Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9

2 INFORMACJE PRAWNE Powielanie, przekazywanie, dystrybucja lub przechowywanie treści tego dokumentu w całości lub we fragmentach w jakiejkolwiek formie jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody firmy. Microsoft, Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Nazwy produktów i przedsiębiorstw wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi każdego odpowiedniego przedsiębiorstwa lub organizacji. W żadnym przypadku autorzy nie będą odpowiedzialni za utratę danych lub zysków ani za wszelkie szkody szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie. Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest w stanie, w jakim jest. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez obowiązujące prawo, nie udziela się żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym, między innymi, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu. Wszystkie rysunki w niniejszym podręczniku mogą różnić od rzeczywistych z uwagi na różnice w ekranach konfiguracji urządzeń. Autorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w dokumencie lub usunięcia go w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. LICENCJONOWANIE MPEG4 NINIEJSZY PRODUKT JEST OBJĘTY LICENCJĄ MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO DOTYCZĄCĄ UŻYTKOWANIA OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO PRZEZ KONSUMENTÓW W CELU (I) KODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM MPEG-4 VISUAL ( MPEG-4 VIDEO ) I/LUB (II) DEKODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO MPEG-4 ZAKODOWANYCH PRZEZ KONSUMENTA DZIAŁAJĄCEGO W CELACH OSOBISTYCH I NIEKOMERCYJNYCH I/LUB UZYSKANYCH OD DOSTAWCY MATERIAŁÓW WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ MPEG LA NA DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW WIDEO MPEG-4. NIE UDZIELA SIĘ LICENCJI WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ NA JAKIEKOLWIEK INNE UŻYCIE. DODATKOWE INFORMACJE, W TYM INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWAŃ PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH I KOMERCYJNYCH, A TAKŻE LICENCJONOWANIA, MOŻNA UZYSKAĆ OD MPEG LA, LLC. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA ZNALEŹĆ POD ADRESEM Wersja: 0119

3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Cechy produktu Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania 1 2. POŁĄCZENIE SIECIOWE Instalacja oprogramowania Połączenie sieciowe poprzez LAN Ustawienia sieciowe Zmiana hasła 7 3. OPIS PANELU STEROWANIA Dostęp do urządzenia panelu sterowania Widok uproszczony (domyślny) Widok pełny głównych przycisków 9 4 NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE FUNKCJE Nagrywanie Odtwarzanie Panel odtwarzania Wyświetlanie pełnoekranowe Regulacja głośności na żywo Kopia zapasowa przez sieć (tylko rejestrator DVR) Aktualizacja firmware/osd/logo E-Mapy KSIĄŻKA ADRESOWA Strona konfiguracji dostępu do urządzeń NAGRYWANIE Zakres czasu nagrywania Tygodniowy Ustawienia niestandardowe Ścieżka dla nagrań LISTA STATUSÓW Przeszukiwanie rejestru Zakres czasowy Typ nagrania Lista rejestrów STEROWANIE REJESTRATOREM DVR/KAMERĄ PTZ Panel sterowania rejestratorem Sterowanie kamerą PTZ KONFIGURACJA SYSTEMU Ogólne Rejestr Konto Użytkownicy online Sieć DDNS SNTP FTP POCZTA ELEKTRONICZNA Wideo Rejestrator Kamera Urządzenie Wykrywanie Nagrywanie Harmonogram nagrywania Alert Wyświetlanie 37 ZAŁĄCZNIK NR 1 SPECYFIKACJA 38 ZAŁĄCZNIK 2 KORZYSTANIE Z USŁUG DDNS 39

4 1. WSTĘP Video Viewer, darmowy programowy Centralny System Zarządzania (Central Management System CMS), to potężne, zintegrowane rozwiązanie na potrzeby centralnego zarządzania i monitorowania. Pracując w systemie Microsoft Windows 2000, XP lub Vista, można zarządzać do 16 urządzeniami jednocześnie za pomocą każdego serwera CMS. Przyjazny interfejs graficzny z kompletnymi funkcjami zaawansowanego zarządzania, inteligentnego wykrywania ruchu, elastycznego planowanego nagrywania oraz szybkiego wyszukiwania zdarzeń sprawia, że CMS to rozwiązanie doskonale spełniające wszelkie potrzeby związane z bezpieczeństwem. Ponadto, obsługa EMAP pozwala na szybki i wygodny nadzór wielu lokalizacji. 1.1 Cechy produktu Oprogramowanie do nadzoru wielu lokalizacji oraz pełnego centralnego zarządzania działające na systemach Windows 2000, XP lub Vista Praca w trybie multiplex (podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i funkcje sieciowe) w połączeniu z inteligentnym wykrywaniem ruchu Połączenie z mapami Google na potrzeby aplikacji EMAP Nagrywanie przed zdarzeniem i po zdarzeniu w celu zarejestrowania pełnego dowodu Pełny rejestr nagrań i wizualizacja pozwalające na szybkie wyszukiwanie zdarzeń Sterowanie kamerą PTZ 1.2 Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania Przed użyciem aplikacji Video Viewer, upewnij się że: 1) Program zainstalowano z dostarczonej płyty CD, a wersja oprogramowania to 0119 lub późniejsza. 2) Skonfigurowano ustawienia sieciowe, a połączenie sieciowe z każdym urządzeniem jest sprawne. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować ustawienia sieciowe, zapoznaj się z rozdziałem 2. POŁĄCZENIE SIECIOWE na stronie 2. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z oprogramowania, zapoznaj się z rozdziałem 3. OPIS PANELU STEROWANIA na stronie 8. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować urządzenie, zapoznaj się z rozdziałem 9. KONFIGURACJA SYSTEMU na stronie 28. 1

5 2. POŁĄCZENIE SIECIOWE Uwaga: Zrzuty ekranu przedstawione w niniejszym podręczniku mogą różnić się od faktycznej zawartości ekranu urządzenia o innym numerze modelu lub z innym wyświetlaczem. Niezależnie od tego, sposób konfiguracji systemu powinien być identyczny. 2.1 Instalacja oprogramowania Krok 1: Umieść płytę CD w napędzie CD-ROM lub DVD-ROM. Program uruchomi się automatycznie. Krok 2: Kliknij Licensed Software AP (oprogramowanie licencjonowane), aby zainstalować program Video Viewer albo kliknij Download The Latest Version (pobierz najnowszą wersję) w Licensed Software AP, aby pobrać najnowszą wersję programu Video Viewer (wymagane jest połączenie z Internetem). Krok 3: Aby dokończyć instalację, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu instalacji, na pulpicie komputera pojawi się ikona skrótu. 2.2 Połączenie sieciowe poprzez LAN Krok 1: Połącz urządzenie (np. kamerę DVR lub sieciową) i komputer za pomocą kabla RJ45 i upewnij się, że urządzenie jest włączone. Krok 2: W komputerze ustaw następujący adres IP: XXX (1 ~ 255, oprócz 10). Użytkownicy systemu Windows 2000: a) Wybierz Start -> Ustawienia -> Połączenia sieciowe i telefoniczne. b) Kliknij prawym przyciskiem myszy na Połączenie lokalne i wybierz Właściwości. Właściwości c) W zakładce Ogólne wybierz Protokół internetowy (TCP/IP) i wybierz Właściwości. Protokół internetowy (TCP/IP) Właściwości 2

6 d) W zakładce Ogólne, wybierz opcję Użyj następującego adresu IP i ustaw adres IP w sposób opisany powyżej. oprócz e) Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Protokół internetowy (TCP/IP): Właściwości. Następnie kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Połączenie lokalne: Właściwości. Użytkownicy systemu Windows XP: a) Wybierz Start -> Wszystkie programy -> Panel sterowania -> Połączenia sieciowe i internetowe -> Połączenia sieciowe (Jeśli otwarłeś okno Widoku kategorii ). Połączenia sieciowe i internetowe Połączenia sieciowe b) W oknie LAN lub szybkie łącze internetowe kliknij prawym przyciskiem myszy na Połączenie lokalne i wybierz Właściwości. Właściwości c) W zakładce Ogólne wybierz Protokół internetowy (TCP/IP) i wybierz Właściwości. d) W zakładce Ogólne, wybierz opcję Użyj następującego adresu IP i ustaw adres IP w sposób opisany powyżej. e) Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Protokół internetowy (TCP/IP): Właściwości. Następnie kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Połączenie lokalne: Właściwości. Użytkownicy systemu Windows Vista: a) Wybierz (Start); Panel sterowania ; Sieć i Internet, aby wejść do Centrum sieci i udostępniania. Następnie kliknij Zarządzaj połączeniami sieciowymi (Jeśli otwarłeś okno Widoku kategorii ). Zarządzaj połączeniami sieciowymi 3

7 b) Kliknij prawym przyciskiem myszy na Połączenie lokalne i wybierz Właściwości. c) W zakładce Ogólne wybierz Protokół internetowy wersja 4 (TCP/IPv4) i wybierz Właściwości. Protokół internetowy wersja 4 (TCP/IPv4) Właściwości d) W zakładce Ogólne, wybierz opcję Użyj następującego adresu IP i ustaw adres IP w sposób opisany powyżej. oprócz e) Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Protokół internetowy wersja 4 (TCP/IPv4): Właściwości. Następnie kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Połączenie lokalne: Właściwości. Krok 3: Aby uruchomić aplikację Video Viewer dwukrotnie kliknij na pulpicie komputera. Domyślnie panel Książka adresowa będzie wyświetlany po prawej stronie panelu sterowania. Krok 4: Kliknij ->, aby wprowadzić domyślny adres IP, nazwę użytkownika, hasło i numer portu urządzenia, które zamierzasz połączyć. Następujące wartości to wartości domyślne: Pozycja Wartość domyślna Adres IP Nazwa użytkownika admin Hasło admin Port 80 LUB Kliknij -> aby wyszukać dostępne adresy IP innych rejestratorów DVR znajdujące się w tej samej domenie, co adres IP komputera. Znalezione adresy zostaną wyszczególnione i będzie można je dodać do książki adresowej klikając. Krok 5: Dwukrotnie kliknij dodany do książki adresowej adres IP, aby się zalogować. 4

8 2.3 Ustawienia sieciowe Uwaga: Zaleca się, aby planowanie i konfigurację ustawień sieciowych przeprowadzał wykwalifikowany instalator. Krok 1: Kliknij, aby wyświetlić okno dialogowe General settings and utilities (ogólne ustawienia i programy narzędziowe), a następnie dwukrotnie kliknij przycisk Remote Config (konfiguracja zdalna), aby wejść na stronę ustawień. Krok 2: Wybierz Sieć, aby zmienić ustawienia na podstawie środowiska sieciowego. Istnieją trzy rodzaje połączeń sieciowych: Statyczny adres IP, PPPoE i DHCP. Uwaga: Urządzenie nie obsługuje routerów ani hubów PoE. Statyczny adres IP: a) Wprowadź informacje: Server IP (serwer adresów IP), Gate (bramka) i NetMask (Maska sieci) otrzymane od dostawcy usług internetowych. b) Wprowadź numer portu w zakresie od 1 do Domyślny numer portu to 80. Najczęściej, portem TCP wykorzystywanym przez protokół HTTP jest port 80. W niektórych przypadkach wskazana jest zmiana tego numeru portu, w celu zwiększenia elastyczności lub bezpieczeństwa. c) Kliknij przycisk Apply (zastosuj), a następnie OK, aby opuścić stronę ustawień. PPPOE: a) Przejdź do Network (sieć) DDNS, i z listy rozwijalnej System Name (nazwa systemu) wybierz default (domyślna). b) w polu Hostname (nazwa hosta) pozostaw wartość domyślną, tzn. Adres MAC urządzenia lub zmień nazwę na łatwą do zapamiętania. c) Zapisz cały adres urządzenia, na przykład MAC000E ddns.dvrtw.com.tw. Uwaga: Jeśli opcja default nie jest dostępna, należy zastosować konto DDNS dostępne na stronie świadczącej darmowe usługi DDNS. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w ZAŁĄCZNIKU 2: KORZYSTANIE Z USŁUG DDNS na stronie 39. 5

9 d) Przejdź do Network (sieć) i wybierz PPPoE. Następnie, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, otrzymane od dostawcy usług internetowych. e) Kliknij przycisk Apply (zastosuj), a następnie OK, aby opuścić stronę ustawień. DHCP: a) Dokończ konfigurację routera DHCP. Podłącz router do Internetu poprzez komputer (korzystając ze statycznego adresu IP lub PPPoE). Różne routery konfiguruje się na różne sposoby. W celu określenia prawidłowego sposobu konfiguracji należy zapoznać się z instrukcją obsługi routera. b) Przejdź do Network (sieć) DDNS, i z listy rozwijalnej System Name (nazwa systemu) wybierz default (domyślna). c) w polu Hostname (nazwa hosta) pozostaw wartość domyślną, tzn. Adres MAC urządzenia lub zmień nazwę na łatwą do zapamiętania. d) Zapisz cały adres urządzenia, na przykład MAC000E ddns.dvrtw.com.tw. Uwaga: Jeśli opcja default nie jest dostępna, należy zastosować usługi DDNS dostępne na stronie świadczącej darmowe usługi DDNS. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w ZAŁĄCZNIKU 2: KORZYSTANIE Z USŁUG DDNS na stronie 39. d) Przejdź do Network (sieć) i wybierz DHCP. f) Kliknij przycisk Apply (zastosuj), a następnie OK, aby opuścić stronę ustawień. Krok 3: Odłącz urządzenie i komputer, a następnie podłącz je oddzielnie do Internetu. Krok 4: Klikając w w programie Video Viewer, dodaj adres IP lub nazwę hosta dla urządzenia, wpisując prawidłową nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij nazwę dwukrotnie, aby sprawdzić, czy można uzyskać dostęp do urządzenia. 6

10 2.4 Zmiana hasła Podczas pierwszego użycia zaleca się zmianę hasła domyślnego, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi. Krok 1: Kliknij, aby wyświetlić okno dialogowe General settings and utilities (ogólne ustawienia i programy narzędziowe), a następnie dwukrotnie kliknij przycisk Remote Config (konfiguracja zdalna), aby wejść na stronę ustawień urządzenia. Krok 2: Kliknij przycisk General (ogólne) -> Account (konto), a następnie wybierz konto domyślne. Zmień hasło bezpośrednio i kliknij przycisk Apply. Krok 3: Wróć do podglądu na żywo, a następnie kliknij przycisk, aby odłączyć urządzenie. Krok 4: Kliknij ->, aby wybrać adres IP urządzenia, a następnie kliknij przycisk, aby przejść do strony ustawień i zmienić hasło. Następnie kliknij przycisk Login (zaloguj), aby uzyskać dostęp do urządzenia za pomocą nowego hasła. 7

11 3. OPIS PANELU STEROWANIA 3.1 Dostęp do urządzenia Krok 1: Aby uruchomić aplikację Video Viewer dwukrotnie kliknij na pulpicie komputera. Domyślnie panel Książka adresowa będzie wyświetlany po prawej stronie panelu sterowania. Krok 2: Kliknij, aby wybrać adres IP urządzenia, które zamierzasz połączyć, następnie dwukrotnie kliknij adres. Krok 3: Program Video Viewer wyświetla podgląd na żywo. 3.2 panelu sterowania Dostępne są dwa panele sterowania, pomiędzy którymi można przełączać się, w zależności od upodobań Widok uproszczony (domyślny) 8

12 3.2.2 Widok pełny głównych przycisków Przycisk Uproszczony Pełny / / Funkcja Address Book (książka adresowa) Miscellaneous Control (dodatkowe sterowanie) Log (rejestr) Record/Record Stop (rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania) Snapshot (zdjęcie) Kliknięcie spowoduje wyświetlenie predefiniowanych adresów IP. W tym miejscu można dodawać, usuwać lub wyszukiwać adresy IP, w celu zdalnego logowania się do rejestratora DVR. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 5. KSIĄŻKA ADRESOWA na stronie Zdalna konfiguracja Ustawienia nagrywania Ustawienia niestandardowe Kliknięcie spowoduje przejście do szczegółowej konfiguracji systemu. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 9. KONFIGURACJA SYSTEMU na stronie 28. Kliknięcie spowoduje przejście do strony ustawień nagrywania dla wszystkich podłączonych urządzeń. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 4.1 Nagrywanie na stronie 11. Kliknięcie umożliwia zmianę wersji językowej programu. Nowy język zostanie wybrany po ponownym uruchomieniu programu. Kliknięcie spowoduje wyświetlenie wszystkich rejestrów zdarzeń i nagrywania, w celu wyszukania pożądanego rejestru według daty lub odtworzenia nagrania wybranego rejestru. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 7. LISTA STATUSÓW na stronie 23. Umożliwia ręczne rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania dla wszystkich podłączonych urządzeń. Aby włączyć/wyłączyć funkcję ręcznego nagrywania dla pojedynczego urządzenia, patrz rozdział 5. KSIĄŻKA ADRESOWA na stronie 19. Przycisk nagrywania będzie nieaktywny, jeśli wartość zarezerwowanej przestrzeni dyskowej wybrana w Ustawieniach nagrywania jest większa niż wartość bieżącego miejsca na dysku. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 4.1 Nagrywanie na stronie 11. Umożliwia zrobienie zdjęcia bieżącego widoku. Zdjęcia są zapisywane w ścieżce wskazanej w Ustawieniach nagrywania. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 4.1 Nagrywanie na stronie 11.

13 Uproszczony Przycisk Pełny Funkcja Information (informacje) DVR Control (sterowanie rejestratorem) PTZ Control (sterowanie kamerą PTZ) Wyświetla aktualne informacje o połączeniu sieciowym. Otwiera panel zdalnego sterowania rejestratorem DVR. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 8.1 Panel sterowania rejestratorem na stronie 25. Otwiera panel sterowania kamerą PTZ. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 8.2 Panel sterowania kamerą PTZ na stronie

14 4 NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE FUNKCJE 4.1 Nagrywanie Kliknij, aby nagrywać zdalnie albo, aby przejść do strony Ustawienia nagrywania. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 6. NAGRYWANIE na stronie 21. Strona Ustawienia nagrywania pozwala skonfigurować następujące elementy: Rodzaj nagrania Czas nagrywania przed/po zdarzeniu (0 ~ 10 sekund) Ustawienie czasu nagrywania Ścieżka dla nagrań Uwaga: Funkcja nagrywania będzie wyłączona, jeśli wartość zarezerwowanej przestrzeni dyskowej wybrana w polu Reserved (MB) (liczba zarezerwowanych megabajtów) jest większa niż bieżące miejsce na dysku Free (MB) (liczba wolnych megabajtów). Jeśli pole Manual (ręczne) jest zaznaczone, kliknij lub na głównym panelu sterowania, aby rozpocząć nagrywanie ręczne. Wszystkie nagrania zostaną zapisane w ścieżce wskazanej w polu Record Path (ścieżka nagrywania). Jeśli zaznaczone jest pole Motion (ruch) lub Alarm (alarm), funkcja nagrywania zostanie włączona w przypadku wystąpienia ruchu lub zdarzenia alarmowego. Wszystkie nagrania zostaną zapisane w ścieżce wskazanej w polu Record Path. 4.2 Odtwarzanie Aby odtworzyć nagranie, kliknij lub i wybierz zakładkę Record (nagranie). Domyślnie wyświetli się lista wszystkich nagrań. Możliwe jest również sortowanie rejestrów, co pozwala skrócić czas wyszukiwania. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 7. LISTA STATUSÓW na stronie

15 4.2.1 Panel odtwarzania Widok uproszczony Widok pełny Przycis Uproszczony k Pełny Funkcja Odtwarzaj Pauza Stop Wstecz Odtwarza wybrany plik wideo. Wstrzymuje odtwarzanie. Zatrzymuje odtwarzanie. Jedno kliknięcie powoduje przewijanie nagrania do tyłu z prędkością 2x, dwa kliknięcia z prędkością 4x, trzy kliknięcia z prędkością 8x, cztery z najwyższą prędkością 16x. Do przodu Jedno kliknięcie powoduje przewijanie nagrania do przodu z prędkością 2x, dwa kliknięcia z prędkością 4x, trzy kliknięcia z prędkością 8x, cztery z najwyższą prędkością 16x Usuwanie przeplotu Zmniejsza drgania wstrzymanego obrazu. 4.3 Wyświetlanie pełnoekranowe Kliknij lub, aby wyświetlać obrazy w trybie pełnoekranowym. Aby szybko sterować każdym urządzeniem bez konieczności powrotu do wyjściowego trybu, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić przezroczysty pasek szybkiego menu zbliżony do poniższego: Pasek szybkiego menu Przycisk Funkcja Powrót do normalnego wyświetlania / / / / / Tryb wyświetlania urządzeń DVR Control (sterowanie rejestratorem) Sterowanie kamerą PTZ Wraca do widoku uproszczonego lub pełnego. Przechodzi w tryb wyświetlania urządzeń, zależny od liczby podłączonych urządzeń. (jeśli wybrane urządzenie to rejestrator DVR) Wyświetla panel sterowania rejestratorem. funkcji poszczególnych przycisków znajduje się w rozdziale 8.1 Panel sterowania rejestratorem na stronie 25. (jeśli wybrane urządzenie to kamera PTZ) Wyświetla panel sterowania kamerą PTZ. funkcji poszczególnych przycisków znajduje się w rozdziale 8.2 Sterowanie kamerą PTZ na stronie

16 4.4 Regulacja głośności na żywo Kliknij i przeciągnij suwak lub, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności na żywo. Aby wyłączyć dźwięk, kliknij ikonę głośnika. Aby włączyć dźwięk, ponownie kliknij ikonę. Aby włączyć dźwięk z innego kanału audio wybranego urządzenia, jeśli wybrane urządzenie łączy się z więcej niż jedną kamerą rejestrującą dźwięk, patrz 8.1 Panel sterowania rejestratorem na stronie 25. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy: Wybrane urządzenie obsługuje dźwięk. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z instrukcją obsługi wybranego urządzenia. Video/Audio można wybrać na stronie konfiguracji. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 5.2 Strona konfiguracji dostępu do urządzeń na stronie Kopia zapasowa przez sieć (tylko rejestrator DVR) Kliknij przycisk lub i z książki adresowej wybierz adres IP rejestratora, którego chcesz zrobić kopię zapasową. Następnie kliknij przycisk lub, aby przejść do strony Backup (kopia zapasowa) i wskaż czas lub zdarzenie, które zostanie zdalnie zarchiwizowane. Uwaga: Do skorzystania z tej funkcji konieczne są uprawnienia administratora. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Konto na stronie 29. Funkcja HDD Number/Channel Download by Time (pobierz według czasu) Download by Event (pobierz według zdarzenia) File Path Simultaneous Playback Download/Cancel Określa numer dysku twardego (HDD) oraz numer kanału (Channel), na których znajdują się pożądane dane wideo. Wskazuje przedział czasu, którego dotyczą pożądane dane wideo. Pola Start Time i End Time do odpowiednio czas początkowy i końcowy. Wybierz rejestr zdarzenia z listy zdarzeń. Lista ta zawiera wszystkie rejestry dla wskazanego rejestratora, uszeregowane od najnowszego do najstarszego. Aby szybko odnaleźć zdarzenie, zaznacz lub usuń zaznaczenie rodzaju zdarzenia: System (systemowe); Manual (ręczne); Alarm (alarm); Timer (zegar); Motion (ruchowe), a następnie wybierz pożądane zdarzenie. Aby wyświetlić wcześniejsze lub późniejsze rejestry, które nie są wyświetlane na bieżącej stronie, kliknij Prev page (poprzednia strona) lub Next page (następna strona). Aby odświeżyć listę zdarzeń, kliknij przycisk Reload. Wskazuje ścieżkę, w której zostaną zapisane pliki kopii zapasowej. Zaznaczenie tego pola pozwala na podgląd zapasowych kopii obrazów podczas pobierania. Po zaznaczeniu pola, zapasowe kopie obrazów będą wyświetlane podczas pobierania ich do komputera lub notebooka. Aby utworzyć zapasowe kopie obrazów bez podglądu, odznacz pole Simultaneous Playback. Wyświetli się jedynie komunikat informujący o całkowitym wymaganym czasie, aktualnym statusie i lokalizacji zapisu. Kliknij Download (pobierz), aby rozpocząć albo Cancel (anuluj), aby anulować tworzenie zapasowej kopii wideo. 4.6 Aktualizacja firmware/osd/logo Funkcja ta pozwala użytkownikowi na aktualizację wybranego urządzenia w celu zapewnienia skalowalności funkcji. Dostępne opcje uaktualniania zależą od podłączonego urządzenia. 13

17 Uwaga: Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji należy upewnić się, że dostępne są odpowiednie pliki z aktualizacją dostarczone przez instalatora lub dystrybutora. Krok 1: Kliknij lub i z książki adresowej wybierz adres IP urządzenia. Krok 2: Kliknij lub, aby wyświetlić stronę aktualizacji, Update Server (serwer aktualizacji). Krok 3: Zaznacz elementy, które mają zostać zaktualizowane, a następnie kliknij przycisk Add (dodaj), aby przejść do aktualizacji plików. Krok 4: Kliknij przycisk Upgrade Firmware / Upgrade logo / Upgrade OSD, aby rozpocząć aktualizację. Uwaga: Proces aktualizacji zajmuje kilka minut. Odłączenie zasilania w jego trakcie może spowodować niepowodzenie aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji wybrane urządzenie zostanie ponownie uruchomione. Uwaga: Funkcje Upgrade Logo pozwala na zmianę logo powitalnego rejestratora DVR. Dopuszczalny format pliku graficznego to BMP. Za pomocą odpowiedniego programu do obróbki grafiki (np. Photoshop), ustaw rozmiar obrazu jako 320 x 240 pikseli, następnie zapisz plik jako 8-bitowy (64 kolorów) obraz w formacie BMP i upewnij się, że rozmiar pliku nie przekracza 128KB. Krok 5: Po pomyślnym zakończeniu aktualizacji wybrane urządzenie zostanie ponownie uruchomione. Poczekaj, aż urządzenie zostanie uruchomione ponownie i sprawdź, czy aktualizacja zakończyła się powodzeniem: Firmware: Kliknij lub, aby wejść na stronę konfiguracji systemu, a następnie wybierz General (ogólne), aby sprawdzić, czy wersja firmware została zaktualizowana. Język: Kliknij lub, aby otworzyć panel sterowania, a następnie wejdź do menu rejestratora, aby wybrać język. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z instrukcją obsługi rejestratora. Logo: Po ponownym uruchomieniu rejestratora sprawdź, czy wyświetlane podczas inicjalizacji powitalne logo zostało zmienione. 4.7 E-Mapy Aplikacja Video Viewer jest również oprogramowaniem CMS umożliwiającym sieciową kontrolę i zarządzanie do 16 urządzeniami jednocześnie. Uwaga: Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji upewnij się, że program Video Viewer jest podłączony do wszystkich urządzeń (do 16), które mają być monitorowane. E-Mapy są dostępne JEDYNIE, w pełnym widoku panelu sterowania. Dodawanie grupy E-Map KROK 1: W widoku uproszczonym kliknij, aby przełączyć panel sterowania do widoku pełnego, a następnie kliknij aby przejść na stronę e-map, wykonując poniższe czynności. Uwaga: i rozmieszczenie przycisków znajduje się w rozdziale Widok uproszczony (domyślny) na stronie 8 oraz Widok pełny na stronie 9. 14

18 KROK 2: Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić podręczne menu skrótów w lewej górnej części panelu, a następnie wybierz grupę E-Map, którą chcesz dodać. Można dodać trzy grupy E-Map: Google E-MAP, Single E-MAP (pojedyncza E-Mapa), oraz Building E-MAP (E-Mapa budynku). Dodawanie grupy E-map Google: 1. Wpisz nazwę grupy E-map Google. 2. Wprowadź konkretny adres lub punkt i kliknij Search (wyszukaj) LUB Przejdź do mapy i przeciągnij element do pożądanej lokalizacji. 3. Kliknij i przeciągnij adres IP do miejsca jego lokalizacji na obecnym poziomie. 4. Kliknij Apply (zastosuj), aby zapisać i zakończyć Dodawanie grupy pojedynczych E-map: 1. Wpisz nazwę grupy pojedynczych E-map. 2. Kliknij..., aby przeglądać plik z mapą jako BMP lub JPEG. 3. Kliknij i przeciągnij adres IP do miejsca jego lokalizacji na obecnym poziomie. 4. Kliknij Apply (zastosuj), aby zapisać i zakończyć. 15

19 Dodawanie grupy E-map budynku: 1. Wprowadź nazwę grupy E-map budynku. 2. Wprowadź łączną liczbę poziomów budynku. 3. Z listy rozwijanej wybierz poziom budynku. 4. Wpisz nazwę poziomu. 5. Kliknij..., aby przeglądać plik z mapą jako BMP lub JPEG. 6. Kliknij i przeciągnij adres IP do miejsca jego lokalizacji na obecnym poziomie. 7. Wróć do kroku 3, aby wybrać inny poziom budynku. Powtórz kroki 3-6 dla wszystkich poziomów. 8. Kliknij Apply (zastosuj), aby zapisać i zakończyć. KROK 3: Po utworzeniu grupy E-Map w lewym górnym panelu pojawi się drzewko przedstawiające wszystkie urządzenia dodane do tej grupy. Ikona Podłączone urządzenie to kamera. Po zaznaczeniu zmienia kolor na czerwony. Podłączone urządzenie to rejestrator. Po zaznaczeniu zmienia kolor na czerwony. Ikona ta pojawia się na ekranie informując użytkownika o każdym zdarzeniu ruchowym lub alarmowym. Kliknij dwukrotnie ikonę urządzenia na E-Mapie, aby szybko przejść do podglądu na żywo. Jak edytować/usunąć istniejącą grupę E-Map -> E-Mapy Google Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę grupy, aby wyświetlić listę menu podręcznego, a następnie wybierz Edit E-MAP (edycja E-Mapy) albo Remove E-MAP (usunięcie E-Mapy). Istnieje również możliwość dodania grupy pojedynczych E-Map (Add Single E-MAP) lub grupy E-Map budynku (Add Building E-MAP) do istniejącej grupy E-Map Google. 16

20 -> Grupa pojedynczych E-Map Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę grupy, aby wyświetlić listę menu podręcznego, a następnie wybierz Edit E-MAP (edycja E-Mapy) albo Remove E-MAP (usunięcie E-Mapy. -> Grupa E-Map budynku Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę grupy, aby wyświetlić listę menu podręcznego, a następnie wybierz Edit Building E-MAP (edycja E-Mapy) albo Remove E-MAP (usunięcie E-Mapy). 17

21 18

22 5. KSIĄŻKA ADRESOWA 5.1 Widok uproszczony Widok pełny Uproszczony Przycisk Pełny Funkcja Address Book (książka adresowa) Add (dodaj) Edit (edytuj) Remove (usuń) Backup (kopia zapasowa) Update Server (aktualizacja serwera) Przechodzi do panelu książki adresowej. Dodaje bezpośrednio jeden adres IP do logowania. Wprowadź niezbędne dane dostępu i kliknij Apply (zastosuj) i Close (zamknij). Szczegółowe informacje dotyczące strony konfiguracji znajdują się w rozdziale 5.2 Strona konfiguracji dostępu do urządzeń na stronie 20. Wybierz jeden bieżący adres IP z listy adresów, a następnie kliknij ten przycisk, aby odpowiednio zmienić dane dostępu. Szczegółowe informacje dotyczące strony konfiguracji znajdują się w rozdziale 5.2 Strona konfiguracji dostępu do urządzeń na stronie 20. Wybierz jeden adres IP z listy adresowej, a następnie kliknij ten przycisk, aby usunąć adres. Umożliwia przejście do strony Backup w celu utworzenia kopii zapasowych dla rejestratora DVR. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 4.5 Kopia zapasowa przez sieć (tylko rejestrator DVR) na stronie 13. Kliknij, aby zaktualizować firmware/osd/logo wybranego urządzenia. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 4.6 Aktualizacja firmware/osd/logo na stronie 13. REC REC Manual Record On (włączone nagrywanie ręczne) Search (szukaj) Add into address book (dodaj do książki adresowej) Setting (ustawienia) Włącza nagrywanie ręczne dla wybranego urządzenia. Wskazówki dotyczące zarządzania ręcznym nagrywaniem wszystkich podłączonych urządzeń znajdują się w rozdziale 6. NAGRYWANIE na stronie 21. Przechodzi do panelu wyszukiwania dostępnych urządzeń. Z listy dostępnych adresów wybierz adres IP, a następnie kliknij ten przycisk, aby dodać wybrany adres do książki adresowej. Z listy dostępnych adresów wybierz adres IP, a następnie kliknij ten przycisk, aby zmienić ustawienia 19

23 Uproszczony Przycisk Pełny Funkcja Refresh (odśwież) Aktualizuje listę dostępnych adresów IP. 5.2 Strona konfiguracji dostępu do urządzeń Strona ta powinna zawierać prawidłowe dane zdalnego dostępu do urządzenia. Funkcja Transfer Method (metoda transferu) IP Address/Port/User name/password W zależności od rodzaju połączenia wybierz TCP lub UDP. Wprowadź odpowiednio adres IP/numer portu/nazwę użytkownika/hasło dostępu dla wybranego urządzenia. Szczegółowe informacje na temat ustawień sieciowych znajdują się w rozdziale 2. POŁĄCZENIE SIECIOWE na stronie 2. Get Type Stream Format Av Option (opcje audio/wideo) Comment (komentarz) Event Sound / Event Sound Duration Apply/Login Cancel Kliknięcie przycisku Get Type (pobierz rodzaj) pozwala określić rodzaj urządzenia i upewnić się, że odpowiednie funkcje urządzenia będą bezproblemowo współpracowały z programem. Wybór formatu streamingu: MPEG4, JPEG, H264 lub Default (domyślny). Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od docelowego urządzenia. Wybierz Video/Audio lub Video, w zależności tego, czy wymagana jest również transmisja dźwięku. Jeśli wybrana jest opcja Video, dźwięk nie jest przesyłany, nawet jeśli urządzenie obsługuje transmisję dźwięku. Jeśli urządzenie nie obsługuje transmisji dźwięku, nie jest on przesyłany, nawet jeśli wybrana jest opcja Video/Audio. Opcjonalne pole na opis tego urządzenia. W polu Event Sound można włączyć dźwiękowe powiadamianie o zdarzeniu oraz zmienić domyślne powiadomienie dźwiękowe. Następnie w polu Event Sound Duration należy wybrać czas trwania dźwięku (3 ~ 60 sekund). Kliknięcie Apply (zastosuj) zapisze ustawienia i powróci do panelu Address Book (książka adresowa). Kliknięcie Login (zaloguj) zapisze ustawienia i od razu zaloguje się do urządzenia. Kliknięcie Cancel anuluje zmianę ustawień. 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Seagate Central

Podręcznik Użytkownika Seagate Central Podręcznik Użytkownika Seagate Central Model SRN01C Podręcznik Użytkownika Seagate Central 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave, a także Seagate

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo