RóŜnice pomiędzy ISO 9001 a normą IRIS. Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RóŜnice pomiędzy ISO 9001 a normą IRIS. Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o."

Transkrypt

1 RóŜnice pomiędzy ISO 9001 a normą IRIS Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.

2 Korporacja Bombardier Centrala korporacji w Montrealu w Kanadzie Zatrudnienie osób na całym świecie Przychody w wysokości 17,5 miliardów USD* Ponad 96% przychodów wygenerowano poza Kanadą Korporacja notowana na giełdzie Toronto Stock Exchange (BBD) 2 * Dane na koniec roku podatkowego 2007, 31 styczeń, 2008

3 Bombardier w Polsce - zakłady Wrocław Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. SprzedaŜ: 74 MEUR Zatrudnienie: 951 Udział BT: 99,0% Lokomotywy, Wózki, Grupa IPO (zakupy), MLN (sprzedaŝ) LRV (sprzedaŝ) Katowice Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Łódź Oddział Spółki Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu -Aparatura trakcyjna i urządzenia energoelektroniczne dla pojazdów szynowych - Serwis utrzymanie taboru Warszawa Bombardier Transportation (Rail Engineering) Polska Sp. z o.o. SprzedaŜ: 6 MEUR Zatrudnienie: 46 Udział BT: 41% Systemy Sterowania i Kierowania Ruchem - projektowanie SprzedaŜ: 82 MEUR Zatrudnienie: 464 Udział BT: 40% Kompleksowy Dostawca Systemów Sterowania i Kierowania Ruchem pojazdów szynowych 3

4 Ponad 80 lat tradycji Telsyg Wełnowiec LM Ericsson Katowice-Wełnowiec Zakład Urządzeń Sygnalizacyjnych (urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego) połączenie Zakładów w Katowicach, śorach i Gotartowicach w ZWUS Katowice PKP ZWUS ABB ZWUS Signal Sp. z o.o ABB Daimler-Benz Transportation ZWUS Sp. z o.o DaimlerChrysler Rail Systems ZWUS Sp. z o.o. Maj Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. 4

5 Struktura własności 60 % 40 % Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Spółka z o.o. SprzedaŜ - ok. 82 MEUR Zatrudnienie - ok. 465 pracowników 5

6 Oferowane systemy i urządzenia sterowania ruchem pojazdów szynowych Systemy sterowania, kierowania i nadzoru ruchu Systemy stacyjne Systemy liniowe Systemy kontroli niezajętości odcinków torowych Systemy sygnalizacji przejazdowej Systemy tor-pojazd (ATP) Urządzenia przytorowe 6

7 Projekty modernizacyjne zrealizowane w ostatnich latach Zrealizowane centra sterowania (LCS) LCS w trakcie realizacji LCS Reda-Hel Gdynia Gł. Osob. Zabudowane systemy stacyjne Systemy stacyjne w trakcie realizacji Wielkie Piekary Szczedrzykowice Środa Śląska Miękina Wrocław Leśnica śerniki Wrocław Nowy Dwór Bielawa Dolna Pieńsk Jędrzychowice Zgorzelec Krzewina Zgorzelecka Kunowice Rzepin LCS Węgliniec Miłkowice Chojnów Okmiany Bolesławiec Zebrzydowa El. Turów Systemy sygnalizacji przejazdowej ponad 290 Liczniki osi ponad 80 Napędy zwrotnicowe ponad 2000 Latarnie sygnałowe ponad 2800 Czujniki koła ponad 1950 Szczecin Gł. Dolna Odra CE59 Goleniów Toporów Szczaniec LCS Wrocław Wrocław Brochów Św. Katarzyna Oława Brzeg Lewin Brzeski Dąbrowa Niemodlińska Opole Zachodnie Międzylesie Poznań Garbary Poznań Wschód Poznań Antoninek Swarzędz E20 E59 Kostrzyn Nekla Strzałkowo El. Rybnik Barłogi Zamków Kłodawa E59 LCS Bolesławiec Wrocław Osobowice E30 Legnica Dąbrowa Oleśnicka E59 Stare Koźle Z.A. Kędzierzyn KWK Budryk Bednary Jackowice śychlin Gałkówek śakowice Koluszki Rogów Strzałki LCS Opole Płyćwia Knapówka Psary Częstochowa E65 Stradom Góra Włodowska Huta Częstochowa E30 CE65 Pszczółki Tczew Zabrzeg E65 LCS Koluszki Sławków El. Łaziska Nasielsk Modlin Nowy Dwór Mazowiecki Legionowo W-wa Praga Tranzytowa LCS Błonie Chorzów B. śywiec - Sporysz Bęzelin Korytów Szeligi Staszów E30 Niekrasów Trakiszki W-wa Wileńska Rembertów Miłosna Mińsk Maz. Mienia Mrozy Kotuń Otwock Z.A. Tarnów LCS Mińsk Maz. EC Kawęczyn El. Połaniec E75 E20 El. Kozienice KWK Bogdanka Huta Deręgowska Rudnik n. Sanem Gołąbki OŜarów Płochocin Błonie Teresin/Niepokolanów Sochaczew Hrubieszów LHS 7

8 Wprowadzenie Rodzina norm ISO 9000 Normy ISO serii 9000: uznawane są za podstawę budowania systemów jakości przeznaczone są do stosowania przez wszystkie organizacje bez względu na rodzaj prowadzonej działalności Rodzina norm ISO 9000: ISO 9000:2005 System zarządzania jakością Podstawy i terminologia (polski odpowiednik PN-EN ISO 9000:2006(U)) ISO 9001:2008 System zarządzania jakością Wymagania (polski odpowiednik PN-EN ISO 9001:2009) ISO 9004:2000 System zarządzania jakością Wytyczne doskonalenia funkcjonowania (polski odpowiednik PN-EN ISO 9004:2001) 8

9 Wprowadzenie BranŜowe normy zarządzania jakością Przemysł motoryzacyjny: ISO/TS 16949:2002 ujednolica istniejące amerykańskie (QS-9000), niemieckie (VDA6.1), francuskie (EAQF) i włoskie (AVSQ) normy systemów jakości w branŝy motoryzacyjnej w obrębie globalnego przemysłu motoryzacyjnego; Przemysł medyczny: Norma ISO "Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością wymagania w stosunku do systemów ze względu na wymagania prawne" określa wymagania do systemu zarządzania jakością, które mogą być stosowane przez organizacje do projektowania i prac rozwojowych, produkcji, instalowania i usług serwisowych wyrobów medycznych oraz projektowania, rozwoju i świadczenia związanych z tym usług; Przemysł telekomunikacyjny: międzynarodowy standard TL 9001; 9

10 Wprowadzenie BranŜowe normy zarządzania jakością Przemysł lotniczy i kosmonautyka: EN 9100 równowaŝna technicznie amerykańskiemu standardowi SAE AS W skład norm serii 9100 ustanawianych przez organizacje regionalne zrzeszone w IAQG (International Aerospace Quality Group) wchodzą: EN/AS/JIS System Zarządzania Jakością w lotnictwie przy konstrukcji, projektowaniu, produkcji, montaŝu i konserwacji, EN/AS/JIS System Zarządzania Jakością w lotnictwie dla firm konserwatorkich (Projekt 2/2003), EN/AS/JIS System Zarządzania Jakością w lotnictwie dla kupców i dystrybutorów (Projekt 9/2002). Przemysł kolejowy: International Railway Industry Standard 10

11 RóŜnice pomiędzy ISO 9001 a normą IRIS Wymagania Nodzór nad wyrobem niezgodnym Monitorowanie i pomiary W ymagania ogólne Doskonalenie W ymagania w zakresie dokumentacji 100 Analizowanie danych Zarządzanie wiedzą Zarządzanie projektami międzyzakładowymi ZaangaŜowanie kierownictwa Pomiary, analiza i doskonalenie 60 Orientacja na klienta Zarządzanie zmianą Zarzadzanie wyrobami wychodzącymi z uŝycia RAMS / LCC Odbiory i obsługa klienta Kontrola pierwszej sztuki Zarządzanie konfiguracją Zarządzanie projektem Polityka jakości Planowanie Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Przegląd zarządzania Zapewnienie zasobów zasoby ludzkie Infrastruktura Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym Środowisko pracy Produkcja i dostarczanie usługi Zakupy Projektowanie i rozwój Plan postępowania w sytuacjach awaryjnych Planowanie realizacji produktu Procesy związane z klientem Wymagania ISO 9001 Minimalne wymagania IRIS Maksymalne wymagania IRIS 11

12 RóŜnice pomiędzy ISO 9001 a normą IRIS Ocena systemu według IRIS Trzy rodzaje pytań IRIS: Pytania kwalifikujące/ eliminujące Knock-Out qietions Nie podlegają ocenie punktowej Spełnienie wymagań związanych jest obowiązkowe oraz traktowane jest jako warunek konieczny dla uzyskania certyfikatu IRIS Niektóre z pytań eliminujących mogą nie mieć zastosowania - wytyczne Aneks 4 Standard IRIS rev.2 Zakres pytań 4.1 System Zarządzania Jakością Outsourcing 7.3 Projektowanie i rozwój (signalling) Walidacja danych wejściowych do projektowania i rozwoju Walidacja projektowania i rozwoju Zatwierdzenie projektu (sygnalling) Walidacja procesów produkcji i usług 7.7 Zarządzanie projektem Zarządzanie jakością w projekcie 7.9 Kontrola Pierwszej Sztuki (FAI) 7.10 Odbiory / obsługa klienta 7.13 Zarządzanie zmianą Nadzorowanie procesów niezgodnych 12

13 RóŜnice pomiędzy ISO 9001 a normą IRIS Ocena systemu według IRIS Trzy rodzaje pytań IRIS: Pytania otwarte - oceniane na na bazie zdefiniowanych kryteriów przyjętych dla oceny poziomu dojrzałości procesów oraz stopnia wdroŝenia systemu Optymalny (4 punkty do oceny) Wykwalifikowany (3 punkty do oceny) Zdefiniowany (2 punkty do oceny) Niski (1 punkt do oceny+ niezgodność) Niewystarczający (0 punktów do oceny + niezgodność) Pytania zamknięte - moŝliwe odpowiedzi Tak (2 punkty do oceny) lub Nie (0 punktów do oceny + niezgodność) bez wskazywania poziomów dojrzałości systemu Pozytywny wynik auditu warunkuje spełnienie następujących krytetiów: Wszystkie pytania kwalifikujące /eliminujące - Knock-Out questions, dotyczące organizacji są spełnione Suma punktacji z oceny pytań być > 50%, Brak otwartych niezgodności 13

14 RóŜnice pomiędzy ISO 9001 a normą IRIS Certyfikacja systemu według IRIS Procedura certyfikacji dokładnie opisana w normie Portal internetowy zawiera dokładne informacje w zakresie przygotowania i wnioskowania o certyfikację systemu Rejestracja w wyŝej wymienionym portal jest pierwszym krokiem w przygotowaniu do certyfikacji systemu Jedynie uznane przez UNIFE (wyspecyfikowane w portalu) jednostki mają prawo certyfikować system Zakres certyfikacji jest zdefiniowany zgodnie z Aneksem 1 normy 14

15 Systemy zarządzania jakością w BT ZWUS ISO 9001:2008 Quality System (od 1995) Certyfikacja ISO 9001:2000, wrzesień 2006 Recertyfikacja na zgodność z nowelizacją normy, maj 2009 IRIS Internationl Railway Industry Standard Certyfikacja maj % dojrzałości 15

16 Certyfikat IRIS dla BT ZWUS 16

17 17 Dziękuję za uwagę

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Raport społeczny o stanie rynku kolejowego w Polsce

Raport społeczny o stanie rynku kolejowego w Polsce o stanie rynku kolejowego w Polsce RAPORT Przygotował zespół pod kierunkiem Janusza Piechocińskiego Zastępcy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury w składzie: Marcin Kamola - TRANSPORT SZYNOWY statystyki

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015

Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015 Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015 Urszula Kobylińska Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania e-mail: u.kobylinska@pb.edu.pl DOI: 10.12846/j.em.2014.01.12

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 DNV Industry, Global MSC, 2008-11-20 Wersja polska prezentacji: Tomasz Goduński,

Bardziej szczegółowo

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce KPMG W POLSCE 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce kpmg.pl Patroni honorowi: Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 22 528 11 00 F: +48 22 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl Marek

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 10 7.1 Planowanie realizacji usług I Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest planowanie procesów realizacji usług dla uzyskania wyrobów

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU TRANSFER WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

CPU ZETO PN-EN ISO 9001:2009 PN-ISO/IEC 27001:2007. Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji

CPU ZETO PN-EN ISO 9001:2009 PN-ISO/IEC 27001:2007. Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji CPU ZETO PN-EN ISO 9001:2009 PN-ISO/IEC 27001:2007 Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji HISTORIA FIRMY Aleksander Lachowicz Prezes CPU ZETO Sp. z o.o. Mam prawdziwą przyjemność

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Redukcja hałasu emitowanego przez tabor towarowy poprzez zastosowanie kompozytowych wstawek hamulcowych

Redukcja hałasu emitowanego przez tabor towarowy poprzez zastosowanie kompozytowych wstawek hamulcowych Jacek Bułhak, Ewa Buchalska Redukcja hałasu emitowanego przez tabor towarowy poprzez zastosowanie kompozytowych wstawek hamulcowych W ostatnich latach w Unii Europejskiej duży nacisk kładzie się na ochronę

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie Wstęp Próby zdefiniowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo