Broker - pośrednik doskonały

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Broker - pośrednik doskonały"

Transkrypt

1 Broker - pośrednik doskonały Po raz kolejny prezentujemy ranking brokerów ubezpieczeniowych. Najwięksi brokerzy to GRAS SAVOYE POLSKA, GRUPA MAK, Grupa MMC (MARSH i MERCER), GRUPA MENTOR, NORD PARTNER, EIB, WILLIS POLSKA i PWS KONSTANTA. Rita Schultz Zaledwie co siódma polisa majątkowo-osobowa zawierana jest w Polsce za pośrednictwem brokerów. Jest to u nas nadal mało popularny kanał dystrybucji ubezpieczeń. Wciąż daleko nam pod tym względem do Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy nawet Słowacji i Irlandii. Ale należy pamiętać, że pierwsi brokerzy pojawili się w naszym kraju pod koniec 1990 r. Początki były trudne, ponieważ nie łatwo było w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych przekonać zarówno klientów, jak i polskie towarzystwa ubezpieczeniowe do tego nowego pośrednika ubezpieczeniowego. Jedni i drudzy traktowali brokerów, jak agentów pracujących dla kilku towarzystw ubezpieczeniowych, a i sami brokerzy, stawiając pierwsze kroki na tym polu, uczyli się dopiero swojej profesji i sposobów docierania do klientów. Rozwój całego rynku ubezpieczeniowego, zetknięcie się obszarów działania brokerów z obszarem aktywności agentów ubezpieczeniowych, wreszcie silna konkurencja wewnątrz środowiska brokerskiego nakłada na tę grupę konieczność stałego podnoszenia standardów. Tak więc broker występuje na tym rynku ubezpieczeń w roli łącznika po- między zakładem ubezpieczeń a klientem. Fachowa obsługa, umiejętność sprawnego i rzetelnego identyfikowania ryzyka, projektowanie programów i procedur zabezpieczających klienta przed negatywnymi skutkami finansowymi zdarzeń losowych - te cechy charakteryzują dobrego brokera. Oprócz pośredniczenia w zawieraniu umów i czuwania nad dopełnieniem wszelkich formalności, jego działalność obejmuje również reprezentowanie ubezpieczającego przy likwidacji szkód. Podmioty gospodarcze zainteresowane zawarciem umowy na ochronę ubezpiereklama ubezpieczenia.indd Sek1: :18:45

2 UBEZPIECZENIA * Wynik grupy RANKING FIRM BROKERSKICH WG WIELKOŚCI PRZYCHODÓW W 2009 R. Miejsce Firma Osoba zarządzająca Wielkość przychodów w zł w 2009 r. 1 GRAS SAVOYE POLSKA * Leszek Konopka ,00 2 GRUPA MAK Marcin Ślotała ,00 3 Grupa MMC (Marsh i Mercer) Michał Gabryelak, Maciej Glajcher ,00 4 GRUPA MENTOR SA Marek Kaliszek ,00 5 NORD PARTNER Krzysztof Bromka ,11 6 E I B S A Rafał Kaszubowski ,00 7 WILLIS POLSKA SA Jacek Cichy ,00 8 PWS KONSTANTA Jacek Kliszcz ,78 9 STBU BROKERZY UBEZPIECZENIOWI Zbigniew Foltyński ,00 10 EOS RISQ POLSKA Arkadiusz Jaśkowski ,00 11 EUROPEJSKIE KONSORCJUM Piotr Kumięga ,00 UBEZPIECZENIOWE 12 MAXIMUS BROKER Remigiusz Breński ,35 13 MERYDIAN BROKERSKI DOM Andrzej Wychowaniec ,00 14 INTER BROKER Robert Kożuchowski ,44 15 MAKLER MARKET Sp. z o.o. Zbigniew Śleszycki ,68 16 Grupa Brokerska ODYS Sp. z o.o. * Krzysztof Bethke ,00 17 CARBO ASECURA SA Adam Prończuk ,08 18 Dom Brokerski NEGOCJATOR Sławomir Bajczyk ,85 19 Kancelaria Brokerska ROŻEK BROKERS GROUP Bernard Rożek Bernard Rożek ,00 20 Dom Brokerski EM BROKERS Edmund Suchomski ,00 21 GENERAL BROKERS Ewa Ruszkowska ,00 22 BIURO BROKERÓW Marek Frączkowski ,82 UBEZPIECZENIOWYCH GF BROKER 23 ABRO BIURO BROKERSKIE Andrzej Łempicki ,00 24 LAB-BROKER Andrzej Koc ,00 25 EUROS Włodzimierz Stebnicki ,00 FIRMY BROKERSKIE POD WZGLĘDEM LICZBY ZATRUDNIANYC BROKERÓW LICENCJONOWANYCH BROKER Liczba brokerów licencjonowanych GRAS SAVOYE POLSKA SP. 93 AON Polska Sp. z o.o. 86 E I B S A 84 GRUPA MENTOR SA 62 PWS KONSTANTA 55 NORD PARTNER 47 STBU BROKERZY 32 UBEZPIECZENIOWI WILLIS POLSKA SA 28 MAXIMUS BROKER 20 EUROPEJSKIE KONSORCJUM 19 UBEZPIECZENIOWE INTER BROKER 18 EOS RISQ POLSKA 17 GRUPA MAK 16 CARBO ASECURA SA 10 Grupa Brokerska ODYS SP. 8 MERYDIAN BROKERSKI DOM Dom Brokerski NEGOCJATOR 5 MAKLER MARKET Sp. z o.o. 4 LAB-BROKER 4 Dom Brokerski EM BROKERS 3 GENERAL BROKERS 3 BIURO BROKERÓW 3 UBEZPIECZENIOWYCH GF BROKER Kancelaria Brokerska ROŻEK BROKERS GROUP ABRO BIURO BROKERSKIE 2 EUROS czeniową swojego majątku nie zawsze mają możliwość, umiejętność czy też brakuje im czasu na przeanalizowanie warunków ubezpieczenia, dlatego łatwiej i pewniej dla ochrony ich majątku przed wszelkimi ryzykami, jakie mogą skorzystać z pomocy brokera. Praca brokerów opiera się przede wszystkim na zaufaniu zarówno w kontaktach klient - przedsiębiorca, jak i producenta usługi, a więc zakładu ubezpieczeniowego. Jednak obserwując rynek śmiało można stwierdzić, że fachowość, rzetelność i kompetencja to cechy, które charakteryzują największe firmy brokerskie w Polsce. Wiele spółek brokerskich powstało dzięki powiązaniom ze światowymi potentatami rynku brokerskiego, Zaledwie co siódma polisa majątkowoosobowa zawierana jest w Polsce za pośrednictwem brokerów. Jest to u nas nadal mało popularny kanał dystrybucji ubezpieczeń. Wciąż daleko nam pod tym względem do Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy nawet Słowacji i Irlandii. ale także wiele spółek rodzimych i dzięki znajomości naszego rynku i tego, że są w Polsce od 20 lat, uzyskują wyniki porównywalne do ich kolegów z zagranicznym rodowodem, działających na tym samym rynku. Zezwolenia na działalność brokerską. Jak informuje KNF do 31 grudnia 2008 r. wydano ogółem zezwoleń na wykonywanie działalności brokerskiej, w tym w zakresie ubezpieczeń (1267 osobom fizycznym i 426 osobom prawnym). W roku 2008 wydano mniej zezwoleń na działalność brokerską niż w dwóch latach poprzednich. I tak w porównaniu do 2007 r. spadek wydanych zezwoleń na wykonywanie działalności brokerskiej wyniósł 24 MAJ 2010

3 BROKERZY WG SKŁADKI BRUTTO Firma Wysokość składki przypisanej brutto w 2009 r. w zł 1 GRAS SAVOYE POLSKA AON Polska Sp. z o.o Grupa MMC (Marsh i Mercer) GRUPA MENTOR SA PWS KONSTANTA GRUPA MAK WILLIS POLSKA SA NORD PARTNER STBU BROKERZY UBEZPIECZENIOWI EUROPEJSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE EOS RISQ POLSKA MERYDIAN BROKERSKI DOM MAXIMUS BROKER INTER BROKER Grupa Brokerska ODYS Sp. z o.o CARBO ASECURA SA Dom Brokerski NEGOCJATOR MAKLER MARKET Sp. z o.o Dom Brokerski EM BROKERS SP GENERAL BROKERS Kancelaria Brokerska ROŻEK BROKERS GROUP 22 LAB-BROKER BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH GF BROKER 24 ABRO BIURO BROKERSKIE EUROS Marek Fereniec wiceprezes zarządu AEGON TU na Życie SA AEGON TU na Życie SA opiera dystrybucję swoich produktów na trzech filarach: sieci własnej, sieciach niezależnych pośredników ubezpieczeniowo-finansowych oraz bankach. Każdy z tych kanałów zapewnia dostęp do nieco innych grup klientów, a ich efektywność jest zbliżona. Zarządzając dystrybucją w firmie ubezpieczeniowej należy dążyć do pewnej równowagi pomiędzy udziałami każdego z kanałów dystrybucyjnych w ogólnym wolumenie sprzedaży. Zapewnia to bezpieczeństwo firmy i możliwość dotarcia z różnymi produktami do większej liczby klientów, mających różne potrzeby finansowe i ubezpieczeniowe. AEGON TU na Życie SA współpracuje także z grupą firm brokerskich. Jednak ich udział w ogólnej sprzedaży nie jest wysoki. Wynika to z naturalnego koncentrowania się brokerów na ubezpieczeniach majątkowych oraz grupowych ubezpieczeniach na życie, których AEGON w Polsce nie oferuje. reklama LICZBA WYKREŚLEŃ BROKERÓW Z REJESTRU BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH W LATACH Wyszczególnienie Osoby fizyczne Osoby prawne Razem Źródło: KNF 31,9 proc. a w porównaniu do 2006 r. spadek wyniósł 15,4 proc. Ogólna liczba wydanych zezwoleń w roku 2008 wyniosła 47, z tego 57,5 proc. tj. 27 wydano osobom fizycznym. W roku 2008, podobnie jak w trzech poprzednich latach, przyrost wydanych zezwoleń na wykonywanie działalności brokerskiej osobom fizycznym jest znacznie większy od liczby wydanych zezwoleń na wykonywanie działalności brokerskiej osobom prawnym. Zgodnie z danymi KNF porównanie liczby wykreśleń brokerów z rejestru brokerów ubezpieczenio-

4 UBEZPIECZENIA LICZBA POLIS UBEZPIECZENIOWYCH NA ŻYCIE OBSŁUGIWANE PRZEZ BROKERÓW Firma Liczba zawartych grupowych polis ubezpieczeniowych na życie w 2009 r. Liczba zawartych indywidualnych polis ubezpieczeniowych na życie w 2009 r. EUROPEJSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE 55000* 881 GRUPA MENTOR SA 2777** MERYDIAN BROKERSKI DOM MAXIMUS BROKER PWS KONSTANTA GRAS SAVOYE POLSKA * STBU BROKERZY UBEZPIECZENIOWI CARBO ASECURA SA Dom Brokerski NEGOCJATOR Grupa MMC (Marsh i Mercer) NORD PARTNER GRUPA MAK Grupa Brokerska ODYS Sp. z o.o. 61** 0 INTER BROKER WILLIS POLSKA SA Dom Brokerski EM BROKERS 25 0 LAB-BROKER ABRO BIURO BROKERSKIE GENERAL BROKERS 6 0 EOS RISQ POLSKA 3 2 MAKLER MARKET 2 0 *LICZBA OSÓB **ŁACZNIE INDYWIDUALNE I GRUPOWE wych z liczbą wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności brokerskiej w ostatnich czterech latach wskazuje na powolne odbudowywanie się rynku brokerskiego. Na koniec 2008 r. ważne zezwolenia posiadało 905 osób fizycznych i prawnych wykonujących działalność brokerską. Tak znacząca już grupa podmiotów wykonujących działalność brokerską na polskim rynku jest wyższa o kilka procent w porównaniu z latami poprzednimi (z rokiem 2007 o 2 proc., z rokiem 2006 o 5 proc. i z rokiem 2005 o 1 proc.). Zgodnie z danymi przedstawionymi w naszym rankingu, najwięcej licencjonowanych brokerów zatrudnia grupa GRAS SAVOYE 93, AON POLSKA 86. EIB 84 i GRUPA MENTOR lekko powyżej 60 brokerów. W grupie najsilniejszych po tym względem znaleźli się również PWS KONSTANTA 55, NORD PART- NER 47, STBU 32, WILLIS POLSKA 28 i MAXIMUS BROKER 20. Od liczby brokerów, od ich pracy i aktywności na rynku biznesowym zależy liczba i wartość podpisywanych umów ubezpieczeniowych. I tak powyżej 10 tysięcy umów na ubezpieczenia majątkowo-osobowe ma 10 z rankingowanych firm brokerskich. 295 tysięcy to liczba jaką uzyskało w 2009 r. GRAS SAVOYE, 48,5 tys. GRUPA MAK, również powyżej 48 tys. polis zebrał NORD PART- NERS, ponad 42 tys. EOS RISQ POLSKA i 38 tys. GRUPA MENTOR. Ponadto powyżej 10 tys. zebrały również MAXIMUS BROKER, INTER BROKER, Grupa Brokerska ODYS, PWS KONSTANTA i STBU BROKERZY UBEZPIECZENIOWI. Brokerzy na świecie Od dziesięciu lat w wielu zachodnioeuropejskich krajach i w Turcji głównym kanałem dystrybucji ubezpieczeń na życie stała się sprzedaż produktów ubezpieczeniowych powiązanych z produktami bankowymi, oferowany we wspólnej sieci sprzedaży (bancassurance). W ostat- FIRMY BROKERSKIE POD WZGLĘDEM LICZBY ZAWARTYCH POLIS MAJĄTKOWO-OSOBOWYCH W 2009 R. Firma Liczba zawartych polis ubezpieczeniowych majątkowo - osobowych w 2009 r 1 GRAS SAVOYE POLSKA 2 GRUPA MAK NORD PARTNER SP EOS RISQ POLSKA GRUPA MENTOR SA MAXIMUS BROKER INTER BROKER SP Grupa Brokerska ODYS Sp. z o.o. 9 PWS KONSTANTA STBU BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP Dom Brokerski NEGOCJATOR 12 Dom Brokerski EM BROKERS 13 WILLIS POLSKA SA CARBO ASECURA SA MERYDIAN BROKERSKI DOM UBEZPIECZENIOWY SA Grupa MMC (Marsh i Mercer) 17 BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH GF BROKER 18 Kancelaria Brokerska ROŻEK BROKERS GROUP 19 EUROPEJSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE LAB-BROKER SP GENERAL BROKERS ABRO BIURO 500 BROKERSKIE 23 MAKLER MARKET Sp. 395 z o.o. 24 EUROS 157 W ostatnich latach wzrosło znaczenie nowoczesnych kanałów dystrybucji: Internetu i telefonów komórkowych. 26 MAJ 2010

5 Remigiusz Breński, prezes zarządu, MAXIMUS BROKER Od czterech lat firma MAXIMUS BROKER nie schodzi z wysokich miejsc w rankingu. Daje to niewątpliwie ogromną satysfakcję, ponieważ widać, że nasza praca i zaangażowanie przynoszą efekty. Chciałbym, aby następne lata dały firmie MAXIMUS BROKER jeszcze wyższe miejsca w rankingach. Nie jest to jednak jedyne wyróżnienie przyznane w ostatnim czasie. W marcu tego roku zostaliśmy wyróżnieni przez dziennik Rzeczpospolita tytułem Solidnego Pracodawcy 2009 w kategorii ogólnopolskiej. Rok 2010 przyniósł również kolejny tytuł Lidera Rynku dla Najlepszej w Polsce Firmy w zakresie obsługi brokerskiej podmiotów podlegających prawu zamówień publicznych, w szczególności jednostek samorządowych. Każde takie wyróżnienie cieszy, ale również motywuje nas do wytężonej pracy i dalszych starań w realizacji nowo wytyczanych celów i wyzwań. Co przyczyniło się do sukcesu MAXIMUS BROKER? Sukces firmy MAXIMUS BROKER to przede wszystkim sukces jej pracowników. To wyspecjalizowana kadra jej zaangażowanie i umiejętności - szczególnie przyczyniają się do tego, iż z roku na rok firma pnie się coraz wyżej w rankingach. Dlatego właśnie staram się stworzyć moim pracownikom optymalne warunki pracy m.in. poprzez organizację licznych szkoleń. Zapewniam im przez cały czas szansę na podnoszenie kwalifikacji i daję jak najlepsze możliwości rozwoju. Jakie są plany na przyszłość firmy MAXIMUS BROKER? Przede wszystkim chciałbym utrzymać wysoką jakość usług świadczonych przez firmę MAXIMUS BROKER. Jestem przekonany iż zaufanie, jakim obdarzają nas klienci i ich zadowolenie pozwoli na dalszy rozwój działalności. Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o obsługę jednostek samorządowych i w najbliższym czasie chciałbym tę pozycję utrzymać. DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH NA ŻYCIE LICZBA PODMIOTÓW POŚREDNICZĄCYCH W ZWARCIU UMOWY UBEZPIECZENIA wyszczególnienie Agenci ubezpieczeniowi Brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni Brokerzy osoby fizyczne Brokerzy osoby prawne Źródło: GUS POLISY W TYS. SZTUK W UBEZPIECZENIACH PRZEDSIĘBIORSTW Ubezpieczenia Osobowe Komunikacyjne Majątkowe Finansowe Transportowe, lotnicze, morskie pozostałe DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH LICZBA PODMIOTÓW POŚREDNICZĄCYCH W ZWARCIU UMOWY UBEZPIECZENIA Źródło KNF PRZYCHODY OGÓŁEM UZYSKANE PRZEZ BROKERÓW Z TYTUŁU PROWIZJI OD ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ (W ZŁ) Osoby fizyczne Osoby prawne Ogółem wyszczególnienie Agenci ubezpieczeniowi Brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni Brokerzy osoby fizyczne Brokerzy osoby prawne Źródło: GUS DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ INDYWIDUALNYCH NA ŻYCIE LICZBA PODMIOTÓW POŚREDNICZĄCYCH W ZAWARCIU UMOWY UBEZPIECZENIA Wyszczególnienie Agenci ubezpieczeniowi Brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni Brokerzy osoby fizyczne Brokerzy osoby prawne Źródło: KNF ŚREDNIA PROWIZJA STANOWIĄCA WYNAGRODZENIE BROKERA WYPŁACONA PRZEZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ W LATACH W PODZIALE NA TOWARSZYSTWA UBEZPIECZEŃ DZIAŁU I I II (W %) DZIAŁ I 6,44 6,82 5,88 DZIAŁ II 11,36 11,76 12,24 Razem 10,74 11,07 11,09 Źródło: KNF Źródło: GUS MAJ

6 UBEZPIECZENIA Maciej Tymusz, dyrektor departamentu sprzedaży kompleksowej, GENERALI T.U. SA GENERALI zapewnia kompleksową ofertę i profesjonalne doradztwo klientom indywidualnym jak i przedsiębiorstwom, dzięki czemu mają oni możliwość wyboru optymalnych rozwiązań ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Obecnie ubezpieczenia GENERALI oferowane są przez ponad 70 oddziałów i filii oraz 2200 multiagencji ubezpieczeniowych w całej Polsce. GENERALI współpracuje z ponad 1400 agentami wyłącznymi. Produkty firmy są dostępne także w bankach, wybranych salonach dealerskich oraz w sprzedaży bezpośredniej przez Internet i telefon w tzw. kanale Direct. GENERALI jest jedną z najszybciej rozwijających się grup finansowych. Istotną siłę sprzedażową tworzy grupa agentów wyłącznych naszych sieci sprzedaży. Rekrutacja agentów prowadzona jest przez oddziały i filie GENERALI. Agenci wyłączni oferują pełen pakiet produktów ubezpieczeniowych majątkowych i na życie oraz członkostwo w OFE GENERALI. Sieć agentów wyłącznych koncentruje się na obsłudze klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy. Budując dywersyfikację kanałów sprzedaży sieć wyłączna zajmuje bardzo ważne miejsce w złożonej grupie kanałów sprzedaży funkcjonujących w GENERALI. Kontakt personalny ma duże znaczenie, gdyż dzięki niemu wzrasta zaufanie poprzez osobę agenta do firmy, którą reprezentuje. Po szeregu profesjonalnych szkoleń, przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności, agenci nie tylko pomogą wybrać najbardziej optymalną ofertę, ale również dopełnić wszelkich formalności związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia. W zakresie współpracy z multiagencjami, wyróżniamy w GENERALI dwa typy kanałów dystrybucji: tzw. multiagencje ponadregionalne (duże podmioty z rozbudowaną siecią sprzedaży, często na terenie całego kraju oraz z dużą liczbą akwizytorów) oraz tradycyjne multiagencje, świadczące klientom szeroki zakres usług ubezpieczeniowych W zakresie ubezpieczeń korporacyjnych kluczowym kanałem pozyskania składki są brokerzy ubezpieczeniowi. Ta grupa zawodowa obsługuje praktycznie prawie wszystkie duże przedsiębiorstwa, które ze względu na swoją złożoność (w zakresie ryzyka ubezpieczeniowego) wymagają dopasowania pokrycia ubezpieczeniowego do indywidualnych potrzeb. W przypadku średnich i małych przedsiębiorstw, historycznie obsługiwanych przez agentów, zauważalna jest tendencja coraz większej penetracji tego segmentu przez kanał brokerski, gdzie wartością dodaną mają być indywidualne programy brokerskie. Zauważalne jest, iż w ostatnich latach znacznie zwiększyło się zainteresowanie tym segmentem, co spowodowało dużą konkurencję wśród pośredników, a w efekcie konkurencję towarzystw ubezpieczeniowych. Dla GENERALI, oczywiste jest, iż w przypadku dużych podmiotów rola brokera jest bardzo ważna i w ostatecznym rozrachunku korzystna dla rynku ubezpieczeniowego. Z jednej strony to brokerzy zwiększają zasięg działalności firm ubezpieczeniowych poprzez poszerzanie zakresu ubezpieczenia wymaganego od zakładów ubezpieczeń, ale z drugiej strony doskonale uświadamiają klientów w zakresie potrzeb ubezpieczeniowych. Takie działania powodują rozwój naszego rodzimego rynku ubezpieczeń korporacyjnych, w czym GENERALI ma znaczny udział notując szybsze od rynkowe dynamiki przypisu składki z ubezpieczeń korporacyjnych w ostatnich latach. GENERALI stałe poszerza także swoją ofertę w zakresie bancassurance czyli produktów ubezpieczeniowych oferowanych przy współpracy z bankami. Jest to istotny kanał sprzedaży który wciąż dynamicznie się rozwija na rynku polskim. Innowacyjną usługą GENERALI i operatora komórkowego Orange jest możliwość wykupienia ubezpieczenia podróżnego oraz mieszkania przez SMS, WAP i Internet. GENERALI i PTK CENTERTEL są pionierami w sprzedaży usług ubezpieczeniowych za pomocą SMS-a na polskim rynku. Klienci Grupy GENERALI w kanale sprzedaży bezpośredniej, tzw. direct, mają możliwość zakupu pełnych pakietów ubezpieczeń komunikacyjnych firmy, w tym: AC, OC, NNW i Assistance, a także ubezpieczeń mieszkaniowych i podróżnych. Oferta direct jest kierowana do określonej grupy klientów- do osób chętnie korzystających z nowych technologii, dokonujących transakcji e-commerce, aktywnych, dla których zdalna forma kontaktu z ubezpieczycielem wynika z ich trybu życia i akceptacji dla takich narzędzi sprzedażowych jak telefon i Internet. Na rynku direct Generali dąży do tego by wyróżniać się najwyższą jakością oferowanych produktów oraz konkurować poprzez atrakcyjne stawki i jakość serwisu likwidacji szkód, wraz z jakością jego procesów, wykwalifikowanym zespołem oraz ogólnopolską siecią i doświadczeniami zdobywanymi przez 10 lat naszej obecności na polskim rynku. Nasza obecność na rynku direct różni się jednak od modelu działania naszej konkurencji. Mamy inny pomysł na ten biznes. Jesteśmy kompleksowym ubezpieczycielem, który w procesie sprzedaży stawia na INNOWACJE oraz JAKOŚĆ w serwisie i produktach. Inwestujemy w procesy wewnętrzne oraz ofertę produktową. Nie chcemy się ścigać w dziesiątkach milionów zł wydawanych na kampanie reklamowe a w zamian postawić na jakość odczuwalną przez naszych klientów. Energię i środki finansowe chcemy skupić na procesach i jakości oferty tak by w efekcie lepiej spełniać wymagania i oczekiwania klienta, wychodzić im naprzeciw. Nie chcemy uczestniczyć w wyścigu, w którym na ogromne kampanie reklamowe wydaje się czasem w ciągu roku większe kwoty niż pozyskuje przypisu składki. Dlatego inwestujemy w jakość serwisu i oferty, a nie w ilość reklam. Kanał direct jest dla GENERALI uzupełniającym kanałem dystrybucji oferty. W swojej działalności GENERALI stawia na dywersyfikację kanałów dystrybucji swoich produktów i jak dotychczas taka strategia jest dla nas i naszych klientów powodem do satysfakcji. Dostrzegamy ważna rolę jaką odgrywa kontakt klienta z przedstawicielem, który ma bardzo istotny charakter doradczy. Nie można pomijać eksperckiej funkcji, jaką spełnia pośrednik w kontakcie z klientami. Rola naszych agentów nie ogranicza się jedynie do sprzedaży produktu, ale przede wszystkim do merytorycznej rozmowy, dzięki której klienci mogą dowiedzieć się więcej na temat oferty, aby na tej podstawie podjąć przemyślaną decyzję. Jednocześnie nie możemy ignorować rozwoju innych nowoczesnych kanałów sprzedaży jak np. wyżej wymieniana sprzedaż w modelu direct lub też przy użyciu telefonu komórkowego. Coraz szerzej będziemy wdrażać rozwiązania e-biznesowe, aby nasza działalność stała się jeszcze efektywniejsza. GENERALI stawia na rozwój różnych form dystrybucji swoich produktów przede wszystkim w celu spełnienia oczekiwań szerokiej grupy klientów. Nie należy zapominać, iż różnorodność oferowanych usług ubezpieczeniowych również wyjaśnia funkcjonowanie różnych ich kanałów dystrybucji. 28 MAJ 2010

7 nich latach wzrosło znaczenie nowoczesnych kanałów dystrybucji: Internetu i telefonów komórkowych. Większość zakładów ubezpieczeniowych wykorzystywała zarówno tradycyjne jak i nowe kanały rozpowszechniania ubezpieczeń, przy czym sprzedaż bezpośrednia i sprzedaż na odległość były częściej stosowane przez firmy w dziale I, niż w dziale II. Pod tym względem występowało jednak dość znaczne zróżnicowanie między poszczególnymi krajami reprezentowanymi w CEA. Na przykład, w Wielkiej Brytanii, gdzie dominuje system prowizyjny, nie oferuje się produktów bancasssurance w ubezpieczeniach na życie, głównym kanałem dystrybucji w tym segmencie rynku pozostały firmy brokerskie. Podobny model sprzedaży polis na życie funkcjonował w Irlandii i Belgii, gdzie spopularyzowała się także sprzedaż bezpośrednia, szeroko stosowna w Chorwacji, Szwecji, Niderlandach, Polsce i Austrii. Na Słowacji, w Słowenii, Bułgarii, Niderlandach, Niemczech ubezpieczenia na życie oferowano głównie za pośrednictwem prowizyjnie wynagradzanych agentów. W akwizycji pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych dominowali we Włoszech, Turcji, Słowenii, Portugalii agenci: sprzedaż polis non life za pośrednictwem brokerów była w tych państwach mniej rozpowszech- Agnieszka Szymczak, zastępca dyrektora departamentu współpracy z brokerami, TUiR ALLIANZ POLSKA SA Brokerzy to ważny dla ALLIANZ kanał dystrybucji. Efektywna współpraca z brokerami jest jednym z ważniejszych elementów obranej przez ALLIANZ strategii biznesowej. Od kilku lat staramy się budować z nimi relacje oparte na wymianie doświadczeń, transparentności zasad współpracy i otwartym komunikowaniu wzajemnych oczekiwań. Zależy nam na tym, by te relacje były długoterminowe i jak najbardziej partnerskie. Oczywiście jesteśmy zainteresowani, by jak największa część wolumenu rentownej składki obsługiwana przez nich na polskim rynku wpływała do GRUPY ALLIANZ. I z roku na rok poprawiamy ten wynik. W ubiegłym roku pozyskaliśmy za pośrednictwem brokerów ponad 187 mln zł składki. W przypadku ubezpieczeń przemysłowych i technicznych, dla których brokerzy ubezpieczeniowi są podstawowym kanałem dystrybucji, ich udział w portfelu GRUPY ALLIANZ sięgnął blisko 50 proc. Doceniamy przy tym wiedzę brokerów i ich niezwykle ważną rolę na rynku. Są nie tylko środowiskiem opiniotwórczym, ale również mają ogromny wpływ na kształtowanie świadomości ubezpieczeniowej klientów oraz tworzenie standardów naszego biznesu. Nie sposób przecenić ich roli, jako odpowiedzialnych za identyfikację potrzeb klientów czy określenie ryzyk. Osobiście uważam, że w dużej mierze właśnie brokerom zawdzięczamy obecny coraz wyższy poziom kultury ubezpieczeniowej szczególnie w sektorze dużych i średnich przedsiębiorstw. niona, jak możemy przeczytać w najnowszej publikacji Głównego Urzędu Statystycznego w najnowszym wydaniu Polskiego Rynku ubezpieczeniowego Dlatego jednak warto być brokerem i mieć bezpośredni wpływ na rozwój polskich ubezpieczeń. W stosunkowo krótkim czasie ta grupa zawodowa w warunkach silnej konkurencji ugruntowała swą pozycję jako fachowców w dziedzinie ubezpieczeń. Czerpiąc z dobrych doświadczeń zachodnich, rozwinęła własny know-how i dostosowała standardy do lokalnych warunków. STRUKTURA DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ W WYBRANYCH KRAJACH W 2007 R. W PROC. Kraje Sprzed. Bezpoś. life Non life Agenci life Agenci non life Brokerzy life Brokerzy non life Bancas. Life Non life Inne life Non life Austria 20,5 37,7 4,7 13,2 15,6 37,4 53,7 4,7 5,5 7,1 Belgia 19,7 20,0 4,1 10,1 33,4 62,6 42,7 6,1 0,1 1,2 Bułgaria 17,4 29,0 62,8 42,3 19,8 28, Chorwacja 34,7 69,8 42,7 20,3 0,4 2,3 18,7 1,0 3,5 6,6 Francja 16,0 35,0 7,0 35,0 13,0 18,0 62,0 9,0 2,0 3,0 Hiszpania 7,7 24,0 18,2 38,7 8,8 28,1 63,2 7,9 2,1 1,4 Irlandia 48,9 40,7 10,2-40,9 59, Litwa 8,0 44,0 31,0 18,0 13,0 36,0 48,0 2,0 - - Luksemburg 2,7 35,0 15,8 40,0 1,9 24,6 79,7 0,4 - - Niderlandy 28,0 55,0 57,0 37, ,0 8,0 - - Niemcy 2,8 5,1 54,6 56,1 18,0 25,5 21,6 6,6 3,0 6,7 Polska 27,3 22,1 42,9 59,2 2,4 14,2 23,4 1,4 4,0 3,1 Portugalia 3,6 11,6 7,9 61,1 1,0 16,4 87,3 10,0 0,2 0,9 Słowacja 2,6 8,1 78,7 48,4 18,8 43, Słowenia 2,5 21,2 52,8 66,3 16,3 9,8 8,8 0,4 19,6 2,3 Turcja 13,8 9,3 34,6 70,1 0,9 9,7 50,6 10,9 - - W.Brytania 6,9 22,6 19,7 3,7 73,4 54,1-10,0 -,4 Włochy 11,2 6,4 21,1 84,4 1,4 7,4 66,3 1,8 - - Źrodło: CEA statistics number 37 European Insurance In Figures, October 2009 MAJ

Generali Wchodzi na Rynek Direct

Generali Wchodzi na Rynek Direct Generali Wchodzi na Rynek Direct Zarząd Grupy Generali Polska Warszawa, 23 kwietnia 2008 r. AGENDA 2 Rynek Direct Rynek Direct w Polsce Doświadczenia Generali Model Dystrybucji Model Biznesowy Plany Sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r.

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r. Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. Wstęp...3 2. Brokerzy ubezpieczeniowi...3 3. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r. RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 r. Autor: Zbigniew Kalisiewicz (Departament Pośredników Finansowych) SŁOWA KLUCZOWE: UBEZPIECZENIA, REJESTR

Bardziej szczegółowo

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony?

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Program Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Na co zwrócić szczególną uwagę przy lekturze ogólnych warunków ubezpieczenia (na przykładzie ubezpieczenia nieruchomości, OC przedsiębiorcy, ubezpieczenia D&O,

Bardziej szczegółowo

RANKING BROKERÓW MARZEC 2015 INWESTY RUCHOMOŚCI

RANKING BROKERÓW MARZEC 2015 INWESTY RUCHOMOŚCI RANKING BROKERÓW Broker ubezpieczeniowy, to wg definicji - - - - GLÓWNY 2 3 Gras Savoye Polska Grupa Aon Osoba zarządzająca Alexander Konopka Arkadiusz Jaśkowski Rok założenia spółki 204 Zmiana proc. przychodów

Bardziej szczegółowo

Architektura rynku bancassurance. Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance

Architektura rynku bancassurance. Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance Agenda STBU Advance Architektura rynku bancassurance Klient jego potrzeby i oczekiwania Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance Wnioski i rekomendacje STBU Advance STBU Advance Konsorcjum STBU Brokerzy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW SZPITALI ZRZESZONYCH W POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW SZPITALI ZRZESZONYCH W POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW SZPITALI ZRZESZONYCH W POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI PROGRAM STWORZONY PRZY WSPÓŁUDZIALE KONSORCJUM SPÓŁEK ORAZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Zamość

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich

Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich Marta Penczar * Monika Liszewska ** Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich Wstęp W latach 2007 2011 były widoczne istotne zmiany w strukturze źródeł pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

BZ WBK- Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń 5 lat na rynku bancassurance. Warszawa,13.06.2013 r.

BZ WBK- Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń 5 lat na rynku bancassurance. Warszawa,13.06.2013 r. BZ WBK- Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń 5 lat na rynku bancassurance Warszawa,13.06.2013 r. O nas joint venture 50% / 50% BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń to dwie spółki (na życie i ogólna). Start operacyjny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012

Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012 Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012 Raport Polski rynek bancassurance II Q 2012 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Działalność ubezpieczeniowa

Działalność ubezpieczeniowa Ubezpieczenia Nieodłączną częścią naszego życia i składową każdego sukcesu jest podejmowanie ryzyka. InterRisk pomaga swoim Klientom przejąć nad nim kontrolę. Działalność ubezpieczeniowa Podstawą realizowanej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014 Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2014 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r. DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ W POLSCE ORAZ KRAJJOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZA GRANICĄ W 2010 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r. Autorzy: Przemysław Rodziewicz

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów ubezpieczeń przy tworzeniu

Bardziej szczegółowo

WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Bożena Wolińska Warszawa, wrzesień 2003 Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Partner raportu. Bancassurance. ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami

Partner raportu. Bancassurance. ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami M y ln ja K ec N sp rt BA po Ra F Partner raportu Bancassurance ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami Raport Bancassurance ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami Powoli, ale do przodu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Pozostaję z wyrazami szacunku, Arek M. Obcieszko. Prezes Zarządu Broker Ubezpieczeniowy MGM Brokers

Szanowni Państwo, Pozostaję z wyrazami szacunku, Arek M. Obcieszko. Prezes Zarządu Broker Ubezpieczeniowy MGM Brokers Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu w załączeniu ogólną ofertę obsługi brokerskiej MGM Brokers Sp. z o.o. dla Państwa Firmy w zakresie szeroko pojętych produktów i usług ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Ubezpieczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Ubezpieczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa ubezpieczeniowego Szanowni Państwo. Asecurica Sp. z o.o. jest niezależnym brokerem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa przy tworzeniu i obsłudze programu

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 21.06.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2013 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Jak założyć agencję ubezpieczeniową

Jak założyć agencję ubezpieczeniową Poradnik przedsiębiorcy Jak założyć agencję ubezpieczeniową Strona 1 Poradnik opracowany przez: eharmonogram.pl Stan na dzień: 08.01.2014 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. 3 kroki do własnej agencji ubezpieczeniowej...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 Warszawa, 01.04.2014 r. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 W dniu 31 grudnia 2013 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa. Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty!

Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa. Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty! Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty! Allianz ubezpieczenia od A do Z. Większość z nas nawet nie dopuszcza do siebie myśli, że może nam stać się coś złego.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Obsługa posprzedażowa klientów indywidualnych online. Atena.eKonto. ubezpieczeniowe. Czołowy dostawca. TOP provider of. IT solutions for insurance

Obsługa posprzedażowa klientów indywidualnych online. Atena.eKonto. ubezpieczeniowe. Czołowy dostawca. TOP provider of. IT solutions for insurance Obsługa posprzedażowa klientów indywidualnych online Atena.eKonto ubezpieczeniowe Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń Potrafimy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20.12.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2013

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa

Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa przy tworzeniu i obsłudze programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja ubezpieczeniowa. Propozycja współpracy dla Biur Rachunkowych

Optymalizacja ubezpieczeniowa. Propozycja współpracy dla Biur Rachunkowych Optymalizacja ubezpieczeniowa Propozycja współpracy dla Biur Rachunkowych Marek Kołowacik, 26 wrzesieo 2014 Marek Kołowacik Manager, broker, ubezpieczeniowiec z 20 letnim doświadczeniem na rynku. Uczestniczył

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Twój plan na lepszą przyszłość

Twój plan na lepszą przyszłość Twój plan na lepszą przyszłość Drogi Agencie / Multiagencjo Jest nam niezmiernie miło, że właśnie do Pani/a kierujemy ten krótki list. Nasza oferta jest skierowana zarówno do tych, którzy prowadzą Firmy,

Bardziej szczegółowo

Broker ubezpieczeniowy. Leszek Niedałtowski Wiceprezes Zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. Poznań, 26.01.2010

Broker ubezpieczeniowy. Leszek Niedałtowski Wiceprezes Zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. Poznań, 26.01.2010 Leszek Niedałtowski Wiceprezes Zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. Poznań, 26.01.2010 Program 1. STBU i Brokerownia Umiejętności; 2. Ryzyko i Ubezpieczenia; 3. Struktura Rynku. Rola Brokera;

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Generali Polska. Innowacyjne i nowoczesne ubezpieczenie AC. Stłuczka? Mała Czerwona Karta Generali Innowacyjny i szybki serwis odszkodowań AC

Generali Polska. Innowacyjne i nowoczesne ubezpieczenie AC. Stłuczka? Mała Czerwona Karta Generali Innowacyjny i szybki serwis odszkodowań AC Generali Polska Innowacyjne i nowoczesne ubezpieczenie AC Stłuczka? Mała Czerwona Karta Generali Innowacyjny i szybki serwis odszkodowań AC 1 Kim jesteśmy Kompetencje, zaufanie, jakość i tradycja to wartości,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna rola ubezpieczeń. Doświadczenia Polski na tle wybranych krajów europejskich

Ekonomiczna rola ubezpieczeń. Doświadczenia Polski na tle wybranych krajów europejskich RYSZARD BOCIONG, FRANCISZEK HUTTEN-CZAPSKI Ekonomiczna rola ubezpieczeń. Doświadczenia Polski na tle wybranych krajów europejskich Wielkość rynku ubezpieczeń w Polsce mierzona jako procent PKB rośnie bardzo

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r.

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. Rekomendacja U (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. 2 3 Rekomendacja 7.1 Bank jako ubezpieczający w danej umowie ubezpieczenia nie powinien jednocześnie przy tej samej umowie występować

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie instalacji solarnych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa

Ubezpieczenie instalacji solarnych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Ubezpieczenie instalacji solarnych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa w zakresie konstrukcji oraz serwisu programu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2012 ROKU

RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2012 ROKU RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2013 ROK. AUTOR: Damian Kaczorowski Zbigniew Kalisiewicz Departament Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Manufaktura czy e-fabryka ubezpieczeń? Jakie produkty życiowe mają szansę na dojrzałym rynku i jak prowadzić ich dynamiczną dystrybucję.

Manufaktura czy e-fabryka ubezpieczeń? Jakie produkty życiowe mają szansę na dojrzałym rynku i jak prowadzić ich dynamiczną dystrybucję. .expertise.innovation.partnership Manufaktura czy e-fabryka ubezpieczeń? Jakie produkty życiowe mają szansę na dojrzałym rynku i jak prowadzić ich dynamiczną dystrybucję. 1 Skończyły się zielone pola -

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2015 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

LEASING MOBILNOŚĆ BANK UBEZPIECZENIA

LEASING MOBILNOŚĆ BANK UBEZPIECZENIA LEASING MOBILNOŚĆ UBEZPIECZENIA BANK Volkswagen Financial Services dostarcza rozwiązania finansowe dla wszystkich marek samochodowych Grupy Volkswagen, na 51 rynkach świata. Bank. Leasing. Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat ubezpieczeń gospodarczych, ale również dla pracowników sektora ubezpieczeń oraz

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r.

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r. Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010 Warszawa, 16 marca 2011 r. Plan prezentacji Kontekst rynkowy Informacje o działalności Wyniki finansowe Pytania i odpowiedzi 1 Wolniejszy wzrost

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Ogólne informacje na temat badania 30 50 Krajów Pytań Liczba klientów 24 000 11 000 500 EMEIA W 2014 roku firma doradcza EY przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U

Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U Andrzej Gałkowski Partner 24 października 2014 kpmg.pl Spis treści Strona Obszary objęte Rekomendacją U wpływ na działalność Banku 2

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ewa Wierzbicka Instytut Zarządzania Wartością, SGH w Warszawie Konferencja 20 21.06. 2016r. Ubezpieczenie na życie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

Milowy krok w realizacji strategii akwizycji

Milowy krok w realizacji strategii akwizycji Milowy krok w realizacji strategii akwizycji Warszawa, 7 kwietnia 204 Podsumowanie PZU kupuje 4 podmioty od RSA w dwóch osobnych transakcjach - w krajach bałtyckich: Lietuvos Draudimas AB (Litwa), AAS

Bardziej szczegółowo

Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014.

Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014. Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014. Piotr Popowski Partner. Lider Grupy Performance Improvement w Dziale Rynków Finansowych EY.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DDF2-411/34/02/AI/DL Warszawa, 2003.03.21 DECYZJA Nr DDF-15/2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Bardziej szczegółowo

Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne

Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne Piotr Nędzewicz 26 października 2011 r. Działalność InQbatora Kim

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Organizator systemu HYDROPRESS

Organizator systemu HYDROPRESS Organizator systemu HYDROPRESS Organizatorem systemu HYDROPRESS jest firma Hydropress Wojciech Górzny z siedzibą przy ul. Rawskiej 19B w Elblągu, działający od 1997 roku na rynku krajowym i zagranicznym.

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. I. Podstawowe informacje o Spółce

Bardziej szczegółowo

Firmy cenią ubezpieczenie mienia

Firmy cenią ubezpieczenie mienia Informacja prasowa Warszawa, 16 czerwca 2016 r. Firmy cenią ubezpieczenie mienia Ubezpieczenie majątku firmy jest najbardziej popularne wśród średnich i małych firm wynika z badania ARC Rynek i Opinia

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Agenda. www.polnoc.pl

Agenda. www.polnoc.pl Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2013 ROKU

RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2013 ROKU RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 ROK. AUTOR: Damian Kaczorowski Zbigniew Kalisiewicz Departament Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Twister

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Twister Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Twister Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Twister w pigułce: Zakres ubezpieczenia życie i dożycie Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Stanowisko organu nadzoru wobec problematyki ubezpieczeń grupowych

Stanowisko organu nadzoru wobec problematyki ubezpieczeń grupowych Stanowisko organu nadzoru wobec problematyki ubezpieczeń grupowych Paweł Sawicki Dyrektor Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych UKNF Ubezpieczenia grupowe skala zjawiska Udział w rynku

Bardziej szczegółowo

Zasada wzajemności w ubezpieczeniach uczelni wyższych. Spotkanie KRASP Warszawa, 3 czerwca 2016 r.

Zasada wzajemności w ubezpieczeniach uczelni wyższych. Spotkanie KRASP Warszawa, 3 czerwca 2016 r. Zasada wzajemności w ubezpieczeniach uczelni wyższych Spotkanie KRASP Warszawa, 3 czerwca 2016 r. Ubezpieczenia majątkowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych 2 Czym

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I Q Warszawa, 16 czerwca 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I Q Warszawa, 16 czerwca 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I Q 2015 Warszawa, 16 czerwca 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance I Q 2015 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

CZOŁOWY GRACZ NA RYNKU POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO

CZOŁOWY GRACZ NA RYNKU POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO CZOŁOWY GRACZ NA RYNKU POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO Grupa MAK zapewnia klientom wszechstronną wiedzę o ryzykach związanych z ich działalnością gospodarczą oraz dostarcza profesjonalne produkty ubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie z UFK z perspektywy zakładu ubezpieczeń. Wolfgang Stockmeyer Prezes Zarządu Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenia na życie z UFK z perspektywy zakładu ubezpieczeń. Wolfgang Stockmeyer Prezes Zarządu Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenia na życie z UFK z perspektywy zakładu ubezpieczeń Wolfgang Stockmeyer Prezes Zarządu Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group 1 Vienna Insurance Group Obecna w 24 krajach Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r.

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r. POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH 19 listopada 2008 r. REGULACJE PRAWNE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie Kapitał zagraniczny w województwie lubelskim i Lublinie SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO... 4 PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WG PRZEDZIAŁÓW ZATRUDNIENIENIA...

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Miejsce ubezpieczeń w gospodarce narodowej

Miejsce ubezpieczeń w gospodarce narodowej 14-1-3 Rozkład zboru składki według kontynentów w 1 r. Afryka i Oceania; 3,7 Ameryka Łacińska i Karaiby; 3, Charakterystyka polskiego rynku Azja; 9, Ameryka Północna; 3, Europa; 33,3 Składka przypisana

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA Przewodnik po ubezpieczeniach dostępnych dla członków Izb Adwokackich w ramach umowy Generalnej NRA - PZU SA, TUiR Warta SA Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w ubezpieczeniach? Co jest tak naprawdę kluczowe dla. Piotr Narloch Prezes Zarządu Grupy Concordia

Innowacyjność w ubezpieczeniach? Co jest tak naprawdę kluczowe dla. Piotr Narloch Prezes Zarządu Grupy Concordia Innowacyjność w ubezpieczeniach? Co jest tak naprawdę kluczowe dla zabezpieczenia firmy w obliczu ryzyk Piotr Narloch Prezes Zarządu Grupy Concordia INNOWACYJNOŚĆ - Klientów Innowacje nowe projekty są

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup.

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup. KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizującą się w kompleksowych usługach wsparcia sprzedaży i outsourcingu w Polsce i za granicą. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Anna Trzcińska Powrót do przeszłości. Wyniki komunikacji po I kwartale 2013 r.

Anna Trzcińska Powrót do przeszłości. Wyniki komunikacji po I kwartale 2013 r. Nr 136 (3286) 2013-07-18 Anna Trzcińska. Wyniki komunikacji po I kwartale 2013 r. Sytuacja w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych nie wygląda kolorowo. Ceny spadają, choć powinny rosnąć. Czy rynek czeka

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12)

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2011 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl Raport:

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo