przez polskie zespoły Dofinansowanie uzyskane przez polskie zespoły Współczynnik sukcesu dla uczestnictwa polskich zespołów 13% 6% 14% 13% Współczynnik sukcesu dla projektów z polskim uczestnictwem 15% 7% 15% 14% Współczynnik sukcesu dla dofinansowania polskich zespołów 10% 6% 10% 10% Współczynnik sukcesu dla polskich koordynatorów 6% 8% 9% 7% Rysunki 1 i 2 zawierają dane o uczestnictwie krajów Unii Europejskiej w projektach 7. Programu Ramowego. Dane przedstawione zostały w układzie EU15/EU12. Liderami zarówno wśród uczestników jak i pod względem liczby projektów w których dany kraj uczestniczył są Niemcy. W następnej kolejności Włochy i Wielka Brytania uzyskały najlepsze wyniki udziału w konkursach 7. PR. Wśród krajów UE12 najlepiej sytuuje się Polska, ze zgłoszonymi 1046 zespołami w 816 wnioskach, z czego dofinansowano 136 zespołów uczestniczących w 116 projektach. Rysunek 1 Zespoły uczestniczące w zgłoszonych wnioskach oraz dofinansowanych projektach obszaru tematycznego ICT w układzie UE15 /UE Rysunek 2 Zgłoszone wnioski oraz dofinansowane projekty obszaru tematycznego ICT wg krajów w układzie UE15/UE DE IT UK FR ES EL NL BE AT SE FI PT IE DK LU PL HU RO CZ SI BG CY SK LT EE LV MT Rysunek 3 zawiera informacje o średniej liczbie uczestników z danego kraju przypadającej na realizowany projekt z udziałem organizacji z tego kraju. Dane przedstawione zostały w układzie EU15/EU12, prezentując średnią dla obu tych grup. Prezentowane dane świadczą o częstszej współpracy zespołów z krajów EU15 w ramach wspólnych projektów DE IT UK FR ES EL NL BE AT SE FI PT IE DK LU PL HU RO CZ SI BG CY SK LT EE LV MT Strona 8 z 92

9 Rysunek 3 Średnia liczba zespołów uczestniczących z danego kraju przypadająca na projekt ICT 2,5 2 1,5 1,17 1 0,5 0 DE IT FR UK ES FI EL NL AT SE PT BE DK LU IE CZ BG SK EE SI PL HU CY LV RO LT MT Średnia dla UE15 Średnia dla UE12 Rysunek 4 przedstawia liczbę dofinansowanych koordynacji dla krajów uczestniczących w projektach ICT. Najwięcej projektów ICT koordynują zespoły niemieckie (210 projektów). Następni w kolejności są Włosi (145 projektów) i Francuzi (118 projektów). Pięć polskich koordynacji to wynik dobry w zestawieniu z wynikami krajów UE12 i wschodnich krajów stowarzyszonych, jednak na tle europejskiej czołówki wynik Polski nie jest znaczący. Rysunek 4 Koordynacje projektów ICT Spośród projektów koordynowanych przez kraje UE i kraje stowarzyszone wybrano te, w których uczestniczą zespoły z tego samego kraju, co koordynator. Obliczono liczbę zespołów przypadających na jeden projekt dla każdego kraju koordynującego projekty ICT. Wartość współczynnika równa jeden mówi o tym, iż w projektach koordynowanych przez ten kraj udział brały jedynie zespoły koordynujące. Średnia liczba przypadających zespołów na projekt koordynowany przez dany kraj jest wyższa dla krajów UE15. Wynik ten jest jednak zaburzony poprzez bardzo małą lub zerową liczbę projektów koordynowanych przez kraje UE12, w których udział brał zespoły z tych krajów. Szczegółowe dane zawiera Tabela 3. Strona 9 z 92

10 Tabela 3 Liczba zespołów z danego kraju przypadająca na projekt koordynowany przez ten sam kraj Liczba koordynacji projektów, w których uczestniczyły inne zespoły z tego samego kraju Liczba zespołów uczestniczących w projektach koordynowanych przez ten sam kraj Średnia liczba zespołów z tego samego kraju na koordynację DE ,1 FR ,7 IT ,6 NL ,3 UK ,2 FI ,2 ES ,1 SE ,9 BE ,8 EL ,8 PT ,7 AT ,6 LU 5 8 1,6 IE ,4 DK ,4 EE 3 5 1,7 PL 5 8 1,6 CZ 1 1 1,0 CY 1 1 1,0 HU 1 1 1,0 LV 2 2 1,0 MT 1 1 1,0 RO 1 1 1,0 SK 1 1 1,0 BG LT SI RS 1 3 3,0 CH ,9 IL ,7 NO ,5 TR 5 6 1,2 IS 1 1 1,0 MK 1 1 1,0 Rysunek 5 Liczba zespołów z danego kraju przypadająca na projekt koordynowany przez ten sam kraj ,1 3,0 3,5 3, ,7 2,6 2,3 2,2 2,22,1 1,9 1,8 1,81,71,61,6 1,7 1,6 1,4 1, ,9 1,7 1,5 1, ,5 2,0 1,5 1, ,5 0 DE IT UK ES BE PT LU DK PL CY LV RO BG SI CH NO IS 0,0 Strona 10 z 92

11 3.1. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Rysunek 6 przedstawia zależność pomiędzy rozdysponowanym dofinansowaniem w konkursach ICT a procentem organizacji, które to dofinansowanie otrzymały. Podobnie jak w innych priorytetach, w projektach obszaru ICT pojawiają sie liderzy, którzy wielokrotnie uczestnicząc w 7.PR otrzymują znaczną część dostępnego dofinansowania. Najczęściej (190 razy) w dofinansowanych projektach uczestniczył niemiecki Frauenhofer Gesellshaft oraz francuski COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (103 razy). Liderem wśród polskich zespołów zarówno jeśli chodzi o otrzymane dofinansowanie, jak też frekwencję uczestnictwa jest Politechnika Warszawska. Rysunek 6 Zależność pomiędzy rozdysponowanym dofinansowaniem w projektach ICT a procentem beneficjentów, którzy to dofinansowanie otrzymali 70% 65,91% Procent rozdysponowanego w dofinansowania przydzielony dokażdejz grup decylowych 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12,68% 6,79% 4,58% 3,19% 2,54% 1,83% 1,33% 0,80% 0,35% Organizacje dofinansowane w ramach projektów ICT 7.PR uszeregowane malejąco względem wysokości otrzymanych grantów, w podziale na grupy decylowe Specyficzna struktura zależności pomiędzy rozdysponowanymi środkami finansowanymi a beneficjentami świadczy o elitarnym charakterze współpracy międzynarodowej. Aktywne organizacje współpracujące miedzy sobą w licznych projektach uzyskują większość dostępnego dofinansowania. Są to w większości zespoły z krajów EU15. Rysunek 6 wskazuje na to, iż pierwszy decyl firm (uszeregowanych malejąco względem wysokości otrzymanych środków) otrzymał 65,91% rozdysponowanego przez KE dofinansowania. Dane w Tabeli 4 dotyczą organizacji uczestniczących w projektach ICT, dla których w bazie ecorda udostępniono dane o otrzymanym dofinansowaniu. Zaledwie 4,3% procent organizacji uczestniczących w projektach otrzymało aż 50% rozdysponowanego dofinansowania. Strona 11 z 92

12 Tabela 4 Zależność pomiędzy rozdysponowanym dofinansowaniem w projektach ICT a procentem beneficjentów, którzy to dofinansowanie otrzymali Procent rozdysponowanego dofinansowania w konkursach ICT Liczba organizacji, które otrzymały to dofinansowanie 10% 7 0,2% 20% 23 0,7% 30% 47 1,4% 40% 83 2,5% 50% 142 4,3% 60% 237 7,1% 70% ,1% 80% ,1% 90% ,1% Procent wszystkich dofinansowanych organizacji Tabela 5 pokazuje liczbę połączeń symbolizujących współpracę w projektach ICT polskich zespołów z zespołami z innych krajów. Jedno połączenie definiowane jest jako wspólne wystąpienie zespołów z dwóch krajów we wspólnym projekcie. Na przekątnej Tabeli 5 zawarto liczby symbolizujące ile połączeń wewnątrz projektów charakteryzowało zespoły z tego samego kraju (liczonych jako liczba kombinacji 2-elementowych w zbiorach wieloelementowych). Najbardziej aktywnymi są zespoły z Niemiec; najczęściej współpracowały one z innymi krajami EU i krajami stowarzyszonymi. W następnej kolejności plasują się zespoły z Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Liderami we współpracy z Polską w dziedzinie ICT są Niemcy (277 połączeń), Włochy (204 połączeń) oraz Francja (168 połączeń). Strona 12 z 92

13 Tabela 5 Liczba połączeń symbolizujących współpracę zespołów z dwóch krajów w projektach ICT oraz projektach konkursów łączonych z ICT AT BE DE DK EL ES FI FR IE IT LU NL PT SE UK BG CZ CY EE HU LT LV MT PL RO SI SK Kraje CIS Kraje stowarzyszone UE12 UE15 AT BE DE DK EL ES FI FR IE IT LU NL PT SE UK BG CY CZ EE HU LT LV MT PL RO SI SK EU AL BA CH HR IL IS LI ME MK NO RS TR AM AZ BY KZ MD RU UA GE Australia Ameryka Poł. i Łac Afryka USA i Kanada Azja Razem Strona 13 z 92

14 3.2. CZAS OCZEKIWANIA NA KONTRAKT Jednym z czynników zniechęcających do udziału w konkursach 7.PR jest długi czas jaki upływa od daty zakończenia konkursu do daty podpisania kontraktu (umowy o dofinansowaniu projektu). KE stara się aby ocena wniosków została zakończona w okresie 1-2 miesięcy po zamknięciu konkursu. Istotnym jest więc uświadomienie sobie, jaki czas potrzebny jest na przeprowadzenie negocjacji, dopięcie szczegółów projektu a w końcu podpisanie umowy o dofinansowaniu pro Grant Agreement (GA). Na Rysunku 7 przedstawiliśmy wykres pudełkowy obrazujący ś Czas Oczekiwania na Kontrakt (COK) w zależności od tematyki projektu. Największym zróżnicowaniem badanej zmiennej charakteryzuje się obszar tematyczny 7.A.SP (Future and emerging Technologies). Charakteryzuje się on również największym rozstępem międzykwartylowym, czyli różnicą pomiędzy trzecim a pierwszym kwartylem. Wynik ten mówi, iż najtrudniej prognozować czas oczekiwania na kontrakty z tego obszaru tematycznego. COK w tym priorytecie waha się od 181 do 955 dni. Pozostałe obszary tematyczne charakteryzują mniej zróżnicowane wartości COK, ze średnią wartością COK wynosząca około 250 dni. Rysunek 7 Wykres pudełkowy przedstawiający Czas Oczekiwania na Kontrakt (COK) Strona 14 z 92

15 4. FINANSOWANIE PROJEKTÓW 4.1. INSTRUMENTY FINANSOWANIA - RODZAJE PROJEKTÓW W zależności od instrumentu finansowania, w ramach którego realizowany jest projekt Komisja Europejska określa maksymalne stawki dofinansowania oraz zasady kalkulacji kosztów projektu. Na Rysunku 8 przedstawiono strukturę projektów z polskim uczestnictwem z podziałem na instrument finansowania. Rysunek 8 Złożone wnioski oraz dofinansowane projekty z polskim uczestnictwem według instrumentu finansowania Złożone w 7.PR wnioski z polskim uczestnictwem o tematyce ICT wedłu typu projektu (instrumentu fiansnowania) Projekty ICT z Polskim uczestnictwem, które otrzymały dofianansowanie w 7.PR według typu projektu (instrumentu dofiansnowania) CP CSA 17 8 NOE 91 CP CSA NOE Większość projektów ICT, w których uczestniczyły polskie zespoły to projekty realizowane w ramach współpracy (collaborative projects) - aż 91% projektów złożonych (739 projektów) oraz 78% projektów dofinansowanych (91 projektów) stanowią projekty zgłoszone do tego systemu finansowania. Projekty CP to projekty realizowane przez wielu partnerów, skupiające się na zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu kompetencji. Projekty te dotyczyć mogą działań na małą lub średnią skalę (STREP), wyróżnia się również projekty integrujące na dużą skalę (IP). W złożonych wnioskach z polskim uczestnictwem przeważały projekty CP-STREP (71% wszystkich projektów), natomiast projekty CP-IP stanowiły jedynie 20% projektów CP. Rozkład projektów w zależności od instrumentów finansowania w szczegółowych priorytetach tematycznych przedstawiony został dla wniosków na Rysunku 9 natomiast dla dofinansowanych projektów na Rysunku 10. Kolejną grupą projektów (7% złożonych wniosków i 15% dofinansowanych projektów) są projekty należące do działań koordynacyjnych i wspierających (Coordination and support action). Działania ania koordynacyjne (3% wszystkich projektów) skupiają się na promocji i wspieraniu sieci współpracy oraz na koordynowaniu działalności badawczej i innowacyjnej. Działania wspierające (stanowiące 4% wszystkich złożonych wniosków), mają pobudzać jednostki uczestniczące w programie ramowym do współpracy w ramach silnych międzyregionalnych klastrów badawczych UE. W ramach projektów CSA występują projekty ERA-PLUS, które mają charakter polityczny i polegają na wspieraniu i koordynacji politykii badawczo-rozwojowej. Wśród złożonych w 7.PR wniosków z polskim uczestnictwem wystąpił jeden projekt o tym charakterze. Strona 15 z 92

16 Ostatnią grupą klasyfikacji polskich projektów ICT są sieci doskonałości (Networks of excellence), czyli projekty których celem jest tworzenie trwałej i postępującej integracji działań naukowych w ramach sieci przy jednoczesnym rozwoju wiedzy w kluczowych dla rozwoju UE dziedzinach. W 7. Programie Ramowym po 219 konkursach zgłoszono 22 projekty finansowane w ramach NOE (co stanowiło 3% złożonych projektów), spośród których dofinansowano 8 projektów (7% wszystkich projektów, które uzyskały granty). Rysunek 9 Złożone wnioski projektowe z co najmniej jednym polskim zespołem wg instrumentu finansowania 7.A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP CP-FS-INFSO CP-IP CSA-CA CSA-ERA-PLUS CSA-SA NOE 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rysunek 10 Dofinansowane projekty z co najmniej jednym polskim zespołem wg instrumentu finansowania 7.A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP A.SP CP CSA NOE 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4.2. OTRZYMANE DOFINANSOWANIE Rysunki 11 i 12 zawierają dane dotyczące otrzymanego dofinansowania w umowach grantowych. Dane przedstawione zostały w podziale na konkursy ICT oaz konkursy łączone z obszarem ICT. Trzy, spośród wymienionych konkursów, zakwalifikowane zostały do innych priorytetów tematycznych: Strona 16 z 92

17 Konkursy o identyfikatorach FP NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB oraz FP NMP-ICT-FoF przyporządkowane zostały do obszaru tematycznego: Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne; Konkurs o identyfikatorze FP7-ICT-SEC zakwalifikowano jako konkurs priorytetu tematycznego Bezpieczeństwo. Rysunek 11 przedstawia wysokość dofinansowania uzyskanego przez polskie zespoły, aplikujące o grant w poszczególnych konkursach. Polskie zespoły uzyskały łącznie największe dofinansowanie w konkursach FP7-ICT (prawie 8,7 mln ) oraz FP7-ICT (ponad 7,4 mln ). Rysunek 11 Dofinansowanie (w ) otrzymane przez polskie zespoły w konkursach obszaru tematycznego ICT oraz w konkursach łączonych z ICT Rysunek 12 zawiera dane dotyczące średniego dofinansowania otrzymanego przez polskie zespoły w konkursach ICT oraz konkursach łączonych z innymi priorytetami. Średnie dofinansowanie na uczestnika wahało się od 66 tyś euro do 355 tyś euro. Najwyższe średnie dofinansowanie charakteryzowało konkurs FP7-ICT-2009-C. Rysunek 12 Średnie dofinansowanie (w ) przypadające na jeden polski zespół wg konkursów obszaru tematycznego ICT oraz konkursów łączonych z ICT Strona 17 z 92

18 4.3. POLSKIE UCZESTNICTWO W PODZIALE TEMATYCZNYM W Tabeli 6 przedstawiony został udział polskich zespołów w 7.PR, uwzględniając podział tematyczny obszaru ICT. Wartym zauważenia jest fakt, że spośród 71 wniosków, w których opolskie zespoły ubiegały się o koordynację, jedynie 5 uzyskało dofinansowanie. Wiąże się to z jakością merytorycznego przygotowania składanych wniosków projektowych. Wstępna analiza tego problemu przedstawiona została w Rozdziale 5 niniejszego opracowania. Tabela 6 Informacje o polskich uczestnikach i projektach, w których uczestniczyli w podziale na szczegółowe obszary tematyczne Obszar tematyczny Dofinansowane projekty Razem projekty uczestnicy koordynacje uczestnictwa Złożone wnioski Razem wnioski uczestnicy koordynacje uczestnictwa Pervasive and Trustworthy network and service 7.A.SP infrastructures A.SP Cognitive systems, interaction, robotics A.SP Components, systems, engineering A.SP Digital libraries and content A.SP Towards sustainable and personalised healthcare ICT for mobility, environmental sustainability and energy 7.A.SP efficiency A.SP ICT for Independent Living, Inclusion and Governance A.SP Future and emerging technologies A.SP Horizontal support actions Contribution of the ICT Theme to Public-Private Partnerships 7.A.SP for R&D in the European Economic Recovery Plan Razem Rysunki 13 i 14 zawierają dane dotyczące dofinansowania polskich zespołów uwzględniając podział na szczegółowe obszary tematyczne projektów. Na podstawie Rysunku 13, wnioskować można, że największą ilością uzyskanych środków finansowych charakteryzuje się obszar 7.A.SP (Pervasive and Trustworthy network and service infrastructures). Polskie zespoły otrzymały również duże wsparcie finansowe Komisji Europejskiej odnoszące się do projektów z obszarów 7.A.SP (Components, systems, engineering) oraz 7.A.SP (Future and emerging Technologies).) Strona 18 z 92

19 Rysunek 13 Otrzymane przez polskie zespoły dofinansowanie w projektach ICT według obszarów tematycznych Rysunek 14 przedstawia średnie dofinansowanie przypadające na jeden zespół uczestniczący w projektach wyróżnionych priorytetów. Średnie wartości grantów są zbliżone dla większości priorytetów. Wartość najwyższą uzyskał priorytet 7.A.SP (Cognitive systems, interaction, robotics), natomiast średnio najmniej uzyskały polskie zespoły w projektach priorytetu 7.A.SP (Horizontal support actions). Rysunek 14 Średnie dofinansowanie otrzymane przez polskie zespoły w projektach obszaru ICT Strona 19 z 92

20 5. OCENA WNIOSKÓW Z POLSKIM UCZESTNICTWEM Ocena wniosków przez specjalistów Komisji Europejskiej przebiega w kilku etapach. Złożone wnioski oceniane są najpierw pod względem znaczenia dla realizacji celów danego programu, uzyskując wstępną ocenę eksperta (eligible/ineligible). Kolejnym krokiem jest punktowa ocena wniosków. Aby wniosek nie został odrzucony, suma punktów z trzech kategorii oceny (kategorie wyszczególnione na Rysunku 16) musi być większa od ustalonego progu kwalifikacyjnego. Dla ICT wartość ta wynosi 10, 5 punktów, jednak uzyskanie takiego wyniku nie jest gwarancją otrzymania dofinansowania. Na podstawie uzyskanej oceny punktowej, tworzony jest ranking, według którego wniosek może znaleźć się na liście głównej (mainlist) lub na liście rezerwowej. Rysunek 15 przedstawia statystyki dotyczące polskich wniosków złożonych w konkursach ICT oraz konkursach łączonych z ICT, na poszczególnych etapach oceny w ramach konkursów ICT. Najwięcej wniosków złożonych zostało w konkursie FP7-ICT , natomiast konkurs łączony FP NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB charakteryzował się 100% sukcesem (z 2 złożonych wniosków oba znalazły się na liście głównej). Rysunek 15 Złożone wnioski projektowe na poszczególnych etapach oceny według konkursów, w których zostały zgłoszone FP7-ICT-SEC FP7-ICT-2009-C FP7-ICT FP7-ICT FP7-ICT-2007-C FP7-ICT FP7-ICT FP7-ICT FP NMP-ENV-ENERGY- Wszystkie zgłoszone projekty Projekty, które przeszły wstepną ocenę (eligible) Projekty, które otrzymały ocenę powyżej progu kwalifikacyjnego Projekty, które znalazły się na liście głównej (mainlist) Na podstawie danych z bazy CIRCA (dane uwzględniają również szósty konkurs FP7-ICT , dla którego dane nie zostały jeszcze opublikowane przez KE w bazie ecorda) na Rysunku 16 przedstawiono statystyki oceny wniosków zgłoszonych w konkursach ICT. Za minimalną akceptowalną wartość punktową w każdej z kategorii uznaje się 3 punkty, przy czym łączna wartość punktów musi przekroczyć wartość progu kwalifikacyjnego, wynoszącą dla ICT 10,5 punktów. Polskie wnioski najlepszy wynik uzyskały w drugiej kategorii oceny: 47 (65%) złożonych wniosków otrzymało ocenę większą lub równą 3. Najmniej satysfakcjonujący wynik charakteryzuje kategorię pierwszą: doskonałość naukowa lub technologiczna, jedynie 30 (42%) wniosków uzyskało ocenę większą lub równą 3. Strona 20 z 92

Skrócony raport po 79 konkursach

Skrócony raport po 79 konkursach Skrócony raport po 79 konkursach Opracowane przez: Zespół Analiz i Statystyk KPK PB UE Warszawa, 25. marca 205 r. Spis treści Jak interpretować przedstawione w raporcie informacje?... 3 Dane zbiorcze na

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Analiza korzyści i ograniczeń przy zastosowaniu inżynierii finansowej jako instrumentu wsparcia projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki

Analiza korzyści i ograniczeń przy zastosowaniu inżynierii finansowej jako instrumentu wsparcia projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki Raport końcowy Analiza korzyści i ograniczeń przy zastosowaniu inżynierii finansowej jako instrumentu wsparcia projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki Zamawiający: Ministerstwo Gospodarki Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2014 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2014 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Bardziej szczegółowo

Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe

Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe BG Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe Komisja Europejska Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2014 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Program INNOLOT. (tekst ujednolicony)

Program INNOLOT. (tekst ujednolicony) Program INNOLOT (tekst ujednolicony) Akronim: Pełna nazwa: INNOLOT Innowacyjne Lotnictwo 1. Koncepcja programu Przemysł lotniczy w Polsce należy do niewielu sektorów mających pozytywny bilans handlu zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka BG Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Komisja Europejska Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Redakcja: Rafał Trzciński Opracowanie rozdziału I: Dominik Batorski, Michał Bojanowski Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna analiza porównawcza Joanna Wolszczak-Derlacz Aleksandra Parteka Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna

Bardziej szczegółowo

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów Dostępdoinformacji orazsystemywyboruprojektów systemy wyboru projektów w ramach16regionalnych w Programów Regionalnych Operacyjnych Programów Operacyjnych Pracazbiorowapodredakcją: MałgorzatyBrennek Marzec2009

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Wydawca Michał Barszcz Skład i łamanie Dariusz Ziach by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo