Polska Platforma Technologiczna Inteligentnych Systemów Transportowych PPT ITS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Platforma Technologiczna Inteligentnych Systemów Transportowych PPT ITS"

Transkrypt

1 Polska Platforma Technologiczna Inteligentnych Systemów Transportowych PPT ITS Małgorzata Zysińska, ITS Warszawa, 30 listopada 2007

2 Polska Platforma Technologiczna Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS) działa poprzez BranŜowy Punkt Kontaktowy (BPK)

3

4 PPT ITS załoŝenia PPT ITS została powołana w lipcu 2007r. Koordynatorem PPT ITS jest ITS PPT ITS podejmuje działania naukowe, popularyzatorskie, techniczne i inne, na rzecz środowisk obecnych na rynku Inteligentnych Systemów Transportowych

5 PPT ITS cele i zakres działalności Zwiększenie udziału instytucji partnerskich w programach UE w dziedzinie Inteligentnych Systemów Transportowych Podejmowanie działań w zakresie szkoleń, konsultacji na temat moŝliwości udziału w programach UE Realizacja wspólnych projektów UE Opracowanie Strategicznej Agendy Badawczej ( ) Współpraca z partnerami innych platform technologicznych

6 Podstawy prawne decyzja MNIiSW

7 Podstawy prawne umowa z MNIiSW

8 Podstawy prawne porozumienie z KPK

9 List intencyjny przystąpienia do PPT ITS 1. Informacja o Partnerze 2. MoŜliwości współpracy w ramach PPT ITS działalność naukowo-badawcza wymiana informacji praca nad Strategiczną Agendą Badawczą działalność szkoleniowa i konsultacyjna promocja i upowszechnianie wyników prac współdziałanie z Koordynatorem PPT ITS współdziałanie z partnerami innych platform technologicznych (transportu drogowego i technologii IT) 3. Informacja o finansowaniu działalności PPT ITS

10 List intencyjny przystąpienia do PPT ITS

11 Propozycja statutu PPT ITS 1. Postanowienia ogólne podstawa prawna i wyjaśnienie formy działalności 2. Cele i sposoby działania dobrowolność zaangaŝowania Partnerów 3. Partnerzy PPT ITS osoby fizyczne i prawne, uczestnicy spotkania załoŝycielskiego, którzy podpisali list intencyjny i uzyskali rekomendację przynajmniej dwóch Partnerów PPT ITS 4. Organy PPT ITS 5. Zmiana statutu i rozwiązanie PPT ITS 6. Postanowienia końcowe

12 Propozycja statutu PPT ITS

13 Propozycja struktury organizacyjnej PPT ITS 1. Walne Zgromadzenie Partnerów PPT ITS podejmuje i przyjmuje uchwały PPT ITS wybiera i odwołuje Partnerów PPT ITS 2. Komitet Sterujący PPT ITS określa cele strategiczne i zadania PPT ITS kieruje i reprezentuje PPT ITS 3. Przewodniczący PPT ITS Pan dr inŝ. Andrzej Wojciechowski, Dyrektor ITS reprezentuje PPT ITS i koordynuje jej działania 4. Sekretariat PPT ITS 5. Grupy zadaniowe PPT ITS

14 Propozycja struktury organizacyjnej PPT ITS

15 Spektrum moŝliwości finansowania PPT ITS, w latach Programy wspólnotowe UE 2. Fundusze strukturalne UE 3. Mechanizmy finansowe (norweski i EOG) 4. Międzyrządowe programy bilateralne 5. Przetargi Komisji Europejskiej 6. Granty Komisji Europejskiej

16 Programy wspólnotowe Fundusze strukturalne 7. Program Ramowy UE (w tym CIVITAS) Inicjatywa COST Leonardo da Vinci II e-content Eureka

17 7 Program Ramowy UE II konkurs Greening of surface transport Encouraging modal shifts Co modal IT transport solutions Intelligent highways Green corridors (economical) Efficient interfaces between transport modes (mainly freight) Improved services in terminals

18 7 Program Ramowy UE II konkurs Encouraging modal shifts Policy packages and best practices for transport Sustainability effects of new logistics and manufacturing systems transport impacts Innovation process in surface transport Development and implementation of data collection methodology for EU transport modelling Transport forecasting and globalisation

19 7 Program Ramowy UE II konkurs Encouraging modal shifts Sustainable Urban Mobility Assessment of ITS tools for better decision making New mobility concepts for passengers ensuring accessibility for all Intelligent mobility systems and multi-modal interfaces for transport passengers New vehicle concepts for the delivery of goods Urban freight delivery systems

20 7 Program Ramowy UE II konkurs Sustainable Urban Mobility Urban buses and delivery vehicles using second generation hybrid electric technology Transport planning and traffic information systems in cities Large event mobility management (especially in big cities)

21 7 Program Ramowy UE II konkurs Safety and Security Safety and security by design Human components Integral system solutions for safety Road Safety of Vulnerable Road Users in Emerging Economies Road Safety Data Collection, Transfer and Analysis ( DaCoTA )

22 7 Program Ramowy UE II konkurs Strengthening Competitiveness Advanced and cost effective infrastructure construction maintenance and monitoring Competitive transport operations Horizontal activities Techno-economic analysis per mode and combined to meet EU GHG emission reduction targets at time horizon 2020 and beyond Optimisation and integration of R&D efforts for transport of passengers by co-modality New mobility schemes: interconnections

23 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet IV Rozwiązania proekologiczne w transporcie Priorytet V ZrównowaŜony transport miejski Priorytet VI Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Priorytet VII Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych Priorytet VIII Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

24 Projekty UE realizowane przez Instytut Transportu Samochodowego DRUID - Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicine - 6. Program Ramowy ( ) EUCHIRES - European Public Awareness Campaign on the Use of Seat Belts and Child Restraint Systems - 6. Program Ramowy ( ) SEC SAFETY BELT - The Safety of Vulnerable Road Users in the Southern, Eastern and Central European Countries ( )

25 Projekty UE realizowane przez Instytut Transportu Samochodowego SARTRE III - Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe 5. Program Ramowy ( ) BEST BOB Benchmarking European Sustainable Transport ( ) ROSE 25 - Inventory and Compiling of an European Good Practice Guide on Road Safety Education Targeted at young people - 6. Program Ramowy ( )

26 Projekty UE realizowane przez Instytut Transportu Samochodowego SAMOTRAHCE - Social Attitudes of Motorized Two-Wheelers to High Risk of Accident in Europe ( ) OPRACOWANIE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII PRODUKCJI WAHACZY KOMPLETNYCH ZE STOPÓW ALUMINIUM - SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 1.4 ( ) STEROWANIE ZMIANAMI STRUKTURALNYMI I ICH WPŁYW NA JAKOŚĆ POŁĄCZEŃ LUTOWANYCH Inicjatywa badawcza COST 531 ( )

27 Projekty UE zgłoszone przez Instytut Transportu Samochodowego w 2007r.: DEMO-BIOS - Demonstration of Biofuel Strategies for Process Chain Efficiency BIMODAL INTERGUAUGE - Pojazd i infrastruktura dla przewozów intermodalnych z uwzględnieniem ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i bezpieczeństwo SHLOW Show Me How Slow: Mobilising Evidence from Transport Research into Speed

28 Projekty UE zgłoszone przez Instytut Transportu Samochodowego w 2007r.: ESPIRAL Electronic Stability Control Programmes: Impacts, Recommendations, Assessments and Limitations ISMIR Thematic Network on Intelligent Cars NEARCTIS - Network of Excellence : Advanced Road Cooperative Traffic Management in the Information Society ERIC - Evaluation of elearning Road Safety Initiatives

29 Kontakt: Instytut Transportu Samochodowego

Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej. Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności. Andrzej J. Galik

Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej. Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności. Andrzej J. Galik Dzień Informacyjny dla 6 konkursu ICT (FP7-ICT-2009-6) Warszawa, 24 listopada 2009 Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności Andrzej

Bardziej szczegółowo

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii.

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Warszawa, 21.06.2012 Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Jak sfinansować wspólne projekty Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna 12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna Finansowanie B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach na HORYZONCIE Toruń, 12 maja 2014 r., EEN " European

Bardziej szczegółowo

Energetyka alternatywna i odnawialna w 7. Programie Ramowym. Rola Polski w 7. Programie Ramowym

Energetyka alternatywna i odnawialna w 7. Programie Ramowym. Rola Polski w 7. Programie Ramowym Energetyka alternatywna i odnawialna w 7. Programie Ramowym Rola Polski w 7. Programie Ramowym Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Dr Andrzej Sławiński andrzej.slawinski@kpk.gov.pl 7. Program

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania międzynarodowych projektów badawczych związanych z rozwojem transportu ekologicznego w Polsce będących w dyspozycji NCBiR

Źródła finansowania międzynarodowych projektów badawczych związanych z rozwojem transportu ekologicznego w Polsce będących w dyspozycji NCBiR Źródła finansowania międzynarodowych projektów badawczych związanych z rozwojem transportu ekologicznego w Polsce będących w dyspozycji NCBiR Piotr Pryciński Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Mieczysław Borysiewicz, Wanda Kacprzyk ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD MANAGEMENT OF THE RISK FROM

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2 0 0 8 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Szanowni Państwo, Dear Sirs/Mesdames Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny z działalności Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w 2008 roku. It is

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Główny Instytut

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA na rzecz zrównowaŝonego rozwoju

POLITECHNIKA WARSZAWSKA na rzecz zrównowaŝonego rozwoju POLITECHNIKA WARSZAWSKA na rzecz zrównowaŝonego rozwoju Warsaw University of Technology 5 1 maja 2004 r., godz. 00:00 Wybrane inicjatywy i projekty obszaru Energia - Środowisko Dr inŝ. Roman Babut Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Europa 2020 CO? 1. Zatrudnienie 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę 2.

Bardziej szczegółowo

Cele i wartości. Kim jesteśmy. Kim jesteśmy / Cele i wartości. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie

Cele i wartości. Kim jesteśmy. Kim jesteśmy / Cele i wartości. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie MSAP AE Kim jesteśmy / Cele i wartości Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie jest Kim jesteśmy 4 Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (MSAP AE)

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o konkursach w obszarze ENERGIA Program Pracy 2011

Wstępne informacje o konkursach w obszarze ENERGIA Program Pracy 2011 Warszawa, 23 czerwca 2010 Wstępne informacje o konkursach w obszarze ENERGIA Program Pracy 2011 Tomasz Cichocki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM BIULETYN NEWSLETTER INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM INNOWACYJNE SYSTEMY WSPOMAGANIA TECHNICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

Policy pathways for reducing transport carbon emissions in Estonia Mari Jüssi SEI Tallinn mari@seit.ee TraCit Workshop Kraków 17.5.

Policy pathways for reducing transport carbon emissions in Estonia Mari Jüssi SEI Tallinn mari@seit.ee TraCit Workshop Kraków 17.5. Policy pathways for reducing transport carbon emissions in Estonia Mari Jüssi SEI Tallinn mari@seit.ee TraCit Workshop Kraków 17.5.2011 Programy redukcji emisji CO2 w Estonii Mari Jüssi SEI Tallinn mari@seit.ee

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki materiały konferencyjne Warszawa, 17 maja 2013 r. Information Day on European Public-Private Partnership in Photonics

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY I KIERUNKI WSPIERANIA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI ************************************ NEW TRENDS AND DIRECTIONS IN INNOVATIVENESS SUPPORT

NOWE TRENDY I KIERUNKI WSPIERANIA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI ************************************ NEW TRENDS AND DIRECTIONS IN INNOVATIVENESS SUPPORT Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdański Warszawa 05.05.11 NOWE TRENDY I KIERUNKI WSPIERANIA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI ************************************ NEW TRENDS AND DIRECTIONS IN INNOVATIVENESS SUPPORT

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo