Działalność ubezpieczeniowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działalność ubezpieczeniowa"

Transkrypt

1

2 Ubezpieczenia Nieodłączną częścią naszego życia i składową każdego sukcesu jest podejmowanie ryzyka. InterRisk pomaga swoim Klientom przejąć nad nim kontrolę.

3 Działalność ubezpieczeniowa Podstawą realizowanej w 2009 roku koncepcji rozwoju ubezpieczeń była innowacyjna, zróżnicowana oferta ubezpieczeniowa mająca na celu zapewnienie zarówno wysokiej dynamiki składki przypisanej, jak również rentowności zawieranych ubezpieczeń. Struktura portfela ubezpieczeń InterRisk SA Vienna Insurance Group w 2009 Z tego punktu widzenia, ubiegłoroczne działania zostały skoncentrowane na: utrzymaniu zdywersyfikowanego portfela ryzyk, poprawie konkurencyjności produktów adresowanych do klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, utrzymaniu poziomu składki przypisanej z roku 2008 pomimo celowego ograniczenia pozyskiwania nowych ubezpieczeń kredytu i ubezpieczeń kredytobiorców od bezrobocia, stanowiących w latach poprzednich znaczącą część portfela Spółki, utrwaleniu specjalizacji Spółki głównie w zakresie ubezpieczeń technicznych, osobowych, zdrowotnych i gwarancji ubezpieczeniowych, uzyskaniu z ubezpieczeń stanowiących specjalizację Spółki wyższej dynamiki składki przypisanej, niż dynamika ogółu składki przypisanej Spółki, efektywnym zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym, m.in. poprzez usprawnianie metod oceny ryzyka, badanie adekwatności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, optymalizowanie programów reasekuracyjnych OC komunikacyjne 40,0% Finansowe 16,8% Autocasco 16,4% Osobowe 13,8% Majątkowe 13,0% Oceniając osiągnięte wyniki finansowe należy stwierdzić, że zrealizowano założone cele. Spadek poziomu składki z ubezpieczeń finansowych został wyrównany przez wzrost z innych ubezpieczeń i w rezultacie Spółka uzyskała dynamikę w wysokości 107,5%. Udział ubezpieczeń komunikacyjnych w portfelu Spółki pozostał niższy od średniej rynkowej. Znacząco wzrósł udział ubezpieczeń osobowych, które są specjalizacją Spółki. Zakładane wyniki zostały osiągnięte przy niższych wskaźnikach kosztów niż w roku

4 Kluczowe linie produktowe Ubezpieczenia majątkowe W 2009 dynamika przypisu składki w ubezpieczeniach majątkowych osiągnęła 111,9% w stosunku do roku 2008 i była wyższa, niż dynamika przypisu składki całej Spółki. Ten wysoki wynik osiągnięty został mimo utrzymujących się na rynku tendencji spadkowych w stawkach za ubezpieczenia majątkowe, będących wynikiem przede wszystkim silnej konkurencji. Wskaźnik szkodowości brutto w ubezpieczeniach majątkowych wyniósł 38,9%. W portfelu ubezpieczeń majątkowych Spółki, w roku 2009 w stosunku do roku 2008 nastąpiła zmiana polegająca na zwiększeniu się udziału ubezpieczonych przedsiębiorstw i instytucji. Jest to efekt aktywności jednostek organizacyjnych Spółki w zakresie udziału w przetargach na ubezpieczenie mienia klientów insty - tu cjonalnych oraz istotnego zwiększenia współpracy z brokerskim kanałem dystrybucji. Znaczący udział we wzroście składki z ubezpieczeń przedsiębiorstw miały ubezpieczenia skierowane do małych i średnich firm - produkt Euro 10+, sprzedawane przede wszystkich za pośrednictwem agentów. Dynamika sprzedaży tego produktu w stosunku do roku 2008 wyniosła 117%. Dominującym produktem w ofercie ubezpieczeń mają - tko wych skierowanej do osób fizycznych pozostał pakiet ubezpieczeń dla domu i rodziny Bezpieczny Dom w InterRisk. Dynamika sprzedaży tego produktu w stosunku do roku 2008 wyniosła 106%. W celu zwiększenia sprzedaży tego pakietu w roku 2010 i nastę p - nych, w konstrukcji produktu dokonano zmian oczekiwanych przez sieć agencyjną, jak umowy wieloletnie oraz możliwość rozłożenia płatności na raty. W roku 2009 produkty majątkowe InterRisk SA Vienna Insurance Group zostały zauważone i wyróżnione. Produkt Bezpieczny Dom w InterRisk otrzymał tytuł Innowacyjnego produktu w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju pod patronatem ministerstw: Gospodarki, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rozwoju Regionalnego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowego Banku Polskiego. Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw Euro 10+ otrzymał wyróżnienie w konkursie Europrodukt organizowanym pod honorowym patronatem Minister - stwa Gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 19

5 Kluczowe linie produktowe Ubezpieczenia komunikacyjne Rok 2009 był kolejnym rokiem, w którym odnotowaliśmy wzrost ubezpieczeń komunikacyjnych w portfelu naszej Spółki. Udział tych ubezpieczeń wyniósł 56,4%, zebraliśmy 434,4 mln zł składki przypisanej brutto, a dynamika wyniosła 126%. W roku 2009 objęliśmy ubezpieczeniami ponad samochodów. W pierwszym kwartale 2009 roku wprowadziliśmy nową taryfę składek ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, uzyskując w efekcie wysoką dynamikę składki przypisanej przy jednoczesnym wzroście średniej składki oraz poprawę wyniku technicznego w porównaniu z rokiem Nasza oferta ubezpieczenia autocasco została przez klientów oceniona pozytywnie, co przełożyło się na dynamikę przypisu na poziomie 109% w sytuacji, gdy w skali rynku odnotowano spadek przypisu składki z tych ubez- pieczeń. Zmieniła się również struktura naszego portfela w podziale na osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa i instytucje, co ilustruje poniższy wykres: osoby fizyczne przedsiębiorstwa i instytucje W zakresie likwidacji szkód kontynuowaliśmy działania polegające na usprawnieniu procesu likwidacji szkód. Uprościliśmy procedury zgłoszenia szkody. Dokonaliśmy zmian w systemie informatycznym. Wprowadzone modernizacje systemu informatycznego pozwalają na dalsze zmiany organizacyjne w celu zwiększenia wydajności pracy likwidatorów, skrócenia czasu likwidacji szkody i poprawy jakości likwidacji szkód. 20

6 Ubezpieczenia osobowe i zdrowotne Wyniki uzyskane w roku 2009 potwierdziły wiodącą rolę Spółki w zakresie ubezpieczeń osobowych, jak i zdrowot - nych. Łączna składka przypisana brutto w grupie 1 i 2 przekroczyła kwotę 106 mln PLN i była najwyższa w dotychczasowej historii InterRisk SA Vienna Insurance Group. Założony plan został przekroczony o ponad 33 mln złotych. Dynamika składki w obu tych grupach łącznie wyniosła 122%. Warto odnotować, że z roku na rok ubezpieczenia osobowe i zdrowotne zwiększają swój udział w całym portfelu Spółki: od 8,9% w roku 2007 do 13,8% w roku Udział InterRisk SA Vienna Insurance Group w składce przypisanej uzyskanej w grupie 2 na tle składki zebranej przez rynek ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 14%. Największy wpływ na tak duży przyrost składki miała sprzedaż takich produktów, jak: Benefit Complex - dynamika 127,68%, Moja Rodzina - dynamika 123,90%, ubezpieczenie młodzieży szkolnej EDU Plus - dynamika 113,03%, medi care - dynamika 110,30%. W 2009 roku produkty zdrowotne i osobowe oferowane przez Spółkę zostały wysoko ocenione nie tylko przez klientów, ale także przez instytucje i organizacje zajmu - jące się promocją przyjaznych dla klienta produktów i usług. Program ubezpieczeń pracowniczych Benefit Complex i produkt zdrowotny Samo Zdrowie uzyskały nagrodę Europrodukt 2009 w kategorii produkty ubezpieczeniowe dla firm i klientów indywidualnych. Konkurs był organizowany przez Fundację Innowacji i Rozwoju pod patronatem ministerstw: Gospodarki, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rozwoju Regionalnego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowego Banku Polskiego. Ubezpieczenia finansowe Duża skala potencjalnych zagrożeń związanych z kryzysem gospodarczym, zwłaszcza na przełomie 2008 i 2009 roku, stała u podstaw modyfikacji strategii w obszarze ubezpieczeń finansowych. Spółka skoncentrowała swoją działalność na udzielaniu gwarancji, utrzymała współpracę z bankami w zakresie ubezpieczenia utraty pracy przez kredytobiorców, którzy zaciągają kredyty hipoteczne, zrezygnowała natomiast z ubezpieczania ryzyka spłaty kredytu. Przyjęta strategia przyniosła pozytywne rezultaty - InterRisk SA Vienna Insurance Group podtrzymał budowaną przez lata wiodącą pozycję w tej niszy ubezpieczeń. Spółka utrzymała pozycję lidera na rynku gwarancji ubezpieczeniowych, osiągając 19% udział w tej grupie ubezpieczeń. Do sukcesu tego przyczynił się rekordowo wysoki wzrost składki przypisanej z gwarancji (grupa 15) o 18,2% z 43,8 mln PLN w 2008 roku do 51,7 mln PLN w Głównymi klientami korzystającymi z gwarancji finanso - wych InterRisk SA Vienna Insurance Group były podobnie jak w latach poprzednich firmy z sektora budowlanego. W 2009 roku InterRisk SA Vienna Insurance Group oferował polskim firmom nastę - pujące gwarancje: - kontraktowe wadialną, zwrotu zaliczki, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek, - celno-podatkowe spłaty długu celnego, wspólnej procedury tranzytowej, - płatnicze spłaty zobowiązań handlowych. Łączna składka przypisana z ubezpieczeń finansowych (gr. 14, 15, i 16) wyniosła w 2009 roku 128,8 mln PLN i stanowiła 16,8% ogółu składki zebranej przez Spółkę. Wskaźnik szkodowości w ubezpieczeniach finansowych wyniósł 19,2%, dzięki temu miały one istotny wpływ na uzyskanie przez InterRisk SA Vienna Insurance Group dodatniego wyniku technicznego. 21

r a p o r t r o c z n y InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

r a p o r t r o c z n y InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group 2010 r a p o r t r o c z n y InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group 2010 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group www.interrisk.pl R aport ro czny 2 0 1 0 InterRisk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna WSTĘP... 5 1. Podsumowanie wyników finansowych...

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok 1 01 02 03 04 05 06 07 08 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PZU 4 OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE W 2014 ROKU 10 2.1 PODSTAWOWE TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE 12 2.2 SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU za I półrocze 2014. Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku

Wyniki finansowe Grupy PZU za I półrocze 2014. Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku Wyniki finansowe Grupy PZU za I półrocze 2014 Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku Plan prezentacji 1. Rynek ubezpieczeń w Polce po I kwartale 2014 2. Wyniki operacyjne za I półrocze 2014 3. Wartość dla akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym

Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym AGNIESZKA PARLIŃSKA Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym W niniejszym artykule autorka zaprezentowała rolę i znaczenie instytucji ubezpieczeniowych na rynku kapitałowym w Polsce. Przedstawiony został rozmiar

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU po III kwartałach 2014. Warszawa, 13 listopada 2014 roku

Wyniki finansowe Grupy PZU po III kwartałach 2014. Warszawa, 13 listopada 2014 roku Wyniki finansowe Grupy PZU po III kwartałach 2014 Warszawa, 13 listopada 2014 roku Plan prezentacji 1. Rynek ubezpieczeń w Polsce po II kwartałach 2014 2. Wyniki operacyjne po III kwartale 2014 3. Wartość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 roku 1 Spis treści List Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU za cały rok 2012. Warszawa, 13 marca 2013 roku

Wyniki finansowe Grupy PZU za cały rok 2012. Warszawa, 13 marca 2013 roku Wyniki finansowe Grupy PZU za cały rok 2012 Warszawa, 13 marca 2013 roku Plan prezentacji 1. 1 Struktura Zarządu PZU 2. Rynek ubezpieczeń w Polsce po III kwartale 2012 3. Wyniki operacyjne za rok 2012

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo