Program na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych"

Transkrypt

1 Dzień Informacyjny w obszarze ICT, ze szczególnym uwzględnieniem tematów: fotonika, internet przyszłości, usługi sieciowe, technologie ICT dla zdrowia Warszawa, Program na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych ICT for Health, Ageing and Inclusion in the future calls for Applicnats Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności ci i Innowacji Innovation STEER SAVE ALTENER econtent Modinis MAP 4 wspólne cele. KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW (zwłaszcza MŚP) 2. INNOWACJE I EKO-INNOWACJE 3. KONKURENCYJNE, INNOWACYJNE I SPÓJNE SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 4. WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

2 Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności ci i Innowacji, c.d.. Jeden z mechanizmów w realizowania założeń Strategii Lizbońskiej. 2. Cele programu: zwiększenie konkurencyjności ci przedsiębiorstw, rozwój j i promocja wszelkich form innowacji, w szczególno lności innowacji ekologicznych, promowanie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, przyspieszenie rozwoju społecze eczeństwa informacyjnego 3. Budżet: 3,63 miliarda euro Kontekst strategiczny Inicjatywa i200 Kluczowa inicjatywa strategiczna na rzecz odnowionej Strategii Lizbońskiej Wszechstronne i całościowe ciowe rozwiązania zania na rzecz polityki ICT - w ostatnich 0 latach 25 % wzrostu PKB oraz 40 % wzrostu produktywności w UE jest konsekwencją wykorzystania ICT Cel: Stworzenie odpowiednich warunków w do wykorzystania pełnego potencjału u ICT i mediów w na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie Trzy spójne priorytety: Ustanowienie Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Informacyjnej Wzmocnienie innowacyjności i inwestycji w badania Osiągnięcie Spójnego Europejskiego Społeczeństwa Informacyjnego 2

3 Zakres działań w CIP-ICT ICT PSP Działania ania związane zane z jednolitą europejską przestrzenią informacyjną: zapewnienie łatwego dostępu do eusług przy zapewnieniu interoperacyjności i bezpieczeństwa poprawa warunków dla rozwoju zawartości cyfrowej (ang. Digital content ) ze szczególnym naciskiem na wielojęzyczność i różnorodność kulturową monitorowanie europejskiego społeczeństwa informacyjnego: gromadzenie danych i analizę rozwoju, dostępności oraz korzystania z usług komunikacji cyfrowej, oraz rozwoju zawartości i usług Działania ania związane zane z szerszym stosowaniem oraz inwestycjami w ICT: promowanie innowacji w procesach, usługach i produktach, których istnienie umożliwiają ICT, w szczególności w MSP i usługach publicznych, promowanie i podnoszenie świadomości na temat możliwości i korzyści oferowanych obywatelom i firmom przez ICT Działania ania na rzecz eintegracji i tworzenia społecze eczeństwa informacyjnego: zwiększenie dostępności ICT oraz umiejętności ich wykorzystywania wzmacnianie zaufania i pewności przy korzystaniu z eusług poprawa jakości, skuteczności i dostępności publicznych eusług rozpowszechnianie dobrych praktyk. Budżet Programu CIP-ICT ICT PSP Budżet Programu CIP- ICT PSP 730 mln Lata Budżet Całkowity budżet budżet programu econtentplus+ (45 M w 2007 i 48 M w 2008): Razem 825 M 3

4 3 konkurs w CIP-ICT ICT PSP Identyfikator konkursu: CIP-ICT ICT PSP Termin otwarcia: Termin zamknięcia: (7.00 czasu lokalnego w Brukseli) Informacje o konkursie: ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp ict_psp/participating/ calls/index_en.htm Tematy 3 konkursu w CIP-ICT ICT PSP oraz wytyczne polityczne Themes ICT for Health, Ageing and Inclusion Digital libraries ICT government governance for and ICT for energy efficiency, environment and smart mobility i200 ehealth action plan Communication: "A lead Market initiative for Europe"(Dec. 2007) identifying ehealth as one of the six lead markets. Communication: "To be part of the information society" (Nov 2007) Communication: "Ageing well in the information society" (June 2007) i200 flagship initiative and action plan for Ageing Well in the Information Society. i200: Digital Libraries Initiative Policies supported i200 egovernment action plan reinforced by the Lisbon Ministerial Declaration (2007) on inclusive egovernment. Follow up of the Directive 999/93/EC on a Community framework for f electronic signatures Communication: Addressing the challenge of energy efficiency through Information and Communication Technologies - (May 2008) Communication: "Reinforcing the Union's Disaster Response Capacity" (COM(2008)30) and "Towards Better Protecting Citizens against Disaster Risks: " (SEC(2007)72). I200 intelligent car initiative 4

5 Tematy 3 konkursu w CIP-ICT ICT PSP oraz wytyczne polityczne, cd. Public sector information Multilingual web Internet evolution and security (including RFID) Open innovation, user experience and living labs PSI Directive INSPIRE Directive First pillar of i200 Directives on Data Protection (995) and eprivacy (2002) Communication: A strategy for a Secure Information Society Dialogue, partnership and empowerment - COM(2006) 25 and follow-up Communication: Promoting Data Protection by Privacy Enhancing Technologies (PETs( PETs) ) (2007) Communication: Radio Frequency Identification (RFID) in Europe: steps towards a policy framework (2007) Innovation policy in general Program Pracy 2009 Tematy 3 konkursu CIP-ICT ICT PSP Themes and objectives Theme : ICT for health, ageing and inclusion.: ICT for patient-centred health service.2: Innovative ehealth tools and services in real life learning together.3: ICT for ageing well / independent living.4: e-accessibility thematic network Theme 2 : Digital Libraries 2.: European Digital Library - services 2.2: European Digital Library aggregating digital content in Europeana 2.3: European Digital Library Digitising content for Europeana 2.4: Open access to scientific information 2.5: Use of cultural heritage material for education Funding Instrument Pilot A Thematic Network Thematic network BPN BPN Budget and Intended number of proposals to be funded 5 M EU funding up to 7 M EU funding up to 0.75 M 25 M 5

6 Program Pracy 2009 Tematy 3 konkursu CIP-ICT ICT PSP Theme 3: ICT for government and governance 3.: Enlargement of the e-procurement Pilot PEPPOL 3.2: Enlargement of the e-idm Pilot STORK 3.3: Inclusive egovernance: flexible, personalised and multi-channel based service delivery targeted at the socially disadvantaged. 3.4: User Centricity for e-governance Theme 4: ICT for energy efficiency, environment and smart mobility 4.: ICT for energy efficiency in social housing 4.2: ICT for prevention, alert and rescue to minimise impacts of climate change Theme 5: Multilingual Web 5.: Machine translation for the multilingual web 5.2: Multilingual Web content management: standards and best practices 5.3: Multilingual Web content management: methods, tools and processes Pilot A Pilot A Thematic network Thematic Network 8 M EU funding up to 5 M EU funding up to 5 M 8 M EU funding up to 5 M up to 2 EU funding up to 3 M 4 M Program Pracy 2009 Tematy 3 konkursu CIP-ICT ICT PSP Theme 6: Public Sector information 6.: Legal aspects of Public Sector Information 6.2: Geographic Information Theme 7: Internet evolution and security (including RFID) 7.: A European infrastructure for secure information management 7.2: Strengthening SME competitive advantage through RFID implementation Theme 8: Open innovation, user experience and living labs 8.: Sharing of best practice across European Living Labs involving SMEs as key user- and provider-participants Thematic network 9.5 M 6 M EU funding up to 3 M EU funding up to 3 M 4 M 6

7 Program Pracy 2009 Budżet 3 konkursu CIP-ICT ICT PSP Przewidywany budżet Theme : ICT for health, ageing and inclusion 5 M M Theme 2 : Digital Libraries 25 M M Theme 3 : ICT for government and governance 8 M M Operational Budget 3 Call for proposals Theme 4 : ICT for energy efficiency, environment and smart mobility Theme 5 : Multilingual Web Theme 6 : Public Sector information Theme 7 : Internet evolution and security (including RFID) 8 M M 4 M M 9.5 M M 6 M M Theme 8 : Open innovation, user experience and living labs 4 M M Calls for tender and support measure implemented by grants TOTAL 6.4 M M 05.9 M M Program Pracy 2009 (CIP( CIP-ICTICT PSP) Temat : ICT dla zdrowia, osób b starszych i integracji.: Technologie ICT w służbie zdrowia (ICT for patient-centered health service).2: Innowacyjne narzędzia i usługi dla e-zdrowia w realnym życiu (Innovative ehealth tools and services in real life - learning together).3: ICT na rzecz komfortowego funkcjonowania osób starszych /samodzielnego życia (ICT for ageing well / independent living).4: Sieć tematyczna w temacie e-dostępność (e-accessibility thematic network) 7

8 .: Technologie ICT w służbie zdrowia.: Technologie ICT w służbie zdrowia (ICT for patient-centered health service) Instrument finansowy: Pilot Typ A (tylko ) Budżet: do 7 M wkładu UE The aim of the pilot is to validate in real life settings, the use u of existing Personal Health Systems for innovative types of telemedicine services and to prepare for their wider deployment. Portable and wearable Personal Health Systems can monitor health status of patients anywhere and anytime. The services based on those systems require to be piloted on a large l scale to enable healthcare providers and procurers to provide long term sustainable deployment of these services..: Technologie ICT w służbie zdrowia.: Technologie ICT w służbie zdrowia (ICT for patient-centered health service) Cele pilotażu u powinny być realizowane przez 6 do 8 regionalnych władz opieki zdrowotnej lub lokalnych organizacji opieki zdrowotnej, bezpośrednio odpowiedzialnych za wdrażanie anie istniejących lub planowanych usług ug telemedycyny; ; mogą to być lokalne służby s zdrowia, władze w regionalne oraz organizacje odpowiedzialnych za zamówienia usług ug ezdrowia. Regionalne oddziały y opieki zdrowotnej powinny uzyskać potwierdzenie udziału u w pilotażu u od ich odpowiednich krajowych ministerstw. Oczekuje się, że e w proponowanym projekcie pilotażowym owym silnie zaangażowane będąb również przedstawiciele przemysł,, organizacje zdrowotne, stowarzyszenia użytkowniku ytkowników, w, w tym stowarzyszenia pacjentów. 8

9 .: Technologie ICT w służbie zdrowia.: Technologie ICT w służbie zdrowia (ICT for patient-centered health service) Warunki i właściwow ciwości projektu pilotażowego: owego: Pilot powinien skupiać się na co najmniej jednej z następuj pujących dolegliwości: chorobach sercowo-naczyniowych (CVD), przewlekłej ej chorobie płuc p (POChP( POChP) ) oraz cukrzycy. Wdrożenia powinny być prowadzone w realnym środowisku. Szczególn lną uwagę należy y zwróci cić na interoperacyjność pomiędzy Osobistymi Systemami Opieki Zdrowotnej (Personal( Health Systems), oraz urządzeniami i elektroniczną dokumentacją medyczną. Pilot powinien w pełni respektować podstawowe prawo do ochrony danych osobowych, w szczególno lności danych osobowych dotyczących cych zdrowia, jak równier wnież odpowiednie prawodawstwo UE i ustawodawstwo krajowe..: Technologie ICT w służbie zdrowia.: Technologie ICT w służbie zdrowia (ICT for patient-centered health service) Oczekiwane rezultaty: Pilot ma przyczynić się do zatwierdzania i wykorzystania Osobistych Systemów Opieki Zdrowotnej (validation( and uptake of Personal Health Systems), telemedycyny i innowacyjnych usług; ug; Zmniejszenie hospitalizacji (liczba pacjentów w i długod ugości pobytu); Wzrostu powiąza zań i interakcji między pacjentami i pracownikami służby s zdrowia, co ułatwi u aktywny udział pacjentów w w procesach opieki zdrowotnej; Poprawa jakości życia pacjentów w cierpiących cych na chroniczne dolegliwości; Zwiększone wykorzystanie istniejących lub wspólnie ustalonych standardów, demonstracja interoperacyjności ci nowych rozwiąza zań stosowanych w codziennych praktykach opieki zdrowotnej; Pobudzenie i ułatwianie u dostępno pności Osobistych Systemów w Opieki Zdrowotnej i telemedycyny w usługach ugach medycznych 9

10 .2:.2: Innowacyjne Innowacyjne narzędzia i usługi narzędzia dla e-zdrowia i usługi w dla realnym życiu e-zdrowia (Innovativew ehealth realnym tools and życiu services in real life - learning together) Instrument finansowy: Sieć tematyczna Thematic Network (tylko ) Sieć tematyczna, która stworzy szeroką społeczno eczność nabywców, w, odpowiedzialnych za zamówienia i realizację usług ug e-zdrowia. Mogą to być lokalne i regionalne służby s zdrowia lub administracji, jednostki bezpośrednio odpowiedzialne za wdrażanie anie innowacyjnych usług ug e-zdrowia w realnym życiu. Sieć powinna:.2:.2: Innowacyjne Innowacyjne narzędzia i narzędzia usługi dla e-zdrowia i usługi w dla realnym e-zdrowia życiu (Innovative w ehealth realnym toolsżyciu and services in real life - learning together) Stworzyć forum wymiany dobrych praktyk pomiędzy organizacjami zdrowotnymi a nabywcami innowacyjnych usług ug e-zdrowia,, w tym strategii zamówie wień,, specyfikacji i zarządzania umowami; Stworzyć synergię w celu zwiększenia jakości i interoperacyjności ci rozwiąza zań,, jak równier wnież skuteczności ci negocjowania wobec dostawców i / lub twórc rców w narzędzi e-zdrowia; Wspierać udostępnianie wiedzy technicznej i wiedzy potrzebnej do wdrażania ania innowacyjnych narzędzi i usług ug e-zdrowia na poziomie europejskim, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony prywatności; Stworzyć dla dostawców w usług ug e-zdrowia narzędzia/procedury dla zrównowa wnoważonego onego rozmieszczenia narzędzi i usług ug e-zdrowia 0

11 .2:.2: Innowacyjne Innowacyjne narzędzia i usługi narzędzia dla e-zdrowia i usługi w dla realnym życiu e-zdrowia (Innovative w ehealth realnym tools and życiu services in real life - learning together) Warunki i właściwow ciwości sieci tematycznej: Sieć Tematyczna powinna uwzględnia dniać cele nabywców w zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, w szczególno lności na poziomie regionalnym i lokalnym (w tym szpitali i ośrodko rodków w opieki zdrowotnej; Działania ania sieci tematycznej powinny koncentrować się w szczególno lności na gromadzeniu i dzieleniu się doświadczeniami na temat sposobów w przezwycięż ężenia barier w szerszym wdrażaniu aniu innowacyjnych narzędzi i usług ug e-zdrowia i przyspieszenia ich wdrażania ania w sposób b zrównowa wnoważony; ony; Działania ania w ramach Sieci Tematycznej powinny kłaśćk szczególny nacisk na interoperacyjność i wykorzystywanie wspólnych standardów..2:.2: Innowacyjne Innowacyjne narzędzia i usługi narzędzia dla e-zdrowia i usługi w dla realnym życiu e-zdrowia (Innovativew ehealth realnym tools and życiu services in real life - learning together) Oczekiwane rezultaty sieci tematycznej: Zwiększenie rozmieszczenia usług ug e-zdrowia Wykonanie, wdrożenie i transfer wspólnych standardów w dla rozwiąza zań i usług ug e-zdrowia Udostępnienie wiedzy technicznej potrzebnej do wdrażania ania innowacyjnych narzędzi i usług ug e-zdrowia

12 .3: ICT na rzecz komfortowego funkcjonowania osób starszych /samodzielnego życia (ICT for ageing well / independent living) Instrument finansowy: (kilka) Cele: Poprawa jakości życia i opieki społecznej dla osób b starszych, Poprawa skuteczności ci systemów w opieki poprzez dostarczanie zintegrowanych rozwiąza zań łącz czących cych opiekę społeczn eczną i opiekę zdrowotną w domu Priorytety: Zintegrowane podejście do interoperacyjności ci - integracja procesów biznesowych: Platforma techniczna umożliwiaj liwiająca integrację i elastyczne połą łączenie składnik adników w i usług ug wymaganych dla zaspokojenia potrzeb użytkowników w (funkcjonowania czujników w systemów w awaryjnych, systemów w alarmowych, zdalnego monitorowania, jak równier wnież systemów w bezpieczeństwa i zarządzania energią)..3: ICT na rzecz komfortowego funkcjonowania osób starszych /samodzielnego życia (ICT for ageing well / independent living) Oczekiwane rezultaty: Zwiększenie skuteczności ci samodzielnego życia i związanych zanych z nimi systemów w opieki i usług, ug, a także e ułatwiu atwić ich wdrożenia na szeroką skalę przez władze w publiczne. Zapewnienie wiodącej pozycji Europy na rynkach światowych, w szczególno lności MŚP M P w dziedzinie innowacyjnych, zintegrowanych produktów, systemów w i usług ug opartych na ICT i wspierających samodzielne życie osób b starszych. 2

13 .4: Sieć.4: tematyczna Sieć tematyczna w temacie e-dostępność w temacie (e-accessibility e-dostępność thematic network) (eaccessibility) Instrument finansowy: Sieć tematyczna Thematic Network (tylko ) Budżet: do 750 K Celem sieci tematycznej ma być zbieranie i wymiana doświadcze wiadczeń ekspertów w z całej Europy i krajów w trzecich, które sąs zaawansowane w dziedzinie e-dostępności oraz w działaniach aniach towarzyszących wprowadzeniu e-dostępności i specyfikacji technicznych jak równier wnież, w miarę możliwo liwości, działań związanych zanych z realizacją zobowiąza zań prawnych. Do takich działań należą żą: metody wdrażania ania standardów, przygotowania specyfikacji, oceny kosztów w realizacji, metody pomiaru, oceny zgodności, skarg, projektowanie e-dostępności i informacji o użytkowniku, u a także e metody sprawozdawczości ci..4: Sieć.4: tematyczna Sieć w tematyczna temacie e-dostępność w temacie (e-accessibility e-dostępność thematic network) (eaccessibility) e-dostępność otwiera wiele możliwo liwości społecznego i gospodarczego uczestnictwa, w szczególno lności dla osób b niepełnosprawnych nosprawnych i dla wielu osób b starszych; e-dostępność nie jest już tylko kwestią ochrony socjalnej - jest to równie ważna kwestia dla konkurencyjności ci i zatrudnienia; Priorytety: Dostępno pność stron internetowych (np.. wytyczne dotyczące ce monitorowania, realizacji odpowiednich specyfikacji technicznych dla Web Content Accessibility,, itp.). Dostępno pność cyfrowych systemów w audio-wizualnych (co obejmuje "całkowite rozmowy", czyli multimedialną komunikację elektroniczną w czasie rzeczywistym ). Dostępno pność samoobsługowych terminali,, takich jak używane u do samoobsługowej bankowości elektronicznej (bankomaty) i biletów (maszyny użyte u w transporcie publicznym, porty lotnicze, itp.). 3

14 .4: Sieć.4: tematyczna Sieć w tematyczna temacie e-dostępność w temacie (e-accessibility e-dostępność thematic network) (eaccessibility) Oczekiwane rezultaty: Opracowanie wytycznych oraz ułatwieu atwień i przyspieszenie popytu na usługi ugi związane zane z e-dostępnością; Opracowanie specyfikacji technicznych; Wypracowanie wspólnego podejścia w dziedzinie e-dostępności na poziomie europejskim; Zapewnienie większej skuteczność we wdrażaniu aniu e-dostępności. Kto może e być partnerem w projekcie? Jednostki rządowe, administracji publicznej, które mają kompetencje i moc decyzyjną w podejmowaniu wiążą ążących decyzji w danym temacie Jednostki ministerialne mające moc decyzyjną na szczeblu europejskim (np. Ministerstwa Zdrowia lub Przemysłu, Narodowe Centra, Ministerstwo Transportu, Infrastruktury i inne) Partnerzy z przemysłu u i nauki Małe e i Średnie Przedsiębiorstwa Pożądany Eksperci od spraw etycznych (np. w przypadku projektów w w udział tematach biometrycznych) Jednostki odpowiedzialne za budynki publiczne (reprezentanci jednostek lokalnych, miejskich i regionalnych) Jednostki odpowiedzialne za działanie anie służb s b ratowniczych Jednostki odpowiedzialne za certyfikację i standaryzację 4

15 Instrumenty typy projektów Pilot A Sieci tematyczne Duże projekty pilotażowe o wymiarze politycznym nastawione na interoperacyjności e-usług i ich wykorzystania w Europie Projekty pilotażowe o mniejszej skali, nastawione na innowacyjne zastosowania innowacyjnych technologii ICT i usług w sektorze publicznym i prywatnym Projekty miękkie nastawione na tworzenie forum wymiany doświadczeń i budowy konsensusu dla interesariuszy w obszarze ICT W Programie In 2009 Pracy additional rok instrument 2009, w temacie BPN for Bibliotek Digital libraries Cyfrowych przewidziano for dodatkowy the deployment instrument of good practices Sieci across Dobrych Europe Praktyk (BPN) Aspekty finansowe ogólne zasady Projekty typu: Pilot A Wys. dofinansowania: 50% Budżet projektu: 5-05 mln.. Euro Koszty kwalifikowane: osobowe, koszty bezpośrednie, koszty podwykonawstwa (w uzasadnionych wypadkach) Projekty typu: Wys. dofinansowania: 50% Budżet projektu: mln.. Euro Koszty kwalifikowane: osobowe, koszty bezpośrednie, koszty podwykonawstwa (w uzasadnionych wypadkach) Projekty typu: Sieci tematyczne (Thematic( Networks) Wys. dofinansowania: 2 lub 3 tys. Euro/rok (w zależno ności od liczby uczestników sieci) Budżet projektu: tys. Euro Koszty kwalifikowane: podróże, koszty związane zane z implementacją sieci 5

16 Ważne dokumenty Program Pracy (ICT( PSP Work Programme 2008) Call Fiche 2008 Przewodnik dla wnioskodawcy (Guide( for Applicants) inny dla każdego typu projektów Ważne! Przykładowa umowa o grant (Model( Grant Agreement) Przewodnik finansowy (Financial( Guidelines) ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp ict_psp/participating/ calls/call_proposals_08/ /call_proposals_08/index_en.htm Ważne dokumenty 6

17 Podsumowanie aspektów w formalnych uczestnictwa w CIP ICT PSP Projekty składamy na otwarte konkursy Każdy konkurs ma inne dokumenty czytamy dokumenty publikowane dla danego konkursu Tematykę projektu dopasowujemy do tematów w zawartych w programie pracy otwartego konkursu Do tematyki i działań jakie chcemy przeprowadzić w projekcie wybieramy odpowiedni typ projektu (pilot A, pilot B lub sieć tematyczna) Projekty składamy w wersji elektronicznej, poprzez system EPSS do Komisji Europejskiej Projekty oceniane sąs przez niezależnych nych ekspertów Projekty muszą mieć charakter współpracy pracy międzynarodowej Program na rzecz wspierania polityki w zakresie ICT odnosi się do innowacji technologicznych jak i pozatechnologicznych,, które przeszły końcow cową fazę badań. NIE finansuje prac naukowo-badawczych Różne akcje KE wspierające ehealth Instrument wspierania badań naukowych w dziedzinie ehealth: 7 Program Ramowy (FP7) w obszarze ICT: Challenge 7 (Independent Living, Inclusion and Governance) Challenge 5 (Towards sustainable and personalised healthcare) Realizacja, wdrożenia, wspieranie polityki w zakresie ehealth: Program na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (CIP ICT PSP): Projekty pilotażowe owe o dużej skali (Pilot A) Instrumenty/ dokumenty polityczne: Action Plan for a European ehealth Area (April 2004) Communication on lead market (2/2/2008) Upcoming communication on telemedicine and ICT innovative technologies for chronic disease management 7

18 Przydatne linki ICT PSP helpdesk Infso-ict Wskazówki KE, dokumenty: ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp ict_psp Strona KE: ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp ict_psp/about/index_en.htm Polska strona programu: Dziękuj kuję za uwagę Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów w Badawczych UE Osoby do kontaktu ICT-PST PST: Andrzej Galik Krajowy Punkt Kontaktowy Programów w Badawczych UE Łukasz Nikitin Stowarzyszenie Miasta w Internecie tel. kom Osoby do kontaktu ICT w 7PR: Andrzej Galik Krzysztof Trojanowski Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów w Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów w Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury Warszawa tel: : fax: :

Temat 1: ICT na rzecz niskiej emisji CO 2 i optymalnych rozwiąza

Temat 1: ICT na rzecz niskiej emisji CO 2 i optymalnych rozwiąza Dzień Informacyjny dla 5 konkursu (CIP-ICT PSP-2011-5) Warszawa, 10.02.2011 Temat 1: ICT na rzecz niskiej emisji CO 2 i optymalnych rozwiąza zań komunikacyjnych Andrzej J. Galik Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

THEME 4: ICT FOR INNOVATIVE GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICES

THEME 4: ICT FOR INNOVATIVE GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICES Dzień informacyjny dla 5 konkursu (CIP-ICT PSP-2011-5) Warszawa, 10 lutego 2011 THEME 4: ICT FOR INNOVATIVE GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICES TEMAT 4: ICT W innowacyjnej administracji i usługach ugach publicznych

Bardziej szczegółowo

4 konkurs CIP-ICT PSP. Temat 5: ICT NA RZECZ POPRAWY USŁUG PUBLICZNYCH DLA OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORSTW

4 konkurs CIP-ICT PSP. Temat 5: ICT NA RZECZ POPRAWY USŁUG PUBLICZNYCH DLA OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORSTW Dzień Informacyjny dla 4 konkursu CIP-ICT PSP Warszawa, 2.02.2010 4 konkurs CIP-ICT PSP Temat 5: ICT NA RZECZ POPRAWY USŁUG PUBLICZNYCH DLA OBYWATELI Małgorzata Gliniecka I PRZEDSIĘBIORSTW Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE

Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE Dzień Informacyjny ICT Warszawa, 19 grudnia 2007 Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE Krzysztof Trojanowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Integracja czy Interoperacyjność?

Integracja czy Interoperacyjność? Integracja czy Interoperacyjność? Integracja? Interoperacyjność? Instytut Logistyki i Magazynowania Instytut Badawczy w Poznaniu Aktualnie ponad 20 projektów FP7, Interreg i CIP Ponad 250 partnerów w Europie

Bardziej szczegółowo

THEME 3: ICT FOR HEALTH, AGEING WELL AND INCLUSION

THEME 3: ICT FOR HEALTH, AGEING WELL AND INCLUSION Dzień informacyjny dla 5 konkursu (CIP-ICT PSP-2011-5) Warszawa, 10 lutego 2011 THEME 3: ICT FOR HEALTH, AGEING WELL AND INCLUSION TEMAT 3: ICT DLA POPRAWY ZDROWIA, OSÓB B STARSZYCH I INTEGRACJI Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Smart & Green Cities, Networks and Services w ramach programu CIP-ICT PSP

Smart & Green Cities, Networks and Services w ramach programu CIP-ICT PSP Dzień informacyjny dla konkursów 2013 w programie CIP- ICT PSP oraz FP7 Łódź, 19 marca 2013 Smart & Green Cities, Networks and Services w ramach programu CIP-ICT PSP Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz Krajowy

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

ICT PSP; Instrumenty finansowe

ICT PSP; Instrumenty finansowe Dzień informacyjny dla 3 konkursu (CIP-ICT PSP-2009-3) Warszawa, 2 kwietnia 2009. Ogólne załoŝenia Programu CIP-ICT ICT PSP; Instrumenty finansowe Andrzej J. Galik Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Program CIP EIP finansowanie ekoinnowacyjnych projektów w dla MŚPM sektora transportu

Program CIP EIP finansowanie ekoinnowacyjnych projektów w dla MŚPM sektora transportu Warszawa, 25 stycznia 2011 r. Program CIP EIP finansowanie ekoinnowacyjnych projektów w dla MŚPM sektora transportu Katarzyna Walczyk-Matuszyk KPK PB UE Program CIP EIP Program CIP EIP Eko-innowacje w

Bardziej szczegółowo

OfertaprojektuAgeingWell. of ICT for Ageing Well. Anna Siemek-Filuś, Stowarzyszenie Miasta w Internecie

OfertaprojektuAgeingWell. of ICT for Ageing Well. Anna Siemek-Filuś, Stowarzyszenie Miasta w Internecie OfertaprojektuAgeingWell Network for the Market uptake of ICT for Ageing Well Anna Siemek-Filuś, Stowarzyszenie Miasta w Internecie Podstawowe informacje dot. projektu AgeingWell Nazwa: AgeingWell-NetworkfortheMarketuptakeofICTforAgeingWell

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować wniosek do Programu CIP- ICTPSP * Struktura wniosku projektowego. Proces oceny wniosków kryteria i procedury oceny wniosków

Jak przygotować wniosek do Programu CIP- ICTPSP * Struktura wniosku projektowego. Proces oceny wniosków kryteria i procedury oceny wniosków Dzień Informacyjny dla Programu CIP ICT-PSP Warszawa, 7 maja 2008 Jak przygotować wniosek do Programu CIP- ICTPSP * Struktura wniosku projektowego * Proces oceny wniosków kryteria i procedury oceny wniosków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020 COSME i Horyzont 2020 Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. COSME small and medium sized enterprises Program na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Medycyna i ezdrowie w programie Horyzont 2020

Medycyna i ezdrowie w programie Horyzont 2020 Telemedycyna i ezdrowie Warszawa 24.09.2014 Medycyna i ezdrowie w programie Horyzont 2020 Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Program CIP-ICT PSP w 7 krokach

Program CIP-ICT PSP w 7 krokach National Contact Point i n P O L A N D Krajowy Punkt Kontaktowy PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE Program CIP-ICT PSP w 7 krokach Mini przewodnik dla potencjalnych wnioskodawców Krajowy Punkt Kontaktowy Programów

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej. Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności. Andrzej J. Galik

Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej. Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności. Andrzej J. Galik Dzień Informacyjny dla 6 konkursu ICT (FP7-ICT-2009-6) Warszawa, 24 listopada 2009 Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności Andrzej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

Możliwości dla MŚP fundusze unijne

Możliwości dla MŚP fundusze unijne KRAKÓW, 17.04.2013 Możliwości dla MŚP fundusze unijne Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Alternative paths to Components and Systems Challenge 3

Alternative paths to Components and Systems Challenge 3 Gdańsk, 25 marca 2013 Alternative paths to Components and Systems Challenge 3 Prelegent: Jan Lisowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Struktura wniosku projektowego

Struktura wniosku projektowego Dzień Informacyjny dla 6 konkursu ICT Warszawa, 24.11.2009 Struktura wniosku projektowego Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

CIP-ICT ICT PSP call 6 Theme 5: TRUSTED E-SERVICES E AND OTHER ACTIONS. AND OTHER ACTIONS Systemy bezpieczenstwa w eusługach

CIP-ICT ICT PSP call 6 Theme 5: TRUSTED E-SERVICES E AND OTHER ACTIONS. AND OTHER ACTIONS Systemy bezpieczenstwa w eusługach Dzień Informacyjny dla 6 konkursu 2012 w Programie CIP-ICT PSP Warszawa, 31.01.2012 CIP-ICT ICT PSP call 6 Theme 5: TRUSTED E-SERVICES E AND OTHER ACTIONS Systemy bezpieczenstwa w eusługach Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Szkolenie Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

"Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych

Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych "Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness

Bardziej szczegółowo

Program Inteligentna Energia Europa. Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Program Inteligentna Energia Europa. Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Program Inteligentna Energia Europa Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia Europa > Wspiera politykę Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego Mazowsza

Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego Mazowsza Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego e-rozwoju Mazowsza Arkadiusz Złotnicki Paweł Soczek SMWI, 2006 Co chcemy zrobić na Mazowszu? Dla kogo? I jak? Benficjenci na Mazowszu Władze samorządowe i placówki

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 zasady uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw

Horyzont 2020 zasady uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw Katowice,28 marca 2014 Horyzont 2020 zasady uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy możliwość dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych Antonina Kaniszewska 2 Program IEE jest głównym instrumentem Unii Europejskiej dla wspierania

Bardziej szczegółowo

Schematy finansowania w H2020

Schematy finansowania w H2020 Schematy finansowania w H2020 Koszty pośrednie 25% niezależnie od rodzaju projektu VAT Koszt kwalifikowany, jeżeli beneficjent nie może go odzyskać Katalog kosztów kwalifikowalanych Koszty osobowe, prace

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

pracy międzyregionalnej Interreg Europa

pracy międzyregionalnej Interreg Europa Interreg Europe 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Program współpracy pracy międzyregionalnej Interreg Europa Warszawa Warszawa, - 8 października 6 maja 2015 2014r. Obszar współpracy i budżet

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

ICT w 7.PR oraz CIP (ICT PSP) ZałoŜenia i tematyka konkursów

ICT w 7.PR oraz CIP (ICT PSP) ZałoŜenia i tematyka konkursów Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions Spotkanie informacyjne: ICT w 7Programie Ramowym oraz w Programie na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook. PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.com KONCEPCJA SZPITALA DOMOWEGO Analiza chorób przewlekłych w Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013 SZCZECIN 20 \06 \ 2013 BIOGOSPODARKA Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 BIOGOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont 2020 - finansowanie i aspekty prawne Warszawa, 21 czerwca 2017 r. Wsparcie Enterprise Europe Network

Bardziej szczegółowo

Globalny monitoring na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) Anna Badurska 12 czerwca 2008

Globalny monitoring na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) Anna Badurska 12 czerwca 2008 Globalny monitoring na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) status wdrożenia w kontekście usług downstream i możliwych modeli biznesowych Anna Badurska 12 czerwca 2008 GMES = Global Monitoring for

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Horyzont 2020. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Horyzont 2020 Warszawa, 16 Grudnia 2013 r. " European Union, 2013 Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Informacje o programie Prelegenci: Joanna Niedziałek Krajowy

Bardziej szczegółowo

Energia w Horyzoncie 2020

Energia w Horyzoncie 2020 Energia w Horyzoncie 2020 Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - AKTUALNYM ŹRÓDŁEM WSPARCIA BIZNESU

PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - AKTUALNYM ŹRÓDŁEM WSPARCIA BIZNESU PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - AKTUALNYM ŹRÓDŁEM WSPARCIA BIZNESU Spotkanie Informacyjne dla przedsiębiorców Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,

Bardziej szczegółowo

Horyzont Wiodąca pozycja w przemyśle. Katarzyna Bartkowiak r.

Horyzont Wiodąca pozycja w przemyśle. Katarzyna Bartkowiak r. Horyzont 2020 - Wiodąca pozycja w przemyśle Katarzyna Bartkowiak 11.04.2014 r. Struktura programu Doskonała baza naukowa Badania pionierskie (ERC) Mobilność naukowców (MSC) Infrastruktury badawcze Przyszłe

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Robert BARYS SMWI, 2006 Wiele pozostaje do zrobienia Innowacja nie

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Warszawa, 30 czerwca 2008 r. MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA

Bardziej szczegółowo

Historie sukcesu w H2020 Projekt FosterREG

Historie sukcesu w H2020 Projekt FosterREG www.asm-poland.com.pl Rozwijamy innowacyjne technologie gromadzenia i analizy danych Z wielu źródeł informacji wybieramy te, które pozwolą zrozumieć zależności gwarantujące sukces naszych klientów Historie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Infrastruktura w H2020 UMK Toruń, 18 marca 2014 Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP)

Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP) Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP) Wsparcie EKOINNOWACJI Danuta Dyrszka International Scientific Thematic Network for Environmental Technologies ENVITECH-Net N Co to znaczy ekoinnowacja?

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Politechnika Śląska 28 luty 2014 rok HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Mobilność naukowców Akcje Marie Skłodowska-Curie oraz ERC Renata Downar-Zapolska Regionalny

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia eintegracji

Zagadnienia eintegracji 12 Konferencja Miasta w Internecie Zakopane, 25-27 czerwca 2008 Zagadnienia eintegracji w Europejskich Programach Ramowych Andrzej Siemaszko Renata Rycerz Andrzej J. Galik Krajowy Punkt Kontaktowy Programów

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Agnieszka, Murzec-Wojnar Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.uwm.edu.pl/rpk agnieszka.murzec@uwm.edu.pl Struktura H2020 HORYZONT 2020 Czas

Bardziej szczegółowo

Filozofia ekoinnowacji w programie CIP

Filozofia ekoinnowacji w programie CIP Białystok, 29.05.2012 r. Filozofia ekoinnowacji w programie CIP Aneta Maszewska KPK PB UE Ważne dokumenty ETAP czyli Plan Rozwoju Technologii Środowiskowych (Przyjęty w 2004 roku przez Komisję Europejską)

Bardziej szczegółowo

Programy współpracy terytorialnej UE

Programy współpracy terytorialnej UE Programy współpracy terytorialnej UE Elżbieta Książek II Forum Dni Nauki i Technologii Polska Wschód Białystok-Białowieża, 22-24 kwietnia 2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 25 października 2014 Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne narzędzia w procesie digitalizacji

Innowacyjne narzędzia w procesie digitalizacji Innowacyjne narzędzia w procesie digitalizacji Tomasz Parkoła tparkola@man.poznan.pl Konferencja i3, 16.04.2013, Poznań Agenda Wprowadzenie Obszary działania Narzędzia i zasoby Podsumowanie Kontekst projekt

Bardziej szczegółowo

Program dla Europy Środkowej 2007-2013

Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Warszawa, 15 stycznia 2014 r. Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Teresa Marcinów Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Obszar programu UE Polska, Republika Czeska,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

KIC-InnoEnergy integracja badań, edukacji i innowacji w energetyce. Tomasz Szmuc tsz@agh.edu.pl

KIC-InnoEnergy integracja badań, edukacji i innowacji w energetyce. Tomasz Szmuc tsz@agh.edu.pl KIC-InnoEnergy integracja badań, edukacji i innowacji w energetyce Tomasz Szmuc tsz@agh.edu.pl Plan prezentacji 1. EIT i ogólne zasady Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Community).

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Mapa: ICT w 7PR, CIP i innych inicjatywach

Mapa: ICT w 7PR, CIP i innych inicjatywach Dni informacyjne COOPERATION ICT + TRANSPORT Warszawa, 21.06.2010 r. Mapa: ICT w 7PR, CIP i innych inicjatywach Andrzej J. Galik Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i innowacji w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020

Finansowanie badań i innowacji w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, dnia 29.10.2014 Finansowanie badań i innowacji w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020 Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Wojewódzki Urząd d Pracy w Białymstoku Instytucja Pośrednicz rednicząca ca II Stopnia dla działań: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network. Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r.

Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network. Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r. Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r. Największa na świecie sieć non profit wspierająca MŚP w internacjonalizacji 60 krajów: Europa, Azja, Ameryka Płd.

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Europa Konkurs w 2012 r.

Inteligentna Energia Europa Konkurs w 2012 r. Inteligentna Energia Europa Konkurs w 2012 r. Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Budżet na 2012 r. > 67 milionów (+ 5 milionów ) wsparcie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań w Programie Ramowym Horizon 2020 możliwości

Finansowanie badań w Programie Ramowym Horizon 2020 możliwości Telemedycyna i ezdrowie 2014 Finansowanie badań w Programie Ramowym Horizon 2020 możliwości Prelegent: Joanna Niedziałek W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub

Bardziej szczegółowo

HORYZONT Magdalena Wójtowicz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE. Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

HORYZONT Magdalena Wójtowicz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE. Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska HORYZONT 2020 Magdalena Wójtowicz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów KPK, KE Kraków,

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów w Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów w Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów w Wiejskich XXXI Międzynarodowe Seminarium Sadownicze Limanowa, 4-54 5 marca 2011 r. Czym jest Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich? - operacją w ramach Pomocy Technicznej, Schemat III,

Bardziej szczegółowo

Poszanowanie Energii w Programie CIP-ICT PSP oraz w priorytecie ICT w 7. PR

Poszanowanie Energii w Programie CIP-ICT PSP oraz w priorytecie ICT w 7. PR II Konferencja z cyklu Inteligentna Energia w Polsce Warszawa, 08-12-2009. Poszanowanie Energii w Programie CIP-ICT PSP oraz w priorytecie ICT w 7. PR Andrzej J. Galik Krajowy Punkt Kontaktowy Programów

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013 (ang. Central-East Programme CEP)

Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013 (ang. Central-East Programme CEP) Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013 (ang. Central-East Programme CEP) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Zespół Europejskiej Współpracy

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Grzegorz First Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków ZAKRES: 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego?

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? FinMan Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? Projekt FinMan - Financial Management for EU Adult Education Providers realizowany przez Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP)

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) EKOINNOWACJE Dr Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Ochrona. Głowna zasada: każdy uczestnik musi należycie chronić własną wiedzę.

Ochrona. Głowna zasada: każdy uczestnik musi należycie chronić własną wiedzę. Ochrona Głowna zasada: każdy uczestnik musi należycie chronić własną wiedzę. Design Nie trzeba nikogo informować o zamiarze ochrony swojej wiedzy (w specyficznych przypadkach KE) 1 KPK PB UE IPPT PAN Ochrona

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo MŚP w Programie Horyzont 2020

Uczestnictwo MŚP w Programie Horyzont 2020 Katowice 28 marca 2014 Uczestnictwo MŚP w Programie Horyzont 2020 Prelegent: Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014 Program HORYZONT 2020 Prelegent Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Spotkanie informacyjne, Słupsk, 19 lutego 2015 r. Interreg Europa Środkowa Anna Deryło Emilia Simonowicz Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA Program Interreg Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Zasady programu Katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej w 7.PR

Zasady programu Katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej w 7.PR Zasady programu Katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej w 7.PR Konkurs na Katedry ERA Identyfikator konkursu: FP7-ERAChairs-PilotCall-2013 Tytuł konkursu: ERA Chairs Pilot Call Otwarcie konkursu 18

Bardziej szczegółowo