Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa ma stanowić źródło informacji na temat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Grupy docelowe: - mieszkańcy miasta, klienci usług przedsiębiorstwa. Efektem zamówienia powinna być nowoczesna, interesująca i estetyczna strona internetowa, o intuicyjnej nawigacji, prezentująca informacje o PWiK sp. z o.o., dotyczące działań podejmowanych przez PWiK sp. z o.o., a także system CMS, umożliwiający samodzielne zarządzanie stroną, jej wyglądem i zawartością przez Zamawiającego, bieżące aktualizowanie, dodawanie, zmienianie treści i grafiki, umożliwiający rozbudowę strony, zarówno poprzez poszerzenie o dodatkowe działy i podstrony, szybką zmianę szablonów graficznych, jak i poprzez dodawanie, usuwanie, podmienianie załączników w postaci plików w programach Word, Excel, Adobe oraz materiałów graficznych i multimedialnych. Przedmiot zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego, zwanego dalej serwisem WWW, w języku polskim z poprawnie wyświetlanymi polskimi znakami dialektycznymi wraz z systemem zarządzania treścią (CMS) oraz wsparciem technicznym. Zamówienie składa się z trzech etapów: I. WYKONANIE SERWISU WWW I.1 Serwis internetowy zostanie wykonany z zastosowaniem najlepszych praktyk w dziedzinie budowania witryn WWW i w zgodności z najnowszymi standardami, które wyznacza W3C (World Wide Web Consortium). Serwis WWW winien wykorzystywać system zarządzania treścią (CMS) umożliwiający jego dalszy rozwój po wygaśnięciu Umowy z Wykonawcą, a w szczególności zmianę szaty graficznej, nagłówka i stopki oraz układu menu nawigacyjnego i rozmieszczenia poszczególnych elementów serwisu. Serwis WWW powinien być zbudowany w oparciu o 3-warstwowy model aplikacji (warstwa prezentacji, logiki, danych). System CMS powinien opierać się o system zarządzania bazą danych. Nie dopuszcza się przechowywania treści jedynie w postaci statycznych stron internetowych. Przygotowana strona WWW musi uwzględniać cztery główne działy: 1. Strona Przedsiębiorstwa 2. Podstrona BIP (zgodna z ustawą o dostępie do informacji publicznej) 3. Podstrona Projektu pn. Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych 4. Podstrona Zamówień publicznych I.2 Hosting o pojemności wystarczającej do wykonania niniejszego zadania oraz późniejszą rozbudowę strony internetowej, oparty na serwerze stron APACHE2, skryptach PHP4/5, bazie MYSQL 4/5. Wsparcie techniczne związane z hostingiem będzie odbywać się na takich ich samych zasadach jak wsparcie dot. systemu CMS opisane w pkt. III niżej. Wykonawca zapewni: 1. Hosting strony przez okres 2 lat od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie serwisu WWW. 1

2 2. Usługę wystawioną na publicznym adresie IP. 3. Hosting zapewniający nielimitowany transfer ruchu. 4. Automatyczne backupowanie bazy co najmniej 1 raz dziennie, i udostępnianie plików PWiK sp. z o.o. (połączenie szyfrowane). 5. Kopię najnowszej wersji CMS-a po każdorazowej poprawce. 6. Umieszczenie strony na serwerze znajdującym się na terenie RP. 7. Zabezpieczenie serwera poprzez środki ochrony fizycznej i logicznej w tym: a) ochronę przed nieautoryzowanym i nieuprawnionym dostępem do serwera; b) ochronę przed wirusami, robakami internetowymi i innymi formami ataku; c) stosowanie silnych haseł dostępu; d) możliwość stosowania połączeń szyfrowanych; e) fizyczną ochronę serwera poprzez zabezpieczenie przed utratą zasilania; f) fizyczną ochronę serwera przed nieuprawnionym dostępem osób z zewnątrz. 8. Konfiguracja usług hostingowych odbywać się będzie przez panel administracyjny. Po upływie terminu określonego w pkt. 1 wyżej Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia z Wykonawcą odrębnej umowy dotyczącej dalszego świadczenia usług hostingowych. I.3 Dostawa przejrzystego, funkcjonalnego systemu CMS (Content Management System = system zarządzania treścią), tj. zestawu aplikacji internetowych, wyposażonego w polski interfejs, pozwalającego na: Panel administracyjny. System musi być wyposażony w panel administracyjny dostępny dla administratora i redaktorów serwisu poprzez protokół https (bezpieczne logowanie), zawierający wszystkie funkcje administracyjne i redakcyjne serwisu. Funkcje administracyjne. Administrator musi posiadać pełne uprawnienia do wszelkich kategorii administracyjnych w serwisie, w tym m.in. do: zarządzania kontami użytkowników systemu, w tym: dodawaniem, usuwaniem, modyfikacją, nadawaniem uprawnień do określonych czynności w serwisie jak tworzenie treści, edycja, usuwanie, publikowanie, zarządzania profilami uprawnień, tworzenia i zarządzania polityką haseł, definiowania zakresu dostępu do danych i plików gromadzonych w systemie. System musi posiadać moduł autoryzacji użytkowników przy pomocy loginu i hasła oraz na tej podstawie identyfikować oraz określać zakres uprawnień użytkownika. Historia operacji. System musi zapisywać i udostępniać historię wszystkich operacji włącznie z logowaniem. Historia musi być dostępna dla administratora i pozwalać na wyszukiwanie oraz filtrowanie co najmniej takich atrybutów jak: data i czas operacji z dokładnością do minuty, nazwa użytkownika, rodzaj operacji, miejsce wykonania operacji lub nazwa pliku, na którym wykonano operację. Kodowanie znaków. System musi kodować znaki w standardzie UTF wersja 2008 lub nowsza. Technologia budowy serwisu. Wszystkie strony serwisu muszą być co najmniej zgodne ze standardem XHTML 1.0 Transitional i CSS 2.1. System oraz udostępniony za jego pomocą serwis muszą być oparte na stylach CSS do formatowania prezentowanych treści, a struktura dokumentu musi zapewniać poprawność semantyczną oraz oddzielenie wyglądu od treści. Dostępność w przeglądarkach internetowych. Serwis i system CMS muszą poprawnie realizować założone funkcjonalności co najmniej w następujących przeglądarkach: Firefox 3.x i wyższe, Microsoft Internet Explorer 8.x i wyższe, Google Chrome 2008.x i wyższe, Opera 11.x i wyższe. W przypadku korzystania ze starszych przeglądarek, na stronie wyświetli się komunikat o sposobie poprawnego wyświetlania witryny oraz wersji przeglądarek, do których witryna jest zoptymalizowany. 2

3 W przypadku wykorzystania kodu JavaScript on także musi działać prawidłowo w wyżej wymienionych przeglądarkach. Zatwierdzanie i publikacja treści. System musi zapewniać możliwość ustawienia przez administratora opcji wymagania lub nie wymagania akceptacji nowych artykułów w ramach wybranych kategorii tematycznych. Administrator musi mieć możliwość ustawienia opcji wymagania lub nie wymagania zatwierdzenia treści artykułów redagowanych przez określonych użytkowników systemu. System musi zapewniać możliwość edycji artykułu przez użytkownika uprawnionego do zatwierdzenia treści artykułu. Załączanie plików do pobrania. Dla każdego artykułu, treści tekstowej, będzie możliwe zdefiniowanie listy plików do pobrania, znajdujących się w repozytorium systemu. Pliki do pobrania muszą być prezentowane w postaci ikon charakterystycznych dla danego formatu, odnośnika, definiowalnej przyjaznej nazwy odnośnika oraz wielkości podanej w KB (kilobajtach) lub MB (megabajtach). Zawartość artykułu. Artykuł musi posiadać co najmniej następujące elementy: tytuł artykułu, część nagłówkowa zawierająca początek artykułu lub jego skrót z możliwością wstawienia elementu graficznego, część główna artykułu posiadająca możliwość wstawienia treści oraz materiałów multimedialnych (audio, video, grafika, itp.) oraz stronicowania artykułu, stopka artykułu zawierająca co najmniej takie informacje jak: imię i nazwisko autora, data publikacji i data modyfikacji artykułu, kategoria, w której powinien zostać opublikowany artykuł. Edycja treści. System musi posiadać pracujący w trybie on-line edytor WYSIWYG pozwalający na pracę z artykułami publikowanymi w serwisie przy założeniu braku znajomości kodu HTML przez redaktorów. Edytor musi zapewniać możliwość edycji tekstów w sposób typowy dla popularnych pakietów biurowych. Edytor musi posiadać co najmniej takie funkcje jak: pole format zawierające predefiniowane elementy strukturalne treści (p, h1, h1, h3, h4, h5), pole styl zawierające predefiniowane style CSS, możliwość wyboru kroju czcionki i jej rozmiaru, opcje: Wytnij, Kopiuj, Wklej, Wklej jako czysty tekst, Wklej z Worda, opcje: Znajdź, Zamień, Zaznacz wszystko, Usuń formatowanie, opcje: Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie, Przekreślenie, Indeks górny, Indeks dolny, opcje: Wstaw/Usuń numerowanie listy, Wstaw/Usuń wypunktowanie listy, opcje: Zmniejsz/Zwiększ wcięcie, Wyrównaj do lewej, środka, prawej, Wyjustuj, opcje: Wstaw/Edytuj/Usuń grafikę, flash, hiperłącze, kotwicę, opcje: Wstaw/Edytuj tabelę, opcje: zmień kolor czcionki, zmień kolor tła, pokaż kod źródłowy, podgląd strony, podział strony (stronicowanie). Kod wstawiany przez edytor musi być zgodny minimum ze standardami XHTML 1.0 Transitional i CSS 2.1. Praca w edytorze musi odbywać się z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji specjalnego oprogramowania klienckiego. 3

4 Edytor musi posiadać 3 tryby wyświetlania zawartości: zwykły tryb edycyjny (WYSIWYG), tryb HTML i tryb podglądu strony. Edytowany artykuł będzie może być wzbogacony przez pliki pobierane z repozytorium. Elementy graficzne dołączane do tekstów muszą mieć możliwość skalowania do dowolnych rozmiarów, wstawiania tekstu Alt, definiowania miejsca położenia, wielkości, sposobu wyrównania tekstu i otwarcia w nowym oknie. System musi umożliwiać podgląd strony/artykułu na każdym etapie redakcji w układzie (szablonie) w jakim będzie on prezentowany w serwisie. Artykuły wielostronicowe. Artykuły mogą mieć nieograniczoną ilość stron wewnętrznych (stronic). Systemu musi posiadać możliwość dzielenia artykułów na pojedyncze wyświetlane stronice, wyświetlając jednocześnie na dole tekstu kolejne numery stronic w formie aktywnych odnośników. Konwersja i drukowanie artykułów. CMS musi posiadać możliwość: wydrukowania dowolnego artykułu poprzez przygotowanie specjalnej wersji do druku opisanej i zdefiniowanej jako szablon, konwersji dowolnego artykułu do formatu Adobe PDF, Bloki funkcjonalne z listą zajawek artykułów. CMS musi posiadać możliwość publikowania wielu bloków funkcjonalnych zawierających listy zajawek artykułów na stronie głównej i podstronach serwisu. System musi mieć możliwość definiowania ilości zajawek artykułów dla poszczególnych bloków. System musi posiadać możliwość określenia położenia wiadomości względem innych wiadomości na liście tak, aby wiadomość priorytetowa była pokazywana jako pierwsza. Tworzenie menu nawigacyjnego. System musi posiadać narzędzia służące do budowy i zarządzania strukturą serwisu z możliwością samodzielnej budowy wielopoziomowego menu i jego modyfikacji oraz konfiguracji sposobu wyświetlania. Tytuł strony automatycznie staje się częścią odnośnika do tej strony i musi mieć możliwość zmiany nazwy strony bez równoczesnej zmiany tytułu strony. Tak przygotowany odnośnik musi automatycznie po opublikowaniu strony pojawić się w mapie serwisu. System musi zawierać ścieżkę nawigacyjną tak, aby użytkownik w każdym momencie wiedział w jakim miejscu w strukturze serwisu się znajduje i miał możliwość powrotu do wyższych poziomów struktury serwisu. Mapa serwisu. System musi automatycznie generować aktualną mapę serwisu umożliwiającą określenie poziomu zagłębienia w hierarchię kategorii i artykułów. Mapa serwisu musi przedstawiać strukturę drzewiastą menu wraz z odnośnikami do każdej podstrony w serwisie. Statystyki odwiedzin. CMS musi posiadać zintegrowany moduł statystyk dla każdej kategorii, strony i pobieranego pliku. Statystyki muszą posiadać możliwość prezentacji w układzie zestawień godzinowych, dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych. Statystyki muszą zawierać co najmniej takie informacje jak: liczba wejść na stronę, liczba unikalnych gości, czas trwania odwiedzin, rodzaj używanej przeglądarki, najczęściej odwiedzane strony serwisu. 4

5 Wyszukiwanie informacji. System musi posiadać mechanizm wyszukiwania pełnotekstowego. Bezpośrednio dostępne musi być wyszukiwanie proste poprzez pole tekstowe widoczne na stronie głównej serwisu oraz domyślnie we wszystkich działach i stronach. Musi ono umożliwiać szybkie wyszukanie w całym serwisie po wybranym słowie lub kilku słowach domyślnie połączonych spójnikiem i. CMS musi udostępniać mechanizm wyszukiwania zaawansowanego umożliwiającego: szukanie dowolnego słowa, szukanie wszystkich słów, szukanie dokładnego wyrażenia, szukanie wg zakresów i dat, szukanie we wskazanej kategorii. Wyniki wyszukiwania wyświetlane będą wg trafności wyszukiwania. Dla wyszukanych artykułów podana zostanie co najmniej: ilość znalezionych, kategoria, tytuły i data publikacji. W przypadku braku trafień, powinno pojawić okienko informujące o braku dopasowań dla poszukiwanej frazy wraz z propozycją skorzystania z mapy serwisu. Warianty graficzne. Dla każdego projektu graficznego muszą być zdefiniowane dodatkowo następujące warianty: żałoba, święta kościelne (Wielkanoc i Boże Narodzenie), patriotyczny, standardowy. Projekty graficzne wraz z arkuszami CSS powinny uwzględniać potrzeby osób słabowidzących i udostępniać takie rozwiązania jak opcja wysokiego kontrastu, zmiana wielkości czcionki. Szablony i wygląd serwisu. Wygląd serwisu (grafika, rozkład treści, typografia, itp.) musi być zdefiniowany w oparciu o system szablonów. System musi umożliwiać definiowanie indywidualnych szablonów dla poszczególnych kategorii serwisu, dla poszczególnych artykułów, list zajawek artykułów i bloków funkcjonalnych przy zachowaniu ogólnie przyjętego stylu dla całości serwisu. Definiowanie szablonów musi być dostępne dla Administratora systemu. System musi umożliwiać zmianę i modyfikację szablonów serwisu (wygląd i nawigacja) bez ingerencji w publikowane treści, tj. zmiana wyglądu nie będzie pociągała za sobą konieczności odtwarzania treści serwisu. Administrator musi mieć możliwość zmiany sposobu prezentacji wszystkich elementów widocznych na stronach internetowych dostępnych dla gości serwisu. System musi umożliwiać wyłączanie poszczególnych bloków funkcjonalnych (np. wyszukiwarka, panel logowania) zdefiniowanych w ramach szablonu tak, aby nie były one pokazywane w wybranych kategoriach serwisu. W szablonie strony będą definiowane położenie oraz zakres elementów nawigacji (główne menu, submenu, ścieżka nawigacji, itp.). Każdorazowa zmiana zawartości menu z poziomu panelu administracyjnego musi powodować natychmiastową aktualizację elementów nawigacyjnych na stronach serwisu. System musi umożliwiać dowolne przenoszenie pozycji menu (góra/dół) względem siebie w danej kategorii oraz jednej kategorii względem innych kategorii. Repozytorium plików. CMS musi posiadać repozytorium plików: graficznych, multimedialnych, tekstowych, PDF, itp. Musi ono obsługiwać co najmniej formaty wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. CMS musi umożliwiać dostęp do repozytorium plików lub jego części, zgodnie z przyznanymi uprawnieniami, w celu dodawania nowych plików, zamiany wersji plików oraz usuwania zbędnych. Pliki gromadzone będą w sposób umożliwiający ich swobodne przeglądanie, katalogowanie i sortowanie. Repozytorium plików musi umożliwiać co najmniej: 5

6 tworzenie, kopiowanie, usuwanie katalogów i podkatalogów przez użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia, dodawanie, usuwanie i zmianę nazwy plików, dodawanie opisu do pliku, edytowanie parametru Alt dla plików graficznych, sortowanie wg nazwy, typu, wielkości, daty dodania. System musi umożliwiać dodawanie do repozytorium wielu plików na raz. Pliki graficzne umieszczane w repozytorium serwisu muszą podlegać normalizacji zgodnie z konfiguracją dot. rozmiaru miniaturki oraz rozmiaru zdjęcia tzn. konwersji do określonego wymiaru i stopnia kompresji, zarówno dla miniaturki jak i dla właściwego zdjęcia. System musi umożliwiać opublikowanie zdjęcia w oryginalnym rozmiarze. Odtwarzacz wideo/audio. System musi posiadać dedykowany i zintegrowany odtwarzacz umożliwiający odtworzenie bezpośrednio na stronie internetowej materiałów multimedialnych audio i wideo. Odtwarzacz musi obsługiwać co najmniej formaty FLV i MP3. System musi umożliwiać umieszczanie odtwarzacza plików multimedialnych w wybranych miejscach strony internetowej. Odtwarzacz musi prezentować czas trwania nagrania, stan wczytywania pliku, zatrzymanie i przewinięcie materiału oraz odtwarzanie materiałów wideo w trybie pełnoekranowym. Opcjonalnie musi być dostępna możliwość pobrania materiału multimedialnego i zapisania go na komputerze użytkownika serwisu. System musi posiadać możliwość stworzenia bloku funkcjonalnego prezentującego najnowsze materiały wideo w postaci listy zajawek zawierającej tytuł materiału, element graficzny oraz odnośnik. Galerie zdjęć, panoramy. System musi posiadać możliwość prezentowania załączników graficznych w postaci galerii. Musi istnieć możliwość udostępnienia galerii zdjęć jako wydzielonych stron serwisu oraz w ramach artykułów. Galeria musi być prezentowana w postaci miniatur z możliwością powiększenia ich do ustalonego rozmiaru i pełnego oryginalnego rozmiaru. Otwieranie widoku powiększenia nie może być blokowane przez systemy blokujące okna typu pop-up przeglądarek. System musi posiadać możliwość otworzenia pliku powiększenia przy wyłączonej w przeglądarce obsłudze JavaScript. Musi istnieć możliwość zamieszczania podpisów zdjęć przy rozdzieleniu podpisu od atrybutu Alt przypisanego do pliku graficznego. Pliki graficzne umieszczane w galerii muszą podlegać normalizacji zgodnie z konfiguracją dot. rozmiaru miniaturki oraz rozmiaru zdjęcia tzn. konwersji do określonego wymiaru i stopnia kompresji, zarówno dla miniaturki jak i dla właściwego zdjęcia. Wymagane jest zastosowanie dodatków pozwalających na wyświetlanie miniatur zdjęć i użycie przeglądarki JavaScript do wyświetlenia obrazka w pełnym rozmiarze jako półprzezroczystej nakładki na stronę oraz galerii zdjęć z miniaturkami obrazów, które otwierają się w pełnym rozmiarze w postaci półprzezroczystej nakładki na stronę. Kalendarium wydarzeń. System musi udostępniać funkcjonalność kalendarium wydarzeń, jako moduł pozwalający na wyświetlenie w postaci tradycyjnego kalendarza najbliższych wydarzeń (z różnych kategorii tematycznych i o różnym charakterze) wraz ze spisem zawierającym listę odnośników do najbliższych wydarzeń. Przejście do prezentacji pełnej informacji o wydarzeniu musi być możliwe po kliknięciu na wybrany dzień z kalendarza jak i na nazwę wybraną z listy. 6

7 Wymagane są komponent i moduły pozwalające na kompleksową obsługę kalendarza wydarzeń z możliwością porządkowania wydarzeń w kategoriach, wprowadzania imprez oraz zadań (terminów) powtarzających się cyklicznie. Zarządzanie banerami. System musi posiadać panel zarządzania banerami oraz umożliwiać umieszczanie ich w wybranych miejscach serwisów. Baner może mieć charakter informacyjny (bez odnośnika) lub być odnośnikiem do innej strony w ramach serwisu lub poza nim. Może mieć postać pliku graficznego lub animacji Flash (plik SWF). System musi umożliwiać określenie czasu ekspozycji dla wybranego banera. W ramach grup banerów musi być możliwe określenie kolejności ich ułożenia, ilości jednocześnie wyświetlanych banerów oraz wyboru banerów wyświetlanych losowo. System musi zliczać wyświetlenia i kliknięcia w poszczególne banery oraz zapisywać statystyki dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne. Zabezpieczenie systemu. System musi uniemożliwiać dostęp do funkcji i zgromadzonych w nim danych z pominięciem mechanizmów bezpieczeństwa. System musi być odporny na znane techniki ataku i włamań. W przypadku pojawienia się nowych nie znanych wcześniej technik włamań, Wykonawca jest zobowiązany do ich analizy oraz dostarczenia niezbędnych poprawek i uaktualnień eliminujących podatności dostarczonego CMS w ramach świadczonej pomocy technicznej. System CMS będzie funkcjonował u innych dostawców usług hostingowych. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu modyfikację oraz rozbudowę kodu źródłowego systemu CMS na własne potrzeby. I.4 Dostosowanie systemu CMS do potrzeb Zamawiającego. I.5 Dostarczenie instrukcji obsługi systemu CMS. I.6 Dostarczenie instrukcji konfiguracji systemu CMS. I.7 Udostępnienie systemu CMS wskazanym przez Zamawiającego osobom. I.8 Wykonanie projektu graficznego strony WWW: Wykonany projekt powinien uwzględniać specyfikę estetyki właściwej dla stron internetowych urzędów administracji publicznej, uwzględniając jednocześnie aspekty korzystania z informacji wyświetlanych na monitorze (kolorystyka, krój czcionki, rozmiar czcionki, ikony itp.). Projekt graficzny powinien jednoznacznie wskazywać na charakter instytucji i dziedzin, którymi się zajmuje. Projekt powinien uwzględniać optymalizację SEO oraz powinien być wypozycjonowany w wyszukiwarkach. Projekt graficzny strony głównej Przedsiębiorstwa musi: 1. Zawierać nazwę Zamawiającego i jego logo. 2. Zawierać flagę Unii Europejskiej. 3. Zawierać dwa rodzaje menu: pierwsze z nich składa się z działów: Strona główna, Organizacja, Działalność, Taryfa, Zamówienia publiczne, Kontakt ; drugie BIP, Projekt (Fundusze Unijne), Zamówienia publiczne. Zawartość poszczególnych działów pierwszego menu w dużej mierze będzie odwzorowaniem działów istniejących obecnie na stronie Zamawiającego. Zamawiający musi mieć możliwość dodawania i usuwania działów w obydwu menu oraz dowolnej konfiguracji wszystkich działów. Niezbędne jest zaprojektowanie grafiki odróżniającej poszczególne działy drugiego menu (np. wyróżnienie kolorami) oraz wykonanie odpowiedniego systemu nawigacji. Wykonawca projektując szablony stron, musi uwzględnić sposoby formatowania tekstu, wypunktowań, wyróżników, odsyłaczy itp. 7

8 Wykonawca w ofercie zaproponuje trzy projekty graficzne strony głównej, spełniające wymagania zawarte w niniejszym załączniku. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w przedmiotowym postępowaniu, przedstawi (zmodyfikowany zgodnie z uwagami Zamawiającego) projekt graficzny czterech działów (PRZEDSIĘBIORSTWO, BIP, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PROJEKT), który po akceptacji, bądź dalszej modyfikacji przez Zamawiającego zostanie wdrożony. 4. Zawierać dostatecznie obszerny moduł właściwy do publikowania zajawek aktualności (tekst, zdjęcia, pliki graficzne). 5. Zawierać moduł, w którym prezentowane są aktualności. 6. Zawierać moduł z ogłoszeniami. 7. Zawierać widoczne moduły umożliwiające umiejscowienie banerów oraz statycznych linków tekstowych przekierowujących do poszczególnych podstron serwisu. 8. Zawierać ikony dodaj do ulubionych, wyszukiwarkę 9. Zawierać stopkę z danymi adresowymi Zamawiającego. Projekt graficzny podstron musi: 1. Zawierać nazwę Zamawiającego i logo. 2. Nawiązywać graficznie do strony głównej. 3. Zawierać informację o miejscu w strukturze, w którym znajduje się użytkownik (menu pokrokowe). 4. Zawierać aktywne menu pokazujące zawartość działu. 5. Zawierać ikony Poleć stronę 6. Zawierać odnośnik przekierowujący do strony głównej. 7. W przypadku działu Projekt (Fundusze Unijne) powinien spełniać wymogi zawarte w dokumencie pt. Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dostępnym na serwisie głównym POIiŚ (www.pois.gov.pl). I.9 Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych użytych do wykonania strony internetowej. I.10 Udzielenie licencji dla systemu CMS, nieograniczonej czasowo i terytorialnie. I.11 Przekazanie Zamawiającemu wszelkich uprawnień do korzystania z wykonanego w ramach niniejszego zamówienia serwisu WWW u innych dostawców usług hostingowych. Dodatkowe informacje: Strony specjalne: 1. Mechanizm przekierowujący użytkownika na zaprojektowaną przez Wykonawcę stronę informacji o błędzie (ERROR 404) w przypadku podania niewłaściwego adresu podstrony PWIK sp. z o.o., na której znajdzie się informacja o braku szukanego adresu oraz link do strony głównej portalu. 2. Mechanizm umożliwiający wyświetlenie zaprojektowanej przez Wykonawcę informacji o czasowej niedostępności serwisu z powodów technicznych. Bezpieczeństwo: Wbudowane zabezpieczenia, w tym: 1. Ochronę przed próbami nieautoryzowanego dostępu do panelu administracyjnego (np. blokowanie konta po 3 próbach błędnego wpisania hasła redaktora/użytkownika); 2. Odporność na próby uzyskania dostępu poprzez znane formy włamań; 3. Odporność na zmiany treści za pomocą specjalnych skryptów i manipulacji w zapytaniach do bazy danych ( np. sql injection ). 4. Mechanizm antyspamowy zamieszczonych na stronie adresów Materiały graficzne powinny być zabezpieczone znakiem wodnym. Sposób przekazania wyników prac realizowanych w ramach I etapu zamówienia: 8

9 1. Serwis WWW (w pełnej funkcjonalności) zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w dwóch kopiach (tzw. content package). 2. System CMS zostanie przekazany Zamawiającemu na płycie CD/DVD. 3. Instrukcja obsługi CMS zostanie przekazana w postaci wydruku oraz w postaci elektronicznej (plik Word lub PDF) na nośniku CD/DVD, umożliwiającej jej zwielokrotnienie. Jej aktualizacja odbywać się będzie po każdorazowej zmianie wersji oprogramowania. 4. Instrukcja konfiguracji CMS zostanie przekazana w postaci wydruku oraz w postaci elektronicznej (plik Word lub PDF) na nośniku CD/DVD, umożliwiającej jej zwielokrotnienie. 5. Szablony i materiały graficzne wykorzystane w projekcie powinny być przekazane również w postaci plików wielowarstwowych typu psd. 6. Zmiany i inne warunki muszą być uzgadniane z Zamawiającym i brane pod uwagę dopiero po jego akceptacji. Termin wykonania: Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji prac opisanych wyżej od dnia zawarcia umowy i zakończyć ich realizację do dnia r. II. PRZESZKOLENIE ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMU CMS Wykonawca przeszkoli pięć osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu CMS. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, z wykorzystaniem infrastruktury znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego. Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż dwa tygodnie od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie serwisu WWW. III. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI SERWISOWEJ SYSTEMU CMS Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi opieki serwisowej CMS przez okres 2 lat od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie serwisu WWW, w tym: 1 Udzielanie porad telefonicznych osobom wskazanym przez Zamawiającego w zakresie obsługi CMS, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach Usuwanie usterek i błędów ujawnionych w toku eksploatacji systemu CMS nieprawidłowości w działaniu jednej lub wielu funkcji CMS w terminie nie późniejszym niż w ciągu 1 dnia od momentu zgłoszenia błędu. 9

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K.

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Warunki sukcesu przy wdrażaniu systemów informatycznych dedykowanych dla Biuletynu Informacji Publicznych

Warunki sukcesu przy wdrażaniu systemów informatycznych dedykowanych dla Biuletynu Informacji Publicznych Warunki sukcesu przy wdrażaniu systemów informatycznych dedykowanych dla Biuletynu Informacji Publicznych Dobrze zaprojektowany i wykonany system BIP realizuje następujące funkcje: 1. prowadzi bazę danych

Bardziej szczegółowo

www.pzw.org.pl Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego. (wersja 1.07 z dnia 31 marca 2009r.)

www.pzw.org.pl Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego. (wersja 1.07 z dnia 31 marca 2009r.) www.pzw.org.pl Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego. (wersja 1.07 z dnia 31 marca 2009r.) ------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Strony WWW dla bibliotek WordPress dla początkujących Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Po co bibliotece strona internetowa? Zanim zaczniesz W XXI wieku, w dobie Internetu, to pytanie wydaje się trywialne

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika KQS.store

Podręcznik użytkownika KQS.store Podręcznik użytkownika KQS.store Wersja 1.29 Ostatnia modyfikacja: 19-05-2009 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Strona - 1 - Spis treści 1.Kategorie...4 a.wizytówka kategorii...4 b.pełne znaczniki META...4 c.tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo