GLOBALNE ROZWIĄZANIA DLA INWESTORÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GLOBALNE ROZWIĄZANIA DLA INWESTORÓW"

Transkrypt

1 GLOBALNE ROZWIĄZANIA DLA INWESTORÓW

2 DOŚWIADCZENIE NA RYNKU Spółka V Capital S.A. stoi na czele grupy kapitałowej, w skład której wchodzą spółki z branży finansowej. została założona w 2012 roku przez mających kilkunastoletnie doświadczenie i wysokie kompetencje ekspertów z rynku finansowego, którzy zdobywali swoje doświadczenie jako : ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI TRADERZY KLIENCI FIRM BROKERSKICH Z CAŁEGO ŚWIATA TFI* Świadomości potrzeb inwestorów i zmian zachodzących na rynkach finansowych powodują, że spółka skutecznie buduje bazę podmiotów dostarczających rzetelnej wiedzy dla inwestorów, unikatowych i innowacyjnych narzędzi dostępnych do tej pory wyłącznie wąskiemu gronu zawodowców oraz daję dostęp do profesjonalnej i kompleksowej obsługi inwestorów.

3 ZARZĄD Robert Walicki AKCJONARIAT I ZARZĄD Wykształcenie - Akademia im. A. Koźmińskiego oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Od kilkunastu lat związany z branżą finansową, Ekspert z zakresu inwestycji na światowych rynkach finansowych Współtwórca wielu projektów w branży e-tradingu. Założyciel, większościowy akcjonariusz i Prezes Zarządu V Group S.A. - spółki notowanej na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Od 2012 r. Wiceprezes Zarządu funduszu Private Equity Black Diamond Fund S.A. Od 2013 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej grupy kapitałowej V Capital S.A. Odpowiedzialny za współpracę również z zagranicznymi partnerami. Odgrywa istotną rolę w budowaniu obecności firmy na polskim i zagranicznych rynkach finansowych, Tomasz Rulka 20% 40% Z rynkiem kapitałowym związany od 1996 roku. W 1999 r. uzyskał licencję maklera rynków terminowych WGT S.A. Aktywnie uczestniczył w handlu kontraktami walutowymi, na początku jako makler niezależny a następnie jako pracownik Biura Maklerskiego K.G. Efekt S.A. Pracował na stanowisku analityka w Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Współtwórca i pierwszy dealer a następnie Chief Dealer X-Trade Sp. z o.o. (obecnie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A Ekspert w dziedzinie rynków finansowych, prowadził liczne szkolenia dla instytucji rynku kapitałowego z zakresu funkcjonowania rynku walutowego na świecie. Wiceprezes Zarządu w notowanej na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie grupie kapitałowej V Group S.A. Prezes Zarządu funduszu Private Equity Black Diamond Fund S.A. Współzałożyciel i Prezes Zarządu grupy kapitałowej V Capital S.A. 40% Robert Walicki Tomasz Rulka inni

4 STARTEGIA Przyjęty model biznesowy zakłada osiągnięcie przez V Capital pozycji lidera na polskim i zagranicznym rynku kapitałowym zarówno w obszarze dostępu do giełd światowych, jak i rynku Forex. V Capital S.A. chce plasować się jako lider platform przygotowanych do high frequency trading, algorithmic trading i systemów mechanicznych. Większość narzędzi jakie zostaną wprowadzone jest innowacyjnych w skali Polski lub nawet światowej. Innowacyjne usługi i nastawienie całej grupy na przekraczanie oczekiwań klientów stanowią w idei grupy stałą przewagę konkurencyjną w starciu z konkurentami. Główne projekty do wdrożenia w pierwszej fazie umożliwiające osiągnięcie pozycji lidera, to m.in.: Udostępnienie polskim inwestorom dostępu online do najważniejszych giełd światowych z poziomu platform Udostępnienie rynku forex oraz unikalnego CFD w porównaniu z innymi oferującymi Wprowadzenie innowacyjnych technologii wspomagających decyzje inwestycyjne Udostępnienie analiz rozbudowanego działu analitycznego dla swoich klientów, zawierających przekrój instrumentów notowanych na najważniejszych giełdach światowych w tym polskiej Wprowadzenie możliwości stosowania systemów mechanicznych zdobywających coraz większą popularność na zachodnich giełdach oraz programowe wsparcie przy konstrukcji portfela złożonego z systemów mechanicznych Zaoferowanie wysokiej jakości obsługi oraz dbanie o wysoki poziom wiedzy pracowników obsługujących klientów oraz utworzenie rozbudowanego narzędzia Risk Management dla traderów

5 SILNA GRUPA KAPITAŁOWA V Capital DFP DORADZTWO FINANSOWE SPRINT FX (dom Maklerski Malta) BLACK DIAMOND FUND S.A. DOM MAKLERSKI HFT BROKERS S.A. V Technology ROBOTERO ALGOTRONIC INVESTIO

6 GLOBALNE ROZWIĄZANIA DLA INWESTORÓW

7 DALSZY ROZWÓJ Spółka V Capital S.A. finansuje rozwój z kapitału własnego. Od V.2012 r. w tworzenie całej grupy zainwestowała 18 mln zł. Dodatkowo na utrzymanie i dalszy rozwój całej grupy w latach spółka planuje budżety w wysokości mln zł rocznie. Poza innowacjami planowanymi w samej ofercie i narzędziach Domu Maklerskiego istotną rolę odgrywają spółki zależne. 18 MLN PLN ZAINWESTOWANYCH MLN PLN ROCZNIE NA DALSZY ROZWÓJ Spółka pod wspólnym brand em zaczęła urozmaicać ofertę Domu Maklerskiego o pakiet usług oferowanych przez trzy spółki zależne: Investio Sp. z o.o., Robotero S.A., Algotronic Sp. z o.o. INNOWACYJNE USŁUGI Innowacyjne usługi i nastawienie całej grupy na przekraczanie oczekiwań klientów stanowią w idei grupy stałą przewagę konkurencyjną w starciu z konkurentami.

8 CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK GRUPY V CAPITAL DOM MAKLERSKI OD 2008 ROKU ZARZĄDZANIE AKTYWAMI RYNKI WALUTOWE OFEROWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

9 CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK Z GRUPY Black Diamond Fund S.A. został założony w 2012 roku przez mających kilkunastoletnie doświadczenie i wysokie kompetencje ekspertów z rynku finansowego. Black Diamond Fund S.A. konsekwentnie i skutecznie koncentruje się na inwestycjach w firmy z branży finansowej nastawione na innowacyjność technologiczną, budującą stałą przewagę konkurencyjną w starciu z konkurentami. WARTOŚĆ AKTYWÓW 221,07 MLN PLN KAPITAŁ WŁASNY 169,1 MLN PLN CEL: WARTOŚĆ SPÓŁEK 500 MLN PLN

10 CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK Z GRUPY Rynek Klientów do którego będzie kierowana oferta 7,5 mln inwestorów Pierwsza i jedyna platforma na świecie do automatyzacji handlu w oparciu wydarzenia ekonomiczne na rynku Forex. Zostały podpisane umowy na wdrożenia Robotero z dwoma międzynarodowymi brokerami: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. oraz z Iron FX Global (obsługują razem 140 tys. inwestorów na całym świecie). Przy osiągnięciu 10 tys. Klientów będzie generować 40 mln zł zysku netto rocznie. Robotero zostało zintegrowane z najpopularniejszą platformą handlową na rynku Forex - MT4 (200 brokerów na świecie) oraz z platformami własnymi brokerów (proprietary platforms).

11 CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK Z GRUPY POTENCJAŁ RYNKU Pierwsza i jedyna platforma na świecie do automatyzacji handlu na wydarzeniach na rynku Forex; Technologia Robotero jest zgłoszona w Urzędzie Patentowym USA (grudzień 2012 r.); Komercjalizacja: B2B partnerstwo z brokerami FX na całym świecie; Spółka negocjuje zawarcie umów z największymi globalnymi brokerami takimi jak FXCM (200 tys. Klientów) czy Ducascopy i Saxobank. Zostały już zawarte umowy z dwoma globalnymi brokerami posiadającymi łącznie 140 tys.;

12 CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK Z GRUPY Investio Sp. z o. o. istnieje od 2012 r. w tym czasie wprowadziła na rynek dwa serwisy internetowe koncentrujące się na dostarczaniu inwestorom kompleksowych informacji, analiz i szkoleń związanych z rynkami kapitałowymi. INVESTIO.PL Społecznościowo-edukacyjno-analityczna platforma dostarczająca użytkownikom kluczowe informację istotne podczas inwestowania na rynku Forex. Obecnie jest to największy tego typu serwis w Polsce. Firma współpracuje z:

13 CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK Z GRUPY SQUABER.COM Platforma internetowa udostępniana w modelu SaaS. Powstała w odpowiedzi na zaobserwowany trend wśród użytkowników investio.pl, których część poszukiwała wsparcia analitycznego w obrębie giełdy papierów wartościowych.

14 CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK Z GRUPY Algotronic Sp. z o.o. jest firma z sektora IT, tworzącą innowacyjne rozwiązania informatyczne w obszarze oprogramowania finansowo giełdowego, istotnego w procesach podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz w procesach Big Data (działania na dużych ilościach danych). Algotronic tworzy rozwiązania, które są integrowane z obecnymi systemami podmiotów takich jak banki, giełdy, brokerzy, fundusze, dzięki czemu końcowy odbiorca otrzymuje dostęp do profesjonalnych narzędzi zapewniających mu przewagę na rynku. Najbardziej zaawansowanym narzędziem dostarczanym przez Algotronic jest autorska platforma do handlu online, serwisu social tradingowego oraz oprogramowania do automatycznego zarządzania składem portfeli inwestycyjnych przy użyciu metod optymalizacji opartych na algorytmach genetycznych algorytm potrafi sam dostosowywać się do sytuacji panującej na rynku i dynamicznie zmieniać skład portfela, zapewniając maksymalizację zysku w każdych warunkach rynkowych.

15 CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK Z GRUPY Marketinvest - portal finansowy skupiający w swoich treściach najważniejsze informacje i komentarze ekonomiczne z rynków forex, akcji i towarów. Istotnym profilem publikowanych materiałów są analizy techniczne zawierające zwięzły opis danego waloru oraz wykres obrazujący obecną sytuację określając trendy, wsparcia i opory oraz formacje techniczne. Celem portalu jest dostarczanie wiarygodnych informacji z rynków finansowych w prostej i przejrzystej dla czytelnika formie. Na stronach marketinvest.pl prowadzone są bezpłatne usługi związane z szerokim tematem inwestycji oraz transakcji rzeczywistych. Użytkownicy otrzymują skuteczne narzędzia wspierające świadomość zarówno inwestorów jak i przedsiębiorców w codziennych decyzjach ekonomicznych. Portal pomaga rozumieć wszystkie procesy i mechanizmy rządzące współczesnym rynkiem finansowym i obecnym trendom w gospodarce.

16 AKCJE SPÓŁKI V CAPITAL TERMIN EMISJI AKCJI:. CENA EMISYJNA AKCJI: 14 ZŁ ZA AKCJĘ Cena wykonania niniejszej opcji za 24 miesiące jest równa 14 zł (cena za jedną akcje) powiększona o 12% w skali roku. Niniejsza opcja wygasa w terminie 24 miesięcy od daty wystawienia. Zabezpieczanie: ustanowienia na rzecz Nabywcy hipoteki na nieruchomości w wysokości 120% wartości objętych instrumentów bazowych. Niniejszy wpis zostanie dokonany na nieruchomości wolnej od jakichkolwiek zobowiązań w granicach niniejszej transakcji.

17 POTWIERDZONA WIARYGODNOŚĆ Na dzień V Capital wykazała w bilansie wartość aktywów na poziomie 192,60 mln zł Audyt Spółki został przeprowadzony przez renomowaną firmę Audytorską BGGM specjalizującą się w audytach spółek giełdowych.

18 ZABEZPIECZENIE AKCJI NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24 ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI SOLEC GMINA GÓRA KALWARIA POWIAT PIASECZNO WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE OSZACOWANIA WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI ( ): ZŁ Nieruchomość bardzo atrakcyjna w opinii Niezależnych Firm specjalizujących się w obrocie nieruchomościami takich jak Home Broker i Imperial Invest. Nieruchomość jest bardzo dobrze zlokalizowana, w okolicy przeważa nowa zabudowa, dużo terenów zielonych, w tej lokalizacji można znaleźć działkę pod budowę od 200zł/m2 do 350 zł/m2 tak jak wskazano w operacie. Opinia Niezależnego Eksperta Obrotu Nieruchomościami Rafała Koźbiała z Firmy Imperial Invest.

19 WARTOŚĆ RYNKOWA Nieruchomość gruntowa, będąca przedmiotem wyceny, składająca się z działek ewidencyjnych numer 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24 w obrębie ewidencyjnym Solec o łącznej powierzchni m2, zlokalizowana w miejscowości Solec. ZABUDOWA OKOLICZNA Nieruchomość nieogrodzona, niezabudowana. Działki ewidencyjne nr 18, 19, 20, 21, 22, 24 tworzą jednolity obszar o regularnym kształcie i przebiegu linii granicznej. Działki ewidencyjne nr 15 i 16 usytuowane po stronie północnej, o kształcie podłużnym. Teren uzbrojony w sieć infrastruktury technicznej w ograniczonym zakresie. Te-ren nieruchomości lokalnie z występującą roślinnością niską, zakrzewieniem, zadrzewieniem. Obszar usytuowania przedmiotu wyceny nie wykazuje zróżnicowaniu układu powierzchniowego. W bezpośrednim sąsiedztwie po stronie wschodniej skoncentrowana zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna o wysokich walorach urbanistycznych -podwyższony standard zabudowy. Po stronie zachodniej pojedynczy kompleks zabudowy, stadnina koni i otulina terenów zadrzewionych. ZABUDOWA OKOLICZNA ZABUDOWA OKOLICZNA OKREŚLENIE PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI Dla obszaru usytuowania przedmiotu uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Solec i Baniocha rejon Chojnowskiego Parku Krajobrazowego 229/XIX/2008 z dn (Dz.Urz.W.Maz. Nr 207 poz z dnia ). Zgodnie z powyższym planem przedmiot wyceny usytuowany na obszarze o oznaczeniu 3 R. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia r. stwierdził nieważność 9 pkt 2 ppkt b uchwały w zakresie, w jakim wprowadza on zakaz zabudowy dla terenów oznaczonych na rysunku symbolem 3R. Zgodnie z obecnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oznaczony tren Ł/US teren łąk z wyłączeniem zabudowy i istniejącymi lub projektowanymi usługami z towarzyszącą zielenią. Dnia 26 lipca 2011 roku. Rada Miejska w Górze Kalwarii podjęła uchwałę Nr XIII-/124/2011 Rady w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Góra Kalwaria, z wyłączeniem fragmentu wsi Łubna oraz fragmentów wsi Obręb, Julianów, Czarny Las, Cendrowice, Sobików, Czaplinek obejmującego swym zasięgiem obszar zlokalizowania przedmiotu wyceny. W dniu sporządzenia opinii trwają prace planistyczne związane ze zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gm. Góra Kalwaria etap po złożonych wnioskach w tym wniosku obejmującym obszar przedmiotowej nieruchomości, wnoszącym zmianę kierunków zagospodarowania przestrzennego polegającej na dopuszczeniu zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej (ok. 85 budynków w układzie wolnostojącym).

20 POTENCJAŁ ROZWOJU I WARTOŚCI Potencjał wzrostu wartości akcji spółki V Capital jest analogiczny do sukcesyów spółek z branży, które w ostatnich 4-5 latach odnotowały nawet kilkuset procentowe wzrosty wartości Aktualna wycena spółki ok. 1,1 mld PLN Aktualna wycena spółki ok. 400 mln PLN innowacyjność, niezależność, dynamizm, brak wieloszczeblowości decyzyjnej typowej dla dużych korporacji pozwalająca na szybkie podejmowanie decyzji, wprowadzanie nowych produktów i natychmiastowe reagowanie w przypadku niepowodzeń. multiplikowalność - jeżeli coś się sprawdza w jednym kraju, szybko i bez potrzeby angażowania dodatkowych nakładów finansowych będzie inicjowane w innych państwach.

21 Najważniejsze korzyści ze współpracy Atrakcyjne cechy produktu (zabezpieczenie, rentowność) Profesjonalny serwis i otwartość na współpracę z Niezależnymi Kancelariami Finansowymi Atrakcyjne warunki współpracy Wsparcie firmy na bardzo konkurencyjnym rynku poprzez oferowanie atrakcyjnych projektów i produktów

22 Niniejszy dokument stanowi wyłącznie materiał informacyjny o charakterze marketingowym dotyczącym planowanej emisji obligacji i nie stanowi on oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego ani propozycji nabycia obligacji w rozumieniu ustawy o obligacjach, jak też nie może być traktowany jako rekomendacja podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Niniejszy dokument został opracowany przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie informacji udostępnionych przez Black Diamond Fund S.A. oraz informacji pochodzących ze źródeł publicznie dostępnych. Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie mogą się zmienić bez konieczności poinformowania o tym fakcie. Z uwagi na charakter niniejszego dokumentu, może on nie zawierać wszystkich informacji niezbędnych do oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej, finansowej oraz prawnej emitenta, jak też perspektyw jego rozwoju i kształtowania się jego sytuacji w przyszłości, zaś ryzyka opisane w niniejszym dokumencie mogą nie być jedynymi ryzykami związanymi z Emitentem, otoczeniem, w jakim prowadzi on działalność czy związanymi z inwestycją w Obligacje. Szczegółowe parametry Obligacji, warunki, na których są emitowane oraz prawa i obowiązki emitenta, jak i obligatariuszy obligacji, zawiera dokument stanowiący warunki emisji Obligacji, będący jedynym prawnie wiążącym dokumentem w tym zakresie. Niniejszy materiał kierowany jest do maksymalnie 149 osób, włącznie z osobami, które otrzymają propozycję nabycia Obligacji. Treść niniejszego dokumentu stanowi własność HFT Brokers Dom Maklerski S.A., a jego kopiowanie lub rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody HFT Brokers Dom Maklerski S.A. HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON i numer identyfikacji podatkowej (NIP) KONTAKT DOM MAKLERKSI HFT BROKERS S.A. Ul. Prosta Warszawa Tel Fax hftbrokers.pl

Razem tworzymy nową jakość inwestowania

Razem tworzymy nową jakość inwestowania I. Nowa jakość inwestowania II. Realizacje godne zaufania III. Rozwój HFT Brokers IV. Silna grupa kapitałowa V. Potwierdzona wiarygodność VI. HFT Brokers dziś VII. Usługi HFT Brokers VIII. Zarząd 1 Nowa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Raport roczny za rok 2012 M10 Spółka Akcyjna

Załącznik nr 2 do Raport roczny za rok 2012 M10 Spółka Akcyjna Załącznik nr 2 do Raport roczny za rok 2012 M10 Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności M10 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności M10 Spółka

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 SPIS TREŚCI 1 Podstawowe dane o Emitencie. 1.1. Dane adresowe 1.2. Główny przedmiot działalności 1.3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo