Kaskadowe arkusze stylów cz. 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kaskadowe arkusze stylów cz. 2"

Transkrypt

1 Formatowanie wyglądu tekstu Właściwości związane z czcionką Wybór czcionki Tworzenie czcionki pochyłej Pogrubianie czcionki Określanie wielkości czcionki Wykorzystanie kapitalików Określanie wysokości linii Jednoczesne określanie parametrów czcionki Kolor tekstu Odstępy między wyrazami i między literami Wyrównywanie tekstu Dodawanie wcięć akapitowych Efekty czcionki Zmiana wielkości liter Wyrównywanie elementów w pionie Kaskadowe arkusze stylów cz. 2 font-family nazwa rodziny, ogólna nazwa rodziny p { font-family: "Verdana", "Helvetica", sans-serif } font-style normal italic obligue h1 { font-style: italic } font-weight normal bold bolder lighter strong { font-weight: 700 } font-size xx-small x-small small medium large x-large xx-large font-size liczba + px pt pc mm cm in font-size larger smaller font-size n% liczba + em ex span.xxs { font-size: xx-small } h1 { font-size: 24px } em { font-size: larger } font-variant normal small-caps div#capt { font-variant: small-caps } line-height normal liczba miara n% p { line-height: 1.2 } p { line-height: 1.2em } p { line-height: 120% } font font-style font-variant font-weight font-size line-height font-family h2 { font: italic bolder 20px Helvetica, sans-serif} color nazwa koloru wartość RGB h2 { color: #F33 } em { color: lime } word-spacing normal miara letter-spacing normal miara h2 { word-spacing: 0.5em } div { letter-spacing: 2px; } text-align center justify left right div { text-align: right; } text-indent miara procentowo p { text-indent: 3em } text-decoration none underline overline line-through blink a { text-decoration: none} text-transform none capitalize lowercase upercase h2 { text-transform: capitalize } vertical-align baseline bottom middle sub super text-bottom text-top top procentowo span.sub { vertical-align: sub; } span.sup { vertical-align: super; } Iwona Dolińska, WSEI Internet i jego usługi 1

2 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" <title>style czcionek</title> h1 { font-style: italic; font-family: "Helvetica", sans-serif; font-size: 20px; line-height: 1.5 } h2 { font: italic bolder 16px Helvetica, sans-serif; color: #F33; word-spacing: 0.5em; text-transform: capitalize; } p { font-family: "Verdana", "Helvetica", sans-serif }.indent { text-indent: 3em } strong { font-weight: 700 } strong.more { font-weight: 900 } strong.less { font-weight: 600 } span.xxl { font-size: xx-large } span.xl { font-size: x-large } span.l { font-size: large } span.m { font-size: medium } span.s { font-size: small } span.xs { font-size: x-small; text-decoration: underline } span.xxs { font-size: xx-small; text-decoration: overline } em { font-size: larger; color: lime } div#capt { font-variant: small-caps; letter-spacing: 2px; text-align: right; } a { text-decoration: none } span.sub { vertical-align: sub; } span.sup { vertical-align: super; font-size: xx-small } <h1>style czcionek</h1> <p class="indent">przykład zastosowania <em>różnych czcionek</em>. <strong class="more">arkusze stylów</strong> pozwalają na <strong class="less">elastyczne operowanie</strong> <strong>tekstem pogrubionym.</strong></p> <p><span class="xxl">wielkość</span> <span class="xl">czcionki</span> <span class="l">można</span> <span class="m">określać</span> <span class="s">w sposób</span> <span class="xs">bezwzględny</span> <span class="xxs">opisowo.</span></p> <div id="capt">wiele zestawów czcionek zawiera gotowe kapitaliki.</div> <h2>teraz trochę koloru</h2> <a href="09-02.html">łącze bez podkreślenia</a> <div>dodawanie <span class="sub">dolnego</span> lub <span class="sup">górnego</span> indeksu bez znacznika <sub><sub></sub> i <sup><sup></sup>.</div> Iwona Dolińska, WSEI Internet i jego usługi 2

3 Właściwości ramki elementu Ramka elementu składa się z kilku zawierających się w sobie obszarów: marginesów, krawędzi, odstępów i zawartości. Marginesy Krawędzie Zawartość elementu HTML Odstępy Zawartość Marginesy ND margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left miara n% auto margin miara n% auto Rozmiar marginesów podaje się w następującej kolejności: { margin: góra prawa dół lewa } { margin: góra prawa/lewa dół } { margin: góra/dół prawa/lewa } { margin: góra/dół/prawa/lewa } Odstępy ND Szerokość krawędzi ramki ND Kolor krawędzi ramki ND Styl krawędzi ramki ND Właściwości stron ramki Właściwości ramki Rozmiar elementu Otaczanie elementów tekstem (float ND ) ND Właściwość nie jest dziedziczona. div.ramka1 { margin: 10px 20px 30px 40px; } div.ramka { margin: 20px } div.ramka2 { margin: 0px 12px 0px 12px } div.ramka2 { margin: 0px 12px } padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left miara n% padding miara procentowo div.ramka { padding: 3em } div.ramka { padding-top: 5px } border-top-width, border-right-width, border-bottom-width, border-left-width thin medium thick miara border-width thin medium thick miara div.ramka { border-top-width: thick } div.ramka { border-width: medium, thin } border-color nazwa koloru wartość RGB div.ramka { border-color: red blue black green } border-style none dotted dashed solid double ridge groove inset outset div.ramka { border-style: dotted dashed solid double } border-top, border-right, border-bottom, border-left border-width border-style border-color div.ramka2 {border-top: 5px solid red } border border-top-width border-style border-color div.ramka1 (border: 10px dashed blue } width miara procentowo auto height miara procentowo auto img { width: 300px; height: 300px; } #tytul { width: 50px; } float left right none clear none left right both div { float: left; } div { clear: left; } Iwona Dolińska, WSEI Internet i jego usługi 3

4 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" <title>ramka elementu</title> #tytul { font-size: x-large; color: green; text-transform: capitalize; width: 50px; } div.ramka1 { margin: 10px 20px 30px 40px; } div.ramka1 { padding: 2em } div.ramka1 { padding-top: 1em } div.ramka1 {border-top: 5px ridge silver } div.ramka1 {border-right: 5px ridge silver } div.ramka1 {border-bottom: 5px groove silver } div.ramka1 {border-left: 5px solid silver } div.ramka2 { margin: 0px 12px } div.ramka2 { padding-top: 5px; padding-right: 10px; padding-bottom: 15px; padding-left: 20px } div.ramka2 {border-top: 5px solid red } div.ramka2 {border-right: thin dotted blue } div.ramka2 {border-bottom: medium double green } div.ramka2 {border-left: thick dashed black } <div id="tytul">ramka elementu</div> <div class="ramka1">arkusze stylów traktują każdy element strony tak, jakby znajdował się on wewnątrz ramki, będącej niewidocznym prostokątem.</div> <div class="ramka2">prostokąt ten zawiera kilka kolejnych, mieszczących się w sobie obszarów.</div> Iwona Dolińska, WSEI Internet i jego usługi 4

5 Właściwości tła Właściwości tła odnoszą się do konkretnego elementu. Tło rozciąga się do brzegów krawędzi. Kolor tła Obrazek w tle Powtarzanie obrazka Przesuwanie obrazka Pozycjonowanie obrazka Wspólna deklaracja właściwości tła background-color nazwa koloru wartość RGB transparent div.ramka1 { background-color: red } background-image URL none body { background-image: url(mapaodn.jpg)} background-repeat repeat repeat-x repeat-y no-repeat body { background-repeat: no-repeat } background-attachment scroll fixed body { background-attachment: fixed } background-position procentowo miara top/center/bottom left/center/right body { background-position: center center; } body { background-position: bottom right; } background background-color background-image background-repeat background-attachment background-position <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" <title>tło elementu</title> body { margin: 20px; background-color: aqua; background-image: url(tlo.jpg); background-repeat: no-repeat; background-position: bottom right; background-attachment: fixed; } #tytul { font-size: x-large; color: green; text-transform: capitalize; } div.ramka1 { background-color: red } <div id="tytul">tło elementu</div> <div class="ramka1">tło stanowi rodzaj sztalug umieszczonych za obrazkiem, komórką tabeli lub tekstem.</div> <div class="ramka2">rozciąga się do brzegów krawędzi.</div> Iwona Dolińska, WSEI Internet i jego usługi 5

6 Właściwości klasyfikacyjne Wyświetlanie elementu Wyświetlanie dodatkowych spacji Wygląd automatycznego numerowania lub wypunktowania list Obrazek jako symbol wypunktowania listy Sposób wyświetlania elementu listy Wspólna deklaracja wyglądu listy display block inline list-item none img { display: none } white-space normal pre nowrap div.odstepy { white-space: pre } list-style-type disc circle square decimal lower-roman upperroman lower-alpha upper-alpha none ul { list-style-type: square } ol { list-style-type: lower-roman } list-style-image URL none li#kropka { list-style-image: url(kropka.jpg) } list-style-position inside outside ul { list-style-type: square; list-style-position: inside; } ol { list-style-type: lower-roman; list-style-position: outside; } list-style list-style-type list-style-image list-style-position ul ul { list-style: circle outside } <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" <title>właściwości klasyfikacyjne</title> span.bl { display: block; font-weight: bold; } #inl { display: inline } ul { list-style-type: square; } li#kropka { list-style-image: url(kropka.jpg) } ol { list-style-type: lower-roman; } <div>właściwość "display" określa warunki i sposób wyświetlania elementu. Wartość <span class="bl"><i>block</i> rozpoczyna nową ramkę</span> umieszczoną względnie do przylegających ramek.</div> <span>z kolei wartość</span> <div id="inl"><i>inline</i> daje efekt odwrotny.</div> <ul> <li>pierwszy punkt listy</li> <li id="kropka">drugi punkt listy</li> </ul> <ol> <li>pierwszy punkt listy</li> <li>drugi punkt listy</li> </ol> Sposób wyświetlania elementu listy Iwona Dolińska, WSEI Internet i jego usługi 6

7 Pozycjonowanie elementów położenie domyślne, statyczne (static) wszystkie elementy strony są rozmieszczane na niej w takim porządku, w jakim się pojawiają, inaczej zwane naturalnym układem strony położenie bezwzględne (absolute) określenie położenia elementu w odniesieniu do elementu nadrzędnego położenie ustalone (fixed) - określenie położenia elementu względem całej strony położeniem względne (relative) - przesunięcie elementu względem jego naturalnego położenia właściwość position nie jest dziedziczona position static absolute fixed relative h1 { position: fixed; top: 20px; left: 10px } pozycjonowanie elementów w trzecim wymiarze z-index numer h1 { z-index: 10 } widoczność elementów visibility visible hidden <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" <title>pozycjonowanie i ukrywanie elementów</title>.spis { position: absolute; top: 20px; left: 2% }.tresc { position: absolute; top: 10px; left: 30% } #wzgl-m { position: relative; top: -10px; left: -15px } #wzgl-p { position: relative; top: 10px; left: 15px } #hidd { visibility: hidden } #disp { display: none } <div class="spis"><b>spis treści</b><br />Pozycjonowanie bezwzględne<br /> Pozycjonowanie względne<br />Ukrywanie elementów</div> <div class="tresc"> <p>pozycjonowanie bezwzględne jest to określanie położenia elementu względem elementu nadrzędnego.</p> <p>pozycjonowanie <span id="wzgl-m">względne</span> jest to <span id="wzgl-p">przesuwanie elementów</span> względem ich naturalnego położenia.</p> <p>kiedy element jest <span id="hidd">ukryty</span>, to przestrzeń, którą zajmuje pozostaje pusta. Zapełnienie tej przestrzeni <span id="disp">innymi elementami</span> uzyskujemy za pomocą właściwości "display: none".</p> </div> Iwona Dolińska, WSEI Internet i jego usługi 7

8 przepełnienie ramki overflow visible hidden scroll auto <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" <title>przepełnienie ramki</title> div { position: absolute; top: 5px; width: 200px; height: 100px; border: solid; } <div style="left: 5px; overflow: visible;">właściwość ta określa, jak obsłużyć tekst, który nie mieści się w swojej ramce. Tekst może wypływać poza swoją ramkę (visible), fragment, który się nie mieści może zostać ukryty (hidden), przeglądarka może umieścić w ramce paski przewijania (scroll lub auto).</div> <div style="left: 215px; overflow: hidden;">właściwość ta określa, jak obsłużyć tekst, który nie mieści się w swojej ramce. Tekst może wypływać poza swoją ramkę (visible), fragment, który się nie mieści może zostać ukryty (hidden), przeglądarka może umieścić w ramce paski przewijania (scroll lub auto).</div> <div style="left: 425px; overflow: scroll;">właściwość ta określa, jak obsłużyć tekst, który nie mieści się w swojej ramce. Tekst może wypływać poza swoją ramkę (visible), fragment, który się nie mieści może zostać ukryty (hidden), przeglądarka może umieścić w ramce paski przewijania (scroll lub auto).</div> <div style="left: 635px; overflow: auto;">właściwość ta określa, jak obsłużyć tekst, który nie mieści się w swojej ramce. Tekst może wypływać poza swoją ramkę (visible), fragment, który się nie mieści może zostać ukryty (hidden), przeglądarka może umieścić w ramce paski przewijania (scroll lub auto).</div> Iwona Dolińska, WSEI Internet i jego usługi 8

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!!

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!! Programowanie Stron Internetowych 2 PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH dr inż. Łukasz Bartczuk bartczuk@kik.pcz.pl Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska p. 517 Agenda wykładu Język

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie

Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie HTML,XHTML,CSS Katarzyna Grzelak marzec 2010 K.Grzelak (IFD UW) 1 / 36 Wstęp HTML/XHTML: definiuja strukturę stron internetowych: co jest nagłówkiem, gdzie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 1 Podstawy tworzenia stron internetowych Agenda Podstawy stron internetowych Przegląd języka HTML Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS ITA-103 Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Moduł 2 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie...

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

SterBox. Przygotowanie Strony Użytkownika

SterBox. Przygotowanie Strony Użytkownika Przygotowanie Strony Użytkownika Sterbox od wersji 2.1.1 obsługuje dwie strony użytkownika umożliwiające sterowanie z kontrolą stanów. Rozpoczynając tworzenie strony potrzebujemy programu do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Scenariusz lekcji informatyki klasa II gimnazjum Temat : Strona WWW pierwsze

Bardziej szczegółowo

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista HTML kurs podstawowy Wykład: język znaczników, atrybuty, XML, XHTML, rodzaje znaczników, wybór edytora, struktura dokumentu, head, title, body, kodowanie, utf-8, iso-8859-2, meta, link, akapit, font, color,

Bardziej szczegółowo

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML TOMASZ SITEK Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Czym jest HTML?... 2 Jak poprawnie kodować?... 2 Struktura dokumentu... 2 Nagłówek dokumentu... 3 Ciało

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Principles of Beautiful Web Design by Jason Beaird Tłumaczenie: Maciej Reszotnik ISBN: 978-83-246-3590-0 Helion S.A. 2012. Authorized Polish translation of the English edition of The

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych.

Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych. Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych. 1. Kodowanie dokumentów. Strony WWW są tworzone za pomocą języka HTML, który posiada określony zestaw znaczników umieszczanych w nawiasach i ich atrybutów.

Bardziej szczegółowo

pojawi się w wyszukiwarce, po odnalezieniu przez nią strony. Kod html:

pojawi się w wyszukiwarce, po odnalezieniu przez nią strony. Kod html: P r o j e k t o w a n i e s t r o n w w w w h t m l S t r o n a 1 Struktura strony www w jezyku html tytuł strony Tu wpisuje się treśd strony Cała treśd która znajduje się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie elementów

Pozycjonowanie elementów Pozycjonowanie elementów Dzięki pozycjonowaniu w CSS, możesz umieścić element dokładnie tam gdzie tylko chcesz. Razem z efektem pływania pozycjonowanie daje ci nieograniczone możliwości tworzenia zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

W miarę krótki i praktyczny kurs LATEX-a w π e minut

W miarę krótki i praktyczny kurs LATEX-a w π e minut W miarę krótki i praktyczny kurs LATEX-a w π e minut wersja 1.52 Ryszard Paweł Kostecki kostecki % fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/ kostecki 7 października 2008 Streszczenie Tak, to prawda: masz przed

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka specjalność: informatyka stosowana w inŝynierii środowiska promotor:

Bardziej szczegółowo

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Data ostatniej aktualizacji: 07.07.2013 Spis treści Wagi, rozmiary i formaty standardowych form reklamowych...3 Zasady ogólne...4 Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start"

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start" CorelDRAW Graphics Suite X7 Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 zawiera w pełni zintegrowane aplikacje i uzupełniające je moduły dodatkowe do obsługi wszystkich zadań graficznych:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie grafik internetowych

Tworzenie grafik internetowych Tworzenie grafik internetowych - opracowanie: Beata Jurczak Przestrzeń robocza Web GIF tworzy obrazy o maksymalnie 256 kolorach (9 bitów na kanał) jest świetny do zapisywania obrazów zawierających wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Krystyna Połeć Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Nowy Sącz 2009 1 Uwagi wstępne Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc Ci przy tworzeniu dokumentu tekstowego z tekstem Twojej pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w tworzeniu dostępnych stron www zgodnych ze standardem WCAG 2.0

Dobre praktyki w tworzeniu dostępnych stron www zgodnych ze standardem WCAG 2.0 Dobre praktyki w tworzeniu dostępnych stron www zgodnych ze standardem WCAG 2.0 Marcin Luboń Fundacja Widzialni Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-3610-5 2011 by James Pearce, Palo Alto, California. All Rights Reserved. This

Bardziej szczegółowo