Tak. Zamawiający zmienia treść załącznika /BR-2/ Opis Przedmiotu Zamówienia. Nowa treść w załączeniu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tak. Zamawiający zmienia treść załącznika /BR-2/ Opis Przedmiotu Zamówienia. Nowa treść w załączeniu."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH BRPO/BDG/WZP/ZP/215/47(1)/ Warszawa Tel Al. Solidarności 77 Fax Do uczestników postępowania Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz.907) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 50 sztuk komputerów poniżej przedstawiam treść złożonych pytań wraz ze zmianą Zamawiającego: Pytanie nr 1: W opisie przedmiotu zamówienia stacji roboczej pkt.l (procesor) Zamawiający wymaga, aby dostarczone komputery posiadały procesor z częstotliwością taktowania minimum 3,2GHz. Czy Zamawiający dopuści komputery biurowe z procesorem czterordzeniowym najnowszej generacji o porównywalnych parametrach, lecz z częstotliwością minimum 3 GHz? Pytanie nr 2: W opisie przedmiotu zamówienia stacji roboczej pkt.9 (Interfejsy) Zamawiający wymaga, aby dostarczone komputery posiadały 4x USB 3.0 z tyłu obudowy, oraz 2x USB 2.0 z przodu i 2x USB 2.0 z tyłu obudowy. Czy Zamawiający dopuści komputery biurowe, które posiadają 4x USB 2.0 z tyłu obudowy, oraz 2x USB 3.0 z przodu i 2x USB 3.0 z tyłu obudowy?

2 Pytanie nr 3: W opisie przedmiotu zamówienia stacji roboczej pkt.10 (Wewnętrzne gniazda rozszerzeń) Zamawiający wymaga, aby dostarczone komputery posiadały: - 1x wolny slot PCI ~ Express xl6, - 2x wolny slot PCI, - lx wolny slot PCI-E xl. Czy Zamawiający dopuści komputery biurowe z nowszymi slotami PCI, tj. - lx wolny slot PCI - Express xl6, - 2x wolny slot PCI-E xl. - lx wolny slot PCI, Pytanie nr 4: W opisie przedmiotu zamówienia pkt.10 (Obudowa) Zamawiający wymaga, aby dostarczone komputery posiadały obudowę typu MidiTower z beznarzędziowym (bez konieczności odkręcania jakichkolwiek śrub) otwieraniem obudowy oraz wymianą napędów optycznych, dysku twardego i kart rozszerzeń. Czy Zamawiający dopuści komputery biurowe światowego producenta ze zmodernizowaną za zgodą producenta obudową, pozwalającą na beznarzędziowe otwieranie obudowy, wymianę napędu optycznego, oraz dysków twardych i kart rozszerzeń? Pytanie nr 5: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w wymaganiach dotyczących gwarancji napisał: Minimum 36 miesięcy w siedzibie zamawiającego (on-site). Serwis musi być realizowany w trybie 5x9 z maksymalnym czasem reakcji serwisu następnego dnia roboczego... Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciami tryb 5x9" oraz czas reakcji serwisu". Zamawiający pod pojęciem tryb 5x9 rozumie 5 dni w tygodniu przez 9 godzin roboczych, Przez pojęcie czas reakcji serwisu rozumie przystąpienie do usuwania zgłoszonej awarii.

3 Pytanie nr 6: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w wymaganiach dotyczących dodatkowego oprogramowania napisał: Oprogramowanie producenta komputera (system niezależny od systemu operacyjnego Windows, uruchamiany niezależnie, zainstalowany na oddzielnej niż Windows ukrytej partycji). System ten ma umożliwiać: dostęp do Internetu poprzez wbudowaną przeglądarkę stron www, możliwość wykonania kopii zapasowej plików użytkownika na dyskach sieciowych i pamięciach flash. Ma być kompatybilny z MS Active Directory. System ten ma również umożliwiać wykonanie diagnostyki sprzętu w tym procesora, dysku HDD, pamięci RAM, płyty głównej, napędu optycznego, karty graficznej, klawiatury, myszy bez użycia systemu Windows...." Czy Zamawiający dopuści rozwiązania w postaci oprogramowania, które nie jest oprogramowaniem producenta komputera? Aby osiągnąć wymagana funkcjonalność nie jest konieczne oprogramowanie producenta komputera, a aktualne zapisy mogą stanowić naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji, poprzez nierówne traktowanie Wykonawców i producentów. Zamawiający dysponuje środowiskiem Active Directory i dzięki tej funkcjonalności w przypadku braku możliwości uruchomienia systemu operacyjnego użytkownik (samodzielnie lub przy telefonicznej asyście ) może uwierzytelnić się do dysku sieciowego i skopiować niezbędne do pracy dane. Ta funkcjonalność jest kluczowa dla Zamawiającego biorąc pod uwagę unifikację posiadanych rozwiązań informatycznych oraz wprowadzanie rozwiązań zgodnych z wprowadzanym systemem EZD. Zamawiający zmienia treść załącznika /BR-2/ Opis Przedmiotu Zamówienia. Nowa treść Pytanie nr 7: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w wymaganiach dotyczących dodatkowego oprogramowania napisał: Oprogramowanie producenta komputera umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet;... Czy Zamawiający zamiast oprogramowania producenta, dopuści rozwiązanie w postaci udostępnienia na dedykowanej stronie sterowników do oferowanego komputera, dostępnych po podaniu numeru seryjnego komputera? Aktualne zapisy preferują zaoferowanie komputerów bardzo ograniczonej liczby producentów, przez co maleje konkurencyjność możliwych do złożenia ofert, a Wykonawcy świadcząc serwis mogą zapewnić właściwą aktualizację sterowników. Nie. Zgodnie z SIWZ

4 Pytanie nr 8: Czy Zamawiający dopuści obudowę minitower? Specyfikacja określona przez Zamawiającego umożliwia zastosowanie mniejszej obudowy co pozwoli Zamawiającemu na lepsze wykorzystanie przestrzeni biurowej. Pytanie nr 9: Dotyczy: Opis przedmiotu Zamówienia, Lp. 14 Pytanie 2: Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający wymaga aby niezależny system opisany w Lp, 14 był kompatybilny z MS Active Directory. Do wszystkich opisanych przez Zamawiającego funkcji nie jest konieczne logowanie do domeny. Dodatkowo, jedynym oprogramowaniem spełniającym ten warunek jest oprogramowanie marki Lenovo, co powoduje iż wykonawcy są zmuszeni do zaoferowania komputerów tej marki. Sytuacja taka narusza ustawą PZP (Art. 7 ust. 1 i Art. 29 ust. 2) Zamawiający dysponuje środowiskiem Active Directory i dzięki tej funkcjonalności w przypadku braku możliwości uruchomienia systemu operacyjnego użytkownik (samodzielnie lub przy telefonicznej asyście ) może uwierzytelnić się do dysku sieciowego i skopiować niezbędne do pracy dane. Ta funkcjonalność jest kluczowa dla Zamawiającego biorąc pod uwagę unifikację posiadanych rozwiązań informatycznych oraz wprowadzanie rozwiązań zgodnych z wprowadzanym systemem EZD. Zamawiający zmienia treść załącznika /BR-2/ Opis Przedmiotu Zamówienia. Nowa treść Pytanie nr 10: Dotyczy: Opis przedmiotu Zamówienia, Lp. 14 Pytanie 3: Jaki podsystem zabezpieczeń" ma na myśli Zamawiający? Zgodnie z SIWZ Zamawiający miał na myśli: system niezależny od systemu operacyjnego Windows, uruchamiany niezależnie, zainstalowany na oddzielnej niż Windows ukrytej partycji. Zamawiający zmienia treść załącznika /BR-2/ Opis Przedmiotu Zamówienia. Nowa treść Pytanie nr 11: Dotyczy: Opis przedmiotu Zamówienia, Lp. 14

5 Pytanie 4: Jak Zamawiający wyobraża sobie diagnostykę myszy i klawiatury? Czy Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli oprogramowanie do diagnostyki będzie umożliwiało pisanie na klawiaturze i używanie myszy? Wykonawcy świadcząc serwis mogą zapewnić właściwą aktualizację sterowników. Tak. Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 12: W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu publicznym z dnia r. jako firma zainteresowana pozyskaniem ww. zamówienia kierujemy do Zamawiającego zastrzeżenia dotyczące wymagań określonych w SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie dotyczącym 50 zestawów komputerowych, pozycja 14. Dodatkowe oprogramowanie jednoznacznie wskazuje na rozwiązania jednego producenta - firmę Lenovo. W celu dopuszczenia możliwości uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą o wykreślenie z zapisów SIWZ z: Oprogramowanie producenta komputera (system niezależny od systemu operacyjnego Windows, uruchamiany niezależnie, zainstalowany na oddzielnej niż Windows ukrytej partycji). System ten ma umożliwiać: Na Oprogramowanie producenta komputera (system niezależny od systemu operacyjnego Windows, uruchamiany niezależnie, zainstalowany na oddzielnej niż Windows ukrytej partycji). System ten ma umożliwiać: Co ważne, zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (pkt. nr 3.7., str. nr 16), do dyskryminacji pozostałych producentów dochodzi także w sytuacji kiedy każdy zapis z osobna może być spełniony, jednak spełnienie wszystkich wymagań jednocześnie faworyzuje tylko jedno rozwiązanie konkretnego producenta. Przykład tego typu postawy Zamawiającego 20staf negatywnie oceniony m.in. w wyniku kontroli w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach z dnia 22, r, nr sprawy UZP/DKUE/KN/3/10. W związku 2 powyższym, prosimy o dostosowani«siwż do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: - wykreślenie wymogu posiadania przez oferowane komputery oprogramowania producentów sprzętu komputerowego we wszystkich pozycjach w których było to wymagane. Zastrzegamy, że w przypadku odmowy wykreślenia z SIWZ dyskryminujących zapisów, wniesiemy skargę do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a niniejsze pismo wraz z odpowiedzią zostanie przekazane do wiadomości Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Zamawiający dysponuje środowiskiem Active Directory i dzięki tej funkcjonalności w przypadku braku możliwości uruchomienia systemu operacyjnego użytkownik (samodzielnie lub przy telefonicznej asyście ) może uwierzytelnić się do dysku sieciowego i skopiować niezbędne do pracy dane. Ta funkcjonalność jest kluczowa dla Zamawiającego biorąc pod uwagę unifikację posiadanych rozwiązań informatycznych oraz wprowadzanie rozwiązań zgodnych z wprowadzanym systemem EZD. Zamawiający zmienia treść załącznika /BR-2/ Opis Przedmiotu Zamówienia. Nowa treść

6 Pytanie nr 13: Zamawiający dysponuje środowiskiem Active Directory i dzięki tej funkcjonalności w przypadku braku możliwości uruchomienia systemu operacyjnego użytkownik (samodzielnie lub przy telefonicznej asyście ) może uwierzytelnić się do dysku sieciowego i skopiować niezbędne do pracy dane. Ta funkcjonalność jest kluczowa dla Zamawiającego biorąc pod uwagę unifikację posiadanych rozwiązań informatycznych oraz wprowadzanie rozwiązań zgodnych z wprowadzanym systemem EZD. Zamawiający zmienia treść załącznika /BR-2/ Opis Przedmiotu Zamówienia. Nowa treść Zamawiający informuje, iż terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Z A T W I E R D Z A M DYREKTOR GENERALNY /-/ Maria Muskała

7 /BR-2/ Opis przedmiotu zamówienia dot. postępowania BRPO/BDG/WZP/ZP/215/47/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOMPUTER BIUROWY LLp Komponent Wymagane parametry minimalne 1 Procesor x86, minimum 3,0GHz minimum czterordzeniowy o pamięci cache (L2) co najmniej 6MB 2 Pamięć RAM minimum 4 GB DDR (PC ) z możliwością rozbudowy do 32 GB 3 Dysk twardy minimum 500 GB, SATA 4 Napęd optyczny Umożliwiający odczyt i zapis: DVD±RW Super Multi Dual Layer 5 Karta graficzna Zintegrowana HD 6 Karta dźwiękowa Zintegrowana 7 Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s 8 Klawiatura, mysz Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, port USB (nie dopuszczamy przejściówek). Mysz optyczna z kółkiem (scrollem) minimum 400dpi, minimum dwa przyciski, port USB (nie dopuszczamy przejściówek) 9 Interfejsy 8 x USB w tym co najmniej 4 x USB 3.0 Dostępne z tyłu obudowy: 6 x USB 1 x VGA (D-sub) 1 x Display Port 1 x wejście sygnału audio 1 x audio wyjście sygnału 1 x sieć - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Dostępne z przodu obudowy: 2 x USB 1 x mikrofon - wejście - mini 3,5 mm 1 x słuchawki - wyjście - mini 3,5 mm 10 Wewnętrzne gniazda rozszerzeń 1 x wolny slot PCI Express x16, 1 x wolny slot PCI, 1 x wolny slot PCI-E x1 11 Obudowa Typu MidiTower lub MiniTower Beznarzędziowe otwieranie obudowy oraz wymiana napędów optycznych, dysku twardego, kart rozszerzeń (bez konieczności używania narzędzi) 12 System operacyjny Zainstalowany system Windows 7 Professional PL 64-bit 13 Dołączone wyposażenie Dołączony (nie zainstalowany w komputerze) pojedynczy moduł pamięci RAM 4GB DDR (PC ) kompatybilny z dostarczonym komputerem. 14 Dodatkowe Oprogramowanie Oprogramowanie producenta komputera lub oprogramowanie wspierane przez producenta komputera i dostępne do pobrania na oficjalnej stronie producenta komputera przeznaczone do danego modelu (system niezależny od systemu operacyjnego Windows, uruchamiany niezależnie, zainstalowany na oddzielnej niż Windows ukrytej partycji). Podsystem zabezpieczeń ma umożliwiać: dostęp do Internetu poprzez wbudowaną przeglądarkę stron www, możliwość wykonania kopii zapasowej plików użytkownika na dyskach sieciowych i pamięciach flash, ma być kompatybilny z MS Active Directory, wykonanie diagnostyki sprzętu w tym: procesora, dysku HDD, pamięci RAM, płyty głównej, napędu optycznego, karty graficznej, klawiatury, myszy bez użycia systemu Windows, Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. Oprogramowanie producenta komputera lub oprogramowanie wspierane przez producenta komputera i dostępne do pobrania na oficjalnej stronie producenta umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez internet; Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej. 15 Certyfikaty i standardy Potwierdzające przyznane certyfikaty:, znak bezpieczeństwa CE, ISO9001:2000 producenta komputera. 16 Gwarancja Minimum 36 miesięcy w siedzibie zamawiającego (on-site). Serwis musi być realizowany w trybie 5x9 z maksymalnym czasem reakcji serwisu następnego dnia roboczego. 17 Nazwa producenta:..... Model oferowanego sprzętu:..... Jednoznaczny identyfikator procesora nadany przez producenta umożliwiający Zamawiającemu weryfikację parametrów technicznych procesora wymaganych pod Lp

8 ..., dnia r.... pieczęć i podpis Wykonawcy* *Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa załączonego do oferty.

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG.II.273.2.13.2011

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG.II.273.2.13.2011 Łódź, dnia 19 kwietnia 2011 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG.II.273.2.13.2011 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik F do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę monitorów ekranowych, komputerów przenośnych (laptopów), komputerów stacjonarnych oraz akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 1B POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych. Przedsięwzięcie to jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

CPR.230.2.2012 Kozienice, dnia 03 września 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE

CPR.230.2.2012 Kozienice, dnia 03 września 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE CPR.230.2.2012 Kozienice, dnia 03 września 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAW SERWERÓW dla Wydziału Ksiąg Wieczystych SR Zamość, składający się z SERWERA APLIKACJI - szt. 1 i SERWERA BAZ DANYCH - szt. 1 - wymagania minimalne Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Chipset. Pamięć operacyjna

Chipset. Pamięć operacyjna Typ Procesor Chipset Pamięć operacyjna Parametry pamięci masowej Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa i wyposażenie dodatkowe Wymagane minimalne parametry techniczne 8 szt zestawów. Komputer

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia.

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo