Broker - pośrednik doskonały

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Broker - pośrednik doskonały"

Transkrypt

1 Broker - pośrednik doskonały Po raz kolejny prezentujemy ranking brokerów ubezpieczeniowych. Najwięksi brokerzy to GRAS SAVOYE POLSKA, GRUPA MAK, Grupa MMC (MARSH i MERCER), GRUPA MENTOR, NORD PARTNER, EIB, WILLIS POLSKA i PWS KONSTANTA. Rita Schultz Zaledwie co siódma polisa majątkowo-osobowa zawierana jest w Polsce za pośrednictwem brokerów. Jest to u nas nadal mało popularny kanał dystrybucji ubezpieczeń. Wciąż daleko nam pod tym względem do Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy nawet Słowacji i Irlandii. Ale należy pamiętać, że pierwsi brokerzy pojawili się w naszym kraju pod koniec 1990 r. Początki były trudne, ponieważ nie łatwo było w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych przekonać zarówno klientów, jak i polskie towarzystwa ubezpieczeniowe do tego nowego pośrednika ubezpieczeniowego. Jedni i drudzy traktowali brokerów, jak agentów pracujących dla kilku towarzystw ubezpieczeniowych, a i sami brokerzy, stawiając pierwsze kroki na tym polu, uczyli się dopiero swojej profesji i sposobów docierania do klientów. Rozwój całego rynku ubezpieczeniowego, zetknięcie się obszarów działania brokerów z obszarem aktywności agentów ubezpieczeniowych, wreszcie silna konkurencja wewnątrz środowiska brokerskiego nakłada na tę grupę konieczność stałego podnoszenia standardów. Tak więc broker występuje na tym rynku ubezpieczeń w roli łącznika po- między zakładem ubezpieczeń a klientem. Fachowa obsługa, umiejętność sprawnego i rzetelnego identyfikowania ryzyka, projektowanie programów i procedur zabezpieczających klienta przed negatywnymi skutkami finansowymi zdarzeń losowych - te cechy charakteryzują dobrego brokera. Oprócz pośredniczenia w zawieraniu umów i czuwania nad dopełnieniem wszelkich formalności, jego działalność obejmuje również reprezentowanie ubezpieczającego przy likwidacji szkód. Podmioty gospodarcze zainteresowane zawarciem umowy na ochronę ubezpiereklama ubezpieczenia.indd Sek1: :18:45

2 UBEZPIECZENIA * Wynik grupy RANKING FIRM BROKERSKICH WG WIELKOŚCI PRZYCHODÓW W 2009 R. Miejsce Firma Osoba zarządzająca Wielkość przychodów w zł w 2009 r. 1 GRAS SAVOYE POLSKA * Leszek Konopka ,00 2 GRUPA MAK Marcin Ślotała ,00 3 Grupa MMC (Marsh i Mercer) Michał Gabryelak, Maciej Glajcher ,00 4 GRUPA MENTOR SA Marek Kaliszek ,00 5 NORD PARTNER Krzysztof Bromka ,11 6 E I B S A Rafał Kaszubowski ,00 7 WILLIS POLSKA SA Jacek Cichy ,00 8 PWS KONSTANTA Jacek Kliszcz ,78 9 STBU BROKERZY UBEZPIECZENIOWI Zbigniew Foltyński ,00 10 EOS RISQ POLSKA Arkadiusz Jaśkowski ,00 11 EUROPEJSKIE KONSORCJUM Piotr Kumięga ,00 UBEZPIECZENIOWE 12 MAXIMUS BROKER Remigiusz Breński ,35 13 MERYDIAN BROKERSKI DOM Andrzej Wychowaniec ,00 14 INTER BROKER Robert Kożuchowski ,44 15 MAKLER MARKET Sp. z o.o. Zbigniew Śleszycki ,68 16 Grupa Brokerska ODYS Sp. z o.o. * Krzysztof Bethke ,00 17 CARBO ASECURA SA Adam Prończuk ,08 18 Dom Brokerski NEGOCJATOR Sławomir Bajczyk ,85 19 Kancelaria Brokerska ROŻEK BROKERS GROUP Bernard Rożek Bernard Rożek ,00 20 Dom Brokerski EM BROKERS Edmund Suchomski ,00 21 GENERAL BROKERS Ewa Ruszkowska ,00 22 BIURO BROKERÓW Marek Frączkowski ,82 UBEZPIECZENIOWYCH GF BROKER 23 ABRO BIURO BROKERSKIE Andrzej Łempicki ,00 24 LAB-BROKER Andrzej Koc ,00 25 EUROS Włodzimierz Stebnicki ,00 FIRMY BROKERSKIE POD WZGLĘDEM LICZBY ZATRUDNIANYC BROKERÓW LICENCJONOWANYCH BROKER Liczba brokerów licencjonowanych GRAS SAVOYE POLSKA SP. 93 AON Polska Sp. z o.o. 86 E I B S A 84 GRUPA MENTOR SA 62 PWS KONSTANTA 55 NORD PARTNER 47 STBU BROKERZY 32 UBEZPIECZENIOWI WILLIS POLSKA SA 28 MAXIMUS BROKER 20 EUROPEJSKIE KONSORCJUM 19 UBEZPIECZENIOWE INTER BROKER 18 EOS RISQ POLSKA 17 GRUPA MAK 16 CARBO ASECURA SA 10 Grupa Brokerska ODYS SP. 8 MERYDIAN BROKERSKI DOM Dom Brokerski NEGOCJATOR 5 MAKLER MARKET Sp. z o.o. 4 LAB-BROKER 4 Dom Brokerski EM BROKERS 3 GENERAL BROKERS 3 BIURO BROKERÓW 3 UBEZPIECZENIOWYCH GF BROKER Kancelaria Brokerska ROŻEK BROKERS GROUP ABRO BIURO BROKERSKIE 2 EUROS czeniową swojego majątku nie zawsze mają możliwość, umiejętność czy też brakuje im czasu na przeanalizowanie warunków ubezpieczenia, dlatego łatwiej i pewniej dla ochrony ich majątku przed wszelkimi ryzykami, jakie mogą skorzystać z pomocy brokera. Praca brokerów opiera się przede wszystkim na zaufaniu zarówno w kontaktach klient - przedsiębiorca, jak i producenta usługi, a więc zakładu ubezpieczeniowego. Jednak obserwując rynek śmiało można stwierdzić, że fachowość, rzetelność i kompetencja to cechy, które charakteryzują największe firmy brokerskie w Polsce. Wiele spółek brokerskich powstało dzięki powiązaniom ze światowymi potentatami rynku brokerskiego, Zaledwie co siódma polisa majątkowoosobowa zawierana jest w Polsce za pośrednictwem brokerów. Jest to u nas nadal mało popularny kanał dystrybucji ubezpieczeń. Wciąż daleko nam pod tym względem do Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy nawet Słowacji i Irlandii. ale także wiele spółek rodzimych i dzięki znajomości naszego rynku i tego, że są w Polsce od 20 lat, uzyskują wyniki porównywalne do ich kolegów z zagranicznym rodowodem, działających na tym samym rynku. Zezwolenia na działalność brokerską. Jak informuje KNF do 31 grudnia 2008 r. wydano ogółem zezwoleń na wykonywanie działalności brokerskiej, w tym w zakresie ubezpieczeń (1267 osobom fizycznym i 426 osobom prawnym). W roku 2008 wydano mniej zezwoleń na działalność brokerską niż w dwóch latach poprzednich. I tak w porównaniu do 2007 r. spadek wydanych zezwoleń na wykonywanie działalności brokerskiej wyniósł 24 MAJ 2010

3 BROKERZY WG SKŁADKI BRUTTO Firma Wysokość składki przypisanej brutto w 2009 r. w zł 1 GRAS SAVOYE POLSKA AON Polska Sp. z o.o Grupa MMC (Marsh i Mercer) GRUPA MENTOR SA PWS KONSTANTA GRUPA MAK WILLIS POLSKA SA NORD PARTNER STBU BROKERZY UBEZPIECZENIOWI EUROPEJSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE EOS RISQ POLSKA MERYDIAN BROKERSKI DOM MAXIMUS BROKER INTER BROKER Grupa Brokerska ODYS Sp. z o.o CARBO ASECURA SA Dom Brokerski NEGOCJATOR MAKLER MARKET Sp. z o.o Dom Brokerski EM BROKERS SP GENERAL BROKERS Kancelaria Brokerska ROŻEK BROKERS GROUP 22 LAB-BROKER BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH GF BROKER 24 ABRO BIURO BROKERSKIE EUROS Marek Fereniec wiceprezes zarządu AEGON TU na Życie SA AEGON TU na Życie SA opiera dystrybucję swoich produktów na trzech filarach: sieci własnej, sieciach niezależnych pośredników ubezpieczeniowo-finansowych oraz bankach. Każdy z tych kanałów zapewnia dostęp do nieco innych grup klientów, a ich efektywność jest zbliżona. Zarządzając dystrybucją w firmie ubezpieczeniowej należy dążyć do pewnej równowagi pomiędzy udziałami każdego z kanałów dystrybucyjnych w ogólnym wolumenie sprzedaży. Zapewnia to bezpieczeństwo firmy i możliwość dotarcia z różnymi produktami do większej liczby klientów, mających różne potrzeby finansowe i ubezpieczeniowe. AEGON TU na Życie SA współpracuje także z grupą firm brokerskich. Jednak ich udział w ogólnej sprzedaży nie jest wysoki. Wynika to z naturalnego koncentrowania się brokerów na ubezpieczeniach majątkowych oraz grupowych ubezpieczeniach na życie, których AEGON w Polsce nie oferuje. reklama LICZBA WYKREŚLEŃ BROKERÓW Z REJESTRU BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH W LATACH Wyszczególnienie Osoby fizyczne Osoby prawne Razem Źródło: KNF 31,9 proc. a w porównaniu do 2006 r. spadek wyniósł 15,4 proc. Ogólna liczba wydanych zezwoleń w roku 2008 wyniosła 47, z tego 57,5 proc. tj. 27 wydano osobom fizycznym. W roku 2008, podobnie jak w trzech poprzednich latach, przyrost wydanych zezwoleń na wykonywanie działalności brokerskiej osobom fizycznym jest znacznie większy od liczby wydanych zezwoleń na wykonywanie działalności brokerskiej osobom prawnym. Zgodnie z danymi KNF porównanie liczby wykreśleń brokerów z rejestru brokerów ubezpieczenio-

4 UBEZPIECZENIA LICZBA POLIS UBEZPIECZENIOWYCH NA ŻYCIE OBSŁUGIWANE PRZEZ BROKERÓW Firma Liczba zawartych grupowych polis ubezpieczeniowych na życie w 2009 r. Liczba zawartych indywidualnych polis ubezpieczeniowych na życie w 2009 r. EUROPEJSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE 55000* 881 GRUPA MENTOR SA 2777** MERYDIAN BROKERSKI DOM MAXIMUS BROKER PWS KONSTANTA GRAS SAVOYE POLSKA * STBU BROKERZY UBEZPIECZENIOWI CARBO ASECURA SA Dom Brokerski NEGOCJATOR Grupa MMC (Marsh i Mercer) NORD PARTNER GRUPA MAK Grupa Brokerska ODYS Sp. z o.o. 61** 0 INTER BROKER WILLIS POLSKA SA Dom Brokerski EM BROKERS 25 0 LAB-BROKER ABRO BIURO BROKERSKIE GENERAL BROKERS 6 0 EOS RISQ POLSKA 3 2 MAKLER MARKET 2 0 *LICZBA OSÓB **ŁACZNIE INDYWIDUALNE I GRUPOWE wych z liczbą wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności brokerskiej w ostatnich czterech latach wskazuje na powolne odbudowywanie się rynku brokerskiego. Na koniec 2008 r. ważne zezwolenia posiadało 905 osób fizycznych i prawnych wykonujących działalność brokerską. Tak znacząca już grupa podmiotów wykonujących działalność brokerską na polskim rynku jest wyższa o kilka procent w porównaniu z latami poprzednimi (z rokiem 2007 o 2 proc., z rokiem 2006 o 5 proc. i z rokiem 2005 o 1 proc.). Zgodnie z danymi przedstawionymi w naszym rankingu, najwięcej licencjonowanych brokerów zatrudnia grupa GRAS SAVOYE 93, AON POLSKA 86. EIB 84 i GRUPA MENTOR lekko powyżej 60 brokerów. W grupie najsilniejszych po tym względem znaleźli się również PWS KONSTANTA 55, NORD PART- NER 47, STBU 32, WILLIS POLSKA 28 i MAXIMUS BROKER 20. Od liczby brokerów, od ich pracy i aktywności na rynku biznesowym zależy liczba i wartość podpisywanych umów ubezpieczeniowych. I tak powyżej 10 tysięcy umów na ubezpieczenia majątkowo-osobowe ma 10 z rankingowanych firm brokerskich. 295 tysięcy to liczba jaką uzyskało w 2009 r. GRAS SAVOYE, 48,5 tys. GRUPA MAK, również powyżej 48 tys. polis zebrał NORD PART- NERS, ponad 42 tys. EOS RISQ POLSKA i 38 tys. GRUPA MENTOR. Ponadto powyżej 10 tys. zebrały również MAXIMUS BROKER, INTER BROKER, Grupa Brokerska ODYS, PWS KONSTANTA i STBU BROKERZY UBEZPIECZENIOWI. Brokerzy na świecie Od dziesięciu lat w wielu zachodnioeuropejskich krajach i w Turcji głównym kanałem dystrybucji ubezpieczeń na życie stała się sprzedaż produktów ubezpieczeniowych powiązanych z produktami bankowymi, oferowany we wspólnej sieci sprzedaży (bancassurance). W ostat- FIRMY BROKERSKIE POD WZGLĘDEM LICZBY ZAWARTYCH POLIS MAJĄTKOWO-OSOBOWYCH W 2009 R. Firma Liczba zawartych polis ubezpieczeniowych majątkowo - osobowych w 2009 r 1 GRAS SAVOYE POLSKA 2 GRUPA MAK NORD PARTNER SP EOS RISQ POLSKA GRUPA MENTOR SA MAXIMUS BROKER INTER BROKER SP Grupa Brokerska ODYS Sp. z o.o. 9 PWS KONSTANTA STBU BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP Dom Brokerski NEGOCJATOR 12 Dom Brokerski EM BROKERS 13 WILLIS POLSKA SA CARBO ASECURA SA MERYDIAN BROKERSKI DOM UBEZPIECZENIOWY SA Grupa MMC (Marsh i Mercer) 17 BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH GF BROKER 18 Kancelaria Brokerska ROŻEK BROKERS GROUP 19 EUROPEJSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE LAB-BROKER SP GENERAL BROKERS ABRO BIURO 500 BROKERSKIE 23 MAKLER MARKET Sp. 395 z o.o. 24 EUROS 157 W ostatnich latach wzrosło znaczenie nowoczesnych kanałów dystrybucji: Internetu i telefonów komórkowych. 26 MAJ 2010

