... Styl może mieć wiele cech," name="description"> ... Styl może mieć wiele cech,">

Informatyka MPDI 3 semestr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyka MPDI 3 semestr"

Transkrypt

1 Informatyka MPDI 3 semestr Wykład 2 CSS JavaScript

2 CSS arkusze stylów opiera się na zasadzie określania cech elementy dzięki atrybutowi style <ZNACZNIK style="cecha:wartość">... Styl może mieć wiele cech, np.: <P style="font-size:20px;color:blue">... <TABLE style=" background-color:#ff0000; border:2px solid red;">... itd cechy stylu oddzielamy średnikami

3 Przykładowe cechy stylów Styl Opis Przykładowa wartość background-color #ff0000 albo rgb(255,0,0) kolor tła blue background-image adres pliku tła graficznego url('rys1.gif ') border-color kolor obramowania red border-style styl i wygląd obramowania dotted dashed solid border cała ramka (makro-cecha) 2px solid yellow border-left lewa krawędź ramki j.w. border-right prawa krawędź ramki j.w. border-top górna krawędź ramki j.w. border-bottom dolna krawędź ramki j.w.

4 color kolor tekstu yellow # font-family rodzaj oraz rodzina czcionki Arial sans-serif font-size wielkość czcionki 14px 2cm font-style styl czcionki italic font-weight grubość (waga) czcionki bold lighter height wysokość elementu 10px 3mm width szerokość elementu 100px left odległość od lewej (górnej) 10cm 3mm krawędzi top position określenie współrzędnych elementu fixed relative

5 margin margin-top margin-bottom margin-left margin-right odległości od zewnętrznego elementu (w kolejności górny, prawy, dolny, lewy) każdy margines osobno 3px 3px 10px 20px 5cm text-align wyrównanie poziome tekstu left center justify text-decoration wygląd tekstu underline vertical-align wyrównanie w pionie top bottom padding oddalenie wewnętrznego elementu

6 definiowany element element wewnętrzny element zewnętrzny

7 Przykład zastosowania margin i padding <DIV style="border:1px solid red; width:600px;backgroundcolor:yellow;"> <DIV style=" border:1px solid black; margin:20px 20px 20px 20px;padding: 100px 10px 100px 30px;textalign:center;background-color:grey;" > <P style="background-color:green;">tekst w komórce</p> </DIV> </DIV> Obejrzeć efekt w przeglądarce

8 Sposoby definicji stylów znaczników 1 sposób: bezpośrednio w elemencie <P style="color:red"> To jest tekst </P> To jest tekst

9 2 sposób: w bloku HEAD wewnątrz znacznika <STYLE> <HTML><HEAD><TITLE>Indeks: elementy</title> <STYLE type="text/css"> p {font-size: 44px;} table {background-color:#ff0000;} </STYLE> </HEAD> <BODY> <P> To jest tekst 1</P> dla akapitów <TABLE> <TR><TD>AAA</TD></TR></TABLE> </BODY></HTML> dla tabel

10 Można zestaw cech nazwać jest to tzw. klasa i stosować atrybut class dla różnych znaczników <HTML><HEAD><TITLE>Indeks: elementy</title> <STYLE type="text/css"> </STYLE> </HEAD> <BODY>.czerwony {background-color:#ff0000;} zastosowania klasy. (kropka) <TABLE class="czerwony"><tr><td>a</td><td>b</td></tr></table> <P class="czerwony"> Tekst </P> </BODY></HTML> A B Tekst tabel a akapit

11 Przykład2: <STYLE type="text/css"> body, td, p {font: 14px helvetica, sans-serif; border:2px solid red} table {border:2px solid black;}.gruby {font: bold 18px helvetica, sans-serif;} </STYLE> i dalej.. <TABLE> <TR><TD>A</TD><TD>B</TD></TR> </TABLE> A B tekst akapitu <p class="gruby"> tekst akapitu </p>

12 Można też stosować identyfikatory znaczników # <HTML><HEAD><TITLE>Indeks: elementy</title> <STYLE type="text/css"> #maly {font-size:10px;} #duzy {font-size:30px;} </STYLE> </HEAD> <BODY> <P id="maly"> Tekst 1 </P> <P id="duzy"> Tekst 2 </P> </BODY></HTML> Tekst 1 Tekst 2 identyfikator przypisujemy atrybutowi id

13 3 sposób: W osobnym pliku robimy definicje stylów Plik style.css p {font-size: 44px;}.czerwony {background-color:#ff0000;} Plik index.html <HTML><HEAD><TITLE>Indeks: elementy</title> <LINK rel=stylesheet href="style.css" type="text/css" /> </HEAD> <BODY> <P> To jest tekst 1</P> <TABLE class="czerwony"> <TR><TD>AAA</TD></TR></TABLE> </BODY></HTML>

14 Przykład skryptu HTML z arkuszem stylów <HTML> <HEAD> <TITLE> Moja strona </TITLE> <link rel=stylesheet href="style.css" type="text/css"> </HEAD> <BODY> <H1> To jest moja strona </H1> <HR size="2" align=left color="navy"> <TABLE> <TR> <TD> AA </TD> <TD> AB </TD></TR> <TR> <TD> BA </TD> <TD> BB </TD> </TR> <TR> <TD> CA </TD> <TD> CB </TD> </TR> </TABLE> <UL class="lista"> <LI> <A HREF='http://www.onet.pl>Onet</A> </LI> <LI> <A HREF='http://www.google.pl>GOOGLE</A> </LI> <LI> <A HREF='http://www.interia.pl>INTERIA</A> </LI> </UL> </BODY> </HTML> plik style.css body{ background-color:gray} table{border-width:3px;}.lista {font-size:20px}

15 Javascript JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. JavaScript jest oddzielnym językiem (nie jest uproszczoną wersją Javy). Może być osadzany w innych programach, na przykład w przeglądarce internetowej, aby, mając dostęp do obiektów otoczenia (np. modelu obiektowego przeglądarki internetowej - DOM), można sprawować nad tym otoczeniem kontrolę. Javascript jest łatwy w nauce i pozwala na pewne zdynamizowanie stron internetowych. Przeglądarki mogą pytać o zezwolenie na wykonanie skryptu.

16 Wstawienie skryptu do dokumentu HTML Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript umieszczane są między znacznikami <SCRIPT> i </SCRIPT>. <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> treść skryptu </SCRIPT>

17 <HTML><HEAD></HEAD> <BODY> <P> To jest tekst 1</P> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> treść skryptu 1 </SCRIPT> <P> To jest tekst 2</P> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> treść skryptu 2 </SCRIPT> </BODY></HTML> Może istnieć wiele skryptów naprzemiennie z pozostałym kodem HTML

18 Aby tworzyć działające skrypty JavaScript wymagane są: - jakaś metoda wprowadzania i przechowania danych (liczb, tekstów) - jakieś instrukcje, które umożliwią obliczenia wyników - jakieś metody pokazania wyniku

19 Wykorzystanie skryptu Javascript w dokumencie HTML <HTML><HEAD></HEAD> <BODY> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> // obiekt document i jego metoda write - wypisanie tekstu document.write ("To jest zwykły tekst"); // wysyłamy też znacznik HTML document.write ("<BR />"); //nadajemy wartość zmiennej x=5; //... i wyświetlamy jej wartość document.write("wartość zmiennej <I>x</I> : "+x); document.write ("<BR>To jest liczba PI:"+Math.PI); </SCRIPT> <P> a to już akapit poza skryptem</p> </BODY></HTML> właściwość obiektu

20 Kilka zasad pisania skryptów Komentarze Komentarz o kilku wierszach, /* treść komentarza */ Jednowierszowy komentarz // tekst Wykorzystywane są w celu: - opisy wyjaśniające - dezaktywowanie instrukcji (testy, błędy)

21 Identyfikatory Są to nazwy elementów (zmiennych, obiektów, funkcji) Zmienne służą do przechowania wartości określonego typu Jednym z podstawowych sposobów nadania wartości zmiennej jest instrukcja przypisania (nadania wartości) Ciąg liter, cyfr, znaków podkreślenia (nie wolno spacji!) Musi się zaczynać od litery Ważne duże i małe litery! (w odróżnieniu od innych języków) Przykłady identyfikatorów dla zmiennych: x alfa Alfa mojazmienna B11 c_33 to dwie różne zmienne styl "wielbłądzi"

22 Operatory Arytmetyczne: + - * / %(reszta z dzielenia) Przypisania: = += x+=5 odpowiada x=x+5, = x =5 odpowiada x=x 5, *= x*=5 odpowiada x=x*5, /= x/=5 odpowiada x=x/5, ++ inkrementacja zwiększenie o 1 (x++ odpowiada x=x+1) -- dekrementacja zmniejszenie o 1 (x-- odpowiada x=x-1) %= reszta z dzielenia (x%=5 odpowiada x=x%5) operator + służy też do konkatenacji (łączenia tekstów) "Mateusz " + 'Kowalski' para " lub para '

23 Przykładowo: <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> x = 7; //początkowo x ma wartość 7 x++; //zwiększamy o 1 x += 4; //dodajemy 4 (lub: x=x+4 ) x %= 10; //reszta z dzielenia z przez 10, a więc.. 2 //tu trzeba by wypisać wartość x na ekranie, zaraz się nauczymy </SCRIPT>

24 Operatory porównania ==!=(nierówne) <= < > >= Przykładowo: wyrażenie operator wyrażenie x==5 x>=3 a+b> 3*y jest to pytanie: czy jest spełnione? odpowiedź: tak lub nie (TRUE/FALSE) Porównania mogą być przypisane do zmiennej: z34 = 5<=6 (zmienna z34 będzie miała wartość true) Używane też w innych instrukcjach (np. warunkowej) o tym za chwilę

25 Operatory logiczne koniunkcja (i) && alternatywa (lub) negacja! true && false daje false!false daje true

26 Instrukcje wykonanie akcji! Instrukcje języka oddzielamy średnikami (jeśli zapisujemy w tym samym wierszu). Czasem blok kilku instrukcji otaczamy klamrami { } zazwyczaj we wnętrzu instrukcji warunkowych i iteracyjnych (np. if, for, while) o nich za chwilę <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> instrukcja1; { instrukcja2; instrukcja3; instrukcja4; } </SCRIPT> traktowany w całości jako blok instrukcji

27 Typy instrukcji - przypisania (nadania wartości); - warunkowe - pętle - wykonania funkcji (metody obiektu)

28 Instrukcja przypisania zmienna operator_przypisania [wyrażenie]; Po lewej stronie operatora tylko nazwa zmiennej!!! inicjowanej (pierwszy raz definiowanej) lub istniejącej i przedefiniowywanej. Po prawej stronie operatora piszemy wyrażenie (bardzo podobne jak w Excelu), zawierające liczby, operatory, nawiasy okrągłe, funkcje metody obiektów, oraz zmienne o ZNANYCH WARTOŚCIACH Wyrażenie jest obliczane i jego wartość przechowana w zmiennej Wyrażenie jest opcjonalne (pomijamy w przypadku operatorów ++ i --) Przykłady: x=5; alfa= 3*x; b15=(3-x)+2.7/alfa; b15++; x+=4; stałe - liczby dziesiętne z KROPKĄ!!!

29 Oczywiście ważna jest kolejność instrukcji przypisania! a=5; a++; //to ma sens a++; //nieznane a a=5;

30 Instrukcja wypisania na ekranie document.write (element); document to wbudowany obiekt w JavaScript, a write (pisz) to jedna z jego funkcji (tzw. metoda) identyfikator obiektu i identyfikator jego metody oddzielamy kropką Przykład <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> document.write ("To jest zwykły tekst<br />"); x=5; //przypisujemy wartość zmiennej // wyświetlamy jej wartość document.write("wartość zmiennej <I>x</I> : "+x+"<br />"); napis="mateusz " + 'Kowalski'; document.write(napis); </SCRIPT> Jak widzimy można wysyłać do przeglądarki znaczniki HTML(dla pozycjonowania, formatowania itp.)

31 Inna metoda wyprowadzenia danych - wyświetlanie w dodatkowym okienku alert Metoda dla obiektu window, tworząca okienko dialogowe z napisem informacyjnym lub wartością numeryczną. <SCRIPT language="javascript"> raz=2; alert("witaj!"); alert("witaj "+raz+"-gi raz"); </SCRIPT> dokładniej window.alert, ale domyślny obiekt to window

32 Obiekt Math (uwaga! duża litera M) Wbudowany obiekt Math zawiera wartości matematyczne, jako właściwości (ang. property) i funkcje standardowe jako metody (ang. method). Są tutaj przechowywane pewne stałe matematyczne: Math.property lub gotowe funkcje Math.method gdzie property lub method jest jednym z podanych niżej elementów.

33 property (właściwości) E e - stała Eulera, która wynosi ok PI wartość liczby π, czyli ok document.write(math.e);

34 method (metody) abs(wyrażenie) cos(wyrażenie) sin(wyrażenie) tan(liczba) ceil(liczba) floor(liczba) round(liczba) exp(liczba) wartość bezwzględna liczby funkcje trygonometryczne (argument w radianach!!!) zaokrąglenie do całkowitej w górę zaokrąglenie do całkowitej w dół zaokrąglenie do najbliższej całkowitej e x UWAGA!!! log(liczba) logarytm naturalny liczby! pow(liczba1,liczba2) random() sqrt(liczba) wartość liczby1 podniesionej do potęgi liczby2 wartość pseudolosowa z przedziału (0,1) bez argumentu pierwiastek kwadratowy liczby

35 Przykłady: <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> document.write(math.sin(4*math.pi/180)+"<br />"); </SCRIPT> lub wykorzystując zmienną: <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> wynik=math.sin(3*math.pi/180); document.write(wynik); //można też alert ("Wynik=:"+wynik); //w dodatkowym oknie </SCRIPT>

36 Sekwencja obliczeń: <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> //Pierwiastki równania kwadratowego a=5; b=5; c=1; delta=b*b-4*a*c; pdelta=math.sqrt(delta); x1: x1=(-b-pdelta)/2/a; //albo /(2*a) x2=(-b+pdelta)/2/a; x2: document.write('x1:'+x1+"<br />"); document.write('x2:'+x2+"<br />"); </SCRIPT> Oczywiście gdy delta będzie ujemne, to błąd! NaN nieokreślone Jak przeciwdziałać? Instrukcja badania warunku if (test, sprawdzenie!)

37 Przykład pisania wyrażeń y = sin zapis w skrypcie JavaScript x=math.pi; //musimy określić wartość x 2 x x 3 3 ( x + 4 y= (Math.pow(Math.sin(x),2) - Math.pow((x-3)*x,1/3)) /(Math.abs(Math.pow(x,-3))+4); document.write(y); łatwo o błędy (dużo nawiasów!) Uwaga: wolno spacje, ale nie wewnątrz nazw wolno przenieść do następnego wiersza 3 ) x

38 jak sobie ułatwić? wprowadzać zmienne pomocnicze liczymy etapami. y = sin 2 x x 3 3 ( x ) x <SCRIPT language="javascript"> x=math.pi; //jak poprzednio L1= Math.pow(Math.sin(x),2); L2=Math.pow((x-3)*x,1/3); L= L1- L2;//licznik M= Math.abs(Math.pow(x,-3))+4; //mianownik y= L/M; //wynik document.write(y); </SCRIPT>

39 Debugging detekcja błędów kodu JavaScript Przykładowo: document.write("log(5)<br />"); document.write(math.log(5)/math.log(10)+"< br />"); W IExplorerze Menu Narzędzia (narzędzia developerskie - F12) w oknie konsoli klikamy menu Skrypt Po odświeżeniu strony w konsoli pojawi się komunikat: SCRIPT5009: Brak definicji math

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!!

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!! Programowanie Stron Internetowych 2 PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH dr inż. Łukasz Bartczuk bartczuk@kik.pcz.pl Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska p. 517 Agenda wykładu Język

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS ITA-103 Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Moduł 2 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 1 Podstawy tworzenia stron internetowych Agenda Podstawy stron internetowych Przegląd języka HTML Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista HTML kurs podstawowy Wykład: język znaczników, atrybuty, XML, XHTML, rodzaje znaczników, wybór edytora, struktura dokumentu, head, title, body, kodowanie, utf-8, iso-8859-2, meta, link, akapit, font, color,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie

Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie HTML,XHTML,CSS Katarzyna Grzelak marzec 2010 K.Grzelak (IFD UW) 1 / 36 Wstęp HTML/XHTML: definiuja strukturę stron internetowych: co jest nagłówkiem, gdzie

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML TOMASZ SITEK Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Czym jest HTML?... 2 Jak poprawnie kodować?... 2 Struktura dokumentu... 2 Nagłówek dokumentu... 3 Ciało

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych.

Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych. Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych. 1. Kodowanie dokumentów. Strony WWW są tworzone za pomocą języka HTML, który posiada określony zestaw znaczników umieszczanych w nawiasach i ich atrybutów.

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Scenariusz lekcji informatyki klasa II gimnazjum Temat : Strona WWW pierwsze

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

SterBox. Przygotowanie Strony Użytkownika

SterBox. Przygotowanie Strony Użytkownika Przygotowanie Strony Użytkownika Sterbox od wersji 2.1.1 obsługuje dwie strony użytkownika umożliwiające sterowanie z kontrolą stanów. Rozpoczynając tworzenie strony potrzebujemy programu do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

PHP, ASP i CGI jako skrypty wykonywane po stronie serwera. Budowa dynamicznych stron WWW w technologii PHP

PHP, ASP i CGI jako skrypty wykonywane po stronie serwera. Budowa dynamicznych stron WWW w technologii PHP Mgr inż. Marcin Solka marcinsol@o2.pl Blok 6 PHP, ASP i CGI jako skrypty wykonywane po stronie serwera. Budowa dynamicznych stron WWW w technologii PHP Czym są i do czego są wykorzystywane języki skryptowe

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo