Przygotowanie i opracowanie materiału badawczego: Ewa Paszkowska. Czarna Górna: grudzień 2014r. Strona 1 z 14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie i opracowanie materiału badawczego: Ewa Paszkowska. Czarna Górna: grudzień 2014r. Strona 1 z 14"

Transkrypt

1 EWALUACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W CZARNEJ GÓRNEJ Przygotowanie i opracowanie materiału badawczego: Irena Brzuzan Jełowicka Ewa Paszkowska Czarna Górna: grudzień 2014r Strona 1 z 14

2 PRZEDMIOT EWALUACJI: Ocena działań szkoły w zakresie organizacji, wspomagania rozwoju uczniów poprzez właściwą organizację pracy biblioteki szkolnej. CELE EWALUACJI: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Biblioteka tworzy centrum informacji oraz centrum dydaktyczne szkoły, w którym prowadzone są zajęcia w oparciu o zgromadzone zbiory książkowe i technologię informacyjną. KRYTERIA EWALUACJI: Biblioteka to centrum różnych źródeł informacji oraz centrum dydaktyczne szkoły. Biblioteka szkolna stwarza uczniom dostęp do informacji, wdraża do samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspiruje do kreatywnego czytania. Biblioteka szkolna organizuje różne formy zajęć prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza, których celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych i ogólnorozwojowych. Biblioteka stanowi centrum dydaktyczne, udostępnia potrzebny księgozbiór, komputery, a także organizuje indywidualną pracę uczniów. METODA BADAWCZA: Ankieta dla: Nauczycieli, Uczniów i Rodziców Badaniu ankietowemu poddano następujące grupy respondentów: 85 uczniów Szkoły Podstawowej i 39 uczniów Gimnazjum, w sumie nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 22 rodziców ( 16 Szkoły Podstawowej i 6 Gimnazjum). Poniżej prezentuję uzyskane wyniki na podstawie otrzymanego materiału badawczego. Strona 2 z 14

3 ANALIZA ANKIET DLA RO DZICÓW Przedmiotem ewaluacji była ocena pracy biblioteki szkolnej. Liczba ankiet rozdanych Rodzicom to 50 sztuk, powróciło wypełnionych 22 sztuki co stanowi 4 wszystkich ankiet. 1. Czy w bibliotece sporządzono wykaz literatury z zakresu wychowania i opieki nad dziećmi? Odpowiedzi Liczba Procent TAK 2 9% NIE NIE WIEM % 2. Czy w bibliotece udostępniane są zbiory dla Rodziców? Odpowiedzi Liczba Procent TAK 5 23 % NIE 3 13 % NIE WIEM % 3. Czy w bibliotece umożliwione jest korzystanie z komputerów i Internetu? Odpowiedzi Liczba Procent TAK 18 8 NIE NIE WIEM 4 18 % 4. Czy biblioteka współpracuje z Rodzicami w realizacji programów wychowawczego i profilaktycznego? Odpowiedzi Liczba Procent TAK 5 2 NIE 4 18 % NIE WIEM % Brak odp. 1 5 % 5. Czy zajęcia biblioteczne przygotowują Pani /Pana dziecko do świadomego wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania i wykorzystywania informacji? Odpowiedzi Liczba Procent TAK 14 6 NIE 1 5 % NIE WIEM 5 2 Brak odp. 2 9% Strona 3 z 14

4 6. Czy nauczyciel bibliotekarz przygotował Pani/ Pana dziecko do samokształcenia i edukacji ustawicznej? 7. Biblioteka szkolna jest: Strona 4 z 14 Odpowiedzi Liczba Procent TAK 7 3 NIE 3 13 % NIE WIEM % Brak odp. 2 9% Odpowiedzi Liczba Procent Skromna 9 41 % Obszerna i ciągle się 9 41% Rozrasta Jest multimedialna 4 18 Wniosek: Zdaniem Rodziców biblioteka jest skromna (41 %), tyle samo uważa, że jest obszerna i ciągle się rozrasta. Tylko 18 % uważa,że jest multimedialna. 8. Proszę podać przykłady działań biblioteki szkolnej zachęcające dzieci do czytania? Na to pytanie odpowiedziało7 (16) Rodziców, zaś 28 % (6) nie udzieliło odpowiedzi. Według Rodziców działania, podejmowane przez bibliotekę szkolną,zachęcające dzieci do czytania to: Kółko czytelnicze (18 %) Konkursy czytelnicze (9 %) Konkursy literackie (5 %) Kiermasze książki (5 %) Gazetki tematyczne (5 %) Czytanie lektur (5 %) Wypożyczanie książek i chodzenie na kółka (5 %) Brak działań (5 %) 9. Które z działań biblioteki szkolnej uważacie państwo za najbardziej przydatne w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zdolności uczniów? Na to pytanie odpowiedzieli wszyscy Rodzice, mogli wskazać kilka odpowiedzi. kółko czytelnicze 77 % (17) konkursy czytelnicze 55 % (12) konkursy recytatorskie 45 % (10 ) konkursy wiedzy 41 % ( 9 ) kiermasze książki 41 % ( 9) konkursy literackie 36 % (8 ) konkursy plastyczne 28 % (6 ) prelekcje i prezentacje 23 % (5 ) wystawy książek 18 % (4 ) gazetki tematyczne 13 % ( 3 )

5 ANALIZA ANKIET DLA UC ZNIÓW Przedmiotem ewaluacji była ocena pracy biblioteki szkolnej. Liczba ankiet rozdanych Uczniom to 150 sztuk, powróciło wypełnionych 124 sztuki co stanowi 83 % wszystkich ankiet. Ankiety to 39 sztuk (31 %) Ankiety z klas IV VI to 51 sztuk (4) Ankiety z klas II III to 34 sztuki (27 %) 1. Jak często korzystasz z biblioteki? Odpowiedzi ucz. II III IV VI Kilka razy w tygodniu 1 16 % 5 % Raz w tygodniu 35 % 8 % 10 % Kilka razy w miesiącu 15 % 28 % 13 % Raz w miesiącu 3 % 28 % 23 % Raz na kilka miesięcy % Rzadziej 21 % 18 % 18 % Brak odp. 3 % Wniosek: Uczniowie najmłodszej grupy wiekowej, najczęściej odwiedzają bibliotekę szkolną raz w tygodniu (35 %), kilka razy w tygodniu (1), kilka razy w miesiącu (15%). jednak rzadziej niż raz na kilka miesięcy przychodzi do biblioteki aż 21 % ucz. Ucz. klas IV VI deklarują, że chodzą do biblioteki kilka razy w miesiącu (28 %) i tyle samo ucz. twierdzi iż jest raz na miesiąc w bibliotece. W tej grupie jest też największy procent ucz. bywających w bibliotece kilka razy w tygodniu (16 %). 18 % uczniów klas IV VI i odwiedza bibliotekę rzadziej niż raz na klika miesięcy. Raz na kilka miesięcy 31 % ucz. pojawia się w bibliotece, zaś raz w miesiącu bywa w niej 23 % ucz. 2. Czy potrafisz odnaleźć potrzebną Ci książkę? Klasy TAK NIE II III sp % IV VI 90 % 10 % I III Gim % Na to pytanie twierdząco odpowiedziała zdecydowana większość wszystkich badanych ucz. Strona 5 z 14

6 3. Jak często korzystasz w bibliotece z Internetu przed i po lekcjach? Odpowiedzi ucz. II III IV VI Kilka razy w tygodniu Raz w tygodniu 3 % 6 % Kilka razy w miesiącu 3 % Raz w miesiącu 2% Raz na kilka miesięcy 8 % Rzadziej 6 % 6 % Nie korzystam 88 % 8 78 % Brak odp. Nie można 2% (ucz. gim.) Wniosek : Uczniowie nie korzystają z Internetu w bibliotece szkolnej. Najczęściej sporadycznie pojawiają się uczniowie klas IV VI i poszukując w ten sposób informacji. 4. Jakie książki najczęściej wypożyczasz? (Kilka odpowiedzi) Na pytania 4,5,6 zdecydowana większość ucz. wskazywała 1 2 odpowiedzi (ok.80 %), natomiast pozostali udzielali 3 i więcej odpowiedzi. Odpowiedzi ucz. II III IV VI Przygodowe 41 % 47 % 31 % Obyczajowe 1 5 % Podróżnicze 3 8 % 8 % Historyczne 27 % 10 % 8 % Kryminały 6 % 10 % 8 % Fantastyka 15 % 16 % 15 % Powieści grozy 6 % 8 % Z określonych dziedzin 6 % 8 % wiedzy Lektury 71 % 73 % 85 % Brak odp. 6 % Wniosek: Najwięcej książek wypożyczają ucz. klas najmłodszych (II III) i jest to zróżnicowana literatura. Najmniej wypożyczają ucz., chociaż jak wynika z badań ankietowych lubią wypożyczać książki przygodowe i fantastyczne, te zresztą cieszą się popularnością we wszystkich grupach wiekowych takim samym zainteresowaniem (15 16 %). Niezaprzeczalnie najczęściej wypożyczanymi książkami są lektury szkolne (71 % kl. II III, 73 % kl. IV VI i 85 % kl. Gim.) Jak wynika z badań tylko lektury wypożycza (czyta) 85 % gimnazjalistów i 63% ucz. kl. IV VI. Nie wypożycza lektur 2 ucz. kl. II III i 1 ucz. kl. IV VI. Strona 6 z 14

7 5. Jakie książki chętnie czytasz? Odpowiedzi ucz. II III IV VI Przygodowe 4 53 % 41 % Obyczajowe 18 % 5 % Podróżnicze 2 8 % 15 % Historyczne 2 6 % 18 % Kryminały 1 16 % 21 % Fantastyka 2 20 % 33 % Powieści grozy 15 % Z określonych dziedzin 3 % 10 % wiedzy Różne 53 % 39 % 47 % Brak odp. Wniosek: Dzieci i młodzież najchętniej czytają różne książki, nie wskazując ich rodzaju 53 % ucz. kl. II III, 47 % ucz. kl. Gim. i 4 ucz. kl. IV VI. Warto odnotować, że spośród 4 gimnazjalistów, 27 % ucz. wskazało tylko tą odpowiedź. Powodzeniem wśród dzieci i młodzieży cieszą się książki przygodowe (53 % ucz. kl. II III, 4 ucz. kl. IV VI i 41 % ucz. Gimnazjum. Na drugim miejscu plasuje się fantastyka 33 % ucz. Gim., 2 ucz. kl. II III i 20 % ucz. kl. IV VI. Na trzecim miejscu znalazły się książki podróżnicze 2 ucz. kl. II III, 15 % ucz. Gim. i 8 % ucz. kl. IV VI. Z niewielką różnicą na kolejnym miejscu są kryminały taką odp. wskazało 21 % ucz. Gim., 16 % ucz. kl. IV VI i 1 ucz. kl. II III 6. Z jakich źródeł informacji korzystasz najczęściej: Odpowiedzi ucz. II III IV VI Książki 59 % 41 % 36 % Czasopisma i gazety 8 % 13 % Informatory, poradniki, 6 % 8 % przewodniki Internet 38 % 65 % 79 % inne Brak odp. 90 % komputer 3 % Encyklopedie i słowniki 2 10 % Leksykon Rodziców, pani, szkoły 3 % Z mózgu Wniosek: Uczniowie jako źródło informacji, z którego korzystają najczęściej wskazują książki (podręczniki), lecz się to zmienia w miarę dorastania, na co wskazują wyniki: Strona 7 z 14

8 59 % ucz. kl. II III, 41 % ucz. kl. IV VI i 36 % ucz. Gim. Wszechobecnym źródłem informacji dla uczniów jest Internet, z którego najczęściej korzystają ucz. (79%) następnie ucz. kl. IV VI (65 %) i 38 % ucz. kl. II III. Niektórzy uczniowie korzystają tylko z czasopism, gazet, informatorów, przewodników i poradników. Aż 90 % uczniów nie podaje innego źródła informacji poza wskazanymi w ankiecie, a encyklopedię i słownik jako źródło informacji wskazało 8 uczniów klas II III., 4 ucz. i dwóch ucz. kl. IV VI (leksykon ) Skoro tak wielu uczniów samodzielnie nie jest wstanie wskazać innego źródła informacji niż wymienione w ankiecie, to należy z dużym prawdopodobieństwem przyjąć iż nie korzystają oni z niczego innego niż Internet i książki (podręczniki szkolne). 7. Biblioteka szkolna jest: Odpowiedzi ucz. II III IV VI Skromna 65 % 51 % 67 % Obszerna i ciągle się rozrasta 6 % 39 % 23 % Jest multimedialna 2 5 % Brak odp. 15 % 6 % Wszystkie odpowiedzi zaznaczyło 5 uczniów (15 %) z klas II III. Wniosek: Uczniowie zdecydowanie twierdzą, że biblioteka szkolna jest skromna 60 % (wszystkich odp.), 25 % uważa, że obszerna i ciągle się rozrasta, natomiast 9 % jest zdania, że multimedialna. 8. W jakich organizowanych przez bibliotekę działaniach bierzesz udział najchętniej? Odpowiedzi ucz. II III Strona 8 z 14 IV VI Kółku czytelniczym 50 % 10 % 5 % Kiermaszach książki 1 10 % Prelekcjach i prezentacjach 6 % 10 % Wystawach książek 3 % 5 % Konkursach literackich 3 % 23 % Konkursach plastycznych 35 % 30 % 21 % Konkursach czytelniczych 9 % 8 % 10 % Konkursach recytatorskich 85 % 1 31 % konkursy wiedzy 9 % 18 % W żadnych 6 % 41 % 36 % Wniosek: Uczniowie klas II III najchętniej biorą udział w: konkursach recytatorskich (85 %), kółku czytelniczym (50 %) i konkursach plastycznych. Najrzadziej biorą udział konkursach literackich i wystawach książek. Uczniowie klas IV VI najchętniej biorą udział w: konkursach plastycznych (30 %), konkursach recytatorskich i kiermaszach książki (po 1)

9 Uczniowie najchętniej biorą udział w: konkursach recytatorskich (31 %), konkursach literackich (23%) i konkursach plastycznych (21 %). Deklarują również udział w konkursach wiedzy (18%), konkursach czytelniczych, prelekcjach i prezentacjach jak i wystawach książek (po 10 %). Jednak nie zmienia to faktu, że wielu uczniów klas (36 %) i klas IV VI (41%) nie bierze udziału w żadnych działaniach biblioteki szkolnej. 9. Co w bibliotece podoba się Tobie najbardziej? Odpowiedzi na to pytanie nie udzieliło uczniów (3). Cytowane odpowiedzi dzieci są zamieszczone w oryginalnej wersji. Odpowiedzi ucz. Ciekawe książki Lektury, książki przyrodnicze Zajęcia z panią, lekcje Kółko czytelnicze, Nic, Że można tu czytać książki, Że można tu czytać czasopisma i gazety, Że są tam nowe książki, Lubię czytać, Pani, estetyka, II III 59 % % 6 % 3 % 3 % 3% 3 % 3 % IV VI 58 % 10 % % odp. klas 26% 23 % Miła obsługa, pani, Że szybko mogę znaleźć potrzebną książkę, Wszystko, Zawsze jest wszystko poukładane, Wszystko jest na swoim miejscu, nowe książki, regały z książkami, książki przyrodnicze, słowniki, jest dużo i uczy, Dużo źródeł z,których można korzystać, Przestrzeń, Klimat i temperatura, Możliwość spędzania czasu w cichym i spokojnym miejscu, cisza, różnorodność książek, ciekawe konkursy, mogę zawsze znaleźć coś dla siebie i nie muszę kupować książek, ład i ustawienie książek, duży wybór, obsługa, ustrój 16 % 6 % po 8 % 10 % po (1) Wniosek: Najbardziej niezadowoloną grupą z działalności biblioteki są gimnazjaliści (23 %). Uczniowie i młodzież dostrzegają możliwość spędzenia ciekawie wolnego czasu w bibliotece i zauważają działania zmierzające do zwiększenia oferty czytelniczej (nowe książki) i zajęcia zachęcające ich do rozwijania zainteresowań. Doceniają ład i porządek Strona 9 z 14

10 10. Co można zmienić w bibliotece? Odpowiedzi na to pytanie nie udzieliło 10 % uczniów (12) ). Cytowane odpowiedzi dzieci są zamieszczone w oryginalnej wersji. Odpowiedzi ucz. Nic Dodać nowe książki dla dzieci, młodzieżowe (gim.). Zakupić książki młodzieżowe i podróżnicze od 18 lat. Wymienić komputery na nowe, dodać więcej. Kolor ścian. Wymienić książki na nowe. Wymienić ławki i krzesła. Podłogę i ogrzewanie. Wszystko. Półki, regały, dodać kilka regałów na ciekawsze książki. Skromność. Podarte książki. Więcej książek, kryminałów mało jest ciekawych. Nie wiem. II III % 9 % 3 % 6 % 6 % IV VI 27 % 8 % 8 % 10 % 8 % % odp. klas 31 % 5 % 17 % 8 % 8 % Wymienić tablicę na multimedialną. Nie podoba mi się. Jest perfekcyjna. Bibliotekarka spóźnia się i nie otwiera biblioteki. Można ją powiększyć, więcej miejsca. Nic, dla mnie jest znakomita. Dodać ciekawe filmy, zakupić książki sportowe, wystrój, żeby była weselsza, korzystanie z komputerów. 2% po Wniosek: Najbardziej zadowoleni z działalności biblioteki szkolnej są najmłodsi ( 44%), i niewielka grupa ucz. kl. IV VI (27%). Dzieci i młodzież mają też pewne swoje oczekiwania względem biblioteki szkolnej. Najczęściej pojawiającymi się propozycjami są zakupy dotyczące nowej literatury dla dzieci i młodzieży(książki o tematyce głównie młodzieżowej, podróżniczej, kryminalnej, sportowej ) i ciekawych filmów. Strona 10 z 14

11 ANALIZA ANKIET DLA NA UCZYCIELI Badaniu ankietowemu poddanych zostało 20 nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 50 % badanych nauczycieli uważa, że biblioteka jest obszerna, 55%, że jest multimedialna. Jednocześnie tylko 5% nauczycieli stwierdza, że w bibliotece znajduje się wystarczająca ilość literatury i multimediów. Zdecydowana większość ankietowanych stwierdza, że w bibliotece szkolnej powinno znaleźć się więcej pozycji, np: materiałów do zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno kompensacyjnych na różnych poziomach, lektur szkolnych, legend, baśni, książek przygodowych i przyrodniczych, atlasów, albumów, przewodników, czasopism dla nauczycieli i młodzieży, czasopism o charakterze sportowym, czasopism promujących zdrowy styl życia oraz innychspecjalistycznych, płyt DVD z filmami na podstawie lektur, Starego i Nowego Testamentu, płyty DVD z zakresu genetyki, anatomii i fizjologii człowieka, multimedialne programy edukacyjne (nowe wydania), nowe wydania literatury metodycznej. Większość nauczycieli stwierdza, że biblioteka udostępnia księgozbiory dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców (95%) oraz daje możliwość skorzystania z komputera i Internetu (85%). Nauczyciele stwierdzają, że biblioteka szkolna podejmuje działania, których celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz wdrażanie do aktywnego zdobywanie wiedzy. Są to: zajęcia kółka czytelniczego, liczne konkursy, m.in. na najlepszego czytelnika, lekcje biblioteczne. Nauczyciele wymieniają również gazetki tematyczne, kiermasz książki, ciekawą stronę internetową. Z przeprowadzonego badania wynika, że 85% nauczycieli zauważa działania biblioteki w kierunku wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. Nauczyciel najczęściej wskazują na następujące działania: kółko czytelnicze, konkursy, wystawy, lekcje biblioteczne, możliwość odrobienia pracy domowej w bibliotece, możliwość korzystania z księgozbioru i multimediów. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYNIKÓW ANKIETY 1. Czy w bibliotece sporządzono wykaz z zakresu wychowania i opieki nad dzieckiem? TAK NIE NIE WIEM BRAK ODPOWIEDZI Liczba osób % Czy w bibliotece udostępnione są zbiory dla nauczycieli, uczniów i rodziców? TAK NIE NIE WIEM Liczba osób % Strona 11 z 14

12 3. Czy w bibliotece umożliwione jest korzystanie z komputerów i Internetu? TAK NIE NIE WIEM BRAK ODPOWIEDZI Liczba osób % Czy działania biblioteki wspomagają działania szkoły w kierunku wyrównywania szans edukacyjnych uczniów? Strona 12 z 14 TAK NIE NIE WIEM Liczba osób % Biblioteka szkolna jest: SKROMNA OBSZERNA MULTIMEDIALNA BRAK ODPOWIEDZI Liczba osób % Proszę podać przykłady działań biblioteki szkolnej zachęcające dzieci do czytania i aktywnego zdobywania wiedzy. Lp. Działania biblioteki Liczba osób % 1. Konkursy Kółko czytelnicze Lekcje biblioteczne Kiermasz książki Gazetki tematyczne Wystawy książek Ciekawa strona internetowa Nowoczesna literatura Szeroki wybór czasopism i książek Które z działań biblioteki szkolnej uważacie Państwo za najbardziej przydatne w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zdolności uczniów? Lp. Działania biblioteki Liczba osób % 1. Kółko czytelnicze Konkursy czytelnicze Konkursy recytatorskie Konkursy literackie Kiermasze książki Konkursy plastyczne Lekcje biblioteczne Gazetki tematyczne Konkursy wiedzy Wystawy książek Prelekcje i prezentacje 3 15

13 8. Jak często korzystacie Państwo z biblioteki? Kilka razy w tygodniu 1 raz w tygodniu Kilka razy w miesiącu 1 raz na miesiąc 1 raz na kilka miesięcy W razie potrzeb Rzadziej Liczba osób % Z jakich źródeł informacji korzystacie Państwo najczęściej? Lp. Źródła informacji. Liczba osób % 1. Literatura pedagogiczna i metodyczna Płyty CD, DVD i inne nośniki elektroniczne Czasopisma i gazety Książki Informatory, poradniki, przewodniki Internet Mapy i atlasy Czy Państwa zdaniem biblioteka szkolna jest wystarczająco wyposażona w książki, czasopisma, filmy, literaturę metodyczną i pedagogiczną? TAK NIE NIE WIEM BRAK ODPOWIEDZI Liczba osób % Strona 13 z 14

14 WNIOSKI EWALUACJI BIB LIOTEKI SZKOLNEJ Zdaniem ankietowanych Rodziców (82%) i Nauczycieli (85 %) biblioteka szkolna stwarza uczniom dostęp do informacji, wdraża do samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspiruje do kreatywnego czytania. Jednak sami uczniowie, deklarują, iż niewielu z nich podejmuje działania zmierzające do samodzielnego poszukiwania informacji. Według 85 % Nauczycieli działania biblioteki wspierają działania szkoły w kierunku wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. 6 Rodziców uważa, że zajęcia biblioteczne przygotowują ich dzieci do świadomego wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania i wykorzystywania informacji. 3 Rodziców stwierdza, że nauczyciel bibliotekarz przygotowuje ich dzieci do samokształcenia i edukacji ustawicznej, ale też 45 % z nich tego nie wie. Sami uczniowie zdecydowanie uważają,że potrafią odnaleźć w bibliotece potrzebną książkę (8 90 %) Biblioteka szkolna organizuje różne formy zajęć prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza, których celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych i ogólnorozwojowych. Dostrzegają to Nauczyciele (pyt. 6 w ankiecie), Rodzice (pyt. 8,9 w ankiecie) i Uczniowie (pyt. 8 w ankiecie), wskazując konkretne działania. Sami jednak uczniowie, głównie klas i klas IV VI nie są zainteresowani żadnymi działaniami i nie biorą w nich udziału. Rodzice zauważają, że dzieci mają możliwość, skorzystania z komputera i Internetu w bibliotece szkolnej 8 (18) ale 83 % wszystkich uczniów tego nie robi. Zdaniem rodziców biblioteka szkolna podejmuje szereg działań zachęcających uczniów do czytania i potrafią wskazać te działania. Poinformować Rodziców o działalności biblioteki szkolnej i istnieniu strony internetowej, na której znajduje się dział dla Rodziców. Starać się dotrzeć do szerszego grona Rodziców. Kontynuować zajęcia i prowadzić konkursy, które cieszą się największym powodzeniem. Zarówno u dzieci jak i u rodziców na I miejscu jest kółko czytelnicze i konkursy czytelnicze. Regularnie i systematycznie wymieniać przestarzały księgozbiór i uzupełniać literaturę dla dzieci i młodzieży (książki o tematyce głównie młodzieżowej, podróżniczej, kryminalnej, sportowej ), wzbogacić filmotekę o ekranizacje lektur, bajek i filmów dla młodzieży na nowych nośnikach (DVD)., filmów na bazie Starego i Nowego Testamentu, płyty DVD z zakresu genetyki, anatomii i fizjologii człowieka, multimedialne programy edukacyjne (nowe wydania), Zakupić materiały do zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno kompensacyjnych na różnych poziomach, nowe wydania literatury metodycznej. Uzupełnić zestaw lektur szkolnych, atlasów, albumów, przewodników. czasopism dla nauczycieli i młodzieży, czasopism o charakterze sportowym, czasopism promujących zdrowy styl życia oraz innychspecjalistycznych, Starać się dotrzeć do uczniów nie zainteresowanych działaniami biblioteki szkolnej. Strona 14 z 14

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ RAPORT EWALUACYJNY FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Siedlin, październik 2016r. EWALUACJA WEWNĘTRZNA / 1 PRZEDMIOT EWALUACJI Obszary ewaluacji: biblioteka szkolna posiada warunki do pełnienia funkcji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY BADAJĄCEJ JAKOŚĆ PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ANALIZA ANKIETY BADAJĄCEJ JAKOŚĆ PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ANALIZA ANKIETY BADAJĄCEJ JAKOŚĆ PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW Ankietę przeprowadzono we wrześniu 2011 roku wśród uczniów Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. W ankiecie wzięło

Bardziej szczegółowo

Omówienie i podsumowanie wyników ankiety

Omówienie i podsumowanie wyników ankiety Omówienie i podsumowanie wyników ankiety W maju 27 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Markowej przeprowadziłam w klasach III VI ankietę dotyczącą księgozbioru biblioteki oraz zainteresowań czytelniczych

Bardziej szczegółowo

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION ANALIZA ANKIETY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (12 20 LAT) W roku szkolnym 2009/2010 badaniom ankietowym zostało poddanych 22 uczniów klasy VII B w wieku 12 lat (13

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016.

Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016. Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016. PRZEDMIOT EWALUACJI : Biblioteka uczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły. CELE EWALUACJI: -podniesienie jakości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych

PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych Koordynator - Alina Rodak TREŚCI KSZTAŁCENIA CELE EDUKACYJNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, szkolny 2016/2017 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe: Biblioteka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY BADAJĄCEJ JAKOŚĆ PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ANALIZA ANKIETY BADAJĄCEJ JAKOŚĆ PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ANALIZA ANKIETY BADAJĄCEJ JAKOŚĆ PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD NAUCZYCIELI Ankietę przeprowadzono we wrześniu 2011 roku wśród 39 nauczycieli ZSZ Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach, wśród 19

Bardziej szczegółowo

Czy czytelnictwo jest upowszechniane wśród uczniów oddziałów 2-6 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151.

Czy czytelnictwo jest upowszechniane wśród uczniów oddziałów 2-6 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151. Podstawy prawne. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 1270) RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2015/2016 Czy czytelnictwo jest upowszechniane

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017 I. PRACA PEDAGOGICZNA NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2016-2012 1. ROZPOZNAWANIE I KIEROWANIE ZAINTERESOWANIAMI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2016/2017

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2016/2017 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Zakres i cel ewaluacji. 1. Zakres diagnozowania: Obszar: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży,

Bardziej szczegółowo

Organizacja mierzenia jakości pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół w Trzcianie

Organizacja mierzenia jakości pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół w Trzcianie Organizacja mierzenia jakości pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół w Trzcianie Wymaganie: Uczniowie są aktywni I. Wybrany obszar pracy szkoły. W roku szkolnym 2015/2016 po konsultacjach

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach CELE OGÓLNE : realizacja kierunku polityki oświatowej na bieżący rok szkolny,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017 Zespół Szkół w Klęczanach Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach 38 333 Zagórzany, Klęczany 2 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE r. szk.2015/2016 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr 2 /2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 Wymaganie 1.18: W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. Charakterystyka wymagania: W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 I. PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki; Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; Opracowywanie zbiorów; Komputeryzacja

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Standardy pracy biblioteki szkolnej Standardy pracy biblioteki szkolnej Opracował zespół nauczycieli bibliotekarzy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI W skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu wchodzą: a) Biblioteka Gimnazjum nr 15 b) Biblioteka Technikum nr 8 I. Główne zadania biblioteki szkolnej:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej. 1. Cel ewaluacji Zebranie informacji dotyczących rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety

Analiza wyników ankiety Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze W pierwszej połowie listopada 2015 roku wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy pracy Osoba odpowiedzialna

Zadania Formy pracy Osoba odpowiedzialna Plan pracy Biblioteki Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach na rok szkolny 2013/2014 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Koła Przyjaciół Biblioteki

Plan pracy Koła Przyjaciół Biblioteki Plan pracy Koła Przyjaciół Biblioteki Pergaminki rok szkolny 2016/2017 Opracowała Magdalena Olszewska 1.Wstęp Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza jest ważną częścią pracy biblioteki. Dobry kontakt

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI. BIBLIOTEKA SZKOLNA Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI. BIBLIOTEKA SZKOLNA Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI BIBLIOTEKA SZKOLNA Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu BIBLIOTEKA SZKOLNA Bez porządnej biblioteki w porządnej szkole uczyć się porządnie nie da. Jadwiga Andrzejewska

Bardziej szczegółowo

Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę. i poszerzać swoje

Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę. i poszerzać swoje Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę i poszerzać swoje horyzonty poprzez czytelnictwo Autor projektu Arkadiusz Kołosiński kierownik świetlicy Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 4 im Polskich Noblistów w Starachowicach ul. Jana Pawła II 18. Raport 2016

Gimnazjum nr 4 im Polskich Noblistów w Starachowicach ul. Jana Pawła II 18. Raport 2016 Gimnazjum nr 4 im Polskich Noblistów w Starachowicach ul. Jana Pawła II 18. Raport 2016 - opis działań i efektów realizowanych w ramach ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016. Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!?

Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!? PREZENTACJA NA C Zajęcia edukacyjne w bibliotece Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!? Anna Urbaniak absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego i Studiów Podyplomowych Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie. ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności

PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie. ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności kulturalno oświatowej i wychowawczej. Biblioteka Szkolna w Jurkowie służy społeczności

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016 EWALUACJA WEWNETRZNA załącznik 3 do planu nadzoru pedagogicznego SP14 Zagadnienia do ewaluacji wewnętrznej: ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016 1. Czytelnictwo uczniów, działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2016/17.

Regulamin pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2016/17. Regulamin pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2016/17. I. Zadania biblioteki szkolnej 1. Postanowienia ogólne 2. Zadania biblioteki 3. Użytkownicy biblioteki II. Organizacja biblioteki 1. Lokal 2.

Bardziej szczegółowo

I. PRACA PEDAGOGICZNA

I. PRACA PEDAGOGICZNA Urszula Sipa PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017 Zadania Sposoby realizacji Realizujący Termin Uwagi I. PRACA PEDAGOGICZNA Rozwijanie czytelnictwa uczniów 1. Objęcie uczniów 100%

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. Nr 109, poz. 642)

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. Nr 109, poz. 642) REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. Nr 109, poz. 642) Książka jest najlepszym przyjacielem każdego z nas, toteż należy ją szanować

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych.

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. 1.1.Organizacja, udostępnienia zbiorów, gromadzenie, opracowywanie, selekcja,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania potrzeb czytelników biblioteki pedagogicznej CEN

Raport z badania potrzeb czytelników biblioteki pedagogicznej CEN Załącznik 11d Raport z badania potrzeb czytelników biblioteki pedagogicznej CEN W roku 2005 przeprowadzana była diagnoza potrzeb czytelników użytkowników wypożyczalni, czytelni oraz zbiorów specjalnych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Hrubieszowie w roku szkolnym 2015/2016 Hrubieszów Czerwiec 2016 r. 1 Wstęp. Zgod z opracowanym Planem Nadzoru Pedagogicznego dyrektora

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Ilona Paciorek Renata Frach Joanna Mądrzyk Cele: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich rok szkolny 2016/2017

Ewaluacja pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich rok szkolny 2016/2017 Ewaluacja pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich rok szkolny 2016/2017 Analiza ankiet przeprowadzonych wśród 103 ZS w Pietrowicach Wielkich. Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KALISZU ZA ROK SZKOLNY 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KALISZU ZA ROK SZKOLNY 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KALISZU ZA ROK SZKOLNY 2015/2016 Dotyczy wymagania - czytelnictwo uczniów, działania szkoły w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów zajęć bibliotecznych w CDN PBP Filia w Turku w roku szkolnym 2016/2017. Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3

Wykaz tematów zajęć bibliotecznych w CDN PBP Filia w Turku w roku szkolnym 2016/2017. Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 Wykaz tematów zajęć bibliotecznych w CDN PBP Filia w Turku w roku szkolnym 2016/2017 Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 Temat : Kiedy będę duży/duża - kim zostanę? Zajęcia z preorientacji zawodowej.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI Termin

ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI Termin Plan Pracy Biblioteki na Rok Szk. 2012 / 2013 Ewa Szymon ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI Termin I. Współpraca z Radą Pedagog. 1. Gromadzenie (w miarę możliwości) materiałów przydatnych podczas zajęć

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej. Biblioteki Publicznej Gminy Krasnopol za rok 2013.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej. Biblioteki Publicznej Gminy Krasnopol za rok 2013. BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KRASNOPOL 16-503 Krasnopol, ul. 1-go Maja 1 woj. podlaskie NIP844-219-79-20, REGON 200053160 teljfax. 087 516~4Q*5B Krasnopol, 20.03.2014r. Sprawozdanie z działalności merytorycznej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751

POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751 POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751 684; fax.41 25 28 000; e-mail: poradniaskar@wp.pl;

Bardziej szczegółowo

Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem.

Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem. MOTTO: Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem. Jan Wiktor PLAN PRACY BIBLIOTEKI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasach piątych Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku Grupa ankietowanych uczniów - 70

Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasach piątych Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku Grupa ankietowanych uczniów - 70 Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasach piątych Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku Grupa ankietowanych uczniów - 70 Ankietowani uczniowie odpowiadając na to pytanie dokonywali wielokrotnego wyboru spośród

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki

Plan pracy biblioteki Plan pracy biblioteki w Zespole Szkół Miejskich (szkoła podstawowa) w Złotoryi Cel główny: Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży (MEN) opiekun biblioteki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2016/2017 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2016/2017 Cel ogólny: Cele szczegółowe: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju Małgorzata Nawara Biblioteka w SP4 w Rabce-Zdroju Galeria Regulamin działalności biblioteki szkolnej 1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasach trzecich szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku. Grupa ankietowanych uczniów 185.

Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasach trzecich szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku. Grupa ankietowanych uczniów 185. Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasach trzecich szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku. Grupa ankietowanych uczniów 185. Wszystkie lub prawie wszystkie dzieci mają w domu własne książki. Najmniejsza grupa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: Upowszechnianie czytania wśród uczniów WYMAGANIE: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Biblioteki. Zespołu Szkół w Sulechowie

Regulamin Pracy Biblioteki. Zespołu Szkół w Sulechowie Regulamin Pracy Biblioteki Zespołu Szkół w Sulechowie 1. 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły. 3. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB

Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB Agnieszka Młodzka-Stybel, Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji CIOP-PIB V. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Katowice, 27-28 listopada 2014 Wprowadzenie Tematyka

Bardziej szczegółowo

Z racji, że większość wypełniających była w wieku między rokiem życia, nie dziwi wynik, jaki widzimy w słupku ze średnim wykształceniem.

Z racji, że większość wypełniających była w wieku między rokiem życia, nie dziwi wynik, jaki widzimy w słupku ze średnim wykształceniem. Za nami pierwszy Powiatowy Festiwal Książki- impreza odbywająca się w powiecie piaseczyńskim, która ma charakter cykliczny. Czy jednak w Piasecznie i okolicach czytanie jest popularną rozrywką? Powiatowa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Dane osobowe Imię i nazwisko: Beata Dudziak Stopień awansu: nauczyciel mianowany Posiadane kwalifikacje: wyższe studia magisterskie w zakresie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA SZKOLNA: Powierzchnia: 120m2. Księgozbiór: 6 tys. woluminów. Czasopisma dla dzieci, młodzieży i nauczycieli

BIBLIOTEKA SZKOLNA: Powierzchnia: 120m2. Księgozbiór: 6 tys. woluminów. Czasopisma dla dzieci, młodzieży i nauczycieli BIBLIOTEKA SZKOLNA: Powierzchnia: 120m2 Księgozbiór: 6 tys. woluminów Czasopisma dla dzieci, młodzieży i nauczycieli Dwa pomieszczenia: - czytelnia - wypożyczalnia CZYTELNIA: PEŁNI RÓWNIEŻ FUNKCJĘ POWSTAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety Ocena pracy Biblioteki w Drużbicach - Gminnej Instytucji Kultury

Wyniki ankiety Ocena pracy Biblioteki w Drużbicach - Gminnej Instytucji Kultury Wyniki ankiety Ocena pracy Biblioteki w Drużbicach - Gminnej Instytucji Kultury Ankieta dotycząca oceny pracy Biblioteki w Drużbicach Gminnego Ośrodka Kultury dostępna była na stronie. W okresie dwóch

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna szkoły. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. im. ks. J.Popiełuszki. w Piotrkowie Trybunalskim 2015 / 2016

Ewaluacja wewnętrzna szkoły. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. im. ks. J.Popiełuszki. w Piotrkowie Trybunalskim 2015 / 2016 1 Ewaluacja wewnętrzna szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. J.Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim 2015 / 2016 Obszar ewaluacji I - Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej przy Zespole Szkół w Ślemieniu PRACA PEDAGOGICZNA

Plan pracy biblioteki szkolnej przy Zespole Szkół w Ślemieniu PRACA PEDAGOGICZNA Plan pracy biblioteki szkolnej przy Zespole Szkół w Ślemieniu PRACA PEDAGOGICZNA Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej, informacyjnej i medialnej uczniów, kształcenia

Bardziej szczegółowo

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH 8 maj (czwartek) SPOTKANIE BIBLIOTEKARZY POWIATU KRAPKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalne Centrum Informacji

Gimnazjalne Centrum Informacji Gimnazjalne Centrum Informacji wypożyczalnia powierzchnia 154,6 m2 czytelnia GCI Sala multimedialna godziny otwarcia: 8:00 16:00 etaty 2 nauczycieli bibliotekarzy Opracowanie zbiorów wypożyczalnia Wszystkie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z wytycznymi Minister Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/16 jednym z podstawowych kierunków

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011

Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011 Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011 Cele: 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno wychowawczego szkoły. 2. Przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy 4x120 Spotkanie Nauczyciele min bibliotekarze Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych powiatu starogardzkiego. Tematyka ustalana

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej rok szkolny 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej rok szkolny 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej rok szkolny 2016/2017 Biblioteka czynna jest od poniedziałku do czwartku od 8.00 do 15.30 w piątki od 8.00 do 14.30 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

I A I D II A II B III A III B I G II G III G

I A I D II A II B III A III B I G II G III G 1. Jak często czytasz książki? I A I D II A II B III A III B I G II G III G Codziennie 9 15 11 5 1 6 1 8 7 Raz w tygodniu 5 4 8 6 8 9 4 6 7 Raz w miesiącu 5 2 4 7 8 7 7 3 2 Rzadziej 6 4 7 5 4 2 5 4 Nie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI

PLAN PRACY BIBLIOTEKI PLAN PRACY BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BŁĘDOWIE na rok szkolny 2016/2017 Zadania do realizacji Przygotowanie użytkowników do korzystania z różnych źródeł informacji i do samokształcenia Osoba

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja zajęć pozalekcyjnych w szkole

Ewaluacja zajęć pozalekcyjnych w szkole Ewaluacja zajęć pozalekcyjnych w szkole ANALIZA MATERIAŁU ANKIETOWEGO Dot. zajęć pozalekcyjnych w szkole. W roku szkolnym 2010/2011 opracowano ankietę skierowaną do uczniów klas trzecich

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY DLA RODZIÓW

WYNIKI ANKIETY DLA RODZIÓW WYNIKI ANKIETY DLA RODZIÓW Książka uczy, bawi, wychowuje przeprowadzonej dnia 13 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół w Krzepicach Ankieta miała na celu zbadanie wpływu czytania na rozwój młodzieży w środowisku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE. PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY

PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE. PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY,, Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem...

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety przeprowadzonej wśród w użytkowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi

Analiza ankiety przeprowadzonej wśród w użytkowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi 1 Analiza ankiety przeprowadzonej wśród w użytkowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi i jej filie: 2 KUTNO ŁĘCZYCA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/ OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/ OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/2017 - OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA Cele: 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach I. Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną placówką szkoły; 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI, CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ I BIBLIOTEKARZY I.

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI, CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ I BIBLIOTEKARZY I. REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI, CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ I BIBLIOTEKARZY I. Zadania biblioteki. 1. Biblioteka szkolna jest: - interdyscyplinarną pracownią, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety. Na pytanie - Czy korzysta Pan/Pani z usług bibliotek na terenie Gminy Kołbaskowo? - uzyskaliśmy odpowiedź, która bardzo nas cieszy:

Wyniki ankiety. Na pytanie - Czy korzysta Pan/Pani z usług bibliotek na terenie Gminy Kołbaskowo? - uzyskaliśmy odpowiedź, która bardzo nas cieszy: Wyniki ankiety W ubiegłym roku poprosiliśmy o wypełnienie ankiety, która miała na celu poznanie potrzeb i oczekiwań Państwa - naszych obecnych oraz przyszłych czytelników. Poniżej przedstawiamy jej wyniki.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA OBSZARU PRACA DOMOWA UCZNIA

EWALUACJA OBSZARU PRACA DOMOWA UCZNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRODACH EWALUACJA OBSZARU PRACA DOMOWA UCZNIA Ankieta dla ucznia I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE /ILOŚCIOWE/ - WYNIKI ANKIET Spośród 35 uczniów kl. IV-VI, ankietę wypełniło 27 osób (77%). 1.

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie Biblioteka w Pomianowie rozpoczęła swoją działalność 16 stycznia 1949 roku. Zajmowała wówczas jeden malutki pokoik w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Jak zainteresować uczniów książką? SIECI! Oprac.: Katarzyna Leśniewska ORE

Jak zainteresować uczniów książką? SIECI! Oprac.: Katarzyna Leśniewska ORE Jak zainteresować uczniów książką? SIECI! Oprac.: Katarzyna Leśniewska ORE Cele 1. Dostarczyć informacji dotyczących umocowań prawnych oraz dotychczasowych doświadczeń związanych z organizowaniem i prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce działa jako Samorządowa Instytucja Kultury, posiada osobowość prawną i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y /

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y / PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y 2 0 1 6 / 2 0 1 7 CELE /ZADANIA DO REALIZACJI Biblioteka jako multimedialne centrum informacji. Realizacja

Bardziej szczegółowo

FONOHOLIZM WŚRÓD MŁODZIEŻY PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO

FONOHOLIZM WŚRÓD MŁODZIEŻY PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO FONOHOLIZM WŚRÓD MŁODZIEŻY PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO CZAS REALIZACJI PROJEKTU: Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy Fonoholizm wśród młodzieży był realizowany na terenie naszej szkoły w miesiącach

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej

Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej Miejska Biblioteka Publiczna gromadzi zbiory z literatury pięknej dla dorosłych i dzieci, a także z literatury popularnonaukowej i naukowej. Placówka zakupuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GIMNAZJUM W ZABOROWIE

REGULAMIN BIBLIOTEKI GIMNAZJUM W ZABOROWIE REGULAMIN BIBLIOTEKI GIMNAZJUM W ZABOROWIE Na podstawie art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 1991 r. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) Statutu Gimnazjum w Zaborowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Bursa Szkolna nr 5 w Lublinie rok szkolny 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Bursa Szkolna nr 5 w Lublinie rok szkolny 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Bursa Szkolna nr 5 w Lublinie rok szkolny 2015/2016 Placówka rozwija zainteresowania czytelnicze wychowanków (stan poziomu zainteresowań) Termin: wrzesień 2015 _ maj 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. ANNY Z DZIAŁYŃSKICH POTOCKIEJ W POSADZIE GÓRNEJ Regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 07 września

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE INNOWACJA PEDAGOGICZNA SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE Miejsce realizacji: realizacja programu odbywa d się b ę dzie w Bibliotece Miejskiej w Sztumie oraz na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 10. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem.

Scenariusz nr 10. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem. Scenariusz nr 10 I. Tytuł scenariusza zajęć : Sposoby poznawania przyrody " II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju czytelnictwa w Zespole Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie Koźlu

Program rozwoju czytelnictwa w Zespole Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie Koźlu Program rozwoju czytelnictwa w Zespole Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie Koźlu WSTĘP Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury,

Bardziej szczegółowo

przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach,

przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach, PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym: przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY Na przełomie października i listopada 2011r, została przeprowadzona anonimowa ankieta, w której brało udział 59 uczniów z trzech losowo wybranych klas nauczania przedmiotowego (

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE. Oferta edukacyjna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE. Oferta edukacyjna Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE Oferta edukacyjna Biblioteka pedagogiczna w Cieszynie (PBW Cieszyn) obok podstawowej działalności bibliotecznej tj. gromadzenia i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Rokrocznie w bibliotekach szkolnych obowiązuje opracowanie planu pracy. Dobrze opracowany plan przedstawia pracę biblioteki oraz określa rozwój czytelników

Bardziej szczegółowo