Box model: Content. Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Box model: Content. Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości."

Transkrypt

1 Box model

2 Box model: Content Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości.

3 Box model: Padding Content Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości. Padding - margines wewnętrzny (dopełnienie) określany jest za pomocą deklaracji kierunkowych cech: margin-top, margin-right, margin-bottom oraz margin-left. Należy pamiętać, że dopełnienie zawsze przyjmuje barwę zawartości.

4 Box model: Margin Padding Content Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości. Padding - margines wewnętrzny (dopełnienie) określany jest za pomocą deklaracji kierunkowych cech: margin-top, margin-right, margin-bottom oraz margin-left. Należy pamiętać, że dopełnienie zawsze przyjmuje barwę zawartości. Margin - margines zewnętrzny, podobnie jak wewnętrzny określany jest za pomocą deklaracji kierunkowych cech: margin-top, margin-right, margin-bottom oraz margin-left. Należy pamiętać, że margines jest przezroczysty.

5 Box model: Margin Padding Content Border Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości. Padding - margines wewnętrzny (dopełnienie) określany jest za pomocą deklaracji kierunkowych cech: margin-top, margin-right, margin-bottom oraz margin-left. Należy pamiętać, że dopełnienie zawsze przyjmuje barwę zawartości. Margin - margines zewnętrzny, podobnie jak wewnętrzny określany jest za pomocą deklaracji kierunkowych cech: margin-top, margin-right, margin-bottom oraz margin-left. Margines zewnętrzny jest przezroczysty. Border - obrys określany jest za pomocą deklaracji grubości. Kolor obrysu jest niezależny od koloru zawartości. Cechy pudełka takie jak: Padding, Margin, Border są opcjonalne.

6 Obliczanie szerokości pudełka Content Content Content + Content

7 Obliczanie szerokości pudełka Padding Padding Content Content Padding + Content + Padding + Padding + Content + Padding

8 Obliczanie szerokości pudełka Padding Padding Content Content Border + Padding + Content + Padding + Border + Border + Padding + Content + Padding + Border

9 Obliczanie szerokości pudełka Margin Padding Margin Padding Content Content Margin + Border + Padding + Content + Padding + Border + Margin + Margin + Border + Padding + Content + Padding + Border + Margin

10 Ćwiczenie 1 - zapis szerokości pudełka 1. Utwórz dokument html5. 2. Zapisz dokument - 01-Box.html 3. W sekcji nagłówka dokumentu napisz arkusz CSS formatujący szerokość - 100px i wysokość 100px sekcji <div>. 4. Aby generowany element był w przeglądarce widoczny wypełnij go barwą, np. czerwoną. <style type= text/css > <!-- #box{ height: 100px; width:100px; background-color:red; --> </style> 5. W sekcji body, napisz kod tworzący pudełko - element div. <div id= box ></div> 6. Zapisz zmiany wprowadzone do dokumentu. 7. Przetestuj dokument. 8. Powiększ pudełko o margines wewnętrzny (dopełnienie) grubości 50px. padding: 50px; 9. Zapisz zmiany wprowadzone do dokumentu. 10. Przetestuj dokument. 11. Napisz deklarację tworzącą obrys o grubości 5px, typu - linia ciągła, w kolorze czarnym. border: 5px solid black; 12. Napisz deklarację tworzącą margines zewnętrzny grubości 50px.

11 margin:50px; 13. Twój arkusz powinien wyglądać następująco: <style type= text/css > <!-- #box{ height: 100px; width:100px; background-color: red; padding: 50px; border: 5px solid black; margin:50px; --> </style> 14. Zapisz zmiany wprowadzone do dokumentu. 15. Przetestuj dokument.

12 Ćwiczenie 2 - zapis szerokości pudełka 1. Utwórz dokument html5. 2. Zapisz dokument - 02-Box.html 3. W sekcji nagłówka dokumentu napisz arkusz CSS formatujący dwa elementy sekcji div. Pierwszy - box-1 - o szerokości - 100px i wysokości 100px, w kolorze czerwonym. Drugi - box-2 - o szerokości - 100px i wysokości 100px, w kolorze niebieskim. <style type= text/css > <!-- #box-1{ height: 100px; width:100px; background-color: red; #box-2{ height: 100px; width:100px; background-color: blue; --> </style> 4. W sekcji body, napisz kod tworzący dwa pudełka - elementy div. <div id= box-1 ></div> <div id= box-2 ></div> 5. Zapisz zmiany wprowadzone do dokumentu. 6. Przetestuj dokument.

13 Ćwiczenie 3 - marginesy wewnętrzne i zewnętrzne o stałej grubości 1. Utwórz dokument html5. 2. Zapisz dokument - 03-Box.html 3. W sekcji nagłówka dokumentu napisz arkusz CSS formatujący dwa elementy sekcji div. Pierwszy - box-1 - o szerokości - 100px i wysokości 100px, z marginesami wewnętrznymi (dopełnieniem) o grubości 50px w kolorze czerwonym. Drugi - box-2 - o szerokości - 100px i wysokości 100px, z marginesami wewnętrznymi (dopełnieniem) o grubości 50px w kolorze niebieskim. <style type= text/css > <!-- #box-1{ height: 100px; width:100px; background-color: red; padding:50px; #box-2{ height: 100px; width:100px; background-color: blue; padding:50px; --> </style> 4. W sekcji body, napisz kod tworzący dwa pudełka - elementy div. <div id= box-1 ></div> <div id= box-2 ></div>

14 5. Zapisz zmiany wprowadzone do dokumentu. 6. Przetestuj dokument. 7. Powiększ wielkość pudełek o grubość marginesów zewnętrznych. wstaw nową linijkę do kodu deklaracji selektora #box-1 i wpisz: #box-1{ height: 100px; width:100px; background-color: red; padding:50px; margin: 50px; wstaw nową linijkę do kodu deklaracji selektora #box-2 i wpisz: #box-2{ height: 100px; width:100px; background-color: red; padding:50px; margin: 50px; 8. Zapisz zmiany wprowadzone do dokumentu. 9. Przetestuj dokument.

15 Wyznaczanie szerokości i wysokości pudełka - edycja marginesów wewnętrznych i zewnętrznych margin-top padding-top margin-left padding-left padding-right margin-right padding-bottom margin-bottom

16 Wyznaczanie szerokości i wysokości pudełka - edycja marginesów wewnętrznych i zewnętrznych #box-3 { padding-top: 30px; padding-right: 40px; padding-bottom: 50px; padding-left: 60px; #box-4 { margin-top: 30px; margin-right: 40px; margin-bottom: 50px; margin-left: 60px; lub #box-3 { padding: 30px 40px 50px 60px; #box-4 { margin: 30px 40px 50px 60px;

17 Ćwiczenie 4 - marginesy wewnętrzne i zewnętrzne o różnej grubości 1. Utwórz dokument html5. 2. Zapisz dokument - 04-Box.html 3. W sekcji nagłówka dokumentu napisz arkusz CSS formatujący szerokość - 100px i wysokość 100px sekcji <div>. 4. Aby generowany element był w przeglądarce widoczny wypełnij go barwą, np. czerwoną. <style type= text/css > <!-- #box{ height: 100px; width:100px; background-color: red; --> </style> 5. W sekcji body, napisz kod tworzący pudełko - element div. <div id= box ></div> 6. Zapisz zmiany wprowadzone do dokumentu. 7. Przetestuj dokument. 8. Powiększ pudełko o marginesy wewnętrzne (dopełnienia): górny - 30px, lewy - 40px, dolny - 50 px, prawy - 60.px. padding: 30px 40px 50px 60px; 9. Zapisz zmiany wprowadzone do dokumentu. 10. Przetestuj dokument. 11. Napisz deklarację tworzącą marginesy zewnętrzne: górny - 30px, lewy - 40px, dolny - 50 px, prawy - 60.px. margin: 30px 40px 50px 60px;

18 12. Zapisz zmiany wprowadzone do dokumentu. 13. Przetestuj dokument. punkt ćw. 1-6 punkt ćw. 8-9 punkt ćw

19 Pozycjonowanie

20 Domyślny zapis elementów blokowych układa je pionowo, jeden pod drugim. Aby ułożyć je poziomo należy do deklaracji wprowadzić: właściwość display o wartości inline-block. div {display: inline-block LUB Do deklaracji układu wskazanego selektora wprowadzić właściwość float, która odpowiedzialna jest za poziome wyrównanie względem siebie elementów blokowych w jednym wierszu. Wyróżniamy trzy cechy tej wartości: left - do lewej right - do prawej none - element nie sąsiaduje z innymi

21 float: left; float: right; float: none;

22 Ćwiczenie 5 - wyrównanie w poziomie - metoda 1 (właściwość display o wartości inline-block) 1. Utwórz dokument html5. 2. Zapisz dokument - 05-Box.html 3. W sekcji nagłówka dokumentu napisz arkusz CSS. <style type= text/css > <!-- div { width:100px; height:100px; margin:5px; display: inline-block; div#box-1 { background-color: red; div#box-2 { background-color: blue; p {display:inline-block; --> </style> 4. W sekcji body, napisz kod: <div id= box-1 ></div> <div id= box-2 ></div> <p>wiosna</p> <p>lato</p> 5. Zapisz zmiany wprowadzone do dokumentu. 6. Przetestuj dokument.

23 Ćwiczenie 6 - wyrównanie w poziomie - metoda 2 (właściwość : float o wartości left) 1. Utwórz dokument html5. 2. Zapisz dokument - 06-Box.html 3. W sekcji nagłówka dokumentu napisz arkusz CSS. div#box-1,div#box-2 { width:100px; height:100px; margin:5px; padding:20px; div#box-1 { background-color: red; float: left; div#box-2 { background-color: blue; float: left; --> </style> 4. W sekcji body, napisz kod: <div id= box-1 ></div> <div id= box-2 ></div> 5. Zapisz zmiany wprowadzone do dokumentu. 6. Przetestuj dokument.

24 Ćwiczenie 7 - wyrównanie w poziomie - metoda 2 (właściwość : float o wartości right) 1. Otwórz dokument 06-Box.html 2. Zapisz dokument jako - 07-Box.html 3. W sekcji nagłówka dokumentu właściwości float dla selektorów: div#box-1 oraz div#box-2 przypisz wartość right. div#box-1,div#box-2 { width:100px; height:100px; margin:5px; padding:20px; div#box-1 { background-color: red; float: right; div#box-2 { background-color: blue; float: right; --> </style> 4. W sekcji body, napisz kod: <div id= box-1 ></div> <div id= box-2 ></div> 5. Zapisz zmiany wprowadzone do dokumentu. 6. Przetestuj dokument.

25 Ćwiczenie 8 - wyrównanie w poziomie - metoda 2 (właściwość : float) 1. Otwórz dokument 07-Box.html 2. Zapisz dokument jako - 08-Box.html 3. W sekcji nagłówka dokumentu właściwości float dla selektora: div#box-1 przypisz wartość left. div#box-1,div#box-2 { width:100px; height:100px; margin:5px; padding:20px; div#box-1 { background-color: red; float: left; div#box-2 { background-color: blue; float: right; --> </style> 4. W sekcji body, napisz kod: <div id= box-1 ></div> <div id= box-2 ></div> 5. Zapisz zmiany wprowadzone do dokumentu. 6. Przetestuj dokument.

26 Ćwiczenie 9 - wyrównanie w poziomie - metoda 2 (właściwość : float) 1. Otwórz dokument 08-Box.html 2. Zapisz dokument jako - 09-Box.html 3. W sekcji nagłówka dokumentu właściwości float dla selektora: div#box-1 przypisz wartość right. 4. W sekcji nagłówka dokumentu właściwości float dla selektora: div#box-2 przypisz wartość left. div#box-1,div#box-2 { width:100px; height:100px; margin:5px; padding:20px; div#box-1 { background-color: red; float: right; div#box-2 { background-color: blue; float: left; --> </style> 5. W sekcji body, napisz kod: <div id= box-1 ></div> <div id= box-2 ></div> 6. Zapisz zmiany wprowadzone do dokumentu. 7. Przetestuj dokument.

27 Najczęściej stosowane jednostki miary: Absolutne (niezależne, sztywne) pt punkt (point) px piksel (pixel) Relatywne (wielkość elementów podrzędnych zależna jest od wielkości elementów nadrzędnych) % procent 100% oznacza domyślną wartość, 200% wartość dwukrotną, 50% połowę itd. em stopień pisma Standardowa, domyślna wielkość czcionki w nowoczesnych przeglądarkach to: 100% = 1 em = 16 px = 12 pt = 1 pc ex wysokość x (x-height) 1 ex = x (wysokość małej litery bez wydłużeń) ex to jednostka względna, zależna od wysokości małych liter w danym kroju. 1 ex ma długość równą wysokości małych liter (bez wydłużeń dolnych) w danym kroju (np. litera x» stąd nazwa x-height ). Jak widać, wielkość ex jest zależna od rodzaju użytego kroju. Każdy krój ma inny stosunek wysokości dużych liter do małych. Średnio ten stosunek wynosi 1:2 na podstawie:

28 CSS Wysokość i szerokość selektor cecha przykładowa wartość div width: 100px; hight: 100px; Margines wewnętrzny (dopełnienie) selektor cecha przykładowa wartość div padding-top: 10px; padding-right: 20px; padding-bottom: 30px; padding-left: 40px; Zapis skrótowy: selektor cecha i przykładowa wartość opis div padding:10px Wszystkie o jednakowej wartości. padding:10px 20px padding:10px 20px 30px padding:10px 20px 30px 40px Pierwszy określa top i bottom, a drugi right i left Pierwszy określa top, drugi right i left, trzeci bottom. Pierwszy określa top, drugi right i left, trzeci bottom, czwarty right

29 Margines zewnętrzny selektor cecha przykładowa wartość margin-top: 10px; margin-right: 20px; margin-bottom: 30px; margin-left: 40px; Zapis skrótowy: selektor cecha i przykładowa wartość opis div padding:10px Wszystkie o jednakowej wartości. padding:10px 20px padding:10px 20px 30px padding:10px 20px 30px 40px Pierwszy określa top i bottom, a drugi right i left Pierwszy określa top, drugi right i left, trzeci bottom. Pierwszy określa top, drugi right i left, trzeci bottom, czwarty right

30 Obrys selektor cecha przykładowa wartość div obrys (górny) border-top-width: border-top-style: border-top-color: obrys (prawy) border-right-width: border-right-style: border-right-color: obrys (dolny) border-bottom-width: border-bottom-style: border-bottom-color: obrys (lewy) border-left-width: border-left-style: border-left-color: Zapis skrótowy dla jednakowych wartości obrysu: div { border: thin solid #C0C0C0; Zapis skrótowy dla różnych wartości obrysu: div { border-top: 3px hidden #800080; border-right: 6px dotted #C0C0C0; border-bottom: 8px groove #008080; border-left: 1px ridge #FF00FF; thin; solid; red; thin; solid; red; thin; solid; red; thin; solid; red;

Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie

Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie HTML,XHTML,CSS Katarzyna Grzelak marzec 2010 K.Grzelak (IFD UW) 1 / 36 Wstęp HTML/XHTML: definiuja strukturę stron internetowych: co jest nagłówkiem, gdzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!!

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!! Programowanie Stron Internetowych 2 PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH dr inż. Łukasz Bartczuk bartczuk@kik.pcz.pl Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska p. 517 Agenda wykładu Język

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS ITA-103 Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Moduł 2 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 1 Podstawy tworzenia stron internetowych Agenda Podstawy stron internetowych Przegląd języka HTML Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista HTML kurs podstawowy Wykład: język znaczników, atrybuty, XML, XHTML, rodzaje znaczników, wybór edytora, struktura dokumentu, head, title, body, kodowanie, utf-8, iso-8859-2, meta, link, akapit, font, color,

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie elementów

Pozycjonowanie elementów Pozycjonowanie elementów Dzięki pozycjonowaniu w CSS, możesz umieścić element dokładnie tam gdzie tylko chcesz. Razem z efektem pływania pozycjonowanie daje ci nieograniczone możliwości tworzenia zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

SterBox. Przygotowanie Strony Użytkownika

SterBox. Przygotowanie Strony Użytkownika Przygotowanie Strony Użytkownika Sterbox od wersji 2.1.1 obsługuje dwie strony użytkownika umożliwiające sterowanie z kontrolą stanów. Rozpoczynając tworzenie strony potrzebujemy programu do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka specjalność: informatyka stosowana w inŝynierii środowiska promotor:

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-3610-5 2011 by James Pearce, Palo Alto, California. All Rights Reserved. This

Bardziej szczegółowo

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML TOMASZ SITEK Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Czym jest HTML?... 2 Jak poprawnie kodować?... 2 Struktura dokumentu... 2 Nagłówek dokumentu... 3 Ciało

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych.

Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych. Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych. 1. Kodowanie dokumentów. Strony WWW są tworzone za pomocą języka HTML, który posiada określony zestaw znaczników umieszczanych w nawiasach i ich atrybutów.

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Scenariusz lekcji informatyki klasa II gimnazjum Temat : Strona WWW pierwsze

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Krystyna Połeć Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Nowy Sącz 2009 1 Uwagi wstępne Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc Ci przy tworzeniu dokumentu tekstowego z tekstem Twojej pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Principles of Beautiful Web Design by Jason Beaird Tłumaczenie: Maciej Reszotnik ISBN: 978-83-246-3590-0 Helion S.A. 2012. Authorized Polish translation of the English edition of The

Bardziej szczegółowo

pojawi się w wyszukiwarce, po odnalezieniu przez nią strony. Kod html:

pojawi się w wyszukiwarce, po odnalezieniu przez nią strony. Kod html: P r o j e k t o w a n i e s t r o n w w w w h t m l S t r o n a 1 Struktura strony www w jezyku html tytuł strony Tu wpisuje się treśd strony Cała treśd która znajduje się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika KQS.store

Podręcznik użytkownika KQS.store Podręcznik użytkownika KQS.store Wersja 1.29 Ostatnia modyfikacja: 19-05-2009 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Strona - 1 - Spis treści 1.Kategorie...4 a.wizytówka kategorii...4 b.pełne znaczniki META...4 c.tworzenie

Bardziej szczegółowo