Microsoft SQL Server Integration Services

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft SQL Server Integration Services"

Transkrypt

1 Wee-Hyong Tok Rakesh Parida Matt Masson Xiaoning Ding Kaarthik Sivashanmugam Microsoft SQL Server Integration Services 2012 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2012

2 Spis treści Przedmowa....xiii Wprowadzenie.... xv O autorach.... xx Część I: Przegląd 1 Ogólna charakterystyka SSIS....3 Typowe scenariusze wykorzystania SSIS... 4 Konsolidowanie danych z heterogenicznych źródeł... 4 Przenoszenie danych pomiędzy systemami Ładowanie danych do hurtowni Czyszczenie, formatowanie lub standaryzowanie danych Identyfikowanie, przechwytywanie i przetwarzanie zmian danych Koordynowanie konserwowania, przetwarzania lub analizowania danych Ewolucja SSIS Instalowanie SSIS Funkcje SQL Server wymagane dla integrowania danych Wydania SQL Server a funkcje Integration Services Podsumowanie Koncepcja SSIS Przepływ sterowania Zadania Ograniczenia pierwszeństwa Zmienne i wyrażenia Kontenery Menedżery połączeń Pakiety i projekty Parametry Dostawcy dzienników Obsługa zdarzeń Przepływ danych Adaptery źródłowe Adaptery docelowe Transformacje Katalog SSIS iii

3 iv Spis treści Wprowadzenie Katalog Foldery Środowiska Odsyłacze Podsumowanie Wykonywanie aktualizacji do wersji SSIS Co nowego w SSIS 2012? Uwarunkowania i planowanie aktualizacji Zmiany funkcjonalności SSIS Uwarunkowania i narzędzia Wymagania dotyczące aktualizacji Scenariusze aktualizacji Nieobsługiwane scenariusze aktualizacji Weryfikacja aktualizacji Aktualizacja Integration Services Upgrade Advisor Wykonywanie uaktualnienia Rozwiązywanie problemów z aktualizacją i ręczne aktualizowanie pakietów Konwersja na projekty po aktualizacji Podsumowanie Część II: Projektowanie 4 Nowe funkcje narzędzi projektowania SSIS Środowisko projektowania Integration Services Visual Studio Cofanie i powtarzanie zmian Okno Getting Started (Zaczynamy) Przybornik Okno Variables Kontrolka powiększania (Zoom) Automatyczny zapis i przywracanie Ikony statusu Adnotacje Konfiguracja i wdrażanie Zmiany w narzędziu Solution Explorer Zakładka Parameter Konfiguracje Visual Studio Kompilacja projektu Deployment Wizard Project Conversion Wizard

4 Spis treści v Import Project Wizard Nowe zadania i komponenty przepływu danych Change Data Capture Zadanie Expression Transformacja DQS Cleansing Źródła i miejsca docelowe ODBC Przepływ sterowania Uwidacznianie wyrażeń Menedżery połączeń Zadanie Execute SQL Przepływ danych Asystenci połączeń Ulepszone mapowanie kolumn Edytowanie komponentów, które znajdują się w stanie błędu Grupowanie Uproszczone podglądy danych Interfejsy użytkownika transformacji Row Count oraz Pivot Zmiany w źródłach plikowych (Flat File) Skryptowanie Visual Studio Tools for Applications Debugowanie komponentów skryptowych Wsparcie dla.net 4 Framework Wyrażenia Usunięcie limitu liczby znaków Nowe funkcje wyrażeń Podsumowanie Projektowanie zespołowe Ulepszenia wprowadzone w SQL Server Zmiany formatu pakietów Konfiguracje Visual Studio Korzystanie z zarządzania kodem źródłowym w SSIS Łączenie się z Team Foundation Server Dodawanie projektu SSIS do Team Foundation Server Zarządzanie zmianami Zmiany w pliku projektu Visual Studio dla SSIS Najlepsze praktyki Korzystanie z małych, prostych pakietów Jeden pakiet jeden projektant Spójna konwencja nazewnicza Podsumowanie

5 vi Spis treści 6 Tworzenie rozwiązania SSIS Porównanie modeli wdrażania SSIS Model wdrażania pakietów Model wdrażania projektu Budowanie projektu Integration Services Tworzenie projektu SSIS Projektowanie przepływu danych Integration Services Korzystanie z parametrów i kontenera ForEach Korzystanie z zadania Execute Package Kompilowanie i wdrażanie projektu Integration Services Podsumowanie Połączenia SSIS Opcje połączeń we wcześniejszych wersjach SSIS Dostawcy technik połączeniowych OLE DB, ADO.NET oraz ODBC Nowe opcje połączeń w SSIS Wprowadzenie do ODBC Komponenty ODBC w SSIS ODBC Source ODBC Destination Uwarunkowania połączeniowe SSIS Systemy 64-bitowe i SSIS Narzędzia SSIS dla architektury 64-bitowej Łączenie się z innymi źródłami i miejscami docelowymi Połączenia z Microsoft Excel oraz Access Połączenia do baz danych Oracle Tworzenie niestandardowych komponentów Korzystanie z komponentów skryptowych Podsumowanie Korzystanie z Change Data Capture w SSIS CDC w SQL Server Stosowanie CDC w SQL Server Scenariusze wykorzystania CDC w procesach ETL Fazy CDC Komponenty CDC w SSIS Stan CDC Zadanie CDC Control Komponent przepływu danych CDC Source Komponent CDC Splitter CDC dla Oracle

6 Spis treści vii Wprowadzenie Komponenty obsługujące CDC dla Oracle CDC Service Configuration Oracle CDC Designer Baza danych MSXDBCDC Plik wykonywalny Oracle CDC Service (xdbcdcsvc.exe) Obsługa typów plików Komponenty CDC w SSIS Podsumowanie Czyszczenie i profilowanie danych przy użyciu SSIS Zadanie Data Profiling Transformacja Fuzzy Lookup Transformacja Fuzzy Grouping Transformacja Data Quality Services Cleansing Podsumowanie Część III: Konfiguracje, zarządzanie i monitorowanie 10 Konfiguracje w SSIS Podstawy konfiguracji Jak konfiguracje są stosowane Co konfigurować? Konfiguracje w SSIS Parametry Tworzenie parametrów pakietu Tworzenie parametrów projektu Programowe tworzenie parametrów Korzystanie z parametrów Konfigurowanie parametrów w katalogu SSIS Konfigurowanie, weryfikowanie i wykonywanie pakietów i projektów Konfigurowanie wykonania przy użyciu SSMS Konfiguracje w SQL Server Agent, DTexec i T-SQL Środowiska SSIS Kolejność aplikowania parametrów Model wdrażania pakietów i kompatybilność wsteczna Model wdrażania pakietów Najlepsze zalecenia dotyczące konfigurowania SSIS Najlepsze zalecenia dla modelu wdrażania pakietów Najlepsze zalecenia dla modelu wdrażania projektów Podsumowanie

7 viii Spis treści 11 Wykonywanie pakietów SSIS Uruchamianie pakietów SSIS przy użyciu narzędzia DTexec Lokalizacja pakietów Konfigurowanie wykonywania pakietów Zrzuty pamięci Opcje rejestrowania Uruchamianie pakietów z katalogu SSIS Przygotowywanie wykonania Rozpoczynanie wykonywania pakietu SSIS Przeglądanie przebiegu wykonywania Wykonywanie pakietu za pośrednictwem T-SQL Uruchamianie pakietów za pośrednictwem SQL Server Agent Tworzenie kroku zadania SSIS Wykonanie pakietu wdrożonego w katalogu SSIS Uruchamianie pakietów za pośrednictwem PowerShell Programowe tworzenie i wykonywanie pakietów SSIS Podsumowanie Magia T-SQL w SSIS Przegląd procedur składowanych i widoków SSIS Katalog Integration Services Właściwości katalogu SSIS Odpytywanie właściwości katalogu SSIS Ustawianie właściwości katalogu SSIS Projekty i pakiety SSIS Wdrażanie projektu SSIS w katalogu SSIS Uzyskiwanie informacji o projektach wdrożonych w katalogu SSIS Konfigurowanie projektów SSIS Zarządzanie projektami w katalogu SSIS Uruchamianie pakietów wdrożonych w katalogu SSIS Środowiska SSIS Tworzenie środowisk SSIS Tworzenie zmiennych środowiskowych SSIS Konfigurowanie projektów SSIS przy użyciu środowisk Konfigurowanie projektów SSIS przy użyciu wartości odsyłaczy Wykonywanie pakietów z wykorzystaniem środowisk SSIS Zarządzanie środowiskami SSIS i zmiennymi środowiskowymi Podsumowanie Magia PowerShell w SSIS Czym jest PowerShell PowerShell i SQL Server

8 Spis treści ix Zarządzanie SSIS przy użyciu PowerShell Model zarządzania obiektowego SSIS PowerShell i model SSIS Management Object Wykorzystanie T-SQL do zarządzania SSIS z poziomu PowerShell Zalety wykorzystania PowerShell do zarządzania SSIS Podsumowanie Raporty SSIS Wprowadzenie do raportów SSIS Przygotowywanie danych Monitorowanie wykonywania pakietów SSIS Integration Services Dashboard Raport All Executions Raporty All Validations i All Operations Wykorzystanie raportów SSIS do rozwiązywania problemów z wykonaniami pakietów SSIS Korzystanie z raportu Execution Performance do identyfikowania trendów wydajności Podsumowanie Część IV: Pogłębione informacje 15 Motor SSIS Motor przepływu sterowania Przegląd Ładowanie Aplikacja parametrów Weryfikacja Wykonanie Motor przepływu danych Przegląd Sterowanie wykonaniem Backpressure Dostrajanie motoru przepływu danych Podsumowanie Katalog SSIS Pogłębione informacje na temat katalogu SSIS Tworzenie katalogu SSIS Jednostki wdrożenia w katalogu SSIS Co znajdziemy wewnątrz bazy danych SSISDB? Rozruch instancji SQL Server Katalog SSIS i poziomy rejestrowania

9 x Spis treści Cykl życiowy wykonywania pakietu SSIS Zatrzymywanie wykonania pakietu SSIS Korzystanie z dziennika zdarzeń Application systemu Windows Konserwacja katalogu SSIS i zadania SQL Server Agent Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie katalogu SSIS Tworzenie kopii zapasowej SSISDB Przywracanie bazy danych SSISDB Podsumowanie Zabezpieczenia SSIS Ochrona pakietu Kontrola dostępu do pakietu Szyfrowanie pakietów Wrażliwe zmienne i parametry Podpisywanie pakietów Zabezpieczenia katalogu SSIS Przegląd funkcji zabezpieczeń Zarządzanie uprawnieniami Wyzwalacz DDL Wykorzystanie SQL Server Agent Wymagania Tworzenie poświadczeń Tworzenie kont proxy Tworzenie zadania SQL Server Agent Podsumowanie Dzienniki SSIS Konfigurowanie opcji rejestrowania Wybieranie kontenerów Wybieranie zdarzeń Dodawanie dostawców dziennika Dostawcy dziennika Pliki tekstowe SQL Server SQL Server Profiler Dzienniki zdarzeń Windows Pliki XML Rejestrowanie w katalogu SSIS Poziomy rejestrowania Dzienniki zdarzeń Informacje kontekstu zdarzenia Zaawansowane zagadnienia rejestrowania Dostosowywanie pól wpisów dziennika

10 Spis treści xi Rejestrowanie przy korzystaniu z narzędzia DTexec Projektowanie niestandardowego dostawcy dziennika Podsumowanie Automatyzacja SSIS Wprowadzenie do automatyzacji SSIS Programowe generowanie pakietów SSIS Wykonywanie pakietów sterowane metadanymi Dynamiczne generowanie pakietów Obsługa zdarzeń czasu projektowania Przykłady Wykonanie oparte na metadanych Niestandardowy program uruchamiający pakiet Wykorzystanie PowerShell Korzystanie z PowerShell wraz z SQL Server Agent Alternatywne rozwiązania i przykłady Przykłady w witrynie Codeplex Rozwiązania innych firm Podsumowanie Część V: Rozwiązywanie problemów 20 Rozwiązywanie problemów z awariami pakietów SSIS Wprowadzenie do rozwiązywania problemów Przygotowanie danych Nowe funkcje rozwiązywania problemów z wykonywaniem pakietów Trzy kluczowe kroki podczas rozwiązywania problemów z wykonywaniem pakietów SSIS Ścieżka wykonania Znajdowanie początkowego źródła problemu Rozwiązywanie problemów związanych z wykonaniami pakietów podrzędnych. 538 Zdarzenia DiagnosticEx Zadanie Execute Package i ścieżki wykonania Rozwiązywanie problemów z wykonywaniem pakietów za pośrednictwem SQL Server Agent Identyfikowanie wykonań pakietów SSIS realizowanych przez SQL Server Agent Korzystanie z tabel historii SQL Server Agent do identyfikowania kroków zadań SSIS zakończonych niepowodzeniem Podsumowanie Najlepsze rozwiązania dotyczące wydajności SSIS Tworzenie strategii poprawy wydajności

11 xii Spis treści Technika OWAL Mierzenie sprawności przetwarzania SSIS Mierzenie wydajności systemu Mierzenie wydajności zadań przepływu danych Projektowanie z myślą o wydajności Paralelizowanie projektu Korzystanie z technik optymalizacyjnych SQL Server Masowe ładowanie danych Utrzymywanie operacji SSIS w pamięci Optymalizacja pamięci podręcznej wyszukiwania Optymalizowanie infrastruktury SSIS Podsumowanie Rozwiązywanie problemów dotyczących wydajności Profilowanie wydajności Monitorowanie wydajności Przygotowanie danych Poznawanie wydajności pakietu SSIS Czas trwania wykonania pakietu SSIS Czas spędzony w każdym zadaniu wchodzącym w skład pakietu Czasy trwania poszczególnych faz komponentu Data Flow Upływający czas dla faz komponentu Data Flow (czas aktywny kontra czas całkowity) Monitorowanie wydajności wykonywania pakietów SSIS Liczniki wydajności dotyczące wykonania Interaktywna analiza danych wydajności Podsumowanie Rozwiązywanie problemów dotyczących danych Rozwiązywanie problemów w środowisku projektowym Zliczanie wierszy Podgląd danych Dane w wyjściu błędów Pułapki i okna debugowania Rozwiązywanie problemów w środowisku produkcyjnym Dane statystyczne wykonania Rozgałęźniki danych Zrzuty błędów Podsumowanie

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Reporting Services

Microsoft SQL Server Reporting Services Stacia Misner Microsoft SQL Server Reporting Services 2012 Przekład: Natalia Chounlamany, Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Skrócony spis treści Tom 1 Część I Usługi raportowania podstawy 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007 Spis treści TOM 1 Wprowadzenie... xix Wymagania systemowe... xxiv O płycie CD dołączonej do ksiąŝki... xxv Pomoc techniczna... xxv Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint

Bardziej szczegółowo

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz Orin Thomas Peter Ward bob Taylor Egzamin 70-462 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server Training Kit 2012 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013 Egzamin 70-462: Administrowanie

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku

Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku Patrick LeBlanc Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................... xv Część

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje

Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje Jak wykorzystać technologię ASP.NET do tworzenia profesjonalnych witryn internetowych? Jak tworzyć aplikacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27 Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Co nowego w IIS 7.0?... xvii Przegląd ksiąŝki... xviii Konwencje uŝywane w ksiąŝce... xix Pomoc dla Czytelnika... xix Uwagi... xix Przykłady wiersza polecenia...

Bardziej szczegółowo

Programowanie Microsoft SQL Server

Programowanie Microsoft SQL Server Leonard Lobel Andrew Brust Programowanie Microsoft SQL Server 2012 Przekład: Krzysztof Szkudlarek APN Promise, Warszawa 2012 Skrócony spis treści Wprowadzenie.... xv Podziękowania....xxxiii Część I: Podstawy

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

Internet Information Services (IIS) 7.0

Internet Information Services (IIS) 7.0 Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 William R. Stanek Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Internet

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7...

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... Skrócony spis treści Tom 1 Wstęp xxi Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... 37 Część II Wdrażanie 3 Platforma wdrożeniowa.... 87 4

Bardziej szczegółowo

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego SAP Business One Wersja dokumentu: 1.1 2012-10-04 MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Wszystkie kraje Konwencje pisowni Styl czcionki Przykład Słowa lub

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 R2: Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit

Windows Server 2008 R2: Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit Windows Server 2008 R2: Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit Christa Anderson i Kristin L. Griffin przy współpracy Remote Desktop Virtualization Team Przekład: Marek Włodarz APN Promise Warszawa 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa w SQL Server 2008

Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Technologie inteligencji biznesowej Microsoft 3 Integracja z Microsoft Office System 2007 3 Unifikacja metod składowania i dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Universal Database. Co nowego. Wersja 7.2 SC85-0039-01

IBM DB2 Universal Database. Co nowego. Wersja 7.2 SC85-0039-01 IBM DB2 Universal Database Co nowego Wersja 7.2 SC85-0039-01 IBM DB2 Universal Database Co nowego Wersja 7.2 SC85-0039-01 Przed skorzystaniem z tych informacji i opisywanych przez nie produktów należy

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 IBM Business Monitor Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 ii Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Wydajność i skalowalność SQL Server 2008

Wydajność i skalowalność SQL Server 2008 Wydajność i skalowalność SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Optymalizacja wydajności SQL Server 2008 3 Wydajność relacyjnych baz danych 3 Mierzalna, rzeczywista wydajność 3 Wysokowydajny silnik

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo