Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services"

Transkrypt

1 Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting

2 Microsoft SQL Server 2005 Integration Services Krok po kroku Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Hitachi Consulting Tytuł oryginału: Microsoft SQL Server 2005 Integration Services Step by Step Polish edition by APN PROMISE Sp. z o. o. Warszawa 2008 APN PROMISE Sp. z o. o., biuro: Warszawa, ul. Zielna 39 tel. (022) , faks (022) Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. Microsoft, Microsoft Press, MSDN, MSN, SQL Server, Visual Studio oraz Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Wszystkie inne nazwy handlowe i towarowe występujące w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli. Przykłady firm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fikcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych firm, produktów, osób i wydarzeń. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej firmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. APN PROMISE Sp. z o. o. dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE Sp. z o. o. nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN: Przekład: Krzysztof Szkudlarek, Marcin Chościłowicz, Bartłomiej Ożóg, Paweł Pętlicki, Barbara Zając Redakcja: Marek Włodarz Korekta: Anna Wojdanowicz Skład i łamanie: Marek Włodarz

3 Spis treści Od którego miejsca należy rozpocząć lekturę książki? xii Informacje o towarzyszącej książce płycie CD-ROM xiii Wymagania systemowe xiv Instalowanie i korzystanie z plików przykładowych xiv Konwencje i elementy wykorzystane w książce xv Część I Omówienie usług integracji 1 Wprowadzenie do usług integracji SQL Server Integration Services... 3 Typowe zastosowania usług SSIS Obiekty usług SSIS i składniki sterowania przetwarzaniem Sterowanie przetwarzaniem usług SSIS Sterowanie przepływem usług SSIS Przepływ danych usług SSIS Potoki danych usług SSIS Procedura obsługi zdarzeń usług SSIS Składniki usług SSIS Program SSIS Development Studio Usługi SSIS fazy wykonywania Wdrażanie pakietu usług SSIS Migracja od usług DTS serwera SQL Server Krótkie podsumowanie rozdziału Tworzenie pierwszego pakietu Poznajemy środowisko programistyczne Business Intelligence Development Studio.. 13 Solution Explorer Dokowanie okien programów narzędziowych Eksploracja projektu usług SSIS w środowisku BIDS Korzystanie z kreatora importu i eksportu usług SSIS Tworzenie tabel w nowej bazie danych Przeglądanie elementów pakietu Przeglądanie pakietu utworzonego za pomocą kreatora importu i eksportu Testowanie pakietu Uruchamianie pakietu za pomocą narzędzia projektowego Krótkie podsumowanie rozdziału Część II Projektowanie pakietów 3 Wyodrębnianie i ładowanie danych Menedżery połączeń Rodzaje menedżerów połączeń iii

4 iv Microsoft SQL Server 2005 Integration Services krok po kroku Tworzenie nowego projektu usług integracji Dodawanie menedżerów połączeń Tworzenie przepływu danych Dodawanie adapterów danych Uruchamianie pakietu Korzystanie ze źródeł danych oraz z widoków źródeł danych Tworzenie źródła danych Tworzenie widoku źródła danych Tworzenie nowego, nazwanego zapytania Kopiowanie danych z nazwanego zapytania do pliku o płaskiej strukturze Uruchamianie pakietu Krótkie podsumowanie rozdziału Posługiwanie się transformacjami przepływu danych Tworzenie przepływu danych wewnątrz pakietu Źródła przepływu danych Transformacje przepływu danych Miejsca docelowe przepływu danych Połączenia źródeł danych Transformacje usług SSIS Transformacje wierszy Transformacje zbiorów wierszy Transformacje rozdzielające i łączące Transformacje jakości danych Transformacje analizy danych Inne transformacje Transformacje synchroniczne i asynchroniczne Stosowanie wyrażeń w pakietach Zastosowanie wyrażeń w usługach SSIS Elementy wyrażeń Budowanie wyrażeń Korzystanie z transformacji przepływu danych Otwieranie i eksploracja projektu usług SSIS Tworzenie zadania przepływu danych Korzystanie ze źródła typu plik o płaskiej strukturze Dodawanie menedżera połączeń Dodawanie transformacji typu Conditional Split (Podział warunkowy) Dodawanie transformacji typu Derived Column (Kolumna pochodna) Przeglądanie właściwości transformacji typu Derived Column Dodawanie adaptera danych dla docelowego pliku o płaskiej strukturze i uruchamianie pakietu Wysyłanie wyników do innych miejsc docelowych Konfigurowanie wyjścia błędów Rodzaje błędów Opcje błędów Eksploracja pakietu LookupGeography

5 v Tworzenie zadania Tworzenie i nazywanie źródła danych typu plik o płaskiej strukturze Dodawanie transformacji typu Data Conversion (Konwersja danych) Dodawanie transformacji typu Lookup (Wyszukiwanie) Dodawanie docelowego pliku o płaskiej strukturze dla błędów transformacji typu Lookup Dodawanie docelowego pliku o płaskiej strukturze dla poprawnych wyników wyszukiwania Uruchamianie pakietu i sprawdzanie wyników jego działania Krótkie podsumowanie rozdziału Zarządzanie obiektem sterowania przepływem Elementy obiektu sterowania przepływem Składniki obiektu sterowania przepływem Korzystanie z kontenerów Dodawanie transformacji typu Fuzzy Lookup (Wyszukiwanie rozmyte) Dodawanie kontenera pętli typu Foreach Loop Stosowanie ograniczeń pierwszeństwa Krótkie podsumowanie rozdziału Zadania skryptowe Omówienie zadań skryptowych Implementacja zadania skryptowego Tworzenie nowego zadania skryptowego oraz kodu inicjującego Obsługa błędów Przekazywanie komunikatu do zakładki Progress Przekazywanie opisowych informacji do pliku dziennika Używanie zmiennych Modyfikowanie wartości zmiennej w fazie wykonywania Omówienie składnika skryptowego Implementowanie składnika skryptowego Przeglądanie przykładowego projektu Omówienie zadań skryptowych kontrolek ActiveX Implementacja zadania typu ActiveX Script Krótkie podsumowanie rozdziału Debugowanie pakietów Debugowanie obiektu sterowania przepływem Omówienie punktów zatrzymania Przeglądanie okien debugowania Omówienie komunikatów informujących o postępie procesu Częściowe wykonywanie pakietu Debugowanie przepływu danych Przeglądanie danych za pomocą przeglądarek danych Omówienie pozostałych opcji Debugowanie zadań skryptowych

6 vi Microsoft SQL Server 2005 Integration Services krok po kroku Śledzenie działania kodu przy użyciu punktów zatrzymania Przeglądanie stanu skryptu za pomocą funkcji środowiska VSA Krótkie podsumowanie rozdziału Zarządzanie procesem uruchamiania pakietów Omówienie konfiguracji pakietu Korzyści ze stosowania konfiguracji Rodzaje konfiguracji Omówienie pliku konfiguracyjnego w formacie XML Określanie nowej lokalizacji pliku konfiguracyjnego typu XML Tworzenie i edycja pliku konfiguracyjnego typu XML Otwieranie projektu usług SSIS i uruchamianie pakietu Tworzenie pliku konfiguracyjnego typu XML Edycja pliku konfiguracyjnego typu XML Testowanie działania pakietu z nową konfiguracją Pliki z wieloma konfiguracjami Zmienna środowiskowa Wpis rejestru systemu Zmienne pakietu nadrzędnego Tabele serwera SQL Server Konfiguracje bezpośrednie i pośrednie Stosowanie plików konfiguracyjnych Określanie kolejności konfiguracji Sprawdzanie niepowodzeń konfiguracji Stosowanie wielu konfiguracji Tworzenie plików z wieloma konfiguracjami Tworzenie bazy danych oraz menedżera połączeń typu OLE DB Tworzenie zmiennej środowiskowej Tworzenie konfiguracji zapisanej w zmiennej środowiskowej Tworzenie konfiguracji przechowywanej na serwerze SQL Server Testowanie działania pakietu z nową konfiguracją Eksploracja pakietu nadrzędnego Tworzenie konfiguracji opartej na zmiennej pakietu nadrzędnego Poznawanie różnych sposobów uruchamiania pakietu Uruchamianie pakietów za pomocą kreatora SQL Server Import and Export Wizard Uruchamianie pakietów za pomocą programu narzędziowego DTExecUI Uruchamianie pakietów za pomocą programu narzędziowego DTExec Uruchamianie pakietów za pomocą programu SQL Server Management Studio Rozszerzanie możliwości uruchamiania pakietów Korzystanie z usługi agenta serwera SQL Korzystanie z programu narzędziowego do uruchamiania pakietów Omówienie funkcjonalności rejestrującej działanie pakietów Implementacja funkcjonalności rejestrowania Konfigurowanie funkcjonalności rejestrowania zdarzeń pakietu

7 vii Uruchamianie pakietu i przeglądanie jego dzienników Krótkie podsumowanie rozdziału Część III Zarządzanie pakietami 9 Wykrywanie i obsługa błędów przetwarzania Podstawy wykrywania i obsługi błędów Omówienie rodowodu metadanych Omówienie funkcji sprawdzania poprawności Omówienie ograniczeń pierwszeństwa Omówienie transformacji przepływu danych Omówienie procedur obsługi błędów Wykonywanie zadań za pomocą procedur obsługi zdarzeń Wyzwalanie procedury obsługi zdarzeń Korzystanie z procedur obsługi zdarzeń oferowanych przez usługi SSIS Tworzenie procedur obsługi błędów Prezentacja środowiska do projektowania usług SSIS Tworze procedury obsługi zdarzenia OnPreExecute Dodawanie zadania do procedury obsługi zdarzeń Konfigurowanie zadania Odwzorowanie zmiennych pakietu usług SSIS na parametry instrukcji SQL Tworzenie procedury obsługi zdarzeń, rejestrującej zakończenia działania obiektów Tworzenie procedury obsługi zdarzeń służącej do rejestrowania błędów Uruchamianie pakietu Testowanie działania pakietu ze zbiorem niepoprawnych danych Tworzenie procedury obsługi zdarzeń w celu rozwiązania problemu Tworzenie zadania służącego do przenoszenia plików z niepoprawnymi danymi Konfigurowanie ustawień menedżera połączeń Zapobieganie eskalacji zdarzeń do poziomu kontenerów oraz pakietu Zmienianie właściwości licznika błędów Uruchamiane pakietu Zarządzanie spójnością danych za pomocą transakcji Konfigurowanie transakcji Korzystanie z punktów kontrolnych ponownego uruchamiania Omówienie korzyści płynących ze stosowania punktów kontrolnych Konfigurowanie punktów kontrolnych dla pakietu Korzystanie z punktów kontrolnych i transakcji Przygotowania do poprawiania błędów za pomocą punktów kontrolnych i transakcji Omówienie budowy pakietu LoadDimProd Poprawienie błędu Implementacja punktów kontrolnych Krótkie podsumowanie rozdziału

8 viii Microsoft SQL Server 2005 Integration Services krok po kroku 10 Zabezpieczanie oraz wdrażanie pakietów usług SSIS Tworzenie programu narzędziowego do wdrażania pakietów Korzystanie z kreatora instalacji pakietu Zabezpieczanie pakietu Szyfrowanie pakietu Ochrona hasłem Właściwość ProtectionLevel Zabezpieczenia oparte na rolach Stosowanie zabezpieczeń Opcje wdrażania Wdrożenie typu Push (Wypychanie) Wdrożenie typu Pull (Pobieranie) Zarządzanie pakietami na serwerze usług SSIS Tworzenie i stosowanie konfiguracji Dodawanie konfiguracji do projektu Uruchamianie wdrożonego pakietu Monitorowanie działania pakietu oraz dzienniki zdarzeń Stosowanie konfiguracji Krótkie podsumowanie rozdziału Optymalizowanie pakietów usług SSIS Omówienie motoru usług SSIS Motor fazy wykonywania Motor potoku danych Architektura buforowania w pamięci Korzystanie z buforów Drzewa wykonywania Przetwarzanie synchroniczne i asynchroniczne Blokowanie danych Transformacje blokujące Transformacje częściowo blokujące Transformacje wierszowe Transformacje nieblokujące Źródła Ustawienia buforów Zarządzanie procesami przetwarzania równoległego Dostrajanie źródła danych Zarządzanie wydajnością Pętle Źródła typu plik o płaskiej strukturze Filtry i zmienne Zarządzanie miejscami docelowymi Ćwiczenia w dostrajaniu wydajności Praca z właściwościami buforów Praca z serwerem SQL Server jako miejscem docelowym Wskazówki projektowe

9 ix Zarządzanie wydajnością Drzewa wykonywania Plany wykonywania Iteracyjne optymalizowanie architektury pakietu Rejestrowanie planu wykonywania Raporty dzienników usług SSIS Krótkie podsumowanie rozdziału Część IV Usługi SSIS w hurtowniach danych 12 Koncepcje hurtowni danych Zastosowania hurtowni danych Charakterystyka hurtowni danych Dostarczanie danych dla procesów analizy biznesowej Integrowanie danych z heterogenicznych systemów źródłowych Łączenie źródeł danych o zweryfikowanej poprawności Organizowanie danych w nieulotne i powiązane tematycznie grupy Przechowywanie danych w strukturach zoptymalizowanych pod kątem wyodrębniania danych oraz realizacji zapytań Podstawy hurtowni danych Cele rozwiązań logiki biznesowej Łączenie użytecznych danych pochodzących z różnych źródeł Zapewnienie szybkiego i łatwego dostępu do danych Ukierunkowanie na podejmowanie decyzji Poziom szczegółowości danych Wspomaganie procesu podejmowania decyzji biznesowych Częstotliwość aktualizacji i trwałość danych Dane historyczne Zmieniające się wymiary Klucze zastępcze Miary łączne Przeglądanie schematu eksploatacyjnego i schematu bazy danych Tworzenie diagramów bazy danych Składniki systemu hurtowni danych Tabele faktów i tabele wymiarów Charakterystyka tabeli wymiaru Przeglądanie i porównywanie schematu bazy danych hurtowni danych Tworzenie diagramu bazy danych Podsumowanie cech hurtowni danych Krótkie podsumowanie rozdziału Wypełnianie danymi struktur hurtowni danych Cechy hurtowni danych Implementowanie tabel pośrednich Rodzaje schematów pośrednich Pośrednie składowanie danych pochodzących z kilku różnych źródeł

10 x Microsoft SQL Server 2005 Integration Services krok po kroku Wielostopniowe składowanie pośrednie Trwałe składowanie pośrednie Narastające składowanie pośrednie Narastające i pokawałkowane składowanie pośrednie Inne czynniki związane z miejscem docelowym Zarządzanie tabelami wymiaru Część Ładowanie tabel wymiaru przy użyciu lewego połączenia zewnętrznego Zarządzanie tabelami wymiarów Część Ładowanie tabel wymiaru Część Wymiary podlegające powolnym zmianom Zarządzanie powoli zmieniającymi się wymiarami Zarządzanie tabelami faktów Agregowanie danych w tabelach faktów Ładowanie tabel faktów Krótkie podsumowanie rozdziału Ogólne zasady korzystania z usług SSIS Projektowanie pakietów usług SSIS Reguły OVAL projektowania pakietów usług SSIS Stosowanie składników usług SSIS Tworzenie pakietu głównego i pakietów podrzędnych Porządkowanie składników pakietu Zarządzanie procesem wdrażania aplikacji usług SSIS Krótkie podsumowanie rozdziału Indeks

11 Rozdział 1 Wprowadzenie do usług integracji SQL Server Integration Services Po ukończeniu tego rozdziału Czytelnik powinien: Rozumieć przeznaczenie usług SSIS w zastosowaniach związanych z integracją danych. Wiedzieć, jakie obiekty usług SSIS są używane do tworzenia aplikacji usług SSIS. Rozumieć, jaka jest wydajność architektury przetwarzania usług SSIS. Znać i rozumieć składniki usług SSIS służące do tworzenia, administrowania i korzystania z pakietów usług SSIS. Usługi Microsoft SQL Server 2005 Integration Services (SSIS) są zestawem narzędzi ułatwiającym implementowanie procesów integracji danych pomiędzy plikami systemowymi posiadanej aplikacji biznesowej, a istniejącymi bazami danych. Usługi SSIS to coś więcej niż zwykłe procesy typu wyodrębnianie, przekształcanie i ładowanie danych (ETL Extract, Transform and Load). Usługi SSIS umożliwiają administratorom baz danych, a twórcom aplikacji projektowanie, wdrażanie i zarządzanie złożonymi i wysokowydajnymi aplikacjami typu ETL. Korzystając z usług SSIS, można wskazać dane pochodzące z jednego lub z kilku źródeł i poddać je procesom standaryzacji, łączenia (join), dołączania (merge), oczyszczania, powiększania, wyprowadzania danych pochodnych, obliczania lub wykonać na nich niemal każdą inną operację wymaganą przez używane aplikacje integracji danych. Usługi SSIS oferują również procedury służące do automatyzacji wielu funkcji administracyjnych, wykonywanych na bazach danych serwera SQL Server, tabelach i kostkach danych (cubes) systemów transakcyjnego przetwarzania w trybie online (OLAP On-Line Analytical Processing), a także wiele innych funkcji dotyczących innych składników serwera SQL Server Projektowanie fazy ETL w procesach składowania danych w hurtowniach danych oraz logiki biznesowej, procesów migracji danych i integracji aplikacji pochłaniają zwykle od 60, do nawet 80 procent nakładów pracy. Efektywne wdrożenie technologii, takiej jak usługi SQL Server 2005 Integration Services, może znacznie zmniejszyć ilość czasu, nakład pracy oraz koszty związane z przygotowaniem tej fazy. Celem tej książki jest pokazanie sposobu korzystania z różnych funkcji usług SSIS oraz najlepszego sposobu implementowania tych funkcji i możliwości usług SSIS w projektach integracji danych występujących we własnych środowiskach aplikacyjnych. W serii ćwiczeń i szczegółowych demonstracji typu krok po kroku pokazane zostaną typowe i praktyczne przykłady tworzenia aplikacji typu SSIS. Ćwiczenia te demonstrować będą sposób pracy z relacyjnymi oraz nierelacyjnymi źródłami danych, zarządzanie spójnością danych referencyjnych, obsługę sytuacji, w których wymiary kostki danych ulegają powolnym zmianom, a także sposoby rozwiązywania wielu 3

12 4 Microsoft SQL Server 2005 Integration Services krok po kroku problemów napotykanych przy tworzeniu hurtowni danych i logiki biznesowej oraz sposoby implementowania złożonych transformacji danych. Pokażemy również, jak za pomocą funkcji służących do debugowania i obsługi błędów oferowanych przez usługi SSIS można wykrywać, rozwiązywać i naprawiać błędy, mogące pojawiać się w trakcie realizacji procesów integracji danych. Książka ta demonstruje również sposób zarządzania aplikacjami typu SSIS, a także prezentuje porady i wskazówki praktyczne, dotyczące tworzenia i zarządzania aplikacjami typu SSIS w środowiskach posiadanych aplikacji biznesowych. Typowe zastosowania usług SSIS Jednym z typowych zastosowań usług SSIS jest przenoszenie danych z jednego źródła do innego. Powody przenoszenia danych są zbyt liczne, by je wymieniać w tym miejscu. Niektóre z typowych biznesowych przyczyn korzystania z usług SSIS to migracja danych biznesowych z jednej aplikacji do drugiej, wyodrębnianie danych w celu ich dystrybucji do podmiotów zewnętrznych, integracja danych pochodzących od podmiotów zewnętrznych, tworzenie źródeł danych przykładowych na potrzeby środowiska do tworzenia aplikacji oraz wyodrębnianie i ładowanie danych do systemów aplikacyjnych logiki biznesowej. Usługi SSIS działają wyjątkowo dobrze w środowisku serwera SQL Server, ale można ich używać również z wieloma innymi rodzajami plików niebędących plikami baz danych serwera SQL Server, a także z wieloma innymi systemami bazodanowymi istniejącymi w posiadanym środowisku informatycznym. Usługi SSIS dają możliwość odczytywania danych pochodzących z innych produktów firmy Microsoft, takich jak np. arkusze kalkulacyjne programu Microsoft Office Excel, a także z plików tekstowych, plików w formacie XML (Extensible Markup Language) oraz z wielu innych plików o płaskiej strukturze. W kilku ostatnich dekadach, jednym z typowych zadań stojących przed informatyką, była potrzeba dostarczania informacji biznesowych do coraz szerszego grona odbiorców, znajdujących się wewnątrz danej organizacji. Określenie logika biznesowa jest względnie nowym terminem, ale sama koncepcja z pewnością nie jest niczym nowym. Idea ta polega po prostu na wykorzystywaniu informacji, które są już dostępne w danej firmie, do tego by decydenci działający na wszystkich szczeblach hierarchii służbowej mogli łatwiej i szybciej podejmować lepsze decyzje. Systemy logiki biznesowej mogą być systemami opracowanymi na indywidualne zamówienie lub systemami wdrażanymi w oparciu o różnorodne, gotowe narzędzia analityczne i raportujące. Wspólnym składnikiem różnych systemów logiki biznesowej są dane dostarczające potrzebnych informacji i umożliwiające prowadzenie analiz. W sytuacjach, gdy konieczne jest dostarczenie aplikacji logiki biznesowej, które będą wykorzystywane w dużych organizacjach do wielu różnych celów i muszą zapewniać krótki czas odpowiedzi, dane zasilające tego rodzaju systemy najczęściej pochodzą z wielu różnych źródeł. Usługi SSIS oferują możliwość projektowania i wykonywania operacji integracji danych tak prostych, jak przenoszenie danych pomiędzy bazami danych różnych aplikacji lub tak złożonych, jak konsolidacja ogromnych ilości danych pochodzących z wielu różnych źródeł i zapisanych w różnych formatach, przy jednoczesnym stosowaniu reguł służących standaryzacji, modyfikacji i oczyszczaniu tych danych przed ich załadowaniem do hurtowni danych logiki biznesowej, zaprojektowanej z myślą o aplikacjach raportujących i analitycznych. Więcej informacji na temat charakterystyk hurtowni danych oraz roli

13 Rozdział 1: Wprowadzenie do usług integracji SQL Server Integration Services 5 usług SSIS w aplikacjach logiki biznesowej oraz w hurtowaniach danych, podano w dalszej części książki, w rozdziale 12 zatytułowanym Koncepcje hurtowni danych oraz w rozdziale 13 zatytułowanym Wypełnianie danymi struktur hurtowni danych. Nawet osoby, które same nie są odpowiedzialne za tworzenie i utrzymywanie hurtowni danych, operacyjnego magazynu danych raportowania, kostek danych typu OLAP lub innych aplikacji logiki biznesowej z pewnością przyznają, że funkcje oferowane przez usługi SSIS mogą być również przydatne przy realizacji rutynowych zadań związanych z administrowaniem bazą danych, a także wielu innych działań, które wymagają przenoszenia, przekształcania i ładowania danych w różnej postaci. Obiekty usług SSIS i składniki sterowania przetwarzaniem Przed przystąpieniem do omawiania sposobu tworzenia aplikacji usług SSIS należy najpierw zaznajomić się ze składnikami sterowania przetwarzaniem usług SSIS oraz z obiektami służącymi do tworzenia aplikacji tych usług. Pierwszym, wymagającym omówienia obiektem usług SSIS jest pakiet. Pakiet usług SSIS to w aplikacji tych usług, obiekt najwyższego poziomu. Pakiet to dyskretna jednostka działania definiowana dla operacji typu ETL, dla operacji administracyjnych usług SQL Server Services lub dla obydwu tych operacji. Jest to kolekcja składników sterowania przetwarzaniem usług SSIS oraz obiektów tych składników definiujących operacje, zależności przetwarzania oraz sekwencje działań i operacji wymaganych przez aplikacje integrujące dane. Obiekty pakietu zawierają kontenery, zadania, ograniczenia pierwszeństwa, zmienne, źródła danych, miejsca docelowe danych, funkcje administracyjne serwera SQL Server oraz zadania niestandardowe, które można tworzyć stosownie do indywidualnych potrzeb posiadanej aplikacji. Obiekty pakietu są stosowane wobec składników sterowania przetwarzaniem pakietu, zawierających elementy typu sterowanie przepływem, przepływ danych oraz procedura obsługi zdarzenia. Kontrolowanie kolejności działań i operacji wykonywanych wewnątrz pakietu odbywa się poprzez zastosowanie obiektu ograniczeń pierwszeństwa. Ograniczenia pierwszeństwa definiowane są pomiędzy obiektami pakietu i służą do określania kolejności sekwencji operacji przetwarzania oraz do kontrolowania rozgałęzień procesu przetwarzania pomiędzy opcjonalne ścieżki przetwarzania, wartości danych zależnych oraz warunków lub warunków błędów. Kolejnym użytecznym obiektem pakietu jest kontener. Kontener, jest obiektem pakietu służący do grupowania innych obiektów, w tym również innych kontenerów. Typowe zastosowania kontenerów to wykonywanie iteracyjnego przetwarzania, takiego jak np. przebieganie w pętli poprzez zestaw danych lub przetwarzanie zbioru plików z danymi znajdujący się w określonym katalogu. Wprawdzie obiekt kontenera znajduje się wewnątrz pakietu, ale sam pakiet usług SSIS można traktować jak specjalny kontener wysokiego poziomu. Obiekty usług SSIS zawierają również obszerny zbiór zadań transformujących, które są ważne dla zastosowań związanych z integracją danych oraz z logiką biznesową. Zadania te zostały stworzone dla potrzeb łączenia lub agregacji danych oraz konwersji i przekształcania różnych formatów i rodzajów danych. Oferuje się również kilka nowych zadań, przeznaczonych do obsługi specjalizowanych operacji logiki biznesowej, takich jak np zarządzanie

14 6 Microsoft SQL Server 2005 Integration Services krok po kroku danymi o powoli zmieniającym się wymiarze. Możliwe jest również rozszerzanie usług SSIS o własne, niestandardowe zadania i przekształcenia służące do obsługi indywidualnych wymagań stawianych przez posiadane środowisko aplikacji biznesowych. Prawdopodobnie użytkownicy najwyżej docenią jednak fakt, że wszystkie te obiekty usług SSIS umożliwiające tworzenie pakietów pozwalają na tworzenie wysokowydajnych aplikacji typu ETL oraz aplikacji integrujących dane bez konieczności programowania jakiegokolwiek kodu. Projektant usług SSIS automatycznie tworzy całość wykonywalnego kodu pakietu, po prostu przeciągając i upuszczając kontenery, źródła danych, miejsca docelowe danych, przekształcenia oraz inne obiekty. Obiekty pakietów oraz ich składniki zostaną dokładniej przedstawione w kilku kolejnych rozdziałach, w których znajdą się również ćwiczenia pozwalające na praktyczne zapoznanie się z wieloma obiektami dostępnymi podczas projektowania i tworzenia pakietów usług SSIS. Sterowanie przetwarzaniem usług SSIS Istotnym ulepszeniem usług SSIS, jest dostosowanie modelu architektury pakietu SSIS do potrzeb zarządzania sterowaniem przetwarzania pakietu. Jak już wcześniej wspomniano, architektura sterowania przetwarzaniem pakietów usług SSIS składa się z takich składników jak sterowanie przepływem, przepływ danych i procedura obsługi zdarzeń. Każdy z tych składników sterowania przetwarzaniem zawiera zarówno zbiory obiektów wspólnych dla wszystkich składników jak również zbiory obiektów unikalnych dla poszczególnych składników, z których można korzystać podczas projektowania i tworzenia pakietów. Sterowanie przepływem usług SSIS Obiekty pakietu usług SSIS (kontenery, zadania przepływu danych, zadania administracyjne, ograniczenia pierwszeństwa oraz zmienne) są elementami składnika obiektu sterowania przepływem, należącego do architektury sterowania przetwarzaniem. Obiekt sterowania przepływem stanowi najwyższy poziom sterowania przetwarzaniem. Składnik ten umożliwia aranżowanie i zarządzanie aktywnością procesów przepływu danych oraz innych procesów realizowanych w ramach pakietu w fazie wykonywania. W rzeczywistości, możliwe jest zaprojektowanie obiektu sterowania przepływem poprzez wykorzystanie do zarządzania sekwencją przetwarzania dla zbioru pakietów, koncepcji pakietu nadrzędnego (Master Package) oraz zadania typu Execute Package (Uruchom pakiet). Możliwość ta pozwala na łączenie pojedynczych pakietów w jeden, wysoce zarządzalny proces sterowania realizowanymi zadaniami. Ograniczeń pierwszeństwa używać można do ustalania reguł przetwarzania oraz do określania kolejności w ramach obiektu typu sterowanie przepływem. Pakiet usług SSIS składa się z elementu typu sterowanie przepływem oraz z jednego lub z kilku obiektów. Składniki sterowania przetwarzaniem typu przepływ danych i procedura obsługi zdarzeń są opcjonalne.

15 Rozdział 1: Wprowadzenie do usług integracji SQL Server Integration Services 7 Przepływ danych usług SSIS Chcąc przeprowadzić w ramach pakietu operację wyodrębniania, przekształcania lub ładowania danych, należy dodać do składnika sterowania przepływem pakietu, zadanie typu przepływ danych usługi SSIS. Każde zadanie typu przepływ danych tworzy w fazie wykonywania własny składnik sterowania procesem przepływu danych. Każdy przepływ danych jest konfigurowany tak, by za jego pomocą można było zarządzać źródłami danych, miejscami docelowymi danych oraz opcjonalnymi przekształceniami danych dla dowolnych rodzajów manipulacji danymi, jakie mogą być wymagane przez tworzony pakiet. Pakiet może zawierać tyle składników typu przepływ danych, ile potrzeba do obsłużenia wszystkich możliwych rodzajów źródeł i miejsc docelowych danych. Składnik przypływu danych usług SSIS oferuje obszerny zbiór wstępnie zdefiniowanych obiektów typu źródło danych lub miejsce docelowe danych umożliwiający łatwe projektowanie i tworzenie pakietów dla większości rodzajów baz danych i źródeł danych, z jakimi można spotkać się w posiadanym środowisku IT. W razie potrzeby możliwe jest również dodawanie niestandardowych źródeł danych. Obiekty typu docelowe miejsce danych umożliwiają dostarczanie danych pochodzących z procesu przetwarzania przepływu danych w wielu różnych formatach. Pakiet usług SSIS może nawet dostarczać dane wprost do aplikacji, zapisując je w obiekcie docelowym ASP.NET typu DataReader (czytnik danych). Korzystając z tego typu obiektu docelowego, nie ma potrzeby umieszczania danych w trwałym magazynie danych i można projektować integrację aplikacji, umożliwiając dostarczanie danych w czasie niemal rzeczywistym. W ramach przepływu danych usług SSIS oferowany jest zbiór obiektów zadań typu przekształcenie danych. Te zadania transformacji zostały dostosowane do tego, aby spełniać wymagania większości lub nawet wszystkich rodzajów przekształceń, manipulacji, standaryzacji, łączenia, dzielenia i rozmytego dopasowywania danych oraz innych rodzajów transformacji danych bez konieczności pisania skomplikowanego kodu w którymkolwiek z języków programowania. Więcej informacji na temat wielu z tych zadań transformacji oraz obiektów typu źródło danych i miejsce docelowe danych, podano w części II tej książki, zatytułowanej Projektowanie pakietów. Potoki danych usług SSIS Składniki sterowania przetwarzaniem przepływu danych usług SSIS oraz ich zadania są przetwarzane w ramach usług SSIS przez tzw. motor przepływu danych. Kluczową funkcją motoru przepływu danych usług SSIS jest potok danych, pokazany na rysunku 1-1, który do poprawy wydajności przetwarzania wykorzystuje buforowanie w pamięci. Potok danych umożliwia równoległe przetwarzanie danych i podczas wykonywania lub przetwarzania pakietu eliminuje, lub redukuje wielokrotne przebiegi odczytywania i zapisywania danych. Taki poziom efektywności oznacza możliwość przetwarzania w krótszym czasie znacznie większych ilości danych niż wówczas, gdyby działanie procesów typu ETL opierało się po prostu na procedurach składowanych.

16 8 Microsoft SQL Server 2005 Integration Services krok po kroku Równoległe buforowania w pamięci potoków danych Zadanie rozdziału warunkowego Transform1 Transform4 Transform2 Transform5 Transform3 Błąd Opcje docelowe Opcje przetwarzania Dane błędu Dane źródłowe Dane końcowe Rysunek 1-1 Potok danych wewnątrz zadania usług SSIS typu przepływ danych Maksymalna wydajność przetwarzania danych przez pakiety usług SSIS jest wynikiem wykorzystywania przez potoki danych techniki buforowania, która pozwala na manipulowanie danymi w pamięci. Dane źródłowe niezależnie od tego, czy są to dane relacyjne, czy dane strukturalne, takie jak np. dane w formacie XML lub dane zapisane w plikach o płaskiej strukturze, takich jak arkusze kalkulacyjne lub pliki tekstowe z wartościami oddzielamymi przecinkami, są przekształcane w podobne do tabel struktury zawierające kolumny i wiersze, które następnie są ładowane wprost do buforów w pamięci bez potrzeby uprzedniego umieszczania tych danych w tabelach tymczasowych. Transformacje istniejące wewnątrz przepływu danych operują na danych zbuforowanych w pamięci, a także dokonują operacji sortowania, łączenia, modyfikowania i rozszerzania danych przed ich przesłaniem do kolejnej transformacji lub do miejsca docelowego. Dzięki eliminacji narzutów związanych z ponownym odczytywaniem i zapisywaniem danych na dysku procesy potrzebne do przenoszenia i manipulowania danymi mogą działać z optymalną prędkością. Procedura obsługi zdarzeń usług SSIS W przeciwieństwie do elementu sterowania przetwarzaniem typu przepływ danych element sterowania przetwarzaniem typu procedura obsługi zdarzeń nie jest zarządzany przez obiekt sterowania przepływem. Składnika sterowania przetwarzaniem usług SSIS typu procedura obsługi zdarzeń należy używać wówczas, gdy pożądane jest sterowanie procesem przetwarzania w odpowiedzi na wystąpienie konkretnych zdarzeń w trakcie wykonywania pakietu. Procedura obsługi zdarzenia jest uruchamiana w odpowiedzi na określone zdarzenie zgłaszane przez sam pakiet lub przez należące do tego pakietu zadanie albo kontener. Zwykle procedury obsługi zdarzeń tworzone są wewnątrz pakietu w celu specjalnego przetwarzania napotykanych anomalii danych i w zależności od stanu zdarzenia mającego miejsce wewnątrz działającego aktualnie pakietu mogą służyć do uruchomiania innych

17 Rozdział 1: Wprowadzenie do usług integracji SQL Server Integration Services 9 programów lub innych pakietów. Możliwe jest np. utworzenie procedury obsługi zdarzeń służącej do wysyłania pocztą elektroniczną alertów powiadamiających o pomyślnym lub niepomyślnym zakończeniu wykonywania zadania lub pakietu albo po prostu informującą o stanie zakończenia jakiegoś procesu. Więcej informacji na temat architektury pakietu usług SSIS oraz jego obiektów i składników sterowania przetwarzaniem znajduje się w części II tej książki. Składniki usług SSIS Dotychczas przedstawiono obiekty usług SSIS oraz ich architekturę sterowania przetwarzaniem. Teraz omówimy składniki usług SSIS, służące do projektowania, testowania, wdrażania, zarządzania, tworzenia harmonogramów i uruchamiania pakietów usług SSIS. Część ze składników usług SSIS znajduje się na serwerze usług SSIS, podczas gdy pozostałe składniki znajdują się na stacji roboczej użytkownika. Na rysunku 1-2 pokazano scenariusz dla przykładowej konfiguracji. Stacja robocza programisty usług SSIS BIDS Opracowywanie Stacja robocza administratora usług SSIS SSMS Zarządzalne środowisko produkcyjne Testowy serwer SQL Server 2005 Działające usługi SSIS Wdrożone, zarządzalne pakiety Produkcyjny serwer SQL Server 2005 Rysunek 1-2 Przykładowy scenariusz konfiguracji składników usług SSIS Program SSIS Development Studio Program Business Intelligence Development Studio (w skrócie BIDS) to składnik działający na stacji roboczej użytkownika i służący do projektowania, tworzenia i testowania pakietów usług SSIS. Program BIDS oferuje całkowicie graficzne środowisko programowania umożliwiające kopiowanie, utrzymywanie i tworzenie nowych pakietów przy użyciu systemu menu oraz techniki przeciągania i upuszczania. Program BIDS stanowi obszerną platformę do tworzenia oprogramowania, która obsługuje współpracę z programami do zarządzania kodem źródłowym i kontrolowania wersji; oferuje narzędzia debugujące jak pułapki, śledzenie wartości zmiennych i przeglądarki danych oraz zawiera kreator SQL Server Import and Export Wizard (Kreator importu i eksportu danych do i z serwera SQL Server), który umożliwia natychmiastowe przystąpienie do tworzenia nowych pakietów.

18 10 Microsoft SQL Server 2005 Integration Services krok po kroku Kreator SQL Server Import and Export Wizard stanowiący część programu BIDS umożliwia szybkie i łatwe generowanie pakietów usług SSIS służących do kopiowania danych z jednej lokalizacji do drugiej. Kreator SQL Server Import and Export Wizard prowadzi użytkownika poprzez serię stron edytora konfiguracji, które umożliwiają wybór źródła danych, wybór miejsca docelowego oraz określenie odwzorowań pomiędzy elementami danych źródłowych i danych docelowych. Kreator ten może być narzędziem pomocnym w tworzeniu pakietu stanowiącego punkt wyjściowy do dalszej obróbki. Program BIDS umożliwia bowiem dalszą rozbudowę pakietu wygenerowanego za pomocą tego kreatora. Sposób korzystania z programu BIDS zostanie omówiony w rozdziale 2 zatytułowanym Tworzenie pierwszego pakietu. Usługi SSIS fazy wykonywania Usługi SSIS Runtime Services, czyli usługi SSIS fazy wykonywania, zarządzają magazynowaniem pakietów w plikach typu.dtsx (format plików systemowych pakietu usług SSIS) lub w bazie danych MSDB, a także zarządzają i monitorują proces wykonywania tych pakietów. Usługi SSIS fazy wykonywania zapisują układ pakietu stosują wobec niego odpowiednie konfiguracje, wykonują pakiety, zarządzają łańcuchami tekstowymi opisującymi połączenia ze źródłami i miejscami docelowymi danych oraz zabezpieczeniami tych połączeń, a także obsługują funkcje rejestrowania dla potrzeb procesów śledzenia i debugowania. Pliki wykonywalne usług SSIS fazy wykonywania zawierają pakiet oraz wszystkie jego kontenery, zadania, zadania niestandardowe i procedury obsługi zdarzeń. Po zaprojektowaniu i utworzeniu pakietów testowych za pomocą programu BIDS działającego na stacji roboczej programisty można przystąpić do wdrażania tych pakietów na serwerze usług SSIS fazy wykonywania i implementować ich uruchamianie zgodnie z określonym harmonogramem lub na żądanie. W niektórych firmach proces wdrażania gotowych pakietów jest często realizowany przez administratora środowiska produkcyjnego lub przez inną grupę upoważnionych pracowników. Kiedy indziej proces wdrażania pakietów może być prowadzony przez tworzącego je programistę. W obydwu sytuacjach proces konfigurowania i wdrażania pakietu można przeprowadzić albo z poziomu środowiska graficznego, albo za pomocą narzędzi działających z poziomu wiersza polecenia. Wdrażanie pakietu usług SSIS Oprogramowanie SQL Server Management Studio (w skrócie SSMS) to składnik działający na stacji roboczej użytkownika i służący do zarządzania pakietami oraz do wdrażania ich w środowisku produkcyjnym. Oprogramowanie SSMS łączy się bezpośrednio z usługami SSIS fazy wykonywania (SSIS Runtime Services) i zapewnia dostęp do narzędzia o nazwie Execute Package (Uruchom pakiet), które służy do importowania i eksportowania pakietów do i z dostępnych trybów magazynowania (bazy danych MSDB lub magazynu pakietów usługi SSIS), a także umożliwia przeglądanie i monitorowanie aktualnie działających pakietów. Istnieją również dwa inne programy narzędziowe działające z poziomu wiersza polecenia, których można używać do zarządzania, wdrażania i uruchamiania pakietów usług SSIS. Do uruchamiania pakietów z poziomu wiersza polecenia służy program Dtexec.exe.

19 Rozdział 1: Wprowadzenie do usług integracji SQL Server Integration Services 11 Stanowiąc alternatywę dla środowiska SSMS, program Dtexec.exe oferuje funkcjonalność zarządzania pakietami z poziomu wiersza polecenia, umożliwiając kopiowanie, przenoszenie i usuwanie pakietów lub sprawdzanie, czy określony pakiet istnieje. Wyczerpujące informacje na temat wszystkich ról tych usług oraz innych procedur wdrażania aplikacji usług SSIS znajdują się w części III tej książki, zatytułowanej Zarządzanie pakietami. Na zakończenie warto wspomnieć o jeszcze jednej, bardziej zaawansowanej funkcjonalności, tj. o obiektowym modelu usług integracji (Integration Services Object Model). Model ten zawiera interfejs programowania (API) umożliwiający dostosowywanie operacji fazy wykonywania i przepływów danych oraz automatyzację procesów związanych z utrzymywaniem i uruchamianiem pakietów poprzez programowe ładowanie, modyfikowanie i uruchamianie nowych lub istniejących pakietów wprost z poziomu użytkowanej aplikacji biznesowej. Migracja od usług DTS serwera SQL Server 2000 Usługi SSIS stanowią kolejną generację usług znanych poprzednio pod nazwą Microsoft Data Transformation Services (DTS Usługi transformacji danych) i stanowiących część poprzednich wersji oprogramowania serwera bazy danych SQL Server. Usługi SSIS zostały zaprojektowane w oparciu o nową, wysokowydajną i zaawansowaną architekturę. Dobrą wiadomością dla wszystkich, którzy mają już kolekcję pakietów usług SQL Server Data Transformation Services (DTS) jest fakt, że wszystkie te pakiety bez żadnych zmian będą nadal działać w środowisku usług SSIS. Ponadto wraz z oprogramowaniem usług SSIS oferowany jest kreator Package Migration Wizard (Kreator migracji pakietów) umożliwiający konwersję pakietów usług SQL Server 2000 DTS na pakiety usług SSIS. Z powodu pewnych istotnych ulepszeń, takich jak np. sterowanie przepływem usług SSIS czy architektura potoków danych, a także z powodu dodania do usług SSIS wielu nowych lub ulepszonych zadań i transformacji, konwersja pakietu usług DTS nie zawsze musi być kompletna i czasami może wymagać jeszcze pewnych ręcznych uzupełnień. Użytkownik może również zechcieć przeprojektować część posiadanych już pakietów usług DTS po to, by skorzystać z lepszej wydajności lub funkcjonalności dodatkowych zadań oferowanych obecnie przez usługi SSIS. Krótkie podsumowanie rozdziału 1 Termin pakiet usług SSIS kontenery Znaczenie Dyskretna, wykonywalna jednostka działania złożona z kolekcji elementów typu sterowanie przepływem oraz z innych obiektów, takich jak źródła danych, transformacje, sekwencje i reguły przetwarzania, procedury obsługi błędów i zdarzeń oraz docelowe miejsca danych. Obiekty pakietu oferujące strukturę dla pakietów oraz specjalne usługi dla jego zadań. Kontenery są używane do obsługi w pakietach powtarzających się elementów sterowania przepływem oraz do grupowania zadań. Kontenery mogą oprócz zadań zawierać również inne kontenery.

20 12 Microsoft SQL Server 2005 Integration Services krok po kroku Termin zadania ograniczenia pierwszeństwa zmienne sterowanie przepływem przepływ danych procedura obsługi zdarzeń potok danych BIDS SSMS Znaczenie Elementy pakietu definiujące działania i procesy obejmujące między innymi takie elementy jak źródła danych, miejsca docelowe, transformacje i inne. Ograniczenia łączące ze sobą elementy wykonywalne, kontenery i zadania należące do obiektu sterowania przepływem pakietu i określające warunki ustalające kolejność uruchamiania elementów wykonywalnych oraz warunki określające, czy w ogóle należy uruchomić dany element. Magazyn dla wartości, które mogą być wykorzystywane w fazie wykonywania przez pakiet usług SSIS oraz jego kontenery, zadania i procedury obsługi zdarzeń. Ze zmiennych mogą również korzystać skrypty należące do zadań typu Script oraz składniki typu Script. Składnik sterowania przetwarzaniem usług SSIS służący do kontrolowania przepływu elementów: kontenerów oferujących strukturę dla pakietów oraz usługi dla zadań; zadań, oferujących określone funkcjonalności wewnątrz pakietu oraz ograniczeń pierwszeństwa, łączących ze sobą kontenery i zadania. Składnik sterowania przetwarzaniem danych przez usługi SSIS definiowany wewnątrz elementu typu sterowanie przepływem pakietu, który ładuje dane ze źródeł danych, przekształca je, kieruje do kolejnych transformacji i zapisuje w miejscu docelowym. Składnik sterowania przetwarzaniem usług SSIS służący do definiowania działań, które muszą zostać wykonane w chwili wystąpienia określonego zdarzenia dla pakietu lub dla dowolnego z jego zadań lub kontenerów. Działający w pamięci wielowątkowy, buforowany proces przekształcania danych, przepływających w trakcie wykonywania pakietu poprzez zadanie usług SSIS typu przepływ danych. SQL Server Business Intelligence Development Studio. Oprogramowanie tworzące środowisko dla projektów usług integracji, w ramach którego można tworzyć pakiety, ich źródła danych oraz widoki źródeł danych. SQL Server Management Studio. Oprogramowanie oferujące usługi pakietu Integration Services służące do zarządzania pakietami i monitorowania działających pakietów.

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Maciej Kiewra mkiewra@qbico.pl. Quality Business Intelligence Consulting http://www.qbico.pl

Maciej Kiewra mkiewra@qbico.pl. Quality Business Intelligence Consulting http://www.qbico.pl Maciej Kiewra mkiewra@qbico.pl Quality Business Intelligence Consulting http://www.qbico.pl Wstęp Integration Services narzędzie do integracji danych Pomyślane do implementacji procesów ETL Extract ekstrakcja

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012 Visual Basic Michael Halvorson Przekład: Joanna Zatorska APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp...................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Proces ETL MS SQL Server Integration Services (SSIS)

Proces ETL MS SQL Server Integration Services (SSIS) Proces ETL MS SQL Server Integration Services (SSIS) 3 kwietnia 2014 Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą się na nie

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS)

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5 Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Instrukcja do laboratorium V: I. Tworzenie raportów II. Migracja

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2016 Krok po kroku

Microsoft Office 2016 Krok po kroku Joan Lambert Curtis Frye Microsoft Office 2016 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik, Krzysztof Kapustka, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wprowadzenie.........................................................ix

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows IBM SPSS Statistics - ssentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for Python w systemach operacyjnych Windows.

Bardziej szczegółowo

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy!

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! System zarządzania bazami danych, czyli jak zorientować się, o co chodzi w Accessie Wpisywanie i wyszukiwanie informacji, czyli jak sensownie korzystać z bazy

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Microsoft Official Academic Course. Linda Silva. Microsoft Word 2010. Egzamin 77-881

Microsoft Official Academic Course. Linda Silva. Microsoft Word 2010. Egzamin 77-881 Microsoft Official Academic Course Linda Silva Microsoft Word 2010 Egzamin 77-881 APN Promise Warszawa 2012 Microsoft Official Academic Course: Microsoft Word 2010 Egzamin 77-881 Original English language

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Excel 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-420 Microsoft Office Specialist: Excel 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji OMNITRACKER Wersja testowa Szybki przewodnik instalacji 1 Krok 1:Rejestracja pobrania (jeżeli nie wykonana dotychczas) Proszę dokonać rejestracji na stronieomninet (www.omnitracker.com) pod Contact. Po

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł V Raportowanie dla potrzeb analizy danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł V Raportowanie dla potrzeb analizy danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł V Raportowanie dla potrzeb analizy danych 1 Wprowadzenie do technologii MS SQL Server 2012 Reporting Services. 2h Podstawowym zadaniem omawianej jednostki lekcyjnej

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2013 Krok po kroku

Microsoft Project 2013 Krok po kroku Carl Chatfield Timothy Johnson Microsoft Project 2013 Krok po kroku Przekład: Witold Sikorski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji.

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji. OFERTA SZKOLENIOWA BAZY DANYCH O firmie: Firma Information & Technology Consulting specjalizuje się w szkoleniach w zakresie systemów bazodanowych Microsoft i Sybase oraz Zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23)

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23) Wprowadzenie (17) Omówione zagadnienia (18) Co trzeba wiedzieć? (18) Co trzeba mieć? (18) Układ książki (18) o Część I. Makra w Excelu - podstawy (19) o Część II. Praca ze skoroszytami (19) o Część III.

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Integration Services

Microsoft SQL Server Integration Services Wee-Hyong Tok Rakesh Parida Matt Masson Xiaoning Ding Kaarthik Sivashanmugam Microsoft SQL Server Integration Services 2012 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa....xiii

Bardziej szczegółowo

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz Orin Thomas Peter Ward bob Taylor Egzamin 70-462 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server Training Kit 2012 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013 Egzamin 70-462: Administrowanie

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan kursu. Lp. Moduły Wyk. Lab. Przekazywane treści

Ramowy plan kursu. Lp. Moduły Wyk. Lab. Przekazywane treści Ramowy plan kursu Lp. Moduły Wyk. Lab. Przekazywane treści 1 3 4 Technologia MS SQL Server 2008 R2. Podstawy relacyjnego modelu i projektowanie baz. Zaawansowane elementy języka SQL. Programowanie w języku

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Szkolenie autoryzowane MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, gdzie uczestnicy zapoznają

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2010

Microsoft Project 2010 Microsoft Official Academic Course Gregg Richie Microsoft Project 2010 APN Promise Warszawa 2012 Microsoft Official Academic Course, Microsoft Project 2010 Original English language edition 2011 by John

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie Pierwsze wdrożenie w firmie Mirosława Żurek, BCC Poznao, maj 2013 Zakres tematyczny wykładu Podstawowe założenia i pojęcia hurtowni danych ; Przykładowe pierwsze wdrożenie w firmie i jego etapy; Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja bazami danych Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI

Bazy danych. Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI Bazy danych Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI Wszechnica Poranna Trzy tematy: 1. Bazy danych - jak je ugryźć? 2. Język SQL podstawy zapytań. 3. Mechanizmy wewnętrzne baz danych czyli co

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Pakiety DTS Pakiety DTS Strona 2 z 7 Pakiety DTS przeznaczone są do wykorzystywania podczas importu danych z modułu Forte Finanse i Księgowość do modułu Forte

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows IBM SPSS Statistics - ssentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for Python w systemach operacyjnych Windows.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Metody tworzenia systemów informatycznych w tym, także rozbudowanych baz danych są komputerowo wspomagane przez narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software

Bardziej szczegółowo

Procesy ETL - wykład V. Struktura. Wprowadzenie. 1. Wprowadzenie. 2. Ekstrakcja 3. Transformacja 4. Ładowanie 5. Studium przypadków.

Procesy ETL - wykład V. Struktura. Wprowadzenie. 1. Wprowadzenie. 2. Ekstrakcja 3. Transformacja 4. Ładowanie 5. Studium przypadków. Procesy ETL - wykład V Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2012 Struktura 1. Wprowadzenie 2. Ekstrakcja 3. Transformacja 4. Ładowanie 5. Studium przypadków Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Kasy Fiskalne Lublin Analityk

Kasy Fiskalne Lublin Analityk Kasy Fiskalne Lublin Analityk http://sklep.soft-tec.lublin.pl/produkt/analityk Producent Cena Cena netto Insert 984.00 PLN 800.00 PLN Analityk to system wspomagania decyzji, który opiera się na najnowszych

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL.

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. Autor: Larry Ullman Poznaj zasady wirtualnego handlu i zarabiaj prawdziwe pieniądze Jak stworzyć doskonałą witrynę sklepu internetowego? Jak

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych)

Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych) Spis treści Wstęp... xi Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych) 1 Program SQL Server Management Studio oraz język Transact SQL... 3 Omówienie programu SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo