HTML. Barbara Kołodziejczak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HTML. Barbara Kołodziejczak"

Transkrypt

1 HTML HTML (ang. Hyper Text Markup Language, pl. hipertekstowy język znaczników), to język składający się ze znaczników (ang. tags) oraz reguł ich poprawnego stosowania (gramatyki, syntaktyki), stosowany do pisania stron WWW. 1

2 EDYTOR Dokument HTML jest zwykłym plikiem tekstowym, w którym znajdują się polecenia HTML. Wynika stąd, że dokument taki można utworzyć za pomocą najprostszego edytora tekstów, ręcznie dodając znaczniki. Metoda taka, choć skuteczna, byłaby jednak zbyt uciążliwa. Dlatego na rynku pojawiło się już wiele specjalizowanych edytorów, które wydatnie ułatwiają konstruowanie dokumentu, wspomagając wprowadzanie poleceń. Są to zazwyczaj programy klasy shareware, aczkolwiek znajdziemy też sporo programów komercyjnych i całkowicie bezpłatnych (freeware). 2

3 Struktura dokumentu Dokument HTML jest zwykłym dokumentem tekstowym o ustalonym kodowaniu znaków składającym się z elementów /tagów/ znaczników. Element zwykle składa się z trzech części: a) znacznika początkowego (w formie <znacznik>), b) zawartości elementu (tekst lub inne elementy), c) znacznika końcowego (w formie </znacznik>) Znacznik nie jest widoczny na ekranie, widoczne są tylko efekty jego działania (np. wstawienie obrazka). 3

4 Struktura dokumentu W języku XHTML wszystkie znaczniki muszą być pisane obowiązkowo małymi literami. Dlatego zalecam już od początku uczyć się właśnie tej zasady! Znaczniki mogą też mieć przypisane atrybuty precyzujące opis danego elementu. Atrybuty wraz z ich wartościami wpisuje się wewnątrz znacznika początkowego : <znacznik atrybut="wartość" atrybut2="wartość2"... atrybutn="wartośćn"> 4

5 OSNOWA DOKUMENTU Wszystkie polecenia powinny się znaleźć w pewnych standardowych ramach. Zostało przyjęte, że dokument HTML zawiera szkielet, który stanowi osnowę dla wszystkich innych poleceń. Spotyka się wprawdzie w Internecie strony, które szkieletu nie zawierają (czasem tylko jego część), ale odradzamy taką praktykę, gdyż w pewnych okolicznościach może ona zaowocować niespodziewanymi efektami. 5

6 OSNOWA DOKUMENTU Wygląda to następująco: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" > <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso " /> <meta name="description" content="tu wpisz opis zawartości strony" /> <meta name="keywords" content="tu wpisz wyrazy kluczowe rozdzielone przecinkami" /> <title>tu wpisz tytuł strony</title> </head> <body> Tu wpisuje się treść strony </body> </html> Większość edytorów HTML przy tworzeniu nowego dokumentu automatycznie wpisuje własny szablon dokumentu (jak powyżej lub zbliżony) 6

7 OSNOWA DOKUMENTU Pierwszy znacznik <!DOCTYPE html PUBLIC to deklaracja typu dokumentu (DTD - document type declaration) określająca poziom użytego na stronie języka HTML. Może występować w 3 wersjach: 1. Strict DTD - (ścisła) zawiera wszystkie elementy i atrybuty, które nie są zdeprecjonowane (nie deprecated) oraz nie pojawiają się w dokumentach z ramkami (ponadto nie obejmuje elementu IFRAME ani atrybutu target="...") <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> lub <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/strict.dtd"> 7

8 OSNOWA DOKUMENTU 2. Transitional DTD - (przejściowa) lub inaczej loose DTD ("luźna") - zawiera wszystko co w Strict DTD plus elementy i atrybuty zdeprecjonowane oraz element IFRAME i atrybut target="... <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 3. Frameset DTD - (dla ramek) zawiera wszystko co w Transitional DTD plus elementy odnoszące się do ramek: FRAME, FRAMESET oraz NOFRAMES (używane na stronach startowych ramek) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"> lub <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/frameset.dtd"> 8

9 POLECENIE <title> Między znacznikami <head> i </head> powinno się znaleźć polecenie <title> </title>. <head> <title>tytuł strony</title> </head> TITLE nie oznacza wcale tytułu na stronie. Zawarta między tymi znacznikami treść ukaże się w pasku tytułowym przeglądarki, a nie w dokumencie. Na przykład: <head> <title>kurs języka HTML - poradnik webmastera: HTML dla bardzo początkujących</title> </head> 9

10 ZADANIE 1 Plik szablon.html otwórz w edytorze ked. Skopiuj poniższy tekst między znaczniki <title> i </title> i zapisz plik pod nazwą zadanie1.html. Otwórz plik przy pomocy przeglądarki Internet Explorer lub Firefox i zaobserwuj gdzie pojawił się tekst Podstawy języka HTML - poradnik webmastera: HTML dla bardzo początkujących". Tekst do skopiowania Podstawy języka HTML - poradnik webmastera: HTML dla bardzo początkujących 10

11 INFORMACJA META Drugim bardzo ważnym elementem jest informacja o stronie kodowej dokumentu. Zaleca się stosowanie strony kodowej ISO (czyli ISO Latin 2). Jest to międzynarodowy standard, a "przy okazji" także Polska Norma. Zapis informacji wygląda następująco: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> Można też stosować zapis: <meta http-equiv="content-language" content="pl" /> 11

12 ZADANIE 2 Wróć do edytora ked i popraw w pliku zadanie1.html ustawienia dotyczące języka - w znaczniku meta zmień stronę kodową charset=iso na charset=iso W treści strony wprowadź polskie znaki diakrytyczne. Zapisz plik i sprawdź, czy polskie litery są poprawnie wyświetlane w przeglądarce. 12

13 KOLOR TŁA DOKUMENTU Gdy w dokumencie znajduje się para znaczników <body> i </body>, możemy zdefiniować kolor tła dokumentu. Gdybyśmy tego nie uczynili, tło będzie miało taki kolor, jaki został domyślnie przyjęty w przeglądarce WWW (zazwyczaj biały). Możemy wstawić polecenie: <body bgcolor="kolor"> przy czym "kolor" może być podany imiennie (np. red, green, black, white) lub za pomocą wartości heksadecymalnych (szesnastkowych), tak jak w przypadku koloru czcionki - #FF0000, #008000, #000000, #FFFFFF. Sugerujemy używanie wartości heksadecymalnych, jako bardziej uniwersalnych (tabela kolorów) 13

14 KOLOR TŁA DOKUMENTU Atrybut bgcolor jest zdeprecjonowany przez specyfikację HTML zaleca się stosowanie stylów. Lepiej zatem użyć polecenia: <body style="background-color: kolor; "> Pamiętaj, że nie powinno się używać barw bardzo jaskrawych jako kolory tła. Sprawiają one, że oczy szybko się męczą i dodatkowo zaciemniają treść strony. Dodatkowo należy pamiętać, aby na ustalonym kolorze tła, tekst był dobrze widoczny. 14

15 ZADANIE 3 Otwórz plik zadanie1.html i zapisz go pod nazwą zadanie3.html. Pomiędzy znacznikami <body> </body> zdefiniuj kolor żółty tła strony i obejrzyj efekt w przeglądarce. Następnie zdefiniuj inny kolor przy pomocy kodu RGB. Skorzystaj z tabeli kolorów. 15

16 OBRAZ JAKO TŁO DOKUMENTU Tłem dokumentu może być również obraz. Należy pamiętać, żeby obrazek w tle nie był zbyt jaskrawy. Spowoduje to tylko zaciemnienie zawartości strony i utrudni czytanie. Postać polecenia: <body style="background-image: url(ścieżka dostępu do obrazka/nazwa_obrazka);"> Jako "ścieżka dostępu do obrazka" należy podać miejsce, gdzie znajduje się obrazek (jeśli jest to inny katalog niż ten w którym zapisaliśmy stronę). Dzięki atrybutowi background-repeat możliwe jest powtarzanie obrazka w pionie lub poziomie. Zainteresowanym polecam stronę kursu html: 16

17 ZADANIE 4 Otwórz plik zadanie3.html i zapisz go pod nazwą zadanie4.html. Pomiędzy znacznikami <body> </body> zdefiniuj obrazkowe tło strony. Jako tło wykorzystaj plik kotschred.jpg z folderu grafika. Obejrzyj efekt w przeglądarce. 17

18 Tytuł W dokumentach często wprowadzamy tytuły. Służy do tego polecenie <hn> </hn>. Znak h oznacza header, natomiast cyfra n to stopień tytułu (mamy ich sześć). Polecenie wprowadzające tytuł stopnia pierwszego składa się ze znacznika otwierającego <h1> i zamykającego </h1>. Jak wspomnieliśmy wyżej, dysponujemy sześcioma stopniami tytułów, różniącymi się w przeglądarce wielkością znaków. Wprowadzamy je za pomocą poleceń h1, h2 itd. 18

19 Tytuł Tytuł stopnia pierwszego Tytuł stopnia drugiego Tytuł stopnia trzeciego Tytuł stopnia czwartego Tytuł stopnia piątego Tytuł stopnia szóstego 19

20 ZADANIE 5 Otwórz plik zadanie3.html i zapisz pod nazwą zadanie5.html. Pomiędzy znacznikami body zdefiniuj tytuły stopnia od 1 do 6. 20

21 AKAPIT I WIERSZ Jak wprowadzać do dokumentu "zwykły" tekst? W zasadzie każdy tekst, który nie jest objęty specjalnym znacznikiem, jest interpretowany jako "masa tekstowa". Gdybyśmy jednak wpisali dłuższy fragment tekstu, rozdzielając w edytorze akapity za pomocą klawisza Enter, przeglądarka zignoruje znaki końca wierszy i akapitów i wyświetli jednolity blok tekstu. Aby naprawdę rozdzielić akapity, należy się posłużyć poleceniem <p> (p = paragraph), które wstawi interlinie między poszczególne fragmenty tekstu. Znacznik akapitu zamykamy ma postać </p>. 21

22 AKAPIT I WIERSZ Przykład: <p>to jest treść pierwszego akapitu</p> <p>to jest treść drugiego akapitu</p> Niekiedy zdarza się, że chcemy przełamać tekst, nie wprowadzając przy tym znaku końca akapitu. Możemy wówczas zastosować pojedyncze polecenie <br />, które przenosi tekst o jeden wiersz w dół wprowadzając dodatkową interlinię. To jest pierwszy wiersz <br /> To jest drugi wiersz <br /> To jest trzeci wiersz <br /> To jest czwarty wiersz <br /> Ponadto polecenie <br /> ma jeszcze jedną zaletę. Napisanie kilku kolejnych <br /> pozwala poszerzyć pionowy odstęp między elementami. 22

23 ZADANIE 6 Otwórz plik zadanie5.html i zapisz go pod nazwą zadanie6.html. Pomiędzy znacznikami <body> </body> pozostaw tylko tytuł pierwszego poziomu, a pod nim wklej teksty z pliku teksty.txt. Teksty podziel na 4 akapity oddzielone jedną linią odstępu. 23

24 POZIOMA LINIA Następnym, często spotykanym elementem jest pozioma linia, którą wstawiamy za pomocą polecenia <hr /> (ang. horizontal rule). Pozwala ono wyświetlić w dokumencie poziomą linię rozdzielając nią logiczne fragmenty tekstu, dzięki czemu strona jest bardziej przejrzysta. Linii możemy nadać atrybuty: o grubość w pikselach <hr size= 5 /> o długość określoną w pikselach <hr width= 300 /> o lub w procencie szerokości strony <hr width= 50% /> o wyrównanie na stronie (domyślnie na środku) <hr align= left /> Atrybuty można łączyć, np.: <hr align= right size= 8 width= 200 color= red /> 24

25 ZADANIE 7 Otwórz plik zadanie6.html Między akapity wstaw poziomą linię o następującym formatowaniu: o linia 1: o grubości 4px, w kolorze brązowym, 100% szerokości strony, o linia 2: o grubości 2 px, w kolorze zielonym, 50% szerokości strony, wyrównana do prawej strony, o linia 3: o grubości 10px, w kolorze czerwonym, szerokości 300px, wyrównana do lewej strony. Zapisz plik jako zadanie7.html. 25

26 ATRYBUTY CZCIONKI Gdyby autorowi strony znudził się tekst, w którym czcionka ma ten sam kolor i wielkość, zawsze może się posłużyć dodatkowymi poleceniami, zmieniającymi obie cechy. W dokumentach HTML stosuje się nieco inną definicję wielkości czcionki niż przyjęta w edytorach tekstów. Podstawowa czcionka ma wielkość 3 jednostek (nie mylić z wielkością w punktach typograficznych) i jest zazwyczaj wyświetlana w przeglądarkach WWW jako czcionka punktowa. Przeglądarki pozwalają na ogół zdefiniować, jaka wartość punktowa odpowiada czcionce o wielkości 3. W dokumencie możemy stosować czcionkę o wielkości od 1 do 7. Im większa wartość, tym większa czcionka w przeglądarce. 26

27 ATRYBUTY CZCIONKI Atrybuty czcionki Rozmiar, kolor, tło i krój czcionki można określić w stylach znacznika <p>...</p> o o o o font-size - rozmiar czcionki można podać w wielkościach absolutnych (od xx-small do xx-large), punktach - pt, pikselach - px i jednostkach metrycznych, np. 1cm color - kolor czcionki background-color kolor tła font-family - krój czcionki Przykład <p style= color: navy; background-color: gray; font-size: 15pt; font-family:helvetica;"> jakiś tekst </p> 27

28 WYRÓŻNIANIE TEKSTU Wciąż można korzystać ze starych znaczników wyróżniania tekstu: o <b> tekst pogrubiony </b> o <i> tekst pochylony </i> o <u> tekst podkreślony </u> o <strike> tekst przekreślony </strike> o <tt> tekst maszynowy </tt> o <sup> indeks górny </sup> o <sub> indeks dolny </sub> o <blink> tekst migający </blink> 28

29 WYRÓŻNIANIE TEKSTU Wyróżnienie tekstu o text-decoration: dekoracja gdzie jako "dekoracja" należy podać: none - bez zmian underline - podkreślenie line-through - przekreślenie overline - nadkreślenie blink - migotanie tekstu (tylko Netscape/Mozilla/Firefox i Opera 7) Przykład <p style= color: navy; font-size: 15pt; font-decoration: underline;"> jakiś tekst </p> 29

30 WYRÓŻNIANIE TEKSTU Wyróżnienie tekstu wygląd czcionki o font-style: wartości gdzie jako wartości" można podać: normal - bez zmian italic - kursywa oblique - pochylony Przykład <p style= color: black; font-style: italic; > jakiś tekst </p> 30

31 WYRÓŻNIANIE TEKSTU Wyróżnienie tekstu grubość czcionki o font-weight: wartości gdzie jako wartości" można podać: normal bold - pogrubiona wartość liczbowa 100, 200,, 900 Przykład <p style= color: grey; font-weight: bold; > jakiś tekst </p> 31

32 WYRÓWNANIE TEKSTU Wyrównanie tekstu z użyciem styli ma postać: o text-align: wyrównanie gdzie jako wyrównanie" należy podać: left - wyrównanie tekstu do lewego marginesu (domyślnie) right - wyrównanie do prawego marginesu center - do środka (wyśrodkowanie) justify - do obu marginesów jednocześnie (justowanie) Przykład <p style= color: blue; text-align: justify; font-decoration: underline;"> jakiś tekst </p> 32

33 ZADANIE 8 Otwórz plik zadanie7.html i zapisz go pod nazwą zadanie8.html. Korzystając ze styli nadaj akapitom następujące formatowanie: o akapit 1: czcionka Times New Roman, rozmiar small, kolor tekstu biały, tło niebieskie, wyrównanie tekstu do lewej strony, test pogrubiony; o akapit 2: czcionka Arial, rozmiar 14 pt, kolor tekstu czerwony, tło szare, wyrównanie tekstu do prawej strony, tekst pochylony; o akapit 3: czcionka Courier, rozmiar 0.5cm, kolor tekstu zielony, tło żółte, wyrównanie do obu marginesów (tekst wyjustowany), tekst podkreślony. 33

34 ZADANIE 9 Otwórz plik zadanie8.html i zapisz pod nazwą zadanie9.html. o Wpisz dowolny tekst i nadaj mu formatowanie indeksu dolnego. o Wpisz dowolny tekst i nadaj mu formatowanie indeksu górnego. o Wstaw tekst z pliku kod.txt i otocz go znacznikami <pre> </pre>. Obejrzyj efekt w przeglądarce. Znacznik <pre> wprowadza tekst preformatowany, czyli napisany czcionką monotypiczną (o stałej szerokości znaku), który uwzględnia dodatkowe spacje, tabulację i znaki końca linii (nie trzeba stosować znaczników <br />) oraz nie jest automatycznie zawijany. 34

35 CYTATY o Odniesienie do źródła <cite>...</cite> Zwykle jest napisany kursywą. Można w nim umieścić np. imię i nazwisko autora, którego cytujemy (ale nie sam cytat!) albo tytuł książki, do której się odnosimy. o Krótki cytat <q>...</q> Umieszcza się w nim treść krótkich cytatów, które nie zawierają żadnych akapitów. Przeglądarki zwykle automatycznie ujmują tekst tego znacznika w znaki cudzysłowu. o Blok cytatu <blockquote>...</blockquote> Stosowany do dłuższych cytatów z kilkoma paragrafami. 35

36 ZADANIE 10 Otwórz plik zadanie9.html i zapisz go pod nazwą zadanie10.html. Akapit 4 zawiera kocie przesądy i przysłowie o kotach. Wykonaj następujące polecenia: o Tytuły Kocie przesądy i Przysłowie o kotach otocz znacznikami <cite> </cite>. o Pierwszy cytat umieść w znaczniku krótkiego cytatu <q>...</q>. o Drugi cytat umieść w znaczniku bloku cytatu <blockquote>...</blockquote>. 36

37 Grafika na stronie Grafika i inne elementy multimedialne są jednymi z najbardziej charakterystycznych elementów WWW, ubarwiając i uprzyjemniając pracę w Sieci, ale także dostarczając sporej dawki informacji. Zręczne wykorzystywanie grafiki czy dźwięku podczas tworzenia dokumentu internetowego jest umiejętnością niezmiernie przydatną, choć należy pamiętać, że to właśnie te elementy są główną przyczyną ogromnego wzrostu ruchu w Sieci. Konieczne jest zatem wybranie złotego środka między estetyką i nośnością informacyjną grafiki z jednej, a realiami technicznymi z drugiej strony. Pamiętajmy też, że trzeba zachować należny umiar ze względu na estetykę strony - nadmiar multimediów po prostu razi. Wiele ciekawych efektów graficznych można dziś osiągnąć za pomocą stylów, bez udziału samej grafiki. 37

38 Grafika na stronie W Internecie zostały przyjęte trzy podstawowe standardy graficzne GIF, JPG, a w ostatnich latach także PNG (Portable Network Graphics) które charakteryzują się znaczną kompresją, a tym samym relatywnie niewielkimi rozmiarami plików graficznych. W ostatnim okresie spotyka się też grafiki w wektorowym, opartym na XML, formacie SVG (Scalable Vector Graphics). Ten typ grafiki obsługuje natywnie Opera i Firefox. 38

39 Grafika na stronie Grafikę możemy wprowadzić za pomocą polecenia: <img src="nazwa_pliku" alt= " nazwa alternatywna " /> W najprostszym przypadku, gdy obrazek znajduje się w tym samym katalogu co dokument, wystarczy podać jego nazwę. Gdy grafiki gromadzimy w odrębnym katalogu, konieczne jest podanie ścieżki dostępu. <img src="/ścieżka_dostępu/nazwa_pliku " alt=" nazwa alternatywna" /> Na przykład: <img src="grafika/obrazek_1.jpg" alt= "obrazek" /> 39

40 Wielkość obrazka Przeglądarka automatycznie odczytuje właściwą wysokość i szerokość ilustracji, ale zazwyczaj w edytorach HTML wielkości te są jawnie wstawiane. <img src="grafika/kot.jpg" width="342" height="353" alt=" kotek" /> Możemy też ręcznie zmienić wielkość obrazka, podając arbitralnie inne rozmiary <img src="grafika/kot.jpg" width= "200" height= "150" alt="kotek" /> Należy przy tym pamiętać, ze zmniejszenie rozmiarów w definicji nie wpływa na wielkość pobieranego obrazka - jest on pobierany w oryginalnym rozmiarze, a następnie zmniejszany przez przeglądarkę. 40

41 Obramowanie obrazka Obramowanie obrazka określa się w stylach podając np. rodzaj linii, jej grubość i kolor. Styl obramowania o border-style: styl obramowania gdzie jako styl obramowania można podać: none, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset Przykład <img src="grafika/kot.jpg" style="border-style: solid; border-width: 2px; border-color: red; " /> 41

42 Obramowanie obrazka Grubość obramowania o border-width: wartość gdzie jako wartość można podać: thin (cienkie), medium (średnie), thick (grube), wartość w jednostkach Grubość obramowania o border-color: kolor Przykład <img src="grafika/kot.jpg" style="border-style: double; border-width: thin; border-color: blue; " /> 42

43 ZADANIE 11 Otwórz plik zadanie10.html i zapisz go pod nazwą zadanie11.html. Z folderu grafika wstaw trzy pliki graficzne przed trzema pierwszymi akapitami. Nadaj obrazkom następujące formatowanie: obraz1.jpg wymiary 256x192, obramowanie grube, kropkowane w kolorze zielonym, obraz2.jpg wymiary 288x216, podwójne obramowanie szerokości 6px w kolorze ciemnoniebieskim, obraz3.jpg wymiary 160x120, obramowanie cienkie, kreskowane w kolorze fioletowym. 43

44 Otaczanie obrazka Dodatkową przestrzeń w poziomie i w pionie między grafiką a sąsiadującymi elementami otrzymujemy dodając w stylach marginesy: o globalne margin, o cząstkowe: margin-top, margin-bottom, margin-left, margin-right. Przykład <img src="grafika/kot.jpg" style="margin-left: 50px; margin-right: 50px;" /> 44

45 Pozycjonowanie obrazka Pozycjonowanie grafiki przy prawym lub lewym marginesie strony (lub nadrzędnego bloku) uzyskamy stosując w stylach atrybut float. o float: wartość gdzie jako wartość można podać: left - grafika wyrównana do lewego marginesu right - grafika wyrównana do prawego marginesu Grafika jest swobodnie oblewana z lewej strony przy definicji float: right i z prawej strony przy definicji float: left. Przykład <img src= "grafika/kot.jpg" style=" float: left;" /> 45

46 Pozycjonowanie pionowe Do pionowego pozycjonowania elementów względem siebie wykorzystujemy polecenie stylów vertical-align, które zastąpiło przestarzały atrybut align. o vertical-align: wartość gdzie jako wartość można podać: top, middle, bottom Przykład <img src="grafika/kot.jpg" style=" vertical-align: bottom;" /> 46

47 ZADANIE 12 Plik zadanie11.html zapisz pod nazwą zadanie12.html. Usuń tło pod tekstem z pierwszych trzech akapitów. Teksty wyrównaj do obu marginesów (justify). Obrazkom z poprzedniego zadania nadaj następujące formatowanie: obraz1.jpg wyrównanie do lewego marginesu, prawy i dolny margines wokół grafiki wynosi 30px, obraz2.jpg wyrównanie do prawego marginesu, lewy i dolny margines wokół grafiki wynosi 15px, obraz3.jpg wyrównanie do lewego marginesu, wyrównanie względem tekstu w pionie do dołu (bottom). 47

48 Na stronie można umieszczać również tzw. mapy obrazkowe, czyli obrazy ze zdefiniowanymi obszarami, których kliknięcia powoduje wyświetlenie innego pliku. Są to tzw. hot-spots. Definicja obrazka będącego mapą: Definicja obszarów hot-spots: <map name="mapa1"> <img src="obraz.gif" usemap="#mapa1" /> <area shape="circle" coords="193,86,36" href= plik1.html" > <area shape="rect" coords="114,96,161,157" href= plik2.html" > <area shape="poly" coords="92,72,153,94,144,37" href= plik3.html" > <area shape="circle" coords="92,132,24" href= plik4.html" > </map> Mapy odsyłaczy 48

49 Mapy odsyłaczy usemap informuje przeglądarkę, że obrazek "obraz.gif" jest mapowany, i że mapa nosi nazwę "mapa1". Polecenie map zapoczątkowuje definicję mapy. Wiersze <area shape definiują cztery kolejne fragmenty mapy odsyłaczy. Kształty obszarów aktywnych określa atrybut shape i może przyjmować wartości: rect prostokąt circle koło poly wielokąt href stanowi przywołanie jakiegoś dokumentu HTML. Ostatni wiersz </map> stanowi zakończenie definicji mapy. 49

50 Mapy odsyłaczy coords informuje o współrzędnych aktywnego obszaru i w zależności od kształtu oznacza: shape="rect" coords="114,96,161,157" pierwsze dwie liczby 114,96 podają lewy górny róg prostokąta, a dwie następne 161,157 prawy dolny shape="circle" coords="193,86,36" pierwsze dwie liczby informują o położeniu środka okręgu, ostatnia - o długości promienia shape="poly" coords="92,72,153,94,144,37" przynajmniej trzy pary współrzędnych definiujących "rogi" obszaru Aplikacja on-line pozwalająca tworzyć mapy odsyłaczy: 50

51 ZADANIE 13 Plik zadanie12.html zapisz pod nazwą zadanie13.html. Na końcu pliku zadanie 13.html wstaw obrazek obraz4.jpg i utwórz na nim mapę obrazkową. Miejsca aktywne, różnych kształtów umieść na psich łepkach. Odsyłacze powinny prowadzić do: rocznica-urodzin-schrodingera/ Do odczytania współrzędnych na obrazie możesz użyć programu Paint. 51

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników Struktura dokumentu tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Krótki przegląd własności języka CSS

Krótki przegląd własności języka CSS Krótki przegląd własności języka CSS Stosując arkusze stylów CSS, w sposób wyraźny oddziela się formatowanie dokumentu XHTML od jego warstwy znaczeniowej umieszczonej w sekcji . Niżej zestawiono

Bardziej szczegółowo

HTML podstawowe polecenia

HTML podstawowe polecenia HTML podstawowe polecenia Szkielet dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Dzięki arkuszom zewnętrznym uzyskujemy centralne sterowanie wyglądem serwisu. Zewnętrzny arkusz stylów to plik tekstowy z rozszerzeniem css.

Dzięki arkuszom zewnętrznym uzyskujemy centralne sterowanie wyglądem serwisu. Zewnętrzny arkusz stylów to plik tekstowy z rozszerzeniem css. Kaskadowe arkusze stylów CSS Geneza - oddzielenie struktury dokumentu HTML od reguł prezentacji - poszerzenie samego HTML Korzyści - przejrzystość dokumentów - łatwe zarządzanie stylem (wyglądem) serwisu

Bardziej szczegółowo

Programowanie WEB PODSTAWY HTML

Programowanie WEB PODSTAWY HTML Programowanie WEB PODSTAWY HTML Najprostsza strona HTML tytuł strony To jest moja pierwsza strona WWW. tytuł strony

Bardziej szczegółowo

I. Wstawianie rysunków

I. Wstawianie rysunków I. Wstawianie rysunków Wstawiane rysunku Bez parametrów: Tekst alternatywny Tytuł obrazka

Bardziej szczegółowo

HTML 1. Gimnazjum nr 1 w Barcinie gimbarcin.pl

HTML 1. Gimnazjum nr 1 w Barcinie gimbarcin.pl HTML 1 Gimnazjum nr 1 w Barcinie UWAGA: UTWÓRZ FOLDER HTML, a w nim HTML-1 dla pierwszego ćwiczenia. Imię_ nazwisko_html-1.html z dysku J: w folderze HTML 1. Tło strony - Jednolity kolor:

Bardziej szczegółowo

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony I. Formatowanie tekstu i wygląd strony Akapit: ... aby wyrównać tekst do lewego marginesu aby wyrównać tekst do prawego marginesu:

Bardziej szczegółowo

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Scenariusz lekcji informatyki klasa II gimnazjum Temat : Strona WWW pierwsze

Bardziej szczegółowo

www.fwrl.pl/szkolenie

www.fwrl.pl/szkolenie STRONA www.fwrl.pl/szkolenie MS WORD HTML HTML i dostarczają informację dla silnika przeglądarki o tym jak ma być zbudowana i wyświetlona strona HTML HTML HTML (warstwa logiczna co i gdzie ma być) (wastwa

Bardziej szczegółowo

Znaczniki języka HTML

Znaczniki języka HTML www.math.uni.lodz.pl/ radmat Elementy inline ... Elementy inline ... ... Elementy inline ... ... ... Elementy inline

Bardziej szczegółowo

za pomocą: definiujemy:

za pomocą: definiujemy: HTML CSS za pomocą: języka HTML arkusza CSS definiujemy: szkielet strony wygląd strony Struktura dokumentu html - znaczniki Znaczniki wyznaczają rodzaj zawartości. element strony

Bardziej szczegółowo

HTML. HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych

HTML. HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML zdefiniowanie sposobu wizualnej prezentacji dokumentu w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie dodatkowych znaczników. Wprowadzenie odsyłacza, tabeli, listy numerowanej i wypunktowanej.

Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie dodatkowych znaczników. Wprowadzenie odsyłacza, tabeli, listy numerowanej i wypunktowanej. Piotr Chojnacki IV rok, informatyka chemiczna Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu Wrocław dn. 26 lutego 2006 roku Czas trwania zajęć: 90 minut, przedmiot: TI Temat lekcji: Tworzenie strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Oczywiście występują także znaczniki, bez ich odpowiednika kończącego, np.

Oczywiście występują także znaczniki, bez ich odpowiednika kończącego, np. <BR> Język html to język znaczników inaczej tagów, czyli słów lub skrótów pochodzących z języka angielskiego ujętych w nawiasy ostrokątne , np.. . W większości przypadków spotykamy znaczniki początku (inaczej

Bardziej szczegółowo

Edukacja na odległość

Edukacja na odległość Ćwiczenie 2. Edukacja na odległość Obsługa konta WWW na serwerze Linuksowym Tworzenie portalu edukacyjnego o określonej, wybranej przez studenta tematyce naukowej. Cel ćwiczenia: Projektowanie strony czołowej

Bardziej szczegółowo

HTML jak zrobić prostą stronę www

HTML jak zrobić prostą stronę www HTML jak zrobić prostą stronę www Z tej prezentacji dowiemy się: - co to jest HTML - jak znając podstawy HTML'a zrobić prostą stronę Co to jest HTML? HTML = HyperText Markup Language, czyli język znaczników

Bardziej szczegółowo

Projekty z Technologii Informacyjnych

Projekty z Technologii Informacyjnych Projekty z Technologii Informacyjnych Zad. 1. Opracuj prezentację w programie PowerPoint lub podobnym na zadany temat. Prezentacja powinna być przeznaczona do prezentowania w czasie ok. 10 minut. Zad.

Bardziej szczegółowo

Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik

Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik 1 Czyli to wszystko co trzeba wiedzieć aby zacząć tworzyć strony internetowe. 2 HTML 4 HTML = HyperText Markup Language Hipertekstowy język znaczników umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony:

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Struktura języka HTML ZNACZNIKI Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: Rysunek 1: Przykładowa strona wyświetlona w przeglądarce A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Rysunek 2: Kod

Bardziej szczegółowo

Za pomocą atrybutu ROWS moŝemy dokonać podziału ekranu w poziomie. Odpowiedni kod powinien wyglądać następująco:

Za pomocą atrybutu ROWS moŝemy dokonać podziału ekranu w poziomie. Odpowiedni kod powinien wyglądać następująco: 1 1. Ramki Najbardziej elastycznym sposobem budowania stron jest uŝycie ramek. Ułatwiają one nawigowanie w wielostronicowych dokumentach HTML, poprzez podział ekranu na kilka obszarów. KaŜdy z nich zawiera

Bardziej szczegółowo

CSS - 2. Właściwości tekstu, czcionek

CSS - 2. Właściwości tekstu, czcionek CSS - 2 Właściwości tekstu, czcionek Właściwości tekstu Służą do nadawania określonego wyglądu tekstowi:» color» direction» letter-spacing» text-align» text-decoration» text-indent» text-shadow» text-transform»

Bardziej szczegółowo

przygotował: mgr Szymon Szewczyk PODSTAWY

przygotował: mgr Szymon Szewczyk PODSTAWY S t r o n a 1 PODSTAWY Każdy dokument musi być w całości zawarty między znacznikami - i (większość znaczników musi być odwołana ). Dokument HTML a składa się z dwóch części: - głowy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5

Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5 Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5 Czas realizacji: 2 godziny Kurs: WYK01_HTML.pdf, WYK02_CSS.pdf Pliki:, Edytor: http://www.sublimetext.com/ stabilna wersja 2 (portable) Ćwiczenie 1. Szablon strony

Bardziej szczegółowo

Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp.

Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp. Style CSS Wstęp Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp. Podstawową zaletą i zadaniem stylów jest oddzielenie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 5. Tabele 5.1. Struktura tabeli 5.1.1 Odcięcia Microsoft Internet Explorer 7.0 niepoprawnie interpretuje białe znaki w komórkach tabeli w przypadku tworzenia

Bardziej szczegółowo

Box model: Content. Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości.

Box model: Content. Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości. Box model Box model: Content Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości. Box model: Padding Content Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji

Bardziej szczegółowo

HTML umożliwia zapis treści dokumentu i równocześnie opis jego układu graficznego.

HTML umożliwia zapis treści dokumentu i równocześnie opis jego układu graficznego. HTML HTML umożliwia zapis treści dokumentu i równocześnie opis jego układu graficznego. Dokument HTML to plik tekstowy, z ewentualnymi załącznikami, w którym znajduje się tekstowa treść przeplatana z rozkazami

Bardziej szczegółowo

Podstawy HTML. Tworzenie stron internetowych. Tomasz Piłka. Ucz się, jak gdybyś miał żyć wiecznie, żyj jak gdybyś miał umrzeć jutro

Podstawy HTML. Tworzenie stron internetowych. Tomasz Piłka. Ucz się, jak gdybyś miał żyć wiecznie, żyj jak gdybyś miał umrzeć jutro Tworzenie stron internetowych Ucz się, jak gdybyś miał żyć wiecznie, żyj jak gdybyś miał umrzeć jutro Św. Izydor z Sewilli Podstawy HTML Tomasz Piłka HTML historycznie HTML (Hypertext Markup Language)

Bardziej szczegółowo

Krok 1: Stylizowanie plakatu

Krok 1: Stylizowanie plakatu HTML & CSS 1 Wanted! Każdy Klub Kodowania musi być zarejestrowany. Zarejestrowane kluby można zobaczyć na mapie na stronie codeclubworld.org - jeżeli nie ma tam twojego klubu sprawdź na stronie jumpto.cc/18cplpy

Bardziej szczegółowo

Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06. Moduł 4. Przykład 1. Przykład 2. HTML 4.01 Transitional).

Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06. Moduł 4. Przykład 1. Przykład 2. HTML 4.01 Transitional). Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06 Moduł 4. Style Zajęcia poświęcone będą kaskadowym arkuszom stylów (por. slajdy 18.-27. z wykładu 2.) Wiele uwagi poświęcaliśmy do tej pory planowaniu szkieletu

Bardziej szczegółowo

p { color: yellow; font-weight:bold; }

p { color: yellow; font-weight:bold; } Barbara Łukawska, Adam Krechowicz, Tomasz Michno Ćwiczenie nr 13: CSS Wstęp Cascading Style Sheets (Kaskadowe Arkusze Styli, w skrócie CSS) jest językiem, który opisuje sposób w jaki będzie wyświetlana

Bardziej szczegółowo

CSS pozwala przypisać poszczególnym elementom na. grubość, rozmiar czcionki, kolor tła, odległości między

CSS pozwala przypisać poszczególnym elementom na. grubość, rozmiar czcionki, kolor tła, odległości między Cascading Style Sheets CSS CSS pozwala przypisać poszczególnym elementom na stronie (HTML/XML) takie właściwości jak rodzaj, grubość, rozmiar czcionki, kolor tła, odległości między elementami, ich obramowania,

Bardziej szczegółowo

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385.

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385. Źródła CSS: http://www.csszengarden.com/ XHTML: http://www.xhtml.org/ XML: http://www.w3.org/xml/ PHP: http://www.php.net/ JavaScript: http://devedgetemp.mozilla.org/library/manuals/2000/javas cript/1.5/reference/

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe arkusze stylów cz. 2

Kaskadowe arkusze stylów cz. 2 Formatowanie wyglądu tekstu Właściwości związane z czcionką Wybór czcionki Tworzenie czcionki pochyłej Pogrubianie czcionki Określanie wielkości czcionki Wykorzystanie kapitalików Określanie wysokości

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE STRON WWW. Zasady opisu stron w języku HTML:

TWORZENIE STRON WWW. Zasady opisu stron w języku HTML: TWORZENIE STRON WWW Strony WWW definiowane są za pomocą języków opisu stron. Najpopularniejszym językiem tego typu jest język HTML (Hyper Text Markup Language). Zasady opisu stron w języku HTML: - opis

Bardziej szczegółowo

Moduł IV Internet Tworzenie stron www

Moduł IV Internet Tworzenie stron www Ze strony internetowej www.kaze.zut.edu.pl z folderu BUDOWA JACHTÓW pobierz i zapisz je do własnego folderu następujące pliki: znak_drogowy.png, morze.jpg, logo_ecdl.gif, logobj.png ZADANIE 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 1 opracował: dr inż. Jerzy Januszewicz HTML (HyperText Markup

Bardziej szczegółowo

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2}

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2} Kaskadowe arkusze stylów (CSS) W trakcie projektowania własnego serwisu w języku HTML napotkamy problem z określeniem precyzyjnego pozycjonowania tekstu i grafiki oraz elastycznym formatowaniem tekstu.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML

Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML Ćwiczenie 1 Temat: Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z technologią tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem języka HTML.

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tworzenie stron internetowych. Podstawy projektowania, wprowadzenie do języka HTML

Ćw. IV. Tworzenie stron internetowych. Podstawy projektowania, wprowadzenie do języka HTML Ćw. IV. Tworzenie stron internetowych. Podstawy projektowania, wprowadzenie do języka HTML Zad.1 Zapoznaj się z poniŝszymi artykułami dotyczącymi projektowania stron WWW:. http://galeria.muzykaduszy.pl/zasady.php

Bardziej szczegółowo

Język (X)HTML. Podstawowe znaczniki i parametry. dr Konrad Dominas / UAM

Język (X)HTML. Podstawowe znaczniki i parametry. dr Konrad Dominas / UAM Język (X)HTML Podstawowe znaczniki i parametry Szablon dokumentu (X)HTML

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 7

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 7 Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 7 7. Ramki 7.1. Wstęp Przykład: Oto przykładowy wygląd strony startowej ramek: PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-frameset.dtd">

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana Pracownia Komputerowa - Ćwiczenia. Krzysztof Miernik

Zaawansowana Pracownia Komputerowa - Ćwiczenia. Krzysztof Miernik Zaawansowana Pracownia Komputerowa - Ćwiczenia Krzysztof Miernik HTML - Podstawowe Informacje HTML to hipertekstowy język znaczników (ang. HyperText Markup Language) służacy do tworzenia stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Tabele. Przykład 15a.htm. Cennik

Cennik

Tabele. Przykład 15a.htm. <HTML><HEAD><TITLE> Cennik</TITLE></HEAD><BODY><H3>Cennik</H3> <TABLE BORDER=1> <TR> Tabele Autorem niniejszego skryptu jest dr inż. Robert Kolud Tabele w HTML to nie tylko praktyczny sposób na przedstawianie zestawień informacji. Znacznie częściej jednak tabele są wygodnym narzędziem

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 3 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH CSS CECHY WYBRANYCH SELEKTORÓW

LABORATORIUM 3 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH CSS CECHY WYBRANYCH SELEKTORÓW LABORATORIUM 3 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH CSS CECHY WYBRANYCH SELEKTORÓW 1. Definicja tła Tło elementu HTML można definiować w CSS korzystając z następujących cech: background-color background-image

Bardziej szczegółowo

Czcionki. Rodzina czcionki [font-family]

Czcionki. Rodzina czcionki [font-family] Czcionki W tej lekcji nauczysz się o czcionkach i jak nimi manipulować przy pomocy CSS. Omówimy także pewien problem, gdzie wybrana czcionka jest przedstawiana na stronie tylko gdy jest ona zainstalowana

Bardziej szczegółowo

KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW CSS (ang. Cascading Style Sheets)

KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW CSS (ang. Cascading Style Sheets) Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe Materiał pomocniczy na podstawie fragmentu wykładu: KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW CSS (ang. Cascading Style Sheets) Opracowanego przez dr inż. Dariusza Trawickiego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Tekst podstawowe znaczniki.

Ćwiczenie 2 Tekst podstawowe znaczniki. Ćwiczenie 2 Tekst podstawowe znaczniki. Ćwiczenie 2 poświęcone jest formatowaniu tekstu za pomocą znaczników. AŜeby uzyskać poŝądany wygląd tekstu musimy posłuŝyć się określonymi znacznikami. Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. CSS Wskazówki

Języki programowania wysokiego poziomu. CSS Wskazówki Języki programowania wysokiego poziomu CSS Wskazówki CSS powinno się projektować hierarchicznie, zaczynając od elementów ogólniejszych, kończąc na szczegółowych - Źle: p.mid { text-align: center; p { color:

Bardziej szczegółowo

Model blokowy. Model blokowy w CSS

Model blokowy. Model blokowy w CSS Model blokowy Model blokowy w CSS opisuje bloki, które są generowane dla elementów HTML. Model blokowy zawiera także dokładne opcje związane z ustawieniem maginesu zewnętrznego, wewnętrznego, obramowania

Bardziej szczegółowo

Przy wstawianiu znacznika zamykającego nie przepisujemy już atrybutów.

Przy wstawianiu znacznika zamykającego nie przepisujemy już atrybutów. JĘZYK - HTML Hipertekst - możliwośd przechodzenia między różnymi fragmentami tego samego lub różnych dokumentów, które zostały ze sobą powiązane. Jest systemem odnośników (tzw. Skrótów), działających na

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych rk Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych pojęć, prawdopodobnie zastanawiasz się, kiedy zaczniesz

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 TINT. XHTML tabele i ramki. Zofia Kruczkiewicz

Wykład 2 TINT. XHTML tabele i ramki. Zofia Kruczkiewicz Wykład 2 TINT XHTML tabele i ramki Zofia Kruczkiewicz 1. Tabele 1.1. Przykład tabeli zawierającej kalendarz na miesiąc marzec ... definiuje tabelę Atrybuty: border ="" obramowanie tabeli,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe znaczniki języka HTML.

Podstawowe znaczniki języka HTML. Podstawowe znaczniki języka HTML. Struktura dokumentu. Sposób użycia i dokumentu. Między nimi umieszczana jest cała treść dokumentu. Sposób użycia Sekcja HEAD zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Laboratorium numer 1

Laboratorium numer 1 Laboratorium numer 1 Podstawy HTML część I: HTML (ang. HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. HTML pozwala opisać strukturę

Bardziej szczegółowo

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów opracowanie I. K. używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów ISO-8859-2 - norma międzynarodowa określająca sposób kodowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka HTML

Wprowadzenie do języka HTML Radosław Rudnicki (joix@mat.umk.pl) 05.09.2009 r. Wprowadzenie do języka HTML Do tworzenia stron internetowych wystarczy użyd zwykłego Notatnika oferowanego przez system Windows, czy dowolny inny system

Bardziej szczegółowo

Programy dedykowane do edycji stron internetowych dzielą się na dwa rodzaje:

Programy dedykowane do edycji stron internetowych dzielą się na dwa rodzaje: HTML - język www. 1. HTML i XHTML HTML (Hypertext Markup Language - hipertekstowy język znaczników) to język opisu stron internetowych, przeznaczony do tworzenia dokumentów tekstowych w formacie zrozumiałym

Bardziej szczegółowo

CSS. Kaskadowe Arkusze Stylów

CSS. Kaskadowe Arkusze Stylów CSS Kaskadowe Arkusze Stylów CSS CSS = Cascading Style Sheets Style określają sposób wyświetlania zawartości elementów HTML Arkusz stylów jest zbiorem takich reguł Pojawiły się w HTML 4.0 by rozwiązać

Bardziej szczegółowo

Ćw.4 Dokumenty HTML Przy pomocy języka znaczników opisać można strukturę witryny internetowej, postać i wygląd jej elementów.

Ćw.4 Dokumenty HTML Przy pomocy języka znaczników opisać można strukturę witryny internetowej, postać i wygląd jej elementów. Ćw.4 Dokumenty HTML Przy pomocy języka znaczników opisać można strukturę witryny internetowej, postać i wygląd jej elementów. Znaczniki HTML (tagi) postać ogólna: zawartość

Bardziej szczegółowo

Kurs HTML 4.01 TI 312[01]

Kurs HTML 4.01 TI 312[01] TI 312[01] Spis treści 1. Wiadomości ogólne... 3 2. Wersje języka HTML... 3 3. Minimalna struktura dokumentu... 3 4. Deklaracje DOCTYPE... 3 5. Lista znaczników, atrybutów i zdarzeń... 4 5.1 Lista atrybutów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych. CSS w akcji

Projektowanie aplikacji internetowych. CSS w akcji Projektowanie aplikacji internetowych CSS w akcji Tak to ma wyglądać Strona : 2 Założenie Treść strony ma być oddzielona od informacji o jej wyglądzie. Kod HTML nie powinien zawierać żadnych informacji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 - Tabele

Ćwiczenie 4 - Tabele Ćwiczenie 4 - Tabele W ćwiczeniu tym zajmujemy się tabelami. Tabele moŝna wykorzystywać do róŝnych celów. W tabelach moŝna prezentować dane i je wyliczać, moŝna ustalić określony układ treści i stworzyć

Bardziej szczegółowo

Proste kody html do szybkiego stosowania.

Proste kody html do szybkiego stosowania. Proste kody html do szybkiego stosowania. Często, w trakcie pracy z blogiem czy portalem zachodzi potrzeba umieszczenia grafiki, linku zaszytego w grafice czy innych podobnych. Szczególnie w widgetach

Bardziej szczegółowo

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

Znaczniki fizyczne i logiczne czcionki

Znaczniki fizyczne i logiczne czcionki Znaczniki fizyczne i logiczne czcionki Znaczniki fizyczne - atrybuty Znaczniki fizyczne działają w podobny sposób jak atrybuty czcionek w edytorze tekstów. Czcionka pogrubiona To jest czcionka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie Układ graficzny CKE 2016 chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA Nazwa kwalifikacji: Twmzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała 1 STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała STRONY INTERNETOWE Rodzaje stron internetowych statyczne (statyczny HTML + CSS) dynamiczne (PHP, ASP, technologie Flash) 2 JĘZYKI STRON WWW HTML (ang. HyperText

Bardziej szczegółowo

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable W zadaniach można używać programu Notepad++ (jest wygodny, ponieważ m.in. koloruje składnię i uzupełnia funkcje) albo też jakiegoś innego edytora zainstalowanego w systemie (np. notatnika). Najnowszą,

Bardziej szczegółowo

Język HTML i podstawy CSS

Język HTML i podstawy CSS Notatki do wykładu Język HTML i podstawy CSS dr Jacek Tarasiuk WFiIS, AGH wersja 2006 Spis treści Język HTML...1 Rodzaje dokumentów HTML...1 Budowa dokumentu HTML...1 Zestawienie znaczników...2 Szkielet

Bardziej szczegółowo

Odsyłacze. Style nagłówkowe

Odsyłacze. Style nagłówkowe Odsyłacze ... polecenie odsyłcza do dokumentu wskazywanego przez url. Dodatkowym parametrem jest opcja TARGET="...", która wskazuje na miejsce otwarcia wskazywanego dokumentu, a jej parametrami

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

e r T i H M r e n L T n

e r T i H M r e n L T n s e r T t w o i H M r e o T n w z n L Podstawy 1. Nawigacja na stronie jest niezwykle istotna, powinna być możliwie jak najprostsza. Pamiętajmy, że im mniej kroków do celu tym lepiej. 2. Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 5

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 5 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 5 Nagłówek zawiera podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: tytuł strony (obowiązkowy) metainformacje/metadane (obowiązkowa deklaracja

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

Kaskadowe arkusze stylów (CSS) Kaskadowe arkusze stylów (CSS) CSS (Cascading Style Sheets) jest to język opisujący sposób, w jaki przeglądarki mają wyświetlać zawartość odpowiednich elementów HTML. Kaskadowe arkusze stylów służą do

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Układy witryn internetowych

Układy witryn internetowych 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami kaskadowych arkuszy stylów CSS w zakresie kontrolowania położenia elementów na stronie. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA W normalnym układzie opartym

Bardziej szczegółowo

Strony WWW - podstawy języka HTML

Strony WWW - podstawy języka HTML Strony WWW - podstawy języka HTML Jacek Krzaczkowski 2004 r. HTML (Hyper Text Markup Language) jest językiem opisu dokumentu używanym do tworzenia stron WWW. Znaczniki języka HTML informują przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable W zadaniach można używać programu Notepad++ (jest wygodny, ponieważ m.in. koloruje składnię i uzupełnia funkcje) albo też jakiegoś innego edytora zainstalowanego w systemie (np. notatnika). Najnowszą,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i publikowanie stron www. Krzysztof Kadowski Wydział Zamiejscowy w Człuchowie Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP

Tworzenie i publikowanie stron www. Krzysztof Kadowski Wydział Zamiejscowy w Człuchowie Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Tworzenie i publikowanie stron www. Krzysztof Kadowski Wydział Zamiejscowy w Człuchowie Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Technologie stron www Strony www Statyczne HTML. CSS. Dynamiczne Oparte o bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Podstawy (X)HTML i CSS

Podstawy (X)HTML i CSS Inżynierskie podejście do budowania stron WWW momat@man.poznan.pl 2005-04-11 1 Hyper Text Markup Language Standardy W3C Przegląd znaczników Przegląd znaczników XHTML 2 Cascading Style Sheets Łączenie z

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady edytowania dokumentów w Szkole Podstawowej w Wietlinie

Podstawowe zasady edytowania dokumentów w Szkole Podstawowej w Wietlinie Podstawowe zasady edytowania dokumentów w Szkole Podstawowej w Wietlinie Informacje ogólne dotyczące tekstu 1. Pamiętaj o podziale tekstu na akapity (zwłaszcza wtedy, kiedy tekst jest rozległy). Akapit

Bardziej szczegółowo

SterBox. Przygotowanie Strony Użytkownika

SterBox. Przygotowanie Strony Użytkownika Przygotowanie Strony Użytkownika Sterbox od wersji 2.1.1 obsługuje dwie strony użytkownika umożliwiające sterowanie z kontrolą stanów. Rozpoczynając tworzenie strony potrzebujemy programu do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Przepis. Wstęp HTML & CSS. W tym projekcie nauczycie się, jak stworzyć stronę internetową ze swoim ulubionym przepisem. Zadania do wykonania

Przepis. Wstęp HTML & CSS. W tym projekcie nauczycie się, jak stworzyć stronę internetową ze swoim ulubionym przepisem. Zadania do wykonania HTML & CSS 1 Przepis Każdy Klub Kodowania musi być zarejestrowany. Zarejestrowane kluby można zobaczyć na mapie na stronie codeclubworld.org - jeżeli nie ma tam twojego klubu sprawdź na stronie jumpto.cc/18cplpy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML

Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML Informacje wstępne Wszystkie składniki mailingu (pliki graficzne, teksty, pliki HTML) muszą być przekazane do melog.com dwa dni albo maksymalnie dzień wcześniej

Bardziej szczegółowo

Lab.1. Praca z tekstem: stosowanie arkuszy stylów w dokumentach OO oraz HTML/CSS

Lab.1. Praca z tekstem: stosowanie arkuszy stylów w dokumentach OO oraz HTML/CSS Lab.1. Praca z tekstem: stosowanie arkuszy stylów w dokumentach OO oraz HTML/CSS Cel ćwiczenia: zapoznanie się z pojęciem stylów w dokumentach. Umiejętność stosowania stylów do automatycznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Formatowanie czcionki polega na zmianie jej wyglądu, np. kroju i stylu pisma, wielkości,

Formatowanie czcionki polega na zmianie jej wyglądu, np. kroju i stylu pisma, wielkości, Zadanie 1 Formatowanie czcionki polega na zmianie jej wyglądu, np. kroju i stylu pisma, wielkości, koloru, dodaniu efektów specjalnych. Otwórz dokument edytora tekstowego Word następnie przepisz zdania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 - CSS i wstawianie CSS

Ćwiczenie 9 - CSS i wstawianie CSS Ćwiczenie 9 - CSS i wstawianie CSS Wprowadzenie: Od tego ćwiczenia zajmować się będziemy CSS czyli Kaskadowymi Arkuszami Stylów (Cascading Style Sheets). CSS stanowią uzupełnienie dla HTML-a. HTML odpowiada

Bardziej szczegółowo

Uwaga: znaczniki nie powinny byd umieszczane na stronie zawierającej ramki, w ramach FRAMESET.

Uwaga: znaczniki <body> </body> nie powinny byd umieszczane na stronie zawierającej ramki, w ramach FRAMESET. * HTML + Wstęp do HTML Dokument HTML jest plikiem tekstowym, który zawiera znaczniki, zwane inaczej tagami, i stanowią język HTML. Same składają się z nawiasów kątowych, między którymi znajdują się ściśle

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu. Witryny i aplikacje internetowe

Test z przedmiotu. Witryny i aplikacje internetowe Test z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe Tylko jedna odpowiedź jest poprawna!!! Zadanie 1 Kod języka HTML przedstawi tabelę składającą się z dwóch

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 1 HTML mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Plan wykładu Organizacja zajęć Zakres przedmiotu Literatura Zawartość wykładu Wprowadzenie AMP / LAMP Podstawy HTML

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 3

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 3 Wprowadzenie do Internetu zajęcia 3 Zakres tematyczny zajęć CSS arkusz stylów. Formatowanie tekstu CSS w przykładach. CSS arkusz stylów Wprowadzenie Język HTML, XHTML został wzbogacony o potężne narzędzie

Bardziej szczegółowo

Blok dokumentu.

Blok dokumentu. <div> </div> Blok dokumentu Polecenie div (blok, sekcja) jest jednym z najbardziej fundamentalnym poleceń języka HTML, które odgrywa kluczową rolę w grupowaniu wielu różnych elementów i pozycjonowaniu większych fragmentów

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. HTML cz.2.

Języki programowania wysokiego poziomu. HTML cz.2. Języki programowania wysokiego poziomu HTML cz.2. Model pudełkowy HTML Elementy blokowe w tym table oraz div są wyświetlane według tzw. modelu pudełkowego: Zawartość Odstęp (padding) Obramowanie (border)

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Co to jest html? I.Struktura strony:

Co to jest html? I.Struktura strony: Co to jest html? Jak tworzyć strony internetowe? Jest ich przecież w Internecie tysiące, a może nawet miliony. Jednak jedne strony bardziej nam się podobają, inne mniej. Z czego to wynika? Atrakcyjność

Bardziej szczegółowo

Dokument hipertekstowy

Dokument hipertekstowy Dokument hipertekstowy Laboratorium 4 CSS mgr inż. Krzysztof Wróbel Katedra Lingwistyki Komputerowej Cel poznanie konceptu stylów tworzenie różnych typów reguł stylów Style służą do zmiany wyglądu elementów

Bardziej szczegółowo