5 Remigiusz Breński, prezes zarządu, MAXIMUS BROKER Od czterech lat firma MAXIMUS BROKER nie schodzi z wysokich miejsc w rankingu. Daje to niewątpliwie ogromną satysfakcję, ponieważ widać, że nasza praca i zaangażowanie przynoszą efekty. Chciałbym, aby następne lata dały firmie MAXIMUS BROKER jeszcze wyższe miejsca w rankingach. Nie jest to jednak jedyne wyróżnienie przyznane w ostatnim czasie. W marcu tego roku zostaliśmy wyróżnieni przez dziennik Rzeczpospolita tytułem Solidnego Pracodawcy 2009 w kategorii ogólnopolskiej. Rok 2010 przyniósł również kolejny tytuł Lidera Rynku dla Najlepszej w Polsce Firmy w zakresie obsługi brokerskiej podmiotów podlegających prawu zamówień publicznych, w szczególności jednostek samorządowych. Każde takie wyróżnienie cieszy, ale również motywuje nas do wytężonej pracy i dalszych starań w realizacji nowo wytyczanych celów i wyzwań. Co przyczyniło się do sukcesu MAXIMUS BROKER? Sukces firmy MAXIMUS BROKER to przede wszystkim sukces jej pracowników. To wyspecjalizowana kadra jej zaangażowanie i umiejętności - szczególnie przyczyniają się do tego, iż z roku na rok firma pnie się coraz wyżej w rankingach. Dlatego właśnie staram się stworzyć moim pracownikom optymalne warunki pracy m.in. poprzez organizację licznych szkoleń. Zapewniam im przez cały czas szansę na podnoszenie kwalifikacji i daję jak najlepsze możliwości rozwoju. Jakie są plany na przyszłość firmy MAXIMUS BROKER? Przede wszystkim chciałbym utrzymać wysoką jakość usług świadczonych przez firmę MAXIMUS BROKER. Jestem przekonany iż zaufanie, jakim obdarzają nas klienci i ich zadowolenie pozwoli na dalszy rozwój działalności. Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o obsługę jednostek samorządowych i w najbliższym czasie chciałbym tę pozycję utrzymać. DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH NA ŻYCIE LICZBA PODMIOTÓW POŚREDNICZĄCYCH W ZWARCIU UMOWY UBEZPIECZENIA wyszczególnienie Agenci ubezpieczeniowi Brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni Brokerzy osoby fizyczne Brokerzy osoby prawne Źródło: GUS POLISY W TYS. SZTUK W UBEZPIECZENIACH PRZEDSIĘBIORSTW Ubezpieczenia Osobowe Komunikacyjne Majątkowe Finansowe Transportowe, lotnicze, morskie pozostałe DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH LICZBA PODMIOTÓW POŚREDNICZĄCYCH W ZWARCIU UMOWY UBEZPIECZENIA Źródło KNF PRZYCHODY OGÓŁEM UZYSKANE PRZEZ BROKERÓW Z TYTUŁU PROWIZJI OD ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ (W ZŁ) Osoby fizyczne Osoby prawne Ogółem wyszczególnienie Agenci ubezpieczeniowi Brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni Brokerzy osoby fizyczne Brokerzy osoby prawne Źródło: GUS DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ INDYWIDUALNYCH NA ŻYCIE LICZBA PODMIOTÓW POŚREDNICZĄCYCH W ZAWARCIU UMOWY UBEZPIECZENIA Wyszczególnienie Agenci ubezpieczeniowi Brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni Brokerzy osoby fizyczne Brokerzy osoby prawne Źródło: KNF ŚREDNIA PROWIZJA STANOWIĄCA WYNAGRODZENIE BROKERA WYPŁACONA PRZEZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ W LATACH W PODZIALE NA TOWARSZYSTWA UBEZPIECZEŃ DZIAŁU I I II (W %) DZIAŁ I 6,44 6,82 5,88 DZIAŁ II 11,36 11,76 12,24 Razem 10,74 11,07 11,09 Źródło: KNF Źródło: GUS MAJ

6 UBEZPIECZENIA Maciej Tymusz, dyrektor departamentu sprzedaży kompleksowej, GENERALI T.U. SA GENERALI zapewnia kompleksową ofertę i profesjonalne doradztwo klientom indywidualnym jak i przedsiębiorstwom, dzięki czemu mają oni możliwość wyboru optymalnych rozwiązań ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Obecnie ubezpieczenia GENERALI oferowane są przez ponad 70 oddziałów i filii oraz 2200 multiagencji ubezpieczeniowych w całej Polsce. GENERALI współpracuje z ponad 1400 agentami wyłącznymi. Produkty firmy są dostępne także w bankach, wybranych salonach dealerskich oraz w sprzedaży bezpośredniej przez Internet i telefon w tzw. kanale Direct. GENERALI jest jedną z najszybciej rozwijających się grup finansowych. Istotną siłę sprzedażową tworzy grupa agentów wyłącznych naszych sieci sprzedaży. Rekrutacja agentów prowadzona jest przez oddziały i filie GENERALI. Agenci wyłączni oferują pełen pakiet produktów ubezpieczeniowych majątkowych i na życie oraz członkostwo w OFE GENERALI. Sieć agentów wyłącznych koncentruje się na obsłudze klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy. Budując dywersyfikację kanałów sprzedaży sieć wyłączna zajmuje bardzo ważne miejsce w złożonej grupie kanałów sprzedaży funkcjonujących w GENERALI. Kontakt personalny ma duże znaczenie, gdyż dzięki niemu wzrasta zaufanie poprzez osobę agenta do firmy, którą reprezentuje. Po szeregu profesjonalnych szkoleń, przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności, agenci nie tylko pomogą wybrać najbardziej optymalną ofertę, ale również dopełnić wszelkich formalności związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia. W zakresie współpracy z multiagencjami, wyróżniamy w GENERALI dwa typy kanałów dystrybucji: tzw. multiagencje ponadregionalne (duże podmioty z rozbudowaną siecią sprzedaży, często na terenie całego kraju oraz z dużą liczbą akwizytorów) oraz tradycyjne multiagencje, świadczące klientom szeroki zakres usług ubezpieczeniowych W zakresie ubezpieczeń korporacyjnych kluczowym kanałem pozyskania składki są brokerzy ubezpieczeniowi. Ta grupa zawodowa obsługuje praktycznie prawie wszystkie duże przedsiębiorstwa, które ze względu na swoją złożoność (w zakresie ryzyka ubezpieczeniowego) wymagają dopasowania pokrycia ubezpieczeniowego do indywidualnych potrzeb. W przypadku średnich i małych przedsiębiorstw, historycznie obsługiwanych przez agentów, zauważalna jest tendencja coraz większej penetracji tego segmentu przez kanał brokerski, gdzie wartością dodaną mają być indywidualne programy brokerskie. Zauważalne jest, iż w ostatnich latach znacznie zwiększyło się zainteresowanie tym segmentem, co spowodowało dużą konkurencję wśród pośredników, a w efekcie konkurencję towarzystw ubezpieczeniowych. Dla GENERALI, oczywiste jest, iż w przypadku dużych podmiotów rola brokera jest bardzo ważna i w ostatecznym rozrachunku korzystna dla rynku ubezpieczeniowego. Z jednej strony to brokerzy zwiększają zasięg działalności firm ubezpieczeniowych poprzez poszerzanie zakresu ubezpieczenia wymaganego od zakładów ubezpieczeń, ale z drugiej strony doskonale uświadamiają klientów w zakresie potrzeb ubezpieczeniowych. Takie działania powodują rozwój naszego rodzimego rynku ubezpieczeń korporacyjnych, w czym GENERALI ma znaczny udział notując szybsze od rynkowe dynamiki przypisu składki z ubezpieczeń korporacyjnych w ostatnich latach. GENERALI stałe poszerza także swoją ofertę w zakresie bancassurance czyli produktów ubezpieczeniowych oferowanych przy współpracy z bankami. Jest to istotny kanał sprzedaży który wciąż dynamicznie się rozwija na rynku polskim. Innowacyjną usługą GENERALI i operatora komórkowego Orange jest możliwość wykupienia ubezpieczenia podróżnego oraz mieszkania przez SMS, WAP i Internet. GENERALI i PTK CENTERTEL są pionierami w sprzedaży usług ubezpieczeniowych za pomocą SMS-a na polskim rynku. Klienci Grupy GENERALI w kanale sprzedaży bezpośredniej, tzw. direct, mają możliwość zakupu pełnych pakietów ubezpieczeń komunikacyjnych firmy, w tym: AC, OC, NNW i Assistance, a także ubezpieczeń mieszkaniowych i podróżnych. Oferta direct jest kierowana do określonej grupy klientów- do osób chętnie korzystających z nowych technologii, dokonujących transakcji e-commerce, aktywnych, dla których zdalna forma kontaktu z ubezpieczycielem wynika z ich trybu życia i akceptacji dla takich narzędzi sprzedażowych jak telefon i Internet. Na rynku direct Generali dąży do tego by wyróżniać się najwyższą jakością oferowanych produktów oraz konkurować poprzez atrakcyjne stawki i jakość serwisu likwidacji szkód, wraz z jakością jego procesów, wykwalifikowanym zespołem oraz ogólnopolską siecią i doświadczeniami zdobywanymi przez 10 lat naszej obecności na polskim rynku. Nasza obecność na rynku direct różni się jednak od modelu działania naszej konkurencji. Mamy inny pomysł na ten biznes. Jesteśmy kompleksowym ubezpieczycielem, który w procesie sprzedaży stawia na INNOWACJE oraz JAKOŚĆ w serwisie i produktach. Inwestujemy w procesy wewnętrzne oraz ofertę produktową. Nie chcemy się ścigać w dziesiątkach milionów zł wydawanych na kampanie reklamowe a w zamian postawić na jakość odczuwalną przez naszych klientów. Energię i środki finansowe chcemy skupić na procesach i jakości oferty tak by w efekcie lepiej spełniać wymagania i oczekiwania klienta, wychodzić im naprzeciw. Nie chcemy uczestniczyć w wyścigu, w którym na ogromne kampanie reklamowe wydaje się czasem w ciągu roku większe kwoty niż pozyskuje przypisu składki. Dlatego inwestujemy w jakość serwisu i oferty, a nie w ilość reklam. Kanał direct jest dla GENERALI uzupełniającym kanałem dystrybucji oferty. W swojej działalności GENERALI stawia na dywersyfikację kanałów dystrybucji swoich produktów i jak dotychczas taka strategia jest dla nas i naszych klientów powodem do satysfakcji. Dostrzegamy ważna rolę jaką odgrywa kontakt klienta z przedstawicielem, który ma bardzo istotny charakter doradczy. Nie można pomijać eksperckiej funkcji, jaką spełnia pośrednik w kontakcie z klientami. Rola naszych agentów nie ogranicza się jedynie do sprzedaży produktu, ale przede wszystkim do merytorycznej rozmowy, dzięki której klienci mogą dowiedzieć się więcej na temat oferty, aby na tej podstawie podjąć przemyślaną decyzję. Jednocześnie nie możemy ignorować rozwoju innych nowoczesnych kanałów sprzedaży jak np. wyżej wymieniana sprzedaż w modelu direct lub też przy użyciu telefonu komórkowego. Coraz szerzej będziemy wdrażać rozwiązania e-biznesowe, aby nasza działalność stała się jeszcze efektywniejsza. GENERALI stawia na rozwój różnych form dystrybucji swoich produktów przede wszystkim w celu spełnienia oczekiwań szerokiej grupy klientów. Nie należy zapominać, iż różnorodność oferowanych usług ubezpieczeniowych również wyjaśnia funkcjonowanie różnych ich kanałów dystrybucji. 28 MAJ 2010

7 nich latach wzrosło znaczenie nowoczesnych kanałów dystrybucji: Internetu i telefonów komórkowych. Większość zakładów ubezpieczeniowych wykorzystywała zarówno tradycyjne jak i nowe kanały rozpowszechniania ubezpieczeń, przy czym sprzedaż bezpośrednia i sprzedaż na odległość były częściej stosowane przez firmy w dziale I, niż w dziale II. Pod tym względem występowało jednak dość znaczne zróżnicowanie między poszczególnymi krajami reprezentowanymi w CEA. Na przykład, w Wielkiej Brytanii, gdzie dominuje system prowizyjny, nie oferuje się produktów bancasssurance w ubezpieczeniach na życie, głównym kanałem dystrybucji w tym segmencie rynku pozostały firmy brokerskie. Podobny model sprzedaży polis na życie funkcjonował w Irlandii i Belgii, gdzie spopularyzowała się także sprzedaż bezpośrednia, szeroko stosowna w Chorwacji, Szwecji, Niderlandach, Polsce i Austrii. Na Słowacji, w Słowenii, Bułgarii, Niderlandach, Niemczech ubezpieczenia na życie oferowano głównie za pośrednictwem prowizyjnie wynagradzanych agentów. W akwizycji pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych dominowali we Włoszech, Turcji, Słowenii, Portugalii agenci: sprzedaż polis non life za pośrednictwem brokerów była w tych państwach mniej rozpowszech- Agnieszka Szymczak, zastępca dyrektora departamentu współpracy z brokerami, TUiR ALLIANZ POLSKA SA Brokerzy to ważny dla ALLIANZ kanał dystrybucji. Efektywna współpraca z brokerami jest jednym z ważniejszych elementów obranej przez ALLIANZ strategii biznesowej. Od kilku lat staramy się budować z nimi relacje oparte na wymianie doświadczeń, transparentności zasad współpracy i otwartym komunikowaniu wzajemnych oczekiwań. Zależy nam na tym, by te relacje były długoterminowe i jak najbardziej partnerskie. Oczywiście jesteśmy zainteresowani, by jak największa część wolumenu rentownej składki obsługiwana przez nich na polskim rynku wpływała do GRUPY ALLIANZ. I z roku na rok poprawiamy ten wynik. W ubiegłym roku pozyskaliśmy za pośrednictwem brokerów ponad 187 mln zł składki. W przypadku ubezpieczeń przemysłowych i technicznych, dla których brokerzy ubezpieczeniowi są podstawowym kanałem dystrybucji, ich udział w portfelu GRUPY ALLIANZ sięgnął blisko 50 proc. Doceniamy przy tym wiedzę brokerów i ich niezwykle ważną rolę na rynku. Są nie tylko środowiskiem opiniotwórczym, ale również mają ogromny wpływ na kształtowanie świadomości ubezpieczeniowej klientów oraz tworzenie standardów naszego biznesu. Nie sposób przecenić ich roli, jako odpowiedzialnych za identyfikację potrzeb klientów czy określenie ryzyk. Osobiście uważam, że w dużej mierze właśnie brokerom zawdzięczamy obecny coraz wyższy poziom kultury ubezpieczeniowej szczególnie w sektorze dużych i średnich przedsiębiorstw. niona, jak możemy przeczytać w najnowszej publikacji Głównego Urzędu Statystycznego w najnowszym wydaniu Polskiego Rynku ubezpieczeniowego Dlatego jednak warto być brokerem i mieć bezpośredni wpływ na rozwój polskich ubezpieczeń. W stosunkowo krótkim czasie ta grupa zawodowa w warunkach silnej konkurencji ugruntowała swą pozycję jako fachowców w dziedzinie ubezpieczeń. Czerpiąc z dobrych doświadczeń zachodnich, rozwinęła własny know-how i dostosowała standardy do lokalnych warunków. STRUKTURA DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ W WYBRANYCH KRAJACH W 2007 R. W PROC. Kraje Sprzed. Bezpoś. life Non life Agenci life Agenci non life Brokerzy life Brokerzy non life Bancas. Life Non life Inne life Non life Austria 20,5 37,7 4,7 13,2 15,6 37,4 53,7 4,7 5,5 7,1 Belgia 19,7 20,0 4,1 10,1 33,4 62,6 42,7 6,1 0,1 1,2 Bułgaria 17,4 29,0 62,8 42,3 19,8 28, Chorwacja 34,7 69,8 42,7 20,3 0,4 2,3 18,7 1,0 3,5 6,6 Francja 16,0 35,0 7,0 35,0 13,0 18,0 62,0 9,0 2,0 3,0 Hiszpania 7,7 24,0 18,2 38,7 8,8 28,1 63,2 7,9 2,1 1,4 Irlandia 48,9 40,7 10,2-40,9 59, Litwa 8,0 44,0 31,0 18,0 13,0 36,0 48,0 2,0 - - Luksemburg 2,7 35,0 15,8 40,0 1,9 24,6 79,7 0,4 - - Niderlandy 28,0 55,0 57,0 37, ,0 8,0 - - Niemcy 2,8 5,1 54,6 56,1 18,0 25,5 21,6 6,6 3,0 6,7 Polska 27,3 22,1 42,9 59,2 2,4 14,2 23,4 1,4 4,0 3,1 Portugalia 3,6 11,6 7,9 61,1 1,0 16,4 87,3 10,0 0,2 0,9 Słowacja 2,6 8,1 78,7 48,4 18,8 43, Słowenia 2,5 21,2 52,8 66,3 16,3 9,8 8,8 0,4 19,6 2,3 Turcja 13,8 9,3 34,6 70,1 0,9 9,7 50,6 10,9 - - W.Brytania 6,9 22,6 19,7 3,7 73,4 54,1-10,0 -,4 Włochy 11,2 6,4 21,1 84,4 1,4 7,4 66,3 1,8 - - Źrodło: CEA statistics number 37 European Insurance In Figures, October 2009 MAJ

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru www.comarch.pl MAGAZYN COMARCH nr 1/2011 (14) ISSN 1734-4212 temat numeru Rozwiązania dla Biur maklerskich Centralny System Maklerski Comarch Exchange Trading Profesjonalne doradztwo inwestycyjne Comarch

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich

Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich Marta Penczar * Monika Liszewska ** Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich Wstęp W latach 2007 2011 były widoczne istotne zmiany w strukturze źródeł pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO JAKO PARTNERA W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO JAKO PARTNERA W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Andrzej Janowski Katedra Organizacji i Zarządzania Akademia Ekonomiczna Poznań Strona nieparzysta 1 PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO JAKO PARTNERA W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

III edycja Konkursu START DO KARIERY Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga WYRÓŻNIENIE

III edycja Konkursu START DO KARIERY Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga WYRÓŻNIENIE III edycja Konkursu START DO KARIERY Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga WYRÓŻNIENIE Grupy bankowo-ubezpieczeniowe a rozwój nowych form dystrybucji produktów finansowych w Polsce Marcin Krzemiński KATOLICKI

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU TRANSFER WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY W RAMACH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Integralny element długookresowej strategii

Integralny element długookresowej strategii 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm,

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2011/2012. Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2011/2012. Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2011/2012 Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2011/2012 Autorzy raportu

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl. Aspekty prawa wspólnotowego. str. 7

Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl. Aspekty prawa wspólnotowego. str. 7 Konferencja Animatora str. 4 Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl Aspekty prawa wspólnotowego str. 7 Pomagajmy sobie na drodze str. 15 Pełnych radosnej nadziei, miłości i zdrowia Świąt Wielkiej Nocy oraz bliskich

Bardziej szczegółowo