HTML. Barbara Kołodziejczak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HTML. Barbara Kołodziejczak"

Transkrypt

1 HTML HTML (ang. Hyper Text Markup Language, pl. hipertekstowy język znaczników), to język składający się ze znaczników (ang. tags) oraz reguł ich poprawnego stosowania (gramatyki, syntaktyki), stosowany do pisania stron WWW. 1

2 EDYTOR Dokument HTML jest zwykłym plikiem tekstowym, w którym znajdują się polecenia HTML. Wynika stąd, że dokument taki można utworzyć za pomocą najprostszego edytora tekstów, ręcznie dodając znaczniki. Metoda taka, choć skuteczna, byłaby jednak zbyt uciążliwa. Dlatego na rynku pojawiło się już wiele specjalizowanych edytorów, które wydatnie ułatwiają konstruowanie dokumentu, wspomagając wprowadzanie poleceń. Są to zazwyczaj programy klasy shareware, aczkolwiek znajdziemy też sporo programów komercyjnych i całkowicie bezpłatnych (freeware). 2

3 Struktura dokumentu Dokument HTML jest zwykłym dokumentem tekstowym o ustalonym kodowaniu znaków składającym się z elementów /tagów/ znaczników. Element zwykle składa się z trzech części: a) znacznika początkowego (w formie <znacznik>), b) zawartości elementu (tekst lub inne elementy), c) znacznika końcowego (w formie </znacznik>) Znacznik nie jest widoczny na ekranie, widoczne są tylko efekty jego działania (np. wstawienie obrazka). 3

4 Struktura dokumentu W języku XHTML wszystkie znaczniki muszą być pisane obowiązkowo małymi literami. Dlatego zalecam już od początku uczyć się właśnie tej zasady! Znaczniki mogą też mieć przypisane atrybuty precyzujące opis danego elementu. Atrybuty wraz z ich wartościami wpisuje się wewnątrz znacznika początkowego : <znacznik atrybut="wartość" atrybut2="wartość2"... atrybutn="wartośćn"> 4

5 OSNOWA DOKUMENTU Wszystkie polecenia powinny się znaleźć w pewnych standardowych ramach. Zostało przyjęte, że dokument HTML zawiera szkielet, który stanowi osnowę dla wszystkich innych poleceń. Spotyka się wprawdzie w Internecie strony, które szkieletu nie zawierają (czasem tylko jego część), ale odradzamy taką praktykę, gdyż w pewnych okolicznościach może ona zaowocować niespodziewanymi efektami. 5

6 OSNOWA DOKUMENTU Wygląda to następująco: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" > <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso " /> <meta name="description" content="tu wpisz opis zawartości strony" /> <meta name="keywords" content="tu wpisz wyrazy kluczowe rozdzielone przecinkami" /> <title>tu wpisz tytuł strony</title> </head> <body> Tu wpisuje się treść strony </body> </html> Większość edytorów HTML przy tworzeniu nowego dokumentu automatycznie wpisuje własny szablon dokumentu (jak powyżej lub zbliżony) 6

7 OSNOWA DOKUMENTU Pierwszy znacznik <!DOCTYPE html PUBLIC to deklaracja typu dokumentu (DTD - document type declaration) określająca poziom użytego na stronie języka HTML. Może występować w 3 wersjach: 1. Strict DTD - (ścisła) zawiera wszystkie elementy i atrybuty, które nie są zdeprecjonowane (nie deprecated) oraz nie pojawiają się w dokumentach z ramkami (ponadto nie obejmuje elementu IFRAME ani atrybutu target="...") <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> lub <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/strict.dtd"> 7

8 OSNOWA DOKUMENTU 2. Transitional DTD - (przejściowa) lub inaczej loose DTD ("luźna") - zawiera wszystko co w Strict DTD plus elementy i atrybuty zdeprecjonowane oraz element IFRAME i atrybut target="... <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 3. Frameset DTD - (dla ramek) zawiera wszystko co w Transitional DTD plus elementy odnoszące się do ramek: FRAME, FRAMESET oraz NOFRAMES (używane na stronach startowych ramek) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"> lub <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/frameset.dtd"> 8

9 POLECENIE <title> Między znacznikami <head> i </head> powinno się znaleźć polecenie <title> </title>. <head> <title>tytuł strony</title> </head> TITLE nie oznacza wcale tytułu na stronie. Zawarta między tymi znacznikami treść ukaże się w pasku tytułowym przeglądarki, a nie w dokumencie. Na przykład: <head> <title>kurs języka HTML - poradnik webmastera: HTML dla bardzo początkujących</title> </head> 9

10 ZADANIE 1 Plik szablon.html otwórz w edytorze ked. Skopiuj poniższy tekst między znaczniki <title> i </title> i zapisz plik pod nazwą zadanie1.html. Otwórz plik przy pomocy przeglądarki Internet Explorer lub Firefox i zaobserwuj gdzie pojawił się tekst Podstawy języka HTML - poradnik webmastera: HTML dla bardzo początkujących". Tekst do skopiowania Podstawy języka HTML - poradnik webmastera: HTML dla bardzo początkujących 10

11 INFORMACJA META Drugim bardzo ważnym elementem jest informacja o stronie kodowej dokumentu. Zaleca się stosowanie strony kodowej ISO (czyli ISO Latin 2). Jest to międzynarodowy standard, a "przy okazji" także Polska Norma. Zapis informacji wygląda następująco: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> Można też stosować zapis: <meta http-equiv="content-language" content="pl" /> 11

12 ZADANIE 2 Wróć do edytora ked i popraw w pliku zadanie1.html ustawienia dotyczące języka - w znaczniku meta zmień stronę kodową charset=iso na charset=iso W treści strony wprowadź polskie znaki diakrytyczne. Zapisz plik i sprawdź, czy polskie litery są poprawnie wyświetlane w przeglądarce. 12

13 KOLOR TŁA DOKUMENTU Gdy w dokumencie znajduje się para znaczników <body> i </body>, możemy zdefiniować kolor tła dokumentu. Gdybyśmy tego nie uczynili, tło będzie miało taki kolor, jaki został domyślnie przyjęty w przeglądarce WWW (zazwyczaj biały). Możemy wstawić polecenie: <body bgcolor="kolor"> przy czym "kolor" może być podany imiennie (np. red, green, black, white) lub za pomocą wartości heksadecymalnych (szesnastkowych), tak jak w przypadku koloru czcionki - #FF0000, #008000, #000000, #FFFFFF. Sugerujemy używanie wartości heksadecymalnych, jako bardziej uniwersalnych (tabela kolorów) 13

14 KOLOR TŁA DOKUMENTU Atrybut bgcolor jest zdeprecjonowany przez specyfikację HTML zaleca się stosowanie stylów. Lepiej zatem użyć polecenia: <body style="background-color: kolor; "> Pamiętaj, że nie powinno się używać barw bardzo jaskrawych jako kolory tła. Sprawiają one, że oczy szybko się męczą i dodatkowo zaciemniają treść strony. Dodatkowo należy pamiętać, aby na ustalonym kolorze tła, tekst był dobrze widoczny. 14

15 ZADANIE 3 Otwórz plik zadanie1.html i zapisz go pod nazwą zadanie3.html. Pomiędzy znacznikami <body> </body> zdefiniuj kolor żółty tła strony i obejrzyj efekt w przeglądarce. Następnie zdefiniuj inny kolor przy pomocy kodu RGB. Skorzystaj z tabeli kolorów. 15

16 OBRAZ JAKO TŁO DOKUMENTU Tłem dokumentu może być również obraz. Należy pamiętać, żeby obrazek w tle nie był zbyt jaskrawy. Spowoduje to tylko zaciemnienie zawartości strony i utrudni czytanie. Postać polecenia: <body style="background-image: url(ścieżka dostępu do obrazka/nazwa_obrazka);"> Jako "ścieżka dostępu do obrazka" należy podać miejsce, gdzie znajduje się obrazek (jeśli jest to inny katalog niż ten w którym zapisaliśmy stronę). Dzięki atrybutowi background-repeat możliwe jest powtarzanie obrazka w pionie lub poziomie. Zainteresowanym polecam stronę kursu html: 16

17 ZADANIE 4 Otwórz plik zadanie3.html i zapisz go pod nazwą zadanie4.html. Pomiędzy znacznikami <body> </body> zdefiniuj obrazkowe tło strony. Jako tło wykorzystaj plik kotschred.jpg z folderu grafika. Obejrzyj efekt w przeglądarce. 17

18 Tytuł W dokumentach często wprowadzamy tytuły. Służy do tego polecenie <hn> </hn>. Znak h oznacza header, natomiast cyfra n to stopień tytułu (mamy ich sześć). Polecenie wprowadzające tytuł stopnia pierwszego składa się ze znacznika otwierającego <h1> i zamykającego </h1>. Jak wspomnieliśmy wyżej, dysponujemy sześcioma stopniami tytułów, różniącymi się w przeglądarce wielkością znaków. Wprowadzamy je za pomocą poleceń h1, h2 itd. 18

19 Tytuł Tytuł stopnia pierwszego Tytuł stopnia drugiego Tytuł stopnia trzeciego Tytuł stopnia czwartego Tytuł stopnia piątego Tytuł stopnia szóstego 19

20 ZADANIE 5 Otwórz plik zadanie3.html i zapisz pod nazwą zadanie5.html. Pomiędzy znacznikami body zdefiniuj tytuły stopnia od 1 do 6. 20

21 AKAPIT I WIERSZ Jak wprowadzać do dokumentu "zwykły" tekst? W zasadzie każdy tekst, który nie jest objęty specjalnym znacznikiem, jest interpretowany jako "masa tekstowa". Gdybyśmy jednak wpisali dłuższy fragment tekstu, rozdzielając w edytorze akapity za pomocą klawisza Enter, przeglądarka zignoruje znaki końca wierszy i akapitów i wyświetli jednolity blok tekstu. Aby naprawdę rozdzielić akapity, należy się posłużyć poleceniem <p> (p = paragraph), które wstawi interlinie między poszczególne fragmenty tekstu. Znacznik akapitu zamykamy ma postać </p>. 21

22 AKAPIT I WIERSZ Przykład: <p>to jest treść pierwszego akapitu</p> <p>to jest treść drugiego akapitu</p> Niekiedy zdarza się, że chcemy przełamać tekst, nie wprowadzając przy tym znaku końca akapitu. Możemy wówczas zastosować pojedyncze polecenie <br />, które przenosi tekst o jeden wiersz w dół wprowadzając dodatkową interlinię. To jest pierwszy wiersz <br /> To jest drugi wiersz <br /> To jest trzeci wiersz <br /> To jest czwarty wiersz <br /> Ponadto polecenie <br /> ma jeszcze jedną zaletę. Napisanie kilku kolejnych <br /> pozwala poszerzyć pionowy odstęp między elementami. 22

23 ZADANIE 6 Otwórz plik zadanie5.html i zapisz go pod nazwą zadanie6.html. Pomiędzy znacznikami <body> </body> pozostaw tylko tytuł pierwszego poziomu, a pod nim wklej teksty z pliku teksty.txt. Teksty podziel na 4 akapity oddzielone jedną linią odstępu. 23

24 POZIOMA LINIA Następnym, często spotykanym elementem jest pozioma linia, którą wstawiamy za pomocą polecenia <hr /> (ang. horizontal rule). Pozwala ono wyświetlić w dokumencie poziomą linię rozdzielając nią logiczne fragmenty tekstu, dzięki czemu strona jest bardziej przejrzysta. Linii możemy nadać atrybuty: o grubość w pikselach <hr size= 5 /> o długość określoną w pikselach <hr width= 300 /> o lub w procencie szerokości strony <hr width= 50% /> o wyrównanie na stronie (domyślnie na środku) <hr align= left /> Atrybuty można łączyć, np.: <hr align= right size= 8 width= 200 color= red /> 24

25 ZADANIE 7 Otwórz plik zadanie6.html Między akapity wstaw poziomą linię o następującym formatowaniu: o linia 1: o grubości 4px, w kolorze brązowym, 100% szerokości strony, o linia 2: o grubości 2 px, w kolorze zielonym, 50% szerokości strony, wyrównana do prawej strony, o linia 3: o grubości 10px, w kolorze czerwonym, szerokości 300px, wyrównana do lewej strony. Zapisz plik jako zadanie7.html. 25

26 ATRYBUTY CZCIONKI Gdyby autorowi strony znudził się tekst, w którym czcionka ma ten sam kolor i wielkość, zawsze może się posłużyć dodatkowymi poleceniami, zmieniającymi obie cechy. W dokumentach HTML stosuje się nieco inną definicję wielkości czcionki niż przyjęta w edytorach tekstów. Podstawowa czcionka ma wielkość 3 jednostek (nie mylić z wielkością w punktach typograficznych) i jest zazwyczaj wyświetlana w przeglądarkach WWW jako czcionka punktowa. Przeglądarki pozwalają na ogół zdefiniować, jaka wartość punktowa odpowiada czcionce o wielkości 3. W dokumencie możemy stosować czcionkę o wielkości od 1 do 7. Im większa wartość, tym większa czcionka w przeglądarce. 26

27 ATRYBUTY CZCIONKI Atrybuty czcionki Rozmiar, kolor, tło i krój czcionki można określić w stylach znacznika <p>...</p> o o o o font-size - rozmiar czcionki można podać w wielkościach absolutnych (od xx-small do xx-large), punktach - pt, pikselach - px i jednostkach metrycznych, np. 1cm color - kolor czcionki background-color kolor tła font-family - krój czcionki Przykład <p style= color: navy; background-color: gray; font-size: 15pt; font-family:helvetica;"> jakiś tekst </p> 27

28 WYRÓŻNIANIE TEKSTU Wciąż można korzystać ze starych znaczników wyróżniania tekstu: o <b> tekst pogrubiony </b> o <i> tekst pochylony </i> o <u> tekst podkreślony </u> o <strike> tekst przekreślony </strike> o <tt> tekst maszynowy </tt> o <sup> indeks górny </sup> o <sub> indeks dolny </sub> o <blink> tekst migający </blink> 28

29 WYRÓŻNIANIE TEKSTU Wyróżnienie tekstu o text-decoration: dekoracja gdzie jako "dekoracja" należy podać: none - bez zmian underline - podkreślenie line-through - przekreślenie overline - nadkreślenie blink - migotanie tekstu (tylko Netscape/Mozilla/Firefox i Opera 7) Przykład <p style= color: navy; font-size: 15pt; font-decoration: underline;"> jakiś tekst </p> 29

30 WYRÓŻNIANIE TEKSTU Wyróżnienie tekstu wygląd czcionki o font-style: wartości gdzie jako wartości" można podać: normal - bez zmian italic - kursywa oblique - pochylony Przykład <p style= color: black; font-style: italic; > jakiś tekst </p> 30

31 WYRÓŻNIANIE TEKSTU Wyróżnienie tekstu grubość czcionki o font-weight: wartości gdzie jako wartości" można podać: normal bold - pogrubiona wartość liczbowa 100, 200,, 900 Przykład <p style= color: grey; font-weight: bold; > jakiś tekst </p> 31

32 WYRÓWNANIE TEKSTU Wyrównanie tekstu z użyciem styli ma postać: o text-align: wyrównanie gdzie jako wyrównanie" należy podać: left - wyrównanie tekstu do lewego marginesu (domyślnie) right - wyrównanie do prawego marginesu center - do środka (wyśrodkowanie) justify - do obu marginesów jednocześnie (justowanie) Przykład <p style= color: blue; text-align: justify; font-decoration: underline;"> jakiś tekst </p> 32

33 ZADANIE 8 Otwórz plik zadanie7.html i zapisz go pod nazwą zadanie8.html. Korzystając ze styli nadaj akapitom następujące formatowanie: o akapit 1: czcionka Times New Roman, rozmiar small, kolor tekstu biały, tło niebieskie, wyrównanie tekstu do lewej strony, test pogrubiony; o akapit 2: czcionka Arial, rozmiar 14 pt, kolor tekstu czerwony, tło szare, wyrównanie tekstu do prawej strony, tekst pochylony; o akapit 3: czcionka Courier, rozmiar 0.5cm, kolor tekstu zielony, tło żółte, wyrównanie do obu marginesów (tekst wyjustowany), tekst podkreślony. 33

34 ZADANIE 9 Otwórz plik zadanie8.html i zapisz pod nazwą zadanie9.html. o Wpisz dowolny tekst i nadaj mu formatowanie indeksu dolnego. o Wpisz dowolny tekst i nadaj mu formatowanie indeksu górnego. o Wstaw tekst z pliku kod.txt i otocz go znacznikami <pre> </pre>. Obejrzyj efekt w przeglądarce. Znacznik <pre> wprowadza tekst preformatowany, czyli napisany czcionką monotypiczną (o stałej szerokości znaku), który uwzględnia dodatkowe spacje, tabulację i znaki końca linii (nie trzeba stosować znaczników <br />) oraz nie jest automatycznie zawijany. 34

35 CYTATY o Odniesienie do źródła <cite>...</cite> Zwykle jest napisany kursywą. Można w nim umieścić np. imię i nazwisko autora, którego cytujemy (ale nie sam cytat!) albo tytuł książki, do której się odnosimy. o Krótki cytat <q>...</q> Umieszcza się w nim treść krótkich cytatów, które nie zawierają żadnych akapitów. Przeglądarki zwykle automatycznie ujmują tekst tego znacznika w znaki cudzysłowu. o Blok cytatu <blockquote>...</blockquote> Stosowany do dłuższych cytatów z kilkoma paragrafami. 35

36 ZADANIE 10 Otwórz plik zadanie9.html i zapisz go pod nazwą zadanie10.html. Akapit 4 zawiera kocie przesądy i przysłowie o kotach. Wykonaj następujące polecenia: o Tytuły Kocie przesądy i Przysłowie o kotach otocz znacznikami <cite> </cite>. o Pierwszy cytat umieść w znaczniku krótkiego cytatu <q>...</q>. o Drugi cytat umieść w znaczniku bloku cytatu <blockquote>...</blockquote>. 36

37 Grafika na stronie Grafika i inne elementy multimedialne są jednymi z najbardziej charakterystycznych elementów WWW, ubarwiając i uprzyjemniając pracę w Sieci, ale także dostarczając sporej dawki informacji. Zręczne wykorzystywanie grafiki czy dźwięku podczas tworzenia dokumentu internetowego jest umiejętnością niezmiernie przydatną, choć należy pamiętać, że to właśnie te elementy są główną przyczyną ogromnego wzrostu ruchu w Sieci. Konieczne jest zatem wybranie złotego środka między estetyką i nośnością informacyjną grafiki z jednej, a realiami technicznymi z drugiej strony. Pamiętajmy też, że trzeba zachować należny umiar ze względu na estetykę strony - nadmiar multimediów po prostu razi. Wiele ciekawych efektów graficznych można dziś osiągnąć za pomocą stylów, bez udziału samej grafiki. 37

38 Grafika na stronie W Internecie zostały przyjęte trzy podstawowe standardy graficzne GIF, JPG, a w ostatnich latach także PNG (Portable Network Graphics) które charakteryzują się znaczną kompresją, a tym samym relatywnie niewielkimi rozmiarami plików graficznych. W ostatnim okresie spotyka się też grafiki w wektorowym, opartym na XML, formacie SVG (Scalable Vector Graphics). Ten typ grafiki obsługuje natywnie Opera i Firefox. 38

39 Grafika na stronie Grafikę możemy wprowadzić za pomocą polecenia: <img src="nazwa_pliku" alt= " nazwa alternatywna " /> W najprostszym przypadku, gdy obrazek znajduje się w tym samym katalogu co dokument, wystarczy podać jego nazwę. Gdy grafiki gromadzimy w odrębnym katalogu, konieczne jest podanie ścieżki dostępu. <img src="/ścieżka_dostępu/nazwa_pliku " alt=" nazwa alternatywna" /> Na przykład: <img src="grafika/obrazek_1.jpg" alt= "obrazek" /> 39

40 Wielkość obrazka Przeglądarka automatycznie odczytuje właściwą wysokość i szerokość ilustracji, ale zazwyczaj w edytorach HTML wielkości te są jawnie wstawiane. <img src="grafika/kot.jpg" width="342" height="353" alt=" kotek" /> Możemy też ręcznie zmienić wielkość obrazka, podając arbitralnie inne rozmiary <img src="grafika/kot.jpg" width= "200" height= "150" alt="kotek" /> Należy przy tym pamiętać, ze zmniejszenie rozmiarów w definicji nie wpływa na wielkość pobieranego obrazka - jest on pobierany w oryginalnym rozmiarze, a następnie zmniejszany przez przeglądarkę. 40

41 Obramowanie obrazka Obramowanie obrazka określa się w stylach podając np. rodzaj linii, jej grubość i kolor. Styl obramowania o border-style: styl obramowania gdzie jako styl obramowania można podać: none, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset Przykład <img src="grafika/kot.jpg" style="border-style: solid; border-width: 2px; border-color: red; " /> 41

42 Obramowanie obrazka Grubość obramowania o border-width: wartość gdzie jako wartość można podać: thin (cienkie), medium (średnie), thick (grube), wartość w jednostkach Grubość obramowania o border-color: kolor Przykład <img src="grafika/kot.jpg" style="border-style: double; border-width: thin; border-color: blue; " /> 42

43 ZADANIE 11 Otwórz plik zadanie10.html i zapisz go pod nazwą zadanie11.html. Z folderu grafika wstaw trzy pliki graficzne przed trzema pierwszymi akapitami. Nadaj obrazkom następujące formatowanie: obraz1.jpg wymiary 256x192, obramowanie grube, kropkowane w kolorze zielonym, obraz2.jpg wymiary 288x216, podwójne obramowanie szerokości 6px w kolorze ciemnoniebieskim, obraz3.jpg wymiary 160x120, obramowanie cienkie, kreskowane w kolorze fioletowym. 43

44 Otaczanie obrazka Dodatkową przestrzeń w poziomie i w pionie między grafiką a sąsiadującymi elementami otrzymujemy dodając w stylach marginesy: o globalne margin, o cząstkowe: margin-top, margin-bottom, margin-left, margin-right. Przykład <img src="grafika/kot.jpg" style="margin-left: 50px; margin-right: 50px;" /> 44

45 Pozycjonowanie obrazka Pozycjonowanie grafiki przy prawym lub lewym marginesie strony (lub nadrzędnego bloku) uzyskamy stosując w stylach atrybut float. o float: wartość gdzie jako wartość można podać: left - grafika wyrównana do lewego marginesu right - grafika wyrównana do prawego marginesu Grafika jest swobodnie oblewana z lewej strony przy definicji float: right i z prawej strony przy definicji float: left. Przykład <img src= "grafika/kot.jpg" style=" float: left;" /> 45

46 Pozycjonowanie pionowe Do pionowego pozycjonowania elementów względem siebie wykorzystujemy polecenie stylów vertical-align, które zastąpiło przestarzały atrybut align. o vertical-align: wartość gdzie jako wartość można podać: top, middle, bottom Przykład <img src="grafika/kot.jpg" style=" vertical-align: bottom;" /> 46

47 ZADANIE 12 Plik zadanie11.html zapisz pod nazwą zadanie12.html. Usuń tło pod tekstem z pierwszych trzech akapitów. Teksty wyrównaj do obu marginesów (justify). Obrazkom z poprzedniego zadania nadaj następujące formatowanie: obraz1.jpg wyrównanie do lewego marginesu, prawy i dolny margines wokół grafiki wynosi 30px, obraz2.jpg wyrównanie do prawego marginesu, lewy i dolny margines wokół grafiki wynosi 15px, obraz3.jpg wyrównanie do lewego marginesu, wyrównanie względem tekstu w pionie do dołu (bottom). 47

48 Na stronie można umieszczać również tzw. mapy obrazkowe, czyli obrazy ze zdefiniowanymi obszarami, których kliknięcia powoduje wyświetlenie innego pliku. Są to tzw. hot-spots. Definicja obrazka będącego mapą: Definicja obszarów hot-spots: <map name="mapa1"> <img src="obraz.gif" usemap="#mapa1" /> <area shape="circle" coords="193,86,36" href= plik1.html" > <area shape="rect" coords="114,96,161,157" href= plik2.html" > <area shape="poly" coords="92,72,153,94,144,37" href= plik3.html" > <area shape="circle" coords="92,132,24" href= plik4.html" > </map> Mapy odsyłaczy 48

49 Mapy odsyłaczy usemap informuje przeglądarkę, że obrazek "obraz.gif" jest mapowany, i że mapa nosi nazwę "mapa1". Polecenie map zapoczątkowuje definicję mapy. Wiersze <area shape definiują cztery kolejne fragmenty mapy odsyłaczy. Kształty obszarów aktywnych określa atrybut shape i może przyjmować wartości: rect prostokąt circle koło poly wielokąt href stanowi przywołanie jakiegoś dokumentu HTML. Ostatni wiersz </map> stanowi zakończenie definicji mapy. 49

50 Mapy odsyłaczy coords informuje o współrzędnych aktywnego obszaru i w zależności od kształtu oznacza: shape="rect" coords="114,96,161,157" pierwsze dwie liczby 114,96 podają lewy górny róg prostokąta, a dwie następne 161,157 prawy dolny shape="circle" coords="193,86,36" pierwsze dwie liczby informują o położeniu środka okręgu, ostatnia - o długości promienia shape="poly" coords="92,72,153,94,144,37" przynajmniej trzy pary współrzędnych definiujących "rogi" obszaru Aplikacja on-line pozwalająca tworzyć mapy odsyłaczy: 50

51 ZADANIE 13 Plik zadanie12.html zapisz pod nazwą zadanie13.html. Na końcu pliku zadanie 13.html wstaw obrazek obraz4.jpg i utwórz na nim mapę obrazkową. Miejsca aktywne, różnych kształtów umieść na psich łepkach. Odsyłacze powinny prowadzić do: rocznica-urodzin-schrodingera/ Do odczytania współrzędnych na obrazie możesz użyć programu Paint. 51

Krótki przegląd własności języka CSS

Krótki przegląd własności języka CSS Krótki przegląd własności języka CSS Stosując arkusze stylów CSS, w sposób wyraźny oddziela się formatowanie dokumentu XHTML od jego warstwy znaczeniowej umieszczonej w sekcji . Niżej zestawiono

Bardziej szczegółowo

HTML podstawowe polecenia

HTML podstawowe polecenia HTML podstawowe polecenia Szkielet dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Programowanie WEB PODSTAWY HTML

Programowanie WEB PODSTAWY HTML Programowanie WEB PODSTAWY HTML Najprostsza strona HTML tytuł strony To jest moja pierwsza strona WWW. tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Scenariusz lekcji informatyki klasa II gimnazjum Temat : Strona WWW pierwsze

Bardziej szczegółowo

www.fwrl.pl/szkolenie

www.fwrl.pl/szkolenie STRONA www.fwrl.pl/szkolenie MS WORD HTML HTML i dostarczają informację dla silnika przeglądarki o tym jak ma być zbudowana i wyświetlona strona HTML HTML HTML (warstwa logiczna co i gdzie ma być) (wastwa

Bardziej szczegółowo

HTML. HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych

HTML. HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML zdefiniowanie sposobu wizualnej prezentacji dokumentu w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony I. Formatowanie tekstu i wygląd strony Akapit: ... aby wyrównać tekst do lewego marginesu aby wyrównać tekst do prawego marginesu:

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie dodatkowych znaczników. Wprowadzenie odsyłacza, tabeli, listy numerowanej i wypunktowanej.

Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie dodatkowych znaczników. Wprowadzenie odsyłacza, tabeli, listy numerowanej i wypunktowanej. Piotr Chojnacki IV rok, informatyka chemiczna Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu Wrocław dn. 26 lutego 2006 roku Czas trwania zajęć: 90 minut, przedmiot: TI Temat lekcji: Tworzenie strony internetowej

Bardziej szczegółowo

za pomocą: definiujemy:

za pomocą: definiujemy: HTML CSS za pomocą: języka HTML arkusza CSS definiujemy: szkielet strony wygląd strony Struktura dokumentu html - znaczniki Znaczniki wyznaczają rodzaj zawartości. element strony

Bardziej szczegółowo

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony:

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Struktura języka HTML ZNACZNIKI Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: Rysunek 1: Przykładowa strona wyświetlona w przeglądarce A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Rysunek 2: Kod

Bardziej szczegółowo

HTML jak zrobić prostą stronę www

HTML jak zrobić prostą stronę www HTML jak zrobić prostą stronę www Z tej prezentacji dowiemy się: - co to jest HTML - jak znając podstawy HTML'a zrobić prostą stronę Co to jest HTML? HTML = HyperText Markup Language, czyli język znaczników

Bardziej szczegółowo

Edukacja na odległość

Edukacja na odległość Ćwiczenie 2. Edukacja na odległość Obsługa konta WWW na serwerze Linuksowym Tworzenie portalu edukacyjnego o określonej, wybranej przez studenta tematyce naukowej. Cel ćwiczenia: Projektowanie strony czołowej

Bardziej szczegółowo

Za pomocą atrybutu ROWS moŝemy dokonać podziału ekranu w poziomie. Odpowiedni kod powinien wyglądać następująco:

Za pomocą atrybutu ROWS moŝemy dokonać podziału ekranu w poziomie. Odpowiedni kod powinien wyglądać następująco: 1 1. Ramki Najbardziej elastycznym sposobem budowania stron jest uŝycie ramek. Ułatwiają one nawigowanie w wielostronicowych dokumentach HTML, poprzez podział ekranu na kilka obszarów. KaŜdy z nich zawiera

Bardziej szczegółowo

przygotował: mgr Szymon Szewczyk PODSTAWY

przygotował: mgr Szymon Szewczyk PODSTAWY S t r o n a 1 PODSTAWY Każdy dokument musi być w całości zawarty między znacznikami - i (większość znaczników musi być odwołana ). Dokument HTML a składa się z dwóch części: - głowy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 7

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 7 Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 7 7. Ramki 7.1. Wstęp Przykład: Oto przykładowy wygląd strony startowej ramek: PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-frameset.dtd">

Bardziej szczegółowo

Krok 1: Stylizowanie plakatu

Krok 1: Stylizowanie plakatu HTML & CSS 1 Wanted! Każdy Klub Kodowania musi być zarejestrowany. Zarejestrowane kluby można zobaczyć na mapie na stronie codeclubworld.org - jeżeli nie ma tam twojego klubu sprawdź na stronie jumpto.cc/18cplpy

Bardziej szczegółowo

Box model: Content. Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości.

Box model: Content. Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości. Box model Box model: Content Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości. Box model: Padding Content Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji

Bardziej szczegółowo

Język (X)HTML. Podstawowe znaczniki i parametry. dr Konrad Dominas / UAM

Język (X)HTML. Podstawowe znaczniki i parametry. dr Konrad Dominas / UAM Język (X)HTML Podstawowe znaczniki i parametry Szablon dokumentu (X)HTML

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe arkusze stylów cz. 2

Kaskadowe arkusze stylów cz. 2 Formatowanie wyglądu tekstu Właściwości związane z czcionką Wybór czcionki Tworzenie czcionki pochyłej Pogrubianie czcionki Określanie wielkości czcionki Wykorzystanie kapitalików Określanie wysokości

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML

Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML Ćwiczenie 1 Temat: Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z technologią tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem języka HTML.

Bardziej szczegółowo

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2}

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2} Kaskadowe arkusze stylów (CSS) W trakcie projektowania własnego serwisu w języku HTML napotkamy problem z określeniem precyzyjnego pozycjonowania tekstu i grafiki oraz elastycznym formatowaniem tekstu.

Bardziej szczegółowo

Projekty z Technologii Informacyjnych

Projekty z Technologii Informacyjnych Projekty z Technologii Informacyjnych Zad. 1. Opracuj prezentację w programie PowerPoint lub podobnym na zadany temat. Prezentacja powinna być przeznaczona do prezentowania w czasie ok. 10 minut. Zad.

Bardziej szczegółowo

Przy wstawianiu znacznika zamykającego nie przepisujemy już atrybutów.

Przy wstawianiu znacznika zamykającego nie przepisujemy już atrybutów. JĘZYK - HTML Hipertekst - możliwośd przechodzenia między różnymi fragmentami tego samego lub różnych dokumentów, które zostały ze sobą powiązane. Jest systemem odnośników (tzw. Skrótów), działających na

Bardziej szczegółowo

Laboratorium numer 1

Laboratorium numer 1 Laboratorium numer 1 Podstawy HTML część I: HTML (ang. HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. HTML pozwala opisać strukturę

Bardziej szczegółowo

KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW CSS (ang. Cascading Style Sheets)

KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW CSS (ang. Cascading Style Sheets) Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe Materiał pomocniczy na podstawie fragmentu wykładu: KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW CSS (ang. Cascading Style Sheets) Opracowanego przez dr inż. Dariusza Trawickiego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 5. Tabele 5.1. Struktura tabeli 5.1.1 Odcięcia Microsoft Internet Explorer 7.0 niepoprawnie interpretuje białe znaki w komórkach tabeli w przypadku tworzenia

Bardziej szczegółowo

Czcionki. Rodzina czcionki [font-family]

Czcionki. Rodzina czcionki [font-family] Czcionki W tej lekcji nauczysz się o czcionkach i jak nimi manipulować przy pomocy CSS. Omówimy także pewien problem, gdzie wybrana czcionka jest przedstawiana na stronie tylko gdy jest ona zainstalowana

Bardziej szczegółowo

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385.

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385. Źródła CSS: http://www.csszengarden.com/ XHTML: http://www.xhtml.org/ XML: http://www.w3.org/xml/ PHP: http://www.php.net/ JavaScript: http://devedgetemp.mozilla.org/library/manuals/2000/javas cript/1.5/reference/

Bardziej szczegółowo

Moduł IV Internet Tworzenie stron www

Moduł IV Internet Tworzenie stron www Ze strony internetowej www.kaze.zut.edu.pl z folderu BUDOWA JACHTÓW pobierz i zapisz je do własnego folderu następujące pliki: znak_drogowy.png, morze.jpg, logo_ecdl.gif, logobj.png ZADANIE 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable W zadaniach można używać programu Notepad++ (jest wygodny, ponieważ m.in. koloruje składnię i uzupełnia funkcje) albo też jakiegoś innego edytora zainstalowanego w systemie (np. notatnika). Najnowszą,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych. CSS w akcji

Projektowanie aplikacji internetowych. CSS w akcji Projektowanie aplikacji internetowych CSS w akcji Tak to ma wyglądać Strona : 2 Założenie Treść strony ma być oddzielona od informacji o jej wyglądzie. Kod HTML nie powinien zawierać żadnych informacji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 5

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 5 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 5 Nagłówek zawiera podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: tytuł strony (obowiązkowy) metainformacje/metadane (obowiązkowa deklaracja

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tworzenie stron internetowych. Podstawy projektowania, wprowadzenie do języka HTML

Ćw. IV. Tworzenie stron internetowych. Podstawy projektowania, wprowadzenie do języka HTML Ćw. IV. Tworzenie stron internetowych. Podstawy projektowania, wprowadzenie do języka HTML Zad.1 Zapoznaj się z poniŝszymi artykułami dotyczącymi projektowania stron WWW:. http://galeria.muzykaduszy.pl/zasady.php

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała 1 STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała STRONY INTERNETOWE Rodzaje stron internetowych statyczne (statyczny HTML + CSS) dynamiczne (PHP, ASP, technologie Flash) 2 JĘZYKI STRON WWW HTML (ang. HyperText

Bardziej szczegółowo

Proste kody html do szybkiego stosowania.

Proste kody html do szybkiego stosowania. Proste kody html do szybkiego stosowania. Często, w trakcie pracy z blogiem czy portalem zachodzi potrzeba umieszczenia grafiki, linku zaszytego w grafice czy innych podobnych. Szczególnie w widgetach

Bardziej szczegółowo

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable W zadaniach można używać programu Notepad++ (jest wygodny, ponieważ m.in. koloruje składnię i uzupełnia funkcje) albo też jakiegoś innego edytora zainstalowanego w systemie (np. notatnika). Najnowszą,

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

Kaskadowe arkusze stylów (CSS) Kaskadowe arkusze stylów (CSS) CSS (Cascading Style Sheets) jest to język opisujący sposób, w jaki przeglądarki mają wyświetlać zawartość odpowiednich elementów HTML. Kaskadowe arkusze stylów służą do

Bardziej szczegółowo

Strony WWW - podstawy języka HTML

Strony WWW - podstawy języka HTML Strony WWW - podstawy języka HTML Jacek Krzaczkowski 2004 r. HTML (Hyper Text Markup Language) jest językiem opisu dokumentu używanym do tworzenia stron WWW. Znaczniki języka HTML informują przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Tekst podstawowe znaczniki.

Ćwiczenie 2 Tekst podstawowe znaczniki. Ćwiczenie 2 Tekst podstawowe znaczniki. Ćwiczenie 2 poświęcone jest formatowaniu tekstu za pomocą znaczników. AŜeby uzyskać poŝądany wygląd tekstu musimy posłuŝyć się określonymi znacznikami. Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy (X)HTML i CSS

Podstawy (X)HTML i CSS Inżynierskie podejście do budowania stron WWW momat@man.poznan.pl 2005-04-11 1 Hyper Text Markup Language Standardy W3C Przegląd znaczników Przegląd znaczników XHTML 2 Cascading Style Sheets Łączenie z

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i publikowanie stron www. Krzysztof Kadowski Wydział Zamiejscowy w Człuchowie Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP

Tworzenie i publikowanie stron www. Krzysztof Kadowski Wydział Zamiejscowy w Człuchowie Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Tworzenie i publikowanie stron www. Krzysztof Kadowski Wydział Zamiejscowy w Człuchowie Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Technologie stron www Strony www Statyczne HTML. CSS. Dynamiczne Oparte o bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Kurs HTML 4.01 TI 312[01]

Kurs HTML 4.01 TI 312[01] TI 312[01] Spis treści 1. Wiadomości ogólne... 3 2. Wersje języka HTML... 3 3. Minimalna struktura dokumentu... 3 4. Deklaracje DOCTYPE... 3 5. Lista znaczników, atrybutów i zdarzeń... 4 5.1 Lista atrybutów

Bardziej szczegółowo

Blok dokumentu.

Blok dokumentu. <div> </div> Blok dokumentu Polecenie div (blok, sekcja) jest jednym z najbardziej fundamentalnym poleceń języka HTML, które odgrywa kluczową rolę w grupowaniu wielu różnych elementów i pozycjonowaniu większych fragmentów

Bardziej szczegółowo

SterBox. Przygotowanie Strony Użytkownika

SterBox. Przygotowanie Strony Użytkownika Przygotowanie Strony Użytkownika Sterbox od wersji 2.1.1 obsługuje dwie strony użytkownika umożliwiające sterowanie z kontrolą stanów. Rozpoczynając tworzenie strony potrzebujemy programu do tworzenia

Bardziej szczegółowo

e r T i H M r e n L T n

e r T i H M r e n L T n s e r T t w o i H M r e o T n w z n L Podstawy 1. Nawigacja na stronie jest niezwykle istotna, powinna być możliwie jak najprostsza. Pamiętajmy, że im mniej kroków do celu tym lepiej. 2. Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Deklarowanie metainformacji.

Ćwiczenie 1 Deklarowanie metainformacji. Zadania do wykonania: Ćwiczenie 1 Deklarowanie metainformacji. Ćwiczenie 1 poświęcone jest wypełnieniu części dokumentu HTML. Umieszczamy w niej wszystkie informacje dodatkowe interpretowane przez

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia stron internetowych

Podstawy tworzenia stron internetowych Podstawy tworzenia stron internetowych HTML Wstęp Do edycji stron HTML (Hyper Text Markup Language) można wykorzystać dowolny edytor tekstowy (np. Notatnik) umożliwiający edycję zwykłych plików tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stylów w HTML

Tworzenie stylów w HTML Podstawy arkuszy stylów i JS CSS (kaskadowe arkusze stylów) to standard opisu formatowania języka HTML znacznie rozszerzający jego możliwości prezentacyjne. Może być stosowany zarówno dla statycznych stron

Bardziej szczegółowo

Lab.1. Praca z tekstem: stosowanie arkuszy stylów w dokumentach OO oraz HTML/CSS

Lab.1. Praca z tekstem: stosowanie arkuszy stylów w dokumentach OO oraz HTML/CSS Lab.1. Praca z tekstem: stosowanie arkuszy stylów w dokumentach OO oraz HTML/CSS Cel ćwiczenia: zapoznanie się z pojęciem stylów w dokumentach. Umiejętność stosowania stylów do automatycznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Znaczniki HTML. Struktura dokumentu. Nagłówek strony

Znaczniki HTML. Struktura dokumentu. Nagłówek strony Znaczniki HTML HTML (HyperText Markup Language), po polsku język hipertekstowy. Podstawą budowy każdej strony internetowej jest język znaczników HTML. Składa się on z kilkudziesięciu komend, tzw. tagów.

Bardziej szczegółowo

Znaczniki zbudowane są ze znaków '< >', pomiędzy którymi znajduje się litera lub krótki tekst okreslający rodzaj znacznika.

Znaczniki zbudowane są ze znaków '< >', pomiędzy którymi znajduje się litera lub krótki tekst okreslający rodzaj znacznika. Lekcja 1: Znaczniki Charakterystyczną cechą kodu HTML są tzw. znaczniki (tagi), które służą do formatowania wprowadzanych na stronę internetową treści, informując przeglądarkę jak powinna wyświetlić teksty

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 2. Plik index.htm... 2. Plik zaglowce.htm... 6. Plik uprawnienia.htm... 8. Plik bezpieczeństwo.htm... 9. Plik szanty.htm...

Wstęp... 2. Plik index.htm... 2. Plik zaglowce.htm... 6. Plik uprawnienia.htm... 8. Plik bezpieczeństwo.htm... 9. Plik szanty.htm... ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI Wstęp... 2 Plik index.htm... 2 Plik zaglowce.htm... 6 Plik uprawnienia.htm... 8 Plik bezpieczeństwo.htm... 9 Plik szanty.htm... 11 Połączenie podstron w witrynę... 11 Zobacz podgląd

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML

Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML Informacje wstępne Wszystkie składniki mailingu (pliki graficzne, teksty, pliki HTML) muszą być przekazane do melog.com dwa dni albo maksymalnie dzień wcześniej

Bardziej szczegółowo

WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE

WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE TECHNIKUM INFORMATYCZNE wg programu 351203 KLASA II 3 godz. tygodniowo 90 godziny Liczba godzin w cyklu kształcenia 180 rok szkolny 2013/2014 Sylwia Płonka 2. W 1980 fizyk

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 6 CSS kaskadowe arkusze stylów CSS (Cascading Style Sheets), czyli Kaskadowe Arkusze Stylów "stylów" "arkusze" Reguły opisujące wygląd dokumentu opisanego za pomocą

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka HTML (HyperText Markup Language)

Podstawy języka HTML (HyperText Markup Language) Zasady pisania kodu Podstawy języka HTML (HyperText Markup Language) Kod HTML tworzymy używając znaczników, np. , . Niektóre znaczniki muszą być wprowadzane parami posiadają swoje odpowiedniki

Bardziej szczegółowo

Hyper Text Markup Language

Hyper Text Markup Language Podstawy projektowania dokumentów WWW Język znaczników HTML Hyper Text Markup Language Język słuŝący do zapisu dokumentów WWW. Opisuje wygląd dokumentu i definiuje łączniki hipertekstowe, pozwalające na

Bardziej szczegółowo

Wrocław dn. 20 kwietnia 2006 roku. Temat lekcji: Style CSS.

Wrocław dn. 20 kwietnia 2006 roku. Temat lekcji: Style CSS. Piotr Chojnacki http://www.piotrchojnacki.pl IV rok, informatyka chemiczna Gimnazjum nr 35 we Wrocławiu Wrocław dn. 20 kwietnia 2006 roku Czas trwania zajęć: 90 minut, przedmiot: informatyka Temat lekcji:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych

Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych Spis treści Ogólne zasady edycji tekstu...3 Struktura dokumentu tekstowego...3 Strona...3 Akapit...3 Znak...3 Znaki niedrukowane...4 Twarda spacja, miękki i

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z JĘZYKA HTML. 1. Znaczniki. 2. Struktura dokumentu HTML. 3. Tworzymy stronę WWW Podróże po stolicach Europy

ĆWICZENIA Z JĘZYKA HTML. 1. Znaczniki. 2. Struktura dokumentu HTML. 3. Tworzymy stronę WWW Podróże po stolicach Europy Informatyka - podstawowe tematy WSzPWN - Język HTML, podstawy str. 1 ĆWICZENIA Z JĘZYKA HTML Struktura dokumentu, znaczniki, tabele, hiperłacza Być może trudno w to uwierzyć, jednak strony WWW są tekstem

Bardziej szczegółowo

CSS jest is an skrótem od Cascading Style Sheets (Kaskadowe Arkusze Stylów).

CSS jest is an skrótem od Cascading Style Sheets (Kaskadowe Arkusze Stylów). Co to jest CSS? CSS jest is an skrótem od Cascading Style Sheets (Kaskadowe Arkusze Stylów). Co mogę zrobić z CSS? CSS jest językiem stylu określającego układ graficzny dokumentów HTML. Na przykład, CSS

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Grafika komputerowa i Techniki Multimedialne, 2015, semestr II, dr inż. Robert Banasiak Projektowanie Stron WWW.

Studia Podyplomowe Grafika komputerowa i Techniki Multimedialne, 2015, semestr II, dr inż. Robert Banasiak Projektowanie Stron WWW. Ćwiczenie 2 Kaskadowe arkusze stylów CSS. Budowanie makiety strony i jej modyfikacja dr inż. Robert Banasiak 1 Materiały ćwiczeniowe Wszelkie materiały ćwiczeniowe: wykłady, instrukcje oraz pliki ćwiczeniowe

Bardziej szczegółowo

Informatyka i Ekonometria Informatyka ekonomiczna Ćwiczenia Usługi sieciowe. Tworzenie serwisów internetowych.

Informatyka i Ekonometria Informatyka ekonomiczna Ćwiczenia Usługi sieciowe. Tworzenie serwisów internetowych. Kierunek: Przedmiot: Forma zajęć: Temat: Informatyka i Ekonometria Informatyka ekonomiczna Ćwiczenia Usługi sieciowe. Tworzenie serwisów internetowych. KORZYSTANIE Z USŁUG SIECIOWYCH Przesyłanie plików

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 CSS. Michał Drabik

Wykład 2 CSS. Michał Drabik Wykład 2 CSS Michał Drabik XHTML CSS Struktura strony internetowej Prezentacja strony internetowej CSS = Cascading Style Sheets Kaskadowe arkusze stylów style umieszczone są według hierarchi, ustalającej

Bardziej szczegółowo

Tutorial. HTML Rozdział: Ramki

Tutorial. HTML Rozdział: Ramki Autor: Mateusz Wojtyna Opis ogólny Tutorial HTML Rozdział: Ramki Ramki są bardzo pomocnym narzędziem przy tworzeniu strony internetowej jeżeli na przykład chcemy stworzyć sobie menu wszystkich podstron

Bardziej szczegółowo

<p> </ p> <p id= identyfikator > </p> Znacznik HTML jest specjalnym ciągiem znaków objętym nawiasami kątowymi. Schemat zapisu znacznika: przykład p - od paragraph służy do wstawiania

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

[

]
Materiały dydaktyczne 1/5

<html> </html> <body> </body> <p> [</p>] <br> <html> <head> </head> <body> </body> </html> Materiały dydaktyczne 1/5 PODSTAWOWE INFORMACJE HTML (HyperText Mark-up Language) język programowanie, który pozwala na publikowanie treści w sieci WWW. Nie jest to klasyczny język liniowy (w HTML mamy dostęp w każdym miejscu do

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. HTML cz.1.

Języki programowania wysokiego poziomu. HTML cz.1. Języki programowania wysokiego poziomu HTML cz.1. Struktura dokumentu html Dokument HTML ma postać:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do HTML, CSS, JavaScript, PHP. Kurs 18.11 2008 22 12. 2008

Wprowadzenie do HTML, CSS, JavaScript, PHP. Kurs 18.11 2008 22 12. 2008 Wprowadzenie do HTML, CSS, JavaScript, PHP Kurs 18.11 2008 22 12. 2008 Narzędzia do tworzenia i utrzymania dokumentów web owych Edytory HTML Server WWW i baz danych Przeglądarka internetowa kompilator

Bardziej szczegółowo

HTML KROK PO KROKU WSTĘP 2 EDYTOWANIE TEKSTU 4 HIPERLINKI 5 TABELE 7 MULTIMEDIA 8

HTML KROK PO KROKU WSTĘP 2 EDYTOWANIE TEKSTU 4 HIPERLINKI 5 TABELE 7 MULTIMEDIA 8 HTML KROK PO KROKU WSTĘP 2 EDYTOWANIE TEKSTU 4 HIPERLINKI 5 TABELE 7 MULTIMEDIA 8 WSTĘP Ten kurs dedykuje zarówno dla osób zupełnie "zielonych, jeśli chodzi, o html'a które chcą tą wiedze zdobyć jak i

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 Jeśli musisz samodzielnie złożyć swoją pracę licencjacką (magisterską) lub przygotować

Bardziej szczegółowo

2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje

2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje 1. Uczeń: Uczeń: 2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna podstawowe zasady tworzenia stron internetowych, rozróżnia tryb tekstowy tworzenia stron www od

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

URL: http://www.ecdl.pl

URL: http://www.ecdl.pl Syllabus WEBSTARTER wersja 1.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 8 Temat ćwiczenia: Tworzenie stron WWW (HTML, skrypty CSS). 1.

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja mailingu GG Network

Specyfikacja mailingu GG Network Specyfikacja mailingu GG Network Styczeń 2012 2 Mailing założenia ogólne Do wysłanego mailingu konieczne jest dostarczenie: kreacji typu HTML (do 30 kb); tematu mailingu; nadawcy mailingu; danych reklamodawcy

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE INTERNETOWE 1 HTML - STRUKTURA STRONY INTERNETOWEJ

APLIKACJE INTERNETOWE 1 HTML - STRUKTURA STRONY INTERNETOWEJ APLIKACJE INTERNETOWE 1 HTML - STRUKTURA STRONY INTERNETOWEJ PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie do HTML Struktura dokumentu HTML Komentarze Znaczniki Nagłówki (tytuły) Akapit Znacznik końca wiersza Linia pozioma

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8 Kolory i znaki specjalne

Ćwiczenie 8 Kolory i znaki specjalne Ćwiczenie 8 Kolory i znaki specjalne W ćwiczeniu 8 zajmować się będziemy kolorami i znakami specjalnymi. Barwę moŝna utworzyć mieszając w odpowiednich proporcjach trzy kolory podstawowe: czerwony, zielony

Bardziej szczegółowo

Krzyżówka Hot Potatoes JCross

Krzyżówka Hot Potatoes JCross Krzyżówka Hot Potatoes JCross Moduł Cross służy do przygotowywania krzyżówek, które mogą byś wykorzystywane jako samodzielne zadania (w plikach HTML), a także można je umieszczać w kursach na platformie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE SIECI WEB

TECHNOLOGIE SIECI WEB 1. Wybrane elementy sk³adni CSS TECHNOLOGIE SIECI WEB Prowadz¹cy: dr in. Jan Prokop, e-mail: jprokop@prz.edu.pl, Politechnika Rzeszowska, Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki LABORATORIUM ÆWICZENIE nr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONY INTERNETOWEJ WWW.MALA-ROSJA.PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONY INTERNETOWEJ WWW.MALA-ROSJA.PL INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONY INTERNETOWEJ WWW.MALA-ROSJA.PL 1. Logowanie się do panelu administracyjnego 2. System newsów 3. Dodawanie i edycja podstron 4. Moduły strony 5. Zmiana wyglądu strony 6. Galeria

Bardziej szczegółowo

2. Prezentacja wizualna

2. Prezentacja wizualna 2. Prezentacja wizualna 2.1. Opis rozdziału Rozdział ten przedstawia jak stworzyć przykładowy układ graficzny dla naszej gry w HTML5 i CSS3, które w dalszej części poradnika zostaną wykorzystane do stworzenia

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe pakiety i polecenia L A TEXowe

Dodatkowe pakiety i polecenia L A TEXowe Dodatkowe pakiety i polecenia L A TEXowe 3 grudnia 2007 1 Ustawienia strony Do zmian ustawień strony warto użyć pakietu geometry, tj. w preambule wpisujemy: \usepackage[]{geometry} Dostępne opcje pakietu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentów w edytorze tekstu. Wysyłanie dokumentów z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Tworzenie dokumentów w edytorze tekstu. Wysyłanie dokumentów z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Gimnazjum Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 6 listopada 2006 r. prowadząca: Agata Demczar Tworzenie dokumentów w edytorze tekstu. Wysyłanie dokumentów z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok I, semestr II

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok I, semestr II SIECI KOPMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (SKiTI) Wykład 11 Wprowadzenie do (X)HTML Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Przygotowanie bazy danych 1. Wykonaj skrypt blog.sql, który założy w bazie danych dwie tabele oraz wpisze do nich przykładowe dane. Tabela blog_uzytkownicy

Bardziej szczegółowo

Elementy div i style CSS w praktyce

Elementy div i style CSS w praktyce Elementy div i style CSS w praktyce Włodzimierz Gajda 23 listopada 2005 ver. 0.2 Streszczenie Artykuł omawia kulisy tworzenia strony internetowej wyłącznie w oparciu o elementy div oraz kaskadowe arkusze

Bardziej szczegółowo

HTML informacje podstawowe

HTML informacje podstawowe HTML informacje podstawowe HTML to język hipertekstowego znakowania (Hypertext Markup Language), który stanowi ustanowioną przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C) specyfikację nakreślającą postać

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

rk HTML 4 a 5 różnice

rk HTML 4 a 5 różnice rk HTML 4 a 5 różnice kompatybilność Pierwszym dużym plusem języka HTML 5 jest to, że jest zdefiniowany w sposób umożliwiający kompatybilność wstecz. Składnia Przykład dokumentu podporządkowującego się

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

Paweł Kaźmierczak. styczeń 2009

Paweł Kaźmierczak. styczeń 2009 Wstęp Wstawianie i tworzenie grafiki w systemie składu tekstu LaTeX Instytut Matematyki i Informatyki PWSZ Płock styczeń 2009 Wstęp Kilka słów... Dzięki grafice, nasze dokumenty mają atrakcyjniejszą formę.

Bardziej szczegółowo