Brytyjskie Standardy Zarządzania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Brytyjskie Standardy Zarządzania"

Transkrypt

1 Brytyjskie Standardy Zarządzania

2 Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy zarządzania. Od 2014 r. realizuje akredytowane szkolenia i egzaminy z zakresu metodyki PRINCE2 dzięki zawartej umowie z firmą INPROGRESS, która posiada status Accredited Training Organisation (ATO) w zakresie PRINCE2, MSP, MoP, P3O, AgilePM, M_o_R, MoV, ITIL, Change Management oraz OBASHI, co uprawnia nas do przeprowadzania akredytowanych szkoleń przygotowujących do międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych. Nasza firma w swojej ofercie ma zarówno szkolenia z zarządzania projektami, jak również z technik i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu projektami (metodyki zarzadzania projektami, dobre praktyki w zarządzaniu ryzykiem i wartościami, metody i techniki planowania i budżetowania projektów itp.). Dodatkowo w ofercie posiadamy szereg szkoleń miękkich dotyczących takich aspektów jak: budowanie zespołu projektowego, komunikacja w zespole projektowym, oraz motywowanie pracowników. Ponadto prowadzimy szkolenia z zakresu norm: ISO 9001, ISO/IEC 20000, ISO 22301, ISO/IEC 27001, ISO/EIC 27005, 31000, poszerzając tym samym zakres usług szkoleniowo-konsultacyjnych o normy ISO, które coraz częściej są wymagane podczas inwestycji zarówno w sektorach publicznych jak i prywatnym. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie klienta, nieustannie kontynuujemy nasz dynamiczny rozwój, cyklicznie poszerzając ofertę szkoleń. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, jesteśmy również otwarci na nowe wyzwania, zwiększające kompetencje i kwalifikacje naszej kadry szkoleniowej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą oraz zapraszamy do kontaktu. Jako firma z tradycją indywidualnego podejścia do klienta, dbamy o Państwa inwestycje, przekształcając korzyści w mierzalne i długoterminowe wartości. strona 2 z 37

3 Akredytacje ISO 9001 ISO ISO ISO ISO ISO PRINCE2, MSP, MoP, P3O, P3M3, P2MM, M_o_R, MoV, ITIL są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do Cabinet Office. Swirl logo jest znakiem handlowym należącym do Cabinet Office. OBASHI jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do OBASHI Ltd. APMG-International Agile Project Management, Change Management, Better Business Cases, Facilitation, OBASHI, Service Level Analyst, Change Analyst, Problem Analyst oraz Swirl Device logo są znakami handlowymi APM Group Limited. DSDM, Atern, AgilePM są znakami handlowymi należącymi do Dynamic Systems Development Method Ltd. OBASHI jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do OBASHI Ltd. ASL, BiSL są zarejestrowanymi znakami handlowym należącym do ASL BiSL Foundation. PECB jest znakiem towarowym należącym do Professional Evaluation and Certification Board Inc. strona 3 z 37

4 Referencje strona 4 z 37

5 PRINCE2 Światowo rozpoznawalny i stosowany standard zarządzania projektami oparty na wieloletnim doświadczeniu. O metodyce Współczesne organizacje ze względu na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania prowadzenia własnej działalności biznesowej zmuszone są do wprowadzania w bardzo krótkim czasie usprawnień, modyfikacji istniejących produktów bądź świadczonych usług. W ten sposób uzyskują zdolność do zaspokajania potrzeb interesariuszy swoich organizacji. Zarządzanie wartością dla różnych grup zainteresowanych odbywa się albo w ramach tzw. zwykłej działalności biznesowej albo poprzez uruchamianie tymczasowej organizacji projektowej do dostarczania jednego lub więcej produktów biznesowych. PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) jest metodyką skutecznego zarządzania projektami w sterowalnym otoczeniu. Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki PRINCE2 PRINCE2 daje korzyści w postaci kontroli zasobów i efektywnej możliwości zarządzania ryzykiem biznesowym oraz ryzykiem projektu, PRINCE2 zawiera ustalone i sprawdzone najlepsze praktyki zarządzania projektami. Jest szeroko rozpowszechniona i rozumiana, dzięki czemu zapewnia wspólny język wszystkim uczestnikom projektu, PRINCE2 zachęca do formalnego uznania odpowiedzialności w projekcie i koncentruje się na tym, co projekt ma dostarczyć, dlaczego, kiedy, gdzie i dla kogo. Szkolenia są organizowane na dwóch poziomach zaawansowania i przygotowują kolejno do egzaminów: PRINCE2 Foundation i PRINCE2 Practitioner. strona 5 z 37

6 Certyfikacja Egzamin PRINCE2 Foundation składa się z 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru (z czego 70 jest punktowanych) i trwa 60 minut. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie, co najmniej 35 poprawnych odpowiedzi. W trakcie egzaminu nie można korzystać z książek. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim. Certyfikat wydawany przez APMG jest bezterminowy. Egzamin PRINCE2 Practitioner to test wyboru składający się z 8 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie, co najmniej 44 punktów (z 80). Egzamin trwa 150 minut i można go zdawać w języku polskim lub angielskim. W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika PRINCE2. Certyfikat PRINCE2 Practitioner wydawany jest przez APMG na 5 lat. O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation. Egzamin PRINCE2 Re-registered Practitioner to egzamin na odnowienie certyfikatu PRINCE2 Practitioner i jest to test wyboru składający się z 3 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie, co najmniej 17 punktów (z 30). Egzamin trwa 60 minut i można go zdawać w języku polskim lub angielskim. W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika PRINCE2. Certyfikat PRINCE2 Practitioner wydawany jest przez APMG na 5 lat. O odnowienie certyfikatu Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Practitioner. Informacje dodatkowe: Na prośbę uczestnika egzaminu, informacja o jego pozytywnym wyniku, może być upubliczniona w oficjalnej bazie kandydatów: international.com/scrlist.aspx. Dzięki temu, osoba certyfikowana może potwierdzić swoje kompetencje na oficjalnej stronie egzaminatora, firmy APMG. Ścieżka certyfikacji PRINCE2 strona 6 z 37

7 PRINCE2 Foundation Szkolenie Z projektami mamy do czynienia codziennie, gdyż projekty to sposób na osiągnięcie zamierzonych celów. Projekt realizujemy budując dom, wprowadzając nowy produkt na rynek lub otwierając nowy oddział firmy. Bez względu na to, czy są to duże przedsięwzięcia, czy też złożone operacje, projekt to wysiłek podejmowany z myślą o realizacji celu w ograniczonym czasie i przy skończonych zasobach. Akredytowane szkolenie PRINCE2 Foundation powstało by przekazać Państwu podstawy dobrych i sprawdzonych metod zarządzania projektami, które w znacznej mierze ułatwiają prowadzenie projektu. Dzięki temu zwiększa się szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomaga w kontrolowany sposób prowadzić projekt. Szkolenie oparte jest o wymagania stawiane kandydatom PRINCE2 Foundation i kończy się egzaminem. Szkolenie jest akredytowane przez APMG Group Ltd.. Oznacza to, że przeszło pozytywnie, restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie PRINCE2 Foundation. Adresaci Obecni i przyszli kierownicy projektów. Uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach. Menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu. Osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2. Korzyści Ogólne zaznajomienie się z całą metodyką i jej terminologią. Poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2. Zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt wg PRINCE2. Uzyskanie wiedzy na temat procesu zarządzania projektem. Poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie. Poznanie pryncypiów PRINCE2, Tematów i Procesów PRINCE2. Zdobycie wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji. Agenda 1. Przegląd metodyki PRINCE2 2. Temat Organizacja 3. Proces Przygotowanie Projektu 4. Temat Uzasadnienie Biznesowe 5. Proces Inicjowanie Projektu 6. Temat Plany 7. Temat Jakość 8. Temat Ryzyko 9. Proces Zarządzanie Końcem Etapu 10. Temat Postępy 11. Proces Sterowanie Etapem 12. Temat Zmiana 13. Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów 14. Proces Zamykanie Projektu 15. Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem 16. Przykładowe egzaminy PRINCE2 Foundation wraz z omówieniem strona 7 z 37

8 PRINCE2 Practitioner Szkolenie Szkolenie PRINCE2 Practitioner jest realizowane w formie warsztatowej. Omawiane są główne aspekty projektu. Nacisk jest położony na skalowalność metodyki, umiejętność dostosowania i właściwego postępowania w projekcie zarządzanym zgodnie z PRINCE2. Szkolenie jest akredytowane przez APMG Group Ltd.. Oznacza to, że przeszło pozytywnie, restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie PRINCE2 Practitioner. Adresaci Kierownicy projektów. Członkowie zespołów projektowych. Menedżerowie zaangażowanymi w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami i udokumentować kompetencje rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem PRINCE2 Practitioner. Korzyści Wykorzystanie technik i narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z PRINCE2. Zdobycie umiejętności dobierania odpowiednich elementów metodyki PRINCE2 do określonych sytuacji w projekcie. Efektywne zarządzanie ryzykiem i zagadnieniami w projekcie. Poznanie jak należy kontrolować przebieg projektu zgodnie z PRINCE2. Zdobycie świadomości świadomość, co można zrobić w organizacji by skuteczniej i bezpieczniej osiągać korzyści ze zrealizowanych projektów. Agenda 1. Powtórzenie zależności w modelu procesów PRINCE2 2. Przygotowanie Projektu i Założenia Projektu 3. Praca z Uzasadnieniem Biznesowym 4. Tworzenie zespołu zarządzania projektem 5. Strategia Zarządzania Komunikacją 6. Etap inicjowania 7. Technika planowania opartego na produktach 8. Ścieżka Audytu Jakości 9. Rejestr Jakości, Rejestr Ryzyk 10. Zarządzanie Końcem Etapu 11. Opis Produktu i Zapis Obiektu Konfiguracji 12. Procedura zarządzania konfiguracją 13. Zagadnienia i budżety 14. Temat Zmiana 15. Reakcje na ryzyko 16. Raporty 17. Grupa Zadań i Zarządzanie Dostarczaniem Produktów 18. Zamykanie Projektu 19. Podsumowanie i produkty zarządcze 20. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu PRINCE2 Practitioner strona 8 z 37

9 Agile Project Management Zwinne i efektywne zarządzanie projektami, oparte na 20 latach doświadczenia. O metodyce AgilePM (Agile Project Management) to metodyka z rodziny zwinnego zarządzania projektami. Fundamentem AgilePM jest metodyka DSDM (Dynamic Systems Development Method), posiadająca blisko 20 letnie doświadczenie w zwinnym zarządzaniu projektami. AgilePM to przede wszystkim zmiana, otwartość na zmiany, proponowanie zmian w celu otrzymania tego, czego klient naprawdę potrzebuje (co czasem jest rozbieżne z tym, co pierwotnie zostało zamówione/oczekiwane), poprzez lepsze i dokładniejsze zrozumienie oczekiwań klienta i wspólne opracowanie szczegółowych wymagań. AgilePM stosuje podejście do zarządzania projektami, w którym to Sponsor projektu, poprzez oddelegowane osoby, nie tylko komunikuje się codzienne, dzień w dzień z zespołem wytwórczym, ale współpracuje z nim będąc częścią tego zespołu. To pozwala na szybsze podejmowanie decyzji oraz promuje współpracę, wspólne opracowywanie i doprecyzowanie wymagań na bieżąco wraz z postępem projektu, co zapobiega sytuacjom BDUF, Big Design Up Front. Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki AgilePM Lepsze i dokładniejsze zrozumienie potrzeb klienta. Dostarczanie tego, co klient potrzebuje, a nie tylko tego, co klient początkowo zamówił. (Poznajmy definicje wartości KLIENTA i wspólnie opracujmy wymagania, nie bazujmy tylko na oczekiwaniach klienta, które mogą różnić się od prawdziwych potrzeb.) Nieustanna, codzienna współpraca biznesu z członkami zespołów wytwórczych. (15 Minutowe spotkania między biznesem i zespołem wytwórczym.) Stosowanie komunikacji wizualnej w postaci prototypów, makiet, modeli w celu wizualizacji wizji końcowego produktu dla biznesu. (Pokaż mi to zobaczę, przetestuję, przemyślę i ocenię. Jeśli nie spróbuję, to nigdy nie będę wiedział, czy to jest to, czego szukam.) Inkrementalne dostarczanie kluczowych wymagań w realnych, krótkich odstępach czasowych, pozwalając na dostarczanie produktów zawsze na czas. (Krótszy horyzont, łatwiejszy cel. Łatwiejszy cel, mniejsze ryzyko a w konsekwencji bezpieczeństwo projektu i inwestycji.) Zespoły wytwórczy złożone z osób technicznych i biznesowych. (Połączmy siły, przyspieszmy komunikację. Współpracujmy (przywództwo), nie delegujmy (zarządzanie).) Zwiększona efektywność zespołów wytwórczych. (Mniej biurokracji, więcej kreatywności.) Jasna i czytelna współpraca (nie tylko komunikacja) między biznesem, a zespołami wytwórczymi. Szkolenia są organizowane na dwóch poziomach zaawansowania i przygotowują kolejno do egzaminów: AgilePM Foundation i AgilePM Practitioner. strona 9 z 37

10 Certyfikacja Egzamin AgilePM Foundation to test typu ABCD jednokrotnego wyboru, składający się z 60 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, co najmniej 30 punktów (z 60 możliwych). Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 60 minut i obecnie można go zdawać jedynie w języku angielskim (brak oficjalnego tłumaczenia metodyki). Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi, a punktowy wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Certyfikat AgilePM Foundation jest bezterminowy. Egzamin AgilePM Practitioner to test wyboru składający się z 4 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, co najmniej 30 punktów (z 60). Egzamin trwa 120 minut i obecnie można go zdawać jedynie w języku angielskim (brak oficjalnego tłumaczenia metodyki). W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika Agile Project Management Handbook. Certyfikat AgilePM Practitioner wydawany jest przez APMG na 5 lat. O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation. Informacje dodatkowe: Na prośbę uczestnika egzaminu, informacja o jego pozytywnym wyniku, może być upubliczniona w oficjalnej bazie kandydatów: Dzięki temu, osoba certyfikowana może potwierdzić swoje kompetencje na oficjalnej stronie egzaminatora, firmy APMG. Ścieżka certyfikacji AgilePM strona 10 z 37

11 AgilePM Foundation Szkolenie Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki AgilePM, strukturą procesów, pojęciami. Poznają wszystkie role, produkty i techniki metodyki. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu na certyfikat AgilePM Foundation w najnowszej wersji. Szkolenie trwa 3 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Językiem wykładowym jest język polski. Materiały i ćwiczenia są w języku angielskim (z uwagi na brak oficjalnego, zatwierdzonego tłumaczenia metodyki na język polski). Szkolenie uzyskało akredytację APM Group Ltd., a stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem zatwierdzonym przez APMG. Szkolenie jest akredytowane przez APMG Group Ltd.. Oznacza to, że przeszło pozytywnie, restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie AgilePM Foundation. Adresaci Kierownicy projektów. Kadra zarządzająca projektami. Kierownicy zespołów projektowych. Kierownicy zespołów wytwórczych/kierownicy zespołów. Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT. Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2, a AgilePM. Wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki AgilePM w praktyce. Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM Foundation. Korzyści Zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce AgilePM. Poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM. Poznanie różnic w podejściach zwinnych, a podejściach klasycznych. Przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Foundation. Agenda 1. Czym jest podejście zwinne? 2. Filozofia i Pryncypia AgilePM 3. Agile Project Management 4. Role i odpowiedzialności 5. Przygotowanie projektu Agile Project Management 6. Cykl życia projektu, Fazy, Produkty 7. Komunikacja 8. Priorytet wymagań oraz Timeboxing 9. Kontrola projektu oraz zarządzanie ryzykiem 10. Wymagania oraz szacowanie wymagań 11. Dostarczanie jakości 12. Planowanie w Agile 13. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation 14. Egzamin AgilePM Foundation strona 11 z 37

12 AgilePM Practitioner Szkolenie Szkolenie AgilePM Practitioner jest realizowane w formie wykładowo ćwiczeniowej. Omawiane są główne aspekty projektu. Nacisk jest położony na zastosowanie metodyki w praktyce. Uczestnicy poznają jak należy dostosować metodykę Agile do realiów projektu tak, aby wykorzystać jej jak największy potencjał. Szkolenie jest akredytowane przez APMG Group Ltd.. Oznacza to, że przeszło pozytywnie, restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie AgilePM Practitioner. Adresaci Kierownicy projektów. Kadra zarządzająca projektami. Kierownicy zespołów projektowych. Kierownicy zespołów wytwórczych/kierownicy zespołów. Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT. Osoby zainteresowane, aby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami i udokumentować kompetencje rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem AgilePM Practitioner. Korzyści Umiejętne i efektywne wykorzystanie technik i narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z AgilePM. Dobieranie odpowiednich elementów metodyki AgilePM do określonych sytuacji w projekcie. Kontrola przebiegu projektu. Zapewnienie sprawnej komunikacji między biznesem oraz zespołem wytwórczym. Umiejętność przydzielania konkretnych osób do ról wymaganych w projekcie. Zdobycie świadomości, co można zrobić w organizacji, by skuteczniej i bezpieczniej osiągać korzyści ze zrealizowanych projektów. Przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Practitioner. Agenda Podstawy Cykl życie projektu, Produkty Ludzie oraz role Techniki Kontrola projektu oraz zarządzanie ryzykiem Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Practitioner Egzamin AgilePM Practitioner strona 12 z 37

13 ITIL Najlepsze praktyki w zarządzaniu usługami IT, dzięki którym powstała norma ISO/IEC Service Management. O ITILu ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to zbiór najlepszych praktyk; usystematyzowane, sprawdzone i powszechnie stosowane przez liczne firmy, organizacje i instytucje na całym świecie podejście do zarządzania usługami IT. Znajomość podstaw procesowego modelu zarządzania proponowanego przez ITIL jest istotnym elementem podnoszącym jakość funkcjonowania działów i organizacji zajmujących się świadczeniem usług IT. Wykorzystanie współczesnych standardów i metodyk zarządzania (takich jak ITIL) jest potwierdzeniem wysokiej kultury biznesowej przedsiębiorstw i innych organizacji, które je stosują. ITIL to zbiór kompleksowych rekomendacji branży informatycznej, z których powstała międzynarodowa norma zarządzania usługami informatycznymi ISO/IEC Service Management. Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki ITIL stosowanie metodyki ITIL pozwala na redukcję kosztów (do zarządzania IT podchodzimy jak do zarządzania biznesem), lepsze zarządzanie jakością (poprzez stałe doskonalenie organizacji), zwiększenie produktywności (w wyniku poprawy zagospodarowania zasobów i organizacji pracy), uporządkowanie organizacji (dzięki ustaleniu ról i odpowiedzialności), strona 13 z 37

14 usprawnienie komunikacji (na co wpływa spójna koncepcja IT oraz uporządkowana struktura komunikacji), poprawa relacji z klientem (dzięki skupieniu uwagi na korzyściach dla biznesu, również w przypadku wewnętrznych działów IT). Certyfikacja Egzamin ITIL Foundation trwa 60 minut i składa się z 40 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Maksymalnie można uzyskać 40 punktów. Aby zdać egzamin należy odpowiedzieć prawidłowo na przynajmniej 26 pytań (65%). Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi, a punktowy wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Egzamin może mieć formę pisemną lub może być przeprowadzany w formie testu on line na komputerze. Zgodnie z regulaminem egzaminu nie wolno używać jakichkolwiek materiałów pomocniczych, środków łączności jak również nie wolno konsultować się z innymi zdającymi. Informacje dodatkowe: Posiadanie certyfikatu ITIL Foundation oznacza uzyskanie dokumentu o istotnej wartości. Certyfikat jest rozpoznawalny na całym świecie i potwierdza wartość kompetencji osoby, która taki certyfikat zdobędzie. Ponadto certyfikat ITIL Foundation jest niezbędny tym, którzy zamierzają poszerzać wiedzę na temat metodyki w ramach szkoleń Intermediate i przystępować do egzaminów ITIL Intermediate. Na prośbę uczestnika egzaminu, informacja o jego pozytywnym wyniku może być upubliczniona w oficjalnej bazie kandydatów: Ścieżka certyfikacji ITIL strona 14 z 37

15 ITIL Foundation Szkolenie Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki ITIL, strukturą procesów, pojęciami i zasadami funkcjonowania organizacji świadczącej usługi informatyczne w oparciu o najlepsze praktyki. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu na certyfikat ITIL Foundation w najnowszej wersji. Szkolenie trwa 3 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczenia praktyczne. Językiem wykładowym jest język polski. Materiały i ćwiczenia są w języku polskim. Szkolenie uzyskało akredytację APM Group Ltd., przechodząc pozytywnie, restrykcyjny proces audyt jakości a stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem (słownikiem oficjalnych tłumaczeń pojęć i terminów ITIL z języka angielskiego na język polski) zatwierdzonym przez APMG i przygotowuje do egzaminu ITIL Foundation w języku polskim. Adresaci Kadra zarządzająca i pracownicy działów IT. Kierownicy i pracownicy wsparcia (Servicedesk). Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT. Wszyscy zainteresowani poznaniem i stosowaniem metodyki ITIL w praktyce. Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu ITIL Foundation. Korzyści Zdobycie wiedzy na temat procesów, relacji, korzyści i wyzwań w metodyce ITIL. Zdobycie wiedzy jak wygląda Cykl Życia Usługi (Service Lifecycle), na którym opiera się funkcjonowanie biblioteki ITIL. Zrozumienie modelu procesowego, który wpływa na przekształcenie organizacji IT w dobrze zarządzaną jednostkę. Poznanie podstawowe definicje oraz standardowe słownictwo z zakresu tematyki ITIL. Przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu ITIL Foundation. Agenda 1. Wprowadzenie do metodyki ITIL 2. Zarządzanie usługami 3. Cykl życia usługi 4. Strategia usługi 5. Projektowanie usługi 6. Przekazanie usługi 7. Eksploatacja usługi 8. Ustawiczne doskonalenie usługi 9. Zakończenie szkolenia 10. Egzamin ITIL Foundation strona 15 z 37

16 OBASHI Komunikacja między biznesem, a IT. Metodyka, notacja, standard i oprogramowanie w jednym. O metodyce OBASHI (Ownership, Business Process, Application, System, Hardware, Infrastructure) to metodyka skupiająca się na wizualizacji powiązań między aktywami IT, a procesami biznesowymi. Dzięki OBASHI biznes w prosty i czytelny sposób widzi znaczenie i krytyczność IT w swojej organizacji (za co płacimy i dlaczego musimy płacić, aby procesy mogły funkcjonować). Metodyka pozwala organizacjom w pełni zrozumieć, co jest zaangażowane podczas wspierania procesów biznesowych oraz jaki wpływ/skutek niesie ze sobą awaria jednego z komponentów (bezpieczeństwo informacji, analiza ryzyka, analiza wpływu na biznes). OBASHI nie ma na celu zastąpienia już istniejących notacji typu UML, BPMN, Archimate. Jednak z uwagi na pokrywanie się części zakresu notacji, można ją zintegrować tak, aby diagramy OBASHI tworzyły wysokopoziomowe spojrzenie na system, który można rozwijać kolejno poprzez notacje UML, BPMN, Archimate. To, co wyróżnia OBASHI na tle pozostałych notacji i to, co od samego początku jej projektowania było głównym założeniem to czytelność. Jako notacja stworzona z myślą o dwóch odbiorcach: biznes (odbiorca zainteresowany korzyściami) i IT (odbiorca merytoryczny), wprowadza przejrzystość, czytelność i jednoznaczność (notacja posiada jedynie 6 typów elementów). Natomiast dzięki oprogramowaniu OBASHI Control Centre pozwala na symulację i analizę zależności, którą coraz trudniej jest osiągnąć przy coraz bardziej zaawansowanych rozwiązaniach. Korzyści i zalety wynikające ze stosowania OBASHI Usprawnienie komunikacji między biznesem, a IT. (Komunikujmy się wizualnie.) Stosowanie wizualnego, jednoznacznego, prostego języka do prezentowania wysokopoziomowej architektury IT. (Pokaż mi duży obraz proponowanej architektury rozwiązania IT.) Poznanie, które aktywa są niezbędne, aby proces biznesowy mógł funkcjonować. (Pokaż mi swoje słabe ogniwa (pojedyncze punkty awarii), abym mógł zabezpieczyć dostępność usługi.) Wizualizacja powiązań Aktywo IT proces biznesowy, w prosty, jednoznaczny, efektywny w odczytaniu sposób, pozwalający osobom decyzyjnym (biznes) na efektywne i trafne podejmowanie decyzji. ( Obraz mówi więcej, niż tysiąc słów. ) Nowe narzędzie podczas identyfikacja, analizy oraz szacowania ryzyka. Nowe narzędzie wspierające proces zarządzania utrzymaniem ciągłości biznesowej (ang. Business Continuity Management). Nowe narzędzie podczas opracowywania planów działań odtworzeniowych. strona 16 z 37

17 Certyfikacja Egzamin OBASHI Foundation to test typu ABCD jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 60%, co najmniej 30 punktów (z 50 możliwych). Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 60 minut i obecnie można go zdawać jedynie w języku angielskim (brak oficjalnego tłumaczenia metodyki). Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi, a wynik punktowy egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Certyfikat OBASHI Foundation jest bezterminowy. Certyfikacja kończy się na poziomie Foundation. Po zdaniu egzaminu Foundation, kursant ukończył całą ścieżkę certyfikacyjną OBASHI. Informacje dodatkowe: Na prośbę uczestnika egzaminu, informacja o jego pozytywnym wyniku, może być upubliczniona w oficjalnej bazie kandydatów: Dzięki temu, osoba certyfikowana może potwierdzić swoje kompetencje na oficjalnej stronie egzaminatora, firmy APMG. Ścieżka certyfikacji OBASHI strona 17 z 37

18 OBASHI Foundation Szkolenie Na szkoleniu skupiamy się na przedstawieniu metodyki OBASHI, jej pryncypiów, praw, produktów OBASHI oraz poznania cyklu życia projektu OBASHI. Uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę wymaganą, aby móc tworzyć, zarządzać oraz odczytywać znacznie diagramów B&IT oraz DAV obecnych w metodyce OBASHI. Szkolenie jest akredytowane przez APM Group Ltd. co oznacza, że przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie OBASHI Foundation. Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki OBASHI oraz zdanie egzaminu OBASHI Foundation. W czasie szkolenia udzielane są odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, między innymi: Jakie wartości dostarcza metodyka OBASHI?, Jak mogę zastosować OBASHI w moich projektach?, Gdzie oraz jak OBASHI pokrywa się z innymi notacjami tj. UML, BPMN, Archimate?, Jakie korzyści niosą z sobą diagramy B&IT oraz DAV?, Czym jest oprogramowanie OBASHI Control Centre? Szkolenie jest akredytowane przez APMG Group Ltd.. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie OBASHI Foundation. Adresaci Architekci/projektanci rozwiązań IT. Architekci bezpieczeństwa. Menadżerowie ryzyka. Osoby odpowiedzialne za utrzymanie usług IT. Osoby odpowiedzialne za utrzymanie ciągłości dostarczania usług i plany Disaster Recovery. Osoby z działów IT komunikujące się z biznesem w celu przestawiania znaczenia i wartości proponowanej architektury. Korzyści Kompleksowe poznanie całej metodyki, jej pryncypiów oraz praw (OBASHI Laws). Zdobycie umiejętności czytania oraz tworzenia diagramów OBASHI (B&IT, DAV). Poznanie praktycznych zastosowań metodyki OBASHI wraz z najlepszymi praktykami. Poznanie jak OBASHI łączy się z istniejącymi notacjami: UML, BPMN, TOGAF Archimate. Zrozumienie procesu myślenia stojącego za metodyką i modelem OBASHI. Poznanie cyklu życia projektu OBASHI. Przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu OBASHI Foundation. Agenda 1. Wprowadzenie do OBASHI, definicje i podstawowe pojęcia 2. Elementy i warstwy w diagramach OBASHI 3. Diagramy B&IT (Business & IT) 4. Zależności i powiązania między elementami diagramów 5. Diagramy DAV (Dataflow Analysis View) 6. Fizyczne vs Logiczne modelowanie 7. Cykl życia projektu OBASHI 8. Korzyści oraz wartości wynikające ze stosowania OBASHI 9. Egzamin OBASHI Foundation strona 18 z 37

19 M_o_R Zarządzanie ryzykiem na poziomie całej organizacji, programów i projektów w zgodzie z normą ISO O M_o_R M_o_R jest zbiorem dobrych praktyk zarządzania ryzykiem, które mogą być jednocześnie stosowane na wszystkich poziomach organizacji strategicznym, programu, projektu oraz operacyjnym. Prowadzenie działalności opartej na środowisku projektów czy programów zawsze będzie stwarzać dodatkowe ryzyko. Warto poświęcić czas na zdefiniowanie polityki zarządzania ryzykiem oraz odpowiednich strategii i planów dla programów i projektów, a następnie systematycznie identyfikować, analizować i zarządzać ryzykiem, by nie pozostawiać losu projektów i programów swojemu biegowi. Pozostałe obszary organizacji, zarówno poziom operacyjny jak i strategiczny, również są narażone na ryzyko. Zarządzanie ryzykiem wg M_o_R posiada szereg ściśle określonych kroków, które pokazują jak wspierać podejmowanie lepszych decyzji przez właściwe zrozumienie ryzyk i ich wpływu. Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki M_o_R uświadomienie sobie istoty ryzyka, poznanie sprawdzonego wzorca postępowania z ryzykiem, wypracowanie bardziej efektywnego sposobu reagowania na zagrożenia i szanse, a w konsekwencji: o zwiększenie jakości świadczonych usług i dostarczanych towarów, o zmniejszenie ilości niespodzianek, o racjonalniejsze podejmowanie decyzji w organizacji, poprawa efektywności funkcjonowania organizacji, strona 19 z 37

20 zwiększenie wartości portfela, programu i projektu, lepsza alokacja zasobów, wprowadzenie spójnych mechanizmów sterowania, monitorowania i kontrolowania ryzyk we wszystkich perspektywach organizacyjnych. Szkolenia są organizowane na dwóch poziomach zaawansowania i przygotowują kolejno do egzaminów: M_o_R Foundation i M_o_R Practitioner. strona 20 z 37

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA

AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA Potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji potwierdzonego uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów jest coraz silniej odczuwana zarówno przez organizacje szkolące swoich pracowników,

Bardziej szczegółowo

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego Projekt ProLog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: PROLOG wzrost

Bardziej szczegółowo

ITIL Foundation. Szkolenie akredytowane

ITIL Foundation. Szkolenie akredytowane ITIL Foundation Szkolenie akredytowane ITIL to zbiór najlepszych praktyk, a także usystematyzowane, sprawdzone i powszechnie stosowane przez liczne firmy, organizacje i instytucje na całym świecie podejście

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Practitioner Skuteczne zarządzanie projektami w sterowalnym otoczeniu

PRINCE2 Practitioner Skuteczne zarządzanie projektami w sterowalnym otoczeniu PRINCE2 Practitioner Skuteczne zarządzanie projektami w sterowalnym otoczeniu PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited. O NAS SPIN-US Sp. z o.o. jest spółką celową Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Opis Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach z metodyki zarządzania projektami wraz z egzaminem PRINCE2, które organizujemy we współpracy

Bardziej szczegółowo

PRINCE Foundation

PRINCE Foundation PRINCE2 2009 Foundation Istota PRINCE2 Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Skuteczne zarządzanie projektami w sterowalnym otoczeniu

PRINCE2 Skuteczne zarządzanie projektami w sterowalnym otoczeniu PRINCE2 Skuteczne zarządzanie projektami w sterowalnym otoczeniu Spółka SPIN-US przy współpracy z firmą szkoleniową INPROGRESS zaprasza na akredytowane szkolenie mające na celu zdobycie wiedzy z zakresu

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Terminy szkolenia 23-25 wrzesień 2015r., Warszawa - Akademia Szybkiej Nauki 7-9 październik 2015r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Zarządzanie Ryzykiem. Informator

Szkolenie Zarządzanie Ryzykiem. Informator UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Agile Project Management WHITEPAPER

Agile Project Management WHITEPAPER 1 Wstęp... 2 Historia... 2 DSDM ATERN... 3 Agile w zarządzaniu projektami... 4 Szkolenia i certyfikacja... 6 Certyfikaty Agile Project Management Foundation i Practitioner... 6 Szkolenie Agile Project

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku Prince2 : skuteczne zarządzanie projektami / OGC ; [tł. i oprac. wersji polskiej zespół red. Iwona Semik-Żbikowska et al.]. wyd. 2, pol. Londyn, cop. 2010 Spis treści Spis rysunków Spis tabel Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa A PMP Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Zaawansowany Autoryzacja: APM Group Ltd Opis: Akademia PMP to 5-dniowy, intensywny

Bardziej szczegółowo

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Zarządzanie projektem Kontroluj Planuj Monitoruj Deleguj 6 aspektów efektywności projektu Koszty Terminy Jakość Zakres Ryzyko Korzyści 4 zintegrowane elementy metodyki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie akredytowane PRINCE2 Foundation z egzaminem Informator

Szkolenie akredytowane PRINCE2 Foundation z egzaminem Informator Program Rozwoju Kompetencji studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG Szkolenie akredytowane PRINCE2 Foundation z egzaminem Informator Szkolenie akredytowane przez AXELOS Limited. PRINCE2 jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C24S PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 3 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące podejście

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

AGILE PROJECT MANAGEMENT

AGILE PROJECT MANAGEMENT AGILE PROJECT MANAGEMENT Agile Project Management oparte jest o metodę DSDM Atern (Dynamic Systems Development Method) najstarsze (1995r.) z usystematyzowanych podejść typu Agile na świecie. 1 CTPartners

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH według standardów PMI Poziom: podstawowy Lunch: wliczony w cenę Czas trwania: 2 dni Materiały szkoleniowe: wliczone w cenę Miejsce szkolenia: siedziba CRM S.A. Uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka Agile vs PRINCE2 Ewa Solecka - specjalność ogólna- 1117627 Przemysław Mrozowski specjalność ogólna- 1121130 Michał Roztoczyński specjalność ogólna - 1118910 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Dobry Kierownik Testów

Szkolenie: Dobry Kierownik Testów Szkolenie: Dobry Kierownik Testów Nawet najlepsi testerzy nie będą pracować wydajnie jeśli ich zespołem nie będzie kierował odpowiednio do tego przygotowany lider. To właśnie na barkach menedżera spoczywa

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

Audyt projektów. Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model C E N T R U M R O Z W I Ą Z A Ń M E N E D Ż E R S K I C H S. A.

Audyt projektów. Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model C E N T R U M R O Z W I Ą Z A Ń M E N E D Ż E R S K I C H S. A. Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model Audyt projektów dr Piotr Kotelnicki Akredytowany Trener MoP, MSP, P3O Bydgoszcz 31 marca 2011 C E N T R U M R O Z W I Ą Z A Ń M E N E D Ż E R

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum. www.cts.com.pl

Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum. www.cts.com.pl Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum www.cts.com.pl SPIS TREŚCI Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum...2 Istniejące certyfikacje agile...2 Szkolenia oferowane przez CTS...3 Agile Tester (zgodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE Przykładowy program ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII Beata Kozyra 2017 3 dni Poniższy program może być skrócony do 2-1 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Znikający Kocie, Alicja

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Zaplanować projekt fundraisingowy i przeprowadzić go przez wszystkie etapy realizacji nie tracąc z pola widzenia założonych efektów;

Zaplanować projekt fundraisingowy i przeprowadzić go przez wszystkie etapy realizacji nie tracąc z pola widzenia założonych efektów; Celem szkolenia Zarządzanie projektem fundraisingowym jest nabycie przez uczestników wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie planowania i osiągania celów projektowych. Uczestnik pozna i nauczy

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

CENNIK v.3.2.2. z 06.05.2010- DATA WEJŚCIA DO OFERTY 10.05.2010

CENNIK v.3.2.2. z 06.05.2010- DATA WEJŚCIA DO OFERTY 10.05.2010 Przygot.: ELKR i ZBWI 05.05.2010; Akcept: ROBR 05.05.2010 CENNIK v.3.2.2. z 06.05.2010- DATA WEJŚCIA DO OFERTY 10.05.2010 PRINCE2, MSP, M_o_R, Change Management, P3O, Modelowanie i projektowanie procesów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Zawód Tester

Szkolenie: Zawód Tester Szkolenie: Zawód Tester Szkolenie jest starterem do zawodu testera oprogramowania. Przeznaczone jest dla osób, które stawiają pierwsze kroki w testowaniu i poszukują możliwości nauki praktycznego testowania.

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja egzaminu PRINCE2 Agile dla instytucji egzaminacyjnych i akredytowanych organizacji szkoleniowych. Wrzesień AXELOS.

Specyfikacja egzaminu PRINCE2 Agile dla instytucji egzaminacyjnych i akredytowanych organizacji szkoleniowych. Wrzesień AXELOS. DOKUMENT POUFNY HANDLOWY 1 Specyfikacja egzaminu PRINCE2 Agile dla instytucji egzaminacyjnych i akredytowanych organizacji szkoleniowych Wrzesień 2015 AXELOS.com DOKUMENT POUFNY HANDLOWY 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania Szanowni Państwo, Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to dwie uznane ścieżki szkoleniowe dla testerów ISTQB oraz ISEB. Dostarczamy pełny zakres

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Warszawa, listopad 2012 kwiecień 2013 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest Zarządzanie firmą Celem specjalności jest przygotowanie jej absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Słuchacz specjalności

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Temat: Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Termin: do ustalenia Miejsce: do ustalenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania Szanowni Państwo, Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to dwie uznane ścieżki szkoleniowe dla testerów ISTQB oraz ISEB. Dostarczamy pełny zakres

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PMP (PMP Prep)* Zarządzanie Projektami zgodnie ze standardami PMI Zawartość oferty: I. WSTĘP II. EFEKTY SZKOLENIA III. METODY KSZTAŁCENIA IV. TRENERZY V. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI

( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI ( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI Szkoła powstała z myślą o ludziach odpowiedzialnych za realizację kompleksowych projektów komunikacyjnych przy wykorzystaniu dostępnych zasobów, zarówno w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Teraz nasza wiedza może pracować również dla Państwa! Szanowni Państwo,

Teraz nasza wiedza może pracować również dla Państwa! Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Zapraszamy do współpracy przy realizacji szkoleń akredytowanych zakończonych międzynarodowym egzaminem z zakresie metodyki PRINCE2. Proponujemy Państwu trzy możliwe drogi współpracy jako:

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (PROJECT MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (PROJECT MANAGEMENT) Wrocław, dnia 15 lutego 2016 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (PROJECT MANAGEMENT) w roku akademickim 2017/2018,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTÓW

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTÓW PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTÓW 1. Nazwa studiów podyplomowych: Certyfikowany Kierownik Projektów 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Certyfikowany Kierownik

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt

Bardziej szczegółowo

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Ewa Szczepańska Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Agenda Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Dostarczanie produktów Role

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności

Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności 1 Program kursu 14 dni (7 x 2 dni) Temat Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności Metodologia/Sposób realizacji DZIEŃ 1 Pojęcie projektu, programu, portfela projektów Projekt, a proces Cykl

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Przeznaczenie zajęć, podstawowe cele i korzyści dla studentów:

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Przeznaczenie zajęć, podstawowe cele i korzyści dla studentów: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Przeznaczenie zajęć, podstawowe cele i korzyści dla studentów: Celem cyklu wykładów i ćwiczeń jest opanowanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TALENTAMI Zarządzanie karierami i planowanie ścieżek kariery w organizacji

ZARZĄDZANIE TALENTAMI Zarządzanie karierami i planowanie ścieżek kariery w organizacji Talent, którym się nie kieruje, jest jak ośmiornica na wrotkach. Ma możliwość wykonania wielu ruchów, ale nigdy nie wiadomo, czy jedzie do przodu, do tyłu czy w bok. H.Jackson Brown junior Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HL947S Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji Information Security Risk Management and Business Continuity Dni: 2 Opis:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Warsztaty FRAME I. Cel Zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania Europejskiej Ramowej Architektury ITS FRAME (zwanej dalej FRAME ) oraz jej narzędzi

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. (nie tylko) dla IT. czyli KIJEM W MROWISKO. Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. Agenda

PRINCE2. (nie tylko) dla IT. czyli KIJEM W MROWISKO. Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. Agenda PRINCE2 (nie tylko) dla IT czyli KIJEM W MROWISKO Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym OGC w Wielkiej Brytanii i innych krajach Logo Swirl TM jest znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 25.11.2017 TERMIN do: 01.07.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Szkoła Project Managerów Kurs przygotowujący do certyfikacji IPMA na poziomie D 176 godzin

Szkoła Project Managerów Kurs przygotowujący do certyfikacji IPMA na poziomie D 176 godzin Szkoła Project Managerów Kurs przygotowujący do certyfikacji IPMA na poziomie D 176 godzin Cel zajęć: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierownika zespołu/ project managera

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako e-urząd zorientowany usługowo dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS 1 Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Project Management Polska

Stowarzyszenie Project Management Polska Stowarzyszenie Project Management Polska International Project Management Association [IPMA] międzynarodowa organizacja non-profit nastawiona na profesjonalny rozwój dyscypliny zarządzania projektami istnieje

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami IT zwinność

Zarządzanie usługami IT zwinność Zarządzanie usługami IT zwinność Autor: Grzegorz Poręcki 06.06.2017 Warszawa Agenda ITIL Zwinność Oferta OMEC ITIL w ładzie organizacji ITIL w pigułce cykl życia usług ITIL jest uniwersalnym zbiorem najlepszych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Opis Zarządzanie przedsięwzięciami należy do jednych z najefektywniejszych metod organizacyjnych operowania zasobami firmy. Jest jednocześnie

Bardziej szczegółowo