ZB 3/5-16 A ZB 7/11-22 A ZWB 7/11-26 A ZSBR 3/5-16A ZWBR 3/5-16 A ZSBR 7/11-28 A ZWBR 7/11-28 A ZBR 7/11-28 A ZBR 11/14-42 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZB 3/5-16 A ZB 7/11-22 A ZWB 7/11-26 A ZSBR 3/5-16A ZWBR 3/5-16 A ZSBR 7/11-28 A ZWBR 7/11-28 A ZBR 7/11-28 A ZBR 11/14-42 A"

Transkrypt

1 Przewód spalinowy ZB 3/5-16 A ZWB 7/11-26 A ZSBR 3/5-16A ZWBR 3/5-16 A ZSBR 7/11-28 A ZWBR 7/11-28 A ZBR 7/11-28 A ZBR 11/14-42 A (02.05) OSW

2 Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 2 Objaśnienie symboli 2 1 Zastosowanie Informacje ogólne Gazowe podgrzewacze wody Łączenie z osprzętem instalacji spalinowej 3 2 Montaż Wskazówki dotyczące montażu Szczególne wymagania w przypadku kaskady Podłączenie oddzielnej rury Wymiana podgrzewaczy wody 3 3 Minimalne wymiary montażowe Poziomy przewód spalinowy Pionowy przewód spalinowy Podłączenie oddzielnej rury Wstępny montaż w przypadku Z.BR 3/5-16 A, Z.BR 7/11-28 A 14 4 Długości rur spalinowych Informacje ogólne Ustalanie długości rur spalinowych Warunki instalacji spalinowej Przykładowe wyliczenie długości rury spalinowej Wzorzec do obliczania warunków instalacji spalinowej 24 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przestrzeganie niniejszej instrukcji instalacji jest gwarancją bezproblemowego funkcjonowania. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Montaż może przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany instalator. Przy montażu urządzenia należy przestrzegać odpowiedniej instrukcji instalacji. W razie ulatniania się zapachu gazu Podgrzewacz wyłączyć. Otworzyć okna i drzwi. Skontaktować się z autoryzowaną firmą instalatorską. Ustawianie, przebudowa Ustawianie lub przebudowę podgrzewacza zlecać wyłącznie autoryzowanej firmie instalatorskiej. Nie zmieniać części odprowadzających gazy spalinowe. Objaśnienie symboli Symbolem tym oznaczono występujące w tekście wskazówki. Tekst wskazówek został oddzielony od góry i od dołu poziomymi liniami. 1 Zastosowanie 1.1 Informacje ogólne Przed przystąpieniem do montażu gazowego podgrzewacza wody i przewodu spalinowego zasięgnąć informacji we właściwym urzędzie nadzoru budowlanego i u okręgowego mistrza kominiarskiego, czy nie ma żadnych przeciwwskazań. Osprzęt instalacji spalinowej stanowi część dopuszczenia CE. Z tego powodu stosowane mogą być wyłącznie osprzętu instalacji spalinowej JUNKERS. Temperatura na powierzchni przewodu doprowadzającego powietrze do komory spalania wynosi poniżej 85 C. Zgodnie z Przepisami Technicznymi Dotyczącymi Instalacji Gazowych (TRGI) z 1986 r. lub Przepisami Technicznymi Dotyczącymi Płynnego Gazu (TRF) z 1988 r. nie trzeba zachowywać minimalnych odstępów od łatwopalnych materiałów budowlanych. Przepisy poszczególnych krajów związkowych (Krajowe Przepisy Budowlane, Przepisy Przeciwpożarowe) mogą się w tym zakresie od siebie różnić i minimalne odstępy od łatwopalnych materiałów budowlanych przewidywać. 1.2 Gazowe podgrzewacze wody Gazowe podgrzewacze wody ZB 3/5-16 A ZWB 7/11-26 A ZSBR 3/5-16 A ZWBR 3/5-16 A ZSBR 7/11-28 A ZWBR 7/11-28 A ZBR 7/11-28 A ZBR 11/14-42 A Tab. 1 Wyżej wymienione gazowe podgrzewacze wody JUN- KERS zostały przetestowane i dopuszczone do obrotu zgodnie z Wytycznymi Wspólnoty Europejskiej Dotyczącymi Urządzeń Gazowych (90/396/EWG, 92/42/EWG, 89/336/EWG) oraz normą EN (02.05)

3 Montaż 1.2 Łączenie z osprzętem instalacji spalinowej Gazowe podgrzewacze wody mogą być łączone z osprzętami instalacji spalinowej zgodnie z poniższymi tabelami: Osprzęty instalacji spalinowej do wszystkich podgrzewaczy AZB 600/1 AZB 609 AZB 619 AZB 665 AZB 601/1 AZB 610 AZB 620 AZB 666 AZB 602/1 AZB 611 AZB 624 AZB 667 AZB 603 AZB 612 AZB 625 AZB 668 AZB 604 AZB 614/1 AZB 626/1 AZB 669 AZB 605 AZB 615 AZB 657 AZB 681 AZB 606 AZB 616 AZB 661 AZB 818 AZB 607 AZB 617/1 AZB 662 AZB 831/1 AZB 608 AZB 618 Tab. 2 Osprzęty instalacji ZB 7/11-11 A, spalinowej do ZWB 7/11-26 A, Z.BR/ZBR 7/11-28 A, ZBR 11/14-42 A AZB 700 AZB 706 AZB 713 AZB 720 AZB 701 AZB 707 AZB 714 AZB 721 AZB 702 AZB 708 AZB 715 AZB 722/1 AZB 703 AZB 710 AZB 716 AZB 723 AZB 704 AZB 711 AZB 717 AZB 724 AZB 705 AZB 712 AZB 719 AZB 725 Tab. 3 Osprzęty instalacji ZB 3/5-16 A, spalinowej do Z.BR 3/5-16 A, ZB 7/11-22A, ZWB 7/11-26 A, Z.BR/ZBR 7/11-28 A AZB 621/1 AZB 622/1 AZB 819 Tab. 4 2 Montaż 2.1 Wskazówki dotyczące montażu Przestrzegać instrukcji instalacji osprzętów instalacji spalinowej. W przypadku zastosowania zasobników: zwrócić uwagę na to, czy ich wymiary umożliwiają instalację osprzętów instalacji spalinowej. Poziomy przewód spalinowy zamontować z nachyleniem 3% (3 cm na metr) w kierunku przepływu spalin. 2.2 Szczególne wymagania w przypadku kaskady W zależności od powietrza w pomieszczeniu: W przypadku wyżej wymienionych podgrzewaczy wody, każdy podgrzewacz dodatkowo wymaga zamontowania adaptera AZB 818 (Nr katalogowy: ) W zależności od powietrza w pomieszczeniu: W przypadku zastosowania wyżej wymienionych podgrzewaczy wody z kaskadą, należy użyć AZB 722/ Podłączenie oddzielnej rury W przypadku wyżej wymienionych podgrzewaczy wody istnieje możliwość podłączenia oddzielnej rury poprzez AZB 817/1 (nr katalogowy: ). 2.4 Wymiana podgrzewaczy wody Przy wyrównywaniu różnicy wysokości wymienianych podgrzewaczy wody bez zmiany przewodu spalinowego, do dyspozycji są następujące osprzęty instalacji spalinowej: AZB 818 (nr katalogowy: ) przy wymianie ZSBR 3/5-12 A, Z.BR 7/11-25 A i ZBR 12/15-42 A bez wbudowanego punktu pomiarowego. AZB 819 (nr katalogowy: ) przy wymianie Z.BR 8-25A (02.05) 3

4 Minimalne wymiary montażowe 3 Minimalne wymiary montażowe 3.1 Poziomy przewód spalinowy Poziomy przewód spalinowy zamontować z nachyleniem 3% (3 cm na metr) w kierunku przepływu spalin Podgrzewacz wody bez zasobnika (Ilustracja 1) Podgrzewacz wody obok zasobnika ściennego ST 75 i ST 50/75 ES* (Ilustracja 2) * Zasobniki ST 50/75 ES mogą być używane wyłącznie z gazowymi podgrzewaczami wody ZWBR 3/5-16 A, ZWBR 7/11-28 A i ZWB 7/11-26 A. ZB 3/5-16 A 67 ZWB 7/11-26 A Z.BR 3/5-16 A 67 Z.BR 7/11-28 A ZBR 11/14-42 A 2) - Tab. 5 A B C G (DN 20) 1) DN 15 DN 20 z trójnikiem z trójnikiem przy zmianie kierunku przepływu o 90 przy zmianie kierunku przepływu o ) w przypadku Z.BR 3/5-16 A i ZB 3/5-16 A wymiary dla podłączenia gazowego DN 15 są o 8 mm mniejsze. 2) nie można łączyć z ST 75 lub ST 50/75 ES. Grubość muru cm 155 mm cm 160 mm cm 165 mm cm 170 mm Tab. 6 K (02.05)

5 Minimalne wymiary montażowe nachylenie 3% Ilustracja 1 nachylenie 3% Ilustracja (02.05) 5

6 Minimalne wymiary montażowe Podgrzewacz wody nad zasobnikiem stojącym na podłodze ST 90-3, ST 120/160-1 E i ST 120/160 ES* * Zasobniki ST 120/160 ES mogą być używane wyłącznie z gazowymi podgrzewaczami wody ZWBR 3/5-16 A, ZWBR 7/11-28 A i ZWB 7/11-26 A. ZB 3/5-16 A 67 ZWB 7/11-26 A Z.BR 3/5-16 A 67 Z.BR 7/11-28 A - Tab. 7 A B C G (DN 20) 1) DN 15 DN 20 z trójnikiem z trójnikiem przy zmianie kierunku przepływu o 90 przy zmianie kierunku przepływu o ) w przypadku Z.BR 3/5-16 A i ZB 3/5-16 A wymiary dla podłączenia gazowego DN 15 są o 8 mm mniejsze. B S D z trójnikiem E przy zmianie kierunku przepływu o 90 H T X ST ST E/ES ST E/ES Tab. 8 Grubość muru cm 155 mm cm 160 mm cm 165 mm cm 170 mm Tab. 9 K (02.05)

7 Minimalne wymiary montażowe nachylenie 3% Ilustracja (02.05) 7

8 Minimalne wymiary montażowe 3.2 Pionowy przewód spalinowy Podgrzewacz wody bez zasobnika A DN 15 DN 20 ZB 3/5-16 A 67 ZWB 7/11-26 A Z.BR 3/5-16 A 67 Z.BR 7/11-28 A ZBR 11/14-42 A Tab B (02.05)

9 Minimalne wymiary montażowe Ilustracja 4 Dach płaski Ilustracja 5 Dach spadzisty (02.05) 9

10 Minimalne wymiary montażowe Podgrzewacz wody obok zasobnika ściennego ST 75 i ST 50/75 ES* * Zasobniki ST 50/75 ES mogą być używane wyłącznie z gazowymi podgrzewaczami wody ZWBR 3/5-16 A, ZWBR 7/11-28 A i ZWB 7/11-26 A. A DN 15 DN 20 ZB 3/5-16 A 67 - ZWB 7/11-26 A 75 Z.BR 3/5-16 A 67 Z.BR 7/11-28 A - Tab. 11 B (02.05)

11 Minimalne wymiary montażowe Ilustracja 6 Dach płaski Ilustracja 7 Dach spadzisty (02.05) 11

12 Minimalne wymiary montażowe Podgrzewacz wody z zasobnikiem stojącym na podłodze ST 90-3, ST 120/160-1 E i ST 120/160 ES* * Zasobniki ST 120/160 ES mogą być używane wyłącznie z gazowymi podgrzewaczami wody ZWBR 3/5-16 A, ZWBR 7/11-28 A i ZWB 7/11-26 A. A B T G DN 15 DN 20 DN 15 DN 20 ZB 3/5-16 A ZWB 7/11-26 A - Z.BR 3/5-16 A Z.BR 7/11-28 A - - Tab B S D E H T X ST ST E/ES ST E/ES Tab. 13 Ilustracja (02.05)

13 Minimalne wymiary montażowe 3.3 Podłączenie oddzielnej rury ZB 3/5-16 A 67 ZWB 7/11-26 A Z.BR 3/5-16 A 67 Z.BR 7/11-28 A ZBR 11/14-42 A Tab. 14 A B C G (DN 20) 1) DN 15 DN 20 z trójnikiem z trójnikiem przy zmianie kierunku przepływu o 90 1) w przypadku Z.BR 3/5-16 A i ZB 3/5-16 A wymiary dla podłączenia gazowego DN 15 są o 8 mm mniejsze. 512 przy zmianie kierunku przepływu o nachylenie 3% Ilustracja (02.05) 13

14 Minimalne wymiary montażowe 3.4 Wstępny montaż w przypadku Z.BR 3/5-16 A, Z.BR 7/11-28 A Z jednostką wstępnego montażu (nr osprzętu 593/1) bez kolanka mocującego Wymiar Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Ø D Tab. 15 Dach płaski 445 mm 1185 mm 1395 mm 1505 mm 130 mm Tabela wymiarów dla jednostki montażu wstępnego Legenda do ilustracji 10, 11 i 12: 1.1: Jednostka montażu wstępnego B4: AZB 601/1, AZB 602/1 B5: AZB 603 Ilustracja 11 Ilustracja 10 Ilustracja (02.05)

15 Minimalne wymiary montażowe Z jednostką wstępnego montażu (nr osprzętu 593/1) i kolankiem mocującym (nr osprzętu 597/1) W przypadku zastosowania kolanka mocującego (nr osprzętu 597/1) dodatkowo zamontować AZB 818 (B36) Wymiar Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Ø D Tab. 16 Dach płaski 500 mm 1240 mm 1450 mm 1560 mm 130 mm Tabela wymiarów dla jednostki montażu wstępnego, gdy zastosowane jest kolanko mocujące Legenda do ilustracji 13, 14 i 15: 1.1: Jednostka montażu wstępnego B4: AZB 601/1, AZB 602/1 B5: AZB 603 B36: AZB 818 Ilustracja Ilustracja (02.05) 15

16 Długości rur spalinowych 4 Długości rur spalinowych 4.1 Informacje ogólne Gazowe podgrzewacze wody są wyposażone w wentylator odprowadzający spaliny do przewodu spalinowego. Ze względu na straty przepływu w przewodzie spalinowym spaliny zostają tam zatrzymane. Dlatego też w celu zagwarantowania, że spaliny będą na pewno odprowadzane na zewnątrz, przewody spalinowe nie mogą przekraczać określonej długości. Długość ta odpowiada maksymalnej, ekwiwalentnej długości rury L ä, max. Zależy ona od gazowego podgrzewacza wody, przewodu spalinowego i przewodu rury spalinowej. W przypadku zakrzywień straty przepływu są większe niż w przypadku prostej rury. Z tego powodu przyporządkowywana jest im ekwiwalentna długość, która jest większa od ich długości fizycznej. Ekwiwalentna długość przewodu spalinowego L ä jest sumą długości rur poziomych i pionowych oraz ekwiwalentnych długości rur zastosowanych zakrzywień. Ta całkowita długość musi być mniejsza od maksymalnej ekwiwalentnej długości rury L ä, max. Ponadto w niektórych instalacjach spalinowych długość poziomych części instalacji spalinowej L w nie może przekraczać określonej wartości L w, max. 4.2 Ustalanie długości rur spalinowych Analiza warunków montażu Na podstawie istniejących warunków montażowych ustalić następujące wielkości: - rodzaj przewodu rury spalinowej - przewód spalinowy wg TRG/86/96 - gazowy podgrzewacz wody - długość poziomej rury spalinowej, L w - długość poziomej rury spalinowej, L s - liczba dodatkowych zakrzywień 90 rury spalinowej - liczba dodatkowych zakrzywień 15, 30 i 45 rury spalinowej Ustalanie parametrów Mogą występować następujące rodzaje przewodów rury spalinowej: Przewód rury spalinowej w szybie (tab ) Przewód spalinowy poziomy/pionowy (tab. 23) Przewód spalinowy na fasadzie (tab. 24) Kaskada instalacji spalinowej (tab. 25) Na podstawie odpowiedniej tabeli w zależności od przewodu spalinowego wg TRG/86/96, podgrzewacza wody i średnicy rury spalinowej ustalić następujące wartości: - maksymalna ekwiwalentna długość rury L ä, max - ekwiwalentne długości rury zakrzywień - ewentualna maksymalna długość rury poziomej L w, max Kontrola długości poziomej rury spalinowej (nie dla wszystkich konfiguracji instalacji spalinowej) Długość poziomej rury spalinowej L w musi być mniejsza od długości maksymalnej L w, max : L w L w, max Obliczanie ekwiwalentnych długości rury L ä Ekwiwalentną długość rury L ä oblicza się jako sumę długości poziomych i pionowych przewodów spalinowych (L w, L s ) i ekwiwalentnych długości zakrzywień. Niezbędne zakrzywienia 90 są wliczane do długości maksymalnych. Każde dodatkowo zamontowane zakrzywienie należy uwzględnić wraz z jego długością ekwiwalentną. Łączna ekwiwalentna długość rury musi być mniejsza od maksymalnej ekwiwalentnej długości rury: L ä L ä, max Przykładowe wyliczenie warunków instalacji spalinowej zostało podane na stronie (02.05)

17 Długości rur spalinowych 4.3 Warunki instalacji spalinowej Przewód spalinowy w szybie wg B 23x ekwiwalentne długości dodatkowych zakrzywień Podgrzewacz ZB 3/5-16 A Z.BR 3/5-16 A ZWB 7/11-26 Z.BR 7/11-28 A L ä, max [m] ZBR 11/14-42 A 18 Tab. 17 Długości rur przy B 23x L w, max [m] [m] [m] zawarte w L ä,max L ä, max : L w, max : maksymalna ekwiwalentna długość całej rury maksymalna długość poziomej rury Ilustracja 16 Przewód spalinowy w szybie wg B 33x ekwiwalentne długości dodatkowych zakrzywień Podgrzewacz ZB 3/5-16 A Z.BR 3/5-16 A ZWB 7/11-26 Z.BR 7/11-28 A L ä, max [m] [m] [m] ZBR 11/14-42 A 18 Tab. 18 Długości rur przy B 33x 2 0,5 zawarte w L ä,max L ä, max : L w, max : maksymalna ekwiwalentna długość całej rury maksymalna długość poziomej rury Ilustracja (02.05) 17

18 Długości rur spalinowych Przewód spalinowy w szybie wg C 33x ekwiwalentne długości dodatkowych zakrzywień Podgrzewacz ZB 3/5-16 A Z.BR 3/5-16 A ZWB 7/11-26 Z.BR 7/11-28 A L ä, max [m] L w, max [m] [m] [m] 16 1) ZBR 11/14-42 A 12 Tab. 19 Długości rur przy C 33x 3 3 1,5 zawarte w L ä,max 1) w tym 3 x zakrzywienia 90 (6 x zakrzywienia 45 ) L ä, max : L w, max : maksymalna ekwiwalentna długość całej rury maksymalna długość poziomej rury Ilustracja 18 Oddzielna rura spalinowa w szybie wg C 53x ekwiwalentne długości dodatkowych zakrzywień Podgrzewacz ZB 3/5-16 A Z.BR 3/5-16 A ZWB 7/11-26 Z.BR 7/11-28 A L ä, max [m] [m] [m] ZBR 11/14-42 A 16 Tab. 18 Długości rur przy C 53x 2 0,5 zawarte w L ä,max L ä, max : L w, max : maksymalna ekwiwalentna długość całej rury maksymalna długość poziomej rury Ilustracja (02.05)

19 Długości rur spalinowych Elastyczny przewód spalinowy w szybie wg B 23x ekwiwalentne długości dodatkowych zakrzywień Podgrzewacz ZB 3/5-16 A Z.BR 3/5-16 A ZWB 7/11-26 Z.BR 7/11-28 A L ä, max [m] 16 1) 32 ZBR 11/14-42 A 18 Tab. 21 Długości rur przy B 23x L w, max [m] [m] [m] dodatkowe zakrzywienia zawarte w L ä,max L ä, max : L w, max : maksymalna ekwiwalentna długość całej rury maksymalna długość poziomej rury Ilustracja 20 Elastyczny przewód spalinowy w szybie wg C 33x ekwiwalentne długości dodatkowych zakrzywień Podgrzewacz ZB 3/5-16 A Z.BR 3/5-16 A ZWB 7/11-26 Z.BR 7/11-28 A L ä, max [m] L w, max [m] [m] [m] 16 1) ZBR 11/14-42 A 12 Tab. 22 Długości rur przy C 53x 3 3 1,5 dodatkowe zakrzywienia zawarte w L ä,max 1) w tym 3 x zakrzywienia 90 (6 x zakrzywienia 45 ) L ä, max : L w, max : maksymalna ekwiwalentna długość całej rury maksymalna długość poziomej rury Ilustracja (02.05) 19

20 Długości rur spalinowych Przewód spalinowy poziomy/pionowy wg C 13x, C 33x ekwiwalentne długości dodatkowych zakrzywień Podgrzewacz ZB 3/5-16 A Z.BR 3/5-16 A ZWB 7/11-26 Z.BR 7/11-28 A L s, max [m] L w, max [m] [m] [m] 4 1) 4 1) / 10 1) 2) ZBR 11/14-42 A 9 11 Tab. 23 Długości rur przy C 13x, C 33x 1) w tym 3 x zakrzywienia 90 (6 x zakrzywienia 45 ) 2) wzrost minimalnej mocy do 6 kw 2 1 L ä, max : L w, max : maksymalna ekwiwalentna długość całej rury maksymalna długość poziomej rury zawarte w L ä,max Ilustracja (02.05)

21 Długości rur spalinowych Przewód na fasadzie wg C 53x ekwiwalentne długości dodatkowych zakrzywień Podgrzewacz ZB 3/5-16 A Z.BR 3/5-16 A ZWB 7/11-26 Z.BR 7/11-28 A L ä, max [m] L w, max [m] [m] [m] 3 3 / 0,5 1) 1,5 / 0,5 1) Tab. 24 Długości rur przy C 53x 1) dla zakrzywień w pionowej rurze spalinowej zawarte w L ä,max L ä, max : L w, max : maksymalna ekwiwalentna długość całej rury maksymalna długość poziomej rury Kaskada instalacji spalinowej Podgrzewacz ZWB 7/11-26 Z.BR 7/11-28 A ZBR 11/14-42 A Liczba podgrzewaczy 2 3 L ä, max [m] L w, max [m] 3 28 Tab. 25 Długości rur przy kaskadzie inst. spalinowej 5 Ilustracja 23 L ä, max : L w, max : maksymalna ekwiwalentna długość całej rury maksymalna długość poziomej rury zawarte w L ä,max Ilustracja (02.05) 21

22 Długości rur spalinowych 4.4 Przykładowe wyliczenie długości rury spalinowej (Ilustracja 25) Analiza warunków montażowych Na podstawie istniejących warunków montażowych można ustalić następujące wielkości: rodzaj przewodu rury spalinowej: w szybie przewód spalinowy wg TRG/86/96: C 33 gazowy podgrzewacz wody: ZWB 7/11-26 A długość poziomej rury spalinowej: L w = 2 m długość poziomej rury spalinowej: L s = 10 m liczba dodatkowych zakrzywień 90 rury spalinowej: 2 liczba dodatkowych zakrzywień 15, 30 i 45 rury spalinowej: 2 Ustalanie parametrów Ze względu na poprowadzenie rury spalinowej w szybie wg B 23 parametry muszą zostać ustalone na podstawie tab. 19. Dla ZWB 7/11-26 A otrzymujemy następujące wartości: L ä, max = 24 m L w, max = 3 m ekwiwalentna długość dla zakrzywień 90 : 3 m ekwiwalentna długość dla zakrzywień 15, 30 i 45 : 1,5 m Kontrola długości poziomej rury spalinowej Długość poziomej rury spalinowej L w musi być mniejsza od długości maksymalnej L w, max : długość poziomej rury L w L w, max L w L w, max? Tab m 3 m o.k. Warunek ten został spełniony. Obliczanie ekwiwalentnych długości rury L ä Ekwiwalentną długość rury L ä oblicza się jako sumę długości poziomych i pionowych przewodów spalinowych (L w, L s ) i ekwiwalentnych długości zakrzywień. Każde dodatkowo zamontowane zakrzywienie jest przy tym uwzględniane wraz z jego długością ekwiwalentną. Łączna ekwiwalentna długość rury musi być mniejsza od maksymalnej ekwiwalentnej długości rury: L ä L ä, max rura pozioma rura pionowa Tab. 27 długość/liczba ekwiwalentna długość części Suma długość rury prostej L W 2 m x 1 = 2 m zakrzywienie 90 2 x 3 m = 6 m zakrzywienie 45 0 x 1,5 m = 0 m długość rury prostej L S 10 m x 1 = 10 m zakrzywienie 90 0 x 3 m = 0 m zakrzywienie 45 2 x 1,5 m = 3 m ekwiwalentna długość rury L ä maksymalna długość ekwiwalentna L ä, max L ä L ä, max 21 m 24 m o.k. Wynosząca 21 m całkowita długość ekwiwalentna jest mniejsza od maksymalnej całkowitej długości ekwiwalentnej 24 m. W ten sposób konfiguracja instalacji spalinowej jest prawidłowa (02.05)

23 Długości rur spalinowych Ilustracja (02.05) 23

24 4.5 Wzorzec do obliczania warunków instalacji spalinowej L 1 długość rury poziomej L W L W L 1? m m Tab. 28 rura pozioma rura pionowa Tab. 29 długość/liczba ekwiwalentna długość części Suma długość rury prostej L W x 1 = m zakrzywienie 90 x m = m zakrzywienie 45 x m = m długość rury prostej L S x 1 = m zakrzywienie 90 x m = m zakrzywienie 45 x m = m ekwiwalentna długość rury L ä maksymalna długość ekwiwalentna L ä, max L ä L ä, max m m o.k. Robert Bosch GmbH Dział Techniki Grzewczej Junkersstrasse D Wernau/Niemcy

Przewód spalinowy CERASMARTMODUL ZBS 3(5)-16 MA CERASMARTMODUL ZWB 7(11)-22 MA Pl (02.04) OSW O

Przewód spalinowy CERASMARTMODUL ZBS 3(5)-16 MA CERASMARTMODUL ZWB 7(11)-22 MA Pl (02.04) OSW O Przewód spalinowy 6 720 610 665-00.1O CERASMARTMODUL ZBS 3(5)-16 MA CERASMARTMODUL ZWB 7(11)-22 MA OSW Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 2 Objaśnienie symboli 2 1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

z gazowej kondensacyjnej centrali cieplnej CERASMARTMODUL

z gazowej kondensacyjnej centrali cieplnej CERASMARTMODUL Wskazówki do odprowadzenie spalin z gazowej kondensacyjnej centrali cieplnej CERASMARTMODUL 6 720 612 261-00.1O ZBS 16/83S-2 MA.. ZBS 22/120S-2 MA.. ZBS 30/150S-2 MA.. ZBS 16/170S-2 solar MA.. 6 720 612

Bardziej szczegółowo

AZB 885 Poziomy przewód powietrzno-spalinowy Ø 80/125 mm

AZB 885 Poziomy przewód powietrzno-spalinowy Ø 80/125 mm Instrukcja montażu dla instalatora AZB 885 Poziomy przewód powietrzno-spalinowy Ø 80/125 mm 7 719 002 473 250 125 40 105 Ø80 127 Ø82 Ø127 1 136 40 Ø80 196 196 155 127 196 155 127 196 8 x 155 155 6 720

Bardziej szczegółowo

Dodatek dotyczący instalacji powietrzno-spalinowych

Dodatek dotyczący instalacji powietrzno-spalinowych Dodatek dotyczący instalacji powietrzno-spalinowych do gazowego kotła naściennego 6 70 6 988-00.O Logamax U05-/8T Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji.

Bardziej szczegółowo

Logamax U042-24K. Dodatek - informacja do instalacji powietrzno-spalinowych. Naścienny kocioł gazowy (konwencjonalny) Dla pracowników serwisu

Logamax U042-24K. Dodatek - informacja do instalacji powietrzno-spalinowych. Naścienny kocioł gazowy (konwencjonalny) Dla pracowników serwisu Dodatek - informacja do instalacji powietrzno-spalinowych Naścienny kocioł gazowy (konwencjonalny) reset 6 70 64 74-00.O Logamax U04-4K Dla pracowników serwisu Starannie przeczytać przed podjęciem montażu

Bardziej szczegółowo

do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE

do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE Zeszyt pomocniczy dotyczący instalacji powietrzno-spalinowych do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE 6 70 6 087-00.O ZSC - MFA ZSC 8- MFA ZSC 5- MFA ZWC - MFA ZWC 8- MFA ZWC 5- MFA 6 70 6 09 PL

Bardziej szczegółowo

Przewody powietrzno- spalinowe dla kotła gazowego ZW/ZS 30-2 DV AE

Przewody powietrzno- spalinowe dla kotła gazowego ZW/ZS 30-2 DV AE Przewody powietrzno- spalinowe dla kotła gazowego ZW/ZS 30-2 DV AE PL (06.07) JS Spis treści Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa 2 Objaśnienia symboli 2 1 Zastosowanie 3 1.1 Informacje ogólne 3 1.2 Łączenie

Bardziej szczegółowo

Wiszącego gazowego kotła kondensacyjnego CERAPURACU

Wiszącego gazowego kotła kondensacyjnego CERAPURACU Wskazówki dotyczące odprowadzania spalin dla Wiszącego gazowego kotła kondensacyjnego CERAPURACU 6 720 614 093-00.1O ZWSB 24/28-3 A... 6 720 614 124 PL (2007/10) OSW Spis treści Spis treści 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

CERAPURACU. Wskazówki dotyczące odprowadzania spalin dla. Wiszącego gazowego kotła kondensacyjnego ZWSB 24/28-3 E (2015/02) PL

CERAPURACU. Wskazówki dotyczące odprowadzania spalin dla. Wiszącego gazowego kotła kondensacyjnego ZWSB 24/28-3 E (2015/02) PL Wskazówki dotyczące odprowadzania spalin dla CERAPURACU Wiszącego gazowego kotła kondensacyjnego 6 720 614 093-00.1O ZWSB 24/28-3 E... 6 720 815 087 (2015/02) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin Logamax plus

Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin Logamax plus gazowy kocioł kondensacyjny 6 720 615 740-00.1O 6 720 812 513 (2015/02) PL Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin Logamax plus GB012-25 K Przeczytać uważnie przed montażem i konserwacją. Spis treści

Bardziej szczegółowo

CerapurMaxx. Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin Ø 100/150. Gazowe kotły kondensacyjne ZBR 70-3 ZBR (2015/09) pl

CerapurMaxx. Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin Ø 100/150. Gazowe kotły kondensacyjne ZBR 70-3 ZBR (2015/09) pl Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin Ø /1 CerapurMaxx Gazowe kotły kondensacyjne 6720813784-1.1TD ZBR -3 ZBR -3 6720813868 (2015/09) pl Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

CERAPURMODUL CERAPURMODUL-Solar

CERAPURMODUL CERAPURMODUL-Solar Wskazówki dotyczące odprowadzania spalin Kompaktowa kondensacyjna centrala grzewcza CERAPURMODUL CERAPURMODUL-Solar 6 720 612 261-00.2O ZBS 14/100 S-3 MA.. ZBS 22/150 S-3 MA.. ZBS 30/150 S-3 MA.. ZBS 14/210

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin Ø 110/160 Logamax plus. GB162-70/85/100 V (2015/07) pl. Gazowe kotły kondensacyjne

Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin Ø 110/160 Logamax plus. GB162-70/85/100 V (2015/07) pl. Gazowe kotły kondensacyjne Gazowe kotły kondensacyjne 6720813784-1.1TD Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin Ø 110/160 Logamax plus GB162-70/85/100 V2 6720813801 (2015/07) pl Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin

Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin Gazowy kocioł kondensacyjny 6 720 646 857-00.1ITL Logano plus GB212-15 GB212-22 GB212-30 GB212-40 6 720 649 050 (2011/06) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin Logano plus

Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin Logano plus Gazowy kocioł kondensacyjny 6 720 646 857-00.1ITL 6 720 811 726 (2015/03) PL Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin Logano plus GB212-15...50 Przeczytać uważnie przed montażem i konserwacją. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Logamax plus. GB192 i. Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin. Gazowe kotły kondensacyjne. Przeczytać uważnie przed montażem i konserwacją.

Logamax plus. GB192 i. Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin. Gazowe kotły kondensacyjne. Przeczytać uważnie przed montażem i konserwacją. Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin Gazowe kotły kondensacyjne Logamax plus GB192 i 6720819818 (2017/10) pl 6720813082-00.1TD Przeczytać uważnie przed montażem i konserwacją. Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Logano plus. Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin dla instalatora. GB125 z palnikiem Logatop BE. Olejowy kocioł kondensacyjny

Logano plus. Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin dla instalatora. GB125 z palnikiem Logatop BE. Olejowy kocioł kondensacyjny Olejowy kocioł kondensacyjny 6 720 804 974-00.1T Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin dla instalatora Logano plus GB125 z palnikiem Logatop BE 6720850624 (2016/04) PL Przeczytać uważnie przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Logano plus. Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin dla instalatora. GB125 z palnikiem Logatop BE. Olejowy kocioł kondensacyjny

Logano plus. Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin dla instalatora. GB125 z palnikiem Logatop BE. Olejowy kocioł kondensacyjny Olejowy kocioł kondensacyjny 6 720 804 974-00.1T 6 720 808 317 (2013/03) PL Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin dla instalatora Logano plus GB125 z palnikiem Logatop BE Przeczytać uważnie przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej 6304 3566 /2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

TD. Gazowe kotły kondensacyjne. Condens 9000iW GC9000iW. Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin (2016/09) PL

TD. Gazowe kotły kondensacyjne. Condens 9000iW GC9000iW. Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin (2016/09) PL 6 720 647 719-000.1TD Gazowe kotły kondensacyjne Condens 9000iW GC9000iW Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin 6720819820 (2016/09) PL 2 Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

SUPRAPUR. gazowego kotła kondensacyjnego KBR 65-3 KBR Wskazówki dotyczące odprowadzania spalin dla (2010/05) PL

SUPRAPUR. gazowego kotła kondensacyjnego KBR 65-3 KBR Wskazówki dotyczące odprowadzania spalin dla (2010/05) PL Wskazówki dotyczące odprowadzania spalin dla gazowego kotła kondensacyjnego SUPRAPUR 6 720 644 747-00.1O KBR 65-3 KBR 98-3 6 720 644 825 (2010/05) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki

Bardziej szczegółowo

6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5

6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5 6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5 7 719 001 570 Spis treœci Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy Objaœnienia symboli 1. Dane osprzêtu 3 1.1 Opis 3 1.1.1 Zastosowanie 3 1.1.2 Zakres dostawy 4 1.2 Opis

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin

Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin Gazowy kocioł kondensacyjny 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystšpieniem

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

NIE STOSOWAĆ kotły opalane ekogroszkiem. 0,4 mm i 0,6 mm

NIE STOSOWAĆ kotły opalane ekogroszkiem. 0,4 mm i 0,6 mm CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU KOMIN-MAX WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU Przeznaczenie Rodzaje paliw Zakres średnic rdzenia Odporność korozyjna KOMIN - MAX Urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjne

Bardziej szczegółowo

do gazowych kot ów kondensacyjnych: ZB 7-22 A ZBS 3-16 MA ZWB 7-26 A ZBS 7-2 MA ZSBR 7-28 A ZBS 30/150S-1 MA ZBR A

do gazowych kot ów kondensacyjnych: ZB 7-22 A ZBS 3-16 MA ZWB 7-26 A ZBS 7-2 MA ZSBR 7-28 A ZBS 30/150S-1 MA ZBR A Instrukcja monta u dla instalatora AZB 886 AZB 887 Pionowy przewód powietrzno-spalinowy ponad dach, Ø 80/125 mm czarny czerwony 7 719 002 474 7 719 002 475 135 1365 125 6 720 610 612-00.1O do gazowych

Bardziej szczegółowo

Ważny od Karbon Sp.zo.o Rybnik ul.kościuszki 14A/2 tel ,-22

Ważny od Karbon Sp.zo.o Rybnik ul.kościuszki 14A/2 tel ,-22 Konsumencki Lider Jakości - Grand Prix 2014, 2015 CENNIK URZĄDZEŃ 2016 Konsumencki Lider Jakości 2013, 2014, 2015 Grand Prix Konkursu Laur Klienta 2008 przepływowe gazowe ogrzewacze wody Złoty Laur Klienta

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO CENNIKA GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE WISZĄCE. BOSCH CONDENS 7000i

ANEKS DO CENNIKA GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE WISZĄCE. BOSCH CONDENS 7000i ANEKS DO CENNIKA GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE WISZĄCE BOSCH CONDENS 7000i 1 Cennik GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE WISZĄCE BOSCH CONDENS 7000i BOSCH CONDENS GC7000iW BOSCH CONDENS GC7000iW BOSCH CONDENS GC7000iW...B

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące odprowadzania spalin Logamax plus

Wskazówki dotyczące odprowadzania spalin Logamax plus Gazowy kocioł kondensacyjny 6 720 643 912-000.1TD 6 720 807 683 (2013/04) PL Wskazówki dotyczące odprowadzania spalin Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40 S Przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY POWIETRZNO-SPALINOWE DO KOTŁÓW TURBO I turbomag

SYSTEMY POWIETRZNO-SPALINOWE DO KOTŁÓW TURBO I turbomag SYSTEMY POWIETRZNO-SPALINOWE DO KOTŁÓW TURBO I turbomag System powietrzno-spalinowy z pionowym wyprowadzeniem przez dachy płaskie i skośne, koncentryczny ( 60/100 mm) Strona: 191 System powietrzno-spalinowy

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące odprowadzania spalin Logamax plus

Wskazówki dotyczące odprowadzania spalin Logamax plus Gazowy kocioł kondensacyjny 6 720 808 102 (2013/08) PL 6 720 643 912-000.1TD Wskazówki dotyczące odprowadzania spalin Logamax plus GB162-15...45 V3 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i

Bardziej szczegółowo

Schemat instalacji. Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G. pl - PL / 01

Schemat instalacji. Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G. pl - PL / 01 Schemat instalacji Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G pl - PL 08.11 09 237 320 / 01 Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu przed ustawieniem - instalacją uruchomieniem.

Bardziej szczegółowo

! NOWOŚĆ GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE WISZĄCE CERAPUR SMART CERAPUR SMART. CERAPUR SMART ZWB 28-5C dwufunkcyjny (c.o. i c.w.u.)

! NOWOŚĆ GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE WISZĄCE CERAPUR SMART CERAPUR SMART. CERAPUR SMART ZWB 28-5C dwufunkcyjny (c.o. i c.w.u.) GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE WISZĄCE CERAPUR SMART Cennik CERAPUR SMART kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania płynna modulacja mocy panel sterowania Bosch Heatronic 4 wbudowana automatyka pogodowa zapłon

Bardziej szczegółowo

Ważny od Karbon Sp.zo.o Rybnik ul. Kościuszki 14A/2 tel ,-22

Ważny od Karbon Sp.zo.o Rybnik ul. Kościuszki 14A/2 tel ,-22 Konsumencki Lider Jakości Cennik Grand Prix 2014, 2015; Lider 5-lecia 2011-201 CENNIK URZĄDZEŃ 2017 Konsumencki Lider Jakości 2013, 2014, 2015, 201 Grand Prix Konkursu Laur Klienta 2008 przepływowe gazowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G434 Ecostream Rozdział Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 003 do 006 str. 007 do 013 cennik 2011/1 rozdział 001 002 cennik 2011/1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str.

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str. Logano G434 Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 8 003 do 8 006 str. 8 007 do 8 013 cennik 2009/2 rozdział 8 8 001 8 002 cennik

Bardziej szczegółowo

Przewody powietrzno - spalinowe AZB... do kot³ów kondensacyjnych z zamkniêt¹ komor¹ spalania

Przewody powietrzno - spalinowe AZB... do kot³ów kondensacyjnych z zamkniêt¹ komor¹ spalania Przewody powietrzno - spalinowe do kot³ów kondensacyjnych Przewody powietrzno - spalinowe AZB... do kot³ów kondensacyjnych z zamkniêt¹ komor¹ spalania Opis przewody spalinowo-powietrzne kot³ów kondensacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu kominowego jednościennego MKKS

Instrukcja montażu systemu kominowego jednościennego MKKS Instrukcja montażu systemu kominowego jednościennego MKKS Wskazówki ogólne: 1. Przestrzeganie wskazówek zawartych w Instrukcji Montażu jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu kominowego oraz

Bardziej szczegółowo

Systemy spalinowe dla MCR3 PLUS, MCR/II, Innovens, Modulens G

Systemy spalinowe dla MCR3 PLUS, MCR/II, Innovens, Modulens G MCR3 PUS, MCR/II, Innovens, Modulens G = + = + C 3 C 3 m max C 3 7 3 C 3 B 3P B 3P C 3 () () () m max m max () Pour chaque mètre de conduit horizontal supplémentaire, retirer,0 m à la longueur verticale

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED BFS100L Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do montażu i obsługi

Bardziej szczegółowo

6. PORADNIK KOMINOWY

6. PORADNIK KOMINOWY 6. PORADNIK KOMINOWY 68 www.immergas.com.pl ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE 6.1. DOBÓR ZESTAWU POWIETRZNO-SPALINOWEGO DO KOTŁÓW Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA ZA POMOCĄ WSPÓŁCZYNNIKA

Bardziej szczegółowo

Koncentryczne przyłączenie ( 60/100 mm, PP) do przewodu spalinowego DN 80 PP (sztywnego) ułożonego w szachcie

Koncentryczne przyłączenie ( 60/100 mm, PP) do przewodu spalinowego DN 80 PP (sztywnego) ułożonego w szachcie YTEMY POWIETRZNO-PALINOWE DO KOTŁÓW ecotec/5 O MOCY PONIŻEJ KONCENTRYCZNE PRZYŁĄCZENIE (Ø 60/100 MM, PP) DO PRZEWODU DO ODPROWADZANIA PALIN DN 80, PP (ZTYWNEGO), UŁOŻONEGO W ZACHCIE. ystem powietrzno-spalinowy

Bardziej szczegółowo

KV 90-1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

KV 90-1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA 3-4 2. UŻYTKOWANIE 4 3. KONSERWACJA 4 5 4. ELEKTRYCZNE 5 5. SYSTEMY DZIAŁANIA 5 6. RYSUNKI TECHNICZNE 6-7 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Bardziej szczegółowo

CENNIK Grand Prix Konkursu Laur Klienta Ń DZE Ą URZĄDZEŃ Złoty Laur Klienta 2006, 2007, 2008, , 2009 URZ 2010

CENNIK Grand Prix Konkursu Laur Klienta Ń DZE Ą URZĄDZEŃ Złoty Laur Klienta 2006, 2007, 2008, , 2009 URZ 2010 CENNIK URZĄDZEŃ 2010 Grand Prix Konkursu Laur Klienta 2008 ogrzewacze przepływowe wody Złoty Laur Klienta 2006, 2007, 2008, 2009 ogrzewacze przepływowe wody Złoty Laur Konsumenta 2005 kotły grzewcze Srebrny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI KARTA OPIS WYROBU Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw.

Bardziej szczegółowo

STOJĄCE POMPY CIEPŁA C.W.U. kod opis cena netto cena brutto w tym KGO brutto NUOS FS WISZĄCE POMPY CIEPŁA C.W.U. NUOS

STOJĄCE POMPY CIEPŁA C.W.U. kod opis cena netto cena brutto w tym KGO brutto NUOS FS WISZĄCE POMPY CIEPŁA C.W.U. NUOS Pompy ciepła STOJĄCE POMPY CIEPŁA C.W.U. NUOS FS 3210017 POMPA CIEPŁA NUOS 250 EXT 7 849,00 9 654,27 3210018 POMPA CIEPŁA NUOS 250 SOL EXT 8 988,00 11 055,24 3210031 POMPA CIEPŁA NUOS 200 EXT 7 395,00

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI BOCZNA GAZOWA KURTYNA POWIETRZNA

SPIS TREŚCI BOCZNA GAZOWA KURTYNA POWIETRZNA KURTYNY POWIETRZNE Dane techniczne i instrukcja montażu: Boczna gazowa kurtyna powietrzna. Informacje techniczne: Boczna kurtyna powietrzna. Destratyfikator. Górna gazowa kurtyna powietrzna. DTR - luty

Bardziej szczegółowo

Nowość! VITODENS 200-W 7.2. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw. Vitodens 200-W 7.

Nowość! VITODENS 200-W 7.2. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw. Vitodens 200-W 7. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw Nowość! Vitodens 200-W Typ WB2C, instalacja wielokotłowa Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI KARTA OPIS WYROBU Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw.

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu 300 9059 10/2000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zespół przyłączeniowy do instalacji sanitarnej S-Flex do HT0/HT110, H0/H110 i S120 Logamax plus GB122 i Logamax U112/U114/U122/U124 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Nowość! VITODENS 200-W 7.2. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw. Vitodens 200-W 7.

Nowość! VITODENS 200-W 7.2. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw. Vitodens 200-W 7. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw Nowość! Vitodens 200-W Typ WB2C, instalacja wielokotłowa Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Multi

System kominowy Schiedel Multi System kominowy Schiedel Multi Opis wyrobu Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw. kotłów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH PPUH EGAZ Janusz Lolo 26-600 Radom ul. Barlickiego 8 tel. (48) 384 40 52, tel./fax (48) 384 47 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH KG-41 KG-42 1. Budowa kuchenek Kuchenki gazowe KG-41 oraz KG-42 wyposażone

Bardziej szczegółowo

System kominów spalinowych <SKS> <SKS-X>

System kominów spalinowych <SKS> <SKS-X> System kominów spalinowych System kominów spalinowych System Kominów Spalinowych oraz to jednościenne wkłady kominowe i przewody spalinowe, wykonane w całości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu dla instalatora. Kolektory płaskie. Konstrukcja nośna ST (2012/05) PL

Instrukcja montażu dla instalatora. Kolektory płaskie. Konstrukcja nośna ST (2012/05) PL Instrukcja montażu dla instalatora Kolektory płaskie Konstrukcja nośna 670648538.00-.ST 6 70 803 97 (0/05) PL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Objaśnienie symboli. Ogólne wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE to płaski i elastyczny system rozprowadzania powietrza dla systemów wentylacji wymuszonej w domach jednorodzinnych. Służy do doprowadzania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Systemy spalinowe. ZALETY Systemów spalinowych

Systemy spalinowe. ZALETY Systemów spalinowych ZAETY Systemów spalinowych Stal nierdzewna la instalacji pojedynczych lub kaskadowych la podłączenia do komina lub przewodu pow.-spal. FUM_Q0001 Rodzaje konfiguracji proponowane dla kotłów e ietrich SYSTEM

Bardziej szczegółowo

CERAPURMAXX Zeszyt pomocniczy do cennika

CERAPURMAXX Zeszyt pomocniczy do cennika Przewody powietrzno-spalinowe do Gazowego kot a kondensacyjnego CERAPURMAXX Zeszyt pomocniczy do cennika ZBR 65-1 A ZBR 90-1 A 6 720 870 523 PL (05.03) 1. Instalacja zalezna od powietrza w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Układ powietrzno-spalinowy turbomag

Układ powietrzno-spalinowy turbomag Dla instalatora Instrukcja montażu Układ powietrzno-spalinowy turbomag Gazowe przepływowe podgrzewacze wody Układ współśrodkowy Ø 60/00, aluminiowy Układ współśrodkowy Ø 80/5, aluminiowy PL Spis treści

Bardziej szczegółowo

Systemy kominowe. Najlepsze pod słońcem

Systemy kominowe. Najlepsze pod słońcem Systemy kominowe Najlepsze pod słońcem concept Systemy kominowe Bezpieczne odprowadzenie spalin na zewnątrz budynku Systemowe rozwiązania powietrzno-spalinowe concept przeznaczone są do odprowadzania spalin

Bardziej szczegółowo

Wszystkie elementy rurowe można dowolnie skracać od strony rury (nie mufy) stosując narzędzia do obróbki stali kwasoodpornych.

Wszystkie elementy rurowe można dowolnie skracać od strony rury (nie mufy) stosując narzędzia do obróbki stali kwasoodpornych. INSTRUKCJA MONTAZU I. Identyfikacja urządzenia grzewczego Korzystając z instrukcji obsługi urządzenia grzewczego należy zidentyfikować czy zainstalowane urządzenie jest kotłem kondensacyjnym, czy też nie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki Zestawienie Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki 4. Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki Kotły stojące gazowe i owe małej i średniej mocy zestawienie Typ Kondensacyjne Konwencjonalne

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne: temperatura włączenia termostatu +3 C;

Parametry techniczne: temperatura włączenia termostatu +3 C; E ELEKTRA FreezeTec Przewody grzejne z wbudowanym termostatem Zastosowanie System ELEKTRA FreezeTec przeznaczony jest do ochrony rur i zaworów podatnych na uszkodzenia powstałe w wyniku oddziaływania niskiej

Bardziej szczegółowo

NOWA OFERTA KOMINÓW ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE DO KOTŁÓW Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA ORAZ KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH

NOWA OFERTA KOMINÓW ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE DO KOTŁÓW Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA ORAZ KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH NOWA OFERTA KOMINÓW ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE DO KOTŁÓW Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA ORAZ KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH EDYCJA PAŹDZIERNIK 2015 CENNIK ZESTAWÓW POWIETRZNO-SPALINOWYCH SERII SREBRNEJ EDYCJA

Bardziej szczegółowo

TECZKA ZAWIERA: RYSUNKI:

TECZKA ZAWIERA: RYSUNKI: TECZKA ZAWIERA: 1. Opis techniczny str. nr 3-6 2. Informacja BIOZ str. nr 7-8 3. Oświadczenie projektantów str. nr 9 4. Uprawnienia projektowe str. nr 10 5. Zaświadczenie z OIIB str. nr 11 6. Informacja

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Rondo Plus

System kominowy Schiedel Rondo Plus System kominowy Schiedel Rondo Plus Opis wyrobu Schiedel Rondo Plus to zestaw trójwarstwowych, dwuściennych, ceramiczno betonowych profili kominowych. Systemy kominowe Schiedel Rondo Plus składają się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu dla instalatora. Moduł kaskadowy. CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 107 (2010/08) PL

Instrukcja montażu dla instalatora. Moduł kaskadowy. CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 107 (2010/08) PL Instrukcja montażu dla instalatora Moduł kaskadowy CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 107 (2010/08) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów.

Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów. Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL QUADRO

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL QUADRO SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL QUADRO KARTA OPIS WYROBU Schiedel Quadro to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania. n

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Quadro

System kominowy Schiedel Quadro System kominowy Schiedel Quadro Opis wyrobu Schiedel Quadro to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania. Komin powietrzno

Bardziej szczegółowo

do gazowych kot ów kondensacyjnych: ZB 7-22 A ZBS 3-16 MA ZWB 7-26 A ZBS 7-22 MA ZSBR 7-28 A ZBS 7-30 MA ZBR A

do gazowych kot ów kondensacyjnych: ZB 7-22 A ZBS 3-16 MA ZWB 7-26 A ZBS 7-22 MA ZSBR 7-28 A ZBS 7-30 MA ZBR A Instrukcja monta u dla instalatora AZB 885 Poziomy przewód powietrzno-spalinowy Ø 80/125 mm 7 719 002 473 250 125 40 105 Ø80 127 Ø82 40 Ø127 1 136 Ø80 196 196 155 127 196 155 127 196 8 x 155 155 6 720

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu kominów spalinowo-powietrznych izolowanych <SKSPD> <SKSPD-XO>

Elementy systemu kominów spalinowo-powietrznych izolowanych <SKSPD> <SKSPD-XO> Elementy systemu kominów spalinowo-powietrznych izolowanych NAADY KOMINOWE YTEMY KOMINOWE YTEMY DGP TEROWANIE ystem kominów spalinowo-powietrznych izolowanych Przewód wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW Instrukcja instalacji i konserwacji Czujnik mocy 6 720 614 337-00.1I 6 720 614 405 PL (2007/06) OSW Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 2 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zestawienie produktów wycofanych i wprowadzonych w 2013 roku

Zestawienie produktów wycofanych i wprowadzonych w 2013 roku POMPY CIEPŁA TM TE AE Supraeco W 7735400071983 7735400073983 Pompy ciepła 7 7735400075983 grunt-woda TM 9 7735400077983 11 Pojemność [l] 773500988 Supraeco W SWO 270-1X 270 7735400079983 7735400081983

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Niezawodna i uniwersalna

Niezawodna i uniwersalna GC Niezawodna i uniwersalna W ciągu ostatnich 65 lat podwieszana gazowa nagrzewnica powietrza okazała się być niezawodnym i uniwersalnym urządzeniem wentylacyjno-grzewczym. Niezwykła rozmaitość dodatkowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL AVANT

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL AVANT SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL AVANT KARTA OPIS WYROBU Powietrzno spalinowy system kominowy Schiedel Avant składa się z profili wewnętrznych z ceramiki technicznej, pierścieni dystansowych oraz obudowy z pustaków

Bardziej szczegółowo

System powietrzno-spalinowy do kotłów ecotec, ecocompact, aurocompact i ecovit plus. Instrukcja montażu. Instrukcja montażu.

System powietrzno-spalinowy do kotłów ecotec, ecocompact, aurocompact i ecovit plus. Instrukcja montażu. Instrukcja montażu. Instrukcja montażu Dla instalatora Instrukcja montażu System powietrzno-spalinowy do kotłów ecotec, ecocompact, aurocompact i ecovit plus koncentryczny Ø 80/5 tworzywo sztuczne PL Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent:

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent: Cerapur Comfort Kod: ZWBR 35-3E Producent: Cerapur Comfort Wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur Comfort to połączenie najnowocześniejszej technologii i atrakcyjnego wzornictwa. To najwyższy komfort ciepła,

Bardziej szczegółowo

Klasa temperatury T 450. Odporność na działanie kondensatu. Odporność na pożar sadzy G 1000 Odporność na korozje Vm

Klasa temperatury T 450. Odporność na działanie kondensatu. Odporność na pożar sadzy G 1000 Odporność na korozje Vm Jednościenne wkłady kominowe ze stali kwasoodpornej - SYSTEM KOMINUS OPIS SYSTEMU CHARAKTERYSTYKA System służy do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania, opalanych gazem lub

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Systemy powietrzno-spalinowe do ecotec pro/plus. Instrukcja montażu. Dla instalatora VC/VCW../5-3, VC/VCW../5-5. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Systemy powietrzno-spalinowe do ecotec pro/plus. Instrukcja montażu. Dla instalatora VC/VCW../5-3, VC/VCW../5-5. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja montażu Dla instalatora Instrukcja montażu Systemy powietrzno-spalinowe do ecotec pro/plus VC/VCW../-, VC/VCW../- PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 0 D-89 Remscheid Telefon

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna eksploatacja kotła gazowego

Bezpieczna eksploatacja kotła gazowego Bezpieczna eksploatacja kotła gazowego moc pozytywnej energii Przygotowanie do montażu Troska o bezpieczeństwo i właściwe działanie urządzeń grzewczych, a w tym wypadku kotła gazowego, zaczyna się już

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL 04308252) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Wysoka sprawność i szeroki zakres zastosowań

Wysoka sprawność i szeroki zakres zastosowań GC+ Wysoka sprawność i szeroki zakres zastosowań GC+ to zasilana gazem, kondensacyjna nagrzewnica powietrza z wentylatorem odśrodkowym i palnikiem modulowanym, o mocy od 5 do 150 kw i bardzo wysokim przepływie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Specjalna pakietowa oferta cenowa ważna od

Specjalna pakietowa oferta cenowa ważna od Specjalna pakietowa oferta cenowa ważna od 20.03.2017 Specjalna pakietowa oferta cenowa. Zgodna z aktualnym cennikiem. Możesz zaoszczędzić od 73 do 2091 zł brutto. Szczegóły u utoryzowanych Partnerów Handlowych

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Rondo Plus

System kominowy Schiedel Rondo Plus System kominowy Schiedel Rondo Plus Opis wyrobu Schiedel Rondo Plus to zestaw trójwarstwowych, dwuściennych, ceramiczno betonowych profili kominowych. Systemy kominowe Schiedel Rondo Plus składają się

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 CENY NETTO należy doliczyć podatek VAT cennik nie stanowi oferty handlowej

Spis treści. 2  CENY NETTO należy doliczyć podatek VAT cennik nie stanowi oferty handlowej Cennik akcesoriów Spis treści Pakiety kominowe dla nagrzewnic gazowych Robur M...3 Pakiety kominowe dla nagrzewnic gazowych Robur K, F, G, B 15...4 Pakiety kominowe dla nagrzewnic gazowych Robur F podstropowe...5

Bardziej szczegółowo

Niezawodna i uniwersalna

Niezawodna i uniwersalna GC Niezawodna i uniwersalna W ciągu ostatnich lat podwieszana gazowa nagrzewnica powietrza okazała się być niezawodnym i uniwersalnym urządzeniem wentylacyjno-grzewczym. Niezwykła r ozmaitość dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Specjalna pakietowa oferta cenowa ważna od

Specjalna pakietowa oferta cenowa ważna od Specjalna pakietowa oferta cenowa ważna od 01.0.2017 Specjalna pakietowa oferta cenowa. Zgodna z aktualnym cennikiem. Możesz zaoszczędzić od 73 do 2091 zł brutto. Szczegóły u utoryzowanych Partnerów Handlowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

Logamax U022-24K Logamax U024-24K

Logamax U022-24K Logamax U024-24K 2061 1746 05/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Logamax U022-24K Logamax U024-24K 6 720 610 716-00.1O Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo