Program na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych"

Transkrypt

1 Dzień Informacyjny w obszarze ICT, ze szczególnym uwzględnieniem tematów: fotonika, internet przyszłości, usługi sieciowe, technologie ICT dla zdrowia Warszawa, Program na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych ICT for Health, Ageing and Inclusion in the future calls for Applicnats Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności ci i Innowacji Innovation STEER SAVE ALTENER econtent Modinis MAP 4 wspólne cele. KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW (zwłaszcza MŚP) 2. INNOWACJE I EKO-INNOWACJE 3. KONKURENCYJNE, INNOWACYJNE I SPÓJNE SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 4. WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

2 Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności ci i Innowacji, c.d.. Jeden z mechanizmów w realizowania założeń Strategii Lizbońskiej. 2. Cele programu: zwiększenie konkurencyjności ci przedsiębiorstw, rozwój j i promocja wszelkich form innowacji, w szczególno lności innowacji ekologicznych, promowanie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, przyspieszenie rozwoju społecze eczeństwa informacyjnego 3. Budżet: 3,63 miliarda euro Kontekst strategiczny Inicjatywa i200 Kluczowa inicjatywa strategiczna na rzecz odnowionej Strategii Lizbońskiej Wszechstronne i całościowe ciowe rozwiązania zania na rzecz polityki ICT - w ostatnich 0 latach 25 % wzrostu PKB oraz 40 % wzrostu produktywności w UE jest konsekwencją wykorzystania ICT Cel: Stworzenie odpowiednich warunków w do wykorzystania pełnego potencjału u ICT i mediów w na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie Trzy spójne priorytety: Ustanowienie Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Informacyjnej Wzmocnienie innowacyjności i inwestycji w badania Osiągnięcie Spójnego Europejskiego Społeczeństwa Informacyjnego 2

3 Zakres działań w CIP-ICT ICT PSP Działania ania związane zane z jednolitą europejską przestrzenią informacyjną: zapewnienie łatwego dostępu do eusług przy zapewnieniu interoperacyjności i bezpieczeństwa poprawa warunków dla rozwoju zawartości cyfrowej (ang. Digital content ) ze szczególnym naciskiem na wielojęzyczność i różnorodność kulturową monitorowanie europejskiego społeczeństwa informacyjnego: gromadzenie danych i analizę rozwoju, dostępności oraz korzystania z usług komunikacji cyfrowej, oraz rozwoju zawartości i usług Działania ania związane zane z szerszym stosowaniem oraz inwestycjami w ICT: promowanie innowacji w procesach, usługach i produktach, których istnienie umożliwiają ICT, w szczególności w MSP i usługach publicznych, promowanie i podnoszenie świadomości na temat możliwości i korzyści oferowanych obywatelom i firmom przez ICT Działania ania na rzecz eintegracji i tworzenia społecze eczeństwa informacyjnego: zwiększenie dostępności ICT oraz umiejętności ich wykorzystywania wzmacnianie zaufania i pewności przy korzystaniu z eusług poprawa jakości, skuteczności i dostępności publicznych eusług rozpowszechnianie dobrych praktyk. Budżet Programu CIP-ICT ICT PSP Budżet Programu CIP- ICT PSP 730 mln Lata Budżet Całkowity budżet budżet programu econtentplus+ (45 M w 2007 i 48 M w 2008): Razem 825 M 3

4 3 konkurs w CIP-ICT ICT PSP Identyfikator konkursu: CIP-ICT ICT PSP Termin otwarcia: Termin zamknięcia: (7.00 czasu lokalnego w Brukseli) Informacje o konkursie: ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp ict_psp/participating/ calls/index_en.htm Tematy 3 konkursu w CIP-ICT ICT PSP oraz wytyczne polityczne Themes ICT for Health, Ageing and Inclusion Digital libraries ICT government governance for and ICT for energy efficiency, environment and smart mobility i200 ehealth action plan Communication: "A lead Market initiative for Europe"(Dec. 2007) identifying ehealth as one of the six lead markets. Communication: "To be part of the information society" (Nov 2007) Communication: "Ageing well in the information society" (June 2007) i200 flagship initiative and action plan for Ageing Well in the Information Society. i200: Digital Libraries Initiative Policies supported i200 egovernment action plan reinforced by the Lisbon Ministerial Declaration (2007) on inclusive egovernment. Follow up of the Directive 999/93/EC on a Community framework for f electronic signatures Communication: Addressing the challenge of energy efficiency through Information and Communication Technologies - (May 2008) Communication: "Reinforcing the Union's Disaster Response Capacity" (COM(2008)30) and "Towards Better Protecting Citizens against Disaster Risks: " (SEC(2007)72). I200 intelligent car initiative 4

5 Tematy 3 konkursu w CIP-ICT ICT PSP oraz wytyczne polityczne, cd. Public sector information Multilingual web Internet evolution and security (including RFID) Open innovation, user experience and living labs PSI Directive INSPIRE Directive First pillar of i200 Directives on Data Protection (995) and eprivacy (2002) Communication: A strategy for a Secure Information Society Dialogue, partnership and empowerment - COM(2006) 25 and follow-up Communication: Promoting Data Protection by Privacy Enhancing Technologies (PETs( PETs) ) (2007) Communication: Radio Frequency Identification (RFID) in Europe: steps towards a policy framework (2007) Innovation policy in general Program Pracy 2009 Tematy 3 konkursu CIP-ICT ICT PSP Themes and objectives Theme : ICT for health, ageing and inclusion.: ICT for patient-centred health service.2: Innovative ehealth tools and services in real life learning together.3: ICT for ageing well / independent living.4: e-accessibility thematic network Theme 2 : Digital Libraries 2.: European Digital Library - services 2.2: European Digital Library aggregating digital content in Europeana 2.3: European Digital Library Digitising content for Europeana 2.4: Open access to scientific information 2.5: Use of cultural heritage material for education Funding Instrument Pilot A Thematic Network Thematic network BPN BPN Budget and Intended number of proposals to be funded 5 M EU funding up to 7 M EU funding up to 0.75 M 25 M 5

6 Program Pracy 2009 Tematy 3 konkursu CIP-ICT ICT PSP Theme 3: ICT for government and governance 3.: Enlargement of the e-procurement Pilot PEPPOL 3.2: Enlargement of the e-idm Pilot STORK 3.3: Inclusive egovernance: flexible, personalised and multi-channel based service delivery targeted at the socially disadvantaged. 3.4: User Centricity for e-governance Theme 4: ICT for energy efficiency, environment and smart mobility 4.: ICT for energy efficiency in social housing 4.2: ICT for prevention, alert and rescue to minimise impacts of climate change Theme 5: Multilingual Web 5.: Machine translation for the multilingual web 5.2: Multilingual Web content management: standards and best practices 5.3: Multilingual Web content management: methods, tools and processes Pilot A Pilot A Thematic network Thematic Network 8 M EU funding up to 5 M EU funding up to 5 M 8 M EU funding up to 5 M up to 2 EU funding up to 3 M 4 M Program Pracy 2009 Tematy 3 konkursu CIP-ICT ICT PSP Theme 6: Public Sector information 6.: Legal aspects of Public Sector Information 6.2: Geographic Information Theme 7: Internet evolution and security (including RFID) 7.: A European infrastructure for secure information management 7.2: Strengthening SME competitive advantage through RFID implementation Theme 8: Open innovation, user experience and living labs 8.: Sharing of best practice across European Living Labs involving SMEs as key user- and provider-participants Thematic network 9.5 M 6 M EU funding up to 3 M EU funding up to 3 M 4 M 6

7 Program Pracy 2009 Budżet 3 konkursu CIP-ICT ICT PSP Przewidywany budżet Theme : ICT for health, ageing and inclusion 5 M M Theme 2 : Digital Libraries 25 M M Theme 3 : ICT for government and governance 8 M M Operational Budget 3 Call for proposals Theme 4 : ICT for energy efficiency, environment and smart mobility Theme 5 : Multilingual Web Theme 6 : Public Sector information Theme 7 : Internet evolution and security (including RFID) 8 M M 4 M M 9.5 M M 6 M M Theme 8 : Open innovation, user experience and living labs 4 M M Calls for tender and support measure implemented by grants TOTAL 6.4 M M 05.9 M M Program Pracy 2009 (CIP( CIP-ICTICT PSP) Temat : ICT dla zdrowia, osób b starszych i integracji.: Technologie ICT w służbie zdrowia (ICT for patient-centered health service).2: Innowacyjne narzędzia i usługi dla e-zdrowia w realnym życiu (Innovative ehealth tools and services in real life - learning together).3: ICT na rzecz komfortowego funkcjonowania osób starszych /samodzielnego życia (ICT for ageing well / independent living).4: Sieć tematyczna w temacie e-dostępność (e-accessibility thematic network) 7

8 .: Technologie ICT w służbie zdrowia.: Technologie ICT w służbie zdrowia (ICT for patient-centered health service) Instrument finansowy: Pilot Typ A (tylko ) Budżet: do 7 M wkładu UE The aim of the pilot is to validate in real life settings, the use u of existing Personal Health Systems for innovative types of telemedicine services and to prepare for their wider deployment. Portable and wearable Personal Health Systems can monitor health status of patients anywhere and anytime. The services based on those systems require to be piloted on a large l scale to enable healthcare providers and procurers to provide long term sustainable deployment of these services..: Technologie ICT w służbie zdrowia.: Technologie ICT w służbie zdrowia (ICT for patient-centered health service) Cele pilotażu u powinny być realizowane przez 6 do 8 regionalnych władz opieki zdrowotnej lub lokalnych organizacji opieki zdrowotnej, bezpośrednio odpowiedzialnych za wdrażanie anie istniejących lub planowanych usług ug telemedycyny; ; mogą to być lokalne służby s zdrowia, władze w regionalne oraz organizacje odpowiedzialnych za zamówienia usług ug ezdrowia. Regionalne oddziały y opieki zdrowotnej powinny uzyskać potwierdzenie udziału u w pilotażu u od ich odpowiednich krajowych ministerstw. Oczekuje się, że e w proponowanym projekcie pilotażowym owym silnie zaangażowane będąb również przedstawiciele przemysł,, organizacje zdrowotne, stowarzyszenia użytkowniku ytkowników, w, w tym stowarzyszenia pacjentów. 8

9 .: Technologie ICT w służbie zdrowia.: Technologie ICT w służbie zdrowia (ICT for patient-centered health service) Warunki i właściwow ciwości projektu pilotażowego: owego: Pilot powinien skupiać się na co najmniej jednej z następuj pujących dolegliwości: chorobach sercowo-naczyniowych (CVD), przewlekłej ej chorobie płuc p (POChP( POChP) ) oraz cukrzycy. Wdrożenia powinny być prowadzone w realnym środowisku. Szczególn lną uwagę należy y zwróci cić na interoperacyjność pomiędzy Osobistymi Systemami Opieki Zdrowotnej (Personal( Health Systems), oraz urządzeniami i elektroniczną dokumentacją medyczną. Pilot powinien w pełni respektować podstawowe prawo do ochrony danych osobowych, w szczególno lności danych osobowych dotyczących cych zdrowia, jak równier wnież odpowiednie prawodawstwo UE i ustawodawstwo krajowe..: Technologie ICT w służbie zdrowia.: Technologie ICT w służbie zdrowia (ICT for patient-centered health service) Oczekiwane rezultaty: Pilot ma przyczynić się do zatwierdzania i wykorzystania Osobistych Systemów Opieki Zdrowotnej (validation( and uptake of Personal Health Systems), telemedycyny i innowacyjnych usług; ug; Zmniejszenie hospitalizacji (liczba pacjentów w i długod ugości pobytu); Wzrostu powiąza zań i interakcji między pacjentami i pracownikami służby s zdrowia, co ułatwi u aktywny udział pacjentów w w procesach opieki zdrowotnej; Poprawa jakości życia pacjentów w cierpiących cych na chroniczne dolegliwości; Zwiększone wykorzystanie istniejących lub wspólnie ustalonych standardów, demonstracja interoperacyjności ci nowych rozwiąza zań stosowanych w codziennych praktykach opieki zdrowotnej; Pobudzenie i ułatwianie u dostępno pności Osobistych Systemów w Opieki Zdrowotnej i telemedycyny w usługach ugach medycznych 9

10 .2:.2: Innowacyjne Innowacyjne narzędzia i usługi narzędzia dla e-zdrowia i usługi w dla realnym życiu e-zdrowia (Innovativew ehealth realnym tools and życiu services in real life - learning together) Instrument finansowy: Sieć tematyczna Thematic Network (tylko ) Sieć tematyczna, która stworzy szeroką społeczno eczność nabywców, w, odpowiedzialnych za zamówienia i realizację usług ug e-zdrowia. Mogą to być lokalne i regionalne służby s zdrowia lub administracji, jednostki bezpośrednio odpowiedzialne za wdrażanie anie innowacyjnych usług ug e-zdrowia w realnym życiu. Sieć powinna:.2:.2: Innowacyjne Innowacyjne narzędzia i narzędzia usługi dla e-zdrowia i usługi w dla realnym e-zdrowia życiu (Innovative w ehealth realnym toolsżyciu and services in real life - learning together) Stworzyć forum wymiany dobrych praktyk pomiędzy organizacjami zdrowotnymi a nabywcami innowacyjnych usług ug e-zdrowia,, w tym strategii zamówie wień,, specyfikacji i zarządzania umowami; Stworzyć synergię w celu zwiększenia jakości i interoperacyjności ci rozwiąza zań,, jak równier wnież skuteczności ci negocjowania wobec dostawców i / lub twórc rców w narzędzi e-zdrowia; Wspierać udostępnianie wiedzy technicznej i wiedzy potrzebnej do wdrażania ania innowacyjnych narzędzi i usług ug e-zdrowia na poziomie europejskim, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony prywatności; Stworzyć dla dostawców w usług ug e-zdrowia narzędzia/procedury dla zrównowa wnoważonego onego rozmieszczenia narzędzi i usług ug e-zdrowia 0

11 .2:.2: Innowacyjne Innowacyjne narzędzia i usługi narzędzia dla e-zdrowia i usługi w dla realnym życiu e-zdrowia (Innovative w ehealth realnym tools and życiu services in real life - learning together) Warunki i właściwow ciwości sieci tematycznej: Sieć Tematyczna powinna uwzględnia dniać cele nabywców w zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, w szczególno lności na poziomie regionalnym i lokalnym (w tym szpitali i ośrodko rodków w opieki zdrowotnej; Działania ania sieci tematycznej powinny koncentrować się w szczególno lności na gromadzeniu i dzieleniu się doświadczeniami na temat sposobów w przezwycięż ężenia barier w szerszym wdrażaniu aniu innowacyjnych narzędzi i usług ug e-zdrowia i przyspieszenia ich wdrażania ania w sposób b zrównowa wnoważony; ony; Działania ania w ramach Sieci Tematycznej powinny kłaśćk szczególny nacisk na interoperacyjność i wykorzystywanie wspólnych standardów..2:.2: Innowacyjne Innowacyjne narzędzia i usługi narzędzia dla e-zdrowia i usługi w dla realnym życiu e-zdrowia (Innovativew ehealth realnym tools and życiu services in real life - learning together) Oczekiwane rezultaty sieci tematycznej: Zwiększenie rozmieszczenia usług ug e-zdrowia Wykonanie, wdrożenie i transfer wspólnych standardów w dla rozwiąza zań i usług ug e-zdrowia Udostępnienie wiedzy technicznej potrzebnej do wdrażania ania innowacyjnych narzędzi i usług ug e-zdrowia

12 .3: ICT na rzecz komfortowego funkcjonowania osób starszych /samodzielnego życia (ICT for ageing well / independent living) Instrument finansowy: (kilka) Cele: Poprawa jakości życia i opieki społecznej dla osób b starszych, Poprawa skuteczności ci systemów w opieki poprzez dostarczanie zintegrowanych rozwiąza zań łącz czących cych opiekę społeczn eczną i opiekę zdrowotną w domu Priorytety: Zintegrowane podejście do interoperacyjności ci - integracja procesów biznesowych: Platforma techniczna umożliwiaj liwiająca integrację i elastyczne połą łączenie składnik adników w i usług ug wymaganych dla zaspokojenia potrzeb użytkowników w (funkcjonowania czujników w systemów w awaryjnych, systemów w alarmowych, zdalnego monitorowania, jak równier wnież systemów w bezpieczeństwa i zarządzania energią)..3: ICT na rzecz komfortowego funkcjonowania osób starszych /samodzielnego życia (ICT for ageing well / independent living) Oczekiwane rezultaty: Zwiększenie skuteczności ci samodzielnego życia i związanych zanych z nimi systemów w opieki i usług, ug, a także e ułatwiu atwić ich wdrożenia na szeroką skalę przez władze w publiczne. Zapewnienie wiodącej pozycji Europy na rynkach światowych, w szczególno lności MŚP M P w dziedzinie innowacyjnych, zintegrowanych produktów, systemów w i usług ug opartych na ICT i wspierających samodzielne życie osób b starszych. 2

13 .4: Sieć.4: tematyczna Sieć tematyczna w temacie e-dostępność w temacie (e-accessibility e-dostępność thematic network) (eaccessibility) Instrument finansowy: Sieć tematyczna Thematic Network (tylko ) Budżet: do 750 K Celem sieci tematycznej ma być zbieranie i wymiana doświadcze wiadczeń ekspertów w z całej Europy i krajów w trzecich, które sąs zaawansowane w dziedzinie e-dostępności oraz w działaniach aniach towarzyszących wprowadzeniu e-dostępności i specyfikacji technicznych jak równier wnież, w miarę możliwo liwości, działań związanych zanych z realizacją zobowiąza zań prawnych. Do takich działań należą żą: metody wdrażania ania standardów, przygotowania specyfikacji, oceny kosztów w realizacji, metody pomiaru, oceny zgodności, skarg, projektowanie e-dostępności i informacji o użytkowniku, u a także e metody sprawozdawczości ci..4: Sieć.4: tematyczna Sieć w tematyczna temacie e-dostępność w temacie (e-accessibility e-dostępność thematic network) (eaccessibility) e-dostępność otwiera wiele możliwo liwości społecznego i gospodarczego uczestnictwa, w szczególno lności dla osób b niepełnosprawnych nosprawnych i dla wielu osób b starszych; e-dostępność nie jest już tylko kwestią ochrony socjalnej - jest to równie ważna kwestia dla konkurencyjności ci i zatrudnienia; Priorytety: Dostępno pność stron internetowych (np.. wytyczne dotyczące ce monitorowania, realizacji odpowiednich specyfikacji technicznych dla Web Content Accessibility,, itp.). Dostępno pność cyfrowych systemów w audio-wizualnych (co obejmuje "całkowite rozmowy", czyli multimedialną komunikację elektroniczną w czasie rzeczywistym ). Dostępno pność samoobsługowych terminali,, takich jak używane u do samoobsługowej bankowości elektronicznej (bankomaty) i biletów (maszyny użyte u w transporcie publicznym, porty lotnicze, itp.). 3

14 .4: Sieć.4: tematyczna Sieć w tematyczna temacie e-dostępność w temacie (e-accessibility e-dostępność thematic network) (eaccessibility) Oczekiwane rezultaty: Opracowanie wytycznych oraz ułatwieu atwień i przyspieszenie popytu na usługi ugi związane zane z e-dostępnością; Opracowanie specyfikacji technicznych; Wypracowanie wspólnego podejścia w dziedzinie e-dostępności na poziomie europejskim; Zapewnienie większej skuteczność we wdrażaniu aniu e-dostępności. Kto może e być partnerem w projekcie? Jednostki rządowe, administracji publicznej, które mają kompetencje i moc decyzyjną w podejmowaniu wiążą ążących decyzji w danym temacie Jednostki ministerialne mające moc decyzyjną na szczeblu europejskim (np. Ministerstwa Zdrowia lub Przemysłu, Narodowe Centra, Ministerstwo Transportu, Infrastruktury i inne) Partnerzy z przemysłu u i nauki Małe e i Średnie Przedsiębiorstwa Pożądany Eksperci od spraw etycznych (np. w przypadku projektów w w udział tematach biometrycznych) Jednostki odpowiedzialne za budynki publiczne (reprezentanci jednostek lokalnych, miejskich i regionalnych) Jednostki odpowiedzialne za działanie anie służb s b ratowniczych Jednostki odpowiedzialne za certyfikację i standaryzację 4

15 Instrumenty typy projektów Pilot A Sieci tematyczne Duże projekty pilotażowe o wymiarze politycznym nastawione na interoperacyjności e-usług i ich wykorzystania w Europie Projekty pilotażowe o mniejszej skali, nastawione na innowacyjne zastosowania innowacyjnych technologii ICT i usług w sektorze publicznym i prywatnym Projekty miękkie nastawione na tworzenie forum wymiany doświadczeń i budowy konsensusu dla interesariuszy w obszarze ICT W Programie In 2009 Pracy additional rok instrument 2009, w temacie BPN for Bibliotek Digital libraries Cyfrowych przewidziano for dodatkowy the deployment instrument of good practices Sieci across Dobrych Europe Praktyk (BPN) Aspekty finansowe ogólne zasady Projekty typu: Pilot A Wys. dofinansowania: 50% Budżet projektu: 5-05 mln.. Euro Koszty kwalifikowane: osobowe, koszty bezpośrednie, koszty podwykonawstwa (w uzasadnionych wypadkach) Projekty typu: Wys. dofinansowania: 50% Budżet projektu: mln.. Euro Koszty kwalifikowane: osobowe, koszty bezpośrednie, koszty podwykonawstwa (w uzasadnionych wypadkach) Projekty typu: Sieci tematyczne (Thematic( Networks) Wys. dofinansowania: 2 lub 3 tys. Euro/rok (w zależno ności od liczby uczestników sieci) Budżet projektu: tys. Euro Koszty kwalifikowane: podróże, koszty związane zane z implementacją sieci 5

16 Ważne dokumenty Program Pracy (ICT( PSP Work Programme 2008) Call Fiche 2008 Przewodnik dla wnioskodawcy (Guide( for Applicants) inny dla każdego typu projektów Ważne! Przykładowa umowa o grant (Model( Grant Agreement) Przewodnik finansowy (Financial( Guidelines) ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp ict_psp/participating/ calls/call_proposals_08/ /call_proposals_08/index_en.htm Ważne dokumenty 6

17 Podsumowanie aspektów w formalnych uczestnictwa w CIP ICT PSP Projekty składamy na otwarte konkursy Każdy konkurs ma inne dokumenty czytamy dokumenty publikowane dla danego konkursu Tematykę projektu dopasowujemy do tematów w zawartych w programie pracy otwartego konkursu Do tematyki i działań jakie chcemy przeprowadzić w projekcie wybieramy odpowiedni typ projektu (pilot A, pilot B lub sieć tematyczna) Projekty składamy w wersji elektronicznej, poprzez system EPSS do Komisji Europejskiej Projekty oceniane sąs przez niezależnych nych ekspertów Projekty muszą mieć charakter współpracy pracy międzynarodowej Program na rzecz wspierania polityki w zakresie ICT odnosi się do innowacji technologicznych jak i pozatechnologicznych,, które przeszły końcow cową fazę badań. NIE finansuje prac naukowo-badawczych Różne akcje KE wspierające ehealth Instrument wspierania badań naukowych w dziedzinie ehealth: 7 Program Ramowy (FP7) w obszarze ICT: Challenge 7 (Independent Living, Inclusion and Governance) Challenge 5 (Towards sustainable and personalised healthcare) Realizacja, wdrożenia, wspieranie polityki w zakresie ehealth: Program na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (CIP ICT PSP): Projekty pilotażowe owe o dużej skali (Pilot A) Instrumenty/ dokumenty polityczne: Action Plan for a European ehealth Area (April 2004) Communication on lead market (2/2/2008) Upcoming communication on telemedicine and ICT innovative technologies for chronic disease management 7

18 Przydatne linki ICT PSP helpdesk Infso-ict Wskazówki KE, dokumenty: ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp ict_psp Strona KE: ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp ict_psp/about/index_en.htm Polska strona programu: Dziękuj kuję za uwagę Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów w Badawczych UE Osoby do kontaktu ICT-PST PST: Andrzej Galik Krajowy Punkt Kontaktowy Programów w Badawczych UE Łukasz Nikitin Stowarzyszenie Miasta w Internecie tel. kom Osoby do kontaktu ICT w 7PR: Andrzej Galik Krzysztof Trojanowski Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów w Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów w Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury Warszawa tel: : fax: :

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna 12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna Finansowanie B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach na HORYZONCIE Toruń, 12 maja 2014 r., EEN " European

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować wniosek do Programu CIP- ICTPSP * Struktura wniosku projektowego. Proces oceny wniosków kryteria i procedury oceny wniosków

Jak przygotować wniosek do Programu CIP- ICTPSP * Struktura wniosku projektowego. Proces oceny wniosków kryteria i procedury oceny wniosków Dzień Informacyjny dla Programu CIP ICT-PSP Warszawa, 7 maja 2008 Jak przygotować wniosek do Programu CIP- ICTPSP * Struktura wniosku projektowego * Proces oceny wniosków kryteria i procedury oceny wniosków

Bardziej szczegółowo

Łukasz Nikitin. Stowarzyszenie Miasta w Internecie

Łukasz Nikitin. Stowarzyszenie Miasta w Internecie Dzień Informacyjny CIP-ICTICT PSP Warszawa, 10 Lutego 2011 5 konkurs CIP-ICTICT PSP Temat 2: Treść cyfrowa Łukasz Nikitin Stowarzyszenie Miasta w Internecie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

4 konkurs CIP-ICT ICT PSP

4 konkurs CIP-ICT ICT PSP Dzień Informacyjny dla 4 konkursu CIP-ICT ICT PSP Warszawa, 2.02.2010 4 konkurs CIP-ICT ICT PSP Temat 4: Otwartość działań innowacyjnych na rzecz usług ug on-line w miastach Temat 6: Wielojęzyczny Internet

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Uwaga! Coraz częściej pojawiają się niepokojące sygnały, iż obecne krajowe systemy opieki zdrowotnej na całym świecie staną się niestabilne, jeśli

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA MINISTRÓW ZATWIERDZONA JEDNOMYŚLNIE W DNIU. 11 czerwca 2006 roku w Rydze, Łotwa

DEKLARACJA MINISTRÓW ZATWIERDZONA JEDNOMYŚLNIE W DNIU. 11 czerwca 2006 roku w Rydze, Łotwa DEKLARACJA MINISTRÓW ZATWIERDZONA JEDNOMYŚLNIE W DNIU 11 czerwca 2006 roku w Rydze, Łotwa Na spotkaniu w Rydze z okazji zorganizowanej przez Austriacką Prezydencję, Radę Europejską i Komisję Europejską

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Informacje uzupełniające do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 2 do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Informacje uzupełniające do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na

Bardziej szczegółowo

Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE

Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE Dzień Informacyjny ICT Warszawa, 19 grudnia 2007 Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE Krzysztof Trojanowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Sobótka-Demianowska. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Katarzyna Sobótka-Demianowska. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Inteligentne Miasta w programie Horyzont 2020 Katarzyna Sobótka-Demianowska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Horyzont 2020

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE

ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE NR 2625 Redaktor serii: Zarządzanie i Technologie Informacyjne Barbara Kożusznik Recenzent Jerzy Gołuchowski Sekretarze

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Europa 2020 CO? 1. Zatrudnienie 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę 2.

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna

Broszura informacyjna Krajowy Punkt Kontaktowy PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE Program CIP-ICT PSP Przykłady polskiego uczestnictwa Broszura informacyjna Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020

Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020 Innowacje dla Mazowsza Jak wdrażać innowacje w naszym regionie. Warszawa 2015.03.31 Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020 Prelegent: Zbigniew Turek

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Przewidywane kierunki badań rolnych i ich finansowanie w UE w latach 2014-2020 Andrzej Babuchowski Radca Minister SP RP UE Priorytety Strategii UE Europa 2020 rozwój

Bardziej szczegółowo

Polska polityka medialna w zakresie cyfryzacji w ramach programów Unii Europejskiej

Polska polityka medialna w zakresie cyfryzacji w ramach programów Unii Europejskiej Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy tom 4/15, zeszyt 2 Kielce 2012 Anita Uchańska Polska polityka medialna w zakresie cyfryzacji w ramach programów Unii Europejskiej Wprowadzenie W ugrupowaniach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Program Horizon 2020 - możliwości współpracy Wydziału AEiI oraz przedsiębiorstw. Źródło: Participant Portal, materiały KE i KPK

Program Horizon 2020 - możliwości współpracy Wydziału AEiI oraz przedsiębiorstw. Źródło: Participant Portal, materiały KE i KPK Program Horizon 2020 - możliwości współpracy Wydziału AEiI oraz przedsiębiorstw Źródło: Participant Portal, materiały KE i KPK Two different words from blue sky to Market Science + biznes plan = profit

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA pt.

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA pt. RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA pt. Analiza potrzeb infrastrukturalnych w obszarze dziedzictwa kulturowego, szkolnictwa artystycznego oraz infrastruktury kultury w Polsce w kontekście finansowania w ramach przyszłej

Bardziej szczegółowo

CORDIS. Najpierw myśl na małą skalę: Poradnik dotyczący usług dla MŚP oferowanych przez UE. Dodatek: MŚP. W numerze. Numer wydania 3 Grudzień 2006

CORDIS. Najpierw myśl na małą skalę: Poradnik dotyczący usług dla MŚP oferowanych przez UE. Dodatek: MŚP. W numerze. Numer wydania 3 Grudzień 2006 CORDIS http://cordis.europa.eu Numer wydania 3 Grudzień 2006 ISSN 1830-561X Dodatek: MŚP Finanse 5 Badania 12, 33 Krajowe punkty kontaktowe dla MŚP 17 Biznes a innowacje 37 W numerze Praktyczny poradnik

Bardziej szczegółowo

KrajowyPunktKontaktowy PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE. Program CIP-ICT PSP. Przykłady polskiego uczestnictwa. Broszura informacyjna

KrajowyPunktKontaktowy PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE. Program CIP-ICT PSP. Przykłady polskiego uczestnictwa. Broszura informacyjna KrajowyPunktKontaktowy PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE Program CIP-ICT PSP Przykłady polskiego uczestnictwa Broszura informacyjna Warszawa 2012 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Pomoc w zakresie stymulowania efektywnej gospodarki energią (audyty, szkolenia, kampanie edukacyjne) Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Bardziej szczegółowo