wizja rozwoju Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wizja rozwoju Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu"

Transkrypt

1 Dobry wybór

2 disclaimer Celem niniejszej prezentacji jest przedstawienie podstawowych informacji na temat spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. (dalej "Spółka"). Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (DZ.U , z późniejszymi zmianami) ani propozycji nabycia instrumentów finansowych Spółki. Niniejszy dokument nie stanowi również jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej podjęcia określonej decyzji inwestycyjnej. Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje, oświadczenia i szacunki opracowane na podstawie informacji powszechnie dostępnych oraz informacji otrzymanych od Spółki i jej Akcjonariuszy. Jednocześnie niniejsza prezentacja zawiera Informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 211 poz. 1384), które nie mogą być wykorzystane ani ujawnione pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne. Niedopuszczalne jest dalsze powielanie, rozpowszechnianie w całości lub części informacji zawartych w niniejszym dokumencie bez pisemnej zgody Spółki.

3 wizja rozwoju Stałe zwiększanie udziału w rynku i dążenie do pozycji lidera zarządzania i obrotu wierzytelnościami w kraju oraz podejmowanie działań zmierzających do ekspansji na rynki zagraniczne przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności operacyjnej i inwestycyjnej. Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu

4 backgrounder Jedna z czołowych Spółek zarządzających wierzytelnościami na polskim rynku Połączenie inkasa, zakupu portfeli wierzytelności i doradztwa prawnego B2C Obsługa sektorów B2B i B2C Na rynku od 2003 roku: 12-letnie doświadczenie Zasięg ogólnopolski sieć pracowników terenowych i Centrum Operacyjne w Bielawie Spółka akcyjna notowana na Rynku Głównym GPW

5 profil działalności OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI Zakup wierzytelności, w tym w drodze sekurytyzacji Działania prewencyjne Wywiad gospodarczy Windykacja na etapie polubownym, w tym: Windykacja międzynarodowa Windykacja terenowa Windykacja na etapie sądowym, w tym: DORADZTWO PRAWNE EPU Windykacja na etapie egzekucyjnym Szerokie spektrum usług z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i prawa pracy

6 organy zarządzające Jako jeden z twórców i założycieli e-kancelarii związany ze Spółką od początku jej istnienia. Odpowiada za kreowanie, wdrażanie i kontrolowanie krótko- oraz długoterminowej strategii rozwoju firmy. Poza funkcją zarządczą odpowiada za pozyskiwanie kluczowych partnerów biznesowych i kontraktów handlowych oraz budowanie długofalowej strategii sprzedaży. Znakomity strateg i wizjoner, doświadczony menadżer oraz specjalista w zakresie tworzenia perspektywicznych i długoterminowych planów i strategii biznesowych. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży prawno-finansowej. Od lat specjalizuje się w nadzorze korporacyjnym, sprawując funkcje w Radach Nadzorczych. Rada Nadzorcza: Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Unitax Service sp. z.o.o. oraz funkcję Jan Miśko - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wiarygodna Firma sp.z.o.o. Alicja Pawłowska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Robert Kostera - Członek Rady Nadzorczej Leszek Rejniak - Członek Rady Nadzorczej Mariusz Muszyński - Członek Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza - organ nadzorujący i sprawujący dodatkowe kontrolę i udzielający w sparcia dla zarządu Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu

7 historia -rozwój sieci oddziałów -zakup pierwszych portfeli wierzytelności i rozpoczęcie współpracy z funduszem sekurytyzacyjnym -debiut akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect -zgoda KNF na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzacyjnymi -utworzenie UNIFUND NS FIZ, którego Spółka jest jedynym uczestnikiem -debiut akcji Spółki na Rynku Regulowanym GPW w Warszawie -członkostwo w the Credit Services Association rozpoczęcie działalności w formie spółki komandytowej -członkostwo w Polskim Związku Windykacji -przekształcenie w spółkę akcyjną -debiut obligacji Spółki w ASO Catalyst -członkostwo w KPF -przekształcenie oddziałów w sieć pracowników mobilnych -dynamiczn rozwój współpracy z funduszami sekurytyzacyjnymi

8 akcjonariat stabilna i klarowna struktura właścicielska Udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pozostali akcjonariusze Mariusz Pawłowski 32,19 % Mehtilda Holding Limited 14,05 % 53,76 % Mariusz Pawłowski Mehtilda Holding Limited Pozostali akcjonariusze Akcjonariat udział w kapitale zakładowym Mariusz Pawłowski Pozostali akcjonariusze 44,84 % 37,45 % Mariusz Pawłowski Mehtilda Holding Limited Pozostali akcjonariusze 17,70 % Mehtilda Holding Limited

9 grupa kapitałowa 100 % % 2 UNIFUND Z NSFI (Forum TFI S.A.) Revenue NSFIZ (Opera TFI S.A.) Giełda wierzytelności szerokie doświadczenie we współpracy z TFI w zakresie zarządzania wierzytelnościami NSFIZ uzupełnienie procesu windykacji o dodatkowe narzędzia

10 model biznesowy dywersyfikacja źródeł pozyskiwania wierzytelności obszerne know-how obsługa portfeli wierzytelności w ramach nabywanie portfeli wierzytelności na własny rachunek inkaso (bez funduszy) pozyskiwanie portfeli w imieniu i na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych

11 wartość portfela wierzytelności pozyskanego w 2014 roku. Łączna wartość obsługiwanego portfela wierzytelności 5 mld zł Wartośc portfela wierzytelności pozyskanego do windykacji w latach (mln zł) Procentowy udział poszczególnych segmentów w portfelu Spółki w 2014 roku Wierzytelności własne Zlecenie NSFIZ 880, % 525 Inkaso (bez NSFIZ) 45 % 52 % 82 20, Wierzytelności zlecone 2014 Łącznie zlecone i własne Wierzytelności własne

12 struktura portfela w 2014 Struktura portfela nabytego przez Spółka w imieniu i na rzecz NSFIZ w 2014 Bank 4% 16 % Ubezpieczenia Specjalizujemy się w obsłudze wszystkich segmentów rynku Wartość portfeli pozyskanych w 2014 r. = 901 mln PLN 80 % Telekomunikacja Struktura portfela przekazanego do windykacji w ramach inkaso w 2014 Ubezpieczenia Bank Telekomunikacja 15 % 5 % Pożyczka 17 % 63 %

13 struktura organizacyjna optymalnie skomponowana obsługa operacyjna i jej wsparcie Prezes Zarządu Mariusz Pawłowski Pion Prawny i Sekurytyzacji Pion Windykacji Pion Administracyjny Pion Analiz Pion IT Pion Sprzedaży Pion HR Pion Marketingu i PR

14 e-kancelaria = SUKCES Narzędzia system CRM umożliwiający klientowi dostęp on-line do serwisowanych spraw oraz wszechstronne i obszerne raportowanie dostępne od ręki Wszechstronność skutecznie odzyskujemy długi z każdej branży i każdego sektora rynku Komunikacja szybko reagujemy na zmiany rynkowe, dzielimy się wiedzą, na bieżąco wymieniamy informacje z klientem Know-how największe na rynku doświadczenie we współpracy z NSFIZ spoza swojej grupy kapitałowej Gruntowna znajomość rynku wypracowane relacje z największymi podmiotami w Polsce zapewniają nam szybki dostęp do informacji rynkowych

15 Zapraszamy do współpracy e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. ul. Gen. Józefa Bema Wrocław tel fax KRS: NIP: REGON: