AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA"

Transkrypt

1 AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA Potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji potwierdzonego uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów jest coraz silniej odczuwana zarówno przez organizacje szkolące swoich pracowników, jak też przez indywidualnych uczestników szkoleń. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, CRM S.A. oferuje szeroki zakres egzaminów, które pozwalają na uzyskanie międzynarodowych certyfikatów wydawanych przez Association of Project Management Group (APMG). Certyfikaty potwierdzają kwalifikacje w zakresie szeroko rozumianego zarządzania: projektami, programami, ryzykiem i zmianą. Otrzymuje je kilka tysięcy osób miesięcznie na całym świecie. Certyfikaty wystawiane są w języku angielskim. W chwili obecnej CRM S.A. wdraża lub przygotowuje do wdrożenia systemy ocen kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami na kilku poziomach, w następujących zakresach: 1. Metodyka Zarządzania Projektami - PRINCE2 2. Metodyka Zarządzania Programami MSP 3. Metodyka Zarządzania Ryzykiem M_o_R 4. ITIL 5. Metodyka Zarządzania Zmianą Change Management 6. Biura wsparcia portfeli, programów i projektów P3O Oraz dla organizacji w zakresie dojrzałości w zarządzaniu projektami, programami i portfelem według modeli P2MM i P3M3. 1 z 14

2 System oceny kwalifikacji w zakresie znajomości metodyki Zarządzania Projektami PRINCE2 Uczestnicy szkoleń z zakresu metodyki Zarządzania Projektami - PRINCE2 mogą uzyskać potwierdzenie nabytych umiejętności w oparciu o skonstruowany przez Association of Project Management Group (APMG) system oceny kwalifikacji. Znajomość metodyki PRINCE2 oceniana jest na dwóch poziomach: 1. PRINCE2 Foundation poziom podstawowy; 2. PRINCE2 Practitioner poziom praktycznej znajomości metodyki. Dla obu poziomów prowadzone są egzaminy, skutkujące uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów APMG. Certyfikat PRINCE2 Practitioner wymaga odnowienia po pięciu latach. 2 z 14

3 Egzamin na poziomie podstawowym PRINCE2 PRINCE2 Foundation Sprawdzenie znajomości metodyki PRINCE2 na podstawowym poziomie w zakresie pryncypiów, procesów, tematów, technik i ról w projekcie. 60 minut Test jednokrotnego wyboru. Korzystanie z jakichkolwiek pomocy (książki, notatki, telefony itp.) jest niedozwolone. 75 pytań, z których 5 stanowią pytania próbne (nie są punktowane). Uczestnicy egzaminu nie wiedzą, które pytania są punktowane, dlatego powinni udzielić odpowiedzi na wszystkie 75 pytań. Egzamin zalicza udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 35 z 70 punktowanych pytań, poprzez wybór jednej z czterech podanych propozycji Nieoficjalny wynik znany jest w dniu egzaminu. Zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia z zakresu PRINCE2. Umożliwiamy dostęp do Wirtualnego Egzaminatora, zawierającego zestaw pytań i odpowiedzi przygotowujących do egzaminu. (APMG), w ciągu 8 tygodni od dnia egzaminu 3 z 14

4 Egzamin na poziomie praktycznej znajomości metodyki PRINCE2 PRINCE2 Practitioner Sprawdzenie praktycznej znajomości metodyki PRINCE2 poprzez zastosowanie jej zasad dla projektu opisanego w scenariuszu egzaminacyjnym. 150 minut Należy odpowiedzieć na dziewięć pytań odnoszących się do scenariusza można uzyskać 12 punktów za każde pytanie. Dozwolone jest korzystanie z oficjalnego podręcznika PRINCE2. Nie jest dopuszczalne korzystanie z jakichkolwiek innych materiałów pomocniczych (notatki itp.), ani też ze sprzętów elektronicznych (komputery, telefony itp.). Egzamin zalicza uzyskanie co najmniej 59 ze 108 możliwych do uzyskania punktów. Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z oficjalnym podręcznikiem do metodyki PRINCE2. Certyfikat PRINCE2 Foundation Ze względu na poziom trudności, egzamin poprzedza dwudniowe szkolenie przygotowujące. Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat metodyki PRINCE2, a w szczególności przekazanie informacji o wymogach egzaminacyjnych. Udział w szkoleniu nie jest wymagany dla dopuszczenia do egzaminu. 4 z 14

5 Egzamin odnawiający certyfikat PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Practitioner Sprawdzenie praktycznej znajomości metodyki PRINCE2 poprzez zastosowanie jej zasad dla projektu opisanego w scenariuszu egzaminacyjnym. 60 minut Dozwolone jest korzystanie z oficjalnego podręcznika PRINCE2. Nie jest dopuszczalne korzystanie z jakichkolwiek innych materiałów pomocniczych (notatki itp.), ani też ze sprzętów elektronicznych (komputery, telefony itp.). Egzamin zalicza uzyskanie co najmniej 20 z 36 możliwych do uzyskania punktów. Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z aktualnym oficjalnym podręcznikiem do metodyki PRINCE2. Certyfikat PRINCE2 Practitioner Ze względu na poziom trudności, egzamin poprzedza dwudniowe szkolenie przygotowujące. Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat metodyki PRINCE2, a w szczególności przekazanie informacji o wymogach egzaminacyjnych. Udział w szkoleniu nie jest wymagany dla dopuszczenia do egzaminu. 5 z 14

6 System oceny kwalifikacji w zakresie znajomości metodyki Zarządzania Programami MSP Uczestnicy szkoleń z zakresu metodyki Zarządzania Programami MSP mogą uzyskać potwierdzenie nabytych umiejętności w oparciu o skonstruowany przez Association of Project Management Group (APMG) system oceny kwalifikacji. Znajomość metodyki PRINCE2 oceniana jest na trzech poziomach: 1. MSP Foundation poziom podstawowy; 2. MSP Practitioner poziom praktycznej znajomości metodyki MSP; 3. MSP Advanced Practitioner zaawansowany poziom praktycznej znajomości metodyki MSP. Dla wszystkich poziomów prowadzone są egzaminy, skutkujące uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów APMG. 6 z 14

7 Egzamin na poziomie podstawowym - MSP MSP Foundation Sprawdzenie znajomości metodyki MSP na podstawowym poziomie. 60 minut Test jednokrotnego wyboru. Korzystanie z jakichkolwiek pomocy (książki, notatki, telefony itp.) jest niedozwolone. 75 pytań, z których 5 stanowią pytania próbne (nie są punktowane). Uczestnicy egzaminu nie wiedzą, które pytania są punktowane, dlatego powinni udzielić odpowiedzi na wszystkie 75 pytań. Egzamin zalicza udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 35 z 75 pytań, poprzez wybór jednej z propozycji Nieoficjalny wynik znany jest w dniu egzaminu. Zaświadczenie o ukończonym akredytowanym szkoleniu z zakresu MSP. Umożliwiamy dostęp do przykładowych pytań i 7 z 14

8 Egzamin na poziomie praktycznej znajomości metodyki MSP MSP Practitioner Sprawdzenie praktycznej znajomości metodyki MSP 150 minut Należy odpowiedzieć na osiem pytań Dozwolone jest korzystanie z oficjalnego podręcznika MSP. Nie jest dopuszczalne korzystanie z jakichkolwiek innych materiałów pomocniczych (notatki itp.), ani też ze sprzętów elektronicznych (komputery, telefony itp.). Egzamin zalicza uzyskanie co najmniej 40 ze 80 możliwych do uzyskania punktów. Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z oficjalnym podręcznikiem do metodyki MSP. Certyfikat MSP Foundation Ze względu na poziom trudności, egzamin poprzedza dwudniowe szkolenie przygotowujące. Udział w szkoleniu nie jest wymagany dla dopuszczenia do egzaminu. 8 z 14

9 System oceny kwalifikacji w zakresie znajomości metodyki Zarządzania Ryzykiem M_o_R Uczestnicy szkoleń z zakresu metodyki Zarządzania Ryzykiem M_o_R mogą uzyskać potwierdzenie nabytych umiejętności w oparciu o skonstruowany przez Association of Project Management Group (APMG) system oceny kwalifikacji. Znajomość metodyki M_o_R oceniana jest na dwóch poziomach: 1. M_o_R Foundation poziom podstawowy; 2. M_o_R Practitioner poziom praktycznej znajomości metodyki M_o_R. Dla wszystkich poziomów prowadzone są egzaminy, skutkujące uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów APMG. 9 z 14

10 Egzamin na poziomie podstawowym M_o_R M_o_R Foundation Sprawdzenie znajomości metodyki M_o_R na podstawowym poziomie. 45 minut Test jednokrotnego wyboru. Korzystanie z jakichkolwiek pomocy (książki, notatki, telefony itp.) jest niedozwolone. Egzamin zalicza udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 23 z 45 pytań, poprzez wybór jednej z propozycji Nieoficjalny wynik znany jest w dniu egzaminu. Zaświadczenie o ukończonym akredytowanym szkoleniu z zakresu M_o_R. Umożliwiamy dostęp do przykładowych pytań i 10 z 14

11 Egzamin na poziomie praktycznej znajomości metodyki M_o_R MoR Practitioner Sprawdzenie praktycznej znajomości metodyki MoR poprzez zastosowanie jej zasad dla projektu opisanego w scenariuszu egzaminacyjnym 180 minut Należy odpowiedzieć na dziewięć pytań odnoszących się do scenariusza. Dozwolone jest korzystanie z oficjalnego podręcznika MoR. Nie jest dopuszczalne korzystanie z jakichkolwiek innych materiałów pomocniczych (notatki itp.), ani też ze sprzętów elektronicznych (komputery, telefony itp.). Egzamin zalicza uzyskanie co najmniej 90 ze 180 możliwych do uzyskania punktów. Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z oficjalnym podręcznikiem do metodyki MoR. Certyfikat MoR Foundation Do egzaminu przygotowuje szkolenie na poziomie Foundation 11 z 14

12 System oceny kwalifikacji w zakresie znajomości metodyki ITIL Uczestnicy szkoleń z zakresu metodyki ITIL mogą uzyskać potwierdzenie nabytych umiejętności w oparciu o system oceny kwalifikacji, zdając egzamin ITIL na poziomie Foundation. Egzamin na poziomie podstawowym ITIL ITIL Foundation Sprawdzenie czy kandydat ma wiedzę o terminologii ITIL, zna strukturę, podstawowe pojęcia i zasady metodyki ITIL 60 minut Korzystanie z jakichkolwiek pomocy (książki, notatki, telefony itp.) jest niedozwolone. Egzamin zalicza udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 26 z 40 pytań, poprzez wybór jednej z propozycji Nieoficjalny wynik znany jest w dniu egzaminu. Zaświadczenie o ukończonym akredytowanym szkoleniu z zakresu ITIL. Umożliwiamy dostęp do przykładowych pytań i 12 z 14

13 System oceny kwalifikacji w zakresie znajomości metodyki Zarządzania Zmianą (Change Management) Uczestnicy szkoleń z zakresu Change Management mogą uzyskać potwierdzenie nabytych umiejętności w oparciu o system oceny kwalifikacji, zdając egzamin Change Management na poziomie Foundation. Egzamin na poziomie podstawowym Change Management Change Management Foundation Sprawdzenie znajomości metodyki Change Management na podstawowym poziomie. 60 minut Test jednokrotnego wyboru. Korzystanie z jakichkolwiek pomocy (książki, notatki, telefony itp.) jest niedozwolone. Egzamin zalicza udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 30 z 60 pytań, poprzez wybór jednej z propozycji Nieoficjalny wynik znany jest w dniu egzaminu. Zaświadczenie o ukończonym akredytowanym szkoleniu z zakresu Change Management. Umożliwiamy dostęp do przykładowych pytań i 13 z 14

14 Biura Portfela, Programów i Projektów (Portfolio, Programme and Project Offices) Uczestnicy szkoleń z zakresu P3O mogą uzyskać potwierdzenie nabytych umiejętności w oparciu o system oceny kwalifikacji, zdając egzamin P3O na poziomie Foundation. Egzamin na poziomie podstawowym P3O P3O Foundation Sprawdzenie czy kandydat ma wystarczająca wiedzę o P3O i czy może pełnić rolę członka biura w modelu P3O. 40 minut Test jednokrotnego wyboru. Korzystanie z jakichkolwiek pomocy (książki, notatki, telefony itp.) jest niedozwolone. Egzamin zalicza udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 30 z 50 pytań, poprzez wybór jednej z propozycji Nieoficjalny wynik znany jest w dniu egzaminu. Zaświadczenie o ukończonym akredytowanym szkoleniu z zakresu P3O. Umożliwiamy dostęp do przykładowych pytań i PRNCE2, ITIL, IT Infrasructue Library, M_o_R, P3O, MSP, P3M3 są zarejestrowanymi znakami handlowymi Cabinet Office. MoV, MoP, Swirl logo są znakami handlowymi Cabinet Office. CHAMPS2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym Birmingham City Council 14 z 14

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013)

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) 1 Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute) Project

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Szkolenia: Sylwetki prowadzących:...

Spis treści: Szkolenia: Sylwetki prowadzących:... IT Akademia IT Akademia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki to oferta otwartych wykładów, szkoleń, seminariów oraz warsztatów skierowanych do osób zainteresowanych pogłębieniem i poszerzeniem swojej

Bardziej szczegółowo

CENNIK v.3.2.2. z 06.05.2010- DATA WEJŚCIA DO OFERTY 10.05.2010

CENNIK v.3.2.2. z 06.05.2010- DATA WEJŚCIA DO OFERTY 10.05.2010 Przygot.: ELKR i ZBWI 05.05.2010; Akcept: ROBR 05.05.2010 CENNIK v.3.2.2. z 06.05.2010- DATA WEJŚCIA DO OFERTY 10.05.2010 PRINCE2, MSP, M_o_R, Change Management, P3O, Modelowanie i projektowanie procesów

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Agile Project Management WHITEPAPER

Agile Project Management WHITEPAPER 1 Wstęp... 2 Historia... 2 DSDM ATERN... 3 Agile w zarządzaniu projektami... 4 Szkolenia i certyfikacja... 6 Certyfikaty Agile Project Management Foundation i Practitioner... 6 Szkolenie Agile Project

Bardziej szczegółowo

Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum. www.cts.com.pl

Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum. www.cts.com.pl Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum www.cts.com.pl SPIS TREŚCI Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum...2 Istniejące certyfikacje agile...2 Szkolenia oferowane przez CTS...3 Agile Tester (zgodne

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i dobre praktyki realizacji studiów podyplomowych w kontekście doświadczeń Uczelni

Koncepcja i dobre praktyki realizacji studiów podyplomowych w kontekście doświadczeń Uczelni Materiały konferencyjne Zarządzanie Projektami Informatycznymi Dr inż. Waldemar Łabuda Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa w_labuda@poczta.wwsi.edu.pl studiów podyplomowych w kontekście doświadczeń

Bardziej szczegółowo

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to powszechnie rozpoznawany na całym świecie i szeroko akceptowany zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi.

Bardziej szczegółowo

Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH

Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH Z tego materiału dowiesz się: 1. Co to jest Program IPMA-Student? 2. Jakie będę miał z tego korzyści? 3. Jakie wymagania trzeba spełnić żeby wziąć udział

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Project Management Polska

Stowarzyszenie Project Management Polska Stowarzyszenie Project Management Polska International Project Management Association [IPMA] międzynarodowa organizacja non-profit nastawiona na profesjonalny rozwój dyscypliny zarządzania projektami istnieje

Bardziej szczegółowo

Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów

Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 234, 2010 Angelika Wodecka-Hyjek Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów 1. Wprowadzenie Współczesne organizacje borykając się z turbulentnym

Bardziej szczegółowo

IPMA, PMI oraz Prince2 : różnice w sposobie

IPMA, PMI oraz Prince2 : różnice w sposobie IPMA, PMI oraz Prince2 : różnice w sposobie certyfikacji i w myśleniu o projekcie Leszek Staśto - PMP, First Assessor Certyfikacji IPMA, Wiceprezes SPMP Warszawa, 23.03.2010 Porównanie ICB z innymi wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Informacje kontrolne dokumentu

Informacje kontrolne dokumentu Informacje kontrolne dokumentu Szczegóły dokumentu Nazwa dokumentu Cel dokumentu Numer wersji dokumentu 4.1 Status dokumentu Właściciel dokumentu Przygotowany przez Szczegółowy program nauczania do kursu

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Zarządzanie Projektami Zawartość oferty: I. WSTĘP II. METODY KSZTAŁCENIA III. WARUNKI REKRUTACJI IV. PROGRAM V. KADRA DYDAKTYCZNA VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ VII. CENA VIII. AKTUALNY HARMONOGRAM IX. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Szkolenia. EMCEA Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 11/134, 02-495 Warszawa biuro@emcea.pl, Tel.: +48 22 535 34 70, Fax: +48 22 535 34 71

Szkolenia. EMCEA Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 11/134, 02-495 Warszawa biuro@emcea.pl, Tel.: +48 22 535 34 70, Fax: +48 22 535 34 71 Szkolenia Agile Project Management Foundation Agile Project Management Practitioner Certified Agile Essentials Certified Agile Tester Certified Agile Test Driven Developer Facilitation Management 3.0 EMCEA

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozwijać kwalifikacje kadry zarządzającej w zarządzaniu projektami i portfelem projektów?

Jak skutecznie rozwijać kwalifikacje kadry zarządzającej w zarządzaniu projektami i portfelem projektów? Jak skutecznie rozwijać kwalifikacje kadry zarządzającej w zarządzaniu projektami i portfelem projektów? Adam Bondarczuk - Inter Partner Assistance Polska S. A. Tomasz Nędzi skills sp. z o.o. W jakim celu

Bardziej szczegółowo

zarządzanie usługami IT ITIL poznaj najlepsze praktyki w zarządzaniu usługami IT

zarządzanie usługami IT ITIL poznaj najlepsze praktyki w zarządzaniu usługami IT zarządzanie usługami IT ITIL poznaj najlepsze praktyki w zarządzaniu usługami IT ITIL To najbardziej znany i rozpoznawany zestaw dobrych praktyk w zarządzaniu usługami IT. Wykorzystywany przez tysiące

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER

WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER 1 WPROWADZENIE 1.1 Celem tego egzaminu jest umoŝliwienie Tobie wykazania się zrozumieniem metodyki PRINCE2 i umiejętnością

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6

SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6 OFERTA ACCA, SEMESTR ZIMOWY LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015 SPIS TREŚCI Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis Przedmiotu Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty przeprowadzenie szkoleń dla pracowników NFOŚiGW, w zakresie Metodyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia Oznaczenie sprawy : DOA-IV.272.36.2014 Zał. do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz minimalnych wymagań szkoleniowych) Nazwa zadania: PODNIESIENIE KOMPETENCJI ICT PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Nazwa projektu:

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 4 kwietnia 2013 r. Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman

WYROK. z dnia 4 kwietnia 2013 r. Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Sygn. akt: KIO 672/13 WYROK z dnia 4 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Kraków, dn. 08.04.2013r. Spis treści Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA D....

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania wiedzy z zakresu zarządzania projektami opracowane przez PMI na przykładzie PMP i CAPM

Zasady oceniania wiedzy z zakresu zarządzania projektami opracowane przez PMI na przykładzie PMP i CAPM Jan Werewka Zasady oceniania wiedzy z zakresu zarządzania projektami opracowane przez PMI na przykładzie PMP i CAPM Wydział EAIiE Laboratorium Informatyki, Katedra Automatyki Seminarium PMI Oddz. Kraków

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Teraz nasza wiedza może pracować również dla Państwa! Szanowni Państwo,

Teraz nasza wiedza może pracować również dla Państwa! Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Zapraszamy do współpracy przy realizacji szkoleń akredytowanych zakończonych międzynarodowym egzaminem z zakresie metodyki PRINCE2. Proponujemy Państwu trzy możliwe drogi współpracy jako:

Bardziej szczegółowo