Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński"

Transkrypt

1 Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński

2 Wykorzystanie przez PKP PLK S.A. funduszy Unii Europejskiej w projektach kolejowych perspektywy W ramach funduszy przedakcesyjnych i akcesyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymała granty w łącznej wysokości 1 335,4 mln EUR. Z ISPA, Funduszu Spójności, TEN-T oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sfinansowanych zostało 26 projektów.

3 Liczba projektów finansowanych w ramach poszczególnych funduszy przedstawia się następująco: ISPA/FS FS TEN-T EFRR ISPA/FS FS TEN-T EFRR

4 Udział poszczególnych funduszy Unii Europejskiej w sfinansowaniu projektów kolejowych według decyzji Komisji Europejskiej przedstawia się następująco: 657,5 468,8 49% 35% 15% 1% 196,6 12,5 ISPA/FS FS TEN-T EFRR

5 Dofinansowanie Prawie 50% wartości wkładu Unii Europejskiej, to jest 657,5 mln EUR stanowiło dofinansowanie w ramach funduszu ISPA/FS. Są to projekty dla których memoranda finansowe zostały przyjęte przez Komisję Europejską w latach Dofinansowaniu podlegało 7 projektów infrastrukturalnych (głównie na linii E 20 i E 30), natomiast 4 projekty miały charakter części prac przygotowawczych. 35% dofinansowania, to jest 468,8 mln EUR zostało przeznaczone na projekty kolejowe finansowane z Funduszu Spójności w perspektywie finansowej Dofinansowaniu podlegał jeden duży projekt infrastrukturalny pn. Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia etap II oraz 5 projektów obejmujących prace przygotowawcze - głównie opracowanie dokumentacji projektowej dla realizowanych w kolejnej perspektywie finansowej projektów infrastrukturalnych.

6 Dofinansowanie Z uwagi na fakt, iż okres kwalifikowalności projektów z FS i ISPA/FS zakończył się z dniem 31 grudnia 2010 r., dane dotyczące wykorzystania funduszy UE przeznaczonych na realizację projektów z perspektywy zostały zaprezentowane wg stanu na 31 grudnia 2010 r. Z przyznanej kwoty dofinansowania w wysokości 1 335,4 mln EUR, w latach wykorzystano 1 127,3 mln EUR, co stanowi 84,4% przyznanych środków Unii Europejskiej. Od r. do r. uzyskano środki z KE na łączną kwotę 155,6 mln EUR, przy czym najwyższa kwota środków, to jest 120,7 mln EUR dotyczyła projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności.

7 Szczegółowe wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej w projektach kolejowych perspektywy w okresie od r. do r., z podziałem na fundusze, przedstawia się następująco: Fundusz Płatności z KE Wykorzystanie Wykorzystanie Wysokość w okresie od środków UE środków UE w latach środków UE w do stan na mln EUR (kol. 3+kol. 4) w mln EUR w mln EUR w mln EUR ISPA/FS 657,5 531,2 34,2 565,4 % 80,8% 5,2% 86,0% FS 468,8 242,7 120,7 363,4 % 51,8% 25,7% 77,5%

8 Szczegółowe wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej w projektach kolejowych perspektywy w okresie od r. do r., z podziałem na fundusze, przedstawia się następująco C. D.: EFRR 196,6 192,6 0,0 192,6 % 98,0% 0,0% 98,0% TEN-T * 12,5 5,2 0,7 5,9 % 41,6% 5,6% 47,2% Razem 1 335,4 971,7 155, ,3 % 72,8% 11,6% 84,4% Wskazane wartości nie uwzględniają projektów TEN-T realizowanych w perspektywie , tj. Wstępne studium wykonalności dla zadania Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego, Projekt i zabudowa systemu ECTS, poziom 1 na odcinku linii kolejowej E65 CMK Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie oraz Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Katowickiego Węzła Kolejowego. Łączna kwota płatności zaliczkowych przekazanych dla projektów TEN-T wynosi 4,6 mln EUR.

9 Poziom absorpcji Jak przedstawia powyższa tabela, najwyższy współczynnik absorpcji w wysokości 98% dotyczy już zrealizowanych projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W dalszej kolejności, poziom absorpcji na poziomie 86,0% dotyczy projektów współfinansowanych w ramach funduszu ISPA/FS.

10 Wysokość uzyskanych środków z KE do r. w podziale na projekty przedstawia się następująco:

11 Numer projektu Nazwa projektu Grant ISPA/FS w mln EUR Wskaźnik grantu ISPA/FS (%) Płatności z KE do r. w mln EUR Płatności z Wykorzysta KE w okresie nie środków od UE stan na do r. (kol. 4+kol. w mln EUR 5) w mln EUR Wykorzystan ie przyznanych środków - stan na dzień r. (kol. 6/kol. 3) w % ISPA/FS Ogółem 657,5 75,0% 531,2 34,2 565,4 86,0% 2000/PL/16/P/PT/002 Modernizacja linii kolejowej E- 20, odc. Mińsk Mazowiecki-Siedlce 93,4 75,0% 84,1 0,0 84,1 90,0% 2000/PL/16/P/PT/003 Modernizacja linii kolejowej E- 20, odc. Rzepin-granica państwa 17,3 75,0% 13,8 0,0 13,8 79,8%

12 2001/PL/16/P/PT/012 Modernizacja linii kolejowej E-20, odc. Siedlce - Terespol, etap I 158,4 75,0% 126,7 15,8 142,5 90,0% 2001/PL/16/P/PT/013 Modernizacja linii kolejowej E-30, odc. Węgliniec -Legnica 118,6 75,0% 94,9 11,9 106,8 90,0% 2001/PL/16/P/PT/014 Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego na linii kolejowej E20 77,2 75,0% 61,8 0,0 61,8 80,0% 2001/PL/16/P/PT/015 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej ("wąskie gardła") 113,6 75,0% 90,9 0,0 90,9 80,0% Pomoc Techniczna dla 2001/PL/16/P/PA/005 przygotowania projektu modernizacji linii kolejowej E65, 11,3 75,0% 5,6 0,0 5,6 49,6% odc. Warszawa -Działdowo-Gdynia Pomoc Techniczna dla 2002/PL/16/P/PA/008 przygotowania projektu modernizacji linii kolejowej E75 na odc. Warszawa Białystok Sokółka 1,9 80,0% 1,5 0,0 1,5 78,9% -Suwałki- Trakiszki - granica państwa

13 Modernizacja linii kolejowej 2002/PL/16/P/PT/01 E30 na odc.: Węgliniec - 6 Zgorzelec i Węgliniec -Bielawa Dolna 60,3 75,0% 48,3 6,0 54,3 90,0% Pomoc techniczna dla przygotowania projektu 2002/PL/16/P/PA/00 modernizacji korytarza 9 kolejowego II (E20 i CE20) - pozostałe roboty 2,8 75,0% 1,5 0,5 2,0 71,4% Pomoc techniczna dla przygotowania projektu 2002/PL/16/P/PA/01 modernizacji linii kolejowej 2 E30/CE30 na odc. Opole - Katowice-Kraków 2,7 75,0% 2,1 0,0 2,1 77,8%

14

15 Numer projektu Nazwa projektu Grant FS w mln EUR Wskaźnik grantu FS (%) Płatności z KE do r. w mln EUR Płatności z KE w okresie od do r. w mln EUR Wykorzystanie środków UE stan na (kol. 4+kol. 5) w mln EUR Wykorzystanie przyznanych środków- stan na dzień r. (kol. 6/kol. 3) FS w % Ogółem 468,8 84,2% 242,7 120,7 363,4 77,5% 2004/PL/16/C/PT/005 Modernizacja linii kolejowej E 59, odc. Wrocław-Poznań, Etap I 25,5 85,0% 10,5 5,6 16,1 63,1% 2004/PL/16/C/PT/006 Modernizacja linii kolejowej E 65, odc. Warszawa - Gdynia, etap I 36,1 85,0% 14,4 8,4 22,8 63,1% Pomoc techniczna w zakresie 2004/PL/16/C/PA/002 przygotowania i wdrażania projektów kolejowych 1,7 85,0% 0,8 0,2 1,0 58,8% współfinansowanych z FS

16 Modernizacja linii 2005/PL/16/C/PT/001 kolejowej E 65, odc. Warszawa - Gdynia, etap II 399,4 84,0% 215,5 104,0 319,5 80,0% Modernizacja linii kolejowej CE 59, odc. Międzylesie Wrocław Kostrzyn - Szczecin, 2006/PL/16/C/PA/001 przygotowanie dokumentacji przedprojektowej, Etap I 3,3 85,0% 0,9 1,0 1,9 57,6% Pomoc Techniczna dla przygotowania modernizacji linii kolejowej E /PL/16/C/PA/002 Grodzisk Mazowiecki Katowice - Zebrzydowice/Zwardońgranica państwa, Etap I 2,8 85,0% 0,6 1,5 2,1 75,0%

17

18 Grant Płatności z KE Wykorzystanie Wykorzystanie Numer projektu Nazwa projektu TEN-T w mln EUR Wskaźnik grantu TEN- T(%) Płatności z KE do r. w mln EUR w okresie od do r. w mln EUR środków UE stan na (kol. 4+kol. 5) w mln EUR przyznanych środków- (stan na r. (kol. 6/kol. 3) w % TEN-T* Ogółem 12,5 50,0% 5,2 0,7* 5,9* 47,2% Opracowanie studium dotyczącego przygotowania 2004-PL S projektu "Modernizacja linii kolejowej E30 (III korytarz) na 1,4 50,0% 0,7 0,7 1,4 100% odcinku Kraków -Medykagranica państwa" Opracowanie studium dotyczącego przygotowania 2004-PL S projektu "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku 1,8 50,0% 0,9 0,0 0,9 50,0% Poznań Szczecin - Świnoujście"

19 Modernizacja linii 2005-PL S kolejowej CE65 na odcinku Pszczyna -Tczew 2,3 50,0% 1,1 0,0 1,1 47,8% (Gdynia) Przygotowanie 2006-PL S przedsięwzięcia "Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła 4,9 50,0% 2,5 0,0 2,5 51,0% Kolejowego" Analiza wykonalności i 2005-PL S analizy techniczne systemu GSM-R dla sieci kolejowej TEN-T na 2,1 50,0% 0,0 0,0 0,0 0,0% terenie Polski

20 Do powyższej tabeli * Wskazane wartości nie uwzględniają projektów TEN-T realizowanych w perspektywie , tj. Wstępne studium wykonalności dla zadania Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego, Projekt i zabudowa systemu ECTS, poziom 1 na odcinku linii kolejowej E65 CMK Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie oraz Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Katowickiego Węzła Kolejowego. Łączna kwota płatności zaliczkowych przekazanych dla projektów TEN-T wynosi 4,6 mln EUR. Ponadto, nastąpiło zwiększenie łącznej kwoty dofinansowania z TEN-T z 10,4 mln EUR do 12,5 mln EUR, tj. o kwotę 2,1 mln EUR wskutek decyzji KE z dn r. o włączeniu PKP PLK SA do realizacji projektu TEN-T 2005-PL S Analiza wykonalności i analizy techniczne systemu GSM-R dla sieci kolejowej TEN-T na terenie Polski i przyznaniu dofinansowania na ten cel.

21

22 Numer projektu Nazwa projektu Grant EFRR w mln EUR Płatno ści z KE do r. Wskaźnik w mln EUR grantu EFRR (%) Płatności z KE w okresie od do r. w mln EUR Wykorzysta nie środków UE - stan na (kol. 4+kol. 5) w mln EUR Wykorzystanie przyznanych środków- stan na r. (kol. 6/kol. 3) w % EFRR** 196,6 65,80% 192,6 0,0 192,6 98,0% Modernizacja linii SPOT/1.1.1/82/04 kolejowej Warszawa Zachodnia - Łódź 181,0 75,0% 177,0 0,0 177,0 97,8% Fabryczna (I etap)

23 `Modernizacja linii kolejowej nr 8. Etap I: odc.w-wa Zach.-W-wa SPOT/1.1.1/161/05 Okęcie i budowa łącznicy W- wa Służewiec - Lotnisko 0,7 75,0% 0,7 0,0 0,7 100,0% Okęcie. Faza 1: przygotowanie dokumentacji projektowej Modernizacja linii kolejowej nr 8. SPOT/1.1.1/162/05 Etap II: odc. W-wa-Okęcie- Radom-Kielce. Faza 1: 0,3 75,0% 0,3 0,0 0,3 100,0% przygotowanie dokumentacji Modernizacja linii kolejowej nr 8. Etap I: odc. W-wa Zach.-W-wa SPOT/1.1.1/160/05 Okęcie i budowa łącznicy W- wa Służewiec-Lotnisko Okęcie. 14,6 26,0% 14,6 0,0 14,6 100,0% Faza 2 : Roboty budowlane na odc. Warszawa Zach.-Warszawa Okęcie

24 Wykorzystanie przez PKP PLK S.A. funduszy Unii Europejskiej w projektach kolejowych POIiŚ Wnioski o dofinansowanie W 2010 r. oraz w pierwszym kwartale 2011 r. kontynuowane były prace związane z przygotowaniem i złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów objętych listą podstawową POIiŚ. W ramach prowadzonych prac, złożono wnioski o dofinansowanie na następujące projekty:

25 Numer projektu z listy indykatywnej Tytuł projektu Wartość w mln zł Data złożenia wniosku Wnioski złożone do 31 grudnia 2009 r Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego (projekt ze starej perspektywy) 1 522, Przygotowanie budowy linii dużych prędkości 270, Modernizacja linii kolejowej E 20/CE 20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap II - PRACE PRZYGOTOWAWCZE 0, Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II - odcinek Zabrze - Katowice Kraków - PRACE PRZYGOTOWAWCZE 0,

26 Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I - odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne) - PRACE PRZYGOTOWAWCZE 0, Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie) 300, Budowa połączenia kolejowego MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice PRACE PRZYGOTOWAWCZE 52, Projekt poprawy dostępu do Portu Gdańskiego (most + dwutorowa linia kolejowa) PRACE PRZYGOTOWAWCZE 16,

27 Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów 1 943, Prace przygotowawcze dla modernizacji linii kolejowej E 65 Grodzisk Mazowiecki - Katowice - Zebrzydowice/Zwardoń - granica państwa - faza II 23, Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Skierniewice 1 793, Razem ,4

28 Wnioski złożone w okresie do r Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom - PRACE PRZYGOTOWAWCZE 66, Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II - odcinek Zabrze - Katowice - Kraków 2 483, Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III 3 829, Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Działdowo 1 389, Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica Węgliniec Bielawa Dolna PRACE PRZYGOTOWAWCZE 0, Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia 1 436, Razem ,4

29 Umowy o dofinansowanie W 2010 r. rozpoczął się proces zawierania z CUPT umów o dofinansowanie. Do dnia r. PKP PLK S.A. zawarła następujące Umowy o dofinansowanie:

30 Numer projektu z listy indykatywnej Tytuł projektu Wartość w mln zł Data podpisania Umowy Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego (projekt ze starej perspektywy) 1 522, Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów 1 943, Modernizacja linii kolejowej E 20/CE 20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap II - PRACE PRZYGOTOWAWCZE 0, Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II - odcinek Zabrze - Katowice Kraków - PRACE PRZYGOTOWAWCZE 0, Budowa połączenia kolejowego MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice PRACE PRZYGOTOWAWCZE 52,

31 Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I - odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne) - PRACE PRZYGOTOWAWCZE 0, Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie) 300, Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Skierniewice 1 793, Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków Rzeszów, etap III 3 829, Projekt poprawy dostępu do Portu Gdańskiego (most + dwutorowa linia kolejowa) PRACE PRZYGOTOWAWCZE 16, Razem 9 459,1

32 Przetargi Równie ważnymi aspektem w zakresie wdrożenia projektów kolejowych były działania związane z ogłaszaniem i prowadzeniem postępowań przetargowych W poniższej tabeli zaprezentowano szczegółowe dane dotyczące prowadzonych postępowań przetargowych:

33 Wyszczególnienie Wartość w mln zł Wartość ogłoszonych postępowań przetargowych (wartość szacunkowa) ,9 Wartość rozstrzygniętych kontraktów w okresie do dnia r. (wartość szacunkowa) ,9 Wartość postępowań przetargowych w toku (stan na r.) (wartość szacunkowa) 6 499,0 Wartość podpisanych umów z wykonawcami (stan na r.) (wartość rzeczywista) 7 880,7 Uzyskane oszczędności przetargowe 4 609,2

34 Wydatki Realizacja rzeczowa projektów POIiŚ rozpoczęła się w 2009 r. Wg stanu na dzień r. wydatkowano łącznie 628,6 mln zł, w tym w szczególności na projekty: Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia- obszar LCS Ciechanów kwota 285,1 mln zł, Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia- obszar LCS Działdowo kwota 168,8 mln zł, Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie) kwota 75,1 mln zł, Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego kwota 64,2 mln zł, Pozostałe projekty kwota 35,4 mln zł. Szczegółowy wykaz wydatków POIiŚ przedstawia następująca tabela:

35 Nr projektu Nazwa projektu Wydat ki poniesio ne do końca 2009 r. w mln zł Wydatki poniesione w 2010 r. w mln zł Wydatki narastająco wg stanu na dzień r. (kol. 3 + kol. 4) w mln zł Wydatki w okresie od do r. w mln zł Wydatki narastająco wg stanu na r. (kol. 5 + kol. 6) w mln zł Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia, - obszar LCS Ciechanów Modernizacja linii kolejowej E65/C E65 na odcinku Warszawa- Gdynia- obszar LCS Działdowo Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego 26,6 206,7 233,3 51,8 285,1 0,0 152,5 152,5 16,3 168,8 50,0 13,8 63,8 0,3 64, Modernizacja linii kolejowej E20/CE 20 na odcinku Siedlce-Terespol, etap II - PRACE PRZYGOTOWAWCZE 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8

36 Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice - Kraków PRACE PRZYGOTOWAWCZE 0,0 0,5 0,5 0,0 0, Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Bielawa Dolna - Horka: budowa kolejowego mostu granicznego przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja 0,2 0,1 0,3 0,0 0, Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica Węgliniec - Bielawa Dolna - w części ETCS II 0,0 8,4 8,4 0,0 8, Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie) 0,8 62,8 63,6 11,5 75,1

37 Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom 0,4 0,0 0,4 0,0 0, Budowa połączenia kolejowego MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice - PRACE PRZYGOTOWAWCZE 0,0 12,0 12,0 0,0 12, Budowa połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice 0,0 1,1 1,1 0,0 1, Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) 1,6 0,5 2,1 5,1 7,2

38 Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot B - odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych 0,0 1,4 1,4 0,0 1, Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot C - pozostałe roboty 0,0 0,3 0,3 0,0 0, Przygotowanie budowy linii dużych prędkości 0,0 0,0 0,0 3,1 3,1 Projekty razem 79,6 460,9 540,5 88,1 628,6

39 Wnioski o płatność i płatności W związku z podpisaniem do r. dziesięciu Umów o dofinansowanie dla projektów POIiŚ, PKP PLK S.A. złożyła do CUPT wnioski o płatność na łączną kwotę 405,9 mln zł, z których uzyskano 231,2 mln zł.

40 Otrzymane Otrzymane płatności w płatności w Razem Nr projektu Nazwa projektu okresie od r. do okresie od do (kol. 3 + kol.4) r r. w mln zł w mln zł w mln zł Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia, - obszar LCS Ciechanów Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie) 118,6 83,1 201,7 17,1 0,0 17, Modernizacja linii kolejowej E20/CE 20 na odcinku Siedlce-Terespol, etap II - PRACE PRZYGOTOWAWCZE 0,3 0,0 0,3

41 Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice - Kraków- PRACE PRZYGOTOWAWCZE 0,1 0,0 0, Budowa połączenia kolejowego MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice -PRACE PRZYGOTOWAWCZE 11,0 1,0 12, RAZEM 147,1 84,1 231,2

42

43

44 Dziękuję za uwagę Janusz Piechociński Piechocinski.pl Piechocinski.blog.onet.pl Szukaj mnie na Facebooku i NK.pl

Dofinansowanie UE. Data podpisania umowy (pierwotnej) Tytuł projektu. Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie

Dofinansowanie UE. Data podpisania umowy (pierwotnej) Tytuł projektu. Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Lp Tytuł projektu Data podpisania umowy (pierwotnej) Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Dofinansowanie UE 1 2 3 4 5 6 7 8 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań

Bardziej szczegółowo

Lista projektów z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Lista projektów z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko LP Tytuł projektu Data podpisania umowy (pierwotnej) Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Dofinansowanie UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ

DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ I INWESTYCJE PKP PLK S.A. ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ LINII KOLEJOWYCH oraz DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH DLA PROJEKTÓW KOLEJOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH Warszawa, 11 marca

Bardziej szczegółowo

Fundusz Spójności Projekty kolejowe

Fundusz Spójności Projekty kolejowe Fundusz Spójności Projekty kolejowe I Komitet Monitorujący Strategię wykorzystania Funduszu Spójności Warszawa, dn. 30 maja 2007 r. I Projekty kolejowe Część I Projekty, w których warunki środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów infrastruktury kolejowej. Warszawa, 02 września 2016 r.

Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów infrastruktury kolejowej. Warszawa, 02 września 2016 r. Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów infrastruktury kolejowej Warszawa, 02 września 2016 r. Informacja na temat KPK perspektywa do roku 2023 Wartość KPK 66 mld PLN Główne cele Krajowego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR /2014 RADY MINISTRÓW. z dnia. 2014 r.

U C H W A Ł A NR /2014 RADY MINISTRÓW. z dnia. 2014 r. U C H W A Ł A NR /2014 Projekt z 21.11.2014 RADY MINISTRÓW z dnia. 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015 Na podstawie art. 136 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Informacja nt. realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Informacja nt. realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. W ramach programu zaplanowano 66,4 mld PLN. Środki pochodzą z Funduszu

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA. 3 982 355,38 EUR (netto) 17 293 127,26 380 968 622,00 34 483 450,00. 27 724 414,16 EUR (brutto) 8 546 000,00 47 896 690,53

LISTA REFERENCYJNA. 3 982 355,38 EUR (netto) 17 293 127,26 380 968 622,00 34 483 450,00. 27 724 414,16 EUR (brutto) 8 546 000,00 47 896 690,53 LISTA REFERENCYJNA L.p. Zadanie Wartość robót Termin wykonania REALIZACJE ZAKOŃCZONE Z OSTATNICH 5 LAT 1. Wymiana rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi linie nr 1, 131 i 139 oraz wymiana szyn OC wraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA. Termin wykonania REALIZACJE ZAKOŃCZONE Z OSTATNICH 5 LAT. 19 059 619,18 PLN (netto) 66 633 777,50 PLN (netto)

LISTA REFERENCYJNA. Termin wykonania REALIZACJE ZAKOŃCZONE Z OSTATNICH 5 LAT. 19 059 619,18 PLN (netto) 66 633 777,50 PLN (netto) LISTA REFERENCYJNA L.p. Zadanie Wartość robót 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Przebudowa nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej 173 Rybnik Sumina, km 7,200 12,272 i tor nr 1, 12,305 13,353

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006

Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006 Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006 Targi InfraTech 2004 Konferencja: Narodowy Program Rozwoju Infrastruktury 1 września 2004, Warszawa Marek Krawczyk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Obszar zamówień publicznych w procesie inwestycyjnym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Obszar zamówień publicznych w procesie inwestycyjnym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Obszar zamówień publicznych w procesie inwestycyjnym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centralne Biuro Zamówień www.plk-sa.pl Warszawa, 16 kwietnia 2014 r. Planowane postępowania

Bardziej szczegółowo

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje:

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: 2016-07-08 16:31 MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: Jest zgoda Komisji Europejskiej na dofinansowanie 8 projektów kolejowych, których realizacja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury

dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Środki UE przeznaczone na transport Wielkość środków UE w sektorze transportu [w mld EUR] 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 4,0 mld 19,4 mld Kwota środków UE przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy.

Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy. Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy. Tadeusz Kaczmarek Pełnomocnik Zarządu do spraw współpracy międzynarodowej Poznań, 25

Bardziej szczegółowo

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r.

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r. Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego Wrocław, 3 lutego 2011 r. Model finansowania infrastruktury zarządzanej przez PKP PLK S.A.: Wydatki w Polsce (w

Bardziej szczegółowo

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji Infrastruktury 22 czerwca 2016, godz Realizacja przez PKP PLK S.A. projektów współfinansowanych z funduszy unijnych

Posiedzenie Komisji Infrastruktury 22 czerwca 2016, godz Realizacja przez PKP PLK S.A. projektów współfinansowanych z funduszy unijnych Posiedzenie Komisji Infrastruktury 22 czerwca 2016, godz. 17.00 Realizacja przez PKP PLK S.A. projektów współfinansowanych z funduszy unijnych Warszawa, 22 czerwca 2016 r. Spis treści 1. Informacje na

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl. Posiedzenie Komisji Infrastruktury. Warszawa, 27 czerwca 2017 r.

Kliknij, aby edytować styl. Posiedzenie Komisji Infrastruktury. Warszawa, 27 czerwca 2017 r. Kliknij, aby edytować styl Posiedzenie Komisji Infrastruktury Warszawa, 27 czerwca 2017 r. Agenda 1. Informacja na temat realizacji przez PKP PLK S.A. projektów infrastruktury kolejowej współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

Podpisanie Umów o Dofinansowanie Projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO

Podpisanie Umów o Dofinansowanie Projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Podpisanie Umów o Dofinansowanie Projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Departament Funduszy UE 30 czerwca 2010 r. Wkład unijny w ramach POIiŚ (mln PLN) 658,8

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE I PROJEKTOWANE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w latach 2010-2013

REALIZOWANE I PROJEKTOWANE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w latach 2010-2013 REALIZOWANE I PROJEKTOWANE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w latach 2010-2013 Warszawa, styczeń 2011 r. www.plk-sa.pl Obszar Warszawskiego Węzła Kolejowego Nowy Dwór Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r.

Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r. Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w okresie 2007-2013 UE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko UE: Regionalny

Bardziej szczegółowo

BIURO CENTRUM REALIZACJI INWESTYCJI

BIURO CENTRUM REALIZACJI INWESTYCJI LSTA POSTĘPOWAŃ PLANOWANYCH DO WSZCZĘCA W 2010 R. Lp. NAZWA POSTĘPOWANA PLANOWANA DATA WSZCZĘCA KWARTAŁ BURO CENTRUM REALZACJ NWESTYCJ Projekt " Pomoc techniczna na opracowanie projektu: Modernizacja kolejowego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 13 maja 2015 r.

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 13 maja 2015 r. Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 13 maja 2015 r. Źródła finansowania projektów w infrastrukturę kolejową w latach 2014 2023 Unijne źródła finansowania Źródła

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWAŃ POLSKIEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ DO EURO 2012. Kwiecień 2010 r.

STAN PRZYGOTOWAŃ POLSKIEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ DO EURO 2012. Kwiecień 2010 r. STAN PRZYGOTOWAŃ POLSKIEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ DO EURO 2012 Kwiecień 2010 r. PRZEBIEG PROCESU INWESTYCYJNEGO NA KOLEI Średni czas potrzebny na przeprowadzenie procesu inwestycyjnego dla odcinka 60-80

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach 2014 2019

z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach 2014 2019 RM-111-184-13 U C H WA Ł A N R 1 8 4 / 2 0 1 3 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków w latach 2014 2019 Na

Bardziej szczegółowo

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010 Stan realizacji projektów w ramach priorytetów VI, VII, VIII POIiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych 27 stycznia 2010 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania w 2011 roku Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015

Sprawozdanie z wykonania w 2011 roku Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015 MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Sprawozdanie z wykonania w 2011 roku Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015 Maj 2012 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w przyszłość

Inwestujemy w przyszłość Inwestujemy w przyszłość Poznań, 10-11 czerwca 2010 r. Modernizacja linii kolejowych E 75 E 65 E 65 E 59 E 20 E 75 E 20 E 20 E 59 E 30 E 65 E 30 Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź. Etap I: odcinek

Bardziej szczegółowo

Kolej kontra drogowcy dlaczego ci pierwsi są w gorszej sytuacji? Warszawa, 14 lipca 2011 r.

Kolej kontra drogowcy dlaczego ci pierwsi są w gorszej sytuacji? Warszawa, 14 lipca 2011 r. Kolej kontra drogowcy dlaczego ci pierwsi są w gorszej sytuacji? Warszawa, 14 lipca 2011 r. PLAN INWESTYCYJNY PKP PLK S.A NA 2011 ROK LICZBA PROJEKTÓW KOLEJOWYCH (OGÓŁEM 153 PROJEKTY) NAKŁADY W MLD PLN

Bardziej szczegółowo

Plan 1. WPROWADZENIE 2. WARUNKI ZALICZENIA 3. WYTYCZNE DO PROJEKTU 4. WYBÓR ODCINKA

Plan 1. WPROWADZENIE 2. WARUNKI ZALICZENIA 3. WYTYCZNE DO PROJEKTU 4. WYBÓR ODCINKA 1 Plan 1. WPROWADZENIE 2. WARUNKI ZALICZENIA 3. WYTYCZNE DO PROJEKTU 4. WYBÓR ODCINKA 2 WPROWADZENIE mgr inż. Aleksander Drzewiecki aleksander.drzewiecki@polsl.pl ul. Krasińskiego 13 p.003 tel. 32-603

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Z Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Andrzej Góźdź Kierownik Kontraktu Kraków, 03 marca 2011 r. Uwarunkowania dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne

Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne Marek Pawlik, PKP PLK S.A. Interfejs RST do OPE, CCS i TAP Marek Pawlik, PKP PLK S.A. Tabela 9: Interfejs z podsystemem

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury na Mazowszu rok 2013 oraz plany inwestycyjne

Rozwój infrastruktury na Mazowszu rok 2013 oraz plany inwestycyjne Rozwój infrastruktury na Mazowszu rok 2013 oraz plany inwestycyjne Województwo Mazowieckie, sieć drogowa GDDKiA o/warszawa Sieć drogowa na 2014 rok - 2,3 tys. km w tym 380 km drogi dwujezdniowe Sieć dróg

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego:

Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego: Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego: Skuteczność projektów pomocy technicznej Funduszu Spójności 2004-2006 dla realizacji inwestycji kolejowych; poszukiwanie rekomendacji dla poprawy skuteczności

Bardziej szczegółowo

Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego.

Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego. Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego. Warszawa, 8 grudnia 2015 r. Skala inwestycji PKP PLK S.A. 2007-2015 Nakłady

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r.

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Zadania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zarządcą narodowej sieci kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Środki UE przeznaczone na transport w ramach POIiŚ

Środki UE przeznaczone na transport w ramach POIiŚ Współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Jarosław Pasek, Dyrektor Departamentu Funduszy UE Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 stycznia 2012 r. www.plk-sa.pl

Warszawa, 5 stycznia 2012 r. www.plk-sa.pl W ramach Projektu TEN-T nr 2006-PL-92608-S Przygotowanie przedsięwzięcia Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego wykonanego na podstawie umowy nr 60/005/011/11010660/09/I/I, opracowano

Bardziej szczegółowo

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei Podsekretarz stanu Zbigniew Klepacki Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei www.mir.gov.pl Berlin, dn. 22.09.2014 r. INNOTRANS MIĘDZYNARODOWE TARGI

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania. Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r.

Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania. Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r. Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r. SIEĆ KOLEJOWA i LINIE AGC i AGTC na terenie Oddziału Regionalnego we Wrocławiu CE 30 CE 30 E 30 E 59 LEGNICA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Projekty realizowane przez GDDKiA w ramach PO Infrastruktura i Środowisko współfinansowane są ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r.

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w latach 2014 2023 1) FS/POIiŚ2014-2020 uzupełnienie i zakończenie inwestycji na ciągach, na

Bardziej szczegółowo

Łódzki Węzeł Multimodalny MAJ 2012

Łódzki Węzeł Multimodalny MAJ 2012 Łódzki Węzeł Multimodalny MAJ 2012 Łódź Trzecie co do wielkości miasto w Polsce 740 tys. mieszkańców Aglomeracja 1,3 mln mieszkańców Region 2,6 mln mieszkańców Centrum Akademickie: 24 uczelnie wyższe 120

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. Sprawozdanie z wykonania w 2015 roku planu realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. Sprawozdanie z wykonania w 2015 roku planu realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA Sprawozdanie z wykonania w 2015 roku planu realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Warszawa, marca 2016 roku Spis treści Załączniki... 1 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r.

Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r. Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu strategii ponadregionalnej w sprawie budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce

Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce III FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO FRACHT 2015 Gdańsk, 29 kwietnia 2015 r. 1 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) Zgodnie z SRT

Bardziej szczegółowo

Korytarz F ERTMS Łukasz Augustowski

Korytarz F ERTMS Łukasz Augustowski Korytarz F ERTMS Łukasz Augustowski Warszawa, 27. maja 2010 r. Korytarze ERTMS w Europie Korytarze ERTMS w Europie Korytarz F jasnoniebieski 2005 r. Memorandum of Understanding: Komisja Europ. + Europ.

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r.

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. 1 Uwarunkowania rozwoju kolejowej sieci TEN-T Podstawowy dokument UE dotyczący sieci TEN-T Rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Fundusz Spójności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Fundusz Spójności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Fundusz Spójności 2000-2006 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach FS Sektor Liczba projektów Suma kosztów kwalifikowanych w mln euro Środki FS w mln euro Udział środków FS %

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Raport Roczny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Raport roczny 2006 Raport roczny 2006 Raport Roczny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Opracowano w Biurze Promocji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przez zespół redakcyjny w składzie: I. Bartnik, M.

Bardziej szczegółowo

Stan techniczny i finansowanie infrastruktury kolejowej. Zbigniew Szafrański PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 21 kwietnia 2009 r.

Stan techniczny i finansowanie infrastruktury kolejowej. Zbigniew Szafrański PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 21 kwietnia 2009 r. Stan techniczny i finansowanie infrastruktury kolejowej Zbigniew Szafrański PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 21 kwietnia 2009 r. Ocena stanu technicznego infrastruktury kolejowej Przewaga transportu

Bardziej szczegółowo

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A.

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013 Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Projekty modernizacji linii kolejowych realizowane w latach 2004 2006 2 Projekty

Bardziej szczegółowo

IV Plenarne Forum Inwestycyjne. Warszawa, 8 grudnia 2016 r.

IV Plenarne Forum Inwestycyjne. Warszawa, 8 grudnia 2016 r. IV Plenarne Forum Inwestycyjne Warszawa, 8 grudnia 2016 r. Po zmianach personalnych w MIiB oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Skład Prezydium Forum Inwestycyjnego przedstawia się następująco: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Planowany termin notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu (rok, kwartał) Planowany termin rozpoczęcia wdrażania (rok, kwartał) 3

Planowany termin notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu (rok, kwartał) Planowany termin rozpoczęcia wdrażania (rok, kwartał) 3 Załącznik do Uchwały nr 7/2016 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Z Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Andrzej Biały Mieczysław Rudy Kierownik Kontraktu Kierownik Kontraktu Zawiercie,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź Fabryczna. Etap I: odcinek Skierniewice Koluszki i Łódź Widzew Koluszki (projekt nr SPOT/1.1.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź Fabryczna. Etap I: odcinek Skierniewice Koluszki i Łódź Widzew Koluszki (projekt nr SPOT/1.1. Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź Fabryczna. Etap I: odcinek Skierniewice Koluszki i Łódź Widzew Koluszki (projekt nr SPOT/1.1.1/82/04) Informacje nt. projektu Informacje uzupełniaj niające przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu Fundusze unijne w ochronie środowiska dotychczasowe Januszdoświadczenia Mikuła Podsekretarz Stanu Wieliczka, 1 grudnia 2008 Finansowanie polityki spójności Instrument pomocy przedakcesyjnej ISPA (2000

Bardziej szczegółowo

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r.

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r. Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gdańsk, 16.04.2015r. W ramach PAKIETU Kolejowego ZIT - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zgłosiła 3 przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA PAŹDZIERNIK 2012 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA: PO TORACH DO CELU

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA: PO TORACH DO CELU POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA: PO TORACH DO CELU Krzysztof Rudziński, PKM SA, Gdańsk,7 maja 2012 r Okres I : wstępne prace studialne 1)Wstępne Studium Wykonalności, 2007 r., zamawiający: PKP PLK wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Konferencja prasowa przedstawiająca realizację prac w 2011 r. na projekcie POIiŚ 7.1-30 Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków Rzeszów, etap III Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia inwestycyjne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddziału Regionalnego we Wrocławiu w latach

Zamierzenia inwestycyjne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddziału Regionalnego we Wrocławiu w latach Zamierzenia inwestycyjne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddziału Regionalnego we Wrocławiu w latach 2008-2012 Wrocław, lipiec 2008 SIEĆ KOLEJOWA i LINIE AGC i AGTC na terenie Oddziału u Regionalnego we

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JASPERS oraz pomoc Project Pipeline jako główne narzędzia wsparcia dla polskich beneficjentów projektów transportowych

Inicjatywa JASPERS oraz pomoc Project Pipeline jako główne narzędzia wsparcia dla polskich beneficjentów projektów transportowych Inicjatywa JASPERS oraz pomoc Project Pipeline jako główne narzędzia wsparcia dla polskich beneficjentów projektów transportowych Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON sp. z o. o., Zestaw kołowy Ø 920 (23,5t) typu Os2 wg rysunku U 022 Os 090100-1-00

Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON sp. z o. o., Zestaw kołowy Ø 920 (23,5t) typu Os2 wg rysunku U 022 Os 090100-1-00 lp. NR EWIDENCYJNY WNIOSKODAWCA NAZWA WYROBU DATA REJESTRACJI 1 Q/AC/001/14 Furrer+Frey AG, Berno (Szwajcaria) Górna sztywna sieć trakcyjna Furrer+Frey 8 stycznia 2014 2 Q/AC/002/14 Europejskie Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim.

Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim. Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 12 grudnia 2012 r. Projekty zrealizowane w ostatnich latach Berlin-Szczecin Kosztem 17,4 mln PLN ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Spis schematów. Strona 1. RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO Zadanie 3 stacja kolejowa Zwardoń

Spis schematów. Strona 1. RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO Zadanie 3 stacja kolejowa Zwardoń Spis schematów RAPORT O ODDZIAŁYWANIU Schemat 1 z 11 Stan istniejący Schemat 2 z 11 Faza 1 Schemat 3 z 11 Faza 2 Schemat 4 z 11 Faza 3 Schemat 5 z 11 Faza 4 Schemat 6 z 11 Faza 5 Schemat 7 z 11 Faza 6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PLANOWANYCH DO WSZCZĘCIA W 2015 R. (II - IV KWARTAŁ) POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI

INFORMACJA O PLANOWANYCH DO WSZCZĘCIA W 2015 R. (II - IV KWARTAŁ) POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI INFORMACJA O PLANOWANYCH DO WSZCZĘCIA W 2015 R. (II - IV KWARTAŁ) POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI UWAGA: Zaplanowane terminy wszczęcia postępowań mają charakter

Bardziej szczegółowo

stan na dzień: 7 maja 2015 r. Opracował: Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

stan na dzień: 7 maja 2015 r. Opracował: Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Projekty i zadania horyzontalne objęte wsparciem oraz wsparte przez Inicjatywę JASPERS po podpisaniu Planu Pracy na lata 2014-2020, tj. po 25 sierpnia 2014 roku stan na dzień: 7 maja 2015 r. Opracował:

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce

Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce dr Jędrzej Gadziński mgr Janusz Górny Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i

Bardziej szczegółowo

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej Projekty transportowe Polski Zachodniej Zielona Góra, 28 maja 2015 r. Odrzańska Droga Wodna Cel projektu: przywrócenie III klasy żeglowności zapewnienie głębokości 1,8 m przywrócenie i rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

Procesy inwestycyjne na sieci kolejowej. Krzysztof Celiński Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Procesy inwestycyjne na sieci kolejowej. Krzysztof Celiński Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Procesy inwestycyjne na sieci kolejowej Krzysztof Celiński Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 27 marca 2006 r. CZAS REALIZACJI PROJEKTU OD ZAMIERZENIA DO REALIZACJI 2 Inwestycje kolejowe

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2009. 17 grudnia 2009 r.

RAPORT ROCZNY 2009. 17 grudnia 2009 r. 17 grudnia 2009 r. Sytuacja wyjściowa Cele załoŝone na początku 2009 roku: liberalizacja wymagań przetargowych zwiększenie potencjału wykonawczego przyspieszenie procesu przygotowania inwestycji maksymalizacja

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne w perspektywie UE Warszawa, 16 kwietnia 2014 r.

Plany inwestycyjne w perspektywie UE Warszawa, 16 kwietnia 2014 r. Plany inwestycyjne w perspektywie UE 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2014 r. 1 Projekty kolejowe w WPIK [1] Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTOW W ZAKRESIE SEKTORA TRNSPORTU DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTOW W ZAKRESIE SEKTORA TRNSPORTU DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTOW W ZAKRESIE SEKTORA TRNSPORTU DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013 dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego

Bardziej szczegółowo

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU DODATKOWA PARA TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM PŁASZOWEM WARUNKIEM ROZWOJU SKA Kraków, 16 październik 2012 r. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Fundusz Spójności Projekty drogowe. Komitet Monitorujący Strategię wykorzystania Funduszu Spójności

Fundusz Spójności Projekty drogowe. Komitet Monitorujący Strategię wykorzystania Funduszu Spójności Fundusz Spójności Projekty drogowe V Budowa drogi ekspresowej S8, odc. Radzymin - Wyszków 2004/PL/16/C/PT/002 168 913 00 140 197 79 28 039 558 28 039 558 0,00% na: 0,00% Stan wypełnienia warunku środowiskowego:

Bardziej szczegółowo

Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i 2014-2020. Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska

Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i 2014-2020. Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska Program Infrastruktura i Środowisko 2007- i 2014-2020 Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska Przegląd r. Beneficjenci sektora środowisko otrzymali już

Bardziej szczegółowo

Planowany termin notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu (rok, kwartał) Planowany termin rozpoczęcia wdrażania (rok, kwartał) 3

Planowany termin notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu (rok, kwartał) Planowany termin rozpoczęcia wdrażania (rok, kwartał) 3 12.2 W YKAZ DUŻYCH PROJEKTÓW 1 Realizacja poszczególnych projektów będzie uzależniona od spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz od dostępności alokacji UE. SEKTOR TRANSPORTU 2 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych logistycznych inwestycji wspieranych środkami publicznymi w transporcie kolejowym

Analiza wybranych logistycznych inwestycji wspieranych środkami publicznymi w transporcie kolejowym WIŚNIEWSKI Tomasz 1 ZAJĄC Mateusz 2 Analiza wybranych logistycznych inwestycji wspieranych środkami publicznymi w transporcie kolejowym WPROWADZENIE Jako jeden z ważniejszych celów rozwoju Polski w najbliższych

Bardziej szczegółowo

ŚCIANKI I PŁYTY PERONOWE

ŚCIANKI I PŁYTY PERONOWE ŚCIANKI I PŁYTY PERONOWE Prefabrykowane elementy peronu Płyta peronowa Ścianka peronowa Prefabrykowane elementy peronu p.o. Warszawa Aleje Jerozolimskie Ścianki i płyty peronowe produkowane w Przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA II EUROPEJSKIEGO KORYTARZA TRANSPORTOWEGO W POLSCE. Poznań, 11 czerwca 2010

MODERNIZACJA II EUROPEJSKIEGO KORYTARZA TRANSPORTOWEGO W POLSCE. Poznań, 11 czerwca 2010 MODERNIZACJA II EUROPEJSKIEGO KORYTARZA TRANSPORTOWEGO W POLSCE Poznań, 11 czerwca 2010 II KORYTARZ W POLSCE WĘZEŁ POZNAŃSKI ŁACZNIE: 104 mln euro Realizacja : 2003-2009 Finansowanie: ISPA,budżet państwa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie projektem nr FS 2005/PL/16/C/PT/001.

Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie projektem nr FS 2005/PL/16/C/PT/001. Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa Gdynia, Etap II w ramach projektu nr FS 2005/PL/16/C/PT/001 współfinansowanego z Funduszu Spójności. Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KOLEJE DUśYCH PRĘDKOŚCI

KOLEJE DUśYCH PRĘDKOŚCI KOLEJE DUśYCH PRĘDKOŚCI Krzysztof Celiński Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, lipca 4, 2007 MAPA LINII KOLEJOWYCH wg indykatywnego wykazu duŝych projektów dla POIiŚ GDYNIA HEL ŚWINOUJŚCIE

Bardziej szczegółowo

Łódź, 20 maja 2013 r.

Łódź, 20 maja 2013 r. Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana posła Dariusza Piontkowskiego, nr SPS /14, z dnia 29 stycznia 2014 r.

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana posła Dariusza Piontkowskiego, nr SPS /14, z dnia 29 stycznia 2014 r. Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana posła Dariusza Piontkowskiego, nr SPS-023-24008/14, z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie niewykorzystywania transportu kolejowego w województwie

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Projekty unijne dla mieszkańców

Projekty unijne dla mieszkańców Projekty unijne dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza 2 Gdzie szukać dofinansowanych projektów? www.mapadotacji.gov.pl www.inwestycjawkadry.pl strony internetowe instytucji wdrażających 3 Gdzie szukać dofinansowanych

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Inicjatywy Województwa Łódzkiego związane z rozwojem kolei i infrastruktury na terenie Powiatu Pabianickiego Teresa Woźniak, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Korytarze TEN-T w Polsce

Korytarze TEN-T w Polsce Nowe ramy wsparcia transeuropejskiej infrastruktury transportowej Korytarze TEN-T w Polsce Pawel Stelmaszczyk Komisja Europejska Dyrekcja Generalna Mobilność i 11 września br. KE ogłosiła I konkurs na

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa/ szacunkowy koszt PROJEKTU (tys. zł) Źródła finansowania ogółem w 2013 roku (tys. zł) Okres realizacji rzeczowej

Wartość kosztorysowa/ szacunkowy koszt PROJEKTU (tys. zł) Źródła finansowania ogółem w 2013 roku (tys. zł) Okres realizacji rzeczowej Tabela nr 1 Program rzeczowo-finansowy wykorzystania środków go w Załączni do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia Część A - Limit środków go przeznaczonych na przygotowanie oraz realizację budowy i przebudowy

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Karol Gruszka Dyrektor Projektu ds. ETCS Biuro Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Karol Gruszka Dyrektor Projektu ds. ETCS Biuro Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Certyfikacja podsystemu sterowanie na przykładzie projektów wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym na linach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Karol Gruszka Dyrektor Projektu ds. ETCS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji listy

Bardziej szczegółowo