Uproszczony schemat blokowy zespołu 8-bitowego timera przedstawiono na rys.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uproszczony schemat blokowy zespołu 8-bitowego timera przedstawiono na rys.1"

Transkrypt

1 Dodatek C 1. Timer 8-bitowy (Timer0) 1.1. Opis układu Uproszczony schemat blokowy zespołu 8-bitowego timera przedstawiono na rys.1 Rys. 1. Schemat blokowy timera Źródłem sygnału taktującego może być zegar systemowy (clk I/O praca synchroniczna) lub zegar zewnętrzny (kwarc między TOSC1 i TOSC2 praca asynchroniczna). Sygnał ten, za pośrednictwem 10-bitowego preskalera podawany jest na wejście dwukierunkowego licznika 8-bitowego, którego stan jest kontrolowany za pomocą rejestru TCNT0 (0x32). Stan rejestru TCNT0 może być na bieżąco porównywany ze stanem rejestru OCR0 (0x31). Komparator może generować przerwanie i ustawiać flagę OCF0 oraz sterować pracą układu wytwarzania sygnału wyjściowego na nóżce OC0 (PB4) procesora. Flagi przerwań generowanych przez układ: OCF0 i TOV0 umieszczone są w rejestrze TIFR (0x36), natomiast maski przerwań: OCIE0 i TOIE0 występują w rejestrze TIMSK (0x37). Tryby pracy timera sterowane są za pomocą bitów w rejestrze TCCR0 (0x33) i ewentualnie ASSR (0x30).

2 1.2. Tryby pracy układu Tryb podstawowy (Normal Mode) W tym trybie pracy zawartość licznika TCNT0 jest z każdym taktem zwiększana o 1 (do wartości 0xFF), po przepełnieniu ustawiana jest flaga TOV0 i licznik zlicza dalej od zera. Flaga TOV0 zachowuje się więc jak dziewiąty bit licznika (z tą różnicą, że nie jest kasowana sprzętowo). W procedurze obsługi przerwania (adres 0x20) flaga TOV0 jest kasowana automatycznie i jest możliwość wprowadzenia bieżących zmian w ustawieniach timera. Układ komparatora wyjściowego może być wykorzystany do generowania przerwań w wybranych momentach (generowanie przebiegu na wyjściu w trybie normalnym nie jest zalecane) Tryb CTC (Clear Timer on Compare CTC Mode) W tym trybie pracy rejestr OCR0 ustala wartość maksymalną zliczania. Stan licznika jest zwiększany o jeden w każdym takcie, a po osiągnięciu wartości równej OCR0 licznik jest zerowany. Przykładowy przebieg czasowy pracy w trybie CTC przedstawiono na rys. 2. Rys. 2. Przebiegi w trybie CTC. W każdym cyklu stan rejestru OCR0 może być zmieniony, co daje możliwość generowania impulsów o różnej długości. Po zaprogramowaniu generatora przebiegu wyjściowego na zmianę stanu wyjścia OC0 przy każdym zrównaniu, uzyskamy przebieg o częstotliwości: fclk_i/o f = OC0 2 N (1 + OCR0) Zmienna N we wzorze oznacza współczynnik preskalera (1, 8, 32, 64, 128, 256 lub 1024). Po zrównaniu licznika z rejestrem OCR0 ustawiana jest flaga OCF0 i może być generowane przerwanie, którego obsługa umożliwi np. modyfikację zawartości rejestru OCR0. Tak jak w trybie podstawowym, flaga TOV0 jest ustawiana po ewentualnym osiągnięciu przez licznik stanu 0xFF. Zdarzenie wymuszenia zmiany stanu na wyjściu OC0 można wywołać w dowolnym momencie, bez przerwania, wysyłając sygnał stanu wysokiego na bit FOC0 w rejestrze TCCR0.

3 Tryb modulacji szerokości impulsów (Fast PWM Mode) Praca licznika jest jednokierunkowa. W tym trybie licznik zlicza od wartości minimalnej (0x00) w górę, do wartości maksymalnej (0xFF), po czym znów rozpoczyna zliczanie od wartości minimalnej. Przykładowy przebieg czasowy przedstawiono na rys. 3. Rys. 3. Przebiegi w trybie Fast PWM Zaprogramowanie generatora przebiegu wyjściowego w tryb nieodwracający powoduje wysyłanie na wyjście stanu niskiego po wykryciu zrównania z rejestrem OCR0, a stanu wysokiego po osiągnięciu wartości minimalnej. Częstotliwość przebiegu wyjściowego może być określona na podstawie zależności: fclk_i/o foc0 = N 256 gdzie N oznacza współczynnik preskalera. Ustawienie w OCR0 wartości minimalnej spowoduje generowanie na wyjściu wąskich szpilek w momentach osiągnięcia stanu maksymalnego, natomiast w przypadku ustawienia wartości maksymalnej, na wyjściu utrzymywany będzie cały czas stan wysoki (bądź niski w trybie odwracającym). Flaga TOV0 jest ustawiana każdorazowo, po osiągnięciu przez licznik wartości maksymalnej.

4 Tryb PWM z korekcją fazy (Phase Correct PWM Mode) Praca licznika jest dwukierunkowa. W tym trybie licznik zlicza od wartości minimalnej (0x00) w górę, do wartości maksymalnej (0xFF), po czym przełączany jest kierunek i następuje zliczanie w dół, do wartości minimalnej. Proces ten powtarza się okresowo. Przykładowy przebieg czasowy przedstawiono na rys. 4. Rys. 4. Przebiegi w trybie Phase Correct PWM Flaga TOV0 jest ustawiana każdorazowo, po osiągnięciu przez licznik wartości minimalnej, natomiast flaga OCF0 po zrównaniu z rejestrem OCR0. Poziome kreski zaznaczone na przebiegu wartości TCNT0 oznaczają momenty, w których stan licznika zrównał się z zawartością rejestru OCR0. Przy zaprogramowaniu generatora przebiegu wyjściowego w tryb nieodwracający, po wykryciu zrównania z rejestrem OCR0 podczas zliczania w górę na wyjście OC0 wysyłany jest stan niski, a podczas zliczania w dół - stan wysoki. Częstotliwość generowanego przebiegu PWM określona jest wzorem fclk_i/o foc0 = N 510 gdzie N oznacza współczynnik preskalera.

5 1.3. Rejestry związane z pracą Timera Rejestr TCCR0 Ustawianie trybu pracy timera Tryb pracy timera WGM01 WGM00 Normal 0 0 PWM, Phase Correct 0 1 CTC 1 0 Fast PWM 1 1 Programowanie wyjścia w trybie Normal lub CTC Tryb wyjścia COM01 COM00 Wyłączone 0 0 Przełączanie przy zrównaniu 0 1 Zerowanie przy zrównaniu 1 0 Ustawianie przy zrównaniu 1 1 Programowanie wyjścia w trybie Fast PWM Tryb wyjścia COM01 COM00 Wyłączone Zerowanie przy zrównaniu, ustawianie przy maksimum 1 0 Ustawianie przy zrównaniu, zerowanie przy maksimum 1 1 Programowanie wyjścia w trybie Phase Correct PWM Tryb wyjścia COM01 COM00 Wyłączone Zerowanie przy zrównaniu podczas zliczania w górę, ustawianie przy zrównaniu podczas zliczania w dół 1 0 Ustawianie przy zrównaniu podczas zliczania w górę, zerowanie przy zrównaniu podczas zliczania w dół 1 1 Wybór dzielnika sygnału zegarowego Tryb wyjścia CS02 CS01 CS00 Timer zatrzymany Bez preskalera (N=1) N= N= N= N= N= N=

6 Rejestr TCNT0 Rejestr licznika timera Rejestr OCR0 Rejestr komparatora Rejestr ASSR Rejestr trybu asynchronicznego. Gdy bit AS0 ma wartość 0, do sterowania timerem wykorzystywany jest sygnał zegara systemowego. W przeciwnym przypadku wykorzystywany jest sygnał z generatora kwarcowego, którego rezonator włączony jest między nóżkami TOSC1 (PG4) i TOSC2 (PG3) procesora Rejestr TIMSK Rejestr masek przerwań. Maska OCIE0 związana jest z przerwaniem komparatora (adres 0x001E), natomiast maska TOIE0 służy do sterowania przerwaniem przepełnienia licznika (adres 0x0020).

7 Rejestr TIFR Rejestr flag przerwań. TOV0 jest flagą przepełnienia licznika, natomiast OCF0 jest flagą przerwania komparatora. Flagi ustawiane są sprzętowo. Kasowanie flagi odbywa się w procedurze obsługi przerwania, lub przez wysłanie stanu wysokiego na odpowiedni bit rejestru.

8 2. Timer 16-bitowy (Timer1) 2.1. Opis układu Uproszczony schemat blokowy zespołu 16-bitowego timera przedstawiono na rys. 5. Rys. 5. Schemat blokowy timera Źródło sygnału taktującego może być wewnętrzne (zegar systemowy clk I/O za pośrednictwem 10-bitowego preskalera) lub zewnętrzne (zmiana stanu na końcówce T1 (PD6)). Sygnał ten, podawany jest na wejście dwukierunkowego licznika 16-bitowego, którego stan jest kontrolowany za pomocą pary rejestrów TCNT1H (0x2D) i TCNT1L (0x2C). Stan rejestru TCNT1 może być na bieżąco porównywany ze stanem par rejestrów: OCR1A (H-0x2B, L-0x2A), OCR1B (H-0x29, L-0x28), oraz OCR1C (H-0x79, L-0x78). Komparator może generować przerwania i ustawiać flagi OCF1A, OCF1B i OCF1C oraz sterować pracą układów wytwarzania sygnału wyjściowego na nóżkach OC1A (PB5), OC1B (PB6) i OC1C (PB7), procesora.

9 Stan rejestru TCNT1 może być przepisany do rejestru ICR1 (H-0x27, L-0x26) na żądanie podane na nóżkę ICP1 (PD4), z jednoczesnym ustawieniem flagi ICF1. Flagi przerwań generowanych przez układ: ICF1, OCF1A, OCF1B i TOV1 umieszczone są w rejestrze TIFR (0x36), natomiast flaga OCF1C w rejestrze ETIFR (0x7C). Maski przerwań: TICIE1, OCIE1A, OCIE1B i TOIE1 występują w rejestrze TIMSK (0x37), natomiast maska przerwania OCIE1C w rejestrze ETIMSK (0x7D). Tryby pracy timera sterowane są za pomocą bitów w rejestrach: TCCR1A (0x2F), TCCR1B (0x2E) i TCCR1C (0x7A). Rejestry TCNT1, OCR1A, OCR1B, OCR1C i ICR1 są rejestrami 16-bitowymi, do których dostęp realizowany jest za pomocą magistrali 8-bitowej, z wykorzystaniem 8-bitowego rejestru pomocniczego. Z tego powodu przy zapisie najpierw musi być obsłużony starszy bajt, a przy odczycie najpierw młodszy Tryby pracy układu Tryb podstawowy (Normal Mode) W tym trybie pracy zawartość licznika TCNT1 jest z każdym taktem zwiększana o 1 (do wartości 0xFFFF), po przepełnieniu ustawiana jest flaga TOV1 i licznik zlicza dalej od zera. Flaga TOV1 zachowuje się więc jak siedemnasty bit licznika (z tą różnicą, że nie jest kasowana sprzętowo). W procedurze obsługi przerwania (adres 0x1C) flaga TOV1 jest kasowana automatycznie i jest możliwość wprowadzenia bieżących zmian w ustawieniach timera. Układy komparatorów wyjściowych mogą być wykorzystane do generowania przerwań w wybranych momentach (generowanie przebiegów na wyjściach w trybie normalnym nie jest zalecane). Przechwytywanie stanu licznika do rejestru ICR1 umożliwia określanie odstępów między dwoma zdarzeniami zewnętrznymi (pod warunkiem, że wystąpią one w ramach jednego okresu zliczania).

10 Tryb CTC (Clear Timer on Compare CTC Mode) W tym trybie pracy wartość maksymalną zliczania ustala rejestr OCR1A lub, w zależności od ustawień - ICR1. Stan licznika jest zwiększany o jeden w każdym takcie, a po osiągnięciu wartości równej OCR1A (lub ICR1) licznik jest zerowany. Przykładowy przebieg czasowy pracy w trybie CTC przedstawiono na rys. 6. Rys. 6. Przebiegi w trybie CTC. W każdym cyklu stan rejestru OCR1A (ICR1) może być zmieniony, co daje możliwość generowania impulsów o różnej długości. Po osiągnięciu zrównania może być generowane przerwanie i ustawiana jest flaga OCF1A lub ICF1, w zależności od tego, który z rejestrów został wykorzystany do określenia wartości maksymalnej. Po zaprogramowaniu generatora przebiegu wyjściowego na zmianę stanu wyjścia OC1A przy każdym zerowaniu, uzyskamy przebieg o częstotliwości: fclk_i/o foc1 = 2 N (1 + OCR1A) lub fclk_i/o foc1 = 2 N (1 + ICR1) Zmienna N we wzorze oznacza współczynnik preskalera (1, 8, 64, 256 lub 1024). Tak jak w trybie podstawowym, flaga TOV1 jest ustawiana po ewentualnym osiągnięciu przez licznik stanu 0xFFFF i przejściu do stanu 0x0000.

11 Tryb modulacji szerokości impulsów (Fast PWM Mode) Praca licznika jest jednokierunkowa. W tym trybie licznik zlicza od wartości minimalnej (0x0000) w górę, do wartości maksymalnej (TOP), która może wynosić: 0x00FF (rozdzielczość 8-bitowa), 0x01FF (rozdzielczość 9-bitowa), 0x03FF (rozdzielczość 10-bitowa), stan rejestru ICR1 lub stan rejestru OCR1A. Następnie rozpoczyna się ponowne zliczanie od wartości minimalnej. Przykładowy przebieg czasowy przedstawiono na rys. 7. Rys. 7. Przebiegi w trybie Fast PWM Zaprogramowanie generatora przebiegu wyjściowego w tryb nieodwracający powoduje wysyłanie na wyjście (OC1A, OC1B lub OC1C) stanu niskiego po wykryciu zrównania z rejestrem (OCR1A, OCR1B lub OCR1C), a stanu wysokiego po osiągnięciu wartości minimalnej. Częstotliwość przebiegu wyjściowego może być określona na podstawie zależności: fclk_i/o foc0 = N TOP gdzie N oznacza współczynnik preskalera, a TOP jest wartością maksymalną zliczania. Flaga TOV1 jest ustawiana każdorazowo, po osiągnięciu przez licznik wartości maksymalnej.

12 Tryb PWM z korekcją fazy (Phase Correct PWM Mode) Praca licznika jest dwukierunkowa. W tym trybie licznik zlicza od wartości minimalnej (0x0000) w górę, do wartości maksymalnej (TOP jak dla Fast PWM), po czym przełączany jest kierunek i następuje zliczanie w dół, do wartości minimalnej. Proces ten powtarza się okresowo. Przykładowy przebieg czasowy przedstawiono na rys. 8. Rys. 8. Przebiegi w trybie Phase Correct PWM Flaga TOV1 jest ustawiana każdorazowo, po osiągnięciu przez licznik wartości minimalnej, natomiast flaga OCF1A lub ICF1 po zrównaniu z rejestrem porównania (OCR1A lub ICR1). Poziome kreski zaznaczone na przebiegu wartości TCNT1 oznaczają momenty, w których stan licznika zrównał się z zawartością rejestru porównania. Zmiana wartości maksymalnej zliczania może wystąpić przy osiągnięciu stanu minimalnego licznika. Może to spowodować pojawienie się niesymetrycznych fragmentów przebiegu (np. okres 3 na rys. 8). Przy zaprogramowaniu generatora przebiegu wyjściowego w tryb nieodwracający, po wykryciu zrównania z rejestrem (OCR1A, OCR1B lub OCR1C) podczas zliczania w górę na odpowiednim wyjściu (OC1A, OC1B lub OC1C) ustawiany jest stan niski, a podczas zliczania w dół - stan wysoki. Częstotliwość generowanego przebiegu PWM określona jest wzorem fclk_i/o foc0 = 2 N TOP gdzie N oznacza współczynnik preskalera, a TOP jest wartością maksymalną zliczania: 0x00FF (rozdzielczość 8-bitowa), 0x01FF (rozdzielczość 9-bitowa), 0x03FF (rozdzielczość 10-bitowa), stan rejestru ICR1 lub stan rejestru OCR1A.

13 Tryb PWM z korekcją fazy i częstotliwości (Phase and Frequency Correct PWM Mode) Praca licznika jest dwukierunkowa. W tym trybie, podobnie jak w przypadku trybu PWM z korecją fazy, licznik zlicza od wartości minimalnej (0x0000) w górę, do wartości maksymalnej (TOP jak dla Fast PWM), po czym przełączany jest kierunek i następuje zliczanie w dół, do wartości minimalnej. Proces ten powtarza się okresowo. Przykładowy przebieg czasowy przedstawiono na rys. 9. Rys. 9. Przebiegi w trybie Phase and Frequency Correct PWM Flaga TOV1 jest ustawiana każdorazowo, po osiągnięciu przez licznik wartości minimalnej, natomiast flaga OCF1A lub ICF1 po zrównaniu z rejestrem porównania (OCR1A lub ICR1). Przy zaprogramowaniu generatora przebiegu wyjściowego w tryb nieodwracający, po wykryciu zrównania z rejestrem (OCR1A, OCR1B lub OCR1C) podczas zliczania w górę na odpowiednim wyjściu (OC1A, OC1B lub OC1C) ustawiany jest stan niski, a podczas zliczania w dół - stan wysoki. Częstotliwość generowanego przebiegu PWM określona jest wzorem fclk_i/o foc0 = 2 N TOP gdzie N oznacza współczynnik preskalera. Wartość TOP może wynosić: 0x00FF (rozdzielczość 8-bitowa), 0x01FF (rozdzielczość 9-bitowa), 0x03FF (rozdzielczość 10-bitowa), stan rejestru ICR1 lub stan rejestru OCR1A.

14 2.3. Rejestry związane z pracą Timera Rejestry TCCR1A, TCCR1B i TCCR1C Nr bitu TCCR1A Wartość początkowa COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 COM1C1 COM1C0 WGM11 WGM10 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W Nr bitu TCCR1B Wartość początkowa Nr bitu TCCR1C ICNC1 ICES1 - WGM13 WGM12 CS12 CS11 CS10 R/W R/W R R/W R/W R/W R/W R/W FOC1A FOC1B FOC1C Wartość początkowa R/W R/W R/W R R R R R Ustawianie trybu pracy timera Tryb pracy timera TOP WGM13 WGM12 WGM11 WGM10 Normal 0xFFFF PWM, Phase Correct, 8 bit 0x00FF PWM, Phase Correct, 9 bit 0x01FF PWM, Phase Correct, 10 bit 0x03FF CTC OCR1A Fast PWM, 8 bit 0x00FF Fast PWM, 9 bit 0x01FF Fast PWM, 10 bit 0x03FF PWM, Phase and Frequency Correct ICR PWM, Phase and Frequency Correct OCR1A PWM, Phase Correct ICR PWM, Phase Correct OCR1A CTC ICR Fast PWM ICR Fast PWM OCR1A Programowanie wyjścia OC1A w trybie Normal lub CTC (analogicznie OC1B i OC1C) Tryb wyjścia COM1A1 COM1A0 OC1A, OC1B i OC1C wyłączone 0 0 Przełączanie OC1A przy zrównaniu 0 1 Zerowanie OC1A przy zrównaniu 1 0 Ustawianie OC1A przy zrównaniu 1 1

15 Programowanie wyjść w trybie Fast PWM Tryb wyjścia COM1A1 COM1A0 OC1A, OC1B i OC1C wyłączone 0 0 Dla trybu 15: OC1B i OC1C odłączone, OC1A przełączane przy zrównaniu. 0 1 Pozostałe tryby: OC1A, OC1B i OC1C wyłączone. Zerowanie OC1A przy zrównaniu, ustawianie przy TOP 1 0 Ustawianie OC1A przy zrównaniu, zerowanie przy TOP 1 1 Programowanie wyjść w trybie Phase Correct PWM i Phase and Frequency Correct PWM Tryb wyjścia COM1A1 COM1A0 OC1A, OC1B i OC1C wyłączone 0 0 Dla trybu 9 lub 14: OC1B i OC1C odłączone, OC1A przełączane przy zrównaniu. 0 1 Pozostałe tryby: OC1A, OC1B i OC1C wyłączone. Zerowanie przy zrównaniu podczas zliczania w górę, ustawianie przy zrównaniu podczas zliczania w dół 1 0 Ustawianie przy zrównaniu podczas zliczania w górę, zerowanie przy zrównaniu podczas zliczania w dół 1 1 Wybór dzielnika sygnału zegarowego Tryb wyjścia CS12 CS11 CS10 Timer zatrzymany Bez preskalera (N=1) N= N= N= N= Zewnętrzne źródło (T1), zbocze opadające Zewnętrzne źródło (T1), zbocze narastające Rejestr TCNT1 Nr bitu TCNT1H TCNT1L TCNT1(15:8) TCNT1(7:0) Wartość początkowa R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W bitowy rejestr licznika timera, dostęp 8-bitowy z wykorzystaniem rejestru pomocniczego, przechowującego zawartość starszego bajtu. Wymusza to kolejność operacji: przy zapisie do rejestru najpierw starszy bajt (TCNT1H) a następnie młodszy (TCNT1L), a przy odczycie odwrotnie. Operacja zapisu do tego rejestru blokuje najbliższe zdarzenie zrównania we wszystkich komparatorach.

16 Rejestry OCR1A, OCR1B, OCR1C oraz ICR1. Rejestr komparatora, 16-bitowy. Analogicznie rejestry OCR1B, OCR1C i ICR1. Dostęp 8- bitowy, podobnie jak w przypadku rejestru TCNT1. Rejestr ICR1 przechwytuje stan rejestru TCNT1 przy zmianie stanu na wejściu ICP1. Stan ten może być wykorzystywany jako wartość TOP w wybranych trybach pracy Rejestry TIMSK i ETIMSK Rejestry masek przerwań. Maski OCIE1A, OCIE1B i OCIE1C oraz TICIE1 związane są z przerwaniami komparatorów (adresy odpowiednio:0x18, 0x1A, 0x38 oraz 0x16), natomiast maska TOIE1 służy do sterowania przerwaniem przepełnienia licznika (adres 0x1C) Rejestry TIFR i ETIFR Nr bitu TIFR Wartość początkowa OCF2 TOV2 ICF1 OCF1A OCF1B TOV1 OCF0 TOV0 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W Nr bitu ETIFR ICF3 OCF3A OCF3B TOV3 OCF3C OCF1C Wartość początkowa R R R/W R/W R/W R/W R/W R/W Rejestry flag przerwań. TOV1 jest flagą przepełnienia licznika, natomiast OCF1A, OCF1B, OCF1C oraz ICF1 są flagami przerwań komparatorów. Flagi ustawiane są sprzętowo. Kasowanie flagi odbywa się w procedurze obsługi przerwania, lub przez wysłanie stanu wysokiego na odpowiedni bit rejestru.

LABORATORIUM. TIMERY w mikrokontrolerach Atmega16-32

LABORATORIUM. TIMERY w mikrokontrolerach Atmega16-32 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA TIMERY w mikrokontrolerach Atmega16-32 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Przerwanie. Źródła przerwań

Przerwanie. Źródła przerwań Podstawy systemów mikroprocesorowych Wykład nr 3 Przerwania i liczniki dr Piotr Fronczak http://www.if.pw.edu.pl/~agatka/psm.html fronczak@if.pw.edu.pl Przerwanie Warunek lub zdarzenie, które przerywa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja mikrokontrolera Atmega16 firmy Atmel

Dokumentacja mikrokontrolera Atmega16 firmy Atmel Katedra Metrologii i Systemów Elektronicznych Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej LABORATORIUM MIKROSTEROWNIKI I MIKROSYSTEMY ROZPROSZONE Dokumentacja mikrokontrolera

Bardziej szczegółowo

Układy czasowo-licznikowe w systemach mikroprocesorowych

Układy czasowo-licznikowe w systemach mikroprocesorowych Układy czasowo-licznikowe w systemach mikroprocesorowych 1 W każdym systemie mikroprocesorowym znajduje zastosowanie układ czasowy lub układ licznikowy Liczba liczników stosowanych w systemie i ich długość

Bardziej szczegółowo

Podstawowe urządzenia peryferyjne mikrokontrolera ATmega8 Spis treści

Podstawowe urządzenia peryferyjne mikrokontrolera ATmega8 Spis treści Podstawowe urządzenia peryferyjne mikrokontrolera ATmega8 Spis treści 1. Konfiguracja pinów...2 2. ISP...2 3. I/O Ports...3 4. External Interrupts...4 5. Analog Comparator...6 6. Analog-to-Digital Converter...6

Bardziej szczegółowo

3.2. Zegar/kalendarz z pamięcią statyczną RAM 256 x 8

3.2. Zegar/kalendarz z pamięcią statyczną RAM 256 x 8 3.2. Zegar/kalendarz z pamięcią statyczną RAM 256 x 8 Układ PCF 8583 jest pobierającą małą moc, 2048 bitową statyczną pamięcią CMOS RAM o organizacji 256 x 8 bitów. Adresy i dane są przesyłane szeregowo

Bardziej szczegółowo

Stanowisko laboratoryjne dla mikrokontrolera Atmega16 firmy Atmel

Stanowisko laboratoryjne dla mikrokontrolera Atmega16 firmy Atmel Katedra Metrologii i Optoelektroniki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska LABORATORIUM MIKROKONTROLERY I MIKROSYSTEMY Stanowisko laboratoryjne dla mikrokontrolera Atmega16

Bardziej szczegółowo

Podstawowe urządzenia peryferyjne mikrokontrolera ATmega8 Spis treści

Podstawowe urządzenia peryferyjne mikrokontrolera ATmega8 Spis treści Podstawowe urządzenia peryferyjne mikrokontrolera ATmega8 Spis treści 1. Konfiguracja pinów...2 2. ISP...2 3. I/O Ports...3 4. External Interrupts...4 5. Analog Comparator...5 6. Analog-to-Digital Converter...6

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Kod przedmiotu: Kod przedmiotu: ES1C 621 356 Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Elektronika samochodowa Temat:

Bardziej szczegółowo

Metody obsługi zdarzeń

Metody obsługi zdarzeń SWB - Przerwania, polling, timery - wykład 10 asz 1 Metody obsługi zdarzeń Przerwanie (ang. Interrupt) - zmiana sterowania, niezależnie od aktualnie wykonywanego programu, spowodowana pojawieniem się sygnału

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK ADC w mikrokontrolerach Atmega16-32

PRZETWORNIK ADC w mikrokontrolerach Atmega16-32 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA PRZETWORNIK ADC w mikrokontrolerach Atmega16-32

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Część I - Sterownik przerwań 8259A i zegar/licznik 8253

Część I - Sterownik przerwań 8259A i zegar/licznik 8253 Programowanie na poziome sprzętu opracowanie pytań Część I - Sterownik przerwań 8259A i zegar/licznik 8253 Autor opracowania: Marcin Skiba cines91@gmail.com 1. Jakie są dwie podstawowe metody obsługi urządzeń

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w mikrokontrolerach Laboratorium

Komunikacja w mikrokontrolerach Laboratorium Laboratorium Ćwiczenie 2 Magistrala UART Program ćwiczenia: konfiguracja transmisji danych między komputerem PC a mikrokontrolerem przy użyciu magistrali UART. Zagadnienia do przygotowania: podstawy programowania

Bardziej szczegółowo

Mikrokontrolery AVR ATmega

Mikrokontrolery AVR ATmega Mikrokontrolery AVR ATmega Literatura: 8-bit Microcontroller AVR with 32KBytes In-System Programmable Flash ATmega32 [www.atmel.com] 8-bit AVR Instruction Set [www.atmel.com] Baranowski Rafał, Mikrokontrolery

Bardziej szczegółowo

Wstęp...9. 1. Architektura... 13

Wstęp...9. 1. Architektura... 13 Spis treści 3 Wstęp...9 1. Architektura... 13 1.1. Schemat blokowy...14 1.2. Pamięć programu...15 1.3. Cykl maszynowy...16 1.4. Licznik rozkazów...17 1.5. Stos...18 1.6. Modyfikowanie i odtwarzanie zawartości

Bardziej szczegółowo

Mikrokontrolery AVR ATmega

Mikrokontrolery AVR ATmega Mikrokontrolery AVR ATmega Literatura: 8-bit Microcontroller AVR with 32KBytes In-System Programmable Flash ATmega32 [www.atmel.com] 8-bit AVR Instruction Set [www.atmel.com] Baranowski Rafał, Mikrokontrolery

Bardziej szczegółowo

Enkoder magnetyczny AS5040.

Enkoder magnetyczny AS5040. Enkoder magnetyczny AS5040. Edgar Ostrowski Jan Kędzierski www.konar.ict.pwr.wroc.pl Wrocław, 28.01.2007 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Opis wyjść... 4 3 Tryby pracy... 4 3.1 Tryb wyjść kwadraturowych...

Bardziej szczegółowo

UKŁADY SEKWENCYJNE Opracował: Andrzej Nowak

UKŁADY SEKWENCYJNE Opracował: Andrzej Nowak PODSTAWY TEORII UKŁADÓW CYFROWYCH UKŁADY SEKWENCYJNE Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz http://pl.wikipedia.org/ Układem sekwencyjnym nazywamy układ

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESORY architektura i programowanie

MIKROPROCESORY architektura i programowanie Systematyczny przegląd. (CISC) SFR umieszczane są w wewnętrznej pamięci danych (80H 0FFH). Adresowanie wyłącznie bezpośrednie. Rejestry o adresach podzielnych przez 8 są też dostępne bitowo. Adres n-tego

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESORY architektura i programowanie

MIKROPROCESORY architektura i programowanie Struktura portów (CISC) Port to grupa (zwykle 8) linii wejścia/wyjścia mikrokontrolera o podobnych cechach i funkcjach Większość linii we/wy może pełnić dwie lub trzy rozmaite funkcje. Struktura portu

Bardziej szczegółowo

1. Porty wejścia wyjścia (I/O)

1. Porty wejścia wyjścia (I/O) 1. Porty wejścia wyjścia (I/O) Z uwagi na budowę wewnętrzną CPU, a w szczególności długość rejestrów i szerokość szyny danych porty mają najczęściej budowę 8-bitową. Niektóre z nich mogą pracować jako

Bardziej szczegółowo

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O)

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2.1 WPROWADZENIE Porty I/O mogą pracować w kilku trybach: - przesyłanie cyfrowych danych wejściowych i wyjściowych a także dla wybrane wyprowadzenia: - generacja przerwania

Bardziej szczegółowo

f we DZIELNIKI I PODZIELNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI Dzielnik częstotliwości: układ dający impuls na wyjściu co P impulsów na wejściu

f we DZIELNIKI I PODZIELNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI Dzielnik częstotliwości: układ dający impuls na wyjściu co P impulsów na wejściu DZIELNIKI I PODZIELNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI Dzielnik częstotliwości: układ dający impuls na wyjściu co P impulsów na wejściu f wy f P Podzielnik częstotliwości: układ, który na każde p impulsów na wejściu daje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do podstaw programowania AVR (na przykładzie mikrokontrolera ATmega 16 / 32)

Wprowadzenie do podstaw programowania AVR (na przykładzie mikrokontrolera ATmega 16 / 32) Wprowadzenie do podstaw programowania AVR (na przykładzie mikrokontrolera ATmega 16 / 32) wersja 0.4 (20 kwietnia 2015) Filip A. Sala W niniejszym, bardzo krótkim opracowaniu, postaram się przedstawić

Bardziej szczegółowo

Mikrokontroler AVR ATmega32 - wykład 9

Mikrokontroler AVR ATmega32 - wykład 9 SWB - Mikrokontroler AVR ATmega32 - wykład 9 asz 1 Mikrokontroler AVR ATmega32 - wykład 9 Adam Szmigielski aszmigie@pjwstk.edu.pl SWB - Mikrokontroler AVR ATmega32 - wykład 9 asz 2 CechyµC ATmega32 1.

Bardziej szczegółowo

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

Proste układy sekwencyjne

Proste układy sekwencyjne Proste układy sekwencyjne Układy sekwencyjne to takie w których niektóre wejścia są sterowany przez wyjściaukładu( zawierają sprzężenie zwrotne ). Układy sekwencyjne muszą zawierać elementy pamiętające

Bardziej szczegółowo

PC 3 PC^ TIMER IN RESET PC5 TIMER OUT. c 3. L 5 c.* Cl* 10/H CE RO WR ALE ADO AD1 AD2 AD3 AD4 A05 A06 LTJ CO H 17 AD7 U C-"

PC 3 PC^ TIMER IN RESET PC5 TIMER OUT. c 3. L 5 c.* Cl* 10/H CE RO WR ALE ADO AD1 AD2 AD3 AD4 A05 A06 LTJ CO H 17 AD7 U C- PC 3 PC^ TIMER IN RESET PC5 TIMER OUT 10/H CE RO WR ALE ADO AD1 AD2 AD3 AD4 A05 A06 AD7 U ss c 3 L 5 c.* Cl* S 9 10 11 12 13 U 15 H 17 Cu C-" ln LTJ CO 2.12. Wielofunkcyjne układy współpracujące z mikroprocesorem

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 11 Wejście - wyjście Urządzenia zewnętrzne Wyjściowe monitor drukarka Wejściowe klawiatura, mysz dyski, skanery Komunikacyjne karta sieciowa, modem Urządzenie zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Programowanie mikrokontrolerów 2.0

Programowanie mikrokontrolerów 2.0 Programowanie mikrokontrolerów 2.0 Zegar czasu rzeczywistego Marcin Engel Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego 5 maja 2015 Zegar czasu rzeczywistego Niezależny układ RTC (ang.

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie sterowania układem pozycjonowania z wykorzystaniem sterownika VersaMax Micro oraz silnika krokowego. Do algorytmu pozycjonowania wykorzystać licznik

Bardziej szczegółowo

Projekt z przedmiotu Systemy akwizycji i przesyłania informacji. Temat pracy: Licznik binarny zliczający do 10.

Projekt z przedmiotu Systemy akwizycji i przesyłania informacji. Temat pracy: Licznik binarny zliczający do 10. Projekt z przedmiotu Systemy akwizycji i przesyłania informacji Temat pracy: Licznik binarny zliczający do 10. Andrzej Kuś Aleksander Matusz Prowadzący: dr inż. Adam Stadler Układy cyfrowe przetwarzają

Bardziej szczegółowo

Kurs Elektroniki. Część 5 - Mikrokontrolery. www.knr.meil.pw.edu.pl 1/26

Kurs Elektroniki. Część 5 - Mikrokontrolery. www.knr.meil.pw.edu.pl 1/26 Kurs Elektroniki Część 5 - Mikrokontrolery. www.knr.meil.pw.edu.pl 1/26 Mikrokontroler - autonomiczny i użyteczny system mikroprocesorowy, który do swego działania wymaga minimalnej liczby elementów dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Bezpośredni dostęp do pamięci Realizacja zależności czasowych

Architektura Systemów Komputerowych. Bezpośredni dostęp do pamięci Realizacja zależności czasowych Architektura Systemów Komputerowych Bezpośredni dostęp do pamięci Realizacja zależności czasowych 1 Bezpośredni dostęp do pamięci Bezpośredni dostęp do pamięci (ang: direct memory access - DMA) to transfer

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5. TEMAT: OBSŁUGA PORTU SZEREGOWEGO W PAKIECIE KEILuVISON WYSYŁANIE PORTEM SZEREGOWYM

ĆWICZENIE 5. TEMAT: OBSŁUGA PORTU SZEREGOWEGO W PAKIECIE KEILuVISON WYSYŁANIE PORTEM SZEREGOWYM ĆWICZENIE 5 TEMAT: OBSŁUGA PORTU SZEREGOWEGO W PAKIECIE KEILuVISON WYSYŁANIE PORTEM SZEREGOWYM Wiadomości wstępne: Port szeregowy może pracować w czterech trybach. Tryby różnią się między sobą liczbą bitów

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Mikrokontroler 8051 Budowa

Systemy wbudowane. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Mikrokontroler 8051 Budowa Systemy wbudowane Mikrokontroler 8051 Budowa dr inż. Maciej Piechowiak Wprowadzenie rdzeń CPU z jednostką artymetyczno-logiczną (ALU) do obliczeń na liczbach 8-bitowych, uniwersalne dwukierunkowe porty

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości.

Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości. Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości. Program ćwiczenia: 1. Pomiar częstotliwości z wykorzystaniem licznika 2. Pomiar okresu z wykorzystaniem licznika 3. Obserwacja działania pętli synchronizacji

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 Dane techniczne : Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 a) wielkość bufora znaków (DD RAM): 80 znaków (80 bajtów) b) możliwość sterowania (czyli podawania kodów znaków) za pomocą

Bardziej szczegółowo

Układy sekwencyjne. 1. Czas trwania: 6h

Układy sekwencyjne. 1. Czas trwania: 6h Instytut Fizyki oświadczalnej UG Układy sekwencyjne 1. Czas trwania: 6h 2. Cele ćwiczenia Poznanie zasad działania podstawowych typów przerzutników: RS, -latch,, T, JK-MS. Poznanie zasad działania rejestrów

Bardziej szczegółowo

Przerwania w architekturze mikrokontrolera X51

Przerwania w architekturze mikrokontrolera X51 Przerwania w architekturze mikrokontrolera X51 (przykład przerwanie zegarowe) Ryszard J. Barczyński, 2009 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku

Bardziej szczegółowo

WFiIS CEL ĆWICZENIA WSTĘP TEORETYCZNY

WFiIS CEL ĆWICZENIA WSTĘP TEORETYCZNY WFiIS LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI Imię i nazwisko: 1. 2. TEMAT: ROK GRUPA ZESPÓŁ NR ĆWICZENIA Data wykonania: Data oddania: Zwrot do poprawy: Data oddania: Data zliczenia: OCENA CEL ĆWICZENIA Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

2. Format danych i zaimplementowane funkcje MODBUS

2. Format danych i zaimplementowane funkcje MODBUS SIC184 Protokół MODBUS-RTU (v1.10) Spis treści 1. Informacje wstępne... 1 2. Format danych i zaimplementowane funkcje MODBUS... 1 3. Opis rejestrów i funkcji... 2 3.1 Odczyt stanu wejść/wyjść... 2 3.2

Bardziej szczegółowo

PRZERZUTNIKI: 1. Należą do grupy bloków sekwencyjnych, 2. podstawowe układy pamiętające

PRZERZUTNIKI: 1. Należą do grupy bloków sekwencyjnych, 2. podstawowe układy pamiętające PRZERZUTNIKI: 1. Należą do grupy bloków sekwencyjnych, 2. podstawowe układy pamiętające Zapamiętywanie wartości wybranych zmiennych binarnych, jak również sekwencji tych wartości odbywa się w układach

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Format złożonego polecenia konfigurującego system pozycjonowania GPS SPY-DOG SAT ProSafe-Flota -KGPS A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K

Bardziej szczegółowo

Start Bity Bit Stop 1 Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 Par. 1 2. Rys. 1

Start Bity Bit Stop 1 Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 Par. 1 2. Rys. 1 Temat: Obsługa portu komunikacji szeregowej RS232 w systemie STRC51. Ćwiczenie 2. (sd) 1.Wprowadzenie do komunikacji szeregowej RS232 Systemy bazujące na procesorach C51 mogą komunikować się za pomocą

Bardziej szczegółowo

Sterownik Visilogic V260

Sterownik Visilogic V260 Sterownik Visilogic V260 Konfiguracja sprzętowa Po wykonaniu konfiguracji sprzętowej (skojarzeniu odpowiedniego modułu SNAP I/O) można przystąpić do tworzenia aplikacji przy użyciu trzech edytorów

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

1.Wprowadzenie do projektowania układów sekwencyjnych synchronicznych

1.Wprowadzenie do projektowania układów sekwencyjnych synchronicznych .Wprowadzenie do projektowania układów sekwencyjnych synchronicznych.. Przerzutniki synchroniczne Istota działania przerzutników synchronicznych polega na tym, że zmiana stanu wewnętrznego powinna nastąpić

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Architektura komputera. Dane i rozkazy przechowywane są w tej samej pamięci umożliwiającej zapis i odczyt

Architektura komputera. Dane i rozkazy przechowywane są w tej samej pamięci umożliwiającej zapis i odczyt Architektura komputera Architektura von Neumanna: Dane i rozkazy przechowywane są w tej samej pamięci umożliwiającej zapis i odczyt Zawartośd tej pamięci jest adresowana przez wskazanie miejsca, bez względu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja RS485 - MODBUS

Komunikacja RS485 - MODBUS Komunikacja RS485 - MODBUS Zadajnik MG-ZT1 może komunikowad się z dowolnym urządzeniem nadrzędnym obsługującym protokół MODBUS - RTU na magistrali RS485. Uwaga: Parametry konfigurowane przez Modbus NIE

Bardziej szczegółowo

Programowanie mikrokontrolerów. 8 listopada 2007

Programowanie mikrokontrolerów. 8 listopada 2007 Programowanie mikrokontrolerów Marcin Engel Marcin Peczarski 8 listopada 2007 Alfanumeryczny wyświetlacz LCD umożliwia wyświetlanie znaków ze zbioru będącego rozszerzeniem ASCII posiada zintegrowany sterownik

Bardziej szczegółowo

Podstawowe urządzenia peryferyjne mikrokontrolera ATmega8 Spis treści

Podstawowe urządzenia peryferyjne mikrokontrolera ATmega8 Spis treści Podstawowe urządzenia peryferyjne mikrokontrolera ATmega8 Spis treści 1. Konfiguracja pinów2 2. ISP..2 3. I/O Ports..3 4. External Interrupts..4 5. Analog Comparator5 6. Analog-to-Digital Converter.6 7.

Bardziej szczegółowo

Opis układów wykorzystanych w aplikacji

Opis układów wykorzystanych w aplikacji Opis układów wykorzystanych w aplikacji Układ 74LS164 jest rejestrem przesuwnym służącym do zamiany informacji szeregowej na równoległą. Układ, którego symbol logiczny pokazuje rysunek 1, posiada dwa wejścia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 Częstościomierz oparty na µc 8051(8052)

Ćwiczenie 9 Częstościomierz oparty na µc 8051(8052) Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Informatyka studia dzienne Ćwiczenie 9 Częstościomierz oparty na µc 8051(8052) Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami zastosowania mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

MSP430 w przykładach (8)

MSP430 w przykładach (8) MSP430 w przykładach (8) Transmisja szeregowa UART, SPI W artykule omówimy obsługę interfejsów komunikacyjnych UART oraz SPI w mikrokontrolerze MSP430f1232. Przy okazji podamy sporą porcję informacji teoretycznych.

Bardziej szczegółowo

Podział układów cyfrowych. rkijanka

Podział układów cyfrowych. rkijanka Podział układów cyfrowych rkijanka W zależności od przyjętego kryterium możemy wyróżnić kilka sposobów podziału układów cyfrowych. Poniżej podam dwa z nich związane ze sposobem funkcjonowania układów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Pamięci półprzewodnikowe w oparciu o książkę : Nowoczesne pamięci. Ptc 2013/2014 13.12.2013

Pamięci półprzewodnikowe w oparciu o książkę : Nowoczesne pamięci. Ptc 2013/2014 13.12.2013 Pamięci półprzewodnikowe w oparciu o książkę : Nowoczesne pamięci półprzewodnikowe, Betty Prince, WNT Ptc 2013/2014 13.12.2013 Pamięci statyczne i dynamiczne Pamięci statyczne SRAM przechowywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Współpraca z pamięciami zewnętrznymi Interfejs równoległy (szyna adresowa i danych) Multipleksowanie

Bardziej szczegółowo

MS360-LPM. wersja 1.09 (wersja robocza) Dokumentacja użytkownika

MS360-LPM. wersja 1.09 (wersja robocza) Dokumentacja użytkownika MS360-LPM wersja 1.09 (wersja robocza) Dokumentacja użytkownika Białystok 2011 Podstawy Komunikacja z multiczujnikiem MS360-LPM dostępna jest za pomocą transmisji szeregowej EIA-485 (wcześniej RS-485)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium mikroinformatyki. Szeregowe magistrale synchroniczne.

Laboratorium mikroinformatyki. Szeregowe magistrale synchroniczne. Laboratorium mikroinformatyki. Szeregowe magistrale synchroniczne. Transmisja szeregowa charakteryzująca się niewielką ilością linii transmisyjnych może okazać się użyteczna nawet w wypadku zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki. Wykrywacz przewodów ściennych. Wizualizacja danych sensorycznych - projekt. Prowadzący: dr inż.

Wydział Elektroniki. Wykrywacz przewodów ściennych. Wizualizacja danych sensorycznych - projekt. Prowadzący: dr inż. Wydział Elektroniki Wykrywacz przewodów ściennych Wizualizacja danych sensorycznych - projekt Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Wykonał: Jarosław Siarant 140410 Data: 14 czerwca 2008 1 Wstęp 1 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy, instrukcje i adresowanie. Dariusz Chaberski

Układ wykonawczy, instrukcje i adresowanie. Dariusz Chaberski Układ wykonawczy, instrukcje i adresowanie Dariusz Chaberski System mikroprocesorowy mikroprocesor C A D A D pamięć programu C BIOS dekoder adresów A C 1 C 2 C 3 A D pamięć danych C pamięć operacyjna karta

Bardziej szczegółowo

Temat: System przerwań, liczniki i wyświetlacz w STRC51. Ćwiczenie 3.

Temat: System przerwań, liczniki i wyświetlacz w STRC51. Ćwiczenie 3. 1. Przerwania na procesorze 80C51 Przerwania są mechanizmem umożliwiającym połączenie zdarzeń (sygnałów) z odpowiednim wykonaniem fragmentu programu - wywoływanymi niezależnie od aktualnie wykonywanego

Bardziej szczegółowo

NASTAWNIK FAZOWO CZASOWY W OPARCIU O MIKROKONTROLER AVR

NASTAWNIK FAZOWO CZASOWY W OPARCIU O MIKROKONTROLER AVR Andrzej WÓJTOWICZ NASTAWNIK FAZOWO CZASOWY W OPARCIU O MIKROKONTROLER AVR STRESZCZENIE Niniejszy artykuł dotyczy opracowania i wykonania nastawnika fazowo czasowego w oparciu o mikrokontroler AVR. Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Programowanie mikrokontrolerów AVR z rodziny ATmega.

Programowanie mikrokontrolerów AVR z rodziny ATmega. Programowanie mikrokontrolerów AVR z rodziny ATmega. Materiały pomocnicze Jakub Malewicz jakub.malewicz@pwr.wroc.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości lub w częściach bez zgody i wiedzy autora

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WEWNĘTRZNYCH GENERATORÓW RC DO TAKTOWANIA MIKROKONTROLERÓW AVR

WYKORZYSTANIE WEWNĘTRZNYCH GENERATORÓW RC DO TAKTOWANIA MIKROKONTROLERÓW AVR kpt. mgr inŝ. Paweł HŁOSTA kpt. mgr inŝ. Dariusz SZABRA Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia WYKORZYSTANIE WEWNĘTRZNYCH GENERATORÓW RC DO TAKTOWANIA MIKROKONTROLERÓW AVR W niektórych aplikacjach mikroprocesorowych,

Bardziej szczegółowo

Automatyka SPZ. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...6 3. PARAMETRY SPZ...7 4. WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA AUTOMATYKI SPZ...

Automatyka SPZ. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...6 3. PARAMETRY SPZ...7 4. WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA AUTOMATYKI SPZ... Automatyka SPZ. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...6 3. PARAMETRY SPZ...7 4. WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA AUTOMATYKI SPZ...9 Zabezpieczenia : ZCS 4E od: v 3.7 ZCR 4E od: v 5.1 ZZN 4E od: v

Bardziej szczegółowo

Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki

Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki Norma IEC-61131-3 definiuje typy języków: graficzne: schematów drabinkowych LD, schematów

Bardziej szczegółowo

Protokół komunikacyjny sondy cyfrowej CS-26/RS-485 (lub RS-232)

Protokół komunikacyjny sondy cyfrowej CS-26/RS-485 (lub RS-232) 2011-07-04 Protokół komunikacyjny sondy cyfrowej CS-26/RS-485 (lub RS-232) Parametry transmisji : 9600, N, 8, 1 Sonda CS-26/RS-485 dołączona do interfejsu RS-485 pracuje poprawnie w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Sterowniki programowalne

Sterowniki programowalne Wykład w ramach przedmiotu Sterowniki programowalne Sterowniki programowalne GE Fanuc serii 90-30 Zasady działania systemu (część II) Na podstawie dokumentacji GE Fanuc przygotował dr inż. Jarosław Tarnawski

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8 Przerzutniki. Przerzutniki są inną niż bramki klasą urządzeń elektroniki cyfrowej. Są najprostszymi układami pamięciowymi.

WYKŁAD 8 Przerzutniki. Przerzutniki są inną niż bramki klasą urządzeń elektroniki cyfrowej. Są najprostszymi układami pamięciowymi. 72 WYKŁAD 8 Przerzutniki. Przerzutniki są inną niż bramki klasą urządzeń elektroniki cyfrowej. ą najprostszymi układami pamięciowymi. PZEZUTNIK WY zapamietanie skasowanie Przerzutmik zapamiętuje zmianę

Bardziej szczegółowo

Mikroinformatyka. Koprocesory arytmetyczne 8087, 80187, 80287, i387

Mikroinformatyka. Koprocesory arytmetyczne 8087, 80187, 80287, i387 Mikroinformatyka Koprocesory arytmetyczne 8087, 80187, 80287, i387 Koprocesor arytmetyczny 100 razy szybsze obliczenia numeryczne na liczbach zmiennoprzecinkowych. Obliczenia prowadzone równolegle z procesorem

Bardziej szczegółowo

(57) Tester dynamiczny współpracujący z jednej strony (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Tester dynamiczny

(57) Tester dynamiczny współpracujący z jednej strony (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Tester dynamiczny RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166151 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 0 5 8 3 (22) Data zgłoszenia: 06.06.1991 (51) IntCl5: G01R 31/28

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8I8O

RS485 MODBUS Module 8I8O Wersja 2.2 12.01.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

mikrokontrolerów PIC (2) Sterowanie za pomocą PWM

mikrokontrolerów PIC (2) Sterowanie za pomocą PWM KURS Kurs programowania Dodatkowe materiały na CD/FTP mikrokontrolerów PIC (2) Sterowanie za pomocą PWM W poprzednim odcinku kursu nauczyliśmy się sposobu wykonania projektu oraz zaświecania i gaszenia

Bardziej szczegółowo

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I System SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1401) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE OBSŁUGA AWARII ZA POMOCĄ STEROWNIKA SIEMENS SIMATIC S7

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE OBSŁUGA AWARII ZA POMOCĄ STEROWNIKA SIEMENS SIMATIC S7 STEROWNIKI PROGRAMOWALNE OBSŁUGA AWARII ZA POMOCĄ STEROWNIKA SIEMENS SIMATIC S7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobami obsługi stanów awaryjnych w układach sterowania zbudowanych

Bardziej szczegółowo

1. Warstwa fizyczna. 2. Organizacja transmisji.

1. Warstwa fizyczna. 2. Organizacja transmisji. T R I M A X Statecznik Columbus do lamp wysokoprężnych, wersja RS485 Protokół sterowania na interfejsie RS485 data uaktualnienia: wrzesień 2014 Ten dokument opisuje protokół komunikacyjny pomiędzy urządzeniem

Bardziej szczegółowo

UKŁADY CYFROWE. Układ kombinacyjny

UKŁADY CYFROWE. Układ kombinacyjny UKŁADY CYFROWE Układ kombinacyjny Układów kombinacyjnych są bramki. Jedną z cech układów kombinacyjnych jest możliwość przedstawienia ich działania (opisu) w postaci tabeli prawdy. Tabela prawdy podaje

Bardziej szczegółowo

Struktura i działanie jednostki centralnej

Struktura i działanie jednostki centralnej Struktura i działanie jednostki centralnej ALU Jednostka sterująca Rejestry Zadania procesora: Pobieranie rozkazów; Interpretowanie rozkazów; Pobieranie danych Przetwarzanie danych Zapisywanie danych magistrala

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

TWRS-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

TWRS-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r. TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, listopad 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia zaliczeniowe z przedmiotu Układy i systemy mikroprocesorowe elektronika i telekomunikacja, stacjonarne zawodowe

Zagadnienia zaliczeniowe z przedmiotu Układy i systemy mikroprocesorowe elektronika i telekomunikacja, stacjonarne zawodowe Zagadnienia zaliczeniowe z przedmiotu Układy i systemy mikroprocesorowe elektronika i telekomunikacja, stacjonarne zawodowe System mikroprocesorowy 1. Przedstaw schemat blokowy systemu mikroprocesorowego.

Bardziej szczegółowo

TRD-MINI COMBO. Uniwersalny moduł czytnika transponderów UNIQUE - wersja OEM. Podstawowe cechy :

TRD-MINI COMBO. Uniwersalny moduł czytnika transponderów UNIQUE - wersja OEM. Podstawowe cechy : TRD-MINI COMBO Uniwersalny moduł czytnika transponderów UNIQUE - wersja OEM Podstawowe cechy : niewielkie rozmiary - 19 x 26 x 12 mm zasilanie od 3V do 6V 12 formatów danych wyjściowych tryb IDLE wyjście

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16I

RS485 MODBUS Module 16I Wersja 2.0 18.12.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Instrukcja laboratoryjna Technika cyfrowa Opracował: mgr inż. Krzysztof Bodzek Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z zapisem liczb

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 5

Podstawy programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 5 Podstawy programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 5 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podstawowymi elementami języka drabinkowego i zasadami programowania Programowalnych Sterowników Logicznych

Bardziej szczegółowo

Systemy cyfrowe z podstawami elektroniki i miernictwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka II rok studia dzienne

Systemy cyfrowe z podstawami elektroniki i miernictwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka II rok studia dzienne Systemy cyfrowe z podstawami elektroniki i miernictwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka II rok studia dzienne Ćwiczenie nr 4: Przerzutniki 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Architektura przetworników A/C. Adam Drózd

Architektura przetworników A/C. Adam Drózd Architektura przetworników A/C Adam Drózd Rozdział 1 Architektura przetworników A/C Rozwój techniki cyfrowej spowodował opacownie wielu zasad działania i praktycznych rozwiązań przetworników analogowo

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny sterownik silnika krokowego z portem szeregowym RS232 z procesorem AT90S2313 na płycie E200. Zestaw do samodzielnego montażu.

Uniwersalny sterownik silnika krokowego z portem szeregowym RS232 z procesorem AT90S2313 na płycie E200. Zestaw do samodzielnego montażu. microkit E3 Uniwersalny sterownik silnika krokowego z portem szeregowym RS3 z procesorem AT90S33 na płycie E00. Zestaw do samodzielnego montażu..opis ogólny. Sterownik silnika krokowego przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz widmowy RGB sterowany bezprzewodowo

Wyświetlacz widmowy RGB sterowany bezprzewodowo Projekt zaliczeniowy z przedmiotu Techniki Multimedialne Wyświetlacz widmowy RGB sterowany bezprzewodowo Autor: Opiela Paweł Informatyka III rok gr. 34a Specyfikacja techniczna: Urządzenie składa się z

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI. Jakub Kaźmierczak. 2.1 Sekwencyjne układy pamiętające

LABORATORIUM ELEKTRONIKI. Jakub Kaźmierczak. 2.1 Sekwencyjne układy pamiętające 2 Cyfrowe układy sekwencyjne Cel ćwiczenia LABORATORIUM ELEKTRONIKI Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z cyfrowymi elementami pamiętającymi, budową i zasada działania podstawowych przerzutników oraz liczników

Bardziej szczegółowo

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla Wersja 1.1 29.04.2013 wyprodukowano dla 1. Instalacja oprogramowania 1.1. Wymagania systemowe Wspierane systemy operacyjne (zarówno w wersji 32 i 64 bitowej): Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows

Bardziej szczegółowo

MSP430 w przykładach (2)

MSP430 w przykładach (2) MSP430 w przykładach (2) Konfigurowanie zegarowego Charakterystyczną cechą MSP430 jest rozbudowany system zegarowy. Najbardziej zaawansowane układy posiadają 3 wewnętrzne sygnały zegarowe, które można

Bardziej szczegółowo

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY PRZYGOTOWANIE DOZOWNIKA Aby otworzyć pokrywę, włóż kluczyk do zamka, przekręć i pociągnij do siebie. Włóż dwie baterie alkaliczne. Włóż puszkę z aerozolem. Dozownik jest gotowy do zaprogramowania. PANEL

Bardziej szczegółowo