Brytyjskie Standardy Zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Brytyjskie Standardy Zarządzania"

Transkrypt

1 Brytyjskie Standardy Zarządzania

2 Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy zarządzania. Od 2014 r. realizuje akredytowane szkolenia i egzaminy z zakresu metodyki PRINCE2 dzięki zawartej umowie z firmą INPROGRESS, która posiada status Accredited Training Organisation (ATO) w zakresie PRINCE2, MSP, MoP, P3O, AgilePM, M_o_R, MoV, ITIL, Change Management oraz OBASHI, co uprawnia nas do przeprowadzania akredytowanych szkoleń przygotowujących do międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych. Nasza firma w swojej ofercie ma zarówno szkolenia z zarządzania projektami, jak również z technik i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu projektami (metodyki zarzadzania projektami, dobre praktyki w zarządzaniu ryzykiem i wartościami, metody i techniki planowania i budżetowania projektów itp.). Dodatkowo w ofercie posiadamy szereg szkoleń miękkich dotyczących takich aspektów jak: budowanie zespołu projektowego, komunikacja w zespole projektowym, oraz motywowanie pracowników. Ponadto prowadzimy szkolenia z zakresu norm: ISO 9001, ISO/IEC 20000, ISO 22301, ISO/IEC 27001, ISO/EIC 27005, 31000, poszerzając tym samym zakres usług szkoleniowo-konsultacyjnych o normy ISO, które coraz częściej są wymagane podczas inwestycji zarówno w sektorach publicznych jak i prywatnym. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie klienta, nieustannie kontynuujemy nasz dynamiczny rozwój, cyklicznie poszerzając ofertę szkoleń. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, jesteśmy również otwarci na nowe wyzwania, zwiększające kompetencje i kwalifikacje naszej kadry szkoleniowej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą oraz zapraszamy do kontaktu. Jako firma z tradycją indywidualnego podejścia do klienta, dbamy o Państwa inwestycje, przekształcając korzyści w mierzalne i długoterminowe wartości. strona 2 z 37

3 Akredytacje ISO 9001 ISO ISO ISO ISO ISO PRINCE2, MSP, MoP, P3O, P3M3, P2MM, M_o_R, MoV, ITIL są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do Cabinet Office. Swirl logo jest znakiem handlowym należącym do Cabinet Office. OBASHI jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do OBASHI Ltd. APMG-International Agile Project Management, Change Management, Better Business Cases, Facilitation, OBASHI, Service Level Analyst, Change Analyst, Problem Analyst oraz Swirl Device logo są znakami handlowymi APM Group Limited. DSDM, Atern, AgilePM są znakami handlowymi należącymi do Dynamic Systems Development Method Ltd. OBASHI jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do OBASHI Ltd. ASL, BiSL są zarejestrowanymi znakami handlowym należącym do ASL BiSL Foundation. PECB jest znakiem towarowym należącym do Professional Evaluation and Certification Board Inc. strona 3 z 37

4 Referencje strona 4 z 37

5 PRINCE2 Światowo rozpoznawalny i stosowany standard zarządzania projektami oparty na wieloletnim doświadczeniu. O metodyce Współczesne organizacje ze względu na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania prowadzenia własnej działalności biznesowej zmuszone są do wprowadzania w bardzo krótkim czasie usprawnień, modyfikacji istniejących produktów bądź świadczonych usług. W ten sposób uzyskują zdolność do zaspokajania potrzeb interesariuszy swoich organizacji. Zarządzanie wartością dla różnych grup zainteresowanych odbywa się albo w ramach tzw. zwykłej działalności biznesowej albo poprzez uruchamianie tymczasowej organizacji projektowej do dostarczania jednego lub więcej produktów biznesowych. PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) jest metodyką skutecznego zarządzania projektami w sterowalnym otoczeniu. Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki PRINCE2 PRINCE2 daje korzyści w postaci kontroli zasobów i efektywnej możliwości zarządzania ryzykiem biznesowym oraz ryzykiem projektu, PRINCE2 zawiera ustalone i sprawdzone najlepsze praktyki zarządzania projektami. Jest szeroko rozpowszechniona i rozumiana, dzięki czemu zapewnia wspólny język wszystkim uczestnikom projektu, PRINCE2 zachęca do formalnego uznania odpowiedzialności w projekcie i koncentruje się na tym, co projekt ma dostarczyć, dlaczego, kiedy, gdzie i dla kogo. Szkolenia są organizowane na dwóch poziomach zaawansowania i przygotowują kolejno do egzaminów: PRINCE2 Foundation i PRINCE2 Practitioner. strona 5 z 37

6 Certyfikacja Egzamin PRINCE2 Foundation składa się z 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru (z czego 70 jest punktowanych) i trwa 60 minut. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie, co najmniej 35 poprawnych odpowiedzi. W trakcie egzaminu nie można korzystać z książek. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim. Certyfikat wydawany przez APMG jest bezterminowy. Egzamin PRINCE2 Practitioner to test wyboru składający się z 8 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie, co najmniej 44 punktów (z 80). Egzamin trwa 150 minut i można go zdawać w języku polskim lub angielskim. W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika PRINCE2. Certyfikat PRINCE2 Practitioner wydawany jest przez APMG na 5 lat. O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation. Egzamin PRINCE2 Re-registered Practitioner to egzamin na odnowienie certyfikatu PRINCE2 Practitioner i jest to test wyboru składający się z 3 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie, co najmniej 17 punktów (z 30). Egzamin trwa 60 minut i można go zdawać w języku polskim lub angielskim. W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika PRINCE2. Certyfikat PRINCE2 Practitioner wydawany jest przez APMG na 5 lat. O odnowienie certyfikatu Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Practitioner. Informacje dodatkowe: Na prośbę uczestnika egzaminu, informacja o jego pozytywnym wyniku, może być upubliczniona w oficjalnej bazie kandydatów: international.com/scrlist.aspx. Dzięki temu, osoba certyfikowana może potwierdzić swoje kompetencje na oficjalnej stronie egzaminatora, firmy APMG. Ścieżka certyfikacji PRINCE2 strona 6 z 37

7 PRINCE2 Foundation Szkolenie Z projektami mamy do czynienia codziennie, gdyż projekty to sposób na osiągnięcie zamierzonych celów. Projekt realizujemy budując dom, wprowadzając nowy produkt na rynek lub otwierając nowy oddział firmy. Bez względu na to, czy są to duże przedsięwzięcia, czy też złożone operacje, projekt to wysiłek podejmowany z myślą o realizacji celu w ograniczonym czasie i przy skończonych zasobach. Akredytowane szkolenie PRINCE2 Foundation powstało by przekazać Państwu podstawy dobrych i sprawdzonych metod zarządzania projektami, które w znacznej mierze ułatwiają prowadzenie projektu. Dzięki temu zwiększa się szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomaga w kontrolowany sposób prowadzić projekt. Szkolenie oparte jest o wymagania stawiane kandydatom PRINCE2 Foundation i kończy się egzaminem. Szkolenie jest akredytowane przez APMG Group Ltd.. Oznacza to, że przeszło pozytywnie, restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie PRINCE2 Foundation. Adresaci Obecni i przyszli kierownicy projektów. Uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach. Menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu. Osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2. Korzyści Ogólne zaznajomienie się z całą metodyką i jej terminologią. Poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2. Zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt wg PRINCE2. Uzyskanie wiedzy na temat procesu zarządzania projektem. Poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie. Poznanie pryncypiów PRINCE2, Tematów i Procesów PRINCE2. Zdobycie wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji. Agenda 1. Przegląd metodyki PRINCE2 2. Temat Organizacja 3. Proces Przygotowanie Projektu 4. Temat Uzasadnienie Biznesowe 5. Proces Inicjowanie Projektu 6. Temat Plany 7. Temat Jakość 8. Temat Ryzyko 9. Proces Zarządzanie Końcem Etapu 10. Temat Postępy 11. Proces Sterowanie Etapem 12. Temat Zmiana 13. Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów 14. Proces Zamykanie Projektu 15. Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem 16. Przykładowe egzaminy PRINCE2 Foundation wraz z omówieniem strona 7 z 37

8 PRINCE2 Practitioner Szkolenie Szkolenie PRINCE2 Practitioner jest realizowane w formie warsztatowej. Omawiane są główne aspekty projektu. Nacisk jest położony na skalowalność metodyki, umiejętność dostosowania i właściwego postępowania w projekcie zarządzanym zgodnie z PRINCE2. Szkolenie jest akredytowane przez APMG Group Ltd.. Oznacza to, że przeszło pozytywnie, restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie PRINCE2 Practitioner. Adresaci Kierownicy projektów. Członkowie zespołów projektowych. Menedżerowie zaangażowanymi w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami i udokumentować kompetencje rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem PRINCE2 Practitioner. Korzyści Wykorzystanie technik i narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z PRINCE2. Zdobycie umiejętności dobierania odpowiednich elementów metodyki PRINCE2 do określonych sytuacji w projekcie. Efektywne zarządzanie ryzykiem i zagadnieniami w projekcie. Poznanie jak należy kontrolować przebieg projektu zgodnie z PRINCE2. Zdobycie świadomości świadomość, co można zrobić w organizacji by skuteczniej i bezpieczniej osiągać korzyści ze zrealizowanych projektów. Agenda 1. Powtórzenie zależności w modelu procesów PRINCE2 2. Przygotowanie Projektu i Założenia Projektu 3. Praca z Uzasadnieniem Biznesowym 4. Tworzenie zespołu zarządzania projektem 5. Strategia Zarządzania Komunikacją 6. Etap inicjowania 7. Technika planowania opartego na produktach 8. Ścieżka Audytu Jakości 9. Rejestr Jakości, Rejestr Ryzyk 10. Zarządzanie Końcem Etapu 11. Opis Produktu i Zapis Obiektu Konfiguracji 12. Procedura zarządzania konfiguracją 13. Zagadnienia i budżety 14. Temat Zmiana 15. Reakcje na ryzyko 16. Raporty 17. Grupa Zadań i Zarządzanie Dostarczaniem Produktów 18. Zamykanie Projektu 19. Podsumowanie i produkty zarządcze 20. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu PRINCE2 Practitioner strona 8 z 37

9 Agile Project Management Zwinne i efektywne zarządzanie projektami, oparte na 20 latach doświadczenia. O metodyce AgilePM (Agile Project Management) to metodyka z rodziny zwinnego zarządzania projektami. Fundamentem AgilePM jest metodyka DSDM (Dynamic Systems Development Method), posiadająca blisko 20 letnie doświadczenie w zwinnym zarządzaniu projektami. AgilePM to przede wszystkim zmiana, otwartość na zmiany, proponowanie zmian w celu otrzymania tego, czego klient naprawdę potrzebuje (co czasem jest rozbieżne z tym, co pierwotnie zostało zamówione/oczekiwane), poprzez lepsze i dokładniejsze zrozumienie oczekiwań klienta i wspólne opracowanie szczegółowych wymagań. AgilePM stosuje podejście do zarządzania projektami, w którym to Sponsor projektu, poprzez oddelegowane osoby, nie tylko komunikuje się codzienne, dzień w dzień z zespołem wytwórczym, ale współpracuje z nim będąc częścią tego zespołu. To pozwala na szybsze podejmowanie decyzji oraz promuje współpracę, wspólne opracowywanie i doprecyzowanie wymagań na bieżąco wraz z postępem projektu, co zapobiega sytuacjom BDUF, Big Design Up Front. Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki AgilePM Lepsze i dokładniejsze zrozumienie potrzeb klienta. Dostarczanie tego, co klient potrzebuje, a nie tylko tego, co klient początkowo zamówił. (Poznajmy definicje wartości KLIENTA i wspólnie opracujmy wymagania, nie bazujmy tylko na oczekiwaniach klienta, które mogą różnić się od prawdziwych potrzeb.) Nieustanna, codzienna współpraca biznesu z członkami zespołów wytwórczych. (15 Minutowe spotkania między biznesem i zespołem wytwórczym.) Stosowanie komunikacji wizualnej w postaci prototypów, makiet, modeli w celu wizualizacji wizji końcowego produktu dla biznesu. (Pokaż mi to zobaczę, przetestuję, przemyślę i ocenię. Jeśli nie spróbuję, to nigdy nie będę wiedział, czy to jest to, czego szukam.) Inkrementalne dostarczanie kluczowych wymagań w realnych, krótkich odstępach czasowych, pozwalając na dostarczanie produktów zawsze na czas. (Krótszy horyzont, łatwiejszy cel. Łatwiejszy cel, mniejsze ryzyko a w konsekwencji bezpieczeństwo projektu i inwestycji.) Zespoły wytwórczy złożone z osób technicznych i biznesowych. (Połączmy siły, przyspieszmy komunikację. Współpracujmy (przywództwo), nie delegujmy (zarządzanie).) Zwiększona efektywność zespołów wytwórczych. (Mniej biurokracji, więcej kreatywności.) Jasna i czytelna współpraca (nie tylko komunikacja) między biznesem, a zespołami wytwórczymi. Szkolenia są organizowane na dwóch poziomach zaawansowania i przygotowują kolejno do egzaminów: AgilePM Foundation i AgilePM Practitioner. strona 9 z 37

10 Certyfikacja Egzamin AgilePM Foundation to test typu ABCD jednokrotnego wyboru, składający się z 60 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, co najmniej 30 punktów (z 60 możliwych). Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 60 minut i obecnie można go zdawać jedynie w języku angielskim (brak oficjalnego tłumaczenia metodyki). Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi, a punktowy wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Certyfikat AgilePM Foundation jest bezterminowy. Egzamin AgilePM Practitioner to test wyboru składający się z 4 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, co najmniej 30 punktów (z 60). Egzamin trwa 120 minut i obecnie można go zdawać jedynie w języku angielskim (brak oficjalnego tłumaczenia metodyki). W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika Agile Project Management Handbook. Certyfikat AgilePM Practitioner wydawany jest przez APMG na 5 lat. O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation. Informacje dodatkowe: Na prośbę uczestnika egzaminu, informacja o jego pozytywnym wyniku, może być upubliczniona w oficjalnej bazie kandydatów: Dzięki temu, osoba certyfikowana może potwierdzić swoje kompetencje na oficjalnej stronie egzaminatora, firmy APMG. Ścieżka certyfikacji AgilePM strona 10 z 37

11 AgilePM Foundation Szkolenie Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki AgilePM, strukturą procesów, pojęciami. Poznają wszystkie role, produkty i techniki metodyki. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu na certyfikat AgilePM Foundation w najnowszej wersji. Szkolenie trwa 3 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Językiem wykładowym jest język polski. Materiały i ćwiczenia są w języku angielskim (z uwagi na brak oficjalnego, zatwierdzonego tłumaczenia metodyki na język polski). Szkolenie uzyskało akredytację APM Group Ltd., a stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem zatwierdzonym przez APMG. Szkolenie jest akredytowane przez APMG Group Ltd.. Oznacza to, że przeszło pozytywnie, restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie AgilePM Foundation. Adresaci Kierownicy projektów. Kadra zarządzająca projektami. Kierownicy zespołów projektowych. Kierownicy zespołów wytwórczych/kierownicy zespołów. Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT. Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2, a AgilePM. Wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki AgilePM w praktyce. Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM Foundation. Korzyści Zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce AgilePM. Poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM. Poznanie różnic w podejściach zwinnych, a podejściach klasycznych. Przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Foundation. Agenda 1. Czym jest podejście zwinne? 2. Filozofia i Pryncypia AgilePM 3. Agile Project Management 4. Role i odpowiedzialności 5. Przygotowanie projektu Agile Project Management 6. Cykl życia projektu, Fazy, Produkty 7. Komunikacja 8. Priorytet wymagań oraz Timeboxing 9. Kontrola projektu oraz zarządzanie ryzykiem 10. Wymagania oraz szacowanie wymagań 11. Dostarczanie jakości 12. Planowanie w Agile 13. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation 14. Egzamin AgilePM Foundation strona 11 z 37

12 AgilePM Practitioner Szkolenie Szkolenie AgilePM Practitioner jest realizowane w formie wykładowo ćwiczeniowej. Omawiane są główne aspekty projektu. Nacisk jest położony na zastosowanie metodyki w praktyce. Uczestnicy poznają jak należy dostosować metodykę Agile do realiów projektu tak, aby wykorzystać jej jak największy potencjał. Szkolenie jest akredytowane przez APMG Group Ltd.. Oznacza to, że przeszło pozytywnie, restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie AgilePM Practitioner. Adresaci Kierownicy projektów. Kadra zarządzająca projektami. Kierownicy zespołów projektowych. Kierownicy zespołów wytwórczych/kierownicy zespołów. Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT. Osoby zainteresowane, aby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami i udokumentować kompetencje rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem AgilePM Practitioner. Korzyści Umiejętne i efektywne wykorzystanie technik i narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z AgilePM. Dobieranie odpowiednich elementów metodyki AgilePM do określonych sytuacji w projekcie. Kontrola przebiegu projektu. Zapewnienie sprawnej komunikacji między biznesem oraz zespołem wytwórczym. Umiejętność przydzielania konkretnych osób do ról wymaganych w projekcie. Zdobycie świadomości, co można zrobić w organizacji, by skuteczniej i bezpieczniej osiągać korzyści ze zrealizowanych projektów. Przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Practitioner. Agenda Podstawy Cykl życie projektu, Produkty Ludzie oraz role Techniki Kontrola projektu oraz zarządzanie ryzykiem Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Practitioner Egzamin AgilePM Practitioner strona 12 z 37

13 ITIL Najlepsze praktyki w zarządzaniu usługami IT, dzięki którym powstała norma ISO/IEC Service Management. O ITILu ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to zbiór najlepszych praktyk; usystematyzowane, sprawdzone i powszechnie stosowane przez liczne firmy, organizacje i instytucje na całym świecie podejście do zarządzania usługami IT. Znajomość podstaw procesowego modelu zarządzania proponowanego przez ITIL jest istotnym elementem podnoszącym jakość funkcjonowania działów i organizacji zajmujących się świadczeniem usług IT. Wykorzystanie współczesnych standardów i metodyk zarządzania (takich jak ITIL) jest potwierdzeniem wysokiej kultury biznesowej przedsiębiorstw i innych organizacji, które je stosują. ITIL to zbiór kompleksowych rekomendacji branży informatycznej, z których powstała międzynarodowa norma zarządzania usługami informatycznymi ISO/IEC Service Management. Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki ITIL stosowanie metodyki ITIL pozwala na redukcję kosztów (do zarządzania IT podchodzimy jak do zarządzania biznesem), lepsze zarządzanie jakością (poprzez stałe doskonalenie organizacji), zwiększenie produktywności (w wyniku poprawy zagospodarowania zasobów i organizacji pracy), uporządkowanie organizacji (dzięki ustaleniu ról i odpowiedzialności), strona 13 z 37

14 usprawnienie komunikacji (na co wpływa spójna koncepcja IT oraz uporządkowana struktura komunikacji), poprawa relacji z klientem (dzięki skupieniu uwagi na korzyściach dla biznesu, również w przypadku wewnętrznych działów IT). Certyfikacja Egzamin ITIL Foundation trwa 60 minut i składa się z 40 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Maksymalnie można uzyskać 40 punktów. Aby zdać egzamin należy odpowiedzieć prawidłowo na przynajmniej 26 pytań (65%). Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi, a punktowy wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Egzamin może mieć formę pisemną lub może być przeprowadzany w formie testu on line na komputerze. Zgodnie z regulaminem egzaminu nie wolno używać jakichkolwiek materiałów pomocniczych, środków łączności jak również nie wolno konsultować się z innymi zdającymi. Informacje dodatkowe: Posiadanie certyfikatu ITIL Foundation oznacza uzyskanie dokumentu o istotnej wartości. Certyfikat jest rozpoznawalny na całym świecie i potwierdza wartość kompetencji osoby, która taki certyfikat zdobędzie. Ponadto certyfikat ITIL Foundation jest niezbędny tym, którzy zamierzają poszerzać wiedzę na temat metodyki w ramach szkoleń Intermediate i przystępować do egzaminów ITIL Intermediate. Na prośbę uczestnika egzaminu, informacja o jego pozytywnym wyniku może być upubliczniona w oficjalnej bazie kandydatów: Ścieżka certyfikacji ITIL strona 14 z 37

15 ITIL Foundation Szkolenie Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki ITIL, strukturą procesów, pojęciami i zasadami funkcjonowania organizacji świadczącej usługi informatyczne w oparciu o najlepsze praktyki. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu na certyfikat ITIL Foundation w najnowszej wersji. Szkolenie trwa 3 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczenia praktyczne. Językiem wykładowym jest język polski. Materiały i ćwiczenia są w języku polskim. Szkolenie uzyskało akredytację APM Group Ltd., przechodząc pozytywnie, restrykcyjny proces audyt jakości a stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem (słownikiem oficjalnych tłumaczeń pojęć i terminów ITIL z języka angielskiego na język polski) zatwierdzonym przez APMG i przygotowuje do egzaminu ITIL Foundation w języku polskim. Adresaci Kadra zarządzająca i pracownicy działów IT. Kierownicy i pracownicy wsparcia (Servicedesk). Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT. Wszyscy zainteresowani poznaniem i stosowaniem metodyki ITIL w praktyce. Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu ITIL Foundation. Korzyści Zdobycie wiedzy na temat procesów, relacji, korzyści i wyzwań w metodyce ITIL. Zdobycie wiedzy jak wygląda Cykl Życia Usługi (Service Lifecycle), na którym opiera się funkcjonowanie biblioteki ITIL. Zrozumienie modelu procesowego, który wpływa na przekształcenie organizacji IT w dobrze zarządzaną jednostkę. Poznanie podstawowe definicje oraz standardowe słownictwo z zakresu tematyki ITIL. Przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu ITIL Foundation. Agenda 1. Wprowadzenie do metodyki ITIL 2. Zarządzanie usługami 3. Cykl życia usługi 4. Strategia usługi 5. Projektowanie usługi 6. Przekazanie usługi 7. Eksploatacja usługi 8. Ustawiczne doskonalenie usługi 9. Zakończenie szkolenia 10. Egzamin ITIL Foundation strona 15 z 37

16 OBASHI Komunikacja między biznesem, a IT. Metodyka, notacja, standard i oprogramowanie w jednym. O metodyce OBASHI (Ownership, Business Process, Application, System, Hardware, Infrastructure) to metodyka skupiająca się na wizualizacji powiązań między aktywami IT, a procesami biznesowymi. Dzięki OBASHI biznes w prosty i czytelny sposób widzi znaczenie i krytyczność IT w swojej organizacji (za co płacimy i dlaczego musimy płacić, aby procesy mogły funkcjonować). Metodyka pozwala organizacjom w pełni zrozumieć, co jest zaangażowane podczas wspierania procesów biznesowych oraz jaki wpływ/skutek niesie ze sobą awaria jednego z komponentów (bezpieczeństwo informacji, analiza ryzyka, analiza wpływu na biznes). OBASHI nie ma na celu zastąpienia już istniejących notacji typu UML, BPMN, Archimate. Jednak z uwagi na pokrywanie się części zakresu notacji, można ją zintegrować tak, aby diagramy OBASHI tworzyły wysokopoziomowe spojrzenie na system, który można rozwijać kolejno poprzez notacje UML, BPMN, Archimate. To, co wyróżnia OBASHI na tle pozostałych notacji i to, co od samego początku jej projektowania było głównym założeniem to czytelność. Jako notacja stworzona z myślą o dwóch odbiorcach: biznes (odbiorca zainteresowany korzyściami) i IT (odbiorca merytoryczny), wprowadza przejrzystość, czytelność i jednoznaczność (notacja posiada jedynie 6 typów elementów). Natomiast dzięki oprogramowaniu OBASHI Control Centre pozwala na symulację i analizę zależności, którą coraz trudniej jest osiągnąć przy coraz bardziej zaawansowanych rozwiązaniach. Korzyści i zalety wynikające ze stosowania OBASHI Usprawnienie komunikacji między biznesem, a IT. (Komunikujmy się wizualnie.) Stosowanie wizualnego, jednoznacznego, prostego języka do prezentowania wysokopoziomowej architektury IT. (Pokaż mi duży obraz proponowanej architektury rozwiązania IT.) Poznanie, które aktywa są niezbędne, aby proces biznesowy mógł funkcjonować. (Pokaż mi swoje słabe ogniwa (pojedyncze punkty awarii), abym mógł zabezpieczyć dostępność usługi.) Wizualizacja powiązań Aktywo IT proces biznesowy, w prosty, jednoznaczny, efektywny w odczytaniu sposób, pozwalający osobom decyzyjnym (biznes) na efektywne i trafne podejmowanie decyzji. ( Obraz mówi więcej, niż tysiąc słów. ) Nowe narzędzie podczas identyfikacja, analizy oraz szacowania ryzyka. Nowe narzędzie wspierające proces zarządzania utrzymaniem ciągłości biznesowej (ang. Business Continuity Management). Nowe narzędzie podczas opracowywania planów działań odtworzeniowych. strona 16 z 37

17 Certyfikacja Egzamin OBASHI Foundation to test typu ABCD jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 60%, co najmniej 30 punktów (z 50 możliwych). Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 60 minut i obecnie można go zdawać jedynie w języku angielskim (brak oficjalnego tłumaczenia metodyki). Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi, a wynik punktowy egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Certyfikat OBASHI Foundation jest bezterminowy. Certyfikacja kończy się na poziomie Foundation. Po zdaniu egzaminu Foundation, kursant ukończył całą ścieżkę certyfikacyjną OBASHI. Informacje dodatkowe: Na prośbę uczestnika egzaminu, informacja o jego pozytywnym wyniku, może być upubliczniona w oficjalnej bazie kandydatów: Dzięki temu, osoba certyfikowana może potwierdzić swoje kompetencje na oficjalnej stronie egzaminatora, firmy APMG. Ścieżka certyfikacji OBASHI strona 17 z 37

18 OBASHI Foundation Szkolenie Na szkoleniu skupiamy się na przedstawieniu metodyki OBASHI, jej pryncypiów, praw, produktów OBASHI oraz poznania cyklu życia projektu OBASHI. Uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę wymaganą, aby móc tworzyć, zarządzać oraz odczytywać znacznie diagramów B&IT oraz DAV obecnych w metodyce OBASHI. Szkolenie jest akredytowane przez APM Group Ltd. co oznacza, że przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie OBASHI Foundation. Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki OBASHI oraz zdanie egzaminu OBASHI Foundation. W czasie szkolenia udzielane są odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, między innymi: Jakie wartości dostarcza metodyka OBASHI?, Jak mogę zastosować OBASHI w moich projektach?, Gdzie oraz jak OBASHI pokrywa się z innymi notacjami tj. UML, BPMN, Archimate?, Jakie korzyści niosą z sobą diagramy B&IT oraz DAV?, Czym jest oprogramowanie OBASHI Control Centre? Szkolenie jest akredytowane przez APMG Group Ltd.. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie OBASHI Foundation. Adresaci Architekci/projektanci rozwiązań IT. Architekci bezpieczeństwa. Menadżerowie ryzyka. Osoby odpowiedzialne za utrzymanie usług IT. Osoby odpowiedzialne za utrzymanie ciągłości dostarczania usług i plany Disaster Recovery. Osoby z działów IT komunikujące się z biznesem w celu przestawiania znaczenia i wartości proponowanej architektury. Korzyści Kompleksowe poznanie całej metodyki, jej pryncypiów oraz praw (OBASHI Laws). Zdobycie umiejętności czytania oraz tworzenia diagramów OBASHI (B&IT, DAV). Poznanie praktycznych zastosowań metodyki OBASHI wraz z najlepszymi praktykami. Poznanie jak OBASHI łączy się z istniejącymi notacjami: UML, BPMN, TOGAF Archimate. Zrozumienie procesu myślenia stojącego za metodyką i modelem OBASHI. Poznanie cyklu życia projektu OBASHI. Przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu OBASHI Foundation. Agenda 1. Wprowadzenie do OBASHI, definicje i podstawowe pojęcia 2. Elementy i warstwy w diagramach OBASHI 3. Diagramy B&IT (Business & IT) 4. Zależności i powiązania między elementami diagramów 5. Diagramy DAV (Dataflow Analysis View) 6. Fizyczne vs Logiczne modelowanie 7. Cykl życia projektu OBASHI 8. Korzyści oraz wartości wynikające ze stosowania OBASHI 9. Egzamin OBASHI Foundation strona 18 z 37

19 M_o_R Zarządzanie ryzykiem na poziomie całej organizacji, programów i projektów w zgodzie z normą ISO O M_o_R M_o_R jest zbiorem dobrych praktyk zarządzania ryzykiem, które mogą być jednocześnie stosowane na wszystkich poziomach organizacji strategicznym, programu, projektu oraz operacyjnym. Prowadzenie działalności opartej na środowisku projektów czy programów zawsze będzie stwarzać dodatkowe ryzyko. Warto poświęcić czas na zdefiniowanie polityki zarządzania ryzykiem oraz odpowiednich strategii i planów dla programów i projektów, a następnie systematycznie identyfikować, analizować i zarządzać ryzykiem, by nie pozostawiać losu projektów i programów swojemu biegowi. Pozostałe obszary organizacji, zarówno poziom operacyjny jak i strategiczny, również są narażone na ryzyko. Zarządzanie ryzykiem wg M_o_R posiada szereg ściśle określonych kroków, które pokazują jak wspierać podejmowanie lepszych decyzji przez właściwe zrozumienie ryzyk i ich wpływu. Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki M_o_R uświadomienie sobie istoty ryzyka, poznanie sprawdzonego wzorca postępowania z ryzykiem, wypracowanie bardziej efektywnego sposobu reagowania na zagrożenia i szanse, a w konsekwencji: o zwiększenie jakości świadczonych usług i dostarczanych towarów, o zmniejszenie ilości niespodzianek, o racjonalniejsze podejmowanie decyzji w organizacji, poprawa efektywności funkcjonowania organizacji, strona 19 z 37

20 zwiększenie wartości portfela, programu i projektu, lepsza alokacja zasobów, wprowadzenie spójnych mechanizmów sterowania, monitorowania i kontrolowania ryzyk we wszystkich perspektywach organizacyjnych. Szkolenia są organizowane na dwóch poziomach zaawansowania i przygotowują kolejno do egzaminów: M_o_R Foundation i M_o_R Practitioner. strona 20 z 37

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH

MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH Konferencja IPMA Warszawa 25.10.2013 PRINCE2, MSP, P3O, MoP, P3M3, M_o_R, ITIL, MoV są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 151-168 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.12.2014 Data recenzji/accepted: 15.01.2015/23.01.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach Dobra Praktyka CSR Element strategii firmy PORADNIK METODYCZNY Autorzy poradnika:

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski)

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski) Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem badania kondycji jest uzyskanie obiektywnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie programami według Program Management Institute

Zarządzanie programami według Program Management Institute Barometr Regionalny Tom 12 nr 2 Zarządzanie programami według Program Management Institute Przemysław Sekuła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish

P3O Glossary of Terms Polish Polish Term English Term Polish Definition Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